https://www.facebook.com/galleripushwagner/photos_stream

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "https://www.facebook.com/galleripushwagner/photos_stream"

Transkript

1 1 Trond Hofvind: Bergenskonferansen 18. oktober 2014 Fagbevegelse og fellesskap i individualismens tidsalder: Kollektivt kraft eller likhetstyranni med avdanket sentralisme? Pushwagner https://www.facebook.com/galleripushwagner/photos_stream

2 2 Dette er (litt mer og litt mindre enn) et foredrag jeg holdt på Bergenskonferansen 18. oktober God tur! Innhold Innledning... 3 Verdifulle lærere... 3 Om tid, liv og salg av arbeid... 3 Fellesskap og menneskesyn... 6 Dansen rundt konkurransen... 7 Gå til mauren og bli vis?... 7 Mer om solidaritet... 8 Organisering, organisering, organisering!... 9 Tariffavtalene er limet i fagbevegelsen. Spredte fektninger forbi? Korrodering av kollektivet Noen flere kritiske kommentarer og spørsmål til fagforeningen Utdanningsforbundet, fra en kritisk venn Tanker om en historisk streik Treforken og lærerstanden Om fagbevegelsen, historisk, internasjonalt, nasjonalt og for fremtiden Ingen tett osteklokke Oppsummering Jan Erik Vold, kongen av naivistisk klokskap, sier: Vennligheten varer lenger, ta VARE på vennligheten, ta VARE på vennene HEI HEI! ta nå vare på hverandre.

3 3 Innledning Tanker tilbake: Begynnelsen på en annen, Trondheimskonferansen, var Kristiansandskonferansen. Tellef Hansen (nå seniorrådgiver i De Facto) var i initiativtaker og ansvarlig for oppstarten, sammen med Lisbeth Reed. Han har fortalt meg at formålet var å etablere en arena for faglige diskusjoner, og det var i hovedsak opposisjonen innad i LO som møtte opp. Tanken var at konferansen skulle flytte seg fra sted til sted. Tillitsvalgte i Trondheim tok på seg ansvaret for å arrangere den neste konferansen, og der ble den. Trondheimskonferansen er i dag en etablert stor, bred og åpen konferanse, der ledende LO-tillitsvalgte også deltar og bidrar. Målgruppe for Bergenskonferansen i 2014 er egne medlemmer og tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet i kongeriket. Hva den vil utvikle seg til, vet vi ikke i dag. Bør den eventuelt reise rundt eller nettopp etablere seg og bli gjenkjennelig som bergenskonferansen i Bergen? Jeg håper at det blir flere konferanser, og at vi neste gang kanskje kan få høre et kåseri om Trondheimskonferansens historie. Hva kan vi lære? Til dagens tekst: Det har gått nedover, venner. Lærerne er utsatt for press om deprofesjonalisering, proletarisering og funksjonæralisering (puh). Tråkket nedover! Det er kjekkere å identifisere seg oppover enn nedover. Mot frie, og godt betalte, profesjonsyrker. Drømmen om å igjen bli sett opp til, respektert. Finnes stiger å klatre? Samtidig har det blitt tydeligere at vi er arbeidstakere, lønnsarbeidere og deltakere i arbeidslivet. Fellesbestemmelsene og arbeidsmiljøloven gjelder for oss også. Lærerfagforeningene er en DEL av fagbevegelsen. Bevisstheten om det, er en del av fagforeningsbevisstheten. Fremover? Verdifulle lærere Skaper lærerne verdier? Lærernes arbeid nødvendig for produksjon og økonomisk fremgang. Det er arbeid som skaper alle verdier og har stor samfunnsmessig betydning. Den foreldete forståelsen at privat sektor skaper verdier, og at offentlig sektor forbruker dem, holder ikke. Et moderne syn på verdiskapning må inkludere utdanningssektoren, der arbeidskraft utvikles, vedlikeholdes og fornyes - for arbeidsmarkedet. Jeg hevder: lærerne skaper verdier, men ikke vare i snever forstand som nødvendig ledd i vareproduksjon, økonomisk merverdiskaping og næringslivsprofitt. Et kynisk menneskesyn der folk reduseres til vareøkonomiens humankapital, er anoreksisk. Utdanningssystemet og lærerne på alle nivå danner for bare og harde livet. Og ikke bare for å forberede barn og ungdom. Om tid, liv og salg av arbeid Og hva står det om? Det står vel om livet, vil jeg tro. Livet er et stykke tid. Den tiden vi har. Arbeidslivet, ER en del av livet. Og så? Hva er det med dette arbeidslivet? Jo, dypest sett og grunnleggende dreier det seg om kjøp og salg av tid. Du selger en bit av ditt liv, får lønn, og stiller det til disposisjon for arbeidsgiveren. Som får råderett og styringsrett over tiden, tilgang til din arbeidskraft og kompetanse. Sågar i noen tilfeller tilgang til ditt engasjement og din skaperkraft.

4 4 Arbeidet ditt utnyttes, ikke nødvendigvis i negativ forstand og til unyttige eller negative formål. Men intensiteten i utnyttingen av arbeidskraften betyr mye. Vi vet mye om dette for lærergruppene. Og arbeidstakere opplever generelt at både tidspresset og stresset på jobb øker. Utviklingen har vært negativ siden Dette er ifølge Arbeidsforskningsinstituttet, som på oppdrag av YS startet målingene av arbeidslivet gjennom arbeidslivsbarometeret. Hele 45 prosent mener stresset på jobb har økt noe eller mye de siste fem årene 1. Arbeidstidsregler og arbeidsmiljølover skal bidra til å sikre arbeidervern. Vern mot utmatting og slitasje. Det kreves god tilrettelegging for å stå langdistansene. (I 1966 tro skøyteløperen Per Ivar Moe på et såpestykke under sin EM-5000 m og «forsvant»). Ingen er tjente med at lærere går på trynet fordi de innbilles at jobben er en 500 m og rømmer fra pedagogarbeidet eller får helsa ødelagt før tiden. Lærerjobben er en langdistanse. Hvor mye tid, og graden av styringsretten over den, er avgjørende spørsmål. Det gjelder for barnehagelærerne som fikk ubunden tid angrepet og for lærerne som igjen og igjen møter krav om mer tid økt styringsrett fra arbeidskjøper. For det er det arbeidstidskampen egentlig står om. Noen mener streik er gammelmodig. Men når vi skraper vekk garnityret og minner om den reelle relasjonen i arbeidsforholdet, skjønner vi at streik, og Lockout i det minste som mulighet - vil finnes så lenge vi har lønnsarbeid. Streiken griper til kjernen i relasjonen arbeidstaker/arbeidsgiver, tilgangen til arbeidskraft og kompetanse. Som blomsterbutikkeieren fra Bergen sa under en annen streik i høst: Vi kan jo gå konkurs hvis de ikke jobber. Til og med Bergens Tidende har skjønt det, i alle fal på lederplass : Hvem streiker uten å prøve forhandlinger først? Streik er arbeidstakernes ultimate maktmiddel, ofte det eneste, og har historisk vært nødvendig for å utjevne ulikheter i inntekt og makt Det ville være dumt av fagbevegelsen å oppgi streik som maktmiddel og illiberalt av et samfunn å kreve at den skulle gjøre det. Uten streik og muligheten for streik, er fagbevegelsen ingen ting. Kjøp og salg av arbeidskraft innebærer et marked, i dette tilfelle arbeidsmarkedet. Kjøpers eller selgers marked? Styrkeforholdet mellom kjøper og selger kan bølge frem og tilbake. Så er jo selvsagt lønnsarbeid og forhandlinger bedre enn slaveri. Vi blir ikke arbeidskjøpers eiendom, med hud og hår, om vi selger tid av våre liv. Men vilkårene er viktige og innholdet i arbeidslivet betyr mye. Jo, vi har overgitt oss og solgt oss. Arbeidsglede, stolthet og profesjonelt handlingsrom er vesentlig. Litt om grensene. Omfanget av tiden vi gir fra oss, avgjøres rimeligvis av hvor grensene går. Når er jeg på jobb? Når har jeg fri? Livets grenser, fødsel og den i den andre enden, er dødsviktige og skal ha sin behørige oppmerksomhet. Tukle ikke med det! Men grensene i livet er livsviktige. Dette er grunnen til at arbeidstidsavtaler, arbeidstidsordninger, lesepliktregler og sånn alltid er hot stuff. Harald Heide Steens ubåtkaptein hadde problemer med å se grensen under vann og piloten hans fløy lavt for å se godt. «Norge er et vakkert land». Løft ditt lærerhode du raske gutt og jente. Få periskopet opp over overflaten for et overblikk! Men det er ikke lett. Forberedelser, etterarbeid, oppdateringer, møter, faglig utvikling, SMSer og e-poster, læringsplattformer, refleksjoner, bekymringer - mobilen som du selv betaler for, kan nås over alt. 1 dslivsbarometer% pdf

5 5 I Frankrike dukker nye bestemmelser opp 2. (Om dette er utrendy anakronismer, som forsvinner i mylderet, gjenstår å se.) Visse grupper arbeidstakere skal i friperioder ha «plikt til å koble seg fra kommunikasjonsverktøy» som arbeidsgiveren kunne ha nådd dem på. Dermed avskjæres arbeidsgiverne deres effektivt fra å ta kontakt per telefon, PC eller mobil - samme hvor presserende spørsmål de måtte ha. Det skal sikre at disse arbeidstakerne får sammenhengende fri slik loven gir dem rett til - 11 timer per dag og 35 timer per uke. Tilgjengelighet er tema, og fleksibilitet er tidens melodi. I dette finnes læreres og mange andre arbeidstakernes og schizofreni. Folk i utdanningsgruppene ønsker både fleksibilitet og grenser. De som kjøper tid har også sine problem med spaltet sinn. De vil gjerne kreve både arbeidsplanfesting, kontortidstilstedeværelse og grenseløst tilgjengelige og fleksible ansatte med endringskompetanse (sic). KS mente de hadde mandat fra kommunene å framforhandle mer fleksibilitet, men ville binde og styre. Lærere mente de kjempet for å beholde fleksibilitet.. Det er dragkamp om ord og ords innhold. Det er en strid å være våken for. Jeg er en større fan av Leger uten grenser enn «lærere uten grenser». (Mer psykiatri: Et annet schizofrent trekk innen utdanningssektoren, er forventningene om at pedagogene skal drives av kallet sitt, samtidig som prestasjonslønn hauses opp som helt nødvendig for motivasjon. Full tro på ytre, mekanisk motivering og plasebo. Liten tiltro til indre motivering, kollegiale, kritiske vennskap og gode ledere! Pedagoger gjenkjenner et vulgært og banalt menneskesyn, uttrykt ved skinnersk straff og belønning. Manipulerende psykopater kan toge inn i gjennom et slikt landskap. Tett fulgt av konsulenter med sine antidepressiva i form av fiks ferdige skolestriglingsprogrammer.) Da jeg for mange år siden skrev et hefte om lærernes arbeidstid, stjal jeg fra tittelen til Michael Endes eventyrbok for barn, Momo og tidstyvene. Selvsagt liker jeg å innbille meg at jeg var først ute med å stjele «tidstyvene». Nå er dette begrepet velbrukt til det slitte. Tilfeldig? Neppe. For det første fordi mange arbeidstakere opplever ran av tid fra sine liv - ved at arbeidslivet invaderer og infiserer privatlivet. Men også gjennom tidstyveri innenfor arbeidslivets avtalte rammer. Gjør det noe da? En time solgt og betalt, er vel en time solgt og betalt? Det er bare det at når vi selger tid, blir den ikke borte. Jobbinnholdet teller. Job satisfaction. Jobbtilfredshet. Gleden ved å skape noe. Samværet med mennesker. Meningen med arbeidslivet. Å bidra med noe nyttig. Arbeidslivet skal være en del av det gode liv. Ikke bare det. Fagligheten i arbeidet vi utfører og hvordan vi gjør det, kvaliteten, er av betydning. Vi bryr oss om dette. Det har stor betydning for andre. Ansvaret, etikken. Profesjonsperspektivet er ikke bare pynt, men en del av identiteten til førskolelærere, lærere, lærerutdannere, ledere i skoler og barnehager og tilsatte i faglig- administrative støttesystem. (Puh, husket jeg alle? Av dødssynder i Utdanningsforbundet ) Arbeidstidsstridene gjelder ikke komfortable frihetsgrader for arbeidstakere. Samfunnet trenger folk i barnehager og skoler. Funksjonærmarionetter er ikke folk og de er langt fra lærere. Og det er enda flere viktige grunner til å kjempe om arbeidstiden: sentrale arbeidstidsregler er med å sikre ressurser og antall voksne folk for barn og elever. Lærere er ikke alene. Sykepleiere, omsorgsarbeidere, kabinpersonale, oljearbeidere mange flere enn oss kjemper om arbeidstiden og arbeidstidsordninger. Defensivt mot stadige angrep. Og også 2

6 6 offensivt for sekstimersdag, for reduksjon av uønsket deltid, for fleksibilitet på arbeidstakernes premisser. Arbeidstid og arbeidstidsordninger er ikke en eksklusiv lærergreie. Det er jo forresten ikke det stadige presset i retning individualisert og lokal lønnsdanning heller. Jo visst er lærerne arbeidstakere i det virkelige norske arbeidslivet. Skole- og barnehagelukt erstattes med eimen av New Public Management. Teachers are living in the real world! Fellesskap og menneskesyn På Evje folkeskole i Bærum på nitten(!)sekstitallet, fikk jeg gratisbladet Lykkesmeden. Sikre din fremtid, bli din egen lykkes smed! La dolce vita, Fellinis film, badet lerretene på denne tiden. La dolce vita oversettes ofte med det gode liv, men betyr det søte liv. Et liv for noen, som andre kan drømme om og strebe etter. Men la oss heller gå for bella vita i pluralis: gode liv. Fordelen er at det ikke blir mindre til hver når vi deler fellesskapets gode liv i lykkesmia. Seinere husker jeg diskusjoner i realskolegården på Bekkestua. 1968! Hvem fortjener høye inntekter? Hva driver menneskene? Grunnleggende egoisme? Konkurranseinstinkt? En liten digresjon: Jeg bor i et trehus her i Bergen fra 1700-tallet. Det har hittil overlevd alle byens utallige branner. Ved hjelp av vårt utmerkede, offentlige brannvesen skal det få stå litt til. Det bergenske brannvesen ja, der Fagforbundets tidligere høvding Jan Davidsen i sin tid hadde jobb. Unios hovedmotstander? Det kan oppleves sånn når «noen» presser fagforeningene til å sloss om samme magre pott inenfor trange rammer. Men f.eks. den flotte alliansen For Velferdsstaten hadde ikke eksistert uten det største LO-forbundet. Og mange ganger står vi sammen lokalt og sentralt. Jeg kommer tilbake til forhold mellom fagforeningene. Veien frem går først tilbake til 1700-tallet. Liberté, égalité, fraternité slagordet fra opprørets Frankrike er fra den tiden. Frihet, likhet og brorskap heter det gjerne på norsk. Som Astrid Lindgren og Torbjørn Egner trenger det kanskje en språklig modernisering til: frihet, likhet og vennskap eller: frihet, likhet og solidaritet. Så har noen, som kjent, røvet frihetsordet. Hvem har tatt kakene i kakeboksen vår? Jeg nevner ikke navn, hverken på Clemet eller Jensen eller Jonatan. Man prøver å gi oss valget: frihet eller fellesskap? Likhet og fellesskap er fengsel og alle må gå i samme stripete drakt. Så er det stikk motsatt. Frihet for hver av oss forutsetter likhet. Og likhet forutsetter solidaritet. Oooooops Her flyr det store ord forbi. Husk da at det er fagforeningens sin oppgave å hente dem ned på landjorda og gi dem konkret og håndterlig innhold. Det hjelper å skyte ordballongene ned med spørsmålene: For hvem? For hvilke interesser? Tilbake til jorda og utdanningsarbeidsplassene: Det rike mangfoldet i faglige fellesskap er av umistelig verdi. Mangfoldig fellesskoler og folkebarnehager som tar Formålet og samfunnsoppdraget på alvor, krever frodige kollegier. Det skal være sånn at når du ser utover gjengen du jobber med, skal du tenke: for en vakker blomstereng! Variert faglig, jobb- og livserfaring, kjønn, alder Enfold er ikke akkurat noe kompetansemål for en profesjon som har arbeid med menneskers danning som sin oppgave. Det er et ørkenaktig kunnskapssyn som legger ensidig vekt på noen få prioriterte fag eller spesielt tidsriktige kompetanser. Dette gjelder prioritering av videreutdanning, men også lønnssystemer. Vi kan bare undre oss over at de som dyrker individualisme og konkurranse ikke ser faren ved å gjøre skoler og barnehager til test-striglete monokulturer. Monokulturer er sårbare og trues av uttørking.

7 7 Lenge leve et kompetanselønnssystem, som belønner formell kompetanse i alle mulige og de «særeste og mest unyttige» fag! Dansen rundt konkurransen De hardbarka konkurransetilhengerne gir seg ikke. På tross av den uutholdelige banalitet: at vinnere forutsetter tapere. Matvarekjedene kjempet. Prisene skulle bli lave og kvaliteten høy. Ica tapte. Selv de mest ihuga blåblå er bekymret. Konkurransetilsyn og anti-trust må mobiliseres. Det er en nær sammenheng mellom konkurranse og kontroll. RimiRema til side! Vi kan slå fast at i land med mindre lønnsforskjeller er ikke produktiviteten mindre, tvert imot. Derimot er tilliten sterkere. Ingen ting tyder på at Sverige, med mer konkurranse mellom skoler, har bedre skoler. Det er ikke fnugg av bevis for at lærere som får lokale og eller personlige lønnstillegg blir bedre lærere. Men de som er ydmyket og ikke funnet verdige, svekkes trolig i sin yrkesutøvelse. Dagens heskende menneskesyn erstatter homo ludens (det lekende mennesket) og homo reciprocans (gjengjeldsmenneske) med homo oeconomicus 3. Hvordan kan det skje? Litt fordi det, altså, er vanskelig å få oversikt når en befinner seg under vann, ja. Heller ikke lett å se gjennom den ideologiske tåken som siger inn og omfatter oss, både umerkelig og merkbart. Det er derfor «noen» vil ha lærerfolk til å dykke etter glassperler. Og lærerorganisasjonene må ikke kaste sine perlevenner for svin. Som alt annet noe uforståelig hentet fra Bibelen. (Matt 7,6): Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke eders perler for svinene, forat de ikke skal trå dem ned med sine føtter og vende sig om og sønderrive eder. Store endringer må til for å oppnå et paradigmeskifte der blikket løftes fra bunnlinje til livslinje. Og prøv ikke å fortelle et gammelt skinn som meg at forandringer ikke er mulige. Enorme forandringer skjer i vår tid. Skulle det mot formodning være en sjakkspiller, quizelsker, komskalvidansedeltaker eller en Liverpool-fan, som tenker at jeg vil gjøre livet litt stusselig, trøster jeg med at kameratslig kappestrid og kappleik, neppe skader noen. Gå til mauren og bli vis? Vi må ta oppgjør med tidens ideologiske mudderkanon: Synet på individualisme og konkurranse som menneskesamfunnets tyngdekraft begrunnes med naturen. Og naturlovene kan vi ikke endre. Tanken om konkurransen som urinstinkt er imidlertid ideologi. Den har sin opprinnelse i - og drives av nyliberalistisk økonomi og den privilegerte maktelitens interesser. Jeg tenker at liberalismen er en ynkelig neglisje som ikke kan skjule råheten i de sterkes maktbruk mot de svakere. 3 Homo economicus, or economic human, is the concept in many economic theories of humans as rational and narrowly self-interested actors who have the ability to make judgments toward their subjectively defined ends. Attempts to maximize utility as a consumer and economic profit as a producer. This theory stands in contrast to the concept of homo reciprocans (gjengjeldsmenneske), which states that human beings are primarily motivated by the desire to be cooperative and to improve their environment.

8 8 Dag Hessen, og flere biologer, viser det åpenbare: at naturen ikke kan begrunne konkurranse, kapitalisme, egoisme og faenskap. Det er like fullt mulig å finne samarbeid, fellesskap osv. Egoisme kan fungere for individet, men kan straffe seg for samfunn. Men digitale skjermer og dippedutter vil vel «naturlig» sende oss som ensomme ryttere mot vestens solnedgang? Det spennende er eksempelvis at dataspillere søker sammen på nett, mange vil bli sett av andre når de spiller og skravle sammen underveis. De vil endog møtes til store stevner, faktisk også fysisk. Kjente dataspillere gir håndskrevne analoge autografer(!) Det er bløff å bruke naturen til å begrunne konkurransesamfunnet og nyliberalismens fortreffelighet. (Er det ikke morsomt at de som hyler høyest om evidensbasert undervisning, er de samme som totalt uten kunnskapsgrunnlag friskt mener bombastiske saker og ting om hvordan mennesket «er»). Samfunnet (barnehagen og skolen) kan lære individene å se ut over kortsiktige egoistiske behov. «Det å oppføre seg sosialt er en læringsprosess og ikke en genetisk prosess 4». Genetikk er en viktig vitenskap, men se opp for determinister som tror på at genene er steintavler som styrer livene våre på ferdigskrevet deterministisk vis. Samfunnet skapes av menneskene, ikke av genetiske algoritmer. Menneskeindividene er enkeltvis, i stort, egoistisk sett tjent med samarbeid, fellesskap og solidaritet. Solidaritet er ikke en selvutslettende oppofrende øvelse. Ikke bare det, vi er så avanserte at vi kan utvikle en skummel virus som heter empati. Biologisk er vi dyr, men har altså kommet oss opp fra havet, hoppet ned fra trærne - og tatt noen flere voldsomme sprang. Vi har skaffet oss språk, og kan dermed snakke om og bevisstgjøre oss om verdien av solidaritet og samhold. Mer om solidaritet For å tenke om solidaritet, deler noen inn i tilsynelatende hierarkiske nivåer: Affektiv solidaritet være nærmeste, bygger på følelser Konvensjonell solidaritet ut fra felles interesser, samme situasjon og gjerne noen identifikasjonsmarkører Refleksiv solidaritet 5 inkluderer også ukjente andre, går utover det «affektive og det konvensjonelle» og er «valgt» på kunnskapsgrunnlag og etikk (f.eks. basert på menneskerettigheter) Dette behøver ikke å innebære nedvurdering av samhold med familie, venner og naboer eller fagforeningens hverdagsarbeid for den enkeltes og felles interesser. Vi skal ikke glemme at den er en organisasjon for alle arbeidstakere. Medlemmene søker dit, og blir der på ulikt grunnlag. «Whats in it for me» er faktisk lov å spørre. Vi skal ikke harselere over de som gleder seg over billig forsikring. Men selvsagt utvikle forståelsen til medlemmene videre. Bygge den «refleksive solidariteten» - noe som ikke skjer i en jevn, lineær prosess. Hadde vi kunnet se hva som skjedde i tusener av lærerhoder og på arbeidsplassene under lærerstreiken i høst Sprang i fagforeningsbevisstheten er trolig bare forbokstaven. Men la oss problematisere gruppesamhold som slår over i gruppeegoisme. Det som finnes av laugstradisjoner og korpsånd er ikke nødvendigvis fagbevegelsens mest prydelige planter. «Lægeforeningen er ikke en fagforening, men en sammensvergelse!», har det jo vært sagt (litt urettferdig flås som f.eks. rammer lokale tillitsvalgte som jobber for unge legers arbeidssituasjon) Refleksiv solidaritet: skille mellom 'oss' og 'dem' oppløses. Solidaritet begrenses i mindre grad til grupper av likesinnede med felles interesser og kollektive identifikasjonsmarkører.

9 9 Og når det gjelder korpsånd: Det er selvsagt ikke bare kameratslig med «en for alle og alle for en». Hva og hvilke verdier man står sammen om, betyr faktisk noe hva. Historisk kjenner vi ymse eksempler på revirbygging, laugsvesen og selvgod sekterisme i fagrørsla. Jazzmusikernes fagforening i Storbritannia stengte utenlandske jazzmusikere ute av landet fra 1934 til -54. I følge Knut Borge bidro ikke dette akkurat konstruktivt til britiske musikerne utvikling(!). Tilbake til vår tid og vår side av Nordsjøen: Vi kan diskutere hva som finnes av godt og vondt i folk. Men systemer med lokal, desentralisert og individualisert lønnsdanning inviterer i alle fall til snever egeninteresse; og f.eks. til det som noen kaller enhetsegoisme. Når arbeidsgiver vil favorisere en skole eller en barnehage med taktiske lønnstillegg, kan vi få ekle tilstander. «Politisk ettersøkte, utsøkte og tidsriktige» prosjektmakerier med høy profil, blir fokus på jobben. Det store fagforenings- og profesjonsfellesskapet kan svekkes. Bokaktuelle om kristendemokratiet, Erik Lunde, skrev i en kronikk: Det er på tide å si «Adjø gruppesolidaritet!» og si «Hei, grenseløs solidaritet». Jeg mener at det er å skape en kunstig motsetning mellom f.eks. fagforeningenes interessefellesskap og den refleksive, grenseløse solidaritet. Det blir å ta kraften fra solidaritetsbegrepet og ufarliggjøre den. Forresten er grenseløs solidaritet meningsløs. Arbeidstakeres solidaritet med rå arbeidsgiveres som herser med folk eller kun beriker seg selv, er meningsløs. Organisering, organisering, organisering! La oss prøve marsboerpedagogikken! Du er liten og grønn og ankommer landet EGRON (les gjerne bakfra). Her er det fem millioner mennesker og ingen fagforeninger eller interesseorganisasjoner. Det er masser av ytringsfrihet for enkeltindividet, men organisasjonsforbud. Egron er et geografisk landområde, men kanskje ikke et samfunn. Mrs. Teragram Rehctaht rules. Absolutt alt avtales individuelt. There is no such thing as Society. Hvordan ville arbeidslivet og livet ellers arte seg i Egron? Helt vilt å se for seg noe slikt? Vel, et anslag er at blant ca. to milliarder arbeidstakere i verden er bare rundt 176 millioner fagorganiserte. Det utgjør mindre enn 10%. Harald Berntsen fortalte at de arbeidsløse er beregnet til rundt 300 millioner. Bra at Norge er bedre stilt enn Egron, men vi har noe å forsvare og utvikle. Organisering, organisering, organisering! Dette er fagforeningenes tre viktigste oppgaver. Hele grunnideen bak fagbevegelsen er kollektivet. Individualisering, deregulering og lokal lønnsdanning strider mot dette. Forutsetningen for innflytelse og betydning overhodet, er at fagforeningene samler mange, holder på og rekrutterer medlemmer. Men fagbevegelsen må se utover den heltidsarbeidende delen av folket med faste jobber. Det trengs en mye mer aktiv politikk for, og organisering av, midlertidige, deltidstilsatte og arbeidsløse også i Norge. Det haster å finne arenaer og måter å organisere på. Særlig viktig er det med aktiv politikk for unge. Se til forbundet El og IT sitt ungdomsarbeid! Vi MÅ vinne de unge slik at de forstår nødvendigheten av organisering og fagbevegelsens rolle og verdi. Rivalisering mellom fagforeninger er helt underordnet dette. Tradisjonelle arbeidstakergrupper som industriarbeidere, erstattes med det som av enkelte blir omtalt som prekariatet 6. Betegnelsen kommer av prekær, akutt bekymringsfullt. Bilpleiere, renholdere, det som har vært betegnet som «burgerproletariatet» osv. men også høyt utdannede, 6 Se: Guy Standing, professor vid SOAS (School of Oriental and African Studies) ved Londons universitet.

10 10 som deklasseres slik vi ser dem i europeiske land i dag. Den nye samfunnsklassen prekariatet har det bekymringsfullt. Den tvinges til å underkaste seg usikre og skiftende tilsettingsforhold, kortvarig og dårlig betalt arbeid uten realistisk håp på om forbedring. I et usikkert arbeidsmarked der fleksibilitet og tilpasning er normen, må prekariatet betale i form av sosial marginalisering, fysisk og psykisk uhelse. Arbeidslivets fragmentering gjør det vanskelig for dem å forbedre sine vilkår gjennom tradisjonell faglig organisering og samhold. Vi ser dette også i Norge En måte å organisere dem på, kan være at LO, Unio og YS tilbyr et billig felles grunnmedlemsskap som de kan bære med seg fra jobb til jobb til de får mer permanent arbeid og velger sitt fagforbund. Det krever samarbeid i fagbevegelsen. Ja, nettopp jeg kommer tilbake til det. Tilbake til lærernes organisering: I forbindelse med arbeidstidskampen våren 2014 opplevde Utdanningsforbundet for første gang at medlemmenes engasjement gjennom sosiale medier «tok av» og nådde en kritisk masse. Konklusjonen er den samme som når tusener tar til gater og torg (det fysiske format kan være formidabelt og farlig for makthavereliten): Maidan, Taksim, Tahrir, Tiananmen når den kritiske masse nås, skjer det noe. Når hundretusenvis av lærere og ledere fra barnehager og skoler, setter tøflene fra seg og tar joggeskoene på, er det for viktige og rettferdige saker. I Oslo, Alta og Nordnesparken i Bergen. Sundnes, Isaksen og Solberg tvinges til å lytte. Men selve fagforeningens formelle organisasjonsskjellett må bære alt dette over tid. Grunnmuren - må styrkes - tillitsvalgtapparatet, organiseringen på arbeidsplassene og lokalt. Vi må videreutvikle hverdagsarenaene der folk faktisk møtes. Fagforeningene må holde ut og holde fast ved det. Slike møter er ikke avleggs og vil få sin renessanse. Uten sammenligning for øvrig: tusenvis av ungdommer samles ikke først og fremst for å se Justin Bieber, men for å se hverandre. Det spennende er også at verken han eller demonstrerende arabiske ungdommer (igjen uten sammenligning), kunne få dette til uten bruken av ny teknologi og sosiale medier. Det er lett å forstå at syntesen mellom «det fysiske format» og teknologi er krutt. Espen Løken skrev allerede i 2002 boka Så samles vi på nettet. Boka trenger oppfølging ti år etter. Tariffavtalene er limet i fagbevegelsen. Spredte fektninger forbi? Norges første landsomfattende tariffavtale, verkstedsoverenskomsten, er ikke mer enn drøye hundre år. Den gang skrev et fagforeningsblad at «de spredte fektningers tid er forbi». Mon tro. Sterke krefter vil ha krangel, misunnelse og splittelse tilbake ned på arbeidsplassene og mellom arbeidsplassene. Koordinerte lønnsforhandlinger med sentralt inngåtte avtaler gir mindre lønnsforskjeller. Og høyere sysselsetting! (økonomiprofessor Kalle Moene). Hva er konklusjonen? Tar vi på blåklærne, de grå dressene og ditto lagerfrakkene, hever samme lønn, kjøper brukte Ladaer fra Øst og spiser med klippekort fra Vest på McDonald? Er målet anemisk, gustengrått likhetstyranni med avdanket sovjetisk sentralisme, slik visse fagforeningsfiender prediker? Ikke fristende, vil de fleste si. Torbjørn Røe Isaksen sier: «Høyre vil ikke delta i hylekoret som roper opp hver gang statistikken viser oss at de rikere er blitt rikere.» Fremskrittspartiets handlingsprogram mener «Det er ikke en offentlig oppgave å ujevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet.» De har jo til og med Naturen på sin side. (Noe nær å ha God on our side) Har de kanskje rett? Uniomedlemmer kan føle seg i skvis i en ganske sammenpresset lønnsstruktur i kommunene. Utdanning gir dårlig lønnsutbytte. Mitt syn er at bevisste tillitsvalgte og medlemmer i Unio bør

11 11 erkjenne spenninger og dilemmaer i lønnspolitikken og motsetninger innad i fagbevegelsen. Våre fagforeninger går i oppløsning dersom de ikke reelt kjemper for sine medlemmers lønnsinteresser (gruppesolidaritet). Og utdanningsgruppers eventuelle reduksjon av lønnkrav, vil ikke komme lavlønte til gode. Akademikernes løsning er å prøve å surfe inn til potten på egne konkurransefortrinn. Det er bare det at de fleste medlemmene av Unio vil tape på deregulert, desentralisert, lokal og individualisert lønnsdanning. Kollektive sentrale avtaler er ikke noe sosialistisk offer, men forsvarer lommeboka til de mange. Skolelærerne må samtidig forsvare opparbeidete interesser f.eks. nedfelt i kompetanselønnssystemet. Og barnehagelærerne må få et styrket og bedre lønnsutbytte for kompetanse. La det være sagt at lønn for utdanning, ansvar og ansiennitet er gode prinsipp. Tariffpakka må være kollektiv, nasjonal, objektiv og etterprøvbar. Arbeidslivsbarometeret viser at dette synet har stor generell støtte i Norge, størst blant oss med høyere utdanning og relativt lav lønn. Vi er for likhet og deling av godene i dette landet. Men det er ikke det minste sosialt eller utjevnende, eksempelvis, å ødelegge brukbare pensjonsordninger for noen, fordi andre har dårligere. LØFT FOR LIKHET er en mye mer rettferdig øvelse enn «race to the bottom». Dette racet utløser et livsfarlig ras. Det er grunn til å bli skremt, når selv SAS-sjefer ser dette. Kollektiv lønnspolitikk krever sentrale avtaler. Fagbevegelsen har bygget sin makt på nasjonalstatens arena. Tariffavtalene er limet i fagbevegelsen. Derfor angripes de! Gang på gang. Retorikk tilpasset norsk lynne, klager på «de i Oslo», fremhever det å ha skoene på og at demokrati har utspring i (ulike) lokale forhold. Mange har snakket om at lærerstreiken var en profesjonsstreik. Det er sant, men halve sannheten. Den var også en kamp for sentrale, kollektive avtaler om arbeidstid og arbeidsforhold. Lærerne ønsker profesjonelt handlingsrom, men også avklarte felles rammer som reduserer de slitende spredte fektninger på skolene og i og kommunene. Man kan være forundret over at halvpriviligerte, angivelig privatpraktiserende pedagoger fra dypet av norske mellomlag kan fremvise slik ordnet og voldsom fagforeningskraft. En forklaring mener jeg er felles erfaringer og identitet som mange lærere har med seg fra utdanningsinstitusjonene. De fleste av disse har mange studenter og stor grad av konsentrasjon. Campus gir helt spesielle vilkår for å utvikle fellesskapsfølelse og de er også vant til å organisere seg 7. Lærerne er mange, de kjenner hverandre utover arbeidsplassen og har nettverk fra kurs og alskens samlinger. Historisk var de en del av et statlig arbeidsmarked og i dag føler også lærerne i en kommune, der de fleste er ansatt, et fellesskap. Korrodering av kollektivet Fagforeningen er en frivillig sammenslutning av folk som vil ivareta egne og felles interesser. Men folk og forening eksisterer i en samfunnsmessig kontekst der rådende klatreideologier og individualistiske verdier er - rådende. Da kan Lektorlaget få oppslutning ved å snevre inn fokuset til sine tilsynelatende særinteresser. De er dessuten litt finere enn oss andre der de har plassert seg blant Akademikerne. Knut Aarbakke formulerer det greit og uakademisk: Hvis du ikke ønsker en tradisjonell forening med sentrale løsninger og mindre rom for nye ting, er våre foreninger ofte alternativet. Utdanningsforbundet bør ikke gå denne veien 8, og må det heller ikke. (En omskrivning av det Jorunn Folkvord sa på denne konferansen, er at alternativet til å gå er å ikke gå). Ideene om å få litt mer enn 7 Dette er en form for parallell til storindustriarbeidernes historiske konsentrasjon. 8 https://www.utdanningsforbundet.no/hovedmeny/videregaende/nyheter/hvor-skal-faglige-karriereveierga/

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Hvor mye makt har fagbevegelsen?

Hvor mye makt har fagbevegelsen? ERGO_05_2010_leggeut_Fag.qxp:!Ergo0905 15-12-10 14:43 Side 1 Hvor mye makt har fagbevegelsen? Medspiller, motstander, tradisjonell og grensesprengende. «Fagrørsla» er fremdeles en av Norges største folkebevegelser.

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Landsmøte på Lillehammer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Landsmøte på Lillehammer Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Landsmøte på Lillehammer Nr. 3-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Gjennombrudd og nederlag

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

Staten i framtida. Knut Kjeldstadli 1

Staten i framtida. Knut Kjeldstadli 1 Knut Kjeldstadli 1 Staten i framtida Jeg er blitt bedt om å si noe om hva slags stat en kan se for seg i framtida. Jeg må innrømme at jeg sa ja i et anfall av optimisme og lurer på hvordan dette skal gå.

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet

Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet INFORMASJONSBLAD TIL TILLITSVALGTE mai NR. 3 04 ÅRGANG 2 Trykk deg fram til tillitsvalgtnettet Fagforbundets tillitsvalgte kan finne nyttig og oppdatert stoff på www.fagforbundet.no/tvnett TEKST: JAN TORE

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer