ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag."

Transkript

1 Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

2 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side2 av 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0.1 ANBUDSINNBYDELSE INNBYDELSE ENTREPRISEFORMER GODKJENNINGSOMRÅDENE ANBUDSBEFARING TILLEGGSOPPLYSNINGER ANBUDET INNLEVERING GODKJENNING AV ANBUD VEDSTÅELSESFRIST VALG AV ANBUD TILBAKEMELDING AV ANBUD GENERELL ORIENTERING, ANBUDS-, OG KONTRAKTS DOKUMENTER BOK 0 - FELLES ANBUDSGRUNNLAG BOK 1, 2, 3, 4, 5, 6, BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING TEGNINGER GEOTEKNISKE RAPPORTER HMS OM PROSJEKTET GENERELT BYGGTEKNISKE OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (BESKRIVES AV ARK OG RIB) VVS TEKNISKE ANLEGG EL TEKNISKE ANLEGG FREMDRIFT KVALITETSSIKRING OG ADMINISTRATIVE RUTINER ANBUDSREGLER ALMINNELIGE BESTEMMELSER ANBUDSGRUNNLAGET BESIKTIGELSE OG UNDERSØKELSE VEDR. BYGGEPLASS M.V ANBUDETS FORBEHOLD ANBUDETS PRISER ALTERNATIVT ANBUD ANBUDSGRUNNLAGETS MENGDER KONTROLL AV ANBUDSGRUNNLAGETS MENGDER LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER ANTAKELSE AV ANBUD VALG AV ANBUD BETALING AV SKATTER OG AVGIFTER ANTIKONTRAKTØR KLAUSUL LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR UNDERENTREPRENØRKLAUSUL KRAV TIL DOKUMENTASJON OG KONTROLL DOKUMENTASJON AV BETALT YRKESSKADEFORSIKRING AVTALEDOKUMENT/FORMULAR KONTRAKTSBESTEMELSER OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN GENERELT HELSE MILJØ OG SIKKERHET, HMS-PLAN FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN ANLEGGSOMRÅDE GENERELT:...23 Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

3 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side3 av ANBUDSINNBYDELSE INNBYDELSE På vegne av Vadsø kommune, innbys det herved til åpenanbudskonkurranse for: VADSØ OMSORGSSENTER ENTREPRISEFORMER For hovedentreprisen gjelder følgende entrepriser: Entreprise 1.1 Grunnarbeider. RIB Entreprise 1.2 Utenomhus -/ Terrengarbeider RIB Entreprise 1.3 Betongarbeider. RIB Entreprise 1.4 Stålarbeider. RIB Entreprise 2.1 Bygningsmessige arbeider (Tømmer og snekker) ARK Entreprise 2.2 Mur -, Puss- og Flisarbeider. ARK Entreprise 2.3 Malerarbeider. Belegg - og overflatearbeider. ARK Entreprise 2.4 Blikkenslagerarbeider ARK Entreprise 2.5 Smedarbeider/Rekkverk i stål. ARK Entreprise 2.6 Gartnerarbeider ARK Entreprise 2.7 Glassarbeider/Nøkkelbeslagsarbeider ARK For sideentreprisene gjelder følgende entrepriser: Entreprise 3.1 Sanitær- varme- og sprinkleranlegg RIV Entreprise 3.6 Luftbehandlingsanlegg RIV Entreprise 4.0 Elektro- Teletekniske anlegg. RIE Entreprise 5.6 Automatiseringsanlegg RIE Entreprise 6.2 Heiser RIE GODKJENNINGSOMRÅDENE Entreprenørene skal være godkjent ihht. Plan- og bygningsloven med forskrifter som ansvarlig utførende (UTF) og ansvarlig kontrollerende (KUT) For de fagområder som det kreves til gjennomføring av arbeidene, skal disse godkjennes i henhold til : Grunn- og utomhusarbeider UTF/KUT 150.2/150.2 Betongarbeider UTF/KUT 181.2/181.2 Stålarbeider UTF/KUT 292.2/292.2 Tømmerarbeid. UTF/KUT 210.2/210.2 Mur-, puss-, flisarbeider. UTF/KUT 220.2/220.2 Tak- og beslagsarbeider. UTF/KUT 230.2/230.2 Malerarbeider. Belegg - og overflatearbeider UTF/KUT 250.2/250.2 Smedarbeider UTF/KUT /292.2 Sanitæranlegg UTF/KUT 311.3/311.3 Varmeanlegg UTF/KUT 321.3/ /324.3 Luftbehandlingsanlegg. UTF/KUT 360.2/360.2 Sprinkleranlegg UTF/KUT 312.3/312.3 Elektro- og Teletekniske anlegg UTF/KUT 541.3/ / /770.1 Automatiseringsanlegg: UTF/KUT 510.3/510.3 Heiser UTF/KUT 650.3/650.3 Byggeleder KUT/SAM Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

4 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side4 av ANBUDSBEFARING Det vil bli avholdt befaring på nærmere angitt tidspunkt TILLEGGSOPPLYSNINGER Dersom anbyder finner at anbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han be om tilleggsopplysninger hos henholdsvis arkitekt/rådgivende ingeniør ANBUDET. Entreprisene skal oppgis og anbudet sammenstilles på anbudsskjema. Anbudet skal være datert og signert av anbyder. Det er vedlagt 1 sett beskrivende mengdeberegning for bygningsmessige arbeider og 1 sett for tekniske fag.1 sett returneres i utfylt stand sammen med mottatte tegninger. Mengdekontroll pålegges før kontrakt opprettes INNLEVERING Om frister og innleveringsprosedyre. Anbud Entreprise leveres til: Espen Aursand Arkitektkontor AS Pb NAMSOS Anbud Entreprise leveres til: AS PlanConsult VVS Pb NAMSOS Anbud Entreprise leveres til: Svein Munkhaugen Pb VERDAL Anbud merkes: ANBUD VADSØ OMSORGSSENTER GODKJENNING AV ANBUD Anbudet skal være i hende innen fristens utløp. Innsendt faks, med kvittering av datostempel godtas ikke Alle kvalifikasjonskrav i henhold til Norsk Lysningsblad skal være vedlagt VEDSTÅELSESFRIST Anbudet er bindende i 90 kalenderdager, regnet i fra anbudsfristens utløp VALG AV ANBUD Det anbudet som anses mest fordelaktig vil bli valgt. Ved vurdering tas det hensyn til pris, forbehold, leveringstid, kvalitet, kompetanse og kapasitet. I tillegg vil også alternative utførelser bli vurdert. Det tas forbehold om å forkaste samtlige anbud, evt. gjøre vesentlige endringer i massebeskrivelse slik at kostnadene ikke overskrider og kommer i strid med Vadsø kommunes finansieringsplan og budsjetterte kostnader TILBAKEMELDING AV ANBUD Utskrift i fra anbudsprotokollen vil bli oversendt anbyderne. Anbudene vil bli nummerert og ført inn i anbudsprotokollen. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

5 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side5 av GENERELL ORIENTERING, ANBUDS-, OG KONTRAKTS DOKUMENTER. Anbudsdokumentene består av: BOK 0 - FELLES ANBUDSGRUNNLAG Inneholder: 01. Anbudsinnbydelse 02. Generell orientering, anbuds- og kontraktsdokumenter 03. Orientering om prosjektet. 04. Anbudsregler. 05. Kontraktsbestemmelser. 06. Felles forhold på byggeplassen 07. Anleggsområde. 08. Generelt Bok0 gjelder for samtlige entrepriser BOK 1, 2, 3, 4, 5, 6, BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING Inneholder: Orientering fra entreprenører om prosjektet, antatt nødvendig byggetid, dokumentasjoner, referanseprosjekt, tilleggsarbeider, underentreprenører, anbudsskjema og erklæring Leveres i 1 eksemplar, for de respektive fag. (Entreprenørene må selv ta kopi av beskrivelse) For de VVS tekniske fag utleveres 2 stk tekniske beskrivelser, hvorav den ene beskrivelsen beholdes av entreprenøren TEGNINGER Det leveres 1 sett tegninger ihht. tegningsliste GEOTEKNISKE RAPPORTER Det leveres 1 sett data-rapport fra Statens vegvesen, Finnmark Grunnundersøkelser ved Vadsø helsesenter, datert Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

6 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side6 av HMS OM PROSJEKTET GENERELT Byggeplass: o Vadsø sentrum. Størrelse: o Utbyggingen omfatter nybygg av 4 fløyer (A D) på til sammen ca 2816 brutto m² i en til to etasjer Pluss omgjøringsarbeider ca 115m² i blokk E Brann: o Risikoklasse 6, brannklasse 2. o Bygget skal fullsprinkles o Seksjoneres med to vegger i gjennom midtparti og tett tak.. Bygges som REI 120 M Funksjoner: o Bygget inneholder i plan 1, 8 omsorgsleiligheter, 8 aldersdemens, Boder og tekniske rom. o Plan 2 inneholder 22omsorgsleiligheter og tekniske rom o Det er en sengeheis i bygget. Utenomhus: o Generelt opparbeidet utenomhus anlegg inkluderer en sansehaver, parkeringsplasser, plener, vegetasjon og inngangssoner. Fremdrift: o Planlagt byggestart sommeren Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

7 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side7 av BYGGTEKNISKE OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER (Beskrives av ARK og RIB) 1.01 Grunnarbeider: Statens vegvesen, Finnmark, har i 2001 utført grunnundersøkelser på tomta. Det vises til vedlagte data-rapport av Totalsonderingene viser relativt faste masser i varierende tykkelse fra 1 3 meter ned til fast fjell. Massene består av stedvis meget telefarlig silt og leirmasser. Ettersom prosjektet er omarbeidet og utvidet siden grunnundersøkelsene ble gjort, dekker ikke de utførte grunnundersøkelsene hele byggeområdet. Det ble derfor foretatt prøvegraving i 2 punker lenger mot øst (i yttervegg akse W-Y). Prøvegravingene ble foretatt i november 2002 og avdekket ikke andre grunnforhold enn det som er beskrevet i rapporten fra Statens vegvesen. Det skal graves ned til UK fundamenter/isolasjon. Ettersom det er relativt kort avstand ned til fjell, må det påregnes noe sprenging. Eksisterende vegetasjon skal fjernes og bortkjøres etter nærmere avtale med stedlig byggeleder. Matjord og noe av gravemassene skal deponeres på tomta for gjenbruk på utearealer. Under golv på grunn skal det tilkjøres og benyttes komprimerbare grusmasser. Det skal legges drensrør rundt bygget som tilkobles egen kum. Overskuddsmasser deponeres på godkjent sted i kommunen. Avklares med kommunen før anbud gis inn Utenomhus / terrengarbeider: Det skal opparbeides utomhus- og trafikkarealer med delvis asfalterte områder, nye plenområder, belegningsten osv. for hovedinngang og uteområder for aldersdemente. Det legges vekt på at utomhusarbeidene gjøres skånsomt uten skade for naboer eller tredjemann. Tre som står på tomta skal så langt det er mulig bevares og beskyttes i byggetiden. Utearealene i det nye tunet skal spesielt tilfredstille pasienter med rullatorer og rullestoler. Utomhusplanen viser dette. Avvanning av takflater og utearealer vises på utenomhusplan og takplan, og bygget må sikres med drensrør i nivå med fundamentene samt drenering ved inngangsparti som kan bli utsatt for overvann/snøslaps etc Betongarbeider: Byggene føres opp med plasstøpte fundamenter og ringmurer. I plan 1 støpes golv på grunn på komprimert fylling. Etasjeskillere mellom plan 1 og 2 samt dekke over plan 2 (tak) plasstøpes. Yttervegger mot terreng, vegger i trapp- og heissjakt plasstøpes. Det samme gjelder for vegger mellom leiligheter og korridorvegger som har funksjon som bærevegger Stålarbeider I yttervegger får bygget delvis bærende søyler og bjelker i stål for bæring av dekker. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

8 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side8 av Bygningsmessige arbeider Yttervegger skal bestå av følgende oppbygging fra ytterst til innerst - Tegl, 30mm luft 50mm murplate, 9mm GU, 150mm bindingsverk av tynnplateprofiler, isolert med 150mm A-kvalitet isolasjon, 0,2mm diffusjonssperre og 13mm gipsplate. I innervegger vil det i hovedsak bli benyttet stålstendere i så stor utstrekning dette lar seg gjøre. Tre kan benyttes som forsterkninger hvis dette trengs. Skunking og forsterkninger der innredninger skal henges opp. Himling og overflate i alle oppholdsrom skal ha akustiske himlinger. Disse skal ha mønster integrert med ventiler og lysarmaturer. Ytterttak skal i hovedsak oppbygges på følgende måte Plass støpt betong isolert med Hardrock isolasjon og 2-veis fall som tekkes med Sarnafil og påsveises lister c/c1200mm. Inventar regnes som gardiner, kjøkken innredninger, speil, såpedispensere, persiener/solavskjerming, møbler, hvitevarer m.m Mur, Puss- og flisarbeider Flislegging i inngangsparti/trapperom og hvor dette er anvist Malerarbeider For overflate gulv benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg på avrettede betonggolv som skal følge malerens toleransekrav. Det skal tas hensyn til de forskjellige kotehøyder ved valg av hvilken type materiale som skal benyttes da parkett er tykkere en belegg osv. For bad skal det være fall til sluk. Det aksepteres ikke motfall til sluk. (Våtromsnormen). Vegger, sparkling av plater, strie av glasfiber/lavstruktur på vegg inkludert betongvegger. Maling (Grunning + to strøk Akryl el. Alkyd -maling) av strie på vegger. For bad skal det benyttes våtromstapet. (For vegger det ikke er beskrevet flis på) Beskyttelsesbord lakkeres med klar lakk. Malbare himlinger skal sparkles og males med rull, for å ikke skade akustikkegenskapene til disse Blikkenslagerarbeider Dør vindus og terskelbeslag, overgangsbeslag, takrenner og nedløp Smedarbeider Håndlister og rekkverk i trapper Gartnerarbeider Alle eksisterende trær skal om mulig vernes og bevares. Eventuelle problem trær avklares med byggeleder. Foran inngangssoner skal betongheller eller likeverdige materialer bygges opp slik at den danner en tampe opp til dør. Det skal være asfalt på parkeringsplasser og øvrige adkomster. Støttemurer i mot skråninger for å ta opp høydeforskjeller mellom nivåene Glassarbeider / Nøkkelbeslagssystem. Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Stål-, aluminium, - glassdører og vinduer følger brann- og lyd tekniske redegjørelse og tegninger. I de store glassfeltene benyttes aluminiums glassfasader og glassfiber vinduer. Aluminiumsdører benyttes som utvendige dører. Glass skal være av type KN 155 Cool Lite el. likeverdig. Alle glasflater i fasaden skal benytte samme type glass. Blindfelt i fasader skal ha bakenforliggende lakkert glass i RAL 7037, dette for å hindre gjennomsyn, og at glassoverflatene skal være så like som mulig.. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

9 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side9 av VVS TEKNISKE ANLEGG Sanitæranlegg: Armatur, utstyr. Det benyttes standard utstyr av normal kvalitet med hvit porselen på vegg- og gulvmonterte WC og servanter. Rustfritt stål for utslagsvasker og kummer. Armatur velges i normal, god kvalitet. For skyllerom samt hovedbad skal det installeres spesialutstyr. Vannledninger. Fordelingsledninger over himlinger i korridorer forlegges av isolerte kobberrør frem til fordelingsskap. Herfra legges rør i rør -system. Som hovedprinsipp legges alle vannledninger slik at tilkomst sikres. Evt. åpne føringer i rom legges med forkrommede kobberrør. Varmt- og kaldtvannsledninger vil bli lagt i sjakter og over himling i alle etasjer. Vanntilførsel tas fra eksisterende vanninntak fyrrom i Helsesenteret. Varmt tappevannsproduksjon. Varmt tappevann tas fra eksisterende berederanlegg i fyrrom Helsesenteret. Anlegget suppleres med 1 stk bereder som oppvarmes via varmeveksler mot kjelvann med turbo-ladesystem, akkumulering og ladepumpe. I tillegg suppleres med 2 stk akkumulatorer som også plasseres i fyrrommet. Avløpsledninger. Avløp utføres som selvfallsystem og føres til kommunalt nett som separatsystem. Taknedløp. Takutformingen på byggene er slik at det vil bli benyttet hovedsakelig utvendige taknedløp. Varmeanlegg: Varmeproduksjon/-distribusjon. Dekning av byggets transmisjonstap, oppvarming av ventilasjonsluft, samt varmt forbruksvann, utføres vha. vannbårent varmeanlegg med energitilførsel fra oljekjel- og varmepumpe. For varmepumpen tas energien fra borrede hull i fjell. Oppvarmingen av bygget vil i hovedsak skje med varme i gulv, supplert med radiatorer under store vindusflater for å dekke kaldras. Varmedistribusjon. Varmekurser benyttes til gulvoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft. Det legges opp til kurser som gir en riktig oppdeling av bygget både m.h.t. driftskostnader og innemiljø. Rørledninger. Skjulte rør fra energisentral og til gulvvarmekurser utføres av isolerte stålrør og rørdeler. Evt. synlige innvendige rør legges av plastisolerte stålrør med pressfittings. Til gulvvarme benyttes plastrør. Brannslukking: I prinsippet skal byggene fullsprinkles i h.h.t. forskriftskrav. I tillegg vil det bli montert brannslanger i hver etasje i tilstrekkelig antall til å nå alle rom ihht. forskriftskrav. Luftbehandlingsanlegg: Det installeres ett stk balansert ventilasjonsanlegg på bygget, hvor selve aggregatet plasseres i eget teknisk rom blokk C plan 2. Aggregatet forsynes med vannfylt varmebatteri. I tillegg skal det installeres en del separate avtrekksanlegg for tekniske installasjoner. (Heis m.m.). Automatiseringsanlegg: Med hensyn til automatiseringsanlegg, installeres komplett, sentralt driftskontrollanlegg med PC, skriver etc. Kfr. beskrivelse fra RIE. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

10 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side10 av 10 Utendørs VVS, Utvendige ledninger: Uttrekksledninger fra bygget for spill- og overvann skal tilknyttes kommunalt ledningsnett sør for bygget. Vannledning for sprinkleranlegg tilknyttes kommunal ledning nord for bygget. Vannledninger legges av PVC trykkrør, NT 10, mens avløpsrør legges av vanlige grunnavløpsrør i PVC. Utvendige asfalterte plasser og veier vil bli avvannet via egne slukkummer. Branntettinger: Branntettinger for ventilasjon- og rørgjennomføringer utføres av den enkelte fagentreprenør EL TEKNISKE ANLEGG Strømforsyning. Det etableres nytt transformatorrom med tilhørende hovedtavle som dekker forestående utbygging. Installasjon i bestående fyrrom benyttes til varmepumpeinstallasjoner. I hver fløy etableres bygningsmessig sjakt for elektro-og teletekniske fordelere. Hovedkabler til ulike fløyer føres under dekke i rør. El-anlegg oppbygges med systemspenning 400v TNS. Lysanlegg. I korridorer monteres armaturer med sentral styring. I felles oppholdsrom, kjøkken og boenheter, benyttes armaturer av miljømessig karakter, og i.h.t anbefalinger fra selskapet for lyskultur. Anlegget tilpasses eldre og svaksynte med hensyn til fargevalg og lysnivå. Varmeanlegg. Anlegget transmisjonstap dekkes med vannbåren varme. I inngangspartier og hovedadkomst monteres utendørs elektrisk snøsmelteanlegg. Driftstekniske anlegg. Bestående fyrrom oppgraderes med ny varmepumpeinstallasjon. Bestående hovedtavle tilpasses og utvides (230v IT). I plan 2 monteres nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende varmearangsjement. I samtlige boenheter monteres enkelt kjøkken. Varmeanlegg utføres med sentral driftskontroll med perifert utstyr i de ulike sjakter. Teletekniske anlegg. Bedriftskommunikasjon. Fra bestående hovedrack legges ny tilførsel til telematikkrom. På hver boenhet monteres uttak for datautstyr. Telefonanlegg. Bestående telefonsentral utvides til å omfatte uttak på telefon i vaktrom og hver boenhet. Brannvarslingsanlegg. I telematikkrom monteres ny brannsentral. Anlegg utføres med røykmeldere og alarmklokker i.h.t melding H0-2/98 for bygg i risikoklasse 6. Sykesignalanlegg Anlegg integreres som del av bestående telefonsentral med bærbare vaktapparat, og tilhørende smykkesendere og armbåndssendere for beboere/pasienter. Fellesantenne Det etableres fellesantenne som dekker felles oppholdsstuer, beboerrom og vaktrom. I større fellesrom monteres teleslynge. Heiser. I mellomgang monteres vireheis for sengetransport. Det installeres heisanlegg uten maskinrom. Utomhusanlegg. I adkomstveier og tilhørende parkeringsplasser monteres lysmaster. Fortrinnsvis benyttes demonterte master fra bestående anlegg. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

11 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side11 av FREMDRIFT Juridisk: Kontraktsfestet framdriftsplan skal være bindende og juridisk forpliktende for entreprenørene. Det vil bli fastsatt dagmulktbelagte tidsfrister for de deler av arbeidet som går ut over mileperler satt i fremdriftsplan. For å sikre den nødvendige fremdrift, vil alle mileperler som markerer avgjørende faser i entreprisen og sluttfrister bli belagt med dagmulktbestemmelser Generelt for fremdriftsplan skal samtlige entreprenører: Innrette sitt arbeid i henhold til gjeldende fremdriftsplaner. Omgående varsle byggeleder hvis eget forhold truer med å sinke fremdriften. Uten omkostninger for Byggherre og med alle midler søke å innvinne forsinkelser oppstått pga. egne forhold. Varsle byggeleder hvis fremdrift ikke skjer i samsvar med fremdriftsplaner. Varsle byggeleder hvis noen av de øvrige entreprenørene på noen punkt sinker eller truer med å sinke hans egen fremdrift Fremdriftsplan: Byggetiden er anslått i overordnet fremdriftsplanen for prosjektet.. Eventuelle medtatt forbehold til anbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens anbudsbrev. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør utarbeide detaljert fremdriftsplan. Hovedentreprenøren skal deretter fremlegge fremdriftsplan for alle fag for byggeleder for godkjenning av frister. Endelig forslag til en detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av Byggherre og alle samtlige øvrige parter Byggestart/avslutning: Når hovedentreprenør er antatt, vil Byggherre stå fritt til å fastsette den endelig byggestart. Det forventes byggestart etter den overordnede fremdriftsplanen. Byggvask, ferdigbefaring, eventuelle reklamasjonsarbeider og montering av løst inventar som ikke er med i bygningsmessig beskrivelse kommer i tillegg til den skisserte byggetid. Alle avsluttende arbeider skal være ferdige i henhold til mileperler satt i fremdriftsplanen Byggetid. Byggestart er forventet til våren Byggvask, ferdigbefaring, eventuelle reklamasjonsarbeider og montering av løst inventar som ikke er med i bygningsmessig beskrivelse kommer i tillegg til den skisserte byggetid. Avsluttende arbeider forventes å være rundt våren Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

12 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side12 av KVALITETSSIKRING OG ADMINISTRATIVE RUTINER Standardbetingelser De respektive entreprenørers ansvar og forpliktelser skal være angitt i avtalen med Byggherre Kvalitetsplan På anmodning fra Byggherre skal entreprenøren kunne fremlegge utarbeidet kvalitetsplan. Denne bør dokumenteres ved anbud Produktdokumentasjon Entreprenørene forplikter seg å dokumentere alle materialer som han, og de andre berørte parter benytter seg av under byggingen. Dokumentene skal bindes inn i A4 format for senere FDV dokumentasjon. Dette skal underveis ajourføres kontinuerlig og overleveres Byggherre før overtakelse av bygget. Forsinkelse ved dette dokumentet vil stilt under de samme retningslinjer som er gjeldende for jfr. pkt Fremdrift Rapportering Fremdriftsrapport skal oversendes byggeleder ukentlig. Denne skal minimum inneholde oversikt over: Bemanning (Faktisk og forventet) Utført siste uke. Planlagt utført kommende uke. Fremdrift oversikt over aktiviteter. Eventuelle avvik fra fremdriftsplan. Saker som ønskes tatt opp i kommende byggemøte. Anmerkninger om evt. manglende arbeidsgrunnlag for kommende periode (tegninger m.m.) Varsel om økonomiske eller fremdriftsmessige krav skal ikke fremsettes i byggerapportene, men i eget brev ihht. kontraktsbestemmelsene Byggeledelse Byggherre skal engasjere egen byggeleder for prosjektet. Det vil bli tatt stilling etter anbudsinnlevering til om hovedentreprenør og byggeleder for hovedentreprise skal fungere ut fra :- o byggherrestyrt sideentreprise o hovedentreprenør er administrerende overfor sideentrepriser.(pkt. 2.7 NS 3430) o sidentreprenører er fullt ut tiltransportert hovedentrerprenør Samordner Etter at anbud er innlevert vil det bli tatt stilling til hvem som skal ha samordnerfunksjonen. Hovedentreprenør skal i sitt anbud prise post for å administrere og være ansvarlig samordner for alle fag han er pålagt å administrere og skal overvåke at arbeidene utføres i overensstemmelse med kontrakt og fremdriftsplan Valgt samordner skal ha samordneransvaret for prosjektet innenfor godkjenningsområdet: SAM Samordning for bygningstiltak, tekniske installasjoner og utenomhusanlegg Kontrollrutiner Kontrollplaner. Byggherre vil føre kontroll med arbeidet gjennom byggeleder. Denne kontrollen fritar ikke entreprenørene for selv å føre kontroll og følge kontrollplaner i det entreprenørene er ansvarlig utførende etter Plan og bygningsloven og ansvarlig for arbeidets kvalitetsmessige og rettidige utførelse. Denne kontrollen skal utføres ihht. rutiner og opplegg som utarbeides av entreprenørene og godkjennes av Byggherreens ansvarlige kontrollerende Forvaltning drift og vedlikehold (FDV) Generelt har (PGL) ansvar for koordinering og utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser for bygningene og de tekniske anleggene. Det vises til <<FDV - norm for bygninger, VVS og EL installasjoner>> utarbeidet av RIF (1990). Instruksene skal overleveres senest 1 mnd. etter overtagelse. Entreprenøren og leverandørene plikter seg å levere dekkende underlag for utarbeidelse av FDV- instrukser. jfr. også Produktdokumentasjon. FDV manual skal inneholde romskjema med behandling av golv, vegger og tak. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

13 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side13 av Hovedverneombud Både under prosjektering og produksjonen skal arbeidene organiseres og utføres ihht. Forskrifter om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og arbeidsplasser. Hovedverneombud for prosjektets ulike faser oppnevnes og intern-kontrollsystem forelegges byggeleder fra bygningsmessig hovedentreprenør, i forbindelse med oppstartsmøtet. Hovedverneombud er fast deltager på byggemøter under behandling av saker som vedrører sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Byggeleder og hovedverneombud avholder vernerunde annenhver uke. På vernerundene deltar representant fra hver av entreprenørene på byggeplassen. Byggeleder skriver og distribuerer referat fra vernerundene. Alle entreprenørene skal uten ekstra kostnader iverksette tiltak etter anvisninger fra byggeleder og /eller hovedverneombud, som er hjemlet i Byggherreforskriftens Kap. 4, Hovedverneombud er ansvarlig for samordningen av de enkelte virksomheters verne og miljø - arbeider A Koordinator: koordinator for HMS arbeidet er pliktig til å gjennomføre alle oppgavene overfor nevnte forskrift krever gjennomført. HMS koordinator under prosjekteringen er prosjekteringsleder (PGL). HMS koordinator under produksjon er Byggherres hovedentreprenør B Prosjektplan for helse, miljø og sikkerhet. Id nr. Faretype Sannsynlighet Alvorlighet Årsak Tiltak Ansvarlig 1a Ras. Sammenstyrt Stor Meget stor Prosjektering og innfesting Fundament Utførelse Miljø Statiske beregninger Grunnundersøkelse Avstiving Sikring RIB/BH RIB/BH E1. Alle E. 1b Gjørme/leire Meget stor Stor Grunnbrudd Ustabile masser Undersøkelse Verifikasjon E1 E1 1c Fall Middels Stor Stillas Rekkverk Fallsikring Tildekking Vernerunder Inspeksjon Områdeansvar Opplæring HE HE Alle E Alle E 2a Kjemiske stoffer Liten Middels Stoffvalg Arbeidsinstruks Beskyttelse Destruksjon Vurdering Merking Stofflager Spesialavfall A/BH Alle E Alle E HE. 2b Biologiske stoffer - 3 Stråling - 4 Høyspent - 5 Arbeid over vann - 6 Underjordsarbeid - 7 Dykkerarbeid - 8 Overtrykk - 9 Sprenging Liten Meget stor Utførelse Sikring E1 10a Prefabrikkerte elementer Stor Stor Løftemetode Løfteredskap Utførelse Prosedyre Kontroll Ledelse E1/E2 10b Tunge løft Stor Stor Løftemetode Løfteredskap Utførelse Prosedyre Kontroll Ledelse Alle Alle Alle E1 E2 E3 E4 E5 - Entreprenør grunnarbeider. - Entreprenør Bygningsmessige arbeider. - Entreprenør Malerarbeider. - Entreprenør Sanitæranlegg. - Entreprenør El anlegg. + Øvrige entreprenører. A - Arkitekt HE - Hovedentreprenør BH - Byggherre NB! Ansvar vedrørende HMS må generelt fordeles i henhold til bok 0,-felles forhold på byggeplassen og lignende. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

14 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side14 av Håndtering av avfall på byggeplass Formål. Avfall skal håndteres i henhold til nasjonale målsettinger og kommunale renovasjons foreskrifter. Det skal tilrettelegges for gjenbruk av fornybare avfallsressurser der det er praktisk gjennomførbart. Eventuelle spesialavfall skal håndteres etter anvisning av stedlig avfallsselskap og evt. arbeidstilsynet. Ved hensiktsmessig kildesortering, reduseres Byggherre/entreprenørens avfallskostnader for byggprosjektet Omfang. Prosedyren omfatter planlegging og gjennomføring av avfallshåndteringen på byggeplass Målgruppe. Avfallsansvarlig entreprenør (HE) og fagentreprenører Beskrivelse Før oppstart av byggearbeidene utarbeider avfallsansvarlig (HE) entreprenør en plan for avfallshåndteringen i byggesakens ulike faser (råbygg, tettbyggfase og injustering/innflytting). Av avfallsplanen/riggplan utført avhovedentreprenør, skal følgende opplysninger fremgå: Containere (antall, størrelser for de ulike og oppstillingsplass). Kildesorterings- omfang og skilting av container. Spesielle tiltak (asbest, byggisolasjon etc.) Ansvarsfordeling m.h.p. avfallshåndtering. Etter råbyggfasen gjennomføres hovedrydding. Bestilling av nødvendig antall containere ivaretaes av avfallsansvarlig entreprenør. Alle aktører skal melde av til avfallsansvarlig hvis det oppstår/finnes spesialavfall på byggeplassen. Videre håndtering skjer i samråd med byggeleder og stedlig avfallsselskap. Ved mangelfull koordinering av avfallshåndteringen, så rekvireres dette arbeidet av byggeleder, for ansvarlig entreprenørs regning Kvalitetskontroll av byggrenhold HE er ansvarlig representant som renholdsentreprenør og er ansvarlig for å gjennomføre ukentlig kvalitetskontroll av byggrenholdet. Kontrollen gjøres ihht. HE sin sjekkliste som overleveres byggeleder ukentlig. Byggeleder kontrollerer løpende og avsluttende renhold, og etterser at arbeidet gjennomføres ihht. beskrivelsen. Avfallsplanen skal forelegges byggeleder for godkjenning før oppstart. Avfallsplanen skal inngå som en del av de stedlige byggeplassrutinene. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

15 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side15 av ANBUDSREGLER ALMINNELIGE BESTEMMELSER Generelt gjelder Forskrift om offentlig anskaffelser og NS3400, 7 opplag mai 1987 med nedenstående endringer og tilføyelser. Dersom motstrid mellom disse, gjelder forskrift framfor NS3400. Gyldighetsrekkefølge: Forskrift om offentlig anskaffelser NS ANBUDSGRUNNLAGET Anbudsgrunnlaget med såvel bestemmelser som tegninger danner grunnlaget for anbudet BESIKTIGELSE OG UNDERSØKELSE VEDR. BYGGEPLASS M.V. Det forutsettes at anbydere har skaffet seg den kjennskap om arbeidsområdet og andre forhold av betydning som kan oppnås ved besøk på stedet. Anbydere må også skaffe seg opplysninger om lokale forhold av betydning for sitt arbeid. Det forutsettes videre at anbydere kjenner de alminnelige offentlige forskrifter og de bestemmelser som gjelder i bygningskommunen, der disse kan innvirke på utførelsen av arbeider eller kostnader ANBUDETS FORBEHOLD Forbehold av enhver art må være spesifisert og inntatt i anbudsbrevet for å anses som gyldig. Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelsen kan likevel anføres på det aktuelle sted, men må i så fall opplistes i anbudsbrevet med henvisning til sidetall postnummer. Anbyderen må være forberedt på at forbehold som ikke kan godtas av Byggherre blir kostnadsberegnet ved anbudsavgjørelsen og senere avløst med et kronebeløp. Forbehold som under anbudsvurderingen ikke lar seg kostnadsberegne kan føre til at anbudet anses ufullstendig og avvises ANBUDETS PRISER I hver enkel post i anbudet skal det som er spesifisert være tatt med, samt de ytelser og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å utføre arbeidet på en betryggende måte i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av Byggherre- eller innhentet i følge pkt Dersom anbudet er utfylt i strid med forutsetningene, kan det føre til at anbudet blir forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen ALTERNATIVT ANBUD Det er adgang til å gi anbud på alternative løsninger i tillegg til de løsninger som fremgår av anbudsgrunnlaget. Det er også adgang til å gi selvstendige alternative anbud i stedet for de beskrevne løsninger. Et slikt anbud vil bare bli antatt dersom Byggherre har materiale til å bedømme anbudet og han etter en samlet vurdering av alle konsekvenser for bygget finner anbudet gunstig for seg jfr. best - anbudsprinsippet. Ethvert alternativt anbud skal være beskrevet og pris- satt under vedkommende post og avmerket i anbudsbrevet med opplysning om anbyderens vurdering av anbudet konsekvenser for Byggherre i relasjon til de øvrige entreprenørers arbeid, behov for omprosjektering, innvirkning på fremtiden, drift og vedlikehold og lignende ANBUDSGRUNNLAGETS MENGDER På grunn av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengde målt etter målereglene i Norsk Standard 3420 med mindre annet er angitt. Anbyder skal ikke rette på mengdeangivelsene i den tekniske beskrivelse dersom han finner feil. Slike feil skal anbyderene gjøre oppmerksom på i anbudsbrevet KONTROLL AV ANBUDSGRUNNLAGETS MENGDER Den entreprenøren som får kontrakten, skal etter avtaleinngåelsen kontrollere de mengder som er angitt i anbudsgrunnlaget. Med mindre annet er fastsatt, skal kontrollen skje innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. Ved denne kontrollen skal entreprenøren sammenholde beskrivelser inkludert mengdefortegnelse med tegninger. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

16 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side16 av LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER Anbyder skal i sitt anbudsskjema oppgi navnene på de underentreprenører og leverandører han antas å benytte. Dette har ingen bindende forpliktelse ANTAKELSE AV ANBUD Anbyder skal vedstå sine anbud som angitt i anbudsinnbydelsen(90 dager) Tiltakshaver har rett til å oppta muntlige avklaringer/oppklaringer med en eller flere av anbyderne for å få klargjort betydningen av forbehold eller annet uten at det derved etableres noe kontraktsforhold VALG AV ANBUD Det anbudet som anses som mest fordelaktig vil bli valgt, jmfr. Best anbudsprinsippet. Ved vurderingen tas hensyn til pris, kvalitet, forbehold, leveringstid, drifts og vedlikeholdskostnader m.v. Dersom et anbud har så lav pris at det står i åpenbar misforhold til det som skal leveres, og anbyder ikke kan oppgi fyllestgjørende grunner for dette, kan tiltakshaver forkaste anbudet BETALING AV SKATTER OG AVGIFTER A Skatteattest/attest for innbetalte avgifter Entreprenører, leverandører og tjenesteytere som vil delta i anbudskonkurranser om kommunale kontrakter (Vare- og tjenestekjøp og bygge og anleggskontraheringer) skal senest innen anbudsfristens utløp fremlegge skatteattest (RF-1244 Fastsatt av skattedirektoratet) Ved forhandlede kontrakter skal skatteattest fremlegges ved inngåelse av kontrakt. Skatteattest skal ikke være eldre enn 6 måneder. a) Attester: Attest gjelder restanser på skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddskatt og restskatt, forhåndskatt og resterende skatt samt renter og omkostninger i forbindelse med disse krav. b) Krav om skatteattest underentrepriseforhold. Bestemmelsene overfor skal gjelde tilsvarende i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma(er) med underentreprenør som kan framlegge skatteattest. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse skal bæres av entreprenør. c) Attest skal ha følgende ordlyd: Attest. N.N. har pr. dato oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter til kommunens kemnerkontor i samsvar med lovbestemmelsene i Norge. Attesten gjelder bare de restanser på skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forskuddskatt og restskatt og resterende skatt som er registrert i kommunens kemnerkontor pr. dags dato, samt renter og omkostninger i forbindelse med disse krav. Attesten overstyres (prejudiseres) ikke avgjørelser i henhold til den aktuelle lovgivning B Attest på innbetalt avgift Anbyder pålegges å legge med attest fra fylkesskattekontoret som bekrefter at man er a`jour med innbetalt moms og investeringsavgift. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

17 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side17 av ANTIKONTRAKTØR KLAUSUL Anbyder forplikter seg å benytte egne ansatte. I den utstrekning anbyder ønsker å benytte underentreprenører, skal anbyder i så fall påse at det dreier seg om reelle underentreprenører, som også benytter egne ansatte. Som underentreprenør i denne sammenheng regnes også selvstendige næringsdrivende uten egne ansatte, såfremt det dreier seg om reell næringsutøvelse i forhold til oppdragsgiver. Anbyder skal gjøre eventuelle underentreprenører oppmerksom på plikten til å benytte egne ansatte. Både anbyder og eventuelle underentreprenører skal på forespørsel fra oppdragsgiver eller offentlig og faglig kontrollinstans fremlegge dokumentasjon på at arbeidstakere er egne ansatte. Vilkåret om å benytte egne ansatte gjelder ikke dersom entreprenøren gjør bruk av lovlig innleid arbeidskraft gjennom poolordninger godkjent av statens arbeidsmarkedsmyndigheter. Dersom entreprenøren ikke retter seg etter bestemmelsene utelukkes han fra arbeide hos oss som tiltakshaver for 1 år fra forholdet er registrert. Underentreprenører som bryter betingelsene utelukkes for 1 år, mens hovedentreprenøren utelukkes for ½ år fra forholdet er registrert, dersom denne var klar over, eller burde vært klar over at underentreprenøren ville gjøre bruk av annens arbeidskraft enn egne ansatte. Disse bestemmelsene kan ikke påberopes som grunnlag for krav om ytterlige godtgjørelse i forbindelse med eventuelle underkjennelse av underentreprenør. Oppdragsgiver vil kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv, eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig ikke - kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra tiltakshaver. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet opphører. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre en 1000,- pr. hverdag. Kommunen kan heve kontrakten ved brudd på overstående bestemmelser der entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Firma som ønsker å delta i anbudskonkurranse, i forhandlinger, eller i direkte kontraheringer for å få oppdrag til oss som tiltakshaver, skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med norske tariffavtaler. Det stilles samme krav til eventuelle underleverandører UNDERENTREPRENØRKLAUSUL Forutsetter tilbyder å benytte underentreprenører på deler av prosjektet, må denne/disse oppgis med navn og fagområde. Kommunens spesielle anbudsklausuler skal også gjelde underentreprenører KRAV TIL DOKUMENTASJON OG KONTROLL. Det vil bli lagt vekt på, og kan kreves dokumentert at den entreprenør som velges, har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. (Jfr. Pkt Godkjenning av anbud / Kvalifikasjonskrav) Anbydere må kunne dokumentere at de har internt kontrollsystem etter Arbeidsmiljøloven. Videre skal entreprenørene ha den nødvendige godkjenningen som ansvarlig utførende i aktuelle tiltaksklasse etter Plan- og bygningsloven. Entreprenørene har ansvar for å utføre de plikter HMS - forskriftene (Helse, miljø og sikkerhet) pålegger tiltakshaver/koordinator. Tiltakshaver har rett til innsyn og kontroll av entreprenørenes og eventuelle underentreprenørers kvalitetssikring som gjelder den aktuelle kontrakt. På anmodning fra tiltakshaver skal entreprenøren kunne fremlegge utarbeidet kvalitetsplan DOKUMENTASJON AV BETALT YRKESSKADEFORSIKRING. Kopi skal fremlegges tiltakshaver for kontroll før arbeidene starter AVTALEDOKUMENT/FORMULAR Følgende formular skal benyttes: NS 3410 Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider. NS 3435 Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og garantitiden. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

18 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side18 av KONTRAKTSBESTEMELSER OM UTFØRELSE AV BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER Generelt skal NS 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider gjelde, men med de endringer som fremgår i det etterfølgende, A TILFØYELSER Pkt. 4.2 Tolkningsregler Gyldighetsregel for tegninger/ dokumenter. Som alminnelig regel gjelder: Tegninger fra rådgivende konsulent gjelder foran arkitekt tegninger for arbeider beskrevet av konsulentene. Tegninger og dokumenter av nyere dato gjelder foran materialet av eldre dato. Tegninger i større målestokk gjelder foran tegninger i mindre målestokk. Pkt. 6.1 Lover, offentlige forskrifter og vedtak Entreprenøren skal selv sørge for å få påvist anlegg i og ved siden av bygget fra E - verket, televerket, kommunen etc. og selv sørge for nødvendige tillatelser. Pkt. 7.2 Leveringsfrist: Definisjon av god tid vil si at Byggherre skal ha minimum 10 hverdager for fremskaffe dokument etter det er sendt skriftlig bestilling. Bestilling skal skje skriftlig med e-post eller faks og med muntlig bekreftelse. Pkt. 7.4 Varsling av feil All varsling skal skje i skriftlig form, enten med e-post, faks eller brev. Pkt. 7.5 Ansvar for feil i dokumenter som er levert av byggherre. Entreprenøren skal sjekke og varsle feil mellom prosjekttegninger og faktiske forhold på plassen der mål er angitt som omtrentlige. Han skal det i nødvendig utstrekning kontrollere både i plan og lodd. Dette skal være angitt som (~ målsetting) på tegningene. Pkt Kontroll Forsikringsbevis for ansvarsforsikring skal fremlegges for Byggherre snarest og før arbeidene starter. Tiden det tar å fremskaffe slik dokument skal inngå i den oppgitte byggetiden Pkt Krav på dekning av merutgifter Dekning av merutgifter for rigg og drift poster, skal ikke justeres prismessig før entreprisen endres med pluss/minus 15% fra omforent kontraktsum. Ved endringer større enn 15%, skal rigg og driftsposten justeres relativt ut fra omforent kontraktsum minus rigg og driftsposter, regnestykket blir som følger: (Sluttsum rigg og drift) / (Kontraktsum rigg og drift) x (Rigg og drift) ) = endring, Dekning av merutgifter for endret byggetid, skal ikke justeres før byggetiden endres med mer en 10% fra kontraktsfestet byggetid. Endring av byggetid skal være godkjent av byggherre. Ved endring på mer en 10 % av byggetiden (godkjent av byggherre), blir regnestykket som følger: (Endt byggetid i dgr.) / (kontraktsfestet byggetid i dgr.) x (Driftspost) = endring Pkt Regningsarbeider. Regningsarbeider skal ikke iverksettes uten at det foreligger rekvisisjon fra Byggherre eller hans representant. Entreprenøren kan ikke gjøre krav på å få godtgjort arbeider som blir iverksatt uten slik bestilling B ENDRINGER: Pkt Oppgjør ved fradrag. 15% reduksjon endres til 20% reduksjon.(jfr. Punkt 0.4.1) C UTGÅR Pkt Byggherrens sikkerhetsstillelse Pkt Regulering av kontraktssummen Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

19 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side19 av FELLES FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN GENERELT Området er på kommunalt område, Det må beregnes tid til rengjøring og de tilfeller av endrings- og tilleggsarbeider som skal kunne medføre forlengelse av byggetiden ihht. framdriftsplan. Alle skal generelt ha medtatt i sitt anbud alle de omkostninger som er forbundet med å levere de foreskrevne arbeider komplett, og skal selv sørge for å bekoste de tilrigginger og byggeplassarrangement både i og utenfor bygget som er nødvendig for drift av egne arbeider. Hovedentreprenøren forutsettes å være ansvarlig for å koordinere arbeider for alle entreprenører. Alle entreprenører plikter å gjøre seg kjent med forholdene på og omkring byggeplassen og også med andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelsen av hans arbeider eller medføre ansvar. Riggplass inkl. lager og brakker skal skje i henhold til detaljert Riggplan som skal utarbeides av hovedentreprenør før kontrakt er underskrevet. Riggområdet overtas i den stand det er på anbudstidspunktet og skal etter bruk forlates ryddet for alle gjenstander og rask som kan settes i forbindelse med byggeaktivitetene. For å forenkle forholdene på byggeplassen, og for å bringe ned de totale omkostninger, arrangeres visse felles tiltak som entreprenørene må basere sine anbud på. For rigg og drift gjelder at ajourført oversikt over alle materialtyper,- katalognummer osv. skal overleveres av hovedentreprenør til Byggherre ved ferdigstillelse av bygget (jfr. pkt og ) HELSE MILJØ OG SIKKERHET, HMS-PLAN Målsetting Byggherres målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skader på person eller miljø. Byggeplassen skal derfor planlegges, organiseres og kontrolleres etter intensjoner og regler i forskriftene (Byggherreforskriften Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser - Fastsatt 21. april Forskriftene er arbeidstilsynets best. nr 534.) Det er viktig at alle parter i byggeprossesen bidrar til at målsettingen oppfylles. Denne HMS-planen er et hjelpemiddel til å oppnå dette. Alle på byggeplassen plikter å overholde reglene i HMS-planen, sammen med andre relevante regler som er gitt i lov, forskrifter eller lokale bestemmelser. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

20 VADSØ KOMMUNE Vadsø omsorgssenter BOK 0 FELLES ANBUDSGRUNNLAG Side20 av Organisasjon Det vil etter anbud tatt stilling til følgende tre entrepriseformer: 1.) Administrativ sideentreprise. 2.) Byggherrestyrt entreprise. 3.) Tiltransportert entreprise (Hovedentreprise) Entreprenøren skal ta høyde for at byggherre fritt skal kunne velge en av disse entrepriseformene. Byggherre vi ta stilling til entrepriseform etter at anbudene er åpnet. Byggherres prosjektorganisasjon vil bli gjengitt i anbudsgrunnlaget jfr. PA-Bok Prosjektadministrativ håndbok. Byggherre (BH) tar initiativ til og vil etter behov kontrollere at bestemmelsene i byggherreforskriftene blir etterlevd i prosjektet. HMS - koordinator for prosjekteringsfasen (PGL) sørger for at HMS plan blir utarbeidet og inngår i anbudsgrunnlaget. HMS koordinator for utførelsen (HE ) holder HMS planen á jour og sørger for at verneorganisasjonen blir etablert. (BL) deltar i nødvendig utstrekning i vernerunder, og kan ved behov innkalle til særskilte sikkerhetsmøter. Hovedentreprenøren er ansvarlig entreprenør på byggeplassen og ivaretar de forpliktelser som dette i forhold til Arbeidsmiljøloven medfører. Hvert enkelt firma utpeker sitt verneombud på byggeplassen. Ett av verneombudene, fortrinnsvis HB velges til hovedverneombud. HB og hovedverneombud gjennomfører faste vernerunder på byggeplassen. Sikkerhetsansvarlig og verneombud i hvert enkelt firma deltar. HB fører referat fra vernerunden og distribuerer dette Krav til entreprenører. Hovedentreprenøren skal for egen bedrift og alle ansvarlige parter på byggeplassen, forelegge BL signert bekreftelse på at bedriften oppfyller kravene i forskriftene om intern-kontroll. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for egne ansatte og egne arbeider og at disse tilfredsstiller krav i Arbeidsmiljøloven og NS 3430 og andre relevante lover og forskrifter Momenter i prosjektet som krever spesiell oppmerksomhet. I byggesaken er knyttet til selve produksjonen. Dette kan være ved bruk av kjemikalier, stillas arbeider, åpen flamme, arbeid i tilknytting til strømførende elementer. Helse/miljøaspektet i byggesaken er knyttet til støvproduksjon i byggeprosessen Rent bygg For å sikre et godt arbeidsmiljø i byggetiden og et godt sluttresultat vil det under byggeprosessen bli lagt stor vekt på rent bygg. For dette gjelder: 1) Planlegging og bygging med lite avfall NBI Byggforskblad nr ) Reduksjon og håndtering av byggavfall NBI Byggforskblad nr ) Ren og ryddig byggeprosess NBI Byggforskblad nr Endring : NBI Pkt Hovedentreprenør skal ha hovedansvar for at byggeplassen er ren ryddig. Disse byggdetaljene er gjeldende som regelverk, og etterfølges så langt det er mulig. Y:\-2002\ Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc ( ) Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA Telefon: Faks:

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer