Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa."

Transkript

1 PROTOKOLL LANDSMØTE PÅ HELL 9-11 MAI 2014: SAK 1 ÅPNING Åpning v/styreleder Elin Larsen. Regionene presenterer seg. Sørsamisk område er vert for landsmøtet. Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa. Sametingsrådsmedlem Silje Muotka. SAK 2 KONSTITUERING AV LANDSMØTET 2.1 GODKJENNING AV DELEGATER: LANDSSTYRET 1 Elin Larsen Styreleder 2 Berit Kristine Guvsám Nestleder 3 Risten Anne Eira Oskal Styremedlem 4 Solveig Johannessen Styremedlem 5 Lena Persson Styremedlem 6 Aline Mikkelsen Org.sekr DELEGATER 7 Susann Lyngman Sørsamer 8 Catarina Utsi Sørsamer 9 Hanne-Lena Wilks Sørsamer 10 Eva Anette Wilks Sørsamer 11 Sanne Marja Utsi Sørsamer 12 Else Marie Guttormsen Troms 13 Risten Inga Eira Troms

2 14 Oddveig Nymo Dalbakk Troms 15 Anne Rørslett Troms 16 Nella Fløystad Troms 17 Anette Langås Larsen Nordland 18 Heidi Andersen Nordland 19 Ella Nilsen Nordland 20 Grete Van Der Eynden Midt-Finnmark 21 Ragnhild Kaaby Midt-Finnmark 22 Solveig Tangeraas Midt-Finnmark 23 Brita Kåven Midt-Finnmark 24 Randi Josefsen Midt-Finnmark 25 Anne Marja Gaup Eira Vest-Finnmark OBSERVATØRER 26 Berit Mienna Øst-Finnmark UNGDOMSGRUPPA 27 Inga Merete Pulk Vest-Finnmark 28 Maren paulsen Nordland 29 Katja Elise Nilsdotter Utsi Sørsamer 30 Lena Cecilie Sparrok Sørsamer 31 Malin Kristina Wilks Sørsamer GJESTER 32 Osvald Grønmo Sametinget 33 Silje Muotka Sametinget 34 Nils Ove Gustafsson Duodjeinstituhtta

3 35 Aina Bye Ai naturfoto Vedtak: Berit Mienna godkjennes som delegat for Øst-Finnmark Totalt 25 stemmeberettigede 2.2 VALG AV 2 MØTELEDERE Vedtak: Elin Larsen og Brita Kåven 2.3 VALG AV 2 REFERENTER Vedtak: Aline Mikkelsen og Solveig Johannessen 2.4 VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Vedtak: Hanne Lena Wilks og Oddveig Nymo Dalbakk 2.5 VALG AV FULLMAKTSKOMITE Vedtak; Heidi Andersen og Susann Lyngmann 2.6 VALG AV TELLEKORPS Vedtak: Randi Josefsen, Anette Langås Larsen, Anne Marja Gaup Eira 2.7 REDAKSJONSKOMITE Vedtak: Brita Kåven, Lena Person og Oddveig Nymo Dalbakk SAK 3 KLARGJØRING AV MANDAT 3.1 GODKJENNING AV INNKALLING Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent 3.2 GODKJENNING AV DAGSORDEN Vedtak: Fremlagte dagsorden enstemmig godkjent SAK 4 GJESTER Sametinget, Duodjeinstituhtta og ungdomsgruppa. Berit Kristne Guvsam har fått innvilget permisjon fram til lunsj. 25 stemmeberettigede i salen.

4 SAK 5 INNSENDTE SAKER 5.1 ROMSSA SÁMIID DUODJI: vedtok på årsmøtet å fremme følgende saker til landsorganisasjonen Sámiid Duodjis landsmøte Romssa Sámiid Duodji fremmer forslag om at samvirke, ANS og andre lovlige selskapsformer omfattes av driftstilskuddsordningen på lik linje med AS og enkeltmannsforetak. 2. Romssa Sámiid Duodji fremmer forslag om at unge duodjiutøvere mellom år ved etablering av duodjibedrift får en overgangsperiode på 3 år med krav om årlig produksjonsinntekt på kr ,-. Vedtak: Sak 1 og 2 fra Romssa Sámiid Duodji sendes videre til redaksjonskomiteen for videre behandling. 5.2 UNGDOMSGRUPPA: desember 2013 til landsmøtet 2014: -stiftelsesdokument -vedtekter til godkjenning Følgende hadde ordet: Sussan Lyngmann, Oddveig Nymo Dalbakk, Heidi Andersen, Brita Kåven. Else Marie Guttormsen, Berit A Guvsam, Aline Mikkelsen Vedtak: Ungdomsgruppas vedtekter tas til etterretning. Enstemmig vedtatt. 5.3 MIDT-FINNMARK: innsendt sak til landsmøtet, sak 07/ Sámiid Duodji må ha et eget studieforbund eller ha en formell samarbeidsavtale. 2. Hedre duodjiutøvere: eks. Mary Mikalsen Trollvik, Olav Dikkanen, Maja Dunfjeld, Per Andersen. Følgende hadde ordet til saken: Heidi Andersen. Navnene slettes. Vedtak: Punktene føres opp på SD s virksomhetsplan. SAK 6 LANDSMØTESAKER:

5 6.1 UNGDOMSGRUPPA Vedtak: Vedtak: Landsmøte godkjenner ungdomsgruppa som en egen gruppe under Sámiid Duodji. 6.2 ÅRSMELDING 2013 Elin Larsen la fram SD s årsmelding for Følgende hadde ordet: Brita Kåven, Berit Mienna, Risten Anne Eira Oskal Vedtak: Den framlagte årsmelding godkjennes med følgende tillegg: Pkt. 1: Antall medlemmer pr region tas med i årsberetningen. Pkt. 3.4: Brita Kåven er valgt inn som SD s representant i Duodjeinstituhtta, men er ikke blitt innkalt til styret til DI. 6.3 REGNSKAP 2013 Berit A Guvsam la fram SD s regnskap for Følgende hadde ordet: Brita Kåven, Aline Mikkelsen, Susann Lyngmann. Vedtak: Regnskap med revisjonsberetning godkjent Anne Marja Gaup Eira presenterte Vest-Finnmark region for Landsmøtet. 6.4 VIRKSOMHETSPLAN 2015 Elin Larsen la fram Landsstyrets forslag til virksomhetsplan for Følgende hadde ordet: Heidi Andersersen, Else Marie Guttormsen, Susann Lyngmann. Brita Kåven, Anne Marja Gaup Eira Forslag fra Heidi Andersen: Tillegg til pkt 5: Duodje som kultur, fag og næring. Strykes. SD s ungdosmsgruppe er ansvarlig i samarbeid med landsstyret. Forslag fra Susann Lyngmann: Til pkt 5: Være en god samarbeidspartner og støtte aktiviteter som ungdomsgruppa initierer.

6 Forslag fra Heidi Andersen til pkt 8 Tillegg til pkt 1) Jobbe for å synliggjøre, styrke og utvikle duodje i alle samiske områder. Forslag fra Brita Kåven pkt 3- Organisasjonsutvikling (strukturutvalget) strykes. Pkt 4 under organisasjonsutvikling strykes i sin helhet. Nytt punkt under Duodji som kultur osv pkt 6: Hedre duodjeutøvere.forslag fra Midt-Finnmark. Forslag fra Heidi Andersen og Brita Kåven til pkt 2: Jobbe for økte bevilgninger til SDs virksomhet; herunder jobbe for etableringa av et eget studieforbund som skal finansiere duodjekurs og lignende. 6.5 BUDSJETT 1) Forslag fra Berit Kristine Andersen Guvsam, Duodje Nordlánnda/landsstyret: Ettersom strukturutvalget tas bort fra virksomhetsplanen foreslås det å ta bort posten strukturutvalg/media og flytte midlene til ungdomsgruppa. 2) Forslag fra Brita Kåven: Lederhonorar økes i 2015 til kr 75000,- og 2016 til kr ,-. Såfremst man får økte midler prioriteres lederlønna. 3) Forslag fra Anne Rørslett: Pengene fra strukturutvalget overføres til ledergodtgjørelsen. Samtidig finner man penger i budsjettet til å øke lederhonoraret. Avstemming mellom forslag 1 og 3: 25 stemmeberettigede i salen Forslag 1: 11 stemmer Forslag 3: 14 stemmer Strukturutvalgets midler går til lederhonorar. Avstemming forslag 2: 25 stemmeberettigede i salen For: 11 Mot: 13 Blankt: 1 Forslaget er nedstemt.. Vedtak: Landsstyrets forslag til budsjett for øvrig vedtatt. 6.6 REGIONSTØTTE (Høringssak) 1) Verv i Samiid Duodji. Forslag fra Heidi Andersen: endre litt på norsken. Det sendes ut påminnelse i januar og februar om kontingent fra sekretariatet for medlemmer som innehar verv. Vedtak: Landsstyret forslag enstemmig vedtatt med endringsforslag. 2) Krav til aktivitet og regionstøtte. Vedtak: Landsstyrets forslag enstemmig vedtatt.

7 Tilleggsforslag fra Berit Kristine Andersen Guvsám: Midlene som regionene har til overs ved årets slutt skal tilbakeføres til SD. Vedtak: Stemmegivning: 21 i mot. Forslaget forkastes. Tilleggsforslag fra Midt-Finnmark: Beløpet fordeles mellom de mest aktive regionene. Vedtak: Stemmegivning: 17 i mot. Forslaget forkastet. 3) FRIST UTBETALING AV REGIONSTØTTE Forslag fra Solveig Johannessen: endre på tekst: Det foreslås at regionstøtte utbetales så snart alle dokumenter kommer inn til organisasjonen, dog senest 1. august. Vedtak: Landsstyrets forslag enstemmig vedtatt med endringsforslag. 4) FAGGRUPPA Vedtak:. Faggruppa legges ned og har ikke plass i landsstyret. 6.8 DUODJEINSTITUHTTA (høringssak) Saken sendes til utvalg som lager et forslag til vedtak: Brita Kåven, Oddveig Dalbakk, Heidi Andersen. Saken legges frem i morgen. Landsmøtet slutt lørdag kl Vedtak: Landsmøtet vedtar redaksjonskomiteens innstilling. Landsmøtet fortsetter søndag kl 0830 SAK 7 NÆRINGSAVTALEN De tre gruppene la fram sine gruppearbeid. Gruppearbeidene sendes det nye styret for videre behandling. SAK 8 VALG Vedtak: Leder: Catarina Utsi (velges for 1 år)

8 Landsstyremedlemmer: Heidi Andersen, Varamedlem: Svenn Egil Knutsen Duolljá, Nordland, Anne Márjá Gaup Eira, Vest-Finnmark, Per Andersen, Øst-Finnmark, Varamedlem: Berit Mienna, Øst-Finnmark Valgkomite for 1 år: Brita Kåven, leder, Anne Oskal Rørslett og Susann Lyngmann, varamedlem: Grete Karin van der Eynden, Oddveig Nymo Dalbakk og Lene Sparrok Representanter til utviklingsprogrammet for kombinasjonsnæringer: Catararina Utsi og Lena Persson Representanter til Duodjeinstituhtta: Brita Kåven og Kjersti Myrnes Balto, varamedlem: Anne Oskal Rørslett Forhandlingsutvalg: Varamedlem: Berit Mienna valgt med 13 stemmer. Berit Guvsam fikk 12 stemmer SAK 9 REDAKSJONSKOMITE LANDSMØTEUTTALELSER Brita Kåven la fram redaksjonskomiteens innstilling Det avholdes et arbeidsseminar snarest om næringsavtalen i duodji, der eksempelvis 2 representanter fra hver region deltar. Alle tidligere dokumenter som er gjort legges ved, for å slippe å nullstilles hvert år. Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling enstemmig godkjent. SAK 10 AVSLUTNING Den nye leder, Catarina Utsi avsluttet Landsmøtet for 2014 kl Hanne Lena Wilks Oddveig Nymo Dalbakk

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00

Årsmøte, Norsk Varmblod 29. Mars 2009 Referat. Årsmøte, Norsk Varmblod. Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Årsmøte, Norsk Varmblod Rica Hotell Gardermoen, 29.mars 2009, kl 10:00 Leder Mette Hansson ønsket velkommen, og takket for et godt og lærerikt avlseminar på Lørdag. Deretter ga hun ordet til ordfører Einar

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006)

Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006. (Landsstyret, 04. mai 2006) Forslag til forretningsorden for NSRs landsmøte 2006 (Landsstyret, 04. mai 2006) INNHOLD 1 Organisering og finansiering... 3 2 Innkalling og saksliste... 3 3 Påmelding... 4 4 Saksfremstillinger og andre

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer