G TECTA 4GP Bærbar multigassdetektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G TECTA 4GP Bærbar multigassdetektor"

Transkript

1 G TECTA 4GP Bærbar multigassdetektor NO Bruksanvisning

2 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Instruksjoner spesielt til bruk i farlige områder 3 Innledning 4 Sensorer 4 Viktige egenskaper 5 Programvare 5 Batterier 5, 6, 10, 11 Produktegenskaper 6 Skru på 6 Auto Zero 6 Skru av 7 Oppbevaring 7 Normal drift og bekreftelsessignaler 7 Skjermikoner 7 Skjermsymboler 7 Alarmer 8 Data- og hendelseslogg 10 Ha på seg detektoren 11 Gassprøver 12 Vedlikehold, kalibrering og gasstesting 13 Feilsøk ved gasstesting/kalibrering 14, 17 G-TECTA 4GP med ozonsensor 15 PC-grensesnitt og programvare 16 Produktspesifikasjon 17 Tilbehør 18 Feilsøk 19 Sensorbegrensninger 20 Tilgjengelige sensorer 20 Samsvarserklæring 21 The Linde Group garanti 22 The Linde Group har gjort sitt beste for å sikre at den informasjonen som gis i både våre trykte og nettbaserte publikasjoner er oppdatert på utgivelsestidspunktet. Likevel kan det være at ikke alle tekniske spesifikasjoner er inkludert. Våre retningslinjer utvikles kontinuerlig, og The Linde Group reserverer seg retten til endre informasjonen etter behov. Derfor bør kunden sjekke nødvendig informasjon hos The Linde Group på kjøpstidspunktet. Linde-gruppen tar ikke ansvar når det gjelder eventuelle feil eller utelatelser i denne publikasjonen eller for tap eller skade som følge av funksjonsfeil eller følgeskader som skyldes feil i dokumentasjonen. Kunden vil være ansvarlig for helse- eller sikkerhetsrisiko i forbindelse med bruk av varer som kunden har i sin besittelse og/eller under sin kontroll. Kunden bes være oppmerksom på at det finnes lover og bestemmelser for god praksis som dekker bruk og håndtering av enkelte varer (inkludert sikkerhetsprodukter). Kunden må forsikre seg om at de personene som skal bruke utstyret får nødvendig opplæring og sikkerhetsdokumentasjon.

3 3 Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL All informasjon i denne bruksanvisningen må leses og forstås før instrumentet tas i bruk. ADVARSEL Ikke skift ut deler, da dette kan påvirke sikkerheten og gjøre garantien ugyldig. ADVARSEL Legg merke til alle advarsler og instruksjoner som instrumentet er merket med og som du finner i denne bruksanvisningen. ADVARSEL Kontroller områdets helseog sikkerhetsrutiner for gassovervåking og evakueringsprosedyrer. ADVARSEL Kontroller at du forstår alarmvarslingene. ADVARSEL Kun kvalifisert servicepersonell skal skifte sensor, batterier og driftssystem. ADVARSEL Batterier må kun lades i trygge omgivelser. Instruksjoner spesielt til bruk i farlige områder Følgende instruksjoner gjelder utstyr som dekkes av sertifikatnumrene IECEx BAS og Baseefa 09ATEX0246. Følgende informasjon dekker alle relevante punkter i klausul ut i fra krav til helse og sikkerhet i ATEX-direktivet. 1. Sertifiseringsmarkeringen er som følger: ADVARSEL Dersom dette produktet ikke fungerer slik det skal, les bruksanvisningen eller ta kontakt med The Linde Group. ADVARSEL Nøyaktigheten til G-TECTA 4GP med gassensor for giftige gasser bør kontrolleres jevnlig med kjent konsentrasjon av kalibreringsgass. Dersom man unnlater å sjekke nøyaktigheten, kan dette føre til unøyaktige og potensielt farlige avlesninger. G-TECTA 4GP med oksygensensor skal jevnlig kalibreres i frisk luft. ADVARSEL Vær nøye med at vedlikehold og kalibrering gjennomføres slik som beskrevet i bruksanvisningen. ADVARSEL Utstyret er ikke sertifisert for bruk i atmosfærer som inneholder mer enn 21 % oksygen. Utskiftbart batteri Oppladbart batteri 2. G-TECTA 4GP kan brukes i sone 1 og 2 med gruppe IIA, IIB og IIC brennvare gasser og damper for temperaturklassene T1, T2, T3 og T4 (med oppladbart batteri) og temperaturklassene T1, T2 og T3 (med utskiftbart batteri). ADVARSEL G-TECTA 4GP bærbare gassdetektorer er utformet for å avsløre enten mangel på oksygen eller akkumulert giftig gass. En alarm varsler om mulige livstruende forhold og bør tas alvorlig.

4 4 3. Utstyret er sertifisert for bruk i omgivelsestemperaturer fra -20 C til +550 C (-4 to +131 F). Utstyret bør ikke brukes utenfor disse temperaturområdene. Sensorer for oksygen og giftige gasser er ikke beregnet på kontinuerlig bruk ved temperaturer høyere enn 40 C (104 F). 4. Samsvar med grunnleggende helse- og sikkerhetskrav er blitt sikret ved samsvar med EN og EN som sertifisert av Baseefa. Samsvar med gassdetektorstandardene EN50054, EN50057, EN , EN og EN50104 er sertifiser av Lloyd s Register. EMCsamsvar med EN50270 er sertifisert av 3C Test Ltd. 5. Reparasjon av dette utstyret samt bytte av gassensor skal gjøres av produsent eller godkjent servicesenter i henhold til gjeldende retningslinjer. 6. Hvis utstyret kommer i kontakt med aggressive stoffer, så er det brukerens ansvar å ta egnede forholdsregler som hindrer at det påvirkes negativt. 7. Det oppladbare batteriet må kun lades i trygge omgivelser ved at instrumentet kobles til en spesialtilpasset Linde-lader. Oppladbare batterier kan kun erstattes av et servicesenter som er godkjent av The Linde Group. 8. Kun følgende batterityper er godkjente for bruk i batterirommet på detektorer som bruker utskiftbare batterier: Duracell MN1500 (LR6), Varta 4006, Energizer LR6, GP 15A LR6 1.5V. Batteriene må kun skiftes i trygge omgivelser. Brukere kan kun skifte utskiftbare batterier i G-TECTA 4GP-detektorer. 9. Utstyret er ikke sertifisert for bruk i atmosfærer som inneholder mer enn 21 % oksygen. Områdeklassifikasjoner: Sone 1: I et område klassifisert som sone 1 er det sannsynlig at det finnes antennelige konsentrasjoner av brennbare gasser, damp eller væsker til stede under normale driftsforhold. Sone 2: I et område klassifisert som sone 2 er det ikke sikkert at det finnes antennelige konsentrasjoner av brennbare gasser, damp eller væsker til stede under normale driftsforhold. G-TECTA 4GP bærbar multigassdetektor Introduksjon G-TECTA 4GP er en bærbar multigassdetektor utviklet for brukere som arbeider i potensielt farlige omgivelser som f.eks. lukkede rom. Instrumentet er tilgjengelig med innebygget pumpe eller kun med diffusjon. G-TECTA 4GP er sertifisert for bruk i klassifiserte, farlige områder og overvåker inntil fire ulike gasser samtidig ved å vise gassnivå på instrumentets skjerm. Farlige gassnivåer varsles ved lydsignaler og blinkende røde og blå LED-lys samt en vibrasjonsalarm. Sensorer G-TECTA 4GP kan brukes sammen med et stort utvalg av intelligente gassensorer. Sensoren er koblet til en intelligent prosessor som inneholder kalibrerings- og sensorinformasjon. G-TECTA 4GP kan konfigureres når som helst ved å erstatte forhåndskalibrerte sensorer med alternative gasstyper. Sensorene er enkle å skifte, men bør skiftes av fagpersoner. De intelligente sensorene vil umiddelbart kjenne igjen instrumentet og er klar til bruk etter kalibrering.

5 5 Viktige egenskaper G-TECTA 4GP er utviklet som et pålitelig og robust overvåkingssystem, men er likevel lite, lett og enkelt å bruke. Instrumentet er vann- og støvtett i henhold til IP 65. Formen på G-TECTA 4GP sikrer topp brukerkomfort og minimal påvirkning på brukerens vanlige arbeidsfunksjon. Det gode grepet og den praktiske klipsen sikrer god håndtering, og tilleggsutstyr som skulder- og bryststropper gjør det mulig å bære detektoren på ulike måter. G-TECTA 4GP betjenes ved hjelp av en modusknapp og et display med automatisk bakgrunnslys. Instrumentet overvåker kontinuerlig gassnivået i omgivelsene og gir brukeren informasjon om nåværende nivå, toppnivå og gjennomsnittlig nivå (TWA). G-TECTA 4GP konfigureres ved hjelp av Linde G-TECTA PC-programvare. Data- og hendelseslogg kan også lastes ned via en fast og pålitelig optisk kommunikasjonslenke. Programvare Programvaren er utviklet i henhold til IEC for å sikre førsteklasses kvalitet og driftssikkerhet. Den innebygde teknikken overvåker feil og vil vise en feilmelding dersom det skulle oppstå uregelmessigheter. ADVARSEL Det oppladbare batteriet må kun lades på et trygt sted og med Linde G-TECTA 4GP-lader. Manglende kompabilitet kan føre til at sikkerhetssertifiseringens gyldighet bortfaller samt skade på instrumentet. Utskiftbare batterier G-TECTA 4GP bruker tre AA alkalinbatterier (LR6) og har en driftstid på 11 timer ved bruk av nye batterier. ADVARSEL G-TECTA 4GP bruker AA-batterier (LR6). Kontroller at kun følgende batterityper brukes for å opprettholde kompabiliteten med instrumentsertifiseringen: GP (15A), Energiser, Duracell eller Varta (4006). Utskiftbare batterier. G-TECTA 4GP bruker tre AA alkalinbatterier (LR6) og har en driftstid på 11 timer ved bruk av nye batterier. ADVARSEL G-TECTA 4GP bruker AA-batterier (LR6). Kontroller at kun følgende batterityper brukes for å opprettholde kompabiliteten med instrumentsertifiseringen: GP (15A), Energiser, Duracell eller Varta (4006). Batterier G-TECTA 4GP multigassdetektor har to batterimuligheter: Li-ion oppladbare batterier eller utskiftbare batterier. Oppladbare batterier G-TECTA 4GP bruker en li-ion-batteripakke og skal leveres med lading slik at enheten er klar til bruk. Likevel må batteriet lades for å oppnå full driftstid. (Aktuell driftstid avhenger av hvilken sensor som er installert). G-TECTA 4GP med pumpe vil kunne være i drift i minst 12 timer dersom batteriet er fulladet.

6 6 G-TECTA 4GP Produktegenskaper Gassensorer Signalutgang Instrumentet vil fortsette oppstarten som vist nedenfor. Dette tar ca 45 sekunder. Alarm LED-lys G-TECTA 4GP v1.0 G-TECTA 4GP v1.0 G-TECTA 4GP v1.0 5 Sep : 02 : 49 CAL 5 Sep : 02 : 49 CH4 %LEL CO ppm H2S ppm O2 % AUTO ZERO? 7 secs??????? Skjerm Infrarød port Kontroller batteriet på skjermen under oppstarten for å sikre at instrumentet er nok ladet og klart til bruk. NB: Under oppstarten vil dato for neste kalibrering vises. Modusknapp Drift CAL 5 Sep : 02 : 49 Skru på G-TECTA 4GP er utformet for sikker drift. Vennligst følg disse enkle trinnene for å sikre at instrumentet er klart til bruk: Trinn 1 ADVARSEL Kontroller at instrumentet befinner seg i ren luft. Trinn 2 Trykk inn og hold modusknappen inne i rundt to sekunder inntil det røde LED-lyset blinker på instrumentet. Skjermen vil lyse opp, og instrumentet starter opp. G-TECTA 4GP oppstart Instrumentet vil teste LED-alarm, alarmlyd, vibrasjonsalarmer og skjerm. Lyden kan dempes ved å trykke en gang på modusknappen. Dersom kalibreringsdatoen er utløpt, vil G-TECTA 4GP vise en varselmelding at kalibreringsdatoen er forfalt. Som standard kan instrumentet fortsatt brukes, men G-TECTA 4GP kan konfigureres slik at den automatisk skrur seg av i slike tilfeller ved bruk av G-TECTA 4GP PC-programvare. The Linde Group anbefaler at instrumentene kalibreres så raskt som mulig når kalibreringsdatoen er forfalt. Auto Zero* Auto Zero-funksjonen er aktivert som standardinnstilling. Under oppstart vil instrumentet vise Zero og????. Trykk på modusknappen for å bekrefte Auto Zero-funksjonen. * Denne innstillingen kan konfigureres til slik at den brukes automatisk, ved brukervalg (standard) eller deaktivert ved bruk av G-TECTA PC-programvare (se side 15).

7 7 NB: Instrumentet skifter etter 10 sekunder og går over til normalt driftsmodus, uten å gjennomføre en auto zero?, dersom modusknappen ikke trykkes inn. Skjermikoner Oppstart Blinkende ikon G-TECTA 4GP i normalt driftsmodus AUTO ZERO? 7 secs??????? CH4 %LEL CO ppm AUTO ZERO CH4 H2S CO O2 AUTO ZERO CH4 H2S CO O2 Pumpe Batteri! H2S ppm O2 % NB: Dersom nullstillingen? mislykkes, vil det vises en varselmelding, og en X vil vise hvilke sensor som er berørt (les mer under Feilsøk dersom dette skulle skje). Skur av Trykk inn og hold modusknappen inne i rundt fem sekunder inntil displayet slår seg av og viser OFF. Dersom du slipper modusknappen mens instrumentet slår seg av, vil G-TECTA 4GP gå tilbake til vanlig driftsmodus. Oppbevaring For å optimere sensorens yteevne og levetid, bør G-TECTA 4GP lagres på et trygt og sikkert sted. Lagringsplassen bør være ren og tørr. Temperaturen bør være 0-30 C, og fuktighetsnivået ligge på % RH. Normal drift og bekreftelsessignaler CH4 %LEL CO ppm H2S ppm O2 % Instrumentet vil vise inntil fire gassavlesninger, og hver kanal vil vise gasstypene, enheter og aktuelle avlesninger. Bekreftelsessignaler For å forsikre deg om at instrumentet fungerer slik det skal, vil G-TECTA 4GP (hvert 10. sekund): 1 Gi fra seg et kort signal 2. Blinke med et blått LED-lys. I tillegg vil ikonet 3 blinke på displayet. Displaysymboler Batteri! Når batteriet er fulladet, viser batteriikoner tre sorte striper. Når batteriet er tomt, vil batteriikoet blinke og instrumentet vil gi fra seg varslingslyder. ADVARSEL Når batteriet er helt tomt for strøm, vil G-TECTA 4GP slå seg av automatisk. Integrert pumpe Pumpeikonet? viser at den integrerte pumpen er i drift. Dersom pumpen eller luftveien blokkeres, vil instrumentet gi fra seg et lydsignal og vise en feilmelding på displayet. Dersom det vises en advarsel, må instrumentet kontrolleres. Sjekk av flowadaptor og prøvetakingsslange er fri for smuss og vann og at slangen eller siden ikke er knekt eller blokkert. NB: Trykk på modusknappen for å starte instrumentet på nytt. Kontroller alltid hvilke gasstype som overvåkes via instrumentet samt at du har fått nødvendig opplæring med tanke på helse- og sikkerhetsprosedyrer.

8 8 -alarm TWA-alarmen for giftige gasser lyder og vises når nivået er overskredet, kortsiktig (15 minutter) eller langsiktig (8 timer) i gjennomsnitt. ADVARSEL TWA-alarmer kan ikke fjernes. TWAalarmer fungerer kun for instrumenter som overvåker gifte gasser. Menyvalg G-TECTA 4GP-menyen vises når du trykker to ganger på modusknappen. Det finnes inntil 4 menyvalg. For å Zero gå mellom de ulike valgene, trykk en gang på modsuknappen. For å velge ønsket meny, dobbelklikk på valgt ikon. Når toppnivå og TWAmeny velges, vil tilsvarende ikon vises på displayet. Toppnivå Menyvalget Toppnivå viser det høyeste nivået av brennbare og giftige gasser, eller det laveste for oksygen fra det moment da instrumentet ble skrudd på eller sist ble tilbakestilt. Etter 5 sekunder vil instrumentet vise Clear Peak og????. Trykk på modusknappen for å bekrefte Clear Peak-funksjonen. Instrumentet vil da telle ned over 10 sekunder og gå tilbake til toppnivåmodus dersom det ikke trykkes på modusknappen. TWA-menyen viser gjennomsnittsnivå for siste 8 timer for giftgasser fra enheten ble skrudd på. Zero Zero-menyvalget tilbakestiller instrumentets sensor. Når zero-funksjonen er fullført, vil instrumentet returnere til normalt driftsmodus. ADVARSEL Pass på at du alltid befinner deg i frisk luft når du bruker denne funksjonen. Dersom instrumentet nullstilles i en atmosfære som ikke er ren, kan dette medføre uriktig gassnivåavlesning. Alarmer G-TECTA 4GP har to alarmnivåinnstillinger for hver sensor nivå 1 og nivå 2 og i tillegg måling av to gjennomsnittsnivåer (TWA) for sensorer som måler giftige gasser. Alarmsignaler De røde og blå LED-lysene vil blinke, du vil høre høye, raske pip og den interne vibratoralarmen vil vibrere. Displayet vil vise gassen alarmen slår ut for samt alarmnivå. For alle gasser vil det normalt være to alarmnivåer* - disse vises med alarmikonene: Toppnivåfunksjonen brukes hovedsakelig for å kontrollere inngangen til lukkede rom, der instrumentet føres inn i potensielt farlige omgivelser (i stedet for å bruke en prøvetakingsslange) og også for å se toppnivå for gassinnhold ved slutten av en arbeidsøkt. CH4 %LEL CO ppm O2 H2S ppm % Alarmikon Gasseksempel ved alarm * Instrumentet har to alarmnivåer som gir brukeren indikasjon på at gassnivået kan være stigende. Dersom en alarm går, bør arbeidsområdet evakueres omgående.

9 9 NB: G-TECTA 4GP er stilt med alarmsperre som standard. Det betyr at instrumentet vil fortsette å gi alarm til det slås av manuelt ved at man trykker på modusknappen. Så snart du har evakuert det farlige området, trykker du på modusknappen på G-TECTA 4GP. Da tilbakestilles instrumentet til normalt driftsmodus. Dersom alarmen på G-TECTA 4GP fortsetter, dvs. at du fortsatt er i et farlig område, vil det ikke ha noen effekt å trykke på knappen. -alarmer TWA-alarmen for giftige gasser lyder og vises når nivået er overskredet, kortsiktig (15 minutter) eller langsiktig (8 timer) i gjennomsnitt. The G-TECTA 4G vil vise nivåer for giftige gasser. ADVARSEL TWA-alarmer fungerer kun for instrumenter som overvåker gifte gasser. ADVARSEL TWA-alarmer kan ikke fjernes. Alarm som viser for høyt nivå av brennbare gasser Dersom nivået av brennbare gasser overgår 100 % LEL, vil G-TECTA 4GP aktivere alarmene og vise. G-TECTA 4GP vil midlertidig kutte strømmen til sensoren for å hindre at den brenner ut og vise en fremdriftsindikator i 200 sekunder. NB: Alarmen vil forbli aktiv inntil instrumentsensoren går tilbake til normalt driftsmodus. Når tiden er ute, vil symbolet endres til, og ved å trykke på modusknappen går instrumentet tilbake til normalt driftsmodus. Symbolet skifter til et timeglass for å vise at sensoren varmes opp. Ved slutten av oppvarmingsperioden vil sensoren vise et nummerisk display dersom instrumentet befinner seg i frisk luft. NB: Dersom instrumentet fortsatt befinner seg i farlige omgivelser når sensoren tilbakestilles, vil sensoren gå tilbake til alarm. G-TECTA 4GP kan også konfigureres slik at operatøren må skru instrumentet av og på for å starte på nytt. Dette kan programmeres med G-TECTA PC-programvare. NB: Alle alarmkonfigurasjoner kan stilles inn med G-TECTA PC-programvare. ADVARSEL Dersom sensoren kobles til igjen mens enheten er utsatt for en for høy gasskonsentrasjon, er det en risiko for at sensoren kan bli ødelagt. ADVARSEL For lave oksygennivåer kan redusere avlesingen av nivået av brennbare gasser. Dersom oksygennivåene ligger under trygge innåndingsgrenser, kan man anta at nivået av brennbare gasser er lavt. Instrumentinnstillinger Følgende instrumentinnstillinger kan gjøres ved hjelp av G-TECTA PC-programvare: Alarmnivåer for sensoren: Nivå 1 og nivå 2 kan stilles inn for hver gassensor. Alarmutløser: Alarmutløseren kan stilles inn for risikonivåer av gass (giftige og brennbare) eller for fallende gassnivå (oksygenmangel). Alarmsperre: Sperrede alarmer krever at operatøren trykker på modusknappen for å fjerne alarmen (standardinnstilling). Alarmen kan stilles inn som sperret eller åpen. Åpne alarmer vil bli fjernes automatisk når gassfaren er over.

10 10 Alarmsirenedemping: G-TECTA 4GP kan kun stilles inn som dempet for alarm 1. Ved å trykke på modusknappen under alarm, vil lyden dempes og vibrasjonen stanse. LED-lysene vil fortsette å blinke. Alarmsirene: Det kan velges ulike lyder for de ulike alarmforholdene. Denne funksjonen kan hjelpe operatøren å kjenne igjen farenivået. ADVARSEL Denne funksjonen bør kun velges dersom man har lang erfaring med å bruke instrumentet. Data- og hendelseslogg G-TECTA 4GP registrerer både gassdata og hendelser. Loggene kan lastes ned ved hjelp av G-TECTA 4GPs infrarøde optiske lenke. PC-en må ha G-TECTA infrarødt PC-grensesnitt og G-TECTA PC-programvare. Data samles med ett minutts intervaller (intervallene kan justeres ved hjelp av PC-programvaren). G-TECTA 4GP registrerer også tid og dato for et antall drifts- og feilhendelser inklusiv: Når instrumentet skrus på og av Nivå 1, nivå 2 og TWA-alarmer, alarm av og gasstoppnivå under alarm Zero, kalibrering og gasstesting suksess eller fiasko Sensoralarmer for brennbare gasser på og av Batteristatus loggføres hvert 15. minutt når instrumentet er i drift Batterier Oppladbare batterier De oppladbare batteriene i G-TECTA 4GP er lithiumion-batterier. Batteriene lagres på 6 timer når de er helt tomme. Batteriets liv er 12+ timer dersom instrumentet har 3 eller flere sensorer og en pumpe installert. G-TECTA 4GP batteriladere Det finnes tre batterilademuligheter for G-TECTA 4GP. Standardinstrumentet har en egen integrert lader og nettilkobling. Andre ladeenheter omfatter en 12 V billader og en multilader for 10 enheter. ADVARSEL Det oppladbare batteriet må kun lades på et trygt sted og med Linde G-TECTA 4GP-lader. Manglende kompabilitet kan føre til at sikkerhetssertifiseringens gyldighet bortfaller samt skade på instrumentet. Lading av batteriene 1. Kontroller at du befinner deg på et trygt område. 2. Skru av G-TECTA 4GP. 3. Plugg laderen inn i en kontakt. 4. Ladekontakten befinner seg på undersiden av G-TECTA 4GP under en liten gummiforsegling. 5. Koble kabelen til laderen. Når instrumentet lades, vil det vise et batteriikon som går fra tomt til fullt. Når instrumentet er helt ladet, vil batteriikonet blinke på skjermen. Når G-TECTA 4GP er fulladet og instrumentet slås på, vil batteriikonet vise tre sorte striper.

11 11 6. Fjern kabelen fra instrumentet, og sett gummiforseglingen tilbake på plass. NB: Dersom G-TECTA 4GP ved et uhell ikke er skrudd av under lading, vil ladingen ta lenger tid, og batteriikonet vil bruke 20 sekunder på å oppdatere seg når instrumentet fjernes fra laderen. Lading av oppladbare batterier Dersom du merker at batterienes levetid er lav, bør de oppladbare batteriene erstattes av et servicesenter som er godkjent av The Linde Group. NB: For å sikre fortsatt beskyttelse i farlige områder og riktig vedlikehold bør batteriene alltid skiftes av opplært og sertifisert personell. Utskiftbare batterier G-TECTA 4GP bruker tre AA batteripakker som sikrer 11 timers drift. Brukere kan kun skifte batterier i enheter som ikke er oppladbare. Slik skifter du batteripakken: 1. Kontroller at du befinner deg på et trygt område. ADVARSEL G-TECTA 4GP bruker 3 AAbatterier. Kontroller at kun følgende LR6 batterityper brukes for å opprettholde kompabiliteten med instrumentsertifiseringen: Energiser (MN1500), GP (15A), Duracell (MN1500), Varta (4006). Bære G-TECTA 4GP G-TECTA 4GP har en sterk og robust klips. Med klipsen kan du feste instrumentet til lomme, belte, osv. G-TECTA 4GP Bryst/halsrem En bryst-/halsrem gjør det mulig å feste instrumentet til brystet eller henge det rundt halsen. Feste av brystremplate Brystremplaten festes til instrumentet ved å føre platen over klipsen bak på instrumentet. 1. Frigjør klipslåsen. 2. Før platen over klipsen. 3. Brystremplaten klikker på plass. 4. Lukk klipslåsen. 2. Skru alltid av G-TECTA 4GP før du skifter batteripakken. 3. Fjern dekselet på undersiden ved hjelp av en umbrakonøkkel, og ta ut batteripakken. Belteklipsspak 4. Erstatt de tre AA-batteriene. 5. Sett batteripakken tilbake på plass, og skru dekselet fast. Skulderkoblinger Spak Midjekoblinger

12 12 Halsrem Fest remmen til toppfestene, og legg den rundt halsen. Juster lengden på remmen inntil instrumentet befinner seg i en behagelig arbeidsposisjon. Brystrem Velg posisjon for halsremmen. Fest den andre remmen til sidefestene og fest rundt brystet. Juster lengden på remmen inntil instrumentet befinner seg i en behagelig arbeidsposisjon. Gassprøvetaking For ta en gassprøve i lukket rom eller på et sted hvor gassnivået er ukjent, kan du bruke G-TECTA 4GP på følgende måte: instrumentet. Skru tommelskruen til den sitter godt. 2. Sett prøvetakingsslangen på munnstykket gass inn. 3. Pumpen på G-TECTA 4GP vil trekke gassprøven inn gjennom munnstykket gass inn og slippe den ut igjen via gass ut. 4. For å fjerne flythetten?, åpner du tommelskruen og løfter den av instrumentet. Diffusjonsinstrumenter (uten pumpe) En flythette? settes over sensorene foran på instrumentet. En slange festes på flythettemunnstykket? gass inn og en aspirator? settes på munnstykket gass ut. Flowadapter Gass inn 1. For å sette på flythetten?, skyves toppen av flythetten over den lille fordypningen på toppen av instrumentet. Skru tommelskruen til den sitter godt. 2. Fest prøvetakingsslangen på munnstykket gass inn. 3. Fest aspiratoren? på munnstykket gass ut. Gass ut NB: En flythette? og en to meter lang slange medfølger i esken sammen med G-TECTA 4GP. Aspriator? og slange (artikkelnummer ASGTAK2 og ASGTAK3) er ekstra tilbehør. Instrumenter med pumpe En flythette? og slange settes over sensorene foran på instrumentet og en slange festes på flythettemunnstykket? gass inn. 1. For å sette på flythetten?, skyves toppen av flythetten? over den lille fordypningen på toppen av 4. Kontroller at aspiratoren? sitter riktig ved å dekke til enden og klemme forsiktig på den. Dersom det ikke er lekkasje, skal aspiratoren? forbli tom i noen sekunder. 5. Klem på aspiratoren? en gang i sekundet for å sikre en jevn luftflyt inn i instrumentet. Vi anbefaler at operatøren klemmer på aspiratoren minst 10 ganger (ved hjelp av den to meter lange slangen som følger med). Lengre slanger og metallsonder kan kjøpes. For lengre slanger anbefaler vi at det klemmes på aspiratoren en gang hvert 30. sekund for å sikre at gassprøvene når frem til sensoren. Fortsett å klemme i ytterligere 45 sekunder inntil gassnivået er stabilt.

13 13 6. For å fjerne flythetten, åpner du tommelskruen og løfter den av instrumentet. ADVARSEL Manuell fjernprøvetaking med aspirator gir kun kontinuerlige gassavlesingsresultater for det området der slangen eller sonden er og dersom det klemmes regelmessig på aspiratoren. Hver gang det kreves en ny gassavlesning, må det klemmes på aspiratoren? tilstrekkelig antall ganger for å bringe ny testluft til sensoren. Vedlikehold, kalibrering og testing Rengjøring Kontroller at displayet, operatørknappen og sensorfilteret på G-TECTA 4GP ikke er belagt med smuss. Tørk regelmessig av instrumentet med en fuktig klut, og kontroller om sensorfilteret er skittent eller skadet. Gass-/kollisjonstesting Atmosfæren der G-TECTA 4GP brukes kan ha varig effekt på sensoren. Sensorene kan bli mindre sensitive, slik at ytelsen reduseres, dersom de utsettes for visse substanser. The Linde Group produserer og leverer testgassflasker under en rekke globale produktnavn, inklusiv Linde, BOC, AGA, Afrox, osv. The Linde Groups gasser for G-TECTA 4GP gassdetektorer er spesielt tilpassede og stabile multigassblandinger. G-TECTA 4GP vil avgjøre status for gasstesten. For å kunne yte maksimalt, skal gasstestene sikre: Den gassen som brukes har en anbefalt gasskonsentrasjon, og den ligger innenfor den gyldighetsdatoen som er angitt av The Linde Group. Gassen lekker ikke. Det er viktig å kontrollere at flythetten sitter riktig på enheten, at slangens endestykke ikke er blokkert på noen måte samt at det ikke brukes ekstra lang slange. Gasstestsettet til G-TECTA inneholder en full gassflaske, en regulator, koblingsslange, gasstestnøkkel (brukes for å aktivere gasstestmodus på instrumentet), en flythette som kan monteres på G-TECTA 4GP og et ventilasjonsrør. Gasstestsettet kommer i en praktisk bærekasse. The Linde Group anbefaler å ta en funksjonstest hver gang G-TECTA 4GP har hvert i bruk eller skal brukes. Som minimum skal det foretas en test for å kontrollere sensorens drift en gang i måneden. Testgasser med kjent sammensetning (som er kompatibel med innstillingene på instrumentets sensormodul) skal brukes for å kontrollere at sensorene og deres alarmer virker etter hensikten. NB: Vennligst les The Linde Groups datablad Kalibreringsfrekvens for gassdetektorer for ytterligere informasjon om funksjonstesting og kalibrering

14 14 Slik gjennomfører du en gasstest 1. Kontroller at G-TECTA 4GP er skrudd på og i normalt driftsmodus. 2. Plasser flythetten over sensorene, og fest slangen fra regulatoren. Fest avløpsslangen til vent gas away - ikke forleng, begrens eller knekk denne slangen. 3. Før gasstestnøkkelen over displayet ved siden av LED-linsene. G-TECTA 4GP vil aktivere gasstestmodus og vise TEST i displayet og x ved siden av sensorene i displayet. 4. G-TECTA 4GP vil vise en fremdriftsindikator. 5. Tilfør gassen mens fremdriftsindikatoren teller ned. 6. Vent til fremdriftsindikatoren er ferdig (40 sekunder). G-TECTA 4GP vill vise en 3 eller x for hver sensor og en stor 3 eller x for å indikere PASS (godkjent) eller FAIL (ikke godkjent). Dersom G-TECTA 4GP viser FAIL, les mer under delen som omhandler feilsøk eller kontakt The Linde Group. 7. For å avslutte gasstesten, trykker du på modusknappen mens testen er i gang. Instrumentkalibrering Gassensoren bør kalibreres regelmessig hver sjette måned. Over tid kan gassensorens nøyaktighet bevege seg bort fra hva som anses som et trygt område, og regelmessig kalibrering er avgjørende for å sikre nøyaktige gassavlesninger. ADVARSEL Nøyaktigheten til G-TECTA 4GP bør kontrolleres jevnlig med kjent konsentrasjon av kalibreringsgass. Dersom man unnlater å sjekke nøyaktigheten, kan dette føre til unøyaktige og potensielt farlige avlesninger. Instrumentet kan kalibreres på tre ulike måter. G-TECTA 4GP kan kalibreres direkte (enknapps kalibrering) eller ved å bruke G-TECTA PCprogramvare. Sertifiserte kalibreringsgasser bør brukes. Slik gjennomføres en enknapps kalibreringstest 1. Kontroller at du befinner deg i frisk luft og at instrumentet er i normalt driftsmodus. Dobbelklikk på modusknappen, og velg Zero i menyen ved å dobbeltklikke på Zero-ikonet. G-TECTA 4GP vil da gjennomføre en Auto Zero. For å gjennomføre en enknapps kalibrering, skal de neste trinnene gjennomføres innen 15 minutter etter at Auto Zero er gjennomført. 2. Plasser flythetten over sensorene, og fest slangen fra regulatoren. Fest avløpsslangen til vent gas away? - ikke forleng, begrens eller knekk denne slangen. 3. Beveg gasstestnøkkelen over displayet ved siden av LED-linsene. G-TECTA 4GP vil aktivere kalibreringsmodus og vise CAL og???? vekselvis i displayet. 4. Trykk på modusknappen for å bekrefte kalibrering innen 10 sekunder. NB: Dersom du ikke trykker på modusknappen innen 10 sekunder, vil instrumentet endre til gasstestmodus. 5. G-TECTA 4GP vis vise en fremtidsindikator, og en x vil vises for hver gasstype. 6. Tilfør gassen mens fremdriftsindikatoren teller ned.

15 15 NB: Du kan stoppe kalibreringstesten ved å trykke på modusknappen når som helt under testen. 7. G-TECTA 4GP vil justere verdien på gassensoren for å matche den lagrede kalibreringsgassverdien i sensormodulen. 8. G-TECTA 4GP vil visen en 3 eller x or hver sensor for å vise PASS (godkjent) eller FAIL (ikke godkjent). 9. Dersom noen av sensorene på G-TECTA 4GP ikke kalibreres, vil gasstypen forbli markert med x, og vaselmeldingene Gas Test Failed og Send for Calibration vises. G-TECTA 4GP må da sendes til et servicesenter autorisert av The Linde Group for kalibrering eller skifte av sensor. NB: Resultatene fra kalibreringen lagres i hendelsesloggen sammen med verdiene. NB: Enkelte sensorer kan ikke kalibreres. Oksygensensorer kan ikke kalibreres, fordi de kalibreres når de nullstilles i frisk luft. ADVARSEL Enknapps kalibrering vil se etter små avvik i lagret kalibreringsverdi. The Linde Groups anbefaler at G-TECTA 4GP sendes inn for full kalibrering med seks måneders mellomrom. G-TECTA 4GP med ozonsensor (O 3 ) På grunn av det ozonets (O 3 ) reaktive karakter, bør spesielle prosedyrer følges ved kalibrering av gassdetektorer med ozonsensor. Koblinger Ved ozonkalibrering bør alle koblinger og rør være av stål, kobber, aluminium eller PTFE. Koblinger eller rør av andre plastmaterialer, som tygon, må unngås. Gassflow rate Det er viktig at flowen stilles inn riktig, fordi trykket ellers vil kunne forstyrre kalibreringsverdiene og hindre gassdetektoren i å virke slik den skal. For å kalibrere bør flytraten stilles inn på mellom 0,8 1,0 liter/minutt (0,03-0,04 kubikkfot/minutt). Normale sikkerhetstiltak som gjelder for håndtering av ozon bør alltid tas i tillegg til andre spesielle instruksjoner som gis på den kalibreringsgassflasken eller generatoren som brukes. For kalibrering av ozonsensor, må den spesielle flythetten? med fire innganger (artikkelnummer AS4GP3021) brukes. Ozonsensoren skal alltid stå i posisjon 3, som markert på flythetten?. NB: Den standard flythetten? som følger med instrumentet skal brukes for å kalibrere de andre gassensorene. * G-TECTA PC-programvare kan lastes ned gratis på

16 16 PC-grensesnitt og pc-programvare* G-TECTA pc-programvare gir brukeren tilgang til data- og hendelseslogger, utskriftsrapporter, rekonfigurering av alarmnivåer, driftsfunksjoner og løpende kalibrering. G-TECTA 4GP kan kobles til en pc ved hjelp av G-TECTA 4GP infrarøde, optiske lenke. Pc-en må ha et G-TECTA infrarødt PC-grensesnitt og G-TECTA PC-programvare. Oppsett 1. IInstaller G-TECTA pc-programvare og G-TECTA infrarødt grensesnitt på pc-en ADVARSEL Den infrarøde kommunikasjonene er ikke IrDA. IKKE installer IrDA-drivere. 2. Ved behov, installer USB-programvare** (medfølger i esken til USB-adapteren) 3. Koble den infrarøde RS232-kabelen til USBadapteren (der dette er aktuelt) og til pc-en. (iii) Kontroller tilgjengelige kommunikasjonsporter på nytt, og velg den nye porten eller port 4, 5 eller seks for å lagre endringer ved å klikke på lagreknappen nede til høyre på skjermbildet (iv) Lukk G-TECTA pc-programvare NB: Dersom instrumentet ikke lar seg koble til pc-en, velg en annen kommunikasjonsport og prøv igjen 5. Skru på G-TECTA 4GP og tilpass instrumentets infrarøde port med den infrarøde adapteren 6. Åpne G-TECTA pc-programvare og bruk enten Wizard eller Engineer s Form, velg G-TECTA 4GP og last opp data fra instrumentet. 7. Programvaren gir deg tilgang til data eller konfigurerer instrumentet etter ønske. Note: For mer informasjon om bruk av G-TECTA pcprogramvare, se den installerte hjelpefilen. 4. Når du bruker en USB-adapter for å koble til instrumentet, skal prosedyren nedenfor følges: (i) Før du kobler til instrumentet, kontroller om det finnes tilgjengelige kommunikasjonsporter på G-TECTA pc-programvareskjermbildet og se hvilke porter som er åpne (ii) Skru på G-TECTA 4GP og tilpass instrumentets infrarøde port med den infrarøde adapteren ** Dersom USB-adaptorprogramvaren ikke starter automatisk, velg UC232A, riktig operativsystem og installer driveren *

17 17 Feilsøk i forbindelse med gasstesting/kalibrering Problem Mulig årsak Løsning Ingen gassregistrering Gassflasken er tom Kontroller flaskeventilen. Skift flaske Slangen er blokkert eller knekt Kontroller slangen og pass på at gassen flyter fritt Instrumentet kan ikke teste Gassflasken er tom Kontroller flaskeventilen. Skift flaske gassen Gassflasken er gått ut på dato Kontroller flaskens utløpsdato. Skift flaske Slangen er blokkert eller knekt Kontroller slangen og pass på at gassen flyter fritt Kalibreringsfeil Kalibrer instrumentet Gassflyten starter ikke til riktig tid Gjenta gasstesten. Start gassen omgående Kan ikke kalibrere instrumentet Gassflasken er tom Kontroller flaskeventilen. Skift flaske Gassflasken er gått ut på dato Kontroller flaskens utløpsdato. Skift flaske Slangen er blokkert eller knekt Kontroller slangen og pass på at gassen flyter fritt Kalibreringsfeil Kalibrer instrumentet Instrumentets stabiliseringstid er for kort Tilbakestill instrumentets stabiliseringstid ved hjelp av G-TECTA PC-programvare Instrumentet passerer gasstesten, men vil ikke skifte til kalibreringsmodus Instrumentet er ikke nullstilt Instrumentet er feil konfigurert Velg nullstilling i menyen Konfigurer instrumentet på nytt Send det til Linde-gruppens servicesenter G-TECTA 4GP Produktspesifikasjon Dimensjoner 122 x 128 x 57 mm Vekt 498g (med klemme og fire sensorer) IP-rating (støv & væsker) IP65 NEMA 4 Driftstemperatur - 20 C Ta +55 C (-4 F Ta +131 F) Fuktighetsgrenser % RH ikke-kondenserende, kontinuerlig drift Display 128 x 64 piksler med bakgrunnslys Oppvarmingstid Ca 45 sekunder Typisk responstid T90: 10 sekunder (oksygen) 20 sekunder (giftige og brennbare gasser) Alarmsirener* 94dB(A) Velg mellom flere alarmlyder Synlige alarmer To blåfarger/røde, blinkende LED-lys Vibrasjonsalarm Intern vibrasjon Repeterbarhet ±2 % FSD, 6 måneder Elektromagnetisk kompabilitet 2004/108/EC Eksplosjonsbeskyttelsessertifisering IECEx/ATEX/UL/CSA IECEx IECEx BAS ATEX BASEEFA09ATEX0246 UL UL913 CSA CSA22.2, 152 Approval Codes Global IECEx II 2G Ex ia d IIC T4 Gb Rechargeable IECEx II 2G Ex ia d IIC T3 Gb Replaceable Batteries USA Class I Division 1, Groups A, B, C and D CSA Class I Division 1, Groups A, B, C and D MED (Marine Equipment Directive) 96/98/EC (optional approval) Safety & Operation Standards EN50014, EN50020, EN50018, 94/9/EC EN50270, EN50271, IEC61508 * It is recommended that the sounder output is periodically tested to ensure the instrument continues to operate as specified

18 18 Tilbehør G-TECTA 4GP ASGTK G-TECTA SG/4G/4GP Gasstestnøkkel ASGTSP G-TECTA 4G/4GP 1m prøvesensor ASGTTSP G-TECTA 4G/4GP Teleskopisk prøvesensor ASGTPF G-TECTA 4G/4GP In line vannlås/partikkelfilter inkl filterelement ASGTFE G-TECTA 4G/4GP Filterelement for in line vannlås ASGTDL6 G-TECTA 4G/4GP 6 m line ASGTCHS G-TECTA 4G/4GP Brystsstropper AS4GPBC12V G-TECTA 4GP Billader (12v) AS4GPBCUK G-TECTA 4GP Lader stil veggstikkontakt 230V 50Hz UK AS4GPBCUS G-TECTA 4GP Lader stil veggstikkontakt 110V 60Hz UK AS4GPBCEU G-TECTA 4GP Lader stil veggstikkontakt 230V 50Hz UK AS4GPBCAU G-TECTA 4GP Lader stil veggstikkontakt 230V 50Hz Australia AS4GPBC10US G-TECTA 4GP 10-veis multilader - med V in-line strømforsyning, US AS4GPBC10UK G-TECTA 4GP 10-way multi-charger with V in-line power supply, UK Mains lead AS4GPBC10EU G-TECTA 4GP 10-way multi-charger with V in-line power supply, EUR Mains lead AS4GPBC10AU G-TECTA 4GP 10-way multi-charger with V in-line power supply, Australia ASGTAHK2 G-TECTA SG/4G/4GP Aspirator bulb and 2m hose ASGTAHK3 G-TECTA SG/4G/4GP Aspirator bulb and 3m hose AS4GP3012 G-TECTA 4GP Flow cap assembly ASGTAH G-TECTA SG/4G/4GP Aspirator hose AS4GP3013 G-TECTA 4GP Harness Assembly including shoulder strap AS4GP3014 G-TECTA 4GP Carry Case (rechargeable version) AS4GP3015 G-TECTA 4GP Carry Case (non-rechargeable version) AS4GP3019 G-TECTA 4GP Bench holder AS4GP3020 G-TECTA 4GP Infrared Adaptor for PC

19 19 Feilsøk G-TECTA 4GP Problem/feilmelding Mulig årsak Løsning Instrumentet vil ikke slå seg på Batteriet har ikke strøm Lad eller skift batteri Modusknappen ble sluppet for raskt Hold modusknappen inne til LED-lysene blinker Pumpen fungerer ikke Instrumentet er feil konfigurert Rekonfigurer instrumentet med G-TECTA pc-programvare Ingen bekreftelsessignal Instrumentet fungerer ikke som det skal Rekonfigurer instrumentet med G-TECTA pc-programvare Gassnivå vises i frisk luft Instrumentet må nullstilles Start instrumentet på nytt i frisk luft Ustabile eller unøyaktige gassavlesninger Sensorfeil IKKE bruk instrumentet Forlat farlig område umiddelbart, og send instrumentet inn til service Auto Zero-feil Instrumentet ble nullstilt i forurenset Skru av instrumentet, og start det på nytt i frisk luft atmosfære Alarm hindrer nullstilling Instrumentet ble nullstilt i forurenset Skru av instrumentet, og start det på nytt i frisk luft atmosfære Kalibreringen er utgått Kalibreringsdatoen er passert Send instrumentet inn til kalibrering Flytfeil. Fjern blokkering Display viser et tomt batterisymbol Prøvetakingsslangen er blokkert (vann eller smuss) eller knekt Batteriet har ikke strøm Fjern blokkering. Trykk på modusknappen for å starte pumpen på nytt Lad eller skift batteri LDC for blekt/mørkt Kontrastinnstillingen er feilinnstilt Juster instrumentet med G-TECTA PC-programvare Dersom du opplever andre problemer med driften av G-TECTA 4GP-detektoren, vennligst gå til HYPERLINK eller kontakt et servicesenter autorisert av Linde-gruppen.

20 20 Sensorbegrensninger Sensorene som brukes i G-TECTA 4GP har de samme begrensninger som gjelder for alle gassensorer, og brukere bør se nærmere på punktene nedenfor. Lindegruppen kan gi råd om spesielle situasjoner og foreslå alternative sensorer dersom det er sannsynlig at instrumentet vil bli utsatt for ekstreme forhold G-TECTA 4GP bruker en katalytisk gassdetektorsensor. Felles for sensorer av denne typen er at instrumentmålingene vil være upålitelige ved konsentrasjoner på rundt 120 % LEL, og oksygen er nødvendig for at katalytiske sensorer skal kunne fungere. En detektorbeskytter brukes for å koble fra strømmen til detektorsensoren i tilfelle overbelastning (over 100 % LEL) for å hindre utbrenning. Denne funksjonen stenger sensoren i 200 sekunder, hvoretter et trykk på modusknappen vil koble sensoren til på nytt. Ny start bør utføres et sted hvor man vet at luften er ren. ADVARSEL Dersom sensoren kobles til igjen mens enheten er utsatt for en for høy gasskonsentrasjon, er det en risiko for at sensoren kan bli ødelagt. ADVARSEL For lave oksygennivåer kan redusere avlesingen av nivået av brennbare gasser. Dersom oksygennivåene ligger under trygge innåndingsgrenser, kan man anta at nivået av brennbare gasser er lavt. G-TECTA elektrokjemiske gassensorer (giftgasser eller oksygen) inneholder kjemikaler. Ekstremt mye fuktighet kan forårsake problemer. Sensorene er beregnet på en (gjennomsnittlig) fuktighet i omgivelsene på % R.H. Likevel brukes sensorene ofte både i tropene, i ørken og på tundra uten at det oppstår funksjonsproblemer. Vann bør ikke få lov til å samle på sensoren ettersom dette kan hindre gassdiffusjon. Vedvarende eksponering for høye nivåer av giftige gasser vil forkorte sensorens levetid. Hvis gassen er etsende (f.eks. hydrogensulfid), kan det oppstå skader på metallkomponentene over tid. En sensor kan være kryssensitiv i forhold til andre gasser. Kontakt The Linde Group dersom du er usikker. Tilgjengelige sensorer Sensortype Område (LEL) Metan 0-100% (LEL) Propan 0-100% (LEL) Pentan 0-100% (LEL) Butan 0-100% (LEL) Etylen 0-100% (LEL) Hydrogen 0-100% (LEL) brennbare alkoholer, ketoner, 0-100% generelle løsemidler (O 2 ) Oksygensensor 0-25% (H 2 S) Hydrogensulfidsensor ppm (H 2 S) utvidet område Hydrogensulfidsensor ppm (CO) Karbonmonoksidsensor ppm (CO) utvidet område Karbonmonoksidsensor ppm (Cl 2 ) Klorsensor* 0-20 ppm (NH 3 ) Ammoniakksensor ppm (NH 2 ) utvidet område Ammoniakksensor ppm (SO 2 ) 0-20 ppm svoveldioksid 0-20 ppm (O 3 ) Ozonsensor* 0-1 ppm (NO 2 ) Nitrogendioksidsensor* 0-10 ppm (NO 2 ) utvidet område Nitrogendioksidsensor* 0-20 ppm (H 2 ) Hydrogensulfidsensor ppm (HCN) Hydrogencyanidsensor 0-25 ppm (PH 3 ) Fosfinsensor* 0-5 ppm (HF) Hydrogenfluoridsensor* 0-10 ppm (NO) Nitrogenmonoksidsensor ppm (COCl 2 ) Fosgensensor* 0-1 ppm (ETO) Etylenoksidsensor 0-10 ppm * Reaktive gasser se G-TECTA datablad for prøvetaking med reaktive gasser

21 21 Samsvarserklæring I henhold til ISO/IEC :2004 og europeisk direktiv 94/9/EC Vi erklærer herved at på den datoen produktet som følges av denne erklæringen ble plassert på markedet oppfylte produktet alle tekniske og regulatoriske kravene i direktivene er oppført nedenfor. Produkttype G-TECTA 4GP Sertifisering BASEEFA09ATEX0246 IECEx BAS Gjeldende direktiver Elektromagnetisk kompabilitet 2004/108/EC Eksplosive atmosfærer 94/9/EC Teknisk kontrollorgan Baseefa 1180 Buxton UK Bestemmelsene i direktivet oppfylles av produktet: Gruppe II Kategori 2G Ex ia d IIC T4 Gb (-20 C Ta +55 C) IP 65 Oppladbart instrument Gruppe II Kategori 2G Ex ia d IIC T3 Gb (-20 C Ta +55 C) IP 65 Ikke-oppladbart instrument Konformitet Harmoniserte standarder EN :2006; EN :2007; EN :2007; EN50270:2006; IEC : 2007; EN50104: 2002; EN :2007 Konformitet Andre standarder EN :2006; DD ENV 50204:1999; EN :2001; EN :2001 Undertegnet: Navn: Peter Upcott Stilling: Global Category Manager Sikkerhetsprodukter Selskap: The Linde Group, GU2 7XY, UK Dato: Juni 2010

22 22 The Linde Group garanti for gassdetektorer Generelt The Linde Group garanterer at gassdetektorer, sensorer og tilhørende utstyr som produseres og selges av The Linde Group er feilfrie og virker plettfritt for de tidsperiodene som er angitt i følgende tabeller: Skader på produkter fra The Linde Group som skyldes misbruk, endring, strømsvingninger, inklusiv overspenning og lynnedslag, feil spenningsinnstillinger, feil batterier, eller reparasjon som ikke er utført i samsvar med produktets bruksanvisning omfattes ikke av The Linde Group garanti. The Linde Group ansvar i henhold til denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av komponenter som The Linde Group serviceavdeling anser å ha vært mangelfulle i henhold standardgarantiens gyldighet. For å reparere instrumentet eller skifte ut deler, må produktet returneres til The Linde Group eller et serviceverksted som er godkjent av The Linde Group. Utgifter i forbindelse med transport og frakt skal forhåndsbetales. Du skal motta et autorisert returnummer fra The Linde Group før du sender instrumentet. Garantiperioder for instrumenter og tilbehør Produkt G-TECTA SG G-TECTA 4G G-TECTA 4GP G-TECTA SG 2 G-DOCKA SG 2 Instrumentladere/grensesnitt Batteripakker, pumper og forbruksdeler Garantiperioder for sensorer Sensortype Oksygen og brennbare gasser H 2 S & CO Alle andre giftige gasser Garantiperiode To år fra kjøpsdato To år fra kjøpsdato Ett år fra kjøpsdato To år fra kjøpsdato Ett år fra kjøpsdato Garantiperiode 2 år 2 år 1 år ** Skade på brennbar sensorer ved akutt eller kronisk eksponering for kjente giftstoffer som flyktig bly (tilleggsstoff i flybensin), hydride gasser som fosfin og flyktige silikongasser som slippes ut fra silikonskjøter/tetninger, støpte produkter i silikongummi, fett fra laboratorieglass, smøremidler i sprayform, varmeoverførte væsker, voks og poleringsprodukter (rene eller sprayaerosoler), slippmidler for plastformer, impregneringsprodukter, vinyl- og skinnbehandlingsmidler samt håndkremer som kan inneholde ingredienser oppført som cyclometikon, dimetikon og polymetikon (etter skjønn av The Linde Group serviceavdeling) dekkes ikke av The Linde Group standardgaranti for sensorer for brennbar gasser. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR ET BESTEMT FORMÅL. LINDE-GRUPPEN ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG KNYTTET TIL BRUK AV VÅRE PRODUKTER ELLER MANGLENDE FUNKSJONALITET.

23 Notes 23

24 Denmark AGA A/S Vermlandsgade København S Tel: Estonia Eesti AGA AS Pärnu mnt Tallinn Tel: Finland Oy AGA Ab Itsehallintokuja Espoo Tel: +358 (0) Island ISAGA Breidhofda Reykjavik Tel: Latvia AGA SIA Katrīnas iela 5 Rīga 1045 Tel: Lithuania AGA UAB Office Didlaukio st Vilnius Tel: Norway AGA AS Gjerdrumsvei Oslo Tel: Sweden AGA Gas AB Agavägen Lidingö Tel: + 46 (0) V G-TECTA 4GP bruksanvisning 2010 The Linde Group. Alle rettigheter reservert. Ingen side eller del av denne bruksanvisningen kan kopieres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra oven nevnte rettighetshaver. The Linde Group reserverer seg retten til å rette opp skrivefeil. All informasjon er korrekt på tidspunktet for trykking.

G TECTA 4G Multigassdetektor

G TECTA 4G Multigassdetektor G TECTA 4G Multigassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA 4G oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

G TECTA SG Singelgassdetektor

G TECTA SG Singelgassdetektor G TECTA SG Singelgassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA SG oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

G TECTA 4GP Personlig multigassdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigassdetektor G TECTA 4GP Personlig multigassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 Oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

G TECTA SG 2 Enkeltgassdetektor til engangsbruk

G TECTA SG 2 Enkeltgassdetektor til engangsbruk G TECTA SG 2 Enkeltgassdetektor til engangsbruk NO Bruksanvisning 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2, 3 Instruksjoner spesielt til bruk i farlige områder 3 Områdeklassifikasjoner 3 Introduksjon 4 Eskens

Detaljer

G TECTA 4G Multigassdetektor

G TECTA 4G Multigassdetektor G TECTA 4G Multigassdetektor NO Bruksanvisning 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Instruksjoner spesielt til bruk i farlige områder 3 Instruksjoner spesielt til bruk i ikke-farlige områder 4 Introduksjon

Detaljer

G-TECTA TM. Bærbare gassdetektorer.

G-TECTA TM. Bærbare gassdetektorer. G-TECTA TM G-TECTA TM Bærbare gassdetektorer. 2 Hvorfor AGA gassdetektor? AGA er en ledende global gassleverandør. Vi tilbyr ekspertise og produktløsninger til industri, handel, vitenskap og forskning.

Detaljer

G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste gassdeteksjon

G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste gassdeteksjon G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste gassdeteksjon NO Bruksanvisning 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 3 Drift og oppsett 3 Cellaguard egenskaper 3 Førstegangs oppsett 4 Varselskilt

Detaljer

G TECTA SG Enkeltgassdetektor

G TECTA SG Enkeltgassdetektor G TECTA SG Enkeltgassdetektor NO Bruksanvisning 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Instruksjoner spesielt til bruk i farlige områder 3, 4 Instruksjoner spesielt til bruk i ikke farlige områder 4 Innledning

Detaljer

G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste monitorer

G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste monitorer G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste monitorer NO Installasjons- og kalibreringsveiledning 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Installasjon 2 Montering 3 Kalibreringskrav 4 Eksternt alarmutstyr

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

DET ER DET INDRE SOM TELLER. ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi

DET ER DET INDRE SOM TELLER. ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi DET ER DET INDRE SOM TELLER ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi KRAFTIG YTELSE UNDER DEKSELET VÅR SIKKERHETSVISJON. Medarbeidere som utsettes for risikable situasjoner i arbeidet,

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. ATEX gassensor SG895

Revidert Atle Hjelmerud. ATEX gassensor SG895 Revidert 25.11.2015 Atle Hjelmerud ATEX gassensor SG895 Introduksjon SG895 er en ATEX godkjent katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme 2- eller 3-årig gassdetektor

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme 2- eller 3-årig gassdetektor BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme 2- eller 3-årig gassdetektor Instruksjons ark Introduksjon Gassdetektoren GasAlertClip Extreme (detektoren) er en personlig sikkerhetsinnretning som varsler

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

ALTAIR 4X multigassdetektor DET ER DET INDRE SOM. Fordi hvert liv er viktig

ALTAIR 4X multigassdetektor DET ER DET INDRE SOM. Fordi hvert liv er viktig ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi DET ER DET INDRE SOM TELLER Fordi hvert liv er viktig Detekterer det du ikke ser Vårt syn på sikkerhet. Arbeidere som møter potensielt farlige

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype)

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) BRUKSANVISNING MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) VIKTIG! LES BRUKSANVISNINGEN GRUNDIG OG TA VARE PÅ DEN. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om riktig installasjon

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Dräger Alcotest 3820 Alkometer

Dräger Alcotest 3820 Alkometer Dräger Alcotest 3820 Alkometer Dräger Alcotest 3820 gir deg en sikker måte å teste alkoholhold i kroppen på, og gir deg en trygg beskjed om når det er lovlig å kjøre. Oppfyller standarder for både privat

Detaljer

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler

Bruksanvisning. MiniTest 650 F og FN mymåler Bruksanvisning MiniTest 650 F og FN mymåler MiniTest 650 F måler alle umagnetiske belegg som farge, lakk, krom, sink på magnetisk underlag (Ferrous) MiniTest 650 FN måler alle umagnetiske belegg som farge,

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

DET ER DET PÅ INNSIDEN SOM TELLER

DET ER DET PÅ INNSIDEN SOM TELLER DET ER DET PÅ INNSIDEN SOM TELLER ALTAIR 5X Multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi DET ER DET PÅ INNSIDEN SOM TELLER ARBEIDERE som står overfor mulig farlige situasjoner fortjener den beste beskyttelsen

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer