HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2011. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar"

Transkript

1 HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding 2011 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar

2 Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune 1. Storåsen Ungdomshus 82, Ulset Eva Næss Tlf: Bergen-Sandviken Sandviksv. 41 Vinjar Wærenskjold Tlf: Bergen 1 FA Frelsesarmeen Bergen sentrum Bengt Anthun Tlf: Lone Lone barneskole Asle Lohne Tlf: Arna MSK Hølbekken 1, Arnatveit Johannes Dencker Tlf: Laksevåg Damsgårdslunden 15 Thomas Lundberg Tlf: Bergen MS Metodistkirken i Fyllingsdalen Tormod Gulichsen Tlf: Laksevåg sjø Naustet, Kjerreidviken Tor Arne Halvorsen Tlf: Solheimsviken FA Sambrukshuset Inger Anne Netland Tlf:

3 Side 3 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR 18. Bergen Store Starefossen gård Alf Johan Knag Tlf: Bergen Christiegården dagsenter Øystein Nordvik Tlf: Ulriken Landås kirke May-Lill Damm Tlf: Bergen Slettebakken kirke Jan Thomas Moldung Tlf: Fjøsanger Storetveit sykehjem Ragnar Pettersen Tlf: Bønes Bønes kirke Erik Geber Tlf: Øvsttun Birkeland menighetshus Bjørn Erik Liland Tlf: Skjold Harald Skjolds veg Bjørn Arne Øvrebø Tlf: Sandsli Aurdalslia skole Terje Langedal Tlf: Ladegården FA Frelsesarmeen Ladegården Kristin Hagen Tlf: Søreide Søreide Jill Opsahl Tlf: Liland Møterlokaler: Liland Skole Monica Johannesen Tlf: Askøy kommune Askøy MSK Misjonskirken Askøy Sigmund Hovde Tlf: Austevoll kommune Austevoll sjø Trolandshammar skule Arne Lier Tlf: Fjell kommune Ekerhovd FA Ekerhovd Arvid Nese Tlf: Kolltveit BK Fjell festning Gunvor Bråthun Moe Tlf: Kvam herad Norheimsund Norheimsund Knut Njå Tlf: Øystese Øystese Bjørn Vik Tlf: Os kommune Os Kolskogen Ferstad Kari Høvding Tlf: Osterøy kommune Valestrand Valestrand Jonny Tjong Tlf: Haus speidarlag Thor Alan Bell Sund kommune Glesnes Glesnes Hildegunn Sørheim Tlf: Voss kommune Voss Voss Ole Erik Almenningen Tlf: Lindås kommune 1. Lindås Lindås Liv Karin Furelid Tlf: Paraply -grupper Rovernes beredskapsgruppe Bergen (RBG) Speidersenteret i Marken Jørn Thommasen

4 Side 4 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Kretsstyrets Beretning 011 har vært nok et aktivt år i kretsen vår. Høydepunktet var nok kretsleiren på Voss som ga oss mange gode 2 speideropplevelser. Hos Robert AS er blitt vel etablert på speidersenteret, og gjør at stadig flere av våre medlemmer finner frem til speidermiljøet i Marken. retsen har en god og sunn økonomi. Årets regnskap viser et overskudd på hele mot et budsjettert lite K underskudd. Ca av overskuddet stammer fra kretsleiren og ikke ennå benyttede midler på Kvamsøy. Kretsstyret vil komme med forslag til disponering av dette overskuddet som vil komme alle gruppene til gode. edlemsstatistikken for 2011 viser for første gang på 6 år en svak nedgang på 32 medlemmer. Dette er ikke en M utvikling kretsstyret er fornøyd med, men tallene lyver litt. Vi fikk i nye grupper, Liland og Haus som ikke ble registrert i NSF før i Bare disse gruppene til sammen har ca 70 medlemmer. Disse kan vi glede oss over først i 2012 statistikken. et som likevel er å merke seg er at vår krets er den kretsen i landet som har desidert flest aktive grupper. Det er et D svært godt grunnlag for fortsatt vekst! t annet svært viktig satsingsområde er lederutvikling. I 2011 ble det første ELFUL-kullet på 17 deltagere ferdig, og E kull 2 har startet med 12 deltakere. Kretsstyret har jobbet og jobber iherdig for at dette skal bli en lang og god tradisjon. Vi kan være fornøyd med oss selv når vi nå ser at andre kretser følger vårt opplegg. n stor oppgave som står foran oss når det gjelder lederutdanning er å få flere ledertrenere. Det trenger kretsen vår. E Kretsstyret vil arbeide aktivt for dette. i vil også bemerke et vi i 2011 hadde et betydelig antall speidere på Peff-kurs. Det tegner bra for videre rekruttering V av nye ledere. retsstyret har i 2011 arbeidet med utviklingen av leirstedet på Kvamsøy. Arbeidet har nok gått senere enn vi skulle ha K ønsket, og dette skyldes i hovedsak årsaker vi ikke rår over. Vi har et godt håp om at mye vil skje i å nasjonalt plan har kretsen også i 2011 markert seg. Kretsleder/korpssjef-samling ble arrangert i Bergen i mars 2011 P med kretsen som teknisk arrangør. Videre må nevnes at årets vinner av NM i speiding var fra 1.Fjøsanger. Gratulerer! retsstyrets medlemmer har gjennom året besøkt mange av gruppene i kretsen, men slett ikke alle. Det er en K forutsetning for godt arbeid i kretsen at vi har god kontakt med alle grupper. il slutt vil kretsstyret rette en takk til alle de ledere som hver uke står på både på turer og møter slik at så mange som T mulig skal få oppleve speidereventyrene. Vi vil også rette en stor takk til Lilli og gjengen som nok en gang har hatt et flott julemarked til inntekt for kretsen! Ragnar Pettersen Louise Pettersen Dag Johan Steinskog Ulf Larsen Hege Christin Olsen Kjell Aalvik Christopher Kvalvåg Besøksadresse: Speidersenteret, Tverrgaten 2, 5007 Bergen Postadresse: Postboks 723, 5807 Bergen Telefon: E-post: WEB:

5 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 5 Medlemsstatistikker Region Sentrum 4. Bergen-Sandviken 16. Bergen 18. Bergen 23. Bergen Bergen 1. FA Solheimsviken FA Ulriken Ladegården FA Region Vest 1. Laksevåg 3. Laksevåg Bergen MS Ekerhovd FA Glesnes Kolltveit BK Askøy MSK Region FANOS 1. Fjøsanger 1. Skjold 1. Øvsttun Bønes Os Kolskogen Sandsli Austevoll sjø Søreide Region Nord 1. Lone 1. Storåsen Arna MSK Hordvik MSK Valestrand 1. Lindås Liten nedgang, men vekst i krinsen. Sjølv om statistikken i år viser ein liten nedgang, har 2011 vore eit år med vekst for krinsen. Grunnen til at dette ikkje kjem fram i oversikta er at Haus speidarlag og Liland speidergruppe ved årsskiftet ikkje var meldt inn i forbundet og derfor ikkje er ein del av oversikta. Det som uroar noko er at store etablerte grupper misser medlemmer, og dette er noko krinsen ønskjer å ta tak i. Så treng det hjelp ta kontakt med krinsen og inspirator programmet til NSF sentralt. Medlemsutvikling : : : : : : : : : Region Hardanger og Voss Norheimsund Voss 1. Øystese Andre Speidersenteret speidergruppe Rovernes Beredskapsgruppe Direkte medlemmer Kommentar til statistikken Statistikken viser tal på betalande medlemmer. Blå tall viser vekst. Røde tall viser nedgang i medlemstalet. Svart viser uendra medlemstal frå året før.

6 Side 6 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Haus Speidarlag VEKST TEKST: Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Kate Elin Lid H aus speidarlag er ei av dei nye gruppene i krinsen. Gruppa held til ute på Osterøy og tel i dag rundt 50 medlemmer, Det var Thor Alan Bell, tidlegare speidar i, som tok kontakt med Speidersenteret for å høyre kva som skulle til for å starte ei speidergruppe. Det var arrangert eit møte med interesserte leiarar frå Haus, der også leiarar frå Arna var med for å komme med innspel. D et var arrangert aktivitetsdag, og rundt 50 små og store møtte opp. Dei fekk alle prøve seg på spikking, livliner og andre speidaraktivitetar, før dei vart servert varm suppe av Thor Alan. Foreldra som var møtt opp var einige om at ein trengde ei speidargruppe på Haus, og at ein skulle starte med prøvespeiding fram mot nyttår. G ruppa vart meldt inn i forbundet den og har i dag 54 medlemmer. Fakta: Held til på Haus. Har vorte tatt vel i mot i bygda. Arna MSK er faddergruppe.

7 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 7 Liland speidergruppe TEKST: Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Lene Merete Hansen D et gror i godt i Fana om dagen, med tre nye grupper på nesten like mange år. Liland er den nyaste gruppa, og held til i området til gamle Blomsterdalen speidergruppe. Også her er det foreldre som ser nytten av speiding som har starta opp gruppa. E tter oppstartsmøte og prøvemøte i øspøs regnver med godt oppmøte vart det også her enighet om å starte opp ei speidargruppe. Sandsli har sagt seg villig til å hjelpe til som faddergruppe i oppstarten, og krinsen er etter kvart godt representert i området. VEKST G ruppa er i full gang med å lage sin eigen leirplass i skogen, og må jage ungane heim igjen når møtet er ferdig. Fakta: Held til på Liland skole Trivast sjølv om det regnar

8 Side 8 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND ELFUL: Ettårig Lederkurs For Unge Ledere LEDERKVALITET TEKST : Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Jens Ivar Kleiven K ull 1 avslutta sitt kurs med ein avslutningstur til Kandersteg i Sveits. Ein tur som inneholdt alt frå byvandringar til spektakulære fjellturar. Alle som var med sit igjen med minner for livet. Både frå avslutningsturen, men også frå året som gjekk med kurs, arrangement og turar som kullet deltok på. K ull 2 starta opp i haust og har så langt vore gjennom første del av grunntreninga, og har fått teke del i andre opplevingar. Til våren skal dei blant anna halde peffkurs i samband med Vårkurset som krinsen skal ha på Kvamsøy. E LFUL modellen har skapt interesse også utanfor krinsen og vert i år også arrangert av tre krinsar på austlandet, og NSF håpar at også ein tredje krins vil arrangere noko liknande frå hausten av. K urset vil også i år verte avslutta med ein tur til Kandersteg i Sveits. Fakta: 2. kull er starta opp. Sist kurs gav 15 godkjende leiarar i krinsen. Konseptet er kopiert av andre krinsar i Norge.

9 Side 9 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Knutepunkt TEKST: Jens Ivar K. Kleiven Foto: Jens Ivar K. Kleiven Å rets Knutepunkt vart arrangert på Riple Skule på Totland. På fredagen var det krinsting slik som det også var i fjor. Oppmøtet i år var betydeleg betre, mykje takka vere deltakarane frå PEFF 2, som også var med på krinstinget. K ursmessig starta helga alt på onsdagen då det vart arrangert Sikkerhet på tur kurs med ca 20 deltakarar. Gjennom helga vart det arrangert Kurs i gruppeledelse, Norsk grunnkurs i førstehjelp, Nyingen og PEFF 2. H elga vart avslutta med felles middag for alle deltakarane på kursa. LEDERKVALITET Fakta: Krinsting og kurs på same plass 40 deltakarar på kurs

10 Side 10 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND VM i speiding MEDLEMSARRANGEMENTER TEKST OG FOTO : Jens Ivar K. Kleiven K ollevågen har begynt å få ein tradisjon. Ei helg i mai vert den fine plassen invadert av speidarar. I år var intet unntak. 36 patruljer og 21 kull var 6-8.mai samla for å kåre Vestlandsmeisteren i speiding. Veret var upåklageleg, og arrangørens bruk av Rite in Rain var nok ein gong bortkasta, men det er ein billig forsikring for fint ver. Blant oppgåvene i år var å lage ein leikebil med ballong som motor, og laging av flytebrygge, ei oppgåve dei fleste brukte heile natta på å få til. Ellers var det teori, orientering og andre oppgåver som høyrer ein meisterskap til. Vinnar i år vart Tiur i 1.Fjøsanger, som seinere gjekk av garde og vann NM i speiding. For småspeidearane var det Grønt kull frå 1.Øvsttun som til slutt stod igjen med flest poeng. Fakta: 6-8 mai, Kollevåg friluftsområde, Askøy 36 speiderpatruljar og 21 småspeiderkull deltok

11 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 11 SpeiderLAN TEKST: Jens Ivar K Kleiven FOTO: Susanne Grønner H elga 30.sept-2.okt vart det arrangert SpeiderLAN på Storetveit skole. Her var det samla ca 45 speidere og rovere som brukte helga på data og elektronikk. I tillegg til å kunne bruke pc var det også mulig for deltakarane å prøve ut lodding, ta seg ein dukkert eller spille vanlige brettspill. For dei som trengte litt frisk luft var det også mogleg å spille forball. D et var også speidere med frå Ryvarden krets. Det er hyggelig at vi kan reise på kvarandre sine arrangement. Fakta: 45 deltakarar Vart halde på Storetvetit skole. MEDLEMSARRANGEMENTER

12 Side 12 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND PIL: Peff, inspirasjon og ledelse MEDLEMSARRANGEMENTER TEKST : Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Susanne Grønner P IL vart arrangert på Fjell festning, ved lokala til Kolltveit BKS. Det vart arrangert Speiderlederkurs og PEFF 1. D eltakinga var god, og til saman var det nesten 100 stk som tok kurs denne helga. Vi var også heldige med veret, heilt fram til diplomane skulle delast ut. Då kom regnet og sørga for at alt som hadde vore ute måtte tørkast før det kunne pakkast ned igjen. S pesiell takk til Kolltveit BKS, som ikkje berre stilte område til disposisjon, men som også stilte med stab gjennom helga. M ålet for krinsen er å ha minst to kurshelger i året i tillegg til ELFUL. På vårkurset vil det alltid vere eit PEFF 1-kurs, og på haustsamlinga vil det alltid vere eit PEFF 2 kurs. Dette for at gruppene skal kunne planleggje og vite kva som kjem. Fakta: Over 60 påmeldte Inspirerande samling i fint ver.

13 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Side 13 Rover Rebus Rally TEKST : Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Ukjent P å ein forblåst parkeringsplass utanfor IKEA samla det seg søndag 23.oktober fire bilar som skulle delta på RoverRebusRally, roverne sitt svar på Bymanøver. T uren tok dei både høgt og lavt, innom skytebaner og bowlingbaner. For å komme seg til dei forskjellige plassane var kva bil nøydt til å løyse rebusar som fortalde kvar ein kunne finne neste post. D et heile enda eit amfi teater på Askøy, der dommarane fekk gleda av å høyre urframføringane av fire verk som laga hadde komponert i løpet av dagen. S jølv med berre fire bilar var det eit godt gjennomført og spanande arrangement, men andre roverlag bør kjenne si besøkelsestid og melde seg på neste gang. Fakta: Dato: 24. oktober Deltakande bilar: 6 stk Vinner: Bergen 1. FA bil nr 2 MEDLEMSARRANGEMENTER

14 Side 14 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Bymanøver MEDLEMSARRANGEMENTER TEKST; Irmelin Brun FOTO: Louise Pettersen B ymanøveren gikk av stabelen 22. oktober, i lett Bergensregn. D et ble trippel NSF på pallen i speiderløypen, mens i småspeiderløypen gikk stifinnerne fra Florvåg KM-speidere av med seieren. M anøveren hadde utradisjonelle innslag som tur med fergen Beffen over Vågen, og to poster inne på Sjøfartsmuseet. Dette ble godt mottatt. Fakta: Dato: 22. oktober Antall speiderpatruljer: 43 Vinner: Falk, 1.Fjøsanger Antall småspeiderpatruljer: 63 Vinner: Stifinner, Florvåg

15 Side 15 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Friluftsleiren TEKST: Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Jens Ivar K Kleiven F riluftsleiren vart igjen arrangert i 2011, denne gongen på Kvamsøy. Planen var å arrangere to veker, men av diverse årsakar vart det berre arrangert ei veke. 3 5 barn frå rundt om kring i Hordaland var samla på øya for ei veke med leiraktivitetar. Uka gjekk med til bading, rappellering, padling og besøk hos bonden med mating av dyra. F orutan litt regn den første dagen utstyret vart brakt ut var det sol og fint ver heile veke. A ktivitetsleiarane var rovera frå grupper i krinsen. Desse gjorde ein god jobb og hjelpte til med å få leiren til å verte ein suksess. Langt dei fleste av dei som var der, ville også komme tilbake året etter. E in spesiell takk skal også rettast til leiarane i 1.Øystese som var med og hjelpte til slik at det vart lettare å gjennomføre leiren. Fakta: Deltakarar: 35 Samarbeid med Fartøyvernsenteret i Hardanger om opplegget. INNTEKTSBRINGANDE TILTAK

16 Side 16 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Hos Robert INNTEKTSBRINGANDE TILTAK TEKST: Jens Ivar K. Kleiven LOGO: Helge Nelson H os Robert har vore ope eit år allereie. Butikken har skapt meir liv på Speidersenteret og har bidrege til at fleire tar turen innom for å kjøpe og for å sjå kva speiding er. B utikken var også med både på VM og på kretsleir, der han var eit populært innslag. H os Robert vil fortsetje med å gje gode tilbod til speidarar og andre som tek turen innom. Fakta: Var til stades på arrangement i krinsen. Resultat første år: 1814

17 Side 17 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Julemarkedet TEKST: Jens Ivar K Kleiven FOTO: Jens Ivar K. Kleven D et varierar kva som gjev den riktige juelestemninga. På Speidersenteret er det Julemarkedet som kvart år er eit sikkert teikn på at det byrjar å nærme seg jul. S enteret vert fylt opp av vottar, lubbar, lefser, og alt anna ein måtte trengje for å få ei fin julehøgtid. S om vanleg var det julekaker og anna spiseleg som forsvann først. Bilete over er frå rett før alt opna, og av alt som ligg ute her var det berre eit fåtal vottar igjen då alt vart pakka ned igjen. G jengen bak markedet gjer kvart år ein stor innsats for at krinsen skal få ei ekstra inntektskjelde, noko vi set stor pris på. Fakta: Dato: november Inntekter: INNTEKTSBRINGANDE TILTAK

18 Side 18 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Resultat Hittil 2011 Budsjett 2010 Noter ØKONOMI INNTEKTER Salg av speiderartikler Kretskontingent Vestlandsmesterskap Førepatruljekonkurranse Roverarrangement Inspiasjonstur Lederkurs Friluftsleiren Byfjellsvandreren Speiderlan Kretsleir Bingoinntekter Julemarked Lønnsrefusjon, Friluftsleiren og Hos Robert Bergen kommune - tilskudd Momsrefusjon HBUR - Fylkeskomunen - tilskudd Andre inntekter Tilskudd øremerkede Spillemidler Grasrotandelen Leieinntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Speiderartikler Lønn til ansatte m.v Styrehonorar Drift eiendommer m.v Drift/oppussing Kvamsøy Drift av kontoret Arrangementer Nystart/vekst SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Rentekostnader Verdijustering verdipapirer/inv. I aksjer (2010) SUM FINAANSPSTER ÅRETS OVERSKUDD avsettes til Kvamsøy etter tingvedtak avsettes til annen egenkapital

19 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 19 Balanse Noter ANLEGGSMIDLER Guldstølen Tverrgaten Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM Aksjer i Hos Robert AS Andel Speidersport A/L 1 1 Sum AKSJER OG ANDELER 2 2 Sum ANLEGGSMIDLER 4 4 OMLØPSMIDLER Kundefordringer Mellomværende med Hos Robert AS Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER Depositum Kanalveien 54 AS Påløpte inntekter Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER Aksjefond Obligasjoner Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER Kontanter og bankinnskudd Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L Sum OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL Avsetn. Eiendom & Utstyr Avsetn. Lederutv. & ekspansjon Avsetn. Kretsens historie Avsetning Kvamsøy Avsetn. Nedlagte grupper Sum EGENKAPITAL ØKONOMI GJELD LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld Sum LEVERANDØRGJELD ANNEN KORTSIKTIG GJELD Ettårig Lederkurs Forskuddsfakturert kunder Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD Sum KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL

20 Side 20 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Noter Note 1 Friluftsleiren I 2011 var det budsjettert gjennomført 3 uker med friluftsleiren. Det ble gjennomført 1 uke. Dette er årsaken til det store avviket mellom regnskap og budsjett. Friluftsleiren ga et netto tilskudd til krinsen på kr ,- Note 2 Kretsleir Kretsleiren ga et netto overskudd til krinsen på kr Det var av forsiktighetshensyn ikke budsjettert med overskudd etter leiren. Note 3 Kvamsøy ØKONOMI I budsjettet for 2011 var det tatt med kr til utvikling av leirstedet på Kvamsøy. Dette ble gjort etter tingvedtak. Kostnadene med utviklingen av stedet er blitt forskjøvet til Av denne grunn er kr avsatt som øremerkede midler i balansen. Note 4 Aksjefond Bokført verdi pr er lik markedsverdien pr = Reduksjon i verdi i 2011 kr Opprinnelig anskaffelseskost kr Note 5 Aksjer i Hos Robert AS Kretsen eier 100 aksjer (65,79%) i Hos Robert AS. Kostprisen for aksjene er kr Ligningsverdien er kr 974,62 pr aksje. Årets overskudd kr 1814,- Egenkapital 31.12: Note 6 Kundefordringer Kundefordringer er oppført til anskaffelseskost. Det ansees ikke å være påregnelige tap i fordringsmassen. Note 7 ELFUL ELFUL-kursene skal gå i balanse. For kurs som startet høsten 2011 er inntekter lik kostnader. Innbetalt kursavgift som skal benyttes i andre halvdel av kurset i 2012 er balansført. Balanseposten inneholder et mindre beløp knyttet til ELFUL 1 som vil bli benyttet i 2012 for deltakerne på

21 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 21 Revisor beretning ØKONOMI

22 Side 22 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Verv i kretsen VERV Kretsstyret Kretsleder: Ragnar Pettersen (1. Fjøsanger) Visekretsleder: Ulf Larsen (4. Bergen- Sandviken) Styremedlemmer Chrisopher Kvalvåg (1.Lone) Louise Pettersen (1. Fjøsanger) Kjell Aalvik (1. Øystese) Dag Johan Steinskog (16. Bergen) Hege Christin Olsen (Kolltveit BKS) Ledertrenerpatruljen Endre Helland, (16. Bergen) Kjersti Kvaløy (16. Bergen) Morten S. Hatlen (Bønes) Hogne Nordvik (23.Bergen) Eirin Anthun (Bergen 1 FA) Lars Christian Løvik (4. Bergen-Sandviken) Jens Ivar K. Kleiven (Bergen 1 FA) Susanne Grønner (18.Bergen) Anders Toft (23.Bergen) Husstyret for Speidersenteret i Bergen Hordaland krins sine repr. Leder, Jan A. Skulstad (direktemedlem krets) Jan Helge Støve (direktemedlem krets) Bjarne G. Eide (4. Bergen- Sandviken) Svein A. Ellefsen (direktemedlem krets) Rune Fauskanger (direktemedlem krets) IT-ansvarlig Vemund Jensen (23. Bergen) Roverombud Cecilie Hanseth (1. Øvsttun) Hege Christin Olsen (Kretsstyret) Anders Toft (23. Bergen) Erling Nordås (1. Øvsttun) Speiderombud Bjørn Helland (1.Øvsttun) Dag Johan Steinskog (kretsstyret) Janne Kristensen (1.Fjøsanger) Susanne Grønner (18.Bergen) Valgkomité (Valgt i 2010 for to år) Morten S. Hatlen (Bønes) leder. Hogne S. Nordvik (23. Bergen) Kjetil Henriksen (4. Bergen -Sandviken) Bjørn Vik (1. Øystese) Tilleggsrepresentanter til Speidertinget (valgt i 2010 for 2 år) Andreas Dørum (16. Bergen) Hogne S. Nordvik (23. Bergen) Sidsel Gjerde (1. Skjold) Vara: Lauritz Pettersen (1. Fjøsanger) Vara: Tom Georg Indrevik (Kolltveit BKS) Vara: Endre Helland (16. Bergen) Revisor Roar Bye (1. Skjold) Ansatte Jens Ivar K. Kleiven d.d. (100%) Kontorfullmektig Frøydis Enstad (25 % stilling). NSF-verv: RBG Norge Jørn Thomassen ( Ulriken) leder Hogne S. Nordvik, styremedlem Kursleder LTK NSF Endre Helland Lovutvalg Kristen Larsen WSJ Bjørn Arne Øvrebø

23 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 23 NOTATER

24 E V E N T Y R E N E E R D E R U T E! Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2010. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2010. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding 2010 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune Hordvik MSK Hordvik Ellen Marie Andersen

Detaljer

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012 Til gruppeleiarar i Hordaland krins Bergen 23. februar 2012 Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012 Det kallast inn til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars kl 17.30 til kl 22.00 på Storetveit

Detaljer

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 7.mars 2013

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 7.mars 2013 Til gruppeleiarar i Hordaland krins Bergen 21. februar 2013 Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 7.mars 2013 Det kallast inn til krinsen sitt årsmøte torsdag 7.mars kl 17.30 til kl 22.00 på Storetveit

Detaljer

Årsmelding 2013. Eventyrene er der ute. Hordaland krins av NSF. Saker av interesse: HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND

Årsmelding 2013. Eventyrene er der ute. Hordaland krins av NSF. Saker av interesse: HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Eventyrene er der ute HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Årsmelding 2013 PB 723, Sentrum 5807 Bergen www.hordalandsspeiderne.no Saker av interesse: Vekst i kretsen Landsleir Friluftsleiren Nye grupper

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding og regnskap 2009 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune Hordvik NMU Hordvik Solfrid Skår

Detaljer

Protokoll frå Årsmøtet i Hordaland Krins av Norges speiderforbund 7.mars 2013

Protokoll frå Årsmøtet i Hordaland Krins av Norges speiderforbund 7.mars 2013 Protokoll frå Årsmøtet i Hordaland Krins av Norges speiderforbund 7.mars 2013 Sak 0: OPNING Årsmøtet vart opna med to vers av flaggsangen, før krinsleiar Ragnar Pettersen ønskte velkommen og gav ordet

Detaljer

HORDALAND KRINS. Hordaland krins pr. 31.12.2008. Bergen Old Guides *** speidergruppe pr. 31.12.2008

HORDALAND KRINS. Hordaland krins pr. 31.12.2008. Bergen Old Guides *** speidergruppe pr. 31.12.2008 HORDALAND KRINS Totalt Hordaland krins 0-6 år 1 1 2 0 1 1 7-13 år 323 540 863 314 507 821 14-17 år 80 140 220 80 139 219 18-25 år 45 64 109 45 64 109 26- år 101 152 253 99 150 249? 5 14 19 5 13 18 555

Detaljer

Det skal velges kretsleder, visekretsleder og fem styremedlemmer til kretsstyret.

Det skal velges kretsleder, visekretsleder og fem styremedlemmer til kretsstyret. Sak 7: Valg På årsmøtet skal det velges nytt kretsstyre for to år, tilleggsdelegater til Speiderting for to år, delegater til Speider- og Roverforum for to år, revisor for et år og valgkomité for 2 år.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008

Årsmelding og regnskap 2008 Årsmelding og regnskap 2008 VI SKAPER NYE EVENTYR I 2008! Hordaland krins av Norges speiderforbund FOTO: ANDERS TOFT Her finner du din lokale speidergruppe: Bergen kommune: Arnatveit, Bønes, Fjøsanger,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014 Sakspapirer til årsmøtet trsdag 6.mars 2014 Saksliste årsmøtet: 0. Åpning 1. Knstituering 2. Orienteringer 3. Helse miljø g speidingens bidrag! 4. Årsmelding 2013 PAUSE 5. Regnskap 2013 6. Valg 7. Påvirkningstrg

Detaljer

Styret bestilte 150 julekort og skal skrive til alle bidragsytere.

Styret bestilte 150 julekort og skal skrive til alle bidragsytere. REFERAT KRETSSTYREMØTE 24.03.10 Til stede fra styret: Ragnar, Ulf, Jørn, Hege, Kjell Til stede fra adm.: Louise Fraværende: Dag Johan SAK 28-10 Referat fra sist møte Ragnar gikk gjennom referatet. Ingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSMELDING 2015 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSMELDING 2015 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND HER FINNER DU VÅRE SPEIDERGRUPPER: Bergen kommune 1. Fjøsanger Storetveit sykehjem Janne Kristensen Tlf: 452 06 357 www.fjosanger.no 1. Godvik Godvik

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007

Årsmelding og regnskap 2007 Årsmelding og regnskap 2007 E V E N T Y R E N E E R D E R U T E! Hordaland krins av Norges speiderforbund FOTO: HÅKON BRODER LUND Her finner du din lokale speidergruppe: Bergen kommune: Arnatveit, Bønes,

Detaljer

- Referatet ble raskt gått gjennom. Ingen spesielle kommentarer. - Saken utsettes til neste styremøte, da Lilli ikke kunne komme.

- Referatet ble raskt gått gjennom. Ingen spesielle kommentarer. - Saken utsettes til neste styremøte, da Lilli ikke kunne komme. REFERAT KRETSSTYREMØTE 24.02.10 Til stede fra styret: Ragnar, Dag Johan, Hege Til stede fra adm.: Louise Fraværende: Ulf, Jørn, Kjell SAK 11-10 Referat fra sist møte - Referatet ble raskt gått gjennom.

Detaljer

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2009. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar

HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2009. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding 2009 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune Hordvik NMU Hordvik Solfrid Skår Tlf: 481

Detaljer

Sak Tekst Ansvar Frist

Sak Tekst Ansvar Frist Møtereferat Oppdrag: Kretsstyret 2010-2012 Signatur Emne: referent: Varighet: 18.00-21.20 Referat nr.: 1-09 Sted: Speidersenteret Dat: 02.06.2008 Referent: Endre Helland Dat/sign: 10.12.2009 Tittel Navn

Detaljer

Invitasjon til ettårig lederkurs

Invitasjon til ettårig lederkurs Invitasjon til ettårig lederkurs Hordaland krins har den store glede av å invitere kretsens rovere og unge ledere på et kurs som strekker seg over et helt år! Ved kursets slutt vil du har dekket hele NSFs

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 16. AUGUST 2007

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 16. AUGUST 2007 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 16. AUGUST 2007 Møtet ble avholdt på Skageneset, Manger, hvor Friluftsleiren holder til denne uken. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Fra styret: Øyvind Høvding, Morten S.

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Norges Speiderforbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 27. MARS 2007. Hordaland Krins av

Norges Speiderforbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 27. MARS 2007. Hordaland Krins av Hordaland Krins av Norges Speiderforbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Astri K. Toppe, Frode A. Toft Meldt forfall: Morten S.

Detaljer

Innkalling til kretsen sitt årsmøte onsdag 2.mars 2016

Innkalling til kretsen sitt årsmøte onsdag 2.mars 2016 Til gruppeledere i Hordaland krins Bergen 18. februar 2016 Innkalling til kretsen sitt årsmøte onsdag 2.mars 2016 Det kalles inn til kretsen sitt årsmøte onsdag 2.mars kl. 17.30 til kl. 22.00 på Storetveit

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

ÅRSMELDING og REKNESKAP FOR HORDALAND KRINS AV NSF

ÅRSMELDING og REKNESKAP FOR HORDALAND KRINS AV NSF ÅRSMELDING og REKNESKAP FOR HORDALAND KRINS AV NSF 2004 1 1. KRINSTING...2 1.1 KRINSEN SITT ÅRSMØTE...2 1.2 KRINSTING...2 2.TILLITSVALDE...2 2.1 KRINSSTYRET...2 2.2 TILLITSMANNSAPPARATET (TA)...2 2.2.1

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009

Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Sats på førarpatruljen! Om å starte og drive førarpatrulje i troppen v/sveinung Eiksund 09.10.2009 Inspirasjonen for foredraget Eigne erfaringar som troppsleiar i Ørsta og Trondheim Kortkurs om å satse

Detaljer

Referat årsmøte i Tele-Busk krets

Referat årsmøte i Tele-Busk krets Referat årsmøte i Tele-Busk krets Årsmøtet avholdt på Speiderheimen i Notodden, torsdag 10 mars 2011 kl 19.00. 1. Åpning med godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent.

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSMELDING 2016 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSMELDING 2016 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND ELFUL 6 i de sveitsiske alper! Kvamsøy vs. Øyvokterne FORVANDLINGEN Julemarkedet for 20. gang med nok en rekord! HER FINNER DU VÅRE SPEIDERGRUPPER:

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets

Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Årsberetning 2016 Nedre Buskerud Krets Organisasjon; Kretsstyret. Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet 7.april Helge Jensen Kretsleder Hanne Bredde Vig Ingrid Nørstebø Laache Rune Haukedal Valdemar

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

M ø t e r e f e r a t

M ø t e r e f e r a t M ø t e r e f e r a t Oppdrag: Kretsstyret Emne: Signatur referent: Varighet: 19.00-21.35 Referat nr.: 6-09 Sted: Speidersenteret Dato: 18.08.2009 Referent: Morten Svendal Hatlen Dato/sign: 24.08.2009

Detaljer

Innkalling til kretsting torsdag 9. november 2017

Innkalling til kretsting torsdag 9. november 2017 Til gruppeledere og kretstingsdelegater i Hordaland krins Bergen 26. oktober 2017 Innkalling til kretsting torsdag 9. november 2017 Det kalles inn til kretsting torsdag 9. November 2017 kl. 17.30 til kl.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Regnskap 2010 Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2010 Side 4: Balanse 2010 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Årsmelding for Nord-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund året 2007

Årsmelding for Nord-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund året 2007 Årsmelding for Nord-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund året 2007 Kretsens arbeidsmål 2007 2008 Nord-Trøndelag krets av NSF skal: Tilby alle ledere og speidere et aktivt opplæringstilbud gjennom kurs

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSBERETNING 2006 FOR ØVRE BUSKERUD KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND Øvre Buskerud krets har pr. 31.12.2006 57 småspeidere, 134 speidere, 8 rovere, 36 ledere, 25 O.G. og direktemedlemmer. Medlemmene er fordelt

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2013 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2013 Side 4: Balanse 2013 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Jarle Trå holder foredrag på årsmøtet

Jarle Trå holder foredrag på årsmøtet Nyhetsbrev for Februar 2006 Jarle Trå holder foredrag på årsmøtet Innkalling til kretstingets årsmøte Sak 4 Årsmelding 2005 Sak 5 Regnskap 2005 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Navneendring Åpent forum Valg Presentasjon

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015

Bryne Speidergruppe. Årsrapport 2015 Bryne Speidergruppe Årsrapport 2015 Årsrapport for Bryne speidergruppe 2015 Gruppestyret: Bryne Speidergruppe har hatt et aktivt år i løpet av 2015. Vi har et jevnt medlemstall på ca 50 medlemmer. Siden

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Note 2012 Driftsinntekter Medlemskap 1 89,660.56 Bedriftspartner 2 15,000.00 Sum;driftsinntekter 104,660.56 Driftskostnader Husleie 80,714.00 Labutstyr 3 3,327.00

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer