Elling Disen, William Steffensen, Truls Sevje. 9. januar 2014 SALTSMELTE. Til deltakere på thoriummøtet Tjuvholmen 11 desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elling Disen, William Steffensen, Truls Sevje. 9. januar 2014 SALTSMELTE. Til deltakere på thoriummøtet Tjuvholmen 11 desember"

Transkript

1 Elling Disen, William Steffensen, Truls Sevje Thorium Electronuclear AB 9. januar Til deltakere på thoriummøtet Tjuvholmen 11 desember Thorium & Saltsmeltereaktorer Visjonært, Realistisk, Profesjonelt og Nasjonalstrategisk Vi takker herved nei til å signere en felles uttalelse til Tord Lien fra miljøet etter møtet på Tjuvholmen 11 desember Foreliggende utkast fra Scatecs Røst og IFEs Berg hevder i praksis at oksydbasert stavbrensel er eneste alternativ for FMEfinansiering uten å gi fluoridbasert saltsmelteteknologi MSR en likeverdig status som førstekandidat. Debatten om thorium i Norge kan ikke begrenses til noen millioner og et par doktorander men bør ta høyde for Haldenreaktorens framtid, oljeforekomstenes begrensning og Norges rolle som trendsetter innen energiproduksjon og bistand. Vi ønsker uansett ikke å gi vår tilslutning til teknologiplattformer som hviler på fatalt feilaktige premisser. Vi har solide grunner til å tro at bedømningene og anbefalingene i dette dokumentet deles av et flertall av kjernekraftekspertisen både i Norge og internasjonalt. Teknikk SALTSMELTE MSR er ikke en umoden teknologi for en fjern framtid. MSRE-reaktoren i Oak Ridge på 70tallet ble driftet over fem år og overoppfyllte alle forventninger på en innebygget sikker, praktisk, skalerbar og allsidig nukleærmaskin. Av spesiell verdi nevnes MSRs evne til å anpasse seg strømnettets belastninger automatisk i realtid. Bare politikk hindret et fullskala anlegg som logisk burde ha blitt realisert i Vidt spredte innvendinger på korrosjon og lekkasjer er tilbakevist med dusintalls publikasjoner fra handfaste laboratorieforsøk. MSRteknologi kan brenne bort dagens radiotoksiske avfallshauger og produsere nytt U233-1

2 brensel ( briding ) for oppstart av nye MSRs. Flytende brensel utnytter ressursene 100x bedre enn staver og det irreduktible sluttavfallet - om noe overhodet - kan enkelt vitrifieres for realistiske tidshorisonter. PELLETS Thoriumstaver har vært testet ut i alle varianter og former siden WWIIs slutt. Konklusjonen er at Th gir bare en 10% ekstra energiproduksjon i uran-syklusen som er standard i stavpellets for dagens 450 vannreaktorer. Alternativet er en stavkonfigurasjon der avfallsplutonium starter opp thorium-syklusen. Målet her må være å etablere en stavbasert infrastruktur der stavene produserer nok U233 for å starte nye stavreaktorer. Dette scenario har absolutt all erfaring fra drift av titalls reaktorer med thorium i fast form mot seg. Franskmennene er inne på sin fjerde generasjon såkalte PHENIX bridreaktorer på uransyklusen. De tre tidligere har kostet astronomiske summer, blitt akutt avbrutt av risikovurderinger da stavbriding tøyer sikkerhetsmarginalene til bristepunktet og er milevis fra å kunne sannsynliggjøre noen form for bærekraftig husholdning av ressurser for en samtidig ekspanderende flåte av stavbasert kjernekraft. De store reaktorbyggerne har hittils konsekvent avvist thoriuminnblanding da prosesskjemien ikke er praktisk mulig i industriell skala; thoriumdioksyd er nemlig ikke vannløselig. Og når det først skjer at industrien åpner døra på gløtt, så er dessverre ikke Thor Energys staver utvalgt. På Andreas Norlins ThEC13- konferanse på CERN sa AREVAs brenselstrategiske ansvarlige at 1) AREVA hadde inngått en intensjonsavtale med den belgiske kjemigiganten Solvay om R&D på Th-innblanding men at 2) Th-staver likevel var 100 år unna. Det er ikke gjentakelse av diverse velkjent nøytronikk i laboratorieskala som er det sentrale men et komplett flytskjema i global skala med anleggskostnader summert til hundretalls milliarder EUR : håndtering av plutonium, anriking av uran, MOX, lisensiering, kompatibilitet, reprosessering, avfallslagring. Atomic Energy of Canada Limited og lightbridge LLCC - tidligere Thorium Power Inc - har drevet utprøving og lobbying av thoriumstaver etter alle kunstens regler i titalls år i India, Russland og Frankrike bla. En skal vite at franskmennenes nå velprøvde resirkulering av første generasjons utbrente staver, kalt MOX, bare utgjør 1% av markedet. Den nybyggde amerikanske MOXfabrikken er nylig avviklet da kundene ganske enkelt ikke vil ha MOXpellets. En kan gjette på at valideringsprogrammet ville føre til kostbar nedetid og høyst sannsynlig også omkonstruksjon av kontrollstavsystemene - om ikke selve kargeometrien - da andelen 2

3 forsinkete nøytroner ( dvs selve reguleringsspaken i enhver reaktordynamikk ) minskes med MOXinnblanding. PROTONSTRÅLE Akseleratorbaserte reaktorkonsepter ADS er ganske enkelt dømt ut fordi de genererer en faktor 1 million ganger for lite antall spallasjonsnøytroner til å bride nytt brensel. EO Lawrence foreslo i 1948 å bride våpenmateriale via protonstråle og spallasjonstarget men som kjent har all produksjon av fissiler utenom anriking av naturlig uran foregått i dedikerte reaktorer som feks Hanford for Manhattan-prosjektet. ADS er like dødfødt i 2014 som i 1948 selv om akseleratorene har fått større protonstrømmer og mindre nedetid. Rubbia forsøkte å selge det inn til franskmennene under et titalls år men Paris sa selvfølgelig nei. Påstått subkritikalitet er en psykologisk felle for uinnvidde : Akseleratoren er i praksis en kontrollstav i et til enhver tid kritisk system som reguleres med tilstrekkelig kort tidskonstant før kjedereaksjonene tar overhånd. Feks skulle overspenninger på akseleratoren på bare noen promille, som skjer rutinemessig i strømnettet, kunne gi grunn for prompt superkritikalitet. ADS er foreslått kjølt med bly på 1000deg C. Å hverken anerkjenne den russiske ubåtsflåtens erfaring med blykjøling eller adressere de massive korrosjonsproblemene dette byr på, er simpelthen oppsiktsvekkende. Det er forøvrig varmeevakueringen under alle tenkelige forhold som er «design basis accident» og ikke kritikalitetskontrollen. Akseleratorer og andre nøytronmaskiner kan kanksje brukes til å justere de såkalte TRansUraniske sammensetningen i avfallshaugen - noen gram Americium hit eller dit er dog bare av akademisk interesse. Vi prater da om MYRRHA, Charles Bowman s «ADS i MSR» og muligens European Spallation Source i Lund. REGJERINGEN Politikk Den nye regjeringens ambisjon med Norges thorium er å «bidra til mer kjernekraft i verden». Det turde stå klart etter foregående oppsummering av teknologialternativer at bare MSR kan bære denne visjonen. Dagens flåte av vannreaktorer begrenses av kapitalkostnader, byggekapasitet og økende byråkrati etter Chernobyl og Fukushima. Stavenes innhold og kostnad er uten innflytelse. En arbeidshest for energiproduksjon kan ganske enkelt ikke inneholde en komponent som en akselerator da denne ikke kan serieproduseres - jfr dagens 3

4 140 tonn tunge trykkar fra kun en japansk leverandør, har helt uakseptable nedetider, krever ekspertise i drift og tar for stor plass - altså om konseptet hadde holdt mål i utgangspunktet. AKADEMIKA Skal Norge starte troverdig med MSRteknikk, så behøvs det en kontinuerlig rekruttering av hundretalls eksperter på universitet og høyskoler. Kjernekraft er en konservativ bransje som krever personell og sikkerhetstenk på samme måte som i oljeindustrien. Bare dette koster naturligvis milliarder per år. Det er ikke holdbart at feks UiOs eksellente kjernefysikkgruppe lever fra hånd til munn. HALDEN Haldenreaktorens framtid er en svært viktig del av diskusjonen. Alle initierte vet at en dekommisjonering av tungtvannskaret koster milliardbeløp uten at betalingsansvaret er avklart og at 2018 er nevnt som endestasjon. IFE viser til uavhengige evalueringer der den kan klare 20år til men skjebnen avgjøres vel i praksis nå i løpet av 2014 iom søknad om ny driftslisens. Møreforsking har på oppdrag av NFR levert en rapport som anbefaler at den franske testreaktoren Jules Horowitz tar over Haldenreaktorens rolle. Administrerende direktør Dugstad ved IFE og forskningsdirektør McGrath har skarpt imøtegått Møreforsking da den kun baseres på økonomiske argumenter uten å se Haldens institusjonelle og internasjonale rolle samt den bokstavelig talt livsviktige og lønnsomme produksjonen av medisinisotoper. Svenskene stoler også på franskmennenes bridreaktor ASTRID for sin framtidige kjernekraft. Franskmennene har allerede det prestisjetunge ITER i tillegg til CERN. En relevant infrastruktur for MSR R&D vil kunne levere de termiske nøytroner som idag kreves for den løpende virksomheten men også utvides til raskere nøytronflukser for andre oppdrag og markeder. Haldensreaktorens gjenstående år bør ganske enkelt også øremerkes for uttesting av strukturmaterialer og saltsmeltekjemi for kommende MSRplattform. Generasjonsvekslingen vil da skje med kontinuerlig tilgang på livsviktige nøytroner. Haldenreaktoren er unik som en relevant nøytronkilde som kan betjene flere prosjekter samtidig. 4

5 OLJEN Norges oljetilganger er på hell. Produksjonen har nådd sin topp men inntektene bare flater ut gitt at prisen holder seg. Fokuset i industrien er på å hente ut alle gjenværende dråper der det er lønnsomt. Gitt rammebetingelsene for CO2utslipp og kostnadene for landkabler er strømkilder på feltene en nøkkel for å hente opp de siste dråpene. Ekofisk, Gullfaks, Snorre og Sverdrup skulle kunne produsere over mange nye år gitt sikre, pålitelige og CO2frie elektriske MegaWatt tilgjengelig på installasjonene. Økonomien i slike prosjekter vil med letthet kunne finansiere en utvikling av MSR i Halden. MSR kan tåle bølgegang og plomberes for årelang drift i røft miljø. NORSK INDUSTRI Norsk industri har ved nærmere ettersyn et forbausende fint treffbilde på de kompetanser som behøvs for en lønnsom verdikjede på Th MSR. Vi har oljeindustriens sikkerhetskultur, organiske kjemisyntese og Remotely Operated Vehicles samt metallurgibedriftenes kunnskap om høytemperatur fluoridsmelter i feks aluminiumsproduksjonen. Vi har fortsatt skipsverft som er den type verkstedsindustri som MSR vil passe for. Og vi har IFE og Halden Om profesjonelle rammebetingelser legges tilrette, tyder alt på at olje- og prosessindustrien vil satse på en ny æra. Partnerland og internasjonale finansieringskilder som kan komplettere den norske kjernekraftpolitikken kommer til å stå i kø om regjeringen gjør de rette grepene. Vennlig hilsen Elling Disen William Steffensen Truls Sevje 5

6 LINKER Tidl Haldensjef Wolfgang Wiesenacks kronikk i Dagbladet ( under skremselsbildet.. ) Letters of Recommendation from international experts torium.se/res/documents/recommendations_v4.pdf Avdelingsleder Sverre Hvals forslag til NFR torium.se/res/default/fmenuktekprojdescription.pdf Harvard Universitys Richard Wilsons kritikk av ADS torium.se/res/documents/criticads.htm AREVAs evaluation of thorium rods torium.se/res/documents/7367.pdf Mer om MSR på norsk 232thorwards.torium.se/232ThorWards/Hjem.html 6

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank SPRÅKRÅDET Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006 Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank Brevet

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Styreleder Even Mengshoel Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Ordfører, gode årsmøte Dette er første årsmøtet etter at Mjøsen Skog er blitt SA. Gratulerer. Det er også min siste tale

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010

Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 BESTE FORRETNINGSPLAN Forretningsplan for Smart Sokk UB Bergen Handelsgymnasium 2009-2010 Ansvarlig lærer: Ann Hilde Hofstad Mentor: Peter Kolderup Greve (Peter M. Kolderup AS) Are Nøst Truls Vikane Tim

Detaljer

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 286 12. feb. 1) Endringer i klimakvoteloven 2) Representantlovforslag fra repr. Korsberg, Solvik-Olsen, 2009 Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Skatt i en kunnskapsøkonomi

Skatt i en kunnskapsøkonomi Skatt i en kunnskapsøkonomi Av Hans Henrik Ramm Kunnskap i videste forstand, herunder særlig bedriftskultur og ledelsesevne, er i stigende grad avgjørende for hvilke bedrifter eller land som lykkes best.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt

Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt I CICERO Policy Note 1999:6 Gratiskvoter til industrien - ikke så enkelt Bjart J. Holtsmark 20. oktober 1999 CICERO Senter for klimaforskning Postboks 1129 Blindern, 0317 Oslo Telefon: 22 85 87 50 Faks:

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer