Tolfaposten 1/2007. Innkalling til årsmøte. Februar Styrets beretning Regnskap Styrereferat. Årsmøte i Bergen 24. mars 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolfaposten 1/2007. Innkalling til årsmøte. Februar 2007. Styrets beretning Regnskap Styrereferat. Årsmøte i Bergen 24. mars 2007"

Transkript

1 1/2007 Februar 2007 Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa Innkalling til årsmøte Styrets beretning Regnskap Styrereferat Beretningen om kastanjetreet Blomstereng nær Vetralla - Foto: Pål Steigan Årsmøte i Bergen 24. mars 2007 Bryggevandring i Bergen

2 TOLFAPOSTEN Kontaktorgan for Det Norsk-Italienske Studiesenter San Giuseppe i Tolfa Viale Italia Tolfa - ITALIA REDAKSJON Pål Steigan / / STYRET Nicolai Heldal / Sigurd Johansen / Øyvind Gunnarsjaa / Pål Kristensen / Marit Egner Engh / Varamedl: Gisle Hannemyr Brit Dyrnes / Valgkomite: Astrid Andersen / Alf Tore Hommedal / Ragna Binde / Bookingansvarlig: Sigurd Johansen, medlemmer med internettilknytning oppfordres til å bruke det nye bookingsystemet. Regnskap: Sigurd Johansen Vedlikehold/Koordinering: Asmund Myrbostad / I TOLFA San Giuseppe: (også fax) / Sophie Hinsch: Giovanni Padroni: / Skyss flyplassen: Sophie Hinsch. TOLFA FIUMICINO 75,00 EURO FIUMICINO-TOLFA - 85,00 EURO TOLFA CIAMPINO - 95,00 EURO CIAMPINO TOLFA- 110,00 EURO SATSER FOR OVERNATTING - Medlemmer og andre på samme rom betaler for tiden kr. 50,- pr. døgn pr. person. - Familiemedlemmer og venner som reiser sammen med medlemmer betaler kr. 110,- pr. døgn pr. person. For medlemmer uten barn regnes søsken eller om slike ikke finnes, ett annet definert familiemedlem, som familiemedlem. - Alle som overnatter på samme rom, betaler det samme. - Venner som reiser alene betaler kr. 250,- pr døgn pr. person. - Venner som reiser alene utover 30 dager betaler kr. 150,- pr. døgn pr. person fra første døgn. - Ved flere enn to personer på et rom betaler de øvrige kr. 50,-. Overnattingsavgiften betales fortrinnsvis på forskudd. Det er mulig å betale direkte til Sophie i euro før man reiser fra Tolfa. Det er bare i ekstraordinære tilfeller man betaler etterskuddsvis. 2 Alle oppgjør sendes til: Centro Studio v/ Sigurd Johansen Rognsbakken Voss Kontonr

3 Referat fra styremøte 27. januar 2007 Tid: 27. januar 2007 Sted: Meltzers gate 1, Oslo Tilstede: Nicolai Heldal, Brit Dyrnes, Marit Engh, Sigurd Johansen, Øyvind Gunnarsjå, Pål Kristensen. Gisle Hannemyr hadde forfall. Sak 22/06 styrereferat Godkjenning av innkalling og siste Innkalling og forrige styrereferat ble godkjent. Sak 23/06 Økonomi/booking Økonomien i stiftelsen er god og er nærmere beskrevet i årsmeldingen for 2006, som legges fram på årsmøtet i mars. Bookingen i 2006 viste en liten nedgang for 3. år på rad og ligger 17% lavere enn i Spesielt er det nedgang for gruppene familie og venner. Styret diskuterte mulige årsaker til dette. Styret tror ikke dette skyldes for høye overnattingsgebyrer. Mer sannsynlig årsak er regelen om at familie/venner må stå på venteliste inntil 60 dager før planlagt opphold, noe som gir usikkerhet for om de får plass og i tillegg vansker med å få billige flybilletter. Med så stort tilbud på billige flyreiser og ferier som har utviklet seg de siste årene vil også medlemmene noen ganger velge andre reisemål enn Tolfa når de ønsker å reise sammen med familie og/ eller venner. Styret vil foreslå for årsmøtet en regelendring, foreløpig for ett år, slik at et medlem kan booke 2 rom direkte ved bestilling og i tillegg 1 rom på venteliste. Det gjøres unntak for påsken og oktober måned der reglene vil være som før. Det er pr booket rom for kr for Det mangler da kr til budsjettet er oppnådd. 3 seminarer er hittil godkjent i 2007, og vi er informert om at det kommer minst en søknad til. Sak 24/06 Kulturmidler 2007 Ole Tolstad har søkt om støtte til et utstillingsprosjekt i Tolfa i juli 2007 i samarbeid med lokale kunstnere. Styret ser positivt på prosjektet som er klart fyller kriteriene for støtte. Det ble vedtatt å yte støtte med kr under forutsetning av at årsmøtet i mars godkjenner kulturbudsjettet for Nic informerer Ole Tolstad. Styret imøteser flere søknader og oppfordrer medlemmene til kreativitet vedrørende alle typer kulturprosjekter. Sak 25/06 framdrift Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Centrostudi italonorvegese di Tolfa. Årsmøtet avholdes lørdag 24. mars kl i Bryggens Museum i Bergen. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap og revisjonsberetning 4. Budsjett 5. Innkomne forslag 6. Valg Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, har adgang til å sende fullmakt med et annet medlem. Styret Nykjøkkenet status og videre Rivingen er fullført, gulvfundament er lagt og rørlegger- og elektrisitetsopplegget er i gang. El.anlegget på gamlekjøkkenet oppgraderes samtidig. Arbeidet medfører at gamlekjøkkenet for tiden ikke kan benyttes og imens er det da kun tårnkjøkkenet som fungerer. Øyvind prosjekterer alle detaljer i prosjektet og samarbeider nært med Sophie i kontroll og oppfølging av håndverkerne. Styret berømmer begge for stor og god innsats. Øyvind sender Sophies bilder fra utbyggingen til Tolfaposten. Utbyggings- og vedlikeholdskomitéen ved Øyvind og Asmund Myrbostad var i Tolfa i november før byggingen startet og det planlegges en ny tur i 3

4 februar/mars før arbeidet fullføres. Det tas sikte på å gjøre gamlekjøkkenet klart til bruk innen midten av februar da det er booket noen rom. Dette kan likevel ikke garanteres; Sigurd kontakter de aktuelle medlemmer om dette. Nykjøkkenet planlegges ferdig i løpet av mars før storinnrykket i påsken. Sak 26/06 Vedlikehold drift av huset Det er fortsatt problem med lekkasje fra taket i dagligstuen, og det har vært uvanlig vanskelig å påvise årsaken sikkert. Øyvind avtaler med mureren, som nå er opptatt med nykjøkkenet, om tetting av flere potensielle skader på terrassen over stua straks han blir ledig. Det ble i 2006 avtalt med en lokal smed å lage håndløper (tynt rekkverk) i trappa fra porten opp til huset. Pga sykdom m.m. er ikke dette utført, men Øyvind og Sophie skal søke å dette gjort snarest. Anbud på maling av vinduer og skodder er innhentet. Arbeidet planlegges utført til våren når været blir bedre og mer stabilt. Møbler og utstyr til mellomrommet i 2. etasje skal innkjøpes i løpet av vinter/vår. Pergola prosjekteres av Øyvind og planlegge satt opp av smeden før sommeren. Styret har med glede registrert initiativet fra flere medlemmer som plantet ny kastanje på terrassen under en verdig seremoni i oktober Kabel til bredbånd er i ferd med å bli lagt til alle rom i huset. Fortløpende vedlikehold skal besørges av Sophie. Sak 27/06 Økonomi- og bookingfunksjonen fram til årsmøtet Sigurd gav i høst beskjed til styret om at han ønsket å trekke seg fra dette arbeidet fra årsskiftet. Styret har annonsert etter en erstatter, men har ikke lykkes, og har derfor overtalt Sigurd om å fortsette arbeidet fram til årsmøtet i mars mot en beskjeden godtgjørelse. Avtalen forutsetter godkjenning fra årsmøtet. Tolfaposten. Nic. følger opp dette. Sak 29/06 Regnskap 2006 Regnskap for 2006 ble lagt fram av Sigurd og gjennomgått av styret. Styrets forslag til regnskap legges fram for årsmøtet til godkjenning. Sak 30/06 Budsjett 2007 Forslag til budsjett ble lagt fram av Sigurd og vedtatt av styret med noen mindre endringer. Budsjettet legges fram for årsmøtet til godkjenning Sak 31/06 Årsmelding 2006 Nic. la fram utkast til årsmelding. Utkastet ble, med noen mindre endringer, vedtatt som styrets årsmelding. Årsmeldingen legges fram for årsmøtet. Sak 32/06 Eventuelt Nye medlemmer: To medlemmer meldte seg ut høsten 2006 og begrunnet dette med høy alder og lite bruk av studiesenteret de siste årene. Styret ved Nic. tilbyr de ledige plassene til de to med lengst ansiennitet og ber de øvrige på ventelisten om å bekrefte om de fortsatt vil stå der. Det årlige styremøtet i Tolfa: Planlegges til 8. og 9. juni. Sigurd reserverer rom. Bestilling av reise bør vente til etter valg av nytt styre på årsmøtet dersom Tolfa-møtet må flyttes. Renhold på studiesenteret: Styret har erfart og fått signaler om at renholdet ikke har vært tilfredsstillende over lengre tid. Vi vil sammen med Sophie lage avtale med renholder der oppfølging og kvalitetssikring blir forbedret. Videre vil styret minne medlemmene om at alle som gjester senteret er forpliktet til å rengjøre eget rom før avreise og bidra til rengjøring av fellesrom ved behov. For øvrig vil styret sørge for at det bestilles rundvask, av rengjøringsfirma om mulig, etter at nykjøkkenet er ferdig. Øyvind tar dette videre med Sophie på neste Tolfa-tur. Pål Kristensen referent Sak 28/06 Årsmøtet 2007 Årsmøtet arrangeres i Bergen lørdag 24. mars av en komité ledet av Alf Hommedal. Det skal sendes ut invitasjon til alle medlemmer medio februar via 4

5 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 FORENINGENS TILLITSVALGTE Styreleder: Nicolai Heldal, valgt i 2005 Styremedlemmer: Sigurd Johansen, valgt i Pål Kristensen, valgt i 2006 Marit Egner Engh, valgt 2006 Øyvind Gunnarsjaa, valgt i Varamedlemmer: Brit Dyrnes, valgt i 2006 Gisle Hannemyr valgt 2005 Kasserer: Sigurd Johansen Bookingansvarlig: Sigurd Johansen Valgkomite: Ragna Binde Redaktør av Astrid Andersen Alf Tore Hommedal Tolfaposten: Pål Steigan Revisor: Odd Kjellsberg STYRETS ARBEID Styrets arbeid har i 2006 vært konsentrert om planlegging og oppfølging av arbeidet med nykjøkkenet, koordinering av den løpende driften av senteret og støtte til kulturelle aktiviteter. Aktiviteten ved senteret har totalt sett vært jevnt god, men med en fortsatt nedgang i belegget sammenlignet med tidligere år. Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Den kulturelle aktiviteten har vært høy, med utstillinger og musikkfestival i Tolfa, kulturarrangement i Trondheim med deltakelse fra Tolfa og bidrag til utstilling i Tarquinia. Utbedringsarbeidene ved senteret har i 2006 hovedsakelig bestått i utbygging av nykjøkkenet, ved siden av mindre innvendige arbeider. Arbeidet med nykjøkkenet skjøt fart i 2006 og avsluttes i Styret har avholdt tre ordinære styremøter og behandlet 32 saker. Ett av styremøtene gikk over to dager i Tolfa i mai, de to andre i Oslo. Utover dette har det vært jevnlig kontakt mellom styremedlemmene på e-post og telefon. Tolfaposten har kommet ut med tre fyldige nummer i Styret takker Pål Steigan for det gode arbeidet med medlemsavisa. Medlemmene oppfordres til å bruke Tolfaposten aktivt til synspunkter, forslag og beretninger. Styret takker Sophie Hinsch for hennes uvurderlige innsats også i året vi har bak oss. DRIFTEN AV FORENINGEN Medlemsutviklingen Foreningen hadde pr medlemmer, hvorav 85 ordinære medlemmer og ett æresmedlem. Tre medlemmer har meldt seg ut og er erstattet med tre nye medlemmer i Det har vært stor pågang av personer som ønsker å bli medlem i foreningen. Ved utgangen av januar 2007 var det 18 personer på ventelisten. Økonomi Regnskapet for 2006 viser et overskudd på kr, mot et budsjettert underskudd på kr og et overskudd på kr i Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak lavere kostnader enn budsjettert. I budsjettet var det satt av til oppussing og vedlikehold, med hovedtyngden på første byggetrinn på nytt kjøkken. Tidsforskyvning av dette arbeidet har bidratt til at samlede kostnader til drift og vedlikehold 5

6 er ca kr lavere enn budsjettert. Sammen med flere mindre avvik på kostnadssiden gir dette et samlet mindreforbruk i forhold til budsjett på i overkant av kr. Overnattingsinntektene fra medlemmer, familie og venner var lavere enn budsjettert. Dette ble imidlertid mer enn kompensert av økte inntekter fra seminarer, slik at samlede overnattingsinntekter ble i overkant av kr høyere enn budsjettert. Sammen med andre, ikke budsjetterte inntekter, ga dette et positivt avvik på inntektssiden på i overkant av kr. Det positive resultatet, sammen med likviditetseffekt på kr knyttet til utskifting av medlemmer, gjør at likviditetsreserven øker til kr ved utgangen av Dette gir foreningen en solid økonomisk plattform, med fortsatt handlingsrom til opprustning av senteret og støtte til kulturelle formål. Styret arbeider som før etter en tredelt modell for finansiering av driften til senteret. 1 Alle investeringer dekkes i hovedsak av medlemslån. 2 Alle faste utgifter med driften i form av forsikringer, skatt, gebyrer etc som må betales enten vi bruker senteret eller ikke, dekkes av årskontingenten. 3 Driftsutgifter i forbindelse med bruken av senteret og løpende vedlikehold av bygningsmassen dekkes av overnattingsgebyrer. Dagens nivå på årskontingenten er på nivå med summen av faste utgifter. Styret foreslår derfor å beholde årskontingenten på kr. Overnattingsavgiftene foreslås heller ikke endret i Kulturutveksling I budsjettet for 2006 disponerte styret kr til å støtte kulturprosjekter. Tre søknader ble behandlet. Hver søknad ble tilgodesett med kr ,-. Encontrate juni og juni i Tolfa. Prosjektleder Pietro Matarese. Utstillinger, kunst og kulturtema. Ambiente Transparente. Ole Tolstad 6 og Marianne Hølmebakk deltok fra Studiesenteret. Kulturfusjon 06 I april hadde Atelier Ilsvika, Trondheim, et forprosjekt i Tolfa i forbindelse med Kulturfusjon 06. Der deltok 20 kulturarbeidere fra Norge samt Pirjo Eronen og Pietro Matarese fra Tolfa. Dette la grunnlaget for den senere Kulturfusjonen, som fant sted i Trondheim august samme år. Italienske gjester i Trondheim var Pirjo, Pieteri og Pietro. Norske deltakere med tilhørighet i Tolfa-foreningen var Ole Tolstad, Anne Marie Hagerup og Brit Dyrnes. Taide Keramikkutstilling i Tarquinia oktober. Medlemmer fra Tolfa-foreningen som deltok var Barbro Hernes, Anne Marie Hagerup og Brit Dyrnes. Til åpningen hadde Anne Grethe Bergsland en italiensk/ norsk fremføring på det lokale torget i Tarquinia. Mange fra Studiesenteret tok turen til Tarquinia og overvar den store åpningen. I mai ble det arrangert et internasjonalt kammermusikkseminar i studiesenteret under ledelse av Jenny Foss Abrahamsen og Bent Liisberg. Ellen Aaene Aune var medhjelper i Tolfa. Tolfa-koret deltok. Seminaret, som hadde deltakere fra Norge, England, USA, Nederland og Italia, endte opp med felles konsert i fullsatt kirke i Cappucciner-klosteret. Styret er godt fornøyd med utbyttet av støtten i 2006, og foreslår at det også for 2007 avsettes kr til kulturelle aktiviteter på budsjettet. I 2006 ble det for andre gang gjennomført et kurs i italiensk på senteret. Kurset var igjen vellykket, og styret håper at det blir fulgt opp av tilsvarende kurs i Belegget Samlet antall gjestedøgn i 2006 var 2 815, som er en nedgang på 7 % i forhold til 2005 og 17 % i forhold til Hovedårsaken til nedgangen i 2006 var færre overnattinger fra medlemmer, barn og venner. Fra 2003 er antall overnattinger fra medlemmer redusert med mer enn 19 %. Nedgangen blant barn og venner er enda mer markert. En økning i seminarvirksomheten både i 2004, 2005 og 2006 oppveier bare deler av nedgangen i besøket fra medlemmer, barn og venner.

7 Utviklingen i besøket er illustrert i figuren ovenfor. I 2006 benyttet 56 medlemmer medlemskapet til overnatting for seg selv, familie eller venner. De fem siste årene har 82 medlemmer benyttet senteret. Gjennomsnittlig bruk pr. medlem som benyttet senteret i 2006 var 22 døgn. Dersom den nedadgående trenden i medlemsbesøket fortsetter, kan det bli nødvendig å kompensere med ytterligere satsing på seminarer, en økning i antall medlemmer eller andre inntektsøkende tiltak. Etter styrets vurdering er det ikke nødvendig med denne typen tiltak nå. Det ble gjennomført fem seminarer i Med unntak av topperiodene i påsken, sommerferien og deler av oktober er det god plass i senteret hele året. Utnyttelsesgraden for året som helhet var totalt 40 % og blant medlemmer 31 %. Dersom desember, januar og februar trekkes ut, var utnyttelsesgraden totalt 54 % (42 %). DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ANLEGGET Utbedring/oppgradering Den viktigste entreprisen i 2006 var utvidelse og oppgradering av nye kjøkken. Denne ble igangsatt ved oppstartsmøte med våre håndverkere De gamle uthusene ble revet, og råbygget for nye kjøkken ble oppført. Dette arbeidet innebefattet i hovedsak ikke rørlegger og elektriker, kun bygningsmessige arbeider. Denne fasen ble ferdigstilt i begynnelsen av april Vedlikeholdskomitéen hadde et nytt oppstartsmøte med våre håndverkere Dette neste byggetrinnet omfatter riving av fasaden i nye kjøkken, alle rør- og elektrikerarbeider samt resterende bygningsmessige arbeider. Arbeidene er beregnet å være avsluttet i løpet av mars Etter at kastanjen ble felt, har styret arbeidet med forslag til en pergola, som forventes installert før sommeren Løpende vedlikehold Foruten avtalte punkter for vedlikehold, som Sophie følger opp rutinemessig og rapporterer om, utføres øvrig vedlikehold etter behov. Enkelte rom er blitt utbedret av maler. Lekkasjen fra terrassen over dagligstua vil bli forsøkt utbedret i løpet av våren Det kan være flere grunner til at vann trenger igjennom terrassegulvet. Hallen hadde tydelige tegn på fukt i nedre del av tapetet på veggene. Dette ble fjernet og veggfeltene ble malerbehandlet. Våren viste at vinteren hadde vært hard mot fasadene. Nedre del av fasade mot sydvest, sydøst samt noen andre flater ble utbedret. Behandlingen var dessverre ikke som veggen forøvrig. En annen håndverker som behersker anleggets malingsteknikk vil overta dette vedlikeholdet. 7

8 Regnskap

9 Budsjett

10 Ver velkomne til Bergen Lørdag, 24. mars 2007 kl Stad: Bryggens Museum Dreggsalmenning Bergen Som ved årsmøtet i 2004 disponerer vi auditoriet i Bryggens Museum, som ligg ligg på Bryggen like ved SAS-hotellet og Mariakirken. For dei som ynskjer det prøver vi å ordne felles lunsj (pastasalat) i kafeen ved museet. Prisen er ikkje endeleg klarlagt enno, men den vil de få vite ved lunsjpåmeldinga. Middag lørdag kveld Middagen blir på eit lite, koselig spisested med peis: Pygmalion (Økocafe og galleri), Nedre Korskirkealmenning. 4. Vi vil der få ein italiensk buffet. Pris: Kr. 250 pr.pers. + drikkevarer. Klokkeslett: Samling fredag kveld Erika og Per vil gjerne invitere dei som kjem fredag til ein enkel suppe heime hjå seg i Kalfarlien 16A. Meld dykk gjerne på i god tid, for i den nye leiligheita er det begrensa plass jamført med det tidlegare huset! Pris: Kr. 150 for mat og vin. Klokkeslett: Eventuell samling søndag Dersom nokon av årsmøtedeltakarane har interesse av det, kan vi søndag arrangere ei byvandring i det historiske Bergen, t.d. på Bryggen, som står på UNESCOs verdsarvliste. Vi kan også ta ein nærare titt på den arkeologiske mellomalderutstillinga i Bryggens Museum, som vi elles berre kjenner som årsmøtelokale. Elles kan vi anbefale Bergen Kunstmuseum og Rasmus Meyers samlingar. Eller kva med ein tur på Fløyen? Eller i Grieg-året 2007: Ein tur til Troldhaugen?? Overnatting/hotell Deltakarane ordnar overnatting på eiga hand. Vi har innhenta nokre tilbod på hotell, og har fått ein særleg god avtale frå Hotel Terminus, som skulle vera 10

11 kjent frå tidlegare Bergen-årsmøte, då vi har hatt middagen der. Hotellet ligg like ved Bergen Jernbanestasjon og ikkje langt frå Bergen Bystasjon, der flybussane stoppar. Frå hotellet er det ca. 20 min å gå til Bryggens Museum. Vi har fått reservert 20 rom fram til 24. februar. Ved bestilling er stikkordet: Tolfa. Grand Hotel Terminus Zander Kaaesgt. 6, 5015 Bergen. Tlf Enkeltrom: kr. 675,00 (inkl. frukost) Dobbeltrom: kr. 400,00 pr. per., dvs kr 800,00 (inkl. frukost) Dersom nokon skulle ynskje eit anna hotell, kan vi foreslå: Steens Hotel Parkveien 22, 5007 Bergen Tlf: Enkeltrom: Dobbeltrom: kr. 600,00 (inkl. frukost) kr. 800,00 (inkl. frukost) Helgepris. Hotellet ligg på Nygårdshøyden, like ved Nygårdsparken. Det er ca. 20 min å gå til Bryggens Museum. Obs!! Vi treng innan lørdag 17. mars påmelding til følgjande: - Samkome fredag - Lunsj under årsmøtet - Middag lørdag kveld - Eventuell byvandring søndagen. Vær så snille: Prøv å halde påmeldingsfristen slik at de kan hjelpe oss å halde vår frist!! Påmelding til Erika og Per Anfinsen: Tlf eller eller Alf Tore Hommedal: Tlf eller Igjen: Ver velkomne til Bergen!! Erika, Per og Alf Tore Bryggens Museum 11

12 Kastanjetreet Klokka er snart ti, ropte jeg ut med kaffegrut i håret og nedover bukselåret. En espressokanne hadde eksplodert på komfyren og hele kjøkkenet var oversprøyta med kaffe. Alle som var hjemme i kollektivet hadde kommet for å hjelpe til. Vi var fjollete overivrige i pur glede over at ingen var blitt alvorlig skada og alle diskuterte hva som egentlig var skjedd, og hvor var bunnfilteret i sila blitt av? Men noen av oss måtte avbryte nedvaskinga av kjøkkenet for å rekke avtalen med Dag som skulle kjøre oss til tresenteret. Endelig var vi blitt enige om å kjøpe et nytt kastanjetre etter at det gamle store treet sakte døde og måtte sages ned. Det var ikke bare skyggen for sola vi savna, det var som om hjørnet av hagen hadde sunket, selv om treet med hele dets tyngde var borte. Nå var hullet gravd og alt sto klart til et nytt tre. Leif, Jan og jeg skulle dra, men Petter skulle følge med ned til Dag og bilen hans. Det sto ingen hvit Toyota kassebil på gamletorget og heller ikke en høy skjeggete nordmann fra Arendal. Vi gikk opp smuget der han bodde, og banka på den lille rare inngangsdøra. Aud åpna og fylte døråpningen med et stort sjenerøst smil. Kom inn, vi har akkurat laga kaffe. Hva slags kaffe, sa jeg og hadde eksplosjonen med espressokanna friskt i ørene. Hva slags? Vi bruker bare pulverkaffe da sa Aud litt beskjemmet. Gudskjelov, vi tar gjerne kaffe sa jeg og fortalte om eksplosjonen hjemme. I den hyggelige lille stua satt Dag ved spisebordet og leste avisa. Vi installerte oss, praten gikk lett rundt bordet, og ingen av oss tenkte lenger på at vi alt var seint ute og skulle reise langt for å kjøpe tre. Aud skulle bli bestemor og måtte vise barnetøyet hun alt hadde strikka, og siden Leif hadde på seg den gamle Setesdals kofta si, kom vi inn på en lang diskusjon om strikking og hvorfor den hadde en brei hvit kant nederst. Genseren skulle være nede i buksa, og trengte derfor ikke mønster, og dette leda oss videre til åttetaggsrosa som jeg hadde funnet igjen i Palestina og hvordan alt vandrer og Dags motorsykkeltur til Berlin og over til motorsyklistenes livsfarlige leik i svingene her i Italia, og litt mer om motorsykkelbekledning og så kom det GPS: Alle mennene ble ivrige. Jeg fortalte om hagesenteret utenfor Bracciano. Det går greit, sa Dag, jeg skal ha noe vin nede ved Cervèteri. Vi kan dra til hagesenteret først. Jan og Leif installerte seg bak i mørket, sammen med en vaskemaskin, seks tomme vinballonger og et slags bord med en smal benk de kunne sitte på. Foran satt Dag, GPSen og jeg. Jeg har plottet GPSen inn på vinhandleren, sa Dag, og jeg fikk bluetooth en i øret. Hun begynner snart å mase om å snu fordi hun vil en annen vei. Når jeg først har plottet henne inn på et mål, gir hun seg aldri. Men jeg veit hvor jeg har henne. Vi hadde mye moro sammen på turen til Berlin. Om 80 meter kan du snu, sa en vakker svensk kvinnestemme i mitt venstre øre. Vi kjørte gjennom det mjuke, grønne landskapet. Det var høst, og kastanjetrærne langs veien hadde sluppet sine piggete frukter som lå klare til høsting i veikanten. Det hadde regna svært mye de siste dagene. Nå var det opphold, men fuktigheten hadde samla seg i tåkedotter som la seg ned i dalsøkkene og forsterka åsenes runde, kvinnelige former. Hvite, store maremmakyr med kraftige horn beita på gressbakkene sammen med hester og sauer, og siden de gikk ute hele vinteren hadde de nå begynt å få høyballer som ekstra fôr. Vi fant hagesenteret i Bracciano uten hjelp fra GPSen. Jeg fikk åpna bildøra bak, og Leif og Jan steig litt plirende og ganske ustødig ned på grusen. Jeg var på nippet til å tilby meg å bytte plass med en av dem, men klarte heldigvis å tie stille. Det var masse trær der, men ingen betjening å se. Da vi oppdaga kontorbua, kom to røykende unge jenter ut og jeg forsto at vi hadde forstyrra en interessant samtale. Nikotinlukta fra sigarettene tok over den sterke lukta av jord, og litt søtlig høst. Dag forklarte på italiensk at vi skulle ha et kraftig og fint kastanjetre, en Marone. De rista på hodet. Det hadde de ikke. Men vi så da virkelig noen kastanjetrær stå der borte, de var ganske pjuskete, men de var nesten tre meter høye og det var jo en god start. Jentene ble motvillige med bort til trærne vi hadde sett,

13 men de hadde selvfølgelig hatt rett, dette var ikke Maronetrær, men hestekastanjer som var uspiselige. Jentene forklarte at det var et annet hagesenter utenfor Cervèteri. Og det var jo ikke så langt fra vinhandleren. På den smale, svingete veien vestover ble vi liggende bak en full sementbil som ikke riktig visste hvor den skulle ta av. Den kjørte i 30 og blinka før hver avkjørsel. Det var da Dag begynte å snakke om akslinger. Har den to eller tre, tro? Jeg må se den fra sida, sa han mens han lente seg ut av sidevinduet. Jeg forsto nå at jeg befant meg i en total manneverden. Jan og Leif som ikke så noe som helst der bak, var gått over fra å snakke om vin og druetyper, til GPS som du kunne ha med deg i hånda for å finne fram i storbyer. Men hva var akslinger? Gikk det an å spørre om det uten å dumme seg helt ut? Hva er en aksling på en sementbil? sa jeg som om jeg ikke var spesialist på akkurat den type biler. Dag så litt forundra på meg. Akslinger, nei det er jo egentlig den roterende stanga mellom et hjulpar, men vi pleier å si at vogna har så og så mange akslinger. Akslinger er bra skjønner du. De kan du gjøre mye rart med. Du vet, akslingene bærer hele vekta på vogna. Det er fint med flere akslinger, særlig når du kjører på dårlig føre. Du kan jo løfte opp det ene hjulparet hvis det er glatt og du kommer til en bratt bakke. Da får du mer tyngde på det bakerste paret. Veldig nyttig å ha den muligheten når du har full vogn. Og du kan låse en aksling, sånn at hjula kan beveges uavhengig av hverandre. Og så har du jo boggier da. Sementbilen kom i en venstresving. To akslinger, sa Dag. Boggier er fine på vinterføre. Har u en boggi kan du få i gang en semitrailer på det glatteste underlag. Jeg begynte å forstå hvor mye jeg ikke visste om biler etter over tretti år som sjåfør. Det lille førerhuset foran i kassevogna var blitt et klasserom med åpning inn til en ny verden. Dag fortalte på en sånn måte at det var helt greit å spørre videre. Jeg trodde en boggi var en type trailer? sa jeg litt usikkert. Nei, en boggi er en slags tralle med flere hjulpar som er montert sammen. Så kan hele tralla svinge i forhold til kjøretøyet. Har du et langt vogntog er det mye lettere å svinge med en boggi. Også så mye bedre å kjøre med! Sementbilen svingte nå inn en sidevei og vi kunne sette opp farta igjen. Bak i bilen gikk nå praten om hjortelusflua som fester seg på mennesker og kaster vingene sine når den lander, om flåtten og kulturlandskapet og problemet med inngjæring av geiter. Om hundre meter skal du svinge til venstre. GPSen var tilbake igjen. Foran oss lå havet og vi nærma oss Via Aurélia, den gamle veien mot Cervèteri. Vi tok av hovedveien og kom inn på en smal grusvei mellom flate vinmarker. Vinstokkene var planta i pinlig nøyaktige rekker og bladrankene var bundet opp som en kjempepergola. Men druene var høsta inn og bladene var i ferd med å bli gule. Vi parkerte på den gruslagte plassen, jeg åpna for Jan og Leif. De vakla mysende ut på plassen som to oldinger som hadde sittet på kammerset i årevis. En kvinne på min alder kom mot oss mens hun tørka av hendene sine på forkledet. Hun hadde sort oppsatt hår og stripete kjole under det blå forkledet. Det var tydelig at Dag hadde vært her før. Vi tok med oss de to plaststativene med de tomme vindunkene og fulgte etter bondekvinnen og Dag inn en nedkjørsel under huset. Her sto fire tremeter høye ståltanker med tappekran. Det måtte være tusenvis av liter i hver tank. Litt lenger inne sto flere mindre tanker og flasker med olivenolje. Dette var vinen og oljen de hadde produsert i fjor. Årets avlinger var nå under produksjon. Dag visste hvilken rødvin han skulle ha. Leif spurte om det likevel var mulig å smake på rødvinen. Kvinnen så litt rart på oss, men forsvant inn i et siderom. Hun pleier ikke å gi smaksprøver, men siden vi var utlendinger så sa Dag diskret. Hun kom tilbake med hvite plastkrus som hun tappa i fra slangen på den ene krana. Mens vi smakte på vinen satte hun seg på en liten trefotet krakk, stilte de seks femlitersflaskene opp i rekke, skrudde av korkene og startet tappingen. Når hun hadde tappet alle seks vinkannene rev hun av en liten plastbit fra en rull og la den på flaskeåpningen før hun skrudde på korken. Det skulle vel holde for en måned, sa Dag og betalte. Det var allerede langt over lunsjtid, vi hadde vin

14 men ikke kastanjetre. Hagesenteret lå godt synlig fra veien. Vi gikk alle fire målretta mot en ekspeditør som så effektiv og besluttsom ut. Vi skal ha et kastanjetre, sa Dag med sin tydelige italienske uttale. Vi har ett. Det står der ved siden av deg. Det koster femti Euro, sa den ulastelige ekspeditøren. Et vakkert kastanjetre på vel en meter, ferdig klippet og med friske blader og knopper sto som om det venta på oss. Vi betalte, satte treet pent inn i bilen og var snart ute på Via Aurélia på vei hjem. Kjøpet hadde tatt tre minutter. Det var stille i bilen. Det var tydelig at de to bak var gått lei den harde og mørke tilværelsen der inne. Vi begynte oppstigningen mot Tolfafjellene og la havet bak oss. Veien svingte seg bratt oppover dette småbakkete landskapet med busker og beiteområder, lauvskog og enkelte pinjetrær. Selv nå på høsten var veisidene fulle av gule tusenfryd. Her passerer vi én som har det verre enn dere, sa jeg til gutta bak for å vise at jeg ikke hadde glemt å sette pris på min privilegerte plass. En eldre syklist med skikkelig sykkelutstyr tro seg oppover med et innbitt uttrykk i ansiktet. Kastanjetreet vårt var kjøpt i Cervèteri, en av de tolv viktige byene til de gamle etruskerne. Før het byen Caere, og Cervèteri kommer fra latin, fra Caere vetus, som betyr det gamle Caere. Caere kommer fra ceremonia. Etruskerne var ikke bare kjent for å nyte livets goder, men hadde også en lidenskap for seremonier. Vi måtte ha en seremoni når vi skulle plante treet! Seremonien startet presis klokka seks. Vi hadde pynta oss, satt fram sjampanje og glass. På forhånd hadde vi gjort klart en tett beholder som skulle legges under rota på treet, som en hilsen fra kollektivet til de som kanskje en gang ville finne den. I glasset var det et sett norske og italienske mynter, kvitteringen for treet og en signatur av alle ni treplanterne med et norsk og et italiensk frimerke. Vi planta, drakk og foreviga det hele. Så målte vi høyden. Treet målte en meter og trettiseks centimeter. Da slo en tanke ned i meg. Er dette et Maronetre? Sa Dag til ekspeditøren at vi skulle ha en spisekastanje? Marianne Hølmebakk Kransesk[l for kastanjetreet

15 Salmer fra kjøkkenet Redaksjonen har fått tilsendt noen sterke bilder av ombygginga av kjøkkenet. Det er sterke saker, og vi har vurdert om vi kan sette slike scener på trykk. På den andre sida har vi jo hensynet til trykkefriheten og redaktørplakaten, så vi kjører dem på. Fotograf: Sophie Ny døråpning fra det gamle kjøkkenet inn til det nye. 2. Gulvet i nykjøkkenet får et underlag av ventilert terrakotta for å motvirke fuktighet gjennom utlufting Nykjøkkenet sett utenfra. 4. Nytt vaskerom tar form ved siden av inngangen til grotta.

16 Il teatro di Tolfa Plansjen øverst viser hvordan kulturhuset i Tolfa er planlagt å bli. Bildet under viser hvordan huset blir seende ut fra vår side Foto: Sophie

Referat fra årsmøte 2012

Referat fra årsmøte 2012 Referat fra årsmøte 2012 Interkulturelt museum i Oslo, 10.mars 2012 Styreleder Pål Kristensen ønsket velkommen og takket arrangementskomitéen, bestående av Ellen Furuseth, Trond Urdal, Marianne Hølmebakk,

Detaljer

Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa

Tolfaposten. Velkommen til årsmøte i Oslo 1/2009. Innhold. Februar 2009. Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa 1/2009 Februar 2009 Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa Velkommen til årsmøte i Oslo Innhold Nervøst før start i det hesteveddeløpet i viale d'italia Innkalling til årsmøte Styrets beretning Referat fra

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Mari Lindbäck. Kom hjem

Mari Lindbäck. Kom hjem Mari Lindbäck Kom hjem DEL 1 Katten min er borte. Det er en sånn katt folk legger merke til. Den rødlige pelsen, trekantansiktet, den lyse snuta, de grønne smaragdøya. Den er nydelig. Silkemyk å ta på.

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Karpathos er den nest største og den sydligste øya i den greske øygruppa Dodekanesene (Tolvøyene), som ligger øst i Egeerhavet. Karpathos er 50 km. lang og 11 km. på det bredeste

Detaljer

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær.

TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014. Klar til å kjøre videre. Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. TUR TIL ENGLAND 7. - 18. AUGUST 2014 Dagen etter, tirsdag den 12,. våkner vi til strålende sol og stille vær. Klar til å kjøre videre. Mye natur rundt her. Så er det i gang med sluser igjen. Jeg og Anni

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015

INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 NORDLAND SKIKRETS Til kretsens medlemslag og tillitsvalgte INNKALLING TIL SKIKRETSTINGET 2015 Sted: SCANDIC BODØ (tidligere Rica Bodø) Tid: 25-26.4.2015 Tidsramme: Lørdag 15:00 20:00, Søndag 09:00-12:00

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE.

La Bella Italia AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. AMALFI KYSTEN DENNE GANGEN GÅR TUREN TIL AMALFIKYSTEN CASALE MARCHESE. Programmet er ikke hesblesende! Vi skal nyte og kose oss, og det blir alltid litt tid til opplevelser på egen hånd i løpet av dagen,

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Hanne Ørstavik Uke 43

Hanne Ørstavik Uke 43 Hanne Ørstavik Uke 43 Nå er du fri. Det var det som sto på det siste kortet. Det første jeg husker av mamma er at hun kom gående over en stor plen. Hun kom over plenen, hun gikk og snakket med noen, hun

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA

TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA TUR TIL ITALIA FRA DEN 30. SEPTEMBER TIL DEN 7. OKTOBER 2007 SAN ZENO DI MONTAGNA Dette var en tur som Anne Berit vant fra bladet Nytt & Nyttig. De kalte det tur til Verona. Jeg kunne være med hvis jeg

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 02.02.2011 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Tirsdag 29. Mars 2011 Klokken 19.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Et par bilder fra Paleros.

Et par bilder fra Paleros. PALEROS 10. - 17. JUNI 2013 Paleros er en liten fiskerlandsby som ligger lengst vest på det greske fastlandet. Det er et rolig sted som er lite påvirket av turisme. Fiskebåtene er fremdeles i drift. Langs

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Hanne Ørstavik 48 rue Defacqz

Hanne Ørstavik 48 rue Defacqz Hanne Ørstavik 48 rue Defacqz HVEM ER DET SOM SNAKKER? Jeg vet ikke. Jeg ser huset, noen av rommene. Fortauet, gaten utenfor. Figurene som kommer til syne. Det er alt. 48 rue Defacqz? Ja, det er huset.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik S. J. BOLTON Nå ser du meg Oversatt av Pål F. Breivik Til Andrew, som leser bøkene mine først; og til Hal, som ikke kan vente på å få komme i gang. Prolog For elleve år siden Blader, gjørme og gress virker

Detaljer

Hvis du vil ha ferie med innhold av rekreasjon, vakker natur, nydelige viner og matopplevelser skal du legge turen til Piemonte, Italia!

Hvis du vil ha ferie med innhold av rekreasjon, vakker natur, nydelige viner og matopplevelser skal du legge turen til Piemonte, Italia! Hvis du vil ha ferie med innhold av rekreasjon, vakker natur, nydelige viner og matopplevelser skal du legge turen til Piemonte, Italia! - norsk vingård midt i av Piemonte, Italia Beliggenhet Cascina COLLINA

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2008, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

MOLDOVA, 27. SEPTEMBER 3. OKTOBER 2015

MOLDOVA, 27. SEPTEMBER 3. OKTOBER 2015 MOLDOVA, 27. SEPTEMBER 3. OKTOBER 2015 Tirsdag den 29. september, var første stopp ved Teodor Tiron klosteret i nærheten av hotellet. Her er vi ved inngangen. Innenfor porten ser det slik ut. Klosterkirken.

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben

Anne Karin Elstad. Hjem. bokklubben Hjem bokklubben jeg hadde vært i skibakken sammen med Gudrun og Annlaug hele formiddagen denne flotte søndagen i mars. Vi hadde laget i stand et spretthopp i bakken, etter middagen skulle en gjeng fra

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen, Alvenes.

Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen, Alvenes. Bodø Kjære slektninger! Slektssamling på Alvenes for etterkommerne til Nora og Jens Eliassen, Alvenes. Vi har lenge tenkt på å arrangere en slektssamling på Alvenes, på småbruket/husmannsplassen til våre

Detaljer

bolig To hjem Trine Wilhelmine Rønnevig deler ett hus med mannen og ett med kunsten. TIRSDAG 18. JANUAR 2011

bolig To hjem Trine Wilhelmine Rønnevig deler ett hus med mannen og ett med kunsten. TIRSDAG 18. JANUAR 2011 bolig TIRSDAG 18. JANUAR 2011 To hjem Trine Wilhelmine Rønnevig deler ett hus med mannen og ett med kunsten. 2 Tirsdag 18. januar 2011 Agderposten bolig 3 16 INNHOLD 3 Mitt andre hjem 16 Fly bort rotet

Detaljer

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren.

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren. 13. november I dag morges var det kaldt, ikke mer enn 17 grader. Det er vinteren nå. Temperaturen steg jo raskt da, opp mot 20 grader da sola kom opp. I dag skal vi ikke gjøre mye, bare rusle en liten

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer