Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttaler. Formannskapsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttaler. Formannskapsmøte 13.8.2012."

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: kl. 13: Sted: Hol kommunehus, møterom 3. Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas Kolderup (H), Erik Kaupang (Ap), Sissel Hovland (Ap), Solveig Håtveit Markegård (Krf), Hallvard Lilleslett (Sp) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Ingen Rådmann Lars Ole Skogen Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen SAKSKART Side Saker til behandling 100/12 12/ Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttaler. Formannskapsmøte /12 12/ Sak om forvaltning av konsesjonskraft 102/12 12/ /12 12/ /12 12/ Kraftpris for næringsdrivende og innbyggere i Hol kommune gjeldende fra Sikringsstrategi for omsetning av konsesjonskraft i Hol kommune. Melding - eiendom-, bygg- og anleggsregistrering i Hol kommune. 1

2 105/12 12/ Status bopliktkontroll. Oppfølging av årsmelding /12 12/ Overføring av midler mellom prosjekt P172 og P /12 12/ Overtagelse av VA-anlegg og justeringsrett, Geilohovda 108/12 12/ /125 Timrehaugvegen 26, Geilo - Søknad om konsesjon 109/12 12/ /653 Fritidsbolig, garasje, Geilo Fjellandsby, krav om dekking av saksomkostninger 110/12 12/ Forum Nye Bergensbanen - Forslag til handlingsplan for perioden /12 12/ Søknad om utsettelse - Geilo Ride- og Kjøreklubb 112/12 12/ /12 12/ Valg av meddomere til tingretten. Perioden Gatebruksplan Geilo - fase 3 afi og Vesleslåttvegen. Del 1 Bygninger i amfi 114/12 12/ /12 12/ /12 12/ Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket våren Mymi AS. Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk i Rimi Geilo avd Bevillingsperioden Dr. Holms Hotel AS. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Dr. Holms Hotel, Geilo. Bevillingsperioden til /12 12/ Vestlia Resort AS. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Vestlia Resort. Bevillingsperioden til /12 12/ /12 12/ Ro Hotel AS - Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Ro Hotel og Ro Kro, Bevillingsperioden Løyte Gård og Anlegg AS. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Løyte Gård. Bevillingsperiode

3 120/12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Havsdalsgrenda AS, Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Havsdalsgrenda, Nye Havsdalsveien 216, Geilo. Bevillingsperioden Storestølen fjellstugu DA. Søknad om skjenkebevilling på Storestølen fjellstugu Hovet. Bevillingsperioden Iungsdalen Turisthytte DNT - Geirmund Tormodsgard. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Iungsdalen Turisthytte. Bevillingsperiode Anne Lise Søndrol. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Fagerdalen Støl. Bevillingsperioden til /12 12/ Geiteryggen Turisthytte DNT. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Geiteryggen Turisthytte DNT. Bevillingsperioden til /12 12/ /12 12/ Aker Eiendomskompani A/S. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Buck San - Geilo Sushi, Geilo. Bevillingsperioden Geilo Hestesenter AS Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Geilo Hestesenter. Bevillingsperioden Delegerte saker 112/12 12/ /12 12/ Rypetaksering i Ynglesdalen. Søknad om tillatelse til takseringsarbeid og fritak for båndtvang. Søknad om tilskudd til IceMusic Festival Høve Støtt As 114/12 12/ Søknad om støtte til informasjonsbu Dagali Vel 115/12 12/ Søknad om etablerertilskudd - Foredleriet 116/12 12/ Søknad om etablerertilskudd - Marit Rue 117/12 12/ /071 E-CO VANNKRAFT AS SØKJER KONSESJON PÅ GNR 40/71, EIT DAMFESTE PÅ 9,8 DA TIL STOLSVASSDAMMEN 3

4 118/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 119/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 120/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 121/12 12/ Gnr. 82, bnr. 11. Plassering av ballbinge ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter. 122/12 12/ Tilskudd til kjøp av bolig - Anne-Lene Gullstein 123/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 124/12 12/ Melding om delegert vedtak- søknad om startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 125/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 126/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 127/12 12/ Vedtak om startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 128/12 12/ Rallarvegråd - Valg av representant fra Hol kommune 129/12 12/ /12 12/ Søknad om startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Manuell beregning av produksjonstilskudd pr for - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 131/12 12/ /229 Plassering av hus, Jonstøllie 11 Geilo 132/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 133/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 134/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 135/12 12/ Kommunal tilskudd til unge boligsøkende 136/12 12/ Manuell beregning av avløysartilskudd for Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 137/12 12/ Reber Shindler heis AS. Servicekontrakt for heisanlegg. 138/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 4

5 139/12 12/ Melding om delegert vedtak- søknad om startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 140/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 141/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 142/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 143/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkenede 144/12 12/ Søknad om startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 145/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 146/12 12/ /12 12/ Vedtak omstartlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Gnr. 64, bnr Hol kommune og HKN. Avtale om hurtigladestasjon for elbil på Geilo. 148/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 149/12 12/ Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende 150/12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Helene Harritslev Kjønås. Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning på Dagali River Festival fredag 20.juli og lørdag 21.juli 2012 ENDRESTØL SISSEL-AASE SØKJER KONSESJON PÅ GNR 46/2, 52/60 OG 5 LØBBEL I VESLEBUDALEN SAMEIGE Forskrift om båndtvang - dispensasjon for taksering av rypebestand Utgår - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Solfrid Nestegard Gjeldokk. Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning på Fetenfestivalen Søknad om startlån, - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Søknad om startlån, - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 157/12 12/ Motorferdsel i utmark - Alexander Steffens 5

6 158/12 12/ /12 12/ Omgjering av vedtak om tilskudd til slakta lam Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Søknad om produksjonstilskudd pr frå - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 6

7 Referatsaker 1/12 12/ Rapport om fadderbarn 2/12 12/ Kongens fortjenstmedalje - endring av statuttene Sted, Tony Arild Kjøl Ingjerd Almås Anfinset Erik Kaupang ordfører varaordfører 7

8 Saker til behandling Innkallingen og saklista. Det var ikke merknader til innkallingen eller saklista. 100/12 Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttaler. Formannskapsmøte Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: Hol kommune gir ikke høringsuttale i følgende saker: Offentlig høring om utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) Høringsutkast til KRS nr. 10 om kommunale foretak. Innstilling til høring om framlegg til endringer i inndelingslova blir lagt fram i møte Behandling Jon Andreas Kolderup fremmet forslag om at Hol kommune gir høringsuttale til framlegg til endringer i inndelingslova pkt. 2. ********************************** Votering Rådmannens innstilling kulepunkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Jon Andreas Kolderup ble enstemmig vedtatt. Vedtak Hol kommune gir ikke høringsuttale i følgende saker: Offentlig høring om utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering (parkeringsloven) Høringsutkast til KRS nr. 10 om kommunale foretak. Hol kommune gir høringsuttale i følgende saker: Framlegg til endringer i inndelingslova pkt. 2. 8

9 101/12 Sak om forvaltning av konsesjonskraft 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 3 Formannskapet /12 3 Formannskapet /12 Behandling Ustekveikja Energi AS orienterte om kraftsituasjonen og prognoser for kraftpris. Saka 101/12 går ut med henvisning til vedtak i formannskapet av , sak nr. 82/12 9

10 102/12 Kraftpris for næringsdrivende og innbyggere i Hol kommune gjeldende fra Formannskapet /12 Behandling Tony Arild Kjøl fremmet følgende forslag: For innbyggere og næringsliv i Hol kommune skal strømprisen for 2013 ikke overstige 45 øre pr. kwh ekskl. avgifter og kostnader til grønne sertifikat. Laveste kraftpris skal være 12 øre pr. kwh. Dette inkluderer administrasjonskostnader. For næringsdrivende med sikringsinntak større enn 125 amp (80 amp/400 volt) skal pristaket for 2013 være 5 øre under vedtatt pristak ekskl. avgifter og kostnader til grønne sertifikater. Ordningen gjelder for kommunens kraftvolum som omsettes gjennom Ustekveikja Energi AS. For å dekke opp dette forbruket holder Hol kommune tilbake et kraftvolum tilsvarende forbruket til kommunens innbyggere og næringsliv, ca. 110 GWh. Kraftprisens øvre og nedre grense skal hvert år i august evalueres i forhold til neste års prisforventning på strøm og kommunens kraftinntekter. For privatkunder gjelder pristaket de første kwh brukt hvert år. For forbruk utover dette betales markedspris. For næringslivskunder gjelder pristaket hele årets forbruk av kraft. ************************************ Hallvard Lilleslett fremmet følgende forslag: For innbyggere og næringsliv i Hol kommune skal strømprisen for 2013 ikke overstige 45 øre pr. kwh ekskl. avgifter og kostnader til grønne sertifikat. Laveste kraftpris skal være 12 øre pr. kwh. Dette inkluderer administrasjonskostnader. For næringsdrivende med sikringsinntak større enn 125 amp (80 amp/400 volt) skal pristaket for 2013 være 5 øre under vedtatt pristak ekskl. avgifter og kostnader til grønne sertifikater. Ordningen gjelder for kommunens kraftvolum som omsettes gjennom Ustekveikja Energi AS. For å dekke opp dette forbruket holder Hol kommune tilbake et kraftvolum tilsvarende forbruket til kommunens innbyggere og næringsliv, ca. 110 GWh. Kraftprisens øvre og nedre grense skal hvert år i august evalueres i forhold til neste års prisforventning på strøm og kommunens kraftinntekter. Votering Forslaget fra Tony Arild Kjøl ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte for forslaget fra Hallvard Lilleslett. (1 Sp, 1 H) Saksordfører: Jon Andreas Kolderup. Vedtak Innstilling til kommunestyret: 10

11 For innbyggere og næringsliv i Hol kommune skal strømprisen for 2013 ikke overstige 45 øre pr. kwh ekskl. avgifter og kostnader til grønne sertifikat. Laveste kraftpris skal være 12 øre pr. kwh. Dette inkluderer administrasjonskostnader. For næringsdrivende med sikringsinntak større enn 125 amp (80 amp/400 volt) skal pristaket for 2013 være 5 øre under vedtatt pristak ekskl. avgifter og kostnader til grønne sertifikater. Ordningen gjelder for kommunens kraftvolum som omsettes gjennom Ustekveikja Energi AS. For å dekke opp dette forbruket holder Hol kommune tilbake et kraftvolum tilsvarende forbruket til kommunens innbyggere og næringsliv, ca. 110 GWh. Kraftprisens øvre og nedre grense skal hvert år i august evalueres i forhold til neste års prisforventning på strøm og kommunens kraftinntekter. For privatkunder gjelder pristaket de første kwh brukt hvert år. For forbruk utover dette betales markedspris. For næringslivskunder gjelder pristaket hele årets forbruk av kraft. 11

12 103/12 Sikringsstrategi for omsetning av konsesjonskraft i Hol kommune. 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre delegerer til formannskapet å fravike vedtatt sikringsstrategi for omsetning av kommunens kraftrettigheter ved at en i særlige situasjoner kan sikre inntil hele den tilgjengelige kraftmengde på et tidligere/senere tidspunkt enn sikringsstrategien tilsier. Formannskapet kan også fravike sikringsstrategien ved at hele det sikrede kraftvolum kan kjøpes tilbake for videre salg i særlig gunstige posisjoner. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Ingjerd Almås Anfinset. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre delegerer til formannskapet å fravike vedtatt sikringsstrategi for omsetning av kommunens kraftrettigheter ved at en i særlige situasjoner kan sikre inntil hele den tilgjengelige kraftmengde på et tidligere/senere tidspunkt enn sikringsstrategien tilsier. Formannskapet kan også fravike sikringsstrategien ved at hele det sikrede kraftvolum kan kjøpes tilbake for videre salg i særlig gunstige posisjoner. 12

13 104/12 Melding - eiendom-, bygg- og anleggsregistrering i Hol kommune. 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar melding om Eiendom-, bygg- og anleggsregister/database for Hol kommune til orientering. Rådmann bes om å vurdere, forberede og klargjøre eventuelle innspill på tiltak relatert til eiendom-, bygg- og anleggsregistrering ifb budsjett, handlings- og økonomiplan Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Sissel Hovland. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar melding om Eiendom-, bygg- og anleggsregister/database for Hol kommune til orientering. Rådmann bes om å vurdere, forberede og klargjøre eventuelle innspill på tiltak relatert til eiendom-, bygg- og anleggsregistrering ifb budsjett, handlings- og økonomiplan

14 105/12 Status bopliktkontroll. Oppfølging av årsmelding Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar statusrapporten til orientering. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Sissel Hovland. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar statusrapporten til orientering. 14

15 106/12 Overføring av midler mellom prosjekt P172 og P185 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre godkjenner omdisponering av midler på kr ,- fra P172- «Utskiftning avløpsledning Geilo sentrum» til P185- «Vannledning Geilo sentrum». Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre godkjenner omdisponering av midler på kr ,- fra P172- «Utskiftning avløpsledning Geilo sentrum» til P185- «Vannledning Geilo sentrum». 15

16 107/12 Overtagelse av VA-anlegg og justeringsrett, Geilohovda 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre godkjenner Overtagelsesavtale av vann- og avløpsanlegg på Geilohovda, samt justeringsretten til dette. Kommunestyret gir Ordfører fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av Hol kommune. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksordfører: Hallvard Lilleslett. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommunestyre godkjenner Overtagelsesavtale av vann- og avløpsanlegg på Geilohovda, samt justeringsretten til dette. Kommunestyret gir Ordfører fullmakt til å undertegne avtalen på vegne av Hol kommune. 16

17 108/12 064/125 Timrehaugvegen 26, Geilo - Søknad om konsesjon 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: Hol kommune imøtekommer søknaden fra Knausl AS om konsesjon for sitt erverv av gnr. 64 bnr. 125, Timrehaugvegen 125, Geilo. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Hol kommune imøtekommer søknaden fra Knausl AS om konsesjon for sitt erverv av gnr. 64 bnr. 125, Timrehaugvegen 125, Geilo. 17

18 109/12 066/653 Fritidsbolig, garasje, Geilo Fjellandsby, krav om dekking av saksomkostninger 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: Nils Petter Halvorsen tilkjennes dekning av sakskostnader med totalt kr ,50 inkl. mva, jf. forvaltningsloven 36 første ledd. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Nils Petter Halvorsen tilkjennes dekning av sakskostnader med totalt kr ,50 inkl. mva, jf. forvaltningsloven 36 første ledd. 18

19 110/12 Forum Nye Bergensbanen - Forslag til handlingsplan for perioden Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Hol kommune slutter seg til forslag til handlingsplan og budsjett for Bevilgning for 2013 kr ,- innarbeides i årsbudsjett Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Hol kommune slutter seg til forslag til handlingsplan og budsjett for Bevilgning for 2013 kr ,- innarbeides i årsbudsjett

20 111/12 Søknad om utsettelse - Geilo Ride- og Kjøreklubb 1 Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar å imøtekomme søknaden fra Geilo Ride- og Kjøreklubb og gir klubben en forlenget utsettelse på inntil 1 år fra vedtaksdato. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Formannskapet vedtar å imøtekomme søknaden fra Geilo Ride- og Kjøreklubb og gir klubben en forlenget utsettelse på inntil 1 år fra vedtaksdato. 20

21 112/12 Valg av meddommere til tingretten. Perioden Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Behandling Forslag til kandidater legges fram i kommunestyremøte. 21

22 113/12 Gatebruksplan Geilo - fase 3 Amfi og Vesleslåttvegen. Del 1 Bygninger i amfi 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr ,- inkl mva til gjennomføring av bygg A og bygg B i amfiet i Geilo sentrum. Dette er del 1 av fase 3 Amfi og omlegging av Vesleslåttveg. Midlene bevilges fra tettstedsfondet. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Første setning i innstillingen endres til: Kommunestyret bevilginger inntil kr ,-.. Saksordfører: Solveig Håtveit Markegård. Vedtak Innstilling til kommunestyret: Kommunestyret bevilger inntil kr ,- inkl mva til gjennomføring av bygg A og bygg B i amfiet i Geilo sentrum. Dette er del 1 av fase 3 Amfi og omlegging av Vesleslåttveg. Midlene bevilges fra tettstedsfondet. 22

23 114/12 SØKNAD OM TILSKOT TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET VÅREN Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: Hol kommune godkjenner søknadene ut fra oppsettet: Søkjar Tiltak Kostnad Løyvd tilskot Hovde Borgen Olav * 23 Maks tilsk % Gamal kulturmark Rydde og gjerde beite ovafor tun Tilgjenge og opplevingskvalitet Hol, Moen grendeutv. Holsfjordstranda sør, rydde, skilte Freda og verneverdige bygningar Kleven Knut # Stabbur på Teigen, vøle Paalgard Aslak # Stabbur, nytt tak 41 m Paalgard Aslak # Mosehus, nytt tak 28 m Mørk Sigrunn Røthe * Stabbur, vøle og nytt tak 36 m Strand Roar og søn DA Korntørke, nytt tak 28 m Generelle krav til innvilga søknader: Søknadane må følge dei generelle og faglege krava i retningslinjene for SMIL Timeliste og regnskap må leggast fram for alle tiltak før sluttutbetaling av tilskot. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Hol kommune godkjenner søknadene ut fra oppsettet: Søkjar Tiltak Kostnad Løyvd tilskot Hovde Borgen Olav * Maks tilsk % Gamal kulturmark Rydde og gjerde beite ovafor tun Tilgjenge og opplevingskvalitet Hol, Moen grendeutv. Holsfjordstranda sør, rydde, skilte Freda og verneverdige bygningar Kleven Knut # Stabbur på Teigen, vøle Paalgard Aslak # Stabbur, nytt tak 41 m

24 Paalgard Aslak # Mosehus, nytt tak 28 m Mørk Sigrunn Røthe * Stabbur, vøle og nytt tak 36 m Strand Roar og søn DA Korntørke, nytt tak 28 m Generelle krav til innvilga søknader: Søknadane må følge dei generelle og faglege krava i retningslinjene for SMIL Timeliste og regnskap må leggast fram for alle tiltak før sluttutbetaling av tilskot. 24

25 115/12 Mymi AS. Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk i Rimi Geilo avd Bevillingsperioden Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: I medhold av alkoholloven m/forskrifter gis MyMi AS, Geilo (org.nr ) bevilling til salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 Rimi, Geilo avd. 3797, Tunet Varehus, Geilo etter følgende spesifikasjon: Tidsrom: Bevillingen gjelder fra vedtaksdato til og med Bevillingshaver: MyMi AS, Geilo. Org. nr Styrer: Bjørn Åge Misund, Geilolie 37, 3580 Geilo. Stedfortreder: Tom Erik Lia, Gjeglumsranden 10D,Geilo Utsalgssted: Rimi, Geilo avd beliggende i Tunet Varehus, Geilo. Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1. Godkjent areal for salg: Forretningslokale ca. 928 m2 Salgstid: Mandag fredag fra kl kl Dag før søn- og helligdag fra kl kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Jf for øvrig alkohollovens 3-7. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak I medhold av alkoholloven m/forskrifter gis MyMi AS, Geilo (org.nr ) bevilling til salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 Rimi, Geilo avd. 3797, Tunet Varehus, Geilo etter følgende spesifikasjon: Tidsrom: Bevillingen gjelder fra vedtaksdato til og med Bevillingshaver: MyMi AS, Geilo. Org. nr Styrer: Bjørn Åge Misund, Geilolie 37, 3580 Geilo. Stedfortreder: Tom Erik Lia, Gjeglumsranden 10D,Geilo Utsalgssted: Rimi, Geilo avd beliggende i Tunet Varehus, Geilo. Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1. Godkjent areal for salg: Forretningslokale ca. 928 m2 Salgstid: Mandag fredag fra kl kl Dag før søn- og helligdag fra kl kl Dette 25

26 gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov. Jf for øvrig alkohollovens

27 116/12 Dr. Holms Hotel AS. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Dr. Holms Hotel, Geilo. Bevillingsperioden til Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: I medhold av alkoholloven m/forskrifter gis Dr. Holms Hotel, AS, Geilo skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Dr. Holms Hotell, Geilo etter følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Bevillingen gjelder fra vedtaksdato til og med Bevillingshaver: Dr. Holms Hotel, AS, Geilo. Org.nr Styrer: Tom Roll, Geilo Stedfortreder: Randi Gule, Geilo Bevertningssted: Dr. Holms Hotell, Timbrehaugv. 2, Geilo Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Jf forskrift til alkohollovens 1-1. Omfang Alminnelig Type virksomhet: Hotell, kurs/konferanse, selskaper, fullservice konsept på restaurant., bar, pub, helårsdrift. Skjenkeareal: Etg. Navn på areal Type lokal Antall Sitteplasser 1 U.et. Vinstuene Selskap/vinsmaking 70 2 U.etg Cafe Lobby Cafe/enkel servering 55 3 U.etg Lobby Lobby, servering av aperitiff, gløgg etc. 4 U.etg Vinkjeller Vinkjeller, smakinger etc. 8 5 U.etg Recepten Pub Pub/BAR 150 (200 tot) 6 Brasserie Restaurant 85 7 Bowl & Dine Spisested/Bowling 75 8 Koketeater Mat lagingskurs/selskap 20 Hovedrestaurant: 9 1.etg. Galleriet Spiserestaurant Spisestuen Spiserestaurant Vinterhagen Spiserestaurant Christian Spiserestaurant 50 Bar/dans 13 1.etg. Salong Bar/dans

28 14 Bibliotek Bibliotek/selskap Skibar Bar/pianobar Gamle lobby Aperitiffer v/arrangement Velvære 17 1.etg. Svømmehall/eks. SPA Ved arrangement 18 1.etg. Dr. Holms SPA Ved arrangement 19 Atrium foran SPA Aperitiffer Uteaeal: 20 U.etg. Uteområde foran Cafe Uteservering og Ca. 200 m 2 Lobby arrangement 21 Røykepaviliong Recepten Lukket område for røykere 52 m 2 22 Uteareal foran Brasseri Uteservering 152 m etg. Terrasse Skibar Smal terrasse i front 15 m etg. Terrasse Salong Terrasse/røykeområde 40 m etg. Terrasse Galleriet Terrasse i forb. Med restaurant for aperitiffer etc. 180 m 2. Bankett og Konferanse: 26 2.etg. Konferanseavdeling Møter, selskap, kongresser, 650 m 2 aperitiffer 27 Konferanseavdeling Bryllup, selskap, konferanser, 530 m 2 aperitiffer etc. 28 Atrium/Terasse Aperitiffer Røykeområde 80 m 2 Andre områder 29 Uteplass/Hage vest Solplass/servering/aperitiffer 250 m 2 30 Lukket hageområde utenfor ny SPA Solterasse SPA Vest 350 m 2 31 Hotell/minibarer Gjesterom 126 rom Skjenketid: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 : kl kl Alkoholholdig drikk gruppe 3: kl kl For uteområdene 20 må skjenking avsluttes til kl For uteområdene 22, 25, 29 og 30 må skjenking avsluttes til kl For arrangementer til deltakere i slutta selskap utvides skjenketiden til kl Med sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, jubileum osv. Jf. for øvrig alkohollovens

29 Godkjent uteareal må klart avgrenses i samsvar med areal som vist på innsendte skisser. Det forutsettes for øvrig at politivedtektene blir overholdt og at virksomheten sikrer at retningsgivende støyverdier overholdes i forhold til omkringliggende bebyggelse. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak I medhold av alkoholloven m/forskrifter gis Dr. Holms Hotel, AS, Geilo skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Dr. Holms Hotell, Geilo etter følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Bevillingen gjelder fra vedtaksdato til og med Bevillingshaver: Dr. Holms Hotel, AS, Geilo. Org.nr Styrer: Tom Roll, Geilo Stedfortreder: Randi Gule, Geilo Bevertningssted: Dr. Holms Hotell, Timbrehaugv. 2, Geilo Alkoholvare: Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Jf forskrift til alkohollovens 1-1. Omfang Alminnelig Type virksomhet: Hotell, kurs/konferanse, selskaper, fullservice konsept på restaurant., bar, pub, helårsdrift. Skjenkeareal: Etg. Navn på areal Type lokal Antall Sitteplasser 1 U.et. Vinstuene Selskap/vinsmaking 70 2 U.etg Cafe Lobby Cafe/enkel servering 55 3 U.etg Lobby Lobby, servering av aperitiff, gløgg etc. 4 U.etg Vinkjeller Vinkjeller, smakinger etc. 8 5 U.etg Recepten Pub Pub/BAR 150 (200 tot) 6 Brasserie Restaurant 85 7 Bowl & Dine Spisested/Bowling 75 8 Koketeater Mat lagingskurs/selskap 20 Hovedrestaurant: 9 1.etg. Galleriet Spiserestaurant Spisestuen Spiserestaurant Vinterhagen Spiserestaurant Christian Spiserestaurant 50 Bar/dans 13 1.etg. Salong Bar/dans

30 14 Bibliotek Bibliotek/selskap Skibar Bar/pianobar Gamle lobby Aperitiffer v/arrangement Velvære 17 1.etg. Svømmehall/eks. SPA Ved arrangement 18 1.etg. Dr. Holms SPA Ved arrangement 19 Atrium foran SPA Aperitiffer Uteaeal: 20 U.etg. Uteområde foran Cafe Uteservering og Ca. 200 m 2 Lobby arrangement 21 Røykepaviliong Recepten Lukket område for røykere 52 m 2 22 Uteareal foran Brasseri Uteservering 152 m etg. Terrasse Skibar Smal terrasse i front 15 m etg. Terrasse Salong Terrasse/røykeområde 40 m etg. Terrasse Galleriet Terrasse i forb. Med restaurant for aperitiffer etc. 180 m 2. Bankett og Konferanse: 26 2.etg. Konferanseavdeling Møter, selskap, kongresser, 650 m 2 aperitiffer 27 Konferanseavdeling Bryllup, selskap, konferanser, 530 m 2 aperitiffer etc. 28 Atrium/Terasse Aperitiffer Røykeområde 80 m 2 Andre områder 29 Uteplass/Hage vest Solplass/servering/aperitiffer 250 m 2 30 Lukket hageområde utenfor ny SPA Solterasse SPA Vest 350 m 2 31 Hotell/minibarer Gjesterom 126 rom Skjenketid: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 : kl kl Alkoholholdig drikk gruppe 3: kl kl For uteområdene 20 må skjenking avsluttes til kl For uteområdene 22, 25, 29 og 30 må skjenking avsluttes til kl For arrangementer til deltakere i slutta selskap utvides skjenketiden til kl Med sluttet selskap menes at det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, jubileum osv. Jf. for øvrig alkohollovens

31 Godkjent uteareal må klart avgrenses i samsvar med areal som vist på innsendte skisser. Det forutsettes for øvrig at politivedtektene blir overholdt og at virksomheten sikrer at retningsgivende støyverdier overholdes i forhold til omkringliggende bebyggelse. 31

32 117/12 Vestlia Resort AS. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Vestlia Resort. Bevillingsperioden til Formannskapet /12 Rådmannens innstilling: I medhold av alkoholloven m/forskrifter gis Vestlia Resort AS, Bakkestølvegen, Geilo skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Vestlia Resort, Geilo etter følgende spesifikasjoner: Tidsrom: Bevillingen gjelder fra vedtaksdato til og med Bevillingshaver: Vestlia Resort AS, Geilo. Org. nr Styrer: Paul Wegar Dørdal, Geilo Stedfortreder: Gunnbjørg Rolfsnes Harper, Geilo Bevertningssted: Vestlia Resort, Bakkestølvegen, Geilo Alkoholvare: Alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Jf forskrift til alkohollovens 1-1. Omfang Alminnelig Type virksomhet: Hotellvirksomhet m/spa-avdeling. Skjenkeareal: U.etg. Konferanseavdeling Møter, selskaper, apretiffer og lignende Konferanse hage Basseng Grilling, selskaper, golfarrangementer. I forbindelse med arrangement SPA klimasone & resepsjon/lobby Apretif, selskaper og matservering 1.etg. Kai Fjell salen Terrassen Bryllup, selskapet, apritif Grilling, selskaper, golfarrangementer Edwarda Spiserestaurant (Gml. Bifferiet) Hovedrestaurant Spiserestaurant Jegerbaren (Lounge) Bar, dansesalong. Lobby/resepsjon Servering av apretiffer, gløgg etc. 2. etg. Låven pub Salongbar Gommostugu Selskap, bar, vinsmaking. Hotellrom: Romservice og minibar. Uteareal. Ytre del av hage nord Trapp ved inngangsparti I forbindelse med golfarrangementer. Røykeplass og servering av gløgg Skjenketid: Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: kl kl Alkoholholdig drikk gruppe 3: kl kl For arrangementer til deltakere i slutta selskap utvides 32

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Til: Stab Kopi til: Saksnr.: 200512802-76 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 8. januar 2015

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen

Årsmelding 2011. Foto: Terje Bjørnsen Årsmelding 2011 Foto: Terje Bjørnsen Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 1 VIKTIGE BEGIVENHETER... 2 ORGANISASJONSKART HOL KOMMUNE... 5 SAMFUNNSPERSPEKTIVET... 6 POLITISK VIRKSOMHET... 6 OPPFØLGING

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - Avatar, Klostergaten 12 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201412425-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer