PROTOKOLL KRETSSTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL KRETSSTYRET"

Transkript

1 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 13/ Utsendelsesdato: 2. oktober 2013 Merknadsfrist: 9. oktober 2013 Møtetid: Tirsdag 1. oktober 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald Mo X Nestleder: Christin Sund X Medlem: Anees Rauf X Medlem: Ingar Lae X Medlem: Nils Johan Waldenstrøm X Medlem: Anya Sødal X Medlem: Kate Hege Nielsen X Ansattes representant: Kathe Langvik X 1. varamedlem: Årstein Skjæveland X 2. varamedlem: Caroline Rømming Varmbo X Generalsekretær: Ingrid Tollånes X Rådgiver: Ivar Glomstein X Kommentar: Bodil Wang fra OBIK deltok i behandlingen av sak K-95, K-96, K-99 og aktuelle saker under K-100. Audun Eikeland deltok for Kathe Langvik som hadde forfall. Robert Gausen fra administrasjonen deltok i hele møtet K-95 Protokoll KS-protokoll nr. 12/ K-96 Oslobudsjettet 2014 K-97 Kommunale bidrag 2013 K-98 Kretstinget 2014 K-99 Campus Norway K-100 Orienteringssaker Valgkomiteens leder orienterer Kretsledermøte september Ekstraordinært idrettsting, 28. september Høstferieaktivitetene i Ekeberghallen OL-arbeidet Plan for idrett og friluftsliv Oslo kommune Utleiepraksis i Ekeberghallen Oslostandard for permisjon i grunnskolen LAM-møter Kretsstyrets representasjon siden sist 1

2 K-95 Protokoll KS-protokoll nr. 12/ Vedtak: Protokollen ble godkjent. K-96 Oslobudsjettet 2014 Notat om byrådets budsjettforslag for 2014 var på forhånd utsendt. Leder orienterte om hovedpunktene på idrettsområdet. Videre gikk han gjennom innholdet i den utsendte pressemeldingen fra OIK og hvilket budskap som er kommunisert til media i etterkant. Styret drøftet videre strategi, blant annet hvordan OIKs prioriteringer fra brevet til byrådet datert 25. april 2013 skulle følges opp. Det var enighet om at arbeidsutvalget jobber videre med saken ut fra de momentene som fremkom i møtet. Det bør utarbeides et notat som skal presenteres for partigruppene i bystyret og for samferdsels- og miljøkomiteen. Vedtak: Arbeidsutvalget får fullmakt til å arbeide videre med å fastsette budskapet som skal fremføres i møter med politikere i bystyret i den kommende budsjettprosessen. Ferdig utkast til notat sendes til styret for innspill og kommentarer. K-97 Kommunale bidrag 2013 Notat med forslag til fordeling av kommunale midler på følgende poster var på forhånd utsendt: 2A Refusjon av anleggs- og lokalleie 3A Driftstilskudd til idrettslagseide idrettsanlegg 3B Spesielle tiltak på idrettslagseide idrettsanlegg 4 Reisetilskudd 7 Andre formål 8 Idrett for funksjonshemmede Hovedfordelingen mellom de ulike ordningene ble vedtatt av kretsstyret i K-73, 16. april 2013 og lå som vedlegg. Administrasjonen hadde lagt til grunn retningslinjene for de kommunale midlene samt innarbeidet praksis over flere år for fordelingene. Styret gikk gjennom forslaget til fordelinger på de ulike postene. Det fremkom ingen kritiske bemerkninger til forslagene. Styret ba om at administrasjonen henter frem igjen tidligere vedtatte forslag til endringer i tilskuddsordningene. Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel har ikke respondert på saken, og det bør derfor sendes en ny anmodning etter en gjennomgang. Administrasjonens innstilling til vedtak: De foreslåtte tildelingene i tilskuddsordningene 2A, 3A, 3B, 4, 7 og 8 vedtas. Vedtak: Administrasjonens innstilling ble vedtatt og vedlegges protokollen. 2

3 K-98 Kretstinget 2014 Notat om tidsplan frem mot kretstinget den 4. juni 2014 var på forhånd utsendt. Styret hadde ingen innvendinger til planen. Administrasjonens innstilling: Kretstinget avholdes i Ekeberg idrettshall 4. juni kl Den foreslåtte tidsplanen for tingforberedelser vedtas. Vedtak: Administrasjonens innstilling ble vedtatt og vedlegges protokollen. K-99 Campus Norway Leder viste til orienteringen styret tidligere har fått fra Norges Fotballforbund (NFF) om ideene om å etablere et fast treningssted for sine landslag. Leder viste videre til møte som ble avholdt 5. september mellom NFF, OIK, Oslo Fotballkrets, Bækkelagets Sportsklub og KFUM om temaet. Notat om Campus Norway ble delt ut på møtet og gjennomgått. Det overordnede målet for NFF med prosjektet er å bygge kultur, holdninger, stolthet, identitet og et samlingspunkt for yngre landslagsspillere. NFF har utredet flere alternative plasseringer i Osloregionen for sin campus, men har landet på Ekeberg som dere førstevalg. BSK/Norway Cup, KFUM, Oslo Fotballkrets og Oslo Idrettskrets er de sentrale interessentene i idretten. Fotballforbundet har også med seg Idrettens Helsesenter i planene rundt etableringen av Campus Norway. Styret diskuterte innholdet i prosjektet og hvilken rolle OIK skal spille i samarbeidet. Det kom frem ulike synspunkter i diskusjonen som fulgte, men styret var positiv til at Ekeberg utvikles til å bli et enda viktigere senter for idrett i Oslo. Samarbeidet kan styrke de respektive partenes virksomheter i en positiv retning. Administrasjonens innstilling til vedtak: Oslo Idrettskrets er positive til planene om etablering av Campus Norway på Ekeberg. Det forutsettes at etableringen skjer i nært samarbeid med Osloidretten, og som et ledd i en generell opprusting av Ekebergsletta. Vedtak: Administrasjonens innstilling ble vedtatt. K-100 Orienteringssaker Valgkomiteens leder orienterer Anne-Britt Nilsen orienterte om valgkomiteens arbeid og videre prosess frem mot kretstinget den 4. juni Det har kommet inn mange forslag til de ulike posisjonene som skal fylles. Kretsledermøte september Leder orienterte fra kretsledermøtet som ble avholdt i Sandvika. På programmet stod forelesninger innen toppidrettsutvalgets innstilling, etikk og verdier, anleggsspørsmål, informasjon fra Idrettsstyret og valg av ny programkomite. Norvald Mo har avsluttet sin periode som leder for programkomiteen. Ny leder er kretslederen i Nordland, Einar Botnmark. 3

4 Ekstraordinært idrettsting, 28. september Leder orienterte fra ekstraordinært idrettsting på Gardermoen 28. september. Kun en sak stod på dagsorden. Det var et forslag til lovendring som sikrer eventuell norsk representant i IOC sin utøverkomite en fast plass i Idrettsstyret. Lovendringen sikrer at Ole Einar Bjørndalen kan fremmes som Norges kandidat til utøverkomiteen i IOC. Høstferieaktivitetene i Ekeberghallen OIKs høstferieaktiviteter i Ekeberghallen samler 40 barn og ungdom. Mange idretter står på programmet. OL-arbeidet Leder orienterte kort om møte med OL-etaten og hvilke prosesser som er i gang. Plan for idrett og friluftsliv Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har startet opp arbeidet med en behovsplan for idrett etter modell av skolebehovsplanen. Det er et mål at denne planen skal være ferdig i løpet av to år. OIK, særkretser og andre aktuelle samarbeidspartnere vil bli involvert i arbeidet. Utleiepraksis i Ekeberghallen Generalsekretæren orienterte kort om utleiepraksisen i Ekeberghallen og hvordan priser fastsettes. Oslostandard for permisjon i grunnskolen Generalsekretæren delte ut Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen. Hun orienterte om hvilke reaksjoner som lokalidretten har kommet med etter at ny praksis i osloskolen har trådt i kraft. Mange idrettsutøvere får ikke lenger fri til å delta på stevner og treningssamlinger. OIK har tidligere uttalt seg i saken i brev fra november Styret ba administrasjonen skrive et nytt brev til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning basert på de synspunktene som framkom i møtet og brevet som ble sendt fra OIK i november LAM-møter Styrets medlemmer orienterte kort fra LAM-møtene i ISUene og diskuterte erfaringene med gjennomføringene. Kretsstyrets representasjon siden sist Åpning av cricketpitch i Bjørndal idrettspark, 22. august: Christin Sund Idrettsrådskonferanse i Kristiansand, 30. august til 1. september: Anya Sødal og Kathe Langvik. Møte på Grorud med kulturminister Hadia Tajik, 3. september: Anya Sødal, Christin Sund, Anees Rauf, Caroline Rømming Varmbo og Kathe Langvik. Kretsledermøte september: Norvald Mo Åpning av landhockeybane på Mortensrud, 15. september: Kate Hege Nielsen. «Ærlig talt-seminar», 18. september: Nils Johan Waldenstrøm, Norvald Mo, Kathe Langvik og Caroline Rømming Varmbo. Ekstraordinært idrettsting 28. september: Norvald Mo Storbykonferanse i Trondheim, september: Nils Johan Waldenstrøm. 4

5 Vedlegg 3 2A. REFUSJON ANLEGGS- OG LOKALLEIE TIL IDRETTSLAG OG SÆRKRETSER ( ) SØKER BIDRAG SØKNADS- GRUPPE GODKJENT % REFUSJONS- BIDRAG MERKNADER 2012 SUM BELØP JUNIOR GRUNNLAG 2013 IDRETTSLAG: Abildsø Tennisklubb Afrobrasiliansk kultur- og capoeira klubb Kun reelle betalte beløp, vedlegg 9 uteb bet.dok. Aikikan IL, Oslo Fellesutgifter er tatt ut Aker Cricket Klubb Alna Cricket Club Bundefjorden Seilforening Festeavgift kun for jrandel. Vei, møte og plan/bygg ut Bygdø Badmintonklubb Bygdø Fekteklubb Vedlegg 1 mangler faktura Bygdøy Basketballklubb Bækkelagets SK Ski til annen gruppe i samme klubb Innebandy til annen gruppe i samme klubb Friidrett til annen gruppe i samme klubb Fotball til annen gruppe i samme klubb Håndball til annen gruppe i samme klubb Hovedkasse Bøler IF Capoeira Angola Klubb Christiania Minigolf Club Kontrollert av Audun Christiania Roklub Dania, FC Ellingsrud Rytterklubb Fakturaene gjelder ikke leie av arealer: AVSLAG Falken Cricket Klubb Fjord Cricket Club Fakturaene mangler: AVSLAG Fristil, Rullestoldanseklubben Vedlegg 4 mangler faktura Frogner Bowlingklubb Frøy IF Gebyrer er trukket ut Furuset Allidrett IF Åpen barnehage og Åpen hall er trukket ut Furuset Fotball IF Salting er trukket + 4 bet i mai 2012 Furuset Håndball IF Furuset Tennis IF Grorud IL Vedlegg 3A er ufullstendig - redusert Groruddalen cricket klubb Grønmo Golfklubb Hauketo IF Kamper er trukket ut Heming, IL Fotball Fordeling av kommunale midler post 2A side 1 av

6 Vedlegg 3 SØKER BIDRAG SØKNADS- GRUPPE GODKJENT % REFUSJONS- BIDRAG MERKNADER 2012 SUM BELØP JUNIOR GRUNNLAG 2013 til annen gruppe i samme klubb Tennis Uttrekk to fakturaer betalt etter fristen til annen gruppe i samme klubb Langrenn til annen gruppe i samme klubb Hopp til annen gruppe i samme klubb Basis til annen gruppe i samme klubb Alpin til annen gruppe i samme klubb Freestyle Heming Orientering Holmenkollen Tennisklubb Huk Fotballklubb Høgskolen i Oslo Lacrosse IL Kun søkt for senioraktivitet: AVSLAG Høybråten og Stovner IL Turn til annen gruppe i samme klubb Fotball Inter Oslo Cricket klubb Kun vedlegg 1 var dokumentert KFUM-Kameratene, Oslo Kr uten bet.dok trukket ut Kjelsås Bordtennisklubb Kjelsås IL IPU Tilsynsvakt er trukket ut til annen gruppe i samme klubb Alpin Betalingsdokumentasjon mangler: AVSLAG til annen gruppe i samme klubb Håndball Seriekamper er trukket ut + avvik bilag/søknadssum til annen gruppe i samme klubb Fotball Sum bilag avvik fra søknadssum til annen gruppe i samme klubb Basketball Sum bilag avvik fra søknadssum, gymsal trukket ut Koll, IL Ski Overnatting, garderober og høyttaler er trukket ut til annen gruppe i samme klubb Friidrett til annen gruppe i samme klubb Fotball Gymsal er trukket ut. Tillegg på mail 27/8 er avslått til annen gruppe i samme klubb Volley Kvalifikasjonskamp er trukket ut Kongelig Norsk Seilforening Vedlegg 2 er ikke dok. og kurs er trukket ut Korsvoll IL Fotball Remittering foretatt etter 30/4-13 er trukket ut til annen gruppe i samme klubb Håndball Kamper og remittering etter 30/4-13 er trukket ut Lambertseter Svømmeklubb Vedlegg 3 er ikke dok. ok er trukket ut Lyn Fotball Vedlegg 1 (100 % seniorer) + tape er trukket ut Lyn Ski Gebyrer er trukket ut Manglerud Star Ishockey, IL Moms er trukket ut Minhaj Cricket Klubb Njård Alpin til annen gruppe i samme klubb Fekting til annen gruppe i samme klubb Håndball til annen gruppe i samme klubb Langrenn til annen gruppe i samme klubb RG til annen gruppe i samme klubb Turn Fordeling av kommunale midler post 2A side 2 av

7 Vedlegg 3 SØKER BIDRAG SØKNADS- GRUPPE GODKJENT % REFUSJONS- BIDRAG MERKNADER 2012 SUM BELØP JUNIOR GRUNNLAG 2013 til annen gruppe i samme klubb Tennis til annen gruppe i samme klubb Sentralt Nordberg Tennisklubb Nordstrand IF Kamper er trukket ut Nordstrand Tennisklubb Internfakt OK Nordstrand Turnforening Leie gymsaler og skole er trukket ut Norsk Roklubb i Berlin e.v Nydalens Skiklub Betalingsdokumentasjon mangler: AVSLAG Oslo Baseballklubb Oslo Capoeira Klubb Oslo Cheer Klubb Galaxy Oslo Cricket Club Oslo Idrettslag Skøyter Oslo Kungfu Klubb Serviceavgifter og depositum er trukket ut Oslo Skøiteklub Betalingsdokumentasjon mangler: AVSLAG Oslo Styrkeløft Klubb Sommerleie trukket ut, justert betalt beløp Oslo Tennisklubb Vedlegg 7 uten bet.dok. + Gebyrer er trukket ut Oslo Turnforening Godkjent kun leie treningslokaler Oslomarka Trekkhundklubb Kun søkt for overnatting: AVSLAG Pointfighter Kickboxingklubb Ready Bandy Vedlegg 10 har manko, gebyrer er trukket ut til annen gruppe i samme klubb Alpin Vedlegg 4 faller utenfor søknadspunktet til annen gruppe i samme klubb Fotball Ringen Fotballklubb Kun søkt for senioraktivitet: AVSLAG Røa Allianseidrettslag Bandy Purringer er trukket ut til annen gruppe i samme klubb Fotball Røa Danseklubb Sentrum Kickboxing Klubb Strøm er trukket ut Sinsen Cricket Club Siv Gymnastikkforening Sjøløwen Dykkerklubb Skeid Jenter til annen gruppe i samme klubb Gutter til annen gruppe i samme klubb Yngres til annen gruppe i samme klubb Fotball til annen gruppe i samme klubb Bandy Skeid Fotball Betalingsdokumentasjon mangler: AVSLAG Solli Bowlingklubb Fordeling av kommunale midler post 2A side 3 av

8 Vedlegg 3 SØKER BIDRAG SØKNADS- GRUPPE GODKJENT % REFUSJONS- BIDRAG MERKNADER 2012 SUM BELØP JUNIOR GRUNNLAG 2013 Stovner Tamil Sports Club Vedlegg 4 mangler spesifikasjon Tiger Karateklubb Fellesutgifter er tatt ut Tjalve IK Tojang Kampsportklubb September+februar uten gyldig dokumentasjon Troll Karateklubb Bushido Tøyen Taekwondo Klubb Faktura mangler: AVSLAG Ullern IF Bandy Purring og gebyrer er trukket ut til annen gruppe i samme klubb Fotball Ullern Tennisklubb Moms og manglende bet.dok. er trukket ut Ullevål IL Ulvøy Tennisklubb United Cricket Club Viqueens Cheerleaders Felleskostnader er trukket ut Vålerenga Fotball kamper, seminar, overnatting med mer er trukket ut Årvoll IL SÆRKRETSER: NHF Region Øst Oslo Cyklekrets Oslo Fotballkrets Uttrekk auditorium Oslo Friidrettskrets Oslo Ishockeykrets Oslo og Akershus Bandyregion Oslo og Akershus Basketballkrets Oslo og Akershus Gym. og Turnkrets Oslo Skikrets Oslofjorden Badmintonkrets Tennis Region Østlandet Øst Kopiering trukket ut SUM ,66 % refusjon (22,07 % i 2012) TIL DISPOSISJON , REST REFUSJON HEISKORT: Ant.utøvere Bækkelagets Sportsklub, hopp Bækkelagets Sportsklub, telemark Christiania Freestyleklubb Heming, IL adrenalin Heming, IL alpint Fordeling av kommunale midler post 2A side 4 av

9 Vedlegg 3 SØKER BIDRAG SØKNADS- GRUPPE GODKJENT % REFUSJONS- BIDRAG MERKNADER 2012 SUM BELØP JUNIOR GRUNNLAG 2013 Høybråten og Stovner IL Ingierkollen/Rustad Slalåmkl IRS Jibbere Kjelsås IL Kollenhopp Lindeberg Njård Nordstrand IF Nydalen Ready alpint Ready hopp Sørbråten IL Sørkedalens IF Try, Idrettslaget Årvoll IL - Jibbegruppa SUM ,19 % refusjon (9,61 % i 2012) TIL DISPOSISJON , REST Fordeling av kommunale midler post 2A side 5 av

10 3 A Anleggsstøtte, driftsbidrag 2013 Vedlegg 4 Søker Navn på anlegg Det søkes støtte til Budsjettert kostnad Egen-/eller annen finansiering Søkandssum Tilskudd i 2012 tilskudd 2013 Kommentar Abildsø Tennisklubb Abildsø Tennisklubb Drift anlegg Bekkelagshøgda Tennisklubb Bekkelagshøgda Tennisklubb Anleggsgjeld - Rakel og Otto Bruuns legat Bekkelagshøgda Tennisklubb Bekkelagshøgda Tennisklubb Driftsutgifter anlegg Berg tennisklubb Berg Tennisklubb Forsikringer Gjensidig Berg tennisklubb Berg Tennisklubb Strøm Hafslund Energi Berg tennisklubb Berg Tennisklubb Vann og renovasjon Oslo komm Bygdø Fekteklubb Bygdøhus-fektesalen renovering/maling av veggene Bygdø Fekteklubb Bygdøhus-fektesalen kjøp av alu platter til fast fektegulv Dette faller utenfor ordningen Bygdø Fekteklubb Bygdøhus-fektesalen oppgradering av fast registreringsutstyr på fektesalen Utstyr støttes ikke. Bygdø Monolitten Idrettslag Ferd Stadion strøm Bygdø Monolitten Idrettslag Ferd Stadion forsikring Bygdø Monolitten Idrettslag Ferd Stadion kommunale avgifter Bygdø Monolitten Idrettslag Ferd Stadion gass Vinterdrift av baner støttes ikke. Bygdø Monolitten Idrettslag Ferd Stadion brøyting Vinterdrift av baner støttes ikke. Bygdøy Basketballklubb Bygdøhus Merking av 3 basketballbaner Dette faller utenfor ordningen Bækkelagets Sportsklub Drift Sportsplassen Sportsplassen Bækkelagets Sportsklub Drift av garderober Garderober på Sportsplassen Bækkelagets Sportsklub Drift av miljøhuset vårt klubbhus på Sportsplassen Bækkelagets Sportsklub Drift av skianlegg drift av løyper på Ekebergsletta Vinterdrift av baner støttes ikke. Tilskudd gis til den generelle driften av banen. Bækkelagets Sportsklub Drift av kunstgressbane drift av våre kunstgressbaner på Sportsplassen Bækkelagets Sportsklub Klubbhus Ekeberg strøm/nettleie Christiania Roklub Roanlegg på Bogstad septik, strøm og vedlikehold Ellingsrud Rytterklubb Ellingsru ridesenter Leie av Traktor Dette faller utenfor ordningen Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud ridesenter Strøm Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud ridesenter Kommunale avgifter Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud ridesenter Utgifter til vask av kafeteria Dette faller utenfor ordningen Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud ridesenter ISS gressklipping av utemområder Vedlikehold av vanngrav (vannhinder. Leie av gravemaskin til utbedring av denne) Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud ridesenter Furuset Fotball IF Furuset Kunstgress Vinterdrift Vinterdrift av baner støttes ikke. Furuset IF / Furuset Sportsanlegg as Furuset Forum Faktiske energikostnader Furuset IF / Furuset Sportsanlegg as Furuset Forum Energikost./øvrige driftskost Samme formål søkes om flere ganger. Furuset IF / Furuset Sportsanlegg as Furuset Forum Øvrige driftskost Furuset IF / Furuset Sportsanlegg as Furuset Stadion Energikost/øvrige driftskost Furuset IF / Furuset Sportsanlegg as Furuset Tennissenter Energikost/øvrige driftskost Dette beregnes ut fra faktisk brukt istid. For siste 12 mnd var dette Furuset IF Ishockey Kjøp av istid Golia Tennisklubb Golia Tennisklubb Fyringsutgifter til oppvarming hall Golia Tennisklubb Golia Tennisklubb Strøm belysning Golia Tennisklubb Golia Tennisklubb Forsikring Golia Tennisklubb Golia Tennisklubb Tomtefesteavgift/bygsling Golia Tennisklubb Golia Tennisklubb Kommunale avgifter Golia Tennisklubb Golia Tennisklubb Innleid vakthold / G4S Golia Tennisklubb Golia Tennisklubb Grusbaner vedlikehold Golia Tennisklubb Golia Tennisklubb Nytt agangskontroll system Dette faller utenfor ordningen Grefsen Tennisklubb Grefsen tennisklubb Gassforbruk, fyring tennishall og leie propantank Grefsen Tennisklubb Grefsen tennisklubb Reparasjon og service fyringsanlegg tennishall Dette faller utenfor ordningen Grefsen Tennisklubb Grefsen tennisklubb Strømforbruk tennishall Grefsen Tennisklubb Grefsen tennisklubb Materiell og påkostninger tennishall Dette faller utenfor ordningen Grefsen Tennisklubb Grefsen tennisklubb Kommunale avgifter Grefsen Tennisklubb Grefsen tennisklubb Drift og vedlikehold baner Grefsen Tennisklubb Grefsen tennisklubb Securitas vakt anlegg Dette faller utenfor ordningen Grefsen Tennisklubb Grefsen tennisklubb Strøm klubbhus Grorud IL Grorud Idrettspark Dekn. av strømutgifter Idrettshuset Grorud IL Grorud Idrettspark Drift av skøyteflate Grorud IL Grorud Idrettspark Renhold av Idrettshuset m/garderobefasiliteter Grorud IL Huken Tennisbane Festeavgift Oslo Kommune Flyttet fra 3B Grorud IL Krutthuset v/steinbruvann Festeavgift Oslo KOmmune Flyttet fra 3B Groruddalen Golfklubb Groruddalen Golfklubb/Rommen golfbane Renter Groruddalen Golfklubb samme Vannavgift Groruddalen Golfklubb samme Strøm vedlikehold av banen (vi kjøper all "greenkeeping" av en utenforstående Groruddalen Golfklubb samme Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Leie av areal Dette faller utenfor ordningen Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Leie av nødvendige maskiner og biler Dette faller utenfor ordningen Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Gress- og jordforbedringsartikler Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Reparasjon og vedlikehold av utstyr/maskiner og biler Dette faller utenfor ordningen Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Drivstoff og olje til maskiner og biler Dette faller utenfor ordningen Kjøp av tjenester til banedrift, baneutstyr og kostnad drivingrange Dette faller utenfor ordningen Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Kommunale avgifter og strøm Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Gjeldsrenter på lån Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Renhold og alarm Dette faller utenfor ordningen Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Forsikringspremie Fordeling av kommuanle bidrag 3 A Side 1 av 5

11 Søker Navn på anlegg Det søkes støtte til Budsjettert kostnad Egen-/eller annen finansiering Søkandssum Tilskudd i 2012 tilskudd 2013 Kommentar Hasle-Løren IL Lørenhallen / Løren Plasthall Energikostnader Hasle-Løren IL Lørenhallen / Løren Plasthall Forsikring / Service Hasle-Løren IL Hasle-Løren / Klubbhus Rehabilitering toaletter / vaskerom Dette faller utenfor ordningen HIOA Lacrosse Ferd Stadion Leie av banen Søknad mottatt 1/6=25% Avslått HIOA Lacrosse Domus Athletica Leie av banen Søknad mottatt 1/6=25% Avslått Holmenkollen Tennisklubb Holmenkollen Tennis Klubb Drift Olje HTK Boble for oppvarming Holmenkollen Tennisklubb Holmenkollen Tennis Klubb Renter på Lån Holmenkollen Tennisklubb Holmenkollen Tennis Klubb Utgifter Opp og nedrigging av Boble Dette faller utenfor ordningen Holmenkollen Tennisklubb Holmenkollen Tennis Klubb Drift ( Strøm til HTK Anlegg og Boble) Holmenkollen Tennisklubb Holmenkollen Tennis Klubb Kommunale Avgifter Holmenkollen Tennisklubb Holmenkollen Tennis Klubb Forsikring ved IF Holmenkollen Tennisklubb Holmenkollen Tennis Klubb Avdrag på Lån Holmenkollen Tennisklubb Holmenkollen Tennis Klubb Drift Og Vedlikehold HUK FK Bygdøhus Ballbinge HUK FK Bygdøhus Ryddesag Dette faller utenfor ordningen HUK FK Bygdøhus Undervarme Vinterdrift av baner støttes ikke. Høybråten og Stovner Idrettslag Liastua Strøm, renovasjo, forsikring,vedlikehold,driftsutgifter,vann og avløp Høybråten og Stovner Idrettslag Lia skisenter Heismast, Fundamentering, terrengarbeid,planering Takrenner,snøfangere,nytt tak over balkong, utvendig Høybråten og Stovner Idrettslag Klubbhuset isolasjon,utvendig kledning,utbedring toaletter Idrettslaget Koll Kollhytta Forsikring Idrettslaget Koll Kollhytta Arealleie Oslo kommun Idrettslaget Koll Kollhytta Strøm Idrettslaget Koll Kollhytta Utskiftet defekt kloakkpumpe Dette faller utenfor ordningen Idrettslaget Koll Kollbanen/lysløype Vedlikehold lysanlegg IK Akerselva Kringsjåhallen vantdeler (for bygging til flere baner) Dette faller utenfor ordningen IL Heming Heminghallen Drifting av hallen IL Heming Nye Heminghallen tennisbaner Drifting av hallens tennisbaner IL Heming Heming tennis 6 baner Drifting av 6 tennisbaner IL Heming Heming fotball bane1,bane2,bane3,bane4 Drifting av 6 kunstgressbaner IL Heming Heminghallen trampolinehall Drifting av trampolinehall IL Heming Heming klubbhus Drifting av klubbhus IL Heming Tennis klubbhus Drifting av klubbhus IL Heming Friidrettbane Drifting av banen IL Heming Heming treingsfelt 1 og 2 Driftring av treningsfelter IL Heming Hemingseter Drifting av Hemingseter Vedlegg 4 Kjelsås IL Varmestua, Lansetløkka Den budsjetterte kostnaden gjelder kun for kjøp av materialer og fremmede tjenester, som elektriker og annen fagkyndig assistanse. Kjelsås Langrenn har bidratt med dugnadsinnsats til arkitekttegninger, søknadsprosess inn mot PBE og all koordinering og oppfølging av arbeidet. Verdien av denne innsatsen kan grovt anslås til kr Klemetsrud Cricket Club Turnering T20 Cricket Dette faller utenfor ordningen Klemetsrud Cricket Club Klemetsrud Idrettshall Cricket Dette faller utenfor ordningen Klemetsrud Cricket Club Ball og Dommer avgift Liga Cricket Dette faller utenfor ordningen Klemetsrud Cricket Club Leie av lokal årlig seminar i Oslo Cricket Dette faller utenfor ordningen Klemetsrud Cricket Club Bowling maskin for cricket/ utstyr Cricket Dette faller utenfor ordningen Klemetsrud Cricket Club Ekeberghall Trening for barn og kvinner Dette faller utenfor ordningen Ulabrand som er KNS seilsenter for juniorer, joller og Kongelig Norsk Seilforening brett Container og søppel / miljø håndtering Kongelig Norsk Seilforening KNS / Ulabrand Septik / rengjøring Kongelig Norsk Seilforening Ulabrand Vannavgift Kongelig Norsk Seilforening KNS og Ulabrand Lys og varme Kongelig Norsk Seilforening Ulabrand Vaktmester Dette faller utenfor ordningen Kongelig Norsk Seilforening KNS og Ulabrand Drift båter Kongelig Norsk Seilforening KNS og Ulabrand Reparasjoner og deler båter / reparasjoner bygg og brygge Dette faller utenfor ordningen Kongelig Norsk Seilforening Ulabrand båtmotorer, utskifting og vedlikehold, innkjøp båter Dette faller utenfor ordningen Kongelig Norsk Seilforening KNS / Ulabrand Utstyr, seilbrettstativ til båthenger og brygge, inventar/utstyr båter, regattautstyr Dette faller utenfor ordningen Kongelig Norsk Seilforening KNS og Ulabrand Diverse drift og vedlikehold Korsvoll IL Korsvollhuset Det søkes støtte til drift / Strømregning til drift av Korsvollhuset Korsvoll IL Lysløypa ved Grindajordet Det søkes støtte til kostnader for drift og vedlikehold av lysløypa for barn og unge fra 5-12 år Lindeberg Sportsklubb Skigruppe Jerikobakken Diesel og olje til preppemaskin Lindeberg Sportsklubb Skigruppe Jerikobakken Drivstoff til anleggsmaksiner Lindeberg Sportsklubb Skigruppe Jerikobakken Merkantilt utstyr som papir, medlemskort, blekkpatroner etc Dette faller utenfor ordningen Ljan Tennisklubb Ljan Tennis Renovasjon, vann og avløp (drift) Ljan Tennisklubb Ljan Tennis Oppgradering automatisk vanningsanlegg grusbaner 2 stk Dette faller utenfor ordningen Ljan Tennisklubb Ljan Tennis Lys og varme (drift) LYN SKI Sognsvann Snøpark utkjøring av snø LYN SKI Sognsvann Snøpark Vedlikehold/service LYN SKI Sognsvann Snøpark Drift/utstyr skilt/gjerder/sperrer Fordeling av kommuanle bidrag 3 A Side 2 av 5

12 Søker Navn på anlegg Det søkes støtte til Budsjettert kostnad Egen-/eller annen finansiering Søkandssum Tilskudd i 2012 NJÅRD Nye Njårdhall Renter og avdrag NJÅRD Tennisboble Renter og avdrag NJÅRD Tennisboble Energi tilskudd 2013 Kommentar Søknad mottatt 31/5 =25%. Aktivitet støttes ikke av denne ordningen. Mortensrud Cricketklubb Manglerudhallen Innendørs aktivitet Nord Kano og Kajakklubb Langviksbukta kommunale avgifter og strøm Nord Kano og Kajakklubb Langviksbukta tomteleie Nord Kano og Kajakklubb Langviksbukta forsikringer Nordberg Tennisklubb Tennisanlegg, Carl Kjelsensv. 25 D Kommunale avgifter Nordberg Tennisklubb samme Forsikring Nordberg Tennisklubb samme vedlikehold klubbhus Nordberg Tennisklubb samme vedlikehold grusbaner Nordberg Tennisklubb samme resurfing harcourtbaner Nordberg Tennisklubb samme vedlikehold anlegg for øvrig Nordberg Tennisklubb samme nye nett og koster Utstyr støttes ikke. Nordstrand Idrettsforening Sloråsen alpinbakke vannavgift Nordstrand Idrettsforening Sloråsen alpinbakke vedlikehold tråkkemaskin Nordstrand Idrettsforening Sloråsen alpinbakke billettanlegg Dette faller utenfor ordningen Nordstrand Idrettsforening Hallager klubbhus renter og avdrag lån klubbhus Nordstrand Idrettsforening Vangen 3, kunstgressbane Vinterdrift kunstgressbane - vedlikehold traktor Vinterdrift av baner støttes ikke. Nordstrand Idrettsforening Vangen 3, Nordstrandhallen Tilskudd til fyring, strøm Nordstrand Idrettsforening Vangen 3, Nordstrandhallen Nødvendig oppgradering for videre bruk av hallen Dette faller utenfor ordningen Nordstrand Tennisklubb NTK hallen Administrasjon drift hall Nordstrand Tennisklubb NTK hallen kommunale avgifter, strøm, vedlikehold Nordstrand Tennisklubb NTK hallen forsikring Nordstrand Tennisklubb Uteanlegg Seterveien 15 kommunale avgifter, strøm, drift Nordstrand Tennisklubb NTK hallen renter Norsk Trekkhundklubb klubbhus, Brekke drift (strøm) Norske Studenters Roklub Klubbhus Huk Avenue 2 b Drift Strøm, forsikrionger vedlikehold avdrag pantelån Norske Studenters Roklub Solodden båthus og hytter Drift, strøm vedlikehold mv Anlegget ligger ikke i Oslo Nøklevann Ro- og Padleklubb Kajakkstativet på Nøklevann Vedlikehold/oppgradering av kajakkstativet Vedlikehold/oppgradering av huset hvor vestene oppbevares Nøklevann Ro- og Padleklubb oppbevaringshuset for vester Ormsund Roklub Ormsund Roklub klubbhus Strømutgifter Oslo Bokseklubb Oslo Bokseklubbs boksehall Avdrag og renter til Norges Bokseforbund Oslo Døves Sportsklubb Oppsal Arena/Norges Idrett Høgskolen Leie av innendørshall for futsal Leie av anlegg støttes ikke. Oslo Golfklubb Bogstad Golfbane Baneleie Dette faller utenfor ordningen Oslo Golfklubb Bogstad golfbane renter på lån på banen Oslo Handicapidrettslag Oslo Idrettshøyskole Kombihall refusjon av leie Leie av anlegg støttes ikke. Oslo Handicapidrettslag Oslo Idretthøyskole Kombihall Refusjon av leie i forbindelse med Juniorlekene Leie av anlegg støttes ikke. Oslo Kajakklubb Oslo Kajakklubb Renovasjon, vann og avløp Oslo Kajakklubb Oslo Kajakklubb Lys og varme Oslo Kajakklubb Oslo Kajakklubb Vakthold Oslo Kajakklubb Oslo Kajakklubb Vedlikehold bygg og brygger Oslo Kajakklubb Oslo Kajakklubb Vedlikehold teknisk anlegg Oslo Kajakklubb Oslo Kajakklubb Vedlikehold elektrisk anlegg Oslo Kajakklubb Oslo Kajakklubb Reparasjon klubb båter Oslo Kajakklubb Oslo Kajakklubb Renhold av klubbhus Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag OKTS Skytebaneanlegg Driftsstøtte, anlegg Oslo Kuntao klubb linderud senter lokalleie Oslo Modellbilklubb Oslo Modellbilklubb Offentlige avgifter og Strøm Oslo Roklubb Oslo Roklubb Festeavgift Statsbygg Oslo Roklubb Oslo Roklubb Strøm Båthus Oslo Roklubb Oslo Roklubb Forsikring båter/anlegg Oslo Roklubb Oslo Roklubb Vedlikeh/rep eiendom/båter Driftskostnader,komm avg,elektrisitet,forsikring, rentekostnader Søknad mottatt 1/6 =25%. Leie av anlegg støttes ikke. Oslo Seilforening Lille Herbern Oslo Skiskytterlag Lillomarka Skiskytteranlegg Generell drift Søknad mottatt 1/6 =25% Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb kommunale utgifter Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb renter og avdrag på lån energiutgifter fordelt gass fyringsolje413174, og elektrisitet Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb lønninger sekretær og vaktmester Dette faller utenfor ordningen Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb porto, telefon, kontorrekvisita Dette faller utenfor ordningen Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb snøbrøyting Oslo Turnforening Treningshuset Haslehallen Renhold, strøm, felleskostnader, festeavgift, vedlikehold Vedlegg 4 Oslo Turnforening Treningshuset Turnhallen Renhold, strøm, felleskostnader, kantinedrift og vedlikehold Oslo Undervannsklubb 1951 Klubb/kurslokale Saxegaarden Leie av lokale Leie av anlegg støttes ikke. Oslomarka Trekkhundklubb Skjelbreia Septiktømming Oslomarka Trekkhundklubb Skjelbreia Strøm Oslomarka Trekkhundklubb Skjelbreia Løpende vedlikehold Oslostudentenes Idrettsklubb Muselunden/skeid banen OSI fotball, alle grupper (ikke futsal) Aktivitet støttes ikke av denne ordningen. Prinsdal Tennisklubb Prinsdal Tennisklubb Vedlikehold av grusbaner Prinsdal Tennisklubb Prinsdal Tennisklubb Utgifter for strøm og vannutgifter RA-land RA-land Lys.Varme.Forsikring.Vedlikehold Fordeling av kommuanle bidrag 3 A Side 3 av 5

13 Søker Navn på anlegg Det søkes støtte til Budsjettert kostnad Egen-/eller annen finansiering Søkandssum Tilskudd i 2012 tilskudd 2013 Kommentar Ready Idrettsforeningen Readyhuset Vedlikehold Ready Idrettsforeningen Readyhuset Strøm Ready Idrettsforeningen Readyhuset Kommunale avgifter Ready Idrettsforeningen Readyhuset Renter Røa Allianseidrettslag Røa Idrettsanlegg Strøm/varme Røa Allianseidrettslag Røa Idrettsanlegg Forsikring av anlegg Røa Allianseidrettslag Røahallen Festeavgfit Røa Allianseidrettslag Røa Idrettsanlegg Renholdskostnader Røa Allianseidrettslag Røa Idrettsanlegg Reperasjon/vedlikehold Sinsen Tennisklubb Sinsen Tenniklubb Sand etc. vedl. baner/klubbhus Sinsen Tennisklubb Sinsen Tenniklubb Kommunale avgifter + strøm Sinsen Tennisklubb Sinsen Tenniklubb Forsikring klubbhus Sjøløwen Dykkerklubb Dykkerbåt,motor,henger,kompressor. Dykkerbåt,motor,henger,kompressor Skeid Nordre Åsen klubbhus Støtte til å holde klubbhuset åpent for aktivitet Vedlegg 4 Skeid Nordre Åsen kunstgress Skeid har selv finansiert nytt kunstgress på Nordre Åsen, da det gamle var utslitt pga produksjosnfeil fra en nå konkurs produsent. Siden det gamle dekket kun var 8 år, dekket ikke spillemidler utskiftning. Klubben søker derfor støtte til avdrag og renter på dette og eldre undervarme Sportsforeningen Grei Greihuset Elektrisitet Sportsforeningen Grei Greihuset Renovasjon, vann-og avløpsgebyr Sportsforeningen Grei Greihuset Vedlikehold og utstyr klubbhus Sportsforeningen Grei Greihuset/anlegg Forsikringer Sportsforeningen Grei Grei-anlegget Vedlikehold av baner/uteområder Stiftelsen Bygdøhus BYGDØHUS Renter på lån Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg Manglerud Fotballhall Renter og avdrag Søndre Nordstrand Cricketklubb Manglerudhallen Innleie av hallen Leie av anlegg støttes ikke. Vedlikehold av ute ridebane, etterpåfylling av Søndre Nordstrand rideklubb Lofsrud Gård, Søndre Nordstrand rideklubb toppmasse,salting og måking/brøyting Vedlikehold av traktor,harv og slodd til bruk ved vedlikehold av ridebaner Søndre Nordstrand rideklubb Lofsrud Gård, Søndre Nordstrand rideklubb Sørbråten IL Rundmyra Brøyting av isbane, vinter Sørbråten IL Rundmyra Grus, slådding, sommer Sørbråten IL Nordbråtan, klubbhus Strøm, vedlikehold Sørbråten IL Snøscooter for løypekjøring nærområde Drift og vedlikehold Sørkedalens Idrettsforening Sørkedalen Idretts- og Bygdehus Energikostnader Tonsen Tennisklubb Tonsen istandsettelse av to stk tennisbaner Tonsen Tennisklubb Tonsen strøm Tonsen Tennisklubb Tonsen forsikring Tåsen Idrettslag Tåsen Idrettslag klubbhus Utskifting av vinduer og reparasjon av grunnmur Ullevål Tennisklubb Ullevål Tennisklubb Kommunale avgifter Ullevål Tennisklubb Ullevål Tennisklubb Strøm Ullevål Tennisklubb Ullevål Tennisklubb Forsikringer Ullevål Tennisklubb Ullevål Tennisklubb Fyring hall Ullevål Tennisklubb Ullevål Tennisklubb Renter og avdrag lån Ulvøy Tennisklubb Ulvøy Tennisklubb Vedlikehold av anlegget Veitvet Sportsklubb Veitvethallen Strømutgifter Vestre Akers Sklub klubblokaler Landingsveien 56 Husleie Leie av anlegg støttes ikke. Vestre Akers Sklub klubblokaler Landingsveien 56 Energi Anlegget eies ikke av klubben. Vestre Akers Sklub Nytt klubblokale Jarbakken 1 Forsikring Anlegget eies ikke av klubben. Vestre Akers Sklub Hoppbakke Forsikring Vippetangen Dykkerklubb Vippy6 Drivstoff Vippetangen Dykkerklubb Vippy6 Oppstillingsplass Dette faller utenfor ordningen Vippetangen Dykkerklubb Vippy6 Vedlikehold/Service Vippetangen Dykkerklubb Kompressor Filter Vippetangen Dykkerklubb Kompressor service Vålerenga Fotball Valle Brakka Vask og strøm Vålerenga Fotball Valle kunstgress 2 Generelt vedlikehold Vålerenga Fotball Valle Klubbhus vask Vålerenga Fotball Valle Brakka Vedlikehold Vålerenga Fotball Valle Kunstgress 3 Undervarmeanlegg Vinterdrift av baner støttes ikke. Vålerenga Fotball Valle gress 1 Ekstra vedlikehold på gress treningsbane A-lag Kommunal bane Vålerenga fotball har søkt om det samme for det samme anlegget Vålerengens idrettsforening Klubbhuset vårt, Brakka Driftsutgifter, strøm, renhold osv Østerdølenes Idrettslag i Oslo Valhall leie av fotballbane Leie av anlegg støttes ikke. Østmarka Rytterklubb Alna Ridesenter Leie av ridehall til trening og stevner, Leie av anlegg støttes ikke. Østmarka Rytterklubb Alna ridesenter Leie av kiosklokale Leie av anlegg støttes ikke. Oslo og Akershus Gymn.- og Turnkrets Utstyr Støtte til utstyr til lagene i Oslo Fordeling av kommuanle bidrag 3 A Side 4 av 5

14 Søker Navn på anlegg Det søkes støtte til Oslo Skikrets Tidtagninsutstyr Budsjettert kostnad Egen-/eller annen finansiering Søkandssum Tilskudd i 2012 tilskudd 2013 Kommentar Tid tagning i Langrenn er nå alltid elektronisk. Det kreves at utøverne over 15 år har personlige brikker for at de skal kunne starte på renn, men klubber som har trening og renn for utøver under 15 år må leie inn brikker, og det gjør at renn/treing blir ytterligere fordyret for de yngste utøverne. Oslo skikrets vil i samarbeid med klubbene kjøpe inn brikker for utlån til de under 15 år. Vi mener at dette er et godt tiltak for å kunne holde kostnader ned for utøvere og klubber. Det vil være investering over et par år. Totalkostnad ca , Oslo og Akershus Bandyregion Norges Idrettshøgskole Drift av kunstisbane Oslo Idrettskrets Osloidrettens Hus Drift av møterom Siste år med tilskudd. Grunn: Banesityuasjonen har de senese årene blir svært mye bedre for bandy med flere nye baner. Dagens istid på kommunalebaner (Valle Hovin) blir ikke utnyttet. Vedlegg Rest til fordeling 0 Til fordeling Fordeling av kommuanle bidrag 3 A Side 5 av 5

15 3 B Anleggsstøtte, spesielle tiltak 2013 Vedlegg 5 Egen-/eller annen finansiering tildeling 2013 Komentarer Navn på klubben Navn på anlegg Det søkes støtte til Budsjettert kostnad Søknadssum Tilskudd i 2012 Abildsø Tennisklubb Abildsø Tennisklubb Nytt dusjkabinett Bekkelagshøgda Tennisklubb Bekkelagshøgda Tennisklubb Tennisgrus til banene Bekkelagshøgda Tennisklubb Bekkelagshøgda Tennisklubb Oppgradering garderober/klubbhus Bekkelagshøgda Tennisklubb Bekkelagshøgda Tennisklubb Male om og oppgradere minitennisbanene Berg tennisklubb Berg Tennisklubb Hugging av trær Faller utenfor ordningen. Berg tennisklubb Berg tennisklubb Alarmsystem for grunnvannspumpe Faller utenfor ordningen. Christiania Minigolf Club Grünerløkka Minigolf Park Hellelegging plass rullestol 14 m Christiania Minigolf Club Grünerløkka Minigolf Park Lavbelysning rundt spilleflatene Christiania Minigolf Club Torshov Minigolf Park Oppmuring understell for lysstolper Ekeberg Rideklubb Ridebane Utsikten lydanlegg Utstyr støttes ikke. Ekeberg Rideklubb Ridebane Utsikten Ny Rail Utstyr støttes ikke. Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud ridesenter Kjøp av pallegaffel for fllytting av hindermateriell Faller utenfor ordningen. Furuset IF / Furuset Sportsanlegg as Furuset Forum Åpen og gratis ishall - søndager Faller utenfor ordningen. Gandur Islandshestforening Revhaug gård, Vestby Leie av bane og anlegg til stevner , og november Leie av anlegg faller utenfor ordningen. Gandur Islandshestforening Stall Myra, Mjøndalen Leie av bane og anlegg. Klubbmesterskap Leie av anlegg faller utenfor ordningen. Gandur Islandshestforening Bjerke Travbane, Oslo Leie av bane og anlegg. Bjerkemot nasjonalt stevne Leie av anlegg faller utenfor ordningen. Golia Tennisklubb Golia Tennisklubb Dugnad tennishall opp/ned Grorud IL Huken Tennisbane Vedlikehold/oppgradering og beskjæring av trær Faller utenfor ordningen. Groruddalen Golfklubb Groruddalen Golfklubb/Rommen golfbane Bygge nye utslagssteder på dugnad Grønmo golfklubb Grønmo golfbane Dugnadsarbeid i klubbhus og på range: Maling innvendig, nytt gulvbelegg, oppgradering av ute- og innemøbler, maling av bod ved range, vedlikehold av skapcontainer, rive en vegg Høybråten og Stovner Idrettslag Liastua Inngangsparti, flere utebord,lagerplass Høybråten og Stovner Idrettslag Klubbhuset materialer og utstyr til dugnad i forbindelse med rehabiliteten av klubbhuset Idrettslaget Koll Kollhytta Hylle og skap Idrettslaget Koll Kollbanen/lysløype Dugnad, vedlikehold IL Heming Hemings utstyrsboder Maling av 6 utsyrsboder Korsvoll IL Grindalordet fotballbaner under etablering Ref. vilkårende, pkt. 3 B. Anleggsstøtte, spesielle 80 tiltak. 000Korsvoll IL 65 søker 000 om støtte 15 for 000 innkjøp av fotballmål og ballnett for 0 Faller avgrensning utenfor på ordningen. langsidene av 2 stk 5 er baner + 1 stk 7 er Korsvoll IL Korsvollhytta i Nordmarka, under utbedring Ref. i 2013 vilkårende, på dugnad pkt. i regi 3 B. av Anleggsstøtte, Korsvoll IL spesielle 70 tiltak. 000Korsvoll IL 45 søker 000 om støtte 25 for 000 isolering av gulv for utvidet bruk vinterstid 0 Faller utenfor barn ordningen. og unge alderen 6 18 år, samt oppgrader Lindeberg Sportsklubb Skigruppe Jerikobakken Sikkerhetsutstyr som alpingjerder, sikkerhetsnett og 20 sikkerhetsputer 000 (oppgraderinger) Faller utenfor ordningen. Ljan Tennisklubb Ljan Tennis Oppgradering av sanitæranlegg. Behov for å øke 100 trivsel 000samt sikre 40 fremtidige 000 leieinntekter Faller utenfor ordningen. LYN SKI Sognsvann Snøpark Motorsag/ryddesag/håndredskap Faller utenfor ordningen. Mercantile SFK Mercantile klubbhus Oppussingsdugnad Nordberg Tennisklubb Tennisanlegg, Carl Kjelsensv. 25 D Ombygging klubbhus pga økt aktivitet Nordberg Tennisklubb samme Innredning oppvarmingsrom i kjelleren Nordstrand Idrettsforening Sloråsen alpinbakke reprasjon og bytte av vannpumpe og deler til snøkanoner Faller utenfor ordningen. Nordstrand Tennisklubb NTK hallen nytt dekke i hallen Faller utenfor ordningen. Norsk Trekkhundklubb Heyerdalshytta nytt tak Faller utenfor ordningen. Norske Studenters Roklub Solodden Kjøkkeninnredning, puter mv VEdlegg Faller utenfor ordningen. Norske Studenters Roklub Båtpark VEdlikehold utført på dugnad - innkjøp av materialer reservedelser 10 mv 000 Vedlegg Ormsund Roklub Brygge Ormsund Roklub Materialer dugnad egen brygge Oslo Bueskyttere OBS-Skivebane-Husebyterrenget Opparbeiding av nyetablert bane, materiell og arbeid Faller utenfor ordningen. Oslo Bueskyttere OBS-Jakt/3Dbane-Husebyterrenget Etablering av 3D/Jakt-sti, blinker og arbeid Faller utenfor ordningen. Oslo Dykkeklubb Styggen dykkebåt Utbedring av motor/truster Faller utenfor ordningen. Oslo Dykkeklubb Styggen dykkebåt Utbedring el-anlegg Faller utenfor ordningen. Oslo Dykkeklubb Styggen dykkebåt Bunnstoff Oslo Dykkeklubb Styggen dykkebåt Leie av båtplass Leie av anlegg faller utenfor ordningen. Oslo Kajakklubb Oslo Kajakklubb Dugnad, vedlikehold Oslo Kajakklubb Leie av Årungen Støtte til leie av Årungen for å arrangere Norgescup Leie av anlegg faller utenfor ordningen. Oslo Kom. Tjenestem. Skytterlag OKTS Skytebaneanlegg Dugnadsabeid, anleggsutvikling Oslo Kungfu Klubb Peter Møllers vei Oslo Flytting fra Veitvet Senter Faller utenfor ordningen. Oslo Roklubb Oslo Roklubb Dugnad båter/eiendom Oslo Roklubb Oslo Roklubb Dugnad forbruksartikler Oslo Roklubb Oslo Roklubb Dugnad bevertning Bevertning støttes ikke. Fordeling av kommunale bidrag 3 B Side 1 av 2

16 Egen-/eller annen finansiering tildeling 2013 Komentarer Navn på klubben Navn på anlegg Det søkes støtte til Budsjettert kostnad Søknadssum Tilskudd i 2012 Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb oppgradering av avløp og drenering Faller utenfor ordningen. Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb oppgradering av uteareal Faller utenfor ordningen. Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb oppgradering av banedekke Oslo tennisklubb Oslo tennisklubb oppgradering av data og web Faller utenfor ordningen. Oslo Volley Nye sandvolleyballbaner på Nordstrand Bygging Faller utenfor ordningen. Oslomarka Trekkhundklubb Skjelbreia Nytt gulv i klubbhus Prinsdal Tennisklubb Prinsdal Tennisklubb Oppgradering av elektriskt anlegg i klubbhuset. Pålegg og utbedre 30 diverse 000 punkter 30 fra 000 Infratek 0 Faller utenfor ordningen. Røa Allianseidrettslag Røa Idrettsanlegg Dugnader - leie av containere Røa Allianseidrettslag Røa Idrettsanlegg Oppsett av gjerde Faller utenfor ordningen. Røa Allianseidrettslag Røa Idrettsanlegg Oppsett av ekstra lys på anlegget Faller utenfor ordningen. Røa Fotball Elite Røa Idr.plass, Kunstgress 1 Utvidelse tribunetak Faller utenfor ordningen. Røa Fotball Elite Røa Idr.plass, Kunstgress 1 Innredning 2.etg. speakerbod for presse Faller utenfor ordningen. Røa Fotball Elite Røa Idr.plass, Kunstgress 1 Innlegging av vann + vask speakerbod Faller utenfor ordningen. Røa Fotball Elite Røa Idr.plass Spesialbenk(er) for trykking på drakter Faller utenfor ordningen. Sinsen Tennisklubb Sinsen Tenniklubb Ekstraordinær renovering av baner Sjøløwen Dykkerklubb Kjøp av båtplass. Kjøp av båtplass Faller utenfor ordningen. Skeid Fotball Nordre Åsen Gjerde rundt stadion Faller utenfor ordningen. Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg Manglerud Fotballhall Vedlikehold, herunder maling Faller utenfor ordningen. Søndre Nordstrand rideklubb Lofsrud Gård, Søndre Nordstrand rideklubbutvendig trapp til dommerbod/sekretæriat Faller utenfor ordningen. Søndre Nordstrand rideklubb Lofsrud Gård, Søndre Nordstrand rideklubbhybel kjøkken til varmestue Faller utenfor ordningen. Tendo karatelubb Oppsal Oppasl Arena Kampsporthallen Mattelegging av resten av lokalet, ca. 90 Kkvm Faller utenfor ordningen. Tonsen Tennisklubb Tonsen innvendig maling Tonsen Tennisklubb Tonsen drenering rundt tennisbanene Faller utenfor ordningen. Tåsen Idrettslag Tåsen IL tennisbaner 2 tonn tennisgrus til istandsetting av 2 baner på dugnad Ulvøy Tennisklubb Ulvøy Tennisklubb Dugnad og material/utstyr Vestli IL Vestli IL Klubbhus Lysstoffarmatur Faller utenfor ordningen. Vestli IL Vestli IL Klubbhus Sikringsskap Faller utenfor ordningen. Vestli IL Vestli IL Klubbhus Varmtvannsbereder m hvoedstoppkran og rør Faller utenfor ordningen. Vestli IL Vestli IL Klubbhus Kjøkkeninnredning og materialer Faller utenfor ordningen. Vestli IL Vestli IL Klubbhus Bytte av vegglamper Faller utenfor ordningen. Vestre Akers Sklub Nytt klubblokale Jarbakken 1 Gulvslipemaskin Vestre Akers Sklub Nytt klubblokale Jarbakken 1 Lakk(2-komp) Vestre Akers Sklub Nytt klubblokale Jarbakken 1 Nytt premieskap-materialer Vestre Akers Sklub Nytt klubblokale Jarbakken 1 Nytt premieskap - Glass Vålerenga Fotball Valle klubbhus Utstyr i forbindelse med ombygging av noen kontorer til Cafe/forsamlingslokale. 0 Arbeidet gjøres hovedsaklig på dugnad Vålerengens idrettsforening Klubbhuset vårt, Brakka Oppussing til 100 års jubileum SUM Fordeling av kommunale bidrag 3 B Side 2 av 2

17 Vedlegg 6 4 Reisetilskudd 2013 Godkjent beregningsgrunnlag Navn på klubben Navn på deltaker Hvilket mesterskap Hvilket sted og land Dato Reisemåte Reisekostnad tildeling 2012 Kommentarer Aker hockeyklubb Aker Hockeyklubb Eurohockey club challenge 3 Bratislava Slovakia Fly , Bygdø Fekteklubb Piasecki, Herbern, Borsodi Landslags kamper mot Tyskland (mistet Reutlingen/Tyskland flybilleter kopi) leiebil 1 147,0 0 0 Bygdø Fekteklubb Lund Jonas kadett EM (U17) Porec/CRO fly 3 500, Bygdø Fekteklubb Edin Joakim kadett EM (U17) Porec/CRO fly 3 600, Bygdø Fekteklubb Piasecki Bartosz, Mariusz WC Paris Paris/FRA fly 4 464, Bygdø Fekteklubb Klafstad Pia U23 EM Bratislava / SLK fly 1 400, Bygdø Fekteklubb Morvik Anne, Herbern Stian U23 EM Bratislava/SLK fly 7 400, Bygdø Fekteklubb Piasecki Bartosz WC Bern Bern/SUI fly 2 600, Bygdø Fekteklubb Piasecka, Klafstad, Herbern EM Legnano/ITA fly 4 800, Bygdø Fekteklubb Piasecki Mariusz JWC Bratislava/SLK fly 2 000, Landskamp faller utenfor ordningen. Bygdø Fekteklubb Piasecka Caroline WC Oslo (reise Univ. COlumbus-Oslo) fly 5 311, Bækkelagets Sportsklub Nikoline Ekeberg Schjerve Student-VM Alicante Spanina fly 2 418, Holmenkollen Sportsklubb Lena Boysen Hillestad EM snø Frankrike Bil og ferge , Alle kostnader må dokumenteres. Holmenkollen Sportsklubb Lena Boysen Hillestad EM barmark Tyskland Bil og ferge 8 982, Lambertseter Svømmeklubb Marte Løvberg Nordisk Ungdom København, Danmark Fly 1 600,0 0 Nordisk mesterskap faller Lambertseter Svømmeklubb Hanna Berge Nordisk Ungdom København, Danmark Fly 1 600,0 0 Nordisk mesterskap faller Lambertseter Svømmeklubb Armin Porobic Nordisk Ungdom København, Danmark Fly 1 600,0 0 Nordisk mesterskap faller Lambertseter Svømmeklubb Armin Porobic Nordisk Junior Vaasa, Finnland Fly 2 300,0 0 Nordisk mesterskap faller Man søker etterskudsvis. Mesterskap ikke avviklet Oslo Rullestolrugbyklubb Se excel vedlegg Bern Best Turnier Köln, Tyskland Egen bil, fly og organisert ,0 transport 0 0 på søknadstidspunktet. Oslo Turnforening M. Conradi, P. Ulven, T.L. Liu Challenge Cup Sr Osijek, Kroatia Fly ,0 0 Oslo Turnforening Se egen liste EM turn kvinner jr Brussel, Belgia Fly 4 456,0 0 Det betales kun en 0 egenandel Oslo Turnforening Se egen liste La Royal Jeuness Soprtive de StembertLuxembourg Fly 8 800,0 0 Oslo Turnforening Se egen liste Alpha Factor Cup Vänersborg, Sverige Bil 6 590,1 0 Oslo Turnforening Se egen liste Mälare Cup Stockholm, Sverige Fly 8 355,0 0 Oslo Turnforening Se egen liste EM TeamGym, Jr og Sr, Kv og Menn Århus, Danmark Buss og båt 4 076,0 0 0 Dokumentasjon mangler Oslo Volley Oslo Volley elite damer Nordic League København, Danmark Fly ,0 0 Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite, kvinnelag Fotball UEFA Women's Champions League Shymkent, Kazakhstan Fly Oslo-Istanbul-Almaty-Shymkent ,0 186 og retur Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite, kvinnelag Fotball UEFA Womens Champions League Wolfsburg, Tyskland Fly Oslo - Berlin t/r , Sakura Karate Klubb Arne Wallann Paris Open Paris, Frankrike Fly 5 000,0 0 0 utenfor ordningen. Fordeling av kommunale bidrag post 4 Side 1 av 2

18 Navn på klubben Navn på deltaker Hvilket mesterskap Hvilket sted og land Dato Reisemåte Reisekostnad Godkjent beregningsgrunnlag tildeling 2012 Kommentarer Sakura Karate Klubb Christian Haagensen Paris Open Paris, Frankrike Fly 5 000,0 0 Sakura Karate Klubb Fahim Azimi Paris Open Paris, Frankrike Fly 5 000,0 0 Sakura Karate Klubb Arne Wallann Dutch Open Dordrecht Fly 3 000,0 0 Sakura Karate Klubb Christian Haagensen Dutch Open Dordrecht Fly 3 000,0 0 Sakura Karate Klubb Fahim Azimi Dutch Open Dordrecht Fly 3 000,0 0 Sakura Karate Klubb Arne Wallann German Open Hanau Fly 3 000,0 0 Sakura Karate Klubb Christian Haagensen German Open Hanau Fly 3 000,0 0 Sakura Karate Klubb Fahim Azimi German Open Hanau Fly 3 000,0 0 Sveiva Innebandy Sveiva innebandy, elite damer Champions cup Finland, Tampera Fly ,0 0 0 Dokumentasjon mangler. Viqueens CheerleadersViqueens EM i Cheerleading Amsterdam, Nederland Fly , Viqueens CheerleadersViqueens Spirit Worlds i Cheerleading Orlando, FL, USA Fly , Vålerenga Ishockey Vålerenga Ishockey Damer Europacup Ikke bestemt Fly ,0 0 0 Man søker etterskudsvis. Sum , Sum tildelt Til fordeling Refusjons % 21, Refusjons % i 2012 var 52,03 Fordeling av kommunale bidrag post 4 Side 2 av 2

19 7 Andre formål 2013 Vedlegg 7 Klubb Det søkes om støtte til Budsjettert kostnad Egen-/ eller annen finansiering Søknadssum Tilskudd i 2012 tilskudd i 2013 Ammerud Basket Regions sluttspill 2M og 6M basket Bul IL Ungdomsmesterskapet / Norgesmesterskapet i MAngekamp mai Bul IL Holmenkollen Special Olympics og Bislett Special Olympics, Friidrett og skikonkurranse nasjonalt for utviklingshemmede. I samarbeid med Special Olympics Norge og Civitan Bygdø Fekteklubb Avvikling av WC sat Oslo cup (salleie ol.) Bygdø Fekteklubb Avvikling av NM senior (salleie ol.) Bygdø Fekteklubb Sikkerhets utstyr for nybegynnere Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud Rytterklubb Ellingsrud Rytterklubb Lag NM Dressur 2012, Nasjonalt mesterskap, Leie av stevnebokser samt tørr toaletter Lag NM Dressur 2012, Nasjonalt mesterskap,dommerutgifter (Hotel samt honorar) Lag NM Dressur 2012, Nasjonalt mesterskap,flis og borttransport av møkk etter stevnet Lag NM Dressur 2012, Nasjonalt mesterskap, dugnadsarbeid (20 personer, 2 dager à 10 timer) Lands og Elitestevne i dressur mai 2012, nasjonalt stevne, Leie av stevnebokser samt tørrtoaletter Lands og Elitestevne i dressur mai 2012, nasjonalt stevne, utgifter til Dommere (Honorar og hotell) Lands og Elitestevne i dressur mai 2012, nasjonalt stevne,utgifter til flis og borttransport av møkk etter stevnet Lands og Elitestevne i dressur mai 2012, nasjonalt stevne,dugnadsarbeid (20 personer, 2 dager à 10 timer) Ellingsrud Rytterklubb Flipper Sv.kl.for Handicappede Oppstart av ny svømmegruppe for barn og ungdom Flipper Sv.kl.for Handicappede Julesvømming (stevne) Fokus Bordtennisklubb rekrutteringstiltak (eget bilag vil bli sendt OIK) Gandur Islandshestforening Juniorleir oktober Leie av anlegg Vassåsen Gård, Tangen Gandur Islandshestforening Temakvelder med foredragsholdere. april og november Gandur Islandshestforening Skriver og kontorrekvisita til stevner Grorud IL Hjertetrimmen Grorud IL Jentetrimmen Grorud IL Jentetrimmen hersleb cricket klubb utstyret for laget..bats.glows.pads..reise kostnad Holmlia Rugby Klubb Tiltak rettet mot rekruterring av nye medllemmer til klubben, samt innkjøp av utstyr og andre driftskostnader. Klubben er et lavterskel tilbud til ungdommer på Holmlia men vi ønsker å trekke til oss nye spillere fra hele sør-øst Oslo Fordeling av kommunale bidrag post 7 Side 1 av 4

20 Klubb Det søkes om støtte til Budsjettert kostnad Egen-/ eller annen finansiering Søknadssum Tilskudd i 2012 tilskudd i 2013 KFUM-Kameratene, Oslo Pensjonisttrim i KFUM-hallen Nordstrand IF Integrasjon og aktivitetstøtte, for familier med svak økonomi Norske Studenters Roklub Norgesmesterskapet Ormsund Roklub Port til ro-anlegg Nøklevann Oslo Australske Fotballklubb utstyr Oslo Australske Fotballklubb utdanning til trenere og dommere Oslo Australske Fotballklubb treningslokaler for vinter Oslo Bokse-Klubb Ny boksering pga slitasje på den gamle Oslo Dragebåt Klubb Rekrutteringsprosjekt for ungdom Oslo Dykkeklubb Dykkekurs 12 ungdommer 14-18år Open Water Diver-kurs Oslo Dykkeklubb ABC utstyr til oppstart 12 ungdommer 14-18år Oslo Døves Sp.Kl. Diverse futsal arrangementer og deltakelser i mesterskap blant annet NM i Stavanger og Oslo, UEFA for døve i Stuttgart, internasjonal turnering i Gøteborg, NFF Region Øst 2. divisjon-seriespill, treninger og for å utvikle et juniorlag Oslo Døves Sp.Kl. Oslo Døves Sp.Kl. Diverse snowboard-arrangementer og deltakelser blant annet boardercross-konkurranse i Geilo, VM i snowboard for døve i Moskva, slopestyle-konkurranse på Varingskollen og Nannestad, treningsleir i Santa Fee, trenerkurs i Østlandet, Session girlcamp på Geilo, treninger Diverse bowling arrangementer og deltakelser blant annet mesterskap på Lørenskog der ODSK er arrangøren, internasjonal turnering i Stuttgart, Reykjavik og Moskva, nyttårscup Oslo Døves Sp.Kl. Diverse golfarrangementer og deltakelser Oslo Døves Sp.Kl. Diverse lokale skytestevner og deltakelse i NM veteran for hørende Oslo Døves Sp.Kl. Treninger, seriespill og cuper i fotball for både herrer og kvinner Oslo Handicapidrettslag Juniorlekene 1-2 juni Oslo Handicapidrettslag Gøteborg Open 40 deltakere Oslo Handicapidrettslag Igangsetting av Nye aktiviteter Oslo Klatre klubb Trener og coach til ungdomsatsningsgruppen Oslo Kungfu Klubb Profilering/Markedsføring Oslo Kungfu Klubb Ballett barre i treningssalen Oslo Kungfu Klubb Speilvegg i fitness rommet Oslo Kungfu Klubb Taolu teppe Oslo Rullestolrugbyklubb Reisetilskudd til treningshelg i Bergen Osloungdommens Motorsent. Trialkl. Europamesterskap i trial august deltakere under seniornivå Ra Padlekl. For Funksj.h. Videre tilbud til folk m/ulike behov: Robåt+Kano+Årer+Låsesystem for utlån også utenom klubbens ord. åpningstider Sakura Karate Klubb Nordisk Mesterskap Sterling Sp.kl. rekr. av jenter(nye) sosiale/fysiske aktiviteter ( åpen gruppe) Søndre Nordstrand rideklubb Klubb utviklingskurs Fordeling av kommunale bidrag post 7 Side 2 av 4

Fordeling av LAM 2014

Fordeling av LAM 2014 Fordeling av LAM 2014 Tildelt LAM 2014 Gamle Oslo Bydel Afrobrasiliansk kultur og capoeira klubb 5160 Bjørvika Cricket Klubb 62055 Everest sport klubb 72110 Gøy-Nor Sportsklubb 81223 Oslo Baseballklubb

Detaljer

Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) i Oslo 2011

Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) i Oslo 2011 Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) i Oslo 2011 Utbetales direkte fra NIF i midten av desember 2011. Gamle Oslo Bydel LAM Everest sport klubb 44.866,00 Oslo Baseballklubb 12.764,00 Oslo Karateklubb

Detaljer

Endelig fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2012 Utbetales senest 7. desember fra Norges Idrettsforbund

Endelig fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2012 Utbetales senest 7. desember fra Norges Idrettsforbund Endelig fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2012 Utbetales senest 7. desember fra Norges Idrettsforbund Klubb Tildelt LAM Gamle Oslo Bydel Afrobrasiliansk kultur og capoeira klubb 9.028,00 Everest

Detaljer

Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler

Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler Pr. 12. mai 2015 Søknad mottatt Godkjent for med frist 1.

Detaljer

KL Oslo Squash Klubb KL Oslomarka Trekkhundklubb KL Sagene Idrettsforening KL Skeid KL03

KL Oslo Squash Klubb KL Oslomarka Trekkhundklubb KL Sagene Idrettsforening KL Skeid KL03 IR0301 Gamle Oslo Bydel KL03011328 Afrobrasiliansk Kultur og Capoeira Klubb 7 447 KL03011419 Bjørvika Cricket Klubb 81 057 KL03011073 Everest sport klubb 92 490 KL03010081 Forward SPK 12 009 KL03010583

Detaljer

Fordeling av LAM 2015

Fordeling av LAM 2015 Fordeling av LAM 2015 Gamle Oslo Bydel Afrobrasiliansk kultur- og capoeira klubb 12 540 Bj rvika Cricket Klubb 76 890 Everest sport klubb 113 293 Gamle Oslo Ishockeyklubb 0 G y-nor Sportsklubb 104 686

Detaljer

Endelig fordeling av LAM 2016 Vedatt av kretsstyret 3. november 2016

Endelig fordeling av LAM 2016 Vedatt av kretsstyret 3. november 2016 Endelig fordeling av LAM 2016 Vedatt av kretsstyret 3. november 2016 Gamle Oslo Afrobrasiliansk Kultur og Capoeira Klubb 4 572 Arbeidernes Roklubb 0 Bjørvika Cricket Klubb 80 940 Everest sport klubb 108

Detaljer

Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2015

Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2015 Oslo Idrettskrets Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene Kopi: særkretser/regioner Sendes elektronisk Ekebergveien 101 1178 Oslo Telefon 22 57 97 00 oslo@idrettsforbundet.no Bankgiro

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2012. Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene

Oslo Idrettskrets. Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2012. Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene Oslo Idrettskrets Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene Kopi: særkretser/regioner Sendes elektronisk Ekebergveien 101 1178 Oslo Telefon 22 57 97 00 Telefax 22 57 97 01 oslo@idrettsforbundet.no

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 4/2012-2014 Utsendelsesdato: 16. november 2012 Merknadsfrist: 22. november 2012 Møtetid: Tirsdag 13. november 2012 Møtested: Lilletorget 1 Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 19/2012-2014 Utsendelsesdato: 1. mai 2014 Merknadsfrist: 7. mai 2014 Møtetid: Mandag 28. april 2014 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

Mottatte søknader og dokumenter i forbindelse med søknader om kommunale bidrag og dokumnetasjon for LAM

Mottatte søknader og dokumenter i forbindelse med søknader om kommunale bidrag og dokumnetasjon for LAM Mottatte søknader og dokumenter i forbindelse med søknader om kommunale bidrag og dokumnetasjon for LAM pr. 23. august 2017 Godkjennt for Søknad mottatt Dokumentasjon kom.bidrag/ Søker Elektronisk 2A Protokoll

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 26/2009-2012 Utsendelsesdato: 10. november Merknadsfrist: 17. november Møtetid: Tirsdag 8. november 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS c 2013 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn.. side 1 Grunnlag for beregningene.. side 1 Fotballklubbene i Oslo

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 15/2009-2012 Utsendelsesdato: 10. november Merknadsfrist: 16. november Møtetid: Tirsdag 2. november 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO OSLO FOTBALLKRETS c OSLO 2 015 ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2015 OSLO FOTBALLKRETS 2 Innhold Bakgrunn side 14 Over- underkapasitet pr. klubb. side 25 Over- underkapasitet

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 Møtetid: Tirsdag 11. mai 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2016 OSLO OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr sesongslutt 2016 OSLO OSLO FOTBALLKRETS c OSLO 2 016 ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2016 OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn side 4 Over- underkapasitet pr. klubb. side 5 Over- underkapasitet

Detaljer

Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2017

Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2017 Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene Kopi: Særkretser/regioner 24. august 2017 Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2017 I perioden 4.- 21. september 2017 skal idrettens

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 32/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. mai 2012 Merknadsfrist: 30. mai 2012 Møtetid: Tirsdag 22. mai 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 9/2012-2014 Utsendelsesdato: 18. april 2013 Merknadsfrist: 24. april Møtetid: Tirsdag 16. april 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler

Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler Organisasjoner som har søkt om kommunale bidrag gjennom OsloIdrettskrets og/eller levert dokumentasjon i forbindelse medlokale aktivitetsmidler Pr. 25. aug Søknad mottatt Godkjent for Søker Med frist 1.

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 14/2012-2014 Utsendelsesdato: 8. november Merknadsfrist: 14. november Møtetid: Tirsdag 5. november 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 20/2012-2014 Utsendelsesdato: 23. mai 2014 Merknadsfrist: 28. mai 2014 Møtetid: Tirsdag 20. mai 2014 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr. sesongslutt 2017 OSLO OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE. Behov og kapasitet pr. sesongslutt 2017 OSLO OSLO FOTBALLKRETS c OSLO 2 017 ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr. sesongslutt 2017 OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn side 4 Over- underkapasitet pr. klubb... side 5 Over- underkapasitet

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 28/2009-2012 Utsendelsesdato: 20. januar Merknadsfrist: 26. januar Møtetid: Onsdag 18. januar 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 9/2014-2016 Utsendelsesdato: 20. mai 2015 Merknadsfrist: 25. mai 2015 Møtetid: Tirsdag 28. april 2015 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 3/2012-2014 Utsendelsesdato: 12. oktober Merknadsfrist: 18. oktober Møtetid: Tirsdag 9. oktober 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2011 OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn og grunnlag for beregningene.. side 1 Fotballklubbene i Oslo kommune.. side

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KSmøte nr. 19/20092012 Utsendelsesdato: 9. februar Merknadsfrist: 16. februar Møtetid: Tirsdag 8. februar 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2016-2018 Utsendelsesdato: 19. desember 2016 Merknadsfrist: 23. desember 2016 Møtetid: Tirsdag 6. desember 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 8/2014-2016 Utsendelsesdato: 27. mars 2015 Merknadsfrist: 6. april 2015 Møtetid: Tirsdag 24. mars 2015 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Momskompensasjon 2016 klubber Oslo IK

Momskompensasjon 2016 klubber Oslo IK Momskompensasjon 2016 klubber Oslo IK Klubbnr Navn Beløp 45 130 556 KL03010002 Abildsø I.L. 86096 KL03010003 Abildsø Tennisklubb 18505 KL03011328 Afrobrasiliansk Kultur og Capoeira Klubb 8553 KL03010635

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2012-2014 Utsendelsesdato: 27. mars 2014 Merknadsfrist: 2. april 2014 Møtetid: Onsdag 26. mars 2014 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 21/2009-2012 Utsendelsesdato: 12. april Merknadsfrist: 15. april Møtetid: Onsdag 7. april 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2012-2014 Utsendelsesdato: 28. februar 2013 Merknadsfrist: 7. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 3/ Utsendelsesdato: 14. oktober Merknadsfrist: 21. oktober

KRETSSTYRET KS-møte nr. 3/ Utsendelsesdato: 14. oktober Merknadsfrist: 21. oktober PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 3/2009-2012 Utsendelsesdato: 14. oktober Merknadsfrist: 21. oktober Møtetid: Tirsdag 6. oktober 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2012-2014 Utsendelsesdato: 7. desember Merknadsfrist: 12. desember Møtetid: Onsdag 5. desember 2012 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 8/2012-2014 Utsendelsesdato: 20. mars 2013 Merknadsfrist: 27. mars 2013 Møtetid: Tirsdag 19. mars 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. april Merknadsfrist: 3. mai

KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. april Merknadsfrist: 3. mai PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. april Merknadsfrist: 3. mai Møtetid: Onsdag 14. april 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr /2011 Utsendelsesdato: 3. november 2009 Merknadsfrist: 13. november 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr /2011 Utsendelsesdato: 3. november 2009 Merknadsfrist: 13. november 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 4-2009/2011 Utsendelsesdato: 3. november 2009 Merknadsfrist: 13. november 2009 Møtetid: Onsdag, 28. oktober 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 2/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. august 2009 Merknadsfrist: 6. september 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 2/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. august 2009 Merknadsfrist: 6. september 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 2/2009-2012 Utsendelsesdato: 27. august 2009 Merknadsfrist: 6. september 2009 Møtetid: Tirsdag 18. august 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 27/2009-2012 Utsendelsesdato: 5. desember 2011 Merknadsfrist: 12. desember 2011 Møtetid: Mandag 5. desember 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE OSLO. Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO FOTBALLKRETS c 2012 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I OSLO KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt OSLO OSLO FOTBALLKRETS Innhold Bakgrunn side 1 Grunnlag for beregningene.. side 1 Fotballklubbene i Oslo

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 31/2009-2012 Utsendelsesdato: 25. april Merknadsfrist: 30. april Møtetid: Mandag 23. april 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 14/2009-2012 Utsendelsesdato: 7. oktober 2010 Merknadsfrist: 13. oktober 2010 Møtetid: Tirsdag 5. oktober 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 25/2009-2012 Utsendelsesdato: 6. oktober Merknadsfrist: 12. oktober Møtetid: Mandag 3. oktober 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 10/2016-2018 Utsendelsesdato: 26. juni 2017 Merknadsfrist: 2. juli 2017 Møtetid: Tirsdag 21. juni 2017 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1-2009/2011 Utsendelsesdato: 24. juni 2009 Merknadsfrist: 4. juli 2009 Møtetid: Mandag 15. juni 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling Sak nr. 12 Valgkomiteens innstilling Oslo Idrettskrets 38. ordinære ting i Ekeberg Idrettshall Onsdag 4. juni 2014 Sak nr. 12 Valg Innstilling fra valgkomiteen Kretsstyret Leder: Norvald Mo gjenvalg Nestleder:

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET Møtetid: Mandag 21. juni 2010 KS-møte nr. 12/2009-2012 Utsendelsesdato: 28. juni 2010 Merknadsfrist: 5. juli 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/2012-2014 Utsendelsesdato: 26. juni 2012 Merknadsfrist: 5. august 2012 Møtetid: Onsdag 20. juni 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 16/2012-2014 Utsendelsesdato: 22. januar Merknadsfrist: 28. januar Møtetid: Tirsdag 21. januar 2014 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/ Utsendelsesdato: Merknadsfrist:

KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/ Utsendelsesdato: Merknadsfrist: PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2009-2012 Utsendelsesdato: 26.01.10 Merknadsfrist: 05.02.10 Møtetid: Onsdag 20. januar 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 24/2009-2012 Utsendelsesdato: 26. august Merknadsfrist: 31. august Møtetid: Tirsdag 23. august 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/2014-2016 Utsendelsesdato: 20. juni 2014 Merknadsfrist: 25. juni 2014 Møtetid: Mandag 16. juni 2014 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 7/2014-2016 Utsendelsesdato: 4. mars 2015 Merknadsfrist: 8. mars 2015 Møtetid: Onsdag 25. februar 2015 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Søndag 14.okt Bjørnholthallen

Søndag 14.okt Bjørnholthallen Søndag 14.okt 10.00-10.20 Lambertseter1-Ready Ellingsrud2*-Lambertseter2* Jenter 03/04 10.25-10.45 Bøler-Ellingsrud1 Kolbotn-Skeid Jenter 03/04 10.50-11.10 Ready-Ellingsrud2 Lambertseter2-Lambertseter1

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 22/2009-2012 Utsendelsesdato: 4. mai 2011 Merknadsfrist: 11. mai Møtetid: Tirsdag 3. mai 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Lag Lag Lag

Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Lag Lag Lag Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Asker 2 Asker 3 Bærum 3 Bærum 2 Bærums Verk Hauger Driv Grei Fossum KFUM 2 Heming Frigg Kjelsås 2 Holmen Haslum Klemetsrud Holmlia

Detaljer

Referat fra møte om banefordeling sommersesongen 2018

Referat fra møte om banefordeling sommersesongen 2018 Referat fra møte om banefordeling sommersesongen 2018 Dato: 08.11.2017 Sted: Osloidrettens Hus, Ekeberg Deltakere Organisasjon Norges Amerikanske Idretters Forbund Norges Cricketforbund Oslo og Akershus

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 30/2009-2012 Utsendelsesdato: 22. mars 2012 Merknadsfrist: 28. mars 2012 Møtetid: Tirsdag 20. mars 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Idrettslag og kretser som har søkt om kommunale bidrag og oversikt over leverte dokumenter (LAM)

Idrettslag og kretser som har søkt om kommunale bidrag og oversikt over leverte dokumenter (LAM) Idrettslag og kretser som har søkt om kommunale bidrag og oversikt over leverte dokumenter (LAM) Pr. 14. juni 2016 Søker Elektronisk 2A Protokoll Regnskap Budsjett Årsberetning Abildsø IL Godkjent Godkjent

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 3/2016-2018 Utsendelsesdato: 8. oktober 2016 Merknadsfrist: 14. oktober 2016 Møtetid: Torsdag 29. september 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 20/2009-2012 Utsendelsesdato: 20. mars Merknadsfrist: 28. mars Møtetid: Onsdag 16. mars 2011 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 17/2012-2014 Utsendelsesdato: 4. mars 2014 Merknadsfrist: 10. mars 2014 Møtetid: Onsdag 26. februar 2014 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

Bedre oppvekstvilkår for barn og unge i Oslo

Bedre oppvekstvilkår for barn og unge i Oslo Bedre oppvekstvilkår for barn og unge i Oslo Bedre oppvekstvilkår for barn og unge i Oslo Oslo Idrettshaller AS ble stiftet 1. april 2005. Bakgrunnen for opprettelsen var målet i Oslo Idrettskrets langtidsplan

Detaljer

OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2014

OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2014 OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2014 MENN 1. runde - spilles innen 11. mai 001 Heming - Majorstuen 002 Oppsal - Oppegård 003 Abildsø - Fremad Famagusta 004 Lambertseter - Skaubygda 005 Nesodden

Detaljer

TKUU Protokoll nr.2/2009. Telefonmøte mandag den 1.juni. kl 2100 Deltakere (JMD), Mariusz Piasecki (MP)

TKUU Protokoll nr.2/2009. Telefonmøte mandag den 1.juni. kl 2100 Deltakere (JMD), Mariusz Piasecki (MP) TKUU Protokoll nr.2/2009. Telefonmøte mandag den 1.juni. kl 2100 Deltakere (JMD), Mariusz Piasecki (MP) Stig Herbern (SMH), Bård Vonen(BV)- tel-mail i for- og etterkant av møte, Judith Molka-Danilesen

Detaljer

Idrettstilbud. for funksjonshemmede. i Oslo

Idrettstilbud. for funksjonshemmede. i Oslo Oversikt over idrettslag med Idrettstilbud for funksjonshemmede i Oslo 2011 Utarbeidet av Oslo Idrettskrets (Siste korrigering september 2011) IDRETTSLAG BUL IL BVT gruppa Aktivteter: Fotball (gutter),

Detaljer

OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2013

OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2013 OSLOMESTERSKAPET - OBOS CUP Kampoppsettet 2013 MENN 1. runde - spilles innen 12. mai 001 Rommen - Rilindja 002 Klemetsrud - Fortuna Oslo 003 Øvrevoll - Brosundet 004 Høybr/Stovn - Fremad Famagusta MENN

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 1/2016-2018 Utsendelsesdato: 17. juni 2016 Merknadsfrist: 24. juni 2016 Møtetid: Mandag 14. juni 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Byrådets budsjettforslag for 2011. Partienes bystyregrupper Rådhuset 0037 Oslo. Oslo, 26. oktober 2010

Oslo Idrettskrets. Byrådets budsjettforslag for 2011. Partienes bystyregrupper Rådhuset 0037 Oslo. Oslo, 26. oktober 2010 Oslo Idrettskrets Ekebergveien 101 1178 Oslo Partienes bystyregrupper Rådhuset 0037 Oslo Telefon 22 57 97 00 Telefax 22 57 97 01 Oslo.ik@nif.idrett.no www.osloidrettskrets.no Oslo, 26. oktober 2010 Byrådets

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Byrådserklæringen Hele Oslos befolkning skal ha mulighet til å drive idrett og ha tilgang på gode områder

Detaljer

Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2016

Fordeling av lokale aktivitetsmidler i ISU 2016 Oslo Idrettskrets Til: Idrettslag i Oslo og idrettens samarbeidsutvalg i bydelene Kopi: særkretser/regioner Sendes elektronisk Ekebergveien 101 1178 Oslo Telefon 22 57 97 00 oslo@idrettsforbundet.no Bankgiro

Detaljer

Velkommen til vårmøte Osloidretten mot 2020

Velkommen til vårmøte Osloidretten mot 2020 Velkommen til vårmøte Osloidretten mot 2020 ISU-/særkretsmøte Idrettens hus, Ekeberg 11.04.2016 Agenda Idrettsbyen Oslo Idrettsbyen Oslo - hva innebærer dette for det nye byrådet v/idrettsbyråd Rina Mariann

Detaljer

Idrettsbyen Oslo. Rina Mariann Hansen byråd for idrett kultur og frivillighet

Idrettsbyen Oslo. Rina Mariann Hansen byråd for idrett kultur og frivillighet Idrettsbyen Oslo Rina Mariann Hansen byråd for idrett kultur og frivillighet 11. april 2016 Byrådets ambisjon løfte idrettsområdet Overordnede mål: Økt fysisk aktivitet i befolkningen Styrke frivilligheten

Detaljer

Kapasitets gruppe Bydel. Totalt Marienlyst B puh/m/a Marienlyst U 303 ferdig 2010 Marienlyst BU

Kapasitets gruppe Bydel. Totalt Marienlyst B puh/m/a Marienlyst U 303 ferdig 2010 Marienlyst BU økning knyttet til tidligere vedtatte prosjekter er lagt inn i tabellen. For er faktisk elevtall (GSI) angitt for hhv B og U spesifisert 2012 2016 2020 Bolteløkka B 1 4 16 448 358 348 12 midlertidig mottak

Detaljer

NORDSTRAND IDRETTSFORENING

NORDSTRAND IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING Velkommen til Informasjonsmøte Torsdag 17. mars kl 18.00 (Medlemmer NIF) Kl 20.00 (Naboer) Store Sal Niffen Agenda NIF en kort presentasjon Ny hall - Hva har skjedd - hvor står

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 2/2014-2016 Utsendelsesdato: 25. august 2014 Merknadsfrist: 29. august 2014 Møtetid: Torsdag 21. august 2014 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 2/2012-2014 Utsendelsesdato: 4. september 2012 Merknadsfrist: 11. september 2012 Møtetid: Torsdag 30. august 2012 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Referat fra møte om banefordeling sommersesongen 2017

Referat fra møte om banefordeling sommersesongen 2017 Referat fra møte om banefordeling sommersesongen 2017 Dato: 16.11.2016 Sted: Osloidrettens Hus, Ekeberg Deltakere Organisasjon Norges Amerikanske Idretters Forbund Norges Cricketforbund Oslo og Akershus

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 26.03.2014 Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201301733-12

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 2/2016-2018 Utsendelsesdato: 30. august 2016 Merknadsfrist: 5. september 2016 Møtetid: Torsdag 26. august 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

Vegard Rooth (H) Stein Halvor Nordbø (H) Amy Webber (A) Gidske Spiten Stensen (V) Pia Bergnann (SV) Gunnar Rolland (FrP) Espen A. Hasle - observatør

Vegard Rooth (H) Stein Halvor Nordbø (H) Amy Webber (A) Gidske Spiten Stensen (V) Pia Bergnann (SV) Gunnar Rolland (FrP) Espen A. Hasle - observatør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/12 Møte: Barn-, ungdom- og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 31. januar 2012 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert Side 1/9

Kursiv = nedlagt Rød = ikke rapportert Side 1/9 Fredrikstad Idrettsråd (105/118) 445 2447 1677 663 3238 8470 298 2879 2183 1220 5292 11872 20342 Begby Idrettslag (Fotball) 12 39 29 18 21 119 0 171 64 38 91 364 483 Borge Rideklubb (Ridning) 0 2 18 5

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Røa IL PROSJEKT HELÅRSBANE. Fotball i Røa. 04 Røas baner. 05 Mer enn fotball. 06 Slik bidrar man

Røa IL PROSJEKT HELÅRSBANE. Fotball i Røa. 04 Røas baner. 05 Mer enn fotball. 06 Slik bidrar man Røa IL PROSJEKT HELÅRSBANE 03 Fotball i Røa 01 04 Røas baner 05 Mer enn fotball 06 Slik bidrar man GLEDE - MESTRING - RAUSHET EN KLUBB Å VÆRE STOLT AV! 02 Røa IL har totalt 2.300 medlemmer. Idrettslaget

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99

Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014. GR07090002360 Larvik Padleklubb (Padling) 0 0 1 2 30 33 0 0 10 8 48 66 99 Aktivitetstall IR Larvik Idrettsråd (Aktive medlemmer) 2014 Kvinner Menn Sum IR0709 Larvik Idrettsråd (84/91) 140 1388 770 145 1171 3614 162 1884 1378 465 3057 6946 10560 GR07090002360 Larvik Padleklubb

Detaljer

Idrettsbyen Oslo. Byråd Guri Melby (V) 26.11.2014

Idrettsbyen Oslo. Byråd Guri Melby (V) 26.11.2014 Idrettsbyen Oslo Byråd Guri Melby (V) 26.11.2014 Opplev Oslo på sommeren - på en aktiv og morsom måte Opplev Oslo på vinteren - på en aktiv og morsom måte Satsning på idrett - overordnede grep Øke gjennomføringstakten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer