Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening."

Transkript

1 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både teknikk, økonomi og miljø. Våre medlemmer er energileverandører, leverandører og installatører av kjeler- og kjelanlegg, automatikk og varmeteknisk utstyr samt service og entreprenørfirma med spesiell kompetanse innen varmeanlegg. Foreningen fungerer som sekretariat for EO ordningen. Daglig leder: NVF s styre: Formann: Styremedlemmer: Rolf Munk Blaker Tlf.nr.: E-post: Svein Marienborg Jan Skjønberg Christian Brennum Sverre Nyegaard Geir Ingeborgrud Tor Brønn Morten Øren Medlemsblad Fyrtøyet: Redaktør: Rolf Munk Blaker Redaksjonskomité: Svein Marienborg Carl Fredrik Selmer Norsk Varmeteknisk forening Kjølberggt. 31 A, Tøyen, 0653 Oslo. P.B Tøyen, 0608 Oslo. Tlf.nr: E-post: Faks: Hjemmeside: Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011 FORNYBARPROSJEKTET - VARMEKOMPETANSE Rolf Munk Blaker Norsk Varmeteknisk Forening har hatt prosjektlederansvaret for gjennomføring av fornybarprosjektet. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom 7 foreninger: Norsk Varmeteknisk Forening (NVF). Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL). Norsk Bioenergiforening (NoBio). Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen). Norsk Soleneriforening. Norsk Fjernvarme. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Vi var enige i at den viktigste årsaken til at det gikk så tregt med å gå over til fornybare energiressurser i varmesentraler var mangel på kompetanse blant profesjonelle yrkesutøvere, som rørleggere, fyringsteknikere, rådgiv - ende ingeniører, byggmestere og arki tekter. Fra høsten 2009 til høsten 2010 har vi skrevet et kompendium på 200 sider om vannbåren varme og forny- Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

2 bare energiressurser i varmesentraler. Dette kompendiet har vært utgangspunkt for innholdet i 5 fordypningskurs om temaene: Vannbåren varme. Ansvarlig: NVF og NRL. Varighet: 2 dager. Bioenergi. Ansvarlig: NoBio. Varighet: 2 dager. Varmepumper. Ansvarlig: NOVAP. Varighet: 2 dager. Solenergi. Ansvarlig: Norsk Solenergiforening og VVS-Foreningen. Varighet: 2 dager. Fjernvarme. Ansvarlig: Norsk Fjernvarme. Varighet: 1 dag. Det er eksamen etter hvert kurs. Vi kaller opplegget Varmekompetanse, og vi forsøker å få alle deltakerne til å fullføre alle 5 fordypningskursene. Da får mann et spesielt diplom, som forteller at vedkommende har fullført Varmekompetanse. Varmekompetanse står nevnt som en godkjent kursarrangør med godkjente fagplaner i den nye Varmenormen, som skal være ferdig i løpet av oktober Det er i løpet av 1. halvår 2011 avholdt totalt 10 fordypningskurs med i alt 338 deltakere. Vi fortsetter suksessen i 2. halvår 2011, der de 7 foreningene har planlagt ytterligere 13 fordypningskurs: 7. og 8. september 2011 Solenergi Stavanger 13. og 14. september 2011 Vannbåren varme Oslo 20. og 21. september 2011 Bioenergi Bergen 4. og 5. oktober 2011 Solenergi Tromsø 12. og 13. oktober 2011 Solenergi Trondheim 17. oktober 2011 Fjernvarme Trondheim 18. og 19. oktober 2011 Bioenergi Trondheim 20. oktober 2011 Fjernvarme Oslo 7. og 8. november 2011 Varmepumper Oslo 9. og 10. november 2011 Vannbåren varme Ålesund 16. og 17. november 2011 Vannbåren varme Bergen 22. og 23. november 2011 Bioenergi Oslo 23. og 24. januar 2012 Varmepumper Oslo Alle medlemmer av NVF og EO-ordningen får egen informasjon om tid og sted for alle fordypningskurs i høstens program. Nytt styre i Norsk Varmeteknisk Forening Vi hadde generalforsamling i Norsk Varmeteknisk Forening torsdag 31. mars På generalforsamlingen ble følgende nye styre valgt: Formann: Svein Marienborg (ikke på valg). Styremedlemmer: Jan Skjønberg (ikke på valg). Christian Brennum (ny, på valg). Sverre Nyegaard (ny, på valg). Geir Ingeborgrud (ny, på valg). Varamedlemmer: Tor Brønn (ny, på valg). Morten Øren (ny, på valg). Rolf Munk Blaker fortsetter som daglig leder. 2 Fyrtøyet nr

3 Oslo Kommune har vedtatt tøffe målsetninger for utfasing av oljekjeler Oslo Kommune har vedtatt Norges tøffeste målsetninger om å fase ut oljekjeler. Bymiljøetaten-ENØK har fått med seg kommunen på følgende knalltøffe målsetninger: Alle oljekjeler i kommunens egne bygg skal skiftes ut innen 1. januar Alle oljekjeler i alle boliger og bygg skal skiftes ut innen 1. januar Målsetningen er at fyringsolje skal være fjernet i hele Oslo Kommune innen år Dette er et revolusjonerende vedtak, som skal bli meget vanskelig å oppfylle. Det viktigste er imidlertid at her har kommunen gått foran og viser hvilken vei oppvarmingsmarkedene skal gå i kommende år. Det er i Oslo pr. juni 2011 ca aktive oljekjeler i virksomhet, som nesten alle er installert før Dette innebærer at de fleste olje - kjelene er eldre enn 40 år, og så absolutt er modne for å bli skiftet ut. Det er de fornybare energiressursene, som skal prioriteres, både i nye bygg og boliger, og når gamle oljekjeler skal skiftes ut i eksisterende bygg og boliger. Med fornybare energiressurser menes: Bioprodukter (pellets, ved og flis). Biofyringsolje. Varmepumper (væske/vann og luft/vann). Solfangere. Kombinasjoner av disse. Fjernvarme. Oslo Kommune har innført flere støtteordninger for å få i gang prosessen om å få ut gamle slitne oljekjeler fra fyrrommene. Følgende tilbud om støtte gjelder for alle byggherrer: Eksisterende bygg Kr for å fjerne oljetank og oljekjel på forsvarlig måte gjennom et godkjent firma. Kr 1,- pr. spart kwh der fyringsolje erstattes med pellets eller varmepumpe væske/vann eller luft/vann (engangsstønad). Kr 0,65 pr. spart kwh der elektrisitet erstattes med pellets eller varmepumpe væske/vann eller luft/vann (engangsstønad). Kr 0,65 pr. spart kwh der elektrisitet erstattes med solfangere. Kommer i tillegg til ovennevnte. Nye bygg Kr 0,65 pr. spart kwh ved bruk av pellets eller varmepumpe væske/vann eller luft/vann. Kr 1,50 pr. spart kwh ved bruk av solfangere. 40 kr/m2 ved å legge vannbåren varme. Dette markedsføres gjennom bl. a. en ENØK-tlf. ( ) der det gis informasjon og tips om alle aktuelle tiltak og støtteordninger samt å arrangere oljefri-temakvelder på forskjellige steder i Oslo. Prosjektleder Jenny Skagestad har ansvaret i Bymiljø - etaten-enøk for at Oslo Kommune klarer å få fart på prosessen der gamle og slitne oljekjeler med dårlige virkningsgrader blir erstattet med fornybare energiressurser. Hun presenterte hele opplegget på NVFs seminar om Energiomlegging på Color Fantasy juni Jenny skal også presentere Oljefri-prosjektet i Oslo Kommune på et medlemsmøte i Norsk Varmeteknisk Forening og EO-ordningen i løpet av høsten Fyrtøyet nr

4 Oppvarmingsmarkedene økte betydelig i var et kaldt år, faktisk utrolig kaldt. Januar og februar var rene fimbulvinteren i alle landsdeler og i tillegg kom kulda tilbake allerede i november. Dette førte til betydelig vekst i oppvarmingsmarkedene, for alle aktuelle energibærere var salgstallene utrolig bra. Elektrisitet Aldri har forbruket av elektrisitet vært høyere i Norge enn i 2010, 132,0 TWh, som er en økning på 7,4% fra året før. I de siste 10 årene har forbruket vært i området TWh. Trepellets For pellets var også 2010 all time high, med et forbruk på tonn, som er en økning på 36,2% fra året før. Siden 2006 har faktisk pelletsforbruket i Norge opplevd en dobling. Det må imidlertid opplyses at pelletsforbruket i Norge er beskjedent, i Sverige utgjør det 2,2 millioner tonn. Så vi har en lang vei å gå. Fyringsolje og parafin Også forbruket av de fossile brenslene fyringsolje og parafin begynte i 2010 å svinge seg opp mot gamle høyder med en vekst på nesten 20% fra året før for begge produkter. Forbruket av fyringsolje og parafin utgjorde til sammen m3 i Alle leverandører av produkter og tjenester til oppvarmingsmarkedene hadde mer enn nok å gjøre i Mange gamle kjeler, spesielt oljekjeler ble tatt i bruk igjen etter lengre perioder der de har benyttet elektrisitet, dette p.g.a. ekstremt høye elpriser i løpet av vinteren, helt opp mot 130 øre/kwh i privatmarkedet. TEK2010 tekniske byggeforskrifter De nye byggeforskriftene i TEK2010 gjelder fra 1. juli Norsk Varmeteknisk Forening har på flere møter og seminarer om dette temaet, og vi har i tillegg distribuert egen info om TEK2010 til alle medlemmene. TEK 2010 er imidlertid meget viktig, det er derfor på sin plass å gjenta hovedpunktene: Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. Bygg med oppvarmet bruttoareal større enn 500 m 2 : Minst 60% av energi til oppvarming, varmt tappevann og ventilasjon skal komme fra fornybar energi (biovarme, biofyringsolje, varmepumpe, solenergi og fjernvarme). Maks 40% av energi til oppvarming, varmt tappevann og ventilasjon kan komme fra elektrisitet og fossile brensler. Bygg med oppvarmet bruttoareal mindre enn 500 m 2 : Minst 40% av energi til oppvarming, varmt tappevann og ventilasjon skal komme fra fornybar energi (biovarme, biofyringsolje, varmepumpe, solenergi og fjernvarme). Maks 60% av energi til oppvarming, varmt tappevann og ventilasjon kan komme fra elektrisitet og fossile brensler. For Lavenergibygg med årlig energiforbruk til oppvarming, varmt tappevann og ventilasjon på maks kwh gjelder følgende: Bygget må ha skorstein. Bygget må ha ildsted for biobrensel. For bygg med bruttoareal på under 50 m 2 gjelder ingen begrensninger for valg av energi til oppvarming, varmt tappevann og ventilasjon. 4 Fyrtøyet nr

5 Energipriser Pellets er betydelig billigere enn fossile brensler og elektrisitet Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser å regne om til øre pr. kwh for alle energibærere slik at våre medlemmer kan sammenligne energi - priser. For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg benyttes følgende formel: Øre/kg Varmeinnhold x Virkningsgrad der følgende faste verdier kan benyttes: Varmeinnhold Egenvekt Virkningsgrad Fyringsolje 11,9 kwh/kg 0,845 kg/liter 90% Parafin 12,0 kwh/kg 0,803 kg/liter 75% Gass (propan) 12,9 kwh/kg 0,508 kg/liter 92% Trepellets 4,8 kwh/kg 0,650 kg/liter 87% (kjel) og 92% (kamin) Pr. 28. juni 2011 gjelder følgende energipriser for privatkunder i Osloområdet: Øre/liter og øre/kg inkl. mva. Øre/kWh inkl. mva. Trepellets 260 (bulk, ca. 6 tonn) 62,6 (bulk) 309 (småsekk, 1 pall) 70,0 (småsekk) Elektrisitet 89,2 (49,9 elpris + 39,3 nettleie) Fjernvarme 89,4 (enebolig) Gass (propan) (ca kg) 89,6 Fyringsolje 885 (ca liter) 97,8 Parafin (ca liter) 141,1 Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er pellets så desidert den billigste energibæreren til privatkunder i Osloområdet. For en pelletskjel utgjør energiprisen 62,6 øre/kwh, som er 27,0 øre/kwh billigere enn gass, 26,6 øre/kwh billigere enn elektrisitet og 35,2 øre/kwh billigere enn fyringsolje. Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: Mer fokus på fornybare energiressurser, som varmepumper, pellets - kjeler, solfangere og fjernvarme. Norsk Varmeteknisk Forening har flyttet til Tøyen Pr. 1. mai 2011 flyttet Norsk Varmeteknisk Forening inn i lokalene til Skarland Press AS og VVS-Foreningen på Tøyen. Vi leier et eget kontor i et miljø med stor vekt på VVS- og energirelaterte problemstillinger. Årsaken til at styret i NVF besluttet å flytte fra Næringslivets Hus på Majorstuen var at husleien var blitt for høy og at den ble halvert ved å flytte til SP og VVS-Foreningen på Tøyen. Norsk Varmeteknisk Forening har nå følgende adresse og tlf. nr.: Besøksadresse Kjølberggt. 31 A 0653 Oslo Postadresse P.B Tøyen 0608 Oslo Tlf. nr E-post Faks Hjemmeside Profiler deg som EO-godkjent fyringsteknikker. Besill merkepakke. Det er viktig at vi får opp interessen for foreningen, slik at medlemsmassen øker. NVF er den eneste tverrfaglige foreningen som arbeider med produksjon og distribusjon av varme. Støtt opp om NVF. Gi ris eller ros! Fyrtøyet nr

6 FREMTIDENS OPPVARMINGSSYSTEMER seminar på COLOR FANTASY 6. og 7. juni 2011 På NVFs årlige tur på Color Fantasy 6. og 7. juni var vi totalt 30 deltakere. Det faglige programmet var sterkt, og det var en gjengs oppfatning at alle disse interessante temaene hadde fortjent flere tilhørere. Alle temaene på seminaret var om fremtidens oppvarmingssystemer og energiomlegging. Etter en innledning der Statens Bygningstekniske Etat (BE) ved Gunnar Grini og Norges Vassdragsog Energidirektorat (NVE) ved William Rode presenterte det siste nye innen de nye byggeforskriftene, TEK2010, og Energimerkeordningen brukte vi rikelig med tid på Energiomlegging i praksis Jenny Skagestad fra Bymiljøetaten ENØK i Oslo Kommune presenterte de optimistiske målsetningene om at den siste oljekjel i Oslo skal demonteres i Om bare 9 år. Kommunens egne bygg skal være oljefrie innen 1. januar Jenny la ut om støttetiltak og planer for å nå disse utrolige spenstige målene. Deretter hadde vi fått kompetente personer til å presentere konkrete eksempler på hvorledes gamle og slitne oljekjeler kan erstattes av noe annet, og spesielt fornybare energiressurser: Pellets. Christian Brennum i SGP Varmeteknikk viste oss flere interessante eksempler på hvorledes pellets kan erstatte fyringsolje på en lønnsom og miljømessig måte. Rolf Munk Blaker presenterte hvorledes pelletskaminer med vannkappe kan være gunstige alternativ til oljekjeler. Det er installert utrolig få slike pelletskaminer i Norge, men de har så absolutt fremtiden foran seg. Solfangere. Christian gikk også gjennom kombinerte løsninger med pellets og solfangere, der akkumulatortank er en nødvendighet. Varmepumper. Knut Olav Knudsen viste oss at varmepumper er lønnsomme investeringer, spesielt med de høye elektrisitetsprisene fra sist vinter. Gasskjeler. Rørlegger Trond Dahle presenterte flere aktuelle case der gass har erstattet olje. Audun Titlestad og Rolf Munk Blaker viste også frem 2 nye gassanlegg hos kundene til A. Titlestad AS. Biofyringsolje. Geir Ingeborgrud fra Eco-1 Bioenergi AS gikk gjennom biofyringsolje som det enkleste mest lønnsomme alternativet til å erstatte fyringsolje. Spesielt på Tveita Varmesentral er dette gjort på en gunstig måte. Forenklede varmeløsninger for lavenergihus. Svein Marienborg, Ivar Lærum AS, presenterte forenklede og prisgunstige varmeløsninger for lavenergihus. Styrings- og reguleringssystemer for varmesentraler. Axel Ranvik i Erab Regulator AS presenterte interessante og nyttige eksempler på kjelevelger, som også styrer alle shuntventiler. Dette systemet kan også avlese en mengde temperaturer. Systemet kan styres hjemmefra via internett. Til slutt presenterte Arne Palm i Mentor Energi AS de nye reglene fra KLIF (SFT) for måling og rapportering av utslipp fra varmesentraler og Kvalitetssystem for effektiv oppvarming, det siste sammen med den nye styreformannen i EO-ordningen, Olav Lærum. Stemningen blant deltakerne var meget god, og alle rakk også en tur i land i Kiel i det fine været. 6 Fyrtøyet nr

7 Nytt fra EO-ordningen NYTT STYRE I EO-ORDNINGEN På Interessentmøtet i EO-ordningen 7. juni 2011 ble Råd givende Ingeniørers Forening (RIF) opptatt som ny interessent. EO-ordningen har nå følgende interessenter: Norsk Varmeteknisk Forening utfører alle nødvendige sekretariatstjenester for EO-ordningen. Følgende hovedoppgaver vil bli prioritert i 2. halvår 2011: Feiermestrenes Landsforening (FLF). Norges Brannskole (NB). Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Norsk Petroleumsinstitutt (NP). Norsk Varmeteknisk Forening (NVF). Norske Rørleggeres Landsforening (NRL). Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Følgende styre ble valgt: Olav Lærum, NVF. Formann. Kjartan Berland, NP. Karianne Mæhlum, FLF. Halvor Braathen, NB. Ole Larmerud, NRL. Ottar Skarstein, RIF. Erling Weydahl, ressursperson. Gjennomføre 2-3 faglige møter for alle EO-medlemmene. Ferdigstille Kvalitetssystem for Effektiv Opp - varming og distribuere konklusjonene til EO-medlemmene. Fornye hjemmesidene. Gjennomføre kurs i Effektiv Oppvarming i uke 34 på KEM-senteret i Oslo. Kommunisere med NVE om hvorledes Energimerkeordningen skal gjennomføres. Distribuere Fyrtøyet til alle EO-medlemmene. Det er tillatt å skifte ut en gammel oljekjel med en ny oljekjel Det har blitt stilt spørsmål ved om TEK2010 også skal omfatte utskiftning av oljekjeler i eksisterende bygg, bl.a. har Statens Bygningstekniske Etat (BE) forfektet dette synet, spesielt på møter og seminarer i løpet av høsten En slik fortolkning av TEK2010 innebærer at dersom en oljekjel skal ut av et bygg, må det nye oppvarmingssystemet bestå av hhv. 60% eller 40% fornybare energiressurser avhengig av om bygget er over eller under 500 m 2. Norsk Varmeteknisk Forening har i løpet av høsten 2010 avholdt møter med både Statens Bygningstekniske Etat (BE) og Kommunal og Regional Departementet (KRD) om dette problemet, som vi i Norsk Varmeteknisk Forening har funnet meget urimelig. Norsk Varmeteknisk Forening har fått gjennomslag for vårt syn, da KRD i januar 2011 har besluttet at: Nye krav til energiforsyning i byggteknisk forskrift (TEK2010) gjelder således ikke der det kun er kjelen (oljekjelen) som skiftes ut, med mindre det er snakk om hovedombygging. Med hovedombygging menes utskiftning av hele varmeanlegget, som består av tank, brenner, kjel og opplegg for distribusjon av varme i bygget (radiatorer, gulvvarme, røropplegg og regulerings- og styringssystemer). Dette innebærer at det fortsatt er tillatt å erstatte en gammel og sliten oljekjel med en ny oljekjel. Og vanligvis er det mest lønnsomme alternativet. Vi har hatt overingeniør Gunnar Grini fra Statens Bygningstekniske Etat (BE) til å presentere denne fortolkningen av forskriftene på 2 medlemsmøter i 1. halvår Fyrtøyet nr

8 Møte 12. mai 2011 på Olavsgård om varmesentraler basert på trepellets Layout: Follotrykk AS 12. mai hadde Norsk Varmeteknisk Forening innkalt til medlemsmøte om varmesentraler med trepellets som energibærer. Bioenergy AS, ved Odd Egil Reinås og Geir Ove Ropphaugen, var invitert for å orientere om noen av sine prosjekter for levering av komplette varmesentraler basert på bio (trepellets og flis). Totalt var vi 22 deltakere på møtet, som alle er medlemmer av Norsk Varmeteknisk Forening eller EO-ordningen. Mobile pelletsanlegg Det var spesielt en mobil varmesentral, som er installert på Lahaugmoen Næringspark ved Gjelleråsen i Oslo, som ble presentert. Ferdig utbygget vil Lahaugmoen Næringspark ha et areal på ca m 2. Den fremtidige varmesentralen skal dekke oppvarmingsbehovet til dette arealet. Kunden prioriterte en miljøvennlig energiforsyning, og valget falt på varmesentraler basert på trepellets som energibærer. Bioenergy AS fikk i oppdrag å prosjektere og bygge mobile anlegg, som skal dekke energibehovet i de første fasene i utbyggingen. Når det meste av området er ferdig utbygget, skal en permanent varmesentral etableres på en egen tomt. De mobile varmesentralene blir da flyttet til andre prosjekter. Det første mobile anlegget består av: En pelletskjel på kw (1,5 MW) som grunnlast med monosyklon til luftrensing. En oljekjel på kw (1,5 MW) som spisslast og backup. Containeren har målene: høyde 4 m, lengde 12 m og bredde 4,5 m. Pumperigg og veksler kan yte opp til 3 MW. Tørrvekt på container er ca. 36 tonn. Glassfibersilo for trepellets på 70 m 3, som er tilstrekkelig til 5 døgns full drift. Investeringen utgjør ca. kr 5,5 mill, hvorav energisentralen består av kr 4,5 mill. Det er planlagt ytterligere 2 mobile varmesentraler tilsvarende fase 1, som innebærer en samlet investering på ca. kr 15 mill. Permanent varmesentral Den permanente varmesentralen, som skal stå ferdig når Lahaugmoen Næringspark er ferdig utbygget, innebærer en investering på ca. kr 30 mill. Den vil bestå av en pelletskjel på 8 MW som hovedlast og oljekjeler på 6 +4 MW som spisslast og backup. Energipriser Bioenergy AS tilbyr sine kunder flere alternative prismodeller for levert energi: Prisene kan bygges opp kostbasert basert på følgende beregninger: Kapitalkostnader. Kostnader til drift og vedlikehold. Brenselskostnader (innkjøp av trepellets og fyringsolje). Summen av disse elementene blir kundens pris. Prisen relateres til øvrige energibærere som elektrisitet og fyringsolje. Prisen relateres til fjernvarmetariffer. For Lahaugmoen har man blitt enige om en prismodell, der det er gitt en rabatt i forhold til fjernvarmetariffer. Typiske priser for levert energi er øre/kwh ekskl. mva. Erfaringer Varmesentralen basert på trepellets er tuftet på robust og driftssikker teknologi (Linka Maskinfabrikk A/S), som anses som helt nødvendig for å sikre lønnsomheten i prosjektet. Det har således ikke vært noen driftsproblemer med anlegget så langt. Det er etablert et vaktsystem 24 timer i døgnet 365 dager i året, der overvåkingen betjenes via internett. Lahaugmoen AS profilerer sin næringspark med ordlyden Miljø gir muligheter og er meget fornøyd med å ha investert i en energiforsyning, til det beste for miljø og lønnsomhet. Befaring Alle deltakerne deltok på en befaring av den første mobile varmesentralen på Lahaugmoen Næringspark (trinn 1), der alle spørsmål ble utførlig besvart. 8 Fyrtøyet nr

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter.

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter. UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2012 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. april

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

PASSIVHUS MILJØHUSET GK

PASSIVHUS MILJØHUSET GK UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2015 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2013 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013:

Detaljer

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Samlet kunnskap innen teknikk, miljø og arkitektur Bjørn Thorud Dr.

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme)

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) PROSJEKTAVTALE Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) Oslo 30. september 2009 Rev. ; 5 1 1. BAKGRUNN, MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler

Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler pellets og flis Christian Brennum Presentasjon Dimensjonering av biokjeler Dimensjonering av silo Pellets Flis Montering av biokjelen Krav til fyrrom Oppstillingsvilkår

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 24.09.2014 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Kurs 5. 6. november Nobios virksomhet Næringspolitisk arbeid for å bedre rammevilkår Informasjon og kommunikasjon (www.nobio.no) Bransjenettverk (kurs/konferanser)

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17.

Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. 17. Høringsnotat: Reduserte klimagassutslipp. Nye krav til energiforsyning i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 17. juli 2009 Høringsfrist: 15. oktober 2009 1 Reduserte klimagassutslipp. Nye krav

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Fornybar varme Varme til oppvarming og tappevann Vannbåren varme Forsyningssikkerhet

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Fordeler med bioenergi! Hvordan man får et anlegg som fungerer godt.

Fordeler med bioenergi! Hvordan man får et anlegg som fungerer godt. Bioenergi Konferanse 2015 Trebasert bioenergi Løsningen for mange kommuner Øksnevad 28. januar 2015 Fordeler med bioenergi! Hvordan man får et anlegg som fungerer godt. Bioen as Mats Rosenberg Konsulent

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

Potensialet for konvertering fra olje til gass i næringsbygg og industri. Siv.ing. Arne Palm Mentor Energi AS

Potensialet for konvertering fra olje til gass i næringsbygg og industri. Siv.ing. Arne Palm Mentor Energi AS Konvertering fra olje til gass Potensialet for konvertering fra olje til gass i næringsbygg og industri Siv.ing. Mentor Energi AS 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler. Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Automa'sk overvåkning av elpris og veksling 'l billigste energibærer i små og mellomstore varmesentraler Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Presentasjon av Nordisk Energikontroll AS Automatisk valg av

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse Medlemsmøte Grønn Byggallianse Oslo 29.jan 09 Bioenergi som alternativ som energikjelde i næringsbygg. Kva krevst ved installering? Er forsyningstilgangen god nok i sentrale områder? Kjell Gurigard Siv.

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Bioenergidagene 5 6. mai 2014 DISPOSISJON 1 minutt om Hafslund Nye investeringer Oljefri Økt bioenergimengde

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Tentativt program for dagen

Tentativt program for dagen Fjernvarme i Harstad - Fokus på biobrensel Harstad, 11. november 2009 Snorre Gangaune, senior innkjøper Audun Brenne, prosjektleder forretningsutvikling Tentativt program for dagen 10:30 11:00 Kaffe og

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB

Bioenergi marked og muligheter. Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB Bioenergi marked og muligheter Erik Trømborg og Monica Havskjold Institutt for naturforvaltning, UMB 2 PLAN FOR PRESENTASJONEN MARKED FOR BIOENERGI Omfanget av bioenergi i Norge Energipriser og lønnsomhet

Detaljer

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg målgrupper og typiske tiltak Enovas "åpen klasse" Veianlegg

Detaljer

28.Januar 2015 Harry Leo Nøttveit

28.Januar 2015 Harry Leo Nøttveit Hvorfor har Jadarhus/Teambygg valgt varmeleveranse basert på biobrensel på Hove Gård? 28.Januar 2015 Harry Leo Nøttveit Om Nærenergi Etablert 2006 Leverer bærekraftige energiløsninger til næring og husholdning

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Monica Havskjold, Dr.ing. Xrgia 16. feb. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Kort om min bakgrunn Utdannelse Maskiningeniør NTH (nå NTNU) Termodynamikk

Detaljer

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Oversikt over programtilbud rettet mot Industrien Fornybar varme Energitiltak

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen. SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn

Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen. SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen SINTEF Energiforskning AS SINTEF Byggforsk SINTEF Teknologi og samfunn Innledning Kort oversikt over historisk utvikling Scenarier

Detaljer

Fossilfri Osloskole. Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF

Fossilfri Osloskole. Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Fossilfri Osloskole Bjørn Antonsen, seksjonsleder Energi og miljø, Undervisningsbygg Oslo KF Agenda Bakgrunnen for prosjektet Leverandørutviklingsprosjektet Implementerte løsninger Utfasing av gammel fossil

Detaljer

Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi.

Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi. Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi. Trond Hammeren Østsidevegen 82 2090 Hurdal Tlf 90606365 Epost: Trond.hammeren@gmail.com Disp Presentasjon Fyrkjeler Akkumulatortank Rørtyper Rørlegging

Detaljer

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI ZERO10 - Clarion Hotel Oslo Airport DAGENS TEKST: - BFO - BIOFYRINGSOLJE -> 100% BIOENERGI - KONVERTERING TIL BFO - SAMARBEID - LEVERANDØR & KUNDE - VEIEN VIDERE!

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Helelektisk eller vannbåren varme?

Helelektisk eller vannbåren varme? Helelektisk eller vannbåren varme? Hvorfor vannbåren varme? Miljøaspekter! Hvilke systemer bør velges? Kostnadsbildet i småhus og i blokk. Forenklede løsninger. Lønnsomhet i livsløp. Leif Amdahl Generalsekretær.

Detaljer