Høykonjunkturen varer lengre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høykonjunkturen varer lengre"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur. side 4 Innsigelse eller trenering... side 2 Ny bransjenorm... side 6 NUF kan være gruff... side 7

2 Leder God kundeservice ved Sverre O. Helsem En reell innsigelse eller bare trene Kunnskap og gode rutiner hjelper deg til å unngå tap. Vi vet at god kundeservice gir fornøyde kunder. Fornøyde kunder kjøper mer, og de snakker varmt om bedriften til andre. For Conecto betyr god kundeservice at det er lett å få kontakt med den personen i vår organisasjon som kan løse deres konkrete utfordring raskt og effektivt. Når en innsigelse eller reklamasjon fremmes overfor en fordringshaver skal innsigelsen i utgangspunktet avklares før kravet sendes til inkasso. Rask avklaring fører til rask innbetaling, og inkasso blir kanskje unødvendig. Ryddig og effektiv innsigelsesbehandling er derfor også god kundeservice. Det er også god kundeservice å ha gode og effektive fakturerings- og purrerutiner. Det la Eidsiva Bredbånd spesiell vekt på da de valgte Conecto som samarbeidspartner. Lettleste og oversiktlige fakturaer tilsendt på papir eller som e-faktura lett tilgjengelig både for selskapets ansatte og deres kunder gjennom Conectos WEB-løsning. Deretter effektiv oppfølging av kundereskontroen gjennom føring av innbetalinger, avstemming, purring og overføring av ubetalte krav til inkasso. Omdømmestyrt inkassofilosofi gir skyldner anledning til å si fra hvordan han eller hun har opplevd å bli behandlet av Conecto. Tilbakemeldingene blir gode virkemidler i arbeidet med å oppnå en mest mulig effektiv inndriving, samtidig som vår kunde kan få tilbake en fornøyd og «friskmeldt» kunde. Inkasso utført på denne måten er etter vår mening god kundeservice. Fornøyde kunder kjøper mer, og de snakker varmt om bedriften til andre. Vi ønsker dere en riktig god sommer. Sverre O. Helsem Administrerende direktør Det er noen ganger vanskelig å ta stilling til om argumentasjonen skyldner har for ikke å betale kravet skal legges til grunn som en reell innsigelse eller en måte å trenere saken på. Skyldners argumentasjon kan til tider høres usakelig, banal og fullstendig irrelevant ut. Det betyr likevel ikke at du kan avvise innsigelsen som uholdbar uten å ha gjort en konkret vurdering. Av forarbeidene til inkassoloven fremgår det at lista skal legges lavt. Det skal altså lite til for at skyldners argumentasjon skal behandles som en reell innsigelse. Unntaket er kun der innsigelsen er opplagt uholdbar. Hvorfor er det så viktig å ta stilling til dette? Både Inkassoloven og den nye Tvisteloven stiller krav til deg som fremmer et krav både når det gjelder måten du skal behandle innsigelsen på og hva du har lov til når det foreligger en tvist. Vi møter mange ulike innsigelser, men noen gjentar seg. Inkassoklagenemnda sier noe om hva du kan utelate som reell innsigelse. Her får du to eksempler: «Betryggende avsendt»: Skyldner hevder ofte at han ikke har mottatt faktura og/eller inkassovarsel. Det er et vilkår at krav sendes til en adresse der det er sannsynlig at skyldner bor. Hvis du bruker en adresse skyldner har oppgitt, og han flytter uten å ha meldt fra, ansees kravet for «betryggende avsendt». «Rettidig betaling» kan bli et spørsmål hvis betaling kommer til din konto et par dager etter forfall. Det følger av Inkassolovens 9 at betaling ansees utført når betalingsoppdraget er levert bank. Det betyr at brevgiro og vanlig giro som bruker noen dager før melding når frem til mottaker skal anses som rettidig betalt selv om du ikke har pengene på konto før en dag eller to senere. Fordringshavers aktsomhetsplikt medfører et ansvar for at kun reelle, uomtvistede krav kan sendes til inkasso. Det er i strid med god inkassoskikk å iverksette inkasso på omtvistede krav. Hvis skyldner på rettslig grunnlag bestrider kravet er konsekvensen at kravet må forfølges rettslig. Oftest vil det si i forliksrådet der skyldner bor. Det følger av Inkassolovens 10 at forhold som gir grunn til tvil om kravet er rettmessig, skal være vurdert før en betalingsoppfordring sendes. Fordringshaver må vurdere innsigelser før saken sendes til inkasso. Der tvisten er kjent må vi få melding om dette senest ved overføringen. Saken skal da ikke til inkasso, men behandles av forliksrådet. Vi som inkassobyrå må kunne stole på at du som fordringshaver ikke sender uberettigede eller tvilsomme krav til inkasso, i alle fall ikke uten å gjøre oss oppmerksom på det. Vi vil da kunne forholde oss til kravet på en korrekt måte. 2 Connected 2/2008

3 ring fra skyldners side? God inkassoskikk er å etablere gode kommunikasjonsrutiner på tvistesaker og sørge for god kvalitet på de data som sendes til inkasso. Brudd på god inkassoskikk kan medføre at vi ikke kan kreve inkassokostnadene dekket av skyldner. Inkassolovens 17 2 sier: «Kostnadene kan ikke kreves erstattet dersom skyldneren hadde innsigelser som det var rimelig grunn til å få vurdert før inndrivingen ble satt i verk. Dette gjelder selv om kostnadene påløp før innsigelsen ble satt fram, dersom ikke skyldneren burde satt dem fram tidligere.» Hva ligger så i begrepet «rimelig grunn til å få vurdert»? Still deg selv disse spørsmål: Hvor god grunn hadde skyldneren til å tro at innsigelsene var eller kunne være holdbare? Hvor uholdbar var i seg selv innsigelsen? Hvilken mulighet hadde skyldneren til å avklare spørsmålet selv, eller selv sørge for at det ble avklart? Etterrettelighet er viktig, og vi oppfordrer deg til å notere all kontakt med skyldner. I en sak som ble behandlet i Inkassoklagenemnda hevdet skyldner at kravet var ukjent, ca to måneder etter at kravet var registrert som inkassosak. Nemnda la til grunn at klager var kjent med kravet, da hun før inkasso hadde vært i kontakt med fordringshaveren og bedt om å få delt fakturaen i to. Foreligger en reell tvist skal saken fremmes for forliksrådet. Som følge av ny tvistelov er det innført begrensninger i sakskostnader som kan kreves dekket: 20 % av tvistekravet, min kr og maksimum kr Det vil også bli lagt vekt på hvor nødvendig det var å fremme saken. Hensikten er at partene skal kunne gjennomføre saken uten bistand av advokat. Konsekvensen kan fort bli at hvis man bruker advokat må hver av partene dekke det overskytende selv uavhengig av resultatet. Det er derfor i alles interesse at innsigelser behandles korrekt, og at det legges til rette for å løse tvisten utenfor domstolene. Kontakt oss gjerne vedrørende kurs om emnet! Advokat Tone Thomassen. Conecto fagseminar Conectos årlige fagseminar ble i kjent stil avholdt på Hotell Opera 9. april. Det var tydelig at programmet appellerte til mange, for seminaret var mer enn fulltegnet. Advokat Tone Thomassen bidro til bedret forståelse for tvistehåndtering generelt, og forholdet til ny tvistelov spesielt. Conectos Richard Riekeles dro deltakerne gjennom en seanse rundt viktigheten av god kommunikasjon i inkassosammenheng. Dette emnet ble videreført i Karin Hjertakers humoristiske og varme foredrag om kommunikasjon generelt. Her var det mange som kjente seg igjen, og det ble mye latter og moro. Evalueringen viste at deltakerne var strålende fornøyde med årets fagseminar. De av våre kunder som ikke hadde anledning til å delta på kurset, men som ønsker en innføring i endringene som følger av ny tvistelov kan kontakte undertegnede. Vi tar gjerne i mot temaønsker for neste seminar kontakt i så fall Marit Johansen på mail eller ring Connected 2/2008 3

4 Høykonjunkturen varer Ekspertene innen økonomi og finans uttaler nå at høykonjunkturen i dette landet har nådd toppen og at vi står på kanten før nedfarten. Sjeføkonom Tor Steig i NHO er av en annen oppfatning men håper på en snarlig lavkonjunktur. NHO har nylig presentert sitt halvårige økonomibarometer, bygget på en spørreundersøkelse blant 1900 økonomisjefer/ daglige ledere i organisasjonens medlemsmasse. Hovedkonklusjonen er at markedssituasjonen fremdeles oppfattes som god, selv om det er noen flere som denne gangen bedømmer situasjonen som kun tilfredsstillende sammenlignet med de foregående fire målingene. Dette bekrefter at det fortsatt vil være unormalt gode tider her på berget. Høykonjunkturen ser ut til å vedvare i år og inn i 2009, sier NHOs sjeføkonom. Farten er så høy at det ikke er mulig å bråbremse nå. Ordrereservene er store, og skaper en forsinkelse i forhold til nedgangen. Jeg tror på en vekst på godt over en prosent i 2009 også, fortsetter han. Store ordrereserver En av driverne her er den store investeringsvirksomheten i oljesektoren, som er blant de mest positive i spørreundersøkelsen. Dette vil sørge for stor aktivitet lenge og være en stor motvirkende kraft for en lavkonjunktur nordmenn er ansatt her, og oljeprisene når stadig nye høyder, sier Steig. Skipsverftene har også veldig gode tider. Globaliseringen gir et enormt transportbehov. Vi vil fremdeles nyte godt av den spesielt fordelaktig situasjonen i det globale markedet, forteller sjeføkonom Tor Steig. Skyggen som truer er kostnadsvekst og medfølgende dårlig konkurranseevne internasjonalt. 4 Connected 2/2008

5 lenger Tenk bare på hvor mye logistikk som skal til for å samle alle delene til en bil når de produseres over hele verden, eksemplifiserer Steig. Vår særegne situasjon i verdenssammenheng; at vi eksporterer vår aluminium, energi og fisk dyrt og importerer billige produkter fra land som Kina og India, har skapt en romslig økonomi både privat og offentlig. Høy vekst i Asia skaper ytterligere behov for våre råvarer og gjør at prisene på disse øker. De NHO-tilsluttede bedriftene melder fortsatt om økt arbeidskraftsbehov, selv om forventet vekstbehov har gått ned fra 2,7 prosent i fjor høst til 2,4 prosent. Også i 2009 regner bedriftene med at de vil ha behov for økt sysselsetting. Samtidig øker norske privathusholdningers forbruk. De mange renteøkningene har ikke foreløpig fått den tilsiktede dempende effekten på en opphetet økonomi. Steig er imidlertid sterkt kritisk til ytterligere renteøkning. Det fører til sterkere kronekurs, og følgelig lavere konkurransedyktighet for norske bedrifter på verdensmarkedet. 35 prosent av de spurte NHO-bedriftene blir negativt eller svært negativt berørt av en sterkere krone. For industrien er denne andelen hele 60 prosent. Fiskeoppdrett og prosessindustri blir lønnsomhetsmessig enda sterkere berørt. Også innen reiseliv melder over 40 prosent av bedriftene om svekket lønnsomhet som følge av styrket kronekurs. Av den grunn var jeg også svært opptatt av at ikke Finansministeren skulle bruke så mye penger i revidert statsbudsjett, for det er å hive mer ved på bålet. Det kan ikke være slik at renten skal brukes som verktøy for å rydde opp etter festen. Jeg er redd vi ender opp med konkurser og inkassosaker fordi de norske bedriftene ikke klarer å konkurrere internasjonalt, sier Steig. Høye lønninger endrer bedriftene Lønnsoppgjørene tyder på tiltagende lønnsvekst. Også dette vil virke kostnadsdrivende og forverre den internasjonale konkurransedyktigheten. Dette vil i første rekke ramme de bedriftene som har arbeiderlønninger som alt ligger over 40 prosent over gjennomsnittlig europeisk nivå. Når bedriftene ikke klarer seg som før, vil vi få endringer i virksomhetsområdene deres. De vil outsource stadig mer av det som ikke angår deres kjernevirksomhet. Det betyr også at de vil få behov for mer av en annen type spesialistkompetanse enn tidligere. Følgelig håper NHOs sjeføkonom på en snarlig selvregulerende mekanisme i form av en lavkonjunktur. Vi får inderlig håpe den kommer snart. Men jeg har ikke tro på noen nedgang før i De vage varsellampene Selv innen byggevirksomheten, der markedsutsiktene synes å være svært usikre, meldes det om økt behov for arbeidskraft. Mens boligmarkedet har flatet litt ut, har investorene kastet seg over næringsbygg i stedet. Det har vært en voldsom igangsetting i år, sier Steig. Alle som skal ha tak i pengene våre trenger kontorer og utsalgssteder. Men næringsbyggboblen er snart i ferd med å sprekke. Denne byggevirksomheten er egentlig bare basert på høye forventninger for fremtiden. Om dette ikke slår til, sprekker det. Men det vil bare gå utover investorene og bankene som har lånt dem penger. På landsbasis er det ingen fare for økonomien. Vi kan alltids spe på med oljeinntekter i dårlige tider det er helt i tråd med handlingsregelen. En annen liten varsellampe blinker i forhold til de store investeringene i oljesektoren. Det er grenser for hvor mye man kan selge av rigger og supplyskip, mener Steig. Hvem vet om oljeprisen holder seg? Om det hersker fred og fordragelighet i verden som en del unektelig ønsker og kjemper for så går prisene ned. Så kanskje bør norske tilbydere av tjenester og varer ta høyde for en kommende, dårligere betalingsevne og skjerpe kredittrutinene for å være på den sikre siden? Det ligger i sakens natur at man burde ha gjort det allerede. Bankene har lært fra tidligere vekstperioder, og er mer restriktive i sine utlånsrutiner nå, avslutter den optimistiske sjeføkonomen. NHOs medlemsbedrifter Medlemsbedriftene i NHO driver næringsvirksomhet i konkurranseutsatte markeder. Ca bedrifter er medlemmer. De fleste har færre en 20 årsverk. Ca. 800 av bedriftene har over 100 ansatte. Håndverk, industri, service og IKT/kunnskap er de største gruppene. Bedriftene har ca arbeidsplasser, og står for 40 prosent av den økonomiske verdiskapingen i privat sektor i Norge. (Kilde: nho.no) Connected 2/2008 5

6 Ny bransjenorm Inkassobransjen i Norge har nylig fått godkjent «sin» bransjenorm av Datatilsynet. Normen er et resultat av flere års arbeid, der Personopplysningslovens krav til lagring, bearbeiding og sletting av data knyttet til personopplysninger nå er ivaretatt. Marit Johansen, som er personvernombud i Conecto, har sittet i bransjenormutvalget. Bakgrunnen for normen var et kartleggingsprosjekt som Datatilsynet foretok i inkassobransjen våren Denne avdekket svært ulik praksis når det gjaldt sletting av opplysninger, ansvarsplassering og bruk av kredittopplysninger i virksomheten. Datatilsynet skriver på sine nettsider at «En bransjenorm er ikke en plikt, men en mulighet for en bransje til å lage retningslinjer som gjelder bruk av personopplysninger og sikring av opplysninger.» Med dette som utgangspunkt har et utvalg bestående av 4 representanter fra inkassobransjen samt generalsekretæren i Norske Inkassobyråers forening i samarbeid med Datatilsynet arbeidet seg frem til det som nå har blitt bransjens nye norm. Bransjenormen er i utgangspunktet et sett med retningslinjer. Tanken er at brudd på retningslinjene skal kunne kontrolleres og medføre reaksjoner fra bransjen selv. I tillegg vil brudd på normen kunne medføre reaksjoner fra Datatilsynet i den grad personopplysningsloven er brutt. Datatilsynets kartleggingsprosjekt hadde spesielt sett på bruk av kredittopplysninger i inndrivningsprosessen. Noen selskaper brukte kredittvurderinger rutinemessig, andre selskaper benyttet bare kredittopplysninger når det skulle avgjøres hvorvidt rettslige skritt skulle iverksettes. Andre igjen benyttet kredittopplysninger vilkårlig. Alle fremgangsmåter ble begrunnet med at man ikke skulle påføre skyldner unødvendige kostnader der det var lite eller intet å hente. Det var derfor et klart behov for å fastslå når inkassobyråene faktisk har saklig behov for kredittopplysninger, sier Marit Johansen. Personopplysninger skal i følge loven slettes straks de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble innsamlet for. Også her hadde bransjen ulik praksis. Bransjen selv ønsket standardiserte retningslinjer for når personopplysninger skulle slettes. Slike retningslinjer fantes i de gamle konsesjonene virksomhetene hadde etter personregisterloven, og disse er nå ivaretatt i den nye bransjenormen fortsetter Marit Johansen. Også ansvarsforholdet i forhold til de registrerte data måtte avklares. Enkelte av inkassoselskapene så på seg selv som databehandler for kreditor, mens andre så seg som selvstendige behandlingsansvarlige. Dette hadde igjen betydning for fordringshavers innsynsrett i sakene hos inkassobyråene. Det har vært interessant og svært lærerikt å delta i bransjenormutvalget. Det har også vært en svært positiv erfaring å samarbeide med Datatilsynet i dette prosjektet. Resultatet ble altså en ny bransjenorm, og vi ønsker den velkommen, avslutter Marit Johansen. Marit Johansen, personal og kvalitetsjef i Conecto. 6 Connected 2/2008

7 Ny bransjenorm for inkassobyråer Norske Inkassobyråers Forening har laget en bransjenorm som sier noe om bruk av personopplysninger om skyldnere i inkassovirksomheten. I praksis gir normen bransjens medlemmer et redskap i arbeidet med å tolke og implementere et lovverk som er omfattende og til dels vanskelig tilgjengelig. Normen er blitt et veldig godt verktøy for inkassobyråene, og Datatilsynet berømmer bransjeorganisasjonen for arbeidet som er nedlagt i dokumentet. Før 2001 måtte alle inkassobyråer ha konsesjon fra Datatilsynet, som ga detaljerte krav knyttet til bruk av personopplysninger om skyldnere. Det nye regelverket er mer skjønnsmessig enn det gamle, og legger opp til at det enkelte byrået tolker reglene selv. Etter en tilsynsrunde rettet mot bransjen våren 2005, så Datatilsynet stor variasjon i tolkningene hos de forskjellige byråene. Datatilsynet påpekte et behov for retningslinjer eller felles bransjenorm for inkassovirksomhet. Bransjen tok tak i disse utfordringene, og arbeidet fram en bransjenorm, med råd og veiledning fra Datatilsynet. Datatilsynet tror at bransjenormen vil gjøre det lettere for det enkelte inkassobyrå og forholde seg til personopplysningslovens generelle regler. Ikke minst vil normen sørge for en lik praktisering av dette regelverket overfor skyldnere. I tillegg er bransjenormen nyttig for skyldnere som lurer på hva inkassobyrået har lov til å registrere av opplysninger, hvor lenge opplysningene lagres også videre. Datatilsynet har publisert normen på sine hjemmesider. Katrine Berg Blixrud, seniorrådgiver i Datatilsynet. NUF kan være gruff NUF har i løpet av de siste årene blitt en av Norges mest populære selskapsformer, men for oss som skal vurdere kredittverdigheten skaper NUF mye hodebry! Vår gode samarbeidspartner Experian gir deg her litt fakta om NUF og noen råd til hvordan du bør kredittvurdere disse selskapene. Hva er et NUF? NUF = Norsk avdeling av utenlandsk selskap, hvilket betyr at et NUF ikke kan eksistere uten et hovedselskap i utlandet.. Alle NUF må være registrert i Brønnøysund, men det er ikke obligatorisk å registrere NUF i foretaksregisteret. Det finnes i dag totalt aktive NUF registrert i Experian sin database. Antall aktive NUF har utviklet seg på følgende måte de 3 siste årene: Av disse har kun 10,8 % levert regnskap og 42,6 % har registrert daglig leder. Hele 71,8 % har et morselskap i England. Noen av forskjellene på NUF og AS Ved registrering av NUF er det ikke krav til å melde inn daglig leder. Dersom det imidlertidig finnes en daglig leder i selskapet, må vedkommende registreres i registeret. Ved omsetning under 5 mill er selskapet verken regnskapspliktig eller revisjonspliktig. Ekstraarbeidet og kostnaden forbundet med dette vil de ansvarlige oppleve som svært positivt å slippe, men for oss som skal kredittvurdere selskapene betyr disse reglene at tilgjengelig informasjon er svært begrenset. Til forskjell fra et enkeltmannsforetak kan personer som er involvert i NUF heller ikke stilles personlig ansvarlig for de forpliktelsene selskapet pådrar seg. Ved å registrere f.eks et engelsk Limited-selskap kan man på en billig og svært enkel måte opprette et NUF i Norge (som en filial av det engelske selskapet). Fortsetter neste side... Connected 2/2008 7

8 I England er kravet til aksjekapital 1 i motsetning til Norge hvor minimumskravet er ,-. Ifølge en av aktørene som har spesialisert seg på bistand ved opprettelse av NUF, er det både trygt og gode vilkår forbundet med registrering i England. Store kjente NUF Blant NUF finner vi også store kjente foretak som har opprettet kontor/filial i Norge. Disse må på ingen måte kredittvurderes basert på de generelle rådene vi gir om NUF senere i artikkelen (og her finner du som regel regnskap tilgjengelig). Navnene taler for seg selv: SkandiaBanken, IF Skadeforsikring, Fokus Bank, Conoco Phillips Norge. Konkursutvikling for NUF Ser vi på en 12 måneders utvikling i konkursraten, er raten både høyere for NUF (1,10 % mot AS 0,83 %) og utviklingen er negativ. Ser vi på totaltall gikk antall konkurser ned med 6,4 % fra 2006 til Er det registrert daglig leder og/eller styreformann? Hvis informasjonen finnes bør du vektlegge personene som står bak selskapet nøye. Er de involvert i andre selskap? Hvilke resultater leverer disse selskapene? Sjekk også personinformasjon som status, ligning, betalingsanmerkninger og evnt score). Videre bør du se om daglig leder og styreformann i morsel skapet er samme person som i hoved selskapet. Hva slags informasjon finnes på eier/morselskapet? Hvilket land er morselskapet er registrert i? Bransje (generelt høyere risiko i bransjene bygg/anlegg, hotell/ restaurant og transport). Har det blitt registrert noen hendelser på selskapet de siste månedene? (i tillegg til kredittopplysninger kan du søke på internett). For mer informasjon om NUF: Bente Thorbjørnsen, Experian. Design og produksjon: Foto: Conecto Kredittvurdering av NUF uten 12 måneders konkursrate regnskap Med unntak av de store kjente NUF ene, anbefaler vi at du vurderer følgende informasjon: 1,2 % 1,0 % 0,8 % Alder på selskapet (nyetablert er høy risiko). 0,6 % 0,4 % Er det registrert betalingsanmerkning er på selskapet (antall/alder på anmerkning/type). 0,2 % 0,0 % Ansvarlige selskap Aksjeselskap Delt ansvar Enkeltpersonforetak NUF Andre foretaksformer Kilde: Experian Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås 8 Connected 2/2008

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY.

Varsel om rettslig pågang ble sendt, da innklagede ikke hadde mottatt noen innbetaling. Salæret var uendret. Varselet var sendt til adressen: YY. Sandefjord, 18. september 2015. Vedtak i sak 143-2015 Klager: NN Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle

Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Ektefelles ansvar for varer kjøpt av den annen ektefelle Utskriftsdato: 3.1.2018 09:26:40 Status: Gjeldende Dato: 26.1.2007 Nummer: 106-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Inkassopågang mot mindreårige

Inkassopågang mot mindreårige Inkassopågang mot mindreårige Utskriftsdato: 30.12.2017 01:22:22 Status: Gjeldende Dato: 20.10.2005 Nummer: 140-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Inkassopågang

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 14. desember 2014. Vedtak i sak 184-2014. Klager: NN Innklaget: Gothia AS, Postboks 115, 7901 Rørvik. Saken gjelder: Om varsler er avsendt på betryggende måte. Om klager i tide har fremmet

Detaljer

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet

Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Rammebetingelser kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsvirksomheten reguleres av Personopplysningsloven m/forskrifter Kredittopplysningsforetak må ha konsesjon gitt av Datatilsynet. Registeret

Detaljer

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav.

Klager fremsatte klage for Inkassoklagenemnda. Hun anførte at hun hadde betalt mottatte fakturaer og avviste derfor alle inkassokrav. Sandefjord, 17. juni 2016: Vedtak i sak 188-2015. Klager: A E L Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert. 1.

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen

Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Purreomkostninger og renter når hovedstol er betalt før betalingsfristen Utskriftsdato: 2.1.2018 04:11:16 Status: Gjeldende Dato: 12.6.2006 Nummer: 105-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Restkrav i to forskjellige krav

Restkrav i to forskjellige krav Restkrav i to forskjellige krav Utskriftsdato: 30.12.2017 08:25:10 Status: Gjeldende Dato: 15.5.2006 Nummer: 060-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse Restkrav

Detaljer

1. Kravet. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 7. oktober 2015: Vedtak i sak 87-2015. Klager: NN Innklaget: Kredinor, Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt varslet. Om klager har fremmet innsigelser hun burde

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap

Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Saksbehandling av innsigelser mot krav, parabolselskap Utskriftsdato: 17.12.2017 08:24:27 Status: Gjeldende Dato: 13.2.2007 Nummer: 085-2006 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet

Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet NIF`s Kontaktmøte 15. des. 2009 Antall inkassosaker i Norge Saker rapportert til Kredittilsynet 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Forliksklager Ant. mottatte saker Uteblivelses dom 1 Antall

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09.

I telefaks 04.06.09 til fordringshaver bestred klager kravet mottatt i inkassovarsel 20.05.09. Sandefjord, 17. juni 2010: Vedtak i sak 49-2010. Klager: NN Innklaget: Kreditorforeningen Midt-Norge, Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer Saken gjelder: Om nemndas kompetanse. Om å fremme flere saker for samme

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 18/2012 DATO: 05.11.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Temperatur InkassoNorge

Temperatur InkassoNorge Temperatur InkassoNorge Agenda Inkasso saker, antall og verdi Rettslige prosesser og resultater Forliksråd Utleggsbegjæring Fravikelser Salgspant Konkurs Gjeldsordning Betalingsanmerkninger Min bakgrunn

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere!

Kom i gang med InfoWeb. - Styr unna dårlige betalere! Kom i gang med InfoWeb - Styr unna dårlige betalere! Innhold 1. Visste du at... 3 2. Logg inn... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær logg inn... 4 3. Søke opp et foretak/privatpersoner...

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 5/2014 DATO: 23. juni 2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig Norsk økonomi inn i et nytt år Sjeføkonom Tor Steig Internasjonalt BNP vekst anslag 2006-2008 2006 2007 2008 2009 6 5 4 3 2 1 0 US Euro zone Asia Pacific Source: Consensus Forecasts janura -2008 Konjunkturtoppen

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back

Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med inkassooppdrag pay back Rundskriv Retningslinjer for inkassators adgang til å inngå avtaler om tilleggsytelser i forbindelse med RUNDSKRIV: 13/2011 DATO: 17.03.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Fremmedinkassoforetak Filialer av utenlandske

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MIN SIDE. informasjon

MIN SIDE. informasjon MIN SIDE informasjon Velkommen til Min Side Svorka jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen så enkel som mulig for våre kunder, og vi lanserer nå nye «Min Side» som et ledd i dette arbeidet. Logg deg

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2010

Økonomisk overblikk 1/2010 Foto: Jo Michael I redaksjonen: Tor Steig Dag Aarnes Einar Jakobsen Aslak Larsen Molvær Alf Åge Lønne Kristoffer Eide Hoen Økonomisk overblikk 1/2010 NHOs økonomibarometer 1. kvartal 2010 NHO-bedriftenes

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling

Saken gjelder manglende betaling av faktura nr fra XX. Kravet var pålydende kr og forfalt til betaling Sandefjord, 10. mai 2016: Vedtak i sak 20160619. Klager: NN Innklaget: Lindorff AS, 7074 Trondheim. Saken gjelder: Om klager i tide har fremsatt en innsigelsen som hun burde fått vurdert før inkasso ble

Detaljer

Kredittvurderinger på web

Kredittvurderinger på web Kredittvurderinger på web Ta kontroll på kundene dine med CreditControl fra Soliditet. Finn ut hvem av dine kunder som er: Utsatt for stor konkursrisiko Sliter med å betale sine regninger Og ikke minst

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

DnB NOR om den økonomiske utviklingen

DnB NOR om den økonomiske utviklingen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2006 CONNECTED DnB NOR om den økonomiske utviklingen Ingen grunn til dramatikk, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. side 4 Flotte resultater

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN

PERSONVERN I FINANSSEKTOREN CHRISTINE ASK OTTESEN KATRINE BERG BLIXRUD PERSONVERN I FINANSSEKTOREN å GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Introduksjon 19 Innledning 21 DEL I EN GENERELL INNFØRING I PERSONOPPLYSNINGSLOVEN 23 KAPITTEL 1 Rettskildebildet

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso European Economy Control AB styret Sporregatan 25 PB 17086 20.06.2012 20010 Malmö SWEDEN SAKSBEHANDLER: Oda Stensrud DIR.TLF: 22 93 97 61 VÅR REFERANSE: 11/4207 ARKIVKODE: 640.3 DERES REFERANSE: Vedtak

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

Ulike selskapsformer - ansvar. Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås

Ulike selskapsformer - ansvar. Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås Ulike selskapsformer - ansvar Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås Oversikt over tema Innledningsvis en kort oversikt over grunnregler eller kjennetegn ved de ulike selskapsformer som er mest anvendt.

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA

Teknologinøytralitet. i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven. Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA Teknologinøytralitet i inkasso- og tvangsfullbyrdelsesloven Advokat Børre Sig. Bratsberg Kredinor SA 2 2 Teknologinøytralitet på inkassolovens område - Historikk For å unngå tolkningstvil presiseres at

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Personvernveileder. for medlemsbedrifter i Norges Bilbransjeforbund

Personvernveileder. for medlemsbedrifter i Norges Bilbransjeforbund Personvernveileder for medlemsbedrifter i Norges Bilbransjeforbund (NBF) I denne veilederen gir NBF en oversikt over de viktigste pliktene den enkelte bedrift må overholde når det gjelder personvern. Herunder

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Brukerveiledning SmartCheck

Brukerveiledning SmartCheck Brukerveiledning SmartCheck Innhold Introduksjon... 3 Support... 3 Logg inn... 4 Justering av menylinjen (anbefalt å gjøre)... 5 Søk... 5 Selektering... 6 Avansert selektering... 7 Mitt søk... 9 SmartCheck

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1.

Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>name<# (Oppdragsgiver) org. Nr: #>orgnr<# 1. Avtale om inkassosamarbeid mellom Conecto AS (Leverandør) org. Nr: 952 226 010 og #>nameorgnr

Detaljer

Finanstilsynets halvtime

Finanstilsynets halvtime Finanstilsynets halvtime Inkassobransjens fagdag Gardermoen 30. mars 2016 Anne-Kari Tuv seksjonssjef Status tilsynsvirksomheten Stedlig tilsyn i seks foretak og kontaktmøter med de største foretakene Alvorlige

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Unge voksne og betalingsproblemer Oslo, 21. november 2011 Inkassobransjens syn på situasjonen og forslag til virkemidler 1 Politiker fokus i Norden: Forbrukslån og Gjeldsoffer. Fokus i EU sentralt: Hvordan

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00252-8/MHN 30. november 2011

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00252-8/MHN 30. november 2011 Kredittopplysningsbyrå AS Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00252-8/MHN 30. november 2011 Oversendelsesbrev ny kredittopplysningskonsesjon Det vises til kredittopplysningskonsesjonen

Detaljer

1. Kravene: 2. Saksforholdet:

1. Kravene: 2. Saksforholdet: Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 83-2015. Klager: NN Innklaget: Melin Collectors AS, Postboks 483 Skøyen, 0214 Oslo Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse hun burde fått vurdert.

Detaljer

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt Der er utformet en standardisert blankett for informasjon om forbrukerkreditt. Opplysningene gjengir det tilbudet vi gir under nåværende markedsforhold.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-71 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale

1 Avtale om innfordringstjenester. 2 Tjenester som inngår. 3 Økonomi. 1.1 Avtale 1 Avtale om innfordringstjenester 1.1 Avtale Vilkår og betingelsene fremgår av denne avtalen som er inngått mellom Lindorff AS, heretter kalt Lindorff og Kunde. 2 Tjenester som inngår 2.1 Denne avtalen

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

CONNECTED. side 4. Vokter god inkassoskikk. Riktig innstilling

CONNECTED. side 4. Vokter god inkassoskikk. Riktig innstilling ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4. HØST 24 CONNECTED Blå himmel med mørk horisont Solen vil fortsatt skinne på norsk økonomi i årene som kommer. Men direktør Alf A. Hageler i

Detaljer

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren.

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. ECON 30 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. Oppgave Veiledning I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven. Oppgave:

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE FORETAK (NUF)

REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE FORETAK (NUF) FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 0030 OSLO Deres ref: Oslo fredag, 10. februar 2006 05/2019 FM pcb (e) postmottak@finans.dep.no Vår ref: CZ/Intern/26012006 REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00275 Dato for kontroll: 11.04.2012 Rapportdato: 08.01.2013 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: WiMP MUSIC AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Jørgen Skorstad 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer