Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr Støygjerde mot Fredens vei 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A nnhold: Gnr. 502 Bnr Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig til barnehage - Anita Sofie Grandemo 2010/ /2010 PBUL/NOLL 502/225 PBUL/NOLL TE Avsender Anita S. Grandemo nnhold: Anskaffelse og drift boliger med heldøgns oppfølging og tilsyn Tiltak for bostedsløse 2010/ / EENDOM/OLMYK UO Offl EENDOM/OLMYK TE Avsender nnhold: Svar på plass kulturskolen Kulturskolen - søknad om opptak, mottatt plassbekreftelse skoleåret 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 22642/ KUL/SBE A30 KUL/SBE TE Avsender Hanne S. Gjetmundsen Side: 1 av 36

2 nnhold: Gnr/bnr 502/55 - Svinoddveien 4 - Arendal -Søknad om riving av Strømsbu sag/nyoppføring kontor - Høringsuttalelse Gnr. 502, Bnr. 55, Svinodedveien 4 - riving tilbygg og rehabilitering - Assuransegården AS 2010/ / PBUL/JOAAS 502/55 PBUL/JOAAS Avsender Aust-Agder fylkeskommune nnhold: Gnr 501 bnr 15 snr 7 - Klage på taksering, eiendomsskatt Gnr 501 bnr 15 snr 7 - Langbrygga 17 B - Eiendomsskatt - Juskestedet AS 2010/ / /15/0/7 KOG/THSNØ Avsender Juskestedet AS v/sverre Lehland nnhold: Midlertidige lokaler Private barnehager i Arendal kommune 2010/ / OPPV/HANAR A10 OPPV/UNFRE Avsender postmaster tybakken nnhold: Gnr 501 bnr 513 snr 14 - Klage på taksering, eiendomsskatt Gnr 501 bnr 513 snr 14 - Hylleveien 2 B - Eiendomsskatt - Nilsen Scott-Bernhard 2010/ / /513/0/14 KOG/THSNØ Avsender Nilsen Scott-Bernhard v/sverre Lehland Side: 2 av 36

3 nnhold: Gnr 501 bnr 513 snr 15 - Klage på taksering, eiendomsskatt Gnr 501 bnr 513 snr 15 - Hylleveien 2 B - Eiendomsskatt - Nilsen Scott-Bernhard 2010/ / /513/0/15 KOG/THSNØ Avsender Nilsen Scott-Berhard v/sverre Lehland nnhold: Gnr 308 bnr 72 snr 5 - Klage på taksering, eiendomsskatt Gnr 308 bnr 72 snr 5 - Noroddveien 8 A - Eiendomsskatt - Nilsen Scott-Bernhard 2010/ / /72/0/5 KOG/THSNØ Avsender Nilsen Scott-Bernhard v/sverre Lehland nnhold: Gnr. 52, Bnr. 511, Nitridveien - Tillatelse etter forurensningsloven til etablering av løsmasefundamenter Nymo, Eydehavn Gnr. 52, Bnr. 511, Nitridveien - løsmassefundament på sjøbunnen - Eydehavn Næringsutvikling AS/AS Nymo 2010/ / PBUL/JOAAS 52/511 PBUL/JOAAS TE Avsender Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen Side: 3 av 36

4 nnhold: Tar imot stillingen som lærer ved Stinta skole Personalmappe / / ST-S/HAROS ST-S/HAROS TE Avsender Terje Oscar Halland nnhold: Gjledsbrev - Gjeldsbrev 2010/ / ADM/ALTOR UO 253 ADM/ALTOR TE Avsender nnhold: Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - nnfordring generell 2010/ / ADM/ALTOR UO 200 ADM/LEHOL TO Avsender Namsmannen i Arendal nnhold: Sier opp sin faste stilling/helger på sykehjemmet Personalmappe / / O-ØST/AGTHO O-ØST/NNOR Avsender Dan Emil Rosland Side: 4 av 36

5 nnhold: Gnr. 202 Bnr. 1,2,4,5 m.fl. - Vedrørende videre saksgang Gnr 202, bnr. 1, 2, 4, 5, m.fl., Sandstø - Flytebrygger og båtnaust, Sandstø fellesbrygge v/s.h. Søndenaa 2010/ / PBUL/FRGAU 202/1 PBUL/FRGAU BU 9 Avsender Søndenaa Svein H nnhold: Forkynning av dom - Forliksklager / / ADM/ALTOR UO 200 ADM/LEHOL TE Avsender Forliksrådet i Arendal nnhold: Gnr 51 Bnr 29, Søndeled - Rapport fra tilsyn - Søndeled Kirke Gnr 51 Bnr 29, Søndeled - Branntilsyn - Søndeled Kirke 2010/ / BRA/JAØYG 51/29 BRA/JAØYG Avsender Risør Kirkelige Fellesråd, Kirkevergen nnhold: Sier opp sin stilling som barne og ungdomsarbeider ved Fjellvik naturbarnehage Personalmappe / / TR-BH/GUAND TR-BH/GUAND Avsender Liv Vangsnes Side: 5 av 36

6 nnhold: Betaling for SFO - nnfordring generell 2010/ / ADM/ALTOR UO 200 ADM/LEHOL TE Avsender Åse Haugen nnhold: Melding om vedtak - Stønad til hjelpemiddel Elevmappe / / ROL-S/HATOR E ROL-S/HATOR Avsender nnhold: Gnr 51 Bnr 29, Søndeled Menighetshus - Rapport fra tilsyn Gnr 51 Bnr 29, Søndeled Menighetshus - Branntilsyn 2010/ / BRA/JAØYG 51/29 BRA/JAØYG Avsender Risør Kirkelige Fellesråd, Kirkevergen nnhold: Gnr 445 bnr Eiendomsskatt Stoa Vest Gnr 445 bnr Stoa Vest - Eiendomsskatt - Aberdeen Property nvestors 2010/ / /131 KOG/THSNØ Avsender Aberdeen Property nvestors v Gro Wøien Side: 6 av 36

7 nnhold: Tar imot stillingen som lærer Personalmappe / / ROL-S/HATOR ROL-S/HATOR TE Avsender Kathrine Risan nnhold: Tar imot stillingen som lærer Personalmappe / / ROL-S/HATOR ROL-S/HATOR TE Avsender Silje Sandnes Liane nnhold: Gnr 502 bnr 270 snr 16 - Klage eiendomsskatt for Strømsbuveien 49 Sameie Gnr 502 bnr 270 snr 16 - Strømsbuveien 49 - Eiendomsskatt - Sameie v/ Vidar Hoel 2010/ / /270/0/16 KOG/THSNØ Avsender Strømsbuveien 49 sameie v/vidar Hoel nnhold: Vedtak om avslag på krav om sykepenger - ny rett til sykepenger er ikke opptjent Personalmappe / / AKT&SER/TOHAL P AKT&SER/TOHAL Avsender Side: 7 av 36

8 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved hjemmehjelpstjenesten (teamleder Frøyland) Aktivitet & service - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Kristin Aaserud nnhold: Gnr 224 bnr Eiendomsskattetakst 2010, Arendal kommune Gnr 224 bnr Øyna - Eiendomsskatt - Per Roald Aamodt 2010/ / /340 Avsender Per Roald Aamodt nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender ingvor Arnesen-Fallås nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Gunilla Andre Side: 8 av 36

9 nnhold: O-plan - halvårsrapport - Vår 2010 Elevmappe / / OPPV/TONOR E OPPV/TONOR Avsender nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Line Thomassen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Helena Andersson nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Kaja S. Hanstad Side: 9 av 36

10 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Magnus Hiis nnhold: Tar imot stillingen som barnevern-sosialkurator-1 fast-1 vikar-hver 100% ansettelsessak-barnevern-sosialkurator-1 fast-1 vikar-hver 100% 2010/ / BVE/NHAL 411 BVE/NHAL TE Avsender Sara Therese Frydenberg nnhold: Annonse Ansettelsessak-Arendal nternasjonale skole-myp-coordinator-100% 2010/ /2010 AS-S/BEPED 411 ADM/LLAR Avsender Larsen, Lisbeth nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Solveig Nesheim Side: 10 av 36

11 nnhold: O-plan - Halvårsrapport - Vår 2010 Elevmappe / / OPPV/TONOR E OPPV/TONOR Avsender nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Berit Goderstad nnhold: Gnr 306 bnr Klage av overtakst på bolig Gnr 306 bnr Sandvigveien Eiendomsskatt - Liv Langsholt 2010/ / /156 KOG/THSNØ Avsender Liv Langsholt nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Silje Larsen Side: 11 av 36

12 nnhold: Flyttemelding Elevmappe / / NED-S/SVLN E NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Calamy Arghavan nnhold: Oversendelsesbrev til hallsøknad 2010 Utleie av innendørs idrettsanlegg - vintersesongen 2010/ / / KUL/ANNOR D11 KUL/ANNOR Avsender Andre Roshan nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Torill Torgunrud Side: 12 av 36

13 nnhold: Oversendelsesbrev til søknad om halltid til spillerutvikling i håndball sesongen Utleie av innendørs idrettsanlegg - vintersesongen 2010/ / /2010 KUL/ANNOR D11 KUL/ANNOR Avsender Corrigan, Kai nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Cathrine Ekra nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Linn K. AAsbek Hansen nnhold: Oversendelse av elevopplysninger Elevmappe / / MYR-S/ANHJE E MYR-S/ANHJE Avsender Side: 13 av 36

14 nnhold: Gnr 71 bnr Klage eiendomsskatt Gnr 71 bnr Blekestrand - Eiendomsskatt - Kai-Erik Raabu 2010/ / /314 KOG/THSNØ Avsender Kai-Erik Raabu v/dagfinn Knudsen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Lena K. Kristensen nnhold: Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen Elevmappe / / ASD-S/JOBAK E ASD-S/JOBAK TE Avsender nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Lena Graver Side: 14 av 36

15 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Ørbæk/Bjorbekk bo- og aktivitetssenter Mestring & rehabilitering - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Laila Nilsen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Bjorbekk bo- og aktivitetssenter Mestring & rehabilitering - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Rune Sætre nnhold: Vurdering av utdanning Personalmappe / / BR-S/GUFEV ST-S/HAROS TE Avsender NAC Norgesnettrådet nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Flosta bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Helene Ellingsen Side: 15 av 36

16 nnhold: Gnr 306 bnr 49 - Klage eiendomsskatt Gnr 306 bnr 49 - Sandvigveien Eiendomsskatt - Svend Heier 2010/ / /49 KOG/THSNØ Avsender Svend Heier nnhold: Tar ikke i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Mari Hagen Alvik nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Birger Lindstad nnhold: Melding om løsnede steinblokker ved Speiderhuset på Buøya, Eydehavn Sikring av steinblokker 2010/ / EENDOM/AROL 611 EENDOM/AROL Avsender Kjartan Telle Side: 16 av 36

17 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender ngvild J. Sangvik nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjovv ved Varden dagsenter Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Marthe Sangvik nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender da Gundersen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender da Sjøvall Side: 17 av 36

18 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Flosta bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Audun Løvdahl nnhold: Gnr 201 bnr 18 - Oppgradering av renovasjonsabbonement Gnr 201 bnr 18, Høyåshei - Renovasjon - Høyåshaven Borettslag 2010/ / KOG/SPED 201/18 KOG/SPED Avsender Høyåshaven Borettslag v/torill Larsen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Saltrød bo- og omsorgssenter Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Anne Frivold nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Saltrød bo- og omsorgssenter Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Maren Enerstvedt Side: 18 av 36

19 nnhold: Montering av heis - gnr.428/ bnr. 121 og 122 Nedenes Gnr. 428 bnr. 121 og 122, Nedenes - Riving av eksisterende bygninger samt oppføring av ny - Bunnpris - Prima nvest AS 2010/ /2010 PBUL/NBLO 428/121 PBUL/NBLO Avsender Reidar Vedvik Jr nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Saltrød bo- og omsorgssenter Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Therese Fosse nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Eydehavn bofellesskap Psykisk helse & rus - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Katharina Mathiesen nnhold: Gnr 428 bnr Søknad om igangsetting og endring Gnr 428 bnr 268, Tukarten - 4-mannsbolig 2010/ / PBUL/STDAL 428/268 PBUL/STDAL TE Avsender Pollen Bygg & Eiendom Side: 19 av 36

20 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Saltrød botilbud Psykisk helse & rus - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Andrea B. Stølefjell nnhold: Vedr. reguleringsplan Kulltangen Reguleringsplan del 2 av Kulltangen 2010/ /2010 PBUL/NOLL 2113pua2 PBUL/NOLL TE Avsender Christensen, Sølvi Haraldstad nnhold: Som vedlegg ligger tilbudsbrev og tar imot stillingen som sosialkurator Personalmappe - X 2010/ /2010 BVE/NHAL Avsender Nils Halvorsen BVE/NHAL nnhold: Gnr. 302 bnr. 31, His alle 28 - Vannskade BSC - Skadedato Rune Retterholt Gnr. 302 bnr. 31, His alle 28 - Vannskade - Rune Retterholt 2010/ / KOG/ASØYB 302/31 KOG/ASØYB Avsender Jernbanepersonalets bank og forsikring Side: 20 av 36

21 nnhold: Gnr 44 bnr 413 snr 11 - Klage Eiendomskatt Gnr 44 bnr 413 snr 11 - Liaveien 5 - Eiendomsskatt - Saltrød Bo Service AS 2010/ / /413 KOG/THSNØ Avsender Saltrød Bo Service AS v/birger Sand Bakke nnhold: Fakta undersøkelse vedr. påstand om mobbing/trakassering Personalmappe / / ST-S/HAROS P RDM/TRBER TE Avsender nnhold: Ønsker endring av arbeidsted fra Myra til Moltemyr skole Personalmappe / / MOL-S/EGMJÅ MOL-S/EGMJÅ Avsender Knut Oksholm nnhold: Arbeidsgiver rapport - tilbakemelding etter opphold ved AR Personalmappe / / ST-BH/SLUN2 P ST-BH/SLUN TE Avsender Side: 21 av 36

22 nnhold: Gnr 44 bnr 413 snr 3 - Klage Eiendomskatt Gnr 44 bnr 413 snr 3 - Liaveien 5 - Eiendomsskatt - Saltrød Bo Service AS 2010/ / /413/0/3 KOG/THSNØ Avsender Saltrød Bo Service AS v/birger Sand Bakke nnhold: Gnr. 37 Bnr. 3, Myra del 1 av 2- mannsbolig - Søknad om gravetillatelse Gnr. 37 Bnr. 3, Myra del 1 av 2- mannsbolig - Tilkobling sanitæranlegg - Vibeke og Anette Wråldsen 2010/ / KOG/BJSLO 37/3 KOG/BJSLO TE Avsender Statens vegvesen Region Sør nnhold: Unntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Personalmappe / / O-ØST/AGTHO P O-ØST/VLAN Avsender nnhold: Oppsummering fra workshop konvertering fravær Arendal kommune Personal og lønnsprosjekt KT - Agder 2010/ /2010 ADM/HAWOR 400 ADM/HAWOR Avsender Sigbjørn Tønnesland Side: 22 av 36

23 nnhold: Søknad om treningstid skytehall Utleie av innendørs idrettsanlegg - vintersesongen 2010/ / / KUL/ANNOR D11 KUL/ANNOR Avsender Arendal Praktiske Skyttere nnhold: Gnr 412 bnr 89 - Klage på eiendomsskatt Gnr 412 bnr 89 - Løddesøl - Eiendomsskatt - Einar Debess 2010/ / /89 KOG/THSNØ Avsender Einar Debess nnhold: Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Personalmappe / / NED-S/SVLN P NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Personalmappe / / PUB/REMD P PUB/REMD Avsender Side: 23 av 36

24 nnhold: Gnr. 501 Bnr Bekreftelse på mottatt oversendelse av sak til klagebehandling Gnr 501 bnr 172, Nygaten 5 - endring inngangsparti, fasade m.m.- Elgvin Eiendom AS 2010/ /2010 PBUL/FRGAU 501/172 PBUL/FRGAU TE Avsender Fylkesmannen i Aust-Agder nnhold: Gnr 422 bnr 11 - Kommentarertil søknad om dispensasjon Gnr. 422, Bnr. 11, Dyrmyr - deling - Ole Skarmyr 2010/ / PBUL/HAHOV 422/11 PBUL/HAHOV Avsender Jane og Ole Skarmyr nnhold: Gnr. 37 Bnr. 3, Myra del 2 av 2- mannsbolig - Søknad om gravetillatelse - Vibeke og Anette Wråldsen Gnr. 37 Bnr. 3, Myra del 2 av 2- mannsbolig - Tilkobling sanitæranlegg - Vibeke og Anette Wråldsen 2010/ / KOG/BJSLO 37/3 KOG/BJSLO TE Avsender Statens vegvesen Region Sør nnhold: Datainstruks Personalmappe - X 2010/ /2010 SAND-S/OLHOM Avsender Olav Homdrom SAND-S/OLHOM Side: 24 av 36

25 nnhold: Tar imot stillingen som spes.fagarbeider Personalmappe / / PSY&RUS/TOHAL PSY&RUS/TOHAL Avsender Gunn Henny Fjell nnhold: Søknad om fritak frå undervisning i veke 24 og 25 Elevmappe / / FLO-S/CASCH FLO-S/CASCH BU 2 Avsender Jostein Lindland nnhold: Gnr 69 bnr 43 - Ferdig registrert skjema for montert vannmåler Gnr. 69 bnr. 43, Brårvikkilen - Vannmåler - Håvard Korsvold 2010/ / KOG/STJØR 69/43 KOG/STJØR Avsender Stiansen Tveit Rørleggerservice AS nnhold: Gnr 503 bnr Klage på eiendomsskatt. Gnr 503 bnr Kirkegårdsveien 15 - Eiendomsskatt - Høge Eiendomsskatt AS v/even Myhrstad 2010/ / /526 KOG/THSNØ Avsender Høge Eiendom AS v/even Myrhstad Side: 25 av 36

26 nnhold: Gnr 71 bnr Klage eiendomsskatt Gnr. 71 Bnr. 179, Vatnebu - Eiendomsskatt 2010/ / /179 KOG/THSNØ Avsender Gunnar Solvang nnhold: Det bes om uttale - Gnr 74 bnr 25, Holmesund - Riving og oppføring av nytt bygg Gnr 74 bnr 25, Holmesund - Riving og oppføring av nytt bygg 2010/ /2010 PBUL/FRGAU 74/25 PBUL/FRGAU TE Avsender Fylkesmannen i Aust-Agder nnhold: Gnr 208 bnr 1 og 2 - Søknad om dispensasjon Gnr 208 bnr 1 og 2, Gjessøya - Fritidsbolig - Grete Brusli Andersen 2010/ / PBUL/FRGAU 208/1 PBUL/FRGAU TE Avsender Asplan Viak AS nnhold: Gnr 71 bnr Rettelse - klage eiendomsskatt Gnr. 71 Bnr. 177, Vatnebu - Eiendomsskatt 2010/ / /177 KOG/THSNØ Avsender Barkve, Ragna Side: 26 av 36

27 nnhold: Gnr 9999 bnr 1000 fnr Ferdig registrert skjema for demontert vannmåler Gnr 9999 bnr 1000 fnr 770, Myra - Vannmåler - Brakkerigg skoletomt 2010/ / KOG/STJØR 9999/1000/770 KOG/STJØR Avsender Heldal Entreprenør AS nnhold: Samtykkeerklæring Elevmappe / / NED-S/SVLN E NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Samtykkeerklæring Elevmappe / / NED-S/SVLN E NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Gnr 68 bnr Klage eiendomsskatt Gnr 68 bnr Lia - Eiendomsskatt - Per Harald Hansen 2010/ / /282 KOG/THSNØ Avsender Per Harald Hansen Side: 27 av 36

28 nnhold: Gnr 224 bnr 57 - Grunngitte spørsmål/klage Gnr 224 bnr 57, Kjørvigen - Eiendomsskatt - Helge O. Gundersen 2010/ / /57 KOG/THSNØ BU 4 Avsender Helge O. Gundersen nnhold: Samtykkeerklæring Elevmappe / / NED-S/SVLN E NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Gnr 304 bnr 99 - forhåndsuttalelse til oppføring av tilbygg fritidsbolig Gnr. 304, Bnr. 99, Løvold - tilbygg bolig - Gunnar Varberg Sylte og Hanne M. Thommesen Sylte 2010/ / PBUL/STDAL 304/99 PBUL/STDAL Avsender Aust-Agder fylkeskommune nnhold: Gnr. 216 bnr Eiendomsskattetakst, klage Gnr. 216 bnr. 12, Tromøy kirkevei Eiendomsskatt - nge Fredriksen 2010/ / /12 KOG/THSNØ Avsender Tromøy Planteskole v/nge Fredriksen Side: 28 av 36

29 nnhold: Taushetserklæring Personalmappe - lærling - X 2010/ /2010 ADM/ELHOM Avsender Trude Hokstad O-VEST/TRHOK nnhold: Gnr 436 bnr Leilighet nr Søknad om midlertidig bruktillatelse Gnr 436 bnr 719, Nidelvåsen 134, 136, 138 og Nye boliger - Hetland Agder AS 2010/ / PBUL/PENYH 436/719 PBUL/PENYH TE Avsender Hetland Agder AS nnhold: Tar imot stillingen som spesialkonsulent ved Skole- og barnehagekontoret Skole- og barnehagekontoret - Ledig stilling som 1.konsulent/spesialkonsulent fast 100% / / RDM/ROAAS 411 RDM/ROAAS Avsender Mariann Olsen nnhold: Avklaring om kompensasjon for arbeidstid Personalmappe / / AKT&SER/TOHAL AKT&SER/URBER Avsender Geir Johnny Pettersen Side: 29 av 36

30 nnhold: Gnr 436 bnr Leilighet nr Søknad om midlertidig brukstillatelse Gnr. 436 bnr. 719, Nidelvåsen 126, 128, 130 og Nye boliger - Hetland Agder AS 2010/ / PBUL/STDAL 436/719 PBUL/STDAL TE Avsender Hetland Agder AS nnhold: Klage på vedtak Elevmappe / / OPPV/TONOR E OPPV/TONOR TE Avsender nnhold: nformasjon fra SSHF Elevmappe / / ROL-S/HATOR E ROL-S/GUSYV Avsender nnhold: Melding om brøyteskade - purring Brøyting av gater/veier 2010/ / KOG/TOHJE Q03 KOG/TOHJE Avsender Espen Johnsen Side: 30 av 36

31 nnhold: Vedr. fast ansettelse i Arendal kommune Personalmappe / / O-ØST/AGTHO O-ØST/AGTHO Avsender Fagforbundet, Avd. 241 nnhold: Gnr 436 bnr Søknad om ferdigattest Gnr 436 bnr 705, Nidelvåsen Oppføring av bolig - Hetland Agder AS 2010/ /2010 PBUL/PENYH 436/705 PBUL/PENYH TE Avsender Hetland Agder AS nnhold: nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe / / SAN-S/SYPED P SAN-S/SYPED Avsender nnhold: Oversendelsesbrev til søknad om gravetilltelse for VA-anlegg Torsbudalen-Langsæ, Etappe 2 Va anlegg Torsbudalen - Langsæ - Etappe 2010/ / KOG/SEDEM M30 KOG/SEDEM TE Avsender Arvid Svendsen Side: 31 av 36

32 nnhold: Høring om endringer i valgloven Høring - om endringer i valgloven 2010/ / PUB/STJOK 010 PUB/STJOK Avsender Kommunal- og regionaldepartementet nnhold: SELSKAPSKONTROLL AGDER RENOVASJON - Grimstad kommunes behandling Eierskapsmelding 2010/ / RDM/TRBER 250 RDM/TRBER TE Avsender Knut Johansen nnhold: Søknad om jobb - anerkjennelse tysk bilmekanikermesterbrev Forespørsel om jobb i Arendal kommune 2010/ / ADM/HEAND 410 ADM/HEAND BU 55 Avsender Eckehard Hilbig nnhold: Gnr 46 bnr 3 - forhåndsuttalelse til oppføring/utbedring av tilbygg. Gnr. 46, Bnr. 3, Haugereid - utbedring av tilbygg - Sigbjørn Haugereid 2010/ / PBUL/STDAL 46/3 PBUL/STDAL Avsender Aust-Agder fylkeskommune Side: 32 av 36

33 nnhold: Gnr 501 bnr Purring - anmodning om forhåndskonferanse Gnr 501 bnr 205, Kirkegaten 1 - Uteareal 2010/ / PBUL/NBLO 501/205 PBUL/NBLO Avsender Ark.knt. Kjell Jensen AS nnhold: Endring reguleringsplan Krøgenes industriområde Reguleringsplan for Krøgenes industriområde 2010/ / PBUL/LTØL xxxx PBUL/LTØL Avsender Asplan Viak AS nnhold: Gnr. 203 bnr. 59, Lofstadåsen 13 - Søknad om sanitærabonnement - Øivind Hansen Gnr. 203 bnr. 59, Lofstadåsen 13 - Tilkobling sanitæranlegg - Øivind Hansen 2010/ / KOG/BJSLO 203/59 KOG/BJSLO Avsender Grimstad Rør nnhold: Gnr. 502 bnr. 589, Stintebakken 10 - Søknad om miniabonnement - Paul Martin Paulsen Gnr. 502 bnr. 589, Stintebakken 10 - Kommunale eiendomsgebyr - Paul Martin Paulsen 2010/ /2010 KOG/LCLU 502/589 KOG/LCLU BU 2 Avsender Paul Martin Paulsen Side: 33 av 36

34 nnhold: Eydehavn skole - Redusert plass fra 1. mai 2010 for Rine Eydehavn skole - Skolefritidsordning (SFO) 2009/ / / EYD-S/MADYP A22 EYD-S/MADYP Avsender Karin nnhold: Eydehavn skole - Sier fra seg sfo-plass fra 1. mai - Emma Ekra Dukane Eydehavn skole - Skolefritidsordning (SFO) 2009/ / /2010 EYD-S/MADYP A22 EYD-S/MADYP Avsender Lise Dukane nnhold: Strømmen oppvekstsenter - Utmelding skolefritidsordning (SFO) fra 1. mai Tobias Sletten Tellefsen Strømmen oppvekstsenter - skolefritidsordning (SFO) 2009/ / / STR-S/ØYDAL A22 STR-S/ØYDAL Avsender Hilde og Arne O. Tellefsen nnhold: Hisøy skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning - SFO 2010/ Christian Johannesen Hisøy skole - Skolefritidsordning - SFO 2010/ / / HS-S/JOOL A22 HS-S/JOOL TE Avsender J. R. Johannesen Side: 34 av 36

35 nnhold: Hisøy skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning - SFO 2010/2011 Hisøy skole - Skolefritidsordning - SFO 2010/ / / HS-S/JOOL A22 HS-S/JOOL TE Avsender Bente Brevig nnhold: Stuenes skole - Bekreftelse på mottatt plass skolefritidsordning - SFO / Magnus Romtveit Talset Stuenes skole - Skolefritidsordning - SFO / / / STU-S/LAAN A22 STU-S/LAAN TE Avsender Ane Mari Romtveit Kristensen nnhold: Roligheden skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning (SFO) / Mari Flaten Eriksen Roligheden skole - Skolefritidsordning (SFO) / / / ROL-S/UNØDE A22 ROL-S/UNØDE TO Avsender Elin Flaten Eriksen nnhold: Sandnes skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning (SFO) 2010/ John Emil Hugo Terjesen Sandnes skole - Skolefritidsordning (SFO) 2010/ / / SAN-S/EDJEN A22 SAN-S/EDJEN Avsender Linda Terjesen Side: 35 av 36

36 nnhold: Sandnes skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning (SFO) 2010/ Emilie Fjeldberg Sandnes skole - Skolefritidsordning (SFO) 2010/ / / SAN-S/EDJEN A22 SAN-S/EDJEN Avsender Monica og Steinar Fjeldberg nnhold: Løddesøl skole - SFO - nnmelding skolefritidsordningen / Kent Ellefsen Løddesøl skole - SFO - skolefritidsordningen / / / LØD-S/ASKRO A22 LØD-S/ASKRO Avsender Kristin Nesland nnhold: Løddesøl skole - SFO - nnmelding skolefritidsordningen / Jesper Sjøvaag Løddesøl skole - SFO - skolefritidsordningen / / / LØD-S/ASKRO A22 LØD-S/ASKRO Avsender Elin Jeannette Pedersen Side: 36 av 36

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok.

Journaldato: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.04.2013. Dok.dato: 26.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.05.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2013 Tilsynsrapport Nordreisa kirke, gnr 1942/14/9 Nordreisa kirke 1942/14/9

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 201100312-267 Ferdigattest - Riving av lager Gnr/bnr 72/209 Kongsvingerbanen - Kongsvinger hensetting - Prosjektering - Prosjekt 960245 Kongsberg kommune Infrastrukturprosjekter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.06.2015-18.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/3447-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Elisabeth Ler Støland Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 73/5 Opprettelse av boligeiendom. Saksnr: 14/5701-7 Dok.type:

Detaljer

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.

Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2010 Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05.2009

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Journaldato: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype: I,U. Dok.dato: 02.03.

Journaldato: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype: I,U. Dok.dato: 02.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.03.2015-15.03.2015, Dokumentkategori: @, Dokumentdato: 12.12.2014-15.03.2015, Status: F,J,S, Dokumenttype:, 18.03.2015 Tilbakemelding på forslag til plassering

Detaljer

Jernbaneverket - Offentlig journal

Jernbaneverket - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 201100392-13 Kontrakt Elektorarbeider på Kontorrigg Fredly for signering Nordlandsbanen - 960249 Hell-Værnes hastighetsøkning og kapasitet - Diverse entrepriser og bestillinger

Detaljer

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.

Journaldato: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.11.2009. Dok.dato: 30.11.2009. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2009, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2009 nnhold: Rammetillateles - Ny vannledning Røyelen og 6,7 km opp Reisadalen.

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Kommunalteknikk og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06

Detaljer