SEPTIKTØMMING i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6-2004 SEPTIKTØMMING 2004. i fra Driftsetaten. i fra Avfallsservice FULLDISTRIBUSJON SØPPEL I SKOG OG MARK"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON i fra Driftsetaten SØPPEL I SKOG OG MARK Driftsetaten opplever at publikum kaster fra seg sykler, møbler, annet grovavfall, hageavfall, kvister og greiner på ulike ulovlige deponeringssteder i kommunen. De verste stedene er på Olderbakken og i Njallevuohpi i Skibotn. Her vil oppryddingstiltak koste flere titusen kroner. Det er både unødvendig og ulovlig å kvitte seg med avfallet på denne måten. Avfallsservice as tar gratis imot alt avfall som naturlig hører til husholdningen. Hageavfall, kvister og greiner kan leveres gratis til behandlingsanlegget for organisk avfall i Skibotndalen. Avfallsservice as har containermottak for avfall på Hatteng og ved behandlingsanlegget i Skibotndalen. Vær snill og bruk disse mottakene. KAST IKKE SØPPEL I NATUREN! i fra Avfallsservice SEPTIKTØMMING 2004 Årets tømming av septiktanker starter i uke 23/04. Septiktanker for fritidsboliger tømmes hvert tredje år, i år tømmes tanker for fritidsboliger som sist ble tømt i I år er det fast tømming av helårsboliger på strekningen Rasteby Kvesmenes. Dersom noen utenom ønsker ekstratømming, må disse henvende seg direkte til Avfallsservice. Tanker som skal tømmes i år, må merkes med stake hvis mulig også med g.nr/b.nr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank og at tanklokk er avdekket. Slamgebyr vil også bli fakturert for de eiendommer hvor septiktanken skal tømmes i år, men som ikke er klargjort når slambilen kommer. Klager på forhold knyttet til årets tømming må fremsettes innen 14 dager etter utført tømming på aktuell eiendom. Avfallsservice AS Tlf Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Storfjord kommune BREDBÅND I STORFJORD Hastighet, pris og tidspunkt: Grunnpakken er symmetrisk på 1024/1024 Kb, som er 16 ganger raskere enn ISDN. Prisen på grunnpakken blir kroner. Det vil selvsagt være mulig å få andre hastigheter dersom det er behov for det. De første abonnentene tilkobles i en testfase fra 1. oktober. Ip-telefoni: Et bredbåndsnett via kabel-tv gir muligheten for ip-telefoni. Dvs at du kan si opp dagens telefon abonnement, ta med deg nummeret og gå over til et abonnement via internett. Ip-telefoni kan gi mulighet for å ringe gratis innen Skandinavia, 100 minutter per måned gratis til Europa, USA, Canada, New Zealand, Singapore, Japan og Kina. Det blir også billigere å ringe til mobil. Andre tjenester i fremtiden: Er for eksempel alarmoverføringer, videotelefon, videoovervåking, datadriftstjenester.. Kabel-tv: Tilknytning til internett via kabel-tv er å foretrekke frem-for å sende det ut trådløst via antenner fordi nettet gir bedre kvalitet på signalene. Innbyggerne i Kitdalen jobber nå for å utvide kabel-tv nettet på Hatteng/ Oteren til å omfatte Kitdalen. Kabel-tv laget er organisert som et andelslag og arbeid med nettet foregår på dugnad. Følgende kanaler er for tiden aktuelle NRK1, NRK2, TV2, TV3, TV Norge, TV4, Eurosport, MTV, Fox Kid, Hallmark, BBC, TV Finland, Discovery, ZTV, Animal Planet og Radiokanalene: P1, P2, P3, P4, kanal24 og Skjervøy nærradio. For dette betaler de kr 500 per år. Det er også mulighet for abonnement på betal-tv kanaler eks. Canal+, film osv. Etter en ekstrautgave av Mangfolderen på Skibotn har det kommet inn 22 interessenter for kabel-tv. Det er behov for vel 80 for at prosjektet kan starte. Er det noen som ikke har bestemt seg eller vil ha mer informasjon så ta kontakt med Trond Seppola på telefon eller e-post trond. Det vil bli etablert et nytt interimstyre på Skibotn i nærmeste fremtid. Oppslag om dette vil komme på butikkene på Skibotn. Trådløst: Deler av kommunen som ikke er dekt av kabel-tv lagene skal få en trådløst løsning så langt det er teknisk og økonomisk mulig. Det jobbes nå med å få etablert en 100 Mb over fjorden fra Rasteby til Skibotn for å koble aksessnettene i kommunen sammen. Vi tar gjerne mot tilbakemeldinger fra dere! For prosjektet Trond Seppola Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

3 i fra Driftsetaten OPPSTART FEIING Storfjord kommune har også i år engasjert feiere fra Lyngen, Kåfjord og Nordreisa til å utføre feierarbeidet. Arbeidet vil bli utført i august og deler av september. Huseierne plikter å ha typegodkjent t akstige forskriftsmessig festet på taket. Hvis du er i tvil om din stige er god nok, bes det om at du tar opp saken med feieren når han er på stedet. Huseierne skal også reise veggstige den dagen feieren er på besøk. Veggstigen skal sikres slik at den ikke sklir. I boliger der huseieren ikke klarer å reise stige av helsemessige grunner, vil feieren selv reise stigen og ta den ned. Feierne eller kommunen vil kunngjøre feiingen like før oppstart. IMAGAI`SI MARSJEN En av Nord-Norges største turmarsjer Sted: Akselstua, Steindalen Tid: Fredag 23. juli Start: Mellom kl Salg av: Grillmat, kaffe/brus, vafler etc. i Akselstua. Vafler og kaffesalg i Steindalshytta. Turmarsjen går opp den naturskjønne Steindalen med elva og isbreen like inn på deg. Det er også muligheter for å gå helt opp til breen. Også HC- løype. Sett av ettermiddagen og kom å delta på et av Nord-Norges største turmarsjer, og opplev den unike stemningen. Med hilsen Storeng Steindal Trim Rolf Steinvik (mobil ) i fra Oppvekst og kulturetaten LEDIG STILLING SOM RENHOLDER SKIBOTN UNGDOMSKLUBB Storfjord kommune tilbyr ungdommer en mulighet for å tjene litt ekstra lommepenger. Renholdet på ungdomsklubben skal foretas to ganger i uka á 1 time. Arbeidet lønnes i henhold til tariff. Stillingskode 6600 for unge arbeidstakere (16-18 år) og stillingskode 7210 for arbeidstakere over 18 år. Jobben blir fortrinnsvis gitt til ungdom i klubbalder, men andre kan også tilsettes hvis det ikke er søkere fra arbeidsgruppa. Rengjøringsarbeidet er ordinært arbeid og det settes krav til at arbeidet utføres tilfredsstillende. Søknad sendes Storfjord kommune Oppvekst og kulturetaten 9046 Oteren Søknadsfrist 15. august 2004 Oppstart når klubben åpner på høsten. i fra Driftsetaten FORSKJØNNING Storfjord kommune har avsatt betydelige midler til forskjønningstiltak i kommunen. Det er ikke bestemt hvilke tiltak som skal gjennomføres, men en god del av midlene vil bli benyttet til varige tiltak i sentrumsområdene. Bygdeutvalg, lag, foreninger og enkeltpersoner som har forslag til forskjønningstiltak bes henvende seg til driftsetaten snarest. Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

4 i fra Driftsetaten Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2005 i fra Kulturkontoret POSTKASSETRIMMEN 2004 Troms Fylkeskommune disponerer midler til kommunale trafikksikkerhetstiltak Kommunen, lag, foreninger, foreldreutvalg/skoler m.fl kan søke om tilskudd. Det kan gis tilskudd med inntil 80 % av prosjektets totalkostnader. De øvrige 20% må dekkes av kommunen/ søkeren. Midlene skal primært nyttes til tiltak langs kommunale og fylkeskommunale veger, ikke langs riksveger. Søknadsskjema fås ved henvendelse til driftsetaten. Søknader skal sendes til Storfjord kommune, driftsetaten, 9046 Oteren innen 1. september 2004 i fra Helsesjefen Storfjord kommune har ansatt ny lege. Han heter Hans Olav Eriksen, og tiltrer sin stilling 15. august Sommeren er kommet, og det er klart for årets trimpostkasse-konkurranse: Alle de som har besøkt samtlige trimpostkasser i Storfjord i løpet av 1. juli 15. september er med i årets premietrekning. Det er 22 trimpostkasser i kommunen: Steindalen ved Steindalshytta, Steindalen ved brefoten, Elvevolldalen ved Nervatnet, Langdalen på Elvevoll, Høgborri ved Elvevoll, Falkstokkbakken på Oteren, Oterbakken, Otertun mot Mortendalen, Rieppesteinan i Tverrdalen, Bjørnhompen på Åsen, Skjellhompen på Åsen, Hatteng ved kirka, Brenna mot Kitdalen, Stordalen i Signaldalen, Lupposkaret i Signaldalen, Elsnesdalen ved Juvvavaggi, Bollmannsveien, Lulledalen skogsti, Sledo i Skibotn, Hengen i Skibotn, Vardovarre i Skibotn, Svarteberget i Skibotn. Kartmapper med nærmere beskrivelse av traséen er lagt ut på kommunehuset, i butikker og på campingplassene. På kommunehuset fås også ei enkel liste over alle postkassene for dem som ønsker det til konkurransen. Kulturkontoret ønsker alle God tur og god sommer! Storfjord kommune e-postadresse

5 (Helside snn) Storfjord kommune e-postadresse

6 Denne annonsen står Skibotn Marked v/ Skibotnhallen AS for (Red. anm.) PROGRAM FOR SKIBOTN MARKED v/ IDRETTSHALLEN Fredag: Lørdag: Søndag: Vi ønsker alle velkommen til det tradisjonelle Skibotn Marked både utstillere og publikum. Fredag 18. juni kl Åpning av Skibotn Marked 2004 v/ varaordfører Tove Einebakken Dreyer kl Storfjord musikk og kulturskoles ungdomskor Sanger og danser fra film og scene Oteren Framlag viser diverse aktivitetere som ansiktsmaling, gipsmasker, sjonglørballer m.m. Kunngjøres v/ egne plakater ved deres stand og kafe i 2. etg. kl Markedsfest v/ Tromsø Trekkspillklubb på Samfunnshuset Lørdag 19. juni kl Nord-Troms Museum og gamle Markedsplass Utstillinger og omvisninger kl Foredrag v/ Helge Guttormsen Smakebiter fra Lyngen regionhistorie og bygdebokarbeidet, bind 1 og 2 kl Storfjord musikk og kulturskole Pianostafett utover dagen kl Skogens dag naturstien v/ Lulle Skogmester Viggo Johansen viser og forteller om planter som vokser langs stien. Kafferast med overraskelser underveis. kl Baigalmaa Hamnvik Framføring på mongolsk, svensk og norsk kl Storfjord musikk og kulturskoles barnekor Konsert m.m. Oteren Framlag vil ha forskjellige aktiviteter gjennom hele helga. Aktivitetene vil bli annonsert med egne oppslag. Tromsø trekkspillklubb gir små konserter inne på markedsområdet og ute i bygda. kl Markedsfest v/ Tromsø Trekkspillklubb Søndag 20. juni kl Nord-Troms Museum Gamle Markedsplass Utstilling og omvisning kl Tromsø Trekkspillklubb kl Tromsø Mannsangforening Små konserter kl Bollmannsveimarsjen (merk 2 startsteder) km/10 km (start fra hallen), 11 km/16 km (avgang med buss til startstedet) Storfjord kommune e-postadresse

7 Bollmannsveimarsjen arrangeres fra Skibotn samfunnshus/ Skibotnhallen søndag 20. juni med start mellom kl 1600 og Løypelengder på 11 og 16 km langs Russeveien/Bollmannsveien, 5 og 10 km med start fra Samfunnshuset/Skibotnhallen. IVV stempling, medaljer og årstegn. Enkel servering. Skibotn IL SIGNALDALSDAGAN august Dølakultur - Turmarsj Leker og konkurranser - Foredrag Revy med fest På internett: home.online.no/~torefi/sibyla/index.html Arr.: Signaldalen bygdelag Hvis du vil vite hva som skjer: LEIRDUESKYTING OG ELGBANESKYTING Hver fredag kl 1900 på Brenna Skytesenter. Hagler til utlån og hagleammunisjon selges på stedet. Skyting på Elgbanen teller som godkjent trening opp mot Storviltprøven. Aldersgrense 15 år KRAG-/ MAUSERSKYTING Onsdag 7. juli kl 1800 arrangerer Storfjord skytterlag et lite internt Krag-/Mauser stevne. Her skytes det med de "gode gamle" standard Krag og Mauser våpen, uten moderne skytterbekledning. Dette stevnet er et "nostalgi"-stevne der resultater er mindre viktig. Alle som har vært aktive, eller bare har en Krag eller Mauser stående, oppfordres til å stille opp til en vennskapelig skytterkamp. Ved godt vær vil det bli fyrt opp i bålet for kaffekos og skrønehistorier. Ammunisjon i 6.5 og 7.62 vil bli solgt på stedet denne kvelden til veldig hyggelige priser. Storfjord skytterlag Storfjord kommune e-postadresse

8 GAMLE TOALETTER Storfjord mc-klubb har behov for toalett. Er det noen som har toalett (brukbar stand) de ønsker å bli kvitt så kan de kontakte Dag-Thore Nerheim på tlf Kjetil Rasmussen SKIBOTN SNEKKER MED FAGBREV OG VÅTROMSSERTIFIKAT UTFØRER SNEKKEROPPDRAG MED GARANTI Tlf Lørdag 31.juli blir det Loppe-og Bruktmarked på Markedsplassen i Skibotn. Ta gjerne med egne lopper og et pledd eller et bord. Åpen kafe med salg av bl.a. kaker etter oppskrifter fra gammel tid. Musikk MULIG OPPSTART AV FAMILIEBARNEHAGE Vi er tre damer som planlegger oppstart av familiebarnehage til høsten, dersom det blir nok barn. Elin Beate Grønnbakk er utdannet førskolelærer og småskolelærer, og skal ha det pedagogiske tilsynet, Silje Christine Karlsen og Ellen Rognli. Vi skal holde til hjemme hos Silje. Hvor mye hver enkelt blir å jobbe er avhengig av barnetallet. De som har behov for barnehageplass, alt i fra noen timer til dager i uka kan ta kontakt med Elin Beate Grønnbakk tlf i fra Kulturkontoret Annonser til Mangfolderen må være kulturkontoret i hende innen den 10. hver måned. Mangfolderen vil være ute i postkassene rundt den 20. hver måned. Kommunalt stoff prioriteres. Øvrige annonser tas inn etter først til mølla -prinsippet. Tlf (sentral) el (direkte) e-post kommune.no GAMLE BILDA til Storfjordkalenderen Arbeidet med Storfjordkalenderen 2005 er nå i gang. Har du bilda fra tida før fargefilmen, så ta kontakt! Tekst & Cetera, Tore Figenschau, tlf / Bygdekinoen Onsdag 11. august Otertun Harry Potter www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen Tidligere utgaver av Mangfolderen finner du på kommunens hjemmsider på internett!

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE FULLDISTRIBUSJON 2-2005 i fra Oppvekst og kultur SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Med forbehold om budsjettmessig dekning har Statens vegvesen

Detaljer

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 5-2004 i fra Kulturkontoret i fra Driftsetaten SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM Trimpostkassesesongen er i gang! I år som tidligere år blir det trimkonkurranse 1. juli 15. september. Start

Detaljer

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 9-2005 i fra Brann & redning BRANNVERNUKE 2005 i fra Helseetaten ENDRINGER VED HELSESTASJONEN I uke 38 er det brannvernuke for hele landet, og Storfjord Brann & Redning har åpen Brannstasjon

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur FULLDISTRIBUSJON 3-2009 i fra Storfjord brann og redning Storfjord Brann og Redning...søker brannobjekter. Har du et gammelt hus eller lignende som du ønsker fjernet? I forbindelse med øvelser og opplæring

Detaljer

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006

Møteplassen 12-2005. i fra Helse og sosialetaten. Oppstart omsorgsarbeider / hjelpepleier utdanning i Storfjord i 2006 FULLDISTRIBUSJON 12-2005 Møteplassen på Valmuen holder åpent hver onsdag fra klokken 10.00 til 14.00. Siste åpningsdag før jul blir onsdag 14.desember-05 Oppstart Møteplassen i januar 4. januar 2006 11.

Detaljer

Møteplass for kreftpasienter og pårørende

Møteplass for kreftpasienter og pårørende FULLDISTRIBUSJON 8-2011 i fra Storfjord kommune Møteplass for kreftpasienter og pårørende I samarbeid med Kreftforeningen ønsker vi å få til en Møteplass for kreftpasienter og pårørende i Storfjord kommune.

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten Informasjonsblad for Os kommune Nr. 1-2011 Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan Eiendomsskatt Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler Vintervukku Gjeldsrådgivertjenesten Side 4 Side 5 Side

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i 02-2014 Lokalbanken På plass i Storgata 35 side 6 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Besøk av konsernsjef... side 3 Til topps.. side 5 Forsikring gir trygghet. side 8 Verdens beste idé.. side 10 Gave til Etnedal

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Rennebu Nytt. Godt tilpasset tilbud. PIZZA FRA VEIKROA Lettvint og godt. For bestilling ring 72 42 72 20

Rennebu Nytt. Godt tilpasset tilbud. PIZZA FRA VEIKROA Lettvint og godt. For bestilling ring 72 42 72 20 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 4/2006, 2. mars Årg. 29 Godt tilpasset tilbud I en behovsundersøkelse om barnehagetilbudet i Rennebu svarer 85% av de som har barnehageplass

Detaljer

Velkommen til Aspøy omsorgssenter

Velkommen til Aspøy omsorgssenter Velkommen til Aspøy omsorgssenter Oppdatert 27.05.14 1 1 VELKOMMEN TIL ASPØY OMSORGSSENTER 3 1.1 VERDIGRUNNLAG 3 2 ASPØY OMSORGSSENTER 3 2.1 AVDELINGER 3 2.2 ADRESSE, TELEFON- OG TELEFAKSNUMMER 3 2.3 LEDELSE,

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer