Tolfaposten 1/2007. Innkalling til årsmøte. Februar Styrets beretning Regnskap Styrereferat. Årsmøte i Bergen 24. mars 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolfaposten 1/2007. Innkalling til årsmøte. Februar 2007. Styrets beretning Regnskap Styrereferat. Årsmøte i Bergen 24. mars 2007"

Transkript

1 1/2007 Februar 2007 Centrostudi Italo-norvegese di Tolfa Innkalling til årsmøte Styrets beretning Regnskap Styrereferat Beretningen om kastanjetreet Blomstereng nær Vetralla - Foto: Pål Steigan Årsmøte i Bergen 24. mars 2007 Bryggevandring i Bergen

2 TOLFAPOSTEN Kontaktorgan for Det Norsk-Italienske Studiesenter San Giuseppe i Tolfa Viale Italia Tolfa - ITALIA REDAKSJON Pål Steigan / / STYRET Nicolai Heldal / Sigurd Johansen / Øyvind Gunnarsjaa / Pål Kristensen / Marit Egner Engh / Varamedl: Gisle Hannemyr Brit Dyrnes / Valgkomite: Astrid Andersen / Alf Tore Hommedal / Ragna Binde / Bookingansvarlig: Sigurd Johansen, medlemmer med internettilknytning oppfordres til å bruke det nye bookingsystemet. Regnskap: Sigurd Johansen Vedlikehold/Koordinering: Asmund Myrbostad / I TOLFA San Giuseppe: (også fax) / Sophie Hinsch: Giovanni Padroni: / Skyss flyplassen: Sophie Hinsch. TOLFA FIUMICINO 75,00 EURO FIUMICINO-TOLFA - 85,00 EURO TOLFA CIAMPINO - 95,00 EURO CIAMPINO TOLFA- 110,00 EURO SATSER FOR OVERNATTING - Medlemmer og andre på samme rom betaler for tiden kr. 50,- pr. døgn pr. person. - Familiemedlemmer og venner som reiser sammen med medlemmer betaler kr. 110,- pr. døgn pr. person. For medlemmer uten barn regnes søsken eller om slike ikke finnes, ett annet definert familiemedlem, som familiemedlem. - Alle som overnatter på samme rom, betaler det samme. - Venner som reiser alene betaler kr. 250,- pr døgn pr. person. - Venner som reiser alene utover 30 dager betaler kr. 150,- pr. døgn pr. person fra første døgn. - Ved flere enn to personer på et rom betaler de øvrige kr. 50,-. Overnattingsavgiften betales fortrinnsvis på forskudd. Det er mulig å betale direkte til Sophie i euro før man reiser fra Tolfa. Det er bare i ekstraordinære tilfeller man betaler etterskuddsvis. 2 Alle oppgjør sendes til: Centro Studio v/ Sigurd Johansen Rognsbakken Voss Kontonr

3 Referat fra styremøte 27. januar 2007 Tid: 27. januar 2007 Sted: Meltzers gate 1, Oslo Tilstede: Nicolai Heldal, Brit Dyrnes, Marit Engh, Sigurd Johansen, Øyvind Gunnarsjå, Pål Kristensen. Gisle Hannemyr hadde forfall. Sak 22/06 styrereferat Godkjenning av innkalling og siste Innkalling og forrige styrereferat ble godkjent. Sak 23/06 Økonomi/booking Økonomien i stiftelsen er god og er nærmere beskrevet i årsmeldingen for 2006, som legges fram på årsmøtet i mars. Bookingen i 2006 viste en liten nedgang for 3. år på rad og ligger 17% lavere enn i Spesielt er det nedgang for gruppene familie og venner. Styret diskuterte mulige årsaker til dette. Styret tror ikke dette skyldes for høye overnattingsgebyrer. Mer sannsynlig årsak er regelen om at familie/venner må stå på venteliste inntil 60 dager før planlagt opphold, noe som gir usikkerhet for om de får plass og i tillegg vansker med å få billige flybilletter. Med så stort tilbud på billige flyreiser og ferier som har utviklet seg de siste årene vil også medlemmene noen ganger velge andre reisemål enn Tolfa når de ønsker å reise sammen med familie og/ eller venner. Styret vil foreslå for årsmøtet en regelendring, foreløpig for ett år, slik at et medlem kan booke 2 rom direkte ved bestilling og i tillegg 1 rom på venteliste. Det gjøres unntak for påsken og oktober måned der reglene vil være som før. Det er pr booket rom for kr for Det mangler da kr til budsjettet er oppnådd. 3 seminarer er hittil godkjent i 2007, og vi er informert om at det kommer minst en søknad til. Sak 24/06 Kulturmidler 2007 Ole Tolstad har søkt om støtte til et utstillingsprosjekt i Tolfa i juli 2007 i samarbeid med lokale kunstnere. Styret ser positivt på prosjektet som er klart fyller kriteriene for støtte. Det ble vedtatt å yte støtte med kr under forutsetning av at årsmøtet i mars godkjenner kulturbudsjettet for Nic informerer Ole Tolstad. Styret imøteser flere søknader og oppfordrer medlemmene til kreativitet vedrørende alle typer kulturprosjekter. Sak 25/06 framdrift Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Centrostudi italonorvegese di Tolfa. Årsmøtet avholdes lørdag 24. mars kl i Bryggens Museum i Bergen. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap og revisjonsberetning 4. Budsjett 5. Innkomne forslag 6. Valg Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig, har adgang til å sende fullmakt med et annet medlem. Styret Nykjøkkenet status og videre Rivingen er fullført, gulvfundament er lagt og rørlegger- og elektrisitetsopplegget er i gang. El.anlegget på gamlekjøkkenet oppgraderes samtidig. Arbeidet medfører at gamlekjøkkenet for tiden ikke kan benyttes og imens er det da kun tårnkjøkkenet som fungerer. Øyvind prosjekterer alle detaljer i prosjektet og samarbeider nært med Sophie i kontroll og oppfølging av håndverkerne. Styret berømmer begge for stor og god innsats. Øyvind sender Sophies bilder fra utbyggingen til Tolfaposten. Utbyggings- og vedlikeholdskomitéen ved Øyvind og Asmund Myrbostad var i Tolfa i november før byggingen startet og det planlegges en ny tur i 3

4 februar/mars før arbeidet fullføres. Det tas sikte på å gjøre gamlekjøkkenet klart til bruk innen midten av februar da det er booket noen rom. Dette kan likevel ikke garanteres; Sigurd kontakter de aktuelle medlemmer om dette. Nykjøkkenet planlegges ferdig i løpet av mars før storinnrykket i påsken. Sak 26/06 Vedlikehold drift av huset Det er fortsatt problem med lekkasje fra taket i dagligstuen, og det har vært uvanlig vanskelig å påvise årsaken sikkert. Øyvind avtaler med mureren, som nå er opptatt med nykjøkkenet, om tetting av flere potensielle skader på terrassen over stua straks han blir ledig. Det ble i 2006 avtalt med en lokal smed å lage håndløper (tynt rekkverk) i trappa fra porten opp til huset. Pga sykdom m.m. er ikke dette utført, men Øyvind og Sophie skal søke å dette gjort snarest. Anbud på maling av vinduer og skodder er innhentet. Arbeidet planlegges utført til våren når været blir bedre og mer stabilt. Møbler og utstyr til mellomrommet i 2. etasje skal innkjøpes i løpet av vinter/vår. Pergola prosjekteres av Øyvind og planlegge satt opp av smeden før sommeren. Styret har med glede registrert initiativet fra flere medlemmer som plantet ny kastanje på terrassen under en verdig seremoni i oktober Kabel til bredbånd er i ferd med å bli lagt til alle rom i huset. Fortløpende vedlikehold skal besørges av Sophie. Sak 27/06 Økonomi- og bookingfunksjonen fram til årsmøtet Sigurd gav i høst beskjed til styret om at han ønsket å trekke seg fra dette arbeidet fra årsskiftet. Styret har annonsert etter en erstatter, men har ikke lykkes, og har derfor overtalt Sigurd om å fortsette arbeidet fram til årsmøtet i mars mot en beskjeden godtgjørelse. Avtalen forutsetter godkjenning fra årsmøtet. Tolfaposten. Nic. følger opp dette. Sak 29/06 Regnskap 2006 Regnskap for 2006 ble lagt fram av Sigurd og gjennomgått av styret. Styrets forslag til regnskap legges fram for årsmøtet til godkjenning. Sak 30/06 Budsjett 2007 Forslag til budsjett ble lagt fram av Sigurd og vedtatt av styret med noen mindre endringer. Budsjettet legges fram for årsmøtet til godkjenning Sak 31/06 Årsmelding 2006 Nic. la fram utkast til årsmelding. Utkastet ble, med noen mindre endringer, vedtatt som styrets årsmelding. Årsmeldingen legges fram for årsmøtet. Sak 32/06 Eventuelt Nye medlemmer: To medlemmer meldte seg ut høsten 2006 og begrunnet dette med høy alder og lite bruk av studiesenteret de siste årene. Styret ved Nic. tilbyr de ledige plassene til de to med lengst ansiennitet og ber de øvrige på ventelisten om å bekrefte om de fortsatt vil stå der. Det årlige styremøtet i Tolfa: Planlegges til 8. og 9. juni. Sigurd reserverer rom. Bestilling av reise bør vente til etter valg av nytt styre på årsmøtet dersom Tolfa-møtet må flyttes. Renhold på studiesenteret: Styret har erfart og fått signaler om at renholdet ikke har vært tilfredsstillende over lengre tid. Vi vil sammen med Sophie lage avtale med renholder der oppfølging og kvalitetssikring blir forbedret. Videre vil styret minne medlemmene om at alle som gjester senteret er forpliktet til å rengjøre eget rom før avreise og bidra til rengjøring av fellesrom ved behov. For øvrig vil styret sørge for at det bestilles rundvask, av rengjøringsfirma om mulig, etter at nykjøkkenet er ferdig. Øyvind tar dette videre med Sophie på neste Tolfa-tur. Pål Kristensen referent Sak 28/06 Årsmøtet 2007 Årsmøtet arrangeres i Bergen lørdag 24. mars av en komité ledet av Alf Hommedal. Det skal sendes ut invitasjon til alle medlemmer medio februar via 4

5 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 FORENINGENS TILLITSVALGTE Styreleder: Nicolai Heldal, valgt i 2005 Styremedlemmer: Sigurd Johansen, valgt i Pål Kristensen, valgt i 2006 Marit Egner Engh, valgt 2006 Øyvind Gunnarsjaa, valgt i Varamedlemmer: Brit Dyrnes, valgt i 2006 Gisle Hannemyr valgt 2005 Kasserer: Sigurd Johansen Bookingansvarlig: Sigurd Johansen Valgkomite: Ragna Binde Redaktør av Astrid Andersen Alf Tore Hommedal Tolfaposten: Pål Steigan Revisor: Odd Kjellsberg STYRETS ARBEID Styrets arbeid har i 2006 vært konsentrert om planlegging og oppfølging av arbeidet med nykjøkkenet, koordinering av den løpende driften av senteret og støtte til kulturelle aktiviteter. Aktiviteten ved senteret har totalt sett vært jevnt god, men med en fortsatt nedgang i belegget sammenlignet med tidligere år. Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Den kulturelle aktiviteten har vært høy, med utstillinger og musikkfestival i Tolfa, kulturarrangement i Trondheim med deltakelse fra Tolfa og bidrag til utstilling i Tarquinia. Utbedringsarbeidene ved senteret har i 2006 hovedsakelig bestått i utbygging av nykjøkkenet, ved siden av mindre innvendige arbeider. Arbeidet med nykjøkkenet skjøt fart i 2006 og avsluttes i Styret har avholdt tre ordinære styremøter og behandlet 32 saker. Ett av styremøtene gikk over to dager i Tolfa i mai, de to andre i Oslo. Utover dette har det vært jevnlig kontakt mellom styremedlemmene på e-post og telefon. Tolfaposten har kommet ut med tre fyldige nummer i Styret takker Pål Steigan for det gode arbeidet med medlemsavisa. Medlemmene oppfordres til å bruke Tolfaposten aktivt til synspunkter, forslag og beretninger. Styret takker Sophie Hinsch for hennes uvurderlige innsats også i året vi har bak oss. DRIFTEN AV FORENINGEN Medlemsutviklingen Foreningen hadde pr medlemmer, hvorav 85 ordinære medlemmer og ett æresmedlem. Tre medlemmer har meldt seg ut og er erstattet med tre nye medlemmer i Det har vært stor pågang av personer som ønsker å bli medlem i foreningen. Ved utgangen av januar 2007 var det 18 personer på ventelisten. Økonomi Regnskapet for 2006 viser et overskudd på kr, mot et budsjettert underskudd på kr og et overskudd på kr i Avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak lavere kostnader enn budsjettert. I budsjettet var det satt av til oppussing og vedlikehold, med hovedtyngden på første byggetrinn på nytt kjøkken. Tidsforskyvning av dette arbeidet har bidratt til at samlede kostnader til drift og vedlikehold 5

6 er ca kr lavere enn budsjettert. Sammen med flere mindre avvik på kostnadssiden gir dette et samlet mindreforbruk i forhold til budsjett på i overkant av kr. Overnattingsinntektene fra medlemmer, familie og venner var lavere enn budsjettert. Dette ble imidlertid mer enn kompensert av økte inntekter fra seminarer, slik at samlede overnattingsinntekter ble i overkant av kr høyere enn budsjettert. Sammen med andre, ikke budsjetterte inntekter, ga dette et positivt avvik på inntektssiden på i overkant av kr. Det positive resultatet, sammen med likviditetseffekt på kr knyttet til utskifting av medlemmer, gjør at likviditetsreserven øker til kr ved utgangen av Dette gir foreningen en solid økonomisk plattform, med fortsatt handlingsrom til opprustning av senteret og støtte til kulturelle formål. Styret arbeider som før etter en tredelt modell for finansiering av driften til senteret. 1 Alle investeringer dekkes i hovedsak av medlemslån. 2 Alle faste utgifter med driften i form av forsikringer, skatt, gebyrer etc som må betales enten vi bruker senteret eller ikke, dekkes av årskontingenten. 3 Driftsutgifter i forbindelse med bruken av senteret og løpende vedlikehold av bygningsmassen dekkes av overnattingsgebyrer. Dagens nivå på årskontingenten er på nivå med summen av faste utgifter. Styret foreslår derfor å beholde årskontingenten på kr. Overnattingsavgiftene foreslås heller ikke endret i Kulturutveksling I budsjettet for 2006 disponerte styret kr til å støtte kulturprosjekter. Tre søknader ble behandlet. Hver søknad ble tilgodesett med kr ,-. Encontrate juni og juni i Tolfa. Prosjektleder Pietro Matarese. Utstillinger, kunst og kulturtema. Ambiente Transparente. Ole Tolstad 6 og Marianne Hølmebakk deltok fra Studiesenteret. Kulturfusjon 06 I april hadde Atelier Ilsvika, Trondheim, et forprosjekt i Tolfa i forbindelse med Kulturfusjon 06. Der deltok 20 kulturarbeidere fra Norge samt Pirjo Eronen og Pietro Matarese fra Tolfa. Dette la grunnlaget for den senere Kulturfusjonen, som fant sted i Trondheim august samme år. Italienske gjester i Trondheim var Pirjo, Pieteri og Pietro. Norske deltakere med tilhørighet i Tolfa-foreningen var Ole Tolstad, Anne Marie Hagerup og Brit Dyrnes. Taide Keramikkutstilling i Tarquinia oktober. Medlemmer fra Tolfa-foreningen som deltok var Barbro Hernes, Anne Marie Hagerup og Brit Dyrnes. Til åpningen hadde Anne Grethe Bergsland en italiensk/ norsk fremføring på det lokale torget i Tarquinia. Mange fra Studiesenteret tok turen til Tarquinia og overvar den store åpningen. I mai ble det arrangert et internasjonalt kammermusikkseminar i studiesenteret under ledelse av Jenny Foss Abrahamsen og Bent Liisberg. Ellen Aaene Aune var medhjelper i Tolfa. Tolfa-koret deltok. Seminaret, som hadde deltakere fra Norge, England, USA, Nederland og Italia, endte opp med felles konsert i fullsatt kirke i Cappucciner-klosteret. Styret er godt fornøyd med utbyttet av støtten i 2006, og foreslår at det også for 2007 avsettes kr til kulturelle aktiviteter på budsjettet. I 2006 ble det for andre gang gjennomført et kurs i italiensk på senteret. Kurset var igjen vellykket, og styret håper at det blir fulgt opp av tilsvarende kurs i Belegget Samlet antall gjestedøgn i 2006 var 2 815, som er en nedgang på 7 % i forhold til 2005 og 17 % i forhold til Hovedårsaken til nedgangen i 2006 var færre overnattinger fra medlemmer, barn og venner. Fra 2003 er antall overnattinger fra medlemmer redusert med mer enn 19 %. Nedgangen blant barn og venner er enda mer markert. En økning i seminarvirksomheten både i 2004, 2005 og 2006 oppveier bare deler av nedgangen i besøket fra medlemmer, barn og venner.

7 Utviklingen i besøket er illustrert i figuren ovenfor. I 2006 benyttet 56 medlemmer medlemskapet til overnatting for seg selv, familie eller venner. De fem siste årene har 82 medlemmer benyttet senteret. Gjennomsnittlig bruk pr. medlem som benyttet senteret i 2006 var 22 døgn. Dersom den nedadgående trenden i medlemsbesøket fortsetter, kan det bli nødvendig å kompensere med ytterligere satsing på seminarer, en økning i antall medlemmer eller andre inntektsøkende tiltak. Etter styrets vurdering er det ikke nødvendig med denne typen tiltak nå. Det ble gjennomført fem seminarer i Med unntak av topperiodene i påsken, sommerferien og deler av oktober er det god plass i senteret hele året. Utnyttelsesgraden for året som helhet var totalt 40 % og blant medlemmer 31 %. Dersom desember, januar og februar trekkes ut, var utnyttelsesgraden totalt 54 % (42 %). DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV ANLEGGET Utbedring/oppgradering Den viktigste entreprisen i 2006 var utvidelse og oppgradering av nye kjøkken. Denne ble igangsatt ved oppstartsmøte med våre håndverkere De gamle uthusene ble revet, og råbygget for nye kjøkken ble oppført. Dette arbeidet innebefattet i hovedsak ikke rørlegger og elektriker, kun bygningsmessige arbeider. Denne fasen ble ferdigstilt i begynnelsen av april Vedlikeholdskomitéen hadde et nytt oppstartsmøte med våre håndverkere Dette neste byggetrinnet omfatter riving av fasaden i nye kjøkken, alle rør- og elektrikerarbeider samt resterende bygningsmessige arbeider. Arbeidene er beregnet å være avsluttet i løpet av mars Etter at kastanjen ble felt, har styret arbeidet med forslag til en pergola, som forventes installert før sommeren Løpende vedlikehold Foruten avtalte punkter for vedlikehold, som Sophie følger opp rutinemessig og rapporterer om, utføres øvrig vedlikehold etter behov. Enkelte rom er blitt utbedret av maler. Lekkasjen fra terrassen over dagligstua vil bli forsøkt utbedret i løpet av våren Det kan være flere grunner til at vann trenger igjennom terrassegulvet. Hallen hadde tydelige tegn på fukt i nedre del av tapetet på veggene. Dette ble fjernet og veggfeltene ble malerbehandlet. Våren viste at vinteren hadde vært hard mot fasadene. Nedre del av fasade mot sydvest, sydøst samt noen andre flater ble utbedret. Behandlingen var dessverre ikke som veggen forøvrig. En annen håndverker som behersker anleggets malingsteknikk vil overta dette vedlikeholdet. 7

8 Regnskap

9 Budsjett

10 Ver velkomne til Bergen Lørdag, 24. mars 2007 kl Stad: Bryggens Museum Dreggsalmenning Bergen Som ved årsmøtet i 2004 disponerer vi auditoriet i Bryggens Museum, som ligg ligg på Bryggen like ved SAS-hotellet og Mariakirken. For dei som ynskjer det prøver vi å ordne felles lunsj (pastasalat) i kafeen ved museet. Prisen er ikkje endeleg klarlagt enno, men den vil de få vite ved lunsjpåmeldinga. Middag lørdag kveld Middagen blir på eit lite, koselig spisested med peis: Pygmalion (Økocafe og galleri), Nedre Korskirkealmenning. 4. Vi vil der få ein italiensk buffet. Pris: Kr. 250 pr.pers. + drikkevarer. Klokkeslett: Samling fredag kveld Erika og Per vil gjerne invitere dei som kjem fredag til ein enkel suppe heime hjå seg i Kalfarlien 16A. Meld dykk gjerne på i god tid, for i den nye leiligheita er det begrensa plass jamført med det tidlegare huset! Pris: Kr. 150 for mat og vin. Klokkeslett: Eventuell samling søndag Dersom nokon av årsmøtedeltakarane har interesse av det, kan vi søndag arrangere ei byvandring i det historiske Bergen, t.d. på Bryggen, som står på UNESCOs verdsarvliste. Vi kan også ta ein nærare titt på den arkeologiske mellomalderutstillinga i Bryggens Museum, som vi elles berre kjenner som årsmøtelokale. Elles kan vi anbefale Bergen Kunstmuseum og Rasmus Meyers samlingar. Eller kva med ein tur på Fløyen? Eller i Grieg-året 2007: Ein tur til Troldhaugen?? Overnatting/hotell Deltakarane ordnar overnatting på eiga hand. Vi har innhenta nokre tilbod på hotell, og har fått ein særleg god avtale frå Hotel Terminus, som skulle vera 10

11 kjent frå tidlegare Bergen-årsmøte, då vi har hatt middagen der. Hotellet ligg like ved Bergen Jernbanestasjon og ikkje langt frå Bergen Bystasjon, der flybussane stoppar. Frå hotellet er det ca. 20 min å gå til Bryggens Museum. Vi har fått reservert 20 rom fram til 24. februar. Ved bestilling er stikkordet: Tolfa. Grand Hotel Terminus Zander Kaaesgt. 6, 5015 Bergen. Tlf Enkeltrom: kr. 675,00 (inkl. frukost) Dobbeltrom: kr. 400,00 pr. per., dvs kr 800,00 (inkl. frukost) Dersom nokon skulle ynskje eit anna hotell, kan vi foreslå: Steens Hotel Parkveien 22, 5007 Bergen Tlf: Enkeltrom: Dobbeltrom: kr. 600,00 (inkl. frukost) kr. 800,00 (inkl. frukost) Helgepris. Hotellet ligg på Nygårdshøyden, like ved Nygårdsparken. Det er ca. 20 min å gå til Bryggens Museum. Obs!! Vi treng innan lørdag 17. mars påmelding til følgjande: - Samkome fredag - Lunsj under årsmøtet - Middag lørdag kveld - Eventuell byvandring søndagen. Vær så snille: Prøv å halde påmeldingsfristen slik at de kan hjelpe oss å halde vår frist!! Påmelding til Erika og Per Anfinsen: Tlf eller eller Alf Tore Hommedal: Tlf eller Igjen: Ver velkomne til Bergen!! Erika, Per og Alf Tore Bryggens Museum 11

12 Kastanjetreet Klokka er snart ti, ropte jeg ut med kaffegrut i håret og nedover bukselåret. En espressokanne hadde eksplodert på komfyren og hele kjøkkenet var oversprøyta med kaffe. Alle som var hjemme i kollektivet hadde kommet for å hjelpe til. Vi var fjollete overivrige i pur glede over at ingen var blitt alvorlig skada og alle diskuterte hva som egentlig var skjedd, og hvor var bunnfilteret i sila blitt av? Men noen av oss måtte avbryte nedvaskinga av kjøkkenet for å rekke avtalen med Dag som skulle kjøre oss til tresenteret. Endelig var vi blitt enige om å kjøpe et nytt kastanjetre etter at det gamle store treet sakte døde og måtte sages ned. Det var ikke bare skyggen for sola vi savna, det var som om hjørnet av hagen hadde sunket, selv om treet med hele dets tyngde var borte. Nå var hullet gravd og alt sto klart til et nytt tre. Leif, Jan og jeg skulle dra, men Petter skulle følge med ned til Dag og bilen hans. Det sto ingen hvit Toyota kassebil på gamletorget og heller ikke en høy skjeggete nordmann fra Arendal. Vi gikk opp smuget der han bodde, og banka på den lille rare inngangsdøra. Aud åpna og fylte døråpningen med et stort sjenerøst smil. Kom inn, vi har akkurat laga kaffe. Hva slags kaffe, sa jeg og hadde eksplosjonen med espressokanna friskt i ørene. Hva slags? Vi bruker bare pulverkaffe da sa Aud litt beskjemmet. Gudskjelov, vi tar gjerne kaffe sa jeg og fortalte om eksplosjonen hjemme. I den hyggelige lille stua satt Dag ved spisebordet og leste avisa. Vi installerte oss, praten gikk lett rundt bordet, og ingen av oss tenkte lenger på at vi alt var seint ute og skulle reise langt for å kjøpe tre. Aud skulle bli bestemor og måtte vise barnetøyet hun alt hadde strikka, og siden Leif hadde på seg den gamle Setesdals kofta si, kom vi inn på en lang diskusjon om strikking og hvorfor den hadde en brei hvit kant nederst. Genseren skulle være nede i buksa, og trengte derfor ikke mønster, og dette leda oss videre til åttetaggsrosa som jeg hadde funnet igjen i Palestina og hvordan alt vandrer og Dags motorsykkeltur til Berlin og over til motorsyklistenes livsfarlige leik i svingene her i Italia, og litt mer om motorsykkelbekledning og så kom det GPS: Alle mennene ble ivrige. Jeg fortalte om hagesenteret utenfor Bracciano. Det går greit, sa Dag, jeg skal ha noe vin nede ved Cervèteri. Vi kan dra til hagesenteret først. Jan og Leif installerte seg bak i mørket, sammen med en vaskemaskin, seks tomme vinballonger og et slags bord med en smal benk de kunne sitte på. Foran satt Dag, GPSen og jeg. Jeg har plottet GPSen inn på vinhandleren, sa Dag, og jeg fikk bluetooth en i øret. Hun begynner snart å mase om å snu fordi hun vil en annen vei. Når jeg først har plottet henne inn på et mål, gir hun seg aldri. Men jeg veit hvor jeg har henne. Vi hadde mye moro sammen på turen til Berlin. Om 80 meter kan du snu, sa en vakker svensk kvinnestemme i mitt venstre øre. Vi kjørte gjennom det mjuke, grønne landskapet. Det var høst, og kastanjetrærne langs veien hadde sluppet sine piggete frukter som lå klare til høsting i veikanten. Det hadde regna svært mye de siste dagene. Nå var det opphold, men fuktigheten hadde samla seg i tåkedotter som la seg ned i dalsøkkene og forsterka åsenes runde, kvinnelige former. Hvite, store maremmakyr med kraftige horn beita på gressbakkene sammen med hester og sauer, og siden de gikk ute hele vinteren hadde de nå begynt å få høyballer som ekstra fôr. Vi fant hagesenteret i Bracciano uten hjelp fra GPSen. Jeg fikk åpna bildøra bak, og Leif og Jan steig litt plirende og ganske ustødig ned på grusen. Jeg var på nippet til å tilby meg å bytte plass med en av dem, men klarte heldigvis å tie stille. Det var masse trær der, men ingen betjening å se. Da vi oppdaga kontorbua, kom to røykende unge jenter ut og jeg forsto at vi hadde forstyrra en interessant samtale. Nikotinlukta fra sigarettene tok over den sterke lukta av jord, og litt søtlig høst. Dag forklarte på italiensk at vi skulle ha et kraftig og fint kastanjetre, en Marone. De rista på hodet. Det hadde de ikke. Men vi så da virkelig noen kastanjetrær stå der borte, de var ganske pjuskete, men de var nesten tre meter høye og det var jo en god start. Jentene ble motvillige med bort til trærne vi hadde sett,

13 men de hadde selvfølgelig hatt rett, dette var ikke Maronetrær, men hestekastanjer som var uspiselige. Jentene forklarte at det var et annet hagesenter utenfor Cervèteri. Og det var jo ikke så langt fra vinhandleren. På den smale, svingete veien vestover ble vi liggende bak en full sementbil som ikke riktig visste hvor den skulle ta av. Den kjørte i 30 og blinka før hver avkjørsel. Det var da Dag begynte å snakke om akslinger. Har den to eller tre, tro? Jeg må se den fra sida, sa han mens han lente seg ut av sidevinduet. Jeg forsto nå at jeg befant meg i en total manneverden. Jan og Leif som ikke så noe som helst der bak, var gått over fra å snakke om vin og druetyper, til GPS som du kunne ha med deg i hånda for å finne fram i storbyer. Men hva var akslinger? Gikk det an å spørre om det uten å dumme seg helt ut? Hva er en aksling på en sementbil? sa jeg som om jeg ikke var spesialist på akkurat den type biler. Dag så litt forundra på meg. Akslinger, nei det er jo egentlig den roterende stanga mellom et hjulpar, men vi pleier å si at vogna har så og så mange akslinger. Akslinger er bra skjønner du. De kan du gjøre mye rart med. Du vet, akslingene bærer hele vekta på vogna. Det er fint med flere akslinger, særlig når du kjører på dårlig føre. Du kan jo løfte opp det ene hjulparet hvis det er glatt og du kommer til en bratt bakke. Da får du mer tyngde på det bakerste paret. Veldig nyttig å ha den muligheten når du har full vogn. Og du kan låse en aksling, sånn at hjula kan beveges uavhengig av hverandre. Og så har du jo boggier da. Sementbilen kom i en venstresving. To akslinger, sa Dag. Boggier er fine på vinterføre. Har u en boggi kan du få i gang en semitrailer på det glatteste underlag. Jeg begynte å forstå hvor mye jeg ikke visste om biler etter over tretti år som sjåfør. Det lille førerhuset foran i kassevogna var blitt et klasserom med åpning inn til en ny verden. Dag fortalte på en sånn måte at det var helt greit å spørre videre. Jeg trodde en boggi var en type trailer? sa jeg litt usikkert. Nei, en boggi er en slags tralle med flere hjulpar som er montert sammen. Så kan hele tralla svinge i forhold til kjøretøyet. Har du et langt vogntog er det mye lettere å svinge med en boggi. Også så mye bedre å kjøre med! Sementbilen svingte nå inn en sidevei og vi kunne sette opp farta igjen. Bak i bilen gikk nå praten om hjortelusflua som fester seg på mennesker og kaster vingene sine når den lander, om flåtten og kulturlandskapet og problemet med inngjæring av geiter. Om hundre meter skal du svinge til venstre. GPSen var tilbake igjen. Foran oss lå havet og vi nærma oss Via Aurélia, den gamle veien mot Cervèteri. Vi tok av hovedveien og kom inn på en smal grusvei mellom flate vinmarker. Vinstokkene var planta i pinlig nøyaktige rekker og bladrankene var bundet opp som en kjempepergola. Men druene var høsta inn og bladene var i ferd med å bli gule. Vi parkerte på den gruslagte plassen, jeg åpna for Jan og Leif. De vakla mysende ut på plassen som to oldinger som hadde sittet på kammerset i årevis. En kvinne på min alder kom mot oss mens hun tørka av hendene sine på forkledet. Hun hadde sort oppsatt hår og stripete kjole under det blå forkledet. Det var tydelig at Dag hadde vært her før. Vi tok med oss de to plaststativene med de tomme vindunkene og fulgte etter bondekvinnen og Dag inn en nedkjørsel under huset. Her sto fire tremeter høye ståltanker med tappekran. Det måtte være tusenvis av liter i hver tank. Litt lenger inne sto flere mindre tanker og flasker med olivenolje. Dette var vinen og oljen de hadde produsert i fjor. Årets avlinger var nå under produksjon. Dag visste hvilken rødvin han skulle ha. Leif spurte om det likevel var mulig å smake på rødvinen. Kvinnen så litt rart på oss, men forsvant inn i et siderom. Hun pleier ikke å gi smaksprøver, men siden vi var utlendinger så sa Dag diskret. Hun kom tilbake med hvite plastkrus som hun tappa i fra slangen på den ene krana. Mens vi smakte på vinen satte hun seg på en liten trefotet krakk, stilte de seks femlitersflaskene opp i rekke, skrudde av korkene og startet tappingen. Når hun hadde tappet alle seks vinkannene rev hun av en liten plastbit fra en rull og la den på flaskeåpningen før hun skrudde på korken. Det skulle vel holde for en måned, sa Dag og betalte. Det var allerede langt over lunsjtid, vi hadde vin

14 men ikke kastanjetre. Hagesenteret lå godt synlig fra veien. Vi gikk alle fire målretta mot en ekspeditør som så effektiv og besluttsom ut. Vi skal ha et kastanjetre, sa Dag med sin tydelige italienske uttale. Vi har ett. Det står der ved siden av deg. Det koster femti Euro, sa den ulastelige ekspeditøren. Et vakkert kastanjetre på vel en meter, ferdig klippet og med friske blader og knopper sto som om det venta på oss. Vi betalte, satte treet pent inn i bilen og var snart ute på Via Aurélia på vei hjem. Kjøpet hadde tatt tre minutter. Det var stille i bilen. Det var tydelig at de to bak var gått lei den harde og mørke tilværelsen der inne. Vi begynte oppstigningen mot Tolfafjellene og la havet bak oss. Veien svingte seg bratt oppover dette småbakkete landskapet med busker og beiteområder, lauvskog og enkelte pinjetrær. Selv nå på høsten var veisidene fulle av gule tusenfryd. Her passerer vi én som har det verre enn dere, sa jeg til gutta bak for å vise at jeg ikke hadde glemt å sette pris på min privilegerte plass. En eldre syklist med skikkelig sykkelutstyr tro seg oppover med et innbitt uttrykk i ansiktet. Kastanjetreet vårt var kjøpt i Cervèteri, en av de tolv viktige byene til de gamle etruskerne. Før het byen Caere, og Cervèteri kommer fra latin, fra Caere vetus, som betyr det gamle Caere. Caere kommer fra ceremonia. Etruskerne var ikke bare kjent for å nyte livets goder, men hadde også en lidenskap for seremonier. Vi måtte ha en seremoni når vi skulle plante treet! Seremonien startet presis klokka seks. Vi hadde pynta oss, satt fram sjampanje og glass. På forhånd hadde vi gjort klart en tett beholder som skulle legges under rota på treet, som en hilsen fra kollektivet til de som kanskje en gang ville finne den. I glasset var det et sett norske og italienske mynter, kvitteringen for treet og en signatur av alle ni treplanterne med et norsk og et italiensk frimerke. Vi planta, drakk og foreviga det hele. Så målte vi høyden. Treet målte en meter og trettiseks centimeter. Da slo en tanke ned i meg. Er dette et Maronetre? Sa Dag til ekspeditøren at vi skulle ha en spisekastanje? Marianne Hølmebakk Kransesk[l for kastanjetreet

15 Salmer fra kjøkkenet Redaksjonen har fått tilsendt noen sterke bilder av ombygginga av kjøkkenet. Det er sterke saker, og vi har vurdert om vi kan sette slike scener på trykk. På den andre sida har vi jo hensynet til trykkefriheten og redaktørplakaten, så vi kjører dem på. Fotograf: Sophie Ny døråpning fra det gamle kjøkkenet inn til det nye. 2. Gulvet i nykjøkkenet får et underlag av ventilert terrakotta for å motvirke fuktighet gjennom utlufting Nykjøkkenet sett utenfra. 4. Nytt vaskerom tar form ved siden av inngangen til grotta.

16 Il teatro di Tolfa Plansjen øverst viser hvordan kulturhuset i Tolfa er planlagt å bli. Bildet under viser hvordan huset blir seende ut fra vår side Foto: Sophie

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Innhold Leder... Manglende dørskilt... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styreledere... Litt av hvert å henge fingra i i

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

CENTROSTUDI ITALO-NORVEGÉSE SAN GIUSEPPE DI TOLFA HÅNDBOKA INFORMASJON GODE RÅD RETNINGSLINJER HUSVETT. www.tolfa.no / www.artemisia.

CENTROSTUDI ITALO-NORVEGÉSE SAN GIUSEPPE DI TOLFA HÅNDBOKA INFORMASJON GODE RÅD RETNINGSLINJER HUSVETT. www.tolfa.no / www.artemisia. CENTROSTUDI ITALO-NORVEGÉSE SAN GIUSEPPE DI TOLFA HÅNDBOKA INFORMASJON GODE RÅD RETNINGSLINJER HUSVETT www.tolfa.no / www.artemisia.no/tolfa Produksjon: Ole Tolstad www.tolstad.com 2009 VELKOMMEN TIL STUDIESENTERET

Detaljer

LINDA. Dyrehold i borettslaget Deler av skolen står ferdig. Lindeberg omsorgssenter Sparing til barn. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2008

LINDA. Dyrehold i borettslaget Deler av skolen står ferdig. Lindeberg omsorgssenter Sparing til barn. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2008 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2008 Dyrehold i borettslaget Deler av skolen står ferdig Lindeberg omsorgssenter Sparing til barn Innhold Leder... 2 Alf Martin Hanssen har gitt seg i redasjonen...

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev dyrenes STEMMENr. Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 1/2012 Ronjas dramatiske historie Tannstell på kjæledyrene Historien om Lillepus

Detaljer

Sosial hygge på Tanum Strand

Sosial hygge på Tanum Strand RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2013 - 32. ÅRGANG Sosial hygge på Tanum Strand Ble overrasket på bursdagen sin Full fres på Haraldvangen - sommerleir Sydenferie for alle Les mer side 10

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009

Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 2009 17 mai - Festmiddag med Jens Stoltenberg, se s. 9 Hva skjer i Den Norske Klubben Costa Blanca? Et magasin for medlemmer av Den Norske Klubben Costa Blanca og norgesvenner Nr. 4 1.5. 009 17. mai brev til

Detaljer

LINDA. Beregn boligskatten selv. Hva med utsikten? Høstens merkedager Aktiviteter på Lindeberg 4H. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2010

LINDA. Beregn boligskatten selv. Hva med utsikten? Høstens merkedager Aktiviteter på Lindeberg 4H. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2010 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2010 Beregn boligskatten selv Hva med utsikten? Høstens merkedager Aktiviteter på Lindeberg 4H Innhold Leder... 2 Boligskatten kan/skal du nå beregne selv...

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14 ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 2, DESEMBER 2006 53. ÅRGANG Brushytten får bygge side 2 Utenlandstur side 6-7 Superverver side 13 Sukkersnop side 14 Martins siste dag side 14-15 Gamlekarene 75 år side

Detaljer