Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO. Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO. Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA"

Transkript

1 VEDTAK Sak nr.: 14/1115 Dato: Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA og Anne Harila, c/o Laserklinikken Anne Harila UK, postboks 412, 1302 SANDVIKA Markedsrådets sammensetning: 1. Professor Tore Lunde 2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud 3. Førsteamanuensis Arve Pettersen 4. Seniorrådgiver Ronny Bratten 5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand 6. Advokat Signe Eriksen 7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø 8. Advokat Hege Stokmo 9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie 1

2 1 SAKENS BAKGRUNN Saken gjelder spørsmål om innklagedes markedsføring er i strid med lov av 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. (alternativloven) og tilhørende forskrift om markedsføring av alternativ behandling (forskriften), og om det i tilfelle er grunnlag for ileggelse av forbudsvedtak og tvangsmulkt. Laserklinikken Anne Harila UK er et norskregistrert selskap (NUF) der Anne Harila er daglig leder. I Brønnøysundregistrene er virksomheten oppgitt som «Behandling av sykdommer med laser.» Laserklinikken Anne Harila UK tilbyr ulike former for laserbehandling. Det er en stor spennvidde i tilbudet; fra skjønnhetsbehandlinger som hårfjerning, til LLLT laserbehandling (lav energi laser) av konkrete sykdommer og lidelser, som blant annet migrene, fibromyalgi og prolaps. Laserklinikken Anne Harila UK er en del av en franchisekjede bestående av syv laserklinikker i Norge, hvor Laserklinikken Anne Harila UK i Sandvika er hovedklinikken, og benevnes som «Laserklinikken i Sandvika» i selskapets markedsføring. Per i dag er det seks franchiseklinikker tilknyttet Laserklinikken Anne Harila UK: Laserklinikken Anne Harila avd. Stord Limited (NUF) Laserklinikken Anne Harila avd. Skedsmo v/line Skjærvik Laserklinikken Anne Harila Namsos AS Laserklinikken Anne Harila v/kristin Krognes (Enkeltmannsforetak) Laserklinikken Anne Harila avd. Eidsvoll Synnøve Eliassen (Enkeltmannsforetak) Karin Hølland AS Laserklinikken Anne Harila UK tilbyr helserelatert laserbehandling, og er ikke en del av den ordinære helsetjenesten. Anne Harila og de to øvrige behandlerne hos Laserklinikken i Sandvika er i markedsføringen omtalt som «laserterapeuter». Laserklinikken Anne Harila UK markedsfører sitt eget og de andre franchiseklinikkenes laserbehandlingstilbud på selskapets hjemmeside: og på facebook-siden: no. Forbrukerombudet hadde i en sak mot Laserklinikken Anne Harila UK, saksnr. 2006/73, vedrørende ulovlig markedsføring av alternativ behandling på selskapets hjemmeside Markedsføringen skal den gangen ha vært av tilsvarende karakter som i denne saken. Saken ble avsluttet i januar 2008 som følge av at Laserklinikken Anne Harila UK endret sin markedsføring i tråd Forbrukerombudets krav. Forbrukerombudet gjennomførte i samarbeid med Statens helsetilsyn den 22. november 2012 en kontrollaksjon der markedsføringen til over 100 aktører som tilbyr alternativ behandling ble 2

3 undersøkt. I den forbindelse undersøkte Forbrukerombudet Laserklinikken Anne Harila UKs markedsføring av alternativ behandling på selskapets hjemmeside: og facebook-side: no. Undersøkelsen skal ha avdekket en omfattende bruk av effektpåstander, utstrakt bruk av henvisinger til vitenskapelig dokumentasjon og gjengivelser av uttalelser fra fornøyde kunder. På forsiden av selskapets hjemmeside het det: «Vi behandler følgende plager», og deretter var det listet opp en rekke konkrete sykdommer og lidelser som nakkesleng, schlatters kne/jumpers knee, senebetennelse, tinnitus, tennisalbue, prolaps, facialisparese/ansiktslammelser og migrene. Videre var det under fanen «Ryggplager» på hjemmesiden vist til en «randomisert dobbel blind studie» med tilhørende lenker i forbindelse med uttalelsen «KRONISKE SMERTER i ryggen forsvinner med laserbehandling (...)». Under fanen «Tinnitus/ Øresus» ble det vist til en rekke studier som bevis for laserbehandlings effekt på øresus. Under fanen «Facialsparese/Ansiktslammelser» på hjemmesiden var det brukt før- og etterbilder, og en uttalelse fra unggutten «Marius K» var gjengitt. På førbildet hadde gutten lammelser i ansiktet. På etterbildet hadde ikke gutten lammelser i ansiktet lenger, og smilte bredt til fotografen. I markedsføringen het det blant annet: «(...) Jeg prøvde som en siste utvei laserbehandling med LLLT - low level laser therapy, og etter 5-6 måneder var jeg helt frisk! Jeg anbefaler på det sterkeste å prøve en laserbehandling dersom du har en nerveskade!» Uttalelsen var også postet på selskapets facebook-side. Forbrukerombudets vurdering var at markedsføringen var i strid med alternativloven med tilhørende forskrift. Forbrukerombudet redegjorde for regelverket og de forhold som ble betraktet som lovbrudd i brev til Laserklinikken Anne Harila UK 22. januar 2013, og ba selskapet om å endre sin markedsføring og bekrefte at det ville innrette seg innen 13. februar Laserklinikken Anne Harila UK opplyste i brev av 7. mars 2013 at selskapet var i gang med å endre markedsføringen. Harila stilte i brevet spørsmål om Laserklinikken Anne Harila UKs behandlinger var å anses som alternativ behandling. I brev av 11. april 2013 svarte Forbrukerombudet at selskapets virksomhet var å anse som alternativ behandling, bortsett fra den del av virksomheten som gjaldt skjønnhetspleie, jf. alternativloven 2 tredje ledd. Forbrukerombudet orienterte Laserklinikken Anne Harila UK om at Statens helsetilsyn og Statens strålevern delte ombudets vurdering. Forbrukerombudet opprettholdt sitt standpunkt i e-post til selskapet den 30. juni I brev av 18. juni 2013 ba Forbrukerombudet på nytt Laserklinikken Anne Harila UK om at selskapet fjernet lovstridige påstander og endret sin markedsføring i tråd med regelverket, innen 15. august På grunn av tekniske utfordringer og personlige forhold hos daglig leder Anne Harila fikk Laserklinikken Anne Harila UK i løpet av høsten 2013 gjentatte utsettelser av innrettelsesfristen. I e-post til selskapet 5. desember 2013 påpekte ombudet at den seneste innrettelsesfristen var 15. november 2013, og at dersom selskapet ikke hadde innrettet seg innen 13. desember 2013, ville ombudet vurdere å fatte forbudsvedtak mot selskapet for å få stanset den ulovlige markedsføringen. 3

4 Laserklinikken Anne Harila UK bekreftet i e-post 13. desember 2013 at markedsføringen på hjemmesiden var i tråd med gjeldende regelverk. Ombudet undersøkte deretter Laserklinikken Anne Harila UKs markedsføring, og fant at selskapet etter ombudets vurdering fortsatt brukte ulovlige effektpåstander i sin markedsføring. Selskapet fikk frist til 13. januar 2014 til å foreta nødvendige endringer, samt å bekrefte at selskapet ville innrette sin fremtidige markedsføring etter gjeldende regelverk. Laserklinikken Anne Harila UK bekreftet den 14. januar 2014 at markedsføringen var i tråd med regelverket. Forbrukerombudet gjennomførte i samarbeid med Statens helsetilsyn den 13. mars 2014 en ny kontrollaksjon, der markedsføringen til 250 aktører som tilbød alternativ behandling ble undersøkt. I den forbindelse foretok ombudet en fornyet vurdering av markedsføringen på Laserklinikken Anne Harila UKs hjemmeside og facebook-side. Konklusjonen var at selskapets markedsføring fremdeles ble vurdert som lovstridig. Ombudet varslet deretter i brev av 17. mars 2014 om at Forbrukerombudet ville fatte forbudsvedtak med tilhørende tvangsmulkt mot selskapet og Anne Harila personlig, for å få stanset den ulovlige markedsføringen. Laserklinikken Anne Harila UK oversendte samme kveld en kopi av selskapets brev til Statens strålevern datert 28. februar I dette brevet bestred selskapet at laserbehandlingen som ble tilbudt var å anse som alternativ behandling, og viste til at det fantes vitenskapelig dokumentasjon for den markedsførte effekten av laserbehandling. Forbrukerombudet mottok 31. mars 2014 selskapets tilsvar på varselet om forbudsvedtak. I tilsvaret anførte Anne Harila at et slikt vedtak ikke hadde hjemmel i lov og derfor ville være i strid med legalitetsprinsippet. Harila anførte at laserbehandling ikke var alternativ behandling. Det var vedlagt linker og referanser til ulik forskning på lavenergilaser. I tillegg var Anne Harilas CV vedlagt. I tidligere korrespondanse med ombudet hadde Laserklinikken Anne Harila UK og Anne Harila gitt inntrykk av at selskapet ville innrette seg etter lovens krav. Forbrukerombudet forstod tilsvaret slik at selskapet likevel ikke ville innrette seg frivillig. På denne bakgrunn orienterte Forbrukerombudet i brev av 14. april 2014 om at saken ville bli brakt inn for Markedsrådet. Selskapet opplyste i e-post 22. april 2014 om at selskapets hjemmeside var «fjernet fullt og fullstendig». I brev av 23. april 2014 opprettholdt selskapet og Anne Harila standpunktet om at laserbehandling ikke var alternativ behandling. Det ble anført at forbrukerne ville bli villedet dersom Forbrukerombudet skulle forby Laserklinikken Anne Harila UK å henvise til og å gjengi vitenskapelig dokumentasjon i sin markedsføring. Ombudet undersøkte 29. april 2014 på nytt markedsføringen på selskapets facebook-side. Ombudet fant at markedsføringen fremdeles var lovstridig. 4

5 Forbrukerombudet varslet på nytt Laserklinikken Anne Harila UK og Anne Harila i brev datert 30. april 2013 om at saken ville bli brakt inn for Markedsrådet. I brevet ble det presisert at ombudet ikke hadde fremsatt krav om at hjemmesiden måtte nedlegges i sin helhet. Det ble påpekt at det kun var den lovstridige markedsføringen som var krevd fjernet, og at selskapet måtte innrette sin fremtidige markedsføring i tråd med gjeldende regelverk. Ombudet har opplyst at de på nytt sjekket selskapets hjemmeside og facebook-side den 14., 15., 17., 25. og 29. juni 2014, og at markedsføringen fortsatt var i strid med gjeldende regelverk for markedsføring av alternativ behandling. Forbrukerombudet oversendte saken til Markedsrådet den 12. august Behandlingen av saken fant sted den 31. oktober For Forbrukerombudet møtte advokat Morten Grandal og fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad. De innklagde var representert ved daglig leder for Laserklinikken Anne Harila UK, Anne Harila. Innklagde hadde med seg medarbeider, dr. Anaida Sveen, og leder for Norgespartiet, Lars Rønbeck. Norgespartiet er eier av domenet laserklinikken.no. 2 FORBRUKEROMBUDETS ANFØRSLER Sakens kjerne er spørsmålet om markedsføringen på Laserklinikken Anne Harila UKs hjemmeside (www.laserklinikken.no) og facebook-side (www.facebook.com/#!/laserklinikken.no) er i strid med alternativloven med tilhørende forskrift. 2.1 Er laserbehandlingen som tilbys ved Laserklinikken Anne Harila UK å anse som «alternativ behandling»? Legaldefinisjonen av «alternativ behandling» fremgår av alternativloven 2 tredje ledd: «Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.» I Ot.prp. nr. 27 ( ) «Om lov om alternativ behandling av sykdom mv.» heter det på s. 13 følgende om begrepet «alternativ behandling»: «Med begrepet alternativ behandling sikter departementet til virksomheter som har til hensikt å lindre eller behandle sykdom eller skade, samtidig som virksomheten (normalt) ikke er en del av den helsehjelp som gis av helsepersonell innenfor den ordinære offentlige eller private helsetjenesten, for enkelhets skyld omtalt som skolemedisin.» På s. 20 i samme proposisjon heter det: «Uttrykket «helserelatert behandling» brukes fordi det blant annet vil innebære en avgrensning mot tjenester som i hovedsak retter seg mot velvære, skjønnhetspleie o.l..» (...) Tjenester som mer direkte sikter mot forebyggelse av sykdom eller lidelser vil kunne omfattes, i tillegg til tjenester som tar sikte på å lindre eller kurere sykdom, lidelse eller smerte.» 5

6 I samme proposisjon, s. 122, er begrepet «helsetjenesten» utdypet: «Det brukes på samme måte som i pasientrettighetsloven. «Helsetjenesten» er i pasientrettighetsloven 1-3 bokstav d) definert som "primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten"». Laserklinikken Anne Harila UK tilbyr i stor utstrekning laserbehandlinger som har til hensikt å forebygge, behandle eller lindre sykdommer eller lidelser, og selskapets virksomhet omfattes ikke av noen av de kategoriene som er definert som «helsetjenesten». Laserklinikken Anne Harila UK tilbyr derfor «helserelatert behandling» «utenfor helsetjenesten». I alternativloven 2 fjerde ledd heter det at med «helsepersonell» menes personer som definert i helsepersonelloven 3, det vil si personell som har autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven 48 og 49. Anne Harila, og de øvrige behandlerne ved Laserklinikken i Sandvika, er omtalt som «laserterapeuter». Laserterapeuter er ikke autorisert helsepersonell etter 48, og har heller ikke lisens etter 49. Følgelig er Anne Harila og behandlerne i Sandvika ikke «autorisert helsepersonell». Vilkårene i legaldefinisjonen er således etter Forbrukerombudets vurdering oppfylt, og Laserklinikken Anne Harila UKs laserbehandling er å anse som «alternativ behandling», jf. alternativloven 2 tredje ledd, første punktum. Det følger av alternativloven 2 tredje ledd, annet punktum, at behandling utført innenfor helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell også vil være å anse som alternativ behandling dersom metoden som benyttes i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten. I slike tilfeller gjelder helsepersonelloven i tillegg til alternativloven, jf. alternativloven 2 femte ledd. Helsepersonelloven håndheves av Statens helsetilsyn og fylkesmannen, jf. blant annet helsepersonelloven 13, som regulerer markedsføring. På selskapets nettsider fremgår det at noen av behandlerne ved de andre klinikkene er sykepleiere og hjelpepleiere. Forbrukerombudet antar at disse er autorisert helsepersonell etter helsepersonelloven 48. Eventuell markedsføring fra disse behandlerne vil være underlagt tilsyn fra fylkesmannen i det enkelte fylke, jf. helsepersonelloven 13. Den aktuelle markedsføringen i saken er imidlertid kun for «Laserklinikken Anne Harila UK», og ikke for de behandlerne som må antas å ha autorisasjon som helsepersonell. På denne bakgrunn er Forbrukerombudets vurdering at laserbehandling utført av behandlere hos Laserklinikken Anne Harila UK, som ikke har autorisasjon som helsepersonell, er å anse som alternativ behandling, jf. alternativloven 2 tredje ledd, første punktum. Forbrukerombudet har også rådført seg med Statens helsetilsyn og Statens strålevern, som deler Forbrukerombudets oppfatning. Statens helsetilsyn har fastholdt at Anne Harila er å anse som alternativ behandler, og at virksomheten er å anse som alternativ behandling som faller innenfor Forbrukerombudets tilsynsområde. Det bemerkes at Laserklinikken Anne Harila UK etter strålevernforskriften 42 plikter å ha tilknyttet en ansvarlig lege, og å ha autorisert helsepersonell til stede i lokalene når laserbehandlingene utføres, jf. strålevernforskriften 45 femte ledd. Det faktum at Laserklinikken Anne Harila UK som følge av kravene i strålevernforskriften har en ansvarlig lege tilknyttet virksomheten, og har autorisert helsepersonell til stede i lokalene når behandlingene utføres, er ikke relevant i vurderingen av om den behandlingen som tilbys er alternativ behandling, jf. alternativloven 2 tredje ledd, første punktum. 6

7 Selskapet har anført at laserbehandlingen ikke er å anse som alternativ behandling fordi det angivelig finnes dokumentasjon på at LLLT laserbehandling (lav energi laser) har positiv effekt på ulike konkrete sykdommer og lidelser. Etter hva Forbrukerombudet er kjent med ser det ut som det finnes mange studier på behandling med laser. Dette er også tilfellet for andre typer alternativ behandling, som f.eks. akupunktur og osteopati. Hvorvidt det foreligger dokumentasjon er derimot ikke relevant for den vurdering Forbrukerombudet og Markedsrådet skal foreta. Forbrukerombudet og Markedsrådet skal ikke ta stilling til påstått dokumentasjon, men må forholde seg til vurderingene fra norske helsemyndigheter, som er helt klare på at laserterapeuter ikke er autorisert helsepersonell, og at den aktuelle laserbehandlingen er å anse som alternativ behandling. Laserklinikken Anne Harila UKs virksomhet er heller ikke en del av helsetjenesten. Følgelig er den laserbehandlingen som Laserklinikken Anne Harila UK tilbyr klassifisert som alternativ behandling i Norge, og selskapets markedsføring er underlagt reglene for markedsføring av alternativ behandling. Forbrukerombudet viser også til MR-sak 13/05 som gjaldt ulovlig markedsføring av alternativ behandling. Markedsrådet uttalte i saken: «Slik Markedsrådet oppfatter det, er den reelle årsak til dette at de innklagede ønsker å markedsføre virkningene av TFT, og at man er sterkt uenig i de overveielser som ligger til grunn for dagens rettstilstand. For Markedsrådet har de innklagede anført at det er urimelig at selskapet ikke kan markedsføre effekten av behandlingen når den har hjulpet, og kan hjelpe, mange forbrukere med lidelser som kan lindres eller kureres gjennom en rask og rimelig behandling. Det er herunder vist til at effekten er vel dokumentert fra flere hold, både av pasienter, media og helsepersonell. Loven og forskriften er imidlertid klar på dette punkt, og kan ikke bortfortolkes under henvisning til at rettstilstanden er urimelig. Lovgiveren har truffet bevisst valg som må respekteres.» På denne bakgrunn må Laserklinikken Anne Harila UKs laserbehandling anses som «alternativ behandling», jf. alternativloven 2 tredje ledd, første punktum. 2.2 Forbudet mot bruk av effektpåstander Hovedregelen om alternative behandleres markedsføring er fastsatt i alternativloven 8 sjette ledd: «Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art.» Hovedregelen om markedsføring av alternativ behandling er gjentatt i forskriften 2 første ledd. Med begrepet «virksomhetens art» menes, i tillegg til opplysninger av mer forretningsmessig karakter, også opplysninger om de ulike behandlingsformer som utøveren tilbyr, hva disse går ut på og hvordan de gjennomføres, samt en nøktern beskrivelse av hvilke tilstander de brukes ved, jf. merknadene til forskriften 2. I forskriften 2 andre ledd er det presisert og utdypet hva slags opplysninger eller påstander som ikke kan benyttes i markedsføring av alternativ behandling. Bestemmelsen slår fast at det i markedsføring av alternativ behandling ikke kan benyttes: «påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utformer markedsføringen slik at den gir dette inntrykk». 7

8 Bestemmelsen oppstiller et forbud mot bruk av effektpåstander ved markedsføring av alternativ behandling. I følge merknadene til forskrift 2 annet ledd er formålet med bestemmelsen særlig å hindre at det benyttes uriktige eller udokumenterte påstander om eksempelvis hva den markedsførte alternative behandlingen eller behandlingsformen kan hjelpe mot, hvor stor bedring som kan påregnes og hvor stor sannsynlighet det er for at behandlingen kan ha effekt. Markedsføringsbestemmelsene skal bidra til at forbruker/pasient ikke får urealistiske forventinger av hvilken hjelp som kan ytes fra den enkelte behandler. Det følger videre av merknadene til 2 annet ledd at den markedsførte alternative behandlingen eller behandlingsformen, hva denne går ut på eller hvordan denne gjennomføres, ikke må være utformet slik at den fremstår som påstander om at behandlingsformen er effektiv eller har virkning mot konkrete sykdommer, syndromer, lidelser eller spesifikke diagnoser. Det må altså utvises særlig aktsomhet ved beskrivelse av hvilke tilstander den alternative behandlingen kan benyttes ved. Bakgrunnen er at markedsføringen ellers lett kan gi et inntrykk av at behandlingsformen har en dokumentert terapeutisk effekt. Dersom det i markedsføringen av en behandler eller behandlingsform antydes eller benyttes påstander om helbredelse, forebyggelse eller lignede av konkrete lidelser eller sykdommer, er dette påstander om effekt, og slik markedsføring vil være forbudt. Vurderingen av om markedsføringen er i strid med forskriften 2 annet ledd vil bero på en konkret helhetsvurdering, blant annet ut fra det umiddelbare inntrykk markedsføringen skaper hos den jevne forbruker, jf. forskriften 4. Kravene i forskriften 2 gjelder annonsering og markedsføring av enhver art og i ethvert medium, jf. forskrift 3. Forbrukerombudet har i sin korrespondanse med Laserklinikken Anne Harila UK presisert at kravene omfatter markedsføring på hjemmesiden og på Facebook, både i form av innlegg publisert av selskapet eller personer som kan sies å representere det, samt svar fra selskapet på forbrukerhenvendelser. Laserklinikken Anne Harila UK benytter i utstrakt grad effektpåstander i sin markedsføring på hjemmesiden og facebook-siden. På forsiden av hjemmesiden er det den 25. juni 2014 markedsført at Laserklinikken Anne Harila UK tilbyr laserbehandlinger som behandler konkrete sykdommer og lidelser. I markedsføringen heter det: «Vi behandler følgende plager», og det er deretter listet opp en rekke konkrete sykdommer og lidelser som senebetennelse, hodepine, sår og diabetes-sår, facialisparese/ansiktslammelse, beinhinnebetennelse/bursitis, tunnel carpal syndrom, nakke/whiplash, ryggplager/prolaps/isjias/lumbago, allergi, kne/artrose/slitasje, fibromyalgi, arm/tennisalbue/golfalbue, rosacea, tinnitus og frozen shoulder. Under fanen «Facialispares/ansiktslammelse» på hjemmesiden er det benyttet et før- og etterbilde av en ung gutt. På førbildet har gutten lammelser i ansiktet. På etterbildet har ikke gutten lammelser i ansiktet lenger, og smiler bredt til fotografen. I teksten under bilden heter det: «Eksempel på facialispares/ansiktslammelse. Ansiktslammelse behandles med flere typer LLLTlasere hos oss.» 8

9 Under fanen «Pollenallergi» på hjemmesiden heter det: «Laser er brukt i mere enn 30 år mot pollenallergi, og har ingen bivirkninger.» Under fanen «Ryggplager/prolaps» heter det: «KRONISKE OG AKUTTE SMERTER i ryggen kan behandles med LLLT-lasere og har ingen bivirkninger». Videre heter det: «Vi gir laserbehandling for mange forskjellige ryggplager, her er noen eksempler: lumbago (...) Isjias (...) Skoliose (...) Lordose (...).» I et innlegg datert 19. april 2014 på selskapets facebook-side heter det: «Brannskader behandles med fraksjonell laser, dette er en behandlingsform som tilbys av oss». I tillegg er det linket til en artikkel som underbygger at laserbehandling kan ha effekt mot brannskader. Forbrukerombudets vurdering er at den jevne forbruker vil oppfatte de ovennevnte påstandene slik at de behandlingene som Laserklinikken Anne Harila UK tilbyr har effekt på konkrete sykdommer, diagnoser eller lidelser. Eksempelvis ved bruk av utsagn som «Vi behandler følgende plager (...) prolaps/isjias/lumbago», «Ansiktslammelse behandles med flere typer LLLT-lasere hos oss» og «Brannskader behandles med fraksjonell laser». Markedsføringen er således i strid med forbudet mot bruk av effektpåstander i alternativloven 8 sjette ledd, jf. forskriften 2 annet ledd. 2.3 Henvising til og gjengivelse av uttalelser fra fornøyde kunder Henvisinger til eller gjengivelse av uttalelser fra fornøyde kunder vil lett gi et inntrykk av at den aktuelle behandlingsformen har effekt. Slik markedsføring er derfor forbudt, jf. alternativloven 8 sjette ledd og forskrift 2 annet ledd. Det er presisert i merknadene til 3 i forskriften at forbudet mot bruk av effektpåstander ikke kan omgås ved å henvise til andre kilder som ligger utenfor hovedannonsen eller den enkelte utøvers egen markedsføring. Et typisk eksempel vil være dersom en utøver markedsfører sin virksomhet på internett, og det i markedsføringen er inntatt lenker som fører forbrukeren inn på sider hvor det fremsettes effektpåstander eller påstander om at ulike behandlingsformer kan benyttes ved spesifikke sykdommer, lidelser eller diagnoser. Laserklinikken Anne Harila UK bruker i utstrakt grad henvisninger til og gjengivelse av uttalelser fra fornøyde kunder. I et innlegg på selskapets facebook-side datert 7. mai 2014 er det f. eks. publisert en artikkel i bladet «Ryggstøtten» hvor Laserklinikken Anne Harila UKs behandlingstilbud og Anne Harilas kompetanse er omtalt. I artikkelen er det også en rekke uttalelser fra fornøyde kunder som forteller at behandlingen har hatt en positiv effekt ved eksempelvis prolaps, senebetennelse og Bekhterevs. Det vises også til et innlegg på facebook-siden datert 29. juni, hvor en uttalelse fra Nina Steenland gjengis i sin helhet. I markedsføringen fremkommer det at ryggsmerter har forringet Steenlands liv vesentlig i 11 år. Smertene skyldes blant annet kompresjonsbrudd og prolaps. Det vises til at Steensland har forsøkt en rekke typer smertebehandling, blant annet akupunktur og soneterapi hos blant annet kiropraktor og naprapat, uten at smertene ble borte. I markedsføringen heter det: 9

10 «Så endelig hørte jeg om laser fra min datter. Etter bare noen behandlinger ble alt mye bedre og lysere - faktisk en hel dag uten smerter i ryggen. Det eneste jeg merker nå er litt stølhet FANTASTISK. Jeg kan ikke få takket Anne Harila i Sandvika nok.» Forbrukerombudets vurdering er at den jevne forbruker vil oppfatte de markedsførte pasienthistoriene på en slik måte at laserbehandlinger som Laserklinikken Anne Harila UK tilbyr har effekt på konkrete sykdommer, diagnoser, og lidelser, slik som f.eks. prolaps, knesmerter, senebetennelse og Bekhterevs. Markedsføringen er i strid med forbudet mot bruk av effektpåstander i alternativloven 8 sjette ledd, jf. forskriften 2 annet ledd. 2.4 Henvising til og gjengivelse av vitenskapelig dokumentasjon Bruk av kilder med et autoritativt preg vil av forbrukeren lett kunne oppfattes som påstander om effekt. Det vil derfor være i strid med alternativloven 8 sjette ledd og forskrift 2 annet ledd å innta eller gjengi uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsinstitusjoner, forskningsprosjekter eller andre kilder som omhandler behandleren eller den enkelte behandlingsform i markedsføring av alternativ behandling. Det vises til merknadene til forskriften 2. Laserklinikken Anne Harila UK gjengir og henviser i utstrakt grad til autoritative kilder i sin markedsføring på selskapets hjemmeside og facebook-side. I et innlegg datert 27. februar 2014 på selskapets facebook-side er det henvist til og gjengitt forskningsresultater som tilsier at laserbehandling har positiv effekt på lidelsen «Knee Osteoarthis» (kne artrose). Eksempelvis heter det i markedsføringen: «Konklusjon: Resultatene viser at lllt reduserer smerte i KOA og forbedrer mikrosirkulasjonen i det bestrålte området.» Tilsvarende skriver Anne Harila i et innlegg på facebook-siden datert 20. desember 2013 om hodepine og migrene, hvor resultatene i den vitenskapelige studien «World Journal of Neuroscience 2012, 2, » gjengis. I referatet heter det: «More research needs to be done, especially controlled double blind studies to further evaluate the full effectiveness and possible side effects of using LLLT in the treatment of TBls and migraines, but the latest research has shown that LLLT is an extremely safe and effective technology for a wide range of neural and muscular skeletal conditions. Note: Mr. Banas has successfully treated over 65 migraine patients not all of whom were victims of a TBI but except for a few instances gave the a patients life changing, significant relief.» Forbrukerombudets vurdering er at den jevne forbruker vil oppfatte gjengivelsene og henvisningen til de vitenskapelige studiene på en slik måte at laserbehandlinger som Laserklinikken Anne Harila UK tilbyr har effekt på konkrete sykdommer, diagnoser og lidelser, eksempelvis, «Knee Osteoarthritis (kne artrose) og migrene. Markedsføringen er i strid med forbudet mot bruk av effektpåstander i alternativloven 8 sjette ledd, jf. forskrift 2 annet ledd. 2.5 Rett til å forelegge saker for Markedsrådet ikke oppnådd frivillig ordning mfl. 35 tredje ledd 10

11 Forbrukerombudet har hatt en omfattende dialog med Laserklinikken Anne Harila UK og Harlia om hvilke krav som gjelder ved markedsføring av alternativ behandling. Det vises til sak 2006/73 som ble avsluttet som følge av at selskapet innrettet seg. Laserklinikken Anne Harila UK har til tross for dette fortsatt den lovstridige markedsføringen. Forbrukerombudet har ved flere anledninger søkt å få Laserklinikken Anne Harila UK til å innrette seg frivillig, jf. mfl. 35 annet ledd. Forbrukerombudet har besvart en rekke spørsmål fra Laserklinikken Anne Harila UK, innvilget fristutsettelser, og på nytt redegjort for de krav som stilles ved markedsføring av alternativ behandling. Laserklinikken Anne Harila UK og Anne Harila har i brev av 28. februar 2014 og 30. mars 2014 tydelig tilkjennegjort at verken selskapet eller Anne Harila vil innrette seg frivillig. Forbrukerombudet konstaterer på denne bakgrunn at det ikke har lykkes å komme til en frivillig ordning, og forelegger derfor saken for Markedsrådet, jf. mfl. 35 tredje ledd, første punktum, jf. 38, jf. 39, jf Hensynet til forbrukerne - mfl. 39 jf. 34 andre ledd Bruken av alternativ behandling har hatt en kraftig økning de siste årene. I følge en undersøkelse utført av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) har en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge benyttet seg av alternativ behandling, og vi brukte ca. 4 milliarder kroner på alternativ behandling i Dette viser at nordmenn ønsker å bruke alternativ behandling. Forbrukerombudet er opptatt av at folk skal kunne ta trygge valg basert på riktig informasjon når de velger å bruke denne typen behandling. All alternativ behandling har det til felles at effekten av behandlingsformene ikke er dokumentert. Bruk av effektpåstander i markedsføring kan derfor føre til at forbrukerne får urealistiske forhåpninger om at en behandling uten dokumentert effekt skal kunne hjelpe dem. Enkelte brukere av alternativ behandling er forbrukere i en potensielt sårbar posisjon; kronisk syke, personer uten klare diagnoser, personer som venter i helsekø osv. Alternativ behandling kan også ha store økonomiske konsekvenser for forbrukerne, fordi behandlingen ofte er kostbar. Etter Forbrukerombudets vurdering må det også tillegges vekt at Laserklinikken Anne Harila UK og Anne Harila tydelig har tilkjennegitt at selskapet ikke vil endre sin markedsføring, og vil fortsette med den lovstridige markedsføringen, med den konsekvens at flere forbrukere vil bli villedet. Forbrukerombudet viser til at selskapets facebook-side per 17. juni 2014 har «likes», som innebærer at markedsføringen når ut til et stort antall forbrukere. Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn at hensynet til forbrukerne tilsier at det gripes inn mot den lovstridige markedsføringen av alternativ behandling fra Laserklinikken Anne Harila UK og daglig leder Anne Harila. 2.7 Vedtak mot medvirkere mfl. 39 tredje ledd Hensynet til en mest mulig effektiv håndhevelse av markedsføringsloven tilsier at det er nødvendig at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes, jf. Ot.prp. nr. 34 ( ) s. 27 flg. Faren for at vedtak omgås ved at det opprettes nye firmaer, og at markedsføringen fortsetter i regi av det nye firmaet, er spesielt fremhevet. For medvirkende personer presiseres det i Ot.prp. nr. 55 ( ) s. 212 at det er nok å dokumentere eller sannsynliggjøre at den aktuelle personen gjennom sin rolle i firmaet har medvirket. 11

12 Anne Harila er i foretaksregisteret oppført som daglig leder for Laserklinikken Anne Harila UK. Harila har vært selskapets kontaktperson overfor Forbrukerombudet, og har i de fleste tilfeller besvart ombudets brev til selskapet. Ombudet har hatt en omfattende dialog med Harila om hvilke krav som gjelder ved markedsføring av alternativ behandling. Det legges derfor til grunn at Harila bør være godt kjent med disse kravene. Hun har i egenskap av sin stilling et overordnet ansvar for firmaets drift. Som daglig leder i en virksomhet som tilbyr og markedsfører alternativ behandling skulle Harila være godt kjent med gjeldende regelverk om markedsføring av slik behandling, og konsekvensene av brudd på regelverket. Når Laserklinikken Anne Harila UK velger å ikke innrette sin markedsføring i samsvar med gjeldende regelverk, må det legges til grunn at dette er noe som Harila som daglig leder er kjent med, og har hatt mulighet til å påvirke. Ombudet viser blant annet til at svært mange av innleggene på Laserklinikken Anne Harila UKs facebook-side er publisert av Harila personlig. Av hensyn til en effektiv håndheving av loven er det etter Forbrukerombudets vurdering nødvendig at Markedsrådet også retter vedtaket mot daglig leder Anne Harila. På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at Anne Harila har medvirket til brudd på alternativloven 8 sjette ledd og forskriften 2 gjennom sin rolle i selskapet, jf. mfl. 39 tredje ledd. Markedsrådet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak mot Laserklinikken Anne Harila UK og Anne Harila personlig etter mfl. 40 og 41, jf. 38, jf Vedtak om tvangsmulkt Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å unnlate å fastsette tvangsmulkt i denne saken, og vil nedlegge påstand om at Markedsrådet fastsetter tvangsmulkt i tilknytning til vedtaket om forbud mot markedsføringstiltaket, jf. mfl. 42. Ved fastsettelsen av tvangsmulktens størrelse bør det blant annet legges vekt på at markedsføringen det her er tale om medfører et stort inntektspotensial, og det må antas at markedsføringen har gitt Laserklinikken Anne Harila UK en økonomisk fortjeneste. Videre bør det legges vekt på at selskapet flere ganger og over et lengre tidsrom, på tross av omfattende korrespondanse og gjentatte krav om innrettelse fra Forbrukerombudet, har handlet i strid med regelverket for markedsføring av alternativ behandling. Dette viser etter Forbrukerombudets syn manglende evne og vilje til å innrette seg etter regelverket. Forbrukerombudet har innhentet selskapets regnskapstall for 2012 fra Brønnøysundregistrene. Dette viser driftsinntekter på ca. 3,6 millioner kroner og et driftsresultat på kr ,-. Ved fastsettelsen av størrelsen på tvangsmulkten for Anne Harila har Forbrukerombudet blant annet lagt vekt på at Harila som daglig leder har en betydelig innflytelse over selskapets drift og markedsføring. Ved utmålingen bør det også legges vekt på at det foreligger manglende vilje til å innrette virksomheten i samsvar med lovens krav, og at det er fare for gjentatte brudd. Opplysninger Forbrukerombudet har innhentet fra skattelistene viser at Anne Harila i 2012 hadde en inntekt på kr ,- og ingen formue. Det er i Ot. prp. nr. 55 ( ) s. 213 uttalt at «selv om ikke den næringsdrivende på papiret tjener penger kan det være grunnlag for å fastsette en relativt høy tvangsmulkt.» 12

13 På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at det bør fastsettes en tvangsmulkt på kr ,- for Laserklinikken Anne Harila UK og kr ,- for Anne Harila. 2.9 Forbrukerombudets påstand Forbrukerombudet legger ned påstand om at Markedsrådet fatter følgende vedtak: «1. Med hjemmel i lov om alternativ behandling av sykdom mv. 8 sjette ledd, jf. 2 i forskrift om markedsføring av alternativ behandling, jf. mfl. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40 forbyr Markedsrådet Laserklinikken Anne Harila UK og Anne Harila å: markedsføre laserbehandling med påstander som: «Vi behandler følgende plager: senebetennelse, hodepine, sår og diabetes sår, facialisparese/ansiktslammelse, beinhinnebetennelse/bursitis, tunnel carpal syndrom, nakke/whiplash, ryggplager/prolaps/isjias/lumbago, allergi, kne/artrose/slitasje, fibromyalgi, arm/tennisalbue/golfalbue, rosacea, tinnitus og frozen shoulder» «Ansiktslammelse behandles med flere typer LLLT-lasere hos oss.» «Laser er brukt i mere enn 30 år mot pollenallergi, og har ingen bivirkninger.» «KRONISKE OG AKUTTE SMERTER i ryggen kan behandles med lasere og har ingen bivirkninger» «Brannskader behandles med fraksjonell laser, dette er en behandlingsform som tilbys av oss», eller lignende påstander som gir inntrykk av at behandlingsformen har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser henvise til uttalelser fra fornøyde kunder slik som: i artikkelen i bladet Ryggstøtten uttalelsene fra Nina Stensland eller lignende uttalelser som gir inntrykk av at behandlingsformen har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser henvise til vitenskapelige studier, forskning eller andre forskningsresultater på at behandlingen har effekt. 2. Med hjemmel i mfl. 41 pålegger Markedsrådet Laserklinikken Anne Harila UK og Anne Harila å innrette seg i overenstemmelse med vedtakets punkt 1 senest med virkning fra en måned fra Markedsrådet vedtaksdato. 3. Med hjemmel i mfl. 40, jf. 42 fastsetter Markedsrådet at Laserklinikken Anne Harila UK skal betale kr trehundretusen- i tvangsmulkt dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Markedsrådets vedtak. 13

14 4. Med hjemmel i mfl. 40, jf. 42 jf. 39 tredje ledd fastsetter Markedsrådet at Anne Harila skal betale kr etthundretusen - i tvangsmulkt dersom hun overtrer eller medvirker til overtredelse av Markedsrådets vedtak.» 3 INNKLAGEDES ANFØRSLER Laserklinikken Anne Harlia UK og Anne Harila er uenig i at laserbehandlingen LLLT (lav energi laser) er å anse som alternativ behandling, og mener at laserbehandling derfor øyeblikkelig må fjernes fra kategorien alternativ behandling. Det finnes store mengder forskning som dokumenterer effekten av laserbehandling; mer enn 6000 vitenskapelige artikler fra universiteter fra hele verden, inkludert Norge. Dette viser at laserbehandling ikke har noe å gjøre i den alternative kategorien, selv om den utføres av personer uten autorisasjon. Det avgjørende må være om den som utfører laserbehandlingen har nødvendig kompetanse. Anne Harila har 41 års kompetanse i laserbehandling. Hun brukes som foreleser i lasermedisinske behandlinger, og behandlingen er godkjent og anerkjent, idet den finansieres av det offentlige, blant annet på «takstplakaten». NAV betaler Laserklinikken Anne Harila UK for at Anne Harila omskolerer autorisert helsepersonell, slik at disse skal kunne søke stillinger ved andre laserklinikker eller fysikalske klinikker for å laserbehandle pasienter, og anslagsvis ca % av selskapets kunder får økonomisk hjelp av NAV til å reise til Laserklinikken i Sandvika for laserbehandling. Det anføres at Forbrukerombudet ikke har hjemmel i lov til å tilsidesette godkjent forskning og utsette denne behandlingsformen for overgrep slik som det er gjort i denne saken, med ulovlig knebling og innskrenkning av ytringsfriheten. Det hevdes at et eventuelt forbudsvedtak vil være i strid med legalitetsprinsippet. Videre anføres det at Harila, sammen med resterende laserterapeuter i Norge, er utsatt for urettmessig og ulovlig forfølgelse etter feil lovanvendelse. Det påpekes også som urimelig at personer med årelang erfaring innen laserbehandling ikke blir innvilget autorisasjon, mens en rekke andre yrkesgrupper uten kunnskap og erfaring får automatisk autorisasjon. Videre anføres det at Forbrukerombudet utøver forskjellsbehandling ved å gripe inn mot markedsføringen til Laserklinikken Anne Harila UK. Det vises til at fysikalske klinikker og mange andre klinikker markedsfører laserbehandling på samme måte som Laserklinikken Anne Harila UK. Innklagde hevder at regnskapstallene som Forbrukerombudet har innhentet fra Brønnøysundregistrene for 2012 ikke stemmer med de reelle inntektene. I forbindelse med at Finanstilsynet foretok tilsyn i selskapet, ble det konstatert at regnskapene fra hadde så store mangler at de måtte føres på nytt. Opprinnelig regnskapsfører mistet sin autorisasjon og døde Ny regnskapsfører døde Det er nå engasjert nok en regnskapsfører som arbeider med å rette opp de mangelfulle regnskapene, og det er en egen sak som pågår med skattemyndighetene om dette. Feilene har forplantet seg til senere år, og innebærer at regnskapstallene for 2010, 2011og 2012 viser for høye inntekter. 14

15 Det nedlegges slik påstand: Forbrukerombudets påstand tas ikke til følge. 4 MARKEDSRÅDETS BEMERKNINGER Markedsrådet skal ta stilling til Forbrukerombudets påstand som gjengitt i punkt 2 foran om ileggelse av forbudsvedtak og tilhørende tvangsmulkt mot innklagede nr. 1, Laserklinikken Anne Harila UK (heretter Laserklinikken), og medvirkningsansvar for innklagede nr. 2, Anne Harila, i fellesskap omtalt som de innklagede. I faktisk henseende legger Markedsrådet til grunn den beskrivelsen av sakens faktiske forhold som er gjengitt under punkt 2 foran. Innklagede har ikke hatt innvendinger til denne saksframstillingen, men har gjort gjeldende at den omtvistede markedsføringen ikke er å anse som markedsføring av alternativ behandling som rammes av loven. Det omtvistede spørsmålet i saken er om innklagedes markedsføring er i strid med alternativloven med tilhørende forskrift. «Alternativ behandling» er legaldefinert i alternativloven 2 tredje ledd første punktum som «helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Sammenholdt med uttalelsene i lovforarbeidene som sitert i punkt 2.1 foran, finner Markedsrådet det klart at Laserklinikken tilbyr «helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten». Markedsrådet legger videre til grunn som uomtvistet at Anne Harila og øvrige behandlere ved Laserklinikken omtalt som «Laserterapeuter», ikke er «autorisert helsepersonell», jf. alternativloven 2 fjerde ledd, sammenholdt med helsepersonelloven 3, jf. 48 og 49. Innklagedes anførsler bygger på at hun er uenig i at laserbehandling skal omfattes av definisjonen alternativ behandling, blant annet under henvisning til at omfattende forskning på effektene av bruk av laser i behandling tilsier at laserbehandling ikke hører hjemme i kategorien alternativ behandling. Markedsrådet bemerker imidlertid at både loven og tilhørende forskrift er klare, og at en eventuell endring i den retning innklagede argumenterer for eventuelt må skje gjennom lov- og forskriftsendring. Markedsrådet er således enig i Forbrukerombudets anførsel om at det ikke er relevant for spørsmålet om hva som er å anse som alternativ behandling hvorvidt det foreligger dokumentasjon for at behandling med lavenergi laser (LLLT) har positiv effekt på konkrete sykdommer og lidelser. Det er heller ikke relevant for vurderingen av markedsføringens lovlighet hvorvidt det forekommer tilfeller hvor utgifter til behandling hos innklagede refunderes av NAV. Når det gjelder de konkrete markedsføringsutsagn, slutter Markedsrådet seg til Forbrukerombudets oppfatning om at innklagedes markedsføring på flere punkter er i strid med forbudet mot bruk av effektpåstander i alternativloven 8 sjette ledd, jf. forskriften 2 annet ledd. Etter hovedregelen i 8 sjette ledd skal alternative behandlere i sin markedsføring «kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art». I forskriften 2 annet ledd er det presisert at markedsføring av alternativ behandling ikke kan inneholde «påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utformer markedsføringen slik at den gir dette inntrykk». Bestemmelsen rammer derved såkalte effektpåstander, ikke bare i sin rene form, men også markedsføring som gir inntrykk av å ha slik effekt. 15

16 Markedsrådet finner det klart at ikke bare de rene effektpåstandene som er referert i punkt 3.3 foran rammes av dette forbudet, men at også henvisninger til og gjengivelse av uttalelser fra fornøyde kunder, jf. punkt 3.4 foran, samt markedsføring hvor det henvises til og gjengis vitenskapelig dokumentasjon, jf. punkt 3.5, kommer i strid med forbudet i 8 sjette ledd, jf. forskriften 2. Markedsrådet slutter seg således til Forbrukerombudets vurdering om at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte bruk av slike virkemidler i markedsføringen slik at den behandlingen som tilbys av innklagede har effekt på konkrete sykdommer. Markedsrådet kan heller ikke se at det er holdepunkter for at et inngrep i saken vil være uhjemlet av andre grunner som er påberopt av innklagede. Selv om den kommersielle ytringsfriheten også er beskyttet av Grunnloven 100 og EMK artikkel 10, er ikke denne ytringsfriheten ubegrenset. De gjeldende begrensningene i lov og forskrift når det gjelder adgangen til markedsføring av alternativ behandling, og en konkret anvendelse av disse i form av et inngrep i denne saken, innebærer etter Markedsrådets vurdering ingen krenking av innklagedes kommersielle ytringsfrihet. Ut fra bevisførselen i saken finner Markedsrådet heller ikke grunnlag for innklagedes anførsler om ulovlig forfølgelse eller usaklig forskjellsbehandling. Markedsrådet finner det klart at det foreligger vedtakskompetanse i saken. For det første er det på det rene at det tross gjentatte forsøk ikke har kommet i stand en frivillig ordning i saken, jf. mfl. 35 tredje ledd første punktum. For det andre finner Markedsrådet at hensynet til forbrukerne tilsier inngrep i saken, jf. mfl. 39, jf. 34 andre ledd. Den omfattende etterspørselen etter alternativ behandling som er dokumentert i saken, herunder oppslutningen om innklagedes facebook-side, underbygger behovet for at det blant en stor forbrukergruppe skal kunne treffes trygge valg av behandlingsform. Bruk av effektpåstander i markedsføring av alternativ behandling vil lett kunne føre til urealistiske forhåpninger om resultater. I tillegg kommer at markedsføringen henvender seg til forbrukere som i mange tilfeller er i en sårbar situasjon, og at slik behandling også vil kunne ha store økonomiske konsekvenser for forbrukerne. Innklagedes tilkjennegivelse av ikke å ville innrette seg etter de krav til markedsføring som gjelder, viser også at hensynet til å unngå ytterligere villedning av forbrukere tilsier inngrep i saken. Markedsrådet finner det sannsynliggjort at innklagede nr. 2, Anne Harila, gjennom sin rolle i Laserklinikken, har medvirket til innklagede nr. 1s brudd på alternativloven 8 sjette ledd og forskriften 2, jf. mfl. 39 tredje ledd. Det foreligger derfor grunnlag for å treffe vedtak etter mfl. 40 og 41, jf. 38, jf. 39, mot Anne Harila personlig. Markedsrådet konkluderer på denne bakgrunn med at det foreligger grunnlag for å nedlegge forbud som påstått av Forbrukerombudet mot begge innklagede, og finner at hensynet til forbrukerne taler for å ilegge forbud med tilhørende tvangsmulkt. Markedsrådet har ikke innvendinger til tvangsmulktens størrelse som Forbrukerombudet har påstått. Tvangsmulkten er utmålt under hensyn til at den skal virke som et oppfyllelsespress, og er i tråd med nyere praksis på området. Det er videre sett hen til innklagedes økonomiske situasjon. Markedsrådet finner etter dette at forbudsvedtak nedlegges i samsvar med Forbrukerombudets påstand, og at tvangsmulkten settes til kr for innklagede nr. 1, og kr for innklagede nr. 2. Forbrukerombudets påstand tas etter dette til følge. Vedtaket er enstemmig. 16

17 Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om alternativ behandling av sykdom mv. 8 sjette ledd, jf. 2 i forskrift om markedsføring av alternativ behandling, jf. mfl. 35 tredje ledd første punktum, jf. 38, 39 og 40 forbyr Markedsrådet Laserklinikken Anne Harila UK og Anne Harila å: markedsføre laserbehandling med påstander som: «Vi behandler følgende plager: senebetennelse, hodepine, sår og diabetes sår, facialisparese/ansiktslammelse, beinhinnebetennelse/bursitis, tunnel carpal syndrom, nakke/whiplash, ryggplager/prolaps/isjias/lumbago, allergi, kne/artrose/slitasje, fibromyalgi, arm/tennisalbue/golfalbue, rosacea, tinnitus og frozen shoulder» «Ansiktslammelse behandles med flere typer LLLT-lasere hos oss.» «Laser er brukt i mere enn 30 år mot pollenallergi, og har ingen bivirkninger.» «KRONISKE OG AKUTTE SMERTER i ryggen kan behandles med lasere og har ingen bivirkninger» «Brannskader behandles med fraksjonell laser, dette er en behandlingsform som tilbys av oss», eller lignende påstander som gir inntrykk av at behandlingsformen har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser. henvise til uttalelser fra fornøyde kunder slik som: i artikkelen i bladet Ryggstøtten uttalelsene fra Nina Stensland eller lignende uttalelser som gir inntrykk av at behandlingsformen har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser henvise til vitenskapelige studier, forskning eller andre forskningsresultater på at behandlingen har effekt. 2. Med hjemmel i mfl. 41 pålegger Markedsrådet Laserklinikken Anne Harila UK og Anne Harila å innrette seg i overenstemmelse med vedtakets punkt 1 senest med virkning fra en måned fra Markedsrådet vedtaksdato. 3. Med hjemmel i mfl. 40, jf. 42 fastsetter Markedsrådet at Laserklinikken Anne Harila UK skal betale kr trehundretusen i tvangsmulkt dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Markedsrådets vedtak. 17

18 4. Med hjemmel i mfl. 40, jf. 42 jf. 39 tredje ledd fastsetter Markedsrådet at Anne Harila skal betale kr etthundretusen i tvangsmulkt dersom hun overtrer eller medvirker til overtredelse av Markedsrådets vedtak. Tore Lunde (sign.) Liv Synnøve Taraldsrud (sign.) Ronny Bratten (sign.) Signe Eriksen (sign.) Hege Stokmo (sign.) Arve Pettersen (sign.) Trude Aspelund Strand (sign.) Anna Elisabeth Nordbø (sign.) Tore Andreas Hauglie (sign.) Rett utskrift: Åse Ulvin- saksbehandler 18

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf:

Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Akupunktørene i Majorstukrysset Bogstadveien 51 0366 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato:20.03.14 Sak nr: 14/646-1 Saksbehandler: Dir.tlf: Kontrollaksjon - Markedsføring av alternativ behandling 1. Innledning

Detaljer

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling

Oktober 2007. Forbrukerombudets retningslinjer for. Markedsføring av alternativ behandling Oktober 2007 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av alternativ behandling 1 1 Innledning Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT Comtive AS og Andreas Christensen Postboks 400 Sand Gård 3201 SANDEFJORD 3233 SANDEFJORD Cocell AS Postboks 217 3201 SANDEFJORD Sak nr.: 04-0160 Saksbeh.:

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3. ETTER 37 jf. 39, jf. VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 6 FØRSTE LEDD, JF. 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV B OG 3 ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Vital Helse AS Org.nr. 979750269 Postboks 6621 Etterstad 0607 OSLO Saksnummer:

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) JF. ANDRE LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Living AS Org.nr. 837 918 162 Postboks 210

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom Fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. 8 femte ledd.

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE:

PFU-SAK NR. 380/14. Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: PFU-SAK NR. 380/14 KLAGER: Ultralydklinikken as ved Dag Harald Hovind ADRESSE: Postboks 241, 1362 Lysaker (post@ultralydklinikken.no) PUBLIKASJON: Varden PUBLISERINGSDATO: 09.08.2014 (nett + papir) STOFFOMRÅDE:

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Januar 2011. Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester Januar 2011 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester 1 2 1 Innledning og rettslig grunnlag 4 1.1 Bakgrunn og formål 4 1.2 Lovgrunnlag 4 1.3 Forhold til tidligere praksis

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT

ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANNET LEDD OG 8 FØRSTE LEDD JF. ANNET LEDD, JF. 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER 37 jf. 39, jf. 40 og 42 MOT Mobo Sportsholding

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Telio AS Postboks 1203 Vika 0110 Oslo Sak nr.: 2004/1189 Saksbeh.: Petter Ravne Bugten I. SAKSFORHOLDET Saken gjelder markedsføring av bredbåndstelefoni fra

Detaljer

Vedrørende markedsføring av produktet Sølvvann

Vedrørende markedsføring av produktet Sølvvann Alternativ Netthandel AS Fjordveien 5B 3187 HORTEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1358-31 20.10.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Vedrørende markedsføring av produktet Sølvvann Forbrukerombudet

Detaljer

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS

PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Vedlegg 1 PRISMARKEDSFØRING KRAV TIL ANGIVELSE AV MINSTE TOTALPRIS Bruk av lokkepriser i markedsføringen I ekombransjen er det forholdsvis vanlig at det foretas prismarkedsføring av enkeltelementer som

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08.

Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel om vedtak Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 19.02.08. Telenor ASA v/ Kristin Bergfjord 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 07/3079-15 26.03.2008 Saksbehandler: Jens T. Thommesen Dir.tlf: 45 49 00 54 Vedrørende markedsføring av FriVenner Varsel

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Markedsføring av mobilnett - bruk av test

Markedsføring av mobilnett - bruk av test Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/796-10 10.06.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Markedsføring av mobilnett - bruk av test Forbrukerombudet

Detaljer

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT 1 VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 14 MOT Robert Lund Lutvannsvn 8 0676 Oslo Robert Lund robert@globalbusinessgroup.se Saknr.: 07/40-19 Saksbeh: TK I SAKSFORHOLDET Saken gjelder utsendelse av markedsføringshenvendelser

Detaljer

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT

V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT V E D T A K ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS 14 MOT B2C Norge AS og Marius Ugnutu Marthinsen Postboks 5890 Majorstua Postboks 5890 Majorstua 0308 OSLO 0308 OSLO Sak nr.: 05/121 Saksbeh.: Frode Elton Haug I.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/12 Klager: Innklaget: Hanne Brostrøm Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg Eurosko

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207)

Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Rådsavgjørelse 13.08.07: Klage på markedsføring av Exforge (Amlodipin/Valsartan), Novartis (R1207) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS Gebyr 50.000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Fabienne Mørch, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for

SpareBank 1 SR-Bank svarte ved brev 3. juli 2012 hvor banken redegjorde for DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT SpareBank 1 SR-Bank ASA Postboks 250 4066 STAVANGER Deres ref Vk ref Dato 12/5345 - n-.09.2014 Klage på vedtak om stans av markedsføring SpareBank 1 SR-Bank og salg av produktpakke

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt

Ulovlig markedsføring og formidling av pengespillselskapet Leovegas av Malin Berås m.fl. - vedtak med pålegg om stans og varsel om tvangsmulkt Side 1 av 5 03.06.2015 15/03615-8/331 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Monica Alisøy Kjelsnes, +47 57 82 80 2 28.05.2015 Advokatfirmaet Sylte AS v/advokat Olav Sylte Postboks 1013, Lundsiden

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Arild Karlsen, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Brynjulf Egeberg, medisinsk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A vedrørende utnevnelse av sorenskriver ved X tingrett.

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 19.06.06: Klage på Novartis Norge A/S for brudd på markedsføringsregler (R0606) Saken ble innklaget av AstraZeneca AS. Gebyr kr 40,000,-. Navn på firma som klager: AstraZeneca AS Navn på

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA Postboks 8049 Dep 0031 Oslo tlf. 95 19 68 00/01 mail: post@diskrimineringsnemnda.no hjemmeside: www.diskrimineringsnemnda.no Sak nr. 10/2010 Sakens parter: X kommune

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring

Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt og trygghetsforsikring Expert AS Postboks 43 1483 SKYTTA Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1098-1 29.05.2015 Saksbehandler: Geir-Arne Nyborg Dir.tlf: 91 88 40 15 Vedrørende markedsføring av og ingåelse av avtaler om kreditt

Detaljer

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje Sammendrag: Saken gjaldt klage over Vinmonopolets nektelse av å selge produkter med cellofanemballasje og sløyfe. Vinmonopolets beslutning var begrunnet med at Helsedirektoratet hadde uttalt at denne typen

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 03.05.2013 Saksnr.: Dommer: 13-055599ENE-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Kildevern for en journalist etter straffeprosessloven 125 tredje ledd

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114

Statens helsepersonellnemnd - HPN-2014-114 Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-10-22 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Tilbakekall av autorisasjon som fysioterapeut - grove pliktbrudd, uforsvarlig

Detaljer

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807)

Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Rådsavgjørelse 03.12.2007: Klage på reklame på SMS (stikkprøvekontroll S4707), Nycomed Pharma AS (R1807) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Statens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON FOR DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN MV

MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON FOR DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN MV Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Steinar André Bergh 01.04.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 71 53 2008/461470/SKDREAV/SAB / 777 Norges Kommunerevisorforbund v/nn Postboks

Detaljer

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund

Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Etiske Regler for Norges Naprapatforbund Forord NNFs etiske regler har som formål å sikre at medlemmenes virksomhet som naprapater drives forsvarlig og utføres etter etiske prinsipper der hensynet til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 Fix Telecom Karenlyst allé 12 0278 Oslo Att: daglig leder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2004-4725 07.06.2005 Saksbehandler Silje Kalvik 23 400 618 1. KRAV OM BETALING UTEN ETTER

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Spørsmål om trakassering på utested

Spørsmål om trakassering på utested Spørsmål om trakassering på utested Ombudet har tatt stilling til om en person har blitt utsatt for trakassering på grunn av nasjonal opprinnelse på et utested. Klager hevder at han ble utsatt for gjentatt

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.12.2006 Ref. nr.: 06/12410 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 21/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i bioteknologiloven. straffebestemmelsen Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i bioteknologiloven straffebestemmelsen Høringsfrist: 8. januar 2013 1 1 Innledning og bakgrunn for høringsnotatet... 3 2 Om evaluering av bioteknologiloven...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT

VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN 37 jf. 43 FOR BRUDD PÅ MFL. 13 JF. 12 MOT Intermedia AS Møllergata 4 0179 Oslo Saksnr.: 09/1375 SAKSBEH.: THS 1. SAKSFORHOLDET Det vises til Forbrukerombudets

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

ATØA innvilget utsatt klagefrist til 24. april 2015. Klagen er rettidig fremsatt, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29.

ATØA innvilget utsatt klagefrist til 24. april 2015. Klagen er rettidig fremsatt, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2015 2015/9569 DERES DATO «REFDATO»24.04.2015 VÅR SAKSBEHANDLER Pia Strand tlf 992 32 791 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Høresentralen handlet i strid med kravet til universell utforming

Høresentralen handlet i strid med kravet til universell utforming Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 10/2224-6/SF-471, SF-551, SF-711, SF-821, SF-902//AKH 16.12.2011 Høresentralen handlet i strid med kravet til universell utforming Ombudet mottok klage fra en pasient ved

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer