BRUKSANVISNING Mini Crosser MaxX & MaxX HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING Mini Crosser MaxX & MaxX HD"

Transkript

1 BRUKSANVISNING Mini Crosser MaxX & MaxX HD Serienummer: - - Leveringsdato: / 200 Strekkode Kjøretøyet er levert av: Dato: Versjon KS

2 Innholdsfortegnelse AVSNITT 1 INTRODUKSJON...3 AVSNITT 2 BETJENINGSPANEL...4 AVSNITT 3 SERIENUMMERSKILT...7 AVSNITT 4 KLARGJØRING/TILPASSING...8 AVSNITT 4.1 SETEDREINING...9 AVSNITT 4.2 STYRESTAMMEN...10 AVSNITT 5 FRIKOBLING OG SLEPING...11 AVSNITT 6 KJØRING MED MINI CROSSER...13 AVSNITT 6.1 SIKKERT INN I OG UT AV MINI CROSSER AVSNITT 6.2 KJØRING MED MINI CROSSER...13 AVSNITT 6.3 GENERELLE SIKKERHETSRÅD:...14 AVSNITT 6.4 KJØRING MED MINI CROSSER...14 AVSNITT 6.5 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)...15 AVSNITT 6.6 TRAFIKKREGLER...15 AVSNITT 6.7 SPESIFIKKE KJØRESITUASJONER, BESKRIVELSER:...16 AVSNITT 7 VEDLIKEHOLD...18 AVSNITT 7.1 DEKK/LUFTTRYKK:...19 AVSNITT 7.2 AVMONTERING AV BAK- OG FORHJUL:...19 AVSNITT 8 SIKRINGER:...20 AVSNITT 9 BATTERIER/LADING...21 AVSNITT 10 OPPBEVARING...23 AVSNITT 10.1 RENGJØRING...23 AVSNITT 11 TRANSPORT...23 AVSNITT 12 TRANSPORT I FLY...24 AVSNITT 13 FORSIKRING...24 AVSNITT 14 FEILSØKING...24 AVSNITT 15 REKLAMASJONSRETT...27 AVSNITT 16 TEKNISKE DATA...28 AVSNITT 17 MÅLTEGNING 4W...30 VEDLEGG A MERKET i henhold til bekjentgjørelse nr. 105 av 27. februar 2002 om medisinsk utstyr - 2 -

3 AVSNITT 1 INTRODUKSJON Du har nå overtatt et elektrisk drevet kjøretøy som er utviklet for utendørsbruk av aktive brukere. For å få full glede av dette kjøretøyet og for å unngå driftsforstyrrelser og ulykker vil vi anbefale at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Som ny bruker bør du særlig være oppmerksom på avsnittet Kjøring med Mini Crosser. Avsnitt i bruksanvisningen som beskriver situasjoner der personskade kan oppstå, og som derfor krever ekstra oppmerksomhet, er fremhevet med dette symbolet: Mini Crosser trekker på begge bakhjul ved hjelp av én motor på hvert hjul. Mini Crosser er et kraftig kjøretøy, og derfor er det helt nødvendig med omhyggelig veiledning i bruken av kjøretøyet. Av sikkerhetsårsaker må kjøretøyet derfor ikke lånes ut til personer som ikke er fullt ut fortrolige med det. Kjøretøyet er beregnet til én person. Mini Crosser MaxX er konstruert for en personvekt på maks. 200 kg. Mini Crosser MaxX HD er konstruert for en personvekt på maks. 250 kg. Mini Crosser er sikkerhetsmessig beregnet for bruk i minst 10 år, likevel maksimalt 5000 timer, såfremt den gjennomgår service- og sikkerhetsettersyn hvert år, tilsvarende 500 driftstimer. Service skal enten foretas hos Medema Norge A/S eller på et autorisert verksted. VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at intervallet for service- og sikkerhetsettersyn overholdes for å minimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som ev. kan føre til varmeutvikling og brann Har du spørsmål som ikke umiddelbart besvares av denne bruksanvisningen, vil vi med glede besvare dine spørsmål. Kontakt oss: Produsent Forhandler Mini Crosser A/S Medema AS Enggårdvej 7 Stamveien 6 Snejbjerg PB Herning N-1483 Skytta Tlf. (+45) Tlf. (+47)

4 AVSNITT 2 BETJENINGSPANEL Unngå at betjeningspanelet utsettes for støt og slag. Vær forsiktig ved kjøring og unngå å treffe hindringer. Fabrikanten påtar seg intet ansvar i forbindelse med uautorisert åpning, justering eller modifisering av betjeningspanelet. Når tenningsnøkkelen vris om for å starte scooteren, lyser displayet/batteriindikatoren (figur 2). Scooteren kan kjøre etter ca. 1 sekund. Displayet viser ladetilstanden for batteriene. Batteriindikatoren gir best indikasjon om resterende batterikapasitet etter et par minutters kjøring. Dette er ikke en eksakt måling, og derfør bør man få litt erfaring med den, på samme måte som med bensinmålene i en bil. Når den røde lampen er lengst mot 1, har batteriene rikelig med strøm. Når den røde lampen er lengst mot 0, er de nesten utladede. Batteriindikatoren brukes også til å informere om eventuelle ekektriske feil ved scooteren. Les mer om dette i avsnittet Feilsøking. Knappene på betjeningspanelet er vist på bildet. (Figur 1) Lyskontakt Katastrofeblink Figur 1 Gasshåndtak Blinklys Venstre Høyre Horn Hastighetsvelger skilpadde/hare Horn Blinklys Venstre Høyre - 4 -

5 Håndtak for styrets helling. Ladestøpsel Batteriindikator Nøkkelkontakt Figur 2 Nøkkelkontakten: stoppstilling (0), kjørestilling (1). Ladestøpsel. Slå av nøkkelkontakten mens batterilading pågår. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å kjøre mens batteriene lades. Se for øvrig avsnittet Batterier/lading. Batteriindikatoren. Lyser opp når nøkkelen dreies. Indikerer etter ca. ½ sekund batterienes ladetilstand. Gir en mer presis indikasjon etter ca. 1 minutts kjøring. Batteriindikatoren benyttes også til å vise eventuelle elektriske feil på Mini Crosser. Se avsnittet Feilsøking for å se feiltypene som kan bli indikert. Hastighetsvelger. Settes i ønsket posisjon. Skilpadden i nederste posisjon indikerer laveste hastighetsområde, som er ca. 0 6 km/t. Haren i øverste posisjon indikerer høyeste hastighetsområde. Innenfor hvert hastighetsområde kan hastigheten reguleres trinnløst med gassreguleringen. Tilbehør/supplement: Hastighetsvelgeren kan erstattes av en kontakt til innstilling av høy/lav fart, hvis det er blitt valgt dreie-/gassregulering. En ekstra hastighetsvelger (potentiometer) kan monteres på aluminiumsplate under bakskjerm. En ekstra en (foreldre)nøkkel til begrensning av hastigheten kan monteres ved siden av ladekontakten

6 Låsepal Håndbrems Figur 3 Håndbrems. Virker på forhjulet, og bør kun brukes som ekstrabrems/nødbrems og som parkeringsbrems. Den kan blokkeres i låst stilling. Kan også leveres som fotbrems. Gass, bak Gass, frem Figur 4 Gassreguleringen. Når forrerste arm betjenes langsomt, vil Mini Crosser begynne å kjøre fremover. Jo mer det trykkes på armen, jo fortere kjører Mini Crosser. Når armen slippes, vipper armen selv tilbake til utgangsstillingen, og Mini Crosser stanser. Betjenes bakerste arm, rygger Mini Crosser. Magnetbremsen på bakhjulene aktiveres når kjøretøyet står stille (fungerer som parkeringsbremsen på en bil). Med gassreguleringen justeres hastigheten også i nedoverbakke. Motoren virker da som brems. Gassreguleringen kan, som vist, leveres i utførelse med firefinger-betjening. Betjening kan skje på venstre og høyre side med dreiegass eller fotbetjening, eventuelt med kombinert høyre- og venstrebetjening med velgerkontakt.

7 AVSNITT 3 Serienummerskilt På serienummerskiltet er modellnummer, produksjonsår og -måned, samt serienummer angitt. Oppgi dette nummer ved henvendelse om service, reservedeler osv. (Figur 5) Skiltet er plassert bak på Mini Crosser. (Figur 6) Strekkode Maks. personvekt Serienummer Modellbeskrivelse Figur 5 Egenvekt: Vekten av kjøretøyet med batterier og standardsete. Figur 6 Plassering av serienummerskilt - 7 -

8 AVSNITT 4 KLARGJØRING/TILPASSING Setet løftes lett opp ved først å betjene utløserhåndtaket (figur 7) og deretter løfte setet rett opp. (Figur 8) Pass på at du står riktig med ryggen, da det er ganske tungt. Utløserhåndtak Figur 7 Figur 8 Fingerskrue Figur 9 Bolt Seterør Løft setet av og ta av batteriskjermen ved å fjerne fingerskruen (figur 9). Løsne skruen som holder seterøret, og juster dette opp eller ned til ønsket posisjon. Stram bolten kraftig når du har nådd ønsket posisjon. (Figur 10) Figur

9 Avsnitt 4.1 Setedreining Utløserhåndtaket trekkes tilbake. Setet kan dreies 90 til hver side. Når håndtaket slippes, går det selv i inngrep og holder setet fast med 45 mellomrom. (Figur 11) Viktig! Mini Crosser er mest stabil når setet er i laveste posisjon. Kjør derfor forsiktig når setet er oppe. Setedreining Sete, fremover/bakover Figur grader 90 grader Figur 12 Figur 13 Figur

10 Avsnitt 4.2 Styrestammen Styret kan vippes slik at det passer til deg. Dette gjøres ved å trykke ned på håndtaket (figur 15). Når du forlater kjøretøyet, kan du med fordel føre styret tilbake i oppreist stilling. Dette gjør inn- og utstigningen lettere. Styret kan også legges ned hvis Mini Crosser skal inn i en bil eller lignende. (Figur 16) Styrestammen kan justeres fremover/bakover med utløserhåndtaket. (Figur 17) Trekk håndtaket nedover og trekk styret nærmere for å oppnå en god kjørestilling. Styrestammen kan høydejusteres ca. 11 cm oppover/nedover. Fjern først gummiproppen som dekker unbrakoskruen. For innstilling av høyden behøves en 4 mm unbrakonøkkel. Husk å stramme godt til etter justeringen. Håndtak til regulering av styrehellingen Figur 15 Figur 16 Gummipropp Figur

11 Avsnitt 5 Frikobling (figur 18) Frikobling og sleping Elektronisk frikobling. 1. Drei nøkkelen til 0-stilling. 2. Vipp bryteren opp, og hold den oppe. Nå kan kjøretøyet skyves/trekkes rundt. Hvis du slipper den elektroniske frikoblingen, aktiveres magnetbremsen, og kjøretøyet kan ikke skyves/trekkes. Elektronisk frikobling Mekanisk frikobling (figur 19) er plassert under kjøretøyet. Det finnes to frikoblingshåndtak, på henholdsvis venstre og høyre side. 1. Drei nøkkelen til 0-stilling. Figur Venstre frikoblingshåndtak trekkes oppover, og høyre skyves fremover. Nå er motorbremsen frikoblet, og kjøretøyet kan skyves eller trekkes, men det kan ikke kjøre selv. NB! Ikke foreta frikobling i skrånende terreng. Når motorbremsen er frikoblet, kan Mini Crosser kun bremses ved å bruke håndbremsen. Figur 19 Håndtakene til frikoblingen er plassert under Mini Crosseren. Hvis ett av håndtakene er løsnet, kan ikke kjøretøyet kjøre

12 Standardinnstilling av frikoblingshåndtak. Begge håndtak skal skyves henholdsvis fremover/bakover. Se figur 21 og 22. Figur 20 Standardinnstilling av frikobling. Kjøretøyet kan nå kjøre. Figur 21 Tilkoblet, høyre side. Figur 22 Frakoblet, høyre side. Ved frikobling skyves høyre håndtak fremover (figur 21) og venstre håndtak trekkes bakover. Nå kan kjøretøyet skyves. Trekk håndtakene motsatt vei for å aktivere motoren. Frikobling skal kun brukes når kjøretøyet skal skyves eller slepes. Nå er kjøretøyet bremset og kan kjøre normalt. Sleping kan kun foregå ved ved mekanisk frikobling Skal Mini Crosser slepes, festes tauet til øyet i støtfangeren foran ved gul markering. Slep ikke raskere enn maksimalt 5 km/t. Ha alltid nøkkelen i stilling 0 under sleping. Når slepingen er avsluttet, trekkes frikoblingshåndtaket opp igjen. Nå kan kjøretøyet kjøre normalt

13 AVSNITT 6 KJØRING MED MINI CROSSER Avsnitt 6.1 Sikkert inn i og ut av Mini Crosser. Det er viktig å lære seg en sikker teknikk for inn- og utstigning av Mini Crosser. I hovedtrekk bør følgende metode benyttes: Vær sikker på at strømmen til Mini Crosser er avslått (se avsnitt om betjeningspanelet) ved inn- og utstigning, ellers vil Mini Crosser kunne sette i gang hvis gassreguleringen berøres ved et uhell. Pass på at Mini Crosser har bremsene på. (Håndtaket for frikobling av motoren i øverste posisjon). Se figur 33, side 22. Vipp styrestammen opp i loddrett stilling. Drei eventuelt setet 45 eller 90, og pass på at setelåsen er låst (i hakket). Vipp eventuelt armlenet opp. For noen brukere kan assistanse fra en hjelper anbefales. Hjelperen bør: Være oppmerksom på å unngå skade på seg selv i forbindelse med løfting/senking/støtting av brukeren. Sikre at Mini Crosser står stabilt og ikke kan flytte på seg. Slå av Mini Crosser og kontroller at den er bremset, og pass på at setet er dreiet til hakket ved enten 45 eller 90. Sikre at setet sitter godt fast i valgt stilling. VIKTIG! Mini Crosser blir automatisk slått av etter at den har stått stille i 10 minutter, selv om nøkkelen er dreid til kjørestilling. (Se figur 2, side 5) For ny start av kjøretøyet må nøkkelen dreies til stoppstilling (0) og deretter til kjørestilling (1). Avsnitt 6.2 Kjøring med Mini Crosser Mini Crosser har tre bremsesystemer: Motorbrems, magnetbrems og håndbrems. Motorstyringen tilpasser kjøretøyets fart også nedoverbakke. Magnetbremsen slår seg automatisk på når Mini Crosser har blitt stoppet. I nødsfall kan Mini Crosser stoppes øyeblikkelig ved at nøkkelen dreies til stoppstilling. Vær oppmerksom på at oppbremsingen da blir svært kraftig. Bakhjulene blokkeres! Må ikke brukes ved normal kjøring! Bremsen må aldri frikobles mekanisk med frikoblingshåndtaket ved kjøring i helling. Funksjonen er kun beregnet til å bli brukt når Mini Crosser skal skyves på plan vei. (Se avsnitt 5, side 11 og 12) Håndbremsen er tenkt som nødbrems og parkeringsbrems. Den skal betjenes med forsiktighet ved kjøring på glatt føre og ved kjøring i nedoverbakke

14 Avsnitt 6.3 Generelle sikkerhetsråd: Sørg for at rygglenet er i stilt rett opp, og at setet har lavest mulig posisjon. Setebelte (posisjoneringssele) anbefales dersom brukeren ikke selv er i stand til å beholde en god kjørestilling. Kjør etter forholdene. Ta hensyn til lys, trafikk og værforhold. Vær særlig oppmerksom ved kjøring i mørke eller i dårlig vær, som regn- og snøvær. Unngå kjøring i hellinger med dårlig underlag, for eksempel snø, is, nyslått gress, vått gress og våte blader. Kjør aldri i påvirket tilstand. Dette gjelder så vel alkohol som euforiserende stoffer og medisin. Reduser omgående farten hvis du føler at du holder på å miste kontrollen. Bruk alltid blinklysene ved skifte av retning. Kontroller før kjøringen at lys og blinklys virker. Bruk lys når det er påkrevd, også for å bli sett. Hold om mulig på styret med begge hender, med et fast grep Avsnitt 6.4 Kjøring med Mini Crosser VIKTIG! Selv om Mini Crosser er svært stabil, kan den velte. Unngå plutselig endring av hastighet og retning ved høy hastighet, dårlig føre og ikke minst ved kjøring i skråninger. Mini Crosser kan på korte strekninger kjøre opp større hellinger enn den er dynamisk stabilitetstestet for. Det samme gjelder kjøring ned slike hellinger. I disse tilfellene er det større risiko for at Mini Crosser kan tippe, og ganske enkelt velte. Vær derfor ekstra oppmerksom på de følgende kjøretipsene. Mini Crosser MaxX er utstyrt med anti-tipphjul. Vi oppfordrer nye brukere til å øve seg på følgende måte, i et område uten annen ferdsel: Innstill Mini Crosser til lav hastighet. Kjør fremover og bakover. Juster hastighetsvelgeren (se figur 1, side 4) gradvis oppover og føl Mini Crossers hastighetsendring. Tren deg på igangsetting og oppbremsning. Bli fortrolig med Mini Crossers reaksjonstid. Tren på å kjøre på steder med dårlig plass, som i en butikk eller gjennom en dør. Tren på å dreie rundt, og finn ut hvor mye plass dette krever. Kjør alltid langsomt ved dreining. Tren også på å kjøre baklengs. Tren på kjøring i kurver, over hindre, og i helninger. Kjør alltid vinkelrett opp/ned i forbindelse med kantstein og ramper. Kjør aldri på skrå. Se figurene på etterfølgende sider

15 Prøv å bremse fra forskjellige hastigheter og legg merke til lengdene før full stopp. Prøv om mulig å kjøre på forskjellige underlag (vei, gress og grus). Tren på å vurdere hvor langt det kan kjøres på en batterioppladning. Legg merke til hvor hurtig batteriindikatoren går fra 1 til 0. Vær oppmerksom på at kjørestrekningen reduseres ved kjøring i bakket terreng, motvind, kaldt vær og med lavt dekktrykk. Avsnitt 6.5 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Mini Crosser oppfyller de kravene som stilles når scooteren brukes i et miljø med elektromagnetisk støy. Det kan likevel forekomme sjeldne tilfeller der elektromagnetisk støy kan påvirke Mini Crosser. Dette kan gjelde radio- og TV-stasjoner, amatørradiosendere og mobiltelefoner. Benyttes slikt utstyr i nærheten, anbefales det at Mini Crosser slås av. Mobiltelefon bør ikke brukes under kjøring. Hvis Mini Crosser beveger seg på en uventet måte, eller bremsen frigjøres, må du slå av Mini Crosser så snart det kan gjøres på en sikker måte. En Mini Crosser kan under visse omstendigheter utløse en butikkalarm. Avsnitt 6.6 Trafikkregler Trafikkregler for scootere er ulike fra land til land. Før kjøretøyet tas i bruk utendørs, er det brukerens ansvar å gjøre seg kjent med de gjeldende reglene. I Norge gjelder følgende: Hjelpemiddelkjøretøy som Minicrosser får kjøres med maksimal hastighet opptil 10 km/t. Man anses trafikkmessig da som fotgjenger, og det er tillatt å kjøre på fortauet, gangveier etc. Hjelm eller sikkerhetssele, eller førerkort er ikke påbudt. Kjøretøyet er kun beregnet på en person. Gjelder stoler med maksimal bredde opptil 80 cm og maksimal lengde opp til 180 cm Kjøring utenfor vei. Minicrosser Maxx/Maxx HD har stor motorkraft og kan ta seg fram også utenfor vei. I såfall skal spesiell aktsomhet utvises og kjøring bør gjøres ved lav hastighet. All slik ferdsel skjer på eget ansvar, og bør kun gjøres når man er sammen med andre, slik at man evt kan få hjelp. Det kan i gitte tilfeller være aktuelt å sette begrensninger for hvor man får kjøre. Kjøretøyet er, på samme måte som sykler, kun beregnet til én person:

16 Vær spesielt oppmerksom på følgende ved kjøring i trafikken: Mini Crosser er et lavt kjøretøy som ikke alltid er lett å se for andre trafikanter. Vær helt sikker på at andre trafikanter har sett deg før du kjører ut i kjørebanen. Hold øye med trafikk bakfra. Kjør så nær kanten som mulig når du kjører på trafikkert vei. Høyre- og venstresving i kryss. Vær oppmerksom på syklister og fotgjengere. Følg trafikkreglene for sykler. Hvor raskt ting kan skje. Hvor lenge er det grønt lys? Hvor raskt nærmer bilen seg? Og så videre. Avsnitt 6.7 Bestemte kjøresituasjoner med illustrasjoner og beskrivelser: Opp på kantstein A. Stans vinkelrett på kantsteinen og stopp 5-10 cm før denne. Hold øye med andre trafikanter. B. Len kroppen fremover. C. Gi moderat gass, nok til at kjøretøyet kan passere hindringen, stopp ikke på halvveien, reduser hastigheten når kjøretøyet er kommet helt opp. D. Er kantsteinen for høy, må du ikke gjøre flere forsøk, men finne en alternativ rute. Ned fra kantstein A. Len kroppen bakover. B. Skal du kjøre ut på en trafikkert vei, må du holde øye med trafikken. C. Kjør forlengs ned, med lav fart. Pass på at eventuelle anti-tipphjul ikke blir hengende på kanten

17 Oppover rampe eller bakke: A. Det er fare for å velte bakover hvis setet er skjøvet tilbake og du begynner å kjøre opp en helling, for eksempel en rampe. Trekk setet frem! B. Sjekk at en eventuell rampe er stabil. C. Len kroppen fremover. D. Gi moderat gass, nok til at kjøretøyet kan passere hindringen, stopp ikke på halvveien, reduser hastigheten når kjøretøyet er kommet helt opp. Ved start i en bakke må du akselere langsomt for at kjøretøyet ikke skal tippe bakover. Nedover rampe eller bakke: A. Sjekk at en eventuell rampe er stabil. B. Len kroppen bakover. C. Kjør langsomt ned. Unngå å stoppe underveis på bratte, korte strekninger. I lange bakker bør du stoppe opp innimellom dersom du føler at farten blir for høy. På tvers av en bakke: A. Len kroppen til den siden som vender oppover. B. Unngå plutselige og skarpe manøvrer. Dette gjelder særlig ved kjøring bakover. C. Kjør alltid med lav fart

18 AVSNITT 7 VEDLIKEHOLD Utover sjekk og lading av batteriet, sjekk av dekkslitasjen, og sjekk av dekktrykket for luftfylte hjul, er det stort sett ikke nødvendig med vedlikehold av Mini Crosser. Sørg for å holde Mini Crosser ren og i god stand. Hold fuktighet borte fra betjeningspanelet, ladekontakten og elektronikkboksen under setet. Vask aldri Mini Crosser med høytrykksspyler eller direkte vannstråle! For at Mini Crosser skal holde seg i sikkerhetmessig god stand, anbefaler vi følgende regelmessige kontroller: Daglig: 1. Test blinklysene og kjørelysene før Mini Crosser benyttes i mørke eller ved nedsatt sikt. Kvartalsvis: 1. Test bremser- og motorfrikobling. Når frikoblingshåndtaket er skjøvet ned, skal det ikke være mulig å skyve Mini Crosser. (Figur 25) 2. Test bremsefrikoblingsfunksjon. Når frikoblingshåndtakene er frakoblet (figur 21/21 side 12) eller strømkontakten bak holdes inne (figur 18 side 11), skal batteriindikatoren blinke feil når Mini Crosser er slått på. Mini Crosser skal nå ikke kunne kjøre for egen motor dersom det gis gass. (Figur 4, side 6) 3. Test håndbremsen. Aktiver håndbremsen et par sekunder ved lav hastighet. Dette sikrer at vippearm og bremsebakker ikke setter seg fast. Sikkerhetsbetinget ettersyn: Mini Crosser er sikkerhetsmessig beregnet for bruk i minst 10 år, likevel maksimalt 5000 timer, såfremt den gjennomgår service- og sikkerhetsettersyn hvert år, tilsvarende 500 driftstimer. Service skal enten foretas hos Medema Norge A/S eller på et autorisert verksted. VIKTIG: Av sikkerhetsmessige hensyn er det svært viktig at intervallet for service- og sikkerhetsettersyn overholdes for å minimere faren for bremsesvikt og kortslutninger i ledninger som ev. kan føre til varmeutvikling og brann

19 Avsnitt 7.1 Dekk/lufttrykk: Korrekt dekktrykk for hjulene på Maxx 200kg: Forhjul 2,8 bar, bakhjul 2,5 bar. Maxx HD 250kg: For- og bakhjul 2,8 bar. Vær oppmerksom på at for lavt dekktrykk vil øke strømforbruket, noe som medfører at kjørestrekningen blir redusert. Påfylling av luft er via samme type ventil som anvendes på biler. NB! Husk å slippe luften ut av slangen før felgen demonteres i forbindelse med punktering/dekkskifte. Avsnitt 7.2 Avmontering av bak- og forhjul: Skruer, 5 stk. Figur 22 Bildet viser de 5 skruene som må fjernes før hjulet tas av. Når hjulet monteres igjen, må du huske å sette tilbake fjærskivene mellom hjulfelgen og skruene. Bruk 5 mm unbrakonøkkel og trekk skruene godt til. HUSK - å slippe ut all luft før hjulet demonteres ved eventuell lapping. - å sikre boltene med fjærskiver

20 Avsnitt 8 Sikringer: Mini Crosser er utstyrt med følgende sikringssystemer: 1. Automatisk overbelastningssikring som begrenser strømmen til motoren. Denne sikringen er innebygd i styringen og kan ikke justeres. Sikringen beskytter både styring og motor mot overbelastning. Ved overbelastning reduseres strømmen til motoren etter avkjøling i 2 til 5 minutter er igjen full fart og trekkraft tilgjengelig. 2. Styresikringen beskytter mot feil i ledningsnettet. Den sitter under bakskjermen. 3. Hovedsikringen beskytter mot kortslutning i hovedstrømkretsen. Sikringene er plassert under bakskjermen, bak batteriene. Sikringstype DIN Dersom tenningsnøkkelen vris rundt samtidig som det er gitt gass, vil kjøretøyet ikke starte. Dette er av sikkerhetshensyn. 5. Lykter og horn har elektroniske sikringer som beskyttelse mot en eventuell kortslutning. For at det ikke skal kunne bli kortslutning ved utskifting av en lyspære, må Mini Crosser slås av før gammel pære fjernes, og slås på igjen etter at ny pære er satt på plass

21 Avsnitt 9 Batterier/lading I Minicrosser skal benyttes lukkede, vedlikeholdsfrie batterier av Gel- eller AGM type. (Exide 12V/56Ah, Trojan 12V/71Ah, Concord AGM 12V / 80Ah) Det får kun brukes batterier (og lader) som er anbefalt av produsent/leverandør til din Minicrosser. Vær oppmerksom på at batterienes kapasitet avtar med tiden og ved lave temperaturer. Dette betyr i praksis at et kjøretøy med gamle batterier har kortere kjørestrekning enn det hadde da batteriene var nye. Batterikapasiteten ved 10 C er ca. halvparten av kapasiteten batteriet ville hatt ved +20 C. Batteriprodusenten anbefaler at batteriene lades ved en temperatur fra +10 C til +30 C for å oppnå ladetid som angitt under Tekniske Data. Ladetiden forlenges ved temperatur under 20 C. Det skyldes at batteriet kjemisk sett har vanskeligere for å motta strømmen. For mest effektiv lading, anbefales at batteriene lades i et oppvarmet rom. Er dette ikke mulig hver dag, er det en god ide å lade Mini Crosser i et varmt rom en gang i uken. (Se punktet om oppbevaring på side 21) Nye batterier oppnår full kapasitet først etter ca. 20 gangers utlading/lading. Brukte batterier skal leveres hos leverandøren din eller til en miljøstasjon. Vær forsiktig ved håndtering av batterier som er blitt utette, siden de inneholder etsende syre bundet i en geleaktig masse. Det er viktig at batteriene monteres korrekt. Batteripoler og snepplåser er merket +/-. De må monteres som vist på skissen nedenfor. Pass på at snepplåsene er godt lukket. Derfor må det ikke finnes riper eller skarpe kanter på polene. Rød ledning til pluss. Sort/blå ledning til minus. Plassering av 100 A sikringer. Mini Crosser bør lades opp mellom hver bruksperiode. Laderen som leveres fra fabrikken, fungerer automatisk og vil slå seg av når batteriene er fulladet. Laderen trekker strøm bare mens batteriene lades. Derfor kan laderen være tilkoplet helt til Mini Crosser skal brukes igjen. En indikator på laderen blinker så lenge lading pågår. Når batteriene er fullt oppladet, lyser indikatoren konstant. Hvis Mini Crosser settes bort for lengre tids lagring, er det tilstrekkelig å lade batteriene en gang i måneden. Ved lagring skal batteriene alltid være fullt oppladet, fordi de kan ta skade av å være utladet i lengre tid. Laderen må ikke stå på setet under selve ladingen. På neste side vises hvordan laderen tilkobles ladekontakten på kjøretøyet. Ytterligere opplysninger finnes i veiledningen for aktuell ladertype. Her kan du blant annet lese om hvordan laderen viser at kjøretøyets batterier er fullt oppladet

22 Bruk aldri andre ladere enn dem som leveres fra fabrikken, uten først å kontakte forhandleren. Må ladingen skje utendørs, må du velge en tett lader uten vifte. Bruk bare en lader som er beregnet til lading av tette, vedlikeholdsfrie GEL-batterier. Maksimal ladestrøm er 12 A. Ladekabelen må ikke forlenges. Figuren nedenfor viser polaritetene i ladestøpslet. (Figur 24) Til laderen. Ladestøpsel NEUTRIK NC3MX Figur 24 Figur 25 Ladestøpslet tilkobles 3-polet kontakt på styrestolpen. Den hvite streken må vende oppover. Ladekontakten er plassert under beskyttelsesplaten. Slik utføres ladingen: A. Slå av kjøretøyet ved å dreie nøkkelen til posisjon 0 B. Sett ladepluggen inn i ladekontakten på Mini Crosser. C. Sett laderens nettstøpsel inn i en nettkontakt (210 V- 230 V) vekselstrøm). Når ladingen er ferdig: D. Trekk ut laderens nettstøpsel, og trekk ut ladestøpslet fra Mini Crosser. Mini Crosser er sperret mot kjøring så lenge ladestøpslet er innplugget

23 Avsnitt 10 Oppbevaring Mini Crosser er beregnet til bruk i all slags vær. Oppbevaring og lading bør skje under tak, helst ved temperaturer over 0 C. Laderen må stå tørt, og den må ikke være tildekket under bruk. Ved lengre tids lagring anbefaler vi å tildekke Mini Crosser for at den skal være beskyttet mot støv, regn og sollys. Avsnitt 10.1 Rengjøring Rengjør Mini Crosser med en lett oppvridd klut, tørk gjerne av med et pusseskinn. Bruk av høytrykksspyler og vannslange kan skade Mini Crossers elektronikk. AVSNITT 11 TRANSPORT Ved transport i bil eller trailer skal Mini Crosser alltid være fastspent, og håndbremsen må være låst. Unngå å løfte ved hjelp av styret, armlener og skjermer. For mindre løft kan du ta tak i kanten mellom baklyktene bak og i støtfangeren foran. Ved transport i stasjonsvogn kan setet løftes av og styret legges ned. Dette reduserer maksimumshøyden til 68 cm. Fastspenning i bil utføres med seler som er festet i fastspenningsøyne foran og bak på Mini Crosser, alle markert med gult. Mini Crosser kan brukes som sete under transport i bil eller buss såfremt Mini Crosser er forsvarlig fastspent i bilen/bussen ved hjelp av godkjente firepunktsseler som er festet i de tilhørende fastspenningspunktene på Mini Crosser. Fastspenningspunktene på Mini Crosser er testet og godkjent i henhold til ISO Se vedlegg A vedrørende fastspenning. Brukeren skal i tillegg alltid være uavhengig fastspent til selve bilen/bussen i henhold til reglene om dette i trafikkloven. Husk å slå av Mini Crosser under transport. Nøkkelen dreies til 0. Hvis det er mulig anbefaler vi likevel at brukeren benytter et vanlig sete i bilen/bussen. Dette er sikrere. Ved transport i stasjonsvogn kan setet løftes av og styret legges ned. Dette reduserer maksimumshøyden til 68 cm. Eventuelt kan velges seteløsning med framfellbar rygg (tilbehør)

24 AVSNITT 12 TRANSPORT I FLY Hvis Mini Crosser skal transporteres i fly, kan flyselskapet kreve at batteriene er flygodkjente, og at luften er sluppet ut av dekkene. Noen flyselskaper krever dessuten at forbindelsen mellom batteriene er brutt. Dette gjøres ved å fjerne hovedsikringen (se side 19 og 20). Før dette gjøres, må setet og bakskjermen demonteres. Flysertifikat kan rekvireres hos leverandøren. Ekstra bryter for batteriene kan leveres (ekstrautstyr). AVSNITT 13 FORSIKRING En Mini Crosser med maks. hastighet på 10 km/t krever ingen særskilt forsikring. De fleste innbo-/villaforsikringer gjelder som ansvarsforsikring for brukere av Mini Crosser. Vi anbefaler at brukeren tar kontakt med forsikringsselskapet ved levering av kjøretøyet. Eventuelt må det tegnes en separat ansvarsforsikring. AVSNITT 14 FEILSØKING Nedenfor finnes en oversikt over forskjellige feil vi erfaringsmessig opplever. I listen angis mulige feilårsaker, og forslag til hvordan feilen kan avhjelpes. FEIL MULIGE ÅRSAKER LØSNING Mini Crosser vil ikke kjøre. Det er ikke lys i batteriindikatoren. Mini Crosser vil ikke kjøre. Det er lys i batteriindikatoren. Kjørehastigheten er for lav. Nøkkelen er ikke vridd til start. Batterier er helt utladet. Styringssikringen er utløst. Hovedsikringen er gått. Mini Crosser har vært overbelastet. Håndbremsen er aktivert. Det er feil i elektronikken. Batteriene er utladet. Ladestøpslet er ikke tatt ut. Hastighetsvelgeren står på langsom. Elektronikken er overbelastet. Det er for lite luft i dekkene Vri rundt nøkkelen og vent 5 sek. før det gis gass. Lad opp batteriene. Skift sikring. Kontakt leverandøren. Vent ca. 1 min. før det kjøres igjen. Kjøretøyet skal være slått av (se side 10, Kjøring med Mini Crosser) Deaktiver håndbremsen. Kontakt leverandøren. Kontakt leverandøren. Ta ut ladestøpslet. Skift til høyere hastighet. Stopp, og vent et par sekunder før start. Pump dekkene opp til riktig lufttrykk.

25 Kjørestrekningen er for kort pr. batterilading. Lysindikatoren på laderen lyser ikke når laderen er tilkoplet strømnettet og Mini Crosser. Les bruksanvisningen for laderen. Laderens lysindikator for fulladet batteri lyser ikke, selv om laderen har ladet i timer. Les bruksanvisningen for laderen. Laderens lysindikator for fulladet batteri lyser selv om tilkoplet batteri er delvis utladet. Les bruksanvisningen for laderen. Laderens lysindikator viser feil: Les bruksanvisningen for laderen. Batteriene er ikke i orden. Lav temperatur. Laderen er ikke i orden. Det er for lite luft i dekkene. Batteriene er ladet på feil måte. Ingen strøm fra veggkontakten. Feil i kabelen. Feil i laderen. Det har vært strømbrudd. Laderen er i gang med etterlading. Batteriene er ikke i orden. Der er feil i ladekontakten på Mini Crosser. Sikringen i laderen er gått. Ladestøpslet er ikke i orden. Ladestøpslet er ikke satt inn, eller det er feil i ledningsnettet. Batterispenningen er for lav til at ladingen kan starte. Lad batteriene og sjekk at den grønne lampen på laderen lyser før kjøretøyet brukes. Kontakt leverandøren. Pump dekkene opp til riktig lufttrykk. Les bruksanvisningen. Slå på kontakten dersom den har en bryter. Kontakt leverandøren. Kontakt leverandøren. Tilkople laderen på nytt og gjenta ladeforløpet. Kontroller igjen etter en halv time. Kontakt leverandøren. Skyv ladestøpslet helt inn og gjenta ladeforløpet. Kontakt leverandøren. Kontakt leverandøren. Skyv ladestøpslet inn, eller kontakt leverandøren. Kontakt leverandøren

26 Tabellen nedenfor angir feiltypene batteriindikatoren kan vise i forbindelse med elektronisk feil på Mini Crosser. Tell hvor mange dette er, og les av aktuell feil i tabellen. Vi anbefaler imidlertid at du kan opplyse antallet tente lysdioder ved kontakt med leverandøren. LED- KODE PROGRAM- MERING LCD- DISPLAY FORKLARING MULIG ÅRSAK 1,1 HARDWARE FAILSAFE 2 HARDWARE FAILSAFE 4 1,2 HARDWARE FAILSAFE 1 HARDWARE FAILSAFE 3 PRECHARGE FAULT HW FAILSAFE Effektmangel Overstrømsfeil EEPROM-feil Hovedkontaktorfeil Føroppladingsfeil Motorspenningsfeil 1. Kortslutning i motor eller motorkabel 2. Utfall av styreenhet 1. Kortslutning i motor eller motorkabel 2. Utfall av styreenhet 1. Feil i eller utfall av EEPROM 1. Hovedkontaktor sveiset 2. Feil ved driver i hovedkontaktor 3. Feil ved spole i hovedkontaktor 1. Feil ved indre styreenhet 2. Lav batterispenning 1. Motorspenning oppfyller ikke gasspjeldets krav. 2. M1- eller M2-effekt kortsluttet til B- eller B+. 3. Intern motorkortslutning. 4. Utfall av styreenhet 2,1 SRO SRO-feil 1. Feil i rekkefølge på KSI, effektaktivering og inndata for retning 2. Valg av feil SRO-type 3. Retningsavbryterkrets åpen 2,2 HPD HPD-feil 1. Feil i rekkefølge på KSI, effektaktivering og inndata for gasspjeld 2. Feil innstilt potentiometer for gasspjeld 2,3 PROC/WIRING FAULT 2,4 SPD LIMIT POT FAULT 3,1 BB WIRING CHECK 3,2 EM BRAKE DRVR FAULT HPD-feil foran i >5 sek. Feil ved hastighetsbegrensningspotentiometer Feil i nødreturkabel Driverfeil ved elektromag. brems 1. Feil innstilt gasspjeld 2. Potentiometer for gasspjeld ødelagt 3. Gasspjeldmekanisme ødelagt 1. Viskerkabel for hastighetsbegrensningspotentiometer ødelagt 2. Hastighetsbegrensningspotentiometer ødelagt 1. BB-tråd åpen 2. BB-kontrolltråd åpen 1. Spole for elektromagnetisk brems kortsluttet eller åpen 2. Ledning for elektromagnetisk brems åpen

27 3,3 THROTTLE FAULT 1 4,1 LOW BATTERY VOLTAGE Feil ved gasspjeld Lav batterispenning. 1. Innføringstråd for gasspjeld åpen 2. Kortslutning av innføringstråd for gasspjeld til B+ eller B- 3. Defekt potentiometer for gasspjeld 4. Feil valg av gasspjeldtype 1. Batterispenning <16 V (24 V-modeller), <21 V (36 V-modeller) eller <27 V (48 V-modeller) 2. Korrodert eller løs batteriklemme 3. Løs klemme på styreenhet 4,2 OVERVOLTAGE Overspenning 1. Batterispenning >36 V (24 V-modeller), >48 V (36 V-modeller) eller >60 V (48 V-modeller) 2. Kjøretøy i bruk med lader tilkoblet 4,3 THERMAL CUT- BACK Over-/undertemp. reduksjon 1. Temperatur >95 ºC eller <-25 ºC 2. Overlast på kjøretøy 3. Feil montering av styreenhet 4. Drift under ekstreme forhold Eksempel 1: Feil 1,1 betyr at batteriindikatoren blinker på følgende måte: blink kort pause Blink lang pause. Eksempel 2: Feil 1,2 betyr at batteriindikatoren blinker på følgende måte: blink kort pause Blink Blink lang pause. AVSNITT 15 Mini Crosser AS gir ifølge kjøpsloven 2 års reklamasjonsrett fra fakturadato på fabrikasjons- og materialefeil/-mangler. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte oppstått, som følge av feilbetjening, dårlig vedlikehold, vold eller uautorisert inngrep. Mini Crosser AS kan ikke holdes ansvarlig for feil bruk av produktene våre. Reklamasjon og vareretur REKLAMASJONSRETT Ved feil, mangler eller ev. uteblitt leveranse bes henvendelsen rettet til: Forhandler: Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks Skytta Faktura SKAL fremvises til Medema Norge AS i forbindelse med anvendelse av reklamasjonsretten og sendes sammen med kjøpt(e) vare(r) til Medema Norge AS. Reklamasjon på mangler på leverte produkter skal etter at kjøper har, eller burde ha, oppdaget manglen/feilen gjøres til Medema Norge AS senest innen 14 dager etter mottak. Kjøper skal på oppfordring vise hvor mangelen ligger

28 AVSNITT 16 TEKNISKE DATA Mini Crosser MaxX Transporthøyde uten sete. (Styrestolpe nedfelt) Totalvekt Vekt uten sete Batterivekt, 2 stk. 80 Ah 74 cm. 195 kg. 161 kg. 50 kg. Statisk stabilitet i alle retninger 15 Dynamisk stabilitet i alle retninger, ved laveste fart 10 Stigeevne med person på 200 kg. MaxX 250 kg. MaxX HD Kantsteinsforsering Maks. hastighet 200 kg. MaxX 250 kg. MaxX HD Bremselengde ved maks. hastighet 200 kg. MaxX 250 kg. MaxX HD Effektiv setedybde* Effektiv setebredde* Høyde, seteforkant til vei Høyde, fotplate til seteforkant cm. 10 km/t 8 km/t 2,0 meter 1,5 meter 55 cm. opptil 70 cm. 60 cm. 40 cm. Rygglenets vinkel* Ca til +30 Rygglenets høyde Ca. ladetid ved 20 C Dekkdimensjoner 50 cm timer Maxx 13 x 5,00-6, maks. ytterdiameter foran = Ø340 mm 530 / 450-6, maks. ytterdiameter bak = Ø360 mm MaxX HD 13 x 5,00-6, maks. ytterdiameter foran = Ø340 mm 13 X 5,00-6, maks. ytterdiameter bak = Ø340 mm Dekktrykk MaxX kg forhjul 2,8 Bar baghjul 2,5 Bar MaxX HD kg For- og baghjul 2,8 Bar

29 AVSNITT 16 TEKNISKE DATA Fortsatt Mini Crosser Klassifisering, ISO MaxX til 150 kg. bruker MaxX kg. bruker MaxX HD 250 kg. bruker Maksimal kjørestrekning med nye batterier og ved +20 C på plan, fast vei MaxX til 150 kg. MaxX kg. MaxX HD 250 kg. Klasse C Klasse B Klasse B 35 km 25 km 25 km Batteritype: 2 x 12 V / 80 Ah Maks. batterimål i cm. 27,8 x 17,5 x 22 Energiforbruk i KWh, ved lading fra tom Ca. 1,5 Lader, 24 V DC Pære fremlys Pære baklys Pære blinklys Standardfarge 6 10 A 24 V - 21 W 24 V - 5 W 24 V - 10 W Blå metallic Mini Crosser er testet i henhold til kravene beskrevet i standarden EN som ligger til grunn for CE-merkingen. Dette vil si at den også er testet for å kunne oppfylle kravene om blant annet holdbarhet (ISO ), krav om brannsikkerhet (ISO ) og kollisjonstest ISO Tilbehør Til Minicrosser tilbys et særdeles stort utvalg av ulike tilbehør, setetyper og størrelser, kabin med mer. Vi henviser til vårt brosjyremateriell og vår hjemmeside for ytterligere informasjon. Eventuelle spesialtilpasninger skal utføres av autorisert personell

30 Avsnitt 17 Måltegning 4W 650 mm 455 mm mm 300 mm 195 mm 1026 mm 175 mm 1400 mm 526 mm 466 mm 685 mm

31 Vedlegg A Mini Crosser T-Serie er kollisjonstestet i henhold til standardene ISO 10542/ISO og SAE J2249. Standardene foreskriver at en 85 kilos rullestol skal brukes til tester, men ettersom Mini Crosser T-serien har en betydelig større vekt, er testen utført til de samme spesifikasjonene som kreves til en noe lettere stol. Disse standardtestene utføres på følgende måte: Mini Crosser spennes fast med Q Straint firepunktsseler og kollisjonstestes dynamisk ved 48 km/t, med en nedbremsing på 25 millisekunder. Dette skaper en påvirkning på 20 g. En eventuell person på scooteren er festet med en trepunktssele som er integrert i scooterfastspenningssystemet. Det anbefales likevel at brukeren benytter et vanlig sete i bilen/bussen. Dette er sikrere. Bruksanvisning for Q Straint QRT Deluxe firepunktssele med statisk trepunktssele Fastspenning av rullestolen med fire retraktorer: 1. Monter de to fremste retraktorene i gulvet slik at avstanden mellom dem er større enn bredden på scooterens markerte fastspenningspunkter. Fastspenning 2. Plasser scooteren maksimalt 70 cm fra de fremste selene 3. Trekk selene ut og plasser krokene i de dedikerte beslagene som er merket med gult på scooteren. 4. Kjør scooteren frem til selen har en hellingsvinkel på ca Monter de to bakerste rullestolselene i gulvet rett bak scooterens markerte fastspenningspunkter. 6. Trekk selene ut og plasser dem på rammen av rullestolen, slik at de har en rett hellingsvinkel på 45. Fastspenning 7. Slå av scooteren med tenningsnøkkelen. Fest eventuelt selene manuelt på de to håndtakene som er plassert på sidene. NB! Det spiller ingen rolle hvilke retraktorer som plasseres hvor rundt scooteren, da alle er identiske. Fastspenning av passasjer med statisk 3-punktssele: 1. Fest de to hofteselene på de bakerste retraktorene. Vær oppmerksom på at hanndelen av hofteselen, som skal festes til skulderselen, skal monteres på samme side som skulderselen er montert. Sørg for at selen har en stigning på ca. 45, er stram og ikke er i berøring med armene og lignende deler på rullestolen. Hunnstikk Hannstikk Hofteselens festepunkt på retraktoren 2. Monter skulderselen slik at selen hviler mot kragebenet og går diagonalt ned til hoften, der selen festes på hannstikket på hofteselen. 3. Selene strammes ved å trekke i den løse stroppen og løsnes ved å løfte opp spennen, på samme måte som seler i passasjerfly

32 - 32 -

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Hurtigveiledning P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2012

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Hurtigveiledning P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2012 medemagruppen P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2012 NO Hurtigveiledning Mini Crosser M-MaxX Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0135-Q

Detaljer

medemagruppen P9-0133-Q ver. 1.0.0 - Juni 2011 Hurtigveiledning Mini Crosser M 1 HD

medemagruppen P9-0133-Q ver. 1.0.0 - Juni 2011 Hurtigveiledning Mini Crosser M 1 HD medemagruppen P9-0133-Q ver. 1.0.0 - Juni 2011 NO Hurtigveiledning Mini Crosser M 1 HD Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0133-Q

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser T 4W Kabin Hurtigveiledning P9-0105-Q ver. 1.0.1 - januar 11

medemagruppen Mini Crosser T 4W Kabin Hurtigveiledning P9-0105-Q ver. 1.0.1 - januar 11 medemagruppen P9-0105-Q ver. 1.0.1 - januar 11 NO Hurtigveiledning Mini Crosser T 4W Kabin Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0105-Q

Detaljer

BRUKSANVISNING for Mini Crosser 115E 4W. Tlf: 815 32 400 www.medema.no

BRUKSANVISNING for Mini Crosser 115E 4W. Tlf: 815 32 400 www.medema.no BRUKSANVISNING for Mini Crosser 115E 4W Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT 1...INTRODUKSJON...3 AVSNITT 2...BETJENINGSPANEL...4 AVSNITT 3...KLARGJØRING / TILPASSING...7 Avsnitt 3A...Høyderegulering

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M Joy Hurtigveiledning P Q ver mai 2011

medemagruppen Mini Crosser M Joy Hurtigveiledning P Q ver mai 2011 medemagruppen P9-0158-Q ver. 1.0.1 - mai 2011 NO Hurtigveiledning Mini Crosser M Joy Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0158-Q 2

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 NO Hurtigveiledning MC 1122 Quantum Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0222-Q 2 av

Detaljer

medemagruppen P Q ver Februar 2012 Hurtigveiledning Mini Crosser M 2 4W Kabin

medemagruppen P Q ver Februar 2012 Hurtigveiledning Mini Crosser M 2 4W Kabin medemagruppen P9-0152-Q ver. 2.0.0 - Februar 2012 NO Hurtigveiledning Mini Crosser M 2 4W Kabin Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0152-Q

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M1 Kabin Bruksanvisning P9-0151-B ver. 3.0.2 - maj 2014

medemagruppen Mini Crosser M1 Kabin Bruksanvisning P9-0151-B ver. 3.0.2 - maj 2014 medemagruppen P9-0151-B ver. 3.0.2 - maj 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M1 Kabin Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 HD Bruksanvisning P9-0157-B ver. 2.0.4 - Marts 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 HD Bruksanvisning P9-0157-B ver. 2.0.4 - Marts 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 2.0.4 - Marts 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 HD Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Bruksanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Bruk og vedlikehold av ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt

Detaljer

medemagruppen Hurtigveiledning Spider P9-0271-B ver. 1.0.0 - juni 2011

medemagruppen Hurtigveiledning Spider P9-0271-B ver. 1.0.0 - juni 2011 medemagruppen P9-0271-B ver. 1.0.0 - juni 2011 NO Hurtigveiledning Spider Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0271-Q 2 av 20 Version

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2-MaxX Kabin Bruksanvisning P9-0704-B ver. 1.0.0 - Maj 2014

medemagruppen Mini Crosser M2-MaxX Kabin Bruksanvisning P9-0704-B ver. 1.0.0 - Maj 2014 medemagruppen P9-0704-B ver. 1.0.0 - Maj 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2-MaxX Kabin Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks

Detaljer

Bruksanvisning MC Scoop II

Bruksanvisning MC Scoop II NORGE Bruksanvisning MC Scoop II Serienummer: Leveringsdato: / 200 Bruksanvisning art. nr. P9-0014 Versjon nr.2.0.2 HS 140706 Innholdsfortegnelse Kapittel 1...Innledning... 3 Kapittel 2...Bruk... 4 Kapittel

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Bruksanvisning Jazzy 1121

Bruksanvisning Jazzy 1121 NO Bruksanvisning Jazzy 1121 Serienummer: enumme me r: Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / P9-0220-B ver. 1.0.0 - mai 09 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Tlf.:

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Brukerveiledning Vare nr. 671130 Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el tipp HD er beregnet

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M Joy Bruksanvisning P9-0158-B ver. 1.0.1 - mai 2011

medemagruppen Mini Crosser M Joy Bruksanvisning P9-0158-B ver. 1.0.1 - mai 2011 medemagruppen P9-0158-B ver. 1.0.1 - mai 2011 NO Bruksanvisning Mini Crosser M Joy Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning side 3. Brukerveiledning side 3-4. Tilpasning av sykkel side 4. Vedlikehold / Rengjøring side 5

Bruksanvisning side 3. Brukerveiledning side 3-4. Tilpasning av sykkel side 4. Vedlikehold / Rengjøring side 5 Bruksanvisning side 3 Brukerveiledning side 3-4 Tilpasning av sykkel side 4 Vedlikehold / Rengjøring side 5 Justeringer - arbeidsbeskrivelse side 7 Hjelpemotor - Viktor og Viktoria side 9 Vedlikeholdsrutiner

Detaljer

Brukerveiledning. Utgave Side 1 av 10

Brukerveiledning. Utgave Side 1 av 10 Brukerveiledning Utgave 01 06.03.2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Tekniske spesifikasjoner... 4 Viktige forholdsregler... 5 Elektromagnetisk støy og advarsler... 5 Funksjoner... 6 Vedlikehold...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

medemagruppen Hurtigveiledning Jazzy 1103 P B ver Februar 2011

medemagruppen Hurtigveiledning Jazzy 1103 P B ver Februar 2011 medemagruppen P9-0200-B ver. 2.0.0 - Februar 2011 NO Hurtigveiledning Jazzy 1103 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0200-Q 2 av 20

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

700C BRUKERVEILEDNING

700C BRUKERVEILEDNING 700C BRUKERVEILEDNING INNHOLD Service og vedlikehold 3 Lading 4 Introduksjon 5 Før du tar sykkelen i bruk 6 Sikkerhet, bruk og lagring 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Tekniske data 9 Rekkevidde 10 Kontrollpanelet

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Brukerveiledning Vare nr. 671155 Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Instruksjon. E-Green Medio

Instruksjon. E-Green Medio Instruksjon E-Green Medio Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Produktbeskrivelse... 4 2.1 Rammenummer... 4 3. Funksjoner/innstillinger... 5 3.1 Batteri -/feilindikator... 5 3.2 Assist funksjon...

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

3-hjuls XC piggestol

3-hjuls XC piggestol BRUKERVEILEDNING CE-merket og TÜV testet og godkjent i henhold til EN 12182:2012 HandiNor as Versjon 1.02 Rosenholmveien 22, N-1252 Oslo Tlf.: +47 63 88 72 40 01/06-2016 www.handinor.no Innledning leveres

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk Go-Go Elite Traveller Manual Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Go-Go Elite Traveller scooter. Din sikkerhet er viktig for oss. Denne bruksanvisningen er laget slik at den skal være enkel å forstå. OBS!

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.:

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.: Bruksanvisning modell N-679-30, N-479-30, N-579-30 art.nr. BRU-N-679-30, N-479-30, N-579-30. Rev.: 0405 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... Innledning... Kontaktopplysninger... Montering... 3 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

BRUKSANVISNING. for. Mini Crosser Jazzy 1103 Ergo / Multi. Modell : Mini Crosser Jazzy 1103 Individnr. : Serienr. : Utlevert :

BRUKSANVISNING. for. Mini Crosser Jazzy 1103 Ergo / Multi. Modell : Mini Crosser Jazzy 1103 Individnr. : Serienr. : Utlevert : BRUKSANVISNING for Mini Crosser Ergo / Multi Modell : Mini Crosser Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold Kapittel 1 Innledning. 3 Kapittel 2... Sikkerhetsregler 4 Kapittel

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver

Bardum. Bruksanvisning Uniski Scarver Bardum Bruksanvisning Uniski Scarver Innhold 1. Innledning... 2 2. Levering... 2 3. Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt... 2 4. Før du bruker Scarver for første gang... 3 5. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10 Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold... 10 Reparasjon og garanti... 10 Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC Samsvarserklæring For

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skifte batteri i fjernkontrollen Skifte batteri i fjernkontrollen Batteriene i fjernkontrollen vil vare omlag ett år ved gjennomsnittlig bruk. Når du trykker på en av pilknappene, vil lyset rundt knappene vise hvor mye strøm det er på

Detaljer

Bruks- og monteteringsanvising

Bruks- og monteteringsanvising Bruks- og monteteringsanvising Hippocampe OPPSUMMERING GJØR DEG KJENT MED HIPPOCAMPE......3 MONTERING AV SETERYGGEN SOM KAN LEGGES NED...4 MONTERING AV DEN JUSTERBARE SETERYGGEN SOM KAN LEGGES NED...4

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 300 (VELA Swing) Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no vermundlarsen.no

Detaljer

BRUKSANVISNING. VELA Tango F/100EF/100E/100A/100FA/100EFA VARIANT: Manual nr VELA Tango 100 Coxit gass. VELA Tango 100 Coxit elektrisk

BRUKSANVISNING. VELA Tango F/100EF/100E/100A/100FA/100EFA VARIANT: Manual nr VELA Tango 100 Coxit gass. VELA Tango 100 Coxit elektrisk BRUKSANVISNING Tango 100 NO VARIANT: 100F/100EF/100E/100A/100FA/100EFA Manual nr. 105022 Tango 100 gass Tango 100 elektrisk Tango 100 Coxit gass Tango 100 Coxit elektrisk INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING

Detaljer

swan Norsk bruksanvisning 10.2015 - rev.3

swan Norsk bruksanvisning 10.2015 - rev.3 swan TM orsk bruksanvisning 2009 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the bathing chair Swan are registered trademarks of R82 /S. 10.2015 - rev.3 Innholdsfortegnelse Sikkerhet... 4 Garanti... 4

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 1 av 7 Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 2 av 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kap. Endring Produsent Godkjent 1.0.1 25.08.15 Ferdigstilling Arvid Frisvoll Birger Pedersen

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M1 Bruksanvisning P B ver Maj 2014

medemagruppen Mini Crosser M1 Bruksanvisning P B ver Maj 2014 medemagruppen P9-0155-B ver. 2.0.5 - Maj 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M1 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer