Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Attraktiv medlemsfordel for LOmedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Attraktiv medlemsfordel for LOmedlemmer"

Transkript

1 Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Attraktiv medlemsfordel for LOmedlemmer

2 Et kollektivt løft for rettssikkerheten Hva er advokatforsikring? Advokathjelp tilgjengelig for alle, til en pris man har råd til. Advokatforsikring sikrer deg rask og profesjonell advokathjelp når du trenger det, enten du har behov for gode råd, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien. Med advokatforsikring får du: Mange tvister der LOmedlemmer privat er parter, blir aldri løst fordi man frykter høye advokatregninger. Dette gjelder også saker hvor risikoen for å tape er svært liten. Derfor blir mange saker liggende uavklart, ikke fordi saken er dårlig, men fordi det blir for dyrt. Dette speiler en utvikling hvor det i større og større grad er lommeboka som bestemmer om saker kan løses ved hjelp av advokat og om nødvendig prøves for domstolene. Dette skaper ulikhet for loven og er noe av bakgrunnen for at HELP Forsikring har lansert advokatforsikring. Forsikringen gir nettopp trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Advokatforsikring dekker de viktigste privatrettslige områdene, som familie, arv, kjøpsrett og nabotvister. Forsikringen omfatter hjelp med testament, samboeravtale og ektepakt. Man får også bistand i forbindelse med samlivsbrudd og skifteoppgjør, og ved spørsmål om samvær og fast bosted for barn, med mer. Flere LO-forbund har allerede inngått kollektiv avtale om advokatforsikring for sine medlemmer. I tillegg til slike forbundsavtaler kan forsikringen tegnes kollektivt av klubber/foreninger i LO eller individuelt gjennom LOfavør. Denne brosjyren gir informasjon om hva som dekkes av ordningen, eksempler på saker og kostnadene for hvert enkelt medlem. > Advokatbistand innen: > Kjøpsrett (varer og tjenester) > Familierett > Identitetstyveri > Arverett > Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig) > Førerkortbeslag i trafikksaker utenom arbeidsforhold > 15 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år > Dekning av juridiske utgifter inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet > Dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader > Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter > Advokathjelp både i Norge og Sverige* Forsikringen gjelder for husstanden; det vil si medlemmer, medlemmers ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen. Se forsikringsvilkårene for nærmere detaljer om omfang og begrensninger i forsikringsdekningen. *HELP Forsikrings Stockholmskontor åpnet dørene 1. mai Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Advokatforsikring 3

3 se. - Kilde: Nordnet Fornøyde LO-medlemmer i media Hva brukes forsikringen til? Medlemmene i LO-forbundene Industri Energi, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Sjømannsforbund, Postkom, Norsk Lokomotivmannsforbund, Skolenes Landsforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund har allerede advokatforsikring inkludert i medlemskapet sitt. Vant arvestrid med advokatforsikring -Uten advokatforsikring ville jeg blitt totalt overkjørt i striden jeg ble kastet inn i. Høyst sannsynlig ville jeg også ha sittet igjen med en uoverkommelig regning, hvis jeg ikke hadde hatt fri advokathjelp. Jeg anslår advokatutgiftene til ca kroner. - Frode Thoresen, LO-medlem Advokathjelp til samboerkontrakt Hadde jeg ikke hatt advokatforsikring, ville kostnaden med å sette opp nødvendige avtaler måttet vente noen år. Jeg sparte nok ca 8000 kroner på å sette opp samboerkontrakt og testamente gjennom advokatforsikringen min. - Susanne Bring, LO-medlem Sparte kroner Jeg tviler på at jeg hadde kontaktet advokat dersom jeg ikke hadde hatt advokatforsikring. Jeg fikk en regning på kroner for bilreparasjon, selv om jeg hadde bruktbilgaranti. Advokathjelpen jeg har inkludert i medlemskapet mitt, førte til at jeg slapp å betale. Men det beste er egentlig å vite at man har tilgang til hjelp dersom det skulle dukke opp en situasjon hvor man trenger det. - Bård-Inge Brøndbo, LO-medlem 6 ØKONOMI PENGENE DINE Mandag 9. mai 2011 Forsikringen gir henne C Flere LO-forbund tilbyr sine medlemmer advokatforsikring Advokater er dyre. Derfor tilbyr nå LO alle sine medlemmer privat advokatforsikring. WENCHE GERHARDSEN SIGNE DONS (foto) LO-forsikring. Bring er for- Forsikringen dekker advokathjelp innen familie- og arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, fast eiendoms rettsforhold (som nabokonflikter) Susanne Bring trengte advokat da hun kjøpte leilighet sammen og id-tyveri. med samboeren. Ikke fordi de Man betaler ingen timepris var blitt uvenner, eller fordi noe i tillegg til forsikringspremien, inntil en gitt beløpsgren- var galt. De ville bare være føre var. se eller et gitt antall timer. Kjæresten min har barn fra Dekker også motpartens før, så vi fant ut at vi burde ha en omkostninger hvis du taper samboerkontrakt og et testamente, slik at alt blir riktig der- rettssaken. som en av oss skulle dø, forteller Forebyggende rådgivning Bring. kan også bli dekket inntil et Det koster fort noen tusenlapper å få en advokat til å sette opp gitt antall timer. slike dokumenter. For Bring ble det adskillige billigere. sikret med en såkalt advokatforsikring, som gir rett til begrenset høyest og lavest inntekt bru- Høy og lav inntekt. De med bruk av advokattjenester til en ker advokat. I begge grupper har nær 30 % av de spur- gitt premie. LO har nylig innført advokatforsikring som medlemmene kan bruke privat. årene. te brukt advokat de siste tre Forsikringen dekker advokathjelp innen familie- og arverett, Arveoppgjør. Eldre bruker forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, rettsforhold advokat mer enn yngre, og arveoppgjør er den vanligste grunnen til å gå til advo- knyttet til fast eiendom og id-tyverikat. Noen LO forbund har prøvd Lurer på det. 1 av 7 husholdninger har vurdert å gå ordningen en stund allerede. Industri Energi, som Susanne til advokat de siste tre år, Bring er medlem av, innførte advokatforsikring kollektivt høstigste årsaken er frykten for uten å gjøre det. Den vikten advokatregningen. Bring hadde derfor advokatforsikring gjennom medlems- mener at prisen på advokat- Pris viktigst. 9 av 10 spurte kontingenten da hun begynte å tjenester er for høy. Gjennomsnittet av de spurte tror tenke på å sette opp kontrakt og testamente. at en advokat tar seg betalt Hadde jeg ikke hatt det, ville 1125 kroner pr. time. nok den kostnaden ha måttet Avstand. Undersøkelsen viser også at mange er i tvil vente et par år, tror hun. om de «har en sak» eller ikke, og derfor unnlater å søke hjelp, fremfor å kontakte undersøkelse foretatt blant LOmedlemmer som allerede har advokat for å få dette avklart. prøvd forsikringsordningen, sier en av tre at de ikke ville ha gått til advokat hvis de ikke hadde hatt forsikringen. Grunnen er at advokater er for dyre. Mye tyder på at forsikringen vil bli flittig brukt i andre LOforbund også. I en undersøkelse kroner for inntil en halv time. Timeprisen forøvrig varierer mye, foretatt av Opinion på oppdrag av Help forsikring, ble tusen privatpersoner spurt om sitt forvatkunder, ifølge advokatforen- fra 1000 til 3750 kroner for prihold til advokater. ingens siste bransjeundersøkel- Man kan også sende inn spørsmål til advokatforeningens adfeller/samboere som tilsammen kroner årlig, eller ekte- Ifølge undersøkelsen har en av seks norske husholdninger benyttet seg av advokat de siste tre det å få hjelp av advokat når katenhjelperdeg.no. ner. Staten dekker da kostnader Hvor mye billigere blir vokater på nettsiden tjener mindre enn kro- årene. man er forsikret? ved advokatbistand i saker som En av syv husholdninger har Hvis du sammenligner 110 er spesielt viktige for folks velferd. vurdert å bruke advokattjenester uten faktisk å gjøre det. Fryk- pris for advokatforsikring, med Når man tror man trenger advo- få inntil en halv times gratis Det finnes kommunale tilbud kroner i måneden, som er LOs katvakten kan man møte opp og ten for advokatregningen er det en gjennomsnittlig timepris på kat, er det først og fremst lurt å hjelp på alle alminnelige rettsområder. Tilbudet finnes over te kommune kan opplyse om. om fri rettshjelp som den enkel- største hinderet kroner, skal det ikke mange finne ut om det er noe poeng i å advokattimer til før du sparer ta saken videre. Her er det flere hele landet. Deter de lokale kretsene av advokatforeningen som mye penger. Saker om fast eiendom, for eksempel, er ofte veldig står bak tilbudet. Bergen, Trondheim og Tromsø muligheter for gratis hjelp. ner at prisen på advokattjenester er svært eller ganske dyr. tidkrevende arbeid. Typisk er saker om fast bosted og samvær, ter svarer på innledende spørsrangeres og hvor mange advokasjoner drevetav jusstudenter. De Hvor ofte advokatvaktene ar- finnes det rettshjelpsorganisa- Seks av ti kvier seg for å kontakte advokat fordi de tror at advokater tar betalt fra første sekund. Da er det ikke uvanlig med advo- nettstedet ere fra sted til sted. Vanligvis er I Oslo finnes det i tillegg egen hvor flere rettsrunder er vanlig. mål helt gratis. Et eksempel er ter som er tilgjengelige, vil vari- gir gratis hjelp. Det gjør de ofte også. En førstegangskonsultasjon hos advo- kroner, forklarer Dag Are Børre- spørsmål og få gratis råd om nenhver uke. kvinner, som er drevet av stukatkostnader opp mot no, der man kan sende inn det vakt to timer i uken, eller an- gratis, juridisk rådgivning for katene som er med i Den Norske sen, advokat i HELP forsikring, hvordan man bør gå frem før en Ordningen er rettet mot enslige som tjener mindre denter i organisasjonen JURK. Advokatforening, ligger på 625 som står bak LO-forsikringen. sak blir en sak. enn Flere bruker advokat. I en Dyrt. Hele ni av ti spurte me- Advokatforsikring Hva tror vi om dem? Kilde: Opinions undersøkelse om advokattjenester Susanne Bring brukte advokatforsikring til å sette opp samboerkontrakt og testamente. Det har hun regnet ut at hun sparte ca kroner på. Det finnes mange tilbud om gratis advokathjelp Det finnes alternativer for å få ned advokatregningen, også uten advokatforsikring. Få gratis svar. Noen advoka- Møt opp på vakten. På advo- JOBB SØNDAG 19. juni 2011 Uke 24 Nr årgang Gull å være medlem Frode Thoresen ble kastet inn i en komplisert arvestrid. Nå takker han advokatforsikringen til sin fagforening, IndustriEnergi, for at han kom ut av det med både økonomi og helse i behold. Medlemsfordelene for fagorganiserte kan være gull verd. IKT-sjef Strategi - Gevinstrealisering - Finans Studentene hjelper. I Oslo, I dag flere enn 80 ledige stillinger FOTO: OLE MAGNUS RAPP Side 2, 3 og 4 Finanstilsynet skal de nærmeste årene gjennomføre flere utviklingsprosjekter innen IKT-området. Som IKT-sjef vil du lede og koordinere arbeidet i IKT-seksjonen slik at systemene, forvaltningen og driften understøtter virksomheten på en optimal og effektiv måte. Seksjonen består av 15 ansatte, samt innleide konsulenter. Sentrale arbeidsoppgaver vil også være gevinstrealisering, ferdigstille ny IKT-strategi, sikkerhetsrutiner, forhandlinger, anskaffelser, oppfølging av underleverandører og intern rådgivning. Deltakelse i internasjonalt samarbeid. Vi søker kandidat med minimum 5-10 års relevant erfaring fra IKT-driftsmiljø. Rett kandidat har evne til å sette IKT i en strategisk sammenheng, samtidig som man har en operativ forståelse. Erfaring fra ledelse/prosjektledelseoghøyere IKT-faglig utdanning er et krav. For mer informasjon om stillingen, kontakt Are K. Skeie på eller Janine Paulshus på hos BackerSkeie AS. Søknad sendes snarest via Mer om virksomheten: Mer om stillingen: Finanstilsynet har som oppgave å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Finanstilsynet har også ansvar for å følge opp at noterte foretaks finansielle rapportering er i samsvar med de internasjonaleregnskapsstandardene (IFRS) og for kontroll og godkjennelseavprospekter for omsettelige verdipapirer. Finanstilsynet har om lag 270 ansatte, og vi holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. «4 JOBB Søndag 19. juni 2011 Fortsetter fra forrige side Vant arvestrid med forsikring C Koster 50 kroner måneden Han bevarte både økonomi og helse i en vanskelig arvestrid, takket være en god forsikringsordning gjennom sin egen fagforening, IndustriEnergi. OLE MAGNUS RAPP (tekst og foto) Sørreisa Nærmest ved en tilfeldighet krysset Frode Thoresen av på «advokathjelp», da han fikk tilsendt et skjema fra sin fagforskrevet bak ryggen på andre, og operatør ved smelteverket i flyttet raskt, papirer ble under- saker, sier Thoresen, som er ening IndustriEnergi, med det hele floket seg raskt til. Finnfjord. Og han tilføyer: oversikt over hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr. der skifteoppgjøret ble Thore- saken til en jurist. Så døde bestemoren, og un- Det var en lettelse å overlate Krysset koster ham 50 kroner sen og hans søster saksøkt, med i måneden, en utgift han i dag krav om at bestemors testamente var ugyldig. rett var nok. Thoresen og søs- er mer enn glad for å ha pådratt seg. teren vant på alle punkter. Uten det ville jeg blitt totalt Motparten ble dømt til å betale tilbake store pengesum- overkjørt i striden jeg ble kastet å møte alene i retten og forklare inn i. Høyst sannsynlig ville jeg at jeg ivaretok viljen til både bestemor og mor, som begge er ke til dødsboet og betale saksmer, overføre en eiendom tilba- også ha sittet igjen med en uoverkommelig regning, hvis døde. omkostninger. jeg ikke hadde hatt fri advokathjelp, sier han og anslår advo- aldri hadde satt sin fot i en advokat noe helt nytt. Help For- Det forteller 38-åringen, som For meg var møtet med en katutgiftene til ca kroner. med en advokat. Jus og egne vært til uvurderlig hjelp, på fle- rettssal, langt mindre snakket sikring og deres advokat har rettigheter hadde han også lite re måter. Senest i går, fire måneder etter at dommen falt, ringte peiling på. bygget en arvestrid seg opp i familien. Bestemoren, som Tho- jeg ikke førte saken selv. Det var høre hvordan det går. Det betyr I ettertid er jeg glad for at advokaten for å småprate og resen vokste opp hos, hadde tilgodesett ham og et annet bar- som hjalp meg med å kontakte psykisk belastning, sier Frode min lokale fagforeningsleder mye, for saken har også vært en nebarn i sitt testamente, noe vårt forsikringsselskap. Og det Thoresen. andre familiemedlemmer bestred. Store pengesummer ble sent av advokatutgiftene i viste seg at de dekker 100 pro- slike Hard arvestrid. I fjor høst advokathjelp Mandag 9. mai 2011 PENGENE DINE ØKONOMI 7 C Dekker bistand innen de vanligste feltene Sparerne holder pusten Uro i Midtøsten og Nord- Afrika, naturkatastrofe i Japan og økende bekymring for gjeldskrise i Europa har fått norske småsparerne til å holde pusten. ESPEN BRYNSRUD Dette er advokatforsikringen Ca medlemmer har tegnet advokatforsikring i Help gjennom sin fagforening, Forsikringen dekker advokatutgifter ved familierett, arverett, kjøpsrett og fast eiendom, også hvis du taper saken. Familierett, spesielt barneforedling ved skilsmisse, utgjør de fleste sakene, deretter arverett. Når saken kommer for retten er egenandelen 3000 kroner, noe fagforeningen betaler. Advokatforsikring koster ca. 50 kroner i måneden. Betales sammen med fagforeningskontingenten. Alene. Min første tanke var General Manager Himal Power Ltd. SN Power, owned by Statkraft and Norfund, is a fast-growing renewable energy company with hydropower projects in Asia, Latin America and Africa. We invest on commercial terms and are committed to social and environmental sustainability throughout our business. Mest populære nå ge av uro i Midtøsten, Nord-Afrika, naturkatastrofen i Japan og økt frykt for gjeldskrisen i Europa, konstaterer daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge. Svenske sparere: Skagen Global, Skagen Kontiki og Lannebo Småbolag. hadde en avventende holdning Norske sparere: Holberg til aksjemarkedet i store deler av Norge, WarrenWicklund 2010, men risikoviljen og eksponering mot aksjemarkedet økte De norske investorene har økt Norge og Holberg Norden. sin spareportefølje i verdi i første kvartal. Det samme har svens- Kontiki, Sydinvest Brik mer stille i båten igjen. Danske sparere: Skagen mot slutten av året. Nå sitter de kene, mens finnene og danskene og Jyske Invest Kina. Vi ser hverken at de private har sett sine porteføljer falle i Finske sparere: Templeton investorene rømmer eller strømmer til aksjemarkedet, men opp- verdi i første kvartal, viser det Asian Growth, Skagen nordiske sparebarometeret fra Global og Evli Euro Lividi B. rettholder sin langsiktige sparing, sier Skar. Nordnet Bank. En del av økningen i verdi skyldes at de private sparerne i Nor- å bekymre seg for har ikke bør- Til tross for at dethar værtmye den har fylt på rundt 5 milliarder sen svingt ekstremt mye i år, og friske kroner på sine Nordnetkontoer i første kvartal. Men for- særlig. Etter en veldig positiv år relativt flat eller noe positiv de nordiske børsene har hittil i delingen mellom aksje- og renteeksponering har ikke endret seg siktig i februar og mars som inngang i januar, ble de mer for- utvikling. føl- Avventende. Norske sparere Privatskole like dyrt som barnehage Foreløpig er det lite som tilsier at de faglige resultatene blir bedre av å velge privat, sier ekspert. Hva koster det å sende et barn på privatskole? Støttesystemet for privatskoler er bygget opp slik at det ikke skal bli skjev sosial rekruttering av barn fra velstående familier, og de frittstående skolene får derfor en stor andel Hvem: Jon Lauglo statsstøtte. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) forskningsinstitutt, Universitetet Hva: Professor ved Pedagogisk koster det for en elev rundt i Oslo kroner i året, Tema: Frittstående skoler med noen forskjeller mellom skolene. I praksis betyr det at Hvorfor er privatskoler frittstående skole koster omtrent like mye som å ha et barn tema? et så politisk kontroversielt i barnehage. Tanken om privatskoler Hvilke foreldre er det strider mot de rådende oppfatninger om enhetsskolen, og som sender sine barn på privatskole? mot at offentlige myndigheter Det er liten forskjell i gjennomsnittsinntekt mellom for- direkte. Samtidig er det så stor skal kunne styre utviklingen eldre som sender sine barn på sosial segregering på boligmarkedet, særlig i de store bye- privatskole, og foreldre som sender sine barn på offentlig ne, at den offentlige skolen i liten grad lykkes med å utjevne skole. Men foreldrene som har barn i de frittstående skolene, slike forskjeller mellom skoler. har lengre utdanning. Litt tabloid sagt er det de underbetalte debatten om privat drift har Det som er interessant, er at akademikerne som oftere enn vært konsentrert om grunnskolen og videregående skoler. andre velger frittstående skoler for sine barn. Det er også interessant å merke seg at barn samme spørsmål med noen Politisk har en aldri stilt de av innvandrerfamilier har kraft om barnehager, og den vært overrepresentert i privatstatistikken i grunnskolen. Utset alle krefter, også private ut- rødgrønne regjeringen har satdanningsambisjonen i innvandrerfamilier er ofte høy, og plass til alle. byggere, for å få barnehage- barnas skolegang kan fremstå Hva er situasjonen i som en del av hele familiens sosiale mobilitetsprosjekt. ligne oss med? andre land vi kan sammen- Blir barna faglig flinkere av å gå på privatskole? med relevante erfaringer; Her er det særlig tre land Det har så langt vært lite Danmark, Sverige og Nederland. I alle disse land er privat- forskning som tyder på at barna gjør det bedre rent faglig på skolene finansiert av det offentlige, og foreldrene betaler privatskole enn de samme barna ville gjort på offentlige skoler, målt gjennom eksempelvis ger. Nederland har lange tradi- lite eller ingenting i skolepen- nasjonale prøver. Unntaket synes i Norge å være at elever på ca. 75 prosent av alle elever i sjoner for privat utdanning, og protestantiske privatskoler grunnskolen går på privat skole. Sverige har åpnet for en fle- oppnår noe høyere faglige resultater i snitt enn barn med re privatskoler de siste årene, tilsvarende foreldrebakgrunn og institusjonene har fått ta ut på offentlige skoler. utbytte av driften. «Flinkeog engasjerte professorer» Arun Vohra Direktør forretningsutvikling FINN.no AS Executive MBA i økonomisk styring og ledelse Full seier. En dag i Senja ting- Exciting opportunity in renewable energy HimalPowerLtd.(HPL)ownsandoperatesthe60MW/350GWhKhimti1hydropowerplantinNepal. HPL is owned by SN Power with BKK (Norway) and Butwal Co. (Nepal) as minority partners. The General Manager is responsible for safe, efficient and reliable operation of the Comapany s asset, and its P&L. The job involves strategic and operational planning and execution, high-level relationshipmanagementwithkeystakeholders,andreportingtotheboardonaregularbasis. Expatriation to Nepal for 3 years with attractive premiums and allowances as part of the assignment package. See for full details. Frode Thoresen (38) fra Sørreisa ble kastet inn i en komplisert arvestrid, og takker advokatforsikringen han har gjennom sin fagforening for han kom greit ut av det. LO lokker med favører Kollektiv hjemforsikring uten en øvre beløpsgrense og en egenandel på 3000 kroner er det beste tilbudet innen LOfavør, som trolig er den største fordelspakken i norsk arbeidsliv. LOhar brukt tyngden i sin store medlemsmasse, med over medlemmer, til å skaffe medlemmene fordeler. Den viktigste sparringpartneren er SpareBank1-gruppen. Et grunnleggende mål for oss er å gi LO-medlemmene en så stor grad av trygghet i hverdagen som mulig, sier Kristian- Den kollektive hjemforsikringen tror vi er den beste i markedet, sier LOs nestleder Gerd Den ordinære egenandelen på sen. Kristiansen. Hun følger opp 3000 kroner i hjemforsikringen innholdet i den store LOfavørpakken og gjenspeiler dermed ordninger, mener LO-ledelsen, er lav sammenlignet med andre at toppen av landets største arbeidstagerorganisasjon legger gressen i 2009 i ryggen når LO- som har et vedtak fra LO-kon- adskillig vekt på dette medlemstilbudetfavør stadig utvides. grammet skal ikke bare dreie seg om gunstige priser, men også gi medlemmene produkter og tjenester av god kvalitet, ta hensyn til miljøet og være i samsvar med fagbevegelsens etiske grunnholdninger. Den politiske ledelsen avgjør hvilke bransjer og fordeler som skal være med i Norges største pakke med medlemsfordeler. Miljø og etikk. Fordelspro- Med i LOfavør Utvalg av leverandører: Choice- og Rica-hotellene Eiendomsmegler 1 EnterCard kredittkort) LO Favør Feriereiser Gyldendal (gratis frakt på trykte bøker), Hertz (leiebil) HELP (advokatforsikring), NorgesEnergi (strøm), SpareBank1 Telenor 43% Familie 9% Annet 43% Familie Fornøyde medlemmer HELP Forsikring måler tilfredsheten hos alle kunder med avsluttet sak. Selskapets mål er å ha de mest fornøyde kundene i forsikringsbransjen. Blant LO-medlemmene med advokatforsikring, svarer over 93 % at de vil anbefale ordningen til andre. 21% 6% 18% Eiendom 19% 19% Ektepakt Samboerkontrakt Barnefordeling 18% Arv 12% Kjøp 35% Annet Skilsmisse/ separasjon Sitater fra kunder med avsluttet sak: En forsikring som gjør det enkelt å kunne få hjelp av advokat. En mulighet for vanlige folk til å få hjelp hvis en trenger det til en billig penge Statistikk etter ca saker* viser at familiesaker dominerer. I tillegg til familiesaker, er det arvesaker og ulike eiendomsrelaterte saker der behovet er størst. Forsikringen dekker både forebyggende advokathjelp og bistand ved konflikt. Statistikken viser at behovet for advokathjelp i familierett er jevnt fordelt på forebyggende tiltak og konfliktløsing. *Statistikk utarbeidet etter ca saker for LO-medlemmer med Advokatforsikring. Diagrammet viser advokat bistand som er benyttet innen hvert område. En mulighet for vanlige folk til å få hjelp hvis en trenger det, til en billig penge 4 Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Advokatforsikring 5

4 Fordeler gjennom hele livet Priser og innmelding Prioriteringene og behovene våre forandrer seg stadig. Tjenestene som advokatforsikringen dekker er derfor tilpasset de aller fleste juridiske hendelser man kan oppleve som privatperson, uansett alder og livssituasjon. Enten du er yrkesaktiv eller pensjonert, vil du ha stor nytte av forsikringen. I oversikten under finner du typiske eksempler på situasjoner hvor det vil lønne seg å ha en advokat til rådighet. Store eller små problemer vi hjelper! Familie Hjem Arv Forbrukerkjøp 20-årene 30-årene 40-årene 50-årene 60 + Vi flytter sammen og trenger å få satt opp en samboeravtale. Vi har giftet oss og trenger hjelp til å sette opp en ektepakt. Hvordan ordner vi det økonomiske dersom vi bestemmer oss for å skille lag? Vi har spørsmål om særeie, testament og særkullsbarn/felles barn. Jeg trenger råd og hjelp ift avtale om samvær med barn og barnefordeling. Vi selger huset og flytter i en mindre leilighet. Vi ønsker å gi noe av overskuddet i gave til barnebarna. Hvordan ordner vi det ift resten av arven? Vi ønsker å overføre hytta til våre tre barn. Hvordan går vi frem? Kontakt oss! Jeg trenger hjelp med leieavtale på bolig og kvalitetssjekk av denne. Vi ønsker å leie ut sokkelleiligheten. Hvordan går vi frem? Hva gjør vi dersom leietageren ikke betaler leie? Vi skal pusse opp badet og ønsker å sette opp en avtale med håndverkerne. Vi har en krangel med naboen om tomtegrenser, og trenger hjelp til å løse saken. Vi ønsker å bygge garasje på eiendommen vår, men får ikke tillatelse fra kommunen. Kan vi klage? Vi står foran omfattende oppussing av hele huset. Hvordan sikrer vi oss at håndverkerne gjør jobben skikkelig? Kan vi holde tilbake penger dersom jobben ikke blir gjort i tide eller er mangelfullt utført? Ett av barna ønsker å overta huset vårt. Hvordan sikrer vi at de andre barna også får det de har krav på? Kan foreldrene mine gi bort den kommende arven min til Røde Kors? Faren min sitter i uskiftet bo, og skal nå gifte seg på ny. Kan jeg kreve arven fra min avdøde mor? Vi har arvet en hytte sammen med flere andre. Hvordan gå fram for å lage en avtale for utgiftsfordeling, bruk osv? Vi trenger hjelp til å få satt opp et testament. Hvilke rettigheter har vi i et arveoppgjør? Hvordan kan vi best forsøke å unngå konflikter? Jeg har arvet et betydelig beløp etter mine foreldre. Kan jeg avslå arven til fordel for barna mine? Vi ønsker å tilgodese barna økonomisk. Bør vi vente til de blir myndige med å gi dem pengegaver? Ektefellen min har gått bort. Lønner det seg å sitte i uskifte med barna, eller gjennomføre skiftet nå? Har du spørsmål vedrørende advokatforsikring eller er det noe du trenger hjelp til? Ring mellom klokken og 16.30, eller send en e-post til Hva gjør jeg når PC, mobil eller ipad blir ødelagt og butikken ikke vil gi meg nytt produkt? Vi har kjøpt hvitevarer og inventar til huset. Hva gjør vi ved eventuell klage eller service? Bilen må på service. Hvordan sikre at det ikke blir dyrere enn det skal? Vi skal kjøpe båt og trenger hjelp til å sikre oss at alt det juridiske er i orden. Vi krangler med rørleggeren som aldri fullførte jobben han startet på. Vi trenger hjelp til klagehåndtering i forbindelse med mangler på campingvognen vi har kjøpt. Den nesten nye bilen vår har flere feil vi ikke fikk vite om. Advokatforsikring: Attraktiv medlemsfordel i LO Advokatforsikring gjør advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Dette er en forsikring alle kan tegne, men LO-medlemmer får vesentlig lavere pris enn personer utenfor LO. Individuell avtale gjennom LOfavør (120,- / mnd eller 1.440,- / år) Gjennom LOfavør tilbys en avtale om individuell tilslutning til sterkt redusert pris. Denne muligheten tilbys LO-medlemmer som ikke er med i en kollektiv avtale om advokatforsikring. Forsikringen bestilles på eller og gjelder fra måneden etter innmelding. Kollektive avtaler lønner seg I kollektive forsikringsavtaler som gjelder alle medlemmer, er prisen for forsikringen vesentlig lavere enn ved individuell tegning. Dette er fordi gjennomsnittlig bruk av forsikringen er langt høyere ved Kollektiv avtale for klubber og foreninger gjennom LOfavør (80,- / mnd eller 960,- / år) Klubber og foreninger i LO kan tegne kollektiv avtale gjennom LOfavør. Dette tilbudet er aktuelt for forbund som ikke har kollektiv avtale om advokatforsikring. Ved tegning av kollektiv avtale vil forsikringen gjelde for alle medlemmer, men med reservasjonsrett for alle eksisterende medlemmer ved inngåelsen av avtalen. Forsikringen bestilles av klubben/foreningen gjennom LOfavør. individuell tegning enn når hele grupper tilsluttes forsikringen samlet. Den gunstigste ordningen er forbeholdt LOforbund som inngår kollektiv avtale for alle sine medlemmer, men også klubber/foreninger i LO får en svært Kollektiv avtale for LO-forbund (53,- / mnd eller 636,- / år) LO-forbund kan inngå kollektiv avtale om advokatforsikring. I en kollektiv avtale vil forsikringen gjelde for alle forbundets medlemmer, men med reservasjonsrett for alle eksisterende medlemmer ved inngåelsen av avtalen. Forbundet inngår forsikringsavtalen direkte med HELP. rabattert pris når de tegner kollektiv avtale om advokat-forsikring. Ordinær pris: 209,- / mnd eller 2 508,- / år* 6 Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Advokatforsikring 7

5 Les mer på HELP Forsikring er et norsk forsikringsselskap som har spesialisert seg på å tilby advokatforsikring til privatpersoner i form av forsikring. Selskapet er størst i Norge på advokathjelp til privatpersoner og advokatene i HELP er spesialister på privatrett. An ARAG company Kundeservice: Postadresse: HELP Forsikring AS Postboks 1870 VIKA 0124 OSLO Besøksadresse: Holbergsgate Oslo

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

LOfavør Advokatforsikring

LOfavør Advokatforsikring LOfavør Advokatforsikring Trygghet i form av juridisk bistand for deg og familien din Kollektiv ordning for klubber og foreninger Et kollektivt løft for rettssikkerheten Mange tvister der LO-medlemmer

Detaljer

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Attraktiv medlemsfordel for LOmedlemmer

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Attraktiv medlemsfordel for LOmedlemmer leveres av Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Attraktiv medlemsfordel for LOmedlemmer Et kollektivt løft for rettssikkerheten Mange tvister der LOmedlemmer privat er parter, blir aldri

Detaljer

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT ADVOKATEN DIN PÅ TELEFON 22 99 99 99 MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATFORSIKRING SIKRER DEG IKKE BARE I TILFELLE JURIDISK KONFLIKT,

Detaljer

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Ny medlemsfordel i Norges Offisersforbund

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Ny medlemsfordel i Norges Offisersforbund Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Ny medlemsfordel i Norges Offisersforbund Et nytt kollektivt løft i din favør Hva er advokatforsikring?

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Ny medlemsfordel i Musikernes fellesorganisasjon

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Ny medlemsfordel i Musikernes fellesorganisasjon Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Ny medlemsfordel i Et nytt kollektivt løft i din favør Hva er advokatforsikring? Advokathjelp tilgjengelig

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale for grupper av LO-medlemmer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale for grupper av LO-medlemmer HELP Advokatforsikring Privat Forsikringsvilkår for kollektiv avtale for grupper av LO-medlemmer Vilkår av 1. januar 2016 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for LOfavør

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for LOfavør HELP Advokatforsikring Privat Forsikringsvilkår for LOfavør Vilkår av 1. januar 2016 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket av forsikringen... 3 1.2 Forsikringsperiode...

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Oktober. 2016 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller uførhet

Detaljer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund HELP Advokatforsikring Privat Forsikringsvilkår for kollektiv avtale gjennom LO-forbund Vilkår av 1. januar 2016 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket av forsikringen...

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

LOfavør Advokatforsikring. Forsikringsvilkår - kollektiv avtale for grupper av LO-medlemmer

LOfavør Advokatforsikring. Forsikringsvilkår - kollektiv avtale for grupper av LO-medlemmer LOfavør Advokatforsikring Forsikringsvilkår - kollektiv avtale for grupper av LO-medlemmer Vilkår av 1. januar 2017 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket av forsikringen...

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

LOfavør Advokatforsikring. Forsikringsvilkår - Individuell avtale

LOfavør Advokatforsikring. Forsikringsvilkår - Individuell avtale LOfavør Advokatforsikring Forsikringsvilkår - Individuell avtale Vilkår av 1. januar 2017 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket av forsikringen... 3 1.2 Forsikringsperiode...

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Advokatforsikring. for medlemmer av SAFE. Forsikringsbevis med vilkår. Gjelder fra 1.1.2014 Erstatter vilkår gjeldende fra 1.7.

Advokatforsikring. for medlemmer av SAFE. Forsikringsbevis med vilkår. Gjelder fra 1.1.2014 Erstatter vilkår gjeldende fra 1.7. Advokatforsikring for medlemmer av SAFE Forsikringsbevis med vilkår Gjelder fra 1.1.2014 Erstatter vilkår gjeldende fra 1.7.2013 Forsikringsbevis Forsikringstaker SAFE Forsikringsselskap AmTrust Law Ltd.

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

TRYGGHET. Min Advokat

TRYGGHET. Min Advokat TRYGGHET PRIVAT 1 MA Min Advokat 2 DIN EGEN ADVOKAT PRIVAT SOM MEDLEM I INDUSTRI ENERGI ER DET ENKELT Å FÅ GOD ADVOKATHJELP. MEDLEMSFORDELEN MIN ADVOKAT SIKRER DEG OG FAMILIEN DIN HJELP INNEN DE VIKTIGSTE

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no

du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no du taper ingenting på å bli trygg. www.industrienergi.no 2 innhold Side 3: Hvem er vi Side 5: ALT-området Side 7: Hvorfor bli medlem Side 9: Vi kan hjelpe deg Side 11: Medlemskap i LO Side 13: Solidaritet

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

DIN EGEN ADVOKAT PRIVAT

DIN EGEN ADVOKAT PRIVAT TRYGGHET PRIVAT 1 DIN EGEN ADVOKAT PRIVAT SOM MEDLEM I INDUSTRI ENERGI ER DET ENKELT Å FÅ GOD ADVOKATHJELP. MEDLEMSFORDELEN MIN ADVOKAT SIKRER DEG OG FAMILIEN DIN HJELP INNEN DE VIKTIGSTE RETTSOMRÅDENE

Detaljer

LOfavør Advokatforsikring hos HELP Forsikringsvilkår for individuelle avtaler Forsikringsvilkår av 1. januar Alminnelige vilkår...

LOfavør Advokatforsikring hos HELP Forsikringsvilkår for individuelle avtaler Forsikringsvilkår av 1. januar Alminnelige vilkår... LOfavør Advokatforsikring hos HELP Forsikringsvilkår for individuelle avtaler Forsikringsvilkår av 1. januar 2018 Innholdsfortegnelse 1. Alminnelige vilkår... 2 1.1 Hvem er dekket av forsikringen... 2

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår

HELP Advokatforsikring Privat. Forsikringsvilkår HELP Advokatforsikring Privat Forsikringsvilkår Vilkår av 1. januar 2017 1. ALMINNELIGE VILKÅR INNHOLD 1. Alminnelige vilkår... 3 1.1 Hvem som er dekket av forsikringen... 3 1.2 Forsikringsperiode... 3

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

8. Mars Hvordan sikre deg selv?

8. Mars Hvordan sikre deg selv? 8. Mars 2017 Hvordan sikre deg selv? Agenda Samlivsbrudd Sykdom Uførhet Alderdom Død Samboerkontrakt / ektepakt Testament Forsikring Pensjon 1 Et bilde som symboliserer samlivsbrudd Samlivsbrudd 2 Samboere

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

HELP ID-tyveriforsikring. Forsikringsvilkår

HELP ID-tyveriforsikring. Forsikringsvilkår HELP ID-tyveriforsikring Forsikringsvilkår Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD 1. Hvem er omfattet av forsikringen... 4 2. Hva dekkes av forsikringen... 4 2.1 Hjelp til å forebygge identitetstyveri... 4 2.2

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US AD V OKA T F I RMAE T DA NOR} US Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 31 august 2014 NOU 2014:1, Ny arvelov l tilknytning til forslaget til ny arvelov, vil vi gjerne få

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

HELP ID-tyveriforsikring

HELP ID-tyveriforsikring HELP ID-tyveriforsikring Individuell avtale for kredittkortkunder av Santander Forsikringsvilkår av 1. januar 2018 1. Hvem er omfattet av forsikringen 2 2. Hva dekkes av forsikringen 2 2.1 Dekningsområder

Detaljer

Medlemstelefonen Ny telefonstruktur

Medlemstelefonen Ny telefonstruktur Medlemstelefonen 815 32 600 Ny telefonstruktur Bakgrunn for endring Fra og med mandag 6. juni vil medlemstelefonen komme i en ny versjon. Endringene skal gjøre det enklere for medlemmene å taste seg til

Detaljer

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN MIN FREMTID - AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN Dere er mellom 23 og 27 år. Dere skal nå etablere dere i et hus, rekkehus eller i en leilighet. I denne delen av prosjektet skal dere ha en oversikt

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden Testamentariske gaver På vei mot fremtiden Kjære leser I Norge finnes det i dag ca. 5000 mennesker som mangler en eller flere kroppsdeler som følge av dysmeli (medfødt), sykdom eller ulykke. Mange lever

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen!

Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen! båt Usikker på båtforsikring? Vi loser deg unna skjær i sjøen! Vi kan det vi gjør og gjør det vi kan Norwegian Broker er Norges ledende megler innen fritidsbåtforsikring. Båtforsikring kan være et uoversiktlig

Detaljer

TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere.

TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere. TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere. INNHOLD: Hva er Boligkjøperforsikring? Eksempler på løste saker HELP Forsikring Hva betyr Boligkjøperforsikring

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer

Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer Legeforeningens juridiske tilbud til medlemmer Sjefadvokat Frode Solberg Avdeling for jus og arbeidsliv Modul 2, Soria Moria, 11. mai 2017 Rettsliggjøring Samfunnet reguleres i økende grad av rettsregler

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring

HELP Boligkjøperforsikring An ARAG company HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing?

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 17. juni 2011 kl. 09.00-13.00 Oppgaven består av 5 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

å vite om husleieloven: Vi er uenige hvem kan hjelpe?

å vite om husleieloven: Vi er uenige hvem kan hjelpe? 13 Nyttig å vite om husleieloven: Vi er uenige hvem kan hjelpe? Disse kan HJELPE & Hvor kan jeg ta kontakt for å få råd og veiledning? Forbrukerrådet 815 58 200 (0,39 kr pr. min) www.forbrukerportalen.no

Detaljer

Ektefelle med særgjeld styr unna!

Ektefelle med særgjeld styr unna! Pressemelding fra Webjuristene: Ektefelle med særgjeld styr unna! Dersom din ektemann har 500 000 kr i personlig gjeld ved skilsmissen, får han beholde 500 000 kr av felleseiet på grunn av gjelden, uten

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga Personforsikringer Å bli ufør er en strek i regninga LOfavør personforsikringer brosjyre A5.indd 1 15.09.11 10.31 Økonomisk trygghet når det virkelig gjelder Mange kan få seg en ubehagelig overraskelse

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Jeg baserer min juridiske veiledning på de dokumenter og opplysninger som jeg får fra deg, eventuelt den dokumentasjon som jeg selv innhenter.

Jeg baserer min juridiske veiledning på de dokumenter og opplysninger som jeg får fra deg, eventuelt den dokumentasjon som jeg selv innhenter. Habilitet I enkelte saker kan det oppstå problemer med habilitet mellom advokater. Jeg ber deg derfor gi beskjed straks dersom du er kjent med forhold som kan medføre at jeg ikke kan representere deg.

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør

Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør Advokater spesialister i skilsmisseoppgjør Publisert 2013-09-16 22:26 Skilsmisseadvokatene på Tjuvholmen. Advokater som bistår ved skilsmisseoppgjør over hele landet! Kontakt skilsmisseadvokat hos oss

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Fikk gårdsarv av pasient lege fikk kraftig advarsel

Fikk gårdsarv av pasient lege fikk kraftig advarsel Fikk gårdsarv av pasient lege fikk kraftig advarsel tv2.no/a/3885721 STRIDENS KJERNE: Dette gårdsbruket i Høydalsmo i Telemark skulle legen og kona arve ifølge pasientens testament. Ofte Uppigard er en

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer