SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER"

Transkript

1 SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

2 SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter har unike behov og utfordringer fordi samspillet mellom ansatte, ledelse og organisering beror på sammensatte faktorer. Vi arbeider helhetlig og tverrfaglig med helse og arbeidsliv, og tilbyr en komplett bedriftshelsetjeneste, organisasjons- og lederrådgivning, i tillegg til poliklinisk behandling. Vi har kunnskapen og kompetansen til å skreddersy løsninger som reduserer sykefravær og styrker samspillet i din organisasjon. Slik jobber vi sammen med deg for en bedre hverdag. 2

3 INNHOLD Bedriftshelsetjeneste.. 4 Bedriftshelsetjenester A - Å...5 Arbeidsplassvurdering 7 Beredskapsavtaler... 8 Sikre gode omstillinger 9 Styringsrett...10 HMS-kurs for ledere og verneombud.. 11 Stressmestring..12 Arbeidsglede..13 Selvledelse og mental trening.,.14 Konflikthåndtering..15 Ledermåling Medarbeiderundersøkelse..17 Proaktiv helseoppfølging Psykologtjenester.. 19 Helsekontroller Fysikalske tjenester...21 Rehabilitering..22 3

4 BEDRIFTSHELSE I 10 år har vi hjulpet offentlige og private bedrifter å redusere sykefravær. Vi tilbyr tjenester og kursprogram innen helse, arbeidsliv og ledelse til bedrifter og organisasjoner i mange ulike sektorer. Egen bedriftsrådgiver Som bedriftshelsekunde hos oss vil virksomheten din få tildelt en egen bedriftsrådgiver som vil følge opp alle dine henvendelser og sørge for at du får det du trenger av kunnskap og ressurser for å komme videre i ditt HMS-arbeid. Tverrfaglig fokus Din bedriftsrådgiver vil sørge for å koordinere vår bistand og fordele oppdrag etter din bedrifts ønsker og behov. Du får tilgang til et tverrfaglig team av: Organisasjonspsykologer Fysioterapeuter Ergoterapeuter Legespesialister Yrkeshygienikere Optikere Audiografer Kliniske psykologer Kontrakt og samarbeidsavtale Alle våre avtaler inngås med tre måneders gjensidig oppsigelse. En samarbeidsavtale fornyes fortløpende hvert år i samråd med din bedrift. Avtalen skal bidra til å dekke de behovene dere har, både med tanke på kvalitet, kompetanse og innhold. Ingen fastavgift Hos oss betaler bedriften kun for oppdragstiden. Vi krever ingen abonnementsavgift. 4

5 BEDRIFTSHELSE BEDRIFTSHELSETJENESTER A - Å ARBEIDSPLASSVURDERING En god arbeidsstilling skal ikke gjøre vondt. Vi tilbyr arbeidsplassvurdering og veiledning slik at du kan unngå slitasjeskader og feilbelastning i løpet av arbeidsdagen. Vi bistår med: Ergonomisk veiledning. Løfteteknikk/belastningsskader som følge av tungt fysisk arbeid. Vurdering ved behov for hjelpemidler. Justering av stol/bord, av stand til PC m.m. Se egen informasjon på side Vi kan bistå med: Vi har egen arbeidsmedisiner og helsesekretær som kan bistå med allmennmedisinske tester, hørsel og lungekapasitet. HMS-GJENNOMGANG HMS-gjennomgang er lovpålagt og skal dokumenteres. De fleste virksomheter har derfor en årlig systematisk gjennomgang av HMS-arbeidet, hva som fungerer og hva som må forbedres. Vi kan bistå med: Dokumentasjon. Rådgivning. DIALOGMØTER Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til et dialogmøte senest innen syv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet. Tema for møtet er tilrettelegging for å forhindre eller redusere sykefraværet. Bedriftshelsetjenesten eller andre aktører kan inviteres dersom det er relevant. Vi kan bistå med: Veiledning i forbindelse med tilrettelegging og oppfølgingsplan. MESTRINGSSAMTALER En mestringssamtale er en individuell samtale med kvalifisert veileder. I mestringssamtaler kan man jobbe med ulike fokusområder som er relevante for arbeidshverdagen, eksempelvis motivasjon, selvtillit, stress/selvledelse mv. Vi kan bistå med: Vi kan bistå med kvalifiserte og erfarne veiledere og psykologer. HELSEKONTROLL Helsekontroller skal avdekke og forebygge helserisiko som følge av arbeidssituasjonen din. Det skilles ofte mellom to kategorier: De lovpålagte og de anbefalte helsekontrollene. PSYKOSOSIAL BISTAND Psykososiale arbeidsforhold handler om de sosiale og relasjonelle forholdene på arbeidsplassen og inkluderer både ledelse og ansatte. Konflikter, mobbing, stress, rusmisbruk, akutte kriser og mistrivsel er eksempler på psykososiale fokusområder i et HMS-perspektiv. 5

6 BEDRIFTSHELSE Vi kan bistå med: Arbeidsmiljøundersøkelser. Faktaundersøkelser. Kurs og workshops. Psykologtjenester. Kriseberedskap. RISIKOVURDERING En risikovurdering innebærer en kartlegging av alle risikofaktorer, vurdering av risikonivå og anbefaling av tiltak for å redusere eller eliminere risiko. Risikovurderinger er lovpålagte men kan variere i omfang ut ifra virksomhetens behov og daglige virke. Vi kan bistå med: Vi kan bistå med: Egnede maler for handlingsplanene. Bistand i utarbeidelsen av handlingsplaner hvor HMSaktivitetene defineres og tidfestes. VERNERUNDER En vernerunde skal innhente informasjon til bruk i HMS-arbeidet. Vernerunder inngår derfor ofte som en viktig del av risikokartlegging. Vi kan bistå med: Bistå i gjennomføring av vernerunder. Grundige skjema for registrering av risiko og avvik i både psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. Vurdering av lovkrav. Opplæring i hva risikovurderinger innebærer og hva som er aktuelt for akkurat din virksomhet Bistand i arbeid med oppfølging av avvik avdekket på vernerunde. Dokumentpakke med veiledning og skjema for kartlegging av farer, praktisk gjennomføring m.m. Elektronisk kartleggingsverktøy med ferdig definerte spørsmålskategorier. I tillegg kan du enkelt tilpasse verktøyet dine behov ved å definere egne risikoforhold. YRKESHYGIENISK BISTAND Yrkeshygiene omfatter inneklima, strålingsforhold, støy, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer og vibrasjoner. Vi kan bistå med: Egen veileder. Kartlegginger. SAMARBEIDSMØTE I samarbeidsmøtet etableres en handlingsplan og et årshjul for det forestående HMS-arbeidet. Rådgivning. Risikovurdering. Spesielt innen individuell oppfølging og forebygging av sykefravær har Coperio BEDRIFTSHELSE bidratt som en kunnskapsrik og nyttig støttespiller. 6 Frode Selbo avd.direktør NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag

7 BEDRIFTSHELSE ARBEIDSPLASSVURDERING Muskel- og skjelettplager er den største årsaken til sykefravær. Med riktig arbeidsstilling og gode stabiliseringsøvelser kan sykefraværet unngås. Målet med arbeidsplassvurdering er å benytte kvalifisert personell til å forebygge sykmelding eller redusere sykefravær. En arbeidsplassvurdering inneholder en funksjonsundersøkelse av deg som trenger vurderingen, og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulig tilrettelegging. Målet med tilretteleggingen er at du kan begynne i arbeid igjen helt eller delvis, eller forebygge sykefravær. Kostbart sykefravær Om lag 75 % av alle voksne i Norge opplever månedlig smerter fra muskler og ledd. Korsryggsplager er den hyppigste årsaken til sykefravær (11 %) og uførhet (9%). I 2009 ble det utbetalt om lag 60 milliarder kroner i ytelser for sykefravær og uføretrygd. Rapport, Muskel og Skjelett Tiåret (MST) 1/2013 Fysioterapeut eller ergoterapeut med godkjent kompetanse foretar funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk, og skriver en rapport. Etter arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver få tilbakemelding slik at forslag og tilrådinger kan følges opp i bedriften. Arbeidsplassvurdering kan gjennomføres på alle arbeidsplasser uavhengig om det er en sittestillende arbeid, aktivt arbeid eller arbeid med maskin. Står man i fare for å bli sykemeldt kan man gjennomføre en arbeidsplassvurdering for å finne mulige tiltak som kan fremme helse og unngå muskel og skjelettplager. Under en arbeidsplassvurdering vil du få: Ergonomisk veiledning. Gjennomgang av løfteteknikk/belastningsskader som følge av tungt fysisk arbeid. Vurdering ved behov for hjelpemidler. Justering av stol/bord, av stand til PC m.m. Rapport med forslag til tiltak. Vi kan også bistå med kurs, treningsveiledning, m.m. Muskel- og skjelettplager er et samlebegrep for smerter knyttet til benede strukturer, ledd og muskler i nakke, rygg og bekken. Også revmatiske sykdommer og osteoporose karakteriseres som muskel- og skjelettplager. 51 % av befolkningen har muskel- og skjelettplager som varer mer enn tre måneder. (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT). 7

8 BEDRIFTSHELSE BEREDSKAPSAVTALER OG KRISEHÅNDTERING Det er for sent å legge en beredskapsplan når krisen først inntreffer. Vi inngår i et nasjonalt nettverk for krisehåndtering og beredskap anført av Senter for Krisepsykologi, og har lang erfaring med å bistå virksomheter både ved forebygging og håndtering av kriser. Vi bistår med: Kvalitetssikring av rutiner for håndtering av kriser på virksomhetsnivå. Veiledning av psykososialt team hos oppdragsgiver. Gruppebasert debriefing/defusing ved krisehendelser. Individuelle samtaler med ansatte og ledere i ettertid, ved behov. Her står kognitive tilnærminger sentralt. Kurs for arbeidstakere som er særlig eksponert (førstelinje, resepsjon, mottak mv.) Trening/simulering av krise/katastrofehendelser. Sorgbearbeiding i gruppe eller individuelt. 8

9 KURS & RÅDGIVNING SIKRE GODE OMSTILLINGER Over halvparten av planlagte endringer mislykkes i å nå uttalte mål. Mange endringsprosesser fører i tillegg med seg uforutsigbare konsekvenser både økonomisk og menneskelig. Omstilling omfatter alle typer endringer på arbeidsplassen, både små og store. Eksempler på en typisk endringsprosess er omstrukturering av virksomheten, innføring av ny teknologi, nye arbeidslokaler, sammenslåing av enheter, oppkjøp, ny ledelse/eier, nedbemanning og nye arbeidsoppgaver. I dag er det særlig en trend i retning av rasjonaliseringstiltak med økte krav til effektivisering. Uavhengig av størrelse og type omstilling ser man at det ofte er store menneskelige og økonomiske kostander involvert. Omstillinger oppleves ofte som svært belastende for arbeidstakere, og usikkerhet, rollestress og motstand er typiske menneskelige reaksjoner. I tillegg fører det ofte med seg konflikter og andre samarbeidsproblemer. Omstillinger kan med andre ord ha stor innvirkning på arbeidstakeres arbeidssituasjon og arbeidsmiljø med konsekvenser for helse, yteevne, motivasjon og trivsel. For virksomheten kan dette gi utslag i produktiviteten og fravær. SLIK LYKKES DU MED OMSTILLINGEN Vi bistår med kurs, kartlegging og rådgivning i forbindelse med: Kartlegging av sentrale forhold som virksomheten bør ta hensyn til før, underveis og i etterkant av endringene. Typiske menneskelige reaksjoner på endringer og hvordan man kan håndtere disse på en konstruktiv måte og redusere endringsrelatert stress. Sentrale kriterier for hvordan man kan gjennomføre omstillinger som tar menneskelige hensyn og dermed sikrer en prosess som er skånsom for de ansatte og virksomheten som helhet.! Økt kunnskap om hvordan omstillinger kan påvirke de organisatoriske og psykososiale forholdene i din virksomhet, bidrar til at endringene i større grad kan implementeres på en skånsom måte. En godt planlagt omstillingsprosess skal lykkes både i å nå målene og redusere de negative konsekvensene for de ansatte. 9

10 KURS & RÅDGIVNING STYRINGSRETT Styringsretten handler om arbeidsgivers rett til å organisere, lede og kontrollere arbeidsoppgaver. Styringsrett er et aspekt ved ledelse som har fått ufortjent lite oppmerksomhet i Norge. Norsk bedriftskultur er i stor grad tuftet på flate strukturer, medbestemmelse, samhandling og en overveiende egalitær tilnærming til ledelse. Rammene for styringsretten og omsorgsplikten må sees i lys av arbeidsmiljøloven. Vi bistår ledere som ønsker en bedre forståelse av det juridiske grunnlaget for utøvelse av styringsrett, og en praktisk metodikk som kan benytt es i utøvelsen av ledelse. Vi bistår med rådgivning og kurs i: Lederrollen balanserer mellom omsorgsplikt og styringsrett. Arbeidsmiljøloven og omsorgsplikt/tilretteleggingsplikt. Styringsrett og gjeldende rettspraksis. Når er ansatt e utsatt for utilbørlig opptreden, og når er de utsatt for ledelse? Optimal håndtering av vanskelige personalsaker. Arbeidsgivers styringsrett kan defineres som retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Styringsretten omfatter arbeidsgivers rett til å ansette og si opp arbeidstakere, å disponere arbeidstakers tid - innenfor rammene av arbeidstiden - og bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan. 10

11 KURS & RÅDGIVNING HMS-KURS FOR LEDERE OG VERNEOMBUD Tiden du bruker på forebygging av konflikter, arbeidsulykker og sykefravær avgjør hvor mye tid og ressurser du må bruke når en situasjon har inntruffet. Hva vil du investere i? Arbeidstilsynet har pålagt verneombud og ledere grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Det er ikke uten grunn. I 2013 publiserte Arbeidstilsynet en oversikt over alvorlige arbeidsulykker. 52,6 % av tilfellene manglet risikokartlegging i forkant av ulykken. Kunnskap om de rettigheter og plikter som både ansatte, ledere og verneombud har, kan bidra til å trygge arbeidshverdagen og sikre at rutiner og risikokartlegginger blir foretatt. Våre engasjerte kursholdere har mange års erfaring innen bedriftshelse, HMSorganisering og risikokartlegginger og kurset vil veksle mellom forelesninger, plenumsdiskusjoner om aktuelle problemstillinger i tillegg til noe selvstudium. Kurset vil gi innføring i: Lovverk, roller og aktører i HMSarbeid Fysisk arbeidsmiljø, kartlegging og risikovurdering Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Hva sier Arbeidsmiljøloven? Arbeidsmiljølovens 3-5 og 6-5 slår fast at arbeidsgiver og verneombud skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. I forskrift til loven er det videre spesifisert krav om 40-timers opplæring for verneombud. Kurset oppfyller krav til obligatorisk opplæring i HMS for ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljø-utvalg (AMU). 11

12 KURS & RÅDGIVNING STRESSMESTRING Stress er i ferd med å bli den fremste årsaken til sykefravær i Norge i dag. Langvarig stress har mange negative effekter som påvirker både sosiallivet, helsa og prestasjonsgrad på jobb. Stress er en naturlig «fight and flight» -respons som gjør oss i stand til å reagere raskt på ytre farer ved å kjempe eller flykte fra situasjonen. Å gå konstant i stressmodus betyr at kroppen uavbrutt er i høyeste beredskap, og det tærer på både organer, psyke og mestringsevne. Typiske stressrelaterte plager er nakke/skuldersmerter, magesmerter, høyt blodtrykk, søvnvansker, svimmelhet og forverring av kronisk sykdom. Bedre håndtering av stress kan læres og utvikles. Vi vil lære deg hensiktsmessige måter å håndtere stress på, og redusere de negative effektene. Vi bistår med kurs og rådgivning i: Hvordan kroppens stressrespons fungerer. Hva skiller positivt stress fra negativt stress. Hvordan stress henger sammen med psykisk helse og arbeidsmiljø. Hvordan øke toleranse for stress. Generelle forhold som påvirker stress på arbeidsplassen er: 1) Psykososiale forhold: Mistrivsel, manglende sosial støtte fra leder og kolleger, dårlig forhold til arbeidsoppgavene. 2) Organisatoriske forhold: Lite kontroll, manglende medvirkning, uklare ansvarsforhold m.m. 3) Enkelte sykdommer / redusert funksjonsevne. 12

13 KURS & RÅDGIVNING Arbeidsglede og jobbengasjement påvirker både sykefravær, arbeidsmiljø, teamfølelse, produktivitet, turnover, innovasjon og kundetilfredshet. ARBEIDSGLEDE OG JOBBENGASJEMENT Hva er arbeidsglede og hvorfor er det så viktig? Hva betyr det for din bedrift og dine ansatte å være glad på jobb? Hvordan skaper du et miljø med arbeidsglede? Både store og små virksomheter har økonomiske gevinster å hente på å styrke arbeidsgleden. Særlig mindre virksomheter har utfordringer med arbeidsglede hos de ansatte. Engasjement og arbeidsglede henger nøye sammen med tilgang til ressurser for å håndtere stress, både personlige og organisatoriske ressurser. Arbeidsorganisering, ledelse, opplæring og belønningssystemer er viktige faktorer som påvirker den ansattes arbeidsglede og engasjement. Kurs og rådgivning er rettet mot deg som har personalansvar og som ønsker å tilegne deg siste nytt fra forskning innen motivasjon, psykologi og ledelse. Ved å forstå hva og hvordan du som leder kan motivere, vil du kunne gi de beste betingelser for å skape og opprett holde arbeids glede hos ansatte. Vi bistår med kurs og rådgivning innen: Betydningen av tillit og åpenhet. Metoder for å dyrke nærværsfaktorene i din bedrift. Motivasjon luftslott eller bærebjelke. Koordinator eller leder når gjør man hva. 13

14 KURS & RÅDGIVNING SELVLEDELSE OG MENTAL TRENING Strategisk selvledelse er evnen til å lede seg selv til bedre prestasjoner og økt effektivitet ved å observere, evaluere, påvirke, motivere og kontrollere seg selv. Effekten av selvledelse er godt forankret i studier av virkelighetens arbeidsliv; de ansattes atferdsstrategier og kognitive strategier har betydning for den enkeltes selvbevissthet og opplevelse av mestring. Opplevelse av mestring bidrar til mestring fordi opplevelsen påvirker hvordan vi tenker om egne handlinger og deretter hvordan vi handler. Motivasjon, tidsstyring, autonomi, stressmestring, kommunikasjon og målorientering er grunnpilarer i utøvelse av god selvledelse. Vi gir deg verktøyene du trenger for å utøve selvledelse og inspirere medarbeidere til bedre selvledelse i arbeidshverdagen. Vi bistår med: Individuell rådgivning. Gruppebaserte samlinger. Enkeltstående kurs for å sette strategisk selvledelse på agenda. Rådgivning til ledere knyttet til sammenhengen mellom organisatoriske forhold/ledelse og psykososiale forhold/medarbeideres opplevelse av egen mestring. Hva kan du bruke mental trening til? Livsstilsendringer Bli en bedre møteleder/taler og formidler Inspirer medarbeiderne/kollegaer Gjennomføring av vanskelige, empatiske samtaler Bedre struktur og overskudd Bedre selvdisiplin Lære kunnskap og ferdigheter raskere Mer resultatbevisst Håndter omstillinger og konflikter bedre Håndter tidspress og stress bedre 14

15 KURS & RÅDGIVNING KONFLIKTHÅNDTERING Om lag 60 prosent av norske ledere opplever at de ikke fanger opp eller håndterer konflikter blant sine ansatte. Manglende kommunikasjon er hovedårsaken til at mange ansatte velger å slutt e i jobben. Hvordan håndterer du konflikter i din bedrift? Ulike oppfatninger, dårlig personkjemi, uklare rolleavklaringer, tidspress og ressursknapphet kan bidra til konflikter i jobbhverdagen. Effektiv og empatisk kommunikasjon er derfor sentralt og kan bidra til å forebygge ineffektivitet og dårlig arbeidsmiljø. Å finne en konstruktiv løsning handler ikke bare om å forstå hva som er konfliktens årsak, men også hvordan du møter den. Vi bistår med kurs og rådgivning i: Jus og rammeverk. Kommunikasjon. Konfliktforebygging. 60 prosent av norske ledere føler at de ikke klarer å ta tak i konflikter på en god måte. (NHH) Konflikthåndtering. Faktaundersøkelser. Mestringssamtaler. 15

16 ANALYSE LEDERMÅLING Vi tilbyr evalueringer som bygger på tilbakemeldinger fra din nærmeste kollegasirkel, både blant overordnede, medarbeidere og underordnede. Gjennomført og behandlet med omhu og profesjonalitet, kan en ledermåling basert på tilbakemeldinger fra kollegaer være et av de mest effektive og utviklingsverktøyene for en leder. Det er avgjørende at evalueringen har en klar målsetning om hva som skal evalueres, og at evalueringen følges opp av en handlingsplan og oppfølging. Ledermålinger bygger på informasjonskilder på arbeidsplassen og vi skiller gjerne mellom 360 grader og 180 graders evalueringer. 360⁰ evaluering Bygger på tilbakemeldinger fra representanter for ansatte og kollegaer i hele organisasjonen. 180⁰ evaluering Bygger på tilbakemeldinger fra enten a) Toppledelse og mellomledelse/linjeledere. b) Mellomledelse/linjeledere og ansatte. Hvorfor skal man la seg evaluere? Formålet med ledermålinger er å styrke og videreutvikle lederskapet i organisasjonen gjennom konkrete målsetninger og tydelige tiltak. Dette fordrer også organisatorisk støtte, tilrettelegging og oppfølging etter evalueringen. En lederevaluering gir mulighet til å: Få større bevissthet om lederens arbeidsprestasjoner og relasjoner til ansatte/kollegaer. Økt kunnskap om kollegaers/ansattes forventninger til ledelsen. Justere/balansere forholdet mellom ledelsens forventninger og de ansattes forventninger. Styrke den uformelle kommunikasjon og tilbakemeldingskulturen. Styrke lederens prestasjoner. 16

17 ANALYSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSER Arbeidsmiljøet påvirker bedriftsresultatet. En god kartlegging gir deg kunnskapen du trenger for å forbedre arbeidsmiljøet effektivt. Gjennom vår medarbeiderundersøkelse vil du få tilgang til statistikker fra både din egen bedrift og andre anonymiserte bedrifter. På denne måten kan du se hvordan dine ansatte har det i forhold til gjennomsnittet i din bransje. QPS Nordic utviklet for det nordiske arbeidslivet Vi benytter QPS Nordic, et brukervennlig spørreskjema tilpasset nordiske arbeidsmiljøforhold. QPS Nordic er utarbeidet og anbefalt av de nordiske arbeidsmiljøinstituttene, med støtte fra Nordisk Ministerråd. Fordelene med QPS Nordic er mange: Spørreskjemaene er nettbaserte og svært brukervennlige. Faktorer på både individuelt nivå, gruppenivå og organisatorisk nivå blir målt. Fordi QPS Nordic er under kontinuerlig utvikling vil aspekter i arbeidslivet som er i rask endring dekkes. Gode svarkategorier som ikke er emosjonelt positivt eller negativt ladede er vektlagt i spørreskjemaene. Statusanalyse av organisasjonen/bedriften vil sees i lys av nasjonalt datamateriale, representativt med Statens Sentralbyrås bransjeinndeling. Dette gir deg mulighet til å vurdere arbeidsmiljøet i din bedrift i forhold til konkurrerende bedrifter, noe som gir gode fordeler i rekrutteringsprosesser i tillegg til strategisk arbeid med HMS og arbeidsmiljø. Hvorfor skal man kartlegge arbeidsmiljøet? Avdekke status og ståsted. Avdekke svake og sterke sider. Finne muligheter og trusler. Frambringe dokumentasjon. Hva kan kartlegges? Psykososialt arbeidsmiljø. Organisering og ledelse. Fysisk arbeidsmiljø. 17

18 HELSE OG BEHANDLING PROAKTIV HELSEOPPFØLGING Smertefrie ansatte trives bedre på jobb og har mindre sykefravær. Vi tilbyr treningsprogram for ansatte i alle aldre og med ulike ambisjonsnivå. En stor andel av sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettlidelser. Mange av plagene og sykefraværet kan unngås med forebyggende trening og økt aktivitetsnivå. Mange bedrifter har treningstilbud til de ansatte. Utfordringen er likevel å nå ut til de som trenger det mest men som benytter tilbudet minst. Våre veiledere er fysioterapeuter og ergoterapeuter med kunnskap om muskel- og skjelettlidelser og arbeidsrelaterte belastningsskader. Hos oss får de ansatte øvelser og treningsprogram tilpasset ambisjonsnivå og behov. Vi legger opp til et program som skal forebygge og redusere muskel- og skjelettplager og andre livsstilsrelaterte helseutfordringer. Kondisjons- og utholdenhetstrening Målet med kondisjonstrening er å øke kroppens evne til å frakte blod og oksygen rundt i kroppen. Vi tilpasser treningsruter for både gange og løping i variert terreng og tar med de ansatte på tur! Styrketrening Styrketrening kan tilbys i bedriftens eget treningsrom eller hos oss. Styrketreningen tilbys som individuell trening og gruppetrening. Ukentlig oppfølging og personlig veiledning Med personlig oppfølging fra våre veiledere vil du få tilgang til mer enn 4500 øvelser i øvelsesdatabasen Exor live. Øvelsene passer både for deg som er godt trent og deg som ikke har trent før. Din veileder vil skreddersy et treningsprogram som passer både ambisjonsnivå og helsemessige behov. Med personlig oppfølging hos Coperio Bedriftshelse vil du få: Tilgang til mer enn 4500 øvelser med eksempler både på video og illustrasjoner. Alt på et sted tilpasset alle plattformer (mobil, PC, Ipad). Ukeplan som er skreddersydd akkurat deg og dine behov. Treningsdagbok hvor du kan kartlegge og evaluere din egen fremgang. Ukentlige tilbakemeldinger fra personlig veileder om framdrift og utfordringer. Mulighet til å konkurrere med deg selv eller andre kolleger hvis du ønsker det. 18 Mulighet til å spørre veilederen din når som helst om råd.

19 HELSE OG BEHANDLING PSYKOLOGTJENESTER OG BEDRIFTSAVTALER Vi kan tilby både individuell terapi og par-/familieterapi innen en rekke områder: Utmattelsestilstander. Depresjon. Angst. Søvn. Relasjonsproblematikk. Stress og stressmestring. Henvisning Du trenger ingen henvisning for å få time hos våre private psykologer i Trondheim. Ta kontakt på telefon for timebestilling. Avbestilling må skje senest to virkedager (helg medregnes ikke) før timeavtalen. Ubenyttede timer eller timer som avbestilles for sent faktureres til full pris. Dette gjelder selv om det oppstår sykdom eller andre uforutsette hendelser. Refusjonsordning og frikort Som privatpraktiserende helseforetak har vi dessverre ingen refusjonsordning for våre psykologtjenester. Bedriftsavtale Med bedriftsavtale garanterer vi kort responstid hos våre psykologer. Avtalen har ingen tilknytningsavgift eller periodisk avgift, det betales kun for bruk av tjenesten. 19

20 HELSE OG BEHANDLING HELSEKONTROLLER Helsekontroller skal avdekke og forebygge helserisiko som følge av arbeidssituasjonen din. Hvem som skal og bør ha helsekontroller vurderes utfra eksponeringsgrad og sertifiseringskriterier i enkelte bransjer. Grovt sett kan helsekontroller deles inn i to hovedgrupper: De lovpålagte og de anbefalte. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåkning. De lovpålagte helsekontrollene Ifølge arbeidsmiljøloven er det en rekke bestemmelser som pålegger arbeidsgiver å påse at det gjennomføres undersøkelser av arbeidstakernes helse. Dersom de ansatte er særlig utsatt for: Farlige kjemikalier. Støv med asbestfiber. Biologiske faktorer. Støy. Mekaniske vibrasjoner. Ioniserende stråling, kunstig optisk stråling. Arbeid under vann eller økt omgivende trykk. Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid. Arbeidstakere har også rett på helse,- og eller synsundersøkelse dersom de jobber turnus med nattarbeid eller jobber mye foran PC-skjerm. De faglig anbefalte helsekontrollene De faglig anbefalte helsekontrollene beror på den enkelte ansattes arbeidssituasjon og risikoforhold som ofte vil avdekkes i løpet av en vernerunde. Vi bistår gjerne med rådgivning og risikokartlegging i forbindelse med vernerunde. Moderne laboratorium og egne arbeidsmedisinere Coperio Bedriftshelse tilbyr helsekontroller i egne laboratorium med topp moderne utstyr. Med egen helsesekretær og egne arbeidsmedisinere kan vi tilby helsekontroller uten ventetid, og tilpasse alle undersøkelser etter ditt behov. Vi kan blant annet bistå med: Hørselsundersøkelser Lungekapasitet og oksygenopptak Blodtrykk Blodprøver Vaksinasjon Vi tilbyr også synsundersøkelser i samarbeid med optiker. 20 risikokartlegging se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

21 HELSE OG BEHANDLING FYSIKALSKE TJENESTER Har du smerter i muskler eller ledd som følge av feilbelastning, kan vi hjelpe deg. Vi tilbyr både: Tradisjonell fysioterapi Psykomotorisk fysioterapi Medisinsk akupunktur Hos oss får du: Grundig fysikalsk undersøkelse Manuell behandling på benk Treningsveiledning i sal med individuelt tilpasset treningsprogram Avspenningsteknikker Vi behandler blant annet: Muskel og skjelettlidelser Betennelsestilstander i ledd og sene Slitasjeforandringer i ledd Nakke-, skulder- og ryggplager Hodepineproblematikk Muskel- og skjelettplager koster det norske samfunnet anslagsvis milliarder årlig i direkte og indirekte utgifter. I løpet av livet får omkring 80 prosent plager med ryggen, og til enhver tid er prosent av befolkningen plaget med ryggen. 21

22 HELSE OG BEHANDLING REHABILITERING For smerte- og utmattelsestilstander (deriblant CFS/ME), samt psykiske og sammensatte lidelser kan vi tilby egen dagrehabilitering basert på kognitiv og psykomotorisk tilnærming. Behandlingsprogrammet går over 10 uker og tilbys i Trondheim og Levanger. Henvisning Pasienten henvises til CoperioSenterets rehabiliteringstilbud via fastlege, og søknad rettestil Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner. UNIKUM: MESTRINGSTILBUD TIL UNGDOM For: Unge voksne år Vi kan tilby et eget 16-ukers gruppebasert dagrehabiliteringstilbud for unge voksne som sliter med lettere og moderate psykiske utfordringer. Programmet kan fint kombineres med studier og jobb. Gjennom et individuelt tilpasset kartleggingsverktøy og individuelle samtaler vil vi bli bedre kjent med dine behov og hvordan vi best kan hjelpe deg videre ut i jobb eller studier. Programmets innhold Programmet vil veksle mellom individuell veiledning og behandling ved behov. Arbeidslivets spilleregler: Rettigheter og plikter. Betydning av fysisk aktivitet: Trening og forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Jobbsøknad og jobbintervju (vil suppleres med individuell oppfølging). Konflikthåndtering: Hva skjer når man er uenige på jobb? Nærværsfaktorer: Hvordan bidra til et positivt arbeidsmiljø? Tilbake i jobb: Hva nå? Studieteknikk/eksamensmestring. Refusjon Begge rehabiliteringstilbudene inngår i refusjonsordning for helsetjenester og pasienten betaler kun egenandel for deltakelse. Dette faktureres i sin helhet etter endt rehabiliteringsopphold, og refunderes etter egenandelstak 2. 22

23 SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Coperiosenteret AS Tlf: E-post: 23 Olav Tryggvasons gt. 24 B 7043 Trondheim

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer