Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke"

Transkript

1 & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

2 Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden - i daglig bruk i 40 land Markedsføring - Reglo AS Andebu Næringspark, 3158 Andebu Tlf Fax E-post: - Produksjon - Andebu Mekanikk AS Bakkeskau, 3158 Andebu Tlf Fax Bygdas eget forsikringsselskap Vi dekker det meste innen forsikring: Boligforsikring Bilforsikring Personforsikring Privat, landbruk, næringsliv Gjensidige Bank, et gunstig alternativ -Trygg sparing med god rente og full tilgang til pengene dine Ta kontakt med oss, vi hjelper deg med dine forsikringsbehov Andebu Telefon E-post: Andebu Jeger- & Fiskerforening

3 Styret Andebu JFF Leder: Runar Bingen Mob: Grettestien 7, 3178 Våle Nestleder: Erling Lefsaker Mob: Myrevn. 12, 3158 Andebu Kasserer: Tormod Mansåker Tlf: Mob: Sønsetveien 25, 3158 Andebu Sekretær: Hilde Løvold Skovlivn 38, 3160 Stokke Mob: Styremedlem: Hans Olav Fevang Tlf: Mob: Kjørkåsveien 13, 3158 Andebu Styremedlem: Erling Lefsaker Mob: Myreveien 12, 3158 Andebu Lederen har ordet Viktig med rekruttering- en ny laksefisker er født. Av: Runar Bingen Nå er det høysesong for sjøørretfiske i sjøen. Det betyr at dere bør finne fram fiskestanga og ta seg en tur ut etter havets sølv. Dette er en gyllen anledning til å ta med seg barn og unge fiskere for å rekruttere og motivere til et aktivt friluftsliv. Det er også på tide å ta fram børsa og ta en tur på skytebanen for å skjerpe ferdighetene til høsten. Det er altfor mange som venter til i siste liten med å trene. En trenger en del flere skudd enn de 30 obligatoriske treningsskuddene. Banen åpner i månedsskiftet april/mai og da er det bare å begynne treningen. Det er bare å hente informasjon hos vaktene på banen. De fleste er aktive skyttere og kan gi råd og tips om gode skytestillinger. Ønsker alle en riktig god sommer!! Neste nummer av medlemsbladet kommer ut i uke 26 Manusfrist 3. juli 2011 Avisredaksjon: Redaktør: Roar Holt Tlf: Mob: Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Andebu Jeger- & Fiskerforening

4 Årsmeldinger og regnskap Andebu Jeger & Fisk Styret i Andebu Jeger- og fiskeforening (AJFF) har i 2010 bestått av Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Runar Bingen Tormod Mansåker Tormod Mansåker Arvid Rød Hans Olav Fevang Erling Lefsaker Henrik Bogstad Mats-Erik Pettersen I 2010 har det blitt avholdt 8 styremøter, samt at styrerepresentanter har deltatt på fylkeslagets halvårsmøte og årsmøte. Mye av aktivitet i AJFF i 2010 har vært fokusert mot NM- Elg som gikk av stabelen på Håsken i fra den juli. Forbredelsene startet allerede i 2009 og pågikk helt fram til ordfører kom og sto for den offisielle åpningen. Disse forbredelsene var styrt av en hovedkomitee med Vidar Hotvedt som leder. Mange av foreningens medlemmer stilte opp og brukt både kvelder, helger og ferie for å dra arrangemanget i land. Oppsummeringen etterpå har vist at NM-Elg ble en suksess både arrangemangs-messig og økonomisk. I tillegg har skyteanlegget på Håsken blitt enda bedre med nye stoler og bord i klubbhuset og forbedringer på både haglebanen og riflebanen. Dette skyldes ikke bare god innsats fra foreningens medlemmer men også gode bidrag fra velvillige sponsorer. Til tross for NM-Elg har foreningen greid å holde aktiviteten oppe på de andre områdene. De forskjellige utvalgene har gjennomført mange av de tradisjonelle aktivitetene sine, men også kommet med nye ting som f.eks. kurs i lokking på rev. Her stilte mange av foreningens yngre medlemmer opp og slikt er morro og motiverer til gjentagelse. Når det gjelder jegerprøvekurs ble det dessverre ikke noe kurs i Dette skyldes for få påmeldte men interessen for jegerprøvekurs i 2011 er derimot veldig god. Medlemsbladet til AJFF har i 2010 hatt 3 utgivelser. Da det ikke er mulig å nå alle medlemene via internett, er medlemmsbladet den viktigste informasjonskanalen ut til foreningens medlemmer. Redaksjonen gjør en fantastisk jobb noe mange medlemmer er flinke til å påpeke. Men sitter du på en god jakthistorie eller annet relevant stoff så taes det imot med stor takk. Økonomien i foreningen må sies å være meget god. Som tidliger nevnt gikk NM-Elg med et solid overskudd og de fleste av de vanlige aktivitetene som bidrar økonomisk har >>>>> Regnskap for Andebu Jeger og Fiskerforening Andebu Jeger- & Fiskerforening

5 Svartåakomitéen greid å holde aktiviteten oppe. Unntakene her er jegerprøvekurs og sauedressuren som ikke har bidratt like mye dette året. Foreningen har i år fornyet leiekontraktene med både politiet og Tønsberg & Omegn Jeger- og Fiskeforrening. Disse nye avtalene gir foreningen bedre økonomisk forutsigbarhet i årene som kommer. AJFF har i 2010 mottatt 5000 kr. i kulturmidler i fra Andebu Kommune. Når det gjelder medlemstallet så er det fortsatt svakt stigende. AJFF hadde pr. 31/ medlemmer mot 620 medlemmer ved samme tid i Denne økningen på 18 medlemmer er vesentlig mindre enn hva det var i 2009 og er en trenden må vi prøve å snu. Er det noen medlemmer som kjenner noen potensielle kandidater er det bare å skryte av den flotte foreningen vår og verve dem inn. Får dere napp vanker det også flotte vervepremier fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Styret v/ Arvid Rød Sportskytterutvalget Vi har hatt bra deltagelse på klubbmesterskapene i år, men det er alltid plass til flere. Det har vært mange gode resultater og. Vi har grillen varm på alle km, så alle kan grille og ha ett sosialt samvære. Dette er meget viktig, da vi blir en mer sammenspleiset gjeng ut av dette. Så hadde vi NM i Elgskyting. Det var en eventyrlig uke, mange bra resultater fra de lokale skytterne, og ingen protester under hele uken. Klubbmestere i 2010 er: Jaktfelt: Johan Langved Mini Elg: Susanne K. Myhre Lerdue: Bjørn Holter Elg: Nils-Harald Huset Lerdusti: Bjørn Holter Sakte Elg: Catrine Hotvedt Vi hadde med ca. 20 skyttere på NM Jaktfelt og på Elg var det flere, når det var på hjemmebanen. Lerdue og Sti var det vel ingen, det gikk i Alta. Det var mange gode resultater. Jeg vil fremheve Catrine Hotvedt og Malene Knutsen som ble nr. 1 og 3 i damer. Det ble mange premier til Andebu, så vi er stolte av alle sammen i de ulike grener. Vi gratulerer Arne Broen så mye med sølv i veteran NM. Hilsen Sportskytterutvalget Vidar hotvedt Komiteen har hatt følgende medlemmer Andebu: Sandefjord: Jan-Tore Tveiten Formann Hans Petter Evensen Kasserer Aage Ottersen Medlem Trygve Trøym Medlem Brynjar Gregersen Ivar H. Anholt Medlem (for Kjetil Holt) Medlem Thoralf Bjerke Varamedl. Tholf Rismyhr Varamedl. Kontaktpersoner 2010: SJFF v/ Ivar H. Anholt AJFF v/aa. Ottersen 2010 har vært et godt arbeidsår med tanke på dugnad og tynningsfiske. Som tidligere år er det Trollsvann og Heivannet som har fått mest oppmerksomhet når det gjelder tynningsfiske. Utviklingen i Heivannet svarer ikke til forventningene i forhold til arbeidsinnsatsen. Det er fortsatt mest småfallen fisk i vannet og tusenbrødrene dominerer i fangstene. I de Nordre Heivanna er det grovere fisk og lett adkomst til fiske/rasteplasser. Hvorfor Bølevann som de siste par årene har vært tilnærmet fisketomt, er fortsatt en gåte. Det er observert skarv og hegre ved vannet, men at de har klart å tømme vannet er nesten for godt til å være sant. Som nevnt tidligere, er fisken i Trollsvann i god kondisjon. En annen gladnyhet, er at Svartvann begynner å komme etter med flere meldinger om fisk på gram. Dette er en liten perle som bør besøkes av flere. Tynningsfiske her blir utført av Morten Tallaksen som leverer inn fangstrapporter til Svartåakomiteen. Den største innvesteringen for 2010 var ny båt. Videre ble det kjøpt inn noen nye bord til rasteplassene samt noe tauverk og materialer til bla. oppbevaringskasse for storrusa. Komiteen har videre laget ny klopp med rekkverk over Svartåa et stykke nedenfor Stusserødvannet. Dette vil bla. lette adkomsten til noen av kulpene i Svartåa. Det står igjen noe arbeid med å rydde en sti opp til selve Stusserødvannet, men ryddingen av vegetasjon rundt de beste fiskeplassene/kulpene er på plass. Det vil heller ikke bli lagt ut kalk i 2011, da vannprøver av vassdraget fortsatt viser god kvalitet. Dugnadsåret 2011 vil som tidligere år bestå av tynningsfiske og vedlikehold. Det nederste av De Nordre Heivanna er til tider vanskelig tilgjengelig med båt. Dette fordi vannet begynner å bli fylt opp av små og store torvflak som flyter rundt og legger seg inn til land etter som vinden blåser. En løsning kan være å tjore fast torvflaka i den grunne syd-enden av vannet slik at de etter hvert gror i hverandre og blir liggende permanent. Vi må også ha en befaring langs bekken fra Bølevann og nedover mot Heia for å sjekke ut i forhold til bever og andre hindringer som kan gjøre det vanskelig for fisken å vende tilbake til vannet etter gyting. Foreningen vil videre fortsette med de prosjektene som allerede er i gang. Andebu Jeger- & Fiskerforening 5

6 Årsmeldinger og regnskap Jaktutvalget Økonomien i Svartåakomiteen er relativt god. Foreløpige planer for innvesteringer 2011, vil være å fornye en del av de garna vi har og erstatte dem med enda mere finmaska garn. Vi gjør dette for at grovere fisk skal kunne slippes fri hvis de ikke er skadet av garnet. Dette gjelder spesielt Trollsvann. Det vil også bli brukt en del kroner for å sette i stand de eldste båtene våre med nye fenderlister, åregafler og generelt vedlikehold. Kontroll av fiskekort vil som tidligere være en prioritert oppgave. Når det gjelder samarbeidet med Fritzøe Skoger, er det som tidligere år, bra. Det har ved noen anledninger kommet kritikk av forvaltingen og spørsmål i forhold til hvorfor det er fisking forbudt i Lindevannet så lenge dette vannet hører med til Svartåavassdraget. Spørsmålet er blitt besvart av undertegnede med at vannet er leid ut til privatpersoner og at eventuelle spørsmål må rettes til Fritzøe Skoger. En mulighet er selvfølgelig at vi kan tilby oss å hjelpe til med kultiveringsarbeidet hvis fisket blir fritt med gyldig fiskekort, men i første omgang må dette bli en sak mellom Fritzøe Skoger og leietaker. Regnskap 2010 Fra For Svartåakomiteen Jan-Tore Tveiten Inntekter Fiskekortsalg ,50 Renteinntekter 194,47 Sum inntekter ,97 Utgifter Leie av vann/lager og forsikringer 1 520,00 Redskap/div. drift- og vedlikehold 581,28 Utstyr- båt/benkesett 079,00 Div.utg/gebyrer/m.v. 782,00 Sum utgifter ,28 Årets resultat (underskudd) ,31 Balanse Kasse 5,81 Andebu Sparebank 51,55 Andebu Sparebank 8 167,43 Sum kasse,bank ,79 Egenkapital ,10 Årets resultat ,31 Sum egenkapital ,79 Hans Petter Evensen Utvalget har bestått av leder Roar Holt og utvalgsmedlemmer Odd Bratthaug, Øyvind Herland, Olav Edvartsen og to varamedlemmer. Det er i året som har gått blitt avholdt tre utvalgsmøter samt tre møter i planleggingsutvalget sammen med Sandefjord JFF. Årets torskeaften ble arrangert på Odd Fellow 5 mars med 29 deltakere fra Andebu. Vi fikk servert en nydelig torskemiddag som årene før. Sosialt samvær og premieutdeling preget kvelden ut i de små timer. Andebu var ikke beskjedene under premieutdelingen; prøvevinner ble Svein Klausen som også fikk napp i Fridas minnepokal og lagpokalen gikk til Andebu, til odel og eie. Det er allerede satt opp ny pokal gitt av Hasås Sag. Reglene for KM Hare og lagpokalen mot Sandefjord ble revidert og nye regler ble vedtatt på møte 9 mars i Sandefjord. Ni stemmeberettige godtok de nye reglene. Det ble i april avholdt ett lokkekurs på revejakt rettet mot ungdommer i foreningen. Det ble sendt ut 53 innbydelser hvor seks ungdommer og seks voksne møtte på Håsken til visning av film om revelokking. Etterpå var vi ute og prøvde oss i praksis, men reven var lur som vanlig og det ble ingen fangst. Dette har blitt en populær jaktform og flere kurs blir avholdt rundt i foreningene. Vi planlegger ett nytt kurs i Andebu så følg med for mer info senere. Aversjon (sauedressur) ble også i år avholdt hos Arnfinn Lindås både før og etter ferien. Det var satt av 11 kvelder men tre av disse måtte avlyses pga manglende påmelding. Likevel ble det utstedt over 50 bevis med et pent overskudd til foreningen. Det er noe uklare regler rundt hvor ofte hundene skal ta sitt bevis, dette jobbes med på fylkesplan så vi håper det kommer klarere regler i fht til dette neste år. Vinteren kom tidlig i år og det ble ingen klubbprøve for harehunder; 20 november var det et skarpt skareføre i mange av terrengene, som det var uansvarlig å slippe hundene på. Alle møtte på Håsken prøvedagen og mye forarbeide var forgjeves. Det var 18 hundeeiere som avgjorde om hundene skulle starte eller ikke. På forhånd var det klart at prøveleder avgjorde med dobbeltstemme hvis det ble uavgjort under avstemningen, noe det også ble. Så konklusjonen av en klok avgjørelse ble ingen prøve. Dette har bare skjedd en gang tidligere, at vi ikke har kåret en klubbmester, på alle år med samarbeid med Sandefjord. Til neste år er prøven flyttet til en uke tidligere. Men torskeaften skal vi ha allikevel, fredag 4 mars 2011, så sett av denne kvelden og meld dere på når innbydelsene er sendt ut. Takker alle som har vært med å hjelpe til i året som er gått og ser frem til samarbeidet i det nye jaktåret! Jaktutvalget Roar Holt 6 Andebu Jeger- & Fiskerforening

7 Fiskeutvalget Fiskeutvalget har bestått av: Kjetil Holt, Ronny Aulesjord, Rune Bergsholm, Tom Hansen, Roy Moland og Per Gunnar Hansen. KM isfiske ble holdt på Solbergvann søndag 7. Mars med 8 deltagere. Det var var ikke så mye snø på isen og i tilegg var det brøytet bane etter de som kjører på isen. Klubbmester ble Rune Brynjulfsen med 860 gram. KM sjøfiske ble holdt på Ula søndag 9. Mai. Det var dårlig oppmøte og lite fisk å få. Men en klubbmester ble det og det ble Jørn Flatland med 2,550 kg. Han fikk også størst fisk, en torsk på 1,170 kg. KM ferskvann hadde vi på Solbergvann søndag 13. Juni. Resultatet var veldig bra da alle fikk fisk og det ble tatt opp nesten 8 kg fisk. Klubbmester ble Brynjar Gregersen med 2,307 kg. Det ble som tradisjonen tro også to turer til Risør. Vårturen var vi hele 13 stykker som var nedenfor og det var greit med fisk. På høstturen var det bare 9 som dro nedover til Risør. Lørdag var det en liten storm som herjet og det var vanskelige fiskeforhold, mens søndag var det bra vær og det ble tatt litt fisk. Risørmester ble Roar Holt med 30,102 kg fisk. Han fikk også størst fisk, en lyr på 2,270 kg. Takker for året som har gått, og ønsker alle skitt fiske i Lederen i fiskeutvalget Kjetil Holt. Overraskende besøk på årsmøtet Tekst: Jan Oddvar Haugerød Foto: Hans Asbjørn Fevang Andebu Jeger- og Fiskerforening fikk overrakende besøk på sitt årsmøte 27. januar. Det var Lions Club Andebu som kom for å hedre to av klubbens medlemmer. Lionsklubben deler hvert år ut en hederspris til noen i kommunen som har gjort en spesielt god jobb og stått på for en sak de brenner for. I år hadde lionsklubben valgt å gi prisen til Kirsten og Vidar Hotvedt. Det var årets president i lionsklubben, Kåre Hotvedt, som besøkte årsmøtet og delte ut prisen. Han sa at Kirsten og Vidar har stått på og gjort en stor innsats på sportsskytterbanen i mange år. Da Andebu Jeger og Fiskerforening fikk tildelt NM Elg for 2010, var det Kirsten og Vidar som også tok hovedansvaret for dette arrangementet. Det arbeidet de to har lagt ned for jeger og fiskerforening, er enormt stort og det er ingen som har oversikt over antall timer de har tilbrakt på banen, sa Kåre da han overrakte prisen. Det er en stor ære for lionsklubben å gi hedersprisen for 2010 til Kirsten og Vidar Hotvedt. President Kåre Hotvedt overrekker lionsklubbens hederspris for 2010, en krystallvase, til Kirsten og Vidar Hotvedt. Utdelingen kom som en overraskelse ikke bare på Kirsten og Vidar, men på de aller fleste som var til stede på årsmøtet. Lionsklubben hadde i forkant klarert overrekkelsen med kun et par av styremedlemmene i foreningen. Andebu Jeger- & Fiskerforening 7

8 Sammensetning av utvalg etter årsmøtet Fyldigere valglist med telefonnr kommer i neste medlemsblad. Stilling Navn 2010 Innstillt for 2011 Varighet Leder Runar Bingen Runar Bingen ny 1 år Kasserer Tormod Mansåker Tormod Mansåker 1 år Sekretær Arvid Rød Hilde Løvold ny 1 år Styremedlem Hans Olaf Fevang Hans Olaf Fevang 1 år Styremedlem Erling Lefsaker Erling Lefsaker 1 år Varamedlem Henrik Bogstad Henrik Bogstad ny år Varamedlem Mats-Erik Pettersen Mats-Erik Pettersen 1 år Jaktutvalg Leder Roar Holt Roar Holt ny 1 år Medlem Olav Edvardsen Olav Edvartsen ny år Medlem Odd Brathaug Odd Brathaug 1 år Medlem Øyvind Herland Øyvind Herland 1 år Varamedlem Per Willy Hansen Frank Ottar Hansen ny år Varamedlem Håvard Dahl Håvard Dahl 1 år Sporhundutvalg Leder Dan Bergsagel Jan Syvert Bråten ny 1 år Medlem Jan Syvert Bråten Dan Bergsagel ny år Medlem Arve Johnsen Arve Johnsen 1 år Varamedlem Rolf Espen Dahl Rolf Espen Dahl 1 år Fiskeutvalg Leder Kjetil Holt Morten Hagelund ny 1 år Medlem Ronny Aulesjord Ronny Aulesjord 1 år Medlem Tom Hansen Tom Hansen 1 år Medlem Rune Bergsholm Kjetil Holt ny år Medlem Roy Moland Kjell Erik Kristiansen ny år Varamedlem Per Gunnar Hansen Jan Tore Tveiten ny år Ungdomskontakt Ungdomskont. Håvard Møyland Håvard Møyland ny år Komiteledere Premieutvalg Kirsten Hotvedt Kirsten Hotvedt ny 1år Hytteansvarlig Vidar Hotvedt Vidar Hotvedt ny 1 år Folkeakademiet Arvid Rød Arvid Rød ny år Studieleder Reidar Dreng Reidar Dreng 1 år Skolekontakt Ulf Langved Ulf Langved ny år Festkomite Leder Hans Kristian Gran Hans Kristian Gran ny år Medlem Hans Olav Wåle Hans Olav Wåle 1 år Medlem Roy Hansen Roy Hansen år Valgkomite Leder Frank Ottar Hansen Terje Abrahamsen 1 år Medlem Terje Abrahamsen Harald Frøysnes år Medlem Harald Frøysnes Bjørn Holter ny år Revisorer Medlem Kåre Kvernsmyr Kåre Kvernsmyr ny år Medlem John Hunsrød John Hunsrød ny år Medlemsblad Redaktør Roar Holt Roar Holt 1 år Sekretær Inger Marie Meen Kjetil Holt ny år 8 Andebu Jeger- & Fiskerforening

9 Sportsskytterlagets side Ja, da er vi i full gang igjen! Vi har avholdt et KM i Jaktfelt. Det var meget god deltagelse, 27 stk. Vi grillet og koste oss i det fine været som vi hadde den dagen. Klubbmester ble: 1. Nils-Harald Huset 2. Johan Langved 3. Kirsten Hotvedt Neste KM er 30/4 luftskyting på Mini Elg. Da er det bare å møte opp, store og små. Grillen er også varm, så ta med grillmat. Vi har og et jegerstevne 8/5, dette er Jaktfelt og Elg. På Jaktfelt er det store 5 delte blinker, så dette er midt i blinken for jaktbørsa. Det er bare å komme. Husk KM i Elg og Lerdue 18/6, ta med grillmat. Åpent KM i Lerdusti 25/6, ta med grillmat. Sportskytterutvalget, Vidar Hotvedt Nils-Harald Huset. Tre onsdager i måneden er det muligheter for hagleskyring for damer på Håsken. Lyst på ny leilighet/enebolig i Skjeggerødtunet Selveierleiligheter med høy standard uten fellesgjeld NYHET! TITAN MiniMaster Diesel- og gårdstanker med bl. a. varmekabler, flislagt bad og parkett Leiligheter i flere størrelser Eneboliger Solrike tomter Ønsker du privatvisning eller mer info? Ta kontakt på tlf Utbygger: Andebu Boligutvikling AS, tlf Andebu Jeger- & Fiskerforening 9

10 Vinterforing av rådyr Vi er noen jegere i Høyjord som har drevet med foring av rådyr de siste vintrene. Da vi har hatt noen harde vintre de siste årene, ble vi enige om at noe måtte gjøres. Vi så at dyra trengte hjelp, særlig på ettervinteren. Vi har fordelt foringen på fire forplasser. En hos Erling Lefsaker, en hos Sverre Trevland og to hos Terje Abrahamsen. Ca dyr har vi registrert totalt. Så det har vært gøy å se at dyra virkelig setter pris på dette. Selv om de siste vintrene har vært veldig harde, har dy- rene som har vært på forplassene hatt topp kondisjon. Andelen av tvilling lam har også vært meget stor etter at vi startet med foring. Vi har foret nesten bare med gulrøtter da vi har hatt bra tilgang på dette. I tillegg har vi foret noe med avrenspellets. Gulrøtter sørger for at de også får i seg fuktighet da tilgangen på vann kan være meget begrenset midtvinters. Men det er flere tiltak man kan gjøre for å hjelpe dyra. Brøyte skogsveier, kjøre opp skuterløyper eventuelt tråkke løyper med ski eller truger. I tillegg Tips til vinterforing av rådyr Tidspunkt for foring Foringen bør helst starte tidlig på vinteren, før dyra får problemer med energibalansen. Hvis rådyra taper mer enn 1/3 av kroppsvekten, vil de dø selv om de får rikelig med næringsrikt for senere. Har man først begynt å fore er det viktig at man fortsetter til etter at snøen forsvinner om våren. Fortyper Det er viktig å velge fortyper som har høyt energiinnhold og er lett fordøyelig. Om man f.eks skal fore med høy må dette være fra tidlig slått og gjerne inneholde mye kløver. Dersom man bruker for som inneholder lite vann, som f.eks tørt brød, kraftfor og høy kan dyra få problemer med væskebalansen. Dette kan man rette opp ved i tillegg å fore med væskerikt for som gulrøtter og poteter. Eventuelt bør man sørge for tilgang på ufrosset vann. Bra fortyper: - Grønnsaker, f.eks gulrot eller poteter (små biter) - Fint høy fra tidlig slått - Kraftfor til drøvtyggere, maksimalt 10% protein - Avrenspellets, uten fiskemel - Havre, hel eller valset - Ensilert for - Frukt som epler og pærer (små biter) - Brød / bakervarer (ikke mugg) Tilgang på lautrær som selje, vier, osp og rogn er også gunstig for rådyra. Man kan gjerne kappe ned dette slik at dyra kommer til kvisten (husk grunneiers tillatelse). Lokalisering av forplassen Forplassen bør legges slik at dyra forstyrres minst mulig. Samtidig bør det være mest mulig praktisk å få fraktet foret til forplassen. Man bør sørge for at rådyra ikke behøver å krysse trafikerte veier til og fra forplassen. Det er også en fordel om foret ligger mest mulig i skyggen, da dette forlenger holdbarheten på foret ved skiftende temperaturer. Spre foret i flere mindre hauger med meter avstand slik at de svakeste dyra også får tilgang på foret. 10 Andebu Jeger- & Fiskerforening

11 bør det være en selvfølge at rådyra forstyrres minst mulig, spesielt i perioder med mye snø. Med disse tiltakene hjelper vi rådyra gjennom en streng årstid. I tillegg til gleden det gir å ha kontakt med viltet utenom jaktsesongen, bidrar det også til en bærekraftig stamme man kan jakte på om høsten. Skal man høste noe må man også så noe. Jegerhilsen fra Terje Abrahamsen og Erling Lefsaker Presentasjon av nyvalgt leder i fiskeutvalget Som nyvalgt leder i fiskeutvalget ønsker jeg å takke for tilliten ved at jeg ble valgt på årsmøte, og jeg vil gjøre mitt beste for å kunne gjøre en god jobb for Andebu JFF. Jeg har allerede tatt fatt på oppgaven og søndag den 13 mars ble klubbmesterskap i isfiske gjennomført. Konkurransen kunne gjennomføres som planlagt da det ble et meget godt oppmøte. Totalt var det 12 personer som møte opp, 3 fra dameklassen 8 fra seniorklassen og 1 fra juniorklassen. Vi har hatt møte i fiskeutvalget, og utvalget har sett på muligheten ved å arrangere neste års KM i isfiske ved et annet fiskevann. Her vil det gis informasjon på dette senere. Det var Risør turen våren 2010 som ble mitt første møte med Andebu JFF, og det var en så hyggelig tur at jeg også meldte meg på høstturen. Her gis man muligheten til både å kombinere fiske og det sosiale etter fiskekonkurransen på lørdag og søndag. Det som også er fint med Risør turen er at man ikke må være medlem for å kunne delta. Dette er et fint utgangspunkt for å kunne verve nye medlemmer. Det var også på denne måten jeg selv ble medlem i klubben. Derfor håper jeg at så mange som mulig har mulighet til å kunne ble med, og turen arrangeres siste helgen i mai. De som ønsker å melde seg på kan sende meg en e-post: eller kontakte meg på mobnr: Litt om meg selv. Jeg er 38 år, gift og har 2 barn. En gutt på snart 6 år og en datter som fyller 3 år i august. Jeg har alltid hatt friluftsliv som hobby, og jeg stortrives med å være ute både ved sjøen og skogen. Ellers dykker jeg også med apparat og står på ski om vinteren. Hilsen Morten H Pritzier Hagelund Leder, Fiskeutvalget. Andebu Jeger- & Fiskerforening 11

12 Elgfest på Håsken 4. desember 2010 Over 60 glade festdeltakere skapte god stemning på elgfesten. Landbruk, Kran og Maskintransport Levering av Bark og Flis Avfallscontainere 12 Andebu Jeger- & Fiskerforening

13 Svartåakomitéen 2011 Som tidligere år, ble det også i år rigget til Avslutningsfest/årsmøte for Svartåakomiteen oppe i Heia. I den anledning, fikk komiteen også feiret 80 års jubilanten Trygve Trøim. Jubilanten under prøvefiske i heia. Kvelden blei som vanlig en hyggelig opplevelse og maken til fortellerglede blant gamlingene skal en leite lenge etter. Det var så man glemte både kaffe og cognac, men litt blei det jo av de sakene også. Fra venstre: Tholf, Brynjar og Ivar. Som vanlig blei det servert rakørret og lapskaus. I år kunne vi stolt spise rakørret fra Trollsvann av prima kvalitet. Tholf Rihsmyr og Trygve Trøim er dyktige kjemikere selv om Tholf i all hovedsak har livnært seg av det samme yrke som Josef fra bibelhistorien. Som nevnt tidligere, var det en særdeles hyggelig og munter gjeng som var samlet oppe i heia. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet i vassdraget, og håper medlemmer og andre vil benytte seg av fiskevann og rasteplasser i 2011 sesongen. God vår og sommer! Jubilanten under prøvefiske i heia. Hilsen Jan-Tore Tveiten Formann Svartåakomiteen Presentasjon av foreningens nye sekretær Hei! Jeg heter Hilde er akkurat passe mange år over 40, og ny sekretær i foreningen fra janauar Jeg er født og oppvokst i Stokke hvor jeg fortsatt bor sammen med mann og to store barn. Jeg kommer fra en jegerfamilie med en far som i mange år var leder i Stokke Jeger og Fisk, og var i hele oppveksten ivrig med på jaktstier og fiske/isfiske konkurranser rundt om i Vestfold. Er gift med en elgjeger, og ble selv jaktinteressert når det kom elghund inn i huset hos oss. Jeg tok jegerprøven i 2007 og har vært en del med på både rådyrjakt og elgjakt de siste 3 årene. Har ennå til gode å felle dyr, men du verden for noen strålende elglos og naturopplevelser jeg har fått være med på disse få årene. Liker å være ute i naturen hele året, men det aller aller beste er høsten og kantarelltiden Jeg var en av de heldige som fikk være med i dugnadsgjengen under NM Elg i fjor sommer, og jeg hadde en fantastisk uke over den brune sausen på kjøkkenet på Håsken. Jeg er som eneste høne i hanekurven foreløpig ivrig til å lytte og ta notater på styremøtene men håper og tror at når jeg kommer litt inn i saker og ting har noe å bidra med i Andebu Jeger og Fiskerforening. Nå kommer våren for fullt skytterbanen åpner for sesongen, og det er på tide å blåse vinterstøvet av Remington. Håper vi ses på banen Hilsen Hilde Andebu Jeger- & Fiskerforening 13

14 Aktivitetsplan Dag Dato Aktivitet Kontaktperson Torsdag 5. mai Styremøte Håsken Styret Tirsdag 7. juni Styremøte Håsken Styret Skyteaktiviteter på Håsken Onsdager til april skyter vi med luft inne på klubbhuset, fra kl. 17.3o til 20.3o. Fra nyttår skyter vi rifle/hagle på lørdager fra kl. 12.oo til kl. 15.oo til påske. Fra slutten av april begynner vi ute. Mandager: Elgskyting. Etter ferien sakte elgskyting Tirsdager: Lerduskyting / Lerdusti Onsdager: Elgskyting Åpne stevner i 2011 er Jaktfelt/elg 8. mai Påmelding kl til Elgstevne 5. juni Påmelding kl til Lerduesti 25. juni Påmelding kl til Elgstevne 3. juli Påmelding kl til Håskenstuten 21. august Påmelding kl til Klubbmesterskap 2011 er: Mini Elg 30. april Påmelding kl til Elg/Lerdue 18. juni Påmelding kl til Lerduesti 25. juni Påmelding kl til Sakte elg 21. august Påmelding kl til Aktivitetsplan for Fiskeutvalget 2010 Klubbmesterskap sjøfiske: Søndag 8. mai i Ula. Påmelding fra Fiske fra Vårtur til Risør: Mai. Påmelding innen15. mai til leder i fiskeutvalget Klubbmesterskap ferskvann: Søndag 19. juni på Solbergvann. Påmelding fra Fiske fra Kontaktpersoner i utvalgene JAKTUTVALGET: Roar Holt SPORHUNDGRUPPA: Jan Syver Bråthen FISKERUTVALGET: Morten Haglund SVARTÅAKOMITEEN: Jan Tore Tveitan SPORTSKYTTERUTVALGET: Vidar Hotvedt FESTKOMITEEN: Han Kristian Gran KIOSKANSVARLIG: Vidar Hotvedt HYTTEUTLEIE: Vidar Hotvedt SKOLEKONTAKT: Ulf Langved STUDIELEDER: Reidar Dreng UNGDOMSKONTAKT: Håvard Møyland ANDEBU FOKEAKAD: Arvid Rød VALGKOMITEEN: Terje Abrahamsen TELEFON HÅSKEN: Andebu Jeger- & Fiskerforening

15 NÅ SJEKKER VI OGSÅ HVA DU SLIPPER INN I BILEN! lever ditt systemspill hos oss Lukter det vondt i bilen? Bruker bilen mer drivstoff? Dugger rutene mer? Blir kupeen for varm? Les mer om kupérens og klimaservice på svendsen-eksos.no BESTILL TIME PÅ OG KLIMASERVICE Andebu Jeger- & Fiskerforening 15

16 Returadresse: Andebu Jeger- og Fiskerforening v/roar Holt, Holteveien 22, 3158 Andebu Andebu Bensin & Service Andebuveien 802, 3158 Andebu Telefon / (verksted) E-post: Andebu Autorisert Regnskapsførerselskap Regnskapskontor Andebu Det du trenger - der du bor Andebu sentrum 24, Telefon: E-post: Åpent: Mandag - fredag Lørdag Andebu Jeger- & Fiskerforening

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød

Jeger Fisker. God jul! www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011. Foto: Jan Tore Rui-Haugerød & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 3 - Desember 2011 God jul! Foto: Jan Tore Rui-Haugerød www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011 Foto: Kristoffer Løvvold www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1 Mai 2015 Årg. 41 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Foto: Hanne Eriksen Utedag med friluftsskolen 14. mars Søknadsfrister: Småvilt 15. august Kombikort 20. juli Søknadskjema midt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 3-2014 Prøvefiske på Vindfjell side 6 Jakt i Etne 2014 side 11 ØNSKER DU EN BANK MED PERSONLIG SERVICE OG GODE BETINGELSER? Kontakt en av våre

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Hilde og Fokus Redaksjonen Vi har vært heldige i år med en super vinter med masse snø og fine temperaturer som har gitt muligheter til mange gode treningsturer.

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer