Korn og krise - Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Chr. Anton Smedshaug AgriAnalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korn og krise - Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Chr. Anton Smedshaug AgriAnalyse"

Transkript

1 Korn og krise - Hvorfor Norge bør starte kornlagring Chr. Anton Smedshaug AgriAnalyse

2 Disposisjon Den nye kampen om ressursene Hva skjer i det globale markedet? Utviklingen i Norge Historiske eksempler Hvordan håndtere global usikkerhet og nasjonalt produksjonsfall?

3 Ressursutfordringene Produsere Mat til 7 mrd mennesker (okt. 11) Energi - høy og havre/biodiesel og bioetanol - 1. og 2. generasjon Industrivarer - bomull, ull, lær, lin, gummi, hamp Nytelsesmidler - kaffe, te, kakao, (krydder) Fø 2-2,5 mrd i jordbruket/bønder - inntekt mill som sulter, + feilernæring 46 mill bruker matkuponger i USA 9 mrd mennesker i 2045 (10 mrd rundt årtusenskiftet) En stadig økende middelklasse 3 mrd mennesker 2045? (2 mrd 60+) Traktorer, lastebiler og biler Behov Kornproduksjonen må øke med 70 % (minst), kjøtt og melk dobles 80 % av økningen på dagens areal (Samveldet av uavh.stater, Angola, Kongo, Sør-Sudan, Sudan, Brasil, Nord i Sør-Amerika) I SSAfrika må den minst firedobles (850 mill i mill i 2050) Villfisk, fiskespisende oppdrettsfisk og plantespisende oppdrettsfisk utgjør drøye 17 kg pr person globalt, neppe mer i framtiden

4 Totalt kcal pr. person kcal fra planter 500 kcal fra husdyr 33 kcal fra fisk FAOSTAT

5 Prisindeks for amerikanske landbruksprodukter i det 20. århundret

6

7 Befolkning & kornpriser i Europa Kilde Niek Koning, NL Billig transport Rask økning av arealer i settlerlandene g sølv/ 100 kg 150 Millioner Industrigjødsel Stor økning i arealproduktivitet Italienske & hansa byer Framvekst av europeisk handel Første industrielle revolusjon Befolking Kornpriser Elektrisitet, fossil energi,forbrennings motoren Jordbruksvarer erstattet - frigjort 20 % areal Kina, India og midt-østen lav kjøpekraft

8

9 Økende priser på økende produksjon

10 Estimates Int. Grain Council

11 Grisekjøtt (mill tonn) Country Pig meat Trade World 108,1 5,9 China 51,6-0,5 EU 22,1 1,4 USA 10,0 1,4 Canada 1,8 1,0 Brazil 3,2 0,8

12

13 Når energien stiger blir maten dyrere Fossil energi utgjør 80 % av verdens energiforsyning

14 Kilde: W. Cline, /kart Grid Arendal H. Ahlenius

15

16

17 Landran kamp om arealene

18 Forsyningskrisen vinter 2008, sommer 2010, (2012) En rekke land iverksatte eksportforbud. Ris: Brasil, Egypt, Vietnam, India Hvete: Russland, Ukraina, Argentina Dette ble gjort uten konsultasjon med WTO Sommer 2010 Russland eksportforbud Lave lagere i USA Noe usikkerhet for 2013 Tørke i USA Ser ellers ikke så galt ut nå

19 Kornforsyning = værlotto Year Cereal producti on Use Global stocks ???

20 Nord-Afrika

21 US$ per ton Export restrictions (&import subsidies) and world price action Jan-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Jan-05 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06 Mar-06 May-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Figure 2. Rice Prices and Recent Policy Responses $/Ton; January 2004 April 2008 Rice Export Price, , Thai 100B 1000 Philippines fourth tender >$1,100/ton (April 17, 2008) Philippines buying > $700/ton 400 Vietnam tightens export restrictons Sources: USDA, FAO India imposes export restrictons Source: Brahmbhatt M and L Christiaensen (2008)

22 Eksportrestriksjoner Land Vare Tiltak brukt Argentina Hvete, mais, soyabønner, solsikkefrø Skatt, kvote, forbud Kina Ris, hvete, mais, mjøl Skatt, kvote/lisens India Basmatiris, vanlig ris, hvete Minimumspris på eksportvare, skatt, statlig handelsselskap, forbud, kvote Egypt Ris Skatt, kvote, forbud Pakistan Basmatiris, vanlig ris, hvete Minimumspris, skatt, kvote, forbud Russland Hvete, mais, bygg, mjøl, raps Skatt, forbud Ukraina Hvete, mais, bygg Kvote Vietnam Ris Minimumspris, kvote, forbud, skatt, statlig handelsselskap 20 andre land 35 produkter påvirket, i hovedsak korn, men også sukker, bønner, olje, storfe 32 tilfeller av forbud, 1 minimumspris, 1 skatt, 1 statlig handelsselskap

23 Andel til de tre største eksportland Produkt (total prod.) Tre største eksportland De tre største Andel i handel (andel eksportert) importland Hvete (661 mill tonn) Australia, USA, Kanada (55 %) Egypt, Brasil, Indonesia 20 % Ris (486 mill tonn) Thailand, Vietnam, India (62 %) Nigeria, Kina, Iran 8 % Soya (117 mill tonn) Brasil, USA, Argentina ( 75 %) Kina, EU, Mexico, 25 %

24 Storbritannia 25 mars 2011 The evidence of the need to change the U.K. food system to face the immense challenges ahead is so strong that the policy development within government still remains inadequate," said the report. "Progress requires the hands-on participation of governments, not a "leave it to the market" approach." Storbritannia importerer 40 % av maten

25 Global trends 2030, USA nov2012 «We believe two megatrends will shape the world 2030, rapid ageing and growing resource demands which, in the cases of food and water might lead to scarcities. These trends which are virtually certain,» s. iii s.com/2012/11/global-trends november2012.pdf

26 Norsk selvforsyning Selvforsyning Basert på norsk vare Målsettinger 1990 St. meld. 14 (76-77): Selvforsyning til 49 % (40%) Total areal 10 mill dekar (9 mill) Kornareal 3.6 mill dekar (3.0 mill) SV 70 %, H- Sp 60 %, Ap 52% Målsetning Meld. St. 9 Regjeringen vil innenfor de gitte handelspolitiske rammer, legge til rette for økt produksjon av landbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør, slik at selvforsyningen kan opprettholdes om lag på dagens nivå s. 75 Dvs 1-2 % årlig økning mot 2030.

27 bevilgningen ble vedtatt kutta i statsbudsjettet for Kravene om beredskapslager inkluderte også såkorn. Etter at Statens Kornforretning ikke lenger var såkorngrossist (1995), inngikk de avtaler om lagring basert på årlige bevilgninger fra Stortinget. Det ser ikke ut til å ha vært et gitt mål om størrelsen, men denne følger jo av bevilgningene. Det var satt av ca. 6

28 Krisekosthold, vinteren g fisk pr. person 75 g mager 75 kcal 75 g fet 150 kcal Totalt 225 kcal - 10 % av daglig forbruk Daglig forbruk rundt kcal 2 Verdenskrig i Norge kcal fra fisk og grønnsaker (SLF anslag)

29 Norsk kornlagring hadde vist kornhandelens sårbarhet. Det ga nasjonal rasjonering vedtok stortingsflertall Arbeiderpartiet, Venstre og Bondepartiet etter hard politisk kamp å gjøre importmonopolet fra første verdenskrig permanent. Statens kornforretning ble etablert. Statens kornforretning fikk kjøpeplikt på norskprodusert matkorn og enerett på import av korn og kornråvarer. Statens kornforretning fikk ansvar for å bygge lager av såkorn og matkorn. Norge hadde en langt bedre kornforsyning ved utbruddet av andre verdenskrig lager for 12 md matkorn og 9 md fôrkorn. Måletidspkt 31. des Med WTO-avtalen i 1995 ble grensevernet lagt om og importmonopolet avskaffet. Lager: 6 måneders forbruk av matkorn/mel og 3 måneders forbruk av fôrkorn og kraftfôr. Statens kornforretning avviklet. I 2000 ble såkornlager avviklet I 2003 ble det vedtatt å utfase de siste tilskudd til lager av korn og fôrkorn 2012 Tilskudd til såkornlager reetablert i jordbruksavtalen på 3,5 mill, sats 60 øre pr kg. Dvs ca tonn, behov tonn.

30 Beredskapen i matvaresektoren er basert på at nasjonal produksjon og import kan opprettholdes også i kriser Nærings- og handelsdepartementet er koordinerende instans for matvareberedskapsarbeidet i Norge «Forutsetningsvis er det markedet som må sørge for å få varer på plass. Dersom verdensmarkedet ikke lenger kan forsyne Norge med råvarer er dette en krise som må håndteres utenfor de rammer som drøftes i Forum for forsyningsberedskap» (Møtereferat Forum for forsyningsberedskap, SLF )

31 Norsk kornandel i matkornet 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% %

32 Produksjon pr person Totalproduksjon Totalforbruk Matkornforbruk Matkornproduksjon

33

34 Norsk kornandel korrigert for import 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Korrigert norskandel Ukorrigert norskandel

35 Chr. Martfelt (K.havn, Gyldendal1774) Tittel Beviis at Dannemarks og Norges fyrretive aar gamle kornhandelsplan (1735) ikke naaer sin hensigt til Tronens og Statens beste med forslag til en ny plan for kornhandlen ( ) hvorved fremmede kornvares indførsel Søndenfjelds udi Norge, indtil videre forbydes Innledning Der er ikke ubekjendt, at man ofte hører disse ord: Der er nu i hele 40 år disputeret om: Hvilket er det retteste, enten en fri handel, eller den, vi haver: enten fremmede kornvarer bestandig indføres til os, eller ikke, men hvo svarer os ret herpaa?

36 Hungersnød i Vest-Europa Periode Område Årsak Kommentar , særlig , 1591, , særlig 1693/94 Hele Europa Regn, kulde, - vulkanutbrud d Frankrike, - Skottland, Finland Regn, kulde, - Plantesykdo mmer 10 % av Frankrikes befolkning dør 1696/97 Europa Regn, kulde Opp mot 1/3 av Finlands befolkning dør Europa Kulde, tørke Sykdom og kulde og feilernæring. 15 % av Islands og Irlands befolkning døde Europa, Japan Vulkanutbrud d, Laki 20 % av Islands befolkning døde, opptil 5 % av Frankrikes Frankrike Storm, regn, Den franske revolusjon tørke Europa Regn, kulde, 1816/17 siste generelle hungersnød i Europa 1816 Vulkanutbrud d Irland Potetpest 1 mill. til USA, 1 mill. døde i Irland Finland Regn, kulde 10 % av befolkningen dør

37 , , Terje Vigen Så lakked og led det til krigens år i attenhundred og ni. Endnu går sagn om de trængsels-kår, som folket da stedtes i. Engelske krydsere stængte hver havn, i landet var misvækst og nød, den fattige sulted, den rige led savn, to kraftige arme var ingen til gavn, for døren stod sot og død. Henrik Ibsen

38 Krig Matsituasjonen verst i Norge! Stav. aftenblad Det forstår et stort arbeid for å organisere matforsyningen i Europa. De forente staters jordbruksutvalg fremhever nødvendigheten av fortsatte leveranser av matvarer til Europa. De slår fast at matvaresituasjonen i Norge var verre enn i noe annet land som de har besøkt, selv om situasjonen i Belgia og Nederland er meget alvorlig. Tvangsdyrkingen vil snart kunne oppheves, men ikke det første år. Alle må tvert imot innstille seg på at hver dyrket jordflekk skal nyttes og hvert strå skal høstes. Det samme gjelder hugsten av tømmer og skogsved. Landbrukets gjenreisning

39 Den andre trettiårskrigen Intet folk kunne glemme at hvis det ikke selv eide sin mat og sine råvarekilder, eller var sikret militær adgang til dem, ville verken en sterk valuta eller en sikker tilgang på kreditt redde det ut av hjelpeløsheten Karl Polyani, Den liberale utopi 1943

40 Total og areal per person Norge , , , , , , Kornareal (1000 dekar) Dekar per person

41 Hva gjør vi nå? Egen produksjon faller Verdensmarkedet stadig mer usikkert Vi har verken tilstrekkelig produksjon eller lager When facts change I change my mind, what do you sir? John Maynard Keynes

42 Oversikt over samlet anbefalt lagerstrategi. Volum i tonn Produkt Anbefalt volum (tonn) Situasjon i dag Forbruk for Kommentar Såkorn /3 av et årsforbruk Løpende rullering Matkorn Intet 12 md Volum pr. 31. desember Karbohydrat er til kraftfôr Intet 12 md Volum pr. 31. desember Soya Intet 6 md Løpende rullering

Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug

Korn og krise. Hvorfor Norge bør starte kornlagring. Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug Korn og krise Hvorfor Norge bør starte kornlagring Eivind Hageberg Chr. Anton Smedshaug RAPPORT 2 2013 Forfatter Tittel Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2013 Antall sider 70 Eivind Hageberg og Christian

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

Marked før regulering:

Marked før regulering: NOTAT 2014 12 Marked før regulering: Vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning IVAR PETTERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Økt matproduksjon på norske arealer

Økt matproduksjon på norske arealer Økt matproduksjon på norske arealer Arnold H. Arnoldussen Magnar Forbord Arne Grønlund Margaret E. Hillestad Klaus Mittenzwei Ivar Pettersen Torbjørn Tufte RAPPORT 6 2014 Forfatter Tittel Prosjekt Utgiver

Detaljer

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI TEMAHEFTE for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI NORD SØR HANDEL MED MAT Hefte utarbeidet av Landbrukets Utredningskontor på oppdrag av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag med støtte fra

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Matsektoren i Norge og EU

Matsektoren i Norge og EU NILF-rapport 2008 5 Status og utviklingstrekk Food sector in Norway and in EU Status and Trends Lars Johan Rustad (red.) Tittel. Status og utviklingstrekk Forfatter Lars Johan Rustad (red.) Prosjekt Status

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard

Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45 Page 56 Norsk import fra afrikanske samarbeidsland er fallende til tross for toll- og kvotefritak. Foto: ILO/J. Maillard for1_neve_dollar_sista.qxd 01.08.03 08:45

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

BÆREKRAFTIG TRANSPORT AV MAT?

BÆREKRAFTIG TRANSPORT AV MAT? BÆREKRAFTIG TRANSPORT AV MAT? Miljømessige og sosiale konsekvenser av langreist mat September 2006 Rapport utarbeidet av Forum for utvikling og miljø (ForUM), Temagruppe for bærekraftig produksjon og forbruk

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden

SAMMENDRAG. Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden SAMMENDRAG Kampen mot klimaendringene: Solidaritet mellom mennesker i en splittet verden Printed by United Nations Development Programme (UNDP) Nordic Office Phone: (45) 35 46 70 00 Fax: (45) 35 46 70

Detaljer

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt Nr. 2-2010 - 13. årgang Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt eder Leder - Korn i 2010 og fremover ndeinntekt igjen Nok et kornår med vanskelige innhøstingsforhold

Detaljer

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm

CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken. - moden for reform. Normann Aanesland og Olaf Holm CIVITA-rapport: Jordbrukspolitikken - moden for reform Normann Aanesland og Olaf Holm Normann Aanesland og Olaf Holm Jordbrukspolitikken moden for reform En analyse av jordbrukspolitikken med sikte på

Detaljer

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang

Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Bjart Holtsmark Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff en litteraturgjennomgang Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

2-01. EU og miljø. Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad. skriftserien 2-01

2-01. EU og miljø. Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad. skriftserien 2-01 2-01 EU og miljø Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad skriftserien 2-01 Er EU svaret på miljøutfordringene? Av Dag Seierstad Nei til eu Skriftserien 2-01 1 2001 Nei til EU / Dag Seierstad

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på s representantskapsmøte torsdag 1. februar 8. Det tas forbehold om endringer under fremføringen. Det er år siden Henrik Wergeland ble

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid NORWEGIAN CHURCH AID Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Dette

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017 Norsk matproduksjon i en komplett verdikjede Utfordringer og muligheter for 2013 2017 fra jord til bord JORDBRUKET 2011 49 400 ÅRSVERK (TK) 36,7 mrd. i omsetning (tk) Styrk verdiskaping og sysselsetting

Detaljer