30 år med Charnley i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30 år med Charnley i Norge"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni Nr årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset i Møre og Romsdal. Overlege Kjell Matre hadde nettopp kommet tilbake fra England hvor Charnley-Feberen var i god gang. Han valgte å ta dette konseptet med hjem til Norge, da dette allerede hadde 10 års oppfølgingstid i England. Da Overlege Matre skulle starte opp med Charnley i Norge måtte sykehuset hente inn protesene direkte fra England, siden forhandlernettet ikke var riktig utbygget her i landet. Dette ble starten på en fantastisk Charnley utvikling i Norge. Fortsettelse neste side John Charnley, Side 30 år med Charnley i Norge 1-3 Charnley brukermøte 3 Hoftedugnad ved Sentralsykehuset i Hedmark 4 INNHOLD Duraloc usementert acetabulum 6 AAOS 2001, San Fransisco 7 LCS brukermøte, Skottland 8 CCJP 2001, Florida 10 Club Corail, invitasjon 11 Walter Lorenz Surgical - nye produkter S-Rom Oblong kopp 14 OrtoMedic Open 2001, inv. 14 Vårmøte øre - nese - hals 15 Atmos C 21 og C 31 15

2 Første generasjon Charnley proteser På slutten av 1972 fikk firmaet Norgas AS i Oslo agenturet på Charnley protesen gjennom sin nyetablerte avtale med produsenten Chas. F. Thackray i Leeds. Norgas var først og fremst kjent gjennom sin gassproduksjon og leveranser av gassmedisinsk utstyr til sykehusene. De hadde imidlertid en etablert medisinsk avdeling som så det som en stor utfordring å starte opp på det ortopediske markedet i Norge. Dr. Kjell Matre, Norges første Charnley operatør I 1973 begynte både Kysthospitalet i Hagevik v/overlegene Milan Rait og Brinchmann-Hansen og Sandnes Sjukehus v/overlege Sverre Skeie opp med protesen. I den anledning var Sandnes Sjukehus det første sykehuset i Norge som tok i bruk «Green- House» på operasjonsstuen som skulle brukes til protesekirurgi. Fra den dagen var det Rogaland og overlege Skeie som sto i spissen for Charnley bølgen i Norge. Tallet på alle de besøkende som kom, først til Sandnes og så til Sentralsjukehuset i Rogaland, har vi ikke oversikt over, men nesten samtlige av de som skulle starte opp med Charnley protesen var på besøk her. Her fikk de en grundig gjennomgang av operasjonsteknikken som var satt i system hos overlege Skeie. Vi ønsker her å gi en stor takk til Sentralsjukehuset i Rogaland ved daværende overlege Sverre Skeie og hans kollegaer på legesiden. Også en stor takk til operasjonsavdeling med operasjonssykepleierne som gjorde dette mulig. I Norge var det på den tiden Christiansen-protesen som var den dominerende. Overlege Tor Christiansen var uten tvil en stor innovatør i norsk ortopedi og det Skisse laget av Charnley som viser et instrument som han ville lage i sitt eget verksted Dr. Sverre Skeie tildeles Kongens fortjenestemedalje i gull av Fylkesmannen i Rogaland var ikke få pasienter som hadde meget stor hjelp av hans protese. Imidlertid begynte man å se problemer hvor protesen hadde sittet inne i mer enn 5 år, og flere begynte å se etter andre alternativer. Charnley hadde på dette tidspunktet mer enn 10 års erfaring med sin protese og de resultatene som ble produsert var enestående. Dette var nok hovedårsaken til at så mange norske sykehus etter hvert valgte Charnley protesen som sitt alternativ. Årene gikk og protesen spredte seg utover hele landet. Først som en «kyst-protese» så til resten av landet. Charnley protesen var i bruk fra Kirkenes i nord til Farsund i syd og Stord i vest til Kongsvinger i øst. Det er mye som har skjedd gjennom disse tredve årene. Materialet i protesen har blitt forbedret, slik at frakturerte stammer tilhører historien. Ogee-koppen så dagens lys i 1982, og ikke minst har instrumentene blitt forbedret. Da John Charnley døde i 1982 var det mange som trodde at også protesen ville dø sakte ut. Men her tok de feil. Fortsettelse neste side

3 Charnley brukermøte Ålesund 3. april 2001 Det er i år 30 år siden Charnley protesen første gang ble tatt i bruk i Ålesund. Hofteprotese som behandling for ødelagt hofteledd har etter hvert blitt en veletablert og bra dokumentert behandling. Det er også kjent at protesene kan medføre problemer på sikt. Blant personalet ved Ortopedisk avdeling, Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, var det både interesse for og behov for en gjennomgang av protesekirurgien. 3. april ble det i samarbeid med Ortomedic AS laget en Charnley informasjonsaften. Vi fikk en historisk oversikt over totalprotesens utvikling fra starten med de første forsøkene på sementfrie proteser. På 60-tallet kom de sementerte protesene og endelig de nye sementfrie protesene, dog med varierende resultater. I de senere år har man oppnådd gode resultater med begge typer proteser. Det ble nevnt viktigheten av materialbruk, design og ikke minst håndverk. Den første Charnley protesen i Norge ble altså satt inn i Ålesund ved overlege Kjell Matre, noe som naturlig ble vektlagt på møtet. Ikke alle av personalet var klar over dette. Det ble gjort rede for en del av komplikasjonene ved totalprotesene, med spesiell vekt på de alvorlige og langsiktige, som osteolyse, løsning og større bentap, eventuelle frakturer etc. Det ble også gjennomgått hvordan man kan redusere komplikasjonene ved bruk av nyere metoder som benimpaksjon og bl.a. hvilken viktig plass Benbanken har. En rekke mer eller mindre dramatiske eksempler ble vist, både før og etter behandling. Kjell Thygesen overrekker en gave til Dr. Harald Eikrem for 30 år med Charnley ved sentralsykehuset i Møre- og Romsdal Det ble gjort en kort redegjørelse om oppfølgingen av dagens hoftekirurgi (Hofteregisteret) slik at man kan justere kursen i hoftekirurgien, om dette er nødvendig. Tilbakemeldingene fra møtedeltagerne går på at dette var et svært vellykket tiltak og en nyttig gjennomgang der historikken og problemene på lang sikt ble belyst. Harald Eikrem avd. overlege Ortopedisk avdeling Forsettelse fra side 2 Professor Mike Wroblewski og dr. John Older var de to som fulgte Charnley-systemet videre internasjonalt. Og dette ga også stor trygghet i Norge, slik at det var et fåtall som sluttet med protesen. På det meste var ca. 60 % av de sementerte protesene i Norge Charnley. I dag, 30 år etter er fortsatt Charnley protesen den klart dominerende i Norge. Årsaken til dette er uten tvil at gjennom lang tid, år etter år, har protesen dokumentert utmerkede langtidsresultater. Neste år feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Dette vi bli behørlig markert både her i Norge og ikke minst internasjonalt. Og det er ingen tvil om at protesen har en god historie bak seg, men fortsatt en stor fremtid foran seg og fortsatt store muligheter i fremtiden. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle som har vært med å gjort dette 30 års jubileet av Charnley protesen i Norge mulig. Hver enkelt lege og sykepleier, fysioterapeut og sengepost, som alle har vist oss og Charnley protesen den tillit at den fortsatt er 1. valget av implantater innen hoftekirugien i Norge. Kjell Thygesen, markedsjef i OrtoMedic AS

4 Hoftedugnad på Sentralsykehuset i Hedmark, Elverum Siden 15. september i fjor har sentralsykehuset i Hedmark, Elverum gjort 106 hofter i helgene på dugnad. Vi har møtt avdelingsoverlege Tore Kristiansen i forbindelse med at dugnaden foreløpig er avsluttet. Hva var bakgrunnen for at dere dro i gang med denne hoftedugnaden? Vi hadde en helt uholdbar venteliste på uprioriterte elektive pasienter både til innleggelse og dagkirurgi som var oppe i 1 år. Dette var begrunnelsen for at vi har kjørt konsekvent 6 hofteoperasjoner annenhver helg. Vi har tatt inn 6 hoftepasienter på torsdag, som vi da har operert lørdag og søndag. Grunnen til at vi tok pasientene inn på torsdag er at vi har ingen innskrivninger på torsdag. På fredag gjøres kun dag-kirurgi. Derfor er det god kapasitet til journalskriving, røntgen og prøvetaking. Operatørteamet har bestått av en overlege og en assisterende lege. Har det vært noen problemer med å få folk til å stille opp. Det er jo et stort apparat som settes i gang med en slik dugnad. Intensiv, posten, sterilsentralen, rengjøringspersonalet osv.? Et slikt dugnadsteam består av 15 personer, så vi var spente på dette før vi hadde den første helgen, pionerhelgen. Vi visste dette kunne være vanskelig. Først og fremst fordi vi kunne få problemer med å dekke vakansvakter, men det har vist seg at det problemet har vi ikke hatt i det hele tatt. Folk har vært ualminnelig villig til å være med og man har kommet fram til en avtale med en god lønn. Videre skulle ingen kun sette seg opp på helgedugnad, man måtte Dr. Tore Kristiansen Dr. Helge Wangen, Dr. Svein Nordaas, Spl. Elisabeth Hagen, Spl. Anne Marit Bergseth, Dr. Ola Gjøra og Dr. Tore Kristiansen

5 også ta vakanser. Så i stedet for å få problemer med vakanser så løste vi det problemet også. En slik hoftedugnad er ikke gratis, hvordan har dere løst den økonomiske siden av dette prosjektet? Vi har løst dette med at sykehusledelsen og vi har spilt på lag. Noe måtte gjøres og direktør Metliaas så at ekstrainnsats på egen fritid skal belønnes. Det betyr høyere lønn, men når vi ikke har kapasitet til å gjøre dette innenfor vanlig arbeidstid må vi bruke operasjonsstuene ellers i uka når de står tomme. Men hvem betaler gildet? 106 hofter ekstra fra september til nå må jo koste. Har fylket bevilget penger? Nei fylket har overhodet ikke stilt noen midler til rådighet. De har vært litt tvilende til dette. Et argument mot var at de var redd for at sykepleiere og leger skulle gå ned i for eksempel redusert stilling og jobbe prosjekt til en høyer lønn og det kan jo være en bomerang. Men dette har ikke skjedd. Det er jo blitt et økt forbruk av proteser og operasjonsutstyr.men dette hadde vi jo brukt allikevel hadde vi hatt større kapasitet på ordinær arbeidstid, for eksempel en ekstra stue. Køen var jo der. Det eneste ekstraordinære er jo lønnsutgiftene. Utgangspunktet vårt var at vi hadde uholdbart lange ventelister som vi måtte gjøre noe med. Dette målet har vi nådd og vi har ingen venteliste for elektive pasienter, kun «arbeidsliste». Du er ikke redd for spørsmål av typen, om at det bare er hoftepasientene dere bryr dere om? Dette har jo vært nevnt i media, og jeg skjønner godt at den misforståelsen kommer. Men det er slik at vi av ren teknisk enkelthet kjører et samlebåndsprinsipp, fordi det er enklere å kjøre 3 hofter etter hverandre enn å ta ulike operasjoner med hensyn til oppdekking, innstilling av bord etc. Videre frigjøres det kapasitet til å ta andre inngrep på ordinære arbeidsdager. Dere er nå ferdig med dugnaden. Er det kun midlertidig eller vil dere, avhengig av etterspørselen, starte opp igjen? Vi vil til enhver tid benytte oss av dugnad ved behov. Skulle det gjennom sommeren hope seg opp igjen så smeller vi til. Men vi har nådd det målet som vi satte oss. Og det nådde vi lenge før det vi hadde drømt om. Dette har gått helt knirkefritt. Så dere er godt rustet i en tid hvor pasienten selv kan velge sykehus? Ja, så ubetinget. Er du overrasket over at ikke flere sykehus driver prosjektjobbing i helgene? Det er noen få sykehus som fra tid til annen driver med bl.a hofter i helgene, men jeg tror problemet er at de ikke får med seg sykehusledelsen. Vi har kunnet drive med denne helgedugnaden fordi de ansatte og sykehusledelsen har spilt på lag. Er det aktuelt å gjøre en slik drive for andre operasjoner, for eksempel knær? Ja, om det skulle være nødvendig kan vi jo gjøre det. Hvis det skulle hope seg opp med knær. Eller vi kan kjøre dagkirurgi. Hvordan har reaksjonene fra pasientene vært? Utelukkende positivt. De er takknemmelig for at vi stiller opp på vår fritid for å operere hofter. Dette fikk undertegnede bevis på da vi gikk opp på posten og besøkte de to foreløpig siste dugnadspasientene; Petra Gerd Omdal fra Trysil og Gerd Karin Nomestad fra Osen. Betyr det at dere kan ta pasienter fra andre sykehus? Det er jo fritt sykehusvalg og pasientene kan ta kontakt og har faktisk allerede gjort dette. Dr. Mads Falck mellom Petra Gerd Omdal og Gerd Karin Nomestad

6 DURALOC usementert acetabulum suksessen fortsetter! Keramikk/keramikk Med over implanterte kopper siden starten i 1990 er Duraloc den mest implanterte sementfrie acetabulum komponenten i verden. Koppen har vært i bruk i Norge siden 1993 og brukes på en rekke norske sykehus. Duraloc koppen finnes i dag med to ulike belegg, Porous coating og Duofix som er porocoat belagt med hydroxylapatite. Innleggene til koppen fåes med standard polyetylen og det nye cross-linked polyetylenet; Marathon. Videre kan man også benytte keramikk mot keramikk. Duraloc kan nå også leveres i en «constrained» versjon som låser hodet i koppen ved repeterende luksasjon. Metallskjellene fåes fra 38 mm til 80 mm diameter med og uten skruehull for fiksering. Dette gjør at Duraloc kan brukes i så vel primære operasjoner som revisjoner med store bentap.

7 AAOS 2001 San Fransisco 28. februar - 4. mars Årets AAOS møte gikk av stabelen i San Fransisco i begynnelsen av mars. Det var med stor spenning vi reiste over til årets møte, da vi har hatt følelsen av at interessen for AAOS har vært noe dalende, spesielt fra internasjonale deltagere. Vi kan imidlertid slå klart fast at interessen for dette møtet er kanskje større enn noensinne. En av årsakene til den store interessen i år var kanskje San Fransisco. Det er ingen tvil om at denne byen er som en magnet på mange mennesker det kan man forstå når en ser mangfoldet av opplevelser som San Fransisco kan tilby. Det var i år registret mer enn delegater, og ca var fra næringslivet, så det var nok et av de største møtene som har vært arrangert. Hva er det som holder oppe interessen for mammutmøter som dette? Jo, nettopp mangfoldet og at alle deler av ortopedien omtales. Det faglige innholdet var i år på et meget høyt nivå, var rapportene vi fikk fra de norske ortopedene vi snakket med. Det var ikke mangel på representanter fra Norge i år. Vi anslo antallet til rundt 50 ortopeder som hadde tatt turen til California s solrike kyst. Når det gjelder den store utstillingen i forbindelse med møtet, var nok den større enn noensinne. Noe som slo oss fra OrtoMedic var at de største firmaene stadig blir større og at det blir mindre plass til de små. Dette er en utvikling vi ikke bare ser i vår bransje de store ønsker å bli større. Dr. Arild Ulvestad og Øyvind Roaas, OrtoMedic; i hyggelig passiar To av hoftens internasjonale gentlemen, norgesvennene Prof. Mike Wroblewski og Dr. John Older Dr. Per Siewers på en tett besøkt DePuy-stand Dr. Geir Andreassen og Erik Johansen, OrtoMedic

8 LCS brukermøte Peterhead mai 2001 Det 3. LCS-Brukermøtet ble i år arrangert i fiskerbyen Peterhead på nordvestkysten av Skottland. Samtidig var det også en markering av OrtoMedics femtenårsdag. Det var svært god deltagelse, og med et par unntak var samtlige avdelinger som bruker LCSprotesen representert. Etter en grytidlig avgang fra Gardermoen fredag 4. mai kom vi etter tre frokoster (en hjemme og en på hvert fly) via Stavanger til Aberdeen på morgenkvisten. Vi ble så kjørt i buss til Peterhead gjennom et vakkert kupert landskap. Været var flott gjennom hele helgen, noe som i følge de innfødte var uvanlig på denne tid av året. Vi bodde og hadde møtene på MacDonald Waterside Inn, et meget fint og hyggelig sted som har lite til felles med det vi vanligvis forbinder med navnet. Etter en god lunsj ble møtet åpnet av Kjell Thygesen. Odd Warholm, som var faglig ansvarlig, hadde lagt opp et meget interessant program for begge dagene. Første del var en gjennomgang av pre-, per- og postoperative rutiner. «Hvordan gjør DU det?». Det ble en nyttig og informativ dialog mellom et panel bestående av erfarne ortopeder fra klinikker med svært ulike profiler og «salen». Rutinene ble gjennomgått ned til minste detalj også med tanke på operasjonsteknikk. sante undersøkelser som svenskene har lengre erfaring med enn oss. Vi gikk så gjennom mobiliseringsrutiner, den nye uni-protesen og til slutt Case- Reports. Neste dag begynte med en serie glimrende forelesninger av David Beverland. Han arbeider ved et elektivt sykehus i Belfast hvor de bl. a. gjør 700 kneproteser i året. Han fortalte om sine komplikasjoner etter over 2000 LCS-proteser. Dette i tillegg til den evige diskusjonen patellaprotese eller ikke, var både interessant og underholdende. Vi fikk til slutt «Surgical tips for the Dr. David Beverland, Belfast Hospital Faglig ansvarlig Dr. Odd Warholm, Vestfold sentralsykeus At vi kom frem til noen generell enighet på alle punkter ville være å overdrive. Det var mange gode tips å ta med, og man får velge ut det som passer best for egen virksomhet. Deretter kom innslag fra Sverige med RSA undersøkelser av «A-P glide vs Rotating plattform» presentert av Ronny Lövdahl fra Karlskrona og «Digital måling av plastslitasje» av Jan Minde fra Gällivare. Begge deler interes- Dr. Peter Aaser, Martina Hansens Hospital

9 Fornøyde deltagere LCS R.P» og fra en mann med så god erfaring er det verdt å ta med seg. Dessverre ble det lite tid til å diskutere revisjoner. Dette bør få mer plass ved neste møte, da revisjoner uten tvil etter hvert også blir en del av vår hverdag. Vi avsluttet det faglige med Case-Reports og diskusjon. Ettermiddagen begynte med busstur gjennom høylandet i Aberdeeshire, hvor høydepunktet var besøk i Glenlivet destilleri. Vi fikk en grundig gjennomgang av fremstilling og lagring av whisky, men bare en smaksprøve. Til gjengjeld var denne av utsøkt kvalitet. Guiden var utrolig kunnskapsrik og et oppkomme av historier, blant annet om forholdet mellom Skottland og Norge. Aftenen var skotsk, sekkepipemusikk og folkedans. Det var mye god mat og drikke til ut i de små timer. Søndagen var viet friluftsaktiviteter som golf og leirdueskyting (uten smell og kruttlukt). LCS-Brukermøte er et nyttig/ nødvendig forum for oss som bruker protesen. Panelet: Dr. Knut Rokstad, Dr. Thorbjørn Grøntvedt, Dr. Knut Brevig og Dr. Elling Alvik Vi kan diskutere den rent operativ tekniske delen og vi kan også lufte problem og komplikasjoner. Kvaliteten på vårt arbeid vil gjennom dette uten tvil forbedres. Møtene har til nå vært velbalanserte med tanke på faglig innhold, kultur og sosialt samvær. Vi har hatt tre møter og jeg håper dette kan bli en årlig tradisjon. Overlege Peter Aaser Martina Hansens Hospital Dr. Vidar Berg debuterer som sekkespiller (med hjelp)

10 Orlando, Florida desember Det å legge et årlig møte så tett opp under jul, kan kanskje tyde på at ortopedene «over there» ikke har særlig forventningspress når det gjelder juleforberedelser i heimen. Harde forhandlinger om lov til å reise på et slikt tidspunkt måtte nok føres i heimene hos de fleste deltakerne, men med løft om amerikapakke under treet... I en OrtoMedic versjon av «Gutta på tur» la vi i vei, ni mann og ei frille, inklusive tre erfarne reiseledere med det ene mål for øyet å ajourføre våre egne kunnskaper i protesekirurgi med siste nytt fra «Olympens guder». At det hellige fjell for anledningen befant seg i Florida og at innkvarteringen på Marriott Orlando World Center var relativt komfortabelt, var det ingen av oss som fant grunn til å beklage. Alle som har bivånet amerikanske ortopeders utenat kapplesning med egne slides i tre timer før første kaffepause, fra klokken halv åtte om morgenen til klokken syv om kvelden, vet at det er nødvendig med minst to døgns tilvenning til tidsforskjellen for i det hele tatt å holde seg våken under slike seanser. Selv om de pedagogiske sider ved et slikt verbalt råkjør kan diskuteres, ble samme problemstilling gjerne belyst fra flere vinkler. Eksempelvis ble det ved kontroversielle problemstillinger gjerne belyst fra flere vinkler av to foredragsholdere som argumenterte for stikk motsatte synspunkter, ofte svært morsomt, og gjennom en Norske deltagere ved CCJR paneldebatt der en moderator spurte paneldeltagerne om deres praksis. Alle som har vært en stund i bransjen, må uansett «trosretning», akseptere at dagens protesekirurgi ikke er bygd over felles lest, men at flere forskjellige konsepter har vist seg å fungere. Det er heller ingen nyhet at medisinske sannheter har geografiske begrensninger. Amerikanernes standhaftige motvilje mot beinsement synes å være forankret i egen historieløshet. Merill Ritter stilte innledningsvis spørsmålet: Have we not learned from our mistakes? med adresse til bl.a. en gammel hedersmann som Bill Harris, som hevdet at crosslinked polyethylen er så slitesterk at han ville anbefale å gå opp i hodediameter basert på 1 års klinisk erfaring! For øvrig ble de aller fleste detaljer og kontroverser rundt protesekirurgi i hofte og kne behandlet utførlig av advokater både for og mot det meste, med konsensus eller dissens i panelet etterpå. Den videnskapelige delen av turen ble også meget vel registrert av vertskapet. Den golf-frelste delen av selskapet trosset alligatorer og klapperslanger og lette fryktløst etter sine små hvite baller også utenfor den grønne plenen. Enkelte garvede golfere ga fullstendig blaffen i banemannskapets og Skjæråsens anmodning om at du ska itte trø i graset, og kjørte sine biler helt inn på greenen. For støttemedlemmer av organisasjonen Leger mot golf, ble det arrangert utflukt til Kennedy Space Center og Sea World, foruten shoppingtur til Florida Mall, hvor de hjemmeværende familiemedlemmers

11 Dr. Fretheim «kongsvinger» til 20 i stil utenfor konferansehotellet Dr. Odd Granlund - SiA, Dr. Otto Schnell Husby,RiT, Anders Sundal og John Erik Strømberg, OrtoMedic AS og Vigdis Kvitland i Sea World. ønskelister ble brukt som guide til kapitalismens Mekka. Til de hjemmeværende skal det sies at de fleste av deltagerne gjorde timelange botsøvelser på Mallen, på jakt etter de riktige Amerikagavene, selv om en radarvarsler nok havnet under flere juletrær, diskret pakket fra julenissen til far. Likevel av alt imponerende i den Nye verden, fra romferger og måneraketter til dresserte spekkhoggere er det en opptreden av en av våre egne, fra Hedemarkens dype skoger, som gjorde det mest uforglemmelige inntrykk. Etter en opplevelse av en middag på en japansk restaurant spaserte hele reiseselskapet til Pleasure Island, som er langt mer uskyldig enn det høres ut. Da Mr. Whitesocks sviktet sitt publikum, tro Mr. Kristiansen til med en scenetolkning av en Turlte Dove som det gikk gjetord om langt inn i Universal Studios og som umiddelbart rangerte ham blandt de store karakterkomikerne på linje med Brødrene Marx. På vegne av alle turdeltagerne takk for en på alle måter vellykket tur! Odd Granlund Sentralsykehuset i Akershus Club Corail møte SAS Radisson Park Hotell, Fornebu juni 2001 Iforbindelse med at Corailprotesen er 15 år har OrtoMedic AS gleden av å invitere til vårt andre Club Corail møte. I år som for to år siden er det Professor Olav Reikerås som er faglig ansvarlig. Hensikten med møtet er å samle så mange som mulig av Corail-brukerne i Norge, slik at vi sammen kan diskutere de ulike aspektene ved Corail, KAR, og Reef, samt Tropic og Lagoon. Programmet vil blant annet omfatte langtidsoppfølging av Corail, resultater fra det norske ledd-registeret, Corail/Kar/Reef i revisjoner og Corail i bruk på yngre pasienter. Fakultetet vil bestå av Artrogruppen, D. Hardy fra Belgia, vår keramikkleverandør Ceramtec, og flere av våre norske ortopeder med lang erfaring med Corail protesen. Møtet vil også inneholde et «Case-Forum», hvor deltagerne kan bringe med seg røntgenbilder av sine problemkasustikker. For deltagelse kontakt: Kjell Thygesen eller Thor Arne Valle, OrtoMedic AS

12 OrtoMedic en komplett leverandør av produkter innen cranio-maxillo-facialkirurgi Walter Lorenz Surgicial og OrtoMedic AS er nye samarbeidspartnere i Norge. Fra våren 2001 overtok OrtoMedic AS som eksklusiv distributør i Norge for Walter Lorenz. Walter Lorenz Surgical ble etablert for 30 år siden, som leverandør av produkter til cranio-maxillo-facialkirurgi. Selskapet er amerikansk med hovedkontor i Jacksonville, Florida. Siden 1996 har selskapet hatt eget Europa-kontor i Freiburg, Tyskland. Produktutviklingen skjer i nært samarbeid med internasjonalt kjente kirurger og har skapt nye muligheter for behandling av skader og deformiteter hos denne gruppen pasienter. OrtoMedic har siden starten i 1986 vært en aktør i markedet for nevro-, ansikts- og kjevekirurgi. De siste 2 årene har vi dessverre ikke hatt en komplett linje for disse kirurgiske spesialitetene. Dette var en lite tilfredsstillende situasjon. Med agenturer som Walter Lorenz Surgical, Mizuho (aneurysmeclips), PMT (Halovest) og Rudolf GmbH (kirurgiske instrumenter), er det en stor glede at OrtoMedic igjen kan framstå som en komplett leverandør av spesialutstyr og «Know How» for det norske fagmiljøet. 2,4 mm Locking Recon Walter Lorenz nye rekonstruksjon- og fractursystem for underkjeven inneholder en unik 2-delt låseskrue. Ved å benytte en skrue med avtagbart skruehode, kan kirurgen nå utøve en mer nøyaktig og raskere rekonstruksjon av underkjeven. Locking Recon kan leveres med et stort utvalg av perforerte plater og skruer i flere størrelser.

13 OrtoMedia vil her kort presentere noe av produktutvalget til Walter Lorenz Kjeve- og ansiktskirurgi Combosett i titan 1,0-2,4 mm Locking Recon, rekonstruksjonssystem med mulighet for condyl protese TMJ-protese, crom-cobolt stamme og polyetylen fossa Distraksjonsutstyr for både underkjeve og mellomansikt Nevrokirurgi Nevrokirurgisk sett i titan LactoSorb Resorberbare skruer og plater Mimix, biokompatibel beinsement RapidFlap titanklemmer for feste av beinlapper Thoraxkirurgi PectusBar, ikke-blodig behandling av pectus excavatum Instrumenter Spesial og generelle kirurgiske instrumenter Walter Lorenz RapidFlap systemet Riktig ergonomiske instrumenter sikrer en rask og enkel fiksering av benlapper med RapidFlap titanklemmer. Klemmene fåes i 3 størrelser mm mm mm

14 S-ROM Oblong kopp S-ROM Oblong kopp er en usementert acetabularkopp som er indisert til bruk ved store defekter i acetabulum som ved «High Hip Center» og Paprosky type 2B, 2C og 3A. Koppen er laget i titan legering med porus coated overflate. Koppen er i størrelsene 51, 54, 57, 60, 63 og 66 mm diametre med ett «utbygg» på 15 mm eller 25 mm. Man reamer først i acetabulum med vanlig hemisfæriske reamere. Deretter velger man størrelsen på utbygg ved å prøve dette med prøvekopp. Med spesialkonstruert reamer, reames defekten for å gi plass til utbygget. Koppen settes deretter på plass og kan ytterligere fikseres med inntil 6 skruer. Man velger så liner, som finnes i ulike typer. Til denne koppen kan også constrained liner brukes. Spesial reamer Reaming av defekt Koppen er på plass OrtoMedic Open 2001 OrtoMedic AS inviterer for første gang til OrtoMedic Open OrtoMedic Open vil finne sted på Borre Golfbane mandag 25. juni. Turneringen er åpen for leger med tilknytning til ortopedisk kirurgi og Ø-N-H. Turneringen vil bli spilt som stableford med fullt handicap. Handicap kort eller grønt kort må fremvises før start. Premieutdeling med servering vil bli umiddelbart etter turneringen. Turneringen er også kvalifisering til DePuy Scandinavia`s nordiske finale som blir spilt i Sverige 31. august og 1. september. Ønsker du å delta må du sende din påmelding senest 21. juni til: Kjell Thygesen, OrtoMedic AS på fax nr eller

15 Vårmøte for øre - nese - hals leger Fredrikstad juni IFredrikstad var 105 av landets spesialister innen øre - nese - hals samlet til vårmøte. Avdelingsoverlege Asbjørn Elgen og hans kollegaer ved Sentralsykehuset i Fredrikstad hadde laget et godt program, både faglig og sosialt. OrtoMedic AS og Atmos Medizintechnick GmbH (samarbeidspartnere i 15 år) presenterte to nye undersøkelsesenheter. Atmos C 21 og C 31 Disse består av en funksjonsmodul, og en instrumentmodul. Enhetens innhold/utstyr kan tilpasses den enkeltes behov. Atmos C 31 Atmos C 21

16 OrtoMedia ønsker sine lesere en nyyydelig sommer! OrtoMedic AS, Telefon: Telefaks: Utgiver: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. OrtoMedic AS, Telefon Telefaks: E-post: Besøksadresse: Vollsveien 13F, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS Redaktør: Morten Hansen. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold. Trykk: Nordberg Trykk AS

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 30. HAVNA-KURSET FREDAG 8. FEBRUAR

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige.

Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Reisebrev fra Norrlansveckan 2012. Vi er klare til start torsdag 12.juli bil og buss er rigget for Sverige. Det er noe hustrig og kaldt hjemme skal bli fint og komme til litt varme, vi har fikset litt

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 31. HAVNA-KURSET FREDAG 14. FEBRUAR

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

En samarbeidspartner på vegen året rundt

En samarbeidspartner på vegen året rundt Budapest 6/9 10/9-15 Dag 1, søndag 6. September. Fra avtalt sted går bussen til Gardermoen hvor vi flyr med Norwegian til Budapest. Her møtes vi av vår guide som gir oss en liten «smak» av Budapest, både

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

LASIKTUR TIL VILNIUS

LASIKTUR TIL VILNIUS LASIKTUR TIL VILNIUS Individuell tur Lasiktur til Vilnius Standardpakken Pakkepris: Kr. 8.990,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. KONTAKT OSS: Telefonnummer: 41395057 E-postadresse: info@spaoghelse.no

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

FOTTURER OG KULTUR I TOSCANA

FOTTURER OG KULTUR I TOSCANA 1 FOTTURER OG KULTUR I TOSCANA Vandring i Toscanas fantastiske landskap er en helt spesiell opplevelse. Her skal vi nyte vakker natur, sjarmerende middelalderbyer, vinsmaking og storslåtte kulturskatter.

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

Margretetorp Gästgifvaregård Hotell & Möten På Margeretetorp Gästgifaregård kan dere koble av midt i Skånes vakre natur.

Margretetorp Gästgifvaregård Hotell & Möten På Margeretetorp Gästgifaregård kan dere koble av midt i Skånes vakre natur. Margretetorp Gästgifvaregård Hotell & Margretetorp er en skånsk gæstgivergård med røtter tilbake til 10-tallet. Her kan dere spise god mat, nyte de hyggelige omgivelsene og den flotte naturen. Gjestgiveriet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

DYSLEKSI HEDAMRK OG OPPLAND. Formålet med rapporten er å belyse det vi fikk til med pengene vi fikk

DYSLEKSI HEDAMRK OG OPPLAND. Formålet med rapporten er å belyse det vi fikk til med pengene vi fikk DYSLEKSI HEDAMRK OG OPPLAND regnskapet.) deltagerne og bruk av egne midler (dette kommer frem av helga. Finansieringen var pengene fra Extrastiftelsen,egenandel fra Takk også til dere fra styret og ungdommene

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Okhaldhunga Times Mai 2011

Okhaldhunga Times Mai 2011 Okhaldhunga Times Mai 2011 Kjære venner Godt nytt! Den største utfordringen vi står foran i Okhaldhunga er jo at sykehuset trenger større plass. Planer for utbyggen tar form, vi er i kontakt med et nepalesisk

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

ISLAND. Linn, Sondre, Trygve, Sebastian og Linnea

ISLAND. Linn, Sondre, Trygve, Sebastian og Linnea ISLAND Linn, Sondre, Trygve, Sebastian og Linnea Byvandring i Reykjavik Refleksjoner Sondre: Det var relativt billig og god mat, men det var relativt kaldt da Linn: Etter et jordskjelv var det en periode

Detaljer

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv.

Malekurs ved. Jan-Ove Tuv. Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) malekurstuv.no malekurstuv. Malekurs ved Jan-Ove Tuv Elev av Odd Nerdrum (1996-2002) 2013 Selvportrett som stolt kitschmaler (detalj) Denne katalogen er laget for å gi et bredere overblikk over min kursvirksomhet. Katalogen kan fritt

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no mailto:post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.240 Referat fra 28. februar 2006 Tilstede:

Detaljer

Internasjonale Messetjenester

Internasjonale Messetjenester . Internasjonale Messetjenester Internasjonale Messetjenester Postboks 46 N-2024 Gjerdrum Tel.: 0047 63990799 Fax: 0047 63991477 E-mail: post@int-messe.no http://www.int-messe.no Org.no. 982905389 mva

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Sorrentos perler Pensjonistforbundet

Sorrentos perler Pensjonistforbundet Sorrentos perler Pensjonistforbundet Få områder i Europa har så flott natur som Sorrentohalvøya sør i Italia. Sorrento møter oss med et majestetisk landskap bestående av fjell, dype daler og vakker flora.

Detaljer

KLASSISKE ENGLAND IDYLLISK LANDSBYLIV

KLASSISKE ENGLAND IDYLLISK LANDSBYLIV KLASSISKE ENGLAND IDYLLISK LANDSBYLIV Det er ikke rart det sørvestlige England omtales som en sann juvel. Området har utallige skatter å vise frem, og på denne reisen gir vi deg en perlerekke av enestående

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

IRM/Mar Menor Pro-Am 2014 15-22 november 2014

IRM/Mar Menor Pro-Am 2014 15-22 november 2014 Premium Golfreiser og Callaway Golf inviterer til: IRM/Mar Menor Pro-Am 2014 15-22 november 2014 Konsept: Du inviteres herved som deltaker på Mar Menor Pro-Am 2014. Dette er en Pro-Am turnering som spilles

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

NORD-NORSK MESTERSKAP BLODSPOR 2015

NORD-NORSK MESTERSKAP BLODSPOR 2015 NORD-NORSK MESTERSKAP BLODSPOR 2015 Mesterskapet ble avholdt 29-30 august i Sulitjelma, med base på Sulitjelma Turistsenter i Daja. Mange svært gode ekvipasjer deltok, og 31 stilte til start for å konkurrere

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger

Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Stavkirken fra Strandheim «Heimatt» til Orkanger Dag 1 Torsdag, 3. september Orkanger Værnes - København Chicago, IL Bussen går fra Orkanger kl. 03:00. Vi kjører til Værnes og tar flyet til København kl.

Detaljer

Bornholm etter sjøørret 2007

Bornholm etter sjøørret 2007 Bornholm etter sjøørret 2007 Bornholm vår 2007 etter sjøørret med Runar jan 30 Written by: runark 20.04.2007 22:02 Jakten på sølv 1. Skrevet av Runar Kabbe Søndag 25.3 Med på tur: Andre, Geir-Arne, Sjur,

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE Bli med på en fantastisk tur til det sydlige Italia og opplev noen unike dager i et landskap som er ukjent for de fleste nordmenn. Nyt vakker natur, god mat og deilig vin og den berømte Italienske gjestfriheten.

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Kjære medlemmer 10. Januar 2012

Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Norsk Renseri- & Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn Innkaller herved til Generalforsamlinger og faglig program 15.-18. Mars 2012 Nok et år har gått, og

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer