Blåsledarsymposium. Nässjö, oktober 2013 Birgi=e Grong

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blåsledarsymposium. Nässjö, oktober 2013 Birgi=e Grong"

Transkript

1 Blåsledarsymposium Nässjö, oktober 2013 Birgi=e Grong

2 Birgi=es bakgrunn Startet å spille fløyte i korps 9 år gammel, Skien Startet som instruktør/dirigent før studier Studerte Musikk og sosialpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole, utbyte Il Göteborg 5. året. ParIlle kulturskola Blåsorkester m.m. Trondheim Viderutdanning i korpsledelse ved siden av jobb Blanda drops ble IlJ Skien Utdanning i Kulturformidling og ledelse Fast jobb i Skien kommune og enkeltmannsforetak, - jobber bl. a. en del for Norges musikkorps forbund (NMF)

3 Skiens skolemusikk 60 medlemmer 2 dirigenter Fly=et inn i kulturskolens nye lokaler Står bak konseptet SFO- korps Vant 2. divisjon i Regionsmesterskapet på søndag Konkurranse fra nybegynnere Il og med 1. divisjon. Egen aspirant/junior- divisjon Som dommer i aspirant/junior- klassen de=e året, - størst opplevelse med de som har spilt i 7 uker.

4 Samspill fra første stund!

5 Skolekorpsdri\ i Norge Lang tradisjon Drevet av frivillige /styret=foreldre Dirigenter o\e ansa= i kulturskolen Ulike økonomiske ordninger Dirigenten får lønnen fra kulturskolen, men styret/foreldrene bestemmer innholdet i sillingen. (Dirigenten har o\e stor påvirkning).

6 Hovedtanker Starten avgjørende Læring gjennom lek Organisering skaper kontroll, kvalitet og utvikling Bakgrunn for Blanda drops Ganske tradisjonell korpsopplæring Noter og gehør hånd i hånd Ørene er vikige og få med fra starten

7 Grunnmur Starten er avgjørende for om man får et langt liv i som korpsmusikant, eller en kort karriere Vranglære Mestring

8 Status Mi= budskap i Norge gjennom de siste årene Starten er avgjørende Det er de som underviser de ferskeste musikantene som som har den vanskeligste jobben Se= de beste Il den vikigste jobben! Få de=e inn i utdanningssystemet! Økt status på det å være aspirant/juniordirigent

9 Hvordan jobber man med de yngre barna?

10 Hva har skolekorpsiden betydd for deg som musikant/menneske?

11

12 Hva skal aspirant/juniorperioden gi? Se= opp mål! - Hva skrev du om hva skolekorps1den har betydd for deg som musikant/menneske?

13 Mål for aspirant/juniorperioden oppleve spilleglede sammen med andre gi brede grunnkunnskaper, altså. gi stødig plaeorm som kan det bygges på med ny og dypere kunnskap. skal være en vikig og delakig part på linje med hovedkorpset i korpsets akiviteter skal gjøre musikanten rustet Il å gå over i hovedkorpset lære seg hvordan man er på korpsøvelsen gi et posiivt bilde av korpslivets ulike sider mestringsfølelse!

14 Musikalske mål Avklare hva man ønsker at musikantene skal kunne i løpet av for eksempel et år Ha fellesforståelse med hovedkorpsdirigenten om hva man skal kunne før overgangen Il hovedkorpset

15 Hvem er eleven?

16 Ønske om å lære et instrument Spille sammen med andre Det sosiale Foresa=e/familie/miljø Preget av Ida vi lever i Shopping og kvalitet Ønsker å mestre raskt/noen få tastetrykk. Tekniske muligheter!

17 8-12 år en brytnings0d mellom å være barn og ungdom

18 +7- åringen! (mange starter) - Mestrer store deler av 1lværelsen - Behersker kroppen (6- åringen vokser mye) - Forstår språk og følelser - Har evne 1l å omgås andre mennesker - Hjemmet er trygt og skolen den nye arenaen for nye oppdagelser og læring - Leker ofe med jevnaldrende av samme kjønn - I en prosess der de iden1fiserer og sammenlikner seg med andre grupper enn familien

19 8- åringen! - Våre grunnleggende karakter er stort sej lagt. - En åjeåring viser mye av hvilken personlighet han/hun vil ha som voksen. - Vet hvilke regler som gjelder og bruker minimalt med 1d for å seje spørsmålstegn ved deje - Utviklingen av finmotorikken skyter fart - ÅJeåringen kaster loss og starter en reise man ejer hvert må klare på egen hånd.

20 9- åringen! - Barndommens gullalder - Får mange nye interesser, lærer seg nye 1ng. - Vil gjerne finne ut mer om verden, vitenskap, datamaskiner, kultur, fysisk upoldelse og musikk - Posi1v 1l å være med familien! - Vet at det går an å diskutere 1ng og at du ikke er ufeilbar

21 10- åringen! - Oppdager at livet er mer komplisert og vanskelig enn de har kunnet fores1lle seg. (- Full av selv1llit den ene dagen/små og fortapte den neste dagen) - Mester i fysiske ferdigheter (Før puberteten) - Stadig bedre på strategier. Lager plan for å løse problemet. - Ser forskjeller. OpptaJ av reuerdighet. - Bevisst på egen posisjon. Trenger trygghet i jevnaldringsgruppa for å hevde sine synspunkter og meninger. VENNSKAP! - Vik1g å være flink i noe

22 Alle trenger å bli se= og oppleve omsorg og oppmuntring!

23

24 Momenter å ha i bakhodet Ingen har lik utvikling 9 åring i hodet Fysikk og motorikk Konsentrasjon Leseferdigheter Sosiale ferdigheter Diagnoser osv

25 Unge musikanters utgangspunkt Vil! (eller mamma vil.. ) Åpen! Alt er mulig! (Tør!) Nysgjerrig! Lekende! Ulorskende! KreaIv! - Humor! Moro!

26 VÅRT ANSVAR! Gi! Vise hva som er mulig Fylle musikantene med kunnskap Leke med! By på oss selv! Vise motsetningen Il kjappe tastetrykk Å være i musikken, nyte og øve

27 Mer om musikanten Hvorfor slu=er noen? Hvordan unnviker vi at de slu=er? Kan Når hornet er lagt på hylla gi noen svar?

28 Fra: Når hornet er lagt på hylla KonInuerlig fokus pa Ilre=elegging for egne medlemmer og rekru=ere gjennom dialog og samhandling er vikigere enn å friste og motvirke generelle eksterne faktorer. Det er god rekru=ering og mange godt voksne, men problem med å holde på ungdom.

29 Engasjerte foreldre, søsken og venner i korps er vikige for at barn selv skal starte i korps. Når ungdom vurderer å slu=e, ser det ut Il at press frå venner om å forse=a er mer effekivt enn press frå korpsledelse og foreldre.

30 KollekIv akivitet. Man kan ikke spille hva som helst og nivået er gjerne ulikt. I gruppen som var undersøkt var det svært få som syntes de ikke var flinke nok. Det er naturlig da disse mest sannsynlig allerede har slu=et før de kommer Il denne alderen. Heller Ilbakemelding om for lite ulordringer. De=e tyder pa at korpsene i større grad bør sørge for individuell Ilre=elegging.

31 Venner er vesentlig både i forbindelse med sosialt Ilknytning i korpset og sosial aksept ellers. Mange opplever en Idsklemme mellom skolearbeid og korps. Dersom man ikke klarer å organisere øving og spilling slik at det er mulig å legge vekt pa skolearbeid, vil mange slu=e. Rådet fra informantene er et bevisst og akivt samarbeid og kommunikasjon mellom ulike aktører, slik at de som vil prioritere flere akiviteter kan få muligheter Il det.

32 I samfunnsmessig forstand er det mye vikigere at innbyggerne trives med det de gjør, enn at lag og foreninger isolert se= har mange medlemmer. Alle passer ikke Il den akiviteten de Il en hver Id er med pa, og det er derfor naturlig (og bra) at mange slu=er, for så å starte med noe annet.

33 Klare råd fra informantene: sats pa kvalitet i repertoar og framføring, distrikts/regionkorps, egne ungdoms/ talentkorps, nasjonale (og internasjonale) samlinger samt et økt fokus pa individuelle behov innad i korpsene. En måte å gjøre de=e pa er en mer utstrakt bruk av solister og egne presentasjoner av talent. Noen av informantene forteller at korps ikke allid blir oppfa=et som like kult som annen ungdomskultur. Slike foresillinger er likevel raskt ski\ende i vårt moderne samfunn. Det er mye vikigere å arbeide i egne rekker med trivsel, samhold og selvillit enn å bruke kre\er pa å endre eksterne oppfatninger av virksomheten.

34 Tilpasse Hvordan bruker vi denne Gi ulordringer informasjonen videre? Noe frafall er normalt, - ok at ikke alle skal spille i korps Få opp stolthet og status Gi ansvar

35 Ulike innfallsvinkler Ulike metoder/innfallsvinkler Visuelle - bruke øyne, lese og se AudiIve - ly=e og bruke hørselen TakIle - kjenne på, ta på og bruke fingrene KinesteIske - bruke hele kroppen - Ved å bruke flere innfallsvinkler lærer vi bedre! Gehør/Noter Ly=e, herme, komponere, lese, med kroppen.. Mange vinklinger/utgangspunkt for innlæring av en låt.

36 Bevisstgjøre Hva kan vi? Oversikt Trygg Mestre Ulordre

37

38 Arbeid med esteiske fag utvikler HELE mennesket. Kunst og kulturopplevelser er først og fremst en opplevelse i seg selv.

Hvem er eleven? Hvilke roller har dirigenten? Hvem er eleven? 13.08.12. Pedagogdagene, Oslo 2012 Birgi=e Grong

Hvem er eleven? Hvilke roller har dirigenten? Hvem er eleven? 13.08.12. Pedagogdagene, Oslo 2012 Birgi=e Grong 13.08.12 Hvem er eleven? Hvilke roller har dirigenten? Pedagogdagene, Oslo 2012 Birgi=e Grong Hvem er eleven? Ønske om å lære et instrument Spille sammen med andre Det sosiale Foresa=e/familie/miljø Preget

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011.

Ida Berg. Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever. Masteroppgave i spesialpedagogikk. NTNU, pedagogisk institutt. Våren 2011. Ida Berg Tilpasset opplæring for fremmedspråklige elever Masteroppgave i spesialpedagogikk NTNU, pedagogisk institutt Våren 2011 Forord Jeg vil beskrive arbeidet med masterstudien med tre ord: Krevende,

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet

Sex gjennom livet. Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Sex gjennom livet Her forklarer vi litt om sex gjennom livet Ethvert menneskes seksualitet vil gå gjennom flere faser i løpet av livet. Barnets nysgjerrighet etterfølges av usikkerheten i tenårene, prøvende

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer