Avprivatisering av ambulansetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avprivatisering av ambulansetjenesten"

Transkript

1 Vedlegg Avprivatisering av ambulansetjenesten Avslutning: Prosjekt ambulanse 22. mars 2013

2 Innledning Prosjektet avprivatisering av ambulansetjenesten ble etablert i SI s regi på bakgrunn av styrevedtak sak Desember 2009 startet prosjekt ambulanse sitt arbeid med å forberede overtakelsen. I forbindelse med at prosjekt ambulanse avsluttes gjøres det en kort oppsummering av arbeidet som har vært gjennomført. 1 OVERORDNET TIDSPLAN FOR PROSESSEN OG OMFANG 3 2 ORGANISERINGEN DELTAKELSEN I PROSJEKTET 4 3 AKTIVITETER 5 4 SAKER I PROSJEKTET TIL STYRINGSGRUPPEN 5 5 HOVEDOMRÅDER PERSONELL OG VILKÅR OPPLÆRING AV NYE LEDERE OG ANSATTE TURNUS MATERIELL OG ANDRE ANSKAFFELSER IKT LØSNING 9 6 MÅLSETTINGER FOR PROSJEKTET 9 7 INVOLVERING AV VERNEOMBUD OG DE TILLITSVALGTE 12 Side 2 / utskriftsdato:

3 1 Overordnet tidsplan for prosessen og omfang Tidspunktet for overtakelsen av de ulike tjenestene ble styrt av tidspunktet for utløpet av de eksisterende kontraktene og prosjektet ble delt opp i 3 faser over 3 år. Fase 1 I fase 1 var det 5 selskaper/firmaer, Norsk Folkehjelp-Odal, Eidskog ambulanse, Oppland ambulansedrift, Land ambulanse og Gausdal sykebil som ble berørt. Disse driftet 8 ambulansestasjoner: Kongsvinger, Sand, Eidskog, Ringebu, Vinstra, Hov, Dokka og Gausdal. Fase 2 For fase 2 var det NTS-Oppland som ivaretok ambulansedriften for Lom, Vågå, Otta og Dombås (inkludert bilen som var plassert i Lesjaskog), som ble avprivatisert. Fase 3 For fase 3 var det 5 selskaper, Falck Emergency, NTS-Hedmark, Drevsjø ambulanse, Valdres ambulansetjeneste og Hamar Røde kors som ivaretok driften for Gran, Flisa, Elverum, Rena, Trysil, Drevsjø Ryfoss, Fagernes, Bagn, Moelv og Hamar, som ble avprivatisert. Oversikten til høyre viser plassering av alle ambulansestasjonene i Hedmark og Oppland inklusiv de tjenestene som var egne fra før. (Tynset, Folldal, Rendalen, Koppang, Gjøvik og Lillehammer). Etter avprivatiseringen består ambulansetjenesten nå av 320 årsverk operativt personell og med ledelse og støtte ca 340 årsverk. Totalt er det ca 500 hoder som er tilknyttet avdelingen. For de tjenestene som ble avprivatisert representerte fase 1 ca 70 årsverk, fase 2 ca 40 årsverk og fase 3 ca 135 årsverk. Side 3 / utskriftsdato:

4 2 Organiseringen deltakelsen i prosjektet I prosjekt ambulanse har det vært en kjerneprosjektgruppe som har vært dedikert til oppgaven, i tillegg har andre funksjoner i form av sin linjefunksjon bidratt til gjennomføringen av prosjektet. Prosjekteier: Administrerende Direktør: Morten Lang-Ree Styringsgruppe: Leder: Aage Westlie / Geir Kristoffersen, fra Torgeir Strøm Hans Iver Børresen / Toril Kolås fra Jorunn Olsen / Jeanette Dulsrud fra Sigrid Rui / Leif Ole Bach fra Prosjektgruppe (50-100% ressurser): Leder Odleif Bakken / Jan Willassen fra Rådgiver: Jan Willassen frem til Koordinator: Hilde Sveum Røste Øvrige prosjektmedlemmer: HR: Jørund Grimstveit Innkjøp: Hanne Røstøen fase 1 / Morten Endresen fase 2 / Tor Faukald fase 3 Kompetanse: Geir Gunnesmæl / Egil Løken (Jan Erik Hagen) Med rådgiver: Henrik Faarup Ambulanse Lars Solhaug fra Verneombud: Elin Seierstad Fagforbundet: Jorunn Olsen / Turid Granum / Wenche Hansen / Kristin Stensrud Delta: Jeanette Dulsrud NSF: Marianne Nielsen Øvrige ressurser: o Jan Helge Smidsrød, innkjøp og opplæring av nye ledere o Bente Laforce, juridisk rådgivning o Merete Haug Jørstad, juridisk rådgivning o Solfrid Sand, tariffavtaler turnus og opplæring av nye ledere o Kristin Loeng-Halvorsen, arbeid med turnus og opplæring av nye ledere o Elisabeth S. Hansen, registrering i personalportalen og opplæring av nye ledere o Marianne Enger, bedriftsnumre, koder og struktur i GAT. o Anett Olasveen, bedriftsnumre, koder og struktur i GAT. o Elisabeth Nilsson, opplæring av nye ledere o Irene Sætran, opplæring av nye ledere i personalportalen o Odd Inge Blakkestad, definering av struktur i GAT o Iver Roset, støtte og opplæring av nye ledere o Oddmund Runningen, økonomisk underlag styresaken 2009 o Kjell Nordaune, ØLP, budsjett og opplæring av nye ledere o Lise Syverinsen, opplæring av nye ledere i TQM Side 4 / utskriftsdato:

5 3 Aktiviteter Prosjektet har fulgt en egen systematikk for å følge opp aktiviteter. Det er til sammen registrert i underkant av 500 aktiviteter som har blitt fulgt opp. Det er for hver aktivitet definert ansvarlig og en gjeldende tidsfrist. Denne systematikken har gjort det mulig å planlegge prosjektet slik at alle vesentlige aktiviteter er gjennomført innenfor den ønskede tidsrammen og overtakelsen har kunnet skje godt forberedt. Prosjektet er meget godt fornøyd med at alle viktige og planlagte aktiviteter er blitt gjennomført planmessig innenfor de ulike fasenes avslutning. 4 Saker i prosjektet til styringsgruppen Følgende saker har vært forelagt og behandlet i styringsgruppen for prosjekt ambulanse: Møtedato Saksnr Sak /10 Informasjon om prosjektet - Bakgrunn for prosjekt ambulanse - Dagens struktur og overordnet tidsplan for overtakelse - Organisering av prosjektet - Struktur på prosjektdokumentasjonen - Målsettinger - ROS analyse 02/10 Juridisk vurdering ved avprivatisering av den private ambulansetjenesten i Innlandet 03/10 Oppdatert økonomisk prognose 04/10 Ansvarskart 05/10 Milepælsplan 06/10 Kommunikasjonsplan 07/10 Møteplan /10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 10/10 Styresak 010/2010 ambulansetjenenesten i Innlandet, forskyvning av tidspunkt for avprivatisering konsekvenser av vedtak 11/10 Milepælsplan - rapportering 12/10 Organisering av tjenesten 13/10 IKT i ambulansetjenesten teknisk løsning 14/10 Eventuelt prosjektet gis i oppdrag å beskrive et helhetlig kvalitetssystem og styringsparametere for ambulansetjenesten /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 16/10 Milepælsplan rapportering 17/10 IKT i ambulansetjenesten endret løsning 18/10 Organisering tilsetting av ledere og stillingsstørrelser 19/10 Kompetanseoversikt og videre arbeid med rekruttering av personell 20/10 Status investeringer / kjøp av ambulanse, inventar og utstyr 21/10 Styringsparametere i ambulansetjenesten 22/10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 24/10 Milepælsplan rapportering 25/10 Status drøftingsmøter vedrørende ansatte 26/10 Status forhandlingsmøter vedrørende ambulanser, utstyr og inventar 27/10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 29/10 Milepælsplan rapportering 30/10 Status personell Side 5 / utskriftsdato:

6 Møtedato Saksnr Sak 31/10 Status utstyr 32/10 Oppstart av ny IKT løsning i ambulansetjenesten 33/10 Utvikling av AMIS til å understøtte styringsparametrene 34/10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 36/10 Milepælsplan rapportering 37/10 Status personell, turnus 38/10 Status utstyr, lokaler, renhold 39/10 Prinsipiell avklaring av KLP forpliktelser 40/10 Eventuelt ingen saker /10 Godkjenning av møtereferat foregående møte 42/10 Milepælsplan rapportering 43/10 Status personell, turnus 44/10 Status utstyr, lokaler, renhold 45/10 Prosjektorganisering i fase 2 46/10 Eventuelt ingen saker /11 Godkjenning av møtereferat foregående møte 2/11 Milepælsrapportering fase 1 3/11 Milepælsplan og ansvarskart fase 2 4/11 ROS-analyse /11 Kommunikasjonsplan /11 Møteplan 7/11 Statusoversikt investeringer 8/11 Eventuelt ingen saker /11 Godkjenning av møtereferat foregående møte 10/11 Milepælsrapportering 11/11 Adgangskontroll ved stasjonene i ambulansetjenesten 12/11 Kjøpsplan fase 2 13/11 Eventuelt ingen saker /11 Godkjenning av møtereferat foregående møte 15/11 Milepælsrapportering fase 2 16/11 Holder prognosen for innfasingen 17/11 Økonomisk status fase 2 investeringer / anskaffelser 18/11 Økonomiske scenarioer fase 3 investeringer / anskaffelser 19/11 Eventuelt ingen saker infomail Etter avtale med styringsgruppeleder, ble det ikke gjennomført møte for å gjennomgå oppdaterte dokumenter for fase 3. Dette ble sendt styringsgruppen på mail - Rapport med milepæler for fase 2 - Milepælsplan rapportering fase 3 - ROS analyse fase 3 - Kommunikasjonsplan - Ansvarskart - Samarbeid linjen vs prosjekt /12 Kjøpsplan fase 3 (behandlet pr. mail) /12 Godkjenning av møtereferat foregående møte (19.03) 3/12 Økonomisk resultat fase 2 4/12 Status MP fase 3 5/12 Oppdatert økonomisk oversikt fase 3 6/12 Eventuelt ingen saker Mars/april /13 Godkjenning av møtereferat foregående møte (4.9.) 2/13 Milepælsplan rapportering 3/13 Økonomisk resultat 4/13 Avslutning av prosjektet Side 6 / utskriftsdato:

7 5 Hovedområder Det gis en kort oppsummering innenfor følende hovedområder. Personell og vilkår, Opplæring av nye ledere og ansatte, Turnus, Materiell og IKT løsning. 5.1 Personell og vilkår Det er blitt gjennomført allmøter for alle ansatte i de private tjenestene i underkant av 1 år før overtakelsen. Her ble det gitt bred informasjon om avprivatiseringen og de planer som forelå. Alle som var ansatt i tjenesten ved overtakelsestidspunktet ble tilbudt jobb i Sykehuset uten at man var nødt til å søke stilling i Sykehuset Innlandet. For de selskapene som var organisert ble det inngått avtaler på vegne av de ansatte med de aktuelle fagforeningene: Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. For stasjonene i Eidskog og Gausdal hvor arbeidsgiver ikke var organisert ble det inngått avtale med samtlige ansatte om hvilke vilkår som skulle gjøres gjeldende. De ansatte i disse tjenestene brukte representanter fra sine respektive fagforeninger som rådgivere. Prosessen i det første året medførte lange og intense samtaler mellom prosjektet og de respektive fagforeningene for å komme frem til en protokoll som beskriver lønns og arbeidsvilkårene til de ansatte. De avklaringer som ble gjort i første fase tok begge parter med seg inn i diskusjonene for fase 2 og 3. Noe som medførte at disse møtene var mer spisset på de punktene hvor det var konkrete muligheter for endring i den gitte situasjonen Alle aktørene var de samme i alle fasene og vi fikk etter hvert god innsikt i prosessen. Som hovedregel har alle ansatte nå vanlig Spekter vilkår som de øvrige ansatte i ambulansetjenesten. Det er to avvik fra dette, og det gjelder de som var ansatt i Hamar Røde kors ambulansetjeneste og Falck ambulanse AS, Gran. Her er det gitt et personlig tillegg som dekker differansen mellom de tidligere trinntilleggene for trinn 2 og trinn 3 i forhold til det som var gjeldende sats i deres virksomhet. I tillegg har de som har veiledertillegg for lærlinger fått den gamle satsen ut den aktuelle lærlingperioden. 5.2 Opplæring av nye ledere og ansatte I forkant av overtakelsestidspunktet ble det gjennomført opplæring av de nye lederne. Det ble gitt mye informasjon og det ble stilt store forventninger til de nye lederne. Samtlige av de nye lederne tok utfordringen på strak arm og løste sine utfordringer i overgangsfasen og det ble etablert stabil drift på en god måte. Det ble lagd et eget undervisningsopplegg med følgende innhold for lederne: Introduksjon av Sykehuset Innlandet, organisasjon, verdier etc. Gjennomgang av de viktigste administrative datasystemer Personalreglement og avtaler med mer Kompetanseutvikling i ambulansetjenesten Innkjøp: innkjøpspolicy, bruk av rammeavtaler, etikk samt innkjøpsweb Fakturahåndtering - basware Personalportalen Program for forbedringsområder - TQM Doculive Side 7 / utskriftsdato:

8 GAT Budsjett, regnskap og rapportering For de ansatte ble opplæringen gjennomført i de første arbeidsdagene etter overtakelsestidspunktet. På agendaen sto: Generell informasjon om sykehuset og divisjonen Hvor finner man frem i den elektroniske informasjonen i SI De viktigste administrative systemene i SI som: mingat, personalportalen, TQM og kvalitetssystemet Innlogging og definering av egne passord for nettverk, personalportalen og mingat 5.3 Turnus I prosjektperioden har Sykehuset Innlandet hatt som en overordnet målsetting å komme frem til omforente prinsipper for utarbeidelse av turnus på tvers av alle de involverte fagforeningene. Ikke for noen av fasene i prosjektet har dette medført et positivt resultat. Etter tre forsøk, ett for hver fase med å få definert felles prinsipper, ble det gjort en endring for avdeling ambulanse mht hvordan SI definerer avtaleparter for tariffavtaler for turnus. SI definerer avtaleparten avhengig av hvor de ansatte er organisert. SI inngår tariffavtale om turnus med den fagforeningen som representerer mer enn 50% av de fast ansatte på stasjonen. Dette prinsippet ble gjort gjeldende for fase 3 og resultatet av dette var at det ble gjort avtale med Fagforbundet for stasjonene Rena, Elverum og Drevsjø. Mens det for stasjonene Hamar, Moelv, Trysil Gran, Flisa, Ryfoss, Bagn og Fagernes ble inngått avtale med Delta. For de 3 stasjonene i Valdres (Ryfoss, Bagn og Fagernes) ble seksjonen vurdert samlet da de i denne seksjonen går i en felles turnus for alle de 3 stasjonene. For stasjonene på Elverum og Drevsjø var det akkurat 50%, men etter en avklaring med den nest største fagforeningen ble det avklart at disse to ble tillagt Fagforbundet. Fagforbundet har hele tiden bestridt SI sin tilnærming og mener at SI er nødt til å inngå avtale med hver enkelt fagforening som har medlemmer ved de ulike stasjonene. Selv om Fagforbundet har denne prinsipielle holdningen har ikke dette stoppet opp for fremdriften med å avklare turnus på stasjonene etter SI sin definisjon. Det har vært en vanskelig prosess og med til dels svært sprikende argumentasjon fra fagforeningene i forhold til hvilken løsning som er forsvarlig. Sykehuset Innlandet har opplevd et krav om meget lange sammenhengende vakter og møtt liten forståelse fra fagforeningene om at det må være i alles interesse og skape en vaktordning som tar langsikte verneperspektiv inn over seg. Side 8 / utskriftsdato:

9 5.4 Materiell og andre anskaffelser Materiellet / ambulansene som er anskaffet i prosjektet er gjort i tett samarbeid med avdeling ambulanse, som har bistått aktivt med å definere hvilke type utstyr som skal bestilles og vært aktive med monteringen av utstyret. Innkjøpsavdelingen ved Jan Helge Smidsrød har også bidratt mye til at prosjektet har kunnet levere innenfor de tidsrammer som har vært definert. Det har i hovedsak dreid seg om kjøp av: Nye ambulanser Brukte ambulanser fra de private tjenestene Inventar og øvingsmateriell Arbeidstøy IKT utstyr Tv-abonnement, aviser etc Renovasjon og snøbrøyting avtaler 5.5 IKT løsning Alle ambulansestasjoner er tilknyttet Norsk helsenett. Standardløsning er 4 Mbit SHSL, med videokonferansemuligheter. Unntaket er Ryfoss hvor avstanden til telefonsentralen gjorde at det kun ble 2 MBit. Det skal allikevel være tilstrekkelig for å kunne gjennomføre videokonferanser, men det vil ikke være gunstig med annen samtidig trafikk. Moelv og Elverum er tilkoblet SI sin øvrige installasjon i nærheten av ambulansestasjonen. Den tekniske informasjonsstrukturen muliggjør nå god informasjonsutveksling mellom stasjonene og aktiv bruk av videokonferanse vil kunne være med å bidra til en felles utvikling faglig og kulturelt. 6 Målsettinger for prosjektet I Styringsgruppen har følgende vært satt opp som målsettinger for prosjektet og nedenfor følger disse samt en kommentar til måloppnåelsen i prosjektet. Hovedmål Prosjekt Ambulanse skal sørge for at Sykehuset Innlandet gjennomfører en trinnvis overtakelse av all ambulansetjeneste i Innlandet innen 1. februar Overtakelsen skal skje på en tilfredsstillende måte for alle involverte. Oppsummering fra prosjektet: Prosjektet har gjennomført de 3 store milepælene med overtakelse med gode resultater. Driftsmessig har det ikke vært noen problemer med overtakelsen, da alt utstyr har vært utplassert innen tidsfristen. For fase 3 har det vært forsinkelser på levering av 2-båre bil, men dette er kompensert med økt anskaffelse av reservebiler i en overgangsperiode. Side 9 / utskriftsdato:

10 For å sikre personell lønn ved overtakelsen har det vært utført et betydelig arbeid for å sikre at alle får lønn ved første utlønning. Etter overtakelsestidspunktet og etter lønnskjøring har det blitt foretatt en gjennomgang sammen med leder for å avdekke eventuelle mangler. I løpet av de tre årene i prosjektet er det kun et fåtall hendelser som har medført en manuell utbetaling for å kompensere for feil i lønnskjøringen. Dette anses som meget bra siden vi i perioden også har hatt innføring av personalportalen og ny versjon av GAT. Delmål Føringer fra helseforetaket samt faglige og driftsmessige krav fra eier ivaretas. Hensiktsmessig plan for organisering og ledelse, herunder nødvendige støttefunksjoner, som ivaretar samlet ambulansedrift i helseforetakets regi. Resultat Arbeidet har vært godt forankret i styringsgruppen hvor Torgeir Strøm og Hans Iver Børresen har vært med på å legge premissene for innføringen. Det har vært gjennomført en egen vurdering med brei involvering av ledelsen i de private og egne tjenester. De tillitsvalgte har også vært med å drøftet organisasjonsløsningen. I utarbeidelsen av organisasjonsløsningen har det vært lagt vekt på at organisasjonen skal være desentral med kort vei til seksjonsleder som ivaretar de driftsmessige utfordringene, samtidig som det har vært et sterkt ønske om å etablere en regional funksjon for å dedikere ressurser til videre utvikling av tjenesten. Effektiv ressursutnyttelse, samt en faglig forsvarlig og enhetlig praksis i ambulansetjenesten. Blir en viktig oppgave for linjen fremover Prosjektet har bidratt med et helhetlig kvalitetssystem for tjenesten Parallelt med prosjektet arbeider kompetanseavdelingen / linjen med å endre organiseringen av instruktørene Tilstrebe at overtakelsen skjer gjennom en tilfredsstillende prosess. I samarbeid med de ansattes organisasjoner bidra til at overtakelsen skjer iht lov og avtaleverk. Ansatte og deres tillitsvalgte har vært aktivt involvert i prosjektet, samt at prosessen har blitt gjennomført på en planmessig god måte med løpende oppfølging av milepæler og aktiviteter. Det har vært god dialog med de tillitsvalgte i prosessen. Alle spørsmål har blitt avklart gjennom dialog løpende i prosessen. Det er en rest som er igjen og det er uenigheten om tolkning av bruken av arbeidsmiljøloven for å kun inngå tariffavtale om turnus med den fagforeningen som representerer mer enn 50% av de ansatte. Side 10 / utskriftsdato:

11 Delmål Resultat Denne uenigheten har ikke vært til hinder for å holde fremdriften, da partene ser på dette som en prinsipiell avklaring som skal skje parallelt. Bidra til nødvendig opplæring av ansatte som følge av overtakelsen (inkl interne systemer i SI). Alle ambulansestasjoner har blitt besøkt av prosjektet rett etter overtakelsestidspunktet for å sette de nyansatte inn i de administrative systemene. Alle lederne gjennomgikk et eget opplærningsprogram i forkant av overtakelsestidspunktet. Sikre nødvendig opplæring av vikarer/reservepersonell for å sikre en forsvarlig drift under og etter overtagelse. Sikre at informasjon til dagens utøvere, personell, brukere og andre interessenter gjennomføres på en god og tydelig måte. Ivareta ambulansetjenestens og helseforetakets omdømme relatert til overtakelsen av all ambulansevirksomhet i Innlandet. Etablere en teknisk løsning som gjør det mulig å gjennomføre desentral opplæring, samt å kommunisere regelmessig med medarbeiderne. Ivaretas løpende av linjen I grenseavklaringen mellom prosjektet og linjen er forholdet til vikarer og reservepersonell ivaretatt av linjen. Det har vært god dialog ifra starten med de tidligere eierne og andre interessenter i henhold til kommunikasjonsplanen som er benyttet. Det er sendt ut informasjonsskriv til alle berørte underveis i prosjektet. Prosessen har ikke medført noen negative oppslag i forhold til media. Dialogen med de ansatte har også vært god og prosjektet har holdt det som til enhver tid er lovt i forhold til de ansatte. Det er etablert en felles løsning på alle ambulansestasjonene som gir alle ansatte datatilgang tilsvarende de ansatte inne på sykehusene. I tillegg er det etablert videokonferansemuligheter på alle ambulansestasjonene for å kunne gjennomføre allmøter, opplæring og daglig kommunikasjon mellom stasjonene. Ambulansetjenesten skal ha en tydelig miljøprofil og arbeide aktivt for å ha gode løsninger / ordninger for miljøet Ikke hatt stort fokus i prosjektet IKT løsningen med at også lederne har personlig utstyr på sin PC for å gjennomføre videokonferanse vil være med på redusere behov for kjøring i tjenesten. Selve prosjektet har ikke kunnet påvirke miljøprofilen i vesentlig grad, men det er i prosjektet valgt løsninger som bidrar til at avdeling ambulanse kan arbeide videre med gode løsninger for miljøet. Side 11 / utskriftsdato:

12 Delmål At overtakelsen skal skje innfor en godkjent økonomisk ramme Resultat Driftsresultatet så langt viser at enheten er styrbar innenfor de rammene som er definert i driftsbudsjettet. Det vil nok fortsatt gå noe tid før avdeling ambulanse klarer å redusere kostnadsnivået i forhold til overtid (pukkeleffekt). For investeringer er dette i tråd med de budsjett som er vedtatt i Sykehuset Innlandet. 7 Involvering av verneombud og de tillitsvalgte Det har vært tett samarbeid med de divisjonstillitsvalgte og verneombud i prosjektarbeidet. Mange avklaringer av prinsipiell karakter ble diskutert og avklart i løpet av fase 1 av prosjektet. Noe som har medført at samhandlingen for fase 2 og 3 i stor grad er tillagt de løpende møtene med divisjonstillitsvalgte og verneombud i divisjonen. Agenda har da i stor grad vært knyttet til fremdrift. Side 12 / utskriftsdato:

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.09.16 SAK NR 052 2016 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Styret

Detaljer

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune

Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Prosjekt i Tilrettelagte tjenester, Helse, sosial og omsorg Drammen kommune Etablere en eller flere arbeidstidsordning som sikrer en brukerrettet, faglig og økonomisk optimal tilrettelegging av tjenestene.

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE 1 1. Bakgrunn På bakgrunn av krav i Arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid

Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Frank Meland Utviklingsprosjekt: Fra uønsket til deltid til fleksibel arbeidstid Nasjonalt topplederprogram 20.4.2012 1 Bakgrunn og forankring Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren

Detaljer

PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20

PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20 PROTOKOLL (godkjent) fra drøftingsmøte med TV20 Møte: Protokoll/referat fra drøftingsmøte med TV20 vedr. styresak «Budsjett 2017» Møtedato: 06.12.2016 Til stede: Fra arbeidstaker: Marianne Frantzen (vararepr.

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 24. august 2011 kl. 1000-1500 Sted: Sel Rådhus, Otta Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg,

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim

- Trine Samuelsberg Liv Marit Melheim Dato: 20. januar 2010 5 /10 Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF BICH BHJT-0299-200802615-159 Hva saken gjelder: Prosjekteier Styret i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppen AMU-bestående

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Levanger kommune. Sluttrapport

Levanger kommune. Sluttrapport Levanger kommune Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk meldingsutvekling mellom pleie og omsorgstjenesten i kommunen, legetjenesten og sykehus. 15.04.09 Godkjent av: Øystein Sende Side 2

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice.

Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Utviklingsprosjekt: Lederutvikling for ledere i St. Olavs driftsservice. Nasjonalt topplederprogram Tove Ofstad Holan Trondheim 11.05.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet St. Olavs driftsservice

Detaljer

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF

Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Mandat for Nærværsprosjektet i Bergen hjemmetjenester KF Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Leder av arbeidsgruppen Arbeidsgruppe og roller Styret i Bergen hjemmetjenester KF AMU-bestående av:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Hvorfor og hvordan involvere hele organisasjonen i AMS?

Hvorfor og hvordan involvere hele organisasjonen i AMS? Hvorfor og hvordan involvere hele organisasjonen i AMS? Elmåledagene 2009 Anne S. Nysæther Prosjektleder AMS Eidsiva Nett AS Disposisjon Status og organisering av AMS i Eidsiva Hvorfor er intern forankring

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Hensikten med dette skrivet

Hensikten med dette skrivet Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Flyt i hverdagens beslutningsprosesser Nasjonalt topplederprogram Elina Maria Ryymin Oslo, 9. april 2012 1. Bakgrunn Avdeling Legevakt og spesialistpoliklinikker Ski er en satellitt

Detaljer

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester

Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE. Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Organisering av Prosjekt PSYKIATRISK AMBULANSE Samarbeidsprosjekt mellom Divisjon Psykisk helsevern og Divisjon Prehospitale tjenester Først litt om bakgrunnen for prosjektet - Prosjektets mandat PROSJEKTETS

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl. 0830-1400 Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Prosjekt Transport av psykisk ustabile

Prosjekt Transport av psykisk ustabile Prosjekt Transport av psykisk ustabile Nettverkskonferanse Stavanger 16.09.16 Prosjektleder Knut Anders Brevig For-prosjekt 2012 «Gjennomgang av dagens situasjon (2012) viser, etter arbeidsgruppens mening,

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

MØTEREFERAT (telefonmøte)

MØTEREFERAT (telefonmøte) MØTEREFERAT (telefonmøte) Møte: Ekstraordinært telefonmøte vedr. arbeidstidbestemmelser i SI Møtedato: Fredag 4. mars kl. 1300-1330 Møteleder: Morten Lang-Ree Til stede: Meldt forfall: Referent: Morten

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF kull 10, vår 2011 1 Bakgrunn Som oppfølging av LUO (langsiktig omstilling og utvikling) er HR identifisert

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29.09.2016 SAK NR 32-2016 Oppdrag: Revidert strategi presentasjon av tilnærming Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen

Hovedavtaler som lederverktøy. Hvorfor hovedavtaler? Hovedavtaler - generelt. v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen Hovedavtaler som lederverktøy v/seksjonssjef Bjørn Ove Kvavik Legeforeningen Hvorfor hovedavtaler? Harde og langvarige arbeidskamper på 1920- og 30-årene - Hovedavtalen i 1935 Fredsplikt mot rettigheter

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulanse Midt-Norge HF Ambulanse Midt-Norge HF Status pr. medio mars 2013 Orientering til styret 13. mars 2013 Håkon Gammelsæter Adm.dir. Formelle forhold Milepæler: Avtale med sykehusforetakene (HNT, St. Olavs og HMR) er på

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 11. februar 2016 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Hans Seierstad, Kaija Eide Drønen,

Detaljer

Saksbehandler: Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen

Saksbehandler: Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester Geir Kristoffersen Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.14 SAK NR 094 2014 SAMLING AV AVDELING PASIENTREISER INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner flytting av virksomheten ved kontoret til Pasientreiser Innlandet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms PROSJEKTDIREKTIV Mobil videokonferanse Grønn samhandling Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Prosjektleder/ kontaktperson: Sissel Hansen, Førstekonsulent, NAV

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Prosjektdirektiv for Prosjektnavn Nye NAV Sandefjord Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Oppdragsgiver Prosjekteier Fellesnemnda SAS og Fylkesdirektør NAV Vestfold Hanne Knudsen Sedberg

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/

Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/ Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) Lillestrøm 26. okt. 2011 Mai Lis Fremstad, prosjektrådgiver http://www.nglms.no/ Intermediær sengeplasser Vigdis Rotlid Vestad Stor aktivitet Tro på fremtiden

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 9. februar 2012 kl. 1000-1830 og 10. februar 2012 kl. 0830-1200 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder

Detaljer

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16

Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Prosjektdirektiv for Prosjektnavn NAV i nye Sandefjord Planlagt startdato 23.11.15 Planlagt sluttdato 31.12.16 Oppdragsgiver Prosjekteier Fellesnemnda SAS og Fylkesdirektør NAV Vestfold og Telemark Terje

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot.

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Regionalt Nyhetsbrev Nr 2/02/09 Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Fra den nasjonale prosjektledelsen kom det for en tid siden forespørsel om Helse Midt-Norge generelt og

Detaljer