Trepartssamarbeid: Den norske modellen i privat og offentlig sektor. Hvordan få bedre arbeidsmiljø, forsterket innovasjonsevne og økt produktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trepartssamarbeid: Den norske modellen i privat og offentlig sektor. Hvordan få bedre arbeidsmiljø, forsterket innovasjonsevne og økt produktivitet"

Transkript

1 Campus Helgeland, Mo i Rana Trepartssamarbeid: Den norske modellen i privat og offentlig sektor. Hvordan få bedre arbeidsmiljø, forsterket innovasjonsevne og økt produktivitet Av Tore Nilssen Forskningssjef, avdeling Teknologiledelse Workshop: Offentlig Sektor Samhandling med fokus på bærekraft og kompetanse. 1

2 Oppgitt tema: Trepartssamarbeid: Den norske modellen i privat og offentlig sektor. Hvordan få bedre arbeidsmiljø, forsterket innovasjonsevne og økt produktivitet Stort tema, jeg må avgrense dette litt. Jeg vil drøfte: Begrepsavklaring Erfaringer høstet i norsk industriell e virksomheter Relevans for offentlig sektor? Utsjekk: Interesse for utvikling av en allianse rettet mot innovasjon i offentlig sektor? 2

3 La oss først bli enige om hva vi snakker om: Oppgitt tittel er spennende, men krever flere avklaringer: Hva betyr "Trepartssamarbeid"? Hva menes med "Den norske modellen i privat sektor"? Hva menes med "Den norske modellen i offentlig sektor"? Er det det samme? Hvordan få bedre arbeidsmiljø, forsterket innovasjonsevne og økt produktivitet? Er det mulig? Er det sant? 3

4 Hva forstår vi med den norske, eller ofte, nordiske modellen? Den norske / nordiske velferdsmodellen Aktiv stat Sosialt sikkerhetsnett Lovgivere som går foran (store reformer som folketrygd, foreldrepermisjon, likestillingsreformer) Individuell jobbtrygghet, kollektiv fleksibilitet Stor offentlig sektor 4

5 Men det snakkes også om Den norske arbeidslivsmodellen: Den norske arbeidslivsmodellen defineres slik: Trepartssamarbeid: Det vil si samarbeid mellom Staten, arbeidsgiverorganisasjonene, og arbeidstakerorganisasjonene: Aktiv statlige bidrag for å sikre enighet mellom partene Sterke kollektive aktører Nasjonale og kollektive avtaler, i motsetning til lokale og virksomhetsinterne avtaler Lov og avtalefestede rettigheter 5

6 Den norske modellen har en tredje dimensjon som - sett med mine øyne ved en bevisst praktisering er det viktigste konkurransefortrinnet for norsk industri! Jeg tenker på det som kalles: Den norske samarbeidsmodellen på foretaksnivå En god praktisering på bedriftsnivå gir følgende kjennetegn: Lederautoritet basert på hva du gjør, ikke hva du er Egalitær og små forskjeller Enighet om krav til arbeid, jfr 4-2 i AML God konflikthåndtering Høy grad av samarbeidslegitimitet Stor vekt på kunnskap og opplæring Enighet om utvikling og omstilling Bevisst på medbestemmelses- og medvirkningsrettigheter 6

7 Vår forskning viser følgende grundig beskrevet i boka vår: Beslutninger fattet av flere har bedre gjennomføringsgrad. Kvaliteten på beslutningene blir høyere fordi større deler av virksomhetens kompetanse/ kunnskap er tatt i bruk. De riktigere og viktigere beslutningene tas fordi medvirkning gir konstruktiv tilgang til argumenter og motargumenter. Virksomheten er bedre skodd for å håndtere det radikale eller uventete. Attraktiv for de attraktive! 7

8 La meg definere den norske samarbeidsmodellen litt nærmere: 8

9 I omtalen av den norske samarbeidsmodellen på foretaksnivå skilles det ofte mellom to former for samarbeid: 1. Den representative medbestemmelsen (indirekte medvirkning): Er lov og avtaleregulert: Valg av ansatterepresentanter til bedriftens styre, til AMU, valg av Verneombud. 66 % av de som skal ha, har AMU, 80 % av de som skal ha, har verneombud 53 % av de som skal, har valgt ansatterepresentanter Dette betyr at mange (mellom 20 og 50 prosent ) ikke praktiserer denne samarbeidsformen i Norge. 9

10 1. Den representative medbestemmelsen (indirekte medvirkning): 2. Den kollektive, direkte medvirkningen Betyr: Involvering og medvirkning fra alle ansatte i hele organisasjonen. Stort sett ikke lovregulert (med unntak av Informasjons- og drøftingsplikten i AML 8-1) Men vi ser internasjonale managementtrender som argumenterer for viktigheten av aktiv involvering av de ansatte: Begrep som brukes er Involvement, Empowerment, HRM, Participation etc. 10

11 Gjennom vår forskning har vi identifiserte satt begrep på - en tredje dimensjon i praktiseringen av den norske samarbeidsmodellen: 3. En samarbeidsform vi har kalt det utvidete representative partssamarbeidet: Tillitsvalgte og ledere i en samhandling som ikke er avtaleregulert, verken mht innhold eller form, men som forutsetter lov- og avtaleregulerte relasjoner. Det var blant deltakerne en alminnelig enighet om at denne arbeidsformen er mer krevende, men også langt mer effektiv enn konvensjonelle managementmodeller. Med andre ord ingen snarvei! 11

12 Begrep og tankesett: Dette gjelder vel industrien hva har dette med offentlig sektor å gjøre?? 12

13 NOU 2010:1 Utredningen gir mange fakta. Les! - Gjennomgang av en hel rekke lover som regulerer medvirkning / medbestemmelse, som AML 4-2: Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling - Samlet tariffavtaledekning ca. 70% -Det er en blandet kunnskap om medvirkningsordningene, men de har høy legitimitet -Identifisering av viktige endringsdrivere: økt behov for arbeidskraft; teknologisk utvikling, globalisering, endring i eier- og organisasjonsform, arbeidsinnvandring 13

14 Gode ledere i offentlig sektor rapportering fra forskningsprosjekt Hva karakteriserer god ledelse i offentlig sektor i omstilling? Hva gjør lederen som klarer å gjennomføre en god omstilling, uten at det har negative sosiale og helsemessige konsekvenser for de ansatte? Studie av ledercase, dvs. hvordan lederne har jobbet i omstillingsprosessen Oppdrag på vegne av Nordisk Ministerråd Øyum, L., Andersen, T.K., Buvik, M.P., Knutstad, G.A., Skarholt, K.: God ledelsespraksis i endringsprosesser. TemaNord 2006:567, Nordisk Ministerråd. ISBN

15 Godt lederskap i endringsprosesser 5 hovedkategorier: Den gode lederen er en informasjonsutøver Fellesarenaer for kollektiv "tolkning" av informasjon gjennom dialog Tilstede og tilgjengelig i "landskapet" underveis i endringsprosesser Åpen dør, og rask respons Den gode lederen er en energibygger Endring går ikke over Tydelige mål og synlig lederskap bygger endringsenergi blant de ansatte Den gode lederen er en kaosbuffer Hverdagen må gå foran for de ansatte Felles verdier som styringsredskap Leder er tydelig på hva hun/han forventer av de ansatte bidrar til å redusere følelsen av kaos/maktesløshet Den gode lederen er tids-smart Prioriterer ( bedre å holde det en lover ) Å ha øye for hva som er smart, og for hva som må overses Å benytte anledningen Den gode lederen er menneskeorientert Gir ansvar, viser tillit Reflekterer over seg selv 15

16 En god praktisering av den norske samarbeidsmodellen på virksomhetsnivå gir følgende ideelle kjennetegn: Partene er forutsigbare og følger felles spilleregler I andre vestlige land handler partsrelasjoner om forhandling og konflikthåndtering. I Norge handler partsrelasjonen også om samarbeid om økt verdiskaping og finne de gode løsninger. Likhetskultur: små lønnsforskjeller, få nivåer i organisasjonene (utstrakt delegering) og lave terskler Tilliten mellom ledere og tillitsvalgte (og arbeidstakere) i Norge er på et nivå langt over det en finner i de fleste andre land Stor vekt på kunnskap og opplæring 16

17 Hvordan kan samarbeidsmodellen skape konkurransefortrinn? Partssamarbeidet har høy legitimitet og oppslutning Rasjonell og økonomisk konflikthåndtering Høy grad av likhet / små forskjeller forenkler samhandling Rasjonell lederautoritet (basert på hva du gjør, ikke hvem du er) Stor vekt på kunnskap og opplæring God praksis gir enighet om omstilling og utvikling 17

18 og hvordan kan medvirkning (husk, ikke det samme som medbestemmelse!) skape konkurransefortrinn? Beslutninger fattet, har bedre gjennomføringsgrad. Kvaliteten på beslutningene blir høyere fordi større deler av virksomhetens kompetanse/ kunnskap er tatt i bruk. De riktigere og viktige beslutninger tas. Virksomheten er bedre skodd får å håndtere det radikale eller uventete. Attraktiv for de attraktive. Samfunnsargumentet: Arbeid skaper folk. Husk: Empirien vår er i hovedsak fra private bedrifter men vi har pågående skoleutviklingsprosjekt som viser det samme! 18

19 Tillitsvalgtes rolle Virker samlende på arbeidsstyrken (arbeider mot felles mål, løser opp i misforståelser) Sitter med kunnskap på begge sider av bordet (både hvordan arbeidshverdagen er for ansatte og hvilke utfordringer lederne sliter med Utvikler medlemmene gjennom å informere og diskutere virksomhetens utfordringer sammen med dem Tar i bruk kunnskapen til medlemmene og kommuniserer den til ledelsen (gate-keeper) Betydningen av at tillitsvalgte fyller kommunikasjonsgapet er ekstra viktig i omstillingsprosesser 19

20 Utfordring: Vi samarbeider tett med NHO/LO sentralt (HF-sekretariatet) og vi er oppfordret til å bidra med å etablere utviklingsprosjekt med industribedrifter på Helgeland (de er gjort kjent med prosjektet FoU-løft for Helgeland). Her skal vi få til et nytt samarbeidsprosjekt sammen med våre gode lokale samarbeidsparter! 20

21 MEN: Vi trenger først og fremst flere utviklingsprosjekt som danner modell for den gode norske samarbeidsmodellen på virksomhetsnivå i offentlig sektor her: (finnes ikke mange andre steder!) - Med kommunen! (Arbeidsgiver) - Med de ansatte i en eller flere etater eller virksomheter i kommunen! - Med lokale fagforeninger! Hensikt: Skape en bærekraftig og innovativ modell for den beste arbeids-, innovasjons- og omstillingspraksis innenfor en eller flere enheter i for eksempel Rana kommune. Er det interesse for noe slikt? 21

22 Takk for meg! 22

Utfordringer og muligheter med partssamarbeid om HMS

Utfordringer og muligheter med partssamarbeid om HMS Fellesforbundets HMS konferanse 2014 Utfordringer og muligheter med partssamarbeid om HMS Lisbeth Øyum Seniorforsker og HR-sjef Epost: Lisbeth.Oyum@sintef.no 1 Den norske arbeidslivsmodellen: NOU 2010:1

Detaljer

Hva i all verden skal skolelederen bruke de tillitsvalgte til? Om partssamarbeid som konkurransefortrinn i dagens skole

Hva i all verden skal skolelederen bruke de tillitsvalgte til? Om partssamarbeid som konkurransefortrinn i dagens skole Hva i all verden skal skolelederen bruke de tillitsvalgte til? Om partssamarbeid som konkurransefortrinn i dagens skole Ståsted Den tillitsvalgte en sentral aktør -> bindeledd -> beslutningstaker -> sparringpartner

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. LEAN Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Lean relaterer seg til Toyotas produksjonsmetoder som også bygger på

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.)

Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere. Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Samarbeid om mangfold Håndbok for ledere Anne Inga Hilsen & Reidun Eggesbø (red.) Utarbeidet av ledere, tillitsvalgte og verneombud på Radisson Blu Hotel Norge, forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet Åsmund Arup Seip Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse Fafo Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISSN 0804-5135 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer