HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND KRINS AV NSF. Årsmelding 2011. Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar"

Transkript

1 HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding 2011 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar

2 Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune 1. Storåsen Ungdomshus 82, Ulset Eva Næss Tlf: Bergen-Sandviken Sandviksv. 41 Vinjar Wærenskjold Tlf: Bergen 1 FA Frelsesarmeen Bergen sentrum Bengt Anthun Tlf: Lone Lone barneskole Asle Lohne Tlf: Arna MSK Hølbekken 1, Arnatveit Johannes Dencker Tlf: Laksevåg Damsgårdslunden 15 Thomas Lundberg Tlf: Bergen MS Metodistkirken i Fyllingsdalen Tormod Gulichsen Tlf: Laksevåg sjø Naustet, Kjerreidviken Tor Arne Halvorsen Tlf: Solheimsviken FA Sambrukshuset Inger Anne Netland Tlf:

3 Side 3 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR 18. Bergen Store Starefossen gård Alf Johan Knag Tlf: Bergen Christiegården dagsenter Øystein Nordvik Tlf: Ulriken Landås kirke May-Lill Damm Tlf: Bergen Slettebakken kirke Jan Thomas Moldung Tlf: Fjøsanger Storetveit sykehjem Ragnar Pettersen Tlf: Bønes Bønes kirke Erik Geber Tlf: Øvsttun Birkeland menighetshus Bjørn Erik Liland Tlf: Skjold Harald Skjolds veg Bjørn Arne Øvrebø Tlf: Sandsli Aurdalslia skole Terje Langedal Tlf: Ladegården FA Frelsesarmeen Ladegården Kristin Hagen Tlf: Søreide Søreide Jill Opsahl Tlf: Liland Møterlokaler: Liland Skole Monica Johannesen Tlf: Askøy kommune Askøy MSK Misjonskirken Askøy Sigmund Hovde Tlf: Austevoll kommune Austevoll sjø Trolandshammar skule Arne Lier Tlf: Fjell kommune Ekerhovd FA Ekerhovd Arvid Nese Tlf: Kolltveit BK Fjell festning Gunvor Bråthun Moe Tlf: Kvam herad Norheimsund Norheimsund Knut Njå Tlf: Øystese Øystese Bjørn Vik Tlf: Os kommune Os Kolskogen Ferstad Kari Høvding Tlf: Osterøy kommune Valestrand Valestrand Jonny Tjong Tlf: Haus speidarlag Thor Alan Bell Sund kommune Glesnes Glesnes Hildegunn Sørheim Tlf: Voss kommune Voss Voss Ole Erik Almenningen Tlf: Lindås kommune 1. Lindås Lindås Liv Karin Furelid Tlf: Paraply -grupper Rovernes beredskapsgruppe Bergen (RBG) Speidersenteret i Marken Jørn Thommasen

4 Side 4 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Kretsstyrets Beretning 011 har vært nok et aktivt år i kretsen vår. Høydepunktet var nok kretsleiren på Voss som ga oss mange gode 2 speideropplevelser. Hos Robert AS er blitt vel etablert på speidersenteret, og gjør at stadig flere av våre medlemmer finner frem til speidermiljøet i Marken. retsen har en god og sunn økonomi. Årets regnskap viser et overskudd på hele mot et budsjettert lite K underskudd. Ca av overskuddet stammer fra kretsleiren og ikke ennå benyttede midler på Kvamsøy. Kretsstyret vil komme med forslag til disponering av dette overskuddet som vil komme alle gruppene til gode. edlemsstatistikken for 2011 viser for første gang på 6 år en svak nedgang på 32 medlemmer. Dette er ikke en M utvikling kretsstyret er fornøyd med, men tallene lyver litt. Vi fikk i nye grupper, Liland og Haus som ikke ble registrert i NSF før i Bare disse gruppene til sammen har ca 70 medlemmer. Disse kan vi glede oss over først i 2012 statistikken. et som likevel er å merke seg er at vår krets er den kretsen i landet som har desidert flest aktive grupper. Det er et D svært godt grunnlag for fortsatt vekst! t annet svært viktig satsingsområde er lederutvikling. I 2011 ble det første ELFUL-kullet på 17 deltagere ferdig, og E kull 2 har startet med 12 deltakere. Kretsstyret har jobbet og jobber iherdig for at dette skal bli en lang og god tradisjon. Vi kan være fornøyd med oss selv når vi nå ser at andre kretser følger vårt opplegg. n stor oppgave som står foran oss når det gjelder lederutdanning er å få flere ledertrenere. Det trenger kretsen vår. E Kretsstyret vil arbeide aktivt for dette. i vil også bemerke et vi i 2011 hadde et betydelig antall speidere på Peff-kurs. Det tegner bra for videre rekruttering V av nye ledere. retsstyret har i 2011 arbeidet med utviklingen av leirstedet på Kvamsøy. Arbeidet har nok gått senere enn vi skulle ha K ønsket, og dette skyldes i hovedsak årsaker vi ikke rår over. Vi har et godt håp om at mye vil skje i å nasjonalt plan har kretsen også i 2011 markert seg. Kretsleder/korpssjef-samling ble arrangert i Bergen i mars 2011 P med kretsen som teknisk arrangør. Videre må nevnes at årets vinner av NM i speiding var fra 1.Fjøsanger. Gratulerer! retsstyrets medlemmer har gjennom året besøkt mange av gruppene i kretsen, men slett ikke alle. Det er en K forutsetning for godt arbeid i kretsen at vi har god kontakt med alle grupper. il slutt vil kretsstyret rette en takk til alle de ledere som hver uke står på både på turer og møter slik at så mange som T mulig skal få oppleve speidereventyrene. Vi vil også rette en stor takk til Lilli og gjengen som nok en gang har hatt et flott julemarked til inntekt for kretsen! Ragnar Pettersen Louise Pettersen Dag Johan Steinskog Ulf Larsen Hege Christin Olsen Kjell Aalvik Christopher Kvalvåg Besøksadresse: Speidersenteret, Tverrgaten 2, 5007 Bergen Postadresse: Postboks 723, 5807 Bergen Telefon: E-post: WEB:

5 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 5 Medlemsstatistikker Region Sentrum 4. Bergen-Sandviken 16. Bergen 18. Bergen 23. Bergen Bergen 1. FA Solheimsviken FA Ulriken Ladegården FA Region Vest 1. Laksevåg 3. Laksevåg Bergen MS Ekerhovd FA Glesnes Kolltveit BK Askøy MSK Region FANOS 1. Fjøsanger 1. Skjold 1. Øvsttun Bønes Os Kolskogen Sandsli Austevoll sjø Søreide Region Nord 1. Lone 1. Storåsen Arna MSK Hordvik MSK Valestrand 1. Lindås Liten nedgang, men vekst i krinsen. Sjølv om statistikken i år viser ein liten nedgang, har 2011 vore eit år med vekst for krinsen. Grunnen til at dette ikkje kjem fram i oversikta er at Haus speidarlag og Liland speidergruppe ved årsskiftet ikkje var meldt inn i forbundet og derfor ikkje er ein del av oversikta. Det som uroar noko er at store etablerte grupper misser medlemmer, og dette er noko krinsen ønskjer å ta tak i. Så treng det hjelp ta kontakt med krinsen og inspirator programmet til NSF sentralt. Medlemsutvikling : : : : : : : : : Region Hardanger og Voss Norheimsund Voss 1. Øystese Andre Speidersenteret speidergruppe Rovernes Beredskapsgruppe Direkte medlemmer Kommentar til statistikken Statistikken viser tal på betalande medlemmer. Blå tall viser vekst. Røde tall viser nedgang i medlemstalet. Svart viser uendra medlemstal frå året før.

6 Side 6 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Haus Speidarlag VEKST TEKST: Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Kate Elin Lid H aus speidarlag er ei av dei nye gruppene i krinsen. Gruppa held til ute på Osterøy og tel i dag rundt 50 medlemmer, Det var Thor Alan Bell, tidlegare speidar i, som tok kontakt med Speidersenteret for å høyre kva som skulle til for å starte ei speidergruppe. Det var arrangert eit møte med interesserte leiarar frå Haus, der også leiarar frå Arna var med for å komme med innspel. D et var arrangert aktivitetsdag, og rundt 50 små og store møtte opp. Dei fekk alle prøve seg på spikking, livliner og andre speidaraktivitetar, før dei vart servert varm suppe av Thor Alan. Foreldra som var møtt opp var einige om at ein trengde ei speidargruppe på Haus, og at ein skulle starte med prøvespeiding fram mot nyttår. G ruppa vart meldt inn i forbundet den og har i dag 54 medlemmer. Fakta: Held til på Haus. Har vorte tatt vel i mot i bygda. Arna MSK er faddergruppe.

7 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 7 Liland speidergruppe TEKST: Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Lene Merete Hansen D et gror i godt i Fana om dagen, med tre nye grupper på nesten like mange år. Liland er den nyaste gruppa, og held til i området til gamle Blomsterdalen speidergruppe. Også her er det foreldre som ser nytten av speiding som har starta opp gruppa. E tter oppstartsmøte og prøvemøte i øspøs regnver med godt oppmøte vart det også her enighet om å starte opp ei speidargruppe. Sandsli har sagt seg villig til å hjelpe til som faddergruppe i oppstarten, og krinsen er etter kvart godt representert i området. VEKST G ruppa er i full gang med å lage sin eigen leirplass i skogen, og må jage ungane heim igjen når møtet er ferdig. Fakta: Held til på Liland skole Trivast sjølv om det regnar

8 Side 8 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND ELFUL: Ettårig Lederkurs For Unge Ledere LEDERKVALITET TEKST : Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Jens Ivar Kleiven K ull 1 avslutta sitt kurs med ein avslutningstur til Kandersteg i Sveits. Ein tur som inneholdt alt frå byvandringar til spektakulære fjellturar. Alle som var med sit igjen med minner for livet. Både frå avslutningsturen, men også frå året som gjekk med kurs, arrangement og turar som kullet deltok på. K ull 2 starta opp i haust og har så langt vore gjennom første del av grunntreninga, og har fått teke del i andre opplevingar. Til våren skal dei blant anna halde peffkurs i samband med Vårkurset som krinsen skal ha på Kvamsøy. E LFUL modellen har skapt interesse også utanfor krinsen og vert i år også arrangert av tre krinsar på austlandet, og NSF håpar at også ein tredje krins vil arrangere noko liknande frå hausten av. K urset vil også i år verte avslutta med ein tur til Kandersteg i Sveits. Fakta: 2. kull er starta opp. Sist kurs gav 15 godkjende leiarar i krinsen. Konseptet er kopiert av andre krinsar i Norge.

9 Side 9 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Knutepunkt TEKST: Jens Ivar K. Kleiven Foto: Jens Ivar K. Kleiven Å rets Knutepunkt vart arrangert på Riple Skule på Totland. På fredagen var det krinsting slik som det også var i fjor. Oppmøtet i år var betydeleg betre, mykje takka vere deltakarane frå PEFF 2, som også var med på krinstinget. K ursmessig starta helga alt på onsdagen då det vart arrangert Sikkerhet på tur kurs med ca 20 deltakarar. Gjennom helga vart det arrangert Kurs i gruppeledelse, Norsk grunnkurs i førstehjelp, Nyingen og PEFF 2. H elga vart avslutta med felles middag for alle deltakarane på kursa. LEDERKVALITET Fakta: Krinsting og kurs på same plass 40 deltakarar på kurs

10 Side 10 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND VM i speiding MEDLEMSARRANGEMENTER TEKST OG FOTO : Jens Ivar K. Kleiven K ollevågen har begynt å få ein tradisjon. Ei helg i mai vert den fine plassen invadert av speidarar. I år var intet unntak. 36 patruljer og 21 kull var 6-8.mai samla for å kåre Vestlandsmeisteren i speiding. Veret var upåklageleg, og arrangørens bruk av Rite in Rain var nok ein gong bortkasta, men det er ein billig forsikring for fint ver. Blant oppgåvene i år var å lage ein leikebil med ballong som motor, og laging av flytebrygge, ei oppgåve dei fleste brukte heile natta på å få til. Ellers var det teori, orientering og andre oppgåver som høyrer ein meisterskap til. Vinnar i år vart Tiur i 1.Fjøsanger, som seinere gjekk av garde og vann NM i speiding. For småspeidearane var det Grønt kull frå 1.Øvsttun som til slutt stod igjen med flest poeng. Fakta: 6-8 mai, Kollevåg friluftsområde, Askøy 36 speiderpatruljar og 21 småspeiderkull deltok

11 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 11 SpeiderLAN TEKST: Jens Ivar K Kleiven FOTO: Susanne Grønner H elga 30.sept-2.okt vart det arrangert SpeiderLAN på Storetveit skole. Her var det samla ca 45 speidere og rovere som brukte helga på data og elektronikk. I tillegg til å kunne bruke pc var det også mulig for deltakarane å prøve ut lodding, ta seg ein dukkert eller spille vanlige brettspill. For dei som trengte litt frisk luft var det også mogleg å spille forball. D et var også speidere med frå Ryvarden krets. Det er hyggelig at vi kan reise på kvarandre sine arrangement. Fakta: 45 deltakarar Vart halde på Storetvetit skole. MEDLEMSARRANGEMENTER

12 Side 12 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND PIL: Peff, inspirasjon og ledelse MEDLEMSARRANGEMENTER TEKST : Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Susanne Grønner P IL vart arrangert på Fjell festning, ved lokala til Kolltveit BKS. Det vart arrangert Speiderlederkurs og PEFF 1. D eltakinga var god, og til saman var det nesten 100 stk som tok kurs denne helga. Vi var også heldige med veret, heilt fram til diplomane skulle delast ut. Då kom regnet og sørga for at alt som hadde vore ute måtte tørkast før det kunne pakkast ned igjen. S pesiell takk til Kolltveit BKS, som ikkje berre stilte område til disposisjon, men som også stilte med stab gjennom helga. M ålet for krinsen er å ha minst to kurshelger i året i tillegg til ELFUL. På vårkurset vil det alltid vere eit PEFF 1-kurs, og på haustsamlinga vil det alltid vere eit PEFF 2 kurs. Dette for at gruppene skal kunne planleggje og vite kva som kjem. Fakta: Over 60 påmeldte Inspirerande samling i fint ver.

13 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Side 13 Rover Rebus Rally TEKST : Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Ukjent P å ein forblåst parkeringsplass utanfor IKEA samla det seg søndag 23.oktober fire bilar som skulle delta på RoverRebusRally, roverne sitt svar på Bymanøver. T uren tok dei både høgt og lavt, innom skytebaner og bowlingbaner. For å komme seg til dei forskjellige plassane var kva bil nøydt til å løyse rebusar som fortalde kvar ein kunne finne neste post. D et heile enda eit amfi teater på Askøy, der dommarane fekk gleda av å høyre urframføringane av fire verk som laga hadde komponert i løpet av dagen. S jølv med berre fire bilar var det eit godt gjennomført og spanande arrangement, men andre roverlag bør kjenne si besøkelsestid og melde seg på neste gang. Fakta: Dato: 24. oktober Deltakande bilar: 6 stk Vinner: Bergen 1. FA bil nr 2 MEDLEMSARRANGEMENTER

14 Side 14 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Bymanøver MEDLEMSARRANGEMENTER TEKST; Irmelin Brun FOTO: Louise Pettersen B ymanøveren gikk av stabelen 22. oktober, i lett Bergensregn. D et ble trippel NSF på pallen i speiderløypen, mens i småspeiderløypen gikk stifinnerne fra Florvåg KM-speidere av med seieren. M anøveren hadde utradisjonelle innslag som tur med fergen Beffen over Vågen, og to poster inne på Sjøfartsmuseet. Dette ble godt mottatt. Fakta: Dato: 22. oktober Antall speiderpatruljer: 43 Vinner: Falk, 1.Fjøsanger Antall småspeiderpatruljer: 63 Vinner: Stifinner, Florvåg

15 Side 15 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Friluftsleiren TEKST: Jens Ivar K. Kleiven FOTO: Jens Ivar K Kleiven F riluftsleiren vart igjen arrangert i 2011, denne gongen på Kvamsøy. Planen var å arrangere to veker, men av diverse årsakar vart det berre arrangert ei veke. 3 5 barn frå rundt om kring i Hordaland var samla på øya for ei veke med leiraktivitetar. Uka gjekk med til bading, rappellering, padling og besøk hos bonden med mating av dyra. F orutan litt regn den første dagen utstyret vart brakt ut var det sol og fint ver heile veke. A ktivitetsleiarane var rovera frå grupper i krinsen. Desse gjorde ein god jobb og hjelpte til med å få leiren til å verte ein suksess. Langt dei fleste av dei som var der, ville også komme tilbake året etter. E in spesiell takk skal også rettast til leiarane i 1.Øystese som var med og hjelpte til slik at det vart lettare å gjennomføre leiren. Fakta: Deltakarar: 35 Samarbeid med Fartøyvernsenteret i Hardanger om opplegget. INNTEKTSBRINGANDE TILTAK

16 Side 16 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Hos Robert INNTEKTSBRINGANDE TILTAK TEKST: Jens Ivar K. Kleiven LOGO: Helge Nelson H os Robert har vore ope eit år allereie. Butikken har skapt meir liv på Speidersenteret og har bidrege til at fleire tar turen innom for å kjøpe og for å sjå kva speiding er. B utikken var også med både på VM og på kretsleir, der han var eit populært innslag. H os Robert vil fortsetje med å gje gode tilbod til speidarar og andre som tek turen innom. Fakta: Var til stades på arrangement i krinsen. Resultat første år: 1814

17 Side 17 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Julemarkedet TEKST: Jens Ivar K Kleiven FOTO: Jens Ivar K. Kleven D et varierar kva som gjev den riktige juelestemninga. På Speidersenteret er det Julemarkedet som kvart år er eit sikkert teikn på at det byrjar å nærme seg jul. S enteret vert fylt opp av vottar, lubbar, lefser, og alt anna ein måtte trengje for å få ei fin julehøgtid. S om vanleg var det julekaker og anna spiseleg som forsvann først. Bilete over er frå rett før alt opna, og av alt som ligg ute her var det berre eit fåtal vottar igjen då alt vart pakka ned igjen. G jengen bak markedet gjer kvart år ein stor innsats for at krinsen skal få ei ekstra inntektskjelde, noko vi set stor pris på. Fakta: Dato: november Inntekter: INNTEKTSBRINGANDE TILTAK

18 Side 18 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Resultat Hittil 2011 Budsjett 2010 Noter ØKONOMI INNTEKTER Salg av speiderartikler Kretskontingent Vestlandsmesterskap Førepatruljekonkurranse Roverarrangement Inspiasjonstur Lederkurs Friluftsleiren Byfjellsvandreren Speiderlan Kretsleir Bingoinntekter Julemarked Lønnsrefusjon, Friluftsleiren og Hos Robert Bergen kommune - tilskudd Momsrefusjon HBUR - Fylkeskomunen - tilskudd Andre inntekter Tilskudd øremerkede Spillemidler Grasrotandelen Leieinntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Speiderartikler Lønn til ansatte m.v Styrehonorar Drift eiendommer m.v Drift/oppussing Kvamsøy Drift av kontoret Arrangementer Nystart/vekst SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Rentekostnader Verdijustering verdipapirer/inv. I aksjer (2010) SUM FINAANSPSTER ÅRETS OVERSKUDD avsettes til Kvamsøy etter tingvedtak avsettes til annen egenkapital

19 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 19 Balanse Noter ANLEGGSMIDLER Guldstølen Tverrgaten Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM Aksjer i Hos Robert AS Andel Speidersport A/L 1 1 Sum AKSJER OG ANDELER 2 2 Sum ANLEGGSMIDLER 4 4 OMLØPSMIDLER Kundefordringer Mellomværende med Hos Robert AS Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER Depositum Kanalveien 54 AS Påløpte inntekter Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER Aksjefond Obligasjoner Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER Kontanter og bankinnskudd Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L Sum OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL Avsetn. Eiendom & Utstyr Avsetn. Lederutv. & ekspansjon Avsetn. Kretsens historie Avsetning Kvamsøy Avsetn. Nedlagte grupper Sum EGENKAPITAL ØKONOMI GJELD LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld Sum LEVERANDØRGJELD ANNEN KORTSIKTIG GJELD Ettårig Lederkurs Forskuddsfakturert kunder Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD Sum KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL

20 Side 20 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Noter Note 1 Friluftsleiren I 2011 var det budsjettert gjennomført 3 uker med friluftsleiren. Det ble gjennomført 1 uke. Dette er årsaken til det store avviket mellom regnskap og budsjett. Friluftsleiren ga et netto tilskudd til krinsen på kr ,- Note 2 Kretsleir Kretsleiren ga et netto overskudd til krinsen på kr Det var av forsiktighetshensyn ikke budsjettert med overskudd etter leiren. Note 3 Kvamsøy ØKONOMI I budsjettet for 2011 var det tatt med kr til utvikling av leirstedet på Kvamsøy. Dette ble gjort etter tingvedtak. Kostnadene med utviklingen av stedet er blitt forskjøvet til Av denne grunn er kr avsatt som øremerkede midler i balansen. Note 4 Aksjefond Bokført verdi pr er lik markedsverdien pr = Reduksjon i verdi i 2011 kr Opprinnelig anskaffelseskost kr Note 5 Aksjer i Hos Robert AS Kretsen eier 100 aksjer (65,79%) i Hos Robert AS. Kostprisen for aksjene er kr Ligningsverdien er kr 974,62 pr aksje. Årets overskudd kr 1814,- Egenkapital 31.12: Note 6 Kundefordringer Kundefordringer er oppført til anskaffelseskost. Det ansees ikke å være påregnelige tap i fordringsmassen. Note 7 ELFUL ELFUL-kursene skal gå i balanse. For kurs som startet høsten 2011 er inntekter lik kostnader. Innbetalt kursavgift som skal benyttes i andre halvdel av kurset i 2012 er balansført. Balanseposten inneholder et mindre beløp knyttet til ELFUL 1 som vil bli benyttet i 2012 for deltakerne på

21 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 21 Revisor beretning ØKONOMI

22 Side 22 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Verv i kretsen VERV Kretsstyret Kretsleder: Ragnar Pettersen (1. Fjøsanger) Visekretsleder: Ulf Larsen (4. Bergen- Sandviken) Styremedlemmer Chrisopher Kvalvåg (1.Lone) Louise Pettersen (1. Fjøsanger) Kjell Aalvik (1. Øystese) Dag Johan Steinskog (16. Bergen) Hege Christin Olsen (Kolltveit BKS) Ledertrenerpatruljen Endre Helland, (16. Bergen) Kjersti Kvaløy (16. Bergen) Morten S. Hatlen (Bønes) Hogne Nordvik (23.Bergen) Eirin Anthun (Bergen 1 FA) Lars Christian Løvik (4. Bergen-Sandviken) Jens Ivar K. Kleiven (Bergen 1 FA) Susanne Grønner (18.Bergen) Anders Toft (23.Bergen) Husstyret for Speidersenteret i Bergen Hordaland krins sine repr. Leder, Jan A. Skulstad (direktemedlem krets) Jan Helge Støve (direktemedlem krets) Bjarne G. Eide (4. Bergen- Sandviken) Svein A. Ellefsen (direktemedlem krets) Rune Fauskanger (direktemedlem krets) IT-ansvarlig Vemund Jensen (23. Bergen) Roverombud Cecilie Hanseth (1. Øvsttun) Hege Christin Olsen (Kretsstyret) Anders Toft (23. Bergen) Erling Nordås (1. Øvsttun) Speiderombud Bjørn Helland (1.Øvsttun) Dag Johan Steinskog (kretsstyret) Janne Kristensen (1.Fjøsanger) Susanne Grønner (18.Bergen) Valgkomité (Valgt i 2010 for to år) Morten S. Hatlen (Bønes) leder. Hogne S. Nordvik (23. Bergen) Kjetil Henriksen (4. Bergen -Sandviken) Bjørn Vik (1. Øystese) Tilleggsrepresentanter til Speidertinget (valgt i 2010 for 2 år) Andreas Dørum (16. Bergen) Hogne S. Nordvik (23. Bergen) Sidsel Gjerde (1. Skjold) Vara: Lauritz Pettersen (1. Fjøsanger) Vara: Tom Georg Indrevik (Kolltveit BKS) Vara: Endre Helland (16. Bergen) Revisor Roar Bye (1. Skjold) Ansatte Jens Ivar K. Kleiven d.d. (100%) Kontorfullmektig Frøydis Enstad (25 % stilling). NSF-verv: RBG Norge Jørn Thomassen ( Ulriken) leder Hogne S. Nordvik, styremedlem Kursleder LTK NSF Endre Helland Lovutvalg Kristen Larsen WSJ Bjørn Arne Øvrebø

23 VEKST-LEDERKVALITET-SAMFUNNSANSVAR Side 23 NOTATER

24 E V E N T Y R E N E E R D E R U T E! Hordaland krins av Norges speiderforbund

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding og regnskap 2009 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune Hordvik NMU Hordvik Solfrid Skår

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Kretsen selger Chess

Kretsen selger Chess Nyhetsbrev for April 2004 Nytt kretsstyre Kretsen selger Chess Vinjar fikk æreskniven Kretskonkurransen 2004 Vårmanøver 2004 NM i speiding Lederstart 20. april Nye ledere Hvor er lederlistene? St. Georgsdag

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

ARNA SPEIDERGRUPPE. 25 år i Arna 1986-2011. www.arnaspeider.no

ARNA SPEIDERGRUPPE. 25 år i Arna 1986-2011. www.arnaspeider.no ARNA SPEIDERGRUPPE 1986-2011 25 år i Arna www.arnaspeider.no Hvem er vi - hva vil vi? Identitetsbeskrivelse - vedtatt av speidergruppens årsmøte 29/1-2009 Speidergruppens hensikt: Arna MSK speidergruppe

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset

Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset Les i dette nummer om: Hunderfossen -07 Buick 1925 Bussgarasjen på Glomset Tillitsvalgte i SAK 2008 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Styremedlem Odd

Detaljer

Året 2012. drømmene. Oppfyller. sammen

Året 2012. drømmene. Oppfyller. sammen drømmene Oppfyller sammen Leder har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor vekst innen både forsikring og utlån, og vi har skaffet oss et

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 4/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Learning by doing TING JEG HAR LÆRT i speideren: Om du våker på natten, i sovepose, og må tisse. Stå opp og gå på

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer