Journaldato: , Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent - Jihee Yun - Seoul ational niversity - Korea tvekslingsstudent - Jihee Yun - Seoul ational niversity - Korea 201/ / SA-TSEK/SHA 48 Mottaker Sigrid Hauge SA-TSEK/SHA TE Avsender Silje es Skrede HF-SL/SS Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent - ndo Yoon - Seoul ational niversity - Korea tvekslingsstudent - ndo Yoon - Seoul ational niversity - Korea 201/ / SA-TSEK/SHA 48 Mottaker Sigrid Hauge SA-TSEK/SHA TE Avsender Silje es Skrede HF-SL/SS Svar på søknad - tvekslingsstudent - Ji-Yeon Yang - Dongguk niversity - Sør-Korea tvekslingsstudent - Ji-Yeon Yang - Dongguk niversity - Sør-Korea 201/ / SA-TSEK/SHA 48 Mottaker Sigrid Hauge SA-TSEK/SHA TE Avsender Elise Hov HF-HS/EHOV Side: 1 av 7

2 Tilsettingsbrev niversitetsbibliotekar (midlertidig) ved Spesialsamlingene ved T B 201/ / PA/ALL P offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker ***** PA/ALL Forhåndsgodkjenning av delstudium ved Aarhus niversitet Studentmappe - Karina Stenvold 201/ / HF/OF Mottaker Karina Stenvold HF-SL/GK Forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet - Aarhus niversitet Studentmappe - Cecilie Dahl Rian 201/ / HF/SKA Mottaker Cecilie Dahl Rian HF-SL/GK Side: 2 av 7

3 nnmelding av perspektivemner studieåret 2014/15 fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Perspektivemner studieåret 2014/15 201/ / SA-SASS/GH Mottaker Gunvor Elise Hanssen SA-SASS/GH Avsender Ruth Morch VT/RM Leiekontrakt mellom St.Olav Eiendom og T - Kontraktsnr. 12/ Rom i 1902-bygget bygget - Kontrakts nr. 12/ Leiekontrakter T og St. Olavs Hospital HF v/st. Olav Eiendom 2012/ / EEDOM/AR Mottaker St. Olavs Hospital HF EEDOM/AR Godstransport med norske lastebiler - 4. kvartal 201,RA-0485 Vedtak om opplysningsplikt - ndersøkelse om godstransport med norske lastebiler, RA / / DRFT/RAHE Ø offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker Statistisk sentralbyrå DRFT/RAHE Side: av 7

4 Forlengelse av engasjement Førstekonsulent, engasjement, ved Kommunikasjonsavdelingen 201/ / PA/MSA 212. Mottaker Maria Gilje Torheim PA/MSA For mye utbetalt lønn ***** ***** ***** ***** - Administrasjon arbeidsforhold 201/ / DMF/AJ P offl. 1, fvl. 1 første ledd nr. 1 ***** Mottaker ***** DMF/AJ ytt varsel om oppmålingsforretning - Fortunalia 17 - Tesliåsen Varsel om oppmålingsforretning - Fortunalia 17 Tesliåsen - Fradeling av vegparsell, tursti og friområde 201/ / EEDOM/[fordelt] 01.1 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige EEDOM/[fordelt] Avsender Trondheim kommune Side: 4 av 7

5 Forkynning av klage i sak 201/204 - Høgskoleveien 2 - ***** ***** ***** - Kopi av brev til ***** ***** ***** ***** ***** Oppsigelse av leieforhold - Høgskoleveien 2 201/ / EEDOM/AR P offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige EEDOM/AR Avsender ***** Forkynning av klage i sak 201/204 - Høgskoleveien 2 - ***** - Kopi av brev til ***** ***** Oppsigelse av leieforhold - Høgskoleveien 2 201/ / EEDOM/AR P offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige EEDOM/AR Avsender ***** Artsdatabanken - Oppnevning av nytt styre for Kopi av brev til B. Y. Rahm Artsdatabanken - Styresammensetning - Forslag til styremedlemmer fra / / RE/RSR 016 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/RSR Avsender Kunnskapsdepartementet Side: 5 av 7

6 Salæravregning sak om utestengning T Mistanke om fusk - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 201/ / SVT-PED/KFL S offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige SA/[fordelt] Avsender ***** Forvaltning av utlånte franske kulturminner - orientering om inngått avtale mellom T og Stiftelsen orsk Villreinsenter m.m. Avtale mellom T og Stiftelsen orsk Villreinsenter 201/ / RE/VA 70 Mottaker Kulturdepartementet RE/VA Søknad om tilrettelagt eksamen Søknad om tilrettelagt eksamen - ***** ***** ***** 2011/ / SA-SASS/AB S offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige SA-SASS/AB Avsender ***** Side: 6 av 7

7 Foreløpig svar iht. forvaltningsoven 11A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Mistanke om fusk ved eksamen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: 291/ HF/SKA S offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/AMS TE Avsender Felles klagenemnd, Samordna opptak Ang. behov for nasjonalt regelverk for ph.d.-avhandlinger nnlevering av PhD-avhandling ved flere læresteder 201/ / RE/RLA 420 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/RLA Avsender Kunnskapsdepartementet Rapport om målbruk i offentleg teneste 201 Rapport om målbruk i offentlig tjeneste / / KOMM/M 000 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige KOMM/M Avsender Språkrådet Side: 7 av 7

8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A Svar på notat fra Studieavdelingen vedr. spørsmål om Dataprogram for planlegging av eksamensdager Planlegging av eksamensdager 201/ / HF-KM/TEG ***** Mottaker Seksjon for studieadministrative SA-SASS/JSR støttesystemer Mottaker nstitutt for kunst- og medievitenskap HF-KM/TEG Mottaker Arnhild Hoelsether HF/ARH TE Avsender Vera Synnøve Hamran HF/VH Cotutelleavtale mellom T og niversity of Kent Fellesgrader og cotutelleavtaler på ph.d.-nivå ved Det humanistiske fakultet 2010/ / HF/GRL 412 Mottaker Anne Marie Snekvik RE/AMS TE Avsender Gro Lurås HF/GRL Forhåndsgodkjenning av planlagt utdanning ved Conservatorio di Como - Anne Birgitte Bouwhuis Røkke Studentmappe - Anne Birgitte Bouwhuis Røkke 201/ / HF/OF Mottaker Anne Birgitte Bouwhuis Røkke HF/ARH Side: 1 av 21

9 Svar på følgebrev til søknad - tvekslingsstudent - Lucie Paschova - Janacek Academy of Music and Performing Arts in Brno - Tsjekkia tvekslingsstudent - Lucie Paschova - Janacek Academy of Music and Performing Arts in Brno - Tsjekkia 201/ / SA-TSEK/KE 48 Mottaker Kari Enge SA-TSEK/KE TE Avsender Jørgen Vie HF-M/JØV Anmodning om følgebrev vedrørende søknad om fellesgrad i audiovisuelle mediers estetikk Ph.d.-samarbeid mellom Det humanistiske fakultet, T og Høgskolen i Lillehammer 2011/ / HF/JK ***** Mottaker Anne Marie Snekvik RE/AMS TE Avsender Gro Lurås HF/GRL Svar på søknad - tvekslingsstudent - Yeejin Ahn - KAST - Korea tvekslingsstudent - Yeejin Ahn - KAST - Korea 201/ / SA-TSEK/SHA 48 Mottaker Sigrid Hauge SA-TSEK/SHA TE Avsender Jørgen Vie HF-M/JØV Side: 2 av 21

10 Tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn ***** ***** ***** ***** ***** Arbeidsavtaler - forlengelser - opphør 2012/ / DMF/AJ P offl. 1, fvl. 1 første ledd nr. 1 ***** Mottaker ***** DMF/WP Oppnevning av studieprogramråd for energi og miljø Studieprogramråd for energi og miljø 2011/ / ME/RV 012 Mottaker ye medlemmer av studieprogramråd for energi og miljø ME/RV Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Vassvik Pål Wikran - tidl. Vassvik Pål Halvar 201/ / SVT/RMS Mottaker Pål Wikran Vassvik SA-VDERE/OM Side: av 21

11 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Kapstad Bjarte 201/ / SVT/MEM Mottaker Bjarte Kapstad SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Tofte Katinka - jf. 2006/ / / SVT/MEM Mottaker Katinka Tofte SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Larsen Tone Elisabeth 201/ / SVT/RMS Mottaker Tone Elisabeth Larsen SA-VDERE/OM Side: 4 av 21

12 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - ilsen Hege 201/ / SVT/MRS Mottaker Hege ilsen SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Kristiansen Perly 2010/ / SVT/JWA Mottaker Perly Kristiansen SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Strand Monica Beate 2009/ / SVT/RMS Mottaker Monica Strand SA-VDERE/OM Side: 5 av 21

13 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Stranden Elisabeth Telle Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 11406/ SVT/RMS Mottaker Elisabeth Telle Strand SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Bakken Brit 2011/ / SVT/JWA Mottaker Brit Bakken SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Vesterhus Tonje Sneve 2011/ / SVT/MEM Mottaker Tonje Sneve Vesterhus SA-VDERE/OM Side: 6 av 21

14 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Pedersen Viggo Gabriel Borg 201/ / SVT/MEM Mottaker Viggo Gabriel Borg Pedersen SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Mittet Lena Kathrin Haram 2011/ / SVT/JWA Mottaker Lena Kathrin Haram Mittet SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Stræte Camilla Synnøve Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: / SVT/RMS Mottaker Camilla Synnøve Stræte SA-VDERE/OM Side: 7 av 21

15 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Skogen Siv Elin - Siv-Elin Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: 11479/ SVT/MEM Mottaker Siv-Elin Skogen SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Salhi Taofik 2010/ / SVT/JWA Mottaker Taofik Salhi SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Torås Randi Helene 201/ / SVT/RMS Mottaker Randi Helen Torås SA-VDERE/OM Side: 8 av 21

16 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Støvne-Bjørnsen Herdis Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: / SVT/RMS Mottaker Herdis Støvne-Bjørnsen SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Krondorfer Charlotte Hellesund 201/ / SVT/RMS Mottaker Charlotte Hellesund Krondorfer SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Knudsen Tore 2011/ / SVT/RMS Mottaker Tore Knudsen SA-VDERE/OM Side: 9 av 21

17 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Karoliussen Renate 201/ / SVT/MEM Mottaker Renate Karoliussen SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Hoksnes Arild 201/ / SVT/MEM Mottaker Arild Hoksnes SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Ytre-Hauge Hilde 201/ / SVT/MEM Mottaker Hilde Ytre-Hauge SA-VDERE/OM Side: 10 av 21

18 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Øvreeide Linn 201/ / SVT/RMS Mottaker Linn Øvreeide SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Molle Terje 201/ / SVT/MEM Mottaker Terje Molle SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Jakobsen Heidi 201/ / SVT/MEM Mottaker Heidi Jakobsen SA-VDERE/OM Side: 11 av 21

19 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Soløy Lisa 201/ / SVT/MEM Mottaker Lisa Soløy SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Sjaastad Are 201/ / SVT/MEM Mottaker Are Sjaastad SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Lilleås Per Krister 201/ / SVT/MEM Mottaker Per Krister Lilleås SA-VDERE/OM Side: 12 av 21

20 Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Berg Aleksander Anshus 201/ / SVT/MEM Mottaker Aleksander Anshus Berg SA-VDERE/OM Opptaksbrev masteroppgave MOL Studentmappe - MOL - Kvalsvik Finn-Ove 2010/ / SVT/JWA Mottaker Finn-Ove Kvalsvik SA-VDERE/OM Takk for samarbeidet! Studentenes og Akademikernes nternasjonale Hjelpeorganisasjon - SAH 2010/ / SA-TSEK/[fordelt] 542 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige SA-TSEK/[fordelt] Avsender Aptroppende leder Anja Bakken Riise, SAH Side: 1 av 21

21 Oppfølging av Dokument :2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for / / RE/BM 12 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/BM Avsender Kunnskapsdepartementet Tildelingsbrev for BBSYS - Statsbudsjettet for 2014 kap. 280 post 51 Statsbudsjettet Tildeling 201/ / RE/MDY 115 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/MDY Avsender Kunnskapsdepartementet Tildelingsbrev for Senter for realfagsrekruttering - Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet Tildeling 201/ / RE/MDY 115 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/MDY Avsender Kunnskapsdepartementet Side: 14 av 21

22 Svar - Kontroll av gjennomførte anskaffelsesprosesser 2012 Kontroll av gjennomførte anskaffelsesprosesser Svarfrist Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: 49/ OK-ASK/KKOV 050 Mottaker Kristin Kårøy Overvik OK-ASK/KKOV Avsender Frank Børø SA-SASS/FB nformasjon om rapportering til Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ntern rapportering tertialrapportering 201/ / RE/BM 027 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/MDY Avsender Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Begjæring om innsyn Begjæring om innsyn / / ADMTJ/MLF 000 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige ADMTJ/MLF TE Avsender Sølvi Waterloo ormannsen Side: 15 av 21

23 Re: Bistand i forbindelse med rekruttering av leder av Ts Satsingsområde Energi Rekruttering av ledere til Ts tematiske satsingsområder 2014/ / RE/PEK Mottaker Experis orge RE/PEK Re: Rekruttering av ledere til tematiske satsingsområder - Referanseoppdrag Rekruttering av ledere til Ts tematiske satsingsområder 2014/ / RE/PEK Mottaker Headvisor RE/PEK Re: Rekruttering av ledere til tematiske satsingsområder - Referanseoppdrag Rekruttering av ledere til Ts tematiske satsingsområder 2014/85-486/ RE/PEK Mottaker Assessit AS RE/PEK Side: 16 av 21

24 Minutes Annual meeting 201 orges Vitenskapsakademi for Polarforskning (VP) Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 49/ RE/TBA 074 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/TBA Avsender orges Vitenskapsakadmi for Polarforskning VP Re: Minutes Annual meeting 201 orges Vitenskapsakademi for Polarforskning (VP) Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 494/ RE/TBA 074 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/TBA Avsender JörnThiede Svar - Areal som disponeres av Rff og samarbeid mellom Rff og T Samarbeid mellom HF-nstitutt for musikk og Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) 2011/ / EEDOM/AR 081 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige EEDOM/AR Avsender Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff-sentret) Side: 17 av 21

25 Svar - Bistand i forbindelse med rekruttering av leder av Ts Satsingsområde Energi Rekruttering av ledere til Ts tematiske satsingsområder 2014/ / RE/PEK Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/PEK TE Avsender Experis orge tkast til referat fra styremøte 9 desember VP orges Vitenskapsakademi for Polarforskning (VP) Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 571/ RE/TBA 074 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/TBA Avsender Thor Larsen Svar på begjæring om innsyn Begjæring om innsyn / / ADMTJ/MLF 000 Mottaker Sølvi Waterloo ormannsen RE/TBA Side: 18 av 21

26 Svar på begjæring om innsyn Begjæring om innsyn /70-590/ ADMTJ/MLF 000 Mottaker Sølvi Waterloo ormannsen DRFT/D Oppsigelse Oppsigelse - Jan Håkon Wickstrøm 2014/ / PA/WA 221 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige PA/WA Avsender Jan Håkon Wickstrøm Svar på begjæring om innsyn Begjæring om innsyn / / ADMTJ/MLF 000 Mottaker Sølvi Waterloo ormannsen DRFT/SKR Side: 19 av 21

27 Søknad og karakterutskrifter - tvekslingsstudent - Maria Menegaki - niversity of the Aegean - Hellas tvekslingsstudent - Maria Menegaki - niversity of the Aegean - Hellas 2014/ / SA-TSEK/KE FS offl. 26 første ledd 48 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige SA-TSEK/KE Avsender Maria Menegaki Søknad og karakterutskrifter - tvekslingsstudent - Henri Giudici - Alma Mater Studiorum, Bologna - talia tvekslingsstudent - Henri Giudici - Alma Mater Studiorum, Bologna - talia 201/ / SA-TSEK/KE FS offl. 26 første ledd 48 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige SA-TSEK/KE Avsender Henri Giudici T Vitenskapsmuseet: Endring av betegnelse fra Seksjon for arkeometri til asjonallaboratoriet for datering avn på enheter ved T Vitenskapsmuseet Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 614/ VM/EV Mottaker Ledere av smuseene RE/PEK Side: 20 av 21

28 Svar på begjæring om innsyn Begjæring om innsyn / / ADMTJ/MLF 000 Mottaker Sølvi Waterloo ormannsen RE/RLA Svar på begjæring om innsyn - Kopi av epost til Sølvi Waterloo ormannsen Begjæring om innsyn / / ADMTJ/MLF 000 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige ADMTJ/MLF TE Avsender Studentsamskipnaden i Trondheim SiT Tildelingsbrev for T - Statsbudsjettet 2014 kap. 260 Statsbudsjettet Tildeling 201/ / RE/MDY 115 Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/[fordelt] Avsender Kunnskapsdepartementet Side: 21 av 21

29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A,S Avklaring ang. eierskap til informasjon i innkomne søknader til EnPe-programmet. orad's Master Programme for Energy and Petroleum (EnPe) / / SA-TSEK/Ø 076 Mottaker ORAD, Energiavdelingen SA-TSEK/Ø Svar - søknad om støtte AESTE Støtte studentorganisasjoner / / SA-TSEK/Ø 116 Mottaker AESTE SA-TSEK/Ø Svar - søknad om støtte S Støtte studentorganisasjoner / / SA-TSEK/Ø 116 Mottaker S SA-TSEK/Ø Side: 1 av 10

30 Svar - søknad om støtte ES Støtte studentorganisasjoner / / SA-TSEK/Ø 116 Mottaker ES - Erasmus Student etwork SA-TSEK/Ø Svar - søknad om støtte COT Støtte studentorganisasjoner / / SA-TSEK/Ø 116 Mottaker COT - nternational Club Of Trondheim SA-TSEK/Ø Svar - søknad om støtte BEST Støtte studentorganisasjoner / / SA-TSEK/Ø 116 Mottaker BEST Trondheim SA-TSEK/Ø Side: 2 av 10

31 tvidelse av EnPe-styrets mandat til å omfatte forvaltning av HERD/Energi HERD/Energi - Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4064/ SA-TSEK/HSK 074 Mottaker EnPe Programstyre SA-TSEK/Ø Svar - søknad om midler BEST Trondheim Støtte studentorganisasjoner / / SA-TSEK/Ø 116 Mottaker BEST Trondheim SA-TSEK/Ø Svar - søknad om midler for Erasmus Student etwork Støtte studentorganisasjoner / / SA-TSEK/Ø 116 Mottaker ES - Erasmus Student etwork SA-TSEK/Ø Side: av 10

32 Svar - søknad om midler AESTE Støtte studentorganisasjoner / / SA-TSEK/Ø 116 Mottaker AESTE SA-TSEK/Ø Krav om lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen Lars Kristian Fossum Personalmappe - Fossum Lars Kristian 2011/ / SVT/LKSE P offl. 2 første ledd 221 Mottaker Personalavdelingen PA/BST TE Avsender Svein Olav Antonsen SVT/SOA Letter of admission to the PhD programme PhD Programme - Michel Rejani Miyazaki - PHMART 201/ / VT/RA ***** Mottaker Michel Rejani Miyazaki VT/RA Side: 4 av 10

33 Letter of admission to the PhD programme PhD Programme - Aleksandar-Sasa Milakovic - PHMART 201/ / VT/RA ***** Mottaker Aleksandar-Sasa Milakovic VT/RA Letter of admission to the PhD programme PhD Programme - Sergey Gavrilin - PHMART 201/ / VT/RA ***** Mottaker Sergey Gavrilin VT/RA Letter of admission to the PhD programme PhD Programme - Eldar Baykiev - PHPETR 201/ / VT/RA ***** Mottaker Eldar Baykiev VT/RA Side: 5 av 10

34 Letter of admission to the PhD programme PhD Programme - Stephanie Balters - PHPRODMAT 201/ / VT/RA ***** Mottaker Stephanie Balters VT/RA Omdisponering til ny stilling Omdisponering av stilling - Rigmor Jørgensen 201/ / PA/GMS 221 Mottaker Rigmor Jørgensen PA/GMS Arbeidsavtale Omdisponering av stilling - Rigmor Jørgensen 201/ / PA/GMS 221 Mottaker Rigmor Jørgensen PA/GMS Side: 6 av 10

35 Mistanke om bruk av falske dokumenter Vurdering av utenlandsk utdanning 2012/ / HF/OF S offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker Anne Marie Snekvik RE/AMS Avsender Harald Skaar PA/HS Tilsetting - Faggruppeleder for gruppe Organisasjon, arbeidsmiljø og utvikling Faggruppeledere ved Personalavdelingen 201/ / PA/GBE 212. Mottaker Kari Rueslåtten PA/GBE Fellesløftet Ts interne prosess Forskningsrådet - Planlegging og gjennomforing av årets fellesløft / / RE/RSR 405 Mottaker John Kamsvåg HF/HSS Mottaker Det medisinske fakultet DMF/RSO Mottaker Fakultet for samfunnsvitenskap og SVT/[fordelt] teknologiledelse Mottaker Bjørn Steinar Tanem T/BJTA Mottaker Geir Egil Øien ME/GEØ Mottaker Astrid Vigtil VT/AV Avsender Ruth Hagen Rødde RE/RSR Side: 7 av 10

36 Tilsetting - Faggruppeleder for gruppe Drift og forvaltning Faggruppeledere ved Personalavdelingen 201/ / PA/GBE 212. Mottaker Fredrik Berg Faugstadmo PA/GBE Gjennomgang av oppdragsportefølje, avdelingene i Fellesadministrasjonen Oppdragsportefølje Fellesadministrasjonen 201/ / RE/VA 027 Mottaker Lisbeth Tangen B/LTA TE Mottaker Anne-Elisabeth Holte HMS/ABH Mottaker Arne Kr. Hestnes PA/AHE Mottaker Håkon Alstad TAVD/HA Mottaker Christian Fossen KOMM/CFO Mottaker Liv Taraldsen ADMTJ/LT Mottaker Aud Magna Gabrielsen OK/AMG Mottaker Jørn-Wiggo Bergquist DRFT/JWB Avsender ngeborg Vasli RE/VA Ts Råd for samarbeid med arbeidslivet - RSA. Råd for samarbeid med arbeidslivet - RSA 2012/ / RE/JR 085 Mottaker Kunnskapsdepartementet RE/JR Side: 8 av 10

37 RE: T Vitenskapsmuseet: Endring av betegnelse fra Seksjon for arkeometri til asjonallaboratoriet for datering avn på enheter ved T Vitenskapsmuseet Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 84/ VM/EV Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige RE/PEK Avsender niversitetsmuseet i Bergen Vedtak om pålegg vedrørende eksponeringsregister - tilbakemelding fra T Arbeidstilsynet - asjonalt tilsynsprosjekt - Kjemisk og biologisk helsefare - Bedre kjemi - Melding om tilsyn Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 861/ HMS/ABH Mottaker Arbeidstilsynet HMS/ABH Søknad om reservert studieplass ved T 2012 Søknad om utsatt studiestart på master i fag- og yrkesdidaktikk (engelsk og fremmedspråk) - Øyvind Ø. Moland 2012/ / SA-RO/JLV S offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker Øyvind Øverås Moland SA-RO/JLV Side: 9 av 10

38 Saksliste nternasjonalt forum nternasjonalt forum / / SA-TSEK/M 01 Mottaker Det medisinske fakultet DMF/JGE Mottaker Fakultet for samfunnsvitenskap og SVT/[fordelt] teknologiledelse Mottaker Det humanistiske fakultet HF/MAAA Mottaker Fakultet for informasjonsteknologi, ME/[fordelt] matematikk og elektroteknikk Mottaker Lillian Hanssen T/LH Mottaker Lars Espen Bjørgum VT/LABJ TE Avsender ina Moxnes SA-TSEK/M Søknad om støtte fra T's publiseringsfond - Böhme Open Access (OA) publiseringsfond ved T 201/ / B/RER 042 Mottaker nstitutt for geologi og bergteknikk VT-GB/MBEM Avsender Randi Tyse Eriksen B/RER ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sykefravær - HMS - A 201/ / DMF/AJ PX offl. 1, fvl. 1 første ledd nr. 1 ***** Mottaker orges teknisk-naturvitenskapelige PA-FRS/MOL Avsender ***** Side: 10 av 10

39 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A,S Årsrapport 2012 fra T til Statens strålevern Strålevern - årsrapport til Statens strålevern / / HMS/SJAA Mottaker Statens strålevern HMS/SJAA Møtereferat Mulighetsstudiet for Dragvoll - omrokering av areal 201/ / SVT/RSB 04. Mottaker Berit Berggård SVT/BMO Mottaker Åse Berg SVT/ÅSBE Mottaker ils Jørgen Moltubakk EEDOM/JM TE Mottaker John Kamsvåg HF/JK Mottaker Jan Sverre Rønning SA-SASS/JSR Avsender Are Skjelstad HF/ASS Tilbud - Førstekonsulent (1 års vikariat med mulighet for forlengelse) ved nternasjonal seksjon, Studieavdelingen, T-nr. 71/1 Førstekonsulent (1 års vikariat med mulighet for forlengelse) ved nternasjonal seksjon, Studieavdelingen, T-nr. 71/1 201/ / PA/GBE 212. Mottaker Knut Ola aastad Strøm PA/GBE Side: 1 av 15

40 Tilbud - Rådgiver (eksamenskoordinator) ved seksjon for studieadministrative støttesystemer, Studieavdelingen, T-nr. 69/1 Rådgiver (eksamenskoordinator) ved seksjon for studieadministrative støttesystemer, Studieavdelingen, T-nr. 69/1 201/ / PA/GBE P offl Mottaker ***** PA/GBE Ø1000 Ledelse i praksis - nye opptaksregler Ø1000 Ledelse i praksis - opptaksregler 201/ / RE/AMS 511 Mottaker nstitutt for industriell økonomi og SVT-OT/HEA teknologiledelse Avsender Anne Marie Snekvik RE/AMS Avlyser oppholdet våren tvekslingsstudent - Jozef Kovalicek - Technical niversity in Zvolen - Slovakia tvekslingsstudent - Jozef Kovalicek - Technical niversity in Zvolen - Slovakia 201/ / SA-TSEK/KE 48 Mottaker nstitutt for kjemisk prosessteknologi T-KP/[fordelt] Avsender Kari Enge SA-TSEK/KE Side: 2 av 15

41 Tilbud - spesialbibliotekar Bibliotekar ved niversitetsbiblioteket - Midlertidig T-59/ / / PA/ALL P offl. 1, fvl. 1 første ledd nr Mottaker Lillian Flatjord PA/ALL Svar-Forespørsel om omfangsvurdering - Mads Fredrik Heiervang Studentmappe - Mads Fredrik Heiervang - MTMART 2012/ / VT/GGS FS offl. 26 første ledd Mottaker Gunnhild Sekkenes Hatlen VT/GGS TE Avsender Gro Synnøve Johnsen SA-TSEK/GSJ Svar- Forespørsel om omfangsvurdering - Tom Are Grøv Studentmappe Tom Are Grøv - MTMART 2012/ / VT/GGS FS offl. 26 første ledd Mottaker Gunnhild Sekkenes Hatlen VT/GGS TE Avsender Gro Synnøve Johnsen SA-TSEK/GSJ Side: av 15

42 Svar-Forespørsel om omfangsvurdering - Rasmus Siegmund Studentmappe Rasmus Siegmund - MTMART 2010/ / VT/GGS FS offl. 26 første ledd Mottaker Gunnhild Sekkenes Hatlen VT/GGS TE Avsender Gro Synnøve Johnsen SA-TSEK/GSJ Svar på PES-2015, Andrew Perkis ET, eshare E Horisont 2020 prosjektetableringsstøtte, (PES) / / RE/MAGJ 075 Mottaker Catalina E. Hellesø ME/CEH Avsender Maja Gjønnes RE/MAGJ Svar på PES-søknad 2014, Andrew Perkis ET, EGAS E Horisont 2020 prosjektetableringsstøtte (PES) / / RE/MAGJ 075 Mottaker Catalina E. Hellesø ME/CEH Avsender Maja Gjønnes RE/MAGJ Side: 4 av 15

43 Svar på PES-søknad Signe Kjelstrup E Horisont 2020 prosjektetableringsstøtte (PES) / / RE/MAGJ 075 Mottaker Stefan De Graaf T/SCDG Avsender Maja Gjønnes RE/MAGJ Klage på formelle feil ved klagesensur Klage på formell feil - nstitutt for språk og litteratur Sak/dok nr: 201/ Løpenr.: 11819/ HF/EW S offl. 26 første ledd 74.9 Mottaker Andreas Magnar Berg PA/HS Klage på avslag på søknad om fritak for EiT Studentmappe - Bjørn Eskil Larsen - MGEOL 201/ / VT/AK S offl. 26 første ledd Mottaker Bjørn E. Larsen PA/HS Side: 5 av 15

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer