Bæringen. Akutten Årets TV-aksjon går til Blå Kors med spesielt fokus på barn og unge. Det er Barnevernvakten i Asker og Bærum glade for.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Akutten Årets TV-aksjon går til Blå Kors med spesielt fokus på barn og unge. Det er Barnevernvakten i Asker og Bærum glade for."

Transkript

1 Bæringen INFORMASJON Fredag 26. september 2008 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 20 Klar for Bærum Tid for opprydding Et sikkert høsttegn er høstaksjonen på Isi avfallsanlegg. Frem til 15. oktober står leder Haakon Braathu og resten av mannskapet klare til å ta imot ting og tang fra deg. Side 9 Akutten Årets TV-aksjon går til Blå Kors med spesielt fokus på barn og unge. Det er Barnevernvakten i Asker og Bærum glade for. Side 6 Sikker ring Ingen skal kunne snike seg gjennom den nye Bærumsringen. Det sørger disse for. Side 7 DEN NYE ADMINISTRASJONSSJEFEN i Bærum kommune ønsker å være en synlig leder, når hun begynner 1. oktober. - Jeg ønsker å være synlig, jeg fungerer best da, sier Marit Langfeldt Ege. FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN Hun har hatt jobben som ryddepike i forskjellige etater i Oslo kommune. Denne gangen er det verken synkende skip eller slanking av stab som står på programmet. Onsdag 1. oktober er Bærum kommunes nye rådmann på plass. Både innbyggere og ansatte kan se fram til å få en kreativ og tydelig leder i Marit Langfeldt Ege. Side 8 og 9 Eldredagen De eldre feires på flere steder under den internasjonale eldredagen 1. oktober. Side 12 og 13 Kunngjøringer Side Ledige stillinger Side Seniorsentrene Side Fritidskalenderen Side

2 Side 2 Bæringen fredag 26. september 2008 Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika Vurderer fri progra Sentralbord Telefaks Bærum kommunes Bærum kommune hovedsentralbord Ansvarlig redaktør vurderer muligheten for å utvikle et Anne Johanne Enger Redaktør Synne Storvik eget økonomisystem som fritt kan I redaksjonen Siri Bjørnbakken Vigdis Bjørkøy deles med andre Ingvild Amble Eriksen offentlige etater. Marius Morstøl Jenssen Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Frist stoff neste nummer onsdag 1. oktober kl De neste utgavene kommer: 17. oktober, 7. november og 28. november Politiske møter Kommunestyret okt. Formannskapet okt. Sektorutvalg barn og unge: okt. Sektorutvalg bistand og omsorg: okt. Sektorutvalg levekår:... 7.okt. Plan- og miljøutvalget:... 9.okt. Eierstyring og eiendom: okt. Frivillighetsutvalget: okt. Klagenevnden:... 7.okt. Utvalg for samarbeid: okt. Møtene holdes enten i rådhuset eller i kommunegården. Kommunestyret starter Formannskapet starter Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politisk virksomhet. Der står også møtested og tidspunkt. Oppvekstkonferanse i Sandvika Sammen for barn og unge- suksesskriterier for et tverrfaglig samarbeid er navnet på oppvekskonferansen som Bærum kommune arrangerer torsdag 9. oktober. Målet for konferansen er å ta vare på og videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge i Bærum kommune. Rektor ved Rinkebyskolan i Sverige, Børje Ehrstrand, tar for seg sukesskriterier for tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i sin skole. Deretter blir det refleksjon og dialog i grupper. Utvalgsleder for sektorutvalg barn og unge ønsker velkommen, mens kommunaldirektør Wenche Grinderud i Bærum kommune innleder konferansen. Kommunalsjef Solveig Juel oppsummerer konferansen på slutten av dagen. Underholdningen står Cirka Cirkus for. PÅL HIVAND Bærum kommune har siden 2004 arbeidet aktivt for å erstatte ulike egenutviklede programvarer med standardsystemer. Hensikten har vært å sikre stabilitet, fleksibilitet og økonomisk effektivitet knyttet til kommunens datasystemer. Nå skal systemer for lønn-, personal og økonomistyring byttes ut, og for økonomisystem vurderes en modell for fri programvare. Utreder muligheter - Våre beregninger så langt viser at det kan være økonomisk lønnsomhet i å videreutvikle vårt egenutviklede økonomisystem som et prosjekt for fri programvare. Men vi har en rekke andre krav og det er derfor ikke avgjort om vi ender opp med egenutvikling eller hyllevare, sier arbeidsgiverdirektør Gunvor Erdal. 26 kommuner og fylkeskommuner hadde i sommer signalisert interesse for å delta i et prosjekt med utvikling av et fritt økonomisystem. Foreløpige beregninger viser at egenutvikling kan være mest økonomisk effektivt for kommunen, i forhold til å kjøpe økonomisystemet som ferdigutviklet hyllevare. Foreløpig anslått innsparing er 20 millioner kroner. Hvem gir tillatelse når det skal graves i gaten? Kan man grave i private veier uten å ha tillatelse fra den som eier veien? Spørsmålet ble stilt rådmannen i kommunestyret 3. september. VIGDIS BJØRKØY Det var Anne Espelien (Frp) som stilte spørsmålet etter å ha observert at et selskap som leverer fibernett, har begynt å grave i gaten der hun bor. Foreløpig har det vært gravd i kommunale veier, men det er også flere i private veier som har bestilt fibernett. På spørsmål til de som graver har spørsmålsstilleren fått tilbakemelding om at kommunen har gitt tillatelse til gravingen og at denne også omfatter de private veiene som blir berørt. Espelien ønsket en utredning om regelverket når det gjelder graving. Kommunen gir tillatelse til kommunale veier - Bærum kommune gir arbeids- og gravetillatelser på det kommunale veinettet i henhold til instruks for gravearbeid. Denne omfatter ikke private veier, svarte direktør Eva Solvi. I henhold til graveinsstruksen kreves det at entreprenører og foretak som skal utføre tiltak på kommunale veier skal være godkjent av Statens byggtekniske etat. Entreprenører uten Fri programvare - Nærmere utredninger vil avklare det eksakte potensialet. Vi må samtidig sikre oss at kvaliteten på leveransen og systemet blir som forutsatt, og i tråd med kommunens vedtatte IKT-strategi. Vi vil derfor velge den metoden som gir totalt best resultat, understreker Erdal. Fri og åpen programvare kjennetegnes ved at den ikke er beskyttet av eiendomsrett, og kan brukes gratis og videreutvikles fritt av de som ønsker det. denne godkjenningen får ikke gravetillatelser. Vei og trafikk ad ministrerer årlig cirka 400 grave- og arbeidstillatelser. Eier gir tillatelse til private veier På spørsmål om man kan grave i private veier uten å ha tillatelse fra den som eier veien, svarte direktør Solvi: - Det er kun eiere og brukere med bruksrett som kan gi tillatelse til graving i private veier. Private veier er ofte organisert i sameie, borettslag eller veilag. Bestemmelser om dette er gitt i Veglovens kap VII Enhver som skal grave i privat vei må ha tillatelse til dette fra et slikt sameie, borettslag eller veilag. Bruk av fri programvare er blitt mer og mer vanlig i privat og offentlig sektor, og i Bærum brukes slik programvare i stor grad i skolesektoren. Når det graves i gaten Luftstrekk over private veier og eiendommer Ved luftstrekk av kabler som krysser kommunal vei, må det innhentes tillatelse fra kommunen. På etablerte luftstrekk langs kommunal vei, kan det henges nye kabler uten å søke. Eier av stolpene må gi sitt samtykke til dette. I Bærum er det Hafslund som eier stolpene. - Kommunen opplever dessverre ofte at byggherrer og entreprenører setter i gang tiltak på kommunale veier og områder uten å ha nødvendig godkjenning eller tillatelser.

3 Bæringenfredag 26. september 2008 Side 3 mvare VØYENENGA UNGDOMSSKOLE har flere eksempler på bruk av fleksible arealløsninger. Under konferansen blir det også omvisning her. FOTO: SIRI ANNE BJØRNBAKKEN Kreative, nye skolebygg -Skoleanlegg handler like mye om valg av undervisningsmodeller og pedagogikk som det handler om eiendomsforvaltning, sier eiendomssjef Tore Justad. Nå håper han at årets nasjonale konferanse om skoleanlegg skal gi inspirasjon til å tenke nytt. PÅL HIVAND Bærum kommune er medarrangør og deltaker på årets nasjonale konferanse for Fleksible skoleanlegg i slutten av september i regi av Utdanningsdirektoratets rådgivingstjeneste. Årets konferanse skjer i Sandvika og har som tema hvordan skoleanlegg skal utvikles, bygges, driftes og vedlikeholdes. UNDER VURDERING: Arbeidsgiverdirektør Gunvor Erdal vil vurdere bruk av fri programvare i utviklingen av nytt økonomisystem for kommunen. FOTO: SYNNE STORVIK Nybygg versus rehabilitering Eindomssjef Tore Justad ønsker at utvikling og rehabilitering av skoleanlegg i større grad skal bli et mer tverrfaglig samarbeid. - Det kan være rimeligere å rehabilitere et gammelt skoleanlegg rent teknisk, men skolen blir ikke automatisk en god læringsarena. Ikke dersom den fremdeles hindrer pedagogisk utvikling, sier Justad. Undersøkelser i regi av PISA fra 2006 dokumenterer svært gode faglige resultater blant elevene i alle fag på skolene i Bærum. I etterkant av undersøkelsen er det etablert en større fokus på den rollen bygningsmassen spiller i utviklingen av undervisningstilbud og resultater. Fleksibilitet er viktig Kommunalsjef for skole, Solveig Juel, understreker at fleksibilitet, flerbruk og arealeffektivitet er viktige stikkord for skolene i Bærum. Under konferansen vil deltakerne derfor få omvisning på Hundsund Grendesenter, Vøyenenga ungdomsskole, Skui barneskole og de fylkeskommunale videregående skolene Sandvika og Nadderud. - Kommunens nye skoler vil demonstrere hvordan fleksible vegger og arealer, sambruk mellom ulike fag og nærhet i lokalisering av spesialrom kan skape spennende læringsarenaer og effektiv drift, understreker Juel. Bjørnegård psykososiale senter har et delegert ansvar for kommunens psykososiale beredskap og har etablert et kriseteam. De tilbyr samtaler til involverte etter katastrofer, ulykker, plutselig dødsfall og andre traumatiske hendelser. Ved behov koordinerer de også andre hjelpetiltak. Bjørnegård har fått hederlig omtale i en undersøkelse gjort av den norske legeforening. etter sin innsats for ofrene og pårørende etter tsunamien i Asia. - Bli sett med refleks Statistikken er entydig: Antall ulykker reduseres ved bruk av refleks. Nå oppfordres Bærumsskolene til å være med å feire den nasjonale refleksdagen tordag 16. oktober ved blant annet reflekstelling og refleksdemonstrasjon. Tross årlige kampanjer og gratis utdeling av refleks opp gjennom tidene, er bruksprosenten under 20. I 2002 svarte hele 89 prosent at de tror refleks øker fotgjengernes sikkerhet. ILLUSTRASJON: MARI JORDE JOHANSEN/JOJO DESIGN & ILLUSTRASJON For å oppnå høyere bruksprosent, mener vi at vedvarende informasjonsarbeid, produktutvikling og økt tilgjengelighet vil gi det beste resultat, skriver Trygg Trafikk til Bærum kommune. Når du bruker refleks reduserer du risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent.

4 Side 4 Bæringen fredag 26. september 2008 Salgsbevillinger Vinmonopolets utsalgssteder i Bærum har fått fornyet salgsbevilling til å selge alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent. Bevillingen varer til juni butikker i Bærum har fått innvilget salgsbevilling for alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent. Bevillingen varer til Begge salgsbevillingene ble enstemmig vedtatt i formannskapet 17. september. Utvidelse av næringsbygg Næringsbebyggelsen i Nesveien 11 skal utvides. Formannskapet vedtok 17. september reguleringsplanen for området. Hensikten med planen er å gi bedriftene på området muligheten til å byge ut, samt gi et par nye håndverksbedrifter muligheten til å etablere seg. Eiendommen ligger ved Avløs stasjon. Området er en del av næringsbebyggelsen langs Nesveien, men preges ellers av småhusbebyggelse og vegetasjon. Planforslaget legger til rette for et nybygg på tre etasjer nord på eiendommen og påbygning av en etasje på eksisterende bebyggelse. Planen skal til endelig behandling i kommunestyret. Det er ikke nødvendig å fylle salt i vaske-/oppvaskmaskinens beholder for hardhetsjustering. Vi har bløtt vann i Bærum. Abonnenter på Sollihøgda har middels hardt vann og må forholde seg til dette. Alle dette gjelder har fått eget skriv fra kommunen om vannkvaliteten. Læring på nett NETTSKOLE FOR LÆRERE OG ELEVER: Prosjektleder Arnfinn Nogva følger godt med når Hennie og Signe fra 6. trinn på Evje skole lærer lyddesign ved bruk av Akropolis Nettskole. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN 1300 lærere og elever i Bærum får nettbasert opplæring i pedagogisk bruk av IKT. Akropolis Nettskole er svært tidsbesparende, samtidig som læringen er både morsom og praktisk. - Det vi trenger av hjelp er tilgjengelig for både lærere og elever når behovet melder seg, sier IKT-lærer Kari Raaen ved Evje skole. INGVILD AMBLE ERIKSEN Raaen er glad for at hun ikke må lese tykke manualer for å lære seg de ulike programmene. Hun slipper også å lete etter svarene når hun står fast. Nettkurset er lagt opp med korte filmsnutter som gjør det enkelt å tilegne seg ny kunnskap, samt å repetere de elementene man er usikker på. - Lærere og elever bruker de samme opplæringsressursene, noe som gjør det enkelt å ta nettskolen i bruk. For kommunen betyr dette at man er sikret en reell kompetanseheving både hos lærere og elever, forklarer Arnfinn Nogva. Han er prosjektleder for utvikling av Akropolis Nettskole i avdeling Tjenesteutvikling i Bærum kommune. Nogva legger til at nettskolen også er åpen for foresatte som ønsker å ta del i barnas IKT-opplæring, og at flere andre kommuner allerede er ivrige brukere av skolen. Tidseffektivt Tanken bak nettskolen er at den skal spare tid, særlig for lærerne. Skulle 1300 lærere gått på kurs for å lære seg IKT ville fryktelig mye undervisningstid gå med. Isteden har Arnfinn Nogva brukt tid på å tilrettelegge en skole som kan brukes om igjen og om igjen, på tidspunkt som passer den enkelte. - I en stor kommune er det en stor fordel å kunne bruke dette opplegget. Jo større kommunen er, dess større fordel har man av å bruke nettskolen fremfor vanlige IKT-kurs. Opplæringen har som mål å gjøre elevene bedre rustet til å bruke IKT som verktøy for å bli flinkere i fagene. De skal jo ikke lære IKT for teknikkens egen skyld, sier Nogva.. Akropolis Nettskole omfatter et stort spekter av ulike kurstilbud. Alt fra grunnleggende pc-bruk med tekstbehandling, regneark og mappemetodikk til de mer multimedie-pregede programmene som filmredigering og multimedia-presentasjoner. I tillegg finner både elever og lærere en samling kvalitetssikrede nettressurser (Internettsider) til bruk i alle fag. Elevene får også lære hva vår digitale verden kan brukes til og hvor den ikke er så god med tanke på usikret og uredigert informasjon som er lett tilgjengelig. Morsom læring for alle - Kunnskapsløftet som er innført i den norske skolen, stiller krav til bruk av digitale verktøy i alle fag. Bærum kommune har tilrettelagt for at dette enkelt skal kunne gjennomføres ved å utvikle Akropolis Nettskole, forklarer Arnfinn Nogva. Elevene ved Evje skole koser seg foran pc en. I dag er det lyddesign som skal læres ved bruk av Akropolis Nettskole. Barna er svært ivrige der de, med hodetelefoner og mikrofon, lager sine egne radioprogrammer. Bare fantasien setter grenser for hva programmene kan handle om. - Elevene følger veldig godt med, de synes dette er moro. De kan selv bestemme både tema og tempo, og konsentrasjonen er på topp, sier lærer Kari Raaen. MER INFORMASJON: Akropolis Nettskole kan du besøke her: Bærum har mer enn doblet folktetallet på drøyt femti år. I 1951 bodde det mennesker i Bærum. Ved inngangen til 2008 var folketallet oppe i

5 - Barn har rett til et godt arbeidsmiljø Bæringenfredag 26. september 2008 Side 5 Visste du at barn og unge har krav på et godt arbeids- og skolemiljø? Her har du en liten oversikt over noe av det regelverket som gjelder. RUNE SKATT Både forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler fra 1996 og nytt kapittel i opplæringsloven fra 2003 skal sikre barns psykososiale og fysiske arbeidsmiljø. Er ikke skolen eller barnehagen godkjent? Hvilke regler gjelder når inneklima oppleves dårlig eller barnet ditt blir mobbet? Barn og elevers arbeidsmiljølov I Bærum kommune er det avdeling Miljørettet helsevern ved Folkehelsekontoret, som har ansvaret for godkjenning av og tilsyn med skoler og barnehager. Ansvaret er delegert fra kommunestyret. Forskriften omfatter bl.a. utforming og innredning, aktivitet og hvile, måltid, psykososiale forhold, rengjøring, sikkerhet, førstehjelp, smittevern, røyking, inneklima, sanitære forhold og avfallshåndtering. Den gjelder for dagmammavirksomhet, barneparker, familiebarnehager, barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Opplæringslovens Kap. 9a I 2003 kom kapittel 9a i opplæringsloven, som gir bestemmelser for elevers fysiske og psykososiale skolemiljø. Bestemmelsene skal gi elever et bedre vern mot mobbing, vold og diskriminering. I tillegg gir loven klagerett for elever og foresatte, større brukermedvirkning og klarere opplysningsplikt for skolen. Den åpner også i enkelte tilfeller for direkte statlig tilsyn med skolemiljøet. GOD START PÅ DAGEN: Monica, Rebecca, Camilla og Karoline starter dagen med gratis frokost sammen på Bjørnegård skole. - Godt pålegg!, sier Monica. BEGGE FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN. Matnyttig start på dagen Barn og elevers verneombud Det er styrer og rektor som har ansvaret for at barn- og elevers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en systematisk måte. Gjennom internkontroll skal barnehagen og skolen vite hva de skal gjøre, gjøre det, samt kunne vise til at de har gjort det. Oppgaven deres er å være et verneombud for denne målgruppen. Styrer og rektor har også et ansvar for uoppfordret å informere foreldre og Miljørettet helsevern om forhold ved barnehagen eller skolen som direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning helsen. MER INFORMASJON: Ta kontakt med Folkehelsekontoret, avd. miljørettet helsevern v/rune Skatt, tlf info om ulike tema, regelverk, og nyttige lenker knyttet til barn og elevers arbeidsmiljø. Ved arbeid på ledningsnettet kan endringer i vannstrømmen gi midlertidlig grumsete og misfarget vann. Forsøk å åpne kraner og spyl ut i noen minutter. Hvis ikke kvaliteten blir normal igjen, kontakt den døgnbemannede vaktsentralen på telefon Det er bedre pålegg på skolen enn vi har hjemme, smiler Monica Bockelie, og smører seg en skive med Sjokade. Hun spiser gratis frokost på Bjørnegård skole hver dag. INGVILD AMBLE ERIKSEN På Bjørnegård skole serveres frokost hver morgen fra kl til Maten er gratis, og stemningen ved bordet høy. Det varierer hvor mange som gnir søvnen ut av øynene tidlig og kommer seg til skolen. Men ofte er det full aktivitet i skolens lokaler, særlig rundt bordtennisbordet, allerede fra klokken Vi vet jo at elevene er mer konsentrerte når de har spist frokost. Det har vi tatt konsekvensen av. Jeg tror frokost er viktigere enn varm lunsj, sier rektor Ola Schiager. Fra idé til realitet Rektor Schiager tillegger miljøarbeider Hans Marius Svenningsen æren for at frokostserveringen ble en realitet. De hadde idéen sammen, og Svenningsen fant den praktiske løsningen. - Vi økte prisene i kantinen en smule og bruker overskuddet til gratis morgenmåltid, forteller Hans Marius, som tar ansvaret for å administrere ordningen. Både rektor, miljøarbeider og vaktmester Stein Wiik treffes rundt frokostbuffeten, der de tar aktivt del i elevenes samtaler og sosiale liv. Her knyttes bånd på tvers av posisjoner og alder over brødskivene. - Frokosten skaper stemning og godt miljø. Det gir en hyggelig start på dagen for oss alle, smiler Schiager. Godt og sosialt - Brødskivene smaker bedre her enn hjemme, og det er veldig greit å slippe å lage frokost selv, sier Vemund Hellekleiv. - Foreldrene mine er ikke hjemme når jeg står opp, og da er det jo bare å komme ned på skolen og spise god mat. Dette har ingen negative sider. Abdullah Aldajami er enig. Han mener skolefrokosten er bra og sunn for alle elevene, og spiser ofte på skolen. - Jeg kommer et kvarter tidligere, spiser og går til timen. Mina Takle Stensaker spiser på skolen når faren hennes må tidlig på jobb. Hun synes det er litt deilig å få mat på skolen når man ikke har tid til frokost hjemme. - Det er hyggelig. Alle kommer litt etterhvert, og så sitter vi og snakker. FRA IDE TIL VIRKELIGHET: Miljøarbeider Hans Marius Svenningsen (til venstre) har satt idéen han og rektor Ola Schiager var sammen om å utvikle. Nå er det gratis frokost til alle på Bjørnegård skole hver morgen.

6 Side 6 Bæringen fredag 26. september 2008 Akutthjelp til barn og unge BARN FOR ØYET: Barnevernvakten i Asker og Bærum kommune ivaretar barn og unges rettsikkerhet og omsorsgssituasjon. - Vi synes det er bra at TV-aksjonen setter rus og barn og unge i fokus, sier barnevernskonsulent Ane Fjellanger Bergan og leder Kristin Diesen Paus ved Barnevernvakten. FOTO: SYNNE STORVIK Når høstens TV-aksjon går av stabelen er det noen som er ekstra glade for oppmerksomheten som rettes mot Blåkors og rusproblematikk. Det er barnevernvakten i Asker og Bærum. SYNNE STORVIK - Pappa har drukket. Mamma og pappa krangler mer enn vanlig. Hva skal jeg gjøre? Sier jenta på 13. To mindre søsken har hun også. Pappa er full, blir mer kranglete enn vanlig. Høye stemmer. Konsulentene på Barnevernvakten klarer så vidt å få med seg hva den unge jenta sier. I bakgrunnen høres voksne, sinte stemmer. Ikke en unormal situasjon for vakthavende konsulententer på Barnevernvakten, som ofte får henvendelser direkte fra barn og unge. - Vi synes det er bra at TV-aksjonen setter rus og barn og unge i fokus. Det er noe som bør gjøres hele tiden. I dag er alkoholkonsumet blant voksne og unge høyere enn noensinne, og det fører ofte med seg vold, sier leder Kristin Diesen Paus ved Barnevernvakten i Asker og Bærum. Åpent på kveldene Barnevernvakten er en akutt-tjeneste for barn, unge og deres familier. Tjenesten tar over når det andre offentlige apparatet har stemplet ut om ettermiddagen. Utenom barneverntjenestens kontortid er det Barnevernvakten som gir barn og unge øyeblikkelig hjelp ved akutte kriser. Fredag og lørdag har tjenesten oppe fram til klokken og klokken alle andre kvelder. Hjemmebesøk, akuttplasseringer, bistand, råd og veiledning er noe av ansvarsområdene til Barnevernvakten. - Vi er barnevernet i helger og på kvelder. Vi har godt samarbeid med politi og barnevernet. Det skal ikke være høy terskel for å ta kontakt med oss. Vi gir råd og veiledning og kan hjelpe folk videre til andre offentlige instanser, dersom det er nødvendig, sier barnevernkonsulent Ane Bergan Fjellanger. Ikke bare idyll I 2007 var Barnevernvakten i Asker og Bærum involvert i rundt 4000 hendelser. Mange av henvendelsene kom direkte fra barn og unge, men også venner, familie, naboer og andre som bekymrer seg for barn og unge. De fleste henvendelser kommer allikevel fra politi og barneverntjenesten i Asker og Bærum. Barnevernvakten ser mer enn idyll i Asker- og Bærums familier. Myten om at det er barn av ressurssvake foreldre som ringer, er ikke tilfelle. - Mange voksne har nok med seg selv og sine liv. De overlater gjerne ungdom til seg selv i helgene, mens de selv drar vekk. Jeg mener at mange barn i Bærum blir for fort voksne og må klare seg selv. Det fører også til at de selv prøver å ruse seg tidlig, sier Bergan Fjellanger. Generelt konsumerer folk mer alkohol enn før. - Asker og Bærum har det høyeste alkoholkonsumet per innbygger ofte kalt Chablis-beltet. Rus alkohol og pillemisbruk skjer i alle hjem, sier Bergan Fjellanger. Trenger beredskapshjem Barnevernvakten har også myndighet til å plassere barn i beredskapshjem og institusjoner, dersom det skulle være nødvendig. Målet er å ta vare på barnas rettsikkerhet og omsorgssituasjon. - Vi vurderer akutt-plassering i beredskapshjem eller i institusjoner, når det trengs. Vi strekker oss langt for ikke å fjerne barna fra hjemmet. Da prøver vi å få den rusa eller voldelige personen til å forlate hjemmet. For mange barn er det traumatisk å skulle bli plassert i ukjente omgivelser i tillegg til påkjenningen det er å ha rusede foreldre, sier lederen av Barnevernvakten, Kristin Diesen Paus. Siden Statens Barnevern, Region Øst har ansvar for plasseringsstedene, kan barn og unge bli plassert langt hjemmefra. Mange barn opplever det traumatisk å bli plassert utenfor hjemmet og det blir derfor en ekstra belastning når beredskapshjemmene befinner seg fra Hamar til Halden. - Vi skulle ønske at flere familier i Bærum hadde åpnet hjemmene sine. Vi trenger flere beredskapshjem. For å bli det, må en være en god omsorgsperson og bli godkjent av barnevernet, sier Diesen Paus. Barnevernvakten i Asker og Bærum kommune Kontaktinformasjon: Besøksadresse: Politihuset i Sandvika, Malmskriverveien 2-4, Sandvika. Telefon: / Internett: E-post: TV-aksjonen 2008 Søndag 19.oktober er det 35. gang det gjennomføres en landsomfattende TV-aksjonen i år i regi av Organisasjonen Blå Kors. Aksjonen i år er rettet mot barn og unge som er utsatt for egen eller andres rusmisbruk. TV-aksjonen er avhengig av en rekke enkeltmenneskers innsats for å lykkes. Trenger bøssebærere til årets TV-aksjon Bærum Kommune har gjennom flere år oppnådd veldig gode resultater på aksjonsdagen ved at barne- og ungdomsskolene står ansvarlig for innsamling av penger ved å besøke alle husstander. I tillegg har kommunen organisert et korps av frivillige bøssebærere som melder seg enten på Bøssebærer-telefonen 02025i forkant av aksjonsdagen - eller ved å stille opp rett og slett stiller opp i Kommunegården i Sandvika fra kl denne søndagen. Her får de tildelt et uteområde for innsamling av penger. Informasjon og utlevering av bøssene til skolene skjer torsdag 9.oktober kl i Kommunegården/kantinen. Egen invitasjon sendes skolene om dette. Har dere spørsmål om aksjonen i år ring aksjonsleder Kirsten Koht/Bærum kommune tlf eller gå inn på nettsidene ellerwww.tv-aksjonen.no/ Formannskapet bevillget enstemmig en sum på kroner til årets TV-aksjon. Beløpet tilsvarer ca 2 kroner per innbygger i Bærum kommune.

7 Bæringenfredag 26. september 2008 Side 7 Bomringen på vei opp ollsvn. Fossumveien Lysakerelva Lysakerelva Røatoppen Bærumsveien Lyseh Griniveien Vollsveien n. H. Løvenskiolds vei Alfheimvn. Grinidammen SNART I DRIFT: Skissene viser hvor bomringene settes opp i Bærum. Arbeidet startet på Grini- og Bærumsveiene. Nå jobbes det på Lysaker. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN Bomringen i Bærum settes opp i disse dager, og skal være i drift fra 1. oktober. Det monteres ultramoderne utstyr, som vil kunne lese alle skilt tross mørke og møkkete registreringsskilt på bilene. Høst er jakttid KJELL SOLEM Det nye kamera kamera- og detekteringsutstyret som monteres i Bærumsringen, er ultramoderne. Ingen skal kunne passere i mørket eller med møkkete registreringsskilt. Tre portaler skal sikre at ingen skal komme forbi bomringen ved å prøve å kjøre over i motsatt kjørebane. Stolpene er syv meter høye, krummet og lakkert. Armen som holder kamera og laserutstyr strekker seg fem meter ut over det ene kjørefeltet. Bare på E18 må portalene strekkes over hele veibanen. Arbeidet i gang Arbeidet med Bærumsringen startet på Griniveien og Bærumsveien. I dagene fremover arbeides det ved Lysaker. Portalene er skiltet med «testing pågår» og er altså ikke i drift. Fra 1. oktober skal ringen settes i drift. Som kjent er vedtaket om bomringen i Bærum en del av Oslopakke3-kompromisset. Tre portaler Grunnen til at det er tre portaler etter hverandre er denne: Den første portalen bilisten kjører forbi har ett kamera og ett IR-lys (infrarødt lys) som leser bilens bakre skilt. Det infrarøde lystet oppfattes ikke av det menneskelige øyet. Midtportalen består av en scanner - som måler bilens størrelse og plassering i vegbanen og en antenne som registrerer bilenes AutoPASS-brikke. På den siste portalen står et dobbelt sett kamera og IR-lys som fanger bilens frontskilt og også biler som forsøker å lure utstyret ved unnmanøvre over i motsatt kjøreretning. Samme type portaler, kamera og deteksjonsutstyr kommer til erstatning for dagens nedslitte utstyr i Osloringen (Fjellinjen). Når Bærum er montert opp, skjer det en suksessiv utskiftning i Oslo utover høsten. OM BÆRUMSRINGEN: Pris: Passering med bil koster kr 12.50, mens tung bil skal koste Rabatt: Gyldig AutoPASS-avtale med Fjellinjen gir 20 prosent rabatt på alle passeringer i Bærumsringen så vel som i Fjellinjen i Oslo. Passeringstak: For kunder med gyldig Auto- PASS-avtale er det et tak på 60 betalinger i måneden. Fra 61. gang er passeringene gratis resten av måneden. Timesregel: Kunder med gyldig AutoPASSavtale som passerer bommen flere ganger i løpet v en time med samme bil, belastes bare for en passering. Fritak: Buss i rute, utrykningskjøretøy, elbiler og forflytningshemmede betaler ikke for passeringer. Maxi-taxi med vekt over kilo og har AutoPASS-avtale med Fjellinjen, betaler takst som lett bil. JAKTRAST: En del av det å være på jakt ser sosialt fellesskap og felles matpauser. I Bærum ligger nærmere dekar sammenghengende skogsområde og venter på jegerne. Når høstjakten nå tar til, gjelder det å være på rett side av loven. KAIA GUNBY BERGER/ JANNICKE HAGEN HOLO For å drive jakt og fangst i Norge må man ha bestått jegerprøven, betale jegeravgift og løse jaktkort for området man skal jakte eller drive fangst i. I tillegg må alle som jakter elg og rådyr avlegge årlig skyteprøve. Viltloven Generelt er alle viltarter i Norge fredet gjennom Viltloven, men loven har også bestemmelser om at jakt og fangst kan utføres på arter som produserer et høstingsverdig overskudd. Dette betyr at man kan jakte på overskuddet innen de artene der det fødes mer dyr enn det dør, og dermed regulere bestanden av dyr som har en høy reproduksjon, slik som hjortedyra er eksempel på. Generelt gjelder at jakta skal gjennomføres med stor varsomhet slik at det ikke oppstår ubehagelige situasjoner for andre brukere av områdene. I helgene jaktes det ikke elg, men en og annen jeger på rådyr-, småvilt eller fuglejakt må man påregne å treffe. Elgjakten Jakt og fangst er en grunneierrett som kan selges eller leies ut for et begrenset tidsrom. Viltnemnda i kommunen gir fellingstillatelse på et bestemt antall elg og rådyr. FOTO: TERJE JOHANNESSEN Antallet dyr bestemmes ut fra areal og biotopkvalitet. Elgjakta er organisert gjennom jaktlag, mens rådyrjakta foregår mer uorganisert. Jaktsesongen for elg starter 5. oktober og varer ut måneden. I Bærum er det en elgkvote på til sammen ca. 50 dyr: Bærum Elgvald har 7 jaktlag som til sammen tildeles 29 dyr fra Bærum kommune. I tillegg tildeles Løvenskiold-Vækerø-eiendommen elg fra Oslo kommune, og Vestmarka driftsplanområde og Gupu skog tildeles elg fra Lier kommune. ildet fra jaktrasten er tatt av Terje Johannessen hos oss, så om det skal brukes i Bæringen må han forespørres først. MER INFORMASJON: Viltnemnda i Bærum v/ingun Juul-Hansen tlf.:

8 Side 8 Bæringen fredag 26. september 2008 Kommun BEGYNNER SNART: Marit Langfeldt Ege gleder seg til å begynne som rådmann i Bærum kommune. Jeg ønsker å være en synlig leder, sier hun. FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

9 Bæringenfredag 26. september 2008 Side 9 alt krumspring Bare en av fem rådmenn er kvinner. Og over halvparten av kvinnelige rådmenn forlater jobben etter bare ett år. Men Marit Langfeldt Ege gleder seg til å inntre stillingen som rådmann i Bærum, og har ingen planer om å gi seg med første. VIGDIS BJØRKØY MARIUS MORSTØL JENSSEN Jeg gleder meg til å bli kjent med Bærum. Kommunen har gode tjenester og dyktige folk. Den politiske og administrative organiseringen ser veldig ryddig ut, og det har vært politisk stabilitet over tid. Jeg skal lytte til hva mine nye kollegaer sier, og gjøre endringer der det behøves, men absolutt ikke der vi ser det fungerer. Vi skal planlegge i forkant. Jeg ser store utfordringer innen ungdomskulturen og eldreomsorg. Det meste handler ikke om å slukke branner, men om utfordringer som vi skal møte med god planlegging, sier Marit Langfeldt Ege. Leder og tjener Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Marit Langfeldt Ege får det øverste ansvaret for alle kommunens virksomheter og alle ansatte i Bærum kommune. Hun har også en rolle til: Hun skal følge opp politikernes beslutninger og gi dem råd. Å være rådmann innebærer på mange måter både en sjefs- og en tjenerrolle. - Innbyggerne vil ikke merke spesielt at jeg begynner. Jeg forholder meg til det politikerne sier til meg. Overfor organisasjon håper jeg å være veldig synlig. Som rådmann kreves det at jeg tar beslutninger fra første dag, hvis det er behov for det. De ansatte skal vite hvem jeg er og ha et forhold til meg. Jeg vil starte jobben med å reise en del rundt for å bli kjent med og hilse på ansatte og innbyggere, sier Langfeldt Ege. - Positivt syn på kommunen Om tre måneder kunne Marit Langfeldt Ege ha sett tilbake på 30 års fartstid i Oslo kommune. De siste 15 årene har hun vært bydelsdirektør. Nå venter nye utfordringer på henne i Bærum. - Jeg har et positivt syn på kommunen, ellers hadde jeg ikke vært der så lenge, sier Langfeldt Ege. - Hva legger du i ordet kommunalt? Med kommunalt forbinder jeg noe ordentlig, tjenester satt i system, tillit og mangfold. - Hvordan blir overgangen fra Oslo til Bærum kommune? - Jeg gleder meg veldig til jobben som rådmann. Det er en ryddig rolle. Kommunestyret har et samlet ansvar for alle tjenestene, og jeg skal forholdet meg til kommunestyrets vedtak. Jeg blir en form for oversetter for kommunestyret til innybyggerne. I Oslo var det annerledes. Der måtte jeg som bydelsdirektør både forholde meg til Byrådet og Bydelsutvalget. Det var borgerlig flertall i førstnevnte, og et rent sosialistisk flertall i sistnevnte! Når vi skal planlegge her i Bærum er det lettere å forholde seg til helheten til alle tilbudene i kommunen, sier hun Langfeldt Ege ønsker på ingen måte å være tilbakeholden leder. - Jeg er ærlig, åpen og veldig engasjert, sier hun. - Viktig å gi bra tilbud til de svake Den nye rådmannen ser ingen grunn til å forandre det som er bra. Hun synes det er viktig å lytte til kollegaer og politikere. Noen ryddepike blir hun ikke i Bærum kommune. - Vi forholder oss til mennesker, og behovene endres stadig og da må vi omstille oss, sier Langfeldt Ege. Når jeg kommer skal vi kutte 100 millioner i budsjettet. Det ligger allerede i planene. Da er det viktig å være ærlig, fortelle folk hva man kan forvente og hva det blir mindre av. Man kan ikke levere en vare man ikke har råd til, sier Langfeldt Ege. - Hvilke kommunale tjenester anser du som viktigst? - Jeg er veldig opptatt av innbyggere som har et særskilt behov. Kommunen har ansvar å gi et bra tilbud til alle som ikke mestrer sitt eget liv. Lovverket gir hjelpetrengende rettigheter som vi skal oppfylle. Jeg har som alle andre hatt behov for helsetjenester, og skjønner hvor viktig offentlige tjenester er. Handler raskt Som privatperson og som leder står kreativitet og impulsivitet i Langfeldt Eges liv. - Det er viktig å tørre å gjøre noe utenfor de fastspikrede rammene, men da må man vite hvorfor man gjør det, sier Langfeldt Ege. Da Langfeldt Ege jobbet med sosialhjelp ga hun støtte til en hest. En annen gang ga hun en sosialarbeider i oppgave å lære opp en av våre nye landsmenn i å sykle. Han ville så gjerne bli postbud. - Jeg overrasket meg selv sist høst da jeg og min mann dro til Kypros for å titte og kom hjem med Med kommunalt forbinder jeg noe ordentlig, tjenester satt i system, tillit og mangfold Marit Langfeldt Ege, påtroppende rådmann i Bærum kommune en leilighet. Eller da vi gikk ut og kjøpte en melk, to brød og en bil, sier Langfeldt Ege. Nå er hun snart på plass i Bærum kommune. HVEM, HVA, HVOR... Hvem: Marit Langfeldt Ege (56) Bosatt: Oppegård. Opprinnelig fra Egersund Aktuell: Bærum kommunes nye rådmann. Bakgrunn: Langfeldt Ege er i dag bydelsdirektør i bydel Gamle Oslo. Utdannet sykepleier. Ulike lederstillinger i Oslo kommune siden Høstavfall uten besvær Folk kaster mer enn noen gang. Resultatet er mer avfall, som skal sorteres og gjenvinnes. Isi avfallsanlegg har nå høstaksjon og har langåpent hver ukedag fra 15. september til 15. oktober. Da står ekstra mannskap klar til å ta imot avfallet ditt. VIGDIS BJØRKØY - Det merkes at folk har mer penger, sier Haakon Braathu, leder ved Isi avfallsanlegg. Det kommer mye elektronikk hit, mye møbler og inventar fra oppussing. Det kastes over en lav sko, alle skal ha flatskjerm og nye kjøkken. Braathu sier at de ansatte prøver å sortere ut det fineste og leverer det til Mølla miljøverksted, slik at det kan settes i stand og selges. Fra kjøkken til ny energi Det ligger hauger med oppkvernet treverk på Isi. Braathu antar at det er blitt tonn på tre måneder. Det stammer fra møbler og inventar som blir kastet under oppussing. Oppkvernet treverk blir levert videre og blir brukt til å lage energi. Tar imot alt - Det er høysesong for opprydning, selv om vi merker at våren er travlere enn høsten, sier Braathu. Nå under høstaksjonen er det satt inn ekstra mannskaper til å ta imot avfallet. Vi pleier å si at vi kan ta imot alt så nær som radioaktivt avfall og eksplosiver. Gamle raketter bør derfor leveres til brannvesenet. Pakk hengeren fornuftig - Målet vårt er at folk er på avfallsstasjonen så kort tid som mulig, sier Braathu. Derfor er det viktig å tenke på hvordan man pakker. Alt må nemlig sorteres, og den jobben bør de gjøre hjemme Det er for eksempel lurt med rene lass med hageavfall. Braathu oppfordrer folk til å komme på hverdagene. - Styr unna lørdagene, sier han. - Da er det kort åpningstid og erfaringsmessig veldig fullt. Alle vil inn samtidig og det blir lettere kaotiske tilstander. Hverdagene er roligere og man får jobbe i fred. Braathu oppfordrer folk til å bruke Isi under høstaksjonen. Benytt anledningen nå når åpningstidene er utvidet. HØSTAKSJONEN PÅ ISI UTVIDET ÅPNINGSTID: Haakon Braathu, leder på Isi avfallsanlegg, ønsker folk velkommen med skrot og avfall som ikke bør komme på avveier. Vi tar imot alt, bortsett fra eksplosiver og radioaktivt materiale, sier han. Varer fra 15. september til 15. oktober Åpent alle hverdager fra Åpent lørdager fra Det er gratis å levere rene lass med farlig avfall, hageavfall og elektronikk, annet avfall og blandingslass koster 650 kroner per tonn. Mer informasjon: under Natur og miljø

10 Side 10 Bæringen fredag 26. september 2008 Om stort og smått... - Oss er det bruk for De første lærlingene på det nye helsearbeiderfaget skal i disse dager ut i praksis. Veldig givende, synes Lene Hansen (17) fra Østerås om faget så langt. - Du lærer både om hvordan kroppen og hele mennesket fungerer. TEKST OG FOTO: MONA VAAGAN Det er beboerne på Eikstunet Bo- og Behandlingssenter som skal få glede av Lenes arbeidsinnsats de neste seks månedene. Hennes fire kullkamerater skal også til hvert sitt praksissted, etter å ha gått to år på Rud videregående skole. Det er er den eneste skolen i Bærum med det nye fagtilbudet. Vellykket samarbeid Det nye helsearbeiderfaget er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune, Asker kommune, Rud videregående skole og Sykehuset Asker og Bærum. Faget erstatter den tidligere hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningen. - Jeg synes det nye faget kombinerer det beste fra begge disse to fagene, sier fagopplæringskoordinator Synnøve Skaga. Hun ønsker at helsearbeiderfaget skal gi lærlingene en så bred kompetanse som mulig, som også brukerne kan ha glede og nytte av. En viktig målsetting er å rekruttere nye fagfolk innen helse og omsorg som hele regionen trenger. Tilpasset dagens behov Helsearbeiderfaget kvalifiserer for jobb både som hjelpepleier og omsorgarbeider. Selv om mange dyktige omsorgsarbeidere er ufaglærte, så stiller man sterkere med fagutdanning, mener hun. Da blir man best i stand til å utøve det hun kaller «den gode pleie». - Politikerne sier det trengs mange hender. Men det trengs hode og hjerte også! Når de har fått den utdanningen vi gir, så har vi god bruk for dem i Bærum kommune, slår Skaga fast. En gruppe ungdommer er engasjert for å informere om det nye faget både på ungdomstrinnet og i videregående skoler i kommunen. Dette er et ledd i rekrutteringsprosjektet «Aksjon helsefagarbeider», som er et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, sykehusenes arbeidsgiverorganisasjon SPEKTER og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Det er i alt 160 videregående skoler som tilbyr helsearbeiderfaget, som ble innført med Kunnskapsløftet. Lyse jobbutsikter Skal vi tro jentene i det første kullet i Bærum, venter en framtid i helsevesenet. Lene Hansen vil kanskje bli aktivitør. Tina Andersen (18) fra Vøyenenga og Trude Vangen (18) fra Rykkinn har lyst til å bli sykepleiere. Furaha Mulengwa (23) fra Østerås har ikke staket ut kursen ennå. Men en ting er de sikre på, og det er at det vil være bruk for dem når de er ferdige om to år. Som Tina sier: Vi får garantert jobb! FÅR JOBB: - Det er givende å være lærling på Eikstunet Bo- og Behandlingssenter, synes Lene Hansen (17). Hun er en av de første lærlingene innenfor det nye helsearbeiderfaget på Rud videregående skole. FOTO: MONA VAAGAN Hospice Stabekk med venneforening VENNEFORENING: Den nyopprettede vennforeningen ved Hospice Stabekk ønsker nye medlemmer velkommen. Første arrangement som de står for er 11. oktober under Verdens hospicedag. (ARKIVFOTO) FAKTA Hospice Stabekk ble offisielt åpnet 17. mars 2003 av Dronning Sonja. Hospice Stabekk drives av Bærum Kommune World Hospice and Palliative Care Day: For mer informasjon om Hospice Stabekks Venner, se Budstikkaportalen under frivillige organisasjoner Hospice Stabekks Venner, eller kontakt leder Erik Forfang på telefon: Nå er det opprettet en venneforening for Hospice Stabekk. Det takket være en pårørende. HENRIETTE HØYSKEL Som pasient og pårørende opplevde Anne Katrine Werenskiold og Erik Forfang trygghet da Anne Katrine fikk plass på Hospice Stabekk våren 2007, for å komme seg etter krevende behandlinger og for å stagnere den uhelbredelige kreftsykdommen. I etterkant av oppholdet fikk de to flere gode måneder sammen. Det var i denne tiden at idéen om å starte en venneforening for Hospice Stabekk kom. Registrert som frivillig organisasjon Anne Katrine Werenskiold og Erik Forfang opplevde at mange ikke visste at Hospice Stabekk også kan være et sted der alvorlig syke kan samle krefter gjennom et korttidsopphold. Anne Katrine fikk et nytt opphold på Hospice Stabekk sist vinter, og var der til hun døde i april. I etterkant har Erik arbeidet videre for å virkeliggjøre tanken om en venneforening. Ønsket er at venneforeningen kan bidra til å spre informasjon om hvilket tilbud Hospice Stabekk er, og bidra til større åpenhet om døden.venneforeningen ønsker også å bidra med økonomisk støtte til utstyr og prosjekter som ligger utenfor et vanlig budsjett. Venneforeningen er nå registrert som en frivillig organisasjon og et interimstyre er på plass. Erik Forfang er styrets leder, og styremedlemmene er pårørende til pasienter ved Hospice Stabekk. I tillegg er det en representant og en vararepresentant fra de ansatte ved Hospice Stabekk. Verdens hospiceog palliative omsorgsdag. Lørdag 11. oktober arrangerer Hospice Stabekk World Hospice and Palliative Care Day for tredje gang. Dagen markeres over 300 steder i 70 land. I år er det Hospice Stabekks Venner som står for arrangementet med bidrag fra de ansatte ved Hospice Stabekk. Arrangementet holdes i Kulturhuset Stabekk Kino på formiddagen lørdag 11. oktober. På programmet står korte foredrag om hospice og hospiceomsorg, samt minikonserter. I foajeen blir det servering. Representanter fra venneforeningen og ansatte ved Hospice Stabekk er tilgjengelige for spørsmål og en prat. Interesserte inviteres til omvisninger inne på Hospice Stabekk. BLI EN BESØKSVENN: Siw Hagelin, Sissel Hertzenberg, Anne Kari Eidholm, Nina Rognstad og Harald Waugh samarbeider om besøksvenn-kurset på Røde Kors-huset i Sandvika. FOTO: NAOMI MASUDA - Bli en besøksvenn Bærum Røde Kors, Frivillighetssenteret og Bærum kommune, har gått sammen om å arrangere et besøksvennkurs den 8. og 9. oktober. Kurset er et tilbud til de som allerede er besøksvenner, eller ønsker å begynne som besøksvenn. Kurset går over to kvelder er ment som en bevisstgjøring rund temaer som gjør seg gjeldende i møte med nye mennesker, og skal gjøre deltagerne bedre rustet til utøvelse av frivillig sosialt arbeid.. - Det å bli besøksvenn er en unik mulighet til treffe andre mennesker med ulik bakgrunn og forskjellige historier, sier Siw Hagelin fra Frivillighetssenteret. Det fellesskapet som frivilligheten kan tilby har stor betydning for mange mennesker, og det gir verdifull livserfaring og muligheter for å knytte nye hyggelige kontakter.

11 Bæringenfredag 26. september 2008 Side 11 Forfattertreff Tidligere stortingsrepresentant Afshan Rafiq kommer til Bekkestua bibliotek lørdag den 11. oktober for å presentere sin nye bok Utfordringer og muligheter. Hun har skrevet boka sammen med Bente Bakken. I 2001 ble Afshan Rafiq den første representant med ikke-vestlig bakgrunn valgt inn på Stortinget og skrev seg dermed inn i norsk historie. Gjennom å fortelle sin historie inviterer hun til debatt der hun tar for seg konfliktfylte tema som integrering, islam og tvangsekteskap. Hennes oppvekst og voksenliv favner en sterk brytningstid i det norske samfunnet, fra de første arbeidsinnvandrerne kom på 1970-tallet til hun selv ble politiker. Hun har sett integreringspolitikkens suksesser og fiaskoer på nært hold, og har erfart hva det vil si å være muslim i kjølvannet av 11. september. Afshan Rafiq kommer fra en slekt med sterke og utdannede kvinner. Hun vet hvor viktig likestilling er for at innvandrere skal bli en velfungerende del av det norske samfunnet. Selv måtte hun ta opp kampen mot tradisjon og politiske motstandere for å gifte seg med mannen hun elsker. MØTER PUBLIKUM: Afshan Rafiq møter publikum på Bekkestua bibliotek lørdag 11. oktober. ARRANGERER JAZZKVELDER:_Det er brukerrådet ved Haslum seniorsenter som står for jazzkveldene. Foran fra venstre: Brit Landmark, Sølvi Winther, Sidsel Hvoslef. Bak fra venstre: Sigrid Atne, Leif Halmrast, Tore Bjørn Dahl og Per Lilloe Salvesen. FOTO: CONNIE URSIN Jazz på programmet Sjelden sommerfugl i ministerhilsen Bærum kommune ved ordfører Odd Reinsfelt er blitt oppfordret til å ta vare på en av Norges mest sjeldne dagsommerfugler i et postkort fra miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Den store vakre sommerfuglen, Lakrismjeltblåvinge (Plebeius argyrognomon), er bare funnet et fåtall ganger i indre Oslofjord, sist i Bærum kommune. Hilsenen fra statsråden er et ledd i en nasjonal postkort-aksjon, der alle landets kommuner blir oppfordret til å ta vare på en sjelden art i sitt område. Målet er at Norge skal være å stanse tapet av naturens mangfold innen Lakrismjeltblåvinge er en kritisk utrydningstruet art i Norden, og finnes kun på et svært lite område i Sør-Sverige. En av de største truslene mot denne sjeldne sommerfuglen er gjengroing og utbygginger av artens leveområder. Asker og Bærum kommuner starter etablererkurs for folk som går med planer om å starte egen bedrift, eller som har spørsmål om hvordan man år frem for å gjøre det. Kurset gir en innføring i hvilken selskapsform man bør velge. I Bæringen nummer 12, som kommer ut 17. oktober, følger det med et eget bilag på fire sider om våre vakre kirkegårder. Bilaget inneholder nyttig informasjon om blant annet kirkene, gravleggingsformene og kontaktinformasjon. Fra flyplass til møteplass 7. oktober er det 10 år siden siste fly tok av fra Fornebu flyplass. Det markeres med et tilbakeblikk på flyplasshistorien, oppsummering av hva som har vært gjort de siste 10 årene og et blikk mot fremtiden.i ankomsthallen hos IT-Fornebu markeres 10 års dagen med utstilling, boklansering, stands, musikk, mat og underholdning kl Åpent for alle. Haslum seniorsenter inviterer til Jazzkafé siste torsdag i måneden. Mange i vår generasjon har gode minner og er interesserte i denne musikkformen, sier Leif Halmrast, leder av brukerrådet. Han oppfordrer folk til å møte opp. CONNIE URSIN Det er brukerrådet ved Haslum seniorsenter som har tatt initiativet til det nye tilbudet ved senteret denne høsten.. Neste jazzkafe blir torsdag 30. oktober. Tilbudet er i støpeskjeen og vil utvikles i Dans med musikk hva skaper vel mer hygge og fin atmosfære? En fin sosial aktivitet. I Bekkestua området har alle seniorsentrene tilbud om dans. Her er ulike former, men felles for dem alle er hygge og glede, i tillegg til fin trim. CONNIE URSIN Bekkestua seniorsenter har gjennom flere år invitert til dans med levende musikk andre torsdagen i måneden. Johnny og Genek som spiller opp, sprer glede og en god atmosfære. samarbeid med interesserte brukere og andre pensjonister i kommunen. I utgangspunktet er ideen å hygge seg med gamle kjente jazzmusikere på DVD. Senteret har gode forhold for å vise slikt på stort lerret og med et bra anlegg håper de det skal bli en opplevelse. Musikk live Men det kan også avsløres at senteret har fått kontakt med jazzmusikere som ønsker å komme og spille in live. - Dette ser vi fram til, sier Halmrast fornøyd. Brukerrådet er innstilt på å ta en del av ansvaret og senteret vil slik kunne holde åpent til Så rekker man hjem til Dans - en livgivende aktivitet Også Østerås, Haslum, Stabekk og Jar tilbyr dansetilstelninger. Stadig flere kvinner er flinke til å danse sammen, men gleder seg også over menn som byr opp til dans. Bekkestua har i tillegg sittedans på programmet. Det er en danseform for de som er glade i å danse, men kanskje ikke er spreke nok til å slippe seg like mye løs som tidligere. På Østerås seniorsenter inviteres det til Dansebodega, mens Haslum og Østerås seniorsenter har Seniordans på programmet. På Stabekk og Jar der det den tradisjonelle gammeldansen som står på programmet. ekommune 2008: Bærum Bærum kommune fikk prisen som ekommune 2008 av Kommunenes Sentralforbund. PÅL HIVAND Bærum kommune fikk prisen for å ha en helhetlig politikk knyttet til elektroniske tjenester og en aktiv IKT-politikk og deltakelse i interkommunalt IKT-samarbeid, sikkerhetsrutiner som følger Datatilsynets retningslinjer. Juryens begrunnelse er blant annet at Bærum har kommet langt i sin elektroniske forvaltning, i tilbud til brukerne på nett. Mange tjenester går via nettet, ny internettportal er etablert og Pleie og omsorgsvirksomheten har tatt i bruk håndholdte PC-er. Fjorten påmeldte kommuner konkurrerte om den utmerkelsen ekommune 2008, og finalistene Stavanger, Bærum, Hornindal og Øvre Eiker skilte seg klart ut fra de øvrige. KS, som er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, vurderer beste Dagsrevyen fortsetter han. Mellom kl. 15 og vil det være salg av en enkel, men god liten rett. Gladjazz På Bekkestua seniorsenter er Glajazz satt opp på programmet tre onsdager utover høsten. - Fra kl til kan frammøtte glede seg over kjente og fengende gladjazzmelodier, forteller aktivitør Anniken Rødsten. Neste gang er onsdag 8. oktober. Da kommer Ellen Kirkaas og Eugeniusz Pudelewick og underholder. SUNT: Dans er sosialt og sunt. Nå arrangerer flere seniorsentre dans. HER ER DET DANS: Se Seniorsiden i Bæringen side 21. Der finner du også telefonnummer til hvert enkelt seniorsenter. ekommune ut fra en evaluering av digitale tjenester, digital forvaltning, infrastruktur og standardisering, IKT og lokaldemokrati, samt planlegging og styring. Ifølge juryen skilte finalistene seg klart fra de øvrige kommunene. Finalistene var Bærum kommune, samt Stavanger, Hornindal og Øvre Eiker.

12 Side 12 Bæringen fredag 26. september 2008 Dagen for de Senior, bo og behandlingssentrene i Bærum kommune markerer den internasjonale eldredagen med ulike tilbud onsdag 1. oktober. En av dem som skal holde foredrag er Madhu Sharma. INA E.SKARPODDE I vår gikk Statens Seniorråd sammen med Mangfoldsåret 2008 ut med en oppfordring om at årets markering skulle fokusere på lokale aktiviteter og arrangementer som inkluderer og synliggjør eldre med minoritetsbakgrunn og deres ulike kulturuttrykk. Madhu Sharma er en av foredragsholderne man kan treffe under et åpent møte som arrangeres i regi av Eldrerådet på Foajescenen i Bærum Kulturhus. - Vi er i ferd med å møte en første generasjons eldre innvandrere i Bærum.Det er viktig at seniorsentre og bo- og behandlingshjem er forberedt på de nye brukerne som kommer til å gjøre seg mer gjeldene i årene fremover, sier Sharma. Å bli eldre i et fremmed land Tidligere i år vant Madhu Sharma Top10 prisen fra organisasjonen Leadership women for sitt arbeid med flyktinger og innvandrere i Bærum. Denne høsten leverer hun inn sin masteroppgave i sykepleievitenskap der hun belyser hvordan det er for innvandrere å bli eldre i Norge. I Norsk laks på indisk vis kommer det frem at samtidig som innvandrere er svært opptatt av å viderebringe sin kultur, er de også opptatt av å tilpasse seg det norske samfunn. - Det er mange eldre innvandrere i Bærum, som er usikre på hva som venter dem, sier Sharma. Åpent møte Eldrerådet i Bærum kommune arrangerer åpent møte på Foajescenen i Bærum Kulturhus denne onsdagen. Temaet for møtet er Forebyggende helsearbeid og rehabilitering. - Norges helsesystem er delt mellom stat og kommune, men det vi trenger er en sammenhengende behandlingskjede, sier Bodil Riisberg i Eldrerådet. Dette er et tema som gjelder alle før eller senere. Unge som gamle ønskes derfor velkommen, samtidig som Riisberg oppfordrer helsearbeidere og politikere spesielt til å møte opp. Dette er første gang Eldrerådet tar initiativ til et slikt arrangement, men Riisberg uttrykker et håp om at det kan bli en årlig foreteelse. - En slik dag gjør at man får fokusert på en gruppe som blir større og større i samfunnet. Når man snakker om eldrebølgen får man følelsen av en tsunami som kommer fossende over oss alle, men egentlig er jo eldre en stor ressurs, sier hun. Markering i hele Bærum Både seniorsentre og bo- og behandlingshjem vil markere denne dagen med ulike tilbud. Flere institusjoner arrangerer også utstillinger med kunst og håndverk som beboere har laget. Røde Kors og Frivillighetssenteret er også på banen, og inviterer til flerkulturell visekveld i Røde Korshuset. - Det har vært viktig å ha et åpent tilbud i anledning dagen sentralt i Sandvika, da ikke alle eldre er tilknyttet seniorsentrene i kommunen, sier kultursjef Trine Bendixen. FAKTA FN s internasjonale dag for eldre ble opprettet i 1990 på initativ fra «Vienna International Plan of Action on Ageing» fra Året etter vedtok FNs generalforsamling en «UN Principles for Older Persons». I 2002 ble det vedtatt en aksjonsplan for eldre for å forberede oss på utfordringene og mulighetene som ligger i den økende eldre befolkingen. For fullstendig program for dagen. Se annonse side 20 ELDREDRÅDET: Eldrerådet i Bærum kommune arrangerer åpent møte på i Bærum Kulturhus på eldredagen. Bodil Risberg og Helge Bostad sitter i Eldrerådet i Bærum kommune. FOTO: HARALD REID WAUGH INTERNASJONAL ELDREDAG: Madhu Sharma skal holde foredrag på den internasjonale eldredagen 1. oktober, blant annet om hvordan det er for innvandrere å bli gammel i Norge. - Det er mange eldre innvandrere i Bærum, som er usikre på hva som venter dem, sier Sharma. FOTO: SILJE BJØRGE - Teater er moro Teater gir et spennende perspektiv på livet og menneskene. I tillegg får du trent opp «de små grå». Det mener Marit Grefberg (72), som i høst starter kurs i amatørteaterarbeid for godt voksne med støtte fra Bærum kommune. TEKST OG FOTO: MONA VAAGAN Kurset er tenkt for dem på 50 pluss, forteller Marit Grefberg. Men dette er ingen absolutt aldersgrense, meld deg for all del på om du er i slutten av førtiårene også, legger hun til. Kurset vil gå på dagtid, så man må være i en livssituasjon som gjør at dette passer. Grefbergs eget teaterselskap Compagniet og Bærum Teaterverksted er ansvarlig for kurset. Det holdes på Teaterhuset på Høvik, tidligere Folkets Hus. Kurset arrangeres seks uker i høst og seks uker til våren. Det vil bli avsluttet med en forestilling, trolig en kabaret, forteller Grefberg. Profesjonelle instruktører - Bakgrunnen for at vi setter i gang dette kurset er at det er moro å spille teater og at man har behov for å lære litt om teaterarbeid før man begynner. Vi håper også å skape entusiasme for amatørteaterarbeid blant voksne, sier Grefsberg, som i mange år har vært en ildsjel innenfor Bærums amatørteatermiljø og også har arrangert slike kurs tidligere. Støtten fra kommunen har gjort det mulig å leie inn profesjonelle instruktører. Det er Tone Runsjø, Per Andreas Kirste og Gunnar Strand. Tone Runsjø er instruktør og produsent. Per Andreas Kirste er koreograf og regissør, kjent fra blant annet kommunerevyen i Bærum. Gunnar Strand er skuespiller og instruktør i blant annet Oslo Improvisasjonsteater. De vil gi en innføring i drivkreftene bak amatørteatret, tekstforståelse, rollearbeid og karakterbygging. Alle kan lære en tekst På kurset er det teksten som vil stå i sentrum, understreker hun. Men Grefberg beroliger dem som tror det er vanskelig å lære en tekst. Det kan alle klare med litt øvelse, mener hun. De som melder seg på må ikke være redde for rampelyset. - De må ha lyst til å eksponere seg. De må også ha lyst til å sette seg inn i andre menneskers psyke, bruke følelser, skape karakterer. Samarbeid er også viktig, og du må ha lyst til å ta i et tak. For du må gjøre alt. I motsetning til en profesjonell skuespiller som til og med får hjelp til å bli kledd på! Kursfakta Har du spørsmål om kurset eller vil melde deg på, kontakt Marit Grefberg på telefon eller epost: innen 27. september. MORO: Teater er både morsomt og sunt, mener Marit Grefberg som har satt i gang amatørteaterkurs for godt voksne. Her i improvisert gateteater til ære for Bæringen.

13 Bæringenfredag 26. september 2008 Side 13 eldre Månedens kulturminne Herskapelig på Vestre Øverland gård STASELIG: Hovedhuset på Vestre Øverland gård ligger majestetisk og vakkert til. FOTO: LIV FRØYSAA MOE Veterankorpset svinger seg Bærum Veterankorps tar frem instrumentene og spiller på Solbakken bo- og behandlingshjem på eldredagen. Musikantene holdt sju konserter på kommunens sykehjem i vår, og fortsetter turneen på sykehjemmene utover høsten. Det er veldig inspirerende for oss, sier Kjell Hugo Hansen, som er en aktiv frivillig i Bærum Veterankorps. Han opplyser også at de ønsker seg flere musikanter i korpset, og da er det bare å ta kontakt med han. Øverland gård er kjent i skriftlige kilder fra et diplom datert Tunet består av fire bygninger; en herskapelig hovedbygning i teglstein og stabbur fra 1860-tallet, drengestue med eldste del fra 1750-tallet og stall fra slutten av 1800-tallet. Eiendommen er fremdeles i bruk. LIV FRØYSAA MOE Gården var kirkegods til reformasjonen og i 1537 ble deler av den krongods, mens andre deler tilhørte Oslo hospital og Nesøygodset i Brukeren på Øverland samlet gården ved kjøp i 1698, 1711 og I 1828 ble gården delt i Østre og Vestre Øverland. Tolvmannsklubben Petter Hansen Øverland overtok Østre Øverland etter faren i 1884 Han utmerket seg som en dyktig gårdbruker og kjøpte Vestre Øverland i Petter Øverland var medlem av Tolvmannsklubben. Det var et faglig forum for gårdbrukere fra tolv gårder i Aker, Asker og Bærum. Petter Øverland hadde ingen livsarvinger og testamenterte i 1935 gården til Det Kgl. Selskap for Norges Vel, med ønske om at gården skulle brukes til fremme av norsk jord- og skogbruk. Selskapet overtok Østre og Vestre Øverland, Høvikodden, Haug søndre og Skottebråten ved Øverlands død i 1942, men året etter ble Østre Øverland innløst på odel. Forsøksgård Norges Vel har drevet Vestre Øverland som vanlig gårdsbruk med en del forsøksvirksomhet. Til gården hører en stor frukthage og et arboret med trær fra hele verden. I årenes løp er det kommet til nye driftsbygninger som en årrekke ble leiet ut til møbelutsalg. Størstedelen av jorda har de senere årene vært forpaktet bort til Fossum Jordbruk. Høstlys i Løkkehaven På 1970-tallet ble hovedbygningen pusset opp til direktørbolig, og ca leide Statoil bygningen. I dag driver Bygdøy Catering selskapslokaler her. I stabburet har Norges Vel hatt kontorer og møtelokaler de siste årene. I 2006 startet Øverland Andelslandsbruk (ØverlAndel) opp med økologisk bær-, urte- og grønnsaksdyrking på Øverlandsjordene. Naturbrukslinja ved Stabekk videregående skole driver den praktiske del av undervisningen på Øverland, dessuten har Steinerskolene i Oslo og Bærum skolehage i frukthagen Kilder: Bårtvedt, Hans: Det Kgl. Selskap for Norges Vel Borgen, Per Otto (2006): Asker og Bærum leksikon Myhre, Jan Eivind (1982): Asker og Bærums historie Mohus, Arne (1987): Stedsnavn i Bærum, Bærum kommune, oppmålingen SEFRAK-registeret Det arbeides for å få en permanent belysning i Løkkehaven i Sandvika, som til nå har ligget i mørket. Mange la sikkert merke til testingen av prøvebelysningen, som ble gjort mandag i denne uken. Det er blitt utarbeidet et utkast til en lokal lysplan for Løkkehaven. Bærum kommune ønsker å gjøre dette historiske området i Sandvika til et vakkert sted å ferdes på kveldstid. Hvor mye lys trenger vi for å synliggjøre Sandvikas stolthet Løkke bro og den tilhørende Løkkehaven med den gamle trehusbebyggelsen? Hvordan skal vi samtidig skape orientering og trygghet? Målet er å få til god belysning i Løkkehaven til glede for innbyggerne.

14 Side 14 Bæringen fredag 26. september 2008 Fritidsnytt Østerås fritidssenter åpnet Oppussingen er ferdig, og igjen har den lokale ungdom et sted å treffes. Det er ettermiddagsåpent på hverdager klokken for ungdom i 8 til 10. klasse. Kveldåpent er det på onsdager og fredager klokken for ungdom i 8 til 10. klasse. Det er ledig bandøvings-tid. Ta kontakt med Frank Hansen i Ungdomstjenesten på telefon , angående tid og tilgjengelig utstyr. Østerås fritidssenter ligger i Østerås skole sine lokaler, i Eiksveien 104. Gitarkurs på Helset fritidssenter - Mandag 6. oktober startes det gitarkurs for nybegynnere på Helset fritidssenter. Målgruppen er klassinger. Kurset går over 10 ganger. Egen gitar må tas med. Mer informasjon, priser eller påmelding, kontakt Ungdomstjenesten/Helset fritidssenter, tlf eller send en mail til christine. Ting å gjøre i hø Data døgnet rundt, stå på rulleskøyter, trikse på bmxsykkel inne eller ute, mekke på bil eller moped, dra på overnattingstur på fjellet, lage mat, treffe venner, fotball, basket og turer på sjøen. Det er ingen grunn til å kjede seg i høstferien. NINA C. HAGEN Ungdomstjenesten i Bærum kommune tilbyr varierte aktiviteter i høstferien. Det er mange muligheter og bare å følge hjertet. Det er påmelding til turer og egne kursavgifter til skatekurs, men ellers er det bare å møte opp. Her følger en liten oversikt. Skate kurs På Arena Bekkestua skal det være et inspirasjonskurs i skate mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra til Da er hallen stengt for annen aktivitet. Det er kun 12 plasser så her må man skynde seg og melde seg på. Kurset koster 350 kroner. Ta med kontanter ved oppmøte. Det er også lurt å ta med drikke og matpakke. Det finnes noen hjelmer for utlån, men det er litt begrenset. Det er påbudt med hjelm for de under 13 år. Mer informasjon på Er du interessert meld deg på til - Tirsdag 7. oktober startes det hip hop kurs fra klokken Kurset går fra oktober til mai, og avsluttes med danseoppvisning. Mer informasjon eller påmelding eller mail til Capoeira-kurs på Arena Bekkstua Brasilianeren Elton da Silva og Kristin da Silva startet kurs i Capoeira på Arena Bekkstua i samarbeid med Ungdomstjenesten, for et år siden. Nå er det en ungdomsgruppe på fem som trener Capoeira på Arena Bekkestua. - Vi ønsker oss flere i gruppen, sier Kristin. Capoeira er en brasiliansk kampsport uten nærkontakt, ofte referert til som kampdans. Her lærer man kroppskontroll, akrobatikk, dans, forsvarsteknikker og å spille instrumenter. Gratis prøvetimer for ungdom fra 13 år og oppover tirsdager eller torsdager klokken Barn fra 4. klasse 12 år kan komme på torsdager kl Capoeira passer for både jenter og gutter. For mer informasjon ta kontakt med Kristin da Silva på telefon eller på e-post I fjor besøkte personer Arena Bekkestua multihallen for sport og kultur. Med et høyt tempo og yrende liv er det viktig at sikkerheten er på topp. Derfor er det bestemt at alle aktiviteter skal ha hver sin tid og være aldersbestemt fra mandag 29. september. NINA C. HAGEN mekkekurs... båtliv... skatekurs Sikkerheten i høysetet på Arena Bekkstua leder Stig Terje Fallingen av Arena Bekkestua. Naturligvis er det forskjellig ferdighetsnivå i forhold til alder, og vi ønsker å ha rom for både nybegynnere og proffe. Vi er selvfølgelig opptatt av at det skal være så trygt som mulig for alle. Derfor er det helt nødvendig å regulere bruken av hallen. Det betyr at fra mandag 29. september blir det følgende justeringer for bruk av hallen tur til fjells... INGEN GRUNN TIL Å KJEDE SEG I HØSTFERIEN: Mer informasjon om aktivitetene eller Telefonnumre til fritidssentrene finner du på Ungdomstjenesten sin aktivitetsoversikt annet sted i avisen. ILLUSTRASJON: MARI JORDE JOHANSEN/JOJO DESIGN & ILLUSTRASJON De nye bestemmelsene gjelder ikke kurs som Capoeira, Circka Cirkus og Girlskate. MER INFORMASJON: matlaging... CAPOEIRA: Capoeria har elementer av hip hop, breakdance, turn, pilates og dans. Heftig musikk av trommer, tamburiner og birenbau bestemmer tempo og stemning. FOTO: NINA C. HAGEN Armslag, hopp og sving er et vanlig syn i Arena Bekkestua. Med besøkende i fjor vurderes sikkerheten på nytt. Bruken blir regulert i forhold til tid og aktivitet. - Det vi må tenke på er at aktiviteter som skate, bmx og inline krever rom for armslag, hopp og sving, sier Barn under 10 år kan benytte hallen frem til klokken på hverdager og frem til klokken i helgene. Barn mellom 10 og 14 år kan du være frem til klokken på hverdager, til klokken på lørdager og til klokken på søndager. Dette gjelder skate, bmx og inline. PÅ ARENA BEKKESTUA ønsker vi trygge omgivelser. Derfor legger vi opp en aktivitetsplan som skal ivareta dette. Bruk av hjelm og personlig beskyttelsesutstyr må man sørge for selv, men det er viktig både for en selv og for et godt arbeidsmiljø. Foto: NINA C. HAGEN

15 Bæringenfredag 26. september 2008 Side 15 stferien Inline, BMX og Skate I høstferien er åpningstiden på Arena Bekkestua for inline, skate og bmx mandag til fredag fra samt lørdag og søndag Denne uken er det ikke jenteskate, capoeria eller nysirkus aktiviteter. Skate kan du også gjøre på motorsenteret på Rud, Rud Rampland, eller i uteparken på Rykkinn fritidshus. LAN party På Helset fritidssenter er det data døgnet rundt fra lørdag 27. september kl. 12, til tirsdag 30. oktober kl. 12. Her er det ungdom selv som arrangerer, men med voksne til stede. Det er også våkne nattevakter. Deltakerne må ta med eget utstyr. Det er mulighet for dusj, kjøp av mat og drikke samt andre aktiviteter som blant annet biljard og bordtennis. Det er plass til 35 personer i alderen år. Det koster 300 kroner å være med. Påmelding og mer informasjon på eller ring Utflukter til sjø og fjell På Dønski fritidshus er huset åpent som vanlig, men her blir det også forskjellige utflukter blant annet på sjøen og overnattingstur på fjellet.. Basket, matlaging På Rykkinn fritidshus er det åpen for 5. klasse og oppover mandag til og med torsdag klokken til Det er gratis inngang. Lunsj kr 10,- for de som ikke er medlem av etterskoletid. Her kan du kan blant annet sparke fotball, kaste basketball, danse, høre musikk, lage mat.. I tillegg er det åpent på kveldtid kun for ungdom fra 7. klasse til 18 år, fra klokken seks til ti, tirsdag og fredag. Det er en kafé der, du kan more deg med å spille biljard eller bordtennis, danse, spille basket eller se film. Gratis inngang. Mekke Trenger du å fikse bilen eller mopeden? Da kan du ta en tur på Bærumungdommens motorsenter. Her får du råd og veiledning av fagfolk. I høstferien er det åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. seks til ti. Høsttilbud i Nadderudhallen Nadderudhallen arrangerer aktivitetsuke i skolens høstferie uke 40, fra fra for barn i barneskolealder. Hallen tilbyr svømmeopplæring og svømmeteknikk. Idrettshall- og frilufts-aktiviteter. Barna kan være her i tidspunktet fra kl Friluftsaktiviteter: tur i nærmiljø, natursti og uteleker med mer. Idrettshall: div. ball-leker, gymaktiviteter. Vannaktiviteter: svømmeopplæring for nybegynnere, svømmeteknikk for viderekommende, førstehjelp og livredning, dykking og stuping, lek i vann. Deltakerne må ha med badetøy og håndkle. Passende klær for friluftsaktiviteter. Gym tøy. Måltider er inkludert. Kurset koster kr ,- som betales ved fremmøte. Påmelding innen lørdag 27. september til: Kontaktpersoner: Christer Rinnan Aafloen , Tove Helsem Rekdal. tlf Musikalkurs I høstferieuka arrangerer også private aktører kurs. Margrethe Beck Heien og Marianne Beck Heien arrangerer musikalkurs på Stabekk Kulturhus fra mandag til fredag i uke 40. Instruktører er utdannede dansepedagoger og dramalærere. Kurset avsluttes med musikalforestillingen Show moro. Påmelding eller spørsmål sendes til VELKOMMEN! Idrettslinjen ved Nadderud videregående skole ønsker 8. klassene velkommen til fotballturnering 8. oktober. Arrangørstaben, fra venstre: Benjamin Thompshon (praktisk tilrettelegging), Daniel Røhr Trøa (kioskansvarlig), Anders Myhre Harto (økonomiansvarlig), Kristina Dalen Myhre (turneringsleder), Nanna Fauske (idrettslig tilrettelegging). Foran: Martin Næsgaard (dommeransvarlig). Ikke tilstede: Mathias Tideman Krafft (turneringsleder). Unge arrangører Ungt organisasjonstalent settes på prøve når 3. klasse idrett på Nadderud videregående skole inviterer 8. trinn fra alle kommunale ungdomsskoler til fotballcup 7. oktober på Haslumbanen. - Det skal bli en fin dag for ungdommen, lover Kristina Dalen Myhre, som sammen med Mathias Tidemann Krafft har hovedansvaret for turneringen. INGVILD AMBLE ERIKSEN Turneringen er et element i kommunens overordnede plan for skoleidretten. Skoleidretten har en inkluderende profil, og det er derfor ikke tillatt å toppe klasselagene. Her skal det være plass til alle. Alle Bærums 13 ungdomsskoler gjennomfører lokale cup er for å kåre den beste klassen. Sportslig miljøprofil - Vi kjører med blandede lag, og det skal til enhver tid være minst fem av hvert kjønn på banen. Kampene blir på 15 minutter og kun en omgang for at vi skal rekke gruppespill, kvart-, semi- og finaler mellom kl og 1500, forteller Kristina. Hun understreker at det er klassen som skal representere skolen, og det er ikke tillatt å sette sammen et lag på tvers av trinnet. De unge arrangørene har satt opp flere mål for turneringen. Ved siden av at de tre beste lagene premieres med medaljer og pokal, skal også både det sosiale aspektet og miljøet vektlegges. Det skal konkurreres om en søppelpris til det laget som rydder best opp etter seg, og premien for beste heia-gjeng bør stimulere til aktivitet også utenfor banen. - I tillegg skal det deles ut en fairplay-pris for beste sportslige oppførsel på og utenfor banen, sier Martin, som har ansvaret for dommerne. Struktur i organiseringen Idrettslinjen på Nadderud har fått ansvaret for arrangementet som et ledd i undervisningen. - I faget treningslære inngår både entreprenørskap og arrangementsteknikk, og gjennom denne turneringen får vi praktisk kunnskap og trening i gjennomføring, forklarer Kristina. Med seg i arrangørstaben har de to lederne fem gruppeledere med hvert sitt ansvarsområde. Benjamin Thompshon sørger for praktisk tilrettelegging, Nanna Fauske har ansvar for idrettslig tilrettelegging, Anders Myhre Harto styrer økonomien og Martin Næsgaard holder kontroll på dommerkollegiet. For at de unge fotballspillerne ikke skal gå sultne gjennom dagen, sørger kioskansvarlig Daniel Røhr Trøa for god tilgang på mat og drikke. - Hele klassen er involvert, og alle elevene er fordelt på disse fem gruppene. Kioskgruppen har allerede gjort en flott innsats med å skaffe gratis pølser og brus fra en lokal butikk. I tillegg må vi bake en masse kaker, smiler turneringslederen, og legger til at overskuddet fra kiosksalget går til å dekke utgiftene elevene har i forbindelse med arrangementet. Alle elever i skolen har rett til et godt fysisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring.det fysiske innemiljøet omfatter faktorer som luft, temperatur, lys- og strålemiljø, akustikk og mekanisk innemiljø. Utemiljøet refererer seg til blant annet lokalisering, utforming av lekeareal, lekeapparater mv. Skolen plikter å ta stilling til oppfordringer om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det fysiske miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig vedtak.

16 Side 16 Bæringen fredag 26. september 2008 Kunngjøringer GRAVEKALENDEREN En service til deg som bor i nærheten av anleggsstedet Kalenderen gjelder kun kommunale veier. Fullstendig oversikt kan du få på internett: Det graves i: / Veinavn/husnr./gravested Byggherre Entreprenør På grunn av: Frem til: Husnr. / gravested Bergsvingen v/ nr 2 Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Rep auotovern Bjarne Skaus vei 38 a Telecom Solution Olav Solvang AS Senking kum Blåknappen 11 Hafslund Operatør AS Infratek Entreprenør AS Masteskift Blåveisstien Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Bytting og nye skap Borkenveien 26 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekkasje Burudelva gangvei x Skollerudveien Telecom Solution Veflen Entreprenør AS TELE-kabel Bærums Verk gangvei 7, 6 Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Rep sluk Caroline Øverlands vei stikk 1, 24 Asker og Bærum Fibernett Halum Entreprenør AS Nodehytte Chr. Skredsvigs vei 1. (nr.11 og 15 er privat vei) Hafslund Operatør AS Infratek Entreprenør AS Masteskift Clausenbakken Åsveien - Kyrresvei Bærum kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter VA ledninger Dønskiveien Mariehaven BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Dokken AS Midl. flytting av hpl. Egne Hjems vei 1 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Skap Eilif Peterssens vei Hele veien Asker og Bærum Fibernett Halum Entreprenør AS Fiberkabel Eilif Peterssens vei 8 Bærum kommune, Søvnsenteret Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekkasje Ekeliveien 1-10 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Nye skap Elias Smiths vei gangvei Løkketangen senter Løkketangen senter KS Morgenstjernen Veidekke Entreprenør AS Kranløft / kontainer Elveveien v/lysaker stasjon Jernbaneverket Utbygging Østfold Entreprenør AS Ombygging Lysaker stasjon Fagerhøyveien 12 og 44 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Teleskap Fjellmusveien 7 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Skap Friggs vei 31 Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Senke trekkekum Gabbroveien 22 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Grave foran skap Grini Næringspark v/ nr 5-7 Bærum kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning Gruvemyra Telecom Solution Olav Solvang AS Senking av kum Gruvemyra 84 Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Rensk grøft Haldenskogveien 35 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekasje Haldenveien 2 b Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Kabefeil Harriet Backers vei 7 og 9 Hafslund Operatør AS Infratek Entreprenør AS Masteskift Helsethagan Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Grøfting-drenering Hosleveien Øygardveien-Nadderudlia Bærum kommune VA-drift Topaas og Haug AS VA-ledning Hugins vei Leirduevn - Økrivn. GV. Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Senke trekkekum Høgåsveien 7-11 Viken Fibernett Otera Montasje AS Fiberkabel Idrettsveien 7 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Skap Jenshaugveien Kryss Sandviksveien Dokken AS Arne Olav Lund AS VA ledninger, ny gang/sykkelvei Johs. Faales vei V/Montessori skolen Johannes Faale Lyhus Bygg & Eiendom A/S VA ledning Kinoveien Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Kirkeveien gangvei v/kirekveien 59 Jernbaneverket NCC Construction Tverrslag Fossveien Kitty Kiellands vei 8 Hafslund Operatør AS Infratek Entreprenør AS Masteskift Kjørboveien Sidevei til P. hus Kjørboparken AS v/ Entra Eiendom NCC Construction AS, Bygg Asker Anleggsområde Kloppa gangvei v/kirkeveien 59 Jernbaneverket NCC Construction AS Midlertidig kjøre - og gangvei Kløftaveien Viken Fibernett Otera Montasje AS Fiberkabel Kolsåslia 1-33 Viken Fibernett Otera Montasje AS Fiberkabel Kommunale veier Tverrvei 2 Skanska Norge AS Skanska Anlegg Riggområde Kommunale veier Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Vedlikeholdstiltak Langoddveien 1-6 Bærum kommune Eiendomsforvaltningen Arne Olav Lund AS Ny gangvei Leirfivelveien 11, 31, 59, 63, 71, 75 og 81 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Bytting og nye skap Lyngrabben 5 og 11 Hafslund Operatør AS Infratek Entreprenør AS Masteskift Løkenlia 33 og 37 Bærum kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter Rep. avløpsnett Løkenlia 38 Henriksen Lyhus Bygg og Eiendom AS Kabelgraving Løkketangen Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Løvenskiolds vei 1-19 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledninger Marstranderveien 6-9 Jernbaneverket Utbygging Veidekke Entreprenør as Anleggsvei for Dobbeltsporet Nadderudveien , 151 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg TELE-kabel Niels Leuchs vei V/nr 2 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg TV-kabel Nordliveien 5-13 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Nye skap Nordraaks vei Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Nye skap Nordraaks vei 53 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Kabelfeil Nyveien 29 Viken Fibernett Entr. Tore Johannessen Fiberkabel O. T. Bjanes vei 2-12 Viken Fibernett Otera Montasje AS Fiberkabel Oksenøyveien 41 Forpleiningstjenester A/S Kjell O. Reiersgård VA ledning Oksenøyveien BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging NCC Construction AS VA ledninger Professor Kohts vei gangvei 5 Storebrand Livsforsikring AS Veolia Miljø Entreprenør as Anleggsgjerde Professor Kohts vei gangvei v/solliveien Jernbaneverket PEAB Støttemur, gangvei Ramstadsletta 18 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Arne Olav Lund AS Midlertidig avkjørsel Ramstadsletta gangvei v/undergangen Sandviksvein Statens Vegvesen region Øst Arne Olav Lund AS Ny gang sykkelvei Ringstabekkveien Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Skap Rudsveien X Vebekkveien Telenor Veflen Kabelgraving Ruglandveien 166 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg TELE-kabel Ruglandveien v/ nr 7 Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Autovern Rødskiferveien Kolsåsstien - Gabbrovn. Telenor BK-MAN Olav Solvang AS Senke trekkekum Sildreveien 2-25, 3-29 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab. VA Sildreveien 2-25, 3 Hafslund Operatør AS Infratek Entreprenør AS Masteskift Skogveien Viken Fibernett Entr. Tore Johannessen Fiberkabel Skogveien BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledninger Snarøyveien Snarøyveien v/koksa Vedal Entreprenør AS Skanska Norge AS Midlertidig avkjørsel for 5.2 Solliveien Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Telekabel Stasjonsveien 85 Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter Vannlekkasje Tiriltunga 15 Bærum kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter Rep. avløpsnett Tiriltunga 15 Hafslund Operatør AS Infratek Entreprenør AS Masteskift Toppåsveien 14 Bærum kommune VA-plan Bærum kommune BK Bedrifter Kum Tveterlia 2 Viken Fibernett Entr. Tore Johannessen Fiberkabel Tveterveien 1-13 Viken Fibernett Entr. Tore Johannessen Fiberkabel Utgarveien 1 Bærum kommune VA-drift Bærum kommune BK Bedrifter VA ledninger Vallerkroken 4 Hafslund Operatør AS Infratek Entreprenør AS Masteskift Vebekkveien 6 til Rudsveien Telenor Veflen Kabelgraving Vestjordet skap Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg TELE-kabel Vestjordet 19 Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Hulkil Østeråsbakken Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg TELE-kabel Østeråsen 49 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg TELE-kabel Åssletta 8 NSB Martin Lie Antonsen Entreprenør AS Kum Åsterudsletta Asker og Bærum Fibernett Halum Entreprenør AS Fiberkabel Åsveien 38 Viken Fibernett Entr. Tore Johannessen Fiberkabel Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Veolia Miljøs kundetelefon UKE 40 DATO omr.1 Emma Hjorth-Skui sep. omr.2 Berger-Gommerud sep. omr.3 Hauger-Dønski-Evje...1. okt. omr.4 Kolsås-Bærums Verk...2. okt. omr.5 Lommedalen-Gullhaug...3. okt. UKE 41 DATO omr.6 Haslum-Valler...6. okt. omr.7 Løkeberg-Bl.holm...7. okt. omr.8 Tanum-Jong-Sandvika...8. okt. omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker...9. okt. omr.10 Høvik Verk okt. UKE 42 DATO omr.11 Jar oktober omr.12 Østerås-Eiksmarka oktober omr.13 Hosle oktober omr.14 Grav-Øvrevoll oktober omr.15 Fornebu-Snarøya oktober Bærum Hørselslags oktober-program Tinnituskafe Bærum Hørselslag har startet et tilbud til medlemmer og andre med tinnitusplager. Onsdag 1. oktober kl kan vi møtes i Sandvika Storsenter, Cafe Ritz i annen etage til samtaler, utveksling av erfaringer og informasjon om tinnitus. Se etter bord merket TIN- NITUSKAFE. Kontaktpersoner er Rolf Nielsen tlf og Gunvor Blokkum tlf Vi fortsetter med tinnituskafe første onsdag i måneden til samme tid og sted. Åpent møte Åpent møte i Bekkestua Bibliotek mandag 13. oktober kl «Større frihet med hørselstekniske hjelpemidler i jobb, skole og privat». Ved Ole Holm, GN ReSound. Teleslynge.Skrivetolker. Hørselshjelper er til stede. Salg av batterier. Bevertning. Loddsalg. Adgang kr Data for Seniorer Henie-Onstad Seniorsenter Tlf Kurs i høst: Komme i gang på datamaskinen, nybegynner eller litt øvet. Praktisk bruk av Internett Kursene er på 9 timer over 3 dager, med veiledning for egen trening i mellom. Det er plass til 4 på hvert parti. Trenger du hjelp med datamaskinen? Har du litt erfaring med datamaskin og trenger veiledning, kan du skrive deg på for time på listen som ligger utenfor datarommet. Det er veileder til stede mandag og torsdag etter kl. 12, samt tirsdag og fredag fra kl Internett kafé og dataveiledning Er du interessert i opplæring høsten 2008, kan du ringe Du får påmeldingsskjema ved henvendelse i resepsjonen.

17 Bæringenfredag 26. september 2008 Side 17 IGANGSETTING AV PLANARBEID I henhold til Plan- og bygningslovens 27.1 gjøres det herved kjent at det igangsettes arbeid med PlanID Reguleringsplan for E16 Kjørbo - Wøyen Statens vegvesen planlegger ny E16 fra Sandvika og nordover. Planarbeidet vil være en oppfølging av Kommunedelplan for E16 Kjørbo - Wøyen vedtatt i kommunestyret den Hensikten med planen er å legge til rette for veitunnel fra Sandvika til Bærumsveien og en oppgradert veitrasé i dagen fra Bærumsveien til Wøyen, hvor den knyttes til ny trasé Wøyen-Bjørum. Planen vil også omfatte tiltak for eksisterende E16. Planens begrensning m.m. vil bli avklart som en del av planarbeidet. Synspunkter eller opplysninger som kan være til nytte for planarbeidet bes sendt skriftlig innen 24. oktober 2008 til Bærum kommune, Plan- og miljøavdelingen, 1304 Sandvika eller til e-post adresse Oppgi PlanID på merknaden. I forbindelse med oppstart av planarbeid avholdes det informasjonsmøte torsdag den kl 1900, møterom M2/ M3 i Kommunegården i Sandvika der personer fra Bærum kommune og Statens vegvesen vil være tilstede for å svare på spørsmål. Henvendelser kan rettes til: Bærum kommune, Plan- og miljøavdelingen: May Bente Hiim Sindre, tlf , e-postadresse: Arvid Lunde, tlf , e-postadresse: Statens vegvesen Region øst: Jan Birger Lund, tlf , e-postadresse: GODKJENT PLAN Kommunestyret har i møte vedtatt følgende plan: PlanID Reguleringsplan for Evjebakken 20, Evje skole. Krav om erstatning eller straksinnløsning etter plan- og bygningslovens 32 og 42 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet. Vedtaket kan etter Forvaltningslovens Kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker. Klagen sendes via Bærum Kommune, 1304 Sandvika. Skal du leie ut bolig i Bærum? Har du en bolig i Bærum du skal leie ut? Kanskje har du en praktikantbolig i huset ditt du ikke lenger har behov for, fordi barna har blitt store. Vi på boligkontoret i Bærum kommune er stadig på utkikk etter boliger til kommunens innbyggere. Vi er ute etter boliger i alle størrelser, både til enslige og til familier. Og vi kjenner de potensielle leieboerne og finner en leieboer som passer inn i din bolig og i det lokale bomiljø. Kommunen stiller garanti for depositumet og du får en fast kontaktperson på Boligkontoret. Så dersom du tenker på å leie ut en bolig i Bærum kontakt oss på Boligkontoret i kommunen på tlf Boligkontoret ivaretar både utleier og leietakers interesser. Kunngjøring av Fylkesmannens vedtak i henhold til søknad om dispensasjon fra forurensningsforskriftens andre ledd. Fylkesmannens vedtak Fylkesmannen har gitt Bærum kommune ved Haslum krematorium unntak fra forurensningsforskriftens 10-7, andre ledd angående røykgasshastighet og røykgasstemperatur. Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriftens Bakgrunn for søknaden: Bakgrunn for unntakssøknaden er problemer med å tilfredsstille kravene i forskriften til enhver tid, fordi krematoriene opererer med diskontinuerlig forbrenning. Fylkesmannens begrunnelse: Fylkesmannen ser at gjennomføring av løsninger for å sikre at kravet i 10-7, andre ledd blir overholdt er vanskelig å gjennomføre i praksis. Det er gjennomført spredningsberegninger for anlegget og på bakgrunn av denne og andre opplysninger i søknaden, anser vi at det er mulig å drifte krematoriet på en slik måte at forurensningen fra anlegget er akseptabel og i tråd med øvrige forhold i forurensningsforskriftens kapitel 10, selv om ikke 10-7, andre ledd overholdes. Klage Vedtaket kan iht fvl 28 og 29 påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort. En eventuell klage må begrunnes og angi hva det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Brev om vedtak fra Fylkesmannen er lagt ut på kommunens nettside og kan leses ved å gå inn på følgende link. https:// Eiendomsfunksjoner/ STØTTEKONTAKTER SØKES Har du lyst på en meningsfull jobb? Har du lyst til å dele tiden din med andre? Da er kanskje støttekontakt noe for deg! Bærum kommune, Natur og idrettsforvaltningen søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Eksempler kan være: kino, turer, teater, kaffebesøk, delta i organiserte aktiviteter etc. En støttekontakt skal også bidra til å bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. For tiden har vi et stort behov for voksne støttekontakter av begge kjønn. Aldersgrense for å bli støttekontakt er 18 år. Støttekontaktavtalen er 12 timer pr. måned og er hjemlet i Lov om sosiale tjenester. Høres dette interessant ut? Nærmere informasjon får du hos: Kirsten Hognestad Haugen tlf eller Ann Kristin Grøn på tlf Evt. send en e-post: VERN FOR ELDRE ER DU ELLER NOEN DU KJENNER UTSATT FOR OVERGREP ELLER VOLD? DET FINNES HJELP Å FÅ! ~ Ta kontakt med Vern For Eldre i Bærum Tjenesten er gratis og du kan være anonym Bekkestua seniorsenter Tlf Rykkin seniorsenter Tlf Å leve et friskere liv - mestringskurs for personer med kroniske sykdommer og pårørende For hvem: Personer med ulike kroniske sykdommer og for pårørende Målsetting for kurset: Kurset har som mål å gi deltakerne et redskap til bedre å kunne mestre problemer i hverdagen som følge av sykdommen, og gjennom dette øke sin livskvalitet Innholdet i kurset: mestringsstrategier, kommunikasjon, håndtering av følelsesmessige reaksjoner, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet med mer. Metodikken i kurset bygger på kognitive mestringsteknikker. Kurset ledes av to personer hvorav minst en er likemannsleder som selv har en kronisk sykdom. Det legges opp til stor egenaktivitet hos deltakerne. Tid: Kurset går over seks uker med oppstart 21. oktober kl ca Sted: Lærings og mestringssenteret, Bærum sykehus Antall plasser: ca deltakere Pris: 400 kr per deltaker. Prisen inkluderer kurshåndbok som fås ved kursstart For mer informasjon og påmelding: Lærings og mestringssenteret, sykehuset Asker og Bærum HF ved Anne-Cathrine Berg eller Lill Hagen tlf / e-post: VELKOMMEN TIL VÅRT MESTRINGSKURS!

18 Side 18 Bæringen fredag 26. september 2008 En stilling i Bærum kommune?... Bærum kommune tilbyr blant annet et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger bedriftshytter treningstilbud kulturtilbud Slik søker du på jobb i Bærum kommune: Gå til klikk på Jobb i Bærum øverst på siden, og deretter på Ledige stillinger. Annonsenummer: Hjemmehjelp til Arbeidslag Øvrevoll Antall stillinger: 1 Arbeidsoppgaver: Arbeidslag Øvrevoll holder til sentralt på Bekkestua. Vi gir tjenester til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Vi jobber etter arbeidslagsmodellen, som bl.a. innebærer at du som medarbeider får og tar ansvar. Enkeltpersoners faglige og personlige egenskaper utvikles gjennom samarbeide. Ansettelsesform: Fast ansettelse (Turnus) Tiltredelse: Søknadsfrist: Kontaktperson(er): Tjenesteleder Bente Sund, tel / Annonsenummer: Avdelingsingeniør eller konsulent Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Byggesak har 23 ansatte, og er en del av Plan- og bygningstjenesten med totalt ca.100 ansatte. Vi utgjør et svært kompetent fagmiljø innenfor planlegging, byggfag og jus. Arbeidsoppgaver:Stillingens hovedinnhold vil være ansvar for registrering av data i GAB/ matrikkelsystemet. Stillingen vil være underlagt bygningssjefen, men arbeidet innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med kommunens driftsenhet for vann og avløp. Ansettelsesform: Fast ansettelse (Heltid) Tiltredelse: Snarest Lønn/Stillingsprosent: Avdelingsingeniør (kode ) kr Konsulent (kode ) kr % stilling Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Bygningssjef Aud Frøysteinm, tel eller avdelingsingeniør Kai Svendsen, tel Annonsenummer: Spesialrådgiver - Jurist Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Anskaffelsesavdelingen har ansvar for sektorovergripende anskaffelser på vegne av hele kommunen og er sertifisert etter ISO 9001 kvalitet og ISO miljø. Avdelingen har 11 ansatte. Arbeidsoppgaver:Som jurist i avdelingen skal du ha anskaffelsesfaglig og kontraktsrettslig kompetanse. Du vil bli sentral i arbeidet med rådgivning, herunder opplærings- og informasjonsvirksomhet og generell kompetanseheving innenfor innkjøpsområdet. Videre vil du være sentral ved kvalitetssikring av at anskaffelsesrettslige dokumenter og prosesser er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og annet regelverk. Ansettelsesform: Fast ansettelse (Heltid) Lønn/Stillingsprosent: 100% Lønn etter avtale. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Spesialrådgiver jurist Kari Bustgaard, tel eller avdelingsleder Knut Arve Orten Lie, tel Annonsenummer: Vikarer til norskopplæringen (dag- og kveldstid) høsten snarest Antall stillinger: 2 Arbeidssted: Voksenopplæringssenteret gir tilbud om norskopplæring til voksne minoritetsspråklige, introduksjonsprogram til flyktninger, eksamensrettet grunnskoleopplæring til minoritetsspråklige og norske voksne samt spesialundervisning til voksne. Det gis undervisning på dag-og kveldstid. Senteret har ca 50 ansatte, ca 650 deltakere fordelt på fire avdelinger. Skolens ledelse består av rektor og fire undervisninginspektører. Arbeidsoppgaver: Ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisningen i norsk og samfunnskunnskap for voksne minoritetsspråklige. Ansettelsesform: Vikariat (Heltid/deltid) Tiltredelse: Snarest Lønn/Stillingsprosent: For stillingen gjelder lønns- og arbeidsavtale etter gjeldende avtaleverk. For nærmere opplysninger se vår hjemmeside: Frist for søknad: Snarest. Det er muligens behov for flere enn 2 vikarer. Søknadsfrist: Kontaktperson(er): Aud Blaker, tel eller inspektør Gro Skansen, tel Annonsenummer: Vernepleier Psykisk helse ambulerende tjenester Antall stillinger: 3 Arbeidssted: Psykisk helse ambulerende tjenester, består av 3 arbeidslag, geografisk beliggende på Rykkinn, Bekkestua og i Sandvika. Arbeidsoppgaver: Dine arbeidsoppgaver vil være å yte tjenester etter vedtak til hjemmeboende brukere med psykiske lidelser. Av arbeidsoppgaver kan blant annet nevnes støttesamtaler, råd og veiledning, koordinering av brukerens tjenester i samarbeid med bruker. Ansettelsesform: Fast ansettelse (Heltid) Tiltredelse: Snarlig Lønn/Stillingsprosent: Lønn etter kommunens gjeldene avtaler og regelverk Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Tjenesteleder Brita Holmen, tel /mob: eller teamkoordinator Bekkestua, Hege Bach, tel /mob Teamkoordinator Sandvika, Unni Sveaas Hovde, mob Teamkoordinator Rykkin, Ellen Bredal Moer, tel /mob Annonsenummer: Overingeniør Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Tjenestestedet vann og avløp - plan har ansvaret for planer og investeringer knyttet til vann- og avløpsanleggene i kommunen, samt elektronisk ledningskartverk og VA-teknisk byggesaksbehandling. Tjenestestedet er lokalisert i Sandvika og har 11 medarbeidere. Arbeidsoppgaver:Vi ønsker å styrke vårt arbeid med å sikre kvaliteten på vann- og avløpsanlegg som bygges. Stillingens hovedoppgaver vil være koordinering og videreutvikling av arbeidet med uttalelse i reguleringssaker, VA-teknisk uttalelse i dele- og byggesaker, godkjenning av byggeplaner for VA-anlegg, anleggskontroll samt vårt arbeid med VA-norm. Ansettelsesform: Fast ansettelse (Heltid) Tiltredelse: Snarest Lønn/Stillingsprosent: Lønn etter avtale Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Tjenesteleder Knut Bjarne Sætre, tel Annonsenummer: Sykepleier/vernepleier Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Bjørnegård psykososiale senter er et unikt kommunalt lavterskeltilbud med døgnkontinuerlig beredskap. Tilbudet retter seg mot kommunens voksne innbyggere som har behov for helsefaglig bistand ved livskriser, psykiske problemer eller psykisk sykdom. Ansatte er delt inn i fire fagteam med hver sin teamkoordinator, men alle ansatte har et felles ansvar for alle aktivitetene på huset. Arbeidsoppgaver: En av våre faste nattevakter slutter, og vi søker etter ny medarbeider. Oppgaver: Være tilgjengelig for inneliggende beboere på trygghetsenheten samt for ni faste beboere i permanente leiligheter på området, betjene informasjons og hjelpetelefonen, i tillegg til noen praktiske oppgaver.turnus med 7 vakter på fire uker, arbeid hver 4 helg. Ledig pr november Ansettelsesform: Fast ansettelse (Natt) Tiltredelse: november 2008 Lønn/Stillingsprosent: 50% våken nattevakt Lønn: Etter kvalifikasjoner og utdanning. Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Tjenesteleder Brith Sjøvold, tel: /mob: Annonsenummer: Ramstad skole - Miljøarbeider Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Ramstad ungdomsskole er en skole med ca. 460 flotte elever fordelt på trinn dette skoleåret. Skolen har spesielt fokus på tilpasset opplæring, elevmedvirkning, sosial kompetanse og vurdering. Det er spesielt viktig for oss å gi elevene opplevelse av mestring. Arbeidsoppgaver:Skolen har behov for en miljøarbeider i 75% - 100% som kan være med på videre utvikling av skolens sosiale miljø. I tillegg vil miljøarbeideren arbeide tett med elever som har behov for noe mer alternativt opplegg enn skolen i dag kan tilby. Arbeidsoppgavene kan formes etter søkerens praktiske kompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke. Ansettelsesform: Fast ansettelse (Heltid/ deltid) Tiltredelse: Lønn/Stillingsprosent: Stillingen følger skoleåret og lønnes derfor i 89 % av stillingsstørrelse. Lønn etter utdanning/erfaring Fagarbeider (kode ) kr Miljøarbeider (ulike koder) kr Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Rektor Bent Abel, tel /mob Mob: Annonsenummer: Vesthavna barnehage søker pedagogisk leder Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Vesthavna barnehage er en 7 avdelings barnehage fordelt på to hus. Vi tar imot barn i alderen 1-6 år. Begge hus ligger i fine naturomgivelser som innbyr til friluftsaktiviteter. Arbeidsoppgaver:På huset vårt i Tokes vei 4 har vi ledig 100 % stilling som pedagogisk leder fra oktober desember Mulighet for redusert stilling hvis ønskelig. Menn oppfordres til å søke, ettersom vi ønsker oss enda flere mannlige medarbeidere. Ved nytilsetting i barnehage kreves det politiattest, ikke eldre enn tre måneder. Ansettelsesform: Vikariat (Heltid/deltid) t.o.m.: Tiltredelse: oktober 2008 Lønn/Stillingsprosent: Pedagogisk leder (kode ) Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Tjenesteleder Elizabeta S. Søvik, tel: /mob Annonsenummer: Hjemmesykepleien Antall stillinger: 2 Arbeidssted: Arbeidslag Berger/Skui er en trivelig arbeidsplass med 2 baser som holder til sentralt på Rykkinn og Skui. Arbeidsoppgaver:Hjemmebaserte tjenester er et tilbud til alle hjemmeboende med behov for hjelp som følge av sykdom, funksjonshemming eller alder. Vi har fokus på verdier som gir medvirkning for brukere og ansatte. Ansettelsesform: Helgearbeid (Deltid) Tiltredelse: Snarest Lønn/Stillingsprosent: Lønn etter gjeldende avtaler og regelverk Faste helgevakter hver 2. eller 4. helg Søknadsfrist: Kontaktperson(-er):Tjenesteleder Evelyn Jacobsen, mob Annonsenummer: Undervisningsinspektør Skui skole Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Skui skole ligger i vestre Bærum og er en flott nybygd og nyrehabilitert barneskole med ca. 375 elever. Undersøkelser viser høy elevtrivsel, og foreldre som støtter opp om skolen. Skolen har engasjerte lærere som gir uttrykk for at de trives godt. Arbeidsoppgaver: Undervisningsinspektør er en sentral person i skolens lederteam som for øvrig består av nytilsatt rektor samt skolens sfo-leder. Inspektørens oppgaver vil i stor grad dreie seg om den daglige driften på skolen, Imøtekommenhet, fleksibilitet, godt humør, arbeidsglede og stor arbeidskapasitet vil bli vektlagt. Ansettelsesform: Fast ansettelse (Heltid) Tiltredelse: Lønn/Stillingsprosent: Stillingen lønnes som undervisningsinspektør, kode kr Søknadsfrist: Kontaktperson(-er): Tittel: Rektor Ver Perminow, tel /mob Annonsenummer: Miljøarbeider Antall stillinger: 1 Arbeidssted: Utredningsbolig for enslige mindreårige flyktninger, Skuiveien 56a, 1339 Vøyenenga Arbeidsoppgaver: Barneverntjenesten Bærum startet 1. juni 2007 drift av en utredningsbolig for enslige mindreårige flyktninger. I den sammenheng søker vi etter en miljøarbeider som skal gi daglig omsorg, oppfølging og opplæring til barn og ungdommer som er midlertidig bosatt i utredningsboligen. Ansettelsesform: Midlertidig ansettelse (Turnus) t.o.m.: Tiltredelse: snarest Lønn/Stillingsprosent: Stillingen lønnes som miljøarbeider med relevant fagbrev. Arbeidstiden vil være ettermiddag/kveld/helg, 75% stilling. Søknadsfrist: Kontaktperson(-er):Avdelingsleder Zeljko Bosnjak, tel /mob Bli med på laget! Bærum kommune trenger mange nye ansatte i årene fremover, og vi ønsker oss engasjerte og kreative medarbeidere. Kommunen satser på læring og fornyelse på alle plan. Vi satser på å utvikle gode, kreative ledere. Vi satser på gode lærlingeordninger og vil ta inn flere læringer. Vi tenker mangfold og inkludering når vi rekrutterer. En jobb i Bærum kommune - noe for deg? Helt sikkert! Slik søker du på jobb i Bærum kommune: Gå til www. baerum.kommune, klikk på Jobb i Bærum øverst på siden, og deretter på Ledige stillinger.

19 Bæringenfredag 26. september 2008 Side 19 INVITASJON TIL TEMADAG FOR SLAGRAMMEDE OG DERES PÅRØRENDE Synsforstyrrelser etter hjerneslag Målgruppen er personer som er rammet av hjerneslag og pårørende. Sted: Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus Tid: 8. oktober kl Program: Kaffe, te, og rundstykker Innledning ved Landsforeningen for slagrammede (LFS) Audun Nygaard Brukererfaring v/ Liv Thoresen Pause Synsforstyrrelser etter hjerneslag v/ Eva Sommerfeldt, rådgiver Huseby kompetansesenter Pause Informasjon fra Bærum kommune v/ May Britt Blymke, ergoterapeut Oppsummering og evaluering Tilbudet er gratis Arr: Landsforeningen for Slagrammede, helsepersonell ved Geriatri, slag og rehabiliteringsavdelingen, Lærings- og mestringssenteret og Asker og Bærum kommune Informasjon og påmelding: Lærings- og mestringssenteret ved Lill Hagen eller Anne-Cathrine Berg Tlf: / E-post: HJERTELIG VELKOMMEN! Innmelding av elever til første trinn skoleåret 2009/10 Hvem er elever på første trinn neste år? Barn som er født i 2003, har rett og plikt til å begynne på skolen i innmelding før 1. november Foreldrene vil få tilsendt en orientering fra sin skole om innmeldingen. Orienteringen inneholder opplysninger om at innmeldingen kan sendes over internett eller med brev til skolen. Skulle det være foreldre som ikke har mottatt orienteringen, bes de ta kontakt med skolen etter 15. oktober. Dersom foreldrene ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn den de har mottatt skjemaet fra, må det gis skrift lig uttrykk for dette på innmeldingsskjemaet. Sko lens kapasi tet vil avgjø re om det vil være mulig å oppfylle foreldrenes ønsker. Kommunen har nettoinnflytting av elever i enkelte områder av kommunen, og årskullenes størrelse varierer noe hvert år. Det har ført til at grensene mellom noen skoler er blitt flyttet. Skolene kan gi opplysninger om det. Tidlig på vinteren vil våre politiske myndigheter få en sak om opptaket av elever til første trinn skoleåret 2009/2010. Kommunen må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de har fått innmeldingsskjemaet fra. Endelig beskjed om skoleplassering og svar på søknader om skolebytte vil bli gitt i løpet av våren SKOLE BESØKSADRESSE TLF Blommenholm Halvorsensv. 2, 1338 Sandvika Bryn Bryn skolev. 7, 1348 Rykkinn Bærums Verk Skollerudv. 25, 1353 Bærums Verk Eikeli Nadderudv. 110, 1362 Hosle Eiksmarka Niels Leuchsv. 56, 1359 Eiksmarka Emma Hjorth Tokes vei 50, 1336 Sandvika Evje Brynsveien 88, 1346 Gjettum Grav Hosleveien 24, 1358 Jar Gullhaug Grindaberget 7, 1354 Bærums Verk Hammerbakken Åsbråtan 25, 1352 Kolsås Haslum Gl. Ringeriksv Bekkestua Hosle Bispev. 73, 1362 Hosle Høvik Gl. Drammensv Høvik Høvik Verk Fjordv. 76, 1363 Høvik Jar Storengv. 2/4, 1358 Jar Jong Jongssvingen 5, 1337 Sandvika Lesterud Grorudenga 1-11, 1350 Lommedalen Levre Levre skolev. 6, 1346 Gjettum Lommedalen Ringstabekkvn. 105, 1356 Bekkestua Lysaker Gl. Drammensv. 7, 1321 Stabekk Løkeberg Bærumsveien Haslum Rykkinn Valkyrievn. 25, 1349 Rykkinn Skui Ringeriksv 242, 134 Skui Snarøya Snarøyv. 90, 1367 Snarøya Stabekk Gl. Ringeriksv Bekkestua Tanum Tanumv. 69, 1341 Slependen Postadressen til en skole er: Bærum kommune, (skolens navn) skole, 1304 Sandvika Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen har åpningstid fra kl til fem dager i uken. Dette er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud. Foreldrene kan velge om de vil benytte seg av dette tilbudet i fem dager eller mindre. Påmelding til SFO er en foreløpig registrering. Fristen for endelig påmelding er 1.mai. Påmeldingen skjer via internett eller med brev til hjemmeskolen. Påmeldingsskjema/innbetalingsblankett finnes på kommunens internettsider. Skolefritidsordningen starter mandag den 3. august Den vil være åpen alle virkedager fram til og med 30. juni 2010 med unntak av tre planleggingsdager for personalet. Planleggingsdagene blir lagt i forbindelse med at barna har fri fra undervisningen. Vennlig hilsen Solveig Juel kommunalsjef Assistent - Vikarer Haug skole og ressurssenter Skolen, som er for elever med særskilte behov, trenger vikarer både i skole - og i SFO tiden. Skolens åpningstid er mellom kl 0800 og 17. Vårt behov er å dekke både enkle timer, dager eller vikariater av mer langsiktig varighet. Vi ønsker oss personer med variert alder og som liker å arbeide med barn. NYE OG GAMLE UTSTILLERE TIL RYKKINNDAGENE. Rykkinn kulturkomité inviterer nye og gamle utstillere til å bli med på Rykkinndagene Dette skjer 8. og 9. november på Rykkinn bibliotek og grendehus, mellom kl Kunstnere, hobbyister og brukskunstere: Ta kontakt med Ingrid Carson. Tlf , eller , epost: Meld din interesse til SFO-leder Mona Fasteng eller undervisningsinspektør Sven Hauge, tlf

20 Side 20 Bæringen fredag 26. september 2008 Du er ikke den eneste I oktober starter grupper for barn og unge som har foreldre eller søsken som har eller har hatt en psykisk lidelse og/eller rusproblemer. Det starter flere grupper: 1. Barn i alderen 7-10 år 2. Barn i alderen år 3. Evt.en gruppe for tenåringer. Gruppene møtes en gang i uken ca. 15 ganger på ettermiddagstid. En av gruppene holdes i Kulturhuset i Asker, i lokalene til psykiatrisk senter, og den/de andre holdes i Brynsveien 88, i lokalene til psykisk helsetjeneste for barn og unge i bærum. Gruppene er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum og Sykehuset Asker og Bærum HF Interesserte som ønsker mer informasjon om tilbudet kan henvende seg til Lisbeth Rynning Myrvoll tlf , Anne Utvik tlf , Kari Lund tlf , Elin Kufås tlf , Kari Ugland tlf eller Kristin Lie tlf INFLUENSAVAKSINE / PNEUMOKOKKVAKSINE Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende risikogrupper tar influensavaksine hvert år samt pneumokokkvaksine for voksne hvert tiende år: Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens Voksne og barn med kronisk nyresvikt Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) Beboere på alders- og sykehjem Personer som er 65 år eller eldre Vaksine kan fås hos fastlege eller ved Folkehelsekontoret i Sandvika som ligger i Budstikkagården, Rådmann Halmrasts vei 2, 2. etg (inngang fra gågaten). Influensavaksinering blir tilbudt ved Folkehelsekontoret i uke Onsdag 15/10, Fredag 17/10, Onsdag 22/10, Torsdag 23/10, Tirsdag 28/10 og Torsdag 30/10 Alle dager fra kl samt på tirsdag 28/10 fra kl INGEN TIMEBESTILLING! Influensavaksinasjon: Personer i risikogruppene: kr. 150 Pneumokokkvaksinasjon: kr. 200 Høstens store loppemarked på Bryn Skole Lørdag 11. oktober kl og søndag 12. oktober kl ! Vi henter lopper (ikke ovner, data, hvitevarer) siste sjanse tirsdag 7.oktober. Lopper kan også leveres på skolen fredag 10.oktober etter kl 1900 Ring mellom kl 1700 og 2200 : Telefon: eller eller HILSEN BRYN SKOLES MUSIKKORPS IS-klassens bokmarked på Bekkestua ungdomsskole oktober Ta med familie og venner til et hyggelig høstmarked med muligheter for innkjøp av god litteratur og LP plater med samleverdi. Åpningstider: Tors.: Kl , Fre.: 10 20, Lør.: Har du bøker eller LP plater som du kan avstå til et godt formål lever dette gjerne på Bekkestua ungdomsskole i tidsrommet mandag onsdag i uke 42, fra kl Bekkestua ungdomsskoles prosjekt for Internasjonal solidaritet. Se Ved spørsmål ring , etter kl. 17. KURS FOR BESØKSVENNER Har du tenkt på at det finnes mange mennesker i Asker og Bærum som trenger en å snakke med, gå tur med eller som trenger litt praktisk hjelp? Det er også behov for frivillige til litteraturgrupper, musikkgrupper og andre aktiviteter. Kan du tenke deg å bruke et par timer en gang i uka eller hver 14. dag for å hjelpe noen som trenger det? Du bestemmer selv hvor du ønsker å ta oppdrag og hvor mye tid du vil bruke. Bærum Røde Kors, Frivillighetssenteret og Bærum kommune arrangerer kurs for nye besøksvenner og for de som har vært besøksvenn en stund. Kurset går over to kvelder, er gratis og uforpliktende for deg. Etter kurset bestemmer du selv om du ønsker å ta oppdrag som besøksvenn. PROGRAM: Sted: Røde Kors- huset i Sandvika, Elias Smiths vei 1. Onsdag 8. oktober 2008, kl Velkommen Introduksjon og presentasjon av gruppen. Innledning; hva er en besøksvenn? Noen erfaringer fra to besøksvenner. Holdninger og verdier i møte med våre medmennesker v/ Jorunn Dreksler, seksjonsleder Nasjonalforeningen for folkehelse Oppsummering og avslutning. Torsdag 9. oktober 2008, kl Innledning. Forskjellige diagnoser vi kan møte hos våre medmennesker v/nina Rognstad (tjenesteleder, Bærum Kommune) Frivillighet i omsorgstjenesten Harald Waugh (frivillighetskonsulent, Bærum Kommune). Om å være besøksvenn Evaluering og avslutning. Utdeling av kursbevis. Enkel servering i pausene Påmelding innen 6. oktober til: Frivillighetssenteret, tlf (9-15) eller e-post til Røde Kors: Etter besøksvennkurset vil det også bli gitt tilbud om innføring i førstehjelp v/ Røde Kors og kurs i Den gode samtalen med Gerhard Heilmann, institusjonsprest i Bærum kommune og Siw Hagelin, leder av Frivillighetssenteret. Loppemarked på Stabekk skole Lørdag 20. september arrangeres loppemarked kl Auksjon kl Lopper kan leveres på Stabekk skole 19. september etter kl. 18. Arrangør: Smågardistene, Stabekk skoles musikkorps DATA-GRUNNKURS FOR SENIORER Seniornett Bærum tilbyr igjen data-grunnkurs spesielt tilpasset seniorer. Hittil har vel 300 gjennomført slike kurs, og vært svært fornøyde med resultatet. Kurset gir grunnleggende opplæring i bruk av tekstbehandling, e-post og internett, og krever ingen forkunnskaper. Det er på 24 timer (tre timer to ganger i uken, over fire uker) med profesjonell instruktør, mye øving på kurs-pcer og omfattende hjelp og støtte fra Nettravner/ frivillige veiledere fra Seniornett Bærum underveis. Første gruppe starter mandag 13. oktober på Sandvika vdg. skole (tidl. BI), med siste kursdag onsdag 5. november. Kursavgiften er kr Det inkluderer medlemskap i Seniornett Bærum og gir fri tilgang til videre medlemsveiledning. For påmelding eller mer informasjon, henvendelse til: tlf (Frivillighetssentret i Røde Kors-huset mellom 10-15), tlf (telefonsvarer for Seniornett Bærum), e-post - eller skriv til Seniornett Bærum, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika. FN s Internasjonale eldredag 1. oktober Åpent møte: «Forebyggende helsearbeid og rehabilitering» Foajescenen, Bærum Kulturhus kl Foredragsholdere: Knut Gjesdal og Madhu Sharma. Underholdning ved Pensjonistkoret, Åshild Ulstrup og allsang med Lilleba Lund Kvandal. I regi av Eldrerådet i samarbeid med Bærum kommune, Kulturavdeling og Frivillighetssenteret. «Gamle viser fra fjern og nær» Røde Kors huset, kl. 18 Sangkveld med Bærum Viseklubb. I regi av Bærum Viseklubb, Forum 60+, Røde Kors og Frivillighetssenteret. Solbakken bo- og behandlingshjem i kantinen i 1. etg Kl. 11: En av Solbakkens beboere åpner med «gamle svisker» på flygelet. Trim/dans ved fysio. Kl. 12: Bærum Veterankorps. Eldrekafè med vaffelsteking av beboere og frivillige. Stabæktunet bo- og behandlingssenter i kafeen Kl : Felles trim/sittedans for alle. Allsang. Steking og salg av wienerbrød v/ beboere og ansatte. Utstilling av kunst og kunsthåndverk som beboerne har gjort nå eller tidligere. Bekkestua seniorsenter: Kl : Servering av deilig fruktbowle Kl : Magnolia Jazzband underholder. Spennende Chilensk mat både i kafeteriaen og til middag (Empanadas) Haslum seniorsenter: Kl : Servering av deilig fruktbowle Kl : Genek og barnebarnet Sondre underholder. Til middag frister vi med portugisisk Bacalao. Stabekk/Jar seniorsenter: Kl : Servering av deilig fruktbowle Kl : Reidar Steffensen m.fl. spiller og synger. Til middag serveres svenske kjøttbullar. Østerås seniorsenter: Kl : Servering av deilig fruktbowle Kl : Eldre spiller for eldre: «Fra Beatles til Beethoven. Til middag serveres Iransk mat. Kolsås seniorsenter: Kl : Eldredagen markeres med et hyggesamvær rundt middagsbordet. Tanum/Jong seniorsenter: Arrangerer tur til Den Norske Opera og Ballett (påmelding). Rykkinn seniorsenter: Kl : Kari Diesen og Kåre Grøttum: «Det hender så mangt...» Til middag serveres Indonesisk gryte m/salat. I alle seniorsentrene vil det henge store veggaviser hvor det blir mulig å gi uttrykk for meninger om seniorsenteret og andre seniortilbud. BESØKSHJEM / STØTTEKONTAKT Barneverntjenesten i Bærum søker besøkshjem til gutter og jenter i forskjellige aldre. Familiene vi søker bør være stabile, ha tydelige rammer og et genuint ønske om å stille opp. Barna trenger voksenpersoner som kan gi dem tid, oppmerksomhet og som kan ta dem med på hyggelige aktiviteter en helg i måneden. Søkerene må stille til intervju og vil bli bedt om å forelegge politiattest. Barneverntjenesten i Bærum søker også støttekontakter, både kvinnelige og mannlige, til arbeid med barn og unge. Oppgavene vil bestå i å følge opp barnet / ungdommen ca en gang i uken på ettermiddags/ kveldstid, ta dem med på aktiviteter og være en positiv rollemodell for barnet/ungdommen. Man bør ha en særlig interesse for barn/ungdom, være pålitelig og forutsigbar. Støttekontakten bør være over 20 år. Lønn etter avtale. Søkere må stille til intervju og vil bli bedt om å forelegge politiattest. Ta kontakt med Silje Sprakehaug eller Elisabeth Bøch på telefon for en uforpliktende samtale i første omgang.

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Informasjonshefte om SFO for skoleåret

Informasjonshefte om SFO for skoleåret Informasjonshefte om SFO for skoleåret 2015 2016 1 2 NYTTIG INFORMASJON Adresse Bjørndalsskogen skole, Bjørndalsskogen nr. 37, 5170 BJØRNDALSTRÆ E-postadr: bjorndalsskogen.skole@bergen.kommune.no Direkte

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Periode referat for førskolebarna uke

Periode referat for førskolebarna uke Periode referat for førskolebarna uke 43-47. Turer: 24.10.17. Var det markering av FN-dagen her i barnehagen før vi gikk på tur. Vi var derfor med på en samling med hele barnehagen på Tigergutt. Her hadde

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samling MAT. A-plan/Div. Fagtekst/RLE/ Gym Musikk/Samf.f/ Naturfag DETTE SKAL JEG LÆRE: Kryss av når du kan dette: FRI Trinnets time Fagtekst/RLE/ Gym Samling K&H :

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid?

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Eldar Dybvik seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oppsummering

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/449 til RGB-møte 25.10.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 27. september 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem

RETNINGSLINJER for. Natteravnene i Grødem Natteravnene i xxx Side 1 av 9 Retningslinjer RETNINGSLINJER for Natteravnene i Grødem November 2008 Natteravnene i xxx Side 2 av 9 Retningslinjer Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen Fagkonferansen Hell 09.11.16 Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Barns barndom er prisgitt de voksne 16.11.2016 www.bergem.info

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/349 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. oktober 2011 Kl. 13.00 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk: Sak 1: Ingen besøk. På

Detaljer

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal kommune Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020 Mye på gang! Ny vei (E39) Fengsel

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO 2014. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO 2014 Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.285 Referat fra 3. juni 2008

Detaljer

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING Her kommer den siste ukeplanen fra oss studentene En liten påminnelse: Det kan være bløtt ute, derfor kan det være greit å ha skiftetøy på skolen (spesielt sokker). Det blir en litt spesiell uke, der fagene

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1 Månedsbrev fra Elgtråkket NOVEMBER 2013 VIPS, så var vi i november! Elgtråkket kan se tilbake på oktober med dager i full aktivitet ute i skogen, på tross av ELGJAKTA! Vi pustet lettet ut da vi ikke hørte

Detaljer