Demokratiets vugge vakler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Demokratiets vugge vakler"

Transkript

1 ÅRGANG NR DES ledende og betrodde ansatte har hatt kongress Norsk ledelse globalt Hjemmeleksen om söta bror Demokratiets vugge vakler

2 Om Lederne Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte ansatte i vel bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte. Disse er fordelt på sju regioner og 125 avdelinger. Innhold 3 Leder 4 Lederne miks 6 Kongress 2011 Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende støtte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt økonomisk støtte ved arbeidsledighet. Om Magasinet Lederne Magasinet Lederne distribueres til alle medlemmer i Lederne og andre i ledende og betrodde stillinger viktig dom om usaklig oppsigelse Lederutvikling Finanskrisen Konferanse for offentlige ledere Æresmedlemmet Fridtjov Om leserne Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter. Utgiver Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Drammensveien 44, Oslo Tlf , fax Hjemmesider: Ansvarlig Redaktør Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og Medlemsutvikling E-post: Utgivelsesplan 2012 nr 1 uke 12, nr 2 uke 23, nr 3 uke 37, nr 4 uke 49 Temanummer Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. Opplag : Layout : Norsk Kunde og Medlemsutvikling Norsk Ledelsesbarometer Norsk Ledelse Globalt Lederne stevner Statoil for tingretten Årets markedskampanje Advokaten svarer Spis deg best Har du en sterk beslutningsmuskel som leder? Sverige Kurs Brukernes erfaringer er en viktig del av kvaliteten Abrigo i Brasil Forsikringskontoret Seniorer ønsker å fortsette i arbeid Lederne aktuelt Trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS ISSN X (online) ISSN X (trykt utg.) Annonser, Innstikk/bilag Norsk Kunde og Medlemsutvikling v/ Tomas Jacobsen E-post: Tlf: FORSIDEFOTO: Sverre Simen Hov Lederne er medlem av

3 LEDER Den positive trenden fortsetter Vi har nettopp avholdt en kongress der stemningen var god (se egen sak senere i magasinet) føyer seg inn i rekken av år som har vært gode for forbundet, med bra økonomisk resultat, solid medlemsvekst og stadig større synlighet i media. Jan Olav Brekke, forbundsleder Styret og de ansatte gjennomførte en strategikonferanse i juni og satte der noen konkrete mål man ønsker å jobbe mot de neste fem årene. Konsekvensen av disse strategimålene er reflektert i budsjettet for Det blir krevende, men ikke umulig, å oppnå neste års budsjettmål - fokuset på medlemsrekruttering må fortsatt være høyt. Derfor skal vi også ansette en rekrutteringsansvarlig. Vi har i løpet av året arrangert flere større konferanser og publisert flere funn fra Norsk Ledelsesbarometer. Det har gitt oss god oppmerksomhet i det offentlige rom. Det jobbes godt og strukturert med profileringen av forbundet og jeg er overbevist om at synligheten vår vil øke ytterligere i tiden fremover. Fortsatt fokus på HR Det som har gitt oss størst oppmerksomhet er fokuset på HR-ledelse. Det er et faktum at teoriene bak HR er basert på en annen kultur enn den norske, med amerikanske verdier i bunn. Det betyr i sterkere grad styring av den enkelte ansatte. Resultatet blir dårligere arbeidsmiljø og en fare for vårt egalitære samfunn som vi ønsker å beholde. Vi får flere og flere signaler fra seriøse representanter for HR-faget som ikke ønsker å være med på denne utviklingen og som dermed hopper av. Det er oppmuntrende. Én ting er sikkert: Lederne sitter i førersetet med tanke på fokuset rundt dette. Det er viktig, men skal vi oppnå resultater som virkelig monner må flere bli reelt opptatt av det. Vi tar derfor initiativet til en konferanse 6. mars 2012 med aktører fra både motstandere og tilhengere av HR-utviklingen. Det håper vi skal gi økt bevisstgjøring. Vi har også kontakt med alle partier for å fremføre vårt syn på utviklingen, og har allerede hatt møter med stortingsrepresentanter fra Ap, SV og KrF. Ledere i offentlig sektor Vi gjennomførte nylig den første konferansen for ledere i offentlig sektor med mange engasjerte medlemmer, og får signaler på at vi dekker et udekket behov. Det gjør meg optimistisk for at vi skal kunne rekruttere og hjelpe et betydelig antall medlemmer innenfor dette området i tiden fremover. Administrasjonen har fortsatt arbeidet med å legge arbeidsforholdene best mulig til rette for våre ansatte. Trivsel er helt avgjørende for at forbundet skal kunne utføre en best mulig service overfor tillitsvalgte og medlemmer. Jeg våger å påstå at vi også i år har et meget godt arbeidsmiljø internt i forbundet. Jeg vil også fremheve det gode samarbeidet vi har i forbundsstyret. Mange viktige saker har vært behandlet også i år og det har vært mange friske debatter. Slik skal det være. Styret arbeider effektivt og er målrettet og konstruktivt i sin saksbehandling. Takk til alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i nok et begivenhetsrikt år. Ønsker dere alle en god jul og et riktig godt nytt år! Lederne DES

4 LEDERNE MIKS 2 paradoksale reaksjoner hos medarbeidere. Thomas J. DeLong og Sara DeLong skriver om tveeggede sverd i innlegget Managing Yourself: The Paradox of Excellence hos Harvard Business Review. Dette er to av poengene de trekker fram: Tilbakemeldinger Enere er gjerne veldig opptatt av andres meninger, og har en tendens til å ta negativ kritikk innover seg selv om tilbakemeldingen inneholder positiv feedback også. Ikke la én negativ konstruktiv kommentar overskygge alt du hører. Drevet av skyldfølelse Skyld motiverer ofte folk til å produsere. Men samme hvor mye de oppnår, så er det en del mennesker som føler at de ikke gjør nok. Sett realistiske mål og vær fornøyd når du når dem. I FOKUS via Harvard Business Review Redde sjefer Noen gruer seg når de skal snakke foran et publikum. Andre har angst når de skal ta viktige beslutninger. Enkelte føler redselen komme sigende når medarbeidere skal sies opp. Dét viser en undersøkelse det svenske bladet Chef har gjort blant 500 ledere. via chef.se Må ha Facebook i arbeidstiden Unge arbeidssøkere dropper arbeidsgivere som ikke lar dem bruke sosiale medier på jobb. En ny undersøkelse utført for IT-selskapet Cisco viser at neste generasjon arbeidstakere styrer unna arbeidsgivere som ikke tillater bruk av sosiale medier i arbeidstiden. Selv om lønnen hos disse skulle være høyere. For i undersøkelsen viser det deg at én av tre prioriterer tilgang til sosiale medier, fleksibilitet og frihet til å velge hvilken mobil, nettbrett eller andre enheter de skal bruke i jobbsammenheng fremfor lønn når de vurderer et jobbtilbud. Mer enn to av fem forteller at de ville akseptere en lavere betalt jobb så lenge forventningene imøtekommes, i stedet for en arbeidsgiver som ikke kan tilby den samme friheten. Samtidig ville over halvparten av studentene som deltok i undersøkelsen takket nei til et jobbtilbud eller funnet en måte å omgå bedriftens regler, dersom bruk av sosiale medier ikke var tillatt. via hw.no Personlig krise Når en av dine medarbeidere rammes av en personlig krise, er det avgjørende hvordan du som leder håndterer situasjonen. - Uakseptabelt regjeringsforslag om "hotbedding", mener Lederne. Takk for veldig fin tilbakemelding og lykke til med de nettbaserte kursene! nov Lederne lanserer nettbasert kompetanseportal: De første kursene er coaching, kommunikasjon og motivasjon. #ledelse nov Lederne på Stortinget om HR-ledelse og faren HR representerer for fremtidens norske arbeidsliv: #ledelse - 9. nov Kvinnelige ledere er mer fornøyde enn mannlige med sin arbeidsplass: #ledelse - 7. nov ledende og betrodde ansatte har avholdt kongress: #ledelse - 6.nov Ledernes kurspakke for 2012 er nå lansert på okt Følg oss på twitter: Én gang leder alltid leder De fleste ledere som planlegger å skifte jobb, har lyst på en ny lederjobb, viser dansk undersøkelse. Bare åtte prosent av de lederne som planlegger å skifte jobb, forestiller seg at de ikke skal ha en ledertittel i sin neste jobb. Over halvparten, 56 prosent, ønsker en mer ansvarsfull jobb, mens 41 prosent ønsker en annen, tilsvarende lederjobb. Det kommer fram i undersøkelsen Det Danske Ledelsesbarometer 2011, hvor 3040 ledere fra ulike ledelsesnivåer i privat og offentlig sektor i Danmark har deltatt. Når en ansatt blir rammet av en personlig krise er det avgjørende for bedriften hvordan du som leder takler situasjonen. Krisene er mange og høyst forskjellige, men man skal være usedvanlig heldig om man ikke går i gjenom en eller to i løpet av yrkeskarieren. Når krisen rammer en medarbeider blir du som leder automatisk involvert og din profesionalitet i saken er avgjørende både for din framtid som leder, for den ansatte og også for bedriften. via lederne.dk Følg oss også på Facebook: POLLING fra lederne.no Er du mer usikker på din egen jobb nå enn før den europeiske finanskrisen slo til for to år siden? Nei 60% Ja 34% Usikker 6% via ukeavisenledelse.no Antall stemmer: 63 Har du opplevd at din arbeidsgiver, direkte eller indirekte, har prøvd å påvirke din bruk av sosiale medier? Nei 73% Ja 27% Antall stemmer: 104

5 LEDERNE MIKS LEDERNE I MEDIA Annonseinfo 7. okt. 22. sept. 7. sept. Kvinnelige ledere mest fornøyde Kvinnene er mer fornøyde med arbeidsplassen SØKNADSSKJEMA enn sine mannlige kolleger, viser en fersk studie. e annonseformater som GIF, JPG, HTML og Flash. x150 pixler, max 50 kb. x400 pixler, max 50 kb. x500 pixler, max 50 kb. x250 pixler, max 50 kb. x100 pixler, max 20 kb. Vi søker herved om å bli godkjent samarbeidsklubb for å selge Nordlysabonnement i er problematisk å holde seg innenfor disse størrelsene) Klubbens navn: norske ledere har deltatt i studien der Org.nr: deres opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap Styreleder: har blitt kartlagt. Studien er gjennomført for Kontaktperson: ledelsesorganisasjonen Lederne av analyse- og Postadresse: rådgivningsselskapet Great Place to Work E-post: Institute onser i alle versjoner av flash-player, men anbefaler å levere i filene i versjon 7 r mulig, da det ennå er mange brukere som ikke vil få vist annonsen i flash siden ersjon av flash-player. bør leveres med en jpg eller gif "fallback". Denne vises hvis brukeren ikke har har en eldre flash-player enn det annonsen krever. n skal ikke legges inn i flash-annonsen, men man skal i stedet implementere i annonsen: ktag, "_blank"); ulike linker på ulike steder i annonsen, legger du inn clicktag1, clicktag2 etc på Husk å sende med URL til linkene. Kontonummer: Mobil: Meningsfylt arbeid Fyll ut skjemaet, lagre det og send det som vedlegg til: Mer informasjon om prosjektet finnes på: Undersøkelsen avdekker at 86 prosent av kvinnene mener jobben er meningsfylt og ser på den som noe mer enn bare en jobb. Til sammenligning er det 76 prosent av mennene som opplever arbeidet som meningsfylt. -spillere benytter seg av datamaskinens prosessor CPU (Central Processing Unit) nimasjon, masker og når den kjører kode og utfører beregninger i Flash. Filer som e animasjoner, transformasjoner, looper og tidsstyrt funksjonalitet tar større andel rosessorkraft relativt sett. Om en annonse krever for mye prosessorkraft kan det ler andres annonser. En liten topp på 20-30% er helt normalt. Men om ikke CPUeg på et relativt lavt nivå, bør det gjøres endringer. eg retten til å fjerne annonser som fungerer dårlig eller bruker urimelig mye CPU videre varsel. s den aktiviseres ved klikk, og alle lyder skal godkjennes Informasjon av videre oss oppfølging: før de legges ut. Etter at fotballklubben har sendt sin søknad til Tromsø IL, vil TIL behandle søknaden innen 1 uke. Deretter vil TIL sende et godkjennelsesbrev tilbake til klubben. Nordlys vil så utstyre klubben med salgsverktøy. eo: o i flash-annonser. For å gjøre dette må videoen ligge i en egen fil, som blir hentet annonsen. Denne videoen skal ikke lastes automatisk, men idet brukeren gjør en ved mouseover, klikk eller lignende. Lyd, se eget punkt. elig, kan filmer hentes (feedes) fra vår server, ta kontakt med oss for tekniske - Dette tyder på et stemningsskifte i lederrollen og hvilke egenskaper som verdsettes i arbeidslivet. Kanskje tradisjonelle kvinnelige egenskaper har fått større plass, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke. Norske lederverdier knuses Amerikanske ledelsesmetoder er i ferd med å knuse norske lederverdier, mener ledelsesorganisasjonen Lederne. Stadig flere norske ansatte opplever at personalavdelingene erstattes av amerikanskinspirerte Human Resources-avdelinger (HR-avdelinger). Ifølge Lederne blir HR-avdelingene rene serviceorganer for toppledelsen, mens de ansattes rettigheter ofres. Personalavdelingen har tradisjonelt vært et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse. Innføringen av strategisk HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen, sier Tor Hæhre, nestleder Lederne En undersøkelse som De Facto har utført for Lederne, Norsk Ledelsesbarometer, viser at to av tre tillitsvalgte enig med ham. Tillitsvalgte mener sjefene ikke lytter til de ansatte Sju av ti tillitsvalgte mener at sjefene deres ikke inkluderer ansatte i viktige beslutningsprosesser, viser en undersøkelse gjort for ledelsesorganisasjonen Lederne. Ifølge undersøkelsen mener de tillitsvalgte at tre av fem bedrifter lar være å involvere tillitsvalgte når viktige beslutninger for bedriften skal tas. Undersøkelsen er gjennomført av De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte for ledelsesorganisasjonen Lederne. Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne er overrasket over konklusjonen. Det er svært verdifullt å lytte til de ansatte underveis i slike prosesser, mener Brekke. Ansatte som føler seg ignorert og tilsidesatt av ledelsen, kan gjerne ende opp som umotivert og negativ arbeidskraft, og i ytterste konsekvens kan slik dårlig motivasjon gi negative økonomiske resultater på lang sikt, sier Brekke. Lederne gir støtte etter terroraksjonene 22. juli Ledernes forbundsstyre vedtok 27. september å bevilge kroner som et uttrykk for støtte i forbindelse med terroraksjonenene i Oslo og på Utøya 22. juli. Beløpet deles i to: Det gis kroner til Røde Kors og kroner til Nasjonal støttegruppe for de etterlatte etter 22. juli. - Terroraksjonen i Oslo og på Utøya var et angrep på det norske demokratiet. Lederne ønsker å uttrykke medfølelse og sterk sympati med ofrene for terrorhandlingene og hjelpearbeidet som fant sted denne dagen, og den økonomiske støtten gir et viktig signal fra forbundsstyret i så måte, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i en kommentar. Nettsiden til Nasjonal støttegruppe for de etterlatte: Nettsiden til Røde Kors: Lederne DES

6 KONGRESS ledende og betrodde ansatte har avholdt kongress økonomi i Lederne er alltid en glede. Vi er veldig tett på økonomien i forbundet, med god oppfølging av alle prosjekter, sa Haave. Kongressen på Gardermoen Lederne, organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte, avholdt 4. og 5. november sin årlige kongress på Gardermoen. Det gjorde den med et rekordstort antall medlemmer. Tekst & foto: Sverre Simen Hov Ledernes medlemstall har økt med over 20 prosent siden 2006, og organisasjonen har aldri vært større i sin 101 år lange historie. 103 tillitsvalgte, æresmedlemmer, ansatte og gjester var samlet på årets kongress. Den ble preget av effektiv saksbehandling, konstruktive løsninger og god stemning. Fjerning av distriktsleddet Det var ventet debatt rundt forslaget om å fjerne distriktsleddet i regionene. Her jobbet imidlertid en utvidet redaksjonskomité med personer fra alle regionene frem et kompromissforslag kvelden før behandlingen. Dette forslaget resulterte i enstemmig støtte blant delegatene. - Det er en stor styrke for forbundet vårt at vi finner så gode løsninger der ingen føler seg som tapere. Jeg er stolt av å være medlem av et slikt forbund, sa Ragnar Vågen fra talerstolen. Han er blant annet leder for Ledernes avdeling Kvinnherad og leder for distrikt Hordaland. Nettbaserte kurs og Abrigo Hæhre og kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov presenterte de nye, nettbaserte kursene som er utarbeidet i samarbeid med Euro Business School, som ble lansert i midten av november. Dirigent Tor Magne Ege oppsummerte diskusjonen enkelt og greit: - Trenger vi en avstemming over dette eller er det bare rope halleluja? Hæhre presenterte også medlemsutviklingen, som er positiv i alle regioner. Hov la frem status, regnskapsrapport og revisors beretning for mødrehjemmet Abrigo i Brasil, som Lederne gir økonomisk støtte til. Dette er Ledernes God økonomioppfølging samfunns- og samvittighetsprosjekt. Forbundsleder Jan Olav Brekke åpnet kongressen og ønsket velkommen til to dager med gode og konstruktive debatter for å gjøre Enigheten rundt bortfall av forbundet beredt til å distriktsleddet møte nye utfordringer. Nestleder Tor Hæhre foretok godkjenning av Redaksjonskomiteen og representanter fra hver region var samlet for å finne et felles grunnlag rundt fremtidig drift av regionene: årsrapporten for 2010, mens personal- og administrasjonsleder Kjetil Haave presenterte Ledernes økonomi. Regionene er enige om at de gamle distriksgrensene skal legge grunnlaget for representasjonsvalgene. Regionene er enige om at det skal sees på nedleggelse av distriktene. Intensjonen er nedleggelse av distriktsleddet i Det å presentere Årsrapporten, regnskapet og interne revisorers beretning for 2010 ble enstemmig godkjent uten kommentarer. Det samme ble ny kontingent, budsjettet for 2012 og administrasjonen og styrets arbeid med 5-års budsjett og strategiplan. Dette arbeidet ble det gitt ros til fra talerstolen. Den enkelte regions behov for tilpassing ved nedleggelse av distriktsleddet legges frem som forslag fra de regionene som ønsker det for landsmøtet i Regionutvalgene som berøres begynner arbeidet med dette straks og forslagene må være inne før forslagsfristen for landsmøtet 2012.

7 Personal- og administrasjonsleder Kjetil Haave legger frem forbundets regnskap for I bakgrunnen f.v. sekretærene Trond Jakobsen og Susanne Slaatsveen, og dirigentene Liv Spjeld By og Tor Magne Ege. Komiker Freddy Kjensmo underholdt under kongressmiddagen. Ragnar Vågen fikk forbundets hedersmerke og settes pris på av forbundsstyremedlemmene for region Vest, Jan Roald Nysæther (t.v.) og Eivind Mikkelsen (t.h.). Hedersmerkevinnerne Hege Wold, Olav Malmerengen, Kjell Bogstrand og Tor-Ivar Kaldhussæter. Ove Benjaminson (region Ulja og gass) deklamerer Jakob Sande og får stor respons. Det ble også gitt generelle orienteringer om Unge Lederne, studentmedlemskap og de sentrale kursene, som blir fulltegnet nesten før de offentliggjøres. I tillegg ble det orientert om ansettelsen av ny områdeleder i region Olje og gass. Dirigenter på kongressen var Tor Magne Ege (region Olje og gass) og Liv Spjeld By (region Vest), mens sekretærer var områdelederne Susanne Slaatsveen, Trond Jakobsen og Gudmund Gulbrandsen. Æresmedlemskap til Harald Magne Bjørnsen På kvelden ble det delt ut hedersmerker til fem tillitsvalgte og æresmedlemskap til Harald Magne Bjørnsen, Carl Jensenprisen (årets avdeling) til Aker Solutions og en oppmerksomhet til Gunnar Skansen fra Trondheim. Skansen var dagen før på Slottet der han fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv (se egne saker). Komiker Freddy Kjensmo bidro til å trimme lattermusklene. For Lederne har utviklingen siden 1910 gått fra å være et rent arbeidslederforbund for industrien til i dag å være en organisasjon med medlemmer på de fleste ledelsesnivåer og i de fleste bransjer. Mellom landsmøtene hvert fjerde år er den årlige kongressen forbundets høyeste beslutningsorgan. Landsmøtet arrangeres i Drammen av Ledernes region Sør 16. og 17. november Her skal det i tillegg til de vanlige kongress-/landsmøtesakene gjennomføres valg. Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid, og ledes av Harald Magne Bjørnsen i Aker Solutions. Lederne DES

8 KONGRESS 2011 Leder for avdeling 184 Aker Solutions, Harald Magne Bjørnsen, tok i mot Carl Jensenprisen for årets avdeling 2010 på kongressen på Gardermoen. Carl Jensenprisen 2010 til Aker Solutions Vinner av Carl Jensenprisen for årets avdeling i 2010 ble avd. 184 Aker Solutions i region Olje og gass. Prisen er oppkalt etter forbundets første forbundsleder i 1910, og vinneren kåres hvert år av forbundsstyret. Tekst: Sverre Simen Hov Prisen ble delt ut første gang under feiringen av Ledernes 100-årsjubileum i Håkonshallen, Bergen i september Vinner av Carl Jensenprisen 2009 ble avdeling Kristiansund (region Midt-Norge). Kåringen gjøres ut fra et sett kriterier, og skal synliggjøre innsatsen i avdelingene for å skape aktivitet og rekruttere nye medlemmer. Til Carl Jensenprisen 2010 innstilte fem regionmøter/regionutvalg én avdeling fra sin region, og sendte inn til forbundsstyret en begrunnet nominasjon med presentasjon av avdelingen. Kandidater til prisen i 2010 var: Region FLF: Avdeling Coop Orkla Møre Butikklederklubb. Region Midt-Norge: Avdeling Molde. Region Nord: Avdeling Mo i Rana. Region Olje og gass: Avdeling Aker Solutions. Region Vest: Avdeling Bergen. Vinneren ble altså avd. 184 Aker Solutions. I region Olje og gass sin begrunnelse heter det blant annet: For å samle alle Ledernes medlemmer fra de ulike bedriftsgrupperingene i Aker Solutions ble avdelingen opprettet, blant annet for å kunne drive en mer effektiv medlemspleie og få et sterkere fokus på rekruttering av potensielle nye medlemmer. Medlemsaktiviteten er meget høy da det blir avholdt separate bedriftsmøter på alle plan der avdelingsleder og områdelederne stiller opp. Fokus på rekruttering er aktuelt og en har merket en økning i medlemstallet for de ulike bedrifter. Avdelingen har også flere sentrale posisjoner. Ett medlem i forbundsstyret og to i kongressen. Avdelingsleder Harald Magne Bjørnsen er konserntillitsvalgt i Aker ASA og sitter i konsernstyret, samtidig er han heltidstillitsvalgt i kombinasjon Aker ASA og Aker Solutions. Avdelingsleder er også leder for Ledernes valgkomité for kongressen i Videre har han medvirket til gjennomføring av flere sentrale aktiviteter og konferanser. På bedriftsplan i avdelingen har flere lokale klubber rekruttert nye tillitsvalgte som sitter i de lokale styrer. I Aker Subsea er det kvinnelig leder og det rekrutteres nå i større grad kvinnelige medarbeidere..

9 Æresmedlemskap til Harald Magne Bjørnsen Det var en beveget Harald Magne Bjørnsen (t.h. - heltidstillitsvalgt i Aker Solutions) som under kongressmiddagen ble tildelt forbundets høyeste utmerkelse, æresmedlemskap, av forbundsleder Jan Olav Brekke. Det var en rørt Harald Magne Bjørnsen, heltidstillitsvalgt i Aker Solutions, som ble tildelt Ledernes æresmedlemskap under årets kongressmiddag. Bjørnsen har vært medlem av Lederne siden Han har hatt klubbledervervet i Aker Elektro i 21 år og alltid vært meget aktiv i Akersystemet. Han ble leder av Aker Samarbeidsutvalg (SU) i 1999, og ble første Ledernemedlem som konserntillitsvalg i Aker ASA. Han sitter i dag i bedriftens konsernstyre. Bjørnsen deltok aktivt for at Aker Solutions fikk samlet alle Ledernes medlemmer i egen avdeling avdeling 184 hvor han sitter som leder. Han er sterkt engasjert i Ledernes region Olje og gass, og har bidratt til regionkonferanser og industrikonferanser med meget høy standard. Han blir også benyttet av Lederne som foredragsholder på blant annet kurs for topptillitsvalgte, og sitter nå som leder av valgkomiteen før landsmøtet Gunnar Skansen hilser på Kong Harald under overrekkelsen av Kongens fortjenestemedalje i sølv 3. november. Til venstre Hanne Skansen. (Foto: Lise Åserud, Scanpix). 50 år i samme bedrift ble belønnet med Kongens fortjenestemedalje 3. november var en stor dag for Gunnar Skansen, som i 50 år jobbet for det som nå heter Kverneland Bil i Trondheim. Da fikk han Kongens fortjenestemedalje i sølv på Slottet. Tekst & foto: Kjell Engelsås og Sverre Simen Hov På Ledernes kongress, som ble arrangert på Gardermoen samtidig, ble Skansen hedret under kongressmiddagen. Han har i over 30 år vært aktiv tillitsvalgt i Ledernes avdeling Trondheim. Som 16-åring i juli 1959 ble han ansatt som hjelpearbeider hos firmaet Bjarne Wist AS. Etterhvert fikk han lærekontrakt og tok fagbrev som bilmekaniker (motor og understellreparatør). Han ble kundemottaker på verkstedet, og meldte seg inn i Lederne (daværende Norges Arbeidslederforbund). Fra 1981 var han verksmester og fra 1997 teknisk leder. Gunnar Skansen gikk av med pensjon i september 2009, etter over 50 år i samme bedrift. Det er meget få som holder ut så lenge i en bilbedrift. Gunnar har siden da fungert som vikar/tilkallingshjelp på delelageret. Han har over 32 år sammenhengende medlemskap i Lederne. Gunnar Skansen ble gjort heder på under kongressmiddagen. I bakgrunnen forbundsleder Jan Olav Brekke. Lederne DES

10 SAS måtte gi seg viktig dom om usaklig oppsigelse SAS har lenge vært i en prekær økonomisk situasjon med mange omstillinger. Det betyr ikke at de kan omgå lovverket eller unngå å kommunisere med sine ansatte og tillitsvalgte. En fersk lagmannsrettsdom kan bli prinsipielt viktig. Tekst & foto: Sverre Simen Hov I den rettskraftige og enstemmige dommen slår Eidsivating lagmannsrett fast at Tore André Halvorsen (48) ble usaklig sagt opp, og at SAS må betale alle saksomkostninger. Æren for resultatet tilskrives i stor grad bunnsolid arbeid fra Harald Høier, tillitsvalgt for Ledernes medlemmer i SAS, som sørget for å dokumentere omorganiserings- og nedbemanningsprosessen ved sine skriftlige henvendelser til SAS. Dette fortsatte han med selv om SAS ikke besvarte brevene. Foto: SAS. Lyn fra klar himmel Halvorsen fikk oppsigelsen 26. april Den ble begrunnet i selskapets vanskelige økonomiske situasjon og innskrenkninger i forbindelse med omorganiseringen. SAS hadde imidlertid ikke gjort hjemmeleksen sin. - Oppsigelsen kom som lyn fra klar himmel siden jeg er den eneste i Norge som gjør nettopp denne jobben, sier Halvorsen til magasinet Lederne. - Jeg opplevde stor mangel på informasjon, og selskapets vurderinger ble ikke synliggjort for meg. Det var derfor ikke vanskelig å involvere min tillitsvalgte, og å sammen med Ledernes advokater ta ut stevning mot SAS, sier han. Han har jobbet i SAS i 25 år og vært medlem av Lederne siden Stevningen av arbeidsgiveren ble tatt ut 8. juni Ikke saklig utvelgelseskrets I en nedbemanningssituasjon følger det av kravet til en saklig oppsigelse at arbeidsgiver plikter å foreta en saklig utvelgelse etter en forsvarlig saksbehandling. Det er også krav om konsekvent bruk av på forhånd fastsatte retningslinjer. I saken mot Halvorsen fulgte ikke SAS kravene til en forsvarlig saksbehandling, og benyttet ikke en saklig utvelgelseskrets overfor ham. Kort tid før han ble definert overtallig ble han plassert i en nyopprettet enhet, opprettet i omorganiseringsog nedbemanningsprosessen. Det var denne enheten SAS benyttet som utvelgelseskrets overfor Halvorsen. Denne enheten reflekterte ikke Halvorsens stillingsmessige tilhørighet gjennom mange år, og det var ingen grunn til å behandle ham annerledes enn hans kollegaer som fikk en bredere vurdering. - Ikke overraskende dom - Lagmannsrettens dom bør etter mitt syn ikke ha kommet veldig overraskende på SAS, sier Ledernes advokat, Oddvar Lindbekk i advokatfirmaet Norman & Co. Sammen med advokat Nikolai Norman i samme firma bisto han Halvorsen. - Lagmannsretten slår fast at kravene til saklighet eller normale prosedyrer ikke kunne tilsidesettes, selv om selskapet var i en prekær økonomisk situasjon. Retten slår videre fast at SAS ikke hadde grunnlag for å benytte en så liten utvelgelseskrets overfor Halvorsen som de gjorde. I den sammenheng legger retten særlig vekt på fremgangsmåte og saksbehandling i forbindelse med at SAS betraktet den nyopprettede enheten som en egen utvelgelseskrets, inkludert avvik fra den øvrige nedbemanningsprosessen. SAS mente for øvrig at selskapet kunne benytte det laveste avdelingsnivået i organisasjonsstrukturen på oppsigelsestidspunktet som utvelgelseskrets overfor Halvorsen, uavhengig av strukturens varighet. Dette også til tross for at SAS, på samme tid som Halvorsen ble oppsagt, vurderte og omplasserte andre ansatte på tvers av slike underavdelinger, altså etter en bredere

11 Høiers råd til andre tillitsvalgte Som tillitsvalgt må vi ha papirene i orden helst skriftlig. Vi kommer ingen vei uten orden i sysakene. Vær standhaftig! Stå på! Ikke gi deg! Lær dine rettigheter og plikter. Følg prosessene i bedriften din. Vær gjerne kritisk, men konstruktiv og ryddig. Prøv å komme så tidlig som mulig inn i sakene. Gjør ting riktig, selv om bedriften prøver seg på urent spill. Bruk fagorganisasjonen du har i ryggen og dens ressurser. Tillitsvalgt Harald Høier (t.v.) og Tore André Halvorsen, som vant mot SAS i lagmannsretten. - Dersom SAS hadde vunnet frem med dette ville det åpnet for omgåelse av stillingsvernet og å styre resultatet av en nedbemanning på en måte som hittil ikke har vært akseptert, sier Ledernes advokat Oddvar Lindbekk hos Norman & Co. vurdering på et høyere avdelingsnivå. - Dersom SAS hadde vunnet frem med dette ville det åpnet for omgåelse av stillingsvernet og å styre resultatet av en nedbemanning på en måte som hittil ikke har vært akseptert, sier Lindbekk. Skoleeksempel på godt tillitsvalgtarbeid Lindbekk fremhever rollen i saken til avdelingsleder i Ledernes avdeling i SAS, Harald Høier. - Resultatet må i stor grad tilskrives Høier, og saken illustrerer godt betydningen av en trygg fagorganisasjon, sier Lindbekk. Høiers aktive arbeid for å opplyse saken og ikke minst hans skriftlige henvendelser til SAS ble, selv om henvendelsene ikke ble besvart av SAS, avgjørende for å få kjent oppsigelsen av Halvorsen ugyldig. Høier er leder for bedriftsutvalget i SAS, og har nådd frem med alle oppsigelsessaker han har frontet for Lederne og ment måtte overprøves. - Jeg visste at bedriften ikke hadde en sterk sak, og følte at vi ville vinne til slutt selv om vi tapte i tingretten. I tingretten hadde jeg sterke habilitetsspørsmål til den ene dommeren, en pensjonert ansatt i NHO Luftfart. Nå er det godt å vite at Halvorsen får beholde stillingen og at Lederne får refundert sine saksomkostninger. Vi hadde ikke klart dette uten Lederne i ryggen. Saken viser viktigheten av å være medlem i en organisasjon som tar sine medlemmer på alvor, sier Høier. Mange stygge saker Det har vært noen tøffe år å være tillitsvalgt i SAS. Høier har en heltidsjobb i tillegg, men understreker at det også har vært lærerike år. - Ansatte med flere tiår i selskapet og dermed en sterk identitet knyttet opp mot SAS opplever ofte oppsigelse som et knyttneveslag. Vi har hatt eksempler på selvmordsforsøk når en ansatt har vært i en slik situasjon, forteller han. - Halvorsen har imidlertid hatt en svært sterk psyke til tross for usaklig oppsigelse og manglende informasjon fra selskapet, sier Høier. Halvorsen er på fritiden aktiv fjellklatrer og kjører racerbil. Sint, men stolt Tore André Halvorsen er selv full av rosende ord om Høier. - Han har gjort en kjempejobb for meg og mange andre medlemmer, forteller Halvorsen. Han ble sint og forbannet da oppsigelsen kom. Selv om han klarte å ikke la det gå inn på seg ble situasjonen usikker og slitsom for de han hadde rundt seg familie, venner og kolleger. - Etter 25 år er man jo glad i kollegene, arbeidsplassen og bedriften. Jeg har alltid vært stolt av å jobbe i SAS, men ble sint over å havne i en slik situasjon. Det opplevdes som at folk uten erfaring fra luftfart kom inn og gjorde mye ugagn. Jeg har imidlertid klart å distansere meg fra det, og vil gjerne gi ros til bedriften for at de har klart å skille mellom den pågående saken og det at jeg fortsatt har jobbet her, understreker han. Nå ser han frem til mange år videre i den nordiske flykjempen. Lederne DES

12 Camilla Hanneli Batalden mener at et feiltrinn som ofte gjøres, er å la lederutviklingen bli et prosjekt som blir satt ved siden eller utenfor organisasjonen. (Foto: Bjørnson)

13 Lederutvikling - penger ut av vinduet? Norske firma bruker stor summer på lederutvikling, men ikke alle får resultatet de ønsker. Organisasjonssykolog Camilla Batalden har funnet ut hvorfor noen lykkes, mens andre feiler. Både analyse, metode og maktspill er faktorer som kan ødelegge. Tekst: Ann-Mari Gregersen - Mange virksomheter investerer store summer i lederutvikling samtidig som det ikke er entydige retningslinjer for hva som utgjør god praksis for lederutvikling. Det finnes et uttall populære metoder og retninger, men svært få effektstudier som sier noe om effekten av lederutvikling utover generell tilfredshet og økt kunnskap hos lederne. Lederutviklingens effekt på organisasjonens resultater er oftere vanskeligere å måle, eller den blir ikke målt i det hele tatt, sier Camilla Hanneli Batalden, partner hos Bjørnson Organisasjonspsykologene i Sandnes i Rogaland. Satt på siden Hun har nylig levert sin spesialistoppgave, «The dilemma of evidence based practice in leadership development». Der går hun gjennom flere metastudier på effekten av lederutvikling. Som spesialist i organisasjonspsykologi har hun arbeidet mye med både private og offentlige virksomheter. Mest erfaring har hun likevel med lederutvikling og -veiledning, og hun har selv sett hvordan problemene kan oppstå. - Et feiltrinn som ofte gjøres er å la lederutviklingen bli et prosjekt som blir satt ved siden eller utenfor organisasjonen, uten at organisasjonen i sin helhet er involvert. Oppgavene lederne arbeider med i lederutviklingsprogrammet må være relevante, og den pedagogiske tilnærmingen må tilpasses den aktuelle organisasjonen og lederne som skal utvikles, forteller Batalden. Fra sensitivitet til coaching Men før vi ser på hvilke kriterier som skal til for å lykkes, og hvilke feller du ikke skal gå i, tar vi et skritt tilbake. Når startet vi egentlig i Norge med lederutvikling, og hvilke metoder brukes? - Det er faktisk ganske gammelt. En startet først med rasjonell bedriftsledelse gjennom stiftelsen IRAS på midten av 1920-tallet, og lederutviklingsprogrammer som vi kjenner dem i dag hadde sit opphav gjennom stiftelsen av Administrativt Forskningsfond i I løpet av de siste 40 årene har lederutviklingen vært gjennom en teoretisk utvikling fra 70-tallet med søkelys på sensitivitetstrening, så over til transformasjons-ledelsesteori. I transformasjonsledelse er evne til å inspirere sentralt, og lederne fremstår som rollefigurer På 1990-tallet ble snakket mye om coaching og endringsledelse. Nå ser vi mer på at ledelseutvikling skal tilrettelegges for organisasjonen lederne er i. Du må selvsagt ha administrativ kompetanse og fagkompetanse for faget du leder. Men så skal du også ha samspillsferdigheter og ta deg av de ansatte. Psykologene, som oss, blir da satt på relasjonsbiten, sier Batalden. Det er derimot ikke studert mye på effekten av metodene som blir brukt. Hun forteller her om de vanligste lederutviklings-metodene. 360 graders feedback Her er det medarbeideren, leders leder og sideordnede samt leder selv som evaluerer lederen. Det handler om at lederne i forkant har Lederutvikling bestilles som regel fra HR-avdelingen, en sjelden gang er det fra en toppleder selv sagt at vi vil utvikle oss på et eller flere felt. Så melder respondentene tilbake hvordan lederne har håndterte dette. Så får lederen en rapport, og blir fulgt opp individuelt av sin leder eller fagpersoner som er leid inn. Så er det viktig med oppfølging, enten en årlig eller etter 6 måneder. Det som er viktig her, er at tilbakemeldinger generelt ikke er garanti for endring. De må følges opp. Lederne DES

14 Executuive coaching Dette er et amerikansk begrep, og er mye brukt i Norge. Med denne typen coaching menes at noen med ledererfaring, en terapeut eller veileder er i samtale med en leder og er dennes sparringspartner. Coachen skal hjelpe lederen i å reflektere rundt egen ledelse. Det er varierende resultater med denne metoden. Det er ikke formelle krav til å være coach. I Norge har vi problemer med å definere hva coaching egentlig er. All type form av individuell ledelsesutvikling og støtte kan fungere for lederen som person, uten at det nødvendigvis gir effekt på bedriftsnivå. Programmene som viser seg mest effektive, var der toppledelsen var sterkt inne Mentoring Dette er ganske vanlig i Norge, og mentoring kan være svært viktig. Du har noen som har ledererfaring som gir deg gode tips, råd og veiledning. Den beste mentoren du kan ha, om målet er å klatre eller få større ansvar, er en innad i din egen organisasjon. Enten en som er over deg, eller innen samme fagområde. Det ser vi gang på gang i studier, at dette gir den beste veksten og karriereutviklingen for adepten. Nettverk Nettverk er sentralt i ledelsesutvikling. Det er godt å ha likesinnende å snakke med om lederproblemer. Mange har fagnettverk i sin bedrift, men etter de tilbakemeldingene jeg får fungerer de ikke så ofte. Skal de fungere som ledelses-utvikling, må formålet være klart. Jobboppgaver Det som vi kaller for strekk-oppgaver, kan være smart i en utviklingsprosess. Det kan fungere slik: Er du veldig flink, vil bedriften belønne deg og sende deg til nye muligheter og utfordringer. Du får ansvaret for alle operasjoner i et spennende land. Det er en gulrot. Du lærer handson, og når du kommer i en ny situasjon må du tilpasse deg, feile og oppleve angst og mestring på samme tid. Dette gir deg anledning til å vokse og utfordre deg selv. Slike oppgaver bør gis med et oppfølgingsapparat som for eksempel en mentor som den enkelte kan sparre med. Det er viktig at de som får slike jobber, opplever at oppgavene ikke overgår eget mestringsnivå. Hvis ikke blir slike oppgaver mer ødeleggende enn utviklende. Aksjonslæring Dette er metoden det er skrevet mye om. Det mest vanlige i Norge med hensyn til lederutvikling er klasseromslæring og grupper knyttet til tema en tar opp. Aksjonslæring handler om å arbeide seg i gjennom relevante problemstillinger som oppstår i bedriften, så samtidig som du utvikler deg, er du med på å bidra til bedriften. I etterkant evaluerer en hvordan en arbeidet med den aktuelle saken. Det som er bra, er at du arbeider med relevante lederutfordringer i bedriften, og bedriften har en anledning til å gjennomgå egen praksis. Derfor går det galt Camilla Hanneli Batalden har lest seg gjennom mange studier. Hun fant at det er flere årsaker til at lederutvikling ikke går den rette veien. - En grunn er at det ofte er feil i selve diagnosen som bedriften har stilt. For hva trenger firmaet? Lederne har gjerne et perspektiv, mens medarbeiderne har et annet. Det er sentralt å stille spørsmålet; hva trenger vi egentlig? Se så hvordan de ulike lederne for avdelingene reagerer. Bruk medarbeidersamtalene og spør hva de ansatte vil. Mange organisasjoner har mange nyttige styringsverktøy for å finne ut dette, men de bruker dem ikke aktivt. Bruk tid på dette før dere sender avgårde en bestilling. For trenger dere virkelig coaching? Er det ikke prosjektledelse dere trenger å bli bedre på? En annen faktor Batalden mener er lurt å huske på, er maktspillet som foregår. - Både bedrifter og eksterne konsulenter må ta i betraktning uformelle strukturer og allianser og hvordan de spiller inn på prosesser. Får du ikke med deg alle på en utvikling, så har du feilet fra starten. Den biten kan ikke understrekes sterkt nok. Ser bare én metode Har du gjort dette rett, er det fremdeles noen feller å falle i. - Metoden en velger bør være basert på analysen i forkant. Det kan være folk innen en bedrift som er helfrelst på en metode, eller har lest en

15 bok og ser seg dermed blind på andre løsninger. De har funnet sin perfekte hammer. Dermed er alle problemer en spiker og kan løses med det. Bestilleren bør være åpne fra råd fra andre og være mer lydhør over hva som trenges. Konsulentene på sin side kan bli bedre til å stille gode spørsmål. Det jeg alltid synes er bra, er å spørre: Hva ønsker du av dette? Hva ønsker medarbeiderne? Hva har dere forsøkt før som fungerte? For alle har gjort noe som har vært bra. Det siste området som bør tenkes på, er hvem som skal involveres. - Lederutvikling bestilles som regel fra HR-avdelingen, en sjelden gang er det fra en toppleder selv. Da tenker HR; vi har fått lederutvikling på plass, vi har fått leverandør og nå er vi klare. Hovedspørsmålet bedriften bør stille seg er hvordan de skal kunne integrere den nye lærdommen i egne systemer. Samt hvordan de skal følge opp lederne som har vært i utviklingsprogram. Vi som konsulenter kan bli flinkere til å stille dette spørsmålet i forkant, mener Batalden. Toppledelsen er nøkkelen Dette er altså de vanligste fellene, og mange går i dem. Noen styrer unna alt dette, og legger dessuten til noen ekstra faktorer som gjør at utviklingen av ledere faktisk blir en utvikling. - De programmene som viser seg mest effektive, var der toppledelsen var sterkt inne, sammen med HR og lederne som skulle gjennom utviklingsprogrammene. Organisasjonene som lykkes har et fantastisk godt samarbeid mellom alle ledd. De har definert lederutvikling som en intern prosess, selv om de gjerne får ekstern hjelp. De snakker om å evaluere kontinuerlig, - Jeg har tenkt på oppdrag som kunne gått og er drivende opptatt av å lete etter talenter, bedre. For jeg ser at det er mye som skal klaffe. forteller Batalden. Du skal stille rett diagnose og behovsanalyse. Su skal møte forventningene lederne har, både om Det at toppledelsen involverer seg, kan ikke hva som er god ledelsesutvikling og hva som er understrekes godt nok. en god konsulent. Selv har jeg lært at jeg kan - Signalene fra de ansatte er at betyr mye bli enda flinkere til å følge opp, å ta den ekstra dersom de deltar på programmene, og også hilser telefonen. personlig på alle deltakerne. Det er et sterkt signal, sier Batalden. Til dagens ledere har hun helt til slutt en klar oppfordring. Hun mener også at samsvar mellom - Ikke kompliser ledelsesutvikling så mye. Det verdier og strategiske målsetninger er kan være mye forskjellig, og det er mange måter sentralt. å gjøre det på. Det viktigste er at dere utnytter - Jeg tror at norske bedrifter nå er blitt enda mer interne ressurser og de ansattes kunnskaper! bevisst på verdier, og tar det seriøst. Det er ikke lengre bare fine ord en har på et papir. Det er blitt mer veiledende prinsipper, og det er viktig å ta BIOGRAFI med seg i lederutvikling. Navn: Camilla Hanneli Batalden Mange veier til Rom Selv har Camilla Hanneli Batalden fått noen aha-opplevelser mens hun gjorde oppgaven. Utdanning: Cand. Psychol. fra 2002 ved Universitetet i Tromsø, med hovedoppgaven «Post Traumatic Stress, Violence and Coping Strategies - an empirical study among clients seeking help for violent behavior». Hun har også BIs kursprogram i prosjektledelse. Fullførte IAP s spesialiseringsprogram for psykologer innenfor organisasjonspsykologi. Leverte i år oppgaven «The dilemma of evidence based practice in leadership development», som ga henne tittelen spesialist. Stilling: Faglig leder for assessment og partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene i Sandnes. Lederne DES

16 FINANSKRISEN En vanlig dag i sivilisasjonens vugge 5. oktober lammet en generalstreik igjen Hellas. Tog, ferjer og fly stanset. Skoler, rettslokaler, museum og arkeologiske severdigheter som Akropolis holdt stengt mens sykehus ble drevet med minimumsberedskap. På Syntagma Square foran parlamentet i Athen samlet streikende seg. Tekst og foto: Sverre Simen Hov I det jeg nærmer meg Syntagma Square denne dagen øker antallet demonstranter, faner og rop. På selve plassen dominerer unge mennesker med gassmasker. De vil ikke bli tatt bilde av. En demonstrant løper bort til meg og vil vite hvorfor jeg tar bilder og hvor jeg er fra. If the police see your photos they will sier han og stryker megetsigende en finger over halsen sin. Jeg spiller naiv nordmann og slipper unna med kamera i behold. Stemningen jages opp. De unge med gassmaskene kaster brostein mot politiet. Plutselig smeller det i politiets tåregassgranater. Jeg søker tilflukt på nærmeste restaurant og får panoramautsikt fra andre etasje. Nå beveger bølgen av demonstranter seg tilbake. De eldre, roligere demonstrantene forbanner volden fra de yngre demonstrantene. Alle flykter med rennende øyne. Et visir av metall senkes rundt restauranten og i en halvtime kan jeg ikke se hva som skjer. Men drønnene utenfor taler sitt språk: Politiet rydder plassen med tåregass og batonger. Ute på plassen igjen er den så å si ryddet. Noen ligger utslått på bakken, andre går med tørkle foran ansiktet. En eim av gass ligger i luften. Jeg kommer meg vekk og ut av sentrum. Hellas er demokratiets og den vestlige sivilisasjonens vugge. Nå er de også den europeiske finanskrisens vugge, som symbolet på statlig overforbruk, løgner og uansvarlighet. Det er ikke rart folk er forbannet. De har blitt lurt trill rundt i valg etter valg. Nå sier politikerne deres at de må betale prisen.

17 Lederne DES

18 FINANSKRISEN blir det verste året for Hellas og Europa Greske politikere har over flere tiår tatt opp astronomiske lån og skjult gjelden for både eget folk og EU. Den gresk tragedien har denne høsten vært nær ved å knekke hele eurosamarbeidet. Forbundslederen for Ledernes søsterorganisasjon i Hellas er oppgitt. Tekst og foto: Sverre Simen Hov Magasinet Lederne tok en prat med Michael Pagidas, som er forbundsleder for Ledernes søsterorganisasjon EASE i Hellas. Han tror 2012 blir et smertefullt år, og er klar på årsakene til krisen: Karriere- og familiepolitikere har styrt Hellas gjennom flere tiår med lite praktisk tilnærming til det virkelige livet. Nødvendige skatte- og næringslivsreformer er ikke blitt gjennomført. Greske politikere og de mektige fagorganisasjonene har en mentalitet om privat initiativ som fiende, og at alle løsninger er å finne i stadig voksende offentlige løsninger. Private initiativ som strupes av dårlig tilpasset regelverk, kombinert med korrupsjon og ekstreme velferdsordninger i offentlig sektor, har erodert motivasjonen for å betale skatt. Den enorme offentlige sektoren har hatt svært gunstige arbeids- og pensjonsbetingelser selv om mange knapt har hatt andre arbeidsoppgaver enn å administrere seg selv. - Til å finansiere det offentlige forbruket har politikerne brukt lånte penger fra andre europeiske land og skjult hvor stor gjeld vi egentlig hadde. Vi har ingen stor eksportindustri slik Norge har petroleum. Før eller siden måtte det smelle, sier Pagidas. Null politikerinteresse EASE prøver blant annet å skape felles arenaer for greske politikere og næringslivsledere. Men responsen fra politikerne er minimal. - Til den ene konferansen kom 40 grekere som har utvandret til USA og Australia og som har lykkes i forretningslivet der. De ønsket oppriktig å hjelpe med sin kompetanse om hvilke tilpasninger Hellas bør gjennomføre. Ingen greske politikere møtte opp! Pagidas er lite imponert over greske politikere. EASE har ved flere anledninger kontaktet de for å frivillig tilby sin kompetanse som ledere i næringslivet. Det samme skjer hver gang: Ingen svar. - Vi kan og vil hjelpe. At vi ikke en gang får svar sier mye om mentaliteten. Politikerne er ikke i stand til å kommunisere på en måte som gjør at folk forstår de, og slik gir de grobunn for politikerforakt. De har aldri hatt en annen jobb enn politikken, og er ikke i kontakt med realitetenes verden, sier han. Shipping og turisme - Hva mener du er styrkene til Hellas? - Vi har verdens sterkeste shippingmiljø og Europas beste klima. Det gjør oss attraktive for turister og firmaer som ønsker sine regionale kontorer her, så sant det legges til rette for det. - Vi har en høyt utdannet befolkning. Dessverre er det ikke lagt til rette for deres jobber her. Det er trist at en hel generasjon grekere må reise ut av landet for å få brukt sine kunnskaper og evner. - I tillegg har vi mye udyrket land og stort potensial for alternativ energi som vind- og sjøkraft. Enhver krise kan være en katalysator for endringer, så jeg er optimistisk sånn sett. Høyt skattenivå og stort byråkrati - Hva mener du er svakhetene til Hellas? - Jeg har allerede nevnt en del. Vi har ikke mye industri bortsett fra shipping. I tillegg er person- og bedriftsskattene svært høye. De som er ærlige og betaler sin skatt taper mye mer enn de som snylter. Vi trenger et nytt og enklere skattesystem der det ikke oppleves som demotiverende å betale skatt. - Vi har ingen plan for utenlandske investorer. Michael Pagidas er forbundsleder for Ledernes søsterorganisasjon i Hellas, EASE. Han er oppgitt, men optimist. De ser bare uforutsigbarhet når de vurderer Hellas. Korrupsjonen og det enorme byråkratiet i offentlig sektor må reformeres. Det samme må skattereglene. Egne merkevarer og hva er løsningene? - Vi har vært inne på reformering av det offentlige byråkratiet og skattereglene. Forholdene må legges til rette for utenlandske investorer. Om de ikke investerer hos oss investerer de i et annet land. I tillegg har vi mye land som kunne vært bedre utnyttet for turisme. - Vi må få en nasjonal plan for eksportindustri. Eksempelvis er vi store på olivenproduksjon, men vi selger råvaren til Italia som lager merkevare av olivenoljen og selger den til stor profitt internasjonalt. Det bør vi kunne gjøre selv! - Og så må vi utdanne særlig eldre grekere. De må forstå at normal profitt ikke er farlig eller går ut over fellesskapet. Man må kunne tjene penger på sine ideer og initiativer. Heldigvis merker vi en sunnere mentalitet i den yngre generasjonen. Det gir håp, mener Pagidas. Han påpeker at omstillingene, særlig i offentlig sektor, vil smerte, men at de er livsnødvendige for Hellas. Mer integrert EU Og til slutt er han klar på at EU og eurosamarbeidet bør bli mer, ikke mindre, integrert. - Vi må få ett felles sett med blant annet finansielle regler. Fremtiden ligger i et Europa som samarbeider mer og tettere. Dette ligger det mye psykologi i. Grekeren er langt nede nå, men vi kan komme oss ut av krisen som et styrket folk. Vi har mye å gi Europa og verden. Den greske forbundslederen avslutter optimistisk. Utenfor parlamentet demonstreres det daglig. Stort lavere kan ikke Hellas synke, mener han. - Nå kan det kun gå oppover!

19 Kongressalen i Athen der 180 delegater fra europeiske ledelsesorganisasjoner var samlet. Paneuropeisk konferanse i Athen: Ledere i en økonomi i krise 7. oktober samlet europeiske lederorganisasjoner, Lederne inkludert, seg i Athen for å utveksle erfaringer om krisens effekt på ledelse i Europa. Tekst og foto: Sverre Simen Hov Innledere var alt fra parlamentarikere i EU-parlamentet til bankdirektører, professorer, politikere og forbundsledere. Krisen handler i bunn og grunn om tungrodd politikk, var en av konklusjonene. Totalt var 180 deltakere samlet. Konferansearrangør var paraplyorganisasjonen CEC European Managers, som Lederne er en viktig del av. Fra Lederne deltok forbundsleder Jan Olav Brekke, nestleder Tor Hæhre og kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov. Tyn til greske politikere Jorgo Chatzimarkakis, som er av gresk opprinnelse men som sitter i EU-parlamentet for det tyske liberale partiet, holdt en svært engasjert tale der han skoldet greske politikere som ikke møtte opp på konferansen. - Grekere over hele verden er dyktige forretningsfolk, bare ikke i Hellas! Det sier mye om hvordan politikken her ikke stemmer med folks behov. Denne staten kan ikke overleve slik den har gjort med sitt topartisystem og elendige lederskap i flere tiår. Hellas trenger et nytt politisk system. - Nå er hele Europa gissel for Hellas politiske system. Det er en grunn til at ingen politikere kommer hit. De er redde. Redde for å forlate sine pansrede hjem, sa han. Hva er CEC, og hva er Ledernes rolle? CEC European Managers nasjonale medlemsorganisasjoner representerer 1,5 millioner europeiske ledere. CEC skal ivareta og fremme lederes interesser i Europa, og er en av seks overnasjonale partnere i EU. CEC er høringsinstans for arbeidslivsspørsmål i EU og er tett på prosesser i EU som påvirker lederes rammebetingelser i EU, også Norge som EØS-land. Ved å være medlem i CEC kan Lederne gå til CEC med innspill til EU-systemet om blant annet lovbestemmelser som igjen påvirker oss, selv om vi ikke er medlem i EU. Dette har Lederne benyttet seg av i saker som ikke lar seg løse på nasjonalt plan. Forbundsleder Jan Olav Brekke er styremedlem i CEC og styremedlem i FECER, som er CEC s industriføderasjon. Nestleder Tor Hæhre sitter i CEC s Task Force som er dets organisasjonsutvalg (se egen sak). Lederne JUN DES

20 F.v. Georges Liarokapis (president i CEC), Jan Olav Brekke (forbundsleder i Lederne), Konstantinos Lambrinopoulos (president for European Marketing Confederation), Stephan Jansen (forbundsleder for WdF i Østerrike) og Sverre Simen Hov (kommunikasjonsleder i Lederne). Halvgjort eurosamarbeid Flere advarte mot at et oppbrudd av eurosonen ville få 1930-årene til å blekne, og tok til orde for tettere europeisk integrasjon. - Problemet er ikke først og fremst gresk eller italiensk gjeld, men at euroen er et av verdenshistoriens beste eksempler på at halvgjort sjelden er velgjort. Å innføre en felles valuta for 17 uavhengige nasjoner uten samtidig å innføre en felles finanspolitikk, var galskap. Men Europa er likevel løsningen, ikke problemet, sa en av innlederne. Uansett hva som skjer med EU og eurosamarbeidet fremover kan Norge lett bli landet som står utenfor. Det har vi kanskje råd til. Men hverken Norge som nasjon eller Lederne som fagorganisasjon kan overse alt som skjer i Brüssel fremover, hvor den strake veien til kaos møter den kronglete veien som kan ende i et mer forent Europa. Lederne i CEC Task Force CECs organisasjonsutvalg samlet i Brüssel nylig. Fra venstre: Ludger Ramme (Tyskland), Christian Thies (CEC Brüssel), Tor Hæhre (Norge), Luigi Caprioglio (Italia), Jean Finnè (Belgia), Bo Vistesen (Danmark), Francesca Ruiz (Frankrike) og foran Marie-Anne de la Broïse (CEC Brussel). CEC opprettet for et par år siden et såkalt Task Force-utvalg, som mest er å sammenligne med et arbeids- og organisasjonsutvalg. Task Forcegruppen sorterer direkte under CECs styre. Utvalgets hovedoppgaver er CECs organisasjonsstruktur, rekruttering av nye medlemsorganisasjoner og nye medlemsland til CEC, utarbeidelse og forbedring av CECs informasjonsvirksomhet, herunder nettsider, nyhetsmailer og bulletiner, internasjonalt ledernettverk, møte- og seminararrangementer og håndtering av saker som måtte dukke opp medlemsorganisasjonene imellom. Nestleder Tor Hæhre er Ledernes representant i Task Force-utvalget.

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap

Lederne gjennomførte sjelden streik. Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider. Slik viser du tydelig lederskap www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 12 SEP Konkurransefortrinn når ledelse og tillitsvalgte samarbeider Slik viser du tydelig lederskap Historisk likelønn blant norske ledere Lederne gjennomførte sjelden streik

Detaljer

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer:

-Lær ledelse av barn. -Nok er nok. Ledelse i mindre bedrifter. Mislykkes med omorganiseringer. Sokkelhelikoptre: Norsk Ledelsebarometer: www.lederne.no 04 09 NOV Sokkelhelikoptre: -Nok er nok Ledelse i mindre bedrifter Norsk Ledelsebarometer: Mislykkes med omorganiseringer Barneombud Reidar Hjermann -Lær ledelse av barn Innhold LEDER Om

Detaljer

Hvem troner øverst på lønnsstigen?

Hvem troner øverst på lønnsstigen? inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 3 2013 / årgang 103 xxxxxx gassnæringen Hvem troner øverst på lønnsstigen? xxxxxx gassnæringen Ledernes medlemmer har høyere lønn enn gjennomsnittet i

Detaljer

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble

www.lederne.no mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble www.lederne.no 02 09 mai Tema: Maktens konsekvenser Mac eller PC Ekspertenes anbefalinger Lederne: Stadig flere medlemmer dødsfelle Verneutstyret ble Om Lederne Lederne er Norges ledelsesorganisasjon.

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne.

UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf 22 54 51 50, fax 22 55 65 48 Hjemmesider: www.lederne. OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring 15000 medlemmer fordelt på

Detaljer

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet

Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Lederne Lederkompetanse i den blå byen ved sundet Ledernes kongress på historisk grunn Samarbeid om CO2-rensing Tips til styremedlemmer 04 07 www.lederne.no des Om Lederne Lederne er en bransje- og partipolitisk

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også!

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også! INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2014 / årgang 104 xxxxxx gassnæringen Tema STYRT AV STRESS? xxxxxx gassnæringen SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Forvandleren Milad Mohammadi har ett

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

Autoritært lederskap FOKUS

Autoritært lederskap FOKUS inspirasjon for ledende og betrodde ansatte NUMMER 4 2014 / årgang 104 FOKUS Autoritært lederskap Flere av Ledernes medlemmer mener de blir kontrollert på arbeidsplassen både sosialt og psykologisk. Og

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer