Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler"

Transkript

1 Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9

2 Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Klyngenavn Spesifiserte Kvinnetiltak? Klyngenavn Spesifiserte Kvinnetiltak? Arena Eyde Arena Usus Arena Magica Arena Helse I Valdres Arena Frukt og bær Oslo Medtech Arena Now Arena Vindenergi MediArena Arena Offshorefartøy OmegaLand Arena Fritidsbåt Arena Helseinnovasjon AkvArena Arena Bioenergi Innlandet IKT Grenland Arena Beredskap Innovative Opplevelser Arena Brønnteknologi Ja? NCE Smart energy markets NCE Tourism Fjord Norway NCE Node Oslo Cancer Cluster NCE Aquaculture NCE Culinology NCE Subesea NCE Systems Engineering NCE Raufoss NCE Micro- & Nanotechnology NCE Maritime NCE Instrumentation MedITNor Trådløs Framtid Ja* Ja Ja Ja* Arena Integrerte Operasjoner *Se også *Se også Arena Eyde og NCE Node: NEW node Eyde Women Sammen har de skapt New Node Eyde Women for å fremme kvinners ståsted, erfaring og kompetanse. På grunn av liten andel kvinner i Node og Eyde ønsker NEW å styrke kvinners posisjon gjennom å øke kunnskapen om kvinners situasjon, gjennom læring i nettverk og ved å initiere og utvikle tiltak. 5 konkrete prosjekter for å fremme kvinner 1) NEW Arena- sosiale og faglige møteplasser, hovedsaklig for kvinner i industrien men kvinner i relevante miljøer er også invitert på noen møter. Hensikten er å etablere nettverk, gi kompetanse og øke synligheten av kvinnene i regionen og i industriene. Det planlegges en stor- samling med profilert innledere, god synlighet og ca deltakere i halvåret, samt flere mindre samlinger som er mer spissede i tema. 2) NEW Faces- er en ressursbank med kvinner i deres bransjer som kan bidra som ambassadører utad både til skoler, universitet og i forbindelse med andre omdømmerelaterte aktiviteter. I 2011 har NEW planlagt å arbeide videre med å definere innholdet i konseptet, forankre dette i bedriftene, samt identifisere kvinner ( Faces ) og samarbeidspartnere som kan benytte NEW Faces (Exempler gitt: Renate-

3 senteret, UiA, lektor II- ordningen etc). De vil også utforme et læringsprogram for de som deltar. 3) NEW Facts- Ønsker å fremskaffe mer fakta og kunnskap om bransjen og spesifikt om kvinnene i bransjen i regionen dette er for å kunne rette riktige tiltak for videre rekruttering til bransjen og til regionen, og for å bidra til å tegne et riktig bilde av likestillingssituasjonen. Det kan være aktuelt å gjennomføre en sammenlignende studie med en annen region. Faser: 1) Definere faktabehov og omfang og design på undersøkelsen og evt samarbeidspartnere, 2) Finansiering av en større undersøkelse (Regionalt forskningsfond kan være aktuelle) 3) Detaljplanlegging sammen med utfører av undersøkelse 4) Gjennomføring 5) Publisering (konferanse, media ea.) 4) NEW Mentor- Ønsker å utvikle en gjensidig mentor- ordning med mentor og protegé fra ulike bedrifter i eget nettverk. 1) Utrede ulike modeller basert på erfaringer fra andre ordninger (Innovasjon Norge, Female Future, bedriftsinterne osv) 2) Kartlegge behov og ønsker til ordningen i bedriftene 3) Forslag modell (organisering, finansiering, støtteordning for mentorene osv) 4) Lansering. 5) NEW Kommunikasjon- Omfatter både kommunikasjon om NEW i målgruppen og i bedriftene og ekstern kommunikasjon om NEW, bedriftene og regionen. De vil så utforme en kommunikasjonsstrategi der følgende aktiviterer inngå: utvikling av web (Node og Eyde nettverkets), profil, nyhetsmail til medlemmer, mediekontakt i forbindelse med aktiviteter, presentasjon av NEW i ulike fora (både regionalt, nasjonalt og internasjonalt), bruk av NEW faces i dette arbeidet. Tiltakene ser ut til å ha blitt introdusert i 2010 og de eneste resultatene nevnt så langt var godt oppmøte, stemning og tilbakemedlinger på NEW samling den 23 Mars, Kilde: NCE Smart energy markets: Jobber med grønn vekst gjennom grønn innovasjon innen omsetning av energi, råvarer og klimakvoter og ønsker flere talentfulle kvinner i en relativt mannsdominert bransje. Som resultat har de startet NCE SMART Women som er en ny og offensiv satsing for økt mangfold i Norges ledende teknologimiljø innen IT, miljø og klima. Desverre så står det ingenting om tiltak eller mulige aktiviterer for å øke antall kvinner i bransjen. Men de viser til Kvinnovasjon som gir nettverk, støtte og inspirasjon til kvinner som vil starte egen bedrift. Se gjerne NCE Systems Engineering: Som et bidrag til å fremskaffe arbeidsplasser til partnerne til de industriansatte, har NCE SE bidratt til å etablere Kongstanken som et miljø for utvikling av tjenestebaserte næringer samt motivering av kvinnelige gründere. Det er ikke nevnt noen andre kvinnetiltak. På finnes det information om forskjellige kurs og workshops men ingen konkrete tiltak for kvinner.

4 NCE Raufoss: NCE Raufoss har en kvinnearena som er et nettverksforum rettet mot alle kvinner i NCE- bedriftene. NCE Raufoss kvinnearena ønsker å skape gode rammer og utviklingsmuligheter for kvinnene som jobber i miljøet, og bruke kvinnenettverket for rekruttering av flere kvinner til industrimiljøet. NCE Raufoss Kvinnerarena ønsker å bidra til: Skape en arena for faglig og tverrfaglig utveksling av erfaring på alle nivå i alle bedrifter Bidra til rekruttering av kvinner til NCE- bedriftene Knytte kontakter i jobbsammenheng, men også privat Bli kjent med hele NCE- klyngens arbeidsområde Skape bevissthet rundt karriere og karrieremuligheter Inspirere kvinner til å ta videreutdanning utover dagens nivå Dette prøver de å oppnå ved å holde samlinger, kurs og aktiviterer som er rettet mot kvinner. Det er en prosjektgruppe som består av representanter fra NCE bedriftene på Raufoss som har ansvar for å arrangere alle aktiviterer. De har seminarer, kurs og aktiviterer innen strategi og kommunikasjon, innovation og gender, og mangfold og likestilling i arbeidslivet. Det er nevnt resultater i form av tilbakemelding i Kvinnearenaens nyhetsbrev, dette brevet ser det ut til at de lager tre ganger i løpet av hvert år med informasjon om det som har vert og nye arrangemang. Kilde: De resterende NCE- og Arenaklynene har ingen spesielle kvinnetiltak nevnt på hjemmesidene sine. Arena Bioenergi har ingen nettside oppe som fungerer på dette tidspunktet og står dermed som et spørsmålstegn i tabellen i starten på dokumentet. - - Diverse andre nettverk innen lederskap, kvinner, kvinneligestudenter og lignende Ideportalen er ikke rettet spesielt til verken menn eller kvinner men skal bidra til at flere studenter utfører studentoppgaver i samarbeid med nærings- og samfunnslivet i Norge. Ideportalen er et nasjonalt, ikke- kommersielt tilbud for studenter ved alle norske læresteder. Ideportalen er utviklet for studenter under høyere utdanning; veiledere og ansatte ved universiteter og høyskoler; samt ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter. Her kan virksomheter tilby oppgaver og interships slik at studenter kan studerer noe som er mere tilrettelagt og virksomhetene kan rekruttere studenter til sine bedrifter samtidlig som de får en høyere utdanning. Se

5 - - Teknologiporten er også et lignende nettverk for bedrifter og studenter. Teknologiporten er bedriftskontakten underlagt linjeforeningene ved IVT- fakultetet. IVT- fakultetet (Ingeniørvitenskap og Teknologi) består av totalt 2900 studenter fordelt over syv linjer: Bygg og miljøteknikk, roduktutvikling og produksjon, ingeniørvitenskap og IKT, industriell desogn, geofag og petreoleumsteknologi, energi og miljø og marin teknikk. Disse studieretningene retter seg i stor grad inn mot lignende deler av industrien. Studentene deler mange fag, jobber med like typer problemstillinger, og søker seg til lignende arbeidsområder. Se NiHH Networking in High Heels er et bare kvinner nettverk som vil samle alle de naturlige ressursene som er delt mellom alle business kvinner. NiHH fokuserer på å forene kvinner på alle nivåer og forskellige industrier, fra praktikanter til eiere, for å dele deres felles mål om suksess. Se Usikker om det finnes en norsk versjon, siden den ikke har en spesiell hjemmeside men en innlogingsportal gjennom et annet firma. Se

6 Prosjekter og eventuelle sammarbeids avtaler med studeneter, universiteter, internasjonale bedrifter ol AkvArena - jobber innen marin sektor i Trøndelag. De er medlemmer i både ideportalen (www.ideportalen.no) og teknologiporten (www.teknologiporten.no) nevnt ovenfor, hvor de vil knytte studenter til seg. Både ideportalen og teknologiporten gir studenter muligheter til å studere spesielle oppgaver og problemstillinger bedre tilrettelagt deres felt. Samtidlig gir det også bedrifter mulighet til å legge ut eventuelle oppgaver og problemstillinger de ønsker studenter skal jobbe med, og kan senere rekruttere. Eyde nettverket - Utvikler industrielle løsninger for miljø- og klimautfordringer. Eyde- nettverket ønsker å gi unge dyktige teknologer en pangstart på karrieren og har utviklet et trainee program som er delt i tre perioder på seks måneder, hvor traineene vil jobbe med Sørlandets tyngste og mest nyskapende prosessindustribedrifter og vil få mulighet til å delta i regionale samarbeidsprosjekter mellom bedriftene.trainee- Eyde organiseres som et regionalt trainee- program, og drives i samarbeid med Trainee Sør som både har lang erfaring og en høy stjerne i det sørlandske næringsliv og blant studenter/nyutdannede på Sørlandet og nasjonalt. Dette er gjort i samarbeid med Trainee Sør som er et traineeprogram for nyutdannede kandidater med fagbakgrunn som har naturlig plass i næringsliv og offentlig forvaltning, men det er ikke krav om bestemte fagkretser, se Arena Helseinnovasjon - utvikler kunnskaps og teknologibaserte helse og omsorgsløsninger tilrettelagt for økt egenmestring og livskvalitet tilpasset hver unike bruker. De driver også med et FoU prosjekt med tittelen: Implementering og bruk av intelligent helseteknologi i kommunal helsetjeneste. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen Kommune, UiO Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og konsortiet Intelligentene Helse og omsorgsløsninger. Det er følgeforskning til OFU prosjektet Intelligente helse og omsorgsløsninger. De håper at ved bruk av de nye teknologiske løsning som skal utvikles i OFU prosjektet Intelligente helse og omsorgsløsniger, kan de effektiviserer helse- og omsorgstjenestene. De teknologiske løsningene vil også endre organiseringen av omsorgssektoren. De ønsker å utvikle organisasjonsprinsipper som avveier hensynet til brukernes behov og interesser og til at ansatte skal ha en effektiv og rasjonell arbeidsplass. Nye organisatoriske og tekniske løsninger vil stille nye krav til profesjonene, og dermed også for opplæringen, i sektoren. Det finansiert et forprosjekt gjennom Oslofjordfondet for å finne ut hvilken teoretisk kunnskap og konkret metodikk som er mest egnet, og hva som er forskbart innenfor området implementering og bruk av intelligent helseteknologi i utvikling av lokal velferd. IKT Grenland har samarbeidet med Telemark Fylkeskommune, Høgskolen i Telemark og Ungt Entreprenørskap og skapt et utviklingsprogram for å lokke interessen hos ungdom.

7 Utviklingsprogrammet er for ungdomsskole, videregående og høyskole nivå, hvor en søknad er levert og et antall får bli med i utviklingsprogrammet. Programmet har som mål at unge talenter ved hjelp av programmet og utdanning skal utvikle fremtidens IKT- bedrifter og IKT- anvendelser. IKT Grenland stiller med lokaler og infrastruktur og vil følge talentene gjennom hele utdanningen. De har også et krav om at 50% av de som tas opp i programmet er jenter. NCE NODE er snart ferdig med et FoU prosjekt hvor oppgaven i prosjektet har vært å utvikle en ny generasjon sylindere og boreutstyr tilpasset dypvannsdrilling i arktiske og tropiske strøk. Videre å utvikle nye materialer, overflatebehandling og sylinderkonsepter basert på nye lette materialer som eksempelvis kompositt. Som resultat har de greid å utvikle en alternativ teknologi med bruk av kompositter og viktig kompetanse/kunnskap har blitt videreført. Samtidlig har de også hatt tre doktorgradstipendiater som fullfører sin PhD i nærmeste framtid innen relevante områder. Samarbeidspartnere i prosjektet er Aker Solutions, NOV, UMOE Mandal, Elkem Research, Xtrata Nickel, Rexroth (NED), StatoilHydro, Universitetet i Agder (UiA) og NTNU. Og det er finansiert av blant annet Norges forskningsråd. NCE Subsea - Har i oppgave å bidra til at klyngen har tilgang på kvalifisert arbeidskraft. De jobber derfor kontinuerlig med å etablere relevante tilbud innen kurs og videreutdanning, hvor de nå har 3 forskjellige tilbud. 1. Subsea Awareness and Training Portal er en nettbasert opplæringsportal. Kurset er først og fremst beregnet på folk som ikke jobber direkte med subsea, men som trenger en introduksjon og oversikt over hva subseateknologien består av og innebærer. Ved hjelp av 3D- illustrasjoner, diagrammer, bilder og videoer blir begreper og komponenter innen subsea forklart på en brukervennlig måte. Kurset er utviklet i samarbeid med Oljeindustriens Landsforening, ibruk, operatører, utstyrsleverandører og NCE Subsea. 2. Introduksjonskurset Subsea Awareness Course er et av verdens mest populære, og har vært gjennomført i Bergen siden Kurset går over fem dager, og er rettet mot ingeniører som; er nye i industrien, kommer fra andre disipliner i bransjen, ønsker et oppfriskningskurs og de som ønsker informasjon om ny teknologi. Kursmodulene presenteres av personell fra selskaper som; Acergy, Aker Solutions, FMC Technologies, Framo Engineering og Statoil. 3. Subsea Production Systems Engineering Course er et opplæringsprogram for ingeniører som skal arbeide i subseaindustrien. dekker hovedelementene av subsea systemer og installasjoner og gir en oversikt over grensesnittet mellom ulike elementer i et system. Kurset inkluderer også en øvelse innen feltutvikling, og bedriftsbesøk. Kurset arrangeres av Subsea Engineering News (SEN) og Clarion Technical Services.

8 De samarbeider også med Høgskolen i Bergen men det er ikke nevnt noen spesielle tiltak. NCE Systems Engineering samarbeider med Høgskolen i Buskerud hvor de tilbyr et master program innen system engineering. Studentene kan velge mellom mastergrad på høgskole eller dobbelgrad en fra høgskolen og en fra en av bedriftens samarbeidspartner; Stevens Institute of Technology. De tar opp nyutdannede ingeniører til et tre- årig løp med utdanning og ingeniørstilling hos en av sine industrielle partnere. NCE Raufoss - er medlem i et trainee nettverk hvor de tilbyr et traineeprogrammet som består av tre arbeidsperioder, 8 måneder, i løpet av to år og muligheten til å jobbe i inntil 3 ulike bedrifter. Det er nå 10 bedrifter og 2 næringsklynger med i dette nettverket. Se Oslo Cancer Cluster har gode netverk i utland og samarbeider med blant annet bedrifter i Nord- Amerika, Kina, Frankrike og planlegger enda en utvidelese med partnere i Tyskland, Danmark og Sverige. Se Andre vannklynger - IWA SG Smart Water Cluster - sg- smartwater- cluster.html. * - IWA SG Bio Cluster - sg- bio- cluster.html. * - Israel NEWTech Usikker om dette er en klynge siden det drives av staten men kunne vert en potensiell internasjonal samarbeidspartner - - Nano4water cluster - - Water Technology Cluster - - Acqueau a EUREKA cluster for growth and innovation in water - *Begge klyngene tilhører en bedrift som jobber på 5 forskjellige områder: Asia pacific og Kina, Afrika, Nord America, Latin America og Karibien, og Danube og Svartehavet.

9 Kommunikasjon - IWA har en elegant, enkel og fin nettside. Den enkle layouten gjør det lett å finne fram til det du vil lese om. Undertitler på alle hovedtitlene gjør det oversiktlig. Se - Eydenettverkets film er mye prat og lite spennende. Filmen er satt opp nesten som et intervju med en av de som jobber innen nettverket og blir veldig tam å se på, samt høre på. Se - NCE Subsea har laget film hvor musikken i filmen hjelper deg veldig til å bli interesert. De har også pratet med studenter, andre bedrifter innen klyngen og viser målene de har som gode punkt. Filmen er enkel og klarer å få deg til å se den ferdig. Se cluster- effect - NCE micro & nanotechnology har en film basert mye på å gjøre det mest mulug dramatisk, musikk, design stil og flyvende tekst. Her er det ingen som prater og føler at detr kanskje manglet. Man kan ha en moderne film men noen må være der som en hovedfigur. Musikken og introen er dramatisk og tiltrekker seerne. Se innovation.no/index.php?mod=pages&id=109 - NCE Intrumentation har film på sin nettside hvor du får høre om bedriften og hva de er ute etter. Filmen vekker interesse med fine bilder og historie om intrumentation. Den får også bransjen til å virke interesant med å vise noen av de utrolige oppfinnelsene de har. For mye treg prat gjør den litt lang og litt tørr mot slutten. Se se_film_om_ncei. - Noen av klyngenes nettsider kommer på norsk eller engelsk men det å ha et valg om man vil se siden på engelsk eller norsk er mye enklere, det gjør også siden mere tilgjengelig for internasjonale bedrifter. En del av sidenen er også fargeløse og skaper en trøtt look som ikke tiltrekker øynene. Eksempel - Arena NOW (http://www.arenanow.no/?page=1&title=home) har en ren,enkel og fremkommelig nettside hvor det er enkelt å finne fram til infomasjonen. Den er ikke overdreven eller for komplisert, veldig grei og bedre enn mange andre sider hvor det har vært veldig vansklig å lete opp informasjonen man er ute etter.