ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing"

Transkript

1 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer v Informasjon om hjelp og service v Opplysninger om garantibetingelser

2

3 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

4 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du lese følgende: v Veiledningen Sikkerhet og garantier som er pakket sammen med denne håndboken. v Informasjon om trådløs kommunikasjon i hjelpen på systemet (Access Help) og Tillegg D, Merknader, på side 57. v ThinkPad Merknad om forskrifter som er pakket sammen med denne håndboken. Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende måte. Denne maskinen inneholder deler som kan gjenvinnes. Den skal derfor ikke kastes som vanlig avfall, men leveres til en Lenovo-forhandler, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall. Første utgave (august 2006) Originalens tittel: ThinkPad Z61 Service and Troubleshooting Guide (42T7750) Copyright Lenovo All rights reserved.

5 Innhold Les dette først v Kapittel 1. Finne informasjon Denne veiledningen og andre publikasjoner..1 Finne informasjon med ThinkVantage-knappen 2 Kapittel 2. Ta vare på ThinkPad-maskinen. 3 Kapittel 3. Løse problemer med maskinen. 9 Spørsmål og svar Løse problemer Løse harddiskproblemer ved hjelp av BIOS Setup Utility Løse problemer ved å bruke PC-Doctor fra servicepartisjonen Problemløsing Feilmeldinger Feil uten meldinger Problemer med passord Problemer med tastatur Problemer med pekeenhet Problemer med hvilemodus eller dvalemodus Problemer med skjermen på maskinen..21 Problemer med batteriet Problemer med harddisk Problemer med autentisering av fingeravtrykk Oppstartingsproblemer Andre problemer Starte BIOS Setup Utility Kapittel 4. Gjenopprettingsalternativer.. 27 Bruke Rescue and Recovery Gjenopprette fabrikkinstallert innhold...27 Gjenopprette data Installere et nytt operativsystem Kapittel 5. Oppgradere og bytte ut enheter 29 Bytte batteri Oppgradere harddisken Bytte ut minne Kapittel 6. Få hjelp og service Få hjelp og service Få hjelp på weben Kontakte Customer Support Center Internasjonal hjelpetjeneste Tillegg A. Garantibetingelser Garantibetingelser Garantiperiode Typer av garantiservice Verdensomfattende telefonliste Tillegg B. CRU (Customer Replaceable Units) Tillegg C. Utstyr og spesifikasjoner Utstyr Spesifikasjoner Tillegg D. Merknader Merknader Merknad om utsignaler for TV Elektronisk stråling Elektromagnetisk stråling Industry Canada Class B emission compliance statement Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada Tilpasning til EØS-avtalen og EU-direktiv 59 Viktig informasjon EU-direktiv 2002/96/EC 60 Tilbud om IBM Lotus-programvare Varemerker Stikkordregister Copyright Lenovo 2006 iii

6 iv ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

7 Les dette først Ikke ha maskinen eller andre deler som blir varme, på fanget eller i kontakt med kroppsdeler for lenge når maskinen er slått på eller når batteriet lades. Det blir generert varme når batterieliminatoren er koblet til en stikkontakt og maskinen. Ikke la batterieliminatoren berøre kroppsdeler når den er i bruk. Du må aldri bruke batterieliminatoren til å varme kroppsdeler. Kontakt med huden over lengre tid kan føre til brannsår. Det er viktig at du plasserer kablene til batterieliminatoren, musen, tastaturet, skriveren eller andre elektroniske enheter, eller eventuelle kommunikasjonslinjer, slik at de ikke kommer i klem i maskinen eller mellom objekter. De må plasseres slik at ingen går på eller snubler over dem, eller slik at de ikke virker forstyrrende når du bruker maskinen. Ikke bruk rå kraft når du håndterer kablene. Det kan skade kablene. Før du flytter maskinen, må du trykke på Fn+F4 for å sette maskinen i hvilemodus eller slå den av, for å unngå å skade harddisken eller miste data. Kontroller at statuslampen for hvilemodus er på (grønn), før du flytter maskinen. Copyright Lenovo 2006 v

8 Les dette først Du må ikke slippe, dunke på, skrape på, vri på, slå på, riste på eller dytte på maskinen, skjermen eller eksterne enheter, eller plassere tunge objekter på dem. Bruk en bæreveske av god kvalitet, med tilstrekkelig foring og beskyttelse. Ikke legg maskinen i en fullpakket koffert eller veske. Hold maskinen borte fra væske for å unngå søl, og hold den borte fra vann for å unngå elektrisk støt. vi ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

9 Kapittel 1. Finne informasjon Denne veiledningen og andre publikasjoner Installeringsveiledning Installeringsveiledningen er til hjelp når du skal pakke ut ThinkPad-maskinen og komme i gang. Den inneholder noen råd til førstegangsbrukere og beskriver programvaren som er forhåndsinstallert av Lenovo. Håndbok for service og problemløsing Denne håndboken inneholder informasjon om hvordan du skal behandle ThinkPad-maskinen, grunnleggende informasjon om problemløsing, noen prosedyrer for programvaregjenoppretting, opplysninger om hvordan du får hjelp og service, og opplysninger om garantibetingelser. Problemløsingsinformasjonen i denne håndboken gjelder bare problemer som kan hindre tilgang til den omfattende portalen for hjelp og informasjon, som kalles Produktivitetssenter, som er forhåndsinstallert på ThinkPad-maskinen. Access Help Access Help er en omfattende håndbok på systemet som gir svar på de fleste spørsmål om maskinen. Den inneholder informasjon om hvordan du konfigurerer forhåndsinstallerte funksjoner og verktøy, og hvordan du løser problemer. Du åpner Access Help ved å klikke på Start, flytte pekeren til Alle programmer (Programmer i andre Windows-versjoner enn Windows XP,) og deretter til ThinkVantage. Klikk på Access Help. Produktivitetssenter Produktivitetssenteret gir enkel tilgang til programvareverktøy og viktige Lenovo-nettsteder, og du slipper dermed å bære rundt på tunge referansehåndbøker. Du åpner Produktivitetssenter ved å trykke på ThinkVantage-knappen på tastaturet. Du finner flere opplysninger om hvordan du bruker ThinkVantage-knappen, under Finne informasjon med ThinkVantage-knappen på side 2. Sikkerhet og garantier Denne veiledningen inneholder sikkerhetsinformasjon og Lenovos garantibetingelser. Merknad om forskrifter Dette er et tillegg til denne håndboken. Les det før du bruker trådløsfunksjonene på ThinkPad-maskinen. ThinkPad Z61-maskinen er i overensstemmelse med standardene for radiofrekvenssignaler og Copyright Lenovo

10 Finne informasjon sikkerhet i alle land eller regioner der den er godkjent for trådløs bruk. Du blir bedt om å installere og bruke ThinkPad-maskinen i henhold til de lokale reglene som gjelder for radiofrekvens. Finne informasjon med ThinkVantage-knappen Den blå ThinkVantage-knappen kan hjelpe deg i mange situasjoner, både når maskinen virker som den skal, og når det oppstår problemer. Trykk på ThinkVantage-knappen for å åpne Produktivitetssenter og få tilgang til informative illustrasjoner og oversiktlige instruksjoner som gjør at du kan komme i gang raskt og utnytte maskinen best mulig. Du kan også bruke ThinkVantage-knappen til å avbryte oppstartingssekvensen for maskinen og starte Rescue and Recovery-arbeidsområdet, som kjøres uavhengig av og skjult for Windows-operativsystemet. 2 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

11 Kapittel 2. Ta vare på ThinkPad-maskinen Selv om maskinen skal være driftssikker i normale arbeidsmiljøer, må du bruke sunn fornuft når du behandler den. Hvis du følger disse viktige rådene, vil du få mest mulig glede og nytte av maskinen din. Viktige råd: Tenk over hvor og hvordan du arbeider v Ikke ha maskinen eller andre deler som blir varme, på fanget eller i kontakt med kroppsdeler for lenge når maskinen er slått på eller når batteriet lades. Maskinen avgir noe varme ved normal bruk. Varmemengden avhenger av systemaktiviteten og ladenivået til batteriet. Kontakt med kroppen over lengre tid, selv med klær, kan føre til plager eller brannsår. v Det blir generert varme når batterieliminatoren er koblet til en stikkontakt og maskinen. Ikke la batterieliminatoren berøre kroppsdeler når den er i bruk. Du må aldri bruke batterieliminatoren til å varme kroppsdeler. Kontakt med huden over lengre tid kan føre til brannsår. v Det er viktig at du plasserer kablene til batterieliminatoren, musen, tastaturet, skriveren eller andre elektroniske enheter, eller eventuelle kommunikasjonslinjer, slik at de ikke kommer i klem i maskinen eller mellom objekter. De må plasseres slik at ingen går på eller snubler over dem, eller slik at de ikke virker forstyrrende når du bruker maskinen. Ikke bruk rå kraft når du håndterer kablene. Det kan skade kablene. v Hold drikkevarer og annen væske vekk fra maskinen for å unngå søl, og hold maskinen din vekk fra vann (for å unngå elektrisk støt). v Lagre emballasjen utilgjengelig for barn. Dette reduserer faren for kvelning med plastpose. v Hold maskinen din unna magneter, påslåtte mobiltelefoner, elektriske apparater og høyttalere (minst 15 cm). v Ikke utsett maskinen for ekstreme temperaturer (under 5 C eller over 35 C). Behandle maskinen varsomt v Ikke plasser gjenstander (inkludert papir) mellom skjermen og tastaturet eller under tastaturet. v Du må ikke slippe, dunke, skrape, vri, slå, riste, dytte eller plassere tunge objekter på maskinen, skjermen eller eksterne enheter. Copyright Lenovo

12 Ta vare på ThinkPad-maskinen v Maskinen din er utformet slik at den kan åpnes og brukes på litt over 90 graders vinkel. Du bør ikke åpne skjermen mer enn 180 grader. Det kan ødelegge hengslene. Flytt maskinen på riktig måte v Før du flytter på maskinen din, må du fjerne eventuelle medier, slå av tilkoblede enheter og koble fra ledninger og kabler. v Sjekk at maskinen er i hvilemodus eller dvalemodus, eller slått av, før du flytter den. Da unngår du skade på harddisken og tap av data. v Når du skal løfte opp maskinen, må du ta tak i underdelen av maskinen. Ikke løft eller hold maskinen etter skjermen. v Bruk en bæreveske av god kvalitet, med tilstrekkelig foring og beskyttelse. Ikke legg maskinen i en fullpakket koffert eller veske. Behandle lagringsmedier og stasjoner på riktig måte v Du må ikke sette inn disketter på feil måte eller sette på mange etiketter (eller løse etiketter). Da kan disketten sette seg fast. v Hvis maskinen ble levert med en optisk stasjon, må du ikke ta på overflaten av en plate eller linsen på skuffen. v Vent til du hører at CDen eller DVDen klikker på plass i den optiske stasjonen før du lukker skuffen. v Når du skal sette inn en harddisk, diskett eller optisk stasjon, må du følge instruksjonene som fulgte med maskinvaren, og bare trykke på enheten der det er nødvendig. Bruk passord på en fornuftig måte v Husk passordene dine. Hvis du glemmer et passord for systemansvarlig eller et harddiskpassord, kan du ikke be en autorisert Lenovo-forhandler om å nullstille passordet. Det er mulig at du må bytte ut systembordet eller harddisken. Andre viktige råd v Maskinmodemet kan bare bruke et analogt telefonnett eller offentlig telefonnett (PSTN). Ikke koble modemet til hustelefonsentraler (PBX) eller andre digitale interne linjer. Det kan skade modemet. Analoge telefonlinjer brukes ofte i private hjem, mens digitale telefonlinjer finnes i mange hoteller og offentlige bygninger. Hvis du ikke er sikker på hva slags telefonlinje du har, bør du kontakte telefonselskapet. v Datamaskinen har kanskje både en Ethernet-kontakt og en modemkontakt. Hvis det er tilfellet, må du passe på å koble kommunikasjonskabelen til den riktige kontakten, så ikke kontakten blir skadet. v Registrer ThinkPad-produktene hos Lenovo (gå til nettstedet: Da er det mulig at du kan få maskinen tilbake 4 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

13 Ta vare på ThinkPad-maskinen hvis du skulle miste den eller den blir stjålet. Hvis du registrerer maskinen, kan Lenovo gi deg beskjed om mulig teknisk informasjon og oppgraderinger. v Det er bare autoriserte ThinkPad-teknikere som skal ta fra hverandre og reparere denne maskinen. v Ikke tukle med eller teip fast låsmekanismen for å holde skjermen åpen eller lukket. v Ikke snu maskinen rundt mens batterieliminatoren er tilkoblet. Da kan du ødelegge kontakten. v Slå av maskinen hvis du skal bytte ut en enhet i enhetsbrønnen, hvis ikke maskinen har støtte for bytting under drift. v Når du bytter stasjoner i maskinen, må du installere plastdekslene på nytt (hvis de følger med). v Oppbevar den eksterne og utskiftbare harddisken, disketten eller optiske stasjonen i passende esker eller emballasje når de ikke er i bruk. v Før du begynner å installere noen av enhetene nedenfor, bør du ta på et metallbord eller et annet metallobjekt som er jordet. Dette reduserer statisk elektrisitet fra kroppen din. Den statiske elektrisiteten kan skade enheten. PCMCIA-kort ExpressCard-kort Smartkort Minnekort, for eksempel xd-picture-kort, SD-kort, minnepinne og MultiMedia-kort Minnemodul PCI Express Mini-kort Kommunikasjonsdatterkort v Når data overføres til og fra et Flash Media-kort, for eksempel et SD-kort, må du ikke sette maskinen i hvile- eller dvalemodus før dataoverføringen er ferdig. Hvis du gjør det, kan dataene bli skadet. Rengjøre dekselet på maskinen Du bør rengjøre maskinen av og til. Det gjør du slik: 1. Lag en blanding av et mildt rengjøringsmiddel (som ikke inneholder skurepulver eller sterke kjemikalier som syre eller alkaliske stoff). Bruk 5 deler vann og 1 del rengjøringsmiddel. 2. Fukt en svamp i det utblandede rengjøringsmiddelet. 3. Press ut all overflødig væske fra svampen. 4. Vask av dekselet med svampen med sirkelbevegelser, og pass på så det ikke drypper væske på maskinen. 5. Tørk av overflaten for å fjerne rester av rengjøringsmiddelet. Kapittel 2. Ta vare på ThinkPad-maskinen 5

14 Ta vare på ThinkPad-maskinen 6. Skyll svampen godt i rent vann. 7. Tørk av dekselet med den rene svampen. 8. Tørk overflaten med en tørr klut som ikke loer. 9. Vent til overflaten er helt tørr, og fjern eventuelle stoffibrer fra overflaten. Rengjøre tastaturet 1. Ta litt isopropyl (rensealkohol) på en klut som ikke loer. 2. Tørk av overflaten av tastene med kluten. Tørk av en og en tast. Hvis du tørker av flere taster på en gang, kan kluten henge seg opp på en av tastene ved siden av og skade den. Pass på at det ikke drypper væske ned mellom tastene. 3. La det tørke. 4. Du kan bruke komprimert luft, kaldluft fra en hårtørrer eller en kamerablåser med en børste til å fjerne smuler og støv som ligger under tastene. Merk: Ikke sprut rengjøringsmiddel direkte på skjermen eller tastaturet. Rengjøre skjermen 1. Rengjør skjermen forsiktig med en tørr, myk klut som ikke loer. Hvis du ser et slags ripemerke på skjermen, kan det skyldes at dekselet fikk seg en trykk fra utsiden slik at skjermen kom i berøring med TrackPoint-pekestikken. 2. Rengjør skjermen forsiktig med en tørr, myk klut. 3. Hvis flekken ikke går bort, kan du fukte en klut med en 50/50-blanding av isopropyl-alkohol og rent vann. 4. Vri ut så mye vann du klarer. 5. Tørk av skjermen igjen og pass på at det ikke drypper væske inn i maskinen. 6. Tørk skjermen før du lukker den. 6 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

15 Ta vare på ThinkPad-maskinen Behandling av fingeravtrykkleseren Fingeravtrykkleseren kan bli skadet eller slutte å virke, hvis du v risser i overflaten på leseren med en hard, spiss gjenstand v skraper i overflaten på leseren med neglen eller noe annet hardt v bruker eller tar på leseren med en skitten finger Du bør tørke forsiktig av overflaten på leseren med en tørr, myk klut som ikke loer, hvis v overflaten på leseren er skitten eller flekket v overflaten på leseren er våt v leseren ofte ikke klarer å registrere eller autentisere fingeravtrykket ditt. Kapittel 2. Ta vare på ThinkPad-maskinen 7

16 Ta vare på ThinkPad-maskinen 8 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

17 Kapittel 3. Løse problemer med maskinen Spørsmål og svar Løse problemer Løse harddiskproblemer ved hjelp av BIOS Setup Utility Løse problemer ved å bruke PC-Doctor fra servicepartisjonen Problemløsing Feilmeldinger Feil uten meldinger Problemer med passord Problemer med tastatur Problemer med pekeenhet Problemer med hvilemodus eller dvalemodus Problemer med skjermen på maskinen..21 Problemer med batteriet Problemer med harddisk Problemer med autentisering av fingeravtrykk Oppstartingsproblemer Andre problemer Starte BIOS Setup Utility Merk: Slå opp i Access Help (hjelpen på systemet) hvis systemet er i gang og Access Help er tilgjengelig. Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du bruker systemet når Access Help ikke er tilgjengelig. Copyright Lenovo

18 Løse problemer med maskinen Spørsmål og svar Denne delen inneholder ofte stilte spørsmål og beskriver hvor du finner svarene på disse. Hvis du vil ha opplysninger om bøkene som leveres med ThinkPad, kan du lese Denne veiledningen og andre publikasjoner på side 1. Hvilke sikkerhetsregler bør jeg følge når jeg bruker ThinkPad-maskinen? Slå opp i veiledningen Sikkerhet og garantier og les om sikkerhet. Hvordan unngår jeg problemer med ThinkPad-maskinen? Se Les dette først på side v og Kapittel 2, Ta vare på ThinkPad-maskinen, på side 3 i denne håndboken. Du finner også flere tips under disse emnene i Access Help: v Forhindre problemer v Unngå søl på tastaturet Hvilke maskinvarefunksjoner er de viktigste på den nye ThinkPad-maskinen? Se ThinkPad-innføring i Access Help. Hvor finner jeg detaljert informasjon om maskinen? Gå til Jeg trenger å oppgradere en enhet eller bytte en av disse enhetene: harddisk, PCI Express Mini-kort, modemdatterkort, minne, tastatur eller håndstøtte. Tillegg B, CRU (Customer Replaceable Units), på side 51 i denne håndboken inneholder en liste over deler som kan byttes ut av kunden (CRUer), og beskrivelser av hvor disse delene er plassert og hvordan du bytter dem. 10 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

19 Løse problemer med maskinen Maskinen fungerer ikke på riktig måte. Les delen Problemløsing i Access Help. Denne håndboken beskriver bare problemer som kan hindre deg i å få tilgang til hjelpen på systemet. Hvor er gjenopprettings-cdene? Maskinen blir ikke levert med en gjenopprettings- eller Windows-CD. Du finner en beskrivelse av de alternative gjenopprettingsmetodene som tilbys av Lenovo, under Gjenopprette fabrikkinstallert innhold på side 27 i denne håndboken. Hvordan kommer jeg i kontakt med kundestøtte (Customer Support Center)? Se Kapittel 6, Få hjelp og service, på side 39 i denne håndboken. Verdensomfattende telefonliste på side 46 inneholder telefonnummeret til Customer Support Center for ditt område eller land. Hvor finner jeg opplysninger om garantibetingelser? Slå opp i veiledningen Sikkerhet og garantier. Hvis du vil ha opplysninger om garantiperiode og typen garantiservice som gjelder for din maskin i ditt land eller område, se Garantibetingelser på side 43. Løse problemer Hvis du har problemer med maskinen, kan du teste den med programmet PC-Doctor for Windows. Slik kjører du PC-Doctor for Windows: 1. Klikk på Start. 2. Flytt pekeren til Alle programmer (Programmer i Windows 2000) og deretter til PC-Doctor for Windows. 3. Klikk på PC-Doctor. Du finner mer informasjon om PC-Doctor for Windows i hjelpen til programmet. NB Det kan ta flere minutter eller mer å kjøre en test. Pass på at du har nok tid til å kjøre hele testen. Du må ikke avbryte testen mens den blir kjørt. Kapittel 3. Løse problemer med maskinen 11

20 Løse problemer med maskinen Før du kontakter Customer Support Center for å få hjelp, må du først skrive ut testloggen slik at du kan gi informasjon til teknikeren som skal hjelpe deg. Løse harddiskproblemer ved hjelp av BIOS Setup Utility Du kan løse problemer med harddisken uten å starte operativsystemet. Slik løser du harddiskproblemer fra BIOS Setup Utility: 1. Fjern eventuelle disketter fra diskettstasjonen og slå av datamaskinen. 2. Slå på datamaskinen. 3. Når du ser meldingen To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button, nederst til venstre på skjermen, trykker du på F1 for å åpne BIOS Setup Utility. 4. Velg HDD diagnostic program ved hjelp av piltastene. Trykk på Enter. 5. Velg Main hard disk drive eller Ultrabay hard disk drive ved hjelp av piltastene. 6. Trykk på Enter for å starte feilsøkingsprogrammet. Løse problemer ved å bruke PC-Doctor fra servicepartisjonen Ved å bruke PC-Doctor fra Rescue and Recovery-arbeidsområdet i servicepartisjonen på harddiskstasjonen, kan du løse systemproblemer uten å starte operativsystemet. Gjør slik: 1. Fjern eventuelle disketter fra diskettstasjonen og slå av datamaskinen. 2. Slå på datamaskinen. 3. Når du ser meldingen To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button nederst til venstre på skjermen, trykker du på ThinkVantage-knappen for å åpne Rescue and Recovery-arbeidsområdet. 4. Velg Feilsøk i maskinvare. Maskinen starter på nytt og PC-Doctor starter. Hvis du vil vite mer om PC-Doctor, trykker du på F1 for å åpne hjelpen eller håndboken på systemet. Problemløsing Feilmeldinger Hvis du ikke finner problemet her, kan du se etter i Access Help. Avsnittet nedenfor beskriver bare problemer som kan hindre deg i å få tilgang til denne hjelpen. Merknader: 1. I tabellene kan x være et hvilket som helst tegn. 2. Den versjonen av PC-Doctor som det blir henvist til her, er PC-Doctor for Windows. 12 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

21 Løse problemer med maskinen Melding: 0176: Systemsikkerhet - Det er gjort ulovlige endringer i systemet. Løsning: Denne meldingen blir vist hvis du fjerner sikkerhetsbrikken og installerer den på nytt, eller hvis du installerer en ny. Du må gå til BIOS Setup Utility for å fjerne feilen. Trykk på F9 for å definere standardverdiene og trykk på F10 for å lagre endringene. Hvis dette ikke løser problemet, trenger maskinen service. Melding: 0182: Ugyldig CRC2. Gå til BIOS Setup og last inn standardverdiene. Løsning: Kontrollsummen for CRC2-innstillingen i EEPROM er feil. Trykk på F1 for å gå til BIOS Setup Utility. Trykk på F9 og deretter Enter for å laste inn standardinnstillingen. Trykk på F10 og deretter Enter for å starte systemet på nytt. Melding: 0185: Ugyldige innstillinger for oppstartingssekvens. Gå til BIOS Setup og last inn standardverdiene for Setup. Løsning: Kontrollsummen for innstillingen for oppstartingssekvensen i EEPROM er feil. Trykk på F1 for å gå til BIOS Setup Utility. Trykk på F9 og deretter Enter for å laste inn standardinnstillingen. Trykk på F10 og deretter Enter for å starte systemet på nytt. Melding: 0190: Feil pga. svært svakt batteri Løsning: Maskinen slo seg av fordi batteriet er svakt. Koble til batterieliminatoren og lad batteriet eller bytt ut batteriet med et som er fullt oppladet. Melding: 0191: Systemsikkerhet. Forsøk på ugyldig fjernendring. Løsning: Endringen av systemkonfigurasjonen mislyktes. Bekreft operasjonen og prøv igjen. Du må gå til BIOS Setup Utility for å fjerne feilen. Trykk på F9 for å definere standardverdiene og trykk på F10 for å lagre endringene. Melding: 0199: Systemsikkerhet - Antall gjenforsøk overskredet for sikkerhetspassord. Løsning: Denne meldingen blir vist hvis du oppgir feil passord for systemansvarlig mer enn tre ganger. Forsikre deg om at du har riktig passord for systemansvarlig (supervisor) og prøv igjen. Du må gå til BIOS Setup Utility for å fjerne feilen. Melding: 01C8: Det ble funnet mer enn 1 modemenhet. Fjern en av dem. Trykk på <Esc> for å fortsette. Løsning: Fjern enten et Mini-PCI-modemkort eller et modemdatterkort. Du kan også trykke på Esc for å overse varselmeldingen. Hvis du fremdeles får feil, trenger maskinen service. Kapittel 3. Løse problemer med maskinen 13

22 Løse problemer med maskinen Melding: 01C9: Det er funnet mer enn 1 Ethernet-enhet. Fjern en av dem. Trykk på <Esc> for å fortsette. Løsning: ThinkPad-maskinen har en innebygd Ethernet-funksjon, og du kan ikke tilføye en annen slik funksjon ved å installere en Ethernet-enhet. Hvis denne meldingen blir vist, må du fjerne Ethernet-enheten du har installert. Du kan også trykke på Esc for å overse varselmeldingen. Hvis dette ikke løser problemet, trenger maskinen service. Melding: 0200: Feil ved harddisk Løsning: Harddisken virker ikke. Kontroller at harddisken er satt riktig inn. Kjør BIOS Setup Utility og kontroller at harddisken ikke er deaktivert på menyen Startup. Melding: 021x: Feil ved tastatur Løsning: Kontroller at det ikke ligger noe på tastaturet eller på det eksterne tastaturet. Slå av maskinen og alle tilkoblede enheter. Slå på maskinen først og slå deretter på de tilkoblede enhetene. Hvis du fremdeles får samme feil, gjør du slik: Hvis et eksternt tastatur er tilkoblet, gjør du slik: v Slå av maskinen og koble fra det eksterne tastaturet. Slå deretter på maskinen igjen. Kontroller at det innebygde tastaturet fungerer på riktig måte. Hvis det gjør det, må du levere det eksterne tastaturet til service. v Kontroller at det eksterne tastaturet er koblet til riktig kontakt. Test maskinen ved hjelp av PC-Doctor. v Hvis maskinen stopper under testingen, trenger den service. Melding: 0230: Feil ved skygge-ram, 0231: Feil ved system-ram, 0232: Feil ved utvidet RAM Løsning: Test maskinens minne ved hjelp av PC-Doctor. Hvis du installerte en minnemodul før du slo på maskinen, kan du prøve å installere den på nytt. Deretter tester du maskinens minne ved hjelp av PC-Doctor. Melding: 0250: Feil ved systembatteriet Løsning: Konfigurasjonsbatteriet, som brukes til å lagre konfigurasjonsopplysninger mens maskinen er slått av, for eksempel dato og klokkeslett, er utladet. Bytt ut batteriet og kjør BIOS Setup Utility for å kontrollere konfigurasjonen. Hvis du fremdeles får feil, trenger maskinen service. Melding: 0251: Ugyldig CMOS-kontrollsum for systemet Løsning: Systemets CMOS kan ha blitt ødelagt av et program. Maskinen bruker standardinnstillingene. Kjør BIOS Setup Utility for å konfigurere innstillingene på nytt. Hvis du fremdeles får samme feilkode, trenger maskinen service. Melding: 0271: Feil dato og klokkeslett Løsning: Verken dato eller klokkeslett er definert på maskinen. Definer dato og klokkeslett ved hjelp av BIOS Setup Utility. 14 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

23 Løse problemer med maskinen Melding: 0280: Forrige oppstart var ufullstendig Løsning: Datamaskinen klarte ikke å fullføre oppstartingsprosessen. Slå maskinen av og deretter på igjen for å starte BIOS Setup Utility. Kontroller konfigurasjonen og start maskinen på nytt ved hjelp av alternativet Exit Saving Changes under Restart, eller ved å trykke på F10. Hvis du fremdeles får samme feilkode, trenger maskinen service. Melding: 1802: Ugyldig nettverkskort er satt inn - Slå av og fjern mini PCI-nettverkskortet. Løsning: Mini-PCI-nettverkskortet støttes ikke av denne maskinen. Fjern det. Melding: 1803: Ugyldig datterkort er satt inn - Slå av og fjern datterkortet. Løsning: Datterkortet støttes ikke av denne maskinen. Fjern det. Melding: 1810: Feil ved oppsettet for harddiskpartisjonen. Løsning: Et problem i forbindelse med gjenkjenning av oppsettet for partisjonen på harddisken gjør at maskinen ikke starter. Predesktop Area er slettet eller harddisken inneholder ødelagte data. Følg en av fremgangsmåtene nedenfor for å forsøke å starte maskinen på nytt: v Hvis Predesktop Area er slettet, gjør du slik: 1. Trykk på F1 for å åpne BIOS Setup Utility. 2. Velg Security -> Predesktop Area -> Access Predesktop Area. 3. Sett dette alternativet til Disabled. 4. Lagre og avslutt. v Hvis dette ikke hjelper, gjør du slik: 1. Trykk på Enter. 2. Dobbeltklikk på RECOVER TO FACTORY CONTENTS og følg instruksjonene på skjermen. Merk: Da blir hele innholdet på harddisken slettet og deretter blir programvaren som var forhåndsinstallert av Lenovo, gjenopprettet. Trykk på F1 for å åpne BIOS Setup, eller Enter for å starte Predesktop Area. Hvis maskinen fremdeles ikke starter, kontakter du Customer Support Center. Du finner telefonnumre under Verdensomfattende telefonliste på side 46. Melding: 2010: Advarsel: Det er mulig at den interne harddisken (HDD) ikke fungerer riktig på dette systemet. Kontroller at det er støtte for harddisken på dette systemet og at den nyeste fastvaren er installert. Løsning: Hvis den primære stasjonsbrønnen er en ikke-ibm- eller ikke-lenovo-harddisk (HDD) eller en gammel IBM-harddisk som ikke støttes av dette systemet, kan du, ved å ta risikoen, fremdeles bruke den ved å trykke på Esc. Hvis den primære stasjonsbrønnen har en IBM/Lenovo-harddisk med gammel fastvare, må du oppdatere til nyeste versjon av fastvaren, som er tilgjengelig på Kapittel 3. Løse problemer med maskinen 15

24 Løse problemer med maskinen Melding: 2100: initialiseringsfeil på HDD0 (hovedharddisk), 2102: Initialiseringsfeil på HDD1 (Ultrabay-harddisk), 2110: Lesefeil på HDD0 (hovedharddisk), 2112: Lesefeil på HDD1 (Ultrabay-harddisk) Løsning: Harddisken virker ikke. Lever harddisken til service. Melding: Forespørsel om oppstartingspassord Løsning: Et oppstartingspassord eller passord for systemansvarlig er definert. Oppgi passordet og trykk på Enter for å bruke maskinen. Hvis oppstartingspassordet ikke blir godtatt, kan det allerede ha blitt definert et passord for systemansvarlig. Oppgi passordet for systemansvarlig og trykk på Enter. Hvis du fremdeles får samme feilmelding, trenger maskinen service. Melding: Forespørsel om harddiskpassord Løsning: Det er definert et harddiskpassord. Oppgi passordet og trykk på Enter for å bruke maskinen. Hvis du fremdeles får samme feilmelding, trenger maskinen service. Melding: Dvalefeil Løsning: Systemkonfigurasjonen er forskjellig fra da maskinen gikk over i dvalemodus, og maskinen kan ikke gjenoppta normal drift. v Gjenopprett systemkonfigurasjonen til verdiene som gjaldt før maskinen gikk over i dvalemodus. v Hvis størrelsen på minnet er endret, gjenoppretter du dvalefilen. Melding: Operativsystemet ble ikke funnet. Løsning: Kontroller at v harddisken er riktig installert v det står en oppstartingsdiskett i diskettstasjonen Hvis du fremdeles får samme feilmelding, kontrollerer du oppstartingssekvensen ved hjelp av BIOS Setup Utility. Melding: EMM386 ikke installert Ikke mulig å definere startadresse for sideramme Løsning: Rediger C:\CONFIG.SYS og endre en linje fra device=c:\windows\emm386.exe RAM til device=c:\windows\emm386.exe NOEMS og lagre filen. Melding: Konfigurasjonsfeil for CardBus Enheten er deaktivert Løsning: Gå til BIOS Setup Utility. Trykk på F9 og deretter Enter for å laste inn standardinnstillingen. Trykk på F10 og deretter Enter for å starte systemet på nytt. Melding: Autentisering av systemtjenester mislyktes. Trykk på <Esc> for å fortsette. Løsning: Predesktop Area på harddisken er ødelagt. Hvis du må bruke Predesktop Area, må du få tak i en gjenopprettings-cd og deretter gjenopprette Predesktop Area ved hjelp av den. 16 ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1002SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1002SA i bruksanvisningen

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merk Før du bruker produktet, må du først lese

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G62-B16EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G62-B16EA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere

Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere Dell 5230n/dn- og 5350dnlaserskrivere User's Guide November 2009 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Gjengivelse av dette materialet uten skriftlig

Detaljer

Dell Inspiron Hurtigveiledning

Dell Inspiron Hurtigveiledning Dell Inspiron Hurtigveiledning Modell: DCMF www.dell.com support.dell.com OBS!, Merknader og Advarsler OBS! Et OBS!-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8233 Første utgave Juni 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Bærbare PC. Elektronisk håndbok

Bærbare PC. Elektronisk håndbok Bærbare PC Elektronisk håndbok NW8390 July 2013 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer