Øvelse-øvelse-øvelse, eller alvor? NATO-øvelsen Trident Juncture Nasjonal helseøvelse Host nation support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvelse-øvelse-øvelse, eller alvor? NATO-øvelsen Trident Juncture Nasjonal helseøvelse Host nation support"

Transkript

1 Øvelse-øvelse-øvelse, eller alvor? NATO-øvelsen Trident Juncture Nasjonal helseøvelse Host nation support Informasjonsmøte Beredskapsleder Arnt Tronvoll

2 Det uforutsette kan skje derfor øves det!

3 Kommunene sitt ansvar? Militærøvelsen Helseøvelsen Ordinær drift Beredskapsmessige utfordringer

4 Hvor kommer utfordringene? Veg, vann og avløp? Helse? Trafikk? Eller noe helt annet???? Orkdal kommune 2017

5 SPOD Orkanger (CAN MN BDE) Possibly Nato Amph landingsite if amph landing at Orkanger? DV-day Trondheim SPOD ORKANGER CAN NSE Orkla hallen SPOD: ENTRANCE/EXIT 1 Can Ship 150 Mil Vehicles 50 Sea Containers SPOD ORKANGER SPOD Unit: 18 pax DK CAN NSE: 150 pax Foto: Trondheim Havn

6 Troendelag HG-District 12 TRJE-18 - TIMELINE OTHER THAN TRJE-18 ACTIVITIES: NOREX LS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug-Sep-Oct-Nov-Dec Planning Preperations Jan Plankonferanse (ODE & CC Coord) Mar NATO Rekognosering (Joint Site Survey) 28 May 01 Jun Nato Rekognosering (Joint Site Survey) Deployment to Norway Reception, Stageing, Onvard Movement Brigades Trainingperiod Oct: Deployment to exercise area. 30 Oct: DV-Day 31 Oct 07 Nov:Combat Break Nov: CPX Redeployment to homecountry

7 Nasjonal helseøvelse 2018

8 Kommuner som deltar i planleggingen og gjennomføringen av den nasjonale helseøvelsen

9

10 Helseøvelsen foreløpige datoer

11 Overordnet mål: 1. Styrke nasjonal evne til krisehåndtering og koordinering av helsetjenesten i hele spekteret fra fred, krise til krig. 2. Styrke samhandling mellom helsetjenesten, forsvaret, og andre sivile aktører det er naturlig å samvirke med i hele spekteret fra fred, krise og krig. Dette inkluderer også frivillige organisasjoner. 3. Styrke helsetjenestens evne til å yte akuttmedisinsk hjelp og andre helse- og omsorgstjenester til sivilbefolkningen og til forsvaret i hele spekteret fra fred, krise til krig.

12 Tre plandokumenter som til sammen utgjør «Trening og øvingspakke 1. Skisse (Kortfattet beskrivelse som grunnlag for valg og videre arbeid) - Første utkast til tema - Hvilke øvingsmål som dekkes og målgruppe for øvelsen - Kort om hvordan øvelsen kan gjennomføres 2. Spesifikasjon Beskrivelse av: - Målgruppen for «trening og øvingspakken» - Hensikten og øvingsmål som dekkes og hvordan disse skal oppnås - Type øvelse / øvelser - Hvilke styrende dokumenter planer osv. ligger til grunn for denne trenings og øvingspakken. - Beskrivelse av Scenario - Sammenhengen med andre «trening og øvingspakker» og tiltak for å sikre nødvendig samordning - Kompetanse som forutsettes og tiltak for å sikre nødvendig kompetanse - Behov for personell og materiell ressurser (for planlegging, øvingsledelse og gjennomføring / deltakere) - Rollespillere / markører - HMS og sikkerhet - Hvordan «trenings og øvingspakken» skal evalueres 3. Plan for gjennomføring (Hvordan vi skal gjennomføre) Øvingsmål - Lokalisasjon Sted for øvelse - Gjennomføring av kompetansesøkende tiltak - plan / beskrivelse for gjennomføring av disse inkl. tidslinje - Scenario detaljert beskrivelse - Beskrivelse / plan for forberedelse / tilrettelegging av øvelsen inkl. tidslinje - Beskrivelse / plan for gjennomføring av øvelsen (inkl. øvingsledelse, spill, HMS / sikkerhet, observatører, informasjon / media og evaluering / oppfølging på stedet)

13 Hovedtema for kommuneøvelsen Masseskade CBRNE (kjemiske-, biologiske-, radioaktive-, nukleæreog eksplosive stoffer) Beredskapsledelse/kriseledelse Helsehjelp til evakuerte inklusiv legetjeneste og legevakt I tillegg en overgripende pakke med teori som omhandler Totalforsvarskonseptet, sivilt/militært samarbeid, hybrid krigføring m.m.

14 Deltakere i Heleøseøvelsen H o v e d m å l g r u p p e r Hovedtema Beredskapsledelse Hovedtema Masseskader Nasjonale myndigheter Regionale Helseforetak (RHF) Sykehus (HF) Prehospital Kommune Hovedtema for nasjonal Helseøvelse 2018 Hovedtema CBRNE Hovedtema Helsehjelp til evakuerte

15 Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå. Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen. Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det daglige ansvaret, har også ansvaret i en krise. Orkdal kommune beredskap

16 Evaluering «En øvelse er ikke ferdig før den er evaluert og læringspunkter er innarbeidet i systemer og grunnlag for fremtidige øvelser og opplæringstilbud!» Nasjonal helseberedskapsplan

17 Noen av milepælene: I regi av prosjektgruppen for den nasjonale helseberedskapsøvelsen er det følgende andre viktige milepæler i arbeidet frem mot øvelsen (ikke komplett liste): Etablering av rollespill gruppe, januar 2018 Øvingspakker ferdig beskrevet 1. mars 2018 Overordnet øvingsplan, første utkast 23. mars 2018 Dreiebok ferdig 13. april 2018 Innskriving av helseøvelsen i NATO dreiebok gjøres på en samling april Etter dette tidspunktet kan det ikke gjøres endringer. Overordnet øvingsplan er ferdig Øvingsledelse er etablert

18 Øvelse / reelle hendelser

19 Stridsvogn kolliderte mot personbil Cold respons NRK 7.mars; det er et norsk pansret kjøretøy som har kollidert med en sivil bil, den omkomne er fra Sør-Trøndelag

20 Host nation support (august -desember) Risikovurdering Er det behov for å ha ekstra beredskap eller er dette innenfor det som dekkes av dagens beredskap? Kanskje med litt «påsketenkning» Vite transportveier og tidspunkter og bevegelser. Være klar for innsats og ha klart for seg hvem som gjør hva Smittevern inkl MRSA Liaison - (sykehus) testet i forkant av øvelsen

21 Trident Juncture 2018 NATO LIVEX øvelse 25. oktober 7. november 2018 (TRJE) soldater 60+ skip 150+ fly m.m. Helsetjenesten skal: Støtte de militære styrkene med helsetjenester (Host Nation support) Opprettholde normale helsetjenester prehospitalt og inhospitalt Øve på samhandling mellom helsetjenesten, Forsvaret, og andre sivile aktører. Øve på evnen til å yte akuttmedisinsk hjelp og andre helse- og omsorgstjenester til sivilbefolkningen og til Forsvaret i krise og krig.

22 Forberedelser Orkdal Utvidet beredskapsråd Orientering til Formannskapet Orientering til rådhusansatte Orientering til vertskomunnenemda i SIO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen) Informasjonsmøte sammen med næringsforeninga

23 Spørsmål? Orkdal kommune 2017