Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012"

Transkript

1 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både teknikk, økonomi og miljø. Våre medlemmer er energileverandører, leverandører og installatører av kjeler- og kjelanlegg, automatikk og varmeteknisk utstyr samt service og entreprenørfirma med spesiell kompetanse innen varmeanlegg. Foreningen fungerer som sekretariat for EO ordningen. FEIRING AV DE 2 FØRSTE KANDIDATENE SOM HAR FULLFØRT ALLE 5 FORDYPNINGSKURSENE I VARMEKOMPETANSE Daglig leder: NVF s styre: Formann: Styremedlemmer: Rolf Munk Blaker Tlf.nr.: E-post: Svein Marienborg Jan Skjønberg Christian Brennum Sverre Nyegaard Geir Ingeborgrud Tor Brønn Morten Øren Medlemsblad Fyrtøyet: Redaktør: Rolf Munk Blaker Redaksjonskomité: Svein Marienborg Christian Brennum Norsk Varmeteknisk Forening Kjølberggt. 31 A, Tøyen, 0653 Oslo. P.B Tøyen, 0608 Oslo. Tlf.nr: E-post: Faks: Hjemmeside: Fra venstre Dag Christian Clausen fra CS Varme og Energiteknikk AS, Rolf Munk Blaker fra Norsk Varmeteknisk Forening og Roar Nilsen fra Notodden Rørleggerforretning AS. Vi ønsker dere alle en riktig god påske!

2 Tirsdag 7. februar 2012 er en merkedag i Varmekompetanses korte historie. Da ble det i NRLs lokaler på Majorstuen i Oslo gjort stas på de 2 første kandidatene, som har fullført alle Varme - kompetanses 5 fordypningskurs. Roar Nilsen i Notodden Rørleggerforretning AS og Dag Christian Clausen i CS Varme og Energiteknikk AS ble feiret med diplom, klokke og kake. Rolf Munk Blaker, som er prosjektleder i Varmekompetanse, fortalte om bakgrunnen for Varmekompetanse og poengterte at dette var en stor merkedag for alle de 7 bransjeforeningene, som står bak Varmekompetanse. Vi har avholdt 18 fordypningskurs i løpet av 2011 med totalt 477 deltakere, og som nevnt har Roar Nilsen og Dag Christian Clausen, som de første, fullført alle 5. Både Enova og Lavenergiprogrammet sluttet seg til rekken av gratulanter: - For å gjøre fornybar varme til den foretrukne form for oppvarming er økt kompetanse innen varmeanlegg basert på fornybar energi en forutsetning. Enova synes det er kjempepositivt at så mange har deltatt på fordypningskurs om varmeanlegg, og at vi kan gratulere de første 2, som har fullført hele kursserien, sier områdeleder Helle Grønli i Enova. - Både Lavenergiprogrammet og bransjen mener at det er behov for økt kompetanse innen prosjektering og installering av fornybar varme. Derfor er det ekstra gledelig at Foran: Fra venstre Dag Christian Clausen fra CS Varme og Energiteknikk AS, Rolf Munk Blaker fra Norsk Varmeteknisk Forening og Roar Nilsen fra Notodden Rørleggerforretning AS. Bak: Fra venstre Lars Granlund, NoBio, Bjørn Larsen, Norsk Solenergiforening, Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme, Svein Marienborg, Norsk Varmeteknisk Forening, Bård Baardsen, NOVAP, Thor-Jostein Egeland, VVS-Foreningen, Ole Larmerud, NRL og Cato Kjølstad, NoBio. mange nå vil gå gjennom dette kursprogrammet, og jeg oppfordrer alle til å benytte seg av tilbudet, sier Guro Hauge i Lavenergi pro - grammet. Det er slike fagfolk Norge trenger og som vi vil ha, og derfor er det viktig at høy varmekompetanse blir premiert. Vi gratulerer nok en gang Dag Christian Clausen og Roar Nilsen, som begge har skjønt hvor viktig det er med spesialkompetanse om vannbåren varme og fornybare energiressurser. LEDER; VI SKAL FORTSATT VÆRE BEST I FYRROMMET I takt med utviklingen har også NVF vært nødt til å følge med på endringer i samfunnet, og vi har der for satset på kunnskap i forbindelse med alle fornybare energiressurser og kombinasjonsløsninger. Svein Marienborg Norsk Varmeteknisk Forening har siden 1946 vært foreningen for oljefyring og oljekjeler, og vi har lang erfaring i å betjene dette markedet på en utmerket måte. Nå har myndighetene i stadig økende grad valgt å satse på vannbåren varme, basert på fornybare energiressurser. TEK10 inneholder krav om at fornybar energi skal foretrekkes til oppvarming og at elektrisitet og fossilt brensel skal unngås. Vi skal fortsatt være best i fyrrommet eller i varmesentralen som det nå heter. Ingen øvrige foreninger henvender seg til hele oppvarmingsmarkedet med alle energiløsninger, så det er en viktig oppgave som vi har tatt på oss. Myndighetenes klare dreining mot vannbåren - og fornybar varme medførte at NVF i 2010 inviterte fem relevante foreninger til å være med på å utarbeide felles opplæringsplan innen vannbåren varme. VVS - foreningen, NRL, varmepumpeforeningen, bioenergiforeningen, solenergiforeningen er alle med i Fornybarprosjektet sammen med oss. Med god støtte fra Lav - ener gi pro grammet og ENOVA har dette så langt vært en suksess. Fornybarpro sjektet ble lansert i fjor, og hittil har over hundre personer deltatt på våre fordypningskurs. Til sammen har over fire hundre personer deltatt på alle disse kursene. For å fortsette suksessen har vi i år lagt opp til 2 Fyrtøyet nr

3 bred kompetanseheving over hele landet. Fornybarprosjektet, ved NVF og NRL, skal i år holde fire stk todagers fordypningskurs om Vann båren varme. Dette regnes for grunnkurset innen vannbåren varme og tar for seg beregning og oppbygging av varmesentraler med alle de forskjellige energikildene. Oslo, Bergen, Stavanger og Tønsberg står for tur. Håper å se mange av dere der. Se omtale annet sted i Fyrtøyet. I tilegg har vi bestemt at vi i løpet av året skal holde fem temakvelder med aktuelle tema. Dere vil alle få mail vedr. dette. Vi har de siste to år arbeidet aktivt med å verve flere medlemmer blant alle virksomheter innen fornybar energi. Samlet har dette medført en stor vekst i antall medlemmer og vi er nå oppe i 188 betalende medlemmer, som er både bedrifter og enkelt personer. Ukentlig ser vi at bedrifter og enkeltmedlemmer søker til oss. Dette gleder oss og vi tror at dette skyldes et betydelig informasjon - og opplysningsbehov for komplette varmeløsninger. Vi er på rett vei! Medlemsveksten setter imidlertid store krav til oss, og styret er klar over de krevende oppgavene vi har foran oss. Vi må tilfredsstille alle de gamle og nye medlemmenes behov og ønske om å tilegne seg eller spre for informasjon om varmesentraler med alle tilgjengelige energikilder - varmepumper, bioenergi, solfangere også gass og fossilt brensel samt alle mulige problemstillinger om vann bårne oppvarmingsanlegg som vi daglig møter. Arbeidsmengden har som følge av dette økt og Rolf Blaker, daglig leder av Norsk Varmeteknisk Foreningen og Eo ordningen, har nå fått utvidet sin stilling til 80%. Så er det årets største begivenhet for NVF og EO - ordningen; Årets Kiel-seminar går av stabelen juni og vi tror at et spennende og interessant fagprogram gjør at vi får mange deltagere. I tillegg blir det jo sosialt og det gir oss en sjanse til å lade batterier etter en lang og krevende vinter. Les mer om dette i denne utgaven av fyrtøyet og meld deg på. Årets vakreste eventyr vil nok være VVS - dagene på Lillestrøm i oktober NVF er med i hovedkomiteen og seminarkomiteen for VVS-dagene. Her håper vi at så mange som mulig av våre medlemmer deltar med utstilling eller besøk. Dette er jo et flott vindu til å vise sine produkter og å nå sine gamle og nye kunder. For andre vil dette være en flott anledning til å treffe sine bransjekollegaer og suge til seg kunnskap og informasjon. NVF vil holde til sammen fire seminarer onsdag og torsdag under messen. Velkommen alle til denne stormønstringen i VVS bransjen. Se eget program for VVS messen og seminarene. Utfordringene i varmebransjen er mange, men vi gleder oss til å gjøre en stor innsats for fremtidens varmeløsninger. Så takk, kjære venner, for interesse for faget og at dere tror på oss. Vi er takknemlig for innspill og synspunkter - vi ønsker det, og trenger det for å bli enda bedre. Da ønsker jeg dere alle en fin vår med fulle ordrebøker. Så møtes vi på Kielfergen den 5. juni. Kos dere med Fyrtøyet. Svein Marienborg Formann NVF 2 PERSONER HAR FULLFØRT ALLE 5 FORDYPNINGSKURSENE INNEN VARMEKOMPETANSE Ved utgangen av 2011 hadde 2 personer gjennomført alle 5 fordypningskursene innen Varmekompetanse: Vannbåren varme, Varmepumper, Bioenergi, Solenergi og Fjern - var me. Dag Christian Clausen i CS Varme og Energiteknikk As ble presentert i Fyrtøyet nr Nå er turen kommet til: Roar Nilsen i Notodden Rørleggerforretning AS Fyrtøyet har snakket med Roar Nilsen, som sier: Jeg har alltid vært interessert i varmefag, og da en så seriøs aktør som NRL annonserte at det skulle holdes fordypningskurs, var jeg rask til å melde meg på. Roar har i stor grad vært engasjert i utbyggingen av fjernvarme i Notodden, og han har også bred erfaring i prosjektering og installering av varmepumper i sitt nærområde. Roar har imidlertid tidlig konstatert at det har vært for lite kompetanse om fornybare energiressurser blant de profesjonelle aktørene i markedet. Myndighetene har tutet oss ørene fulle om viktigheten av å installere biokjeler, varmepumper og solfangere, men p.g.a. den manglende kompetansen har denne prosessen gått utrolig langsomt. Han er meget godt fornøyd med kursopplegget i Varmekompetanse, jeg har fått mye meget nyttig informasjon og disse 5 fordypningskursene har gitt meg en bred forståelse for og kunnskap om det vi holder på med i Notodden Rørleggerforretning. Vi kan trygt si at vi med dette har oppnådd et forsprang overfor våre konkurrenter. Vi føler at vi nå kan se fremtiden lysere i møte. Vi synes at Notodden Rørleggerfor - retning AS har gjort det eneste riktige, og med den veksten vi forventer for vannbåren varme og varmesentraler basert på fornybare energiressurser, kommer Roar Nilsen og rørleggerforretningen hans til å gå en spennende fremtid i møte. Vi gratulerer Roar Nilsen og ønsker ham lykke til videre. Fyrtøyet nr

4 Energipriser Pellets er betydelig billigere enn fossile brensler og elektrisitet pr. mars 2012 Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser å regne om til øre pr. kwh for alle energibærere slik at våre medlemmer kan sammenligne energipriser til oppvarming. For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg benyttes følgende formel: Øre/kg Varmeinnhold x Virkningsgrad der følgende faste verdier kan benyttes: Varmeinnhold Egenvekt Virkningsgrad Fyringsolje 11,9 kwh/kg 0,845 kg/liter 90% Parafin 12,0 kwh/kg 0,803 kg/liter 75% Gass (propan) 12,9 kwh/kg 0,508 kg/liter 92% Trepellets 4,8 kwh/kg 0,650 kg/liter 87% (kjel) og 92% (kamin) Pr. mars 2012 gjelder følgende energipriser for privatkunder i Osloområdet: Øre/liter og øre/kg inkl. mva. Øre/kWh inkl. mva. Trepellets 264 (bulk, ca. 6 tonn) 63,2 (bulk) Fjernvarme 71,1 (enebolig, V3, pr. januar 2012) Trepellets 319 (småsekk, 1 pall) 72,2 (småsekk) Elektrisitet 87,3 (49,9 elpris + 37,4 nettleie) Fyringsolje 915 (ca liter) 101,1 Gass 1220 (ca kg) 102,8 Parafin 980 (ca liter) 135,6 Kilder: Pemco Trepellets AS (trepellets), Statoil Fuel & Retail AS (gass), Hafslund AS (Fjernvarme og nettleie for elektrisitet i Oslo), Gudbrandsdalen Energi AS (elektrisitet variabel kraftpris) og Oslo Varmeservice AS (fyringsolje og parafin). Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er pellets så desidert den billigste energibæreren til privatkunder i Oslo - området pr. mars For en pelletskjel utgjør energiprisen 63,2 øre/kwh, som er 37,9 øre/kwh billigere enn fyrings - olje, 39,6 øre/kwh billigere enn gass og 24,1 øre/kwh billigere enn elektrisitet. Varmepumper væske/vann med en COP (varmefaktor) på 2,5 har en energipris pr. mars 2012 på 34,9 øre/kwh inkl. mva., som er 28,3 øre/kwh lavere enn prisen på pellets levert i bulk. Tilsvarende utgjorde energiprisen for varmepumper i januar ,6 øre/kwh og 31,7 øre/kwh i desember Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: Mer fokus på fornybare energiressurser, som varmepumper, pelletskjeler, solfangere og fjernvarme. 4 Fyrtøyet nr

5 VARMENORMEN BLE LANSERT 2. FEBRUAR 2012 Torsdag 2. februar 2012 så den nye Varmenormen dagens lys. Lanseringen fant sted i varmesentralen i den nye Mathallen på Vulkan i Oslo. Varmenormen er et imponerende dokument, og den må betegnes som en bibel, som må stå i hylla til alle, som er engasjert med vannbåren varme og varmesentraler. Dette gjelder spesielt rørleggere, fyringsteknikere, ingeniører, entreprenører, byggherrer, leverandører og undervisningsmiljøet. Varmenormen skal bidra til at alle disse yrkesgruppene planlegger, installerer og drifter vannbårne anlegg til det beste for miljø og økonomi. Den nye Varmenormen inneholder alle aktuelle lover, regler, forskrifter og anbefalinger, som berører planlegging, prosjektering, bygging og drifting av varmesentraler. innholdet tar klare hensyn til myndighetenes krav om bruk av mindre fossil energi og elektrisitet til oppvarming, samt krav om lavere energiforbruk pr. m 2. Ole Larmerud i NRL, til venstre og Thor-Jostein Egeland i VVS-Foreningen har vært ansvarlige for å få frem en ny Varmenorm. Varmenormen er utviklet i tett samarbeid mellom Norsk VVS, Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foren - ingen) og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS (NRL). Varme - normen utgis av Skarland Press AS. Profiler deg som EO-godkjent fyringsteknikker. Besill merkepakke. Det er viktig at vi får opp interessen for foreningen, slik at medlemsmassen øker. NVF er den eneste tverrfaglige foreningen som arbeider med produksjon og distribusjon av varme. Støtt opp om NVF. Gi ris eller ros! Fyrtøyet nr

6 ENERGIMERKING AV BYGG Formålet med energimerking av bygg er å øke oppmerksomheten på energieffektivisering og valg av energikilder. Ved energimerking av et bygg eller en bolig får man en energiattest, som viser hvor energieffektiv boligen er målt i kwh pr. m 2 og hvilke energikilder som kan benyttes til oppvarming. Samtidig får man tips om hvorledes boligen kan bli mer energieffektiv. Energimerket består av en oppvarmingskarakter og en energikarakter, som til sammen gir en bra status for energi - standarden for bygget/boligen. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor del oppvarmingsbehovet inkl. varmt tappevann, som kan dekkes av fornybare energiressurser, noe annet enn elektrisitet, fyringsolje eller gass. Følgende farger benyttes: Grønt: Vannbåren varme med kjele for biobrensel eller varmepumpe (væske/vann eller luft/vann), med elektrisitet som spisslast. Gult: Luft/luft varmepumpe og lukket vedovn kombinert og/eller pelletskamin med direkte elektrisk oppvarming (elektriske panelovner). Rødt: Kun elektrisk oppvarming (elektriske panel - ovner) eller kjel basert på fyringsolje. Energikarakteren viser hvor energieffektivt bygningens oppvarmingsanlegg er. Karakterskalaen går fra A (svært energieffektiv) til G (lite energieffektiv). A B. Passivhus og lavenergibygg. Disse bygningene tilfredsstiller normalt strengere krav enn de, som er oppgitt i de gjeldende byggeforskrifter (TEK10). De har dessuten et effektivt varmesystem. C D. Bygninger, som er bygget etter og tilfredsstiller byggeforskriftene fra 2007 (TEK07), vil normalt få karakteren C eller D. E G. De aller fleste eksisterende bygninger, som er ferdigstilt før 2007, er bygget etter mindre strenge tekniske forskrifter enn de som gjelder i dag. Disse vil normalt få karakteren E, F eller G. Når energimerkingen er gjennomført, får man en liste med tiltak, som kan gjøre bygningen mer energieffektiv. Alle kan når som helst merke boligen sin selv. Dette kan gjøres enkelt og gratis på Enova kan dessuten besvare eventuelle spørsmål på tlf: Ved salg eller utleie skal det være gjennomført en energimerking av bygningen, og selger og utleier er ansvarlig for at dette er gjort, og de skal ta med energimerket i markedsføringen. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for og fører tilsyn med energimerkeordningen. Pr. 31. desember 2011 er det totalt gjennomført energimerkinger, boliger og yrkesbygg. SEMINAR PÅ COLOR FANTASY TIRSDAG 5. TORSDAG 7. JUNI 2012 Vårt årlige arrangement til Kiel i juni finner sted tirsdag 5. torsdag 7. juni 2012 om bord på Color Fantasy. For å være sikret at vi har de temaene, som medlemmene ønsker, har vi gjennomført en markedsundersøkelse, der vi selvfølgelig har vi valgt ut de temaene med flest stemmer. Vi har derfor satset på følgende temaer: Rene flater, riktig mengde og god vannkvalitet er en forutsetning for å redusere energibruken. Siste nytt m.h.t. ny TEK. Når kommer den? Hva inneholder den? Morgendagens sirkulasjonspumper. Optimal styring av varmeanlegg. Problemer med luft/slam/ekspansjon i varmeanlegg. Innregulering av varmeanlegg. Energimerking og energivurdering av kjelanlegg. Siste generasjon varmepumper. Hvorledes blir morgendagens varmepumper? Biokjeler. Kombinasjonsløsninger. Behov for akkumulatortanker. I tillegg skal vi ha et årsmøte for våre EO-godkjente fyringsteknikere der de skal velge en representant til styret i EO- Ordningen. Nytt av året er også at vi skal ha en seksjon av møterommet der leverandører kan presentere sine produkter. Prisen for årets arrangement er kr pr. deltaker, som dekker kursmateriell, utvendig lugar, 2 frokoster, 2 lunsjer, 2 cocktails, 2 middager og kaffe/frukt under seminaret. GÅ IKKE GLIPP AV FAGLIG PÅFYLL. MELD DERE PÅ SEMINARET PÅ COLOR FANTASY JUNI Fyrtøyet nr

7 Nytt fra EO-ordningen ENERGIVURDERING AV KJELANLEGG KURS FOR EO-GODKJENTE FYRINGSTEKNIKERE VINTER/VÅR NYE MULIGHETER FOR AKTIVE EO-FYRINGSTEKNIKERE I Energimerkeordningen til Norges Vassdrags- og Energi - direktorat (NVE) heter det at alle kjeler på fossilt brensel skal ha enn periodisk energivurdering. For oljekjeler mellom 20 kw og 100 kw, samt gasskjeler, skal det utføres en energivurdering hvert 4. år. For oljekjeler over 100 kw skal energivurderingen utføres hvert 2. år. I praksis vil dette innebære at det i gjennomsnitt skal utføres ca energivurderinger årlig av personer med fyrteknisk kompetanse. Dette er i henhold til ny revidert forskrift. I forarbeidene til forskriften og i forklaringene til NVE er fyrteknisk kompetanse beskrevet, og EO-Ordningen er nevnt spesielt. Ifølge NVE har alle personer med gyldig EO-sertifikat slik fyrteknisk kompetanse. Mentor Energi AS, ved Arne Palm, har utarbeidet et kurs av en dags varighet, som tar for seg kravene til utførelse av en energivurdering i et fyrhus med kjeler for fossilt brensel. Hele prosessen blir beskrevet: - Gjennomgang av lover og forskrifter. - Krav til gjennomføring av målinger. - Innsamling av data. - Identifisering av tiltak. - Utfylling av skjema. - Utvide rapporteringen ut over det lovpålagte for på en bedre måte å informere kundene (byggherrene) slik at lønnsomme tiltak kan bli gjennomført. Kurset har en teoretisk del og en praktisk del med befaring i et fyrhus, utfylling av skjema og rapportering. Det forutsettes at kursdeltakerne har fyrteknisk kompetanse og erfaring fra service på olje- og/eller gasskjeler på fossile brensler. Derfor er det bare de EO-godkjente fyringsteknikere, som har vært invitert til å delta på kurset. Arne Palm er kursansvarlig med Olav Lærum og Axel Ranvik fra Ivar Lærum AS som aktive deltakere i diskusjoner og erfaringsformidling. Både Olav og Axel har gjennomført flere energivurderinger i praksis. Vi har gjennomført 3 kurs vinteren 2012, alle i Oslo, 19. januar, 16. februar og 15. mars med totalt 45 deltakere. Det er videre et kurs 28. mars i Bergen der det fortsatt er ledige plasser. Dette er et kurs, som alle de EO-godkjente fyringsteknikere bør delta på, og vi kommer etter hvert til å vurdere nye kurs i på Østlandet og i andre landsdeler. Deltakerne har vært meget godt fornøyd med kurset, som vil hjelpe dem i hverdagen og som vil gi dem muligheter til flere jobber. Kursdeltakerne ønsker at EO-Ordningen utarbeider internett basert arbeidsverktøy for å forenkle arbeidet med servicerapporter og energivurderinger. Dette vil kunne bli en rapport-mal for alle medlemmer av EO- Ordningen. Verktøyet skal gjøres tilgjengelig på PC og lesebrett. Flere av EO-medlemmene benytter slikt verktøy allerede i dag. TRENGER DU ET NYTT EO-SERIFIKAT? HAR DITT EO-SERTIFIKAT GÅTT UT PÅ DATO? Jeg tror mange av våre ca. 180 EO-godkjente fyringsteknikere har EO-sertifikater, som er gått ut på dato. Det er bare å kontakte sekretariatet for EO-Ordningen, og , så ordner vi med et nytt EO-sertifikat. Sertifikatene her gyldig i 5 år, og det eneste kravet vi setter for å få nytt sertifikat, er at man har utført regelmessige servicer, ettersyn og vedlikehold av kjelanlegg. Fyrtøyet nr

8 Nytt fra EO-ordningen KRAV OM ÅRLIG SERVICE, VEDLIKEHOLD OG FEIING AV ALLE FYRKJELER I TRONDHEIM KOMMUNE F.O.M. 1. JANUAR 2012 I Trondheim er det ca aktive oljekjeler i virksomhet, som putrer og går hver dag. De fleste er i sentrumsområdene i byen. Nå har Miljøetaten i Trondheim Kommune kommet til at flesteparten av disse oljekjelene ikke blir vedlikeholdt godt nok. Bjørn Ove Bertelsen i Miljøetaten har kommet til at de lokale utslippene av luftforurensninger og klimagasser kan reduseres, dersom effektivi - teten på disse ca oljekjelene bedres. Ved regelmessig vedlikehold og feiing av alle oljekjelene vil således oljeforbruket reduseres til det beste for miljøet. Spesielt på vinterstid er nivåene av partikler og nitrogenoksider i luft for høye i Trondheim, og på denne måten vil bylufta i Trondheim bli mindre helseskadelig. Derfor har Trondheim Kommune innført en lokal forskrift og tilsynsordning for oljekjeler i Trondheim f.o.m. 1. januar 2012, som et av flere viktige tiltak for å oppnå bedre luftkvalitet i byen til det beste for et sundere liv for byens innbyggere. Man vil forsøke å redusere forbruket av fyringsolje, og enklest gjøres det ved å sørge for at alle oljekjeler overhales, vedlikeholdes og feies regelmessig, minst en gang pr. år. Trondheim Kommune har beregnet at oljeforbruket på denne måten kan reduseres med ca. 10% i gjennomsnitt, og dette vil resultere i at utslippene av klimagasser, NOx og støv, reduseres tilsvarende, og i tillegg vil byggherrene oppnå en positiv effekt på fyrings - kostnadene. Dette er en klassisk vinn vinn situasjon sier Bertelsen entusiastisk, der befolkningen kan puste inn renere luft, klimagassene reduseres og byggherrene oppnår lavere fyringskostnader. Fyrkjeler basert på følgende energiressurser omfattes av ordningen: - Fyringsolje. - Kull og koks. - Biobrensel, som ved, flis, pellets og halm. Parafinkaminer, vedfyrte ildsteder som peiser, vedkaminer og vedovner, samt lignende punktoppvarmingskilder omfattes ikke av den nye forskriften. Den årlige servicen og feiingen skal utføres av kompetente personer med kompetanse tilsvarende EO-godkjente fyringsteknikere. Nå skal det skinne av oljekjelene i Trodheim by. Trondheim Kommune har utarbeidet et eget skjema, som skal fylles ut av servicefirmaet på vegne av byggherren etter at service og feiing er gjennomført, og som skal sendes digitalt til Miljøetaten, som på denne måten vil føre tilsyn med ordningen. Det er Bjørn Ove Berthelsen i Miljøenheten i Trondheim Kommune, som er prosjektleder og primus motor for dette fremtidsrettede tiltaket. Han gleder seg med byens innbyggere over at Trondheim er en av foregangskommunene i Norge, som tar miljøet på alvor. Slike tiltak er sterkt ønsket av KLIF (tidligere SFT), og de håper på en smitteeffekt overfor øvrige kommuner. Vi i EO-Ordningen gleder oss over dette tiltaket. Det er slike tiltak vi har jobbet for i en årrekke, og vi gratulerer Trondheim Kommune med å ha iverksatt effektive tiltak til det beste for miljø og økonomi. Og selvfølgelig ser vi på dette som en fjær i hatten for EO-Ordningen. Det er alltid hyggelig når det flotte arbeidet, som våre EO-godkjente fyringsteknikerne utfører, blir verdsatt på denne måten. 8 Fyrtøyet nr

9 VARMEKOMPETANSE FORTSETTER SOM ALDRI FØR! DELTA PÅ FORDYPNINGSKURS I 2012 Varmekompetanse fortsetter med uforminsket styrke i Suksessen fra 2011 har gitt oss blod på tann. Fortsatt må vi konstatere at kompetansenivået for varmesentraler basert på fornybare energiressurser er for lavt, og derfor må Varmekompetanse tilby alle som er engasjert i prosjektering og installering av varmesentraler fordypningskurs. De 7 bransjeforeningene, som står bak Varmekompetanse, har planlagt følgende fordypningskurs i løpet av 2012: Vannbåren varme. 2 dager. Ansvarlig: Norsk Varmeteknisk Forening og NRL Tirsdag 17. og onsdag 18. april 2012 i Oslo. Hos NVF. Onsdag 9. og torsdag 10. mai 2012 i Bergen. Hos NRL. Onsdag 29. og torsdag 30. august 2012 i Stavanger. Hos NRL. Onsdag 19. og torsdag 20. september 2012 i Tønsberg. Hos NRL. Solenergi. 2 dager. Ansvarlig: Solenergiforeningen og VVS-Foreningen Onsdag 11. og torsdag 12. april 2012 i Oslo. Onsdag 2. og torsdag 3. mai 2012 i Bergen. Tirsdag 2. og onsdag 3. oktober i Oslo. Tirsdag 23. og onsdag 24. oktober i Bergen. Varmepumper. 2 dager. Ansvarlig: NOVAP Tirsdag 13. og onsdag 14. mars 2012 i Oslo. På Thon Hotel Ullevål. Tirsdag 29. og onsdag 30. mai 2012 i Oslo. På Thon Hotel Ullevål. Bioenergi. 2 dager. Ansvarlig: NoBio Tirsdag 22. og onsdag 23. mai 2012 i Oslo. Onsdag 19. og torsdag 20. september 2012 i Trondheim. Onsdag 21. og torsdag 22. november i Oslo. Fjernvarme. 1 dag. Ansvarlig: Norsk Fjernvarme Tirsdag 17. april 2012 i Bergen. Til nå har vi arrangert 18 kurs med totalt 477 deltakere, og de 7 samarbeidende foreningene i Varmekompetanse håper på å nå deltakere på våre fordypningskurs innen utgangen av året. Vi håper også på at mange fullfører alle 5 fordypningskursene og på den måten kommer inn i Den eksklusive Klubben med spesialkompetanse om varmesentraler med fornybare energiressurser. Så merk av de aktuelle kursdagene i almanakken og meld dere på fremtidens varmeløsninger. Fyrtøyet nr

10 Væskekvalitet OG vannbehandling AV LUKKEDE VANNBÅRNE SYSTEMER I praksis begynner all vannbehandling med væskeanalyser. Resultatene av disse sier noe om væsken i det lukkede energisystemet. Det blir stadig viktigere å ha et komplett vannbehandlingsprogram for energisystemer for å oppnå energibesparelser og optimal driftssikkerhet. Fyrtøyet har snakket med Van Ha Doan i NorKjemi AS om vannbehandling. Dette gjelder alle typer anlegg: varme- og kjøleanlegg, samt vannbårne gjenvinnere og varmepumper. Dersom et vannbehandlingsprogram ikke implementeres, vil alle anlegg over tid oppleve større eller mindre grad av korrosjon og sedimentering, sier Van Ha Doan. Norsk Varmeteknisk Forening arrangerte 9. november 2011 et medlemsmøte der bl. a. NorKjemi AS orienterte om sine vannbehandlingssystemer for lukkede vannbårne anlegg. Problemer ved drift av lukkede vannbårne systemer Det er i hovedsak tre faktorer som må håndteres for å oppnå optimal drift av vannbårne systemer: luft, korrosjon og sedimentering. Tar man ikke hensyn til problemene kan det føre til dårligere varmeoverføring, økt motstand for vannstrømmen, korrosjonsskader, ujevn vannstrøm i rørene, støy og lekkasjer. Dette fører til økt energiforbruk og kortere levetid på anlegget. Energiforskriften stiller krav til effektivisering for å redusere energiforbruket. Et godt dokumentert og implementert vannbehandlingsprogram er en forutsetning for å oppnå energi besparelser. Væskeanalyser gir status på væskekvaliteten Resultatet av væskeanalysen sier noe om kvaliteten av væsken i det lukkede energisystemet, behovet for rengjøring og ev. oppgradering av vannbehandlingsprogrammet. Et komplett vannbehandlingsprogram skal fjerne og motvirke alle problemene luft, korrosjon og sedimentering forårsaker. I tillegg til væskekvaliteten er det viktig å tenke på anlegget i sin helhet. Hvordan er pumpens funksjon? Er anlegget innregulert? Og hvordan er anlegget isolert? Dette spiller en rolle for hvor store de mulige besparelsene kan bli. Den totale funksjonskontrollen for å avdekke om alle elementene virker etter hensikten, vil gi det beste bildet på anlegget, legger Van Ha til. En væskeanalyse skal tilfredsstille følgende verdier: Akseptabelt luftinnhold er under 2%. Høyt luftinnhold kan forstyrre pumpenes kapasitet, redusere energioverføring og øke korrosjonsraten. For å oppnå best korrosjonssikring bør ph-verdien være mellom 9,0 og 10,5. Ønsket jern- og kobberinnhold i prøven skal være lavere enn 0,2 ppm. Den anbefalte verdien på partikkel - innhold (turbiditet) er under 4 ftu. I Tabell 1 følger et eksempel fra et eldre varmeanlegg. Risikonivået i systemet karakteriseres på en skala fra A til D (fra god til svært dårlig drift). Denne skalaen og angivelsen av konsekvenser og anbefalte tiltak gis i tabell Fyrtøyet nr

11 Tabell 1: Væskeanalyse fra et eldre varmeanlegg. Konklusjon av væskeanalysen: Luftinnholdet kan gi anlegget moderate problemer: forstyrre pumpens kapasitet, redusere energioverføringen og forårsake økt korrosjonsrate. PHverdien er lav og gir lav korrosjonssikring av anlegget. Jern- og kobberinnholdet indikerer høy korrosjonsrate. Turbiditeten (partikkelinnholdet) er svært høy, og kan gi høy påvirkning av erosjonskorrosjon og sedimenteringsproblemer i anlegget. Varmeanlegget har risikonivå D og væskens funksjon er meget redusert. Kjemisk rengjøring Dersom verdiene i væskeanalysen skulle tilsi det, anbefales en kjemisk rengjøring av varmeanlegget før vannbehandling implementeres. En kjemisk rengjøring fjerner sedimentering og belegg i alle deler av anlegget slik at den dimensjonerte effekten av anlegget gjenopprettes. I ettertid vil innregulering av anlegget lettere kunne gjennomføres. Det må imidlertid presiseres at ulike systemer må rengjøres med ulike løsninger. Eksempelvis skal man ved store anlegg ikke bruke syrer, fordi man ikke kan garantere at man får ut alle kjemikalierestene, og fordi man i etterkant kan få problemer med korrosjon. Ved små anlegg, som f.eks. gjenvinnere, er fjerning av kjemi kalierester kontrollerbart og bruk av syrer til rengjøring Tabell 2: Risikonivået kan karakteriseres og beskrives som følgende: Fyrtøyet nr

12 vil være uproblematisk, bare man skyller godt. Layout: Follotrykk AS I løpet av en full fyringssesong ble det ved tre Osloskoler i 2010 spart hele kroner ( kwh) når NorKjemi AS gjorde kjemisk rengjøring av varmeanleggene. Vannbehandlingsprogram/ serviceavtale NorKjemi analyserer væskenes kvalitet, og resultatene gir et dokumentert beslutningsgrunnlag for energibesparelser, inkludert forslag til konkrete tiltak. De viktigste faktorene for å hindre problemer i vannbårne energisystem er: Luft Installere gode utluftningssystemer som mikrobobleutskillere eller vakuumutluftere Kontrollere at luftepotter er stengt når anlegget er i drift Korrosjon Tilsette en ph -regulator og korrosjonsinhibitor i anlegget ph -regulatoren gir ph-verdi på 9,0 10,5 (optimal korrosjonssikring) Korrosjonsinhibitoren reduserer miljøets angrep på metallet Sedimentering Montere mekanisk filter i kretsen for å fjerne partikler og smuss som befinner seg i det vannbårne anlegget Kun ved innføringen av et vann - behandlingsprogram vil man kunne sikre trygt og optimalt vann. Vi i NorKjemi tilbyr ettersyn-, kontrollog vedlikeholdsrutiner, og utfører regelmessig kvalitetssikring og dokumentasjon på at vannbehandlingsprogrammet fungerer etter hensikten, avslutter Van Ha Doan. 12 Fyrtøyet nr

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no nr. 1 2014 www.kulde.biz www.filet.no VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no Stiftelsen ReturGass (SRG) ble etablert i 1990 som mottak for brukt KFK-holdige

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

nr. 1 2011 www.kulde.biz

nr. 1 2011 www.kulde.biz nr. 1 2011 www.kulde.biz KULDETEKNIKK OG VARMEPUMPER Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: NORGE: 4 Leder 6 Stiftelsen av NKF 8 Varmepumper betyr ekstremkulde - ute 10 Varmepumper i

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

NYHET! For det kommersielle markedet

NYHET! For det kommersielle markedet nr. 4 2012 www.kulde.biz NYHET! For det kommersielle markedet Totalløsning for næring og industri EcoConsult satser stort på det kommersielle markedet og har i derfor stor glede av å kunne presentere en

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering RAPPORT 2011 A/L NBBL Kristin Helena Amundsen 2 Forord Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap

Detaljer

nr. 6 2013 www.kulde.biz

nr. 6 2013 www.kulde.biz nr. 6 2013 www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: 4 Leder: Hvordan blir 2014? 6 HFC-forbud vil koste 72 millarder Euro 8 Ny giv for NKF 10 Solfangere

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

nr. 5 2009 www.kulde.biz

nr. 5 2009 www.kulde.biz nr. 5 2009 www.kulde.biz KULDETEKNIKK OG VARMEPUMPER Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 redaktøren har ordet - Politisk skandale - Energieffektivisering er vårt viktigste miljøtiltak 8

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

28302-01. Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD

28302-01. Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD Oppdragsnavn/dokumentnavn Testing av Energivurdering av tekniske anlegg iht Bygningsenergidirektivet, EPBD Oppdragsgiver NVE Oppdragsgivers referanse Revisjonskoder (Se spesifikasjon KNE01-JS-0001) K :

Detaljer