ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag."

Transkript

1 Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

2 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side2 av 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0.1 ANBUDSINNBYDELSE INNBYDELSE ENTREPRISEFORMER GODKJENNINGSOMRÅDENE ANBUDSBEFARING TILLEGGSOPPLYSNINGER ANBUDET INNLEVERING GODKJENNING AV ANBUD VEDSTÅELSESFRIST VALG AV ANBUD TILBAKEMELDING AV ANBUD GENERELL ORIENTERING, ANBUDS-, OG KONTRAKTS DOKUMENTER BOK 0 - FELLES ANBUDSGRUNNLAG BOK 1, 2, 3, 4, 5, 6, BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING TEGNINGER GEOTEKNISKE RAPPORTER HMS OM PROSJEKTET GENERELT BYGGTEKNISKE OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (BESKRIVES AV ARK OG RIB) VVS TEKNISKE ANLEGG EL TEKNISKE ANLEGG FREMDRIFT KVALITETSSIKRING OG ADMINISTRATIVE RUTINER ANBUDSREGLER ALMINNELIGE BESTEMMELSER ANBUDSGRUNNLAGET BESIKTIGELSE OG UNDERSØKELSE VEDR. BYGGEPLASS M.V ANBUDETS FORBEHOLD ANBUDETS PRISER ALTERNATIVT ANBUD ANBUDSGRUNNLAGETS MENGDER KONTROLL AV ANBUDSGRUNNLAGETS MENGDER LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER ANTAKELSE AV ANBUD VALG AV ANBUD BETALING AV SKATTER OG AVGIFTER ANTIKONTRAKTØR KLAUSUL LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR UNDERENTREPRENØRKLAUSUL KRAV TIL DOKUMENTASJON OG KONTROLL DOKUMENTASJON AV BETALT YRKESSKADEFORSIKRING AVTALEDOKUMENT/FORMULAR KONTRAKTSBESTEMELSER OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN GENERELT HELSE MILJØ OG SIKKERHET, HMS-PLAN FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN ANLEGGSOMRÅDE GENERELT:...23 Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

3 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side3 av ANBUDSINNBYDELSE INNBYDELSE På vegne av Vadsø kommune, innbys det herved til åpenanbudskonkurranse for: VADSØ OMSORGSSENTER ENTREPRISEFORMER For hovedentreprisen gjelder følgende entrepriser: Entreprise 1.1 Grunnarbeider. RIB Entreprise 1.2 Utenomhus -/ Terrengarbeider RIB Entreprise 1.3 Betongarbeider. RIB Entreprise 1.4 Stålarbeider. RIB Entreprise 2.1 Bygningsmessige arbeider (Tømmer og snekker) ARK Entreprise 2.2 Mur -, Puss- og Flisarbeider. ARK Entreprise 2.3 Malerarbeider. Belegg - og overflatearbeider. ARK Entreprise 2.4 Blikkenslagerarbeider ARK Entreprise 2.5 Smedarbeider/Rekkverk i stål. ARK Entreprise 2.6 Gartnerarbeider ARK Entreprise 2.7 Glassarbeider/Nøkkelbeslagsarbeider ARK For sideentreprisene gjelder følgende entrepriser: Entreprise 3.1 Sanitær- varme- og sprinkleranlegg RIV Entreprise 3.6 Luftbehandlingsanlegg RIV Entreprise 4.0 Elektro- Teletekniske anlegg. RIE Entreprise 5.6 Automatiseringsanlegg RIE Entreprise 6.2 Heiser RIE GODKJENNINGSOMRÅDENE Entreprenørene skal være godkjent ihht. Plan- og bygningsloven med forskrifter som ansvarlig utførende (UTF) og ansvarlig kontrollerende (KUT) For de fagområder som det kreves til gjennomføring av arbeidene, skal disse godkjennes i henhold til : Grunn- og utomhusarbeider UTF/KUT 150.2/150.2 Betongarbeider UTF/KUT 181.2/181.2 Stålarbeider UTF/KUT 292.2/292.2 Tømmerarbeid. UTF/KUT 210.2/210.2 Mur-, puss-, flisarbeider. UTF/KUT 220.2/220.2 Tak- og beslagsarbeider. UTF/KUT 230.2/230.2 Malerarbeider. Belegg - og overflatearbeider UTF/KUT 250.2/250.2 Smedarbeider UTF/KUT /292.2 Sanitæranlegg UTF/KUT 311.3/311.3 Varmeanlegg UTF/KUT 321.3/ /324.3 Luftbehandlingsanlegg. UTF/KUT 360.2/360.2 Sprinkleranlegg UTF/KUT 312.3/312.3 Elektro- og Teletekniske anlegg UTF/KUT 541.3/ / /770.1 Automatiseringsanlegg: UTF/KUT 510.3/510.3 Heiser UTF/KUT 650.3/650.3 Byggeleder KUT/SAM Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

4 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side4 av ANBUDSBEFARING Det vil bli avholdt befaring på nærmere angitt tidspunkt TILLEGGSOPPLYSNINGER Dersom anbyder finner at anbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han be om tilleggsopplysninger hos henholdsvis arkitekt/rådgivende ingeniør ANBUDET. Entreprisene skal oppgis og anbudet sammenstilles på anbudsskjema. Anbudet skal være datert og signert av anbyder. Det er vedlagt 1 sett beskrivende mengdeberegning for bygningsmessige arbeider og 1 sett for tekniske fag.1 sett returneres i utfylt stand sammen med mottatte tegninger. Mengdekontroll pålegges før kontrakt opprettes INNLEVERING Om frister og innleveringsprosedyre. Anbud Entreprise leveres til: Espen Aursand Arkitektkontor AS Pb NAMSOS Anbud Entreprise leveres til: AS PlanConsult VVS Pb NAMSOS Anbud Entreprise leveres til: Svein Munkhaugen Pb VERDAL Anbud merkes: ANBUD VADSØ OMSORGSSENTER GODKJENNING AV ANBUD Anbudet skal være i hende innen fristens utløp. Innsendt faks, med kvittering av datostempel godtas ikke Alle kvalifikasjonskrav i henhold til Norsk Lysningsblad skal være vedlagt VEDSTÅELSESFRIST Anbudet er bindende i 90 kalenderdager, regnet i fra anbudsfristens utløp VALG AV ANBUD Det anbudet som anses mest fordelaktig vil bli valgt. Ved vurdering tas det hensyn til pris, forbehold, leveringstid, kvalitet, kompetanse og kapasitet. I tillegg vil også alternative utførelser bli vurdert. Det tas forbehold om å forkaste samtlige anbud, evt. gjøre vesentlige endringer i massebeskrivelse slik at kostnadene ikke overskrider og kommer i strid med Vadsø kommunes finansieringsplan og budsjetterte kostnader TILBAKEMELDING AV ANBUD Utskrift i fra anbudsprotokollen vil bli oversendt anbyderne. Anbudene vil bli nummerert og ført inn i anbudsprotokollen. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

5 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side5 av GENERELL ORIENTERING, ANBUDS-, OG KONTRAKTS DOKUMENTER. Anbudsdokumentene består av: BOK 0 - FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inneholder: 01. Anbudsinnbydelse 02. Generell orientering, anbuds- og kontraktsdokumenter 03. Orientering om prosjektet. 04. Anbudsregler. 05. Kontraktsbestemmelser. 06. Felles forhold på byggeplassen 07. Anleggsområde. 08. Generelt Bok0 gjelder for samtlige entrepriser BOK 1, 2, 3, 4, 5, 6, BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING Inneholder: Orientering fra entreprenører om prosjektet, antatt nødvendig byggetid, dokumentasjoner, referanseprosjekt, tilleggsarbeider, underentreprenører, anbudsskjema og erklæring Leveres i 1 eksemplar, for de respektive fag. (Entreprenørene må selv ta kopi av beskrivelse) For de VVS tekniske fag utleveres 2 stk tekniske beskrivelser, hvorav den ene beskrivelsen beholdes av entreprenøren TEGNINGER Det leveres 1 sett tegninger ihht. tegningsliste GEOTEKNISKE RAPPORTER Det leveres 1 sett data-rapport fra Statens vegvesen, Finnmark Grunnundersøkelser ved Vadsø helsesenter, datert Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

6 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side6 av HMS OM PROSJEKTET GENERELT Byggeplass: o Vadsø sentrum. Størrelse: o Utbyggingen omfatter nybygg av 4 fløyer (A D) på til sammen ca 2816 brutto m² i en til to etasjer Pluss omgjøringsarbeider ca 115m² i blokk E Brann: o Risikoklasse 6, brannklasse 2. o Bygget skal fullsprinkles o Seksjoneres med to vegger i gjennom midtparti og tett tak.. Bygges som REI 120 M Funksjoner: o Bygget inneholder i plan 1, 8 omsorgsleiligheter, 8 aldersdemens, Boder og tekniske rom. o Plan 2 inneholder 22omsorgsleiligheter og tekniske rom o Det er en sengeheis i bygget. Utenomhus: o Generelt opparbeidet utenomhus anlegg inkluderer en sansehaver, parkeringsplasser, plener, vegetasjon og inngangssoner. Fremdrift: o Planlagt byggestart sommeren Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

7 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side7 av BYGGTEKNISKE OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (Beskrives av ARK og RIB) 1.01 Grunnarbeider: Statens vegvesen, Finnmark, har i 2001 utført grunnundersøkelser på tomta. Det vises til vedlagte data-rapport av Totalsonderingene viser relativt faste masser i varierende tykkelse fra 1 3 meter ned til fast fjell. Massene består av stedvis meget telefarlig silt og leirmasser. Ettersom prosjektet er omarbeidet og utvidet siden grunnundersøkelsene ble gjort, dekker ikke de utførte grunnundersøkelsene hele byggeområdet. Det ble derfor foretatt prøvegraving i 2 punker lenger mot øst (i yttervegg akse W-Y). Prøvegravingene ble foretatt i november 2002 og avdekket ikke andre grunnforhold enn det som er beskrevet i rapporten fra Statens vegvesen. Det skal graves ned til UK fundamenter/isolasjon. Ettersom det er relativt kort avstand ned til fjell, må det påregnes noe sprenging. Eksisterende vegetasjon skal fjernes og bortkjøres etter nærmere avtale med stedlig byggeleder. Matjord og noe av gravemassene skal deponeres på tomta for gjenbruk på utearealer. Under golv på grunn skal det tilkjøres og benyttes komprimerbare grusmasser. Det skal legges drensrør rundt bygget som tilkobles egen kum. Overskuddsmasser deponeres på godkjent sted i kommunen. Avklares med kommunen før anbud gis inn Utenomhus / terrengarbeider: Det skal opparbeides utomhus- og trafikkarealer med delvis asfalterte områder, nye plenområder, belegningsten osv. for hovedinngang og uteområder for aldersdemente. Det legges vekt på at utomhusarbeidene gjøres skånsomt uten skade for naboer eller tredjemann. Tre som står på tomta skal så langt det er mulig bevares og beskyttes i byggetiden. Utearealene i det nye tunet skal spesielt tilfredstille pasienter med rullatorer og rullestoler. Utomhusplanen viser dette. Avvanning av takflater og utearealer vises på utenomhusplan og takplan, og bygget må sikres med drensrør i nivå med fundamentene samt drenering ved inngangsparti som kan bli utsatt for overvann/snøslaps etc Betongarbeider: Byggene føres opp med plasstøpte fundamenter og ringmurer. I plan 1 støpes golv på grunn på komprimert fylling. Etasjeskillere mellom plan 1 og 2 samt dekke over plan 2 (tak) plasstøpes. Yttervegger mot terreng, vegger i trapp- og heissjakt plasstøpes. Det samme gjelder for vegger mellom leiligheter og korridorvegger som har funksjon som bærevegger Stålarbeider I yttervegger får bygget delvis bærende søyler og bjelker i stål for bæring av dekker. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

8 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side8 av Bygningsmessige arbeider Yttervegger skal bestå av følgende oppbygging fra ytterst til innerst - Tegl, 30mm luft 50mm murplate, 9mm GU, 150mm bindingsverk av tynnplateprofiler, isolert med 150mm A-kvalitet isolasjon, 0,2mm diffusjonssperre og 13mm gipsplate. I innervegger vil det i hovedsak bli benyttet stålstendere i så stor utstrekning dette lar seg gjøre. Tre kan benyttes som forsterkninger hvis dette trengs. Skunking og forsterkninger der innredninger skal henges opp. Himling og overflate i alle oppholdsrom skal ha akustiske himlinger. Disse skal ha mønster integrert med ventiler og lysarmaturer. Ytterttak skal i hovedsak oppbygges på følgende måte Plass støpt betong isolert med Hardrock isolasjon og 2-veis fall som tekkes med Sarnafil og påsveises lister c/c1200mm. Inventar regnes som gardiner, kjøkken innredninger, speil, såpedispensere, persiener/solavskjerming, møbler, hvitevarer m.m Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging i inngangsparti/trapperom og hvor dette er anvist Malerarbeider For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. Det skal tas hensyn til de forskjellige kotehøyder ved valg av hvilken type materiale som skal benyttes da parkett er tykkere en belegg osv. For bad skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk. (Våtromsnormen). Vegger, sparkling av plater, strie av glasfiber/lavstruktur på vegg inkludert betongvegger. Maling (Grunning + to strøk Akryl el. Alkyd -maling) av strie på vegger. For bad skal det benyttes våtromstapet. (For vegger det ikke er beskrevet flis på) Beskyttelsesbord lakkeres med klar lakk. Malbare himlinger skal sparkles og males med rull, for å ikke skade akustikkegenskapene til disse Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag, takrenner og nedløp Smedarbeider Håndlister og rekkverk i trapper Gartnerarbeider Alle eksisterende trær skal om mulig vernes og bevares. Eventuelle problem trær avklares med byggeleder. Foran inngangssoner skal betongheller eller likeverdige materialer bygges opp slik at den danner en tampe opp til dør. Det skal være asfalt på parkeringsplasser og øvrige adkomster. Støttemurer i mot skråninger for å ta opp høydeforskjeller mellom nivåene Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, - glassdører og vinduer følger brann- og lyd tekniske redegjørelse og tegninger. I de store glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glass skal være av type KN 155 Cool Lite el. likeverdig. Alle glasflater i fasaden skal benytte samme type glass. Blindfelt i fasader skal ha bakenforliggende lakkert glass i RAL 7037, dette for å hindre gjennomsyn, og at glassoverflatene skal være så like som mulig.. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

9 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side9 av VVS TEKNISKE ANLEGG Sanitæranlegg: Armatur, utstyr. Det benyttes standard utstyr av normal kvalitet med hvit porselen på vegg- og gulvmonterte WC og servanter. Rustfritt stål for utslagsvasker og kummer. Armatur velges i normal, god kvalitet. For skyllerom samt hovedbad skal det installeres spesialutstyr. Vannledninger. Fordelingsledninger over himlinger i korridorer forlegges av isolerte kobberrør frem til fordelingsskap. Herfra legges rør i rør -system. Som hovedprinsipp legges alle vannledninger slik at tilkomst sikres. Evt. åpne føringer i rom legges med forkrommede kobberrør. Varmt- og kaldtvannsledninger vil bli lagt i sjakter og over himling i alle etasjer. Vanntilførsel tas fra eksisterende vanninntak fyrrom i Helsesenteret. Varmt tappevannsproduksjon. Varmt tappevann tas fra eksisterende berederanlegg i fyrrom Helsesenteret. Anlegget suppleres med 1 stk bereder som oppvarmes via varmeveksler mot kjelvann med turbo-ladesystem, akkumulering og ladepumpe. I tillegg suppleres med 2 stk akkumulatorer som også plasseres i fyrrommet. Avløpsledninger. Avløp utføres som selvfallsystem og føres til kommunalt nett som separatsystem. Taknedløp. Takutformingen på byggene er slik at det vil bli benyttet hovedsakelig utvendige taknedløp. Varmeanlegg: Varmeproduksjon/-distribusjon. Dekning av byggets transmisjonstap, oppvarming av ventilasjonsluft, samt varmt forbruksvann, utføres vha. vannbårent varmeanlegg med energitilførsel fra oljekjel- og varmepumpe. For varmepumpen tas energien fra borrede hull i fjell. Oppvarmingen av bygget vil i hovedsak skje med varme i gulv, supplert med radiatorer under store vindusflater for å dekke kaldras. Varmedistribusjon. Varmekurser benyttes til gulvoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft. Det legges opp til kurser som gir en riktig oppdeling av bygget både m.h.t. driftskostnader og innemiljø. Rørledninger. Skjulte rør fra energisentral og til gulvvarmekurser utføres av isolerte stålrør og rørdeler. Evt. synlige innvendige rør legges av plastisolerte stålrør med pressfittings. Til gulvvarme benyttes plastrør. Brannslukking: I prinsippet skal byggene fullsprinkles i h.h.t. forskriftskrav. I tillegg vil det bli montert brannslanger i hver etasje i tilstrekkelig antall til å nå alle rom ihht. forskriftskrav. Luftbehandlingsanlegg: Det installeres ett stk balansert ventilasjonsanlegg på bygget, hvor selve aggregatet plasseres i eget teknisk rom blokk C plan 2. Aggregatet forsynes med vannfylt varmebatteri. I tillegg skal det installeres en del separate avtrekksanlegg for tekniske installasjoner. (Heis m.m.). Automatiseringsanlegg: Med hensyn til automatiseringsanlegg, installeres komplett, sentralt driftskontrollanlegg med PC, skriver etc. Kfr. beskrivelse fra RIE. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

10 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side10 av 10 Utendørs VVS, Utvendige ledninger: Uttrekksledninger fra bygget for spill- og overvann skal tilknyttes kommunalt ledningsnett sør for bygget. Vannledning for sprinkleranlegg tilknyttes kommunal ledning nord for bygget. Vannledninger legges av PVC trykkrør, NT 10, mens avløpsrør legges av vanlige grunnavløpsrør i PVC. Utvendige asfalterte plasser og veier vil bli avvannet via egne slukkummer. Branntettinger: Branntettinger for ventilasjon- og rørgjennomføringer utføres av den enkelte fagentreprenør EL TEKNISKE ANLEGG Strømforsyning. Det etableres nytt transformatorrom med tilhørende hovedtavle som dekker forestående utbygging. Installasjon i bestående fyrrom benyttes til varmepumpeinstallasjoner. I hver fløy etableres bygningsmessig sjakt for elektro-og teletekniske fordelere. Hovedkabler til ulike fløyer føres under dekke i rør. El-anlegg oppbygges med systemspenning 400v TNS. Lysanlegg. I korridorer monteres armaturer med sentral styring. I felles oppholdsrom, kjøkken og boenheter, benyttes armaturer av miljømessig karakter, og i.h.t anbefalinger fra selskapet for lyskultur. Anlegget tilpasses eldre og svaksynte med hensyn til fargevalg og lysnivå. Varmeanlegg. Anlegget transmisjonstap dekkes med vannbåren varme. I inngangspartier og hovedadkomst monteres utendørs elektrisk snøsmelteanlegg. Driftstekniske anlegg. Bestående fyrrom oppgraderes med ny varmepumpeinstallasjon. Bestående hovedtavle tilpasses og utvides (230v IT). I plan 2 monteres nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende varmearangsjement. I samtlige boenheter monteres enkelt kjøkken. Varmeanlegg utføres med sentral driftskontroll med perifert utstyr i de ulike sjakter. Teletekniske anlegg. Bedriftskommunikasjon. Fra bestående hovedrack legges ny tilførsel til telematikkrom. På hver boenhet monteres uttak for datautstyr. Telefonanlegg. Bestående telefonsentral utvides til å omfatte uttak på telefon i vaktrom og hver boenhet. Brannvarslingsanlegg. I telematikkrom monteres ny brannsentral. Anlegg utføres med røykmeldere og alarmklokker i.h.t melding H0-2/98 for bygg i risikoklasse 6. Sykesignalanlegg Anlegg integreres som del av bestående telefonsentral med bærbare vaktapparat, og tilhørende smykkesendere og armbåndssendere for beboere/pasienter. Fellesantenne Det etableres fellesantenne som dekker felles oppholdsstuer, beboerrom og vaktrom. I større fellesrom monteres teleslynge. Heiser. I mellomgang monteres vireheis for sengetransport. Det installeres heisanlegg uten maskinrom. Utomhusanlegg. I adkomstveier og tilhørende parkeringsplasser monteres lysmaster. Fortrinnsvis benyttes demonterte master fra bestående anlegg. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

11 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side11 av FREMDRIFT Juridisk: Kontraktsfestet framdriftsplan skal være bindende og juridisk forpliktende for entreprenørene. Det vil bli fastsatt dagmulktbelagte tidsfrister for de deler av arbeidet som går ut over mileperler satt i fremdriftsplan. For å sikre den nødvendige fremdrift, vil alle mileperler som markerer avgjørende faser i entreprisen og sluttfrister bli belagt med dagmulktbestemmelser Generelt for fremdriftsplan skal samtlige entreprenører: Innrette sitt arbeid i henhold til gjeldende fremdriftsplaner. Omgående varsle byggeleder hvis eget forhold truer med å sinke fremdriften. Uten omkostninger for Byggherre og med alle midler søke å innvinne forsinkelser oppstått pga. egne forhold. Varsle byggeleder hvis fremdrift ikke skjer i samsvar med fremdriftsplaner. Varsle byggeleder hvis noen av de øvrige entreprenørene på noen punkt sinker eller truer med å sinke hans egen fremdrift Fremdriftsplan: Byggetiden er anslått i overordnet fremdriftsplanen for prosjektet.. Eventuelle medtatt forbehold til anbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens anbudsbrev. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør utarbeide detaljert fremdriftsplan. Hovedentreprenøren skal deretter fremlegge fremdriftsplan for alle fag for byggeleder for godkjenning av frister. Endelig forslag til en detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av Byggherre og alle samtlige øvrige parter Byggestart/avslutning: Når hovedentreprenør er antatt, vil Byggherre stå fritt til å fastsette den endelig byggestart. Det forventes byggestart etter den overordnede fremdriftsplanen. Byggvask, ferdigbefaring, eventuelle reklamasjonsarbeider og montering av løst inventar som ikke er med i bygningsmessig beskrivelse kommer i tillegg til den skisserte byggetid. Alle avsluttende arbeider skal være ferdige i henhold til mileperler satt i fremdriftsplanen Byggetid. Byggestart er forventet til våren Byggvask, ferdigbefaring, eventuelle reklamasjonsarbeider og montering av løst inventar som ikke er med i bygningsmessig beskrivelse kommer i tillegg til den skisserte byggetid. Avsluttende arbeider forventes å være rundt våren Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

12 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side12 av KVALITETSSIKRING OG ADMINISTRATIVE RUTINER Standardbetingelser De respektive entreprenørers ansvar og forpliktelser skal være angitt i avtalen med Byggherre Kvalitetsplan På anmodning fra Byggherre skal entreprenøren kunne fremlegge utarbeidet kvalitetsplan. Denne bør dokumenteres ved anbud Produktdokumentasjon Entreprenørene forplikter seg å dokumentere alle materialer som han, og de andre berørte parter benytter seg av under byggingen. Dokumentene skal bindes inn i A4 format for senere FDV dokumentasjon. Dette skal underveis ajourføres kontinuerlig og overleveres Byggherre før overtakelse av bygget. Forsinkelse ved dette dokumentet vil stilt under de samme retningslinjer som er gjeldende for jfr. pkt Fremdrift Rapportering Fremdriftsrapport skal oversendes byggeleder ukentlig. Denne skal minimum inneholde oversikt over: Bemanning (Faktisk og forventet) Utført siste uke. Planlagt utført kommende uke. Fremdrift oversikt over aktiviteter. Eventuelle avvik fra fremdriftsplan. Saker som ønskes tatt opp i kommende byggemøte. Anmerkninger om evt. manglende arbeidsgrunnlag for kommende periode (tegninger m.m.) Varsel om økonomiske eller fremdriftsmessige krav skal ikke fremsettes i byggerapportene, men i eget brev ihht. kontraktsbestemmelsene Byggeledelse Byggherre skal engasjere egen byggeleder for prosjektet. Det vil bli tatt stilling etter anbudsinnlevering til om hovedentreprenør og byggeleder for hovedentreprise skal fungere ut fra :- o byggherrestyrt sideentreprise o hovedentreprenør er administrerende overfor sideentrepriser.(pkt. 2.7 NS 3430) o sidentreprenører er fullt ut tiltransportert hovedentrerprenør Samordner Etter at anbud er innlevert vil det bli tatt stilling til hvem som skal ha samordnerfunksjonen. Hovedentreprenør skal i sitt anbud prise post for å administrere og være ansvarlig samordner for alle fag han er pålagt å administrere og skal overvåke at arbeidene utføres i overensstemmelse med kontrakt og fremdriftsplan Valgt samordner skal ha samordneransvaret for prosjektet innenfor godkjenningsområdet: SAM Samordning for bygningstiltak, tekniske installasjoner og utenomhusanlegg Kontrollrutiner Kontrollplaner. Byggherre vil føre kontroll med arbeidet gjennom byggeleder. Denne kontrollen fritar ikke entreprenørene for selv å føre kontroll og følge kontrollplaner i det entreprenørene er ansvarlig utførende etter Plan og bygningsloven og ansvarlig for arbeidets kvalitetsmessige og rettidige utførelse. Denne kontrollen skal utføres ihht. rutiner og opplegg som utarbeides av entreprenørene og godkjennes av Byggherreens ansvarlige kontrollerende Forvaltning drift og vedlikehold (FDV) Generelt har (PGL) ansvar for koordinering og utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser for bygningene og de tekniske anleggene. Det vises til <<FDV - norm for bygninger, VVS og EL installasjoner>> utarbeidet av RIF (1990). Instruksene skal overleveres senest 1 mnd. etter overtagelse. Entreprenøren og leverandørene plikter seg å levere dekkende underlag for utarbeidelse av FDV- instrukser. jfr. også Produktdokumentasjon. FDV manual skal inneholde romskjema med behandling av golv, vegger og tak. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

13 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side13 av Hovedverneombud Både under prosjektering og produksjonen skal arbeidene organiseres og utføres ihht. Forskrifter om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og arbeidsplasser. Hovedverneombud for prosjektets ulike faser oppnevnes og intern-kontrollsystem forelegges byggeleder fra bygningsmessig hovedentreprenør, i forbindelse med oppstartsmøtet. Hovedverneombud er fast deltager på byggemøter under behandling av saker som vedrører sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Byggeleder og hovedverneombud avholder vernerunde annenhver uke. På vernerundene deltar representant fra hver av entreprenørene på byggeplassen. Byggeleder skriver og distribuerer referat fra vernerundene. Alle entreprenørene skal uten ekstra kostnader iverksette tiltak etter anvisninger fra byggeleder og /eller hovedverneombud, som er hjemlet i Byggherreforskriftens Kap. 4, Hovedverneombud er ansvarlig for samordningen av de enkelte virksomheters verne og miljø - arbeider A Koordinator: koordinator for HMS arbeidet er pliktig til å gjennomføre alle oppgavene overfor nevnte forskrift krever gjennomført. HMS koordinator under prosjekteringen er prosjekteringsleder (PGL). HMS koordinator under produksjon er Byggherres hovedentreprenør B Prosjektplan for helse, miljø og sikkerhet. Id nr. Faretype Sannsynlighet Alvorlighet Årsak Tiltak Ansvarlig 1a Ras. Sammenstyrt Stor Meget stor Prosjektering og innfesting Fundament Utførelse Miljø Statiske beregninger Grunnundersøkelse Avstiving Sikring RIB/BH RIB/BH E1. Alle E. 1b Gjørme/leire Meget stor Stor Grunnbrudd Ustabile masser Undersøkelse Verifikasjon E1 E1 1c Fall Middels Stor Stillas Rekkverk Fallsikring Tildekking Vernerunder Inspeksjon Områdeansvar Opplæring HE HE Alle E Alle E 2a Kjemiske stoffer Liten Middels Stoffvalg Arbeidsinstruks Beskyttelse Destruksjon Vurdering Merking Stofflager Spesialavfall A/BH Alle E Alle E HE. 2b Biologiske stoffer - 3 Stråling - 4 Høyspent - 5 Arbeid over vann - 6 Underjordsarbeid - 7 Dykkerarbeid - 8 Overtrykk - 9 Sprenging Liten Meget stor Utførelse Sikring E1 10a Prefabrikkerte elementer Stor Stor Løftemetode Løfteredskap Utførelse Prosedyre Kontroll Ledelse E1/E2 10b Tunge løft Stor Stor Løftemetode Løfteredskap Utførelse Prosedyre Kontroll Ledelse Alle Alle Alle E1 E2 E3 E4 E5 - Entreprenør grunnarbeider. - Entreprenør Bygningsmessige arbeider. - Entreprenør Malerarbeider. - Entreprenør Sanitæranlegg. - Entreprenør El anlegg. + Øvrige entreprenører. A - Arkitekt HE - Hovedentreprenør BH - Byggherre NB! Ansvar vedrørende HMS må generelt fordeles i henhold til bok 0,-felles forhold på byggeplassen og lignende. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

14 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side14 av Håndtering av avfall på byggeplass Formål. Avfall skal håndteres i henhold til nasjonale målsettinger og kommunale renovasjons foreskrifter. Det skal tilrettelegges for gjenbruk av fornybare avfallsressurser der det er praktisk gjennomførbart. Eventuelle spesialavfall skal håndteres etter anvisning av stedlig avfallsselskap og evt. arbeidstilsynet. Ved hensiktsmessig kildesortering, reduseres Byggherre/entreprenørens avfallskostnader for byggprosjektet Omfang. Prosedyren omfatter planlegging og gjennomføring av avfallshåndteringen på byggeplass Målgruppe. Avfallsansvarlig entreprenør (HE) og fagentreprenører Beskrivelse Før oppstart av byggearbeidene utarbeider avfallsansvarlig (HE) entreprenør en plan for avfallshåndteringen i byggesakens ulike faser (råbygg, tettbyggfase og injustering/innflytting). Av avfallsplanen/riggplan utført avhovedentreprenør, skal følgende opplysninger fremgå: Containere (antall, størrelser for de ulike og oppstillingsplass). Kildesorterings- omfang og skilting av container. Spesielle tiltak (asbest, byggisolasjon etc.) Ansvarsfordeling m.h.p. avfallshåndtering. Etter råbyggfasen gjennomføres hovedrydding. Bestilling av nødvendig antall containere ivaretaes av avfallsansvarlig entreprenør. Alle aktører skal melde av til avfallsansvarlig hvis det oppstår/finnes spesialavfall på byggeplassen. Videre håndtering skjer i samråd med byggeleder og stedlig avfallsselskap. Ved mangelfull koordinering av avfallshåndteringen, så rekvireres dette arbeidet av byggeleder, for ansvarlig entreprenørs regning Kvalitetskontroll av byggrenhold HE er ansvarlig representant som renholdsentreprenør og er ansvarlig for å gjennomføre ukentlig kvalitetskontroll av byggrenholdet. Kontrollen gjøres ihht. HE sin sjekkliste som overleveres byggeleder ukentlig. Byggeleder kontrollerer løpende og avsluttende renhold, og etterser at arbeidet gjennomføres ihht. beskrivelsen. Avfallsplanen skal forelegges byggeleder for godkjenning før oppstart. Avfallsplanen skal inngå som en del av de stedlige byggeplassrutinene. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

15 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side15 av ANBUDSREGLER ALMINNELIGE BESTEMMELSER Generelt gjelder Forskrift om offentlig anskaffelser og NS3400, 7 opplag mai 1987 med nedenstående endringer og tilføyelser. Dersom motstrid mellom disse, gjelder forskrift framfor NS3400. Gyldighetsrekkefølge: Forskrift om offentlig anskaffelser NS ANBUDSGRUNNLAGET Anbudsgrunnlaget med såvel bestemmelser som tegninger danner grunnlaget for anbudet BESIKTIGELSE OG UNDERSØKELSE VEDR. BYGGEPLASS M.V. Det forutsettes at anbydere har skaffet seg den kjennskap om arbeidsområdet og andre forhold av betydning som kan oppnås ved besøk på stedet. Anbydere må også skaffe seg opplysninger om lokale forhold av betydning for sitt arbeid. Det forutsettes videre at anbydere kjenner de alminnelige offentlige forskrifter og de bestemmelser som gjelder i bygningskommunen, der disse kan innvirke på utførelsen av arbeider eller kostnader ANBUDETS FORBEHOLD Forbehold av enhver art må være spesifisert og inntatt i anbudsbrevet for å anses som gyldig. Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelsen kan likevel anføres på det aktuelle sted, men må i så fall opplistes i anbudsbrevet med henvisning til sidetall postnummer. Anbyderen må være forberedt på at forbehold som ikke kan godtas av Byggherre blir kostnadsberegnet ved anbudsavgjørelsen og senere avløst med et kronebeløp. Forbehold som under anbudsvurderingen ikke lar seg kostnadsberegne kan føre til at anbudet anses ufullstendig og avvises ANBUDETS PRISER I hver enkel post i anbudet skal det som er spesifisert være tatt med, samt de ytelser og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å utføre arbeidet på en betryggende måte i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av Byggherre- eller innhentet i følge pkt Dersom anbudet er utfylt i strid med forutsetningene, kan det føre til at anbudet blir forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen ALTERNATIVT ANBUD Det er adgang til å gi anbud på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av anbudsgrunnlaget. Det er også adgang til å gi selvstendige alternative anbud i stedet for de beskrevne løsninger. Et slikt anbud vil bare bli antatt dersom Byggherre har materiale til å bedømme anbudet og han etter en samlet vurdering av alle konsekvenser for bygget finner anbudet gunstig for seg jfr. best - anbudsprinsippet. Ethvert alternativt anbud skal være beskrevet og pris- satt under vedkommende post og avmerket i anbudsbrevet med opplysning om anbyderens vurdering av anbudet konsekvenser for Byggherre i relasjon til de øvrige entreprenørers arbeid, behov for omprosjektering, innvirkning på fremtiden, drift og vedlikehold og lignende ANBUDSGRUNNLAGETS MENGDER På grunn av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengde målt etter målereglene i Norsk Standard 3420 med mindre annet er angitt. Anbyder skal ikke rette på mengdeangivelsene i den tekniske beskrivelse dersom han finner feil. Slike feil skal anbyderene gjøre oppmerksom på i anbudsbrevet KONTROLL AV ANBUDSGRUNNLAGETS MENGDER Den entreprenøren som får kontrakten, skal etter avtaleinngåelsen kontrollere de mengder som er angitt i anbudsgrunnlaget. Med mindre annet er fastsatt, skal kontrollen skje innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. Ved denne kontrollen skal entreprenøren sammenholde beskrivelser inkludert mengdefortegnelse med tegninger. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

16 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side16 av LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER Anbyder skal i sitt anbudsskjema oppgi navnene på de underentreprenører og leverandører han antas å benytte. Dette har ingen bindende forpliktelse ANTAKELSE AV ANBUD Anbyder skal vedstå sine anbud som angitt i anbudsinnbydelsen(90 dager) Tiltakshaver har rett til å oppta muntlige avklaringer/oppklaringer med en eller flere av anbyderne for å få klargjort betydningen av forbehold eller annet uten at det derved etableres noe kontraktsforhold VALG AV ANBUD Det anbudet som anses som mest fordelaktig vil bli valgt, jmfr. Best anbudsprinsippet. Ved vurderingen tas hensyn til pris, kvalitet, forbehold, leveringstid, drifts og vedlikeholdskostnader m.v. Dersom et anbud har så lav pris at det står i åpenbar misforhold til det som skal leveres, og anbyder ikke kan oppgi fyllestgjørende grunner for dette, kan tiltakshaver forkaste anbudet BETALING AV SKATTER OG AVGIFTER A Skatteattest/attest for innbetalte avgifter Entreprenører, leverandører og tjenesteytere som vil delta i anbudskonkurranser om kommunale kontrakter (Vare- og tjenestekjøp og bygge og anleggskontraheringer) skal senest innen anbudsfristens utløp fremlegge skatteattest (RF-1244 Fastsatt av skattedirektoratet) Ved forhandlede kontrakter skal skatteattest fremlegges ved inngåelse av kontrakt. Skatteattest skal ikke være eldre enn 6 måneder. a) Attester: Attest gjelder restanser på skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddskatt og restskatt, forhåndskatt og resterende skatt samt renter og omkostninger i forbindelse med disse krav. b) Krav om skatteattest underentrepriseforhold. Bestemmelsene overfor skal gjelde tilsvarende i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma(er) med underentreprenør som kan framlegge skatteattest. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse skal bæres av entreprenør. c) Attest skal ha følgende ordlyd: Attest. N.N. har pr. dato oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter til kommunens kemnerkontor i samsvar med lovbestemmelsene i Norge. Attesten gjelder bare de restanser på skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddskatt og restskatt og resterende skatt som er registrert i kommunens kemnerkontor pr. dags dato, samt renter og omkostninger i forbindelse med disse krav. Attesten overstyres (prejudiseres) ikke avgjørelser i henhold til den aktuelle lovgivning B Attest på innbetalt avgift Anbyder pålegges å legge med attest fra fylkesskattekontoret som bekrefter at man er a`jour med innbetalt moms og investeringsavgift. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

17 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side17 av ANTIKONTRAKTØR KLAUSUL Anbyder forplikter seg å benytte egne ansatte. I den utstrekning anbyder ønsker å benytte underentreprenører, skal anbyder i så fall påse at det dreier seg om reelle underentreprenører, som også benytter egne ansatte. Som underentreprenør i denne sammenheng regnes også selvstendige næringsdrivende uten egne ansatte, såfremt det dreier seg om reell næringsutøvelse i forhold til oppdragsgiver. Anbyder skal gjøre eventuelle underentreprenører oppmerksom på plikten til å benytte egne ansatte. Både anbyder og eventuelle underentreprenører skal på forespørsel fra oppdragsgiver eller offentlig og faglig kontrollinstans fremlegge dokumentasjon på at arbeidstakere er egne ansatte. Vilkåret om å benytte egne ansatte gjelder ikke dersom entreprenøren gjør bruk av lovlig innleid arbeidskraft gjennom poolordninger godkjent av statens arbeidsmarkedsmyndigheter. Dersom entreprenøren ikke retter seg etter bestemmelsene utelukkes han fra arbeide hos oss som tiltakshaver for 1 år fra forholdet er registrert. Underentreprenører som bryter betingelsene utelukkes for 1 år, mens hovedentreprenøren utelukkes for ½ år fra forholdet er registrert, dersom denne var klar over, eller burde vært klar over at underentreprenøren ville gjøre bruk av annens arbeidskraft enn egne ansatte. Disse bestemmelsene kan ikke påberopes som grunnlag for krav om ytterlige godtgjørelse i forbindelse med eventuelle underkjennelse av underentreprenør. Oppdragsgiver vil kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv, eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig ikke - kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra tiltakshaver. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet opphører. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre en 1000,- pr. hverdag. Kommunen kan heve kontrakten ved brudd på overstående bestemmelser der entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Firma som ønsker å delta i anbudskonkurranse, i forhandlinger, eller i direkte kontraheringer for å få oppdrag til oss som tiltakshaver, skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med norske tariffavtaler. Det stilles samme krav til eventuelle underleverandører UNDERENTREPRENØRKLAUSUL Forutsetter tilbyder å benytte underentreprenører på deler av prosjektet, må denne/disse oppgis med navn og fagområde. Kommunens spesielle anbudsklausuler skal også gjelde underentreprenører KRAV TIL DOKUMENTASJON OG KONTROLL. Det vil bli lagt vekt på, og kan kreves dokumentert at den entreprenør som velges, har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. (Jfr. Pkt Godkjenning av anbud / Kvalifikasjonskrav) Anbydere må kunne dokumentere at de har internt kontrollsystem etter Arbeidsmiljøloven. Videre skal entreprenørene ha den nødvendige godkjenningen som ansvarlig utførende i aktuelle tiltaksklasse etter Plan- og bygningsloven. Entreprenørene har ansvar for å utføre de plikter HMS - forskriftene (Helse, miljø og sikkerhet) pålegger tiltakshaver/koordinator. Tiltakshaver har rett til innsyn og kontroll av entreprenørenes og eventuelle underentreprenørers kvalitetssikring som gjelder den aktuelle kontrakt. På anmodning fra tiltakshaver skal entreprenøren kunne fremlegge utarbeidet kvalitetsplan DOKUMENTASJON AV BETALT YRKESSKADEFORSIKRING. Kopi skal fremlegges tiltakshaver for kontroll før arbeidene starter AVTALEDOKUMENT/FORMULAR Følgende formular skal benyttes: NS 3410 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider. NS 3435 Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og garantitiden. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

18 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side18 av KONTRAKTSBESTEMELSER OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Generelt skal NS 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider gjelde, men med de endringer som fremgår i det etterfølgende, A TILFØYELSER Pkt. 4.2 Tolkningsregler Gyldighetsregel for tegninger/ dokumenter. Som alminnelig regel gjelder: Tegninger fra rådgivende konsulent gjelder foran arkitekt tegninger for arbeider beskrevet av konsulentene. Tegninger og dokumenter av nyere dato gjelder foran materialet av eldre dato. Tegninger i større målestokk gjelder foran tegninger i mindre målestokk. Pkt. 6.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak Entreprenøren skal selv sørge for å få påvist anlegg i og ved siden av bygget fra E - verket, televerket, kommunen etc. og selv sørge for nødvendige tillatelser. Pkt. 7.2 Leveringsfrist: Definisjon av god tid vil si at Byggherre skal ha minimum 10 hverdager for fremskaffe dokument etter det er sendt skriftlig bestilling. Bestilling skal skje skriftlig med e-post eller faks og med muntlig bekreftelse. Pkt. 7.4 Varsling av feil All varsling skal skje i skriftlig form, enten med e-post, faks eller brev. Pkt. 7.5 Ansvar for feil i dokumenter som er levert av byggherre. Entreprenøren skal sjekke og varsle feil mellom prosjekttegninger og faktiske forhold på plassen der mål er angitt som omtrentlige. Han skal det i nødvendig utstrekning kontrollere både i plan og lodd. Dette skal være angitt som (~ målsetting) på tegningene. Pkt Kontroll Forsikringsbevis for ansvarsforsikring skal fremlegges for Byggherre snarest og før arbeidene starter. Tiden det tar å fremskaffe slik dokument skal inngå i den oppgitte byggetiden Pkt Krav på dekning av merutgifter Dekning av merutgifter for rigg og drift poster, skal ikke justeres prismessig før entreprisen endres med pluss/minus 15% fra omforent kontraktsum. Ved endringer større enn 15%, skal rigg og driftsposten justeres relativt ut fra omforent kontraktsum minus rigg og driftsposter, regnestykket blir som følger: (Sluttsum rigg og drift) / (Kontraktsum rigg og drift) x (Rigg og drift) ) = endring, Dekning av merutgifter for endret byggetid, skal ikke justeres før byggetiden endres med mer en 10% fra kontraktsfestet byggetid. Endring av byggetid skal være godkjent av byggherre. Ved endring på mer en 10 % av byggetiden (godkjent av byggherre), blir regnestykket som følger: (Endt byggetid i dgr.) / (kontraktsfestet byggetid i dgr.) x (Driftspost) = endring Pkt Regningsarbeider. Regningsarbeider skal ikke iverksettes uten at det foreligger rekvisisjon fra Byggherre eller hans representant. Entreprenøren kan ikke gjøre krav på å få godtgjort arbeider som blir iverksatt uten slik bestilling B ENDRINGER: Pkt Oppgjør ved fradrag. 15% reduksjon endres til 20% reduksjon.(jfr. Punkt 0.4.1) C UTGÅR Pkt Byggherrens sikkerhetsstillelse Pkt Regulering av kontraktssummen Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

19 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side19 av FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN GENERELT Området er på kommunalt område, Det må beregnes tid til rengjøring og de tilfeller av endrings- og tilleggsarbeider som skal kunne medføre forlengelse av byggetiden ihht. framdriftsplan. Alle skal generelt ha medtatt i sitt anbud alle de omkostninger som er forbundet med å levere de foreskrevne arbeider komplett, og skal selv sørge for å bekoste de tilrigginger og byggeplassarrangement både i og utenfor bygget som er nødvendig for drift av egne arbeider. Hovedentreprenøren forutsettes å være ansvarlig for å koordinere arbeider for alle entreprenører. Alle entreprenører plikter å gjøre seg kjent med forholdene på og omkring byggeplassen og også med andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. Riggplass inkl. lager og brakker skal skje i henhold til detaljert Riggplan som skal utarbeides av hovedentreprenør før kontrakt er underskrevet. Riggområdet overtas i den stand det er på anbudstidspunktet og skal etter bruk forlates ryddet for alle gjenstander og rask som kan settes i forbindelse med byggeaktivitetene. For å forenkle forholdene på byggeplassen, og for å bringe ned de totale omkostninger, arrangeres visse felles tiltak som entreprenørene må basere sine anbud på. For rigg og drift gjelder at ajourført oversikt over alle materialtyper,- katalognummer osv. skal overleveres av hovedentreprenør til Byggherre ved ferdigstillelse av bygget (jfr. pkt og ) HELSE MILJØ OG SIKKERHET, HMS-PLAN Målsetting Byggherres målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skader på person eller miljø. Byggeplassen skal derfor planlegges, organiseres og kontrolleres etter intensjoner og regler i forskriftene (Byggherreforskriften Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser - Fastsatt 21. april Forskriftene er arbeidstilsynets best. nr 534.) Det er viktig at alle parter i byggeprossesen bidrar til at målsettingen oppfylles. Denne HMS-planen er et hjelpemiddel til å oppnå dette. Alle på byggeplassen plikter å overholde reglene i HMS-planen, sammen med andre relevante regler som er gitt i lov, forskrifter eller lokale bestemmelser. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

20 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side20 av Organisasjon Det vil etter anbud tatt stilling til følgende tre entrepriseformer: 1.) Administrativ sideentreprise. 2.) Byggherrestyrt entreprise. 3.) Tiltransportert entreprise (Hovedentreprise) Entreprenøren skal ta høyde for at byggherre fritt skal kunne velge en av disse entrepriseformene. Byggherre vi ta stilling til entrepriseform etter at anbudene er åpnet. Byggherres prosjektorganisasjon vil bli gjengitt i anbudsgrunnlaget jfr. PA-Bok Prosjektadministrativ håndbok. Byggherre (BH) tar initiativ til og vil etter behov kontrollere at bestemmelsene i byggherreforskriftene blir etterlevd i prosjektet. HMS - koordinator for prosjekteringsfasen (PGL) sørger for at HMS plan blir utarbeidet og inngår i anbudsgrunnlaget. HMS koordinator for utførelsen (HE ) holder HMS planen á jour og sørger for at verneorganisasjonen blir etablert. (BL) deltar i nødvendig utstrekning i vernerunder, og kan ved behov innkalle til særskilte sikkerhetsmøter. Hovedentreprenøren er ansvarlig entreprenør på byggeplassen og ivaretar de forpliktelser som dette i forhold til Arbeidsmiljøloven medfører. Hvert enkelt firma utpeker sitt verneombud på byggeplassen. Ett av verneombudene, fortrinnsvis HB velges til hovedverneombud. HB og hovedverneombud gjennomfører faste vernerunder på byggeplassen. Sikkerhetsansvarlig og verneombud i hvert enkelt firma deltar. HB fører referat fra vernerunden og distribuerer dette Krav til entreprenører. Hovedentreprenøren skal for egen bedrift og alle ansvarlige parter på byggeplassen, forelegge BL signert bekreftelse på at bedriften oppfyller kravene i forskriftene om intern-kontroll. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for egne ansatte og egne arbeider og at disse tilfredsstiller krav i Arbeidsmiljøloven og NS 3430 og andre relevante lover og forskrifter Momenter i prosjektet som krever spesiell oppmerksomhet. I byggesaken er knyttet til selve produksjonen. Dette kan være ved bruk av kjemikalier, stillas arbeider, åpen flamme, arbeid i tilknytting til strømførende elementer. Helse/miljøaspektet i byggesaken er knyttet til støvproduksjon i byggeprosessen Rent bygg For å sikre et godt arbeidsmiljø i byggetiden og et godt sluttresultat vil det under byggeprosessen bli lagt stor vekt på rent bygg. For dette gjelder: 1) Planlegging og bygging med lite avfall NBI Byggforskblad nr ) Reduksjon og håndtering av byggavfall NBI Byggforskblad nr ) Ren og ryddig byggeprosess NBI Byggforskblad nr Endring : NBI Pkt Hovedentreprenør skal ha hovedansvar for at byggeplassen er ren ryddig. Disse byggdetaljene er gjeldende som regelverk, og etterfølges så langt det er mulig. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSDOKUMENT FOR Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE Nore og Uvdal Kommune skal innhente anbud på Skatepark i betong på Rødberg. Anbudet skal leveres til: Nore og Uvdal

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Steinkjer kommune LEDNINGSANLEGG

Steinkjer kommune LEDNINGSANLEGG TRANASKOGVEGEN VANN- OG AVLØP LEDNINGSANLEGG 17.02.09 Del A side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1. ANBUDSINNBYDELSE... 4 2. ANBUDSSKJEMA... 5 3. EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET...

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

Grong helse- og omsorgstun Rom for dialyse

Grong helse- og omsorgstun Rom for dialyse GRONG KOMMUNE Grong helse- og omsorgstun ANBUDSUNDERLAG Bok 0: Fellesbestemmelser Innhold 1 ANBUDSINNBYDELSE... 3 2 ENTREPRISEFORM... 4 3 ANBUDSDOKUMENTENE... 4 4 KONKURRANSEREGLER FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE GULBYGGET OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET, KIRKEGATA 11, LEVANGER. OMBYGGING AV 1 ETG. Trondheim

ANBUDSINNBYDELSE GULBYGGET OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET, KIRKEGATA 11, LEVANGER. OMBYGGING AV 1 ETG. Trondheim ANBUDSINNBYDELSE Trondheim 03.10.2012 OMBYGGING AV 1. ETG GULBYGGET Kirkegata 11, 7600 Levanger Gnr.315 / Bnr.226 s 1/7 Anbudsinnbydelse Prosjekt: Gulbygget Ombygging av 1 etg. til lokaler for visning

Detaljer

JÅDÅREN VANNFORSYNING LEDNINGSANLEGG

JÅDÅREN VANNFORSYNING LEDNINGSANLEGG JÅDÅREN VANNFORSYNING LEDNINGSANLEGG 05.09.2008 Del A side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 Anbudsinnbydelse 2 Anbudsskjema 3 Egenerklæring HMS 4 Anbudsdokumentene 5 Prosjektets organisasjon

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

BRA midler 2014 Buss holdeplasser Kjelsberg Ring og Varabergvegen

BRA midler 2014 Buss holdeplasser Kjelsberg Ring og Varabergvegen Tilbudsforespørsel BRA midler 2014 Buss holdeplasser Kjelsberg Ring og Varabergvegen Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK 1. september 2014 Innhold Tilbudsinnbydelse... 3 Orientering... 3 Kontaktinformasjon...

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO: RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:18.09.15 Asplan Viak AS 1 532207-3-11-1INNHOLD 1. AVTALEDOKUMENT...3 Kontraktsformular...3

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

GENERELT OM RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS

GENERELT OM RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS GENERELT OM RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS NS gjelder med mindre avtalte bestemmelser avviker fra denne. Pris på de spesifiserte kostnader for rigg og drift medtas under etterfølgende hovedpost 1.00. Ved

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Innledning: Meldal kommune innbyr til anbudskonkurranse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger. Grefstad skole

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

FORSVARSBYGG UTVIKLING NORD. PROSJEKT Høybuktmoen Oppgradering og utvikling av baneanlegg

FORSVARSBYGG UTVIKLING NORD. PROSJEKT Høybuktmoen Oppgradering og utvikling av baneanlegg FORSVARSBYGG UTVIKLING NORD PROSJEKT 2455329 Høybuktmoen Oppgradering og utvikling av baneanlegg SHA I DETALJROSJEKTFASEN, RISIKOANALYSE FOR GJENNOMFØRINGEN 22.01.2013 INNLEDNING Dette dokumentet danner

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET

ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering / byggeleder...

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * *

AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * * Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8405:2008 OMBYGGING / TILBYGG AV FINNEID SKOLE SIDEENTREPRISE EP 02 RØR * * * Mellom partene angitt i punkt 1 nedenfor er det i dag inngått

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger.

Vedlegg 1 Tilbud Totalentreprise Prosjekt: Begbyveien oppføring av 18 utleieboliger. TILBUD TOTALENTREPRISE Prosjekt: Begbyveien 20-22 - Oppføring av 18 utleieboliger. 1 TILBUDSKJEMA 2. BYGGETID 3. REGNINGSARBEIDER 4 VEDSTÅELSESFRIST 5 GARANTI 6 OVERSIKT OVER UNDERENTREPRENØRER 7 OVERSIKT

Detaljer

åpen Side

åpen Side Det frivillige Skyttervesen inviterer til åpen anbudskonkurranse for støydemping av standplassbygg på Etnedal skytterlags skytebanee i Etnedal. Anbudsfrist: 06.05.2011, kl. 12. 00 DFS, Skytterkontoret,

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Kravspesifikasjon Entreprise for rehabilitering av lysanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering av prosjektet 1.1. Orientering om

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Anbudsfrist: 11 august. 2009, kl DFS, Skytterkontoret, anleggsavdelingen Side

Anbudsfrist: 11 august. 2009, kl DFS, Skytterkontoret, anleggsavdelingen Side Det frivillige Skyttervesen inviterer til åpen anbudskonkurranse for støydemping av standplassbygg på Overhalla og Ranum skytterlags skytebane på Skogmo Anbudsfrist: 11 august. 2009, kl. 12.00 DFS, Skytterkontoret,

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Multiconsult AS SOGNDAL KOMMUNE FJORDSTI I SOGNDAL SENTRUM ANBUDSINVITASJON 09.07.2013 Foreløpig versjon BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Multiconsult AS 0.0 ANBUDSINVITASJON Sogndal kommune innbyr hermed

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Innhold Prosjekt: Formål... 2 1 Mål... 2 2 Prosjektorganisasjon... 2 2.1 Tiltakshaver... 2 3 Fremdriftsplan... 3 4 Risikoforhold og spesifikke tiltak... 3 5 Rutiner

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka

Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka Tilbudsforespørsel Barnas aktivitetshall, Bjerka HEMNES KOMMUNE 1.0 INNBYDELSE Hemnes kommune innbyr til anbudskonkurranse i forbindelse med Barnas aktivitetshall på Bjerka. Følgende entrepriser kan det

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2

KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN INNHOLD SHA- PLAN. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 SHA- PLAN 1/6 KRISTIANSUND KOMMUNE TILBYGG FOR PARKETATEN - HAGELIN SHA- PLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av byggeprosjektet 2 3 Organisasjon 2 3.1 Organisasjon prosjektering 3 4 Fremdriftsplan

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser

1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser 1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med endringer som er angitt nedenfor. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer