Vibrasjonsproblematikk på offshorekonstruksjoner eksempler og løsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vibrasjonsproblematikk på offshorekonstruksjoner eksempler og løsninger"

Transkript

1 Vibrasjonsproblematikk på offshorekonstruksjoner eksempler og løsninger Utmattingsskade relatert til eksitasjon fra roterende utstyr og strømninger i rør Operasjonsregularitet for utstyr Arbeidsmiljøproblematikk relatert til vibrasjoner og støy Name: Jan Wigaard Date: 22. mai 2007

2 Innledning: Vibrasjonssystemet er sammensatt Vibrasjoner, samlebegrep for mye, her periodisk forskyvning, måles som forskyvning, hastighet eller akslerasjon på struktur, typisk fra 1Hz til 1000Hz, typiske hastigheter er fra under 1 mm/s til 10 mm/s og over 100 mm/s når det er noe riktig galt. Er det noen som tror at man kan analysere del-fenomenene her med isolerte lokale modeller? Har det gått bra før?? -2 -

3 Innhold Er det et problem? Litt teori om ulike eksitasjoner Litt om utfordringene med respons analyser Gigasykel utmatting Dempning som nøkkelfaktor Stivhetsavstaging og Dempningstaging Vibrasjonsmålinger Legoklosser brukt på feil måte Eksempler på problemer og løsninger Anbefalt fremgangsmåte design Denne presentasjonen først og fremst om vibrasjoner, men det er en viss sammenheng mellom vibrasjoner og støy. God design som sørger for lite vibrasjoner vil også minske støy. -3 -

4 Det vibrerer ja, men er det et problem? Øket fokus på vibrasjonsproblematikk, overraskende hvor mangelfulle regelverk og design prosedyrer har vært og er når det gjelder å designe slik at man har kontroll på vibrasjoner. Vibrasjonsproblematikk har å gjøre både med arbeidsmiljø og svikt av utstyr, komponenter og struktur. Undersøkelser: Det kan synes som om en signifikant andel, et sted mellom 25% og 40% av lekkasjer, skyldes at en komponent går i stykker, dvs at menneskelig feil eller feil prosedyrer ikke er årsaken, og at vibrasjoner direkte eller indirekte har skylden i minst 1/3 av disse tilfellene igjen. -4 -

5 Operasjonsregularitet for utstyr Offshore industrien har både nylige og historiske eksempler på at uheldig design fører til vibrasjonsproblemer og nedetid på utstyret. Manglende eller feilaktig dynamisk design som fører til at komponenter kommer i resonanser er som regel årsaken. Dette koster penger og tid, til reparasjoner og i tapt produksjon. I endel tilfeller har man også hatt langvarige stopp i produksjonen med tap på tresiffrede million beløp. Det meste av dette kan unngåes ved god design, risiko kan reduseres betydelig, kunnskapen er kjent, men tydeligvis ikke for alle involverte parter. -5 -

6 Er det en Sikkerhetsrisiko? Det er åpenbart sikkerhetskritisk når det de siste fem år har vært fire gasslekasjer som forfatteren kjenner til og som skyldes utmattingsbrudd i rør eller rørpåstikk på grunn av vibrasjoner. Og jeg fanger ikke opp alt som skjer. Og det var sikkerhetskritisk når to av tre trykkluftpumper ved et tilfelle var ute av drift pga vibrasjonsrelatert lagerhavari, trykkluft er endel av nødsystemet ombord. (Motormasse/stivhet-i-opplagerstruktur = resonans) Arbeidsmiljø undersøkelser om opplevde støy og vibrasjonsproblemer : Her svarer 2/3 av alle offshore arbeidere at de av-og-til eller ofte-alltid opplever så høy støy at man må rope eller bruke hørselvern. 1/3 svarer det samme om de er utsatt for vibrasjoner i hender/armer fra maskiner og verktøy. Arbeidsmiljø handler ikke bare om komfort, stressede og slitne mennesker gjør feil. Altså er vibrasjoner er stort potensiellt risikoproblem -6 -

7 Eksitasjonen (Dels etter Claes Fredö) Statisk trykk, kinematisk trykk, akkustisk trykk, interaksjon mellom kinematisk og akkustisk-aeroelastisk (ingen enhetlig teori) Strømningsinduserte trykkvariasjoner Monopol: strømningsvariasjoner, eksempel, pulsasjoner fra stempelkompressor, W ~ U m4, Lavfrekvent Dipol, strømnings(trykk)fluktuasjoner, eksempel avløsninger over skarp kant, W ~ U m6, mellomfrekvent Kvadrupol:turbulense, bredspektret høyfrekvent, W ~ U m 8 Enkelt sagt: Status i dag er at analyser hverken kan gi deg frekvenser eller amplituder med særlig nøyaktighet for strømningsinduserte trykkvariasjoner. Litt forbedring i strømningsmønsteret gir stor forbedring i trykkpulsasjonene W ~ U m 4-8 Litt økning i strømningshastighet kan gi deg mye større problemer, ting oppstår når man sprenger grenser og øker trykk og hastighet. Maskin induserte strukturelle vibrasjoner fra ubalanser, design verdier tildels godt definert, virkelig verdier avhenger av mange faktorer Eksitasjonen kan forsterkes både ved akkustiske resonanser og ved strukturelle resonanser Grunnfrekvens og overharmoniske: -7 -

8 Gigasykel utmatting, spesiell utfordring Uansett: sveiste konstruksjoner er utrolig følsomme for utmatting ved høye frekvenser SN kurvene vi bruker er egentlig for N < ca sykler nåes i løpet av timer/dager ved vibrasjoner Det er diskusjon om det i det hele tatt finnes en utmattingsgrense for sveiste konstruksjoner for N > 10 9, ved vibrasjoner får man N= over år. Man diskuterer om helningen på kurvene er m=3, m=5, m=8 eller m=20 over N=10 7 Det er direkte hasardiøst å satse på en trygg spenningsvidde som ved 10 7 sykler, dvs 30-50MPa Erfaringen at mye står lenge, er ikke helt relevant, det er langt fra at brudd er så lite sannsynlig som regeverket krever, til at brudd er sannsynlig En noenlunde sikker spenningsvidde er nok mere 10-20MPa (m 8) -8 -

9 Legoklosser brukt feil Standard flens OK for sammenføyning av rør Weldolet OK for avstikk, erstatte styrke i røret Men sammen, oppå, hverandre som en utkrager, og gjerne med 2-3 ventiler opp der igjen?? Der tykkelsen i kritisk snitt kun er valgt utfra trykk-klasse, det er bransje standard, men det er lite smart! -9 -

10 Dempning som nøkkelfaktor F[N] m[kg] k[n/m] c[ns/m] (komplex egenverdi beregning: modal dempning dempede egenmoder/frekvenser) Skille klart mellom begrepene demping, stivhet og treghet. En trampoline demper ikke den fjærer. Mer masse demper ikke responsen, det tilfører treghet som endrer egenfrekvenser og kanskje eller kanskje ikke minsker responsen Mer stivhet demper ikke responsen, det endrer egenfrekvenser og kanskje eller kanskje ikke minsker responsen AVM er ikke dempere, mer om isolasjon senere

11 Inherent damping in steel structures Mode System 1 System 2 System 3 System Table 1, % of critical damping measured in four piping systems Modes Supported on steel beams Freq. [Hz] Damping % of Crit. Supported on wood loading pallet Freq. [Hz] Damping % of Crit. Y-bending X-bending Y-bending RZ-torsion Z- pumping Table 2 shows an example of the variation in loss factor for a pipe work mockup with changes in its boundary conditions, which clearly demonstrates that its dynamic response will be controlled by the amount of vibration energy that is transferred at its supports. Note that the loss factors provided in Table 1 apply for fundamental system modes and that values can be expected to drop down to the material damping (0.02%-0.005%) when modes with localized vibration shapes occur. A guesstimated damping of 1% can then lead to a dynamic response that is off by a factor 50 to 200 times.

12 Mockup: with and without damper solution(patented) Click on a picture to animate and listen to the difference between the conventional pipe and the damped pipe Conventional pipe on steel beam supports Same pipe fitted with damping solution Damping from shear deformation in layers of visco elastic material NOTE - MPEG files must be located in the directory of this presentation for animation to function You listen to sound from a 3-axial acceleration signal amplified though a loadspeaker the accelerometer is the tiny metal cube near the hammer Measured results Acceleration/Force Strain/Force Solid curves = conventional pipe Dashed curves = with damping solution Conventional Damped

13 Stivhetsavstaging og dempningsavstaging Kan stive opp over 100 Hz, vanskelig over 200Hz, fra påstikk ned til rør Dempning virker på alle frekvenser Kan ikke stive fra rør/påstikk og til annen struktur (tvang), men man kan dempe til annen struktur. Grunnkurs i mekanikk kan se ut til å mangle

14 Utfordringene med respons analyser Globaldynamikk, typisk 3-5 moder godt atskilt, enkelt, forskjellig FEprogramvare gir samme svar. Kan designe vekk fra resonanser, fabtoleranser små i forhold til typiske dimensjoner. Typiske rørsystemer og typiske moduldekk: høy modal tetthet, ulike FE programvare gir ulike svar, fabtoleranser betydelige i forhold til typiske dimensjoner, e.g. Stiveravstand, tykkelse på rørvegg, målinger og analyser gir forskjellige svar både på egenfrekvenser og respons til eksitasjon Bare glem å designe vekk fra alle resonanser, det er bokstavelig talt tusenvis Innebygd dempning vanskelig å estimere, respons ved resonans i lett dempede systemer er proposjonal med dempning, forskjellen på 1% og 2% av kritisk dempning er faktisk 100%, og det er lett å bomme mye mere enn det!! Ca 600! Modes up to 60 Hz

15 Vibrasjonsmålinger Nivåer Alle kan Nivåer og spektre-> egenfrekvenser, færre kan gjøre ODS, verktøy for å diagnostisere kompliserte problemer. Gir nivåer, egenfrekvenser, modeformer og opererende svingemønstre. Måle mange punkter med faseinformasjon beholdt. Gjøres av erfarne måleingeniører

16 Example: Dynamic stiffness of multi degree of freedom system F(t) Stiffness [N/m] 1.E+08 Dynamic stiffness The dynamic stiffness varies by several orders of magnitude as frequency changes and drop to values significantly smaller than the static stiffness 0.E frequency [Hz]

17 Vibrasjons isolering ( Dels fra Claes Fredö) Isolere sender fra å transmittere til omgivelse, eller isolere en følsom mottaker fra å motta fra omgivelsen Gjøres ved å dekoble med fleksible elementer, dvs fjærer ( ikke dempere). Stålfjærer, gummi, stålull, luftbelger Om: maskin leverandør velger AVM, strukturdisiplinen dimensjonerer dekket statisk, typisk result er da at AVM ene er dynamisk stivere enn dekket. Konsekvens Fremgangsmåte Verktøy Hva man bør kjenne til Høy Middels Lav Ingen Detalj design, direkte dynamiske beregniger. Spesialprogram for oppstillingsdimensjonering Schablon dimensjonering Velg isolator basert på belasting. Finite Element beregninger Semi-analytiska verktøy Nomogram maskinvekt, eksiterende frekvens Datablad for isolator Krever en integrert modell av hele systemt inkludert fundament. Nøyaktige frekvensavhengig egenskaper. Feilaktig antakelser i modellering får store konsekvenser. AVM egenskaper må detaljbeskrives, fundament må dynamisk dimensjoneres Baseres på forenklede antakelser om sender/mottager. Dårlig nøyaktighet i av sender/mottagers resonanser. Antar at sender/mottager er stive legemer og at isolatoren er en ideel fjær. Tar ofte bare hensyn til bevegelse i en retning. Objektets vekt, tyngdepunkt samt ytre laster

18 Eksempel 1, isolering og dempning av kompressor skid Over til venstre, vibrasjonsrespons når begge kompressor skiddene er isolert fra modul dekket med en oppstillingsfrekvens på 3 Hz, vibrasjonene blir i kompressor skidden. Over til høyre, respons analyse med begge skiddene fastmontert i modul dekket. Vibrasjonene sprer seg til modulen, og vibrasjonsnivået øker med en faktor 2-3 på selve skidden. Under til venstre, vibrasjons isolatoren, fjærpakke med progressive stoppere for å ta ekstrem laster. Under til høyre, viscodempere montert mellom skid og dekk for å dempe interne moder i skidden og dempe stivlegeme bevegelser under oppstart og nedkjøring

19 Eksempel 2, typiske SBA utmattingsbrudd Venstre: rørstuss som vibrerte til sprekk i sveis som førte til lekasje og nødsituasjon ombord. Brudd etter noen måneder. Konturene viser en høy spenningstopp akkurat i sveisen mellom flens og weldolet. Tynn vegg og stor spennings-konsentrasjon er uheldig. Eksitasjonen var akkustisk trykkvariasjon generet av rifler på innsiden av fleksibelt stigerør, ca 250 Hz Midten: påstikk på gassrør, sprekk og gasslekasjoe, levetid ca 6 mnd, eksitasjon trolig avløsning ved skarp kant som ble forsterket av akkustisk resonans, ca 24 Hz ( 2. harmoniske av 12 Hz.) Høyre, en stuss gikk til brudd etter to dager!! På en stempelkompressor skid, hele anlegget gått gjennom og dempet (nødløsninger kan gjøres penere), årsak trolig blanding av feil kompressor design, manglende isolering og dempning og generelt for mange struktur resonanser. Kan løses ved stivhetsavstagning, eller mere robust, med demper lenker. Dette noen av mange kjente liknende eksempler fra mange industrier

20 Eksempel 3 db [Hz] 16.9 [db(lin)] 1.0 [.] ( Smallbore 12 /Smallbo12)Transfer function mag Hz Bump test on Stickbore, Alvheim AF-Ingemansson AB Date: 2/20/2007 Freq.range: Hz Freq.resolution: 0.5 Hz Window: Uniform Acceleration in db (rms) [Hz] [db(lin)] [s] SBF01 +X APS SBF01 +Y APS SBF01 +Z APS Acceleration in db (rms) [Hz] [db(lin)] [s] 130 SBF01 +X APS SBF01 +Y APS SBF01 +Z APS Frequency in Hz Alvheimm/Bump test/stickbore_low_ Frequency in Hz Alvheimm/Bump test/stickbore_up_01 venstre: påstikk på utløp fra kompressor, høyre: frekvensspekter fra bump test, man slår på ventilen med en hammer og måler vibrasjonene over en kort tid. Spekteret viser en spiss resonans på 29.8Hz, med en estimert dempning på 0.7% av kritisk. Drivfrekvens fra kompressoren er 30Hz. Denne ville med nesten 100% sikkerhet ha vibrert til brudd. Målingene ble gjort som endel av kvalitetsikringen av anlegget og denne ble avstaget før systemet er satt i drift. Stagning ikke helt prima men godt nok, ca 60 Hz, enkelt å stage bedre til ca 130 Hz

21 Eksempel 4 viser en stempel kompressor skid som hadde betydelig vibrasjonsproblemer, der det gikk til brudd på to steder i rørføringen og det ble lekasje og nødsituasjon ombord. Årsaken ble funnet med en blanding av analyser og målinger, og problemet løst ved å tilføre dempning med hyllevare produkter og lokal avstivning. Røde piler viser plassering av viscodempere

22 Eksempel 5, Quills that fail in fatigue due to vortex shedding gas flow quill Main pipe

23 Eksempel 6, scrubber innmat To brudd Et blad som stod mot strømningen som en blokkføyte kant, trolig lokal avløsning Brudd i Bolter som holdt et sylinderskall som hadde lokale moder rundt 25Hz som traff en trolig ekstern kilde. Men uansett ikke bra mekanisk design

24 Eksempel 7, når man virkelig trenger god isolasjon ( Fra Claes Fredö) Lignende system, men to-stegs brukt for isolering av generator på Kvitebjørn som står rett ved boligkvarteret. vibrasjonsisolering av Nanolab ved Lund Universitet. Design ÅF Ingemansson. Det er ekstreme krav til lave vibrasjoner, nede i 0.5 μm/s. Kilden er en fartsdump 25 meter fra følsomt utstyr. Når store biler kjører over dumpen får man en kombinasjon av strukturbåren vibrasjon i bakken og Akkustisk Infralyd som genereres når luftvolumet under bilen fortrenges av dumpen. Løst med en avansert 3 stegs isolering, først gulvet, så på selve maskinen. Laveste oppstillingsfrekvens er 0.2 Hz. Det er brukt luftbelger som er koblet til større volumer. Et slikt system krever aktiv niveleringskontrol

25 Bedre rørføring, detaljer og komponenter gir mindre eksitasjon. Gjelder også måleinstrumenter som forstyrrer strømningen (fra Claes Fredö) Det finnes design på akkustiske dempere og absorbenter

26 Anbefalt fremgangsmåte i design Krav: gjør en god teknisk og konkret kravspesifikasjon, det holder ikke å bare si at det skal ikke vibrere for mye og henvise til mangelfulle regelverk. Dialog med leverandør (samme integrerte vibrasjonssystem, ikke mulig med avgrensinger). Krav til funksjon og hvordan man gjør design og analyser Sett ikke krav til bare lydtrykk(støy) utenfor en kompressor, men også til trykkpulser ut i røret. Eksitasjonen led strømningen i rør så skånsomt mulig, vær bevist på strømningshastighet man dimensjonerer med. Demp akkustisk ved f.eks. Kompressor utløp Isoler strukturellt de vibrerende kildene Robust strukturellt Balanser slik at nominelle spenninger er moderate Tenk utmatting, gode sveiser, sveisestørrelse, jevne overganger Stiv av veldig slanke komponenter Struktur må dimensjoner dynamisk, ikke bare kvasistatisk Strukturell Dempning hjelper alltid, skader aldri, og er alltid en god og billig forsikring Brukt i størst mulig grad så komplette og integrerte analysemodeller av hele systemer som mulig. Ta alltid ut både akkustiske og strukturelle egenfrekvenser og egenmoder. Det gir deg mye informasjon Kjør alltid respons analyser, både akkustisk og strukturellt, selv om du ikke vet lasten, kjør i såfall en typisk enhetslast, du kan luke ut svakheter i designen din. Bruk målinger aktivt for å kontrollere designen, det er billig forsikring, det er uoverkommelig å analysere alt i detalj. Velg hvor man sette inn resursene (mest kritisk), gjør så en passe bra staging/dimensjonering på de mange (tusenvis), kontroller med målinger og fiks opp de forhåpentligvis få som ikke ble bra nok. Bruk målinger aktivt ved aksept ved levering av vibrerende utstyr Legg inn målepunkter for overvåkning i drift, både noen flere og mere relevante punkter, og punkter man kan ta i bruk til diagnose dersom man får problemer. DET HAR IKKE ALLTID GÅTT BRA FØR, MEN PROSJEKTERENDE INGENIØRER HØRER NESTEN ALDRI OM DE TILFELLENE DER DET IKKE GÅR BRA

27 Sluttord Fortsetter man tidligere praksis vil problemene fortsette eller øke, og sannsynligheten for alvorlig hendelser blir nok større enn den bør være Det er (desverre) slik at skal man oppnå en forbedring betyr det at man må endre måten å gjøre ting på, og det vil koste noe mere tid og penger Det positive er at det kan synes som om sluttkundene nå er mere bevisste og villige til å legge resurser i bedre design mot vibrasjoner

28 - 28 -

Temakveld Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Roterende(vibrerende) utstyr og strukturdesign. Name: Jan Wigaard Date: 7.

Temakveld Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Roterende(vibrerende) utstyr og strukturdesign. Name: Jan Wigaard Date: 7. Temakveld Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Roterende(vibrerende) utstyr og strukturdesign Name: Jan Wigaard Date: 7. oktober 2009 Program 17.00-18.00 A Problemforståelse og begrepsavklaring A1. Innledning

Detaljer

VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE

VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE Innhold: Side 2 Innledning Side 5 Cupmount Side 6 Paulstradyn Side 7 Vibmar Side 8 LO-mount Side 9 ME-mount Side 10 Luft demper - SLM Side 11 elbe Side 13 Evolo

Detaljer

UTMATTINGSPÅKJENTE SVEISTE KONSTRUKSJONER

UTMATTINGSPÅKJENTE SVEISTE KONSTRUKSJONER UTMATTINGSPÅKJENTE SVEISTE KONSTRUKSJONER konstruksjons Levetid, N = antall lastvekslinger Eksempel: Roterende aksel med svinghjul Akselen roterer med 250 o/min, 8 timer/dag, 300 dager i året. Hvis akselen

Detaljer

JAKTEN PÅ MER EFFEKTIVE AGGREGATER GIR NYE PROBLEMER

JAKTEN PÅ MER EFFEKTIVE AGGREGATER GIR NYE PROBLEMER Produksjonsteknisk konferanse Gardermoen 10. mars 2009 JAKTEN PÅ MER EFFEKTIVE AGGREGATER GIR NYE PROBLEMER Presentert av Halvard Bjørndal Norconsult AS Halvard.Bjorndal@norconsult.com 1 BAKGRUNN Sterkt

Detaljer

TR0151, Specification for single phase WHRU and exhaust system

TR0151, Specification for single phase WHRU and exhaust system Classification: Statoil internal Status: Draft TR0151, Specification for single phase WHRU and exhaust system Presentasjon av spesifikasjon for WHRU og eksos systemet Grenseoverganger mellom eksoskanaler

Detaljer

Sprekker i løpehjul. analyser, forebygging og erfaringer Bjarne Børresen Technology Manager

Sprekker i løpehjul. analyser, forebygging og erfaringer Bjarne Børresen Technology Manager Sprekker i løpehjul. analyser, forebygging og erfaringer Bjarne Børresen Technology Manager A specialist knows more and more about less and less until eventually he knows everything about nothing. A generalist

Detaljer

1. Opprette Workspace: Velg File, New Workspace. Angi Workspace name og location (hvor filene skal lagres). Trykk OK

1. Opprette Workspace: Velg File, New Workspace. Angi Workspace name og location (hvor filene skal lagres). Trykk OK Hvordan kjøre analyse av Aker H3 semi submersible, med offbody points Dette er en guide til hvordan gjøre en Wadam analyse i HydroD. Vi har tatt utgangspunkt i en modell av en Aker H3 semisub, og du vil

Detaljer

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Beskrivelse av Yme MOPUStor Produksjonsinnretning konstruert som flyttbar og oppjekkbar

Detaljer

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Lydisolering * luft- og trinnlydisolering Vibrasjoner * Akseptable rystelser i forhold til spennvidder 1 Lydisolering Krav og anbefalinger Typer konstruksjoner

Detaljer

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP

Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Å FORSTÅ ET HØRSELSTAP Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis, og kanskje oppdager du det ikke selv i starten. Mennesker

Detaljer

Beregning av platekonstruksjoner med store åpninger

Beregning av platekonstruksjoner med store åpninger Kurs 19.3.2009 Nils Chr Hagen Stål-consult A/S Beregning av platekonstruksjoner med store åpninger Innholdsfortegnelse Bakgrunn og motivasjon Numeriske analyser Foreslått design-modell Tilpassingsfaktorer

Detaljer

Moss Maritime presentation

Moss Maritime presentation Hvilke tilbakemeldinger trenger ingeniørkontorer om erfaring fra fabrikasjon, installasjon og drift for å bli kontinuerlig bedre? Prosjektering generelt: Lay-out, materialhåntering om bord. Viktig med

Detaljer

1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner

1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner 1.9 Dynamiske (utmatting) beregningsmetoder for sveiste konstruksjoner 9.1 Generelt. De viktigste faktorene som påvirker utmattingsfastheten i konstruksjoner er: a) HØYT FORHOLD MELLOM DYNAMISKE- OG STATISKE

Detaljer

Et hørselsproblem (1)

Et hørselsproblem (1) Et hørselsproblem (1) I videoen går audiografen gjennom flere prosesser for å diagnostisere hvilken type hørselstap det kan være. Konsultasjon: Spør pasienten om hva han selv mener, og hva han kan ha problemer

Detaljer

Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Innhold

Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Innhold Innføring i seismisk jord-konstruksjonssamvirke (fokus på konstruksjonsdynamikk) Farzin Shahrokhi Alexander Ziotopoulos Innhold Krav til SSI SSI - Definisjon SSI - effekter SSI Beregningsmetodikk Impedansanalyse

Detaljer

Prosjekt MAX IV - Unike vibrasjonskrav

Prosjekt MAX IV - Unike vibrasjonskrav Prosjekt MAX IV - Unike vibrasjonskrav PERIODE 2011-2015 LAND SVERIGE, BRUNNSHÖG LUND MARKED BYGG, ANLEGG OG SAMFERDSEL PROSJEKTLEDER KARIN NORÉN-COSGRIFF SAMARBEIDSPARTNER PEAB Det nye synkrotronlysanlegget

Detaljer

Lokalisering av rørledninger

Lokalisering av rørledninger Lokalisering av rørledninger Molde, 5. Oktober 2004 Magne Roaldseth Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal 1 Metoder/utstyr for påvisning av rør Det er i hovedsak to metoder som benyttes

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR.

TEKNISK RAPPORT PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD RAPPORT NR.2006-0898 DET NORSKE VERITAS I ANKERLØKKER? REVISJON NR. PETROLEUMSTILSYNET HVA SKJER MED KJETTINGER ETTER LOKALE BRUDD I ANKERLØKKER? RAPPORT NR.2006-0898 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Innholdsfortegnelse Side 1 SAMMENDRAG... 1 2 INNLEDNING... 1 3 KJETTING

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser

Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser BRANN- OG EKSPLOSJONSSKRING I PETROLEUMSVIRKSOHETEN Asmund Huser, DNV ENERGY 14. Mars 2007, Haugesund Hovedpunkter Brannen beskrives av maksimal dose mottatt

Detaljer

Seismisk dimensjonering av pelefundamenter

Seismisk dimensjonering av pelefundamenter Seismisk dimensjonering av pelefundamenter Amir M. Kaynia Oversikt Jordskjelvpåvirkning i peler og EC8s krav Jord konsktruksjon samvirke (SSI) Beregning av stivheter Ikke lineære stivheter lateral kapasitet

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS

Datablad. Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør. Sigurd Sørum AS atablad Elektromagnetisk forsterker type M2000 For alle målerør Nøyaktighet ±0,25% Flow område 0,03 12 m/s N6 N2000 LC display Power supply 85 2 VC / 24 VC / 9 36 C IP67 hus USB interface Beskrivelse Forsterker

Detaljer

MEK2500. Faststoffmekanikk 1. forelesning

MEK2500. Faststoffmekanikk 1. forelesning MEK2500 Faststoffmekanikk 1. forelesning MEK2500 Undervisning Foreleser: Frode Grytten Øvingslærer: NN Forelesninger: Tirsdag 10:15-12:00 B62 Torsdag 12:15-14:00 B91 Øvinger: Torsdag 14:15-16:00 B70 Øvinger

Detaljer

1.10 Design for sveising

1.10 Design for sveising 1.10 Design for sveising Målet med god design for sveising er å sørge for kontinuitet mellom delene i en struktur. Det er viktig å sørge for jevn kraftflyt uten hindringer over sveiseskjøtene. Både sveiseutførelse

Detaljer

Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert

Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert Rapport 13006a: Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert RAPPORT Tittel Veiledende støymålinger og befaring Forfatter Pål Jensen, Norsk forening mot støy Prosjektnr

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Aluminium brukt under ekstreme forhold

Aluminium brukt under ekstreme forhold 15/9/2005 Den Tekniske Messen 2015 Aluminium brukt under ekstreme forhold Håkon Nordhagen, Seniorforsker, SINTEF Materialer og Kjemi Avdeling for Material- og Konstruksjonsmekanikk Bård Nyhus, Seniorforsker,

Detaljer

Å forstå et hørselstap

Å forstå et hørselstap Å forstå et hørselstap www.gewa.no Hvordan vet du at du har et hørselstap? Sannsynligvis er du den siste som oppdager det. De fleste hørselstap kommer gradvis slik at du ikke oppdager det før det blir

Detaljer

HØRSELVERN 2013/2014

HØRSELVERN 2013/2014 HØRSELVERN 2013/2014 GJENNOMGANG HØRSELVERN Presentasjon Hei! Hva er støy og hva er lyd Skadelig støy SNR-metoden HML-metoden Vurderingskriterier Ørepropper Bruk og vedlikehold av ørepropper Øreklokker

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser

Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser Identifisering av grunntype etter Eurokode 8, og seismisk grunnresponsanalyser Øyvind Torgersrud Innhold Del I Lokal jordskjelvrespons Definisjon responsspektrum Del II Grunntyper etter Eurokode 8 Definisjon

Detaljer

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4

Fig 1A Ideell jord. Høyde λ/2 Fig 1D Tørr jord. Høyde λ/2. Fig 1B Ideell jord. Høyde λ/4 Fig 1E Tørr jord. Høyde λ/4 HF-antenner Av Snorre Prytz, Forsvarets forskningsinstitutt Generelt om NVIS-antenner En NVIS (Near Vertical Incident Skyvave) antenne skal dirigere mest mulig av RF effekten rett opp. Effekten blir reflektert

Detaljer

SAUDA SØNNÅ HØY - LØPEHJULSHAVARI

SAUDA SØNNÅ HØY - LØPEHJULSHAVARI SAUDA SØNNÅ HØY - LØPEHJULSHAVARI Produksjonsteknisk konferanse (PTK) 10 mars 2009 Definere prosjekt Løpehjulshavari: Alvorlige bruddskader og sprekker Liten eller ingen erfaring med tilsvarende skader

Detaljer

Måleavvik og sporbarhet

Måleavvik og sporbarhet Måleavvik og sporbarhet Målefeil/nøyaktighet, beregningsfeil, kalibrering, måleverdiomformere Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Måleavvik og sporbarhet Måleinstrumentets

Detaljer

Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011.

Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011. Agenda Eide Nettverk 24 Februar 2011. Presentert av: ITT. Trygve Heigre Segmentsjef M&C Petter Frivold Distriktssjef Industri Agenda: Hvem er ITT Norge. Generell Pumpe hydraulikk. System kurve og variabelt

Detaljer

Justering og oppsett av RM-V4000VE

Justering og oppsett av RM-V4000VE Justering og oppsett av RM-V4000VE Oversikt over emner 1. Beskrivelse av funksjoner og minne...2 2. Utstyr som trengs for justering...3 3. Oppsett av Cubene...4 4. Oppkobling...4 5. Forberedelser før justering...5

Detaljer

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore?

Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Hvilke tekniske utfordringer møter man ved innføring av Tetra offshore? Frekvensvalg Dekning Hvordan oppnå tilfredsstillende dekning? God dekning (over alt) er helt avgjørende for et godt resultat og fornøyde

Detaljer

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side

Rillemaskiner RILLEMASKINER. Rørkapasitet. Antall modeller. Type. Side Rillemaskiner Designet for å forbedre hastigheten og effektiviteten i sprinklerinstallasjoner og andre industriinstallasjoner. Bredt utvalg av mekaniske og hydrauliske enheter med kapasitet for opptil

Detaljer

Måling av trafikkstøy Sigmund Olafsen Senior rådgiver, Brekke & Strand akustikk, Oslo Ph.D. student, LTH sigmund.olafsen@brekkestrand.

Måling av trafikkstøy Sigmund Olafsen Senior rådgiver, Brekke & Strand akustikk, Oslo Ph.D. student, LTH sigmund.olafsen@brekkestrand. Måling av trafikkstøy Sigmund Olafsen Senior rådgiver, Brekke & Strand akustikk, Oslo Ph.D. student, LTH sigmund.olafsen@brekkestrand.no, +4791583818 Forelesning for VTA 01, 8. februar 2012 Sigmund Olafsen

Detaljer

Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme

Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme Side 1 av 11 Beregning av konstruksjon med G-PROG Ramme Introduksjon G-Prog Ramme er et beregningsprogram for plane (2-dimensjonale) ramme-strukturer. Beregningene har følgende fremgangsmåte: 1) Man angir

Detaljer

Pålitelighet og Tilgjengelighet i Programvaresystemer. Tor Stålhane IDI / NTNU

Pålitelighet og Tilgjengelighet i Programvaresystemer. Tor Stålhane IDI / NTNU Pålitelighet og Tilgjengelighet i Programvaresystemer Tor Stålhane IDI / NTNU Mål og midler Husk: Det er safety som er målet. Pålitelighet og tilgjengelighet er bare midler til å nå målet. Hva er pålitelighet

Detaljer

the pulse of your machinery vibrasjon og verktøy av ole nordal 1/20/2012 maskindynamikk as - the pulse of your machinery 1

the pulse of your machinery vibrasjon og verktøy av ole nordal 1/20/2012 maskindynamikk as - the pulse of your machinery 1 vibrasjon og verktøy av ole nordal the pulse of your machinery 1/20/2012 maskindynamikk as - the pulse of your machinery 1 hva er vibrasjon? mekanisk utsving om et likevektspunkt periodisk som bevegelsen

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Norsk Ståldag 2006 Øystein Løset Morten Rotheim, Contiga AS 1 Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Jordskjelv generelt Presentasjon av prosjektet: Realistisk dimensjonering

Detaljer

Norsk Murdag 2012. Robuste løsninger for murverk opp av bakken. Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger

Norsk Murdag 2012. Robuste løsninger for murverk opp av bakken. Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger Norsk Murdag 2012 Robuste løsninger for murverk opp av bakken Geir Wold-Hansen, St. Gobain Byggevarer, Weber Tove Narvestad, Wienerberger Gårsdagens arkitektur og konstruksjoner 2 Gårsdagens arkitektur

Detaljer

Feilsøking og skadeanalyse. Øivind Husø

Feilsøking og skadeanalyse. Øivind Husø Feilsøking og skadeanalyse Øivind Husø 1 Bruddmekanikk Når vi konstruer deler i duktile materialer som konstruksjonsstål og aluminium, er det flytegrensen, eventuelt R P0,2 som er grensen for hvilken spenning

Detaljer

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER

BALANSERTE KABLER OG PLUGGER BALANSERTE KABLER OG PLUGGER XLR/CANON Som regel balansert Dette er den pluggen som regnes som profesjonell standard fordi den er balansert, robust og låsbar. BALANSERTE KABLER OG PLUGGER JACK/PHONE/TRS

Detaljer

Kontroll av luft I væskefylte Systemer

Kontroll av luft I væskefylte Systemer Kontroll av luft I væskefylte Systemer En vannledning i drift er aldri tom! En miks av væske og gass (luft) er allltid tilstede Hvordan kommer luft inn i rørsystemt og hva er problemet inne i røret? Svaret

Detaljer

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer.

Overspenningsvern. installeres før skaden skjer. Overspenningsvern installeres før skaden skjer. Hvorfor og når skal vi bruke overspenningsvern? Overspenningsvern 230-400 V for montering på DIN-skinne med utbyttbar patron/vern. Naturen kan komme med

Detaljer

..og kraftelektronikk

..og kraftelektronikk Offshore vind.. offshore kraftnett..og kraftelektronikk Magnar Hernes SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 .du finner det over alt Fra mikrowatt til gigawatt SINTEF Energiforskning AS 2 Kraftelektronikk

Detaljer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer

Kvalitetskontroll av gassmonitorer Dokument Kvalitetskontroll av gassmonitorer Seksjon Beskrivelse av sporbarhet og referanser ved kalibrering Del Operasjonelt nivå 1 of 7 Kvalitetskontroll av gassmonitorer Kvalitetskontrollen av gassmonitorer

Detaljer

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien

Bruk av Aluminium Offshore & i Industrien & i Industrien Slide 1 Aluminium Historie Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 1808 ble metallet aluminium identifisert Først isolert i ren form i 1827 Før dagens fremstillingsprosess

Detaljer

Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca.

Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca. 2. ARENA Narvik, 26. -27. november 2013 Elastisitetens betydning for skader på skinner og hjul.ca. Foreleser: Kjell Arne Skoglund Seniorforsker, dr.ing. jernbaneteknikk, Infrastruktur Kontakt: Kjell.Arne.Skoglund@sintef.no,

Detaljer

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid

Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Tunge kjøretøyers effekt på vegens levetid Resultater fra forstudie i regi av Roadex Network NADim-seminar, Oslo, 4. desember 2014 Per Otto Aursand, Statens vegvesen, Region Nord Roadex Network The fifth

Detaljer

Innføring og veiledning i Autodesk Inventor Professional 2011

Innføring og veiledning i Autodesk Inventor Professional 2011 Innføring og veiledning i Autodesk Inventor Professional 2011 Av: Jan Kristian Skjolde og Bård Leite Øvingsoppgave Bakgrunn Undertegnede hadde hovedprosjektet hos Aker Solutions høsten 2011. Under denne

Detaljer

Forelesning for VTA 01, 13. februar 2013. Oversikt. Sammenlikning mellom måling og beregning av utendørs trafikkstøy

Forelesning for VTA 01, 13. februar 2013. Oversikt. Sammenlikning mellom måling og beregning av utendørs trafikkstøy Måling av trafikkstøy (og vibrasjoner) Sigmund Olafsen Senior rådgiver, Brekke & Strand akustikk, Oslo Ph.D. student, LTH sigmund.olafsen@brekkestrand.no, +4791583818 Forelesning for VTA 01, 13. februar

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016 Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus

2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04. Isola Selvbygger. For tak og terrasser. Sterk, sikker - lett å jobbe med. Tørre og sunne hus Isola Selvbygger For tak og terrasser 2:200 Mai 06 Erstatter Juni - 04 Sterk, sikker - lett å jobbe med Tørre og sunne hus Endelig kan taktekking gjøres enkelt Med Isola Selvbygger kan du trygt gjøre jobben

Detaljer

Prosedyrer ved renovering

Prosedyrer ved renovering Prosedyrer ved renovering 1. Utstyret som skal renoveres sendes PSSI Norge Drammen. 2. Pumpen åpnes/demonteres for å kunne gi en tilstandsrapport 3. Det blir tatt bilder av alle komponenter som er relatert

Detaljer

Kabelanlegg Side: 1 av 5

Kabelanlegg Side: 1 av 5 Kabelanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 MÅLEMETODER... 3 2.1 Kobberkabel... 3 2.1.1 Karakteristisk impedans... 3 2.1.2 Dempning/dempningsforvrengning... 3 2.1.3 Faseforvrengning... 3 2.1.4

Detaljer

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 255 67 71 225 66 73 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 3 fase strømledning fra stolpe 25 mm i ytre diameter kapasitet skal stå på ledningen Stuevindu 3x6 ruter

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor NYHET fra Uponor UPONOR VVS TAPPEVANN- OG RADIATORRØR KOMPOSITT MODULSYSTEM 63-110 Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! 04 2009 9005 Fleksibel prosjektering, lett tilgjengelig,

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

HiN Eksamen IST 1484 18.12.03 Side 4

HiN Eksamen IST 1484 18.12.03 Side 4 HiN Eksamen IST 1484 18.1.3 Side 4 Materialer og mekanikk. Teller 5% av eksamen Poengangivelsen viser kun vektingen mellom de fire oppgavene. Innenfor hver oppgave er det læringsmålene som avgjør vektingen.

Detaljer

HRC 400 Serie Armeringskoblinger med høyeste ytelse:

HRC 400 Serie Armeringskoblinger med høyeste ytelse: HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC 400 Serie Armeringskoblinger med høyeste ytelse: Testet og dokumentert kvalitet Oppfyller alle kjente krav til armeringskoblinger Prinsipielle fordeler av armeringskoblinger

Detaljer

Classification: Statoil internal. Krav til måleutstyr i forbindelse med E-drift. v/ Bjørn Ullebust, Statoil ASA

Classification: Statoil internal. Krav til måleutstyr i forbindelse med E-drift. v/ Bjørn Ullebust, Statoil ASA Classification: Statoil internal Status: Draft Krav til måleutstyr i forbindelse med E-drift v/ Bjørn Ullebust, Statoil ASA 2 Hva er kravet til utstyr? Skal tilfredsstille Standarder og forskrifter Skal

Detaljer

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no www.energy.sintef.no 1 Typer

Detaljer

QUIETPRO QP100Ex. Connect and protect

QUIETPRO QP100Ex. Connect and protect QUIETPRO QP100Ex Intelligent hørselsvernog kommunikasjonssystem Connect and protect Connect and protect : Livsviktig kommunikasjon og intelligent, verifiserbart hørselsvern For personer som jobber i svært

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Akustisk prosjektering og kontrollmåling i Dokkhuset

Akustisk prosjektering og kontrollmåling i Dokkhuset Akustisk prosjektering og kontrollmåling i Svein Strøm og Bård Støfringsdal 1 1 Under rehabiliteringen 2 2 Plan 3 DOKKhuset var opprinnelig et pumpehus for dokkene til skipsverftet som lå ved Elvehavna

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

1 Workbench (utdrag av faget Strukturell analyse)

1 Workbench (utdrag av faget Strukturell analyse) Side 1 av 9 1 Workbench (utdrag av faget Strukturell analyse) 1.1 Ny Workbench Trykk på knappen ANSYS 12.0 (ANSYS 12.1) på hovedmenyen, øverst, ca midt på, velg Workbench. Arbeidsfelt Objekt(er) med felter

Detaljer

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2

Oppgave 1. Komponenter i en målesløyfe: Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Oppgave 1 Komponenter i en målesløyfe: 5 2 4 3 1 Hva er og hva gjør enhetene: 1,2,3,4 og 5? Oppgave 2 Figuren under viser signalet fra en trykktransmitter. Signalet er preget av støy og vi mistenker at

Detaljer

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord

Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Grunnforsterkning - Jetpeler 1. 2. november 2012 Rica Park Hotel Sandefjord Siv.ing. geoteknikk Knut Erik Lier kelier@jetgrunn.no Jetgrunn AS w w w. j et g r u n n. n o Innhold 1. Utvikling av metoden

Detaljer

Inngang A Inngang B Utgang A Utgang B. Måling med semistokastisk signal (MLS) Impulsrespons ved korrelering FFT (Spektralanalysator, Klirrmeter)

Inngang A Inngang B Utgang A Utgang B. Måling med semistokastisk signal (MLS) Impulsrespons ved korrelering FFT (Spektralanalysator, Klirrmeter) Inngang A Inngang B Utgang A Utgang B Innebygde funksjoner: Sinustesting Tonegenerator AC voltmeter Oscilloskop Svipgenerator Bodeplotter (AFF) Impedansmåling Måling av Thiele Small parametere Måling med

Detaljer

BBS (Behavior Based Safety)

BBS (Behavior Based Safety) BBS (Behavior Based Safety) Rudi Arnesen HMSK Systemutvikler 1 ALLE ulykker kan forhindres! Ulykker skjer fordi vi bevist eller ubevist ikke innretter oss etter etablerte prosedyrer, krav og retningslinjer.

Detaljer

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS

Materialvalg for in-line instrumenter. Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS Materialvalg for in-line instrumenter Forfatter: Roar Stormoen / KROHNE Norway AS 1 Ditt måletekniske kompetansesenter 2 Hvem er vi? Leverandør til det norske markedet i mer enn 30 år Hovedkontoret i Moss

Detaljer

Strategiske føringer mot 2020 Metodikk. [Finanstilsynet 2.0] Verktøy. Helge Skrivervik mymayday.com as Strategi-workshop 24/9/2015

Strategiske føringer mot 2020 Metodikk. [Finanstilsynet 2.0] Verktøy. Helge Skrivervik mymayday.com as Strategi-workshop 24/9/2015 Strategiske føringer mot 2020 [Finanstilsynet 2.0] Helge Skrivervik as Strategi-workshop 24/9/2015 Motivasjon Erfaringer Strategiske føringer mot 2020 Metodikk [Finanstilsynet 2.0] Verktøy Utfordringer

Detaljer

Rapport: Individuell opplæring i og tilpasning av ørepropper

Rapport: Individuell opplæring i og tilpasning av ørepropper Rapport: Individuell opplæring i og tilpasning av ørepropper Februar 2012 Beyond expectations Bakgrunn Støy er for mange yrkesgrupper og disipliner en stor utfordring i arbeidshverdagen. For å beskytte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer

Industriens problemløser

Industriens problemløser Industriens problemløser Hva kan vi gjøre for din bedrift? Odda Plast AS har eksistert siden 1974, og har opparbeidet en betydelig erfaring innen produksjon, utvikling og leveranse av forskjellige typer

Detaljer

Lagring og transport av trepellets

Lagring og transport av trepellets Lagring og transport av trepellets Trepellets distribueres i hovedsak på tre følgende hovedmåter: Småsekk i størrelsesområdet 10-30 kg. Storsekk i størrelsesområdet fra 400 kg til 1200 kg. Ved større forbruk

Detaljer

Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet

Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet Seismisk analyse og dimensjonering av støttekonstruksjoner og skråningsstabilitet Kristoffer Skau Støttekonstruksjoner Hva sier standarden? I hht. standaren kan det sees bort fra seismiske krefter for

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Kunsten å forstå Retningskoblere.

Kunsten å forstå Retningskoblere. Kunsten å forstå Retningskoblere. V2.1 Retningskoblere (Directional Coupler) er innrettninger som måler en del a signalet som går i en retning. Disse kalles også for standbølge meter (SWR meter) i HF/VHF

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Havromsteknologier. Krefter og bevegelser på marine konstruksjoner. Foreløpig utgave pr 21.10.11. Under bearbeiding. Innhold:

Havromsteknologier. Krefter og bevegelser på marine konstruksjoner. Foreløpig utgave pr 21.10.11. Under bearbeiding. Innhold: Foreløpig utgave pr 21.10.11 Under bearbeiding Forfatter: Carl Martin Larsen Krefter og bevegelser på marine konstruksjoner Havromsteknologier Innhold: Repitisjon fra fysikken...3 Grunnleggende begreper

Detaljer

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS Nye Eurokoder Norsk Ståldag 2007 Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo Eurokoder og tilsvarende NS Slide 2 1 Nasjonale tillegg Alle Eurokodene må ha et nasjonalt tillegg

Detaljer

Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as.

Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as. Aktuelle løsninger for pumpestasjoner.» Geir Sogge Johnsen» Salgsjef Axflow as. Ulike avløpsstasjoner / løsninger Pumpestasjon med dykkede pumper Pumpestasjon med tørroppstilte pumper ( evakueringssystem)

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer