Avprivatisering av ambulansetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avprivatisering av ambulansetjenesten"

Transkript

1 Vedlegg Avprivatisering av ambulansetjenesten Avslutning: Prosjekt ambulanse 22. mars 2013

2 Innledning Prosjektet avprivatisering av ambulansetjenesten ble etablert i SI s regi på bakgrunn av styrevedtak sak Desember 2009 startet prosjekt ambulanse sitt arbeid med å forberede overtakelsen. I forbindelse med at prosjekt ambulanse avsluttes gjøres det en kort oppsummering av arbeidet som har vært gjennomført. 1 OVERORDNET TIDSPLAN FOR PROSESSEN OG OMFANG 3 2 ORGANISERINGEN DELTAKELSEN I PROSJEKTET 4 3 AKTIVITETER 5 4 SAKER I PROSJEKTET TIL STYRINGSGRUPPEN 5 5 HOVEDOMRÅDER PERSONELL OG VILKÅR OPPLÆRING AV NYE LEDERE OG ANSATTE TURNUS MATERIELL OG ANDRE ANSKAFFELSER IKT LØSNING 9 6 MÅLSETTINGER FOR PROSJEKTET 9 7 INVOLVERING AV VERNEOMBUD OG DE TILLITSVALGTE 12 Side 2 / utskriftsdato:

3 1 Overordnet tidsplan for prosessen og omfang Tidspunktet for overtakelsen av de ulike tjenestene ble styrt av tidspunktet for utløpet av de eksisterende kontraktene og prosjektet ble delt opp i 3 faser over 3 år. Fase 1 I fase 1 var det 5 selskaper/firmaer, Norsk Folkehjelp-Odal, Eidskog ambulanse, Oppland ambulansedrift, Land ambulanse og Gausdal sykebil som ble berørt. Disse driftet 8 ambulansestasjoner: Kongsvinger, Sand, Eidskog, Ringebu, Vinstra, Hov, Dokka og Gausdal. Fase 2 For fase 2 var det NTS-Oppland som ivaretok ambulansedriften for Lom, Vågå, Otta og Dombås (inkludert bilen som var plassert i Lesjaskog), som ble avprivatisert. Fase 3 For fase 3 var det 5 selskaper, Falck Emergency, NTS-Hedmark, Drevsjø ambulanse, Valdres ambulansetjeneste og Hamar Røde kors som ivaretok driften for Gran, Flisa, Elverum, Rena, Trysil, Drevsjø Ryfoss, Fagernes, Bagn, Moelv og Hamar, som ble avprivatisert. Oversikten til høyre viser plassering av alle ambulansestasjonene i Hedmark og Oppland inklusiv de tjenestene som var egne fra før. (Tynset, Folldal, Rendalen, Koppang, Gjøvik og Lillehammer). Etter avprivatiseringen består ambulansetjenesten nå av 320 årsverk operativt personell og med ledelse og støtte ca 340 årsverk. Totalt er det ca 500 hoder som er tilknyttet avdelingen. For de tjenestene som ble avprivatisert representerte fase 1 ca 70 årsverk, fase 2 ca 40 årsverk og fase 3 ca 135 årsverk. Side 3 / utskriftsdato:

4 2 Organiseringen deltakelsen i prosjektet I prosjekt ambulanse har det vært en kjerneprosjektgruppe som har vært dedikert til oppgaven, i tillegg har andre funksjoner i form av sin linjefunksjon bidratt til gjennomføringen av prosjektet. Prosjekteier: Administrerende Direktør: Morten Lang-Ree Styringsgruppe: Leder: Aage Westlie / Geir Kristoffersen, fra Torgeir Strøm Hans Iver Børresen / Toril Kolås fra Jorunn Olsen / Jeanette Dulsrud fra Sigrid Rui / Leif Ole Bach fra Prosjektgruppe (50-100% ressurser): Leder Odleif Bakken / Jan Willassen fra Rådgiver: Jan Willassen frem til Koordinator: Hilde Sveum Røste Øvrige prosjektmedlemmer: HR: Jørund Grimstveit Innkjøp: Hanne Røstøen fase 1 / Morten Endresen fase 2 / Tor Faukald fase 3 Kompetanse: Geir Gunnesmæl / Egil Løken (Jan Erik Hagen) Med rådgiver: Henrik Faarup Ambulanse Lars Solhaug fra Verneombud: Elin Seierstad Fagforbundet: Jorunn Olsen / Turid Granum / Wenche Hansen / Kristin Stensrud Delta: Jeanette Dulsrud NSF: Marianne Nielsen Øvrige ressurser: o Jan Helge Smidsrød, innkjøp og opplæring av nye ledere o Bente Laforce, juridisk rådgivning o Merete Haug Jørstad, juridisk rådgivning o Solfrid Sand, tariffavtaler turnus og opplæring av nye ledere o Kristin Loeng-Halvorsen, arbeid med turnus og opplæring av nye ledere o Elisabeth S. Hansen, registrering i personalportalen og opplæring av nye ledere o Marianne Enger, bedriftsnumre, koder og struktur i GAT. o Anett Olasveen, bedriftsnumre, koder og struktur i GAT. o Elisabeth Nilsson, opplæring av nye ledere o Irene Sætran, opplæring av nye ledere i personalportalen o Odd Inge Blakkestad, definering av struktur i GAT o Iver Roset, støtte og opplæring av nye ledere o Oddmund Runningen, økonomisk underlag styresaken 2009 o Kjell Nordaune, ØLP, budsjett og opplæring av nye ledere o Lise Syverinsen, opplæring av nye ledere i TQM Side 4 / utskriftsdato:

5 3 Aktiviteter Prosjektet har fulgt en egen systematikk for å følge opp aktiviteter. Det er til sammen registrert i underkant av 500 aktiviteter som har blitt fulgt opp. Det er for hver aktivitet definert ansvarlig og en gjeldende tidsfrist. Denne systematikken har gjort det mulig å planlegge prosjektet slik at alle vesentlige aktiviteter er gjennomført innenfor den ønskede tidsrammen og overtakelsen har kunnet skje godt forberedt. Prosjektet er meget godt fornøyd med at alle viktige og planlagte aktiviteter er blitt gjennomført planmessig innenfor de ulike fasenes avslutning. 4 Saker i prosjektet til styringsgruppen Følgende saker har vært forelagt og behandlet i styringsgruppen for prosjekt ambulanse: Møtedato Saksnr Sak /10 Informasjon om prosjektet - Bakgrunn for prosjekt ambulanse - Dagens struktur og overordnet tidsplan for overtakelse - Organisering av prosjektet - Struktur på prosjektdokumentasjonen - Målsettinger - ROS analyse 02/10 Juridisk vurdering ved avprivatisering av den private ambulansetjenesten i Innlandet 03/10 Oppdatert økonomisk prognose 04/10 Ansvarskart 05/10 Milepælsplan 06/10 Kommunikasjonsplan 07/10 Møteplan /10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 10/10 Styresak 010/2010 ambulansetjenenesten i Innlandet, forskyvning av tidspunkt for avprivatisering konsekvenser av vedtak 11/10 Milepælsplan - rapportering 12/10 Organisering av tjenesten 13/10 IKT i ambulansetjenesten teknisk løsning 14/10 Eventuelt prosjektet gis i oppdrag å beskrive et helhetlig kvalitetssystem og styringsparametere for ambulansetjenesten /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 16/10 Milepælsplan rapportering 17/10 IKT i ambulansetjenesten endret løsning 18/10 Organisering tilsetting av ledere og stillingsstørrelser 19/10 Kompetanseoversikt og videre arbeid med rekruttering av personell 20/10 Status investeringer / kjøp av ambulanse, inventar og utstyr 21/10 Styringsparametere i ambulansetjenesten 22/10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 24/10 Milepælsplan rapportering 25/10 Status drøftingsmøter vedrørende ansatte 26/10 Status forhandlingsmøter vedrørende ambulanser, utstyr og inventar 27/10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 29/10 Milepælsplan rapportering 30/10 Status personell Side 5 / utskriftsdato:

6 Møtedato Saksnr Sak 31/10 Status utstyr 32/10 Oppstart av ny IKT løsning i ambulansetjenesten 33/10 Utvikling av AMIS til å understøtte styringsparametrene 34/10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 36/10 Milepælsplan rapportering 37/10 Status personell, turnus 38/10 Status utstyr, lokaler, renhold 39/10 Prinsipiell avklaring av KLP forpliktelser 40/10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 42/10 Milepælsplan rapportering 43/10 Status personell, turnus 44/10 Status utstyr, lokaler, renhold 45/10 Prosjektorganisering i fase 2 46/10 Eventuelt ingen saker /11 Godkjenning av møtereferat foregående møte 2/11 Milepælsrapportering fase 1 3/11 Milepælsplan og ansvarskart fase 2 4/11 ROS-analyse /11 Kommunikasjonsplan /11 Møteplan 7/11 Statusoversikt investeringer 8/11 Eventuelt ingen saker /11 Godkjenning av møtereferat foregående møte 10/11 Milepælsrapportering 11/11 Adgangskontroll ved stasjonene i ambulansetjenesten 12/11 Kjøpsplan fase 2 13/11 Eventuelt ingen saker /11 Godkjenning av møtereferat foregående møte 15/11 Milepælsrapportering fase 2 16/11 Holder prognosen for innfasingen 17/11 Økonomisk status fase 2 investeringer / anskaffelser 18/11 Økonomiske scenarioer fase 3 investeringer / anskaffelser 19/11 Eventuelt ingen saker infomail Etter avtale med styringsgruppeleder, ble det ikke gjennomført møte for å gjennomgå oppdaterte dokumenter for fase 3. Dette ble sendt styringsgruppen på mail - Rapport med milepæler for fase 2 - Milepælsplan rapportering fase 3 - ROS analyse fase 3 - Kommunikasjonsplan - Ansvarskart - Samarbeid linjen vs prosjekt /12 Kjøpsplan fase 3 (behandlet pr. mail) /12 Godkjenning av møtereferat foregående møte (19.03) 3/12 Økonomisk resultat fase 2 4/12 Status MP fase 3 5/12 Oppdatert økonomisk oversikt fase 3 6/12 Eventuelt ingen saker Mars/april /13 Godkjenning av møtereferat foregående møte (4.9.) 2/13 Milepælsplan rapportering 3/13 Økonomisk resultat 4/13 Avslutning av prosjektet Side 6 / utskriftsdato:

7 5 Hovedområder Det gis en kort oppsummering innenfor følende hovedområder. Personell og vilkår, Opplæring av nye ledere og ansatte, Turnus, Materiell og IKT løsning. 5.1 Personell og vilkår Det er blitt gjennomført allmøter for alle ansatte i de private tjenestene i underkant av 1 år før overtakelsen. Her ble det gitt bred informasjon om avprivatiseringen og de planer som forelå. Alle som var ansatt i tjenesten ved overtakelsestidspunktet ble tilbudt jobb i Sykehuset uten at man var nødt til å søke stilling i Sykehuset Innlandet. For de selskapene som var organisert ble det inngått avtaler på vegne av de ansatte med de aktuelle fagforeningene: Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. For stasjonene i Eidskog og Gausdal hvor arbeidsgiver ikke var organisert ble det inngått avtale med samtlige ansatte om hvilke vilkår som skulle gjøres gjeldende. De ansatte i disse tjenestene brukte representanter fra sine respektive fagforeninger som rådgivere. Prosessen i det første året medførte lange og intense samtaler mellom prosjektet og de respektive fagforeningene for å komme frem til en protokoll som beskriver lønns og arbeidsvilkårene til de ansatte. De avklaringer som ble gjort i første fase tok begge parter med seg inn i diskusjonene for fase 2 og 3. Noe som medførte at disse møtene var mer spisset på de punktene hvor det var konkrete muligheter for endring i den gitte situasjonen Alle aktørene var de samme i alle fasene og vi fikk etter hvert god innsikt i prosessen. Som hovedregel har alle ansatte nå vanlig Spekter vilkår som de øvrige ansatte i ambulansetjenesten. Det er to avvik fra dette, og det gjelder de som var ansatt i Hamar Røde kors ambulansetjeneste og Falck ambulanse AS, Gran. Her er det gitt et personlig tillegg som dekker differansen mellom de tidligere trinntilleggene for trinn 2 og trinn 3 i forhold til det som var gjeldende sats i deres virksomhet. I tillegg har de som har veiledertillegg for lærlinger fått den gamle satsen ut den aktuelle lærlingperioden. 5.2 Opplæring av nye ledere og ansatte I forkant av overtakelsestidspunktet ble det gjennomført opplæring av de nye lederne. Det ble gitt mye informasjon og det ble stilt store forventninger til de nye lederne. Samtlige av de nye lederne tok utfordringen på strak arm og løste sine utfordringer i overgangsfasen og det ble etablert stabil drift på en god måte. Det ble lagd et eget undervisningsopplegg med følgende innhold for lederne: Introduksjon av Sykehuset Innlandet, organisasjon, verdier etc. Gjennomgang av de viktigste administrative datasystemer Personalreglement og avtaler med mer Kompetanseutvikling i ambulansetjenesten Innkjøp: innkjøpspolicy, bruk av rammeavtaler, etikk samt innkjøpsweb Fakturahåndtering - basware Personalportalen Program for forbedringsområder - TQM Doculive Side 7 / utskriftsdato:

8 GAT Budsjett, regnskap og rapportering For de ansatte ble opplæringen gjennomført i de første arbeidsdagene etter overtakelsestidspunktet. På agendaen sto: Generell informasjon om sykehuset og divisjonen Hvor finner man frem i den elektroniske informasjonen i SI De viktigste administrative systemene i SI som: mingat, personalportalen, TQM og kvalitetssystemet Innlogging og definering av egne passord for nettverk, personalportalen og mingat 5.3 Turnus I prosjektperioden har Sykehuset Innlandet hatt som en overordnet målsetting å komme frem til omforente prinsipper for utarbeidelse av turnus på tvers av alle de involverte fagforeningene. Ikke for noen av fasene i prosjektet har dette medført et positivt resultat. Etter tre forsøk, ett for hver fase med å få definert felles prinsipper, ble det gjort en endring for avdeling ambulanse mht hvordan SI definerer avtaleparter for tariffavtaler for turnus. SI definerer avtaleparten avhengig av hvor de ansatte er organisert. SI inngår tariffavtale om turnus med den fagforeningen som representerer mer enn 50% av de fast ansatte på stasjonen. Dette prinsippet ble gjort gjeldende for fase 3 og resultatet av dette var at det ble gjort avtale med Fagforbundet for stasjonene Rena, Elverum og Drevsjø. Mens det for stasjonene Hamar, Moelv, Trysil Gran, Flisa, Ryfoss, Bagn og Fagernes ble inngått avtale med Delta. For de 3 stasjonene i Valdres (Ryfoss, Bagn og Fagernes) ble seksjonen vurdert samlet da de i denne seksjonen går i en felles turnus for alle de 3 stasjonene. For stasjonene på Elverum og Drevsjø var det akkurat 50%, men etter en avklaring med den nest største fagforeningen ble det avklart at disse to ble tillagt Fagforbundet. Fagforbundet har hele tiden bestridt SI sin tilnærming og mener at SI er nødt til å inngå avtale med hver enkelt fagforening som har medlemmer ved de ulike stasjonene. Selv om Fagforbundet har denne prinsipielle holdningen har ikke dette stoppet opp for fremdriften med å avklare turnus på stasjonene etter SI sin definisjon. Det har vært en vanskelig prosess og med til dels svært sprikende argumentasjon fra fagforeningene i forhold til hvilken løsning som er forsvarlig. Sykehuset Innlandet har opplevd et krav om meget lange sammenhengende vakter og møtt liten forståelse fra fagforeningene om at det må være i alles interesse og skape en vaktordning som tar langsikte verneperspektiv inn over seg. Side 8 / utskriftsdato:

9 5.4 Materiell og andre anskaffelser Materiellet / ambulansene som er anskaffet i prosjektet er gjort i tett samarbeid med avdeling ambulanse, som har bistått aktivt med å definere hvilke type utstyr som skal bestilles og vært aktive med monteringen av utstyret. Innkjøpsavdelingen ved Jan Helge Smidsrød har også bidratt mye til at prosjektet har kunnet levere innenfor de tidsrammer som har vært definert. Det har i hovedsak dreid seg om kjøp av: Nye ambulanser Brukte ambulanser fra de private tjenestene Inventar og øvingsmateriell Arbeidstøy IKT utstyr Tv-abonnement, aviser etc Renovasjon og snøbrøyting avtaler 5.5 IKT løsning Alle ambulansestasjoner er tilknyttet Norsk helsenett. Standardløsning er 4 Mbit SHSL, med videokonferansemuligheter. Unntaket er Ryfoss hvor avstanden til telefonsentralen gjorde at det kun ble 2 MBit. Det skal allikevel være tilstrekkelig for å kunne gjennomføre videokonferanser, men det vil ikke være gunstig med annen samtidig trafikk. Moelv og Elverum er tilkoblet SI sin øvrige installasjon i nærheten av ambulansestasjonen. Den tekniske informasjonsstrukturen muliggjør nå god informasjonsutveksling mellom stasjonene og aktiv bruk av videokonferanse vil kunne være med å bidra til en felles utvikling faglig og kulturelt. 6 Målsettinger for prosjektet I Styringsgruppen har følgende vært satt opp som målsettinger for prosjektet og nedenfor følger disse samt en kommentar til måloppnåelsen i prosjektet. Hovedmål Prosjekt Ambulanse skal sørge for at Sykehuset Innlandet gjennomfører en trinnvis overtakelse av all ambulansetjeneste i Innlandet innen 1. februar Overtakelsen skal skje på en tilfredsstillende måte for alle involverte. Oppsummering fra prosjektet: Prosjektet har gjennomført de 3 store milepælene med overtakelse med gode resultater. Driftsmessig har det ikke vært noen problemer med overtakelsen, da alt utstyr har vært utplassert innen tidsfristen. For fase 3 har det vært forsinkelser på levering av 2-båre bil, men dette er kompensert med økt anskaffelse av reservebiler i en overgangsperiode. Side 9 / utskriftsdato:

10 For å sikre personell lønn ved overtakelsen har det vært utført et betydelig arbeid for å sikre at alle får lønn ved første utlønning. Etter overtakelsestidspunktet og etter lønnskjøring har det blitt foretatt en gjennomgang sammen med leder for å avdekke eventuelle mangler. I løpet av de tre årene i prosjektet er det kun et fåtall hendelser som har medført en manuell utbetaling for å kompensere for feil i lønnskjøringen. Dette anses som meget bra siden vi i perioden også har hatt innføring av personalportalen og ny versjon av GAT. Delmål Føringer fra helseforetaket samt faglige og driftsmessige krav fra eier ivaretas. Hensiktsmessig plan for organisering og ledelse, herunder nødvendige støttefunksjoner, som ivaretar samlet ambulansedrift i helseforetakets regi. Resultat Arbeidet har vært godt forankret i styringsgruppen hvor Torgeir Strøm og Hans Iver Børresen har vært med på å legge premissene for innføringen. Det har vært gjennomført en egen vurdering med brei involvering av ledelsen i de private og egne tjenester. De tillitsvalgte har også vært med å drøftet organisasjonsløsningen. I utarbeidelsen av organisasjonsløsningen har det vært lagt vekt på at organisasjonen skal være desentral med kort vei til seksjonsleder som ivaretar de driftsmessige utfordringene, samtidig som det har vært et sterkt ønske om å etablere en regional funksjon for å dedikere ressurser til videre utvikling av tjenesten. Effektiv ressursutnyttelse, samt en faglig forsvarlig og enhetlig praksis i ambulansetjenesten. Blir en viktig oppgave for linjen fremover Prosjektet har bidratt med et helhetlig kvalitetssystem for tjenesten Parallelt med prosjektet arbeider kompetanseavdelingen / linjen med å endre organiseringen av instruktørene Tilstrebe at overtakelsen skjer gjennom en tilfredsstillende prosess. I samarbeid med de ansattes organisasjoner bidra til at overtakelsen skjer iht lov og avtaleverk. Ansatte og deres tillitsvalgte har vært aktivt involvert i prosjektet, samt at prosessen har blitt gjennomført på en planmessig god måte med løpende oppfølging av milepæler og aktiviteter. Det har vært god dialog med de tillitsvalgte i prosessen. Alle spørsmål har blitt avklart gjennom dialog løpende i prosessen. Det er en rest som er igjen og det er uenigheten om tolkning av bruken av arbeidsmiljøloven for å kun inngå tariffavtale om turnus med den fagforeningen som representerer mer enn 50% av de ansatte. Side 10 / utskriftsdato:

11 Delmål Resultat Denne uenigheten har ikke vært til hinder for å holde fremdriften, da partene ser på dette som en prinsipiell avklaring som skal skje parallelt. Bidra til nødvendig opplæring av ansatte som følge av overtakelsen (inkl interne systemer i SI). Alle ambulansestasjoner har blitt besøkt av prosjektet rett etter overtakelsestidspunktet for å sette de nyansatte inn i de administrative systemene. Alle lederne gjennomgikk et eget opplærningsprogram i forkant av overtakelsestidspunktet. Sikre nødvendig opplæring av vikarer/reservepersonell for å sikre en forsvarlig drift under og etter overtagelse. Sikre at informasjon til dagens utøvere, personell, brukere og andre interessenter gjennomføres på en god og tydelig måte. Ivareta ambulansetjenestens og helseforetakets omdømme relatert til overtakelsen av all ambulansevirksomhet i Innlandet. Etablere en teknisk løsning som gjør det mulig å gjennomføre desentral opplæring, samt å kommunisere regelmessig med medarbeiderne. Ivaretas løpende av linjen I grenseavklaringen mellom prosjektet og linjen er forholdet til vikarer og reservepersonell ivaretatt av linjen. Det har vært god dialog ifra starten med de tidligere eierne og andre interessenter i henhold til kommunikasjonsplanen som er benyttet. Det er sendt ut informasjonsskriv til alle berørte underveis i prosjektet. Prosessen har ikke medført noen negative oppslag i forhold til media. Dialogen med de ansatte har også vært god og prosjektet har holdt det som til enhver tid er lovt i forhold til de ansatte. Det er etablert en felles løsning på alle ambulansestasjonene som gir alle ansatte datatilgang tilsvarende de ansatte inne på sykehusene. I tillegg er det etablert videokonferansemuligheter på alle ambulansestasjonene for å kunne gjennomføre allmøter, opplæring og daglig kommunikasjon mellom stasjonene. Ambulansetjenesten skal ha en tydelig miljøprofil og arbeide aktivt for å ha gode løsninger / ordninger for miljøet Ikke hatt stort fokus i prosjektet IKT løsningen med at også lederne har personlig utstyr på sin PC for å gjennomføre videokonferanse vil være med på redusere behov for kjøring i tjenesten. Selve prosjektet har ikke kunnet påvirke miljøprofilen i vesentlig grad, men det er i prosjektet valgt løsninger som bidrar til at avdeling ambulanse kan arbeide videre med gode løsninger for miljøet. Side 11 / utskriftsdato:

12 Delmål At overtakelsen skal skje innfor en godkjent økonomisk ramme Resultat Driftsresultatet så langt viser at enheten er styrbar innenfor de rammene som er definert i driftsbudsjettet. Det vil nok fortsatt gå noe tid før avdeling ambulanse klarer å redusere kostnadsnivået i forhold til overtid (pukkeleffekt). For investeringer er dette i tråd med de budsjett som er vedtatt i Sykehuset Innlandet. 7 Involvering av verneombud og de tillitsvalgte Det har vært tett samarbeid med de divisjonstillitsvalgte og verneombud i prosjektarbeidet. Mange avklaringer av prinsipiell karakter ble diskutert og avklart i løpet av fase 1 av prosjektet. Noe som har medført at samhandlingen for fase 2 og 3 i stor grad er tillagt de løpende møtene med divisjonstillitsvalgte og verneombud i divisjonen. Agenda har da i stor grad vært knyttet til fremdrift. Side 12 / utskriftsdato:

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014

Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2014/4529-19371/2014 - HF Dykkar ref.: Dato: 15.09.2014 Innkalling til styremøte for Helse Møre og Romsdal HF 22. september 2014 Vi kallar med dette inn til:

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer