JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven"

Transkript

1 Magasinet for hele jus-norge NR ÅRGANG JURISTkontakt 15 år siden UNI-Storebrand Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven Juristmangel ved NAV-kontorer Akademikernes leder frykter for rettssikkerheten Tore Schei og livet i Høyesterett En helt vanlig dag på jobben MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND

2 NORSKE JURISTER OVER HELE LANDET, FORÉN DERE! Lørdag 1. september skal jurister over hele landet samles i et felles løft for å synliggjøre hvilken bred ekspertise vi sitter inne med. Da vil jurister på tvers av spesialkompetanse og arbeidsplass stå skulder ved skulder i møte med folk flest ute på gateplan i landets største byer. Slik skal Juristdagen 07 gjennom gratis juridisk rådgivning vise hvilken viktig samfunnsjobb vi gjør, enten vi hører til i privat eller offentlig sektor. Gjennom konkret grtatis veiledning skal vi geleide de frammøtte gjennom paragrafjungelen. Slik at de samtidig forstår nødvendigheten av å ha en bred juridisk ekspertise som kan sikre riktige og rettferdige løsninger for alle, noe som er helt nødvendig i et moderne og velfungerende demokrati der rettssikkerhet og likhetsprinsippet er satt i høysetet. Juristdagen 07 arrangeres i Tromsø, Bodø, Harstad, Stjørdal, Trondheim, Molde, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn,Tønsberg, Oslo, Hamar og Moss. Og den enkelte jurist er på standen i tre effektive timer innenfor en kjernetid mellom kl og kl Det er viktig at også du som deltar fysisk på standen, støtter opp om tiltaket ved å fortelle hva vi gjør og hvorfor... Lykke til med Juristdagen 07!

3 Innhold Leder Livet i Høyesterett Siden sist 6 En vanlig dag på jobben Protokollsekretær Berit Aresvik Myhrer er en av 60 ansatte i Høyesterett som får rettshjulene til å gå rundt Arbeidsrettsveteraner Rettshjelpere på web Jan Erik Langangen Wegner og politistrategi 24 På låven For femten år siden gikk Jan Erik Langangen av som konsernsjef i UNI- Storebrand. Nå driver han advokatpraksis på låven. 33 Christl Kvam om juristene i NAV Antonio Fidel Perez Storberget vil ha flere til Styrkebrønn Jussbuss med ny fangehåndbok Hans Petter Graver om retorikk 33 Frykter for rettssikkerheten Akademikernes leder Christl Kvam er bekymret for juristmangel på lokale NAV-kontorer Keiser Justinian Rå reklamekampanje Nytt om kurs 34 Forsvarer Guantanamo Jusprofessor Antonio Fidel Perez mener det blir feil å føre terrorsaker for vanlige domstoler. 46 Fagartikkel arbeidsliv 48 Gry Hellberg Munthe om utdanning Erik Graff mener Månedens tegning 37 Gir ut ny fangehåndbok Fengselsgruppa i Jussbuss er ute med ny håndbok for fanger i norske fengsler. 51 Stein Morten Lier innspill Meninger Agnete Busengdal Sommerset Ingrid Heggø m.fl. Christl Kvam Ulf-Einar Staalesen Gunnar O. Hæreid Per Brandtzæg m.fl. Stilling ledig Nytt om navn Det vil ta tid å bygge opp igjen kompetansen, historikken og dybdeforståelsen i Post- og teletilsynet etter å ha blitt så kraftig tappet Agnete Busengdal Sommerset, på side 52 Juristkontakt

4 NJ forum EØS-rett som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe. Foredragsholder: Professor dr. juris Finn Arnesen ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo Finn Arnesen holdt dette foredraget på Årskonferansen til Norges Juristforbund. Denne gangen ønsker vi juristene i Bergen velkommen til faglig påfyll. PROGRAM: BRUK AV EØS-RETT SOM VÅPEN MOT NORSKE REGLER (STIKKORD: STRAFF, SKATT,ALKOHOLREKLAME) MANGLENDE BRUK AV EØS-RETT VED UTFORMINGEN AV NORSKE REGLER (STIKKORD: GEVINSTAUTOMATER, HJEMFALL, SNØHVIT, OSV) EØS-PERSPEKTIVET EFTA-DOMSTOLEN - TIL MER SKADE ENN GAVN? Tid: Torsdag 20. september 2007, kl Sted: Scandic Bergen City ved Magnus Barfotsenteret, Hakonsgaten 2. Enkel servering.arrangementet er gratis. Begrenset antall plasser, her gjelder førstemann til mølla! Forumet godkjennes med to timer etikk for advokater og advokatfullmektiger. Påmelding til innen tirsdag 18. september NJ-Forum er Norges Juristforbunds åpne samfunnspolitiske arena. Med ulike typer arrangementer skal forumet belyse og skape debatt om samfunnsjuridiske problemstillinger. Kontaktperson er NJ-Forum informasjonsrådgiver er Norges Juristforbunds Knut Natvig åpne samfunnspolitiske arena. Med ulike typer arrangementer skal forumet belyse og

5 Delte meninger om kutt i soningskø Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Inge Martinsen, PDC Tangen Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 10. august. Teknisk produksjon: PDC Tangen, Aurskog Utgiver: Norges Juristforbund Kutting av soningskøer har vært en fanesak for justisminister Knut Storberget. Da Juristkontakt intervjuet Storberget som fersk minister, sa han at han hadde større utålmodighet på dette feltet enn sin forgjenger Odd Einar Dørum. Mye tyder på at det stemmer at han er utålmodig. Nylig la Storberget fram tall som viser at soningskøen er redusert med nesten 500 dommer siden årsskiftet og at køen i slutten av mai var på rundt 2000 dommer. Det han ikke fortalte, var at stadig flere lovbrytere slipper ut tidligere enn dommen tilsier for å gjøre plass til nye. Såkalt fremskutt løslatelse var et virkemiddel også forgjengeren Dørum brukte. Men ifølge tall NRK har hentet inn har denne praksisen økt sterkt. Over halvparten av de som blir satt i fengsel, slipper ut igjen før de har sonet ferdig personer havnet i fengsel i fjor, viser nye tall fra Kriminalomsorgen. For tre år siden slapp 4400 fanger å sone ferdig dommene sine, mens antallet som får såkalt fremskutt løslatelse i dag er på 6900 fanger. Tallene får både Juristforbundets Curt A. Lier (Politiembetsmennenes landsforening) og Geir Bjørkli i Fengsels- og friomsorgsforbundet til å reagere. Dette er en prinsipielt uheldig ordning, mener Bjørkli og sier at i Norge er det domstolene som er den dømmende myndighet, men nå er det, slik situasjonen er blitt, Kriminalomsorgen som forkorter straffene ettersom hvor mange fengselsplasser de trenger. Han mener det er gått ren automatikk i at dømte slipper å sone ferdig straffene sine. Også Curt A. Lier frykter at arbeidet for å kutte i soningskøen går for fort. Han forteller at politiet i Oslo fotfølger de mest kriminelle gjengangerne i et spesielt prosjekt. Men nylig ble noen av gjengangerne prøveløslatt fra varetekt, fordi det ikke er plass i fengslene. Når man bruker fremskutt løslatelse på disse kriminelle, får de ikke straff i det hele tatt. De slipper bare rett ut igjen. Da er hensikten med hele prosjektet borte, sier han til Nrk. Knut Storberget avviser kritikken og sier han er overrasket over den. Han hevder løslatelsene ikke får noen konsekvenser, og det bare dreier seg om få dager. Det at man kutter en dom med fem eller ti eller tjue dager er ikke en nevneverdig stor krenkelse av domstolenes myndighet, sier han til Nrk. Vi merker oss at Storberget sier han er overrasket over kritikken. Men det er også overraskende at det er en så stor forskjell i virkelighetsoppfatningen mellom statsråden og politijurister og fengselsansatte. Det som imidlertid bør oppta alle som er engasjert i norsk justispolitikk, er at tillitten til rettsapparatet ikke svekkes. Det er mye som tyder på at folk mener straffenivået er for lavt. Det viste blant annet en spørreundersøkelse som ble utført for Juristkontakt i fjor. Tilhengere av strengere straffer får lett mer ammunisjon dersom det er slik som Lier og Bjørkli sier. Juristkontakt vil ønske alle leserne en god sommer. Neste utgave av bladet kommer i slutten av august. Redaksjonen avsluttet 5. juni 2007 Forsidefoto: Thomas Haugersveen Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Tips redaksjonen: eller mob Ole-Martin Gangnes redaktør Juristkontakt

6 Bak kulissene i rikets høyeste rett Juristkontakt har tilbrakt en dag i Høyesterett. I den dømmende makts høyborg er dommerkapper og skikk og bruk nesten uforandret de siste 193 år, men dommerne er blitt mer dus enn dis, og kaffe kan hentes på gangen. Tekst: Henrik Pryser Libell Foto: Thomas Haugersveen 6 Juristkontakt

7 Juristkontakt

8 8 Juristkontakt Nesten alle advokater som har snakket med Høyesterett har snakket med berammer Randi Stranden. I dommerrommet innenfor rettssalen tar dommerne på seg sine kapper og gjør seg klare. Et annet sted i høyesterettsbygningen finner en bibliotekar fram et juridisk verk. Livet i høyesterettsbygningen går sin vante gang da Juristkontakt er på besøk. Huset rommer både dommere, direktører, protokollsekretærer og renholdere. For ikke å glemme rettsbetjentene. I dag sender jeg 660 liter papir til sikkerhetsmakulering. Det blir slike mengder hver uke, noen ganger mer, forteller rettsbetjent Jan Lindrup Men han mener det enorme papirforbruket som makuleres blekner mot papirforbruket som går til alminnelig gjenvinning. Det er på hele 1400 liter. Vi tar en del kopier, ja, smiler han lurt. For Høyesterett behandler nærmere 200 saker i året. Rettsforhandlingene i Høyesterett er muntlige, men uten avhør av parter eller vitneførsel det er advokatene som legger frem saken. Kjæremålsutvalget vurderer nærmere 2000 saker i året. Her er behandlingen skriftlig, og spørsmålet om saken skal henvises vurderes ut fra saksdokumentene. Derfor er det en viktig jobb rettsbetjentene gjør når de sørger for at saksdokumentene finner sin vei rundt i huset. En sak som er anket til Høyesterett begynner ikke sin gang hos juridisk utreder eller i kjæremålsutvalget. Den begynner rent faktisk her ved postbehandlingen til Jan Lindrup og kollega Terje Bølge. Terje Bølge har vært her i 15 år, og kom hit etter flere år i industrien og i transportyrket. Selv har Jan Lindrup vært her i syv år og kom til Høyesterett fra jobben som sikkerhetsvakt i Regjeringskvartalet. Jeg tok jobben for å slippe jobbe skift. Det blir mye bæring her, særlig etter at byretten flyttet ut og Høyesterett nå benytter alle etasjer, men det er bedre lønn, fast arbeidstid og et utrolig hyggelig arbeidsmiljø, sier Terje Bølge. Neste år går han av med pensjon. Livstidsjobb For det er få som slutter før tiden i Høyesterett, verken direktører, dommere, protokollsekretærer eller renholdere. For en jurist er Høyesterett så «høyt» man kan komme i en dommerkarriere, og for ikke-juristene er det en interessant, god og hyggelig arbeidsplass, forteller de ansatte til Juristkontakt. Til tross for de

9 Nei, har det egentlig vært noen endringer da? (Hans M. Michelsen) ærverdige lokalene med de store bestefarsklokkene, den mørke eiken og den svarte marmoren, er det en lett og lys stemning i korridorene i Høyesterett. De fleste ansatte har vært her i seks, syv, ti eller tjue år. Noen blir såmenn til og med etter at de er gått av med pensjon. Blant dem er høyesterettsdommerne Hans M. Michelsen, 87 år, og Trond Dolva, 73 år, som har beholdt kontorplass i huset. Dolva er leder for Stortingets billighetserstatningsutvalg, mens Michelsen skriver ned memoarer om da tyskerne arresterte alle studentene på Universitet i Oslo 3. november Arrestasjonen førte ham til fangenskap, blant annet i Buchenwald, før han kom tilbake etter frigjøringen i 1945 og deltok i rettsoppgjøret som nyutdannet jurist. Michelsen ble høyesterettsadvokat i 1952 og var dommer i Høyesterett fra Kløfta-saken var kanskje hans viktigste sak, erindrer han selv. Hva er den største endringen i den perioden du kjenner Høyesterett? Veteranen tenker seg litt om. Så svarer han: Nei, har det egentlig vært noen endringer da? Foruten at dommerne nå skriver på data og ikke skrivemaskin, og er blitt dus med hverandre. Jeg sa aldri dommer Trygve, for å si det sånn, sier Hans Michelsen. Det samme med Trond Dolva som kom til Høyesterett i 1984 etter tjue år i Justisdepartementet. Han ser på det som helt naturlig at etternavnene er faset ut, men er glad både dommerkappen og slipset er beholdt i rettssalen. Da han pensjonerte seg, var slipset det eneste han renonserte på. Og nå kan han gå rundt i bygget i sandaler. Utenfor rettssalen. Den største endringen i min tid er nok ikke De og du, men at de internasjonale menneskerettighetene er blitt en del av norsk lovgivning og rettspraksis, sier han. Pause klokken tolv For i retten er formalia ennå som de var i Dommerne har kappe, alle tiltales med De og dommerrekkefølgen er hie- Advokatene Jan E. Strand, Henning Dragsnes, Christian H.P. Reusch, og Therese Steen spiser alle matpakke på advokatrommet. Men Steen hadde glemt sin, og måtte få sekretæren til å levere den i resepsjonen. Høyesterettsdommer Hans M. Michelsen skriver memoarer om da tyskerne arresterte alle studentene på Universitet i Oslo 3. november Juristkontakt

10 10 Juristkontakt Høyesterettsdommer Liv Gjølstad visste at hver gang hennes datter omtalte henne som «dommer Gjølstad» i stedet for mamma, så var det på tide å bruke litt mindre tid på jobb.

11 Utreder Birthe Aspehaug Buset på vei ned til ekspedisjonen med en sak. Korridorene er lange og stille, unntatt rett før og etter en rettssak. Klokken halv tre er alle rettssaker over, men arbeidet fortsetter gjerne til langt utover natten - på kontorene. rarkisk. Først inn kommer rettens formann som setter seg i midten, deretter den dommeren med nest lengst ansiennitet som sitter til høyre for rettsformannen, så den tredje eldste dommer som sitter til venstre og så videre. Posthyllene i Høyesterett er sortert på samme vis; ikke alfabetisk på navn, men etter ansiennitet. Om morgenen settes retten kvart over ni, så og si på klokkeslaget. I dommerrommet innenfor rettssalen tar dommerne på seg sine kapper som rettsbetjentene har hengt klare. Konstituert dommer Aage Thor Falkanger er ferskingen og får oppmuntrende ord fra sine kolleger på dommerrommet om morgenen. I dag avgjøres en tvist om trygd. Og nøyaktig klokken tolv hver dag er det tretti minutters pause. På advokatrommet i pausen mellom første og andre setting forlates De-formen. Partene som prosederer mot hverandre i De-form i retten, er nå dus og spiser matpakkene sammen. For man kan kjenne igjen en fersk advokat i Høyesterett på at hun eller han ikke har tatt med matpakke Det er ingen kantine å hente mat i. Forrige justitiarius foreslo at det også skulle serveres kaffe på «Teen», men det gikk ikke (Cecilie Østensen Noss) På advokatrommet serveres både te og kaffe. På dommernes spiserom er det imidlertid ingen kaffe å få. Rommet kalles faktisk bare «Teen». Forrige justitiarius foreslo at det også skulle serveres kaffe på «Teen», men det gikk ikke, forteller assisterende direktør Cecilie Østensen Noss. Og begrunnelsen for hvorfor man skulle ha te? Fordi slik har det alltid vært i Høyesterett, smiler hun. Men det er kaffe i gangen, som man kan forsyne seg av. Advokat Jan E. Strand, advokat Henning Dragsnes, advokat Christian H.P. Reusch, og advokat Therese Steen spiser alle matpakke på advokatrommet denne dagen. Men Steen hadde glemt sin, og måtte få sekretæren til å levere den i resepsjonen. Se her, sier hun og viser sølvpapiret med «Advokat Steen» på. Berg og Strand har matpakker fra Clarion-hotell, men Reusch er mest rutinert av alle og har matboks. Første bibliotekar I det som opprinnelig var Høyesteretts annen avdeling, har bibliotekar Anna Klanderud innredet det som er blitt stedets hukommelse, med over ti tusen juridiske verk, og mer på lager. Anna Klanderud, som opprinnelig er polsk-tysk, kom til Høyesterett fra bibliotekarjobben på Journalisthøyskolen i Oslo, og har vært her i 15 år nå. Hun er husets første bibliotekar. De sa da jeg startet at jeg kom til å pensjonere meg her, men det trodde jeg Juristkontakt

12 ikke på. Nå tror jeg på det likevel. Dette er den flotteste arbeidsplassen en kan tenke seg, sier hun. Klanderud har akkurat vært ute for å hente Merverdiavgiftshåndboka, utgaven fra 2002, på bestilling og nå kommer utreder Trond Sundet for å avklare hva som skjedde med Iversen i det de to omtaler som «Tannlege Iversen-saken» fra tallet et sted. Det er jo så mange Iversen i domsmaterialet, sukker hun. De to finner raskt frem saken. Man føler nesten man er en viktig del av saksgangen i denne jobben, sier hun og klatrer ned fra bokhyllestigen sin. Utrederne bruker Klanderud og biblioteket mye, men de har også flere nærbibliotek, rett utenfor sine kontorer. På loftet er arkivet med saker fra de siste årene. Det er i det hele tatt et godt samarbeid mellom juristene og ikke-juristene i Høyesterett. Alle saker som behandles, har vært innom funksjonærene på ekspedisjonen som også er de som sender avgjørelser ut. Her kan det være travle dager, spesielt når medieomtalte saker skal avgjøres og advokater, presse og publikum ringer. Høyesterett har ansatt tidligere nyhetsjournalist i NRK Svein Tore Andersen til å håndtere en stadig mer interessert presse. Alle saker i Høyesterett behandles av juridisk utredningsenhet med 17 jurister som forbereder alle typer saker for Høyesteretts kjæremålsutvalg, Turnus for dommere Protokollsekretær Berit Aresvik Myhrer må sammen med kollega Per Erik Hild Hansen være svært nøye i arbeidet. De leser blant annet korrektur på alle avgjørelser fra avdeling. Hun har et fast grep rundt protokollen hun bærer på og vil ikke vise noe til Juristkontakt. For i denne protokollen er det notert hvordan det gikk med advokatene som har vært til prøve i Høyesterett. Høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn sier følgende om de advokatene som ikke består prøven: De som stryker, stryker som regel fordi den juridiske argumentasjonen ikke er god nok. Vi legger også vekt på fremføring, replikk og hvordan de svarer på spørsmål. Enkelte lar seg friste til å unnlate å nevne faktum som går parten i mot. Det er negativt, en skal ta tyren ved hornene, og heller argumentere mot. Dommer Rieber-Mohn sitter denne uke. Man sitter bare i utvalget en periode av gangen. Neste uke har han «kontoruke», deretter skal han tjenestegjøre i Høyesteretts første avdeling, så i annen avdeling. Slik går dommerne i turnus, mellom å sitte i retten og å sile innkommende saker. Kontoruker benyttes til saksforberedelse, foredragsvirksomhet mv. Arbeidspresset er høyt og det blir ofte lange dager, sier Rieber-Mohn, og viser frem tykkelsen på noen saksmapper. Blå mapper er sivile saker og grønne er straffesaker. Lyseblå og lysegrønn er kjæremål, mens mørkeblå og mørkegrønn er ankesaker. Mørke farger tar mest tid, men alt tar tid. Det er mye hyggeligere og renere enn å vaske togsettene til NSB (Randi Bastiansen) Fredag aften kan du som dommer få i oppgave å skrive en dom til mandag morgen og da er det bare å avlyse alt annet den helgen, sier han. Det blir mange, lange kvelder. Lyset er ofte på mange steder i Høyesteretts hus til seks, sju, åtte, ofte ni og ti også. Og mange jobber hjemmefra. For dommerne er dette ubetalt overtid. Høyesterettsdommer Liv Gjølstad visste at hver gang hennes datter omtalte henne som «dommer Gjølstad» i stedet for mamma, så var det på tide å bruke litt mindre tid på jobb. Da måtte jeg komme ned på jorda og lage kakao og bake boller, sier hun. Dommer Jølstad har vært i Høyesterett siden 1988 og har lengst ansiennitet av alle dommerne, med unntak av justitiarius selv, Tore Schei. Tiden knapp Tid er altså knapphetsvare i Høyesterett, og derfor er berammer Randi Stranden en sentral person. Hun har vært i Høyesterett i tretti år. Nesten alle Norges advokater som har snakket med Høyesterett har snakket med henne, men bare på telefon. Få har sett henne, og kjenner henne derfor som den vennlige stemmen med den strenge beskjeden. Høyesterett må som regel gå foran andre avtaler. De fleste godtar jo endring av tidspunkt og forstår at de må prioritere Høyesterett, men det hender jeg må både lokke og dra litt, røper Stranden. På grunn av den stramme berammingsplanen var direktør Gunnar Bergby sjeleglad over tidenes hell i uhell: 21. mai gikk strømmen i hele Høyesteretts Hus. Uten strøm må alle saker utsettes! Å miste en hel dag med rettsvirksomhet ville vært skikkelig ille, sier Bergby. Men den eneste dag strømmen noen gang har gått i hans tid, var også den eneste dagen i år Høyesterett var på ekskursjon, til Politiets Sikkerhetstjeneste. Snakk om flaks, sier Bergby, og får støtte i utsagnet av driftstekniker Per Sætre som dagen etter strømbruddet hadde hendene fulle med å rette opp ettervirkningene. Rosenborg vs Høyesterett Renholderne Randi Bastiansen og Oddveig Knutsen har også hendene fulle. Vi treffer dem da de vasker de pauserommet Teen. På bakgrunn av godt arbeid i NSB er de to rekruttert til å vaske Høyesterett. Alle felles rom en gang om dagen og alle kontorer to ganger i uka. Men de gamle rettssalene må vaskes uten vann. Det er en overkommelig utfordring, for de to erfarne vaskerne. La meg bare si det slik, - det er mye hyggeligere og renere enn å vaske togsettene til NSB, sier Randi Bastiansen. Hun kom til Høyesterett fra renholdsjobb hos NSB i Lodalen. Du skulle sett Trondheimstoget dagen etter at Rosenborg hadde tapt en bortekamp. Det så ikke ut, for å si det mildt, forteller hun. I Høyesterett derimot er det rent. Noen dommere må vi rydde opp etter, men de fleste har orden, utfyller Randi. Om de rydder er ikke så viktig for oss. Det viktige for oss er at folk er hyggelige og det er en vanvittig hyggelig tone på denne arbeidsplassen, mener begge. Direktør Gunnar Bergby er glad for at Høyesterett var på ekskursjon da strømmen gikk. Å miste en hel dag med rettsvirksomhet ville vært skikkelig ille. 12 Juristkontakt

13 Renholderne Randi Bastiansen og Oddveig Knutsen vasker pauserommet «Teen». La meg bare si det slik, det er mye hyggeligere og renere enn å vaske togsettene til NSB, sier Randi Bastiansen som kom til Høyesterett fra renholdsjobb hos NSB i Lodalen. Juristkontakt

14 Bibliotekar Anna Klanderud har hentet Merverdiavgiftshåndboka, og så kommer utreder Trond Sundet for å avklare hva som skjedde i det de to omtaler som «Tannlege Iversen-saken» fra 1960-tallet. 14 Juristkontakt

15 En sak som er anket til Høyesterett begynner ved postbehandlingen til rettsbetjent Jan Lindrup og kollega Terje Bølge. Høyesterettsdommer Trond Dolva var tjue år i Høyesterett. Nå er han pensjonert, men har ennå kontor i Høyesterett. Orden og bestefarsklokke Rydde må de nok neppe på kontoret til høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Her er det en sirlig orden på pult og møtebord. De øvrige gjenstandene på justitiarius kontor fortjener en omtale. Det er nesten som et lite museum. På veggen henger Wentzels Dans i Setesdal, utlånt fra Nasjonalgalleriet, og Arbos «Hester på fjellet». I hjørnet står en bestefarsklokke og Kongestolen fra 1749, som kun benyttes når Kongen besøker Høyesterett. Dette skjedde sist ved skifte av justitiarius. Klokken er laget av urmaker Peder Nøttestad og skal være en av de to fineste i sitt slag i landet, sier Schei. Klokken tikker høyt og taktfast og har nok ikke mistet mange sekundene siden den ble laget i 1759 Er ikke klokken her, savner jeg den. Den var en periode til restaurering. Da ble det veldig stille her, sier Schei. Den viser også tiden for en justitiarius som jobber sent både titt og ofte. Jobben innebærer jo at en er leder både for dommerne og for administrasjonen, og det blir mange sene kvelder, sier han. Som rettens formann administrerer han mange saker. Som administrativ sjef er han ansvarlig for Høyesteretts forhold til andre statsmakter og øvrige etater. Han må være beredt når Høyesterett uttaler seg om lovsaker, og deltar i viktige avgjørelser som saksfordeling og disponering av dommere. Det krever tid, ja. Men jeg ser ikke på noe som «overtid». Jeg synes alle sider ved jobben min er interessante, sier Tore Schei. Høyesterett Når han må gå av som 70-åring har han vært 30 år i Høyesterett. Målet er å etterlate en effektiv, funksjonell og faglig sterk Høyesterett når jeg går av. Selv om tradisjonene skal holdes i hevd, og klokken fortsetter å slå sine slag. Den fineste klokken i landet forøvrig, står på Folkemuseet. Etablert i ansatte, 41 av dem jurister Høyesterett er landets øverste domstol og har som hovedoppgave å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Saker som kommer til Høyesterett, skal helst være av prinsipiell karakter og dermed gi veiledning for hvordan lavere instanser skal tolke loven. Det er Høyesteretts kjæremålsutvalg som avgjør hvilke saker som skal behandles av Høyesterett. Fordelingen av dommerne på den enkelte sak følger et tilfeldighetsprinsipp, og dommernes habilitet vurderes i alle saker. I straffesaker kan Høyesterett ikke behandle skyldspørsmålet, kun saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen. Høyesterett har i alt 19 dommere og ledes av høyesterettsjustitiarius Tore Schei som er nummer fire på rangstigen etter Kongen, stortingspresidenten og statsministeren. Etter utnevnelsen kan justitiarius sitte til fylte 70 år. Høyesterett har siden 1903 holdt til i Høyesteretts Hus, Høyesteretts plass 1. Forut for det var Høyesterett på vandring - og benyttet blant annet Lagtingets sal som var på Christiania katedralskole. Høyesteretts første rettssal var således Katedralskolens bibliotek. Høyesteretts lokaler før innflyttingen til nytt bygg i 1903, var i Dronningens gate og Palæet i Fred. Olsens gate. Juristkontakt

16 Siden sist Drapene i Overhalla utløste asyldebatt Jan Lian mistet det syv år gamle barnebarnet Cicilie i drapssaken i Overhalla. I et leserbrev i Namdalsavisa gir han inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ansvaret for drapstragedien der en asylsøker er siktet. Provosert av et åpent brev fra blant annet Hanssen i lokalavisa, svarte Lian med familiens historie for å argumentere for internering av asylsøkere, øyeblikkelig retur og ta et flengende oppgjør med norsk asylpolitikk. Hanssen er uenig i kravene fra Lian. Asylsøkere må få prøvd sin sak på samme måte som andre, sier han til Adresseavisa. Folkedopet kokain Tony Blair vil ha strengere antiterrorlov Storbritannias statsminister Tony Blair ønsker å innføre en tøffere antiterrorlov, og vil gi politiet videre fullmakter, skriver avisen The Sunday Times som er referert i Aftenposten. Vi vurderer en rekke endringer i loven, blant annet å la politiet drive stans og utspørring, sier en talsperson for det britiske innenriksdepartementet. Med en slik lovendring vil britisk politi få mulighet til å stanse vilkårlige personer og avhøre dem, uten at det foreligger mistanke om at personene har gjort noe ulovlig. Politiet registrerer at kokain ikke lenger er et elitedop. For få år siden kostet det fra tusen kroner og oppover for et gram, og kokain var vanskelig å få tak i. Det brukes nå i alle miljøer, og er blitt et slags folkedop. Vi ser også at prisen synker. Et gram kokain går nå for mellom 800 og 1200 kroner, avhengig av kvalitet. En brukerdose er som regel milligram, sier politiinspektør Iver Stensrud til Nettavisen. Han leder Seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, og sier at kokainbruken ved Oslos utesteder har tatt av. Nordmenn har for mye penger. Og alt for mange velger å bruke disse pengene på kokain, sier han. Stensrud mener at misbruket nå er blitt så omfattende og sosialt akseptert, at det ikke lenger nytter med moralpreken eller advarsler. I Oslo brukes det om lag 350 kilo kokain i året, ifølge en forskningsrapport fra Niva. Det innebærer at osloborgerne bruker mellom millioner kroner på kokain i år, skriver Nettavisen. UD-utvalg skal få verden til å forstå hva vi driver med Utenriksminister Jonas Gahr Støre har opprettet et utvalg som skal se på hvordan Norges internasjonale omdømme skal styrkes. Han vil at Norge skal settes på kartet slik at verden forstår hva vi driver med og hva vi står for, skriver Aftenposten. Behovet er tydeligvis stort for å pynte på ryktet, skal man tro en undersøkelse. Den viser at omverdenen ikke oppfatter Norge som verdens navle, og at folk flest ikke er særlig interessert i oss, melder avisen. Utvalget består av ti kvinner og syv menn, blant annet Grete Faremo (bildet), Åse Kleveland, Tove Karoline Knutsen, Knut Brundtland, Thomas Hylland Eriksen, Sven Mollekleiv, Kristin Clemet og Eva Bratholm. Finner ikke varetektsplasser - må la kriminelle gå Fulle fengsler tvang Follo-politiet til å sette fri en litauer mistenkt for organisert kriminalitet. Nærmeste ledige celle var i Bodø, skriver Aftenposten. Politiet sier at mangelen på varetektsplasser hindrer dem i effektiv etterforskning. Bare de siste ukene har vi måttet løslate tre personer retten hadde bestemt skulle fengsles, fordi det ikke fantes plass i fengslene. Ved nyttår var de nærmeste ledige cellene vi fikk i Stavanger, Tromsø og Vadsø, og bare reiseregningen for disse tre arrestantene kom på kroner, sier Jens Elsebutangen, leder for retts- og påtaleseksjonen ved Follo politidistrikt. 16 Juristkontakt

17 Juristkontakt for bare noen tiår siden... Regjeringen til Konkurransetilsynet: Ligg unna StatoilHydro-fusjonen Flere i fengsel velger å studere: Fordobling på tre år Fra 2004 til 2006 økte antall innsatte som tok høyere utdanning fra 83 til 122 personer, viser tall fra Fylkesmannen i Hordaland, som har det nasjonale ansvaret for opplæring innen kriminalomsorgen. Av disse tok 94 innsatte eksamen i 2006 mot 46 i Det er mer enn en dobling i løpet av tre år. De studerer for eksempel kriminologi, juss, teologi, fag fra BI, eller historie. Det er også noen som har tatt full juristutdanning, forteller seniorrådgiver Torfinn Langelid hos Fylkesmannen i Hordaland til Universitas. Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen (bildet) hadde flere ansatte i gang med å se på virkningene av StatoilHydro-fusjonen, men tilsynet fikk klar beskjed fra regjeringen om ikke å gå videre med saken. Konkurransetilsynet hadde på eget initiativ begynt en gransking av virkningene av sammenslåingen med henblikk på EUs konkurransebehandling. I et brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet heter det at departementet mener det ikke er noe behov for at norske konkurransemyndigheter gir kommentarer i saken på det nåværende stadium av Europakommisjonens saksbehandling. Det opprinnelige brevet med Konkurransetilsynets vurderinger ble unndratt offentlighet, skriver Dagens Næringsliv. Stortingspresidenten ønsker menneskerettigheter i Grunnloven For å gjøre Grunnloven slagkraftig igjen bør menneskerettighetene gis den plass som den internasjonale rettsutvikling har nødvendiggjort, skriver Jagland i en kronikk i Aftenposten. Det vil være svært oppdragende hvis Grunnloven slår fast det som er dagens rettsoppfatning: Nemlig at flertallet styrer, men at menneskerettighetene setter grenser for hva det kan beslutte, mener Jagland. Direktorat for nødkommunikasjon opprettet Justisminister Knut Storberget åpnet nylig Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Direktoratet skal ivareta oppgaven med å bygge et nytt, digitalt sambandsnett for nødog beredskapsetatene i Norge. Det legges vekt på den samfunnssikkerhetsmessige betydningen av et nytt, digitalt nødnett som ikke kan avlyttes. Storberget sier at dette er Regjeringens største satsning for samfunnssikkerheten noensinne. Direktoratet holder til i Nydalen i Oslo. Juristflukt truer Nav Halvparten av juristene i Arbeids- og velferdsetaten (Nav) vurderer å si opp jobben, viser en undersøkelse utført av Juristforbundet. For dårlig lønn, liten mulighet for karriereutvikling og mangel på utfordrende arbeidsoppgaver er hovedårsakene til at 48,6 prosent av de rundt 750 Nav-juristene ønsker å slutte i jobben, skriver Dagens Næringsliv. 94 prosent av de spurte tror de har sluttet i Nav innen fem år. Når en jurist kan inkassere en kvart millioner mer i lønn et annet sted der det også er spennende, så gir vel svaret seg selv. Det får være grenser for idealisme, sier forhandlingsleder Mette Sofie Kjølsrød (bildet) for seksjon stat i Juristforbundet. 40 år siden Politiet må foreta kanskje flere anholdelser for senere inne på stasjonene få bragt hendelsesforløpet nærmere på det rene. Det er ikke sjelden at man da kan ha fått med seg inn personer som viser seg bare å være vitner eller som har blitt tatt med på grunn av en feiltakelse. I en mindre by i Norge ble for en tid siden stedets sogneprest innbragt for å ha deltatt i ødeleggelser av offentlige beplantninger. I et stort oppbud av mennesker var han blitt pekt ut som en av de deltagende, hvilket selvsagt var feil. (Statsadvokat Elg Elgesem om Det rettslige grunnlaget for politiets myndighetsutøvelse) 30 år siden Dommerfullmektig Ingelin Killengreen hadde lagt opp sin innledning med utgangspunkt i de vanligste praktiske problemer hun møter i skifteretten. Det ble fremhevet at det var positivt at en fikk en dommerfullmektig som innleder, en innleder som vet hvor skoen trykker. Det hadde en for øvrig også inntrykk av at de to øvrige innlederne visste, h.r. dommere Røstad og Michelsen. Disse tok for seg henholdsvis straffeutmåling og domsskrivning, hvor de i kjent stil på en uhyre elegant måte gav deltagerne veiledning. (Rapport fra dommerfullmektigkurs i Mandal) 20 år siden Kjønstad foreslår overveiet plikt til å bruke kondom for den som er HIVsmittet eller har skjellig grunn til å tro at han er det. For, som han sier, når vi har påbud om bruk av bilbelte for å redde liv og lemmer, så bør det også kunne kreves en viss bekledning av smitteførende lemmer. I avsnittet like før det siterte heter det imidlertid: Lovforbud som ikke kan håndheves, bidrar til å svekke den alminnelige respekt for lovgivningen. (Rune Voll anmelder Asbjørn Kjønstad og Fredrik Melbyes bok Aids og Juss ) 10 år siden Mange jurister har kviet seg i det lengste for å ta i bruk en vanlig PC. Forhåpentligvis er de fleste kommet over dette stadiet og fått med seg effektivitetsgevinsten ved å bruke dette formidable verktøyet. Men tro ikke at det stopper her: Skal man være konkurransedyktig kan det lønne seg å etablere seg på nettet (internet) med egen e-post-adresse og kanskje med egne hjemmesider. (Artikkel om ny teknologi som kan være aktuell for jurister) Juristkontakt

18 Siden sist Stjeler notater på jus Jusstudent Ranveig Sanner ble frastjålet domssamlingen med mellom hundre og to hundre timers notatarbeid fra lesesalen på juridisk fakultet i Oslo. Boken er én av to tillatte hjelpemidler under eksamen. Jeg fikk nervesammenbrudd. Da jeg kom tilbake fra forelesning og så at den var borte, skjønte jeg med en gang at den var stjålet, sier Sanner til Aftenposten. Leder i Juridisk studentutvalg, Rine Anette Simensen, forteller at det ikke er første gang hun hører om tyveri av bøker på jus. Vi hadde et grovt tilfelle for noen uker siden da 20 bokskap ble brutt opp, og tidligere i semesteret ble en bærbar PC stjålet, sier Simensen. Bjørn Dæhlie bygger nytt politihus i Ski Politidirektør Ingelin Killengreen la nylig ned grunnstenen for det nye politihuset i Ski. Det nye bygget skal stå ferdig på nabotomten til Follo tingrett i februar Den tidligere skikongen Bjørn Dæhlie var også til stede ved grunnstensnedleggelsen, som byggherre for det nye politihuset, melder Østlandets Blad. Norad: Ingen habilitetsproblem er ved «Olje for utvikling» I juni i fjor diskutere utviklingsminister Erik Solheim og ledelsen i Hydro og Statoil samarbeid mellom selskapene og bistandsprogrammet Olje for utvikling. Prestisjeprosjektet Solheim lanserte i 2005 skal bidra til «forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser» i en rekke samarbeidsland, som Angola, Mosambik, Nigeria, Bangladesh og Øst-Timor. Et tema på møtet var habilitetssproblemer når Norge gir oljebistand til land Statoil og Hydro har kommersielle interesser i. Ifølge Klassekampen, ble partene derfor enige om å opprette en arbeidsgruppe for å følge opp temaet. Men ifølge avisen har Norad - som koordinerer programmet - kommet fram til at et slikt behov likevel ikke fantes. Under møtet med Statoil og Hydro i fjor uttalte likevel Solheim at «mange ville mistenke at Norge gjennom Olje for utvikling, formodet å få noe i retur», skriver avisen. Advokater mener ny meddommer-lov er for dårlig En lovendring skal sørge for at det blir flere meddommere med minoritetsbakgrunn. Loven forplikter kommunene til å ha meddommere som representerer alle deler av befolkningen. Men advokat Abid Raja (bildet) mener kravet ikke er strengt nok. Tallfest et mål på hvor mange meddommere med minoritetsbakgrunn man ønsker, sier han ifølge ANB. Anders Ryssdal, leder i Advokatforeningen, er enig i at konkrete mål trengs. Dette er litt svakt, sier han, og mener man i det minste må kontrollere etter kort tid om kommunene følger opp. Økokrimsjefen varsler flere innsidesaker Økokrim-sjef Einar Høgetveit varsler flere og mer alvorlige innsidesaker i tiden fremover. Det er dessverre god grunn til å frykte at Norge er blitt et land med mange Gordon Gekko er, sier han til Dagens Næringsliv. I filmen «Wall Street» er Gekko en knallhard investor som tjener rått ved hjelp av blant annet innsidehandel. Høgetveit mener det akkurat nå er gode kår for tilsvarende skikkelser i norsk finansbransje. I fremtiden vil vi se strengere straffer i innsidesaker, mer på linje med annen økonomisk kriminalitet, slik Høyesterett har gitt anvisning på, sier Høgetveit. Økokrimsjefen er ikke i tvil om at grensene mellom organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet er i ferd med å viskes ut. Samtidig stiller han seg undrende til at meglerhusene knapt nok sender inn en eneste melding om hvitvasking, selv om de er pålagt å gjøre dette. EFTA-domstolen gir Norsk Tipping monopol på nettspill Advokat hos Regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted, er fornøyd med utfallet i EFTAdomstolen der det ble avgjort at statlige spillselskaper kan gis monopol på nettspill. Sejersted tolker avgjørelsen som en videreføring av den forrige avgjørelsen om automatmonopol for Norsk Tipping. Ti av EUs viktigste medlemsland støttet Norges syn på nasjonal statlig kontroll med spill på nettet, sier Sejersted til NTB. Han førte saken for Norge mot spillselskapet Ladbrokes Ltd. i EFTA-domstolen. Ladbrokes nekter å gi seg, og sier de «gleder seg til fortsettelsen». Advokater velger helst NRK Advokater velger statskringkasteren. De ser helst NRK1 når de ser på fjernsyn og lytter ofte til NRK P1. Det kommer fram i undersøkelsen «Medievaner og holdninger», ifølge Advokatforeningens nettsted. 600 advokater er spurt om blant annet egne medievaner og synspunkter på medienes dekning av rettssaker. 40 prosent av advokatene mener at den omfattende mediedekningen av store rettssaker de siste årene har svekket rettssikkerheten. Nesten 60 prosent av advokatene har fått svekket tillit til mediene i løpet av de siste ti årene. Samtidig opplyser 56 prosent av advokatene at de selv har tatt kontakt med media. 18 Juristkontakt

19 Høstseminar i Rettspolitisk forening Rettspolitisk forening arrangerer sitt høstseminar september. Det er tre temaer denne gang: Rettssikkerhet i utlendingsforvaltningen, straffri forberedelse og fornærmede i straffeprosessen. Det hele skjer på Norlandia Geilo Hotell. Studentpris er 1000 kroner, kandidatpris er 2500 kroner med en tilbudspris på 2300 kroner for bindende påmelding innen 1. juli, opplyser foreningen. Busstransport er 300 kroner. Informasjon om program og praktiske opplysninger finnes på Roser sine egne i Obiora-saken Godt politiarbeid, sier lederen i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen om pågripelsen av Ejike Obiora i Trondheim i september. Obiora døde under pågripelsen. Obiora mistet bevisstheten da han ble lagt i bakken og ble senere konstatert død på St. Olavs hospital. Politiet går inn i lokalet, de er i uniform for å vise til tilstedeværelse. Obiora får flere anledninger til å gå uten maktbruk, sier Johannessen til Klassekampen. Spesialenheten for politisaker konkluderte med henleggelse på grunn av bevisets stilling i etterforskningen av de fire politimennene som pågrep Obiora. Henleggelsen har skapt sterke reaksjoner og demonstrasjoner mot politivold og rasisme. EUs grensevoktere skal patruljere havet Det er EUs organisasjon for grensekontroll, Frontex, som nå for første gang etablerer sitt eget nettverk av patruljebåter som skal hindre immigranter å ta seg inn i Europa. Frontex skal blant annet fokusere på havet rundt de spanske Kanariøyene, der minst personer ankom i fjor, skriver EU-observer. Mange kommer også til Malta og Spania fra Afrika. Fjerner moms på pro bono-arbeid Regjeringen har valgt å fjerne moms på advokaters pro bono-arbeid, dvs. rettshjelp uten å ta betaling. Heretter kan advokater gi gratis rettshjelp uten å bli skyldig moms for innsatsen, sier Advokatforeningens leder Anders Ryssdal. Han tror momsfritaket vil føre til økt pro bono-innsats. Lager språklig fy-liste Likestillings- og diskrimineringsombudet har hatt møter med Språkrådet for å diskutere hvilke ord som bør komme på listen av ord vi må være forsiktige med å bruke. Listen skal være klar i løpet av 2008 melder Nrk. Forfatter og språkviter Helene Uri tror «indianer» er det neste ordet som kommer til å forsvinne etter ord som «neger» og «hottentott». I amerikansk-engelsk bruker man ikke «indian» lenger, men «native american». Så jeg holder en knapp på at indianere snart forsvinner fra det norske språket, sier Uri. Britene vil tiltale Lugovoi Britiske myndigheter vil tiltale Andrej Lugovoi for forgiftning og drap på Aleksander Litvinenko. Bevismaterialet politiet har sendt oss er tilstrekkelig for å tiltale Andrej Lugovoi for drapet på Mr Litvinenko ved overlagt forgiftning, sier påtalemyndighetenes sjef Ken Macdonald. Etterforskerne har nå kommet frem til Litvinenko ble forgiftet av en kopp te tilsatt det radioaktive stoffet Polonium-210 på Millenium Hotell i London, skriver Times Online. Det regnes som lite sannsynlig at Moskva vil godta krav om utlevering, siden det i henhold til den russiske konstitusjonen er forbudt å utlevere russiske statsborgere. Litvinenko var en uttalt kritiker av Putin-regimet, og hadde fått politisk asyl i Storbritannia. Drapet på Litvinenko har vært en belastning på det diplomatiske forholdet mellom Storbritannia og Russland. Trolig vil tiltalen mot Lugovoi skade dette forholdet ytterligere. Norge er et fint sted å være for terrorister Juristen Mohammad Hussein, født og oppvokst i Bagdad men nå bosatt i Norge, hevder i et intervju med Advokatbladet at Norge er et fristed for terrorister. Norge er et fint sted å være for terrorister. De kan bo i Norge, så kan de dra til Irak, drepe uskyldige mennesker og komme tilbake hit å fortelle hva de gjorde i Irak. Norske myndigheter bryr seg ikke, deres argumentasjon er at de har jo ikke gjort noe galt i Norge. Når skal norske myndigheter gjøre noe med dette? Jeg har stilt spørsmålet til mange norske politikere, men får ikke svar, sier han. Nytt styre i Oslo Kommunes Juristforening Styreleder: Astrid Marie Haga Styremedlemmer: Pål Anders Dramstad Kathrin Pedersen Hanne S. Børing Lars Marius Heggberget Varamedlemmer Jan-Ove Strømmen Tina Trykkerud Susanne Eliassen Jan-Ove Strømmen Lars-Marius Heggberget Etikkutvalg kritisk til gave til kommune Det er uheldig at en kommune mottar en gave samtidig som giveren har en sak til behandling i kommunen, mener Kommunesektorens etikkutvalg. En slik gave vil nesten uunngåelig bli tolket som et ønske om å påvirke mottakeren, og dette kan gå ut over tilliten til kommunen, mener utvalget, ifølge Kommunal Rapport. Det nye utvalgets første sak gjaldt Enebakk, som ba utvalget om en uttalelse etter å ha mottatt flere gaver fra en bedrift, samtidig som kommunen skal ta stilling til om bedriften skal få lov til å ta ut leire i en bygd i kommunen. Bedriften Maxit Leca har de siste to årene sponset prosjekter i Enebakk og nabokommunen Rælingen med nærmere 1 million kroner, skriver Kommunal Rapport. Juristkontakt

20 Veteraner i arbeidsrettslig bistand slutter i Juristforbundet 30 år på barrikadene Det har skjedd noe med holdningen når det gjelder det å søke hjelp ved problemer på arbeidsplassen. Tidligere tenkte man gjerne at Jeg er jurist og klarer meg selv i slike spørsmål, sier Rolf Jacobsen (t.v.) og Øystein Melkild. Rolf Jacobsen og Øystein Melkild har jobbet med arbeidsrettslig bistand i Juristforbundet i en årrekke. I alle fasonger. Nå er de blitt pensjonister, men de har tanker om utviklingen i både arbeidslivet og Juristforbundet. Dessuten skal de fortsatt jobbe med bistand i eget advokatselskap. Men gorillamasken Jacobsen hadde på kontoret i Juristforbundet følger ikke med på flyttelasset. Av Ole-Martin Gangnes Jeg må nesten fortelle gorillahistorien, sier Rolf Jacobsen. Juristkontakt møter Jacobsen og Øystein Melkild på kontoret i Oslo sentrum, som nå er deres nye arbeidssted. For selv om de egentlig er pensjonister fortsetter begge å jobbe. De skal drive arbeidsrettslig bistand hos kontorfellesskapet Arbeidsrettsadvokatene. Men Juristkontakt vil gjerne høre de to veteranenes tanker om den utviklingen de har sett i arbeidsog fagforeningsliv gjennom årene. Gorillahistorien kommer vi tilbake til. Øystein Melkild begynte i Juristforbundet i Rolf Jacobsen begynte i Hva jobbet med man med i Juristforbundet da dere begynte? Mye av det som gjøres i dag, men den gang satset vi også mye på kurs. Den samme virksomheten Juristenes Utdanningssenter holder på med i dag, sier Melkild. Da jeg begynte var Juristforbundet et ungt forbund, det hadde eksistert i 12 år og hadde vel noe sånt som 4500 til 6000 medlemmer. I dag er det jo nærmere medlemmer av Juristforbundet så veksten har vært formidabel. Det ble bygget opp en organisasjon på grunnlag av det fundamentet grunnleggerne hadde laget. Etter hvert kom Dommerforeningen inn i Juristforbundet, og etter det igjen kom Advokatforeningen. Advokatene kom med fra begynnelsen av 90-tallet, ikke minst fordi det var fornuftig å samarbeide om kursvirksomhet. Dessuten trengte vi begge nye lokaler, minnes Melkild. 20 Juristkontakt

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert

uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Måtte i høring på Stortinget Da juryen havnet i fengsel Fantastisk å bli undervurdert MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 5 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Streik i to uker: Hva skjedde i kulissene? Ildprøve for UDI-jurist: Måtte i høring på Stortinget Historisk tilbakeblikk: Da juryen

Detaljer

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel

URISTkontakt. Jurister inntar rådhusene. Marianne Røed stiller til valg. PST-sjef Jørn Holme letter på sløret. På jobb i Brussel Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2007 41. ÅRGANG URISTkontakt PST-sjef Jørn Holme letter på sløret På jobb i Brussel Jurister i Forsvaret lei forskjellsbehandling Avdekker krigsforbrytelsene

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene

JURISTkontakt. Klar for Høyesterett. Hilde Indreberg: NAV omorganiseres jurister må flytte. Ikke som i mafiafilmene Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Hilde Indreberg: Klar for Høyesterett NAV omorganiseres jurister må flytte Organisert krim: Ikke som i mafiafilmene

Detaljer

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister

JURISTkontakt. Holder øye med finans-norge. Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 9 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Møt eneste norske dommer i Jugoslaviatribunalet Forsvaret satser sterkt på jurister Tolljuristene håvet inn 193 milliarder

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen?

uristkontakt Kommer svenskene? Jus over disk Lønnsstatistikk 2004: Fortsatt fetest i privat sektor Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Jurister og nye politiroller: Hvem får hovedrollen? Utvikling av de ansatte: Må ta mest ansvar selv Kommer svenskene? Jus over disk

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper.

JURISTkontakt. Først tok han jussen så tok han polene. Forslag til ny straffelov klart. Blant rockedoktorer og fuskelapper. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Forslag til ny straffelov klart Blant rockedoktorer og fuskelapper Norges mann møter Obama godt forberedt Erling Kagge

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet

uristkontakt Hvem eier blodprøven din? Etter biobankloven: Nytt kvinnenettverk Tydelige prinsipper Dansk mot ledighet MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 3 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Etter biobankloven: Hvem eier blodprøven din? Rettssaken mot Jesus: Rå historie lenge før Mel Gibson European Arrest Warrant: Grenseløs

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene

uristkontakt Barn ingen hindring Trebarnsmor på jusstudiet: Overtid på helsa løs Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 1 2005 39. ÅRGANG uristkontakt Framtidens advokatkontor: Mer lik klientene Effektivisering i retten: Dommerne tar grep Trebarnsmor på jusstudiet: Barn ingen hindring

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

Tar steget inn i Høyesterett

Tar steget inn i Høyesterett W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 6 2014 48. ÅRGANG Wenche Elizabeth Arntzen dømte i terrorsaken Tar steget inn i Høyesterett Gjev pris til asyladvokater // 856 må leve i skjul Null turnover i Follo

Detaljer

Oppgrader medlemskortet ditt i dag!

Oppgrader medlemskortet ditt i dag! W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2014 48. ÅRGANG Scandinavian Star Mordbrannens siste gransking Høyesteretts nyere historie // Bondens advokat Tilregnelighetsutvalget // Sender studenter ut i

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt

JURIST. Juristene på Stortinget. Rettshjelp på finsk. Bjørn Kjos er juristen som «tok av» Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 2 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ann Kristin Olsen var: Norges første politimester i skjørt Rettshjelp på finsk Bjørn Kjos er juristen som «tok

Detaljer

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING?

uristkontakt Kampen om overtiden Unge jurister presses: FORSTÅR UNDERDOMSTOLENE EIERSKIFTEFORSIKRING? MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 1 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Unge jurister presses: Kampen om overtiden Flytting av statlige tilsyn: NJ spør etter gevinsten Jenter med jerndisiplin: Nonnen og

Detaljer

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA!

uristkontakt Setter krav til lederen Kompetansemedarbeiderne: LØNNSOPPGJØRET I KOMMUNENE: RIMELIG BRA! MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 2 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Kompetansemedarbeiderne: Setter krav til lederen Etterforskning av telekilder: Må søke fritak fra taushetsplikt Etter BA-HR-saken:

Detaljer

uristkontakt Norsk dommer på videolink:

uristkontakt Norsk dommer på videolink: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 4 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Norsk dommer på videolink: Online mekling Oslo Singapore Studiereform i Bergen: Over og ut for supereksamen Nedbemanning: Råkjør

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer