Rolf Martinsen. Rolf arbeidet i mange år på Porteføljefabrikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rolf Martinsen. Rolf arbeidet i mange år på Porteføljefabrikken"

Transkript

1 Rolf Martinsen Rolf arbeidet i mange år på Porteføljefabrikken Norge, senere i Cellulosen på Kaken. Han var aktiv i politikk og fagforeningsarbeid og var en av stifterne av Fagforeningenes Musikkorps. Senere fikk de to rom. Det var ingen kjeller i brakka, men det var en åpning i grunnmuren der det gikk å oppbevare mat. Rolf husker at det var en stor skorstein på kjøkkenet. Moren la papir over den. Når en kom inn døra, kunne det fly opp en sverm med kakerlakker. Men dem fikk sunnhetsbetjent William Karlsen has på! Foreldre, hjem og skolegang Rolf Martinsen ble født på Isebakke i Foreldre: Johanne (født i Trøgstad i 1889) og Anton (født på Bergerhaug ved Berg stasjon i 1884.) Anton gikk naturlig nok under navnet Anton Bærjerhauen. Han var snekker på Høvleriet. Han gikk fram og tilbake mellom Isebakke og Høvleriet langs jernbanelinja. Siden faren hans var banevokter, falt det helt naturlig, sier Rolf. Etter at de hadde flyttet inn til byen, tok moren til Rolf skurejobb på «Jernbua» til Cathrineholm. Da dro hun av gårde ved firetida for å få kontorene ferdige før folk kom på arbeid. Rolf gikk på Svingen skole. Han hoppet fra 4. til 6. klasse fordi det var for mange barn i 4. klasse. Han hadde som lærer Helmuth Mustorp, som var både kirkesanger og lærer. De gikk på skolen to dager i uka i småskolen og tre dager i uka i storskolen. Siden faren til Rolf arbeidet på Høvleriet, fikk familien etter hvert leilighet i en av Saugbrugsforeningens boligbrakker på Busterud. Det var ett rom og kjøkken og utedo. To alvorlige smågutter hos fotograf Gerold i 1920, brødrene John (2 år) og Rolf (4 år). (Rolf Martinsen) 54

2 Arbeiderboliger i Busterudgata. Den første gikk under navnene «Nederste brakka», «Den gule brakka» og Wielbrakka. Den neste ble kalt «Øverste brakka» og Baastadbrakka. Så fulgte «Stiftelsen». (HB) Rolf ble døpt i Berg kirke og konfirmert i Immanuels kirke. Da het soknepresten Tvetan og kapellanen Godal. Det var fire barn i familien. Det ble råd til å koste på den yngste litt ekstra skolegang, men ikke de andre. De hadde ikke råd til klær og skolepenger til flere. Til han var tyve år, hadde Rolf bare småjobber. Han var visergutt, hjalp til i Lies gartneri m.v. Da han var tyve, ble han tilbudt halv friplass på Asbjørnsens Handelsskole og bestemte seg for å begynne der. Men så fikk han både blindtarmbetennelse og bukhinnebetennelse. Dermed gikk den muligheten i vasken. Ut i arbeidslivet I 1936 fikk Rolf plass som læregutt i Porteføljefabrikken Norge på Sørhalden. Bedriften eide bygningen den holdt til i, og leide ut rom til et snekkeri og et støperi. Rolf ble plassert i tilskjæreriet. Han mener det var arbeidere der på den tida, så noen stor bedrift var det ikke. Disponent Haarseth bodde i Oslo. Bjarne Halvorsen var daglig leder i Halden. Mesteparten av råvarene kom fra Tyskland, først og fremst bokskalv Det var hud av kalv tilberedt på en spesiell måte. De brukte også grovere huder av store dyr. Det var særlig til bager. Disse hudene kom gjerne fra Argentina, der storfeet gikk ute året 55

3 rundt. På disse hudene kunne det være merker etter piggtråd. Bøyler og beslag kom for det meste fra Tyskland og England. Tyskerne ble regnet som verdensmestre i portefølje, forteller Rolf. «Norge» produserte de vanlige porteføljevarene: Damevesker, mapper, bager, lommebøker m.v. Når nye modeller skulle lages, var det vel helst slik at disponenten kom med ideer han hadde kopiert når han var på reiser og utstillinger. Disse ideene ble diskutert og bearbeidet litt. Bjarne Halvorsen var flink til å tegne modeller. Mesteparten av varene gikk til Oslo, særlig til Franz Schultz. Rolf lærte etter hvert arbeidet å kjenne i alle avdelinger. Han ble en slags altmuligmann som hoppet inn ved sykdom og når noen sluttet. Det var fire avdelinger på «Norge»: Tilskjæreriet, porteføljeavdelingen der selve produksjonen med søm og bøyling mv foregikk, lager og kontor. Til bøyling hadde de en enkel maskin. Ellers hadde de selvsagt det nødvendige antall symaskiner. Resten var stort sett håndverk. Arbeidet var ok. Problemet var at en var så avhengig av sesongene. Det førte til for mye ledighet og dermed til at familieøkonomien ble dårlig. Det var alltid ledighet en uke eller to etter jul og påske, og sommerferien ble gjerne forlenget med permisjoner. På den måten fikk en veldig dårlig råd. «Jeg var tillitsmann aent hvert år. Vi hadde vår fagforening, Halden reiseeffektog porteføljearbeiderforening. Vi arrangerte turer av og til, blant aent te Gøteborg. Under krigen hadde vi skirenn. Ve «Norge» hadde vi åsså et fotball-lag e stønn som var me i bedriftsidretten og trente på grusbaen på Grønland. Jeg var åsså me i representantskap og styre i Arbeiderpartiet og i bladstyret i Halden Arbeiderblad, og jeg var me i kommunestyret noen år. Det var etter krigen. Da det var på det verste, fløy jeg på møter omtrent hver kvell». Under krigen holdt «Norge» det gående sånn noenlunde. Noe materialer kom det fra Tyskland. Men for det meste gikk det i papirstrie, så kvaliteten ble deretter. På tvangsarbeid i Nord-Norge To ganger i løpet av krigen opplevde Rolf å bli sendt av gårde for å arbeide på tyske anlegg. Den første gangen forlangte de tyske myndighetene å få 100 arbeidere fra Halden. De skulle komme fra «luksusindustrien». Torstein Andersen fikk som bestyrer av arbeidskontoret i oppdrag å plukke dem ut. Den første turen gikk til Åndalsnes, der de skulle være i 6 måneder. Her bygde de bunkers under ledelse av tyske formenn. Rolf ble «eisenflechter», det vil si jernbinder. Også andre nasjoner var representert der, bl.a. polakker og russere. De var under streng bevoktning og hadde det dårlig. For å få byttet til seg noen brødskalker spikket de trefugler og annet. Den andre reisen foregikk med tog fra Halden til Trondheim. Fra Oslo bar det av sted i kuvogner. Nordover til Harstad ble de fraktet i et troppetransportskip. De skulle arbeide på anlegg på Trondenes. Rolf var en av flere som var sendt for annen gang. 56

4 «Folk på Trondenes og i Harstad var enestående snille mot vårs. Vi fikk hellefisk, og vi kunne få opp te 25 brø i uka te flokken på 100. Birger Olaussen het en tannlege som var me. Han reparerte alle tennene mine gratis. Du kan jo gi meg en pakke tobakk hvis du har sa han. Som tidligere nevnt var det mye håndarbeid i porteføljeindustrien. Egentlig var det et modernisert håndverk», sier Rolf. «Var du dyktig, kunne du bli porteføljemester og bynne for deg sjøl. Derfor ble det mye knoppskyting. Cato Swanberg, Rudolf Gløckner, Alf Larsen og andre starta sine egne bedrifter, men som regel i liten målestokk. Phillip Falch og Rolf Jacobsen var to porteføljemakere som utdanna seg te lærere.» Saugbrugsforeningens anlegg fotografert mot Fredriksten i To store arbeiderboliger står der fremdeles. (SB) 57

5 Fra damevesker til cellulose «I 1961 gikk Porteføljefabrikken Norge konkurs og ble lagt ne. Disponent Haarset ble pensjonist på den tia. Han kom ne og beklaga at det ikke gikk lenger, og ga folka sluttattester. Da hadde bedriften lenge hatt importerte varer i kolleksjonene. For eksempel lommebøker var det veldig billig å kjøpe inn fra Østblokkland. Nå var det Toralf Olsen som var bestyrer på Arbeidskontoret. Han sa: Jeg kan ikke la dere gå ledige og heve trygd når det er behov for flere folk på Kaken år før kom du ikke så lett inn på Kaken, i alle fall ikke hvis du var blitt år. Nå var det bruk for alle. Jeg hadde en gang vært sommervikar på Kaken og hadde ikke noe imot å bynne der. Det ble en periode på 10 år, fra 1969 til 1979, da jeg gikk a me pensjon. Overgangen te skiftarbeid greidde jeg bra. Skiftårninga var sånn at dagskiftet gikk fra 6 te 14, eftasskiftet fra 14 te 22 og nattskiftet fra 22 te 6. Mange syns nok springskiftet var hardt. Da var det bare 8 timer mellom skifta i stedet for 16. Men te gjengjeld ga springskiftet ekstra friti. Jeg fikk min arbeidsplass i vaskeri i cellulosefabrikken. Det var rent maskinpasserarbeid fordelt på tre etasjer. Jeg hadde Ingvald Karlsen som formann. Thomas Qviller var sjef for hele cellulosefabrikken. I vaskeri tok vi imot cellulose fra kokeriet. Den ble sloppe ne i store binger. Så ble den kjørt på toppen av vaskeri og silt ut for å få vekk kvist og rusk. Kvisten ble i mange år pumpa opp til Ankers og Fra sliperiet til PM4 og PM5 (ca 1965). Henry Iversen kontrollerer kubben som straks blir slipt til masse. (SB) brukt i kartongproduksjonen. Senere ble den brukt i fyrhuset. Etter silinga ble cellulosemassa kjørt over filtre for å bli rensa enda mer. Så gikk ho te tårnblekeri. Det trengtes mye vann te vaskinga. Når automatikken gikk i stå, fløy vi oss nesten ihjæl for å årne det hele manuelt. Det var mange kokere, noen for løvtre og furu, døm andre for gran. Av gran fikk en silkecellulose. Jeg var i den avdelinga.» Hjem og fritid «Lønninga på Kaken lå på gjennomsnittet. Så fikk vi fordel av skift-tillegg og aent. Derfor 58

6 fikk jeg bedre rå, særlig fordi det var arbeid hele tia og ingen innskrenkninger. Da ble det lettere å betale renter og avdrag på huslånet. Jeg hadde fått anledning te å bygge meg et hus i Alfheimveien ve øvre del av Schultzedalen i 1964, fem år før jeg bynte på Kaken. Jeg betalte 4000 kr. for tomta, støpte sjøl og lånte alt. Det gikk som sagt bra fordi jeg hadde fast arbeid på Kaken. Derfra fikk jeg også en bråte me bark for å fylle ut tomta. En annen stor ting var det at jeg fikk mi ega hytte. Det var på slutten av krigen, i Da fikk jeg leie e tomt ved sjøkanten for 50 kr. i året av Ingerø, ut mot Singlefjorn. Hver innbygger fikk e kvote me matrialer under krigen. Det var for 50 kroner. Jeg fikk kvota te faren og broren min. Så var det å få frakta matrialene dit ut. For å passere Hjelmungen måtte en ha «Schein», det vil si passérseddel. Materialene ble frakta te Grimsøbrua me lastebil, deretter me hest og te slutt på skuldra. «Mi ega hytte.» Denne hytta ble bygd av Rolf Martinsen i Areal: 3,5 x 2,4 meter. Navn: «Bua». (Rolf Martinsen) Det ble e lita bu der vi sov på gølve. Både kona, svigermora mi og jeg sov på gølve. Senere bygde vi te et rom, og bua ble kjøkken. Siden kom det et lite soverom. På den tia var det inga hytter på Holmen, eller Bauen som det het fra gammelt. Fra åra ble det mange hytter, mye større og bedre enn mi var. Mine viktigste interesser var fagforeningsarbeid, politikk og musikk. Jeg var me og stifta Fagforeningenes Musikkorps i Der var jeg både sekretær og kasserer. Jeg var aktiv og spilte klarinett i 35 år. Under krigen gjømte hvert medlem bort instrumentet sitt. Vi ville unngå tvangsspilling for herrefolket. Jeg fikk åsså gleden a å se to barnebarn spille klarinett i skolemusikken på Hjortsberg. Det hadde jeg oppmuntra døm te. Etter krigen var jeg me og stifta HABO. Etter at jeg gikk a me pensjon, har jeg gått på gammeldansen for pensjonister og trygdede i Folkets Hus. Den største positive forandringa var at det ble arbeid for alle, at folk fikk rett te ferie og trygd og fikk del i velstandsøkinga. At alle har fått adgang te utdanning, er fint. Men på mange måter har utviklinga tatt feil retning. Det var mye mer fellesskap og samhold før. Folk har blitt altfor opptatt me seg sjøl og sitt. Se åssen det har gått me oppslutninga om fagforeninger og skolemusikkkorps. Jeg er veldig skeptisk te all innvandringa. Vi skal ta imot flyktninger som er i nød, men alle døm økonomiske flyktningane burde vi sende hjem så døm kunne bygge opp sine egne land.» 59

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor Et undervisningsopplegg om Avisartikler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til privatliv

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. God Jul. Tante Solveig i Amerika Se side 4. -bydel med sjel. Husk neste medlemsmøte tirsdag 10. februar kl. 19.

MER GAMMELT ENN NYTT. God Jul. Tante Solveig i Amerika Se side 4. -bydel med sjel. Husk neste medlemsmøte tirsdag 10. februar kl. 19. MER GAMMELT -bydel med sjel ENN NYTT ÅRGANG 10 NR. 4-2008 Tante Solveig i Amerika Se side 4 God Jul Husk neste medlemsmøte tirsdag 10. februar kl. 19.00 Se side 16 2 MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 10 NR.

Detaljer

Psykolog i offentlige etater

Psykolog i offentlige etater Psykolog i offentlige etater Intervju med Kolbjørn Aspaas Av Rigmor Mogård og Elisabeth Backe-Hansen Kolbjørn Aspaas var en av de første psykologene i statlige etater. Han fant psykologien anvendbar i

Detaljer

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers Marius Martinussen (1978) er en produktiv maler, som bruker media- og reklamespråket i sine bilder. Han har en lang rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg både i Norge og utlandet, er innkjøpt av

Detaljer

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7

Arbeidsbok 2/A2 FASIT. Kapittel: På kjøpesenteret... 2. Matbutikken... 2. Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5. Nye fotballsko... 7 Arbeidsbok 2/A2 FASIT Innhold Kapittel: På kjøpesenteret... 2 Matbutikken... 2 Hvor er posten?... 3 Nye klær... 5 Nye fotballsko... 7 Samir kjøper gave... 10 Kapittel: Fritid... 11 På biblioteket... 11

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

Bangladesh nummer 1/2009

Bangladesh nummer 1/2009 Bangladesh nummer 1/2009 2 3 Bilder fra Juliet Baroi Banglushilsen bangladesh! HJELP TI L MED å passe på Endelig fi kk jeg sjansen til å reise tilbake til Bangladesh der jeg kommer fra. Det var litt rart

Detaljer

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien.

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Var aldri redd Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Åshild Eidem (tekst og foto) Hun kan ikke

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN.

STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. STAVANGER på 1200-TALLET. DOMKIRKEN. EN FORTELLING OM HELGA OG HARALD. Temaopplegg for 1. - 4. klasse. KOMPENDIUM FOR LÆRERE. UTARBEIDET AV: KJELL A. JENSEN STAVANGER 1998 INNHOLD. FORORD. Stavanger på

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO

REISEBREV FRA MALAWI KANYONDO Reisebrev fra Malawi oktober 2014 REISEBREV FRA MALAWI Årets høsttur til Malawi er unnagjort, og jeg tror det ble en vellykket tur for alle. Denne gangen var vi 16 stykker, derav 6 unger /ungdom. Den yngste

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

20 år og voksen. www.grenlandsaksjonen.no - telefon 35 53 11 00. Les mer om: Ny bruktbutikk Særtrykk fra TA. Avdeling Holt.

20 år og voksen. www.grenlandsaksjonen.no - telefon 35 53 11 00. Les mer om: Ny bruktbutikk Særtrykk fra TA. Avdeling Holt. Humanitær hjelpeorganisasjon - Humanitarian aid organisation Les mer om: Ny bruktbutikk Særtrykk fra TA Innsamlingssteder Avdeling Holt Avdeling Tjøme 20 år og voksen Kjære leser! Vi er stolte over å være

Detaljer

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen.

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. en Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. Hun røyket og helte i seg Red Bull. For en ironi. Kvinnen som hadde lovet å få Barbaras datter ut av rusavhengigheten, satt tydeligvis fast

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer