Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom"

Transkript

1 Psykoedukative grupper for personer med Asperger syndrom Kari Steindal Seniorrådgiver Bodø 25. mai 2011 Nasjonal kompetanseenhet for autisme

2 Nasjonal Kompetanseenhet for Autisme Aktuelle prosjekt om Asperger syndrom Asperger syndrom og samtidige psykiske lidelser Konferanse i Tønsberg juni 2012 Nasjonalt fagnettverk om psykoedukative grupper Nasjonalt fagnettverk om Psykiske lidelser hos personer med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Fagutvikling, forskning og nettverk i NAV (SYA, ARK) Kognitive hjelpemidler Studenter m/ AS & ADHD NAV NONITE, UiO, Autismeenheten Nordisk prosjekt om smarttelefon Autismespekterforstyrrelser og rettspsykiatri Asperger syndrom og barnevern

3 Sosiale lesevansker Asperger syndrom (AS): Sosiale og organisatoriske vansker Vanskelig å lese følelser, ansikter, blikk.. Vanskelig å lese usynlige regler og normer Vanskelig å lese situasjoner, hendelser, tid.. Organisatoriske vansker Vanskelig å planlegge Blir fort stresset Dyktig til mye og normal på det meste 3

4 Inkludering er et kjerneproblem Vanskene er mest synlige i samspill med andre Vanskene synes å øke med stress Stressnivået øker ved sosiale forventninger Inkludering En særlig utfordring at de sentrale autistiske vanskene rammer forståelsen av sosiale forhold Mange føler seg som alien eller utlending overalt selv i sin egen familie og nærmiljø Hvorfor starte AS-grupper??

5 Hvorfor starte grupper? Ufattelig ensomhet Vansker med vennskap en del av diagnosen Medisinen : gruppe med likesinnede Mangelfullt tjenestetilbud Grupper gir tilbud til flere Gruppene dekker et behov Gruppen avdekker behov Mange fagfolk har lite erfaring med AS God læring å møte deltakerne og høre deres erfaringer

6 Det nasjonale fagnettverket for psykoedukative grupper Første gruppe i Norge startet 1997 Nettverket startet 2007 Møtes to ganger i året Fagpersoner fra 13 fylker Habiliteringstjenesten, BUP & DPS, Voksenopplæring, PPT

7 Landstreff for voksne med Asperger syndrom 1999 Autismeforeningen i Norge er arrangør Nasjonal kompetanseenhet for autisme bidrar faglig 20 personer deltar En helg i Oslo Sosialt og kulturelt program Samtaler felles og uformelt Informasjon om tema knyttet til Asperger syndrom

8 Det nasjonale fagnettverket for psykoedukative grupper Erfaringsutveksling Skolering Formidle erfaringer Autismeenheten koordinerer og leder Autismeenheten bistår nye grupper 8

9 Det nasjonale nettverket Oslo - voksne Akershus - voksne Østfold - ungdom / voksne Vestfold - ungdom Telemark - ungdom / voksne Aust-Agder - voksne Vest-Agder - voksne Rogaland - ungdom Hordaland - ungdom / voksne Sogn og Fjordane - voksne Møre og Romsdal ungdom / barn Sør-Trøndelag - ungdom / voksne Nord-Trøndelag - ungdom / voksne Nordland voksne (Bodø & Mosjøen) Troms - unge voksne

10 Tverretatlig tiltak - Samhandling HOVEDANSVARLIGE Habiliteringstjeneste voksne BUP Habiliteringstjeneste barn DPS Voksenopplæring Statped SAMARBEIDSPARTNERE DPS, Kommune, Habiliteringstjeneste barn, PPT, LMS, BUP Autismeforeningen

11 Tverrfaglig gruppeledelse Vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere Pedagoger Psykologer, psykiater De fleste har tidligere erfaring med Asperger syndrom De fleste har også tidligere erfaring med grupper Alle grupper har minst to ledere

12 Ulike tilnærminger Mangfold av teoretisk og metodisk forankring Samtalegruppe Samtale og aktivitetsgruppe Treffsted Gruppe for sosial trening Kurs i sosiale ferdigheter Psykoedukativ flerfamiliegruppe Korttidsbehandlingsgruppe med gruppeterapeutisk metode Mangfold av praktiske løsninger De fleste har et eklektisk utgangspunkt Alle legger vekt på tilpasning til AS Alle legger vekt på individuell tilpasning

13 Psykoedukativ behandling Store norske leksikon (snl.no) Ulrik Malt (av psyko- og lat. educare, 'oppdra, undervise ) Behandling av psykiske lidelser ved hjelp av pedagogiske prinsipper. Gjennom teoretiske presentasjoner og øvelser orienteres pasienten (og gjerne også pårørende) om hva man vet om lidelsen og hva pasienten selv, og pårørende, kan gjøre. Målsettingen er å øke pasientens og de pårørendes kompetansefølelse, redusere deres hjelpeløshet overfor lidelsen og dermed bedre mestringen av symptomer og vansker forbundet med den psykiske lidelsen. Psykoedukative tilnærminger har vist seg meget effektive i behandlingen av både psykoser, autisme og andre psykiske lidelser, f.eks. depresjoner.

14 Mål: Motvirke isolasjon og ensomhet Å oppleve at en ikke er alene Å få mulighet til å bli kjent med likesinnede Å dele interesser Å oppleve fellesskap Å etablere nettverk, kameratskap og vennskap Å ha noe hyggelig å gå til Å ha et treffsted Å ha et sted for å kunne avtale sosial kontakt og aktivitet utenom møtene

15 Mål: Forebygge tilleggsvansker Å ha et trygt sted med åpenhet og tillit Å kunne slappe av blant likesinnede Å vite at de andre forstår, lytter og støtter Å ha et sted som kan redusere stress Å dele erfaringer Å lære strategier for mestring i hverdagen

16 Mål: Identitetsutvikling Å utvikle selvbilde og selvtillit Å få økt selvinnsikt og refleksjon Å kunne kjenne seg igjen i andre Å føle tilhørighet blant andre med AS Å kunne snakke åpent om erfaringene med AS Å kunne snakke om vansker og interesser Å lære av andre Å lære hvordan en kan fortelle andre om diagnosen

17 Mål: Sosiale ferdigheter og kommunikasjon Gruppen er i seg selv øvelse i sosialt samspill Sosial mestring i trygge rammer Gruppen er et sted å dele praktiske, konkrete råd for bedre sosial fungering Enkelte av gruppene har mer systematisk skolering og trening i sosiale ferdigheter

18 Krav til deltakerne Har diagnosen Asperger syndrom, autisme eller sosiale og organisatoriske vansker Bevisst forhold til diagnosen Til en viss grad bearbeidet forhold til diagnosen Motivasjon for å delta Kan fungere i gruppen - prøvetid

19 Rammefaktorer Gratis (eller billig) Fast struktur Forutsigbarhet og tydelighet - Starter ofte med interessene - Konkrete avgrensede tema (relatert til AS) - Pause med småprat - Felles aktiviteter / evt. øvelser - Unngå likhet med skole Grupperegler Lytte - taletid - personvern - snakk for deg selv - respekter andre Møtetid og omfang, hyppighet og varighet Avklart i forkant

20 Tydelige ledere Sender innkallinger og påminnelser Møteledelse, tar notater og oppsummerer Sørger for god atmosfære Verner om deltakernes personlige grenser Tolker - oppklarer misforståelser Fremhever det vesentlige Kommuniser ikke om flere ting samtidig Unngår åpne eller vage ytringer - ingen hint Rett på sak

21 Evaluering SPØRRESKJEMA Ved begynnelse og slutt / etter hvert møte (Se opp for misforståelser) GRUPPEINTERVJU - FOKUSGRUPPER Ved begynnelse og slutt / etter hvert møte OBSERVASJON (fortløpende notater - logg) Sosialt samspill - Kommunikasjon Tema - Interesser Stress - Trivsel Kommentarer - Refleksjoner

22 Svært positive evalueringer fra deltakerne Nesten ikke noe frafall = trivsel Gleder seg til møtene Stressreduksjon og uttrykk for trivsel Bedre sosial fungering Tilhørighet, inkludering og kameratskap Lytter til hverandre, tar hensyn og uttrykker empati Bedre selvbilde Økt aksept av diagnosen, økt evne til å sette ord på vanskene og flinkere til å kunne fortelle andre om AS Lettet over å ha et sted der en slipper å late som om en ikke har AS

23 Gruppelederne er begeistret Alle gruppelederne uttrykker at de gjennom å drive psykoedukative grupper har lært svært mye om AS. De er blitt bedre i stand til å kommunisere med og forstå personer med AS. Erfaringene fra dette arbeidet har styrket dem i deres veilederfunksjon. Tjenestene de representerer har oppnådd kompetanseutvikling, tjenesteutvikling og positivt omdømme. Det vektlegges særlig at en med dette arbeidet har økt det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet.

24 Litteratur: Martinsen H., Nærland T., Steindal K, von Tetzchner S: Barn og ungdommer med Asperger-syndrom 1 Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet. Gyldendal akademisk, Oslo 2006 Martinsen H. og von Tetzchner S. (Red.): Barn og ungdommer med Asperger-syndrom 2 Perspektiver på språk, kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning. Gyldendal akademisk, Oslo

25

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD

Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Smarttelefon som stressreduserende hjelpemiddel for studenter med Asperger syndrom eller ADHD Kari Steindal Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo universitetssykehus http://www.autismeenheten.no/

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE En orientering til foreldre barnehagepersonell lærere skoleledere saksbehandlere som kan sikre synshemmede barn og unge full likestilling og deltakelse Utgitt av Norges

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer