Kommuneplanen for Verdal og Levanger kommuner - felles innspill fra Verdal og Levanger ungdomsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplanen for Verdal og Levanger kommuner - felles innspill fra Verdal og Levanger ungdomsråd"

Transkript

1 Kommuneplanen for Verdal og Levanger kommuner - felles innspill fra Verdal og Levanger ungdomsråd I tilknytning til kommuneplanprosessen i Levanger og Verdal, har ene i kommunene fått følgende oppgave fra prosjektgruppa for kommuneplanen: ene i Verdal og Levanger bes om å lage en beskrivelse av hva dere mener det er viktig for kommunene å ha fokus på mot år 2020, for å legge tilrette for at Levanger-Verdalsområdet skal være attraktivt som boområde i framtiden. Beskrivelsen kan gjelde alt dere føler behov for å si noe om. Det kan f.eks. være tema som arbeidsplasser, kollektivtrafikk, oppvekstmiljø, skole og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud, helsetilbud og eldreomsorg, klima og miljø. Eller det kan være helt andre ting. ene fant det viktig å involvere seg i kommuneplanprosessen, og har i regi en felles arbeidsgruppe for ungdomsrådene utarbeidet et felles innspill til prosessen. Arbeidsgruppa har bestått av tre representanter fra hvert ungdomsråd: Levanger: Johanne Nyberg, Trine Knipenberg og Torodd Gulaker Verdal: Arild Kvernmo Pedersen, Nina Kjesbu og Jørgen Stenberg For å ha et bredest mulig grunnlag for arbeidsgruppas innspill, er det arrangert to samlinger for elevråd i ungdomsskoler og videregående skoler i Levanger og Verdal, hvor ungdommene ble spurt om hva de synes er viktig å ha fokus på mot år Ca. 60 ungdommer deltok på disse samlingene. enes innspill er sortert på delplanområder. I tillegg er det laget en oversikt som viser de aller viktigste tingene som bør være på plass i år 2020, dersom Levanger-/ Verdalsregionen skal være attraktiv som bosted for ungdommen. Levanger/Verdal 29. februar 2008 Johanne Nyberg Trine Knipenberg Torodd Gulaker Arild Kvernmo Pedersen Nina Kjesbu Jørgen Stenberg

2 Kommuneplan for Levanger og Verdal hva kommunene bør ha fokus på mot år 2020 for å skape bolyst: De viktigste tingene for å skape bolyst mot år 2020: Oppvekst: Tilbud om leksehjelp etter skoletid. Flyktningbarn må inn i barnehage så tidlig som mulig for å lære språket godt til de begynner på skolen. Kultur og fritid: Mer fokus på bygda og bygdekultur. Ikke sentraliser for mye. Gjøre Stiklestadområdet og SNK attraktivt for ungdom. Sterkere bånd mellom Stiklestadområdet/SNK og skolene. Gjøre Falstadområdet og Falstadsenteret attraktivt for ungdom. Sterkere bånd mellom Falstadområdet/Falstadsenteret og skolene. Større kapasitet på kulturskolen. Helse, pleie og omsorg: Eldreomsorgen er ikke bra før man ønsker å komme på eldresenter selv når man blir gammel! Viktig med sosiale tilbud/aktivitetstilbud for eldre. Næring, landbruk og naturforvaltning: Grønn næringsutvikling. Opprettholde landbruket. Forbedre muligheten for at ungdom kan få seg sommer- og deltidsjobber. Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø: Lite forurensning, høy miljøprofil. Fokus på miljø og klima! Ta vare på fjell, fjord og naturområder, kulturen og historien vår. Kollektivtrafikk. Velferdsordninger: Ingen kriminalitet. 2

3 Oppvekst Tilbud om leksehjelp til alle etter skoletid. Finne en gulrot som gjør det interessant for elevene å benytte seg av tilbudet. Flyktningbarn bør inn i barnehage så tidlig som mulig for å lære språket godt til de begynner på skolen. Oppretthold skolene i «utkantene». I barnehagen legges grunnmuren for videre skolegang. Derfor er det viktig å begynne tidlig med bevisstgjøring av barna (gjennom lek og moro!) Ha mer regning og leseforståelse allerede i barnehagen. Mer friluftsaktiviteter både i barnehage og barneskole. Skog- og fjellturer. Større voksentetthet i skole. Trygt miljø for barna våre, lite kriminalitet, gode oppvekstvilkår. Behovsprøvd betaling i barnehager ut fra foreldrenes inntekt. «Plukke opp» elever med tilpasningsproblemer og lærevansker tidlig på barneskolen. Elever med slike problemer må taes på alvor tidlig, for å unngå at eleven «detter» ut. Da vil mye av «antiskoleholdninger» forsvinne med tiden. (slik som i Finland). En time gymnastikk midt på dagen hver dag i barne- og ungdomsskolen. Bedre PC er på skolene. Synliggjøre Levanger som studentby. Bedre uteområder rundt skolene. Flere benker og plener (som vedlikeholdes!), gjør skolehverdagen triveligere for elevene. Bedre og trivelige skolebygg. Lære av erfaringer ved ny skolesatsning: Baser gir plassmangel, bråk, og generelt uro. Vanskelige forhold, og totalt kaos. Musikk-, dans- og dramalinje på Verdal vgs. Toppidrettslinje på Levanger vgs. Visjon: En anerkjent teaterlinje på Verdal og toppidrettslinje på Levanger som elever fra fjern og nær vil valfarte til. Kultur og fritid Mer fokus på bygda og bygdekultur. Ikke sentraliser for mye. I Verdal står bygda for mye av kulturen, de fleste av kulturaktørene kommer fra bygda (teater). Forsvinner den vil vi miste mangfoldet i kulturen i kommunen. Verdal blir en lite interessant plass å bo på uten bygda og bygdakulturen. Gjøre Stiklestadområdet og SNK attraktivt for ungdom. Sterkere bånd mellom Stiklestadområdet/SNK og skolene. Det kan legges tilrette for undervisning på Stiklestad og åpnes for mer bruk av kompetansen de har der. Ved å legge mye av undervisning relatert til vikingtid og norrøn kultur og mytologi til Stiklestad, kan temaet bli mer interessant. Kan gjelde fagene geografi, norsk, historie og religion. Gjøre Falstadområdet og Falstadsenteret attraktivt for ungdom. Sterkere bånd mellom Falstadområdet/Falstadsenteret og skolene. Det kan legges tilrette for undervisning på Falstadsenteret og åpnes for mer bruk av kompetansen de har der. Ved å legge mye av undervisning relatert til krigshistorie og menneskerettigheter i krig og fred til Falstadsenteret, kan temaet bli mer interessant. Kan gjelde fagene samfunnsfag, historie og KRL. Større kapasitet på kulturskolene. Forbedre tilbudet på nye instrumenter. Korpsopplæring i kulturskolen. 3

4 Aktiviseringstilbud for eldre Organiserte turer - kino, teater ol. Oldboyslag Quiz Sjakkturnering Rullestolaktiviteter Videreutvikle «Sprek-kulturen». Satsing på fysisk aktivitet. Mer fokus på andre idretter enn fotball. Eks. Volleyball, Landhockey, Squash o.l Ei lokal kulturmønstring lik UKM felles for Verdal/Levanger. Legge tilrette for mer musikalsk og kunstnerisk aktivitet. Flere flerbrukshaller. Det er for få haller for alle lag som skal trene. Det trengs en hall med såpass størrelse at en kan spille handball i den, som er åpen for ikke-organisert aktivitet (eventuelt en "Trønderhall" på Levanger) Bedre svømmehaller. Motorsportanlegg i Inndalen. Sentrum: Mer kulturell aktivitet i sentrum i begge kommuner. Flere aktiviteter som er felles for unge og voksne. Konsertsal med plass for store artister. Ny Bowlinghall på Verdal. Sterkere kobling mellom Tindved, Falstad og skolene. Badeland/vannpark. Helse, pleie og omsorg Visjon: Eldreomsorgen er ikke bra før man ønsker å komme på eldresenter selv når man blir gammel! Viktig med kulturtilbud/aktivitetstilbud for eldre. Eget rom til alle som ønsker det på sykehjemmet. Viktig med gode transporttilbud. Flere omsorgsarbeidere. Helsestasjoner - helsestasjonen må markedsføre seg selv litt mer. Lavere terskel for å komme inn på institusjon. Tilstrekkelig med fastleger. Velferdsordninger Visjon: Ingen kriminalitet. Næring, landbruk og naturforvaltning Grønn næringsutvikling. Opprettholde landbruket. Forbedre muligheten for at ungdom kan få seg sommer- og deltidsjobber. Jfr. ungdomsrådets jobbannonseside på Internett. Sommerjobbsentral. Kommunen bør tilrettelegge for at ungdommer i Levanger/Verdal får seg jobb i tidlig alder. 4

5 Musikkforretning f.eks. Platebutikk, instrumentbutikk. Ungdom i ungdomsskoler/-vg. skoler må få mer informasjon om hvilken arbeidskraft som trengs i Verdal/Levanger i framtida! Kommune og næringsliv må ta ansvar! Viktig å unngå nye næringssatsninger som medfører store miljømessige konsekvenser. Flere arbeidsplasser ute i bygdene. Radiostasjon, lokalradio fra Innherred med lokale nyheter. Bedre og flere jobbtilbud for folk med høyere utdanning. Tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Tettere dialog mellom næringslivet og ungdommer. HINT: Næringslivsutvikling på HINT. Hjørnesteinsbedriftene er viktig å bevare. Restauranter som ivaretar norsk mattradisjon. Gi støtte til næringslivsaktører som vil begynne med virksomhet på bygda. Da tror vi at folket vil følge etter. For eksempel nærbutikker. Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Lite forurensning, høy miljøprofil. Fokus på miljø og klima! Ta vare på fjell, fjord og naturområder. Ta vare på kulturen og historien vår Natur i nærmiljøet Kollektivtrafikk Billigere og bedre buss og tog, slik at man kan bruke billetten fra tog til buss. Billigere taxi. Utvide kollektivtrafikktilbudet: Flere/jevnlige buss-/togavganger på dag-/kveldstid fra/til bygda/ utkantstrøk. Slutt å trykke sentrum sammen, spre samfunnet sånn at ikke småplasser blir skviset ut. Bevare fjellområder og naturreservat, og samtidig legge til rette for mer ferdsel i utmark som ikke går på bekostning av miljøet. Redusere co2 utslipp. Sterke sentrum og mangfold i distriktene. Billigere leiligheter, leiligheter som nyetablerte og unge har råd til å bo i. Det samme med minstepensjonister. Mulighet for både å bo sentralt, men også for å bo på gård/småbruk. Trenger ikke å bo sentrumsnært, men det er avhengig av kollektivtrafikk. Skogen må få stå. Gjøre kommunen penere. Bedre uteområder for eksempel badeområder Flere grøntanlegg Plener på skoler og i byen Viktig å unngå nye næringssatsninger som medfører store miljømessige konsekvenser. Egen vegg som det er lov til å ''tagge'' på. 5

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005

Krødsherad kommune. Plan for. rusforebyggende tiltak. Utarbeidet 2005 Krødsherad kommune Plan for rusforebyggende tiltak Utarbeidet 2005 Vedtatt av kommunestyret: 16.02.2006 Innholdsfortegelse Side 2 Bakgrunn for planen Side 3 Utvalgets arbeid Side 3 Samarbeidsmøter Side

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Bruk av lokal kunnskap i skolen

Bruk av lokal kunnskap i skolen Bruk av lokal kunnskap i skolen Av Morten Mediå Foredrag til Lån en forsker ved Jektvik skole 29.09.11 1 Innledning Ingen steder nødvendigheter, men over alt muligheter (Febvre 1922 i Holt-Jensen 2007)

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer