Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501 http://no.yourpdfguides.com/dref/3554162"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: sv Bruksanvisning Bruksveiledning Bruksanvisning EF 83H.. EF 88H S EF 83H.. ø 17/26,5 ø 14,5 EF 88H.. det har oppstått en transportskade, må du ikke slå på apparatet. Kokesonen må bare tilkobles av en godkjent fagperson. Ved skader som oppstår på grunn av feil tilkobling, bortfaller alle garantikrav. Elektrisk tilkopling Sikkerhets anvisninger Dette apparatet er bare beregnet til bruk i private husholdninger. Kokesonen må bare brukes til oppvarming av matvarer. Overopphetet olje eller fett antennes raskt. Fare for brann! Ikke varm opp fett eller olje uten oppsyn. Dersom oljen antennes, må du aldri slokke med vann. Legg straks et lokk eller en tallerken over. Skru av kokeplaten. La kokekaret kjøles av på kokeplaten. Ikke berør varme kokeplater. Fare for forbrenning! Barn må alltid holdes borte fra disse. Restvarmeindikatoren advarer mot varme kokeplater. Legg aldri fra deg brennbare gjenstander på kokesonen. Fare for brann! Overopphetet olje og fett Varme kokeplater 3 Kabler fra elektriske apparater må ikke komme i kontakt med de varme kokeplatene. Det kan oppstå skader på kabelisolasjonen og kokesonen. Våte grytebunner og kokeplater Hvis det ligger væske mellom grytebunn og kokeplate, kan det oppstå damptrykk. Damptrykket kan forårsake at kjelen plutselig spretter opp. Fare for personskader! Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre. Hvis det er sprekker, revner eller riper i glass keramikken, kan det oppstå fare for elektrisk støt. Slå av apparatet umiddelbart. Slå av sikringen til apparatet i sikringsskapet. Ring til kundeservice. Ukyndige reparasjoner er farlig. Fare for elektrisk støt! Reparasjoner må bare utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Sprekker i glasskeramikken Ukyndig reparasjon Årsaker til skader Gryte og pannebunner Ru gryte og pannebunner lager riper i glass keramikken. Kontroller kokekaret. Unngå tørrkoking i kokekarene, især i emaljerte gryter og aluminiumsgryter. Det kan oppstå skader på grytebunnen og glasskeramikken. Hvis du skal bruke spesialkokekar, må du lese produsentens veiledning nøye. Varme panner og gryter Sett aldri varme panner og gryter på betjeningsfeltet, indikasjonsområdet eller rammen. Det kan oppstå skader. Salt, sukker og sand forårsaker riper i glass keramikken. Ikke bruk kokesonene som oppbe varingssted eller arbeidsflate. Harde eller spisse gjenstander som faller ned på kokesonen kan forårsake skader. Ikke oppbevar slike gjenstander over kokesonen. Sukker eller sterkt sukkerholdige retter skader kokesonen. Fjern overkok med det samme ved hjelp av en glasskrape. Forsiktig Glasskrapen har et skarpt blad. Salt, sukker og sand Harde og spisse gjenstander Overkok 4 Folier og plast Aluminiumsfolie eller plastfat smelter på varme kokeplater. Beskyttelsesfolie for komfyrer er ikke egnet denne kokesonen. Følgende skader påvirker verken funksjonen eller stabiliteten til glasskeramikken. Kraterdannelser som skyldes smeltet sukker eller sterkt sukkerholdige retter. Eksempler på mulige skader Riper som skyldes salt, sukker eller sandkorn eller ru grytebunner. Metallisk, skimrende misfarging som skyldes gryteslitasje eller bruk av uegnet rengjøringsmiddel. Slitt dekor som skyldes uegnet rengjøringsmiddel. Bli kjent med apparatet Bruksanvisningen gjelder for ulike kokesoner. På side 2 finner du en modelloversikt med målangivelser. I dette kapittelet finner du en beskrivelse av betjeningsfelt, kokeplater og indikatorer. Disse er forskjellige, avhengig av type. 5 Betjeningsfelt Indikasjoner for Koketrinn1 9 Restvarme H/h Indikasjoner for Temperaturområder Kokesensor Betjeningsområde for S Barnesikring j Tidsur Indikasjoner for Steketrinn, Stekesensor Betjeningsområder og indikasjoner for varmesonen Betjeningsområder Betjeningsområde for m Stekesone Betjeningsområder og indikasjoner for tidsur Betjeningsområde for l Tokrets kokeplate S Stekesensor Når du berører et symbol, aktiveres den tilsvarende funksjonen. Eksempel: Berør symbolet l. Den ytre varmekretsen på tokrets kokeplaten kobles inn. Veiledning: Innstillingene forblir uendret hvis du berører flere felt et kort øyeblikk. På den måten kan du uten problemer tørke opp overkok i innstillingsområdet. Hold alltid betjeningsområdene rene og tørre. Fuktighet og smuss påvirker funksjonen. Kokeplatene Enkrets kokeplate Med disse kokeplatene kan du ikke endre størrelsen på kokeflaten. Velg riktig kokeplate. Størrelsen på gryten og størrelsen på kokeplaten må stemme overens. 6 Tokrets kokeplate På disse kokeplatene kan du endre størrelsen. Kokeplaten må være slått på. Innkobling av den ytre varmekretsen: Berør symbolet l. Kontrollampen lyser. Utkobling: Berør symbolet l én gang til. Kontrollampen slukkes. Når du slår på kokeplaten neste gang, brukes den sist valgte størrelsen automatisk. Stekesone På disse kokeplatene kan du koble inn stekesonen. Kokeplaten må være slått på. Innkobling av stekesone: Berør symbolet m. Kontrollampen lyser. Utkobling: Berør symbolet m én gang til. Kontrollampen slukkes. Når du slår på kokeplaten neste gang, brukes den sist valgte størrelsen automatisk. Kokesensor Kokesensoren brukes til koking med kokesensor systemet. Bruken av dette systemet er utførlig beskrevet i kapittelet om koking med kokesensor. 7 Varmesone Varmesonen er egnet til å smelte sjokolade eller smør og til å holde retter og servise varme. Ikke bruk aluminiumsfolie eller plastfat, disse kan smelte fast. Innkobling av varmesonen: Berør symbolet p. I indikasjonen lyser 0 i 5 sekunder. Berør symbolet v i løpet av denne tiden. I indikasjonen lyser 1. Varmesonen er slått på. Slå av: Berør symbolet v én gang til. I indikasjonen lyser h. Varmesonen er slått av. Indikasjonen h slukkes når varmesonen er avkjølt. Restvarme indikator Kokesonen har en restvarmeindikator for hver kokeplate. Denne viser hvilke kokeplater som fremdeles er varme. Restvarmeindikatoren har to trinn. Dersom indikatoren viser en H, er kokeplaten fremdeles varm. Du kan for eksempel holde en smårett varm eller smelte sjokolade. Når kokeplaten avkjøles ytterligere, bytter indikasjonen til h. Indikasjonen vises inntil kokeplaten er tilstrekkelig avkjølt.

3 Strømbrudd Etter et strømbrudd kobles restvarmeindikatoren automatisk inn igjen. Indikasjonen blinker i ca. 30 minutter. Blinkingen stanser hvis du slår kokeplaten på et kort øyeblikk. Koking I dette kapittelet finner du en beskrivelse av hvordan du stiller inn kokeplatene. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene. De ulike tipsene kan hjelpe deg med å spare energi. 8 Slik stiller du inn Med kokeplatebryterne stiller du inn varmeeffekten til kokeplatene. 0 = Kokeplate av Koketrinn 1 = laveste effekt Koketrinn 9 = høyeste effekt Hvert koketrinn har et mellomtrinn. Det er merket med et punkt. Tabell I tabellen nedenfor finner du noen eksempler. Koketidene kan variere ut fra matvaretype og matvarenes vekt, tykkelse og kvalitet. Derfor kan den faktiske koketiden avvike fra dette. Mengde Oppkokings trinn 9 Trinn for videre koking Varighet for viderekoking Smelting Sjokolade, glasur, smør, honning Gelatin Oppvarming Herm.grønnsaker Buljong Jevnede supper Melk Oppvarming og varmholding Gryterett (f. eks. linsegryte) Melk Opptining og oppvarming Dypfrossen spinat Dypfrossen gulasj Trekking Melboller (1 2 l vann) Fisk 100 g 1 pk. 400 g 800 g 500 ml 1 l. 500 ml 1 l. 200 ml 400 ml 400 g 800 g 500 ml 1 l. 300 g 600 g 500 g 1 kg 4 8 stk. 300 g 600 g min. 4 min. 4 min. 4 min min. 4 min. 4 min. 3 min. 2 3 min. 3 4 min. 4 5 min. 4 5 min min. 5 8 min * 4 5* 5 15 min min min min. 9 Mengde Oppkokings trinn 9 Trinn for videre koking * Varighet for viderekoking Koking Ris (med dobbelt vannmengde) Grøtris (500 ml 1 l melk) Poteter m. skall og 1 3 kopper vann Poteter u. skall og 1 3 kopper vann Ferske grønnsaker med 1 3 kopper vann Nudler (1 2 l vann) Surring Rulader Oksestek Gulasj Steking Pannekaker Schnitzel, panert Biff Fiskepinner Fritering (i 1 2 l olje) Dypfrosne varer Annet * Kokes videre uten lokk 125 g 250 g 125 g 250 g 750 g 1,5 kg 750 g 1,5 kg 500 g 1 kg 200 g 500 g 4 stk. 1 kg 500 g 3 4 min. 4 6 min. 5 7 min. 5 7 min. 4 5 min min. 5 8 min. 5 8 min min min. 4 min. 4 min. 4 min min min min min min min min min min. Stekes fortløpende 6 10 min min min. Friteres fortløpende Friteres fortløpende 1 2 stk. 2 3 stk. 10 stk. 200 g før ny påfylling 400 g før ny påfylling min min Tips til energisparing Riktig grytestørrelse Bruk gryter og panner med tykk, jevn bunn. Ujevne bunner forlenger koketiden. Velg riktig grytestørrelse for hver kokeplate. Diameteren på gryte og pannebunner må stemme overens med størrelsen på kokeplatene. Vær oppmerksom på følgende: Kokekarprodusenter oppgir ofte den øvre grytediameteren. Denne er som oftest større enn diameteren på grytebunnen. 10 Bruk en liten gryte til små mengder. En stor gryte med lite innhold krever mye energi. Sett på lokket Bruk lite vann til koking av matvarer Skru ned Utnyttelse av restvarmen Sett alltid et egnet lokk på gryter og panner. Hvis du lager mat uten lokk, bruker du mye mer energi. Bruk lite vann til koking. Da sparer du energi. Vitaminer og mineraler går dessuten ikke tapt i grønnsaker. Still kokeplaten tidsnok ned til et lavere trinn! Ved lengre tids koking kan du slå av kokeplaten allerede 5 til 10 minutter før slutt. Så lenge restvarmeindikatoren H lyser, kan du bruke den avslåtte kokeplaten til oppvarming og smelting. Koking med kokesensor Når kokesensoren er trukket ut, kan du lage mat med kokesensor på de bakre kokeplatene. Bruk av kokesensor er egnet til retter som varmes i væske eller mye fett. Bruk av kokesensor er ikke egnet til steking. Slik fungerer kokesensorsystemet Fordelene for deg når du lager mat Alle kasseroller med varmt innhold avgir varme. Kokesensoren registrerer denne varmen. Kokesonen regulerer automatisk temperaturen til kasserollen. Kokeplaten varmes bare opp når det er nødvendig. Dermed sparer du energi. Olje og fett varmes ikke for sterkt opp. Temperaturen reguleres langsomt til riktig nivå. Du unngår overkok. Du trenger ikke etterregulere varmen. Temperaturområder Ved koking med kokesensor stiller du ikke inn koketrinn, men temperaturområder. Du kan velge mellom fem temperaturområder: Koking i temperaturområdet ºC 180 ºC til fritering 120 ºC til koking i trykkoker 100 ºC til koking, småkoking, surring 90 ºC til trekking, svelling, dampkoking 70 ºC til opptining, oppvarming, varmholding. Temperaturområdet ºC er velegnet til koking, selv om det evt. ikke bobler så kraftig som ellers. Kokepunktet avhenger av hvor høyt over havet du bor. Koke /stekekar Sensorgrytene må ha enks. kremsuppe ºC ºC ºC 80-90ºC ºC 80-90ºC 80-90ºC ºC 80-90ºC ºC ºC ºC ºC 80-90ºC ºC ºC 60-70ºC ºC ºC ºC 80-90ºC 80-90ºC 60-70ºC ºC 80-90ºC Koketid f.o.m. varselsignal Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min. 3-5 Min Min Min Min. Egg Fisk Kjøtt Grønnsaker Søte retter Ferdige retter 15 Temperaturområder Drikkevarer Retter i trykkoker Melk Gløgg Høne Ris Poteter Gryterett 60-70ºC 60-70ºC ºC ºC ºC ºC Koketid f.o.m. varselsignal Min. 6-8 Min. 6-8 Min Min. * Tilsett væske etter angivelser fra produsenten Fritering av retter Ikke varm opp fett uten oppsyn brannfare! Velg temperaturområdet ºC ved fritering. Bruk sensorgryten. Frityrfett Bruk bare olje eller fett som er egnet til fritering, for eksempel plantefett. Bryt opp større fettstykker i mindre biter. Det smeltede fettet må minst nå opp til markeringen. Unngå fettblandinger, f. eks. blanding av olje og fett eller ulike fettsorter. Det varme fettet kan sprute og skumme over. Uegnet fett Oppvarming av fett 1. Legg fett i gryten og sett på lokk. Lampen lyser inntil lydsignalet avgis. Fettet er tilstrekkelig varmt til at rettene kan friteres. Frityrsteking Friter alltid uten lokk. 2. Legg første porsjon i gryten og friter. 3. Ta den ut. Når lampen er slukket, er fettet varmt nok til neste porsjon.

4 Hvis den lyser, må du vente med neste porsjon inntil du hører lydsignalet og lampen slukkes. 4. Friter neste porsjon. Veiledning Hvis fettet synker under markeringen, må du tilsette nytt fett. 16 Dypfrosne matvarer må friteres i små porsjoner. Ellers kan fettet bli for raskt avkjølt. Eksempel: Dypfrosne pommes frites: 1,5 l fett, ca. 150 g pommes frites per porsjon. Tips til matlagingen Tilberedning av matvarer som er frosset i blokk Legg den frosne blokken, for eksempel spinat, i en kasserolle. Tilsett væske i henhold til produsentens anbefalinger. Sett lokk på kasserollen. Still temperaturområdet på ºC. Rør om av og til. Ved tilberedning av slike retter kan du fylle på mindre væske (under merket). Legg imidlertid alltid lokk på! Hvis du koker med kokesensor, kan du også legge på lokk ved tilberedning av retter som skummer kraftig. Du sparer energi. Tilbered retten ved anbefalt temperatur. Etter at jevningen er tilsatt lar du retten tykne ved ºC. Bruk mer væske neste gang. Sett alltid lokk på kasserollen. Dermed fungerer reguleringen best mulig. Tilberedning av retter som trekker mye vann (f. eks. fiskefilet) Tilberedning av sterkt skummende retter (f. eks. pasta) Tilsetning av jevning Matvarer, for eksempel poteter, blir ujevnt kokt Lampen ved temperatursymbolet slukkes ikke, eller det kommer ikke noe lydsignal Koking i trykkoker Bruk enten trykkokeren "Fissler magic special" eller en emaljert trykkoker. Tilsett væske i henhold til produsentens anbefalinger. Belgfrukter kokes opp i temperaturområdet ºC. Sil av skummet og lukk trykkokeren. Velg deretter temperaturområdet ºC. 17 Steking med stekesensor Steking med stekesensor kan du gjøre på fremre høyre kokeplate. Den store tokrets kokeplaten har en stekesensor. Den regulerer temperaturen i pannen. Fordelene for deg når du steker Kokeplaten varmes bare opp når det er nødvendig. Dermed sparer du energi. Olje og fett varmes ikke for sterkt opp. Steketrinnene Steketrinn Temperatur Egnet til max med høyt middels f. eks. potetmos, stekte poteter og rå biff (blodig) f. eks. panerte retter (også dypfrosne), fisk, schnitzel, biff stroganoff, grønnsaker f. eks. tykke, stekte retter som kjøttkaker og pølser, ferdig produkter utspedd med vann, retter som stekes med smør eller margarin min lav 18 Panner til stekesensoren Til steking følger det med en egen panne. Bruk bare denne pannen. Ved bruk av andre panner fungerer ikke reguleringen. Pannene kan bli for varme. Pannen kan du få som ekstra tilbehør hos en elektro forhandler. Oppgi alltid HEZ nummeret HEZ Pannen er utstyrt med slippbelegg. Du kan også steke maten med lite fett. Dette bør du vite Ikke varm opp fett uten oppsyn. Sett pannen midt på kokeplaten. Ikke legg lokk over pannen. I så fall fungerer ikke reguleringen. Bruk bare fett som er egnet til steking. For smør, margarin, olivenolje eller svinefett, velg steketrinn min". 19 Slik stiller du inn: Velg passende steketrinn på grunnlag av tabellen. Sett pannen på kokeplaten. 1. Berør feltet S. I indikasjonen blinker symbolet A. 2. Skru på kokeplatebryteren inntil kontrollampen ved siden av det ønskede steketrinnet lyser. Kontrollampen ved temperatursymbolet og lampen over betjeningsområdet for tokrets kokeplaten lyser. Når riktig steketemperatur er nådd, hører du et lydsignal. Kontrollampen for temperatursymbolet slukkes. 3. Legg stekefett og deretter matvarene i stekepannen. Vend på vanlig måte, slik at ingenting brenner fast. Når retten er ferdig Veiledning: Slå av kokeplatebryteren og ta pannen bort fra kokeplaten. Det tar noe lengre tid inntil temperaturen nås. Pannen blir ikke for varm. 20 Tabell Tabellen viser hvilket steketrinn som passer til de ulike rettene. Steketiden kan variere ut fra matvaretypen og matvarenes vekt, tykkelse og kvalitet. Steketrinn Samlet steketid etter varselsignalet 6 10 min 6 10 min 8 12 min min 6 8 min 8 10 min min 8 20 min min min 6 9 min 7 12 min 8 15 min 5 8 min min min 4 10 min 6 12 min min stekes etter hverandre min min 8 12 min Stekes etter hverandre stekes etter hverandre stekes etter hverandre 3 6 min 3 6 min min stekes etter hverandre 5 10 min min 3 8 min 8 12 min Kjøtt Kalvefilet / panert schnitzel Filet Kotelett Cordon bleu Rå biff (blodig) Medium biff Godt stekt biff Kokte pølser Rå pølser Kjøttkaker Kjøttpudding (skiver) Biff stroganoff, gyros Bruning av kjøttdeig Bruning av bacon Stekt fisk Fiskefilet, naturell eller panert Scampi, reker Stekte poteter (av forkokte poteter) Stekte poteter (av rå poteter) "Kartoffelpuffer" Brunede poteter Pasta/nudler, stekt "Maultaschen", stekte Riskaker, stekte Pannekaker Omeletter Speilegg Eggerøre "Kaiserschmarrn" Arme riddere Bruning av løk Sopp Squash, panert Auberginer med med med min max med med min min min min med med min med med med max med max med max min med med min min min med med min med med med Fisk Poteter Deigvarer Ris Eggeretter Grønnsaker 21 Steketrinn Dypfrosne produkter* Fiskepinner Fiskefilet, naturell eller panert Panneretter / stekte grønnsaker Vårruller Fylte pannekaker Ovnsstekte pommes frites Gyros Döner kebab Schnitzel, panert Cordon bleu Potetprodukter Deigvarer (med tilsatt vann) Krutonger Stekt camembert el. annen ost Ristede mandler** med med min med med max med med med min med min min med min Samlet steketid etter varselsignalet 8 12 min min min min 8 10 min min min 7 12 min min min min 4 6 min min 7 10 min 8 12 min Ferdigretter* Annet * Tilberedes som beskrevet under Tips til bruk av stekesensor ** Legges i kald panne 22 Tips for steking Tilberedning av frossenvarer og ferdigretter Legg retten i kald panne hvis produsenten gir anvisning om dette. Stekeanvisninger fra produsentene vedrørende steking ved sterk varme, middels varme eller lav varme, svarer ikke til steketrinnene på steke sensoren. Bruk anvisningene i tabellen. Retter med smørsmak Hvis du ønsker at rettene skal få smørsmak, kan du tilsette litt smør på slutten av stekingen. Barnesikring og pausefunksjoner Barnesikring Sperre en kokesone Du kan sperre kokesonene slik at barn ikke kan slå dem på. Alle kokesoner må slås av. Berør symbolet S inntil kontrollampen ved siden av symbolet lyser. Dette varer i ca 4 sekunder (innkoblingstid). Kontrollampen slukkes etter ca.

5 10 sekunder. Berør symbolet S inntil kontrollampen slukkes. Dette tar ca. 4 sekunder. Sperren er opphevet. Når du stiller inn en kokeplate på en sperret kokesone, skjer følgende: I kokeplateindikatoren blinker 0 eller restvarme indikatoren vekselvis med 0. Kontrollampen over symbolet S lyser. Slå av kokeplaten. Opphev sperren. Restvarmen vises også hvis kokesonen er sperret. Du kan forkorte innkoblingstiden for barnesikringen fra 4 til 1 sekund: Alle kokeplater må være slått av. Oppheve sperren Obs! Sperret kokesone Veiledning: Gjøre innkoblingstiden kortere Still alle 4 kokeplatene på koketrinn Skru av alle kokeplatene etter hverandre fra høyre til venstre. 3. Velg et koketrinn på en av kokeplatene og trykk på kokeplatebryteren. 4. Slå av kokeplatebrytere Alle indikasjonene lyser et kort øyeblikk. Innkoblingstiden er forkortet. Du kan utvide innkoblingstiden til 4 sekunder igjen. Gjør akkurat det samme som ved forkortingen. Pausefunksjon Aktivere pausefunksjonen Fortsette matlagingen Hvis pausetiden overskrides Obs! Hvis du må forlate kjøkkenet et øyeblikk, kan du avbryte oppvarmingen. Berør symbolet S kort. I kokeplateindikatoren blinker det innstilte koketrinnet. Oppvarmingen er avbrutt. Berør symbolet S igjen innen 3 minutter. Kokeplatene gir varme igjen. Etter 3 minutter blinker 0 i indikasjonen. Slå av kokeplaten og still inn på nytt. Rengjøringsvann, overkok eller gjenstander som er plassert på symbol S kan føre til at barnesikringen/ pausefunksjonen utilsiktet aktiveres/deaktiveres. Tidsurfunksjon Tidsuret fungerer som et koblingsur. Med tidsuret kan du sørge for at alle fire kokeplater slås av når du ønsker. I tillegg inneholder tidsurfunksjonen et varselur. Dette uret fungerer uavhengig av andre innstillinger. Det kan også stilles inn dersom kokeplaten er sperret. 24 En kokeplate skal slås av automatisk Slik stiller du inn: Angi en varighet for den ønskede kokeplaten. Kokeplaten slår seg automatisk av etter den innstilte varigheten. 1. Innstilling av koketrinn. 2. Berør tidsursymbolet j flere ganger inntil kontrollampen for ønsket kokeplate blinker. 00 blinker på tidsurdisplayet. 3. Berør ">" eller "<" symbolet. Den foreslåtte verdien vises. For > : 30 minutter For < : 10 minutter Kontrollampen på kokeplaten blinker fortsatt. 4. Berør ">" eller "<" symbolet inntil ønsket varighet vises på tidsurdisplayet. Varigheten blinker i noen sekunder og telles deretter ned. Hvis du har stilt inn varighet for flere kokeplater, er det alltid den korteste varigheten som vises i indikasjonen. Kontrollampen for kokeplatene lyser. 25 Når tiden er telt ned Når varigheten er telt ned, kobles kokeplaten ut. På kokeplateindikasjonen blinker en 0. Du hører et lyd signal. 00 blinker på tidsurdisplayet, og kontrollampen blinker. Slå av kokeplatebryteren. Berør tidsursymbolet j inntil ønsket kokeplate indikator vises. Endre varighet med ">" eller "<" symbolet. Berør tidsursymbolet j inntil ønsket kokeplate indikator vises. Berør symbolet > og < samtidig. 00 blinker i tidsurdisplayet. Etter noen sekunder slukkes displayet. Når du lager mat med kokesensorsystemet, begynner den innstilte varigheten først å løpe når temperaturen for det valgte området er nådd. Du vil vise den resterende varigheten for kokeplaten: Berør tidsursymbolet j inntil kontrollampen for den tilsvarende kokeplaten lyser. Varigheten vises i 5 sekunder. Du kan stille inn en varighet på inntil 99 minutter. Den automatiske tidsbegrensningen er også aktiv under tidsurfunksjonen. Du kan også bruke pausefunksjonen hvis du har innstilt en varighet for retten. Korrigering av varigheten Annullere tidsuret Tidsurfunksjonen ved bruk av kokesensorsystemet Veiledning Varselur Med varseluret kan du stille inn en tid på inntil 99 minutter. Dette uret fungerer uavhengig av andre innstillinger. Slik stiller du inn: 1. Berør tidsursymbolet j flere ganger inntil 2. Berør ">" eller "<" symbolet. Forslagsverdien vises. ">" symbolet: 10 minutter "<" symbolet: 05 minutter kontrollampen for varselur blinker. 00 blinker på tidsurindikasjonen. 3. Still inn tiden med ">" eller "<" symbolet. 26 Etter noen sekunder telles tiden ned. Tiden med kortest varighet i tidsuret telles synlig ned. Når tiden er utløpt Når tiden er utløpt, hører du et lydsignal. 00 blinker på tidsurindikasjonen. Kontrollampen for varselur blinker. Berør feltet for tidsur j. Berør tidsursymbolet j flere ganger inntil kontrollampen for varseluret blinker. Tidsurindikasjonen blinker. Endre varighet med ">" eller "<" symbolet. Berør tidsursymbolet j inntil ønsket kokeplateindikator vises. Berør symbolet > og < samtidig. 00 blinker på tidsurdisplayet. Etter noen sekunder slukkes displayet. Varseluret går også under pausefunksjonen. Etter strømbrudd er ikke lenger varseluret i drift. Korrigering av tiden Annullere tidsuret Veiledning Automatisk tidsbegrensning Hvis en kokeplate har vært i drift i lengre tid uten at du endrer innstilling for den, blir den automatiske tidsavgrensningen aktivert. Oppvarmingen av kokeplaten avbrytes. I kokeplate indikasjonen blinker en 0. Slå av kokeplaten. Når tidsbegrensningen blir aktiv, er avhengig av hvilket koketrinn som er innstilt (1 til 10 timer). Du kan når som helst slå kokeplaten på igjen. Kople ut bekreftelsestonen Når du berører et felt, hører du en kort bekreftelses tone. Denne tonen kan kobles ut. 27 Kokesensoren må være nedsenket. 1. Still alle 4 kokeplatene på koketrinn Skru av alle kokeplatene etter hverandre fra høyre til venstre. 3. Velg koketrinn for en av kokeplatene. Trykk på kokeplatebryteren inntil du hører et lydsignal. 4. Slå av kokeplatebrytere. Du kan også koble inn bekreftelsestonen igjen. Gjør akkurat det samme som ved utkoblingen. Vedlikehold og rengjøring Ikke bruke høytrykksvasker eller dampstråle ved rengjøring! Vedlikehold Kokesonen må vedlikeholdes med et beskyttende og pleiende middel for glasskeramikk. Et slikt middel legger en skinnende, smussavvisende hinne over koketoppen. Kokesonen holder seg pen lenge. Dette gjør det enklere å foreta rengjøring. Rengjøring av glasskeramikken Rengjøringsmidler Rengjør kokesonen etter hver gang du har brukt den.

6 På den måten brenner ikke matrestene fast. Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk, for eksempel Sidol for ceran og stål. Vannflekker kan også fjernes med sitron eller eddik. Bruk aldri: Ripende svamper, skuremidler eller aggressive rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner. Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape. Uegnede rengjøringsmidler Glasskrape 28 Trekk ut bladet på glasskrapen. Glasskeramikkflaten må bare rengjøres med skrapebladet. De andre delene av skrapen kan lage riper i glasskeramikken. d Slik rengjør du den glasskeramiske koketoppen Bladet er svært skarpt. Fare for personskader! Trekk inn skrapebladet hver gang det har vært i bruk. Skadde skrapeblad må straks skiftes ut. Matrester og fettsprut fjernes med glasskrapen. Den berøringsvarme koketoppen rengjøres med rengjøringsmiddel og kjøkkenpapir. Hvis koketoppen er for varm, kan det oppstå flekker. Flaten må tørkes ren og gnis tørr med en myk klut. Misfaring oppstår ved bruk av uegnet rengjørings middel eller slitasje fra kasseroller. Disse kan være vanskelige å bli kvitt. Bruk bare anbefalte rengjørings midler som Sidol for ceran og stål. Vår kundeservice kan fjerne slike misfarginger mot dekning av utgiftene. Hold alltid området rent og tørt. Matrester og overkok kan innvirke på funksjonen. Metalliske misfarginger Betjeningsfelt Rengjøring av platetopprammen Bruk bare varmt såpevann. Ikke bruk aggressive eller skurende rengjøringsmidler. Glasskrape er ikke egnet til dette. Platetopprammen kan bli ødelagt. Sitron og eddik er uegnet til rengjøring av platet opprammen. Det kan dannes matte områder. Kokesensor Sensorvinduet på kokesensoren må alltid være rent. Fjern fettsprut og smuss regelmessig. Bruk Q tips eller en myk klut med vaskemiddel eller glasspussemiddel til dette. 29 Uegnede rengjøringsmidler Bruk aldri gjenstander som lager riper, f. eks. skuresvamper eller børster. Ikke bruk melkeaktige rengjøringsmidler som Sidol, Stålfix eller lignende. Sensorvinduet blir ødelagt. Sensorgryte Rengjør gryten med varmt vaskevann, en myk børste eller en svamp. Tørk gryten med det samme. Dermed unngår du vannflekker. Se bruksanvisningen for gryten. Sensorgryten må ikke rengjøres med harde gjenstander, stålull eller skuremiddel. Den må aldri rengjøres i oppvaskmaskin. Stekepanne Pannen har et antistick belegg. Følg alltid bruks og vedlikeholdsanvisningen for pannen. Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre? Dersom det oppstår en feil, kan det ofte skyldes bagateller. Før du ringer kundeservice, bør du lese følgende veiledning: Kokesonen fungerer ikke I indikasjonen blinker en 0 I kokeplateindikasjonene blinker E, og du hører et signal Reperasjon Kontroller at sikringen for apparatet er i orden. Kontroller om strømmen har gått. Den automatiske tidsbegrensningen ble aktivert. Slå av kokeplaten. Betjeningsområdet er svært skittent, eller det ligger en gjenstand på betjeningsområdet. Tørk godt av betjeningsområdene eller ta bort gjenstanden. Reparasjoner må bare utføres av servicetekniker som har fått opplæring i dette. d 30 Dersom apparatet repareres på ukyndig måte, kan det føre til alvorlig fare for deg. Dersom en F og et tall blinker vekselvis i indikasjons feltet, er det oppstått en feil i apparatet. I tabellen nedenfor finner du noen utbedringstiltak. Indikasjon F0 Feil Tiltak Indikasjonen er defekt. Koble apparatet ut med sikringen til komfyren eller sikringsbryter i sikringsskapet, og koble det deretter inn igjen. Tilkall kundeservice dersom det samme vises i indikasjonen igjen. Kokesensoren er trukket ut eller inn uten at kokeplaten er koblet inn. Apparatet er for varmt og har koplet seg ut. Still kokeplatebryteren på 0. F1 F2 Skru av de to kokeplatene og skyv kasserollen til side. F2 forsvinner når kokeplaten er tilstrekkelig avkjølt. Ta av grytene fra kokeplatene. Vent noen minutter til kokeplatene er noe avkjølt. Dersom F2 vises på nytt etter at du har slått platene på igjen, er kokesonen fremdeles for varm. Slå av kokeplatene og la dem kjøles enda mer av. Slå av kokeplaten, skyv kasserollen til side og trekk ut kokesensoren. F3 forsvinner når kokesensoren er tilstrekkelig avkjølt. Vent noen minutter til kokeplaten er noe avkjølt. Dersom F3 vises på nytt etter at du har slått platen på igjen, er kokesensoren fremdeles for varm. Slå av kokeplaten og la den kjøles enda mer av. Koble apparatet ut med sikringen til komfyren eller sikringsbryter i sikringsskapet, og koble det deretter inn igjen. Tilkall kundeservice dersom det samme vises i indikasjonen igjen. Du kan også bruke komfyren uten barnesikring. Koble apparatet ut med sikringen til komfyren eller sikringsbryter i sikringsskapet, og koble det deretter inn igjen. Tilkall kundeservice dersom det samme vises i indikasjonen igjen. Koble apparatet ut med sikringen til komfyren eller sikringsbryter i sikringsskapet, og koble det deretter inn igjen. Tilkall kundeservice dersom det samme vises i indikasjonen igjen. F3 Kokesensoren er for varm. F4, alle kokeplatene er slått av. Barnesikringen er defekt. F5 Det er en feil ved polyboksen. F6 Feil på kokesensorsystemet. 31 Indikasjon F7 Feil Stekesensorsystemet er defekt. Tiltak Ring til kundeservice. Du kan steke uten stekesensorsystemet. Merk: Temperaturen på kokeplaten blir regulert gjennom inn og utkobling av varmen; det vil si at den rødglødende oppvarmingen ikke alltid er synlig. Hvis du velger et lavt koketrinn, kobles oppvarmingen ofte ut, på høyere koketrinn kobles oppvarmingen sjeldnere ut. Selv på høyeste koketrinn kobles oppvarmingen noen ganger inn og ut. Når kokeplatene varmes opp, kan det oppstå en lett brumming. Under oppvarmingen av de enkelte kokeplatene kan kokeplatene lyse med ulik intensitet. Avhengig av blikkvinkelen kan det se ut som om de går ut over den avmerkede kanten til hver kokeplate. Dette har tekniske årsaker. Det har ingen innvirkning på kvalitet og funksjon. Alt etter arbeidsplaten overflate kan det oppstå en liten, ujevn sprekk mellom arbeidsplate og kokesone. Rundt kokesonen finnes det derfor en elastisk tetning. Glasskeramikk kan ha en noe ujevn overflate, noe som skyldes selve materialet. På grunn av den speilglatte overflaten i kokesonen kan selv den minste luftblære med diameter på mindre enn 1 mm være svært synlig.

7 Dette innvirker verken på funksjonen eller levetiden til den glasskeramiske koketoppen. Emballasje og gammel maskin Miljøvennlig fjerning Pakk ut apparatet og kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. ó 32 Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter. Kundeservice Dersom apparatet må repareres, står vår kunde service til disposisjon. Adresse og telefonnummer til nærmeste kundeservice finner du i telefonkatalogen. Også de oppgitte kundeservicesentrene kan gi deg informasjon om nærmeste kundeserviceverksted. E nummer og FD nummer Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummer (E nr. ) og produksjonsnummer (FD nr.) for komfyren din. Typeskiltet med numrene finner du på apparatpasset. Akrylamid i matvarer Fagfolk diskuterer i dag hvor skadelig akrylamid i matvarer er. På grunnlag av aktuelle forsknings resultater har vi satt sammen et informasjonsblad til deg. Hvordan oppstår akrylamid? Akrylamid i matvarer oppstår ikke på grunn av ytre forurensning. Stoffet dannes ved tilberedning av matvarene selv forutsatt at disse inneholder karbohydrater og proteiner. Nøyaktig hvordan dette skjer, har ingen ennå kunnet klarlegge. Men alt tyder på at akrylamidinnholdet er sterkt påvirket av: Høye temperaturer Lavt vanninnhold i matvarene Kraftig bruning av produktene. Hvilke retter berøres av dette? Akrylamid oppstår fremfor alt i korn og potetpro dukter som tilberedes ved høy varme. Dette gjelder blant annet: 33 Potetchips, pommes frites Toast, rundstykker, brød Finbakst av mørdeig som kjeks, pepperkaker og lignende. Hva kan du gjøre? Du kan unngå høye akrylamidverdier ved baking, steking og grilling. I den forbindelse har aid1 og BMVEL2 (det tyske forbrukerdepartementet) gitt følgende anbefalinger: Generelt: Bruk så ferske poteter som mulig til steking og frityrsteking. Disse må ikke ha grønne partier eller spirer. Poteter skal ikke oppbevares under 8 ºC. "Forgylt, ikke forkullet" la stekevarene bli gyllenbrune. Hold bake, steke og frityrstekingstidene så korte som mulig. Jo større og tykkere stekevarene er, jo mindre akrylamid inneholder de. Frityrsteking Frityrfettet må ikke være varmere enn 175 ºC. Vi anbefaler temperaturområdet ºC for sensorkokeplater. La frityrstekingen vare så kort som mulig (stek inntil frityrvarene er gyllenbrune). Ta hensyn til forholdet mellom frityrvarer og fett. Det bør ligge mellom 1:10 og maks. 1:15, for eksempel ca. 100 g pommes frites til 1,5 l olje. La ferske potetbiter ligge i vann i én time før frityrsteking. Steking i panne Stek poteter som er kokt på forhånd. Hvis du skal steke rå poteter, bruk margarin i stedet for olje eller olje med litt margarin. Ved steking av poteter anbefaler vi bruk av trinnet "min" på stekesensor kokeplaten. 1 aid infobrosjyre "Akrylamid", utgitt av aid og BMVEL (det tyske forbrukerdepartementet), utgave 12/02, Internett: aid.de Pressemelding 365 fra BMVEL (det tyske forbrukerdepartementet) datert Internett:http://www. verbraucherministerium.de. 35 Viktigt att veta Läs denna bruksanvisning noggrant, för att kunna använda hällen säkert och korrekt. Förvara bruks och monteringsanvisningen samt utrustningens registreringsbevis på ett säkert ställe. Dessa ska medfölja spisen vid ägarbyte. Före installationen Transportskador Elanslutning Kontrollera hällen när den packats upp. Om hällen har en transportskada får den inte användas. Endast auktoriserade fackmän får ansluta hällen. Vid skador på grund av felaktig anslutning upphör garantin att gälla. Säkerhets anvisningar Överhettning av olja och matfett Denna utrustning är endast avsedd för privata hushåll. Använd hällen uteslutande för tillagning av maträtter. Olja och fett som överhettas kan snabbt börja brinna. Brandfara! Lämna aldrig fett eller olja utan uppsikt under upphettning. Om olja självantänder ska man inte försöka släcka elden med vatten. Lägg genast på ett lock eller en tallrik. Stäng av kokzonen. Låt kärlet svalna på kokzonen. Ta inte på heta kokzoner. Risk för brännskador! Håll barn borta från spisen. Restvärmeindikeringen varnar för heta kokzoner. ångans tryck kan kastrullen plötsligt hoppa till. Risk för personskador! Se till att kokzonen och kastrullens botten alltid är torra. genast av hällen. Koppla ur säkringen till hällen i säkringslådan. Kontakta service. Icke fackmässiga reparationer är farliga. Risk för stötar! dina kokkärl. tillverkarens anvisningar för specialkärl. kan skadas. Salt, socker och sand repar glaskeramiken. Använd inte hällen som avlastnings eller arbetsyta. och livsmedel med hög sockerhalt skadar hällen. ska inte användas till denna häll. sidan 2 finns en typöversikt med måttangivelser. Tryck på symbolen l. alltid manöverfälten rena och torra. korrekt kokzon. Kastrullens storlek måste passa kokzonens storlek. lyser. Stänga av: Tryck på symbolen l igen. Kontrollampan slocknar. kokzon För dessa kokzoner kan man koppla till den ovala kokzonen. Kokzonen måste vara tillkopplad. Koppla till den ovala kokzonen: Tryck på symbolen m. Kontrollampan lyser. Stänga av: Tryck på symbolen m igen. Kontrollampan slocknar. När man kopplar till kokzonen nästa gång, kopplas den senaste använda storleken till automatiskt. Koksensor Koksensorer används vid tillagning med koksensor funktionen. Manövreringen beskrivs utförligt i kapitlet Tillagning med koksensorfunktion". 40 Varmhållningsyta Varmhållningsytan är lämplig för att smälta choklad eller smör på och för varmhållning av mat och kärl. Använd inte aluminiumfolie eller plastkärl, de smälter fast. Koppla på varmhållningsytan: Tryck på symbolen p. På displayen lyser 0 i 5 sekunder. Tryck på symbolen v inom denna tid.

8 På displayen lyser 1. Varmhållningsytan är påkopplad. Stänga av: Tryck på symbolen v igen. På displayen lyser h. Varmhållningsytan är avstängd. Indikeringen h slocknar, när varmhållningsytan har svalnat. Lampa som indikerar restvärme Hällen har en restvärmeindikering för varje kokzon. Den visar vilka kokzoner som fortfarande är heta. Restvärmeindikeringen har två steg. Visas H på displayen är kokzonen fortfarande varm. Man kan t ex hålla en rätt varm eller smälta glasyr. När kokzonen svalnar ytterligare ändras indikeringen till h. Indikeringen slocknar när kokzonen svalnat tillräckligt. Strömavbrott Restvärmeindikeringen kopplas till automatiskt igen efter ett strömavbrott. Indikeringen blinkar i ca 30 minuter. Indikeringen slutar att blinka, om man kopplar på kokzonen en gång till en kort stund. Matlagning på hällen I detta kapitel får du reda på hur du ställer in kokzonerna. I tabellen finns effektlägen och tillagningstider för olika maträtter. Tipsen hjälper dig att spara energi. 41 Inställning Med kokzonsvreden ställer man in uppvärmningseffekten för kokzonerna. 0 = Kokzon av Effektläge 1 = lägsta effekt Effektläge 9 = högsta effekt Mellan varje effektläge finns det ett mellanläge. Det är markerat med en punkt. Tabell I tabellen nedan finns några exempel. Tillagningstiderna beror på livsmedlens typ, vikt och kvalitet. Därför kan avvikelser förekomma. Mängd Uppkoknings läge 9 Effektläge Tidsåtgång för för fortsatt fortsatt tillagning tillagning Smältning Choklad, chokladglasyr, smör, honung Gelatin Uppvärmning Konserverade grönsaker Buljong Redd soppa Mjölk Uppvärmning och varmhållning Gryta (t ex linsgryta) Mjölk 100 g 1 paket 400 g 800 g 5 dl 1 l 5 dl 1 l 2 4 dl minuter 4 minuter 4 minuter 4 minuter minuter 4 minuter 4 minuter 3 minuter 400 g 800 g 5 dl 1 l 2 3 minuter 3 4 minuter 4 5 minuter 4 5 minuter 8 12 minuter 5 8 minuter * 4 5* 5 15 minuter minuter minuter minuter Upptining och uppvärmning 300 g 600 g Spenat djupfryst 500 g 1 kg Gulasch djupfryst Sjudning Kroppkaka (1 2 l vatten) Fisk 4 8 st 300 g 600 g 42 Mängd Uppkoknings läge 9 Effektläge Tidsåtgång för för fortsatt fortsatt tillagning tillagning Tillagning Ris (med dubbel vattenmängd) Risgrynsgröt (5 dl 1 l mjölk) Oskalad potatis med 1 3 koppar vatten Skalad potatis med 1 3 koppar vatten Färska grönsaker med 1 3 koppar vatten Pasta (1 2 l vatten) Steka under lock/bräsera Rullader Stek Gulasch Stekning Pannkaka Schnitzel, panerad Biff Fiskpinnar Fritering (i 1 2 l olja) Djupfrysta produkter Övrigt * Fortsatt tillagning utan lock 125 g 250 g 125 g 250 g 750 g 1,5 kg 750 g 1,5 kg 500 g 1 kg 200 g 500 g 4 st 1 kg 500 g 3 4 minuter 4 6 minuter 5 7 minuter 5 7 minuter 4 5 minuter 8 12 minuter 5 8 minuter 5 8 minuter 6 11 minuter minuter 4 minuter 4 minuter 4 minuter * minuter minuter minuter minuter minuter 6 10 minuter minuter minuter minuter fortsatt stekning 6 10 minuter 8 12 minuter 8 12 minuter fortsatt fritering fortsatt fritering 1 2 st 2 3 st 10 st 200 g per fyllning 400 g per fyllning minuter minuter Tips för eneregibesparing Rätt kastrullstorlek Använd kastruller och stekpannor med tjock, jämn botten. Ojämna bottnar förlänger tillagningstiden. Välj rätt kastrullstorlek för kokzonen. Diametern på bottnarna på kastruller och stekpannor ska stämma överens med kokzonens storlek. Observera: Kärltillverkarna anger ofta kärlets övre diameter. Den är oftast större än diametern på kärlets botten. 43 Använd små kärl för små livsmedelsmängder. En större, endast delvis fylld kastrull behöver mycket energi. Använda lock Täck alltid kastruller och stekpannor med ett lock i rätt storlek. Vid tillagning utan lock går det åt fyra gånger så mycket energi. Använd så lite vatten som möjligt vid tillagningen. På så vis sparar du energi. Vitamin och mineralhalten i grönsaker bibehålls. Sänk effektläget i rätt tid. Stäng av kokzonen redan 5 10 minuter innan maträtten är färdiglagad vid längre tillagningstider. Så länge som eftervärmeindikeringen H lyser kan man använda den frånkopplade kokzonen för uppvärmning och smältning. Använd vatten sparsamt Sänk temperaturen Utnyttja eftervärmen Tillagning med koksensorfunktionen Om man kör upp koksensorerna kan man tillaga mat på de bakre kokzonerna med koksensorfunktion. Koksensorfunktionen är avsedd för maträtter som värms upp i vätska eller mycket fett. Koksensorfunktionen är inte lämplig för stekning. Så här fungerar koksensorfunktionen Fördelar vid tillagning Alla kastruller med hett innehåll avger värme. Koksensorn känner av denna värme. Hällen reglerar kastrullens temperatur automatiskt. Kokzonen avger värme endast när det behövs. Det sparar energi. Olja och matfett överhettas inte. Temperaturen höjs långsamt. Maten kokar inte över. Man slipper reglera temperaturen i efterhand. Temperaturområde n 44 Vid tillagning med koksensorfunktion ställer man in temperaturområden istället för effektläge. Man kan välja mellan fem temperaturområden: Tillagning inom temperaturområdet ºC 180 ºC för fritering 120 ºC för tillagning i tryckkokare 100 ºC för att koka, sjuda, steka under lock 90 ºC för att sjuda, låta svälla, ångkoka 70 ºC för upptining, uppvärmning, varmhållning. Temperaturområdet ºC räcker till för kokning, även om det inte kokar lika kraftigt som man är van vid. Kokpunkten beror på hur högt över havet man bor. Kärl Sensorkastruller måste ha en yta som avger värme väl till sensorn. Regleringen fungerar inte om kastrullen är olämplig. Maten kan då koka över eller brännas vid. Olämpliga kastruller är t ex kastruller i rostfritt stål utan emaljdekor.

9 Stekpannor är också olämpliga, eftersom de är för grunda. Vi rekommenderar sensorkastruller ur serien "Fissler magic special". De medföljande kastrullerna kommer ur denna serie. Fler kastruller ur denna serie finns att köpa i affärer för hushållsartiklar och i välsorterade varuhus. På bilden visas: Kastrull med två handtag, tryckkokare och kastrull med ett handtag. Det går även att använda vanliga emaljkastruller. De måste ha en tjock, slät botten. Olämpliga kastruller Lämpliga tillagningskärl Stekgryta Lämplig stekgryta kan köpas som extra tillbehör i vitvaruaffärer. Ange numret HZ Gör så här Välj kastrull och kokzon Välj en av de bakre kokzonerna. Lägg livsmedlet i sensorkastrullen. Kastrullen ska vara så stor att den täcker kokzonen helt och hållet. Se till att dekorremsan på kastrullen är ren. Fyll på vätska. För sensorkastruller: minst upp till markeringen. För kastruller utan markering: minst 3 5 cm. Ställ kastrullen på kokzonen. Kontrollera kokzonens markering. Kastrullen måste stå innanför markeringen. På så sätt får man bästa resultat vid tillagning. Om man använder en kastrull med enkelt handtag, får inte handtaget befinna sig över sensorområdet. Lägg på locket, annars fungerar inte regleringen. Välj passande temperaturområde för maträtten i nedanstående tabell. Fylla kastrullen Ställ kastrullen på kokzonen och lägg på locket Välj temperaturområde Inställning OBS! Obs! För att sensorn ska kunna föras upp måste kokzonen vara avstängd. Locket på den intryckta koksensorn blir varm när den angränsande kokzonen är inkopplad. Vidrör inte locket förrän den angränsande kokzonen har varit avstängt i 15 minuter. 1. Tryck på koksensorn så att den förs ut. Kontrollera att sensorögat är rent Vrid kokzonsvredet tills kontrollampan bredvid det önskade temperaturområdet lyser. På displayen visas ett A. Koksensorfunktionen är aktiverad. Uppvärmningsfas Bredvid temperatursymbolen tänds en liten lampa tills temperaturen har uppnåtts. Då ljuder en signal och den lilla lampan slocknar. Koksensorfunktionen håller kastrullens temperatur inom det inställda temperaturområdet. Stäng av med kokzonsvredet. Sänk ner koksensorn, så att sensorögat inte blir smutsigt. Man kan även lägga ner mat i het vätska. Häll endast i vätska i kastrullen. Ställ in enligt beskrivningen under punkt 1 och 2. När temperaturen har uppnåtts och en signal ljuder, tillsätter man livsmedlet. Av tabellen nedan framgår vilka temperaturområden som är lämpliga för olika rätter. Tillagningstiden beror på livsmedlets typ, vikt och kvalitet. Kokning När rätten är färdig Tillsätta livsmedel i het vätska Tabell Temperaturområde Soppor Potatis, ris, pasta etc. Köttbuljong Gryta Potatis Kroppkakor Pasta Polenta Ris Kokta ägg (i kallt vatten) ºC ºC ºC 80-90ºC ºC 80-90ºC 80-90ºC ºC Tillagningstid efter signalen min min min min min min min min. Ägg 47 Temperaturområde Fisk Kött Ångkokt fisk Frikadeller Ravioli Sopphöns Kokt oxkött Varm korv Färska grönsaker t. ex. broccoli Färska grönsaker t.ex. bryssel kål Djupfryst mat: passerade grön saker i gräddsås, t.ex. spenat *) Djupfrysta grönsaker, t.ex. brysselkål, bönor *) Mannagrynsgröt Kompott Risgrynsgröt Chokladpudding På burk, t.ex. gulaschsoppa Snabbsoppor, t. ex. nudelsoppa Redd soppa Instantsoppa Mjölk Glögg Höns Ris Potatis Gryta 80-90ºC ºC ºC ºC ºC 80-90ºC ºC ºC 60-70ºC ºC ºC ºC 80-90ºC 80-90ºC 60-70ºC ºC 80-90ºC 80-90ºC 60-70ºC 60-70ºC ºC ºC ºC ºC Tillagningstid efter signalen min min min min min min min min min min min min min. 3-5 min min min min min min. 6-8 min. 6-8 min min. Grönsaker Söta efterrätter Färdiglagad mat Drycker Maträtter i tryck kokaren * Tillsätt vätskemängd enligt tillverkarens anvisningar Fritering Värm aldrig upp fett utan uppsikt Brandrisk! Fritera alltid inom temperaturområdet ºC. Använd en sensorkastrull. 48 Frityrfett Använd endast lämplig olja eller fett (t ex vegetabiliskt fett). Fördela fettet i små bitar. Det smälta fettet måste minst nå upp till markeringen. Olämpligt fett är blandat fett, t ex olja med matfett eller olika typer av fett. Det heta fettet kan skumma över. Olämpligt fett Värma upp fett 1. Fyll på fett och lägg på locket på kastrullen. Den lilla lampan lyser tills signalen ljuder. Fettet är nu hett och man kan fritera livsmedlet. Fritering Fritera alltid utan lock. 2. Lägg i första portionen och fritera. 3. Ta upp livsmedlet ur kastrullen. Om lampan inte lyser, är fettet tillräckligt hett för nästa portion. Om den lyser, vänta med nästa portion tills signalen ljuder och den lilla lampan slocknar. 4. Fritera nästa portion. Anmärkning Om fettet sjunker under markeringen, fyll på med mer fett. Fritera djupfryst mat i små portioner. Fettet kyls annars ner för fort. Exempel: Djupfryst pommes frites: 1,5 l matfett, ca 150 g pommes frites per portion. Tips vid tillagning Tillaga blockfrysta livsmedel Lägg det frysta blocket, t ex spenat, i kastrullen. Fyll på med vätska enligt anvisningarna. Lägg locket på kastrullen. Ställ in temperaturområdet ºC. Rör om då och då. Här kan man använda mindre vätska vid tillagningen under markeringen. Locket måste läggas på. Även vid mat som skummar mycket kan man lägga på locket vid tillagning med koksensorfunktionen. På så sätt sparar du energi. Tillagning av livsmedel som avger mycket vatten (t ex fiskfilé) Kraftigt skummande livmedel (t ex pasta) 49 Redning Livsmedlet, t ex potatis, är ojämnt tillagat Den lilla lampan vid temperatursymbolen slocknar inte / ingen signal ljuder Tillagning i tryckkokare Koka upp maten med rekommenderad temperatur.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Efter redningen, låt maten svälla till ºC. Använd mer vätska nästa gång. Lägg alltid på locket på kastrullen. På så sätt fungerar regleringen optimalt. Använd antingen tryckkokaren "Fissler magic spezial" eller en emaljerad tryckkokare.tillsätt vätska enligt anvisningarna. Baljväxter tillagas i temperaturområdet ºC. Ta bort skummet och lägg locket på tryckkokaren. Ställ nu in temperaturområdet ºC. Stekning med steksensorfunktion Stekning med steksensorfunktionen kan ske på den högra främre kokzonen. Den stora kokzonen med två storlekar har en stek sensor. Den reglerar stekpannans temperatur. Fördelarna vid stekning Kokzonen avger värme endast när det behövs. Det sparar energi. Olja och matfett överhettas inte. Steklägen Steklägen max med Temperatur Lämplig för hög medel t ex raggmunkar, stekt potatis och lättstekta biffar (blodiga) t ex panerad mat, panerade djupfrysta produkter, fisk, schnitzel, finskuret kött, grönsaker 50 Steklägen Temperatur min låg Lämplig för t ex tjockare livsmedel som frikadeller och grillkorvar, produkter som tillreds med vatten, mat som steks med smör eller magarin 51 Stekpannor för steksensor funktionen En stekpanna medföljer. Använd endast denna stekpanna. Regleringen fungerar inte om man använder andra stekpannor. Stekpannorna kan överhettas. Stekpannan kan även köpas som extra tillbehör i vitvaruaffärer. Ange numret HZ Stekpannan är belagd med ett ytskikt som förhindrar att maten fastnar i pannan. Därför kan man tillaga rätter utan att använda så mycket fett vid stekningen. Det här behöver du veta Värm aldrig upp fett utan uppsikt. Ställ pannan mitt på kokzonen. Lägg inte lock på stekpannan. Då fungerar inte regulatorn. Använd bara matfett som är avsett för stekning. Välj stekläge min för smör, magarin, olivolja eller ister. 52 Inställning Välj ett passande stekläge ur tabellen. Ställ stekpannan på kokzonen. 1. Tryck på fält S. A på displayen blinkar 2. Vrid kokzonsvredet tills kontrollampan bredvid det önskade stekläget lyser. Kontrollamporna vid temperatursymbolen och ovanför manöverfältet för kokzonen med två storlekar lyser. När stektemperaturen har uppnåtts, ljuder en signal. Kontrollampan vid temperatursymbolen slocknar. 3. Lägg stekfett och därefter maten i stekpannan. Vänd maten som vanligt, så att den inte bränns vid. När rätten är färdig OBS! Stäng av med kokzonsvredet och ta av stekpannan från kokzonen. Det tar lite längre tid innan temperaturen har uppnåtts. Stekpannan överhettas inte. 53 Tabell Tabellen visar vilket stekläge som lämpar sig för vilken maträtt. Stektiden kan variera beroende på livsmedlets sort, vikt, tjocklek och kvalitet. Stekläge Total stektid från och med ljudsignalen 6 10 minuter 6 10 minuter 8 12 minuter minuter 6 8 minuter 8 10 minuter minuter 8 20 minuter minuter minuter 6 9 minuter 7 12 minuter 8 15 minuter 5 8 minuter minuter minuter 4 10 minuter 6 12 minuter minuter fortsatt stekning minuter minuter 8 12 minuter fortsatt stekning fortsatt stekning fortsatt stekning 3 6 minuter 3 6 minuter minuter fortsatt stekning Kött Schnitzel, naturell eller panerad Filé Kotlett Cordon bleu Biffar blodiga Biffar medium Biffar välstekta Korv kokt Korv rå Pannbiff "Leberkäse" Strimlat kött Köttfärs, brynt Fläsk, steka ur fett Fisk, stekt Fiskfilé, naturell eller panerad Scampi, räkor Stekt potatis Råstekt potatis Raggmunkar Glaserad potatis Makaroner, stekta "Maultaschen", stekta "Reisküchlein", stekta Pannkakor Omeletter Stekt ägg Äggröra "Kaiserschmarrn" Fattiga riddare medium med med min max med med min min min min med med min med med med max med max med max min med med min min min med med Fisk Potatis Pasta Ris Äggrätter 54 Stekläge Total stektid från och med ljudsignalen 5 10 minuter minuter 3 8 minuter 8 12 minuter 8 12 minuter minuter minuter minuter 8 10 minuter minuter minuter 7 12 minuter minuter minuter minuter 4 6 minuter minuter 7 10 minuter 8 12 minuter Grönsaker Lök, brynt Svamp Zucchini, panerad Aubergine Fiskpinnar Fiskfilé, naturell eller panerad Pytt i panna, risotto Vårrullar Crêpes Pommes Frites för ugn "Gyros" Kebab Schnitzel, panerad Cordon bleu Potatisprodukter Pasta (vatten tillsatt) Krutonger Friterad camembert/ost Rostad mandel** min med med med med med min med med max med med med min med min min med min Djupfrysta produkter* Färdigrätter* Övrigt * Tillredning enligt beskrivningen för steksensorerna ** Lägg i kall panna 55 Tips om stekning Tillaga djupfrysta rätter och färdigrätter Lägg maten i kall stekpanna om så anges på förpackningen. Vad gäller förpackningsanvisningar om att steka maten på stark värme, medelvärme eller låg värme, så motsvarar dessa värmelägen inte stek lägena för steksensorfunktionen. Tillaga maten enligt uppgifterna i tabellen. Maträtter med smörsmak Om maträtten ska smaka smör, tillsätt lite smör till oljan i slutet av tillagningen. Barnspärr och pausfunktion Barnspärr Spärra hällen För att barn inte ska kunna koppla till kokzonerna kan man spärra hällen. Alla kokzoner måste vara frånkopplade. Tryck på symbolen S tills kontrollampan brevid symbolen lyser. Det dröjer ca 4 sekunder (tillkopplingstid). Kontrollampan slocknar efter ca 10 sekunder. Tryck på symbolen S tills kontrollampan slocknar. Det dröjer ca 4 sekunder. Spärren är upphävd. Om man ställer in en kokzon på den spärrade hällen händer följande: På kokzonsindikeringen blinkar 0 eller eftervärmeindikeringen omväxlande med 0. Kontrollampan över symbolen S lyser. Stäng av kokzonen. Upphäv spärren. Eftervärmen visas även när hällen är spärrad. Man kan förkorta barnspärrens tillkopplingstid från 4 sekunder till 1 sekund: Upphäva spärren OBS! Spärrad häll OBS! Förkorta tillkopplingstid 56 Kokzonerna måste vara frånkopplade.

Din bruksanvisning BOSCH PKC877T01 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547156

Din bruksanvisning BOSCH PKC877T01 http://no.yourpdfguides.com/dref/3547156 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH PKD875T92 http://no.yourpdfguides.com/dref/3572541

Din bruksanvisning BOSCH PKD875T92 http://no.yourpdfguides.com/dref/3572541 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS NRN675T02

Din bruksanvisning SIEMENS NRN675T02 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PKB6..F17., PKD6..F17., PKF6..F17., PKF6..F17G, PKF65.F17., PKF67.F17., PKN6..F17., PKG6..F17. Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion

PKB6..F17., PKD6..F17., PKF6..F17., PKF6..F17G, PKF65.F17., PKF67.F17., PKN6..F17., PKG6..F17. Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion PKB6..F17., PKD6..F17., PKF6..F17., PKF6..F17G, PKF65.F17., PKF67.F17., PKN6..F17., PKG6..F17. Kokesone Häll Keittotaso Kogesektion [no] Bruksveiledning...3 [sv] Bruksanvisning...15 [fi] Käyttöohje...

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS PRN675T02

Din bruksanvisning SIEMENS PRN675T02 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1)

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1) HD 48/83 1 0-5 min 1 4-6 min 3-4 min 5 min 1 A C 3-4 min 0-5 min 4-6 min 5 min B E D F 3 Norsk Side 4 Norsk Viktig Les denne bruksanvisningen sammen med illustrasjonene før apparatet tas i bruk. Før tilkobling

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

Gaggenau Bruksveiledning CE261/273. Glasskeramisk koketopp

Gaggenau Bruksveiledning CE261/273. Glasskeramisk koketopp Gaggenau Bruksveiledning CE261/273 Glasskeramisk koketopp 2 Innholdsfortegnelse Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger 4 Årsaker til skader 5 Miljøvern 6 Miljøvennlig håndtering 6 Energisparetips 6 Bli

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG C61RAAST http://no.yourpdfguides.com/dref/785665

Din bruksanvisning SAMSUNG C61RAAST http://no.yourpdfguides.com/dref/785665 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX C67600M-MNAF7 http://no.yourpdfguides.com/dref/604786

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX C67600M-MNAF7 http://no.yourpdfguides.com/dref/604786 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX C67600M- MNAF7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING 31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING FØR DU TAR I BRUK DEN KERAMISKE PLATETOPPEN INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING BESKYTTELSE AV MILJØET FORHOLDSREGLER

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

QHC 6504. Induktionsglaskeramiskkogezone. Brugsanvisning Bruksanvisning. Induktionshäll i glaskeramik

QHC 6504. Induktionsglaskeramiskkogezone. Brugsanvisning Bruksanvisning. Induktionshäll i glaskeramik QHC 6504 Brugsanvisning Bruksanvisning Induktionsglaskeramiskkogezone Induktionshäll i glaskeramik 2 Kjære kunde Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter. Med dette produktet vil du oppleve

Detaljer

Din brugermanual BOSCH PKV975N24D http://da.yourpdfguides.com/dref/3560276

Din brugermanual BOSCH PKV975N24D http://da.yourpdfguides.com/dref/3560276 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BOSCH PKV975N24D i brugermanualen (information, specifikationer,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL448501X http://no.yourpdfguides.com/dref/3551210

Din bruksanvisning SIEMENS HL448501X http://no.yourpdfguides.com/dref/3551210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAVORIT gryter og panner

FAVORIT gryter og panner FAVORIT gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. FAVORIT er grundig testet for å overholde våre strenge standarder for kvalitet og holdbarhet, og er designet med hensyn

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NO BRUKSANVISNING FOR -SYSTEMET

NO BRUKSANVISNING FOR -SYSTEMET NO BRUKSANVISNING FOR -SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring av koketoppen - kontrollert koking - sparer inntil 40 % energi - tar aktivt vare på næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maten

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettet: www.bauknecht.eu DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 600 g torskefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts pepper 1 stk egg 2 ss melk 1 dl griljermel 3 ss margarin, flytende Potetmos 5 stk potet

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO INNEBYGD KERAMISK TOPP Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre er pakket i miljøvennlige materialer som

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Din manual AEG-ELECTROLUX 61000M-MNAB8

Din manual AEG-ELECTROLUX 61000M-MNAB8 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 61000M-MNAB8. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 61000M-MNAB8

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Betjenings- og installasjonsveiledning. induksjonskoketopp 9963 7151 05/05

Betjenings- og installasjonsveiledning. induksjonskoketopp 9963 7151 05/05 NO Betjenings- og installasjonsveiledning for induksjonskoketopp 9963 7151 05/05 2 Innholdsfortegnelse Forsvarlig bruk av koketoppen...4 Beholdere...7 Forsvarlig installasjon av koketoppen...8 Enkel bruk

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET ANBEFALINGER. autorisert servicesenter for å sette apparatet i funksjon

BESKRIVELSE AV APPARATET ANBEFALINGER. autorisert servicesenter for å sette apparatet i funksjon NO Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se tegning på lokket)

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom:

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: 25 PLATETOPPER IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: Uansett hva du velger, så kan du være sikker på at hvitevarene våre er laget for å vare.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT HÅNDBOK Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT BESKRIVELSE AV KOKETOPP T624KT MED KERAMISK GLASS Kjære kunde Det er viktig at du leser denne håndboken for å sikre lengst mulig levetid

Detaljer

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker

Bruksanvisning Vannkoker. Vannkoker Bruksanvisning Vannkoker Vannkoker Max. 1,5 Liter Min. 0,5 Liter Utpakking Ved utpakkingen av apparatet gjelder følgende fremgangsmåte: Ta apparatet ut av esken. Fjern all forpakningen. Fjern eventuelle

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning/Montasjeveiledning

Bruksanvisning/Montasjeveiledning Bruksanvisning/Montasjeveiledning Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Vær spesielt oppmerksom på kapittelet Sikkerhet på de første sidene. Ta vare på denne bruksanvisningen

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Gaggenau Bruksveiledning CE481/491. Glasskeramisk koketopp

Gaggenau Bruksveiledning CE481/491. Glasskeramisk koketopp Gaggenau Bruksveiledning CE481/491 Glasskeramisk koketopp 2 Innholdsfortegnelse Bruksveiledning Sikkerhetsanvisninger 4 Årsaker til skader 5 Miljøvern 6 Miljøvennlig deponering 6 Energisparetips 6 Utbedring

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 130FG-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 130FG-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 130FG-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 130FG-M i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QHC619X 04O http://no.yourpdfguides.com/dref/835058

Din bruksanvisning HUSQVARNA QHC619X 04O http://no.yourpdfguides.com/dref/835058 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QHC619X 04O. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QHC619X 04O i bruksanvisningen

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013

NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013 NYHETER SEPTEMBER 2013 N 03 2013 September Nyheter! Her finner du alle våre spennende nyheter i september. Vi håper du lar deg friste til å prøve nyhetene våre som vi tror både dere på kjøkkenet og spisegjestene

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen

Krumkakejern Bruksanvisning. Hörncheneisen / bretzeli-eisen Krumkakejern Bruksanvisning Hörncheneisen / bretzeli-eisen 1 2 3 4 5 6 7 8 = 9 10 11 = Innholdsfortegnelse Sikkerhet...4 Åpne pakken...6 Krav til plassering for bruk...6 Før første gangs bruk...6 Steking

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer