Stoffkartotek Papirbasert løsning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stoffkartotek Papirbasert løsning"

Transkript

1 Stoffkartotek Papirbasert løsning Kjell Inge Reiten Molde kommune

2 IK-HMS ORGANISASJONSKART NR. 1 HMS-Område: Kommunalteknikk Verneområder MOLDE KOMMUNE Kommunalteknikk HMS / Internkontroll Gjelder ORGANISASJONSKART VERNEOMRÅDER Dokument nr. Dokument nr. Dokument nr. BY 13 TWI C Godkjent av TWI Dato Dato Dato HMS-område Kommunalteknikk Administrasjon VA-seksjonen Veg-seksjonen Anleggsseksjonen Parkering Lager Berg Verksted Berg Verneområde Rådhuset Verneområde VA-seksjonen Verneområde Veg-seksjonen Verneområde Anleggs-seksjonen Verneområde Parkering Verneområde Lager/Verksted Berg Verneombud: Thor Skogly Verneombud: Lars Petter Kjerstad Verneombud: Steinar Brattsveen Verneombud: Sveinung Kvammen Verneombud: Hanne Kjerstad Verneombud: Jan Helge Havnen

3 Stoffkartotekforsriften INNHOLD: Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften). Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde 2. Hvem har plikter etter forskriften 3. Tilsynsmyndighet 4. Dispensasjon Kapittel II. Arbeidsgivers plikter 5. Krav om stoffkartotek for helsefarlige stoffer 6. Stoffkartotekets utforming Kapittel III. Bruk, opplæring, informasjon mv. 7. Bruk av opplysningene i stoffkartoteket 8. Informasjon og opplæring 9. Adgang til stoffkartoteket Kapittel IV. Straff og ikrafttredelse 10. Straffebestemmelser 11. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

4 TEMA Fordeling av ansvar Oppbygging og bruk Definering av lagerplasser Innkjøpsrutiner Vedlikeholdsrutiner Opplæring og adgang

5 Dokument BY 14 Gjelder PROSEDYRE VEDRØRENDE RUTINER FOR AJOURFØRING (OPPDATERING) AV OPPLYSNINGER I STOFFKARTOTEKET 1. Hensikt Prosedyren beskriver hvordan innholdet i stoffkartoteket må følges opp for at det til enhver tid skal være oppdatert. 2. Omfang/Målgruppe Alle medarbeidere 3. Ansvar Hovedadministrator, administratorer, verneombud, alle øvrige medarbeidere 4. Utførelse Hovedadministrator Hovedansvarlig for at databasen og papirbasert hovedkartotek til en hver tid er oppdatert i.h.t. de produkt avdelingen bruker. Skal ha nødvendig kontakt med leverandør av stoffkartotekprogrammet og sørge for at administratorer til enhver tid er oppdatert på aktuelle opplysninger. Ansvarlig for sletting av alle produkt avdelingen bruker. Ønske om sletting innmeldes av administrator. Før sletting av produkt skal konfereres med alle administratorer slik at sletting eventuelt kan samordnes. En gang pr. år, i januar ta initiativ til gjennomgang/revisjon av kartoteket for å: - Kontrollere at dette er ajour - Sørge for "opprydding" i kartoteket. Med opprydding kan forstås rasjonalisering/samordning av produktspekteret. Administratorer Skal godkjenne alle produkt som blir kjøpt inn på sin seksjon/verneområde og sørge for at disse blir lagt inn i databasen og i papirbaserte kartotek. Papirbasert kartotek skal være oppdatert minimum i forbindelse med hver vernerunde. Ved ønske om sletting av produkt gis beskjed til hovedadministator som sørger for sletting. En gang pr år, i januar skal han i samarbeide med hovedadministrator gjennomgå kartoteket for å - Kontrollere at dette er ajour - I samarbeide med andre administratorer sørge for "opprydding" i kartoteket Verneombud I forbindelse med vernerunder kontrollere at papirbasert stoffkartotek er oppdatert.

6 Ansvar For håndtering av kartoteket er det opprettet 1 hovedadministrator og 4 administratorer som utgår fra følgende verneområder/seksjoner: Drift av veg, vannforsyning, avløp og parkering, anleggsseksjonen, lager/verksted Berg og parkering. Lager/verksted Berg fungerer som støttefunksjon for utedrifta.

7 Fordeling av Ansvar Hovedadministrator: Ansvarlig for at hele kartoteket fungerer etter hensikt og til enhver tid er oppdatert. Dette gjelder både Web basert kartotek og det kartotek som opprettes i papirformat. Kan legge inn nye stoff og slette utgåtte i hele kartoteket. Hovedansvarlig for revisjon av kartoteket og at det blir fulgt opp i.h.t. lover og forskrifter. Skal ta initiativ til å samordne rasjonell bruk av stoff på tvers av seksjoner/verneområder. Ansvarlig for at det blir gjennomført opplæring i samsvar med prosedyrer. Administratorer: Ansvarlig for at kartoteket på egen seksjon/verneområde fungerer etter hensikt og til enhver tid er oppdatert.. Dette gjelder både Web basert kartotek og det eller de kartotek som opprettes i papirformat. Kan legge inn nye stoff på egen seksjon/verneområde. Skal bidra til at det skjer en rasjonell bruk av stoff på egen seksjon/verneområde og på tvers. Gjennomføre opplæring i eget område. Det er opprettet to prosedyrer BY 14 og BY 15 som omhandler stoffkartoteket

8 Oppbygging Godkjenning og innkjøpsrutiner Opplæring og prosedyrer Definisjon av lokaler Tilsynsmyndigheter Merkesymbol Fremmedord og utrykk Personlig verneutstyr Bruk av kjemiske stoffer HMS datablad

9 Opplæring og oppfølging Opplæring vil måtte omfattes av en hovedopplæring og oppfriskningskurs. Hovedopplæring Denne vil omfatte: - Opplæring/gjennomgang av stoffkartotekforskriften - Gjennomgang av oppbygging av kartoteket, som innhold, hvordan finne fram. - Gjennomgang av produktdatabladet - Gjennomgang klassifisering og merkebetydning/uttrykk. - Fareklasser. - Konsekvenser av bruk/feil bruk. - Bruk av verneutstyr. Opplæring utføres av hovedadministrator og administratorer. Det bør tas sikte på en hovedopplæring enten i fellesregi og seksjonsvis i løpet av januar måned Oppfriskningskurs Her vises til BY 15

10 Dokument BY 15 Gjelder PROSEDYRE FOR OPPLÆRING I BRUK AV STOFFKARTOTEKET 1. Hensikt Alle medarbeidere skal få nødvendig opplæring i stoffkartoteket slik at håndtering av farlige stoff kan bli utført på en forsvarlig måte. 2. Omfang/målgruppe Alle medarbeidere 3. Ansvar Hovedadministrator. Administratorer 4. Utførelse Alle medarbeidere Oppfriskningskurs holdes èn gang pr. år, fortrinnsvis i tilknytning til revisjon av stoffkartoteket i januar måned. Kurset bør ellers skje i tilknytning til oppfriskningskurs i HMS (BY 04). Hovedadministrator og administratorer Hovedadministrator skal i den grad det er formålstjenlig delta på de kurs som holdes av ECOonline AS, eventuelt kurs i regi av andre, eksempelvis produktleverandører. Han skal også sørge for at administratorer får nødvendig ekstern opplæring. Hovedadministrator og administratorer skal ut over dette sørge for egen nødvendig oppfriskning i tilknytning til den årlige revisjonen. Alle andre medarbeidere herunder verneombud Administratorer sørger for opplæring av medarbeidere på egne seksjoner/verneområder. For å gjennomgå oppfriskningskurs forutsettes at hovedopplæring er gjennomgått. Oppfriskningskurs skal omfatte: - Kort gjennomgang av oppbygging av kartoteket, som innhold, hvordan finne fram. - Tilsvarende gis gjennomgang av produktdatabladet - Gjennomgang klassifisering og merkebetydning/uttrykk. - Fareklasser. - Konsekvenser av bruk/feil bruk. - Bruk av verneutstyr. Nye medarbeidere Ved ansettelse gir respektive administratorer en kort innføring i avdelingens HMS-opplegg, herunder stoffkartoteket. For stoffkartoteket skal særlig gjelde oversikt over de viktigste stoffene og hvordan disse skal håndteres. I tillegg en gjennomgang av hvordan en skal finne fram i papirbasert kartotek. Nye medarbeidere skal delta på oppfriskningskursene. Etter behov skal det gis en mer grundig gjennomgang i de enkelte punktene. I tillegg skal gjennomgås stoffkartotekforskriften.

11 Definisjon av lagerplasser Kommunalteknikk VA seksjon Vannverk Hindalsrøra Fannefjord Avløpsrenseanlegg Ra1 RA2 RA3 Stoffbu (Hovedlager)

12 Inndeling av grupper Rengjøring Maling og løsemidler (lim etc) Smøremidler Tettemidler Betongprodukter Spesialprodukter(dynamitt,fellingskjemi kalier etc).

13 Stoffliste Kjemikalienavn Bruksområde Lagret hvor YL gr. Fare symbol Maling/Løsemiddel Aco-rat punktmarkør Spraymaling Stoffbu3 X Arrow Galva Kaldgalvanisering Spray Stoffbu3 X Arrow rust convertor Rustbehandling Stoffbu3 X Arcanol Maling mot rust Stoffbu3 X Bengalack emaljelakk Maling Stoffbu3 X Demidekk Optimal Maling Stoffbu3 X Drygolin vuindusmaling Dør og vindusmaling Stoffbu3 X Isopropanol Teknisk sprit Stoffbu3 X Loctite 243 Gjengesikring Stoffbu3 Loctite 7063 Rensemiddel Stoffbu3 X Max for Mur Murmaling Stoffbu3 X Mega G Lim Stoffbu3 X Mega SS Herder til Epoxy Stoffbu3 X Multicolor brekkfarge Prøvetaking Stoffbu3 X Tangit PVC-U Lim til PVC Stoffbu3 X Tangit renseveske Rengjøring Stoffbu3 X Saltsyre 30 % Vasking Stoffbu3 X Trebitt oljebeis Beis Stoffbu3 X Trebitt oljedekkbeis Beis Stoffbu3 X Visir grunning Grunning til beis Stoffbu3 X ØJ Rustfjerner Rusbehandling Stoffbu3 X Noisekiller Liquid Maling for støydemping Stoffbu3 X Data OK!

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000.

Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo. Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Utgitt mai 2000 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 11/2000. Mars 2003 Forskriften 3 ble endret 10. juli 2002 pga. at Direktoratet

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

7. Virkemidler i HMS-arbeidet

7. Virkemidler i HMS-arbeidet Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: 01.12.05 Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet...

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE

HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE HMS HÅNDBOK Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE Ulykker/øyeblikkelig hjelp: Tlf: 110 Ambulanse Tlf: 113 Legevakt Tlf: 116117 Tlf: 112 Politi Nødnummer Skal

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer