30 år med Charnley i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30 år med Charnley i Norge"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni Nr årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset i Møre og Romsdal. Overlege Kjell Matre hadde nettopp kommet tilbake fra England hvor Charnley-Feberen var i god gang. Han valgte å ta dette konseptet med hjem til Norge, da dette allerede hadde 10 års oppfølgingstid i England. Da Overlege Matre skulle starte opp med Charnley i Norge måtte sykehuset hente inn protesene direkte fra England, siden forhandlernettet ikke var riktig utbygget her i landet. Dette ble starten på en fantastisk Charnley utvikling i Norge. Fortsettelse neste side John Charnley, Side 30 år med Charnley i Norge 1-3 Charnley brukermøte 3 Hoftedugnad ved Sentralsykehuset i Hedmark 4 INNHOLD Duraloc usementert acetabulum 6 AAOS 2001, San Fransisco 7 LCS brukermøte, Skottland 8 CCJP 2001, Florida 10 Club Corail, invitasjon 11 Walter Lorenz Surgical - nye produkter S-Rom Oblong kopp 14 OrtoMedic Open 2001, inv. 14 Vårmøte øre - nese - hals 15 Atmos C 21 og C 31 15

2 Første generasjon Charnley proteser På slutten av 1972 fikk firmaet Norgas AS i Oslo agenturet på Charnley protesen gjennom sin nyetablerte avtale med produsenten Chas. F. Thackray i Leeds. Norgas var først og fremst kjent gjennom sin gassproduksjon og leveranser av gassmedisinsk utstyr til sykehusene. De hadde imidlertid en etablert medisinsk avdeling som så det som en stor utfordring å starte opp på det ortopediske markedet i Norge. Dr. Kjell Matre, Norges første Charnley operatør I 1973 begynte både Kysthospitalet i Hagevik v/overlegene Milan Rait og Brinchmann-Hansen og Sandnes Sjukehus v/overlege Sverre Skeie opp med protesen. I den anledning var Sandnes Sjukehus det første sykehuset i Norge som tok i bruk «Green- House» på operasjonsstuen som skulle brukes til protesekirurgi. Fra den dagen var det Rogaland og overlege Skeie som sto i spissen for Charnley bølgen i Norge. Tallet på alle de besøkende som kom, først til Sandnes og så til Sentralsjukehuset i Rogaland, har vi ikke oversikt over, men nesten samtlige av de som skulle starte opp med Charnley protesen var på besøk her. Her fikk de en grundig gjennomgang av operasjonsteknikken som var satt i system hos overlege Skeie. Vi ønsker her å gi en stor takk til Sentralsjukehuset i Rogaland ved daværende overlege Sverre Skeie og hans kollegaer på legesiden. Også en stor takk til operasjonsavdeling med operasjonssykepleierne som gjorde dette mulig. I Norge var det på den tiden Christiansen-protesen som var den dominerende. Overlege Tor Christiansen var uten tvil en stor innovatør i norsk ortopedi og det Skisse laget av Charnley som viser et instrument som han ville lage i sitt eget verksted Dr. Sverre Skeie tildeles Kongens fortjenestemedalje i gull av Fylkesmannen i Rogaland var ikke få pasienter som hadde meget stor hjelp av hans protese. Imidlertid begynte man å se problemer hvor protesen hadde sittet inne i mer enn 5 år, og flere begynte å se etter andre alternativer. Charnley hadde på dette tidspunktet mer enn 10 års erfaring med sin protese og de resultatene som ble produsert var enestående. Dette var nok hovedårsaken til at så mange norske sykehus etter hvert valgte Charnley protesen som sitt alternativ. Årene gikk og protesen spredte seg utover hele landet. Først som en «kyst-protese» så til resten av landet. Charnley protesen var i bruk fra Kirkenes i nord til Farsund i syd og Stord i vest til Kongsvinger i øst. Det er mye som har skjedd gjennom disse tredve årene. Materialet i protesen har blitt forbedret, slik at frakturerte stammer tilhører historien. Ogee-koppen så dagens lys i 1982, og ikke minst har instrumentene blitt forbedret. Da John Charnley døde i 1982 var det mange som trodde at også protesen ville dø sakte ut. Men her tok de feil. Fortsettelse neste side

3 Charnley brukermøte Ålesund 3. april 2001 Det er i år 30 år siden Charnley protesen første gang ble tatt i bruk i Ålesund. Hofteprotese som behandling for ødelagt hofteledd har etter hvert blitt en veletablert og bra dokumentert behandling. Det er også kjent at protesene kan medføre problemer på sikt. Blant personalet ved Ortopedisk avdeling, Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, var det både interesse for og behov for en gjennomgang av protesekirurgien. 3. april ble det i samarbeid med Ortomedic AS laget en Charnley informasjonsaften. Vi fikk en historisk oversikt over totalprotesens utvikling fra starten med de første forsøkene på sementfrie proteser. På 60-tallet kom de sementerte protesene og endelig de nye sementfrie protesene, dog med varierende resultater. I de senere år har man oppnådd gode resultater med begge typer proteser. Det ble nevnt viktigheten av materialbruk, design og ikke minst håndverk. Den første Charnley protesen i Norge ble altså satt inn i Ålesund ved overlege Kjell Matre, noe som naturlig ble vektlagt på møtet. Ikke alle av personalet var klar over dette. Det ble gjort rede for en del av komplikasjonene ved totalprotesene, med spesiell vekt på de alvorlige og langsiktige, som osteolyse, løsning og større bentap, eventuelle frakturer etc. Det ble også gjennomgått hvordan man kan redusere komplikasjonene ved bruk av nyere metoder som benimpaksjon og bl.a. hvilken viktig plass Benbanken har. En rekke mer eller mindre dramatiske eksempler ble vist, både før og etter behandling. Kjell Thygesen overrekker en gave til Dr. Harald Eikrem for 30 år med Charnley ved sentralsykehuset i Møre- og Romsdal Det ble gjort en kort redegjørelse om oppfølgingen av dagens hoftekirurgi (Hofteregisteret) slik at man kan justere kursen i hoftekirurgien, om dette er nødvendig. Tilbakemeldingene fra møtedeltagerne går på at dette var et svært vellykket tiltak og en nyttig gjennomgang der historikken og problemene på lang sikt ble belyst. Harald Eikrem avd. overlege Ortopedisk avdeling Forsettelse fra side 2 Professor Mike Wroblewski og dr. John Older var de to som fulgte Charnley-systemet videre internasjonalt. Og dette ga også stor trygghet i Norge, slik at det var et fåtall som sluttet med protesen. På det meste var ca. 60 % av de sementerte protesene i Norge Charnley. I dag, 30 år etter er fortsatt Charnley protesen den klart dominerende i Norge. Årsaken til dette er uten tvil at gjennom lang tid, år etter år, har protesen dokumentert utmerkede langtidsresultater. Neste år feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Dette vi bli behørlig markert både her i Norge og ikke minst internasjonalt. Og det er ingen tvil om at protesen har en god historie bak seg, men fortsatt en stor fremtid foran seg og fortsatt store muligheter i fremtiden. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle som har vært med å gjort dette 30 års jubileet av Charnley protesen i Norge mulig. Hver enkelt lege og sykepleier, fysioterapeut og sengepost, som alle har vist oss og Charnley protesen den tillit at den fortsatt er 1. valget av implantater innen hoftekirugien i Norge. Kjell Thygesen, markedsjef i OrtoMedic AS

4 Hoftedugnad på Sentralsykehuset i Hedmark, Elverum Siden 15. september i fjor har sentralsykehuset i Hedmark, Elverum gjort 106 hofter i helgene på dugnad. Vi har møtt avdelingsoverlege Tore Kristiansen i forbindelse med at dugnaden foreløpig er avsluttet. Hva var bakgrunnen for at dere dro i gang med denne hoftedugnaden? Vi hadde en helt uholdbar venteliste på uprioriterte elektive pasienter både til innleggelse og dagkirurgi som var oppe i 1 år. Dette var begrunnelsen for at vi har kjørt konsekvent 6 hofteoperasjoner annenhver helg. Vi har tatt inn 6 hoftepasienter på torsdag, som vi da har operert lørdag og søndag. Grunnen til at vi tok pasientene inn på torsdag er at vi har ingen innskrivninger på torsdag. På fredag gjøres kun dag-kirurgi. Derfor er det god kapasitet til journalskriving, røntgen og prøvetaking. Operatørteamet har bestått av en overlege og en assisterende lege. Har det vært noen problemer med å få folk til å stille opp. Det er jo et stort apparat som settes i gang med en slik dugnad. Intensiv, posten, sterilsentralen, rengjøringspersonalet osv.? Et slikt dugnadsteam består av 15 personer, så vi var spente på dette før vi hadde den første helgen, pionerhelgen. Vi visste dette kunne være vanskelig. Først og fremst fordi vi kunne få problemer med å dekke vakansvakter, men det har vist seg at det problemet har vi ikke hatt i det hele tatt. Folk har vært ualminnelig villig til å være med og man har kommet fram til en avtale med en god lønn. Videre skulle ingen kun sette seg opp på helgedugnad, man måtte Dr. Tore Kristiansen Dr. Helge Wangen, Dr. Svein Nordaas, Spl. Elisabeth Hagen, Spl. Anne Marit Bergseth, Dr. Ola Gjøra og Dr. Tore Kristiansen

5 også ta vakanser. Så i stedet for å få problemer med vakanser så løste vi det problemet også. En slik hoftedugnad er ikke gratis, hvordan har dere løst den økonomiske siden av dette prosjektet? Vi har løst dette med at sykehusledelsen og vi har spilt på lag. Noe måtte gjøres og direktør Metliaas så at ekstrainnsats på egen fritid skal belønnes. Det betyr høyere lønn, men når vi ikke har kapasitet til å gjøre dette innenfor vanlig arbeidstid må vi bruke operasjonsstuene ellers i uka når de står tomme. Men hvem betaler gildet? 106 hofter ekstra fra september til nå må jo koste. Har fylket bevilget penger? Nei fylket har overhodet ikke stilt noen midler til rådighet. De har vært litt tvilende til dette. Et argument mot var at de var redd for at sykepleiere og leger skulle gå ned i for eksempel redusert stilling og jobbe prosjekt til en høyer lønn og det kan jo være en bomerang. Men dette har ikke skjedd. Det er jo blitt et økt forbruk av proteser og operasjonsutstyr.men dette hadde vi jo brukt allikevel hadde vi hatt større kapasitet på ordinær arbeidstid, for eksempel en ekstra stue. Køen var jo der. Det eneste ekstraordinære er jo lønnsutgiftene. Utgangspunktet vårt var at vi hadde uholdbart lange ventelister som vi måtte gjøre noe med. Dette målet har vi nådd og vi har ingen venteliste for elektive pasienter, kun «arbeidsliste». Du er ikke redd for spørsmål av typen, om at det bare er hoftepasientene dere bryr dere om? Dette har jo vært nevnt i media, og jeg skjønner godt at den misforståelsen kommer. Men det er slik at vi av ren teknisk enkelthet kjører et samlebåndsprinsipp, fordi det er enklere å kjøre 3 hofter etter hverandre enn å ta ulike operasjoner med hensyn til oppdekking, innstilling av bord etc. Videre frigjøres det kapasitet til å ta andre inngrep på ordinære arbeidsdager. Dere er nå ferdig med dugnaden. Er det kun midlertidig eller vil dere, avhengig av etterspørselen, starte opp igjen? Vi vil til enhver tid benytte oss av dugnad ved behov. Skulle det gjennom sommeren hope seg opp igjen så smeller vi til. Men vi har nådd det målet som vi satte oss. Og det nådde vi lenge før det vi hadde drømt om. Dette har gått helt knirkefritt. Så dere er godt rustet i en tid hvor pasienten selv kan velge sykehus? Ja, så ubetinget. Er du overrasket over at ikke flere sykehus driver prosjektjobbing i helgene? Det er noen få sykehus som fra tid til annen driver med bl.a hofter i helgene, men jeg tror problemet er at de ikke får med seg sykehusledelsen. Vi har kunnet drive med denne helgedugnaden fordi de ansatte og sykehusledelsen har spilt på lag. Er det aktuelt å gjøre en slik drive for andre operasjoner, for eksempel knær? Ja, om det skulle være nødvendig kan vi jo gjøre det. Hvis det skulle hope seg opp med knær. Eller vi kan kjøre dagkirurgi. Hvordan har reaksjonene fra pasientene vært? Utelukkende positivt. De er takknemmelig for at vi stiller opp på vår fritid for å operere hofter. Dette fikk undertegnede bevis på da vi gikk opp på posten og besøkte de to foreløpig siste dugnadspasientene; Petra Gerd Omdal fra Trysil og Gerd Karin Nomestad fra Osen. Betyr det at dere kan ta pasienter fra andre sykehus? Det er jo fritt sykehusvalg og pasientene kan ta kontakt og har faktisk allerede gjort dette. Dr. Mads Falck mellom Petra Gerd Omdal og Gerd Karin Nomestad

6 DURALOC usementert acetabulum suksessen fortsetter! Keramikk/keramikk Med over implanterte kopper siden starten i 1990 er Duraloc den mest implanterte sementfrie acetabulum komponenten i verden. Koppen har vært i bruk i Norge siden 1993 og brukes på en rekke norske sykehus. Duraloc koppen finnes i dag med to ulike belegg, Porous coating og Duofix som er porocoat belagt med hydroxylapatite. Innleggene til koppen fåes med standard polyetylen og det nye cross-linked polyetylenet; Marathon. Videre kan man også benytte keramikk mot keramikk. Duraloc kan nå også leveres i en «constrained» versjon som låser hodet i koppen ved repeterende luksasjon. Metallskjellene fåes fra 38 mm til 80 mm diameter med og uten skruehull for fiksering. Dette gjør at Duraloc kan brukes i så vel primære operasjoner som revisjoner med store bentap.

7 AAOS 2001 San Fransisco 28. februar - 4. mars Årets AAOS møte gikk av stabelen i San Fransisco i begynnelsen av mars. Det var med stor spenning vi reiste over til årets møte, da vi har hatt følelsen av at interessen for AAOS har vært noe dalende, spesielt fra internasjonale deltagere. Vi kan imidlertid slå klart fast at interessen for dette møtet er kanskje større enn noensinne. En av årsakene til den store interessen i år var kanskje San Fransisco. Det er ingen tvil om at denne byen er som en magnet på mange mennesker det kan man forstå når en ser mangfoldet av opplevelser som San Fransisco kan tilby. Det var i år registret mer enn delegater, og ca var fra næringslivet, så det var nok et av de største møtene som har vært arrangert. Hva er det som holder oppe interessen for mammutmøter som dette? Jo, nettopp mangfoldet og at alle deler av ortopedien omtales. Det faglige innholdet var i år på et meget høyt nivå, var rapportene vi fikk fra de norske ortopedene vi snakket med. Det var ikke mangel på representanter fra Norge i år. Vi anslo antallet til rundt 50 ortopeder som hadde tatt turen til California s solrike kyst. Når det gjelder den store utstillingen i forbindelse med møtet, var nok den større enn noensinne. Noe som slo oss fra OrtoMedic var at de største firmaene stadig blir større og at det blir mindre plass til de små. Dette er en utvikling vi ikke bare ser i vår bransje de store ønsker å bli større. Dr. Arild Ulvestad og Øyvind Roaas, OrtoMedic; i hyggelig passiar To av hoftens internasjonale gentlemen, norgesvennene Prof. Mike Wroblewski og Dr. John Older Dr. Per Siewers på en tett besøkt DePuy-stand Dr. Geir Andreassen og Erik Johansen, OrtoMedic

8 LCS brukermøte Peterhead mai 2001 Det 3. LCS-Brukermøtet ble i år arrangert i fiskerbyen Peterhead på nordvestkysten av Skottland. Samtidig var det også en markering av OrtoMedics femtenårsdag. Det var svært god deltagelse, og med et par unntak var samtlige avdelinger som bruker LCSprotesen representert. Etter en grytidlig avgang fra Gardermoen fredag 4. mai kom vi etter tre frokoster (en hjemme og en på hvert fly) via Stavanger til Aberdeen på morgenkvisten. Vi ble så kjørt i buss til Peterhead gjennom et vakkert kupert landskap. Været var flott gjennom hele helgen, noe som i følge de innfødte var uvanlig på denne tid av året. Vi bodde og hadde møtene på MacDonald Waterside Inn, et meget fint og hyggelig sted som har lite til felles med det vi vanligvis forbinder med navnet. Etter en god lunsj ble møtet åpnet av Kjell Thygesen. Odd Warholm, som var faglig ansvarlig, hadde lagt opp et meget interessant program for begge dagene. Første del var en gjennomgang av pre-, per- og postoperative rutiner. «Hvordan gjør DU det?». Det ble en nyttig og informativ dialog mellom et panel bestående av erfarne ortopeder fra klinikker med svært ulike profiler og «salen». Rutinene ble gjennomgått ned til minste detalj også med tanke på operasjonsteknikk. sante undersøkelser som svenskene har lengre erfaring med enn oss. Vi gikk så gjennom mobiliseringsrutiner, den nye uni-protesen og til slutt Case- Reports. Neste dag begynte med en serie glimrende forelesninger av David Beverland. Han arbeider ved et elektivt sykehus i Belfast hvor de bl. a. gjør 700 kneproteser i året. Han fortalte om sine komplikasjoner etter over 2000 LCS-proteser. Dette i tillegg til den evige diskusjonen patellaprotese eller ikke, var både interessant og underholdende. Vi fikk til slutt «Surgical tips for the Dr. David Beverland, Belfast Hospital Faglig ansvarlig Dr. Odd Warholm, Vestfold sentralsykeus At vi kom frem til noen generell enighet på alle punkter ville være å overdrive. Det var mange gode tips å ta med, og man får velge ut det som passer best for egen virksomhet. Deretter kom innslag fra Sverige med RSA undersøkelser av «A-P glide vs Rotating plattform» presentert av Ronny Lövdahl fra Karlskrona og «Digital måling av plastslitasje» av Jan Minde fra Gällivare. Begge deler interes- Dr. Peter Aaser, Martina Hansens Hospital

9 Fornøyde deltagere LCS R.P» og fra en mann med så god erfaring er det verdt å ta med seg. Dessverre ble det lite tid til å diskutere revisjoner. Dette bør få mer plass ved neste møte, da revisjoner uten tvil etter hvert også blir en del av vår hverdag. Vi avsluttet det faglige med Case-Reports og diskusjon. Ettermiddagen begynte med busstur gjennom høylandet i Aberdeeshire, hvor høydepunktet var besøk i Glenlivet destilleri. Vi fikk en grundig gjennomgang av fremstilling og lagring av whisky, men bare en smaksprøve. Til gjengjeld var denne av utsøkt kvalitet. Guiden var utrolig kunnskapsrik og et oppkomme av historier, blant annet om forholdet mellom Skottland og Norge. Aftenen var skotsk, sekkepipemusikk og folkedans. Det var mye god mat og drikke til ut i de små timer. Søndagen var viet friluftsaktiviteter som golf og leirdueskyting (uten smell og kruttlukt). LCS-Brukermøte er et nyttig/ nødvendig forum for oss som bruker protesen. Panelet: Dr. Knut Rokstad, Dr. Thorbjørn Grøntvedt, Dr. Knut Brevig og Dr. Elling Alvik Vi kan diskutere den rent operativ tekniske delen og vi kan også lufte problem og komplikasjoner. Kvaliteten på vårt arbeid vil gjennom dette uten tvil forbedres. Møtene har til nå vært velbalanserte med tanke på faglig innhold, kultur og sosialt samvær. Vi har hatt tre møter og jeg håper dette kan bli en årlig tradisjon. Overlege Peter Aaser Martina Hansens Hospital Dr. Vidar Berg debuterer som sekkespiller (med hjelp)

10 Orlando, Florida desember Det å legge et årlig møte så tett opp under jul, kan kanskje tyde på at ortopedene «over there» ikke har særlig forventningspress når det gjelder juleforberedelser i heimen. Harde forhandlinger om lov til å reise på et slikt tidspunkt måtte nok føres i heimene hos de fleste deltakerne, men med løft om amerikapakke under treet... I en OrtoMedic versjon av «Gutta på tur» la vi i vei, ni mann og ei frille, inklusive tre erfarne reiseledere med det ene mål for øyet å ajourføre våre egne kunnskaper i protesekirurgi med siste nytt fra «Olympens guder». At det hellige fjell for anledningen befant seg i Florida og at innkvarteringen på Marriott Orlando World Center var relativt komfortabelt, var det ingen av oss som fant grunn til å beklage. Alle som har bivånet amerikanske ortopeders utenat kapplesning med egne slides i tre timer før første kaffepause, fra klokken halv åtte om morgenen til klokken syv om kvelden, vet at det er nødvendig med minst to døgns tilvenning til tidsforskjellen for i det hele tatt å holde seg våken under slike seanser. Selv om de pedagogiske sider ved et slikt verbalt råkjør kan diskuteres, ble samme problemstilling gjerne belyst fra flere vinkler. Eksempelvis ble det ved kontroversielle problemstillinger gjerne belyst fra flere vinkler av to foredragsholdere som argumenterte for stikk motsatte synspunkter, ofte svært morsomt, og gjennom en Norske deltagere ved CCJR paneldebatt der en moderator spurte paneldeltagerne om deres praksis. Alle som har vært en stund i bransjen, må uansett «trosretning», akseptere at dagens protesekirurgi ikke er bygd over felles lest, men at flere forskjellige konsepter har vist seg å fungere. Det er heller ingen nyhet at medisinske sannheter har geografiske begrensninger. Amerikanernes standhaftige motvilje mot beinsement synes å være forankret i egen historieløshet. Merill Ritter stilte innledningsvis spørsmålet: Have we not learned from our mistakes? med adresse til bl.a. en gammel hedersmann som Bill Harris, som hevdet at crosslinked polyethylen er så slitesterk at han ville anbefale å gå opp i hodediameter basert på 1 års klinisk erfaring! For øvrig ble de aller fleste detaljer og kontroverser rundt protesekirurgi i hofte og kne behandlet utførlig av advokater både for og mot det meste, med konsensus eller dissens i panelet etterpå. Den videnskapelige delen av turen ble også meget vel registrert av vertskapet. Den golf-frelste delen av selskapet trosset alligatorer og klapperslanger og lette fryktløst etter sine små hvite baller også utenfor den grønne plenen. Enkelte garvede golfere ga fullstendig blaffen i banemannskapets og Skjæråsens anmodning om at du ska itte trø i graset, og kjørte sine biler helt inn på greenen. For støttemedlemmer av organisasjonen Leger mot golf, ble det arrangert utflukt til Kennedy Space Center og Sea World, foruten shoppingtur til Florida Mall, hvor de hjemmeværende familiemedlemmers

11 Dr. Fretheim «kongsvinger» til 20 i stil utenfor konferansehotellet Dr. Odd Granlund - SiA, Dr. Otto Schnell Husby,RiT, Anders Sundal og John Erik Strømberg, OrtoMedic AS og Vigdis Kvitland i Sea World. ønskelister ble brukt som guide til kapitalismens Mekka. Til de hjemmeværende skal det sies at de fleste av deltagerne gjorde timelange botsøvelser på Mallen, på jakt etter de riktige Amerikagavene, selv om en radarvarsler nok havnet under flere juletrær, diskret pakket fra julenissen til far. Likevel av alt imponerende i den Nye verden, fra romferger og måneraketter til dresserte spekkhoggere er det en opptreden av en av våre egne, fra Hedemarkens dype skoger, som gjorde det mest uforglemmelige inntrykk. Etter en opplevelse av en middag på en japansk restaurant spaserte hele reiseselskapet til Pleasure Island, som er langt mer uskyldig enn det høres ut. Da Mr. Whitesocks sviktet sitt publikum, tro Mr. Kristiansen til med en scenetolkning av en Turlte Dove som det gikk gjetord om langt inn i Universal Studios og som umiddelbart rangerte ham blandt de store karakterkomikerne på linje med Brødrene Marx. På vegne av alle turdeltagerne takk for en på alle måter vellykket tur! Odd Granlund Sentralsykehuset i Akershus Club Corail møte SAS Radisson Park Hotell, Fornebu juni 2001 Iforbindelse med at Corailprotesen er 15 år har OrtoMedic AS gleden av å invitere til vårt andre Club Corail møte. I år som for to år siden er det Professor Olav Reikerås som er faglig ansvarlig. Hensikten med møtet er å samle så mange som mulig av Corail-brukerne i Norge, slik at vi sammen kan diskutere de ulike aspektene ved Corail, KAR, og Reef, samt Tropic og Lagoon. Programmet vil blant annet omfatte langtidsoppfølging av Corail, resultater fra det norske ledd-registeret, Corail/Kar/Reef i revisjoner og Corail i bruk på yngre pasienter. Fakultetet vil bestå av Artrogruppen, D. Hardy fra Belgia, vår keramikkleverandør Ceramtec, og flere av våre norske ortopeder med lang erfaring med Corail protesen. Møtet vil også inneholde et «Case-Forum», hvor deltagerne kan bringe med seg røntgenbilder av sine problemkasustikker. For deltagelse kontakt: Kjell Thygesen eller Thor Arne Valle, OrtoMedic AS

12 OrtoMedic en komplett leverandør av produkter innen cranio-maxillo-facialkirurgi Walter Lorenz Surgicial og OrtoMedic AS er nye samarbeidspartnere i Norge. Fra våren 2001 overtok OrtoMedic AS som eksklusiv distributør i Norge for Walter Lorenz. Walter Lorenz Surgical ble etablert for 30 år siden, som leverandør av produkter til cranio-maxillo-facialkirurgi. Selskapet er amerikansk med hovedkontor i Jacksonville, Florida. Siden 1996 har selskapet hatt eget Europa-kontor i Freiburg, Tyskland. Produktutviklingen skjer i nært samarbeid med internasjonalt kjente kirurger og har skapt nye muligheter for behandling av skader og deformiteter hos denne gruppen pasienter. OrtoMedic har siden starten i 1986 vært en aktør i markedet for nevro-, ansikts- og kjevekirurgi. De siste 2 årene har vi dessverre ikke hatt en komplett linje for disse kirurgiske spesialitetene. Dette var en lite tilfredsstillende situasjon. Med agenturer som Walter Lorenz Surgical, Mizuho (aneurysmeclips), PMT (Halovest) og Rudolf GmbH (kirurgiske instrumenter), er det en stor glede at OrtoMedic igjen kan framstå som en komplett leverandør av spesialutstyr og «Know How» for det norske fagmiljøet. 2,4 mm Locking Recon Walter Lorenz nye rekonstruksjon- og fractursystem for underkjeven inneholder en unik 2-delt låseskrue. Ved å benytte en skrue med avtagbart skruehode, kan kirurgen nå utøve en mer nøyaktig og raskere rekonstruksjon av underkjeven. Locking Recon kan leveres med et stort utvalg av perforerte plater og skruer i flere størrelser.

13 OrtoMedia vil her kort presentere noe av produktutvalget til Walter Lorenz Kjeve- og ansiktskirurgi Combosett i titan 1,0-2,4 mm Locking Recon, rekonstruksjonssystem med mulighet for condyl protese TMJ-protese, crom-cobolt stamme og polyetylen fossa Distraksjonsutstyr for både underkjeve og mellomansikt Nevrokirurgi Nevrokirurgisk sett i titan LactoSorb Resorberbare skruer og plater Mimix, biokompatibel beinsement RapidFlap titanklemmer for feste av beinlapper Thoraxkirurgi PectusBar, ikke-blodig behandling av pectus excavatum Instrumenter Spesial og generelle kirurgiske instrumenter Walter Lorenz RapidFlap systemet Riktig ergonomiske instrumenter sikrer en rask og enkel fiksering av benlapper med RapidFlap titanklemmer. Klemmene fåes i 3 størrelser mm mm mm

14 S-ROM Oblong kopp S-ROM Oblong kopp er en usementert acetabularkopp som er indisert til bruk ved store defekter i acetabulum som ved «High Hip Center» og Paprosky type 2B, 2C og 3A. Koppen er laget i titan legering med porus coated overflate. Koppen er i størrelsene 51, 54, 57, 60, 63 og 66 mm diametre med ett «utbygg» på 15 mm eller 25 mm. Man reamer først i acetabulum med vanlig hemisfæriske reamere. Deretter velger man størrelsen på utbygg ved å prøve dette med prøvekopp. Med spesialkonstruert reamer, reames defekten for å gi plass til utbygget. Koppen settes deretter på plass og kan ytterligere fikseres med inntil 6 skruer. Man velger så liner, som finnes i ulike typer. Til denne koppen kan også constrained liner brukes. Spesial reamer Reaming av defekt Koppen er på plass OrtoMedic Open 2001 OrtoMedic AS inviterer for første gang til OrtoMedic Open OrtoMedic Open vil finne sted på Borre Golfbane mandag 25. juni. Turneringen er åpen for leger med tilknytning til ortopedisk kirurgi og Ø-N-H. Turneringen vil bli spilt som stableford med fullt handicap. Handicap kort eller grønt kort må fremvises før start. Premieutdeling med servering vil bli umiddelbart etter turneringen. Turneringen er også kvalifisering til DePuy Scandinavia`s nordiske finale som blir spilt i Sverige 31. august og 1. september. Ønsker du å delta må du sende din påmelding senest 21. juni til: Kjell Thygesen, OrtoMedic AS på fax nr eller

15 Vårmøte for øre - nese - hals leger Fredrikstad juni IFredrikstad var 105 av landets spesialister innen øre - nese - hals samlet til vårmøte. Avdelingsoverlege Asbjørn Elgen og hans kollegaer ved Sentralsykehuset i Fredrikstad hadde laget et godt program, både faglig og sosialt. OrtoMedic AS og Atmos Medizintechnick GmbH (samarbeidspartnere i 15 år) presenterte to nye undersøkelsesenheter. Atmos C 21 og C 31 Disse består av en funksjonsmodul, og en instrumentmodul. Enhetens innhold/utstyr kan tilpasses den enkeltes behov. Atmos C 31 Atmos C 21

16 OrtoMedia ønsker sine lesere en nyyydelig sommer! OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2011 årg. 8 Nordlandsklinikken 50 år UNN Breivika 20 år Åsgård 50 år Direktøren for det hele Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)

SynHør-bladet. 21. årgang. Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 21. årgang Nr 6-2012 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) Innhold Styrets hjørne 3 Trådløs, men ikke rådløs 5 Min opplevelse: tur til Bologna 6 Julehilsen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE

NYTT 2/15. 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir. NORILCO, Norsk forening for personer med. stomi, reservoar og mage-/tarmkreft ÅRGANG UTGAVE ÅRGANG 45 UTGAVE 248 NUMMER 2/15 NORILCO, Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft NYTT Jakten på kreftkuren 40-års jubilanten NORILCO Nordland Vinterleir NY Soft Convex generasjon

Detaljer

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no

FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no FAGBLAD FOR AUDIOGRAFER NR. 2-2010 www.audiograf.no NAS AAA Samhandlingreformen Illustrasjon: Shutterstock Audiografen nr. 2-2010 Best kvalitet for alle som krever mer Vår nye avanserte produktfamilie

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det.

UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17. Bladet er ditt, men la også gjerne noen andre få lese det. BLADET FOR AMPUTERTE/PROTESEBRUKERE 3/2010 UMULIG? IKKE FOR DENNE MANNEN 8-10 METTE-MARIT OM Å INKLUDERE ALLE 6-7 LESERTORGET 16-17 MEDLEMSBLAD FOR MOMENTUM, FORENINGEN FOR ARM OG BENPROTESEBRUKERE Bladet

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Moden for lederrollen

Moden for lederrollen Barents Rescue viser at Politiet er: Moden for lederrollen 16.09.2005 LØSSALG KR 45,- NR 9 Ønsker ny spesialdomstol side 6-7 Ville jobbe fikk ikke lov side 12-13 Kan spare millioner side 22-23 Defence

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer