Mangelfull influensavaksinering til risikogruppene - en gammel smittevernleges bekjennelser. Smitteverndagene 22. april 2013 Dagfinn Haarr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mangelfull influensavaksinering til risikogruppene - en gammel smittevernleges bekjennelser. Smitteverndagene 22. april 2013 Dagfinn Haarr"

Transkript

1 Mangelfull influensavaksinering til risikogruppene - en gammel smittevernleges bekjennelser Smitteverndagene 22. april 2013 Dagfinn Haarr

2 Gammel, jeg? Kombidoktor siden 1980, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin Smittevern har vært blant mine arbeidsoppgaver i snart 33 år Dermed medskyldig i tingenes sørgelige (?) tilstand og ikke spesielt meningsberettiget når det gjelder å finne løsninger for endring

3 Solid bakgrunn for egne meninger? Informanter til dette innlegget er: Pasienter og andre uformelle informanter, mange med sterke meninger fra 2009-pandemien Fastleger i Kristiansand; 5/64 = 8% svarte på en epost der jeg ba om innspill (og 3 av dem var nåværende og tidligere kommuneoverlegekolleger). Sier kanskje noe om hvor lite opptatt kollegene er av emnet? Sykepleierne ved smittevern/vaksinasjonskontoret i Kristiansand Presentasjon fra jeg har fått av Tore Steen, Oslo Meg selv

4 Hva sier loven og FHI, altså Myndighetene? Forskriften: Alle personer i risikogruppene skal tilbys influensavaksine årlig. Kommunen organiserer slik de finner mest effektivt Skal ha rutiner for samarbeid mellom de kommunale tjenester som sørger for influensavaksinasjon Norge har sluttet seg til WHO sine mål om minst 75% dekning i den eldre befolkningen. Da skulle saken være helt biff, og ikke noe å diskutere!

5 MEN: Overlege Arnesen på Folkehelsa hadde likevel noen spørsmål/antakelser da hun engasjerte meg til dette innlegget: Retningslinjene er ikke kjent Manglende tro på effekt av vaksinen Redsel for bivirkninger Organisatoriske vanskeligheter Generell overload i kommunene Priser Eller er det målsettingen det er noe feil med Og svaret er:

6 Et rungende KANSKJE

7 Litt utdypende kommentarer

8 Aller først: H1N1 (2009), de misbrukte muligheters pandemi (mmp) Vi der ute opplevde tre statlige etater som i starten gikk i beina på hverandre, en klossete mediahåndtering samt PANDEMRIXskandalen Dette har i ettertid gjort det tyngre å vaksinere også med sesongvaksinen, pasientene er skeptiske En del helsearbeidere er blitt mer forbeholdne i å anbefale vaksinering Det er blitt enda vanskeligere å få helsepersonell til å vaksinere seg selv om de har nærkontakt med pasienter i risikogruppen Og: Var det virkelig bare 20 dødsfall under pandemien, mens vi vanligvis regner 1200 ekstra dødsfall med vanlig influensa?

9 Hva lærte jeg ellers av pandemien? - Når det oppleves at det er mangel på vaksine og frykten er stor, er vaksinasjonsviljen stor - da taler vi til en mer primitiv del av hjernen og fornuftens betydning reduseres - Når mediatrykket et tilstrekkelig stort, øker vaksinasjonsviljen - Når mange nok er vaksinert, kan vi stoppe utviklingen av pandemier - Rådene om vanlig hverdagshygiene slo veldig godt an og hadde antagelig god effekt - Vårt massevaksinasjonsprosjekt i Kristiansand var effektivt og populært: - Fleksibelt, ubyråkratisk, musikk, mat, flokken

10 Så til min synsing, del 1: Hvorfor er dekningen så lav? The Toronto Star og norsk oljepolitikk kan kanskje forklare noe? Kollega: Vi har ikke norske tall for beskyttelseseffekt («jeg har hørt om flere som vaksinerte seg, og de ble syke») Pasient: «Jeg har hørt om flere som aldri har vært så syke som etter at de har influensavaksinert seg» Kollega: «Det er nok fortsatt et informasjonsbehov ute i felten som ikke er blitt møtt» Kommentar: Vi må få rett opp i hendene NORSKE tall som på en enkel måte beskriver nytten av å vaksinere seg i forskjellige alders- og risikogrupper

11 Flere forklaringer av lav vaksinasjonsdekning: Vi bestiller vaksinen til risikogrupper tidlig på våren, og våre legesentre og eldreinstitusjoner må da binde seg til antall. Lang tid fra bestilling til effektuering gjør at man er forsiktig når man anslår antall vaksiner man trenger, siden vaksine tross alt koster penger. Varierende og usystematiske systemer for vaksinering. Mye vaksinering skjer hos fastlege, og det er like mange systemer for vaksinering som det er fastleger (litt overdrevet). Lite føringer fra sentralt hold for hvorledes dette kan gjøres mest mulig effektivt. Vet vi hvilke systemer for vaksinering som er mest effektive? Fremdeles vanskelig å få registrert direkte i Sysvak fra noen av edb-journalene til fastlegene

12 Enda flere forklaringer Lite og usystematisk lokal og nasjonal informasjon om nytte og bivirkninger ved vaksinasjon til pasienter og vaksinatører. Forebyggingsparadokset: Bortsett fra gleden over kanskje å ha forhindret noen influensatilfeller, kanskje et dødsfall, er det få belønninger knyttet til å vaksinere sine pasienter. Ettersom fastlegene ikke er «part i saken» annet enn hvis kommunen involverer dem i jobben, har man ingen trusler eller tvangsmidler i medhold av lov og forskrift. Kommentar: Det ligger lite insitamenter i form av belønning/straff knyttet til influensavaksinering

13 Vaksinasjon av helsepersonell, et paradoks Helsepersonell (sykepleiere etc) mister av og til evnen til faglig vurdering når de skal vurdere seg selv i forhold til vaksinering, men de klarer utmerket godt å veilede publikum/pasientene Det sitter veldig langt inne hos helsepersonell som har kontakt med pasienter i risikosonen å vaksinere seg Dette er ansett som en del av deres selvbestemmelsesrett Vi hører fra enkelte helsepersonell at de blir sykere av å ta vaksinen enn ikke å ta den

14 Men i hvert fall er det klart i år: Billigvaksine også til disse! Ett hinder er ryddet av veien, spørsmålet er hvor kraftfull aksjonen for å få helsepersonell til å vaksinere seg, bør være

15 Personlig synsing, del 2: Hva kan gjøres for å bedre dekningen? Første spørsmål som må besvares er: Skal vi bruke tid, penger og krefter for bedre vaksinedekning til risikogruppene? Dersom svaret er «ja», og det er det pr. definisjon: Vi må svare skikkelig på HVORFOR? Hvis vi ikke har et veldig tydelig HVORFOR, kommer vi (til) kort!

16 Sagt på en annen måte: HVORFOR = What s in it for me? Det gjelder både for pasientene og for oss som skal vaksinere: Hvilken egennytte har vi av denne handlingen? Hvorfor skal vi bruke tid og krefter på dette på høsten når vi har det så travelt allikevel? Risikovurderingen hos pasienter og vaksinatører er påvirkelig av mange faktorer som FHI og vi ikke har kontroll over; ikke minst mediaoppslag i den ene eller den andre retningen

17 Grunnleggende: Mest mulig tvil om vaksine og vaksinering må ryddes av veien på en ærlig måte Hvor effektiv er vaksinen for hvem? Hvor mange tilfeller av klinisk influensa kan forebygges? Hvor mange unødvendige dødsfall kan forebygges ved forskjellige strategier? Og hva er et nødvendig dødsfall? Overfor hvilke risikogrupper bør vi sette inn storslegga fordi influensavaksinering er ekstra nyttig for dem? Hvilke bivirkninger gir vaksinen?

18 For eksempel må man forholde seg til følgende når det gjelder en viktig risikogruppe: De aller eldste Her er noen lysbilder jeg har fått låne av Tore Steen Disse dreier seg vesentlig om vaksinasjon av oldinger, samt effekt av samtidig (eller istedenfor) vaksinasjon av helsepersonell som steller dem

19 Undersøkelser Friske yngre : Vaksinasjon kan redusere influensa med opptil 90 % Eldre: Dårligere immunsvar med økende alder: år: Vaksine 57 % effektiv (bekreftet influensa) 70 år og eldre: 23 % effektiv år: Vaksinasjon reduserer influensadødelighet 85 år og eldre: Ingen effekt av vaksine på influensadødelighet 1. Cochrane Database Syst Rev, 3 (2004) 2. JAMA 1994; 272: Arch Intern Med 2005; 165:

20 Vaksinasjon av ansatte - USA BJC HealthCare ansatte, < 80% vaksinasjonsdekning 2008: Influensavaksinasjon obligatorisk for ansatte (unntak: medisinske el. religiøse grunner) Oppnådde 98,4 % vaksinasjonsdekning. 1,2 % fritak av medisinsk grunn, 0,3 % av religiøs årsak, åtte (0,03 %) sluttet eller ble oppsagt pga nekting 21/25561 rapporterte bivirkning, stort sett ikke alvorlige Clin Infect Dis 2010; 50:

21 Vaksinasjon av ansatte Vaksinasjon av helsearbeidere har ingen effekt på laboratoriebekreftet influensa, lungebetennelse eller dødsfall pga lungebetennelse hos eldre i institusjon, men noe effekt på influensalignende sykdom, sykehusinnleggelser og totaldødelighet. KOMMENTAR: Her trenger vi norske tall! Cochrane Summary, 17. Febr 2010

22 Litt vaksinasjonsnevrobiologi: Vi må både tale til fornuften (prefrontal cortex) og lengre ned (det limbiske system): Validert og trygg kunnskap om effekt, kost og nytte må tilsi at vaksinering mot sesonginfluensa er minst like viktig som andre ting primærhelsetjenesten ellers driver med om høsten (reparasjon av sykdom, attester til NAV etc) Vaksinering er en av mange oppgaver som kjemper om oppmerksomheten, og generelt er det veldig travelt i primærhelsetjenesten Folkehelseinstituttet utfordres herved til å gjøre en grundig jobb med å klargjøre dette Den samlede dokumentasjonen må være lett tilgjengelig, ryddig og realistisk

23 Men like viktig: Det limbiske system (følelsessystemet) Hvorledes mobilisere følelsene hos oss og pasientene? Angst og bekymring er mest effektive for å få folk til å vaksinere seg Det er uetisk å håpe på et velplassert influensadødsfall i media i vaksinasjonsperioden Vi kan heller ikke satse på å si at vi har for lite vaksine, det var effektivt under H1N1 Vi kan ikke regne med at lokal-tv hvert år viser smittevernlegen som vaksinerer seg

24

25 Slik ser det ut der inne:

26 Ferske erfaringer fra denne vinteren: 11-åring døde av svineinfluensa

27 Fornuft er ikke nok: Hvordan gjøre det lystbetont å influensavaksinere for oss og for pasientene? Nucleus accumbens (belønningssenteret i hjernen) styrer mer enn vi liker å tro Grunnleggende dopaminutløsere er blant annet: - Sex og «yngelpleie» - Mat og drikke - Fysisk aktivitet - «Flokken» - Musikk og andre kulturuttrykk Kjappe belønninger er mest effektive

28 Hvorledes? (dette er ikke spesielt gode og nyskapende råd) Aller viktigst: Rydde av veien all tvil som er oppstått etter Pandemrix-affæren. Folk er fortsatt engstelige der ute! Gjøre det trivelig å vaksinere seg sammen med flokken. Vaksinen må være lett tilgjengelig der folk er: Lav terskel for å vaksinere seg Gjerne oppsøke eldresentre, pasientforeninger etc En gratis kopp kaffe og en kjeks? Fysisk aktivitet og sex er vanskelig å legge inn som belønninger!

29 Så noen kommentarer fra erfarne fastleger - erfaringene med kampanjer og kveldsåpent er ikke veldig gode - erfaringene med å sende brev til alle pasienter i risikogruppene er ikke spesielt gode - prisen på vaksinen ser ikke ut til å spille så stor rolle - det er effektivt å sette opp kontrolltimer for pasienter i risikogruppen i «vaksinasjonsmånedene», og ha vaksinen liggende klar på kontoret og tilby den som ledd i konsultasjonene Ellers: - Vårt kommunale vaksinasjonskontor influensavaksinerer uten timebestilling hver dag og har i tillegg noe forlenget åpningstid i sesongen. Veldig populært

30 Et innspill fra vår beredskapsleder: Kanskje vi i tillegg eller heller skal vaksinere personell i samfunnsviktige bransjer (brannvensen etc) så ikke alle blir syke på likt?

31 Nå skulle fasitsvaret ha kommet Jeg har ikke det Min oppsummering og forslag til tiltak: 1. Tilpasset, trygg og tydelig kunnskapsoverføring fra FHI til primærhelsetjenesten, pasientene og mediene på den tiden vaksinen sendes ut. Nyansene i forhold til alder og nytte må komme klart fram 2. Bruke fastlegene som grunnvollen i influensavaksineringen, gjennom en egen takst i Normaltariffen for vaksinering av person i risikosonen og melding til Sysvak. 3. Lære fastlegene enkle uttrekk av risikopasienter i datajournalen, og tips dem om å sette opp vanlige kontroller i vaksinasjonsperioden og systematisk tilby vaksine der og da, så terskelen blir så lav som mulig 4. Diskuter ærlig og nyansert hvor høyt vi skal prioritere å vaksinere oldinger og motvillig helsepersonell. 5. Altså: Mer nyansert kunnskap om nytte og effekt i de forskjellige risikogruppene vil hjelpe oss til å sette inn støtet der det virkelig er nyttig.

32 Men ett konkret råd har jeg: Etter inspirasjon fra min svigermor (90) som er meget pliktoppfyllende Etter inspirasjon fra Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune som fikk varslet innbyggere pr sms om vannforurensning pga lekkasje: Finn en smart måte å varsle med SMS når vaksinen er kommet. Antagelig via fastlegene. SMS er en passende invasiv måte å informere pasientene på.

33 Nest siste lysbilde: Dette var mer et forsøk på å sette noen mer eller mindre fantasifulle søkelys på vårt felles problem enn å finne en løsning Kanskje ender det (til tross for usikker effekt) med (slik vi sier i Kristiansand):

34 Her må Møndighedane gribe inn! Og dett var dett (som Wesenlund kanskje sa?)

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in Norges barnevern with the title: Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid following

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Med livet som kompetanse

Med livet som kompetanse Med livet som kompetanse Skulpturer (utsnitt) av Gustav Vigeland Vigeland-museet / BONO 2008 Brukeransettelser i psykiske helsetjenester Sammendrag Mennesker med brukererfaring har en egen kompetanse vedrørende

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer