RAPPORTEN # SKEPTISK TIL NUF FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: OVERTIDSMAT OG REFUSJON BIL MED GRØNNE SKILTER LØNNSOMT?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTEN #1-2010 SKEPTISK TIL NUF FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: OVERTIDSMAT OG REFUSJON BIL MED GRØNNE SKILTER LØNNSOMT?"

Transkript

1 RAPPORTEN # SKEPTISK TIL NUF FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: OVERTIDSMAT OG REFUSJON BIL MED GRØNNE SKILTER LØNNSOMT?

2 NÅ ER DET NUF! OVERTIDSMAT OG REFUSJON Vi mottar stadig oftere spørsmål fra våre kunder om de burde vurdere å gå over til selskapsformen NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak). Det samme gjelder potensielle kunder i etableringsfasen, som forsøker finne ut hvilken selskapsform som vil passe dem best. Fag- og kvalitetsansvarlig i Økonor, Anna Lise Bringsli, forteller mer om detaljene i denne utgavens sak om emnet. Det er i hovedsak to elementer som lokker bedriftseiere- og etablerere til NUF, nemlig fravær av revisorplikt og ingen krav til aksjekapital. I tillegg får man som ansatt alle trygderettigheter, i motsetning til hva som eksempelvis gjelder for enkeltmannsforetak. Mange av de som lever av å selge etableringspakker for NUF viser til de klassiske eksemplene på velfungerende selskaper av denne typen, eksempelvis forsikringsselskapet IF Skadeforsikring. Eksemplets makt er sterkt, og mange går dermed på limpinnen. Det er nemlig ikke slik at dette nødvendigvis er en bra løsning på lang sikt, selv om det nok kan passe helt fint for et milliardforetak som IF. Vi håper at vi gjennom denne utgaven kan gi et kortfattet og matnyttig beslutningsgrunnlag til de av dere som eventuelt måtte vurdere overgang til eller etablering av NUF. Johan-Thomas Hegdahl Administrerende direktør Økonor Norge Mens det tidligere var en tariffregel som ga skattefritak på overtidsmat, er reglene nå endret, noe som kompliserer behandlingen. Motstridende regler og en forglemmelse gjør at arbeidsgiver sparer arbeidsgiveravgift ved behandling av fjorårets overtidsmat. I tillegg må arbeidstakerne selv endre selvangivelsen for å hindre det som nå omtales som pizzaskatt. Satsen for trekkfrie matpenger på 78 kr gjelder også overtidsmat som refunderes etter regning, inntok Skattedirektoratet i kodeoversikten for På den annen side sier ligningslovens begrensningsforskrift at lønnsinnberetning ikke skal skje når utgiftsdekning skjer i samsvar med statlig regulativ eller tariffavtale. Så hva gjelder egentlig? Kodeoversikten eller begrensningsforskriften? Skattedirektoratet forsøkte med en klargjøring tidligere i år: - Matpenger/godtgjørelse innberettes med inntil 78 kr i kode 825, overskytende i kode 149-A med skatteplikt, trekk- og arbeidsgiveravgift - Refusjon av utgifter til kost ved pålagt overtid er ikke lønnsoppgavepliktig FORGLEMMELSE Det bør imidlertid ikke være forskjell på om skattyter mottar matpenger etter tariff/sats (uten bilag) eller får kostnadene refundert etter 2 KVARTALSRAPPORTEN 1/10

3 DØGNSATSER FOR TREKKPLIKTIGE NATURALYTELSER 2010-SATS Fritt opphold - kost og losji 108 kroner (+3) Fri kost - alle måltider 79 kroner (+3) Fri kost - to måltider 62 kroner (+2) Fri kost - ett måltid 41 kroner (+2) Fritt losji - ett eller delt rom 29 kroner (-) FORSKUDDSSATSER FOR TREKKFRI KOSTGODTGJØRING 2010-SATS Pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 292 kroner (+11) Hybel/brakke med kokemuligheter eller privat overnatting 189 kroner (+7) Satsene gjelder for arbeidstakere som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost. I parentes står økning siden 2009 bilag, sto det på Skattedirektoratets nettsider. Her glemte direktoratet derimot å be om endring i begrensningsforskriftens 5 sjette ledd, og dette er årsaken til at arbeidsgivere ikke trenger å lønnsberette refusjon av overtidsmat. Skatteyter må derfor selv føre opp skattepliktige beløp på selvangivelsen. Skattemyndighetene har rett og slett ikke hjemmel for oppgaveplikt ved refusjon av matpenger. NARF TAR SAKEN NARF skrev brev til skattedirektoratet om saken: Mange av våre medlemmer lurer nå på om de må gå tilbake i sine regnskaper og undersøke hvorvidt ansatte kan ha fått dekket pizza, kinamat eller annen overtidsmat for mer enn 78 kr pr person, skrev de. Videre skrev de som kommentar på svar fra Skattemyndighetene at dette innebærer at arbeidsgivere som ikke har beregnet overskudd på refusjon av overtidsmat ikke behøver å ta jobben med å gå tilbake i regnskapene. Arbeidsgivere som allerede har beregnet og betalt arbeidsgiveravgift av slike overskudd, kan kreve å få tilbakeført avgiften. Etter NARFs oppfatning innebærer beskatningen som skissert ovenfor uforholdsmessig mye arbeid sett i forhold til skatten det inndriver. Vi kommer derfor til å ta opp forholdet med Finansdepartementet. En fordel med at arbeidsgiverne gjør jobben, er at arbeidstakerne da kan benytte seg av ordningen med stille aksept av selvangivelsen, påpeker skattemyndighetene. NARF påpeker at hvis man allerede har betalt arbeidsgiveravgift av overskudd på refunderte bilag til overtidsmat, kan man kreve å få tilbakeført avgiften. Finansminister Sigbjørn Johnsen har varslet en gjennomgang av skattereglene om overtidsmat, med virkning for senere år. I 2008 fikk drøyt mennesker innberettet i underkant av 50 millioner kroner i kode 825 for matpenger ved overtid. I tillegg kommer refusjoner og naturalytelser, som i 2008 ikke ble innberettet. Dermed kan omfanget av overtidsmat trolig overstige 100 millioner i året. NYE SATSER I 2010 øker skattesatsene for kost, losji og matpenger ved overtid. Beskatningen skal foretas etter satsene nedenunder fra og med inntektsåret Fri kost og losji skal bare beskattes når arbeidstakeren mottar slike ytelser på sitt skattemessige bosted, det vil for eksempel si der familien er bosatt. Eventuell egenbetaling skal redusere den skattepliktige fordelen. Hvis en arbeidstaker mottar fri kost og losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet, skal fordelen ikke beskattes. Dette gjelder både arbeidstakere som er pendlere, de som er på tjenestereise og de som har annet arbeidsopphold utenfor hjemmet. Skatteplikt på diettgodtgjørelse på reise med overnatting vurderes ut fra hvor arbeidstaker har overnattet. Skattedirektoratet øker fra årsskiftet satsene for den skattefrie andelen av diettgodtgjørelsen ved overnatting på andre steder enn hotell. Overnatter arbeidstaker på hotell kan diettgodtgjørelse utbetales inntil statens satser skattefritt. Når det utbetales utover Skattedirektoratets satser anses den andelen som et skattepliktig overskudd. For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet (minst 12 timer), kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til overtidsmat, men begrenset til Skattedirektoratets sats på 81 kroner. 3 KVARTALSRAPPORTEN 1/10

4 BIL MED GRØNNE SKILTER LØNNSOMT? Finansdepartementet hadde sett seg lei på at stadig flere bilkjøpere unndro store summer i avgifter ved å registrere tyske luksusbiler med grønne skilter i Staten innførte derfor avgiftskassen, en imaginær kasse som skulle bygges opp inne i varerommet for at bilen fortsatt skulle kunne registreres som varebil. Dette utelukket mange biltyper og spørsmålet er: er grønne skilter lønnsomt, og hvem passer de i så fall best for? Ny daglig leder ved Økonor Toten, Jon Nikolai Rønning klarer opp. Først av alt, hva er egentlig grønne skilter til for? - Grønne skilter er rett og slett for varebiler i klasse 2 som er ment for frakt og lignende, noe som betyr at de ikke har bakseter og at prisen derfor er mye lavere, sier Rønningen. Avgiftene utgjør omtrent halvparten av nybilprisen for en personbil og ved kjøp av en varebil i klasse 2 betaler man bare 20 prosent av avgiftene for en personbil. Hvis man senere bygger om til personbil må de resterende 80 prosentene betales, men fra beløpet trekkes aldersfradrag, som er 15 prosent for biler som har vært registrert i Norge mellom ett og to år, deretter stigende opp til 10 år. Etter 10 år slipper man å betale for å bygge om til personbil, forklarer han. Men, en viktig ting å merke seg er at alder på 4 KVARTALSRAPPORTEN 1/10 bilen gjelder fra førstegangsregistrering i Norge. Det hjelper ikke om bilen er 10 år når den kommer inn i landet, den starter på null idet den registreres her til lands, legger Rønningen til. Det betyr vel at lovverket kan misbrukes? - Ja, og det ble det også tidligere, sier Rønningen. - Finansdepartementet så seg lei på at stadig flere bilkjøpere unndro store summer i avgifter ved å registrere tyske luksusbiler med grønne skilter. Staten innførte derfor avgiftskassen, en imaginær kasse som skulle bygges opp inne i varerommet for at bilen fortsatt skulle kunne registreres som varebil, sier han. I Finansdepartementets forskrift om engangsavgift fastsatt 19.mars 01, ble det innført nye regler gjeldende fra 1.april 01 for hva som kan godkjennes som varebil klasse 2. Disse kravene er gitt i forskriftens 2-3. Ifølge tollvesenet skal alle kjøretøy som skal registreres som varebil klasse 2, ha fastmontert beskyttelsesvegg fra gulv til tak og fra vegg til vegg. Den skal også ha varerom som kan romme en tenkt, rettvinklet kasse med lengde 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm. Når det gjelder plassering av denne kassen, så kan den stå på tvers av kjøreretningen, men den kan ikke legges ned. Målene som er oppgitt, er absolutte minstemål. Det går derfor ikke å runde av oppover dersom et varerom måles til nesten stort nok, for eksempel lengde 139,6 cm. Varebil klasse 2 med åpent lasteplan skal ha lukket førerhus, og det skal ikke være fast tak over noen del av lasteplanet. Det understrekes at kjøretøyet skal ha lasteplan i ordets

5 alminnelige betydning. Andre former for løsninger kan ikke godtas. Men, hvilke typer bil er det da grønne skilter passer for? - Det er tre typer biler, sier Rønningen: Kassevognene: Dette er de tradisjonelle varebilene som eksempelvis passer bra til rørleggere, elektrikere, pizzabud osv. Flerbruksbilene: Dette er biler som uten ombygging fortsatt er store nok til at de tilfredsstiller kravene til avgiftskassen. Bilene har personbilkomfort, og den eneste ombyggingen som må foretas er at det skal settes opp et gitter mellom forsetene og varerommet. Firehjulstrekkerne av jeep-typen: Mange av de store firehjulstrekkerne forsvant som varebiler for et par år siden, mens en god del av de største overlevde. Grønne skilter: Jon Nikolai Rønning ved Økonor Toten forklarer hva som lønner seg. Er det for momspliktige næringsdrivende biler med grønne skilter da passer best for? - Det settes ingen krav til at man skal være registrert som næringsdrivende for at man skal kunne kjøpe varebiler med grønne skilter, påpeker Rønningen. - Mange ser det som en rimelig inngangsbillett til biler de ellers ikke ville hatt råd til, og sånt sett er det jo lønnsomt, men for alle momspliktige næringsdrivende som har behov for en bil til transport og frakt blir dette en gunstig ordning, avslutter han. SKEPTISK TIL NUF Ifølge NARF har det i perioden 2006 til 2009 vært en markant økning i antallet utenlandske foretak som registrerer virksomhet i Norge. Ved utgangen av 2009 var det registrert utenlandske foretak i Foretaksregisteret. 80 prosent av de utenlandske foretakene er britiske aksjeselskap. Foretaksregisteret har sendt varsel om sletting av ca norskregistrerte utenlandske foretak (NUF). Disse har opphørt å eksistere fordi foretaket i Storbritannia er slettet. Kvalitets- og Fagansvarlig i Økonor, Anna-Lise Bringsli, har nylig gjort en undersøkelse blant kjedens medlemmer som blant annet avslører at hvert fjerde Økonor-kontor ikke ønsker å føre regnskap for NUF. Salget av NUF er i vinden for tiden, men er kontroversielt ettersom mye økonomisk kriminalitet har fulgt i kjølvannet av disse opprettelsene. Mange selskaper som selger inn NUF er dårlige til å opplyse om at man må ta hensyn 5 KVARTALSRAPPORTEN 1/10 til lovgivningen i to land. Selskapslovgivningen i både Storbritannia og Norge er i stadig utvikling, og mange har ikke gjort seg kjent med rapporteringspliktene i Storbritannia. Den obligatoriske innsendingen av annual return til det britiske foretaksregisteret Companies House har ført til at et stort antall foretak er blitt slettet, noe som fører til at retten til å være registrert i Norge opphører. På grunn av betalings- og rapporteringsrot slettes nå foretak i

6 Brønnøysundregisteret. Anna-Lise Bringsli uttalte i Finansavisen 16. februar at de fleste Økonor-kontorer er veldig skeptiske til NUF. 16 av 64 kontorer sier blankt nei, mens andre forsøker å ikke skjære alt over en kam: - Nær to tredjedeler av kontorene holder døren på gløtt, men bare etter en grundig bakgrunnssjekk, sier hun. Bringsli legger til at det gjøres unntak for reelle NUF, altså selskaper hvor forretningsdriften er innrettet slik at det er både legitimt og fornuftig å være organisert slik. Man bør være skeptisk overfor selskaper som driver svært aggressiv markedsføring og salg rundt opprettelsen av NUF. Her påpeker Bringsli i Finansavisen-artikkelen at det generelle inntrykket i feedbacken kunder har gitt Økonor, er at de ikke forstår forpliktelsene de har påtatt seg. Mange som oppretter enkeltpersonforetak får henvendelser fra NUF-selgere som råselger fordelene ved NUF uten å opplyse om ulempene, nemlig rapporteringsplikten til to land samt mulige vanskeligheter med å få finansiering og ikke minst regnskapsførsel. Fag- og kvalitetsansvarlig i Økonor Norge, Anna Lise Bringsli. KORT ABC OM NUF: Forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak - en norsk filial av et utenlandskregistrert selskap. NUF er norske avdelinger av utenlandske selskap i en selskapsrettslig forstand, og kan derfor godt være skattemessig tilhørende til Norge. Ordningen blir anvendt av flere større seriøse selskaper som driver på tvers av landegrensene. Ikke noe minstekrav til aksjekapital; man trenger ikke låse opp kr ,- i aksjekapital i stiftelseperioden Ingen plikt til å ha revisor så lenge årsomsetningen er under 5 mill kr. Vanskelig å få finansiering. På grunn av at forfalte krav mot NUF må forfølges i registeringslandet. Det er ikke helt enkelt for alle å følge opp pliktene (rapportering og formaliteter) overfor engelske myndigheter. Løsningen er å overlate denne oppfølgingen til andre. For NUF-selskapet og dets ansatte gjelder derimot samme trygderettigheter som for ansatte i vanlige norske aksjeselskap. Eieren kan ansettes i selskapet som da betaler arbeidsgiveravgift. Den ansatte får fulle rettigheter etter trygdesystemet, blant annet 100 prosent sykepenger samt dagpenger ved arbeidsledighet eller permisjon. TILBAKEMELDINGER Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva dere synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til redaktør med dine synspunkter. UTGIVER: Økonor Norge AS Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: REDAKTØR: Trine Waldahl PRODUKSJON: Arctic Public Relations AS 6 KVARTALSRAPPORTEN 1/10

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

RAPPORTEN TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL #3-2008 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL #3-2008 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #3-2008 PERSONALGODER ANNA LISE BRINGSLI GUIDER OSS GJENNOM REGLENE FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING AV SYKEMELDTE VIKTIG Å VITE FREMFOR Å TRO NÅR DET GJELDER FIRMABIL

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG

SKATTE BOLIG I UTLANDET BETALEREN FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE DETTE BETYR KILDESKATTEN FOR DEG SKATTE BETALEREN 1 2010 www.skattebetaleren.no BOLIG I UTLANDET FRANKRIKE ER ET ARVEPARADIS! DETTE KOSTER DET Å KJØPE VANT SVINDELSAK MOT SKATTEETATEN PENSJONSSPARING MED SKATTEFRADRAG DETTE BETYR KILDESKATTEN

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer