Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Attraktiv medlemsfordel for LOmedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Attraktiv medlemsfordel for LOmedlemmer"

Transkript

1 Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Attraktiv medlemsfordel for LOmedlemmer

2 Et kollektivt løft for rettssikkerheten Hva er advokatforsikring? Advokathjelp tilgjengelig for alle, til en pris man har råd til. Advokatforsikring sikrer deg rask og profesjonell advokathjelp når du trenger det, enten du har behov for gode råd, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien. Med advokatforsikring får du: Mange tvister der LOmedlemmer privat er parter, blir aldri løst fordi man frykter høye advokatregninger. Dette gjelder også saker hvor risikoen for å tape er svært liten. Derfor blir mange saker liggende uavklart, ikke fordi saken er dårlig, men fordi det blir for dyrt. Dette speiler en utvikling hvor det i større og større grad er lommeboka som bestemmer om saker kan løses ved hjelp av advokat og om nødvendig prøves for domstolene. Dette skaper ulikhet for loven og er noe av bakgrunnen for at HELP Forsikring har lansert advokatforsikring. Forsikringen gir nettopp trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Advokatforsikring dekker de viktigste privatrettslige områdene, som familie, arv, kjøpsrett og nabotvister. Forsikringen omfatter hjelp med testament, samboeravtale og ektepakt. Man får også bistand i forbindelse med samlivsbrudd og skifteoppgjør, og ved spørsmål om samvær og fast bosted for barn, med mer. Flere LO-forbund har allerede inngått kollektiv avtale om advokatforsikring for sine medlemmer. I tillegg til slike forbundsavtaler kan forsikringen tegnes kollektivt av klubber/foreninger i LO eller individuelt gjennom LOfavør. Denne brosjyren gir informasjon om hva som dekkes av ordningen, eksempler på saker og kostnadene for hvert enkelt medlem. > Advokatbistand innen: > Kjøpsrett (varer og tjenester) > Familierett > Identitetstyveri > Arverett > Fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig) > Førerkortbeslag i trafikksaker utenom arbeidsforhold > 15 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år > Dekning av juridiske utgifter inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet > Dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader > Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter > Advokathjelp både i Norge og Sverige* Forsikringen gjelder for husstanden; det vil si medlemmer, medlemmers ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen. Se forsikringsvilkårene for nærmere detaljer om omfang og begrensninger i forsikringsdekningen. *HELP Forsikrings Stockholmskontor åpnet dørene 1. mai Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Advokatforsikring 3

3 se. - Kilde: Nordnet Fornøyde LO-medlemmer i media Hva brukes forsikringen til? Medlemmene i LO-forbundene Industri Energi, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Sjømannsforbund, Postkom, Norsk Lokomotivmannsforbund, Skolenes Landsforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund har allerede advokatforsikring inkludert i medlemskapet sitt. Vant arvestrid med advokatforsikring -Uten advokatforsikring ville jeg blitt totalt overkjørt i striden jeg ble kastet inn i. Høyst sannsynlig ville jeg også ha sittet igjen med en uoverkommelig regning, hvis jeg ikke hadde hatt fri advokathjelp. Jeg anslår advokatutgiftene til ca kroner. - Frode Thoresen, LO-medlem Advokathjelp til samboerkontrakt Hadde jeg ikke hatt advokatforsikring, ville kostnaden med å sette opp nødvendige avtaler måttet vente noen år. Jeg sparte nok ca 8000 kroner på å sette opp samboerkontrakt og testamente gjennom advokatforsikringen min. - Susanne Bring, LO-medlem Sparte kroner Jeg tviler på at jeg hadde kontaktet advokat dersom jeg ikke hadde hatt advokatforsikring. Jeg fikk en regning på kroner for bilreparasjon, selv om jeg hadde bruktbilgaranti. Advokathjelpen jeg har inkludert i medlemskapet mitt, førte til at jeg slapp å betale. Men det beste er egentlig å vite at man har tilgang til hjelp dersom det skulle dukke opp en situasjon hvor man trenger det. - Bård-Inge Brøndbo, LO-medlem 6 ØKONOMI PENGENE DINE Mandag 9. mai 2011 Forsikringen gir henne C Flere LO-forbund tilbyr sine medlemmer advokatforsikring Advokater er dyre. Derfor tilbyr nå LO alle sine medlemmer privat advokatforsikring. WENCHE GERHARDSEN SIGNE DONS (foto) LO-forsikring. Bring er for- Forsikringen dekker advokathjelp innen familie- og arverett, forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, fast eiendoms rettsforhold (som nabokonflikter) Susanne Bring trengte advokat da hun kjøpte leilighet sammen og id-tyveri. med samboeren. Ikke fordi de Man betaler ingen timepris var blitt uvenner, eller fordi noe i tillegg til forsikringspremien, inntil en gitt beløpsgren- var galt. De ville bare være føre var. se eller et gitt antall timer. Kjæresten min har barn fra Dekker også motpartens før, så vi fant ut at vi burde ha en omkostninger hvis du taper samboerkontrakt og et testamente, slik at alt blir riktig der- rettssaken. som en av oss skulle dø, forteller Forebyggende rådgivning Bring. kan også bli dekket inntil et Det koster fort noen tusenlapper å få en advokat til å sette opp gitt antall timer. slike dokumenter. For Bring ble det adskillige billigere. sikret med en såkalt advokatforsikring, som gir rett til begrenset høyest og lavest inntekt bru- Høy og lav inntekt. De med bruk av advokattjenester til en ker advokat. I begge grupper har nær 30 % av de spur- gitt premie. LO har nylig innført advokatforsikring som medlemmene kan bruke privat. årene. te brukt advokat de siste tre Forsikringen dekker advokathjelp innen familie- og arverett, Arveoppgjør. Eldre bruker forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, rettsforhold advokat mer enn yngre, og arveoppgjør er den vanligste grunnen til å gå til advo- knyttet til fast eiendom og id-tyverikat. Noen LO forbund har prøvd Lurer på det. 1 av 7 husholdninger har vurdert å gå ordningen en stund allerede. Industri Energi, som Susanne til advokat de siste tre år, Bring er medlem av, innførte advokatforsikring kollektivt høstigste årsaken er frykten for uten å gjøre det. Den vikten advokatregningen. Bring hadde derfor advokatforsikring gjennom medlems- mener at prisen på advokat- Pris viktigst. 9 av 10 spurte kontingenten da hun begynte å tjenester er for høy. Gjennomsnittet av de spurte tror tenke på å sette opp kontrakt og testamente. at en advokat tar seg betalt Hadde jeg ikke hatt det, ville 1125 kroner pr. time. nok den kostnaden ha måttet Avstand. Undersøkelsen viser også at mange er i tvil vente et par år, tror hun. om de «har en sak» eller ikke, og derfor unnlater å søke hjelp, fremfor å kontakte undersøkelse foretatt blant LOmedlemmer som allerede har advokat for å få dette avklart. prøvd forsikringsordningen, sier en av tre at de ikke ville ha gått til advokat hvis de ikke hadde hatt forsikringen. Grunnen er at advokater er for dyre. Mye tyder på at forsikringen vil bli flittig brukt i andre LOforbund også. I en undersøkelse kroner for inntil en halv time. Timeprisen forøvrig varierer mye, foretatt av Opinion på oppdrag av Help forsikring, ble tusen privatpersoner spurt om sitt forvatkunder, ifølge advokatforen- fra 1000 til 3750 kroner for prihold til advokater. ingens siste bransjeundersøkel- Man kan også sende inn spørsmål til advokatforeningens adfeller/samboere som tilsammen kroner årlig, eller ekte- Ifølge undersøkelsen har en av seks norske husholdninger benyttet seg av advokat de siste tre det å få hjelp av advokat når katenhjelperdeg.no. ner. Staten dekker da kostnader Hvor mye billigere blir vokater på nettsiden tjener mindre enn kro- årene. man er forsikret? ved advokatbistand i saker som En av syv husholdninger har Hvis du sammenligner 110 er spesielt viktige for folks velferd. vurdert å bruke advokattjenester uten faktisk å gjøre det. Fryk- pris for advokatforsikring, med Når man tror man trenger advo- få inntil en halv times gratis Det finnes kommunale tilbud kroner i måneden, som er LOs katvakten kan man møte opp og ten for advokatregningen er det en gjennomsnittlig timepris på kat, er det først og fremst lurt å hjelp på alle alminnelige rettsområder. Tilbudet finnes over te kommune kan opplyse om. om fri rettshjelp som den enkel- største hinderet kroner, skal det ikke mange finne ut om det er noe poeng i å advokattimer til før du sparer ta saken videre. Her er det flere hele landet. Deter de lokale kretsene av advokatforeningen som mye penger. Saker om fast eiendom, for eksempel, er ofte veldig står bak tilbudet. Bergen, Trondheim og Tromsø muligheter for gratis hjelp. ner at prisen på advokattjenester er svært eller ganske dyr. tidkrevende arbeid. Typisk er saker om fast bosted og samvær, ter svarer på innledende spørsrangeres og hvor mange advokasjoner drevetav jusstudenter. De Hvor ofte advokatvaktene ar- finnes det rettshjelpsorganisa- Seks av ti kvier seg for å kontakte advokat fordi de tror at advokater tar betalt fra første sekund. Da er det ikke uvanlig med advo- nettstedet ere fra sted til sted. Vanligvis er I Oslo finnes det i tillegg egen hvor flere rettsrunder er vanlig. mål helt gratis. Et eksempel er ter som er tilgjengelige, vil vari- gir gratis hjelp. Det gjør de ofte også. En førstegangskonsultasjon hos advo- kroner, forklarer Dag Are Børre- spørsmål og få gratis råd om nenhver uke. kvinner, som er drevet av stukatkostnader opp mot no, der man kan sende inn det vakt to timer i uken, eller an- gratis, juridisk rådgivning for katene som er med i Den Norske sen, advokat i HELP forsikring, hvordan man bør gå frem før en Ordningen er rettet mot enslige som tjener mindre denter i organisasjonen JURK. Advokatforening, ligger på 625 som står bak LO-forsikringen. sak blir en sak. enn Flere bruker advokat. I en Dyrt. Hele ni av ti spurte me- Advokatforsikring Hva tror vi om dem? Kilde: Opinions undersøkelse om advokattjenester Susanne Bring brukte advokatforsikring til å sette opp samboerkontrakt og testamente. Det har hun regnet ut at hun sparte ca kroner på. Det finnes mange tilbud om gratis advokathjelp Det finnes alternativer for å få ned advokatregningen, også uten advokatforsikring. Få gratis svar. Noen advoka- Møt opp på vakten. På advo- JOBB SØNDAG 19. juni 2011 Uke 24 Nr årgang Gull å være medlem Frode Thoresen ble kastet inn i en komplisert arvestrid. Nå takker han advokatforsikringen til sin fagforening, IndustriEnergi, for at han kom ut av det med både økonomi og helse i behold. Medlemsfordelene for fagorganiserte kan være gull verd. IKT-sjef Strategi - Gevinstrealisering - Finans Studentene hjelper. I Oslo, I dag flere enn 80 ledige stillinger FOTO: OLE MAGNUS RAPP Side 2, 3 og 4 Finanstilsynet skal de nærmeste årene gjennomføre flere utviklingsprosjekter innen IKT-området. Som IKT-sjef vil du lede og koordinere arbeidet i IKT-seksjonen slik at systemene, forvaltningen og driften understøtter virksomheten på en optimal og effektiv måte. Seksjonen består av 15 ansatte, samt innleide konsulenter. Sentrale arbeidsoppgaver vil også være gevinstrealisering, ferdigstille ny IKT-strategi, sikkerhetsrutiner, forhandlinger, anskaffelser, oppfølging av underleverandører og intern rådgivning. Deltakelse i internasjonalt samarbeid. Vi søker kandidat med minimum 5-10 års relevant erfaring fra IKT-driftsmiljø. Rett kandidat har evne til å sette IKT i en strategisk sammenheng, samtidig som man har en operativ forståelse. Erfaring fra ledelse/prosjektledelseoghøyere IKT-faglig utdanning er et krav. For mer informasjon om stillingen, kontakt Are K. Skeie på eller Janine Paulshus på hos BackerSkeie AS. Søknad sendes snarest via Mer om virksomheten: Mer om stillingen: Finanstilsynet har som oppgave å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Finanstilsynet har også ansvar for å følge opp at noterte foretaks finansielle rapportering er i samsvar med de internasjonaleregnskapsstandardene (IFRS) og for kontroll og godkjennelseavprospekter for omsettelige verdipapirer. Finanstilsynet har om lag 270 ansatte, og vi holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. «4 JOBB Søndag 19. juni 2011 Fortsetter fra forrige side Vant arvestrid med forsikring C Koster 50 kroner måneden Han bevarte både økonomi og helse i en vanskelig arvestrid, takket være en god forsikringsordning gjennom sin egen fagforening, IndustriEnergi. OLE MAGNUS RAPP (tekst og foto) Sørreisa Nærmest ved en tilfeldighet krysset Frode Thoresen av på «advokathjelp», da han fikk tilsendt et skjema fra sin fagforskrevet bak ryggen på andre, og operatør ved smelteverket i flyttet raskt, papirer ble under- saker, sier Thoresen, som er ening IndustriEnergi, med det hele floket seg raskt til. Finnfjord. Og han tilføyer: oversikt over hvilke medlemsfordeler foreningen tilbyr. der skifteoppgjøret ble Thore- saken til en jurist. Så døde bestemoren, og un- Det var en lettelse å overlate Krysset koster ham 50 kroner sen og hans søster saksøkt, med i måneden, en utgift han i dag krav om at bestemors testamente var ugyldig. rett var nok. Thoresen og søs- er mer enn glad for å ha pådratt seg. teren vant på alle punkter. Uten det ville jeg blitt totalt Motparten ble dømt til å betale tilbake store pengesum- overkjørt i striden jeg ble kastet å møte alene i retten og forklare inn i. Høyst sannsynlig ville jeg at jeg ivaretok viljen til både bestemor og mor, som begge er ke til dødsboet og betale saksmer, overføre en eiendom tilba- også ha sittet igjen med en uoverkommelig regning, hvis døde. omkostninger. jeg ikke hadde hatt fri advokathjelp, sier han og anslår advo- aldri hadde satt sin fot i en advokat noe helt nytt. Help For- Det forteller 38-åringen, som For meg var møtet med en katutgiftene til ca kroner. med en advokat. Jus og egne vært til uvurderlig hjelp, på fle- rettssal, langt mindre snakket sikring og deres advokat har rettigheter hadde han også lite re måter. Senest i går, fire måneder etter at dommen falt, ringte peiling på. bygget en arvestrid seg opp i familien. Bestemoren, som Tho- jeg ikke førte saken selv. Det var høre hvordan det går. Det betyr I ettertid er jeg glad for at advokaten for å småprate og resen vokste opp hos, hadde tilgodesett ham og et annet bar- som hjalp meg med å kontakte psykisk belastning, sier Frode min lokale fagforeningsleder mye, for saken har også vært en nebarn i sitt testamente, noe vårt forsikringsselskap. Og det Thoresen. andre familiemedlemmer bestred. Store pengesummer ble sent av advokatutgiftene i viste seg at de dekker 100 pro- slike Hard arvestrid. I fjor høst advokathjelp Mandag 9. mai 2011 PENGENE DINE ØKONOMI 7 C Dekker bistand innen de vanligste feltene Sparerne holder pusten Uro i Midtøsten og Nord- Afrika, naturkatastrofe i Japan og økende bekymring for gjeldskrise i Europa har fått norske småsparerne til å holde pusten. ESPEN BRYNSRUD Dette er advokatforsikringen Ca medlemmer har tegnet advokatforsikring i Help gjennom sin fagforening, Forsikringen dekker advokatutgifter ved familierett, arverett, kjøpsrett og fast eiendom, også hvis du taper saken. Familierett, spesielt barneforedling ved skilsmisse, utgjør de fleste sakene, deretter arverett. Når saken kommer for retten er egenandelen 3000 kroner, noe fagforeningen betaler. Advokatforsikring koster ca. 50 kroner i måneden. Betales sammen med fagforeningskontingenten. Alene. Min første tanke var General Manager Himal Power Ltd. SN Power, owned by Statkraft and Norfund, is a fast-growing renewable energy company with hydropower projects in Asia, Latin America and Africa. We invest on commercial terms and are committed to social and environmental sustainability throughout our business. Mest populære nå ge av uro i Midtøsten, Nord-Afrika, naturkatastrofen i Japan og økt frykt for gjeldskrisen i Europa, konstaterer daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge. Svenske sparere: Skagen Global, Skagen Kontiki og Lannebo Småbolag. hadde en avventende holdning Norske sparere: Holberg til aksjemarkedet i store deler av Norge, WarrenWicklund 2010, men risikoviljen og eksponering mot aksjemarkedet økte De norske investorene har økt Norge og Holberg Norden. sin spareportefølje i verdi i første kvartal. Det samme har svens- Kontiki, Sydinvest Brik mer stille i båten igjen. Danske sparere: Skagen mot slutten av året. Nå sitter de kene, mens finnene og danskene og Jyske Invest Kina. Vi ser hverken at de private har sett sine porteføljer falle i Finske sparere: Templeton investorene rømmer eller strømmer til aksjemarkedet, men opp- verdi i første kvartal, viser det Asian Growth, Skagen nordiske sparebarometeret fra Global og Evli Euro Lividi B. rettholder sin langsiktige sparing, sier Skar. Nordnet Bank. En del av økningen i verdi skyldes at de private sparerne i Nor- å bekymre seg for har ikke bør- Til tross for at dethar værtmye den har fylt på rundt 5 milliarder sen svingt ekstremt mye i år, og friske kroner på sine Nordnetkontoer i første kvartal. Men for- særlig. Etter en veldig positiv år relativt flat eller noe positiv de nordiske børsene har hittil i delingen mellom aksje- og renteeksponering har ikke endret seg siktig i februar og mars som inngang i januar, ble de mer for- utvikling. føl- Avventende. Norske sparere Privatskole like dyrt som barnehage Foreløpig er det lite som tilsier at de faglige resultatene blir bedre av å velge privat, sier ekspert. Hva koster det å sende et barn på privatskole? Støttesystemet for privatskoler er bygget opp slik at det ikke skal bli skjev sosial rekruttering av barn fra velstående familier, og de frittstående skolene får derfor en stor andel Hvem: Jon Lauglo statsstøtte. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) forskningsinstitutt, Universitetet Hva: Professor ved Pedagogisk koster det for en elev rundt i Oslo kroner i året, Tema: Frittstående skoler med noen forskjeller mellom skolene. I praksis betyr det at Hvorfor er privatskoler frittstående skole koster omtrent like mye som å ha et barn tema? et så politisk kontroversielt i barnehage. Tanken om privatskoler Hvilke foreldre er det strider mot de rådende oppfatninger om enhetsskolen, og som sender sine barn på privatskole? mot at offentlige myndigheter Det er liten forskjell i gjennomsnittsinntekt mellom for- direkte. Samtidig er det så stor skal kunne styre utviklingen eldre som sender sine barn på sosial segregering på boligmarkedet, særlig i de store bye- privatskole, og foreldre som sender sine barn på offentlig ne, at den offentlige skolen i liten grad lykkes med å utjevne skole. Men foreldrene som har barn i de frittstående skolene, slike forskjeller mellom skoler. har lengre utdanning. Litt tabloid sagt er det de underbetalte debatten om privat drift har Det som er interessant, er at akademikerne som oftere enn vært konsentrert om grunnskolen og videregående skoler. andre velger frittstående skoler for sine barn. Det er også interessant å merke seg at barn samme spørsmål med noen Politisk har en aldri stilt de av innvandrerfamilier har kraft om barnehager, og den vært overrepresentert i privatstatistikken i grunnskolen. Utset alle krefter, også private ut- rødgrønne regjeringen har satdanningsambisjonen i innvandrerfamilier er ofte høy, og plass til alle. byggere, for å få barnehage- barnas skolegang kan fremstå Hva er situasjonen i som en del av hele familiens sosiale mobilitetsprosjekt. ligne oss med? andre land vi kan sammen- Blir barna faglig flinkere av å gå på privatskole? med relevante erfaringer; Her er det særlig tre land Det har så langt vært lite Danmark, Sverige og Nederland. I alle disse land er privat- forskning som tyder på at barna gjør det bedre rent faglig på skolene finansiert av det offentlige, og foreldrene betaler privatskole enn de samme barna ville gjort på offentlige skoler, målt gjennom eksempelvis ger. Nederland har lange tradi- lite eller ingenting i skolepen- nasjonale prøver. Unntaket synes i Norge å være at elever på ca. 75 prosent av alle elever i sjoner for privat utdanning, og protestantiske privatskoler grunnskolen går på privat skole. Sverige har åpnet for en fle- oppnår noe høyere faglige resultater i snitt enn barn med re privatskoler de siste årene, tilsvarende foreldrebakgrunn og institusjonene har fått ta ut på offentlige skoler. utbytte av driften. «Flinkeog engasjerte professorer» Arun Vohra Direktør forretningsutvikling FINN.no AS Executive MBA i økonomisk styring og ledelse Full seier. En dag i Senja ting- Exciting opportunity in renewable energy HimalPowerLtd.(HPL)ownsandoperatesthe60MW/350GWhKhimti1hydropowerplantinNepal. HPL is owned by SN Power with BKK (Norway) and Butwal Co. (Nepal) as minority partners. The General Manager is responsible for safe, efficient and reliable operation of the Comapany s asset, and its P&L. The job involves strategic and operational planning and execution, high-level relationshipmanagementwithkeystakeholders,andreportingtotheboardonaregularbasis. Expatriation to Nepal for 3 years with attractive premiums and allowances as part of the assignment package. See for full details. Frode Thoresen (38) fra Sørreisa ble kastet inn i en komplisert arvestrid, og takker advokatforsikringen han har gjennom sin fagforening for han kom greit ut av det. LO lokker med favører Kollektiv hjemforsikring uten en øvre beløpsgrense og en egenandel på 3000 kroner er det beste tilbudet innen LOfavør, som trolig er den største fordelspakken i norsk arbeidsliv. LOhar brukt tyngden i sin store medlemsmasse, med over medlemmer, til å skaffe medlemmene fordeler. Den viktigste sparringpartneren er SpareBank1-gruppen. Et grunnleggende mål for oss er å gi LO-medlemmene en så stor grad av trygghet i hverdagen som mulig, sier Kristian- Den kollektive hjemforsikringen tror vi er den beste i markedet, sier LOs nestleder Gerd Den ordinære egenandelen på sen. Kristiansen. Hun følger opp 3000 kroner i hjemforsikringen innholdet i den store LOfavørpakken og gjenspeiler dermed ordninger, mener LO-ledelsen, er lav sammenlignet med andre at toppen av landets største arbeidstagerorganisasjon legger gressen i 2009 i ryggen når LO- som har et vedtak fra LO-kon- adskillig vekt på dette medlemstilbudetfavør stadig utvides. grammet skal ikke bare dreie seg om gunstige priser, men også gi medlemmene produkter og tjenester av god kvalitet, ta hensyn til miljøet og være i samsvar med fagbevegelsens etiske grunnholdninger. Den politiske ledelsen avgjør hvilke bransjer og fordeler som skal være med i Norges største pakke med medlemsfordeler. Miljø og etikk. Fordelspro- Med i LOfavør Utvalg av leverandører: Choice- og Rica-hotellene Eiendomsmegler 1 EnterCard kredittkort) LO Favør Feriereiser Gyldendal (gratis frakt på trykte bøker), Hertz (leiebil) HELP (advokatforsikring), NorgesEnergi (strøm), SpareBank1 Telenor 43% Familie 9% Annet 43% Familie Fornøyde medlemmer HELP Forsikring måler tilfredsheten hos alle kunder med avsluttet sak. Selskapets mål er å ha de mest fornøyde kundene i forsikringsbransjen. Blant LO-medlemmene med advokatforsikring, svarer over 93 % at de vil anbefale ordningen til andre. 21% 6% 18% Eiendom 19% 19% Ektepakt Samboerkontrakt Barnefordeling 18% Arv 12% Kjøp 35% Annet Skilsmisse/ separasjon Sitater fra kunder med avsluttet sak: En forsikring som gjør det enkelt å kunne få hjelp av advokat. En mulighet for vanlige folk til å få hjelp hvis en trenger det til en billig penge Statistikk etter ca saker* viser at familiesaker dominerer. I tillegg til familiesaker, er det arvesaker og ulike eiendomsrelaterte saker der behovet er størst. Forsikringen dekker både forebyggende advokathjelp og bistand ved konflikt. Statistikken viser at behovet for advokathjelp i familierett er jevnt fordelt på forebyggende tiltak og konfliktløsing. *Statistikk utarbeidet etter ca saker for LO-medlemmer med Advokatforsikring. Diagrammet viser advokat bistand som er benyttet innen hvert område. En mulighet for vanlige folk til å få hjelp hvis en trenger det, til en billig penge 4 Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Advokatforsikring 5

4 Fordeler gjennom hele livet Priser og innmelding Prioriteringene og behovene våre forandrer seg stadig. Tjenestene som advokatforsikringen dekker er derfor tilpasset de aller fleste juridiske hendelser man kan oppleve som privatperson, uansett alder og livssituasjon. Enten du er yrkesaktiv eller pensjonert, vil du ha stor nytte av forsikringen. I oversikten under finner du typiske eksempler på situasjoner hvor det vil lønne seg å ha en advokat til rådighet. Store eller små problemer vi hjelper! Familie Hjem Arv Forbrukerkjøp 20-årene 30-årene 40-årene 50-årene 60 + Vi flytter sammen og trenger å få satt opp en samboeravtale. Vi har giftet oss og trenger hjelp til å sette opp en ektepakt. Hvordan ordner vi det økonomiske dersom vi bestemmer oss for å skille lag? Vi har spørsmål om særeie, testament og særkullsbarn/felles barn. Jeg trenger råd og hjelp ift avtale om samvær med barn og barnefordeling. Vi selger huset og flytter i en mindre leilighet. Vi ønsker å gi noe av overskuddet i gave til barnebarna. Hvordan ordner vi det ift resten av arven? Vi ønsker å overføre hytta til våre tre barn. Hvordan går vi frem? Kontakt oss! Jeg trenger hjelp med leieavtale på bolig og kvalitetssjekk av denne. Vi ønsker å leie ut sokkelleiligheten. Hvordan går vi frem? Hva gjør vi dersom leietageren ikke betaler leie? Vi skal pusse opp badet og ønsker å sette opp en avtale med håndverkerne. Vi har en krangel med naboen om tomtegrenser, og trenger hjelp til å løse saken. Vi ønsker å bygge garasje på eiendommen vår, men får ikke tillatelse fra kommunen. Kan vi klage? Vi står foran omfattende oppussing av hele huset. Hvordan sikrer vi oss at håndverkerne gjør jobben skikkelig? Kan vi holde tilbake penger dersom jobben ikke blir gjort i tide eller er mangelfullt utført? Ett av barna ønsker å overta huset vårt. Hvordan sikrer vi at de andre barna også får det de har krav på? Kan foreldrene mine gi bort den kommende arven min til Røde Kors? Faren min sitter i uskiftet bo, og skal nå gifte seg på ny. Kan jeg kreve arven fra min avdøde mor? Vi har arvet en hytte sammen med flere andre. Hvordan gå fram for å lage en avtale for utgiftsfordeling, bruk osv? Vi trenger hjelp til å få satt opp et testament. Hvilke rettigheter har vi i et arveoppgjør? Hvordan kan vi best forsøke å unngå konflikter? Jeg har arvet et betydelig beløp etter mine foreldre. Kan jeg avslå arven til fordel for barna mine? Vi ønsker å tilgodese barna økonomisk. Bør vi vente til de blir myndige med å gi dem pengegaver? Ektefellen min har gått bort. Lønner det seg å sitte i uskifte med barna, eller gjennomføre skiftet nå? Har du spørsmål vedrørende advokatforsikring eller er det noe du trenger hjelp til? Ring mellom klokken og 16.30, eller send en e-post til Hva gjør jeg når PC, mobil eller ipad blir ødelagt og butikken ikke vil gi meg nytt produkt? Vi har kjøpt hvitevarer og inventar til huset. Hva gjør vi ved eventuell klage eller service? Bilen må på service. Hvordan sikre at det ikke blir dyrere enn det skal? Vi skal kjøpe båt og trenger hjelp til å sikre oss at alt det juridiske er i orden. Vi krangler med rørleggeren som aldri fullførte jobben han startet på. Vi trenger hjelp til klagehåndtering i forbindelse med mangler på campingvognen vi har kjøpt. Den nesten nye bilen vår har flere feil vi ikke fikk vite om. Advokatforsikring: Attraktiv medlemsfordel i LO Advokatforsikring gjør advokattjenester tilgjengelig for folk flest. Dette er en forsikring alle kan tegne, men LO-medlemmer får vesentlig lavere pris enn personer utenfor LO. Individuell avtale gjennom LOfavør (120,- / mnd eller 1.440,- / år) Gjennom LOfavør tilbys en avtale om individuell tilslutning til sterkt redusert pris. Denne muligheten tilbys LO-medlemmer som ikke er med i en kollektiv avtale om advokatforsikring. Forsikringen bestilles på eller og gjelder fra måneden etter innmelding. Kollektive avtaler lønner seg I kollektive forsikringsavtaler som gjelder alle medlemmer, er prisen for forsikringen vesentlig lavere enn ved individuell tegning. Dette er fordi gjennomsnittlig bruk av forsikringen er langt høyere ved Kollektiv avtale for klubber og foreninger gjennom LOfavør (80,- / mnd eller 960,- / år) Klubber og foreninger i LO kan tegne kollektiv avtale gjennom LOfavør. Dette tilbudet er aktuelt for forbund som ikke har kollektiv avtale om advokatforsikring. Ved tegning av kollektiv avtale vil forsikringen gjelde for alle medlemmer, men med reservasjonsrett for alle eksisterende medlemmer ved inngåelsen av avtalen. Forsikringen bestilles av klubben/foreningen gjennom LOfavør. individuell tegning enn når hele grupper tilsluttes forsikringen samlet. Den gunstigste ordningen er forbeholdt LOforbund som inngår kollektiv avtale for alle sine medlemmer, men også klubber/foreninger i LO får en svært Kollektiv avtale for LO-forbund (53,- / mnd eller 636,- / år) LO-forbund kan inngå kollektiv avtale om advokatforsikring. I en kollektiv avtale vil forsikringen gjelde for alle forbundets medlemmer, men med reservasjonsrett for alle eksisterende medlemmer ved inngåelsen av avtalen. Forbundet inngår forsikringsavtalen direkte med HELP. rabattert pris når de tegner kollektiv avtale om advokat-forsikring. Ordinær pris: 209,- / mnd eller 2 508,- / år* 6 Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Advokatforsikring 7

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Ny medlemsfordel i Norges Offisersforbund

Advokatforsikring leveres av. Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Ny medlemsfordel i Norges Offisersforbund Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie Ny medlemsfordel i Norges Offisersforbund Et nytt kollektivt løft i din favør Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Advokatforsikring leveres av

Advokatforsikring. Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie. Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring leveres av Advokatforsikring Trygghet og juridisk bistand for deg og din familie y medlemsfordel i orsk engsels- og riomsorgsforbund ORSK EGSELS- OG RIOMSORGS ORBUD Et nytt kollektivt

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet har i dag ca 32.000 medlemmer i mange forskjellige

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2013 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Dine medlems- fordeler 2013

Dine medlems- fordeler 2013 Dine medlemsfordeler 2013 LOfavør - fordelene ved å være mange er mange Forbundet ditt jobber for at du skal være trygg ikke bare i arbeidslivet, men også i fritiden. Derfor har du som medlem tilgang til

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) som ble stiftet den 02.04.1896, er

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer