Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr Støygjerde mot Fredens vei 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A nnhold: Gnr. 502 Bnr Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig til barnehage - Anita Sofie Grandemo 2010/ /2010 PBUL/NOLL 502/225 PBUL/NOLL TE Avsender Anita S. Grandemo nnhold: Anskaffelse og drift boliger med heldøgns oppfølging og tilsyn Tiltak for bostedsløse 2010/ / EENDOM/OLMYK UO Offl EENDOM/OLMYK TE Avsender nnhold: Svar på plass kulturskolen Kulturskolen - søknad om opptak, mottatt plassbekreftelse skoleåret 2010 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 22642/ KUL/SBE A30 KUL/SBE TE Avsender Hanne S. Gjetmundsen Side: 1 av 36

2 nnhold: Gnr/bnr 502/55 - Svinoddveien 4 - Arendal -Søknad om riving av Strømsbu sag/nyoppføring kontor - Høringsuttalelse Gnr. 502, Bnr. 55, Svinodedveien 4 - riving tilbygg og rehabilitering - Assuransegården AS 2010/ / PBUL/JOAAS 502/55 PBUL/JOAAS Avsender Aust-Agder fylkeskommune nnhold: Gnr 501 bnr 15 snr 7 - Klage på taksering, eiendomsskatt Gnr 501 bnr 15 snr 7 - Langbrygga 17 B - Eiendomsskatt - Juskestedet AS 2010/ / /15/0/7 KOG/THSNØ Avsender Juskestedet AS v/sverre Lehland nnhold: Midlertidige lokaler Private barnehager i Arendal kommune 2010/ / OPPV/HANAR A10 OPPV/UNFRE Avsender postmaster tybakken nnhold: Gnr 501 bnr 513 snr 14 - Klage på taksering, eiendomsskatt Gnr 501 bnr 513 snr 14 - Hylleveien 2 B - Eiendomsskatt - Nilsen Scott-Bernhard 2010/ / /513/0/14 KOG/THSNØ Avsender Nilsen Scott-Bernhard v/sverre Lehland Side: 2 av 36

3 nnhold: Gnr 501 bnr 513 snr 15 - Klage på taksering, eiendomsskatt Gnr 501 bnr 513 snr 15 - Hylleveien 2 B - Eiendomsskatt - Nilsen Scott-Bernhard 2010/ / /513/0/15 KOG/THSNØ Avsender Nilsen Scott-Berhard v/sverre Lehland nnhold: Gnr 308 bnr 72 snr 5 - Klage på taksering, eiendomsskatt Gnr 308 bnr 72 snr 5 - Noroddveien 8 A - Eiendomsskatt - Nilsen Scott-Bernhard 2010/ / /72/0/5 KOG/THSNØ Avsender Nilsen Scott-Bernhard v/sverre Lehland nnhold: Gnr. 52, Bnr. 511, Nitridveien - Tillatelse etter forurensningsloven til etablering av løsmasefundamenter Nymo, Eydehavn Gnr. 52, Bnr. 511, Nitridveien - løsmassefundament på sjøbunnen - Eydehavn Næringsutvikling AS/AS Nymo 2010/ / PBUL/JOAAS 52/511 PBUL/JOAAS TE Avsender Fylkesmannen i Aust-Agder, Miljøvernavdelingen Side: 3 av 36

4 nnhold: Tar imot stillingen som lærer ved Stinta skole Personalmappe / / ST-S/HAROS ST-S/HAROS TE Avsender Terje Oscar Halland nnhold: Gjledsbrev - Gjeldsbrev 2010/ / ADM/ALTOR UO 253 ADM/ALTOR TE Avsender nnhold: Vedtatt frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - nnfordring generell 2010/ / ADM/ALTOR UO 200 ADM/LEHOL TO Avsender Namsmannen i Arendal nnhold: Sier opp sin faste stilling/helger på sykehjemmet Personalmappe / / O-ØST/AGTHO O-ØST/NNOR Avsender Dan Emil Rosland Side: 4 av 36

5 nnhold: Gnr. 202 Bnr. 1,2,4,5 m.fl. - Vedrørende videre saksgang Gnr 202, bnr. 1, 2, 4, 5, m.fl., Sandstø - Flytebrygger og båtnaust, Sandstø fellesbrygge v/s.h. Søndenaa 2010/ / PBUL/FRGAU 202/1 PBUL/FRGAU BU 9 Avsender Søndenaa Svein H nnhold: Forkynning av dom - Forliksklager / / ADM/ALTOR UO 200 ADM/LEHOL TE Avsender Forliksrådet i Arendal nnhold: Gnr 51 Bnr 29, Søndeled - Rapport fra tilsyn - Søndeled Kirke Gnr 51 Bnr 29, Søndeled - Branntilsyn - Søndeled Kirke 2010/ / BRA/JAØYG 51/29 BRA/JAØYG Avsender Risør Kirkelige Fellesråd, Kirkevergen nnhold: Sier opp sin stilling som barne og ungdomsarbeider ved Fjellvik naturbarnehage Personalmappe / / TR-BH/GUAND TR-BH/GUAND Avsender Liv Vangsnes Side: 5 av 36

6 nnhold: Betaling for SFO - nnfordring generell 2010/ / ADM/ALTOR UO 200 ADM/LEHOL TE Avsender Åse Haugen nnhold: Melding om vedtak - Stønad til hjelpemiddel Elevmappe / / ROL-S/HATOR E ROL-S/HATOR Avsender nnhold: Gnr 51 Bnr 29, Søndeled Menighetshus - Rapport fra tilsyn Gnr 51 Bnr 29, Søndeled Menighetshus - Branntilsyn 2010/ / BRA/JAØYG 51/29 BRA/JAØYG Avsender Risør Kirkelige Fellesråd, Kirkevergen nnhold: Gnr 445 bnr Eiendomsskatt Stoa Vest Gnr 445 bnr Stoa Vest - Eiendomsskatt - Aberdeen Property nvestors 2010/ / /131 KOG/THSNØ Avsender Aberdeen Property nvestors v Gro Wøien Side: 6 av 36

7 nnhold: Tar imot stillingen som lærer Personalmappe / / ROL-S/HATOR ROL-S/HATOR TE Avsender Kathrine Risan nnhold: Tar imot stillingen som lærer Personalmappe / / ROL-S/HATOR ROL-S/HATOR TE Avsender Silje Sandnes Liane nnhold: Gnr 502 bnr 270 snr 16 - Klage eiendomsskatt for Strømsbuveien 49 Sameie Gnr 502 bnr 270 snr 16 - Strømsbuveien 49 - Eiendomsskatt - Sameie v/ Vidar Hoel 2010/ / /270/0/16 KOG/THSNØ Avsender Strømsbuveien 49 sameie v/vidar Hoel nnhold: Vedtak om avslag på krav om sykepenger - ny rett til sykepenger er ikke opptjent Personalmappe / / AKT&SER/TOHAL P AKT&SER/TOHAL Avsender Side: 7 av 36

8 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved hjemmehjelpstjenesten (teamleder Frøyland) Aktivitet & service - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Kristin Aaserud nnhold: Gnr 224 bnr Eiendomsskattetakst 2010, Arendal kommune Gnr 224 bnr Øyna - Eiendomsskatt - Per Roald Aamodt 2010/ / /340 Avsender Per Roald Aamodt nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender ingvor Arnesen-Fallås nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Gunilla Andre Side: 8 av 36

9 nnhold: O-plan - halvårsrapport - Vår 2010 Elevmappe / / OPPV/TONOR E OPPV/TONOR Avsender nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Line Thomassen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Helena Andersson nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Kaja S. Hanstad Side: 9 av 36

10 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Magnus Hiis nnhold: Tar imot stillingen som barnevern-sosialkurator-1 fast-1 vikar-hver 100% ansettelsessak-barnevern-sosialkurator-1 fast-1 vikar-hver 100% 2010/ / BVE/NHAL 411 BVE/NHAL TE Avsender Sara Therese Frydenberg nnhold: Annonse Ansettelsessak-Arendal nternasjonale skole-myp-coordinator-100% 2010/ /2010 AS-S/BEPED 411 ADM/LLAR Avsender Larsen, Lisbeth nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Solveig Nesheim Side: 10 av 36

11 nnhold: O-plan - Halvårsrapport - Vår 2010 Elevmappe / / OPPV/TONOR E OPPV/TONOR Avsender nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Berit Goderstad nnhold: Gnr 306 bnr Klage av overtakst på bolig Gnr 306 bnr Sandvigveien Eiendomsskatt - Liv Langsholt 2010/ / /156 KOG/THSNØ Avsender Liv Langsholt nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Silje Larsen Side: 11 av 36

12 nnhold: Flyttemelding Elevmappe / / NED-S/SVLN E NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Calamy Arghavan nnhold: Oversendelsesbrev til hallsøknad 2010 Utleie av innendørs idrettsanlegg - vintersesongen 2010/ / / KUL/ANNOR D11 KUL/ANNOR Avsender Andre Roshan nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Torill Torgunrud Side: 12 av 36

13 nnhold: Oversendelsesbrev til søknad om halltid til spillerutvikling i håndball sesongen Utleie av innendørs idrettsanlegg - vintersesongen 2010/ / /2010 KUL/ANNOR D11 KUL/ANNOR Avsender Corrigan, Kai nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Cathrine Ekra nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Linn K. AAsbek Hansen nnhold: Oversendelse av elevopplysninger Elevmappe / / MYR-S/ANHJE E MYR-S/ANHJE Avsender Side: 13 av 36

14 nnhold: Gnr 71 bnr Klage eiendomsskatt Gnr 71 bnr Blekestrand - Eiendomsskatt - Kai-Erik Raabu 2010/ / /314 KOG/THSNØ Avsender Kai-Erik Raabu v/dagfinn Knudsen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Lena K. Kristensen nnhold: Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen Elevmappe / / ASD-S/JOBAK E ASD-S/JOBAK TE Avsender nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Plankemyra bo- og omsorgssenter Omsorg vest - ledig stilling som sommervikar Div. omsorgssenter, hjemmesykepleien mm 2010/ /2010 Avsender Lena Graver Side: 14 av 36

15 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Ørbæk/Bjorbekk bo- og aktivitetssenter Mestring & rehabilitering - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Laila Nilsen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Bjorbekk bo- og aktivitetssenter Mestring & rehabilitering - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Rune Sætre nnhold: Vurdering av utdanning Personalmappe / / BR-S/GUFEV ST-S/HAROS TE Avsender NAC Norgesnettrådet nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Flosta bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Helene Ellingsen Side: 15 av 36

16 nnhold: Gnr 306 bnr 49 - Klage eiendomsskatt Gnr 306 bnr 49 - Sandvigveien Eiendomsskatt - Svend Heier 2010/ / /49 KOG/THSNØ Avsender Svend Heier nnhold: Tar ikke i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Mari Hagen Alvik nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Birger Lindstad nnhold: Melding om løsnede steinblokker ved Speiderhuset på Buøya, Eydehavn Sikring av steinblokker 2010/ / EENDOM/AROL 611 EENDOM/AROL Avsender Kjartan Telle Side: 16 av 36

17 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender ngvild J. Sangvik nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjovv ved Varden dagsenter Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Marthe Sangvik nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender da Gundersen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Tromøy bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender da Sjøvall Side: 17 av 36

18 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Flosta bokollektiv Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Audun Løvdahl nnhold: Gnr 201 bnr 18 - Oppgradering av renovasjonsabbonement Gnr 201 bnr 18, Høyåshei - Renovasjon - Høyåshaven Borettslag 2010/ / KOG/SPED 201/18 KOG/SPED Avsender Høyåshaven Borettslag v/torill Larsen nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Saltrød bo- og omsorgssenter Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Anne Frivold nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Saltrød bo- og omsorgssenter Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Maren Enerstvedt Side: 18 av 36

19 nnhold: Montering av heis - gnr.428/ bnr. 121 og 122 Nedenes Gnr. 428 bnr. 121 og 122, Nedenes - Riving av eksisterende bygninger samt oppføring av ny - Bunnpris - Prima nvest AS 2010/ /2010 PBUL/NBLO 428/121 PBUL/NBLO Avsender Reidar Vedvik Jr nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Saltrød bo- og omsorgssenter Omsorg øst - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Therese Fosse nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Eydehavn bofellesskap Psykisk helse & rus - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Katharina Mathiesen nnhold: Gnr 428 bnr Søknad om igangsetting og endring Gnr 428 bnr 268, Tukarten - 4-mannsbolig 2010/ / PBUL/STDAL 428/268 PBUL/STDAL TE Avsender Pollen Bygg & Eiendom Side: 19 av 36

20 nnhold: Tar i mot tilbud om sommerjobb ved Saltrød botilbud Psykisk helse & rus - Ledig stilling som sommervikar / /2010 Avsender Andrea B. Stølefjell nnhold: Vedr. reguleringsplan Kulltangen Reguleringsplan del 2 av Kulltangen 2010/ /2010 PBUL/NOLL 2113pua2 PBUL/NOLL TE Avsender Christensen, Sølvi Haraldstad nnhold: Som vedlegg ligger tilbudsbrev og tar imot stillingen som sosialkurator Personalmappe - X 2010/ /2010 BVE/NHAL Avsender Nils Halvorsen BVE/NHAL nnhold: Gnr. 302 bnr. 31, His alle 28 - Vannskade BSC - Skadedato Rune Retterholt Gnr. 302 bnr. 31, His alle 28 - Vannskade - Rune Retterholt 2010/ / KOG/ASØYB 302/31 KOG/ASØYB Avsender Jernbanepersonalets bank og forsikring Side: 20 av 36

21 nnhold: Gnr 44 bnr 413 snr 11 - Klage Eiendomskatt Gnr 44 bnr 413 snr 11 - Liaveien 5 - Eiendomsskatt - Saltrød Bo Service AS 2010/ / /413 KOG/THSNØ Avsender Saltrød Bo Service AS v/birger Sand Bakke nnhold: Fakta undersøkelse vedr. påstand om mobbing/trakassering Personalmappe / / ST-S/HAROS P RDM/TRBER TE Avsender nnhold: Ønsker endring av arbeidsted fra Myra til Moltemyr skole Personalmappe / / MOL-S/EGMJÅ MOL-S/EGMJÅ Avsender Knut Oksholm nnhold: Arbeidsgiver rapport - tilbakemelding etter opphold ved AR Personalmappe / / ST-BH/SLUN2 P ST-BH/SLUN TE Avsender Side: 21 av 36

22 nnhold: Gnr 44 bnr 413 snr 3 - Klage Eiendomskatt Gnr 44 bnr 413 snr 3 - Liaveien 5 - Eiendomsskatt - Saltrød Bo Service AS 2010/ / /413/0/3 KOG/THSNØ Avsender Saltrød Bo Service AS v/birger Sand Bakke nnhold: Gnr. 37 Bnr. 3, Myra del 1 av 2- mannsbolig - Søknad om gravetillatelse Gnr. 37 Bnr. 3, Myra del 1 av 2- mannsbolig - Tilkobling sanitæranlegg - Vibeke og Anette Wråldsen 2010/ / KOG/BJSLO 37/3 KOG/BJSLO TE Avsender Statens vegvesen Region Sør nnhold: Unntak fra arbeidsgiverperioden - kronisk sykdom - melding om vedtak Personalmappe / / O-ØST/AGTHO P O-ØST/VLAN Avsender nnhold: Oppsummering fra workshop konvertering fravær Arendal kommune Personal og lønnsprosjekt KT - Agder 2010/ /2010 ADM/HAWOR 400 ADM/HAWOR Avsender Sigbjørn Tønnesland Side: 22 av 36

23 nnhold: Søknad om treningstid skytehall Utleie av innendørs idrettsanlegg - vintersesongen 2010/ / / KUL/ANNOR D11 KUL/ANNOR Avsender Arendal Praktiske Skyttere nnhold: Gnr 412 bnr 89 - Klage på eiendomsskatt Gnr 412 bnr 89 - Løddesøl - Eiendomsskatt - Einar Debess 2010/ / /89 KOG/THSNØ Avsender Einar Debess nnhold: Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Personalmappe / / NED-S/SVLN P NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker Personalmappe / / PUB/REMD P PUB/REMD Avsender Side: 23 av 36

24 nnhold: Gnr. 501 Bnr Bekreftelse på mottatt oversendelse av sak til klagebehandling Gnr 501 bnr 172, Nygaten 5 - endring inngangsparti, fasade m.m.- Elgvin Eiendom AS 2010/ /2010 PBUL/FRGAU 501/172 PBUL/FRGAU TE Avsender Fylkesmannen i Aust-Agder nnhold: Gnr 422 bnr 11 - Kommentarertil søknad om dispensasjon Gnr. 422, Bnr. 11, Dyrmyr - deling - Ole Skarmyr 2010/ / PBUL/HAHOV 422/11 PBUL/HAHOV Avsender Jane og Ole Skarmyr nnhold: Gnr. 37 Bnr. 3, Myra del 2 av 2- mannsbolig - Søknad om gravetillatelse - Vibeke og Anette Wråldsen Gnr. 37 Bnr. 3, Myra del 2 av 2- mannsbolig - Tilkobling sanitæranlegg - Vibeke og Anette Wråldsen 2010/ / KOG/BJSLO 37/3 KOG/BJSLO TE Avsender Statens vegvesen Region Sør nnhold: Datainstruks Personalmappe - X 2010/ /2010 SAND-S/OLHOM Avsender Olav Homdrom SAND-S/OLHOM Side: 24 av 36

25 nnhold: Tar imot stillingen som spes.fagarbeider Personalmappe / / PSY&RUS/TOHAL PSY&RUS/TOHAL Avsender Gunn Henny Fjell nnhold: Søknad om fritak frå undervisning i veke 24 og 25 Elevmappe / / FLO-S/CASCH FLO-S/CASCH BU 2 Avsender Jostein Lindland nnhold: Gnr 69 bnr 43 - Ferdig registrert skjema for montert vannmåler Gnr. 69 bnr. 43, Brårvikkilen - Vannmåler - Håvard Korsvold 2010/ / KOG/STJØR 69/43 KOG/STJØR Avsender Stiansen Tveit Rørleggerservice AS nnhold: Gnr 503 bnr Klage på eiendomsskatt. Gnr 503 bnr Kirkegårdsveien 15 - Eiendomsskatt - Høge Eiendomsskatt AS v/even Myhrstad 2010/ / /526 KOG/THSNØ Avsender Høge Eiendom AS v/even Myrhstad Side: 25 av 36

26 nnhold: Gnr 71 bnr Klage eiendomsskatt Gnr. 71 Bnr. 179, Vatnebu - Eiendomsskatt 2010/ / /179 KOG/THSNØ Avsender Gunnar Solvang nnhold: Det bes om uttale - Gnr 74 bnr 25, Holmesund - Riving og oppføring av nytt bygg Gnr 74 bnr 25, Holmesund - Riving og oppføring av nytt bygg 2010/ /2010 PBUL/FRGAU 74/25 PBUL/FRGAU TE Avsender Fylkesmannen i Aust-Agder nnhold: Gnr 208 bnr 1 og 2 - Søknad om dispensasjon Gnr 208 bnr 1 og 2, Gjessøya - Fritidsbolig - Grete Brusli Andersen 2010/ / PBUL/FRGAU 208/1 PBUL/FRGAU TE Avsender Asplan Viak AS nnhold: Gnr 71 bnr Rettelse - klage eiendomsskatt Gnr. 71 Bnr. 177, Vatnebu - Eiendomsskatt 2010/ / /177 KOG/THSNØ Avsender Barkve, Ragna Side: 26 av 36

27 nnhold: Gnr 9999 bnr 1000 fnr Ferdig registrert skjema for demontert vannmåler Gnr 9999 bnr 1000 fnr 770, Myra - Vannmåler - Brakkerigg skoletomt 2010/ / KOG/STJØR 9999/1000/770 KOG/STJØR Avsender Heldal Entreprenør AS nnhold: Samtykkeerklæring Elevmappe / / NED-S/SVLN E NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Samtykkeerklæring Elevmappe / / NED-S/SVLN E NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Gnr 68 bnr Klage eiendomsskatt Gnr 68 bnr Lia - Eiendomsskatt - Per Harald Hansen 2010/ / /282 KOG/THSNØ Avsender Per Harald Hansen Side: 27 av 36

28 nnhold: Gnr 224 bnr 57 - Grunngitte spørsmål/klage Gnr 224 bnr 57, Kjørvigen - Eiendomsskatt - Helge O. Gundersen 2010/ / /57 KOG/THSNØ BU 4 Avsender Helge O. Gundersen nnhold: Samtykkeerklæring Elevmappe / / NED-S/SVLN E NED-S/SVLN TE Avsender nnhold: Gnr 304 bnr 99 - forhåndsuttalelse til oppføring av tilbygg fritidsbolig Gnr. 304, Bnr. 99, Løvold - tilbygg bolig - Gunnar Varberg Sylte og Hanne M. Thommesen Sylte 2010/ / PBUL/STDAL 304/99 PBUL/STDAL Avsender Aust-Agder fylkeskommune nnhold: Gnr. 216 bnr Eiendomsskattetakst, klage Gnr. 216 bnr. 12, Tromøy kirkevei Eiendomsskatt - nge Fredriksen 2010/ / /12 KOG/THSNØ Avsender Tromøy Planteskole v/nge Fredriksen Side: 28 av 36

29 nnhold: Taushetserklæring Personalmappe - lærling - X 2010/ /2010 ADM/ELHOM Avsender Trude Hokstad O-VEST/TRHOK nnhold: Gnr 436 bnr Leilighet nr Søknad om midlertidig bruktillatelse Gnr 436 bnr 719, Nidelvåsen 134, 136, 138 og Nye boliger - Hetland Agder AS 2010/ / PBUL/PENYH 436/719 PBUL/PENYH TE Avsender Hetland Agder AS nnhold: Tar imot stillingen som spesialkonsulent ved Skole- og barnehagekontoret Skole- og barnehagekontoret - Ledig stilling som 1.konsulent/spesialkonsulent fast 100% / / RDM/ROAAS 411 RDM/ROAAS Avsender Mariann Olsen nnhold: Avklaring om kompensasjon for arbeidstid Personalmappe / / AKT&SER/TOHAL AKT&SER/URBER Avsender Geir Johnny Pettersen Side: 29 av 36

30 nnhold: Gnr 436 bnr Leilighet nr Søknad om midlertidig brukstillatelse Gnr. 436 bnr. 719, Nidelvåsen 126, 128, 130 og Nye boliger - Hetland Agder AS 2010/ / PBUL/STDAL 436/719 PBUL/STDAL TE Avsender Hetland Agder AS nnhold: Klage på vedtak Elevmappe / / OPPV/TONOR E OPPV/TONOR TE Avsender nnhold: nformasjon fra SSHF Elevmappe / / ROL-S/HATOR E ROL-S/GUSYV Avsender nnhold: Melding om brøyteskade - purring Brøyting av gater/veier 2010/ / KOG/TOHJE Q03 KOG/TOHJE Avsender Espen Johnsen Side: 30 av 36

31 nnhold: Vedr. fast ansettelse i Arendal kommune Personalmappe / / O-ØST/AGTHO O-ØST/AGTHO Avsender Fagforbundet, Avd. 241 nnhold: Gnr 436 bnr Søknad om ferdigattest Gnr 436 bnr 705, Nidelvåsen Oppføring av bolig - Hetland Agder AS 2010/ /2010 PBUL/PENYH 436/705 PBUL/PENYH TE Avsender Hetland Agder AS nnhold: nnvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe / / SAN-S/SYPED P SAN-S/SYPED Avsender nnhold: Oversendelsesbrev til søknad om gravetilltelse for VA-anlegg Torsbudalen-Langsæ, Etappe 2 Va anlegg Torsbudalen - Langsæ - Etappe 2010/ / KOG/SEDEM M30 KOG/SEDEM TE Avsender Arvid Svendsen Side: 31 av 36

32 nnhold: Høring om endringer i valgloven Høring - om endringer i valgloven 2010/ / PUB/STJOK 010 PUB/STJOK Avsender Kommunal- og regionaldepartementet nnhold: SELSKAPSKONTROLL AGDER RENOVASJON - Grimstad kommunes behandling Eierskapsmelding 2010/ / RDM/TRBER 250 RDM/TRBER TE Avsender Knut Johansen nnhold: Søknad om jobb - anerkjennelse tysk bilmekanikermesterbrev Forespørsel om jobb i Arendal kommune 2010/ / ADM/HEAND 410 ADM/HEAND BU 55 Avsender Eckehard Hilbig nnhold: Gnr 46 bnr 3 - forhåndsuttalelse til oppføring/utbedring av tilbygg. Gnr. 46, Bnr. 3, Haugereid - utbedring av tilbygg - Sigbjørn Haugereid 2010/ / PBUL/STDAL 46/3 PBUL/STDAL Avsender Aust-Agder fylkeskommune Side: 32 av 36

33 nnhold: Gnr 501 bnr Purring - anmodning om forhåndskonferanse Gnr 501 bnr 205, Kirkegaten 1 - Uteareal 2010/ / PBUL/NBLO 501/205 PBUL/NBLO Avsender Ark.knt. Kjell Jensen AS nnhold: Endring reguleringsplan Krøgenes industriområde Reguleringsplan for Krøgenes industriområde 2010/ / PBUL/LTØL xxxx PBUL/LTØL Avsender Asplan Viak AS nnhold: Gnr. 203 bnr. 59, Lofstadåsen 13 - Søknad om sanitærabonnement - Øivind Hansen Gnr. 203 bnr. 59, Lofstadåsen 13 - Tilkobling sanitæranlegg - Øivind Hansen 2010/ / KOG/BJSLO 203/59 KOG/BJSLO Avsender Grimstad Rør nnhold: Gnr. 502 bnr. 589, Stintebakken 10 - Søknad om miniabonnement - Paul Martin Paulsen Gnr. 502 bnr. 589, Stintebakken 10 - Kommunale eiendomsgebyr - Paul Martin Paulsen 2010/ /2010 KOG/LCLU 502/589 KOG/LCLU BU 2 Avsender Paul Martin Paulsen Side: 33 av 36

34 nnhold: Eydehavn skole - Redusert plass fra 1. mai 2010 for Rine Eydehavn skole - Skolefritidsordning (SFO) 2009/ / / EYD-S/MADYP A22 EYD-S/MADYP Avsender Karin nnhold: Eydehavn skole - Sier fra seg sfo-plass fra 1. mai - Emma Ekra Dukane Eydehavn skole - Skolefritidsordning (SFO) 2009/ / /2010 EYD-S/MADYP A22 EYD-S/MADYP Avsender Lise Dukane nnhold: Strømmen oppvekstsenter - Utmelding skolefritidsordning (SFO) fra 1. mai Tobias Sletten Tellefsen Strømmen oppvekstsenter - skolefritidsordning (SFO) 2009/ / / STR-S/ØYDAL A22 STR-S/ØYDAL Avsender Hilde og Arne O. Tellefsen nnhold: Hisøy skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning - SFO 2010/ Christian Johannesen Hisøy skole - Skolefritidsordning - SFO 2010/ / / HS-S/JOOL A22 HS-S/JOOL TE Avsender J. R. Johannesen Side: 34 av 36

35 nnhold: Hisøy skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning - SFO 2010/2011 Hisøy skole - Skolefritidsordning - SFO 2010/ / / HS-S/JOOL A22 HS-S/JOOL TE Avsender Bente Brevig nnhold: Stuenes skole - Bekreftelse på mottatt plass skolefritidsordning - SFO / Magnus Romtveit Talset Stuenes skole - Skolefritidsordning - SFO / / / STU-S/LAAN A22 STU-S/LAAN TE Avsender Ane Mari Romtveit Kristensen nnhold: Roligheden skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning (SFO) / Mari Flaten Eriksen Roligheden skole - Skolefritidsordning (SFO) / / / ROL-S/UNØDE A22 ROL-S/UNØDE TO Avsender Elin Flaten Eriksen nnhold: Sandnes skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning (SFO) 2010/ John Emil Hugo Terjesen Sandnes skole - Skolefritidsordning (SFO) 2010/ / / SAN-S/EDJEN A22 SAN-S/EDJEN Avsender Linda Terjesen Side: 35 av 36

36 nnhold: Sandnes skole - Bekreftelse på mottatt plass i skolefritidsordning (SFO) 2010/ Emilie Fjeldberg Sandnes skole - Skolefritidsordning (SFO) 2010/ / / SAN-S/EDJEN A22 SAN-S/EDJEN Avsender Monica og Steinar Fjeldberg nnhold: Løddesøl skole - SFO - nnmelding skolefritidsordningen / Kent Ellefsen Løddesøl skole - SFO - skolefritidsordningen / / / LØD-S/ASKRO A22 LØD-S/ASKRO Avsender Kristin Nesland nnhold: Løddesøl skole - SFO - nnmelding skolefritidsordningen / Jesper Sjøvaag Løddesøl skole - SFO - skolefritidsordningen / / / LØD-S/ASKRO A22 LØD-S/ASKRO Avsender Elin Jeannette Pedersen Side: 36 av 36

Offentlig journal. Gnr. 43 bnr. 79, Saltrød - Oversendelsesbrev til søknad om seksjonering - Saltrødsenteret AS

Offentlig journal. Gnr. 43 bnr. 79, Saltrød - Oversendelsesbrev til søknad om seksjonering - Saltrødsenteret AS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.02.2011 nnhold: Gnr. 43 bnr. 79, Saltrød - Oversendelsesbrev til søknad om seksjonering - Saltrødsenteret AS

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 18.02.2010.

Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 08.02.2010. Klassering: 447/7 IOG/JOSPA. Dok.dato: 18.02.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 02.03.2010 nnhold: Vedr. grenselinjer Gnr. 447, Bnr. 7, Rykene - grense mot gnr. 447, bnr. 1,5 - Tormod Andersen 2010/3153-1

Detaljer

Offentlig journal. Etterlyser svar på søknad om ferdigattest 2015/1344-4 7963/2015 16.07.2015 14.07.2015 PNT/ARO PNT/ARO

Offentlig journal. Etterlyser svar på søknad om ferdigattest 2015/1344-4 7963/2015 16.07.2015 14.07.2015 PNT/ARO PNT/ARO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.15, Dokumenttype:,U, Status: J,A 20.07.2015 nnhold: Etterlyser svar på søknad om ferdigattest 109/76 - søknad om tillatelse til tiltak - fritidsbolig

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2010. Klassering: 2113r3 PBUL/NOLIL. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 217/118 PBUL/FRGAU. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 501/24

Dok.dato: 18.08.2010. Klassering: 2113r3 PBUL/NOLIL. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 217/118 PBUL/FRGAU. Dok.dato: 02.08.2011. Klassering: 501/24 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.8.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 08.08.2011 Reguleringsplan for del 2 på Kulltangen - merknad Reguleringsplan del 2 av Kulltangen U 2010/1606-47

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om støttekontakt - ***** ***** ***** Støttekontakt - ***** ***** ***** 2010/2327-1 11755/2010 24.08.2010 26.08.

Offentlig journal. Søknad om støttekontakt - ***** ***** ***** Støttekontakt - ***** ***** ***** 2010/2327-1 11755/2010 24.08.2010 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.8.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.09.2010 nnhold: Søknad om støttekontakt - Støttekontakt - Sk 2010/2327-1 11755/2010 Offl 13, jfr fvl 13.1 nnhold:

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2015/ / Tilsynsrapport 2016/ /2016

Offentlig journal. Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 2015/ / Tilsynsrapport 2016/ /2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.02.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.02.2016 Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Tilsyn 13 Bygg - 2015 2015/2563-18 143/2016 08.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning 2014 2011/2659-14 1064/2016 27.01.2016 05.01.

Offentlig journal. Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning 2014 2011/2659-14 1064/2016 27.01.2016 05.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01-24.01, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.01.2016 nnhold: Kommunal medfinansiering spesialisthelsetjenesten - Årsavregning

Detaljer

Offentlig journal. Din søknad om stilling 2015/973-23 4820/2015 20.05.2015 30.04.2015 RÅD/PLA RÅD/PLA. Din søknad på jobb 2015/976-31 4821/2015

Offentlig journal. Din søknad om stilling 2015/973-23 4820/2015 20.05.2015 30.04.2015 RÅD/PLA RÅD/PLA. Din søknad på jobb 2015/976-31 4821/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05.2015 -, Dokumenttype:,U, Status: J, 20.05.2015 nnhold: Din søknad om stilling D 23-28 % stilling som renholder ved Lyngsdalen oppvekstsenter U 2015/973-23

Detaljer

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08.

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08-23.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2015 Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av sfo-plass 2015/571-25 7396/2015 02.07.2015 30.06.2015 EID/KH EID/KH. Referat fra møte 26.05.15 2015/606-8 7410/2015

Offentlig journal. Oppsigelse av sfo-plass 2015/571-25 7396/2015 02.07.2015 30.06.2015 EID/KH EID/KH. Referat fra møte 26.05.15 2015/606-8 7410/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 02.07.2015 nnhold: Oppsigelse av sfo-plass SFO skoleåret 2014-2015 - Eidebakken skole 2015/571-25 7396/2015 30.06.2015 ED/KH

Detaljer

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02.

Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V72. (enhet/initialer): LYADM/ET. Dok.dato: 04.03.2010. Klassering: V83 LYADM/ET. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2010 OKsvik gård vedproduksjon AS - søknad om NMSK tilskudd. Gnr.85 bnr.1 Oksvik gård vedproduksjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.7.2010-2.8.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.08.2010 nnhold: Avbestilling av SFO - plass Oppsigelse av SFO-plass 2010/152-169 10859/2010 ***** nnhold:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11.

Journaldato: 11.05.2015-15.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet. Dok.dato: 26.11.2014. Dok.dato: 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført / kontrollert av arkivet 03.06.2015 nnhold: Referat fra møte i eldrerådet 31.10.14 Møte i eldrerådet 2014 2014/179-8

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / EID/TMI EID/TMI. Søknad om stilling

Offentlig journal. Bekreftelse ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / EID/TMI EID/TMI. Søknad om stilling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 09.06.2016 nnhold: Bekreftelse Elevemappe - 2016/564-3 6060/2016 ED/TM E Offl 13, jfr Fvl 13 1. ledd pkt. 1 Avs./mottaker: Navn:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.02.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.02.2014 Høring - søknad om deling gnr 1942/25/2 Deling av eiedom gnr 1942/25/2

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Offentlig journal VS: 19/2, endring reguleringsplan Brende Myrane (19/51), 2011/505-7 9549/2011 12.08.2011 10.08.2011 ARF/MBO 19/2 ARF/MBO

Offentlig journal VS: 19/2, endring reguleringsplan Brende Myrane (19/51), 2011/505-7 9549/2011 12.08.2011 10.08.2011 ARF/MBO 19/2 ARF/MBO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 12.08.2011 nnhold: VS: 19/2, endring reguleringsplan Brende Myrane (19/51), 2011/505-7 9549/2011 19/2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2014 Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst d 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-09.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Tillatelse til midlertidig dispensasjon til å bruke dyrket mark til parkering

Detaljer

Offentlig journal. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** 2009/5434-19 10513/2011 21.03.

Offentlig journal. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - ***** ***** 2009/5434-19 10513/2011 21.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2011 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse - ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr 42/196 - Spjærøy 2015/1936-2 14879/2015 17.08.2015 19.08.

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr 42/196 - Spjærøy 2015/1936-2 14879/2015 17.08.2015 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08-19.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.08.2015 nnhold: Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - ***** ***** FOSSEN BARNEHAGE 2011/2012 2011/807-114 46257/2011 08.03.2012 14.12.2011

Offentlig journal. Søknad om barnehageplass - ***** ***** FOSSEN BARNEHAGE 2011/2012 2011/807-114 46257/2011 08.03.2012 14.12.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.03.12, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2012 Søknad om barnehageplass - FOSSEN BARNEHAGE 2011/2012 O 2011/807-114

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-02-2015-27-02-2015

Offentlig journal Periode: 27-02-2015-27-02-2015 Offentlig journal Periode: 27-02-2015-27-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00368-11 I Varsla Bygg AS Gnr. 56 bnr. 910 - søknad

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: CV - Karakterutskrift Personalmappe - tilsettingsforhold - Stian Bernhard Syversen 2013/3251-4 60/2014 02.01.2014 HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av annonse i FB 2015/2641-10 20887/2015 30.11.2015 30.11.2015. Fullføring av oppmålingsforretninger i Hvaler kommune.

Offentlig journal. Bestilling av annonse i FB 2015/2641-10 20887/2015 30.11.2015 30.11.2015. Fullføring av oppmålingsforretninger i Hvaler kommune. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11-30.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 01.12.2015 Bestilling av annonse i FB Registrering av kulturminner 2015/2641-10 20887/2015

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11.

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11-29.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling 67339 - Hjelpepleiere - Rypefjord sykehjem, 1. etg. Hjelpepleiere Rypefjord sykehjem, 1.

Offentlig journal. Søknad på stilling 67339 - Hjelpepleiere - Rypefjord sykehjem, 1. etg. Hjelpepleiere Rypefjord sykehjem, 1. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.5.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.07.2010 nnhold: Søknad på stilling 67339 - Hjelpepleiere - Rypefjord sykehjem, 1. etg Hjelpepleiere Rypefjord sykehjem,

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad på stilling, Rektor Spangereid skole. Rektor Spangereid skole 2011/ /

Offentlig journal. Vedrørende søknad på stilling, Rektor Spangereid skole. Rektor Spangereid skole 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2011 Vedrørende søknad på stilling, Rektor Spangereid skole Rektor Spangereid skole 2011/996-7 9225/2011 Helga

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til bygging. 15/124 Havneveien 50 Polarbase - tankfundament 2010/2353-2 14056/2010 06.10.2010 15.10.

Offentlig journal. Tillatelse til bygging. 15/124 Havneveien 50 Polarbase - tankfundament 2010/2353-2 14056/2010 06.10.2010 15.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 25.11.2010 nnhold: Tillatelse til bygging 15/124 Havneveien 50 Polarbase - tankfundament U 2010/2353-2 14056/2010 06.10.2010

Detaljer

Journaldato: 15.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok.

Journaldato: 15.06.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 09.06.2011. Dok.dato: 14.06.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.06.2011 Referat fra møte i ungdomsrådet den 11. mai 2011 (utsatt fra 4. mai) Møter

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Journaldato: 12.04.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2012. Dok.dato: 11.04.2012. Dok.

Journaldato: 12.04.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.04.2012. Dok.dato: 11.04.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2012 Rapportering tilskudd boligsosialt arbeid 2011 Tilskudd rusmiddel 2009/7121-30

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om avtalefestet pensjon. Fratreden til AFP pensjon - Unni Arnesen 2010/921-2 3490/2010 08.03.2010 28.06.

Offentlig journal. Svar på søknad om avtalefestet pensjon. Fratreden til AFP pensjon - Unni Arnesen 2010/921-2 3490/2010 08.03.2010 28.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2010 nnhold: Svar på søknad om avtalefestet pensjon Fratreden til AFP pensjon - nni Arnesen 2010/921-2 3490/2010

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok.

Journaldato: 06.06.2013, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 31.05.2013. Klassering: SKKU/AT. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.06.2013 nnhold: Ledig stilling som assistent i Arnøyhamn SFO / Barnehage 2013/1914-3

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Dok.dato: 02.09.2011. Dok.dato: 02.09.2011

Dok.dato: 02.09.2011. Dok.dato: 02.09.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av båtplass 1065 på Båly, Spangereid Båtplassnr. 1065, Båly småbåthavn 2009/200-3 9625/2011

Detaljer

Journaldato: 28.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2011. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.

Journaldato: 28.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.2011. Dok.dato: 27.06.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.06.2011 Referater til møte i kommunestyret den 23. juni 2011 Referatsaker

Detaljer

Dok.dato: Klassering: A30 KULS/UTO

Dok.dato: Klassering: A30 KULS/UTO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.09.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 07.09.2011 nnhold: Nicolai Naglestad, utmelding kulturskolen Kulturskolen 11/12 2011/521-298 9670/2011 KULS/UTO

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Offentlig journal. Krav om opplysninger om pensjoner - dom i arbeidsretten 24. mars 2011. Pensjonsordninger 2011/1447-1 10793/2011 27.04.

Offentlig journal. Krav om opplysninger om pensjoner - dom i arbeidsretten 24. mars 2011. Pensjonsordninger 2011/1447-1 10793/2011 27.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.07.2011 nnhold: Krav om opplysninger om pensjoner - dom i arbeidsretten 24. mars 2011 Pensjonsordninger 2011/1447-1

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.10.2016 Kyststi Sydengen Kyststi over privat eiendom, Sydengen 2015/2016-5 2103/2016 09.02.2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.11.2016 Valg av foreldrerepresentanter for barnehageåret 2015/2016 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

Offentlig journal. 97/2, Søknad om deling av grunneiendom-ingebjørg Breckan. 2015/ /

Offentlig journal. 97/2, Søknad om deling av grunneiendom-ingebjørg Breckan. 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.06.2016 97/2, Søknad om deling av grunneiendom-ngebjørg Breckan. 97/2 - søknad om deling av grunneiendom - ngebjørg Breckan

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fortsatt redusert stilling frem til juni 2010. Permisjon - Anne-Merete Netland 2009/302-2 3042/2009 10.03.2009 05.05.

Offentlig journal. Søknad om fortsatt redusert stilling frem til juni 2010. Permisjon - Anne-Merete Netland 2009/302-2 3042/2009 10.03.2009 05.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.5.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 11.05.2010 nnhold: Søknad om fortsatt redusert stilling frem til juni 2010 Permisjon - Anne-Merete Netland U UO 2009/302-2

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2015.

Journaldato: 09.03.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SNT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,U, Status: J,A 10.03.2015 nnhold: Retting av tinglyste eiendommer Kjøp av tomt 31 under gnr

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.03.2013 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/60/11

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271. Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 69/271

Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271. Dok.dato: 08.06.2015. Klassering: 69/271 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.06.2015 Mellomveien 5: søknad om oppføring av redskapsbod samt dispensasjon fra utnyttelses grad - gnr 69 bnr 271 Tiltak Mellomveien

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Gomez Yolanda Perez-Grueso 2012/2485-24 118/2015 PERSS/JES 05.01.2015 07.01.

Offentlig journal ***** ***** ***** Personalmappe Gomez Yolanda Perez-Grueso 2012/2485-24 118/2015 PERSS/JES 05.01.2015 07.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 14.01.2015 nnhold: ersonalmappe Gomez Yolanda erez-grueso U 2012/2485-24 118/2015 ERSS/JES Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04.

Offentlig journal. Svar på søknad om ledsagerbevis. Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ 23.04.2012 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.4.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 23.04.2012 nnhold: Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2012 2012/40-63 10412/2012 SERV/VTØ

Detaljer

Dok.dato: 30.10.2015. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 13.10.2015. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 30.10.2015.

Dok.dato: 30.10.2015. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 13.10.2015. Klassering: ***** HEOM/[Ufordelt] Dok.dato: 30.10.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2015, Dokumenttype:,U, Status: J,A 05.11.2015 nnhold: Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Forhåndsvarsel om utbedring av eksisterende ledningsnett (avløp) Gnr 507 - Bnr 1174; Storhaugen 6

Offentlig journal. Forhåndsvarsel om utbedring av eksisterende ledningsnett (avløp) Gnr 507 - Bnr 1174; Storhaugen 6 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.03.2011 nnhold: Forhåndsvarsel om utbedring av eksisterende ledningsnett (avløp) Gnr 507 - Bnr 1174; Storhaugen

Detaljer

Offentlig journal. Retur av slamlister 2008. Slamkjørelister for 2008 2007/1096-2 762/2008 TEK/BJW 17.03.2008 25.02.2008 *****

Offentlig journal. Retur av slamlister 2008. Slamkjørelister for 2008 2007/1096-2 762/2008 TEK/BJW 17.03.2008 25.02.2008 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.3.2008, Dokumenttype:,U, Status: J,A 17.03.2008 nnhold: Retur av slamlister 2008 Slamkjørelister for 2008 U 2007/1096-2 762/2008 25.02.2008 TEK/BJW *****

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Journaldato: 04.07.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013. Dok.dato: 31.05.2013. Dok.

Journaldato: 04.07.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2013. Dok.dato: 31.05.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.13, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 08.07.2013 nnhold: Tilbudet til Nordreisa brannvegg Anskaffelse av brannvegger

Detaljer

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2015 Alternativ opplæringsarena OK - spesialundervisning (07/725) 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 Melding om spesialundervisning

Detaljer

OFFENTLEG POSTJOURNAL

OFFENTLEG POSTJOURNAL Arkivsak/doknr. 14/591-60 Sakstittel J.f.dato: 30.07.2014 Ledige stillingar pedagogisk personale barnehage Mottaker Hågensen Silje Nagell; Vinding Oddhild Gundersen; Moen Solfrid; Ytterhaug Giske Malin;

Detaljer

Offentlig journal. Søknad 2016/ / UTV/VTH. Mottaker Veiledningssenter - Karin Tuvmarken UTV/VTH

Offentlig journal. Søknad 2016/ / UTV/VTH. Mottaker Veiledningssenter - Karin Tuvmarken UTV/VTH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad Tilskudd ut - diverse ordninger 2016 2016/45-21 2282/2016 07.07.2016 TV/VTH 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer