SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER"

Transkript

1 SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

2 SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter har unike behov og utfordringer fordi samspillet mellom ansatte, ledelse og organisering beror på sammensatte faktorer. Vi arbeider helhetlig og tverrfaglig med helse og arbeidsliv, og tilbyr en komplett bedriftshelsetjeneste, organisasjons- og lederrådgivning, i tillegg til poliklinisk behandling. Vi har kunnskapen og kompetansen til å skreddersy løsninger som reduserer sykefravær og styrker samspillet i din organisasjon. Slik jobber vi sammen med deg for en bedre hverdag. 2

3 INNHOLD Bedriftshelsetjeneste.. 4 Bedriftshelsetjenester A - Å...5 Arbeidsplassvurdering 7 Beredskapsavtaler... 8 Sikre gode omstillinger 9 Styringsrett...10 HMS-kurs for ledere og verneombud.. 11 Stressmestring..12 Arbeidsglede..13 Selvledelse og mental trening.,.14 Konflikthåndtering..15 Ledermåling Medarbeiderundersøkelse..17 Proaktiv helseoppfølging Psykologtjenester.. 19 Helsekontroller Fysikalske tjenester...21 Rehabilitering..22 3

4 BEDRIFTSHELSE I 10 år har vi hjulpet offentlige og private bedrifter å redusere sykefravær. Vi tilbyr tjenester og kursprogram innen helse, arbeidsliv og ledelse til bedrifter og organisasjoner i mange ulike sektorer. Egen bedriftsrådgiver Som bedriftshelsekunde hos oss vil virksomheten din få tildelt en egen bedriftsrådgiver som vil følge opp alle dine henvendelser og sørge for at du får det du trenger av kunnskap og ressurser for å komme videre i ditt HMS-arbeid. Tverrfaglig fokus Din bedriftsrådgiver vil sørge for å koordinere vår bistand og fordele oppdrag etter din bedrifts ønsker og behov. Du får tilgang til et tverrfaglig team av: Organisasjonspsykologer Fysioterapeuter Ergoterapeuter Legespesialister Yrkeshygienikere Optikere Audiografer Kliniske psykologer Kontrakt og samarbeidsavtale Alle våre avtaler inngås med tre måneders gjensidig oppsigelse. En samarbeidsavtale fornyes fortløpende hvert år i samråd med din bedrift. Avtalen skal bidra til å dekke de behovene dere har, både med tanke på kvalitet, kompetanse og innhold. Ingen fastavgift Hos oss betaler bedriften kun for oppdragstiden. Vi krever ingen abonnementsavgift. 4

5 BEDRIFTSHELSE BEDRIFTSHELSETJENESTER A - Å ARBEIDSPLASSVURDERING En god arbeidsstilling skal ikke gjøre vondt. Vi tilbyr arbeidsplassvurdering og veiledning slik at du kan unngå slitasjeskader og feilbelastning i løpet av arbeidsdagen. Vi bistår med: Ergonomisk veiledning. Løfteteknikk/belastningsskader som følge av tungt fysisk arbeid. Vurdering ved behov for hjelpemidler. Justering av stol/bord, av stand til PC m.m. Se egen informasjon på side Vi kan bistå med: Vi har egen arbeidsmedisiner og helsesekretær som kan bistå med allmennmedisinske tester, hørsel og lungekapasitet. HMS-GJENNOMGANG HMS-gjennomgang er lovpålagt og skal dokumenteres. De fleste virksomheter har derfor en årlig systematisk gjennomgang av HMS-arbeidet, hva som fungerer og hva som må forbedres. Vi kan bistå med: Dokumentasjon. Rådgivning. DIALOGMØTER Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til et dialogmøte senest innen syv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet. Tema for møtet er tilrettelegging for å forhindre eller redusere sykefraværet. Bedriftshelsetjenesten eller andre aktører kan inviteres dersom det er relevant. Vi kan bistå med: Veiledning i forbindelse med tilrettelegging og oppfølgingsplan. MESTRINGSSAMTALER En mestringssamtale er en individuell samtale med kvalifisert veileder. I mestringssamtaler kan man jobbe med ulike fokusområder som er relevante for arbeidshverdagen, eksempelvis motivasjon, selvtillit, stress/selvledelse mv. Vi kan bistå med: Vi kan bistå med kvalifiserte og erfarne veiledere og psykologer. HELSEKONTROLL Helsekontroller skal avdekke og forebygge helserisiko som følge av arbeidssituasjonen din. Det skilles ofte mellom to kategorier: De lovpålagte og de anbefalte helsekontrollene. PSYKOSOSIAL BISTAND Psykososiale arbeidsforhold handler om de sosiale og relasjonelle forholdene på arbeidsplassen og inkluderer både ledelse og ansatte. Konflikter, mobbing, stress, rusmisbruk, akutte kriser og mistrivsel er eksempler på psykososiale fokusområder i et HMS-perspektiv. 5

6 BEDRIFTSHELSE Vi kan bistå med: Arbeidsmiljøundersøkelser. Faktaundersøkelser. Kurs og workshops. Psykologtjenester. Kriseberedskap. RISIKOVURDERING En risikovurdering innebærer en kartlegging av alle risikofaktorer, vurdering av risikonivå og anbefaling av tiltak for å redusere eller eliminere risiko. Risikovurderinger er lovpålagte men kan variere i omfang ut ifra virksomhetens behov og daglige virke. Vi kan bistå med: Vi kan bistå med: Egnede maler for handlingsplanene. Bistand i utarbeidelsen av handlingsplaner hvor HMSaktivitetene defineres og tidfestes. VERNERUNDER En vernerunde skal innhente informasjon til bruk i HMS-arbeidet. Vernerunder inngår derfor ofte som en viktig del av risikokartlegging. Vi kan bistå med: Bistå i gjennomføring av vernerunder. Grundige skjema for registrering av risiko og avvik i både psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. Vurdering av lovkrav. Opplæring i hva risikovurderinger innebærer og hva som er aktuelt for akkurat din virksomhet Bistand i arbeid med oppfølging av avvik avdekket på vernerunde. Dokumentpakke med veiledning og skjema for kartlegging av farer, praktisk gjennomføring m.m. Elektronisk kartleggingsverktøy med ferdig definerte spørsmålskategorier. I tillegg kan du enkelt tilpasse verktøyet dine behov ved å definere egne risikoforhold. YRKESHYGIENISK BISTAND Yrkeshygiene omfatter inneklima, strålingsforhold, støy, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer og vibrasjoner. Vi kan bistå med: Egen veileder. Kartlegginger. SAMARBEIDSMØTE I samarbeidsmøtet etableres en handlingsplan og et årshjul for det forestående HMS-arbeidet. Rådgivning. Risikovurdering. Spesielt innen individuell oppfølging og forebygging av sykefravær har Coperio BEDRIFTSHELSE bidratt som en kunnskapsrik og nyttig støttespiller. 6 Frode Selbo avd.direktør NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag

7 BEDRIFTSHELSE ARBEIDSPLASSVURDERING Muskel- og skjelettplager er den største årsaken til sykefravær. Med riktig arbeidsstilling og gode stabiliseringsøvelser kan sykefraværet unngås. Målet med arbeidsplassvurdering er å benytte kvalifisert personell til å forebygge sykmelding eller redusere sykefravær. En arbeidsplassvurdering inneholder en funksjonsundersøkelse av deg som trenger vurderingen, og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulig tilrettelegging. Målet med tilretteleggingen er at du kan begynne i arbeid igjen helt eller delvis, eller forebygge sykefravær. Kostbart sykefravær Om lag 75 % av alle voksne i Norge opplever månedlig smerter fra muskler og ledd. Korsryggsplager er den hyppigste årsaken til sykefravær (11 %) og uførhet (9%). I 2009 ble det utbetalt om lag 60 milliarder kroner i ytelser for sykefravær og uføretrygd. Rapport, Muskel og Skjelett Tiåret (MST) 1/2013 Fysioterapeut eller ergoterapeut med godkjent kompetanse foretar funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk, og skriver en rapport. Etter arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver få tilbakemelding slik at forslag og tilrådinger kan følges opp i bedriften. Arbeidsplassvurdering kan gjennomføres på alle arbeidsplasser uavhengig om det er en sittestillende arbeid, aktivt arbeid eller arbeid med maskin. Står man i fare for å bli sykemeldt kan man gjennomføre en arbeidsplassvurdering for å finne mulige tiltak som kan fremme helse og unngå muskel og skjelettplager. Under en arbeidsplassvurdering vil du få: Ergonomisk veiledning. Gjennomgang av løfteteknikk/belastningsskader som følge av tungt fysisk arbeid. Vurdering ved behov for hjelpemidler. Justering av stol/bord, av stand til PC m.m. Rapport med forslag til tiltak. Vi kan også bistå med kurs, treningsveiledning, m.m. Muskel- og skjelettplager er et samlebegrep for smerter knyttet til benede strukturer, ledd og muskler i nakke, rygg og bekken. Også revmatiske sykdommer og osteoporose karakteriseres som muskel- og skjelettplager. 51 % av befolkningen har muskel- og skjelettplager som varer mer enn tre måneder. (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT). 7

8 BEDRIFTSHELSE BEREDSKAPSAVTALER OG KRISEHÅNDTERING Det er for sent å legge en beredskapsplan når krisen først inntreffer. Vi inngår i et nasjonalt nettverk for krisehåndtering og beredskap anført av Senter for Krisepsykologi, og har lang erfaring med å bistå virksomheter både ved forebygging og håndtering av kriser. Vi bistår med: Kvalitetssikring av rutiner for håndtering av kriser på virksomhetsnivå. Veiledning av psykososialt team hos oppdragsgiver. Gruppebasert debriefing/defusing ved krisehendelser. Individuelle samtaler med ansatte og ledere i ettertid, ved behov. Her står kognitive tilnærminger sentralt. Kurs for arbeidstakere som er særlig eksponert (førstelinje, resepsjon, mottak mv.) Trening/simulering av krise/katastrofehendelser. Sorgbearbeiding i gruppe eller individuelt. 8

9 KURS & RÅDGIVNING SIKRE GODE OMSTILLINGER Over halvparten av planlagte endringer mislykkes i å nå uttalte mål. Mange endringsprosesser fører i tillegg med seg uforutsigbare konsekvenser både økonomisk og menneskelig. Omstilling omfatter alle typer endringer på arbeidsplassen, både små og store. Eksempler på en typisk endringsprosess er omstrukturering av virksomheten, innføring av ny teknologi, nye arbeidslokaler, sammenslåing av enheter, oppkjøp, ny ledelse/eier, nedbemanning og nye arbeidsoppgaver. I dag er det særlig en trend i retning av rasjonaliseringstiltak med økte krav til effektivisering. Uavhengig av størrelse og type omstilling ser man at det ofte er store menneskelige og økonomiske kostander involvert. Omstillinger oppleves ofte som svært belastende for arbeidstakere, og usikkerhet, rollestress og motstand er typiske menneskelige reaksjoner. I tillegg fører det ofte med seg konflikter og andre samarbeidsproblemer. Omstillinger kan med andre ord ha stor innvirkning på arbeidstakeres arbeidssituasjon og arbeidsmiljø med konsekvenser for helse, yteevne, motivasjon og trivsel. For virksomheten kan dette gi utslag i produktiviteten og fravær. SLIK LYKKES DU MED OMSTILLINGEN Vi bistår med kurs, kartlegging og rådgivning i forbindelse med: Kartlegging av sentrale forhold som virksomheten bør ta hensyn til før, underveis og i etterkant av endringene. Typiske menneskelige reaksjoner på endringer og hvordan man kan håndtere disse på en konstruktiv måte og redusere endringsrelatert stress. Sentrale kriterier for hvordan man kan gjennomføre omstillinger som tar menneskelige hensyn og dermed sikrer en prosess som er skånsom for de ansatte og virksomheten som helhet.! Økt kunnskap om hvordan omstillinger kan påvirke de organisatoriske og psykososiale forholdene i din virksomhet, bidrar til at endringene i større grad kan implementeres på en skånsom måte. En godt planlagt omstillingsprosess skal lykkes både i å nå målene og redusere de negative konsekvensene for de ansatte. 9

10 KURS & RÅDGIVNING STYRINGSRETT Styringsretten handler om arbeidsgivers rett til å organisere, lede og kontrollere arbeidsoppgaver. Styringsrett er et aspekt ved ledelse som har fått ufortjent lite oppmerksomhet i Norge. Norsk bedriftskultur er i stor grad tuftet på flate strukturer, medbestemmelse, samhandling og en overveiende egalitær tilnærming til ledelse. Rammene for styringsretten og omsorgsplikten må sees i lys av arbeidsmiljøloven. Vi bistår ledere som ønsker en bedre forståelse av det juridiske grunnlaget for utøvelse av styringsrett, og en praktisk metodikk som kan benytt es i utøvelsen av ledelse. Vi bistår med rådgivning og kurs i: Lederrollen balanserer mellom omsorgsplikt og styringsrett. Arbeidsmiljøloven og omsorgsplikt/tilretteleggingsplikt. Styringsrett og gjeldende rettspraksis. Når er ansatt e utsatt for utilbørlig opptreden, og når er de utsatt for ledelse? Optimal håndtering av vanskelige personalsaker. Arbeidsgivers styringsrett kan defineres som retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Styringsretten omfatter arbeidsgivers rett til å ansette og si opp arbeidstakere, å disponere arbeidstakers tid - innenfor rammene av arbeidstiden - og bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan. 10

11 KURS & RÅDGIVNING HMS-KURS FOR LEDERE OG VERNEOMBUD Tiden du bruker på forebygging av konflikter, arbeidsulykker og sykefravær avgjør hvor mye tid og ressurser du må bruke når en situasjon har inntruffet. Hva vil du investere i? Arbeidstilsynet har pålagt verneombud og ledere grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Det er ikke uten grunn. I 2013 publiserte Arbeidstilsynet en oversikt over alvorlige arbeidsulykker. 52,6 % av tilfellene manglet risikokartlegging i forkant av ulykken. Kunnskap om de rettigheter og plikter som både ansatte, ledere og verneombud har, kan bidra til å trygge arbeidshverdagen og sikre at rutiner og risikokartlegginger blir foretatt. Våre engasjerte kursholdere har mange års erfaring innen bedriftshelse, HMSorganisering og risikokartlegginger og kurset vil veksle mellom forelesninger, plenumsdiskusjoner om aktuelle problemstillinger i tillegg til noe selvstudium. Kurset vil gi innføring i: Lovverk, roller og aktører i HMSarbeid Fysisk arbeidsmiljø, kartlegging og risikovurdering Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Hva sier Arbeidsmiljøloven? Arbeidsmiljølovens 3-5 og 6-5 slår fast at arbeidsgiver og verneombud skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. I forskrift til loven er det videre spesifisert krav om 40-timers opplæring for verneombud. Kurset oppfyller krav til obligatorisk opplæring i HMS for ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljø-utvalg (AMU). 11

12 KURS & RÅDGIVNING STRESSMESTRING Stress er i ferd med å bli den fremste årsaken til sykefravær i Norge i dag. Langvarig stress har mange negative effekter som påvirker både sosiallivet, helsa og prestasjonsgrad på jobb. Stress er en naturlig «fight and flight» -respons som gjør oss i stand til å reagere raskt på ytre farer ved å kjempe eller flykte fra situasjonen. Å gå konstant i stressmodus betyr at kroppen uavbrutt er i høyeste beredskap, og det tærer på både organer, psyke og mestringsevne. Typiske stressrelaterte plager er nakke/skuldersmerter, magesmerter, høyt blodtrykk, søvnvansker, svimmelhet og forverring av kronisk sykdom. Bedre håndtering av stress kan læres og utvikles. Vi vil lære deg hensiktsmessige måter å håndtere stress på, og redusere de negative effektene. Vi bistår med kurs og rådgivning i: Hvordan kroppens stressrespons fungerer. Hva skiller positivt stress fra negativt stress. Hvordan stress henger sammen med psykisk helse og arbeidsmiljø. Hvordan øke toleranse for stress. Generelle forhold som påvirker stress på arbeidsplassen er: 1) Psykososiale forhold: Mistrivsel, manglende sosial støtte fra leder og kolleger, dårlig forhold til arbeidsoppgavene. 2) Organisatoriske forhold: Lite kontroll, manglende medvirkning, uklare ansvarsforhold m.m. 3) Enkelte sykdommer / redusert funksjonsevne. 12

13 KURS & RÅDGIVNING Arbeidsglede og jobbengasjement påvirker både sykefravær, arbeidsmiljø, teamfølelse, produktivitet, turnover, innovasjon og kundetilfredshet. ARBEIDSGLEDE OG JOBBENGASJEMENT Hva er arbeidsglede og hvorfor er det så viktig? Hva betyr det for din bedrift og dine ansatte å være glad på jobb? Hvordan skaper du et miljø med arbeidsglede? Både store og små virksomheter har økonomiske gevinster å hente på å styrke arbeidsgleden. Særlig mindre virksomheter har utfordringer med arbeidsglede hos de ansatte. Engasjement og arbeidsglede henger nøye sammen med tilgang til ressurser for å håndtere stress, både personlige og organisatoriske ressurser. Arbeidsorganisering, ledelse, opplæring og belønningssystemer er viktige faktorer som påvirker den ansattes arbeidsglede og engasjement. Kurs og rådgivning er rettet mot deg som har personalansvar og som ønsker å tilegne deg siste nytt fra forskning innen motivasjon, psykologi og ledelse. Ved å forstå hva og hvordan du som leder kan motivere, vil du kunne gi de beste betingelser for å skape og opprett holde arbeids glede hos ansatte. Vi bistår med kurs og rådgivning innen: Betydningen av tillit og åpenhet. Metoder for å dyrke nærværsfaktorene i din bedrift. Motivasjon luftslott eller bærebjelke. Koordinator eller leder når gjør man hva. 13

14 KURS & RÅDGIVNING SELVLEDELSE OG MENTAL TRENING Strategisk selvledelse er evnen til å lede seg selv til bedre prestasjoner og økt effektivitet ved å observere, evaluere, påvirke, motivere og kontrollere seg selv. Effekten av selvledelse er godt forankret i studier av virkelighetens arbeidsliv; de ansattes atferdsstrategier og kognitive strategier har betydning for den enkeltes selvbevissthet og opplevelse av mestring. Opplevelse av mestring bidrar til mestring fordi opplevelsen påvirker hvordan vi tenker om egne handlinger og deretter hvordan vi handler. Motivasjon, tidsstyring, autonomi, stressmestring, kommunikasjon og målorientering er grunnpilarer i utøvelse av god selvledelse. Vi gir deg verktøyene du trenger for å utøve selvledelse og inspirere medarbeidere til bedre selvledelse i arbeidshverdagen. Vi bistår med: Individuell rådgivning. Gruppebaserte samlinger. Enkeltstående kurs for å sette strategisk selvledelse på agenda. Rådgivning til ledere knyttet til sammenhengen mellom organisatoriske forhold/ledelse og psykososiale forhold/medarbeideres opplevelse av egen mestring. Hva kan du bruke mental trening til? Livsstilsendringer Bli en bedre møteleder/taler og formidler Inspirer medarbeiderne/kollegaer Gjennomføring av vanskelige, empatiske samtaler Bedre struktur og overskudd Bedre selvdisiplin Lære kunnskap og ferdigheter raskere Mer resultatbevisst Håndter omstillinger og konflikter bedre Håndter tidspress og stress bedre 14

15 KURS & RÅDGIVNING KONFLIKTHÅNDTERING Om lag 60 prosent av norske ledere opplever at de ikke fanger opp eller håndterer konflikter blant sine ansatte. Manglende kommunikasjon er hovedårsaken til at mange ansatte velger å slutt e i jobben. Hvordan håndterer du konflikter i din bedrift? Ulike oppfatninger, dårlig personkjemi, uklare rolleavklaringer, tidspress og ressursknapphet kan bidra til konflikter i jobbhverdagen. Effektiv og empatisk kommunikasjon er derfor sentralt og kan bidra til å forebygge ineffektivitet og dårlig arbeidsmiljø. Å finne en konstruktiv løsning handler ikke bare om å forstå hva som er konfliktens årsak, men også hvordan du møter den. Vi bistår med kurs og rådgivning i: Jus og rammeverk. Kommunikasjon. Konfliktforebygging. 60 prosent av norske ledere føler at de ikke klarer å ta tak i konflikter på en god måte. (NHH) Konflikthåndtering. Faktaundersøkelser. Mestringssamtaler. 15

16 ANALYSE LEDERMÅLING Vi tilbyr evalueringer som bygger på tilbakemeldinger fra din nærmeste kollegasirkel, både blant overordnede, medarbeidere og underordnede. Gjennomført og behandlet med omhu og profesjonalitet, kan en ledermåling basert på tilbakemeldinger fra kollegaer være et av de mest effektive og utviklingsverktøyene for en leder. Det er avgjørende at evalueringen har en klar målsetning om hva som skal evalueres, og at evalueringen følges opp av en handlingsplan og oppfølging. Ledermålinger bygger på informasjonskilder på arbeidsplassen og vi skiller gjerne mellom 360 grader og 180 graders evalueringer. 360⁰ evaluering Bygger på tilbakemeldinger fra representanter for ansatte og kollegaer i hele organisasjonen. 180⁰ evaluering Bygger på tilbakemeldinger fra enten a) Toppledelse og mellomledelse/linjeledere. b) Mellomledelse/linjeledere og ansatte. Hvorfor skal man la seg evaluere? Formålet med ledermålinger er å styrke og videreutvikle lederskapet i organisasjonen gjennom konkrete målsetninger og tydelige tiltak. Dette fordrer også organisatorisk støtte, tilrettelegging og oppfølging etter evalueringen. En lederevaluering gir mulighet til å: Få større bevissthet om lederens arbeidsprestasjoner og relasjoner til ansatte/kollegaer. Økt kunnskap om kollegaers/ansattes forventninger til ledelsen. Justere/balansere forholdet mellom ledelsens forventninger og de ansattes forventninger. Styrke den uformelle kommunikasjon og tilbakemeldingskulturen. Styrke lederens prestasjoner. 16

17 ANALYSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSER Arbeidsmiljøet påvirker bedriftsresultatet. En god kartlegging gir deg kunnskapen du trenger for å forbedre arbeidsmiljøet effektivt. Gjennom vår medarbeiderundersøkelse vil du få tilgang til statistikker fra både din egen bedrift og andre anonymiserte bedrifter. På denne måten kan du se hvordan dine ansatte har det i forhold til gjennomsnittet i din bransje. QPS Nordic utviklet for det nordiske arbeidslivet Vi benytter QPS Nordic, et brukervennlig spørreskjema tilpasset nordiske arbeidsmiljøforhold. QPS Nordic er utarbeidet og anbefalt av de nordiske arbeidsmiljøinstituttene, med støtte fra Nordisk Ministerråd. Fordelene med QPS Nordic er mange: Spørreskjemaene er nettbaserte og svært brukervennlige. Faktorer på både individuelt nivå, gruppenivå og organisatorisk nivå blir målt. Fordi QPS Nordic er under kontinuerlig utvikling vil aspekter i arbeidslivet som er i rask endring dekkes. Gode svarkategorier som ikke er emosjonelt positivt eller negativt ladede er vektlagt i spørreskjemaene. Statusanalyse av organisasjonen/bedriften vil sees i lys av nasjonalt datamateriale, representativt med Statens Sentralbyrås bransjeinndeling. Dette gir deg mulighet til å vurdere arbeidsmiljøet i din bedrift i forhold til konkurrerende bedrifter, noe som gir gode fordeler i rekrutteringsprosesser i tillegg til strategisk arbeid med HMS og arbeidsmiljø. Hvorfor skal man kartlegge arbeidsmiljøet? Avdekke status og ståsted. Avdekke svake og sterke sider. Finne muligheter og trusler. Frambringe dokumentasjon. Hva kan kartlegges? Psykososialt arbeidsmiljø. Organisering og ledelse. Fysisk arbeidsmiljø. 17

18 HELSE OG BEHANDLING PROAKTIV HELSEOPPFØLGING Smertefrie ansatte trives bedre på jobb og har mindre sykefravær. Vi tilbyr treningsprogram for ansatte i alle aldre og med ulike ambisjonsnivå. En stor andel av sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettlidelser. Mange av plagene og sykefraværet kan unngås med forebyggende trening og økt aktivitetsnivå. Mange bedrifter har treningstilbud til de ansatte. Utfordringen er likevel å nå ut til de som trenger det mest men som benytter tilbudet minst. Våre veiledere er fysioterapeuter og ergoterapeuter med kunnskap om muskel- og skjelettlidelser og arbeidsrelaterte belastningsskader. Hos oss får de ansatte øvelser og treningsprogram tilpasset ambisjonsnivå og behov. Vi legger opp til et program som skal forebygge og redusere muskel- og skjelettplager og andre livsstilsrelaterte helseutfordringer. Kondisjons- og utholdenhetstrening Målet med kondisjonstrening er å øke kroppens evne til å frakte blod og oksygen rundt i kroppen. Vi tilpasser treningsruter for både gange og løping i variert terreng og tar med de ansatte på tur! Styrketrening Styrketrening kan tilbys i bedriftens eget treningsrom eller hos oss. Styrketreningen tilbys som individuell trening og gruppetrening. Ukentlig oppfølging og personlig veiledning Med personlig oppfølging fra våre veiledere vil du få tilgang til mer enn 4500 øvelser i øvelsesdatabasen Exor live. Øvelsene passer både for deg som er godt trent og deg som ikke har trent før. Din veileder vil skreddersy et treningsprogram som passer både ambisjonsnivå og helsemessige behov. Med personlig oppfølging hos Coperio Bedriftshelse vil du få: Tilgang til mer enn 4500 øvelser med eksempler både på video og illustrasjoner. Alt på et sted tilpasset alle plattformer (mobil, PC, Ipad). Ukeplan som er skreddersydd akkurat deg og dine behov. Treningsdagbok hvor du kan kartlegge og evaluere din egen fremgang. Ukentlige tilbakemeldinger fra personlig veileder om framdrift og utfordringer. Mulighet til å konkurrere med deg selv eller andre kolleger hvis du ønsker det. 18 Mulighet til å spørre veilederen din når som helst om råd.

19 HELSE OG BEHANDLING PSYKOLOGTJENESTER OG BEDRIFTSAVTALER Vi kan tilby både individuell terapi og par-/familieterapi innen en rekke områder: Utmattelsestilstander. Depresjon. Angst. Søvn. Relasjonsproblematikk. Stress og stressmestring. Henvisning Du trenger ingen henvisning for å få time hos våre private psykologer i Trondheim. Ta kontakt på telefon for timebestilling. Avbestilling må skje senest to virkedager (helg medregnes ikke) før timeavtalen. Ubenyttede timer eller timer som avbestilles for sent faktureres til full pris. Dette gjelder selv om det oppstår sykdom eller andre uforutsette hendelser. Refusjonsordning og frikort Som privatpraktiserende helseforetak har vi dessverre ingen refusjonsordning for våre psykologtjenester. Bedriftsavtale Med bedriftsavtale garanterer vi kort responstid hos våre psykologer. Avtalen har ingen tilknytningsavgift eller periodisk avgift, det betales kun for bruk av tjenesten. 19

20 HELSE OG BEHANDLING HELSEKONTROLLER Helsekontroller skal avdekke og forebygge helserisiko som følge av arbeidssituasjonen din. Hvem som skal og bør ha helsekontroller vurderes utfra eksponeringsgrad og sertifiseringskriterier i enkelte bransjer. Grovt sett kan helsekontroller deles inn i to hovedgrupper: De lovpålagte og de anbefalte. Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåkning. De lovpålagte helsekontrollene Ifølge arbeidsmiljøloven er det en rekke bestemmelser som pålegger arbeidsgiver å påse at det gjennomføres undersøkelser av arbeidstakernes helse. Dersom de ansatte er særlig utsatt for: Farlige kjemikalier. Støv med asbestfiber. Biologiske faktorer. Støy. Mekaniske vibrasjoner. Ioniserende stråling, kunstig optisk stråling. Arbeid under vann eller økt omgivende trykk. Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid. Arbeidstakere har også rett på helse,- og eller synsundersøkelse dersom de jobber turnus med nattarbeid eller jobber mye foran PC-skjerm. De faglig anbefalte helsekontrollene De faglig anbefalte helsekontrollene beror på den enkelte ansattes arbeidssituasjon og risikoforhold som ofte vil avdekkes i løpet av en vernerunde. Vi bistår gjerne med rådgivning og risikokartlegging i forbindelse med vernerunde. Moderne laboratorium og egne arbeidsmedisinere Coperio Bedriftshelse tilbyr helsekontroller i egne laboratorium med topp moderne utstyr. Med egen helsesekretær og egne arbeidsmedisinere kan vi tilby helsekontroller uten ventetid, og tilpasse alle undersøkelser etter ditt behov. Vi kan blant annet bistå med: Hørselsundersøkelser Lungekapasitet og oksygenopptak Blodtrykk Blodprøver Vaksinasjon Vi tilbyr også synsundersøkelser i samarbeid med optiker. 20 risikokartlegging se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

21 HELSE OG BEHANDLING FYSIKALSKE TJENESTER Har du smerter i muskler eller ledd som følge av feilbelastning, kan vi hjelpe deg. Vi tilbyr både: Tradisjonell fysioterapi Psykomotorisk fysioterapi Medisinsk akupunktur Hos oss får du: Grundig fysikalsk undersøkelse Manuell behandling på benk Treningsveiledning i sal med individuelt tilpasset treningsprogram Avspenningsteknikker Vi behandler blant annet: Muskel og skjelettlidelser Betennelsestilstander i ledd og sene Slitasjeforandringer i ledd Nakke-, skulder- og ryggplager Hodepineproblematikk Muskel- og skjelettplager koster det norske samfunnet anslagsvis milliarder årlig i direkte og indirekte utgifter. I løpet av livet får omkring 80 prosent plager med ryggen, og til enhver tid er prosent av befolkningen plaget med ryggen. 21

22 HELSE OG BEHANDLING REHABILITERING For smerte- og utmattelsestilstander (deriblant CFS/ME), samt psykiske og sammensatte lidelser kan vi tilby egen dagrehabilitering basert på kognitiv og psykomotorisk tilnærming. Behandlingsprogrammet går over 10 uker og tilbys i Trondheim og Levanger. Henvisning Pasienten henvises til CoperioSenterets rehabiliteringstilbud via fastlege, og søknad rettestil Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner. UNIKUM: MESTRINGSTILBUD TIL UNGDOM For: Unge voksne år Vi kan tilby et eget 16-ukers gruppebasert dagrehabiliteringstilbud for unge voksne som sliter med lettere og moderate psykiske utfordringer. Programmet kan fint kombineres med studier og jobb. Gjennom et individuelt tilpasset kartleggingsverktøy og individuelle samtaler vil vi bli bedre kjent med dine behov og hvordan vi best kan hjelpe deg videre ut i jobb eller studier. Programmets innhold Programmet vil veksle mellom individuell veiledning og behandling ved behov. Arbeidslivets spilleregler: Rettigheter og plikter. Betydning av fysisk aktivitet: Trening og forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Jobbsøknad og jobbintervju (vil suppleres med individuell oppfølging). Konflikthåndtering: Hva skjer når man er uenige på jobb? Nærværsfaktorer: Hvordan bidra til et positivt arbeidsmiljø? Tilbake i jobb: Hva nå? Studieteknikk/eksamensmestring. Refusjon Begge rehabiliteringstilbudene inngår i refusjonsordning for helsetjenester og pasienten betaler kun egenandel for deltakelse. Dette faktureres i sin helhet etter endt rehabiliteringsopphold, og refunderes etter egenandelstak 2. 22

23 SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Coperiosenteret AS Tlf: E-post: 23 Olav Tryggvasons gt. 24 B 7043 Trondheim

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014

Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Ergonomigruppas fagseminar i Stavanger 2014 Status erfaringer utfordringer Godkjenningsenheten for BHT 21.03.2014 1 Status godkjenning Pr 7. mars 2014: 375 søknader registrert. 260 godkjente (flere med

Detaljer

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Ælvespeilet 10 des 2014 Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Raskere tilbake Side 2 NAV Telemark Raskere

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Alltid best med arbeid Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Peter Chr Koren Arendal 13. november 2012. Uansett hvor man er i arbeidslivet: om man sammenlikner helsa i en gruppe

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Arbeidsmiljøseksjonen ved St. Olavs Hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Nærvær og sykefravær Hva virker? Kristen Dalby, ressursgruppa Løten 23.04.13 Kort status på hva vi vet noe om Den foreliggende kunnskapsstatusen k t viser at man vet; Mye om risikofaktorer, altså hvilke

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Jan Norman Bjørkmo prosjektleder Arbeidstilsynet

Jan Norman Bjørkmo prosjektleder Arbeidstilsynet Jan Norman Bjørkmo prosjektleder Arbeidstilsynet 1 Høstkonferanse HMS - faglig forum 23.September 2011 Prosjekt Arbeid for helse v/ Jan Norman Bjørkmo, seniorinspektør/ prosjektleder, psykolog Jan Norman

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Kapittel I Innledende bestemmelser

Kapittel I Innledende bestemmelser På www.arbeidstilsynet.no kan ein lese følgjande kommentarar til bedriftshelsetenesteforskrifta. Kapittel I Innledende bestemmelser Kapittel II Bruk av bedriftshelsetjenesten Kapittel III Godkjenningskrav

Detaljer

Stress meg ikke jeg vil arbeide. Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen

Stress meg ikke jeg vil arbeide. Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen Stress meg ikke jeg vil arbeide Samarbeid om reduksjon av stress på arbeidsplassen 1 Bakgrunn Det er inngått en avtale mellom europeiske arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner om stress på arbeidsplassen.

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

KARTLEGGING OG AKTIVITET

KARTLEGGING OG AKTIVITET Kartlegging INNLEDNING Gruppebaserte forløp er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere og kunder..

Detaljer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Landskonferansen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i spesialisthelsetjenesten Oslo, 30.oktober. 2014 Anne Tøvik, sosionom/ass.

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen Helsekontroller som metode Tor Erik Danielsen Viktig? Helsekontroller: plasseres høyt blant lederes prioriteringer plasseres høyest blant oppgaver BHT bistår med plasseres høyest blant oppgaver som ønskes

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Kursbrosjyre første halvår 2015

Kursbrosjyre første halvår 2015 Kursbrosjyre første halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

Hjelp24 HMS. Livsstil og helse

Hjelp24 HMS. Livsstil og helse Hjelp24 HMS Livsstil og helse Dagens hektiske arbeidsliv krever ansatte med god helse og høy arbeidskapasitet. Usunn livsstil med inaktivitet, mangelfullt kosthold og stress forårsaker livsstilssykdommer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer