Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til KLART JEG KAN programmet"

Transkript

1 Innsyn gir utsyn

2 Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn, slik at du blir bedre kjent med ulike yrker og utdanning som kreves for å nå ditt drømmeyrke. På den måten vil du få økt utsyn for å se dine muligheter og finne din retning. Denne brukerhåndboken følger deg gjennom programmets tolv moduler. Om du deltar i en prosess bestående av gruppe - og/eller individuell veiledning, vil temaområdene i håndboken være like relevante. Klart jeg kan - programmet bygger på kjernefilosofien i boken Mentale løft - løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon. Karriereveiledning står sentralt i denne brukerhåndboken. Du får en ressursavklaring og du får mulighet til å ankre dine ressurser. Du får kunnskap om dine muligheter for å styrke dine evner til utsyn. Kompetanse i læringsstrategier vil sette deg i stand til å sette mål og planlegge hvordan du skal nå dine mål. På denne måten er drømmeyrket innen rekkevidde. Du får følge på veien av noen seigmenn. De er også ute på en reise, disse seigmennene - hvem er de og hvor skal de, når og sammen med hvem kan de nå sine mål? Lykke til på din reise! 2

3 Oversikt over kurset Gjennomgang av de 12 modulene 1 Bli kjent 2 Ressurser 3 Roller og identitet 4 Tankens kraft 5 Selvtillit og selvfølelse 6 Yrke og utdanning 7 Valg og endring 8 Motivasjon 9 Nettverk 10 Mål og CV 11 Søknad og presentasjon 12 Oppsummering og våpenskjold 3

4 Modul 1 - bli kjent Øvelse 6. Hvilken samling var den viktigste for deg? 7. Hva var det aller viktigste du lærte på kurset? Bli kjent øvelser. Deltakere og veileder blir kjent med hverandre. Snakker sammen intervjuer hverandre Oppgaven presenteres av veileder. Hvem ønsker jeg å være? Dere får utdelt bildekort for å presentere dere og snakke om dere selv. Identifisere mulighetene disse kan skisseres på et ark. Hva konkret kan mulighetene dine inneholde? Hva er det gode liv for deg? Lag gjerne en skisse som du presenterer. Hvordan kan KLART JEG KAN kurset bidra til at du får realisert mulighetene din? Hvordan kan du bidra til at KLART JEG KAN kurset blir utbytterikt for deg og gruppen? 8. Hva er annerledes nå i din tenkemåte og i forhold til dine enn før kurset? 9. Hva blir det viktigste for deg å ta tak i etter kurset? 10. Hva slags oppfølging ønsker du deg etter kurset? 11. Annet: 4 81

5 Modul 12 - oppsummering og vapenskjold Si din mening EVALUERING KLART JEG PROGRAMMET På en skala fra 0 til 10 der 0 er veldig dårlig og 10 er veldig bra. Hvordan vurderer du følgende spørsmål : 1. Utbytte og læring på dette kurset: Mulighet for å komme i aktive tiltak: Utbytte og læring av de individuelle veiledningssamtalene: Stemning, trygghet og miljø i gruppen: Holistisk tenking Analytisk tenking KLART JEG KAN-kurset handler om å identifisere nå-situasjon og finne ut hvor mulighetene dine fører deg! Hva er læring? Hvordan tenker du når du lærer? Øvelse Du får ulike utsagn du skal ta stilling til. Ut fra dine svar skal vi sammen diskutere hvilke sanser du lettest tar i bruk når du får oppgaver hvor du skal lære og utvikle deg. 5. Vurdering av kurslederne:

6 Modul 1 - bli kjent Du skal utforme en kontrakt. - Hvilke forventninger har du til kurset? - Hvilke forventninger har du til deg selv? - Hvilke forventninger har du til de andre kursdeltakerne? Hvis du bestemmer deg for å delta på KLART JEG KAN kurset, så undertegner du en kontrakt. Ved å skrive under denne kontrakten forplikter du deg til å komme presis til kursstart og delta aktivt på samlingene. Hvis noen slutter på kurset vil også kontrakten bli tatt frem igjen og er utgangspunkt for veiledning. Kontrakten tas frem igjen på siste samling og du evaluerer om dine forventninger er oppfylt. Kontrakten blir delt ut på eget ark og oppbevares i konvolutt til siste kursdag KONTRAKT - KLART JEG KAN Jeg har satt meg inn i kursets innhold. Jeg forventer dette av kurset: Jeg forplikter meg til å bidra aktivt i opplegget. Jeg forplikter meg til å møte opp til avtalt tid. Jeg ønsker å delta på kurset. Navn Underskrift veien videre 6 79

7 oppsummering og vapenskjold Modul 12

8 Modul 2 - ressurser FORVENTNING MITT VÅPENSKJOLD Hvilke forventninger har du i forhold til å bli bedre kjent med deg selv og dine ressurser? TEMA Intensjonen med denne modulen er å starte prosessen med å avklare ressurser. Avklaring av dine egne ressurser står sentralt i alle de tolv modulene. For å vite hva du vil, hvor du vil og hvordan du vil komme deg dit, er det avgjørende å ha oversikt over egne ressurser. I Klart jeg kan - programmet vil du starte utviklingsprosessen med å få et innsyn som vil gi deg utsyn. Det innebærer å vite mest mulig om deg selv for å ta de grep som er riktig for deg i videre yrkeskarriere. Å ha innsyn i hvem du er og hvilke ressurser du allerede har, vil hjelpe deg å styrke den spesifikke selvtilliten din og dermed øke motivasjonen din til å komme dit du ønsker. Desto bedre oversikt over egne ressurser, desto klarere vil du kjenne dine talenter og forutsetninger. 8 77

9 Modul 12 - oppsummering og vapenskjold Ta frem kontrakten med underskrift fra samling 1. - Se på forventningene - Individuell evaluering - Grupperefleksjon Hvem er du i dag? Tenk deg at denne seigmannen er deg. Skriv ned det du tenker om deg og dine ressurser akkurat nå. Ressurser har vi delt opp i tre hovedretninger: POSITIVE ERFARINGER Hvilke positive erfaringer har du med deg i bagasjen? Hva er den aller viktigste positive erfaringer du har gjort deg? Hva er du mest fornøyd med av det du har erfart så langt i livet? KUNNSKAP Hvilke kunnskaper vil du løfte fram hos deg selv? Hva er du mest glad over at du har lært deg? Hvis du skal velge en kunnskap som har vært viktig for deg; hva velger du da? PERSONLIGE EGENSKAPER Hvilken av egenskapene dine liker du best? Hvilken av egenskapene dine hører du oftest andre trekke fram? Hvis du skal velge en egenskap som har vært viktig for deg; hva velger du da? 76 9

10 Modul 2 - ressurser Flere bevisstgjørende spørsmål : 1. Hva er dine sterke sider? 2. Hva er din aller sterkeste side? 3. Hva er du mest stolt av ved deg selv? 4. Hva liker du best ved deg selv? 5. Hvis du skal peke på en ting du ofte lykkes med; Hva velger du da? 10 75

11 Modul 11 - soknad og presentasjon Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Øvelse I Tenk på ett dyr du har lyst til å være: - Hvilke egenskaper har dette dyret? - Hvilke av disse egenskapene har du? - Når bruker du disse egenskapene? Øvelse II Øvelse III Kast en terning med tall fra 1 til 6, der 1 er svak og 6 er sterk. Det tallet du fikk; hvilke av dine egenskaper vil du plassere der? Hva skal til for at du kan plassere akkurat denne egenskapen på tallet over (har du fått terningkast 6, tenk deg at du kommer på syv neste gang)? Se for deg at du utvikler denne egenskapen i løpet av en måned; Hvordan vil du merke at du styrker denne egenskapen? Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: Gå tilbake til seigmannen, som du tenker er deg selv og som du beskrev ressursene til i starten av dagen: - Hvilke egenskaper, kunnskaper og positive erfaringer har seigmannen nå? - Hva er aller best med å kjenne på, tenke på og se at du og seigmannen får mer ressurser jo mer du jobber med deg selv? Lukk øynene og se deg selv i en situasjon der du bruker ressursene dine. Kjenn etter hva som er aller best ved å være deg i denne situasjonen

12 Modul 2 - ressurser Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: Noen spørsmål du kan øve deg på før intervjuet - Hva er dine sterke sider? - Hvilke adjektiver vil du benytte for å beskrive deg selv? - Fortell om en gang du lykkes? - Hva gjør deg glad og hva gjør deg sint? - Hvordan vil en venn beskrive deg? - Hva er dine svake sider? - Hvorfor skal firmaet ansette akkurat deg? - Hvor ser du deg selv om fem år? Kommunikasjon - Stemmebruk - Snakk klart og tydelig - Kroppsspråk kroppsholdning, rett i ryggen, hold armer og ben i ro, ha blikkontakt og smil Hva ser arbeidsgiver etter? - Motivasjon - Entusiasme og engasjement - Samarbeidsevne - Kommunikasjonsevner - Holdninger - Resultater Øvelse I Observasjonsoppgaver der du ser deg selv i et speil. Øvelse II Trening på intervju. En er arbeidsgiver, en er arbeidssøker og to er observatører

13 Modul 11 - soknad og presentasjon Gratulerer, du har blitt innkalt til jobbintervju! Intervju er i bunn og grunn en eksamen der pensum er deg selv. Som ved en hver eksamen er det viktig å forberede seg grundig. Intervjuet har tre faser. Fase 1 - Forberedelsesfasen Fase 3 Etterarbeid Skriv ned hva du mener gikk bra. Prøv å huske hvilke svar du var mest fornøyd med og merk deg hvilke spørsmål du ble mest overrasket over. Det er viktig at du skaffer deg informasjon om bedriften. Forbereder deg på å presentere hvordan du og din kompetanse passer til denne jobben. Forberede deg på å presentere dine personlige egenskaper. Planlegg hva du ønsker å ha på deg. Fase 2 Under intervjuet - Møt presis - Å gi et godt førsteinntrykk er viktig - Snakk klart og tydelig - Forsøk å ha et positivt kroppsspråk - Still gjerne spørsmål 72 13

14 Modul 3 - roller og identitet FORVENTNING Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med deg selv, din identitet og de roller du er i? TEMA Intensjonen med denne samlingen er å bli bevisst på ulike roller du er i, og hva disse rollene gjør med deg. Hvilke roller velger du og hvilke roller blir du tildelt? Vår identitet og hvilke roller vi har, har stor betydning for den vi er og den vi kan bli. Identiteten eller personlighetsrekkene våre handler om den vi er. Det er fundamentet eller grunnmuren i personligheten vår. Rollene vi er i varierer derimot: Elev, sønn, søster, vennm kollega, medspiller

15 Modul 11 - soknad og presentasjon Øvelse I Hvor kan du finne jobbannonser? Les jobbannonsen meget nøye. Hva er det arbeidsgiver ønsker? Hva står mellom linjene? Hva står det ikke i søknaden? Skriv en personlig søknad til jobben. Søknaden bør inneholde: - Hvorfor søker du jobben? - Hva er det som gjør at de skal velge akkurat deg? - Se etter sammenhenger mellom dine interesser og ferdigheter det som arbeidsgiver ønsker seg. Søknaden bør ikke være mer enn en side. Hans Hansen Adresseveien postnummer Jobb Jobbveien postnummer SØKNAD PÅ STILLING Henviser til annonse... Min bakgrunn og erfaring... Min personlighet... Interesse for jobben... Med vennlig hilsen Hans Hansen Hans Hansen De ulike seigmannene trives godt med sin identitet og med seg selv. Finn din identitet. Skriv ned hva du trives med og i hvilke roller du trives spesielt godt i. - Hva føler du? - Hva tenker du? - Hva merker du det på at det er godt å være deg? - Hvilke grep vil du ta for å gjøre mer av det som oppleves som godt for deg? 70 15

16 Modul 3 - roller og identitet 1. I hvilken situasjoner synes du at du fremstår på ditt aller beste? 2. Hva liker du aller best ved deg selv i akkurat disse situasjonene? 3. Hvilke valg tar du for at hele deg, den du ønsker å være kommer godt fram? 5. Hvem er du sammen med når du har denne gode følelsen? 6. Hva er det som gjør at du trives så godt i akkurat disse situasjonene? 7. I hvilke andre situasjoner får du samme følelsen? Begrepstrening Hva betyr disse ordene for deg? Samarbeid Team Arbeidstaker Tradisjoner Karriere Kultur Pause Rettigheter Faglig utvikling Plikter Reisevei HMS Kvalifisert 4. Hva føler du det på at du er i en rolle du er trygg på og trives i? 8. Føler du at du noen ganger blir tildelt en rolle som passer deg dårlig? Profesjon Rutiner Arbeidsmiljø Lønn 9. Hvis ja, hva er det i denne rollen du ikke liker? 10. Hvilke valg kan du ta for å komme ut av denne rollen? Rapportering Lojalitet Fleksitid Ansvar Arbeid Kollegaer 16 Arbeidstid Personlig utvikling 69

17 jon 11 tas ul g presen d o o M ad n k - so Vi har en tendens til å handle, tenke og føle på bestemte måter i gitte situasjoner. Dette kalles personlighetstrekk og disse trekkene er byggesteinen i vår personlighet. Disse fem trekkene er: Øvelse I Utadvendthet Behov for oppmerksomhet og samvær med andre. Sammen skal vi finne kjennetegn på de fem ulike personlige egenskapene. FORVENTNINGER Hvilke forventninger har du i forhold til å søke jobb? Hvordan ønsker du å presentere deg overfor en arbeidsgiver? Når du vet kjennetegnene på de fem personlighetstrekkene, kan du reflekter over hvor du kjenner deg hjemme. TEMA Åpenhet Behov for variasjon i opplevelser. Intensjonen med denne samlingen er å bevisstgjøre deg på hvordan du bør presentere deg på et intervju. Det er viktig å gi et godt førsteinntrykk og vise hvem du er og hva du står for. I presentasjonen benytter du din ressurs-cv. Omgjengelighet Behov for nærhet og samvær med andre mennesker. Øvelse II Planmessighet Behov for kontroll og orden og struktur. Tau-øvelse Kommer du til intervju er mer enn halve jobben gjort, men tenk på holdning, kroppsspråk, stemmebruk, blikkontakt og håndtrykk. Refleksjon over egen rolle: Hvilken rolle tok du? Reaksjon på hendelser Behov for følelsemessige tilpasninger og hvordan du reagerer i ulike situasjoner

18 Modul 3 - roller og identitet Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 18 67

19 Modul 10 - Mal og CV Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 66 19

20 Modul 4 - tankens kraft FORVENTNING Hvilke forventninger har du i forhold til å bli bedre kjent med deg selv og hvordan følelsene og tankene dine påvirker deg? TEMA Intensjonen med denne samlingen er å bli bevisst på hvordan tankene og følelsene dine påvirker dine valg og omvendt. Vi snakker om en indre og en ytre samtale. Alle har en indre samtale gående med seg selv du også. Det er ulike stemmer du hører fra som den kritiske, undrende, e, konstruktive og positive. Når vi snakker om den ytre samtalen, så tenker vi på samtalen vi har med andre mennesker. I praksis er det ofte en vekselvirkning mellom den indre og den ytre samtalen. De påvirker hverandre gjensidig. Det er viktig at du lytter til deg selv og at du er undrende og kritisk til det du tenker. Hva vi tenker og føler påvirker den vi blir og det vi gjør. Intensjonen med modulen er å sortere tanker og følelser, bli bevisst på hva som er godt for deg og dermed ta kontroll over følelsene og tankene dine. 10. For å nå målene mine vil jeg igangsette følgende tiltak 11. For å nå målene mine trenger jeg hjelp av 12. Det aller viktigste jeg selv vil gjøre er 13. Det jeg vil starte med i morgen for å nærme meg målet mitt er En ny seigmann Du har flere ganger i Klart jeg kan-programmet brukt seigmenn for å beskrive hvem du er, hva du føler og tenker. Her har du en ny seigmann Hvem er du nå etter Klart jeg kan-kurset? Beskriv deg selv og det du liker aller best med deg selv og gjør gjerne seigmannen større! 20 65

21 Modul 10 - Mal og CV RESSURS-CV 1. Min aller beste egenskap er 5. Jeg har best selvtillit når jeg holder på med 1. I hvilke situasjoner gleder du deg over det du får til? 7. Hvilke ord og uttrykk vil du bytte til? 6. Motstand og motgang overvinner jeg best når 2. Hva er mest artig med tanken på de situasjonene du lykkes i? 8. Hva hindrer deg i å høre mer fra de stemmene du liker? 2. Størst kunnskap har jeg på 3. Min mest positive erfaring har jeg fra 7. Ovenfor andre viser jeg mine beste sider når 3. Hva blir du aller mest fornøyd med? 4. Hvilke ord og uttrykk preger den indre samtalen din når du er fornøyd med deg selv? 9. Hvordan kan du velge å ha en mer positiv og konstruktiv samtale med deg selv? 10. Hvor ofte gir du deg selv en oppmuntring når du får til ting? 8. Jeg har spesielt god motivasjon når 5. Hvilke ord og uttrykk hører du aller mest når du er glad og tilfreds? 11. Hva gjør du når du oppmuntrer deg selv? 4. Jeg har god selvfølelse når Mine mål på kort og noe lenger sikt er 6. Hvilke ord og uttrykk kunne du hatt lyst til å høre sjeldnere eller ikke i det hele tatt? 21

22 Modul 4 - tankens kraft Øvelse I Øvelse II 9. Hvis du var garantert å lykkes med å nå målet; hva er det aller første du vil gjøre? 10. Hvem trenger du hjelp av for å nå målet ditt? En fornøyd seigmann Rundt denne seigmannen kan du skrive ned det du tenker, føler og det du gjør når du har det bra. Ufullstendige setninger fyll ut utfra hva du tenker og føler : 1. Hvis jeg skulle tenke på noe som gir meg energi, så måtte det være 1. Hva er det aller viktigste for deg med det målet/de målene du har? 11. Se for deg at du når målet ditt: Beskriv hva du føler, hvordan du snakker, hvordan du går, står og er. Hva blir annerledes med deg og for deg? 2. Hva er det som gjør dette til et mål for deg? 12. Tenk deg alle ressursene dine; hva er det du bruke enda mer av for å nå målet ditt? 2. Det som også gir meg energi er når jeg 3. På en skala fra 10 (veldig viktig) til 0 (uviktig); hvor viktig er dette målet for deg? 4. Hva bør du velge å gjøre mer av for å nå målet ditt? 13. Tenk deg en person som betyr veldig mye for deg skulle gi deg et råd til hva du burde gjøre for å nå målet ditt; hvilket råd tror du vedkommende hadde gitt deg? 3. Jeg får også energi når jeg 5. Hva bør du prioritere bort for å nå målet ditt? 14. Tenk deg at du har en god venn som er i samme situasjon du er nå. Hvilket råd ville du gi for at vedkommende skulle nå målet sitt? 4. Hvis jeg skulle tenke på noe som tapper meg for energi, så måtte det være 6. Hva har du kontroll over selv for å nå målet? 7. Hva bør du gjøre annerledes for å nå målet ditt? 15. På en skala fra 10 (veldig bestemt) til 0 (ubestemt); hvor bestemt er du å at du ønsker å nå målet ditt? Hva er det første du vil merke det på at du er i ferd med å nærme deg målet ditt? 63

23 Modul 10 - Mal og CV Mange forhold er viktige i selve prosessen med å definere ulike mål : - Mål bør beskrive nærvær av noe, ikke fravær Øvelse III Øvelse IV - Mål bør oppleves som viktig. De bør bety noe helt spesielt for dem som skal arbeide med dem - Mål kan defineres som et realistisk ønske. Med realisme menes her at målene kan nåes ved egen innsats. Det vil si at du ikke trenger å være avhengig av mange andre personer, eller utenforliggende forhold du har liten påvirkning over. - Mål bør oppleves med frihet og glede Mål får ikke styrekraft før de er følelsesmessig, bevisst og ubevisst akseptert Et godt spørsmål for å definere forskjellen på før og nå, er hva som er annerledes når målet er nådd? Liste over positive erfaringer - Hva opplevde jeg? - Hva var positivt? - Hvilken kompetanse har jeg brukt her? - Hvilke personlige egenskaper har jeg vist? En tankereise i ord og bilder. Mental guiding - Målene skal på den annen side ikke alltid være så snusfornuftige og korrekte. Tvil på tilvante tanker, mønstre, følelser og holdninger. Det er innimellom viktig og riktig å tenke spenstige tanker. På sikt vil dette føre til at du bryter barrierer Mål bør være noe å strekke seg etter. Sikter du mot himmelen får du i hvert fall ikke skitt på hendene! Mål bør være forpliktende. - Mål bør være betydningsfulle og attraktive

24 Modul 4 - tankens kraft Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Mal for CV 1. Personlige opplysninger 2. Kompetanse 3. Utdanning 4. Erfaring 5. Interesser og hobby Oppgave Lag din egen CV. Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 24 61

25 10 ul V d o C M og - Mal FORVENTNING RJJ RJ O Q R M V N H H 5 Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med deg selv og hvilken vei du vil ta framover. Hva er dine ønsker og hva er dine konkrete mål? TEMA Intensjonen med denne samlingen er å bli tydelig på hva du vil, hvor mye du vil det, når du vil gjøre ting og sammen med hvem du vil gå veien. Det handler om å reflektere rundt hva du drømmer om (visjon) og få en retning på ønskene dine. Intensjonen med samlingen blir å finne svar på viktig spørsmål som: Når du løfter blikket, ser fremover og på noe attraktivt hvilket bilde ser du? Når du ser for deg et målbilde som er viktig for deg - hvilken av dine ressurser blir viktigst for å nå målet? Mål defineres her som et realistisk ønske. En ressurs-cv handler om den du er og det du har lyst til å gjøre i livet ditt

26 Modul 5 - selvtillit og selvfolelse FORVENTNING Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med deg selv og din egen selvfølelse? Når opplever du den situasjonsbestemte og spesifikke selvtilliten? TEMA Intensjonen med denne samlingen er at du blir bevisst på din egen selvrespekt. Selvrespekt handler mye om trygghet, og det å være trygghetsforankret i seg selv. Du lærer forskjellen på selvtillit og selvfølelse. Og du blir kjent med situasjoner når du opplever å ha god selvtillit. Selvtillit handler ofte om det du gjør og om det du er god til og flink til. Det handler om de situasjonene hvor du opplever mestring. Selvtillit er at du tror på dine evner til å prestere ting. Selvtilliten er situasjons- og tidsbetinget. Selvfølelse handler om den du er. Det handler om selvrespekt og det å anerkjenne seg selv. Balansert og god selvfølelse har du når du føler deg god nok som den du er

27 Modul 9 - nettverk Evaluering av dagen Selvtillit Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: Å være Verdifull Anerkjennelse Ta alvorlig Sett Indre autoritet Å kunne Riktig/Feil Godkjennelse Ris/ros Karakter Avhenger av omgivelsene 58 27

28 Modul 5 - selvtillit og selvfolelse Hva tenker du på når du hører ordet selvfølelse? 1. Hvordan vurderer du din egen selvfølelse (respekt for deg selv og den du er) på en skala fra 10 til 0 der 10 er meget sterk og 0 er meget svak? 2. Hva tenker du på når du hører ordet selvtillit? 3. Når opplever du å ha god selvtillit? 4. Hva føler du når du har god selvtillit? 5. Hva er aller best ved å føle akkurat at det? 6. Når opplevde du sist å ha god selvtillit? 7. Hva var aller best ved å få den opplevelsen? 8. Hvem er du sammen med når du har god selvtillit? 9. I hvilke situasjoner opplever du mestring? 10. På hvilke områder føler du deg trygg? 11. Hva er det aller beste ved å få positive bekreftelser fra andre mennesker? 12. Hva er aller beste med at du anerkjenner deg selv for den du er og det du står for? Øvelse l Vurder deg selv og din væremåte i en gruppe. Ranger setningene under på en skala fra 1-6, der 1 er veldig svak og 6 er veldig god. Sett det tallet du mener passer bak setningen. 1. evne til å lytte 2. evne til å påvirke andre 3. evne til å bygge videre på andres ideer 4. evne til å ha tillit til andres evner til å bidra med gode ideer 5. evne til å la meg påvirke av andre 6. evne til å lede gruppen 7. evne til å søke personlig kontakt med 8. evne til å ta imot bemerkninger om min oppførsel i gruppen 9. evne til å være oppmerksom på andres følelser 10. evne til å takle konflikter og motsetninger i gruppen evne til å takle reaksjoner på meninger som motsier mine 57

29 Modul 9 - nettverk Øvelse I Øvelse II Hva tenker du om svarene du fikk på spørsmålene på forrige side? Var det noe som overrasket deg, gledet deg og/eller ga deg ny innsikt i hvem du er i forhold til andre? På neste side skal du gjøre en vurdering av deg selv i en gruppe, et lag eller team. Du velger selv hva slags gruppe du vil vurdere deg i forhold til (jobb, skole, kurs, fotballaget eller annen gruppe på fritiden etc.). Du kan kopiere øvelsen og vurdere deg selv i forhold til en hvilken som helst setting du synes er interessant. Når du har gjort øvelsen kan du reflektere over følgende : - Hva er det som gjør at du skårer så høyt på utvalgte områder? Gi konkrete eksempler. - Hva sier det om deg og dine egenskaper at du vurderer at du har disse kvalitetene? - I hvilke situasjoner og på hvilke områder får du anerkjennelse fra andre du er sammen med i ei (eller flere) grupper? En seigmann med selvtillit Skriv ned rundt denne seigmannen det du tenker og føler når du har god selvtillit og føler deg trygg Lukk øynene og se deg stå og gå med med sterk selvfølelse. Beskriv det du ser, og hva du kjenner Seks stoler: Vurdering av selvfølelse og selvtillit 56 29

30 Modul 5 - selvtillit og selvfolelse Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Velg ut hvilke områder du vil prioritere i forhold til å styrke deg selv i relasjon med andre. 1. Hva vil være viktig for deg å utvikle? 2. Hva vil bli gevinsten for deg? 3. Hvor viktig vil det være? 4. Hvordan kan du gå fram for å få til en utvikling? Velg ut de områdene du er fornøyd med. 1. Hvilke egenskaper bruker du? Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: 2. Hva sier det om deg at du lykkes godt i disse situasjonene? 3. Hva er gevinsten for deg ved å lykkes godt i disse situasjonene? 4. Hvor viktig vil det være å fortsatt lykkes godt? Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 5. Hvordan kan du sørge for fortsatt god utvikling? 30 55

31 Modul 9 - nettverk 1. Hva er det som gjør at akkurat denne personen eller disse personene står deg nær? 6. Hva tror du at du betyr for denne personen eller disse personene? 2. Hvem er det som tilhører ditt profesjonelle nettverk? 7. Hvordan merker du at du er viktig for denne personen eller disse personene? 3. Hvilke kvalitet ved denne personen eller disse personene liker du aller best? 8. Hvordan vil du beskrive den gode følelsen det er å ha denne personen eller disse personene i nettverket ditt? 4. Hva er det som gjør det så godt å være sammen med akkurat denne personen eller disse personene? 9. Hvem blir aller viktigst for deg i nettverket i tiden fremover? 5. I hvilke situasjoner er denne personen eller disse personene spesielt viktig for deg? 54 31

32 6 nning ul a Modke og utd - yr Bruk figuren og tegn inn de som står deg nærmest i ditt private nettverket, dvs de som står deg nærmest og betyr mest for deg i din familie og blant dine venner FORVENTNING Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med dine interesser? TEMA Hollands kategorier og kjennetegn på yrker John Holland har systematisert ulike yrker inn i 6 interessekategorier. Hver av de 6 kategoriene representerer kjennetegn på yrker. De 6 kategoriene kjennetegnes ved: Den praktiske kjennetegnes ved praktisk arbeid ute og inne, liker å bruke verktøy og å jobbe med hendene. Den teoretiske kjennetegnes ved forskning, undersøkelser, utredning, analytisk og intellektuelt arbeid. Den kunstneriske kjennetegnes ved kreativitet, uavhengighet og originalitet. Den sosiale kjennetegnes ved å jobbe med mennesker, samarbeid, med andre eller støtte og hjelpe dem. Den foretaksomme kjennetegnes ved nytenking, entreprenørskap, ledelse, initiativ og utvikling. Den systematiske kjennetegnes ved nøyaktighet, orden, rutinearbeid og å være detaljorientert

33 Modul 9 - nettverk FORVENTNING Praktisk Teoretisk Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med deg selv i forhold til menneskene rundt deg. Hvem tilhører ditt private og profesjonelle nettverk? TEMA Intensjonen med denne samlingen er først og fremst å kartlegge de gode kreftene i nettverket ditt. Vi snakker om to nettverk - det private nettverket - det profesjonelle nettverket (fagmiljøet du har kontakt med). Vis meg vennene dine, og jeg skal fortelle deg hvem du er, sier et ordtak. En klisje kanskje, men det ER viktig å avklare hvem som støtter, oppmuntrer, hjelper og utfordrer deg. Hvem er det som vil deg vel? Systematisk Kunstnerisk Foretaksom Sosial 52 33

34 Modul 6 - yrke og utdanning Interesser og yrker Teoretiske interesser Liker - å lese og jobbe med teori, undersøke og utrede - å arbeide med forskning og vitenskap - å løse abstrakte oppgaver, analysere og systematisere - å søke etter fakta og har sans for presisjon, hevder seg ved språklig dyktighet Praktiske interesser Liker - arbeidsoppgaver som omfatter praktiske saker, bruke kroppen, være fysisk aktiv - å arbeide med planter, dyr, og stelle med materielle ting - bruke redskap, verktøy og maskiner - liker å arbeide utendørs - ha herredømme over fysiske krefter - ha faste regler å holde seg til Yrker Eksempel på yrker er mekaniker, kokk, ingeniør, transport, rørlegger eller forsvaret. Yrker Eksempel på yrker er psykolog, farmasøyt, lærer, forsker, dataprogrammerer, bank, forsikring, rettsvesen og lege. Kunstneriske interesser Liker - arbeidsoppgaver som omhandler den kunstneriske siden av ting, for eksempel form, design og mønstre - selvutfoldelse og eksperimentere - foretrekker yrker der arbeidet kan gjøres uten å følge et klart regelverk - å utvikle fantasien og å være oppfinnsom Yrker Eksempel på yrker er musiker, formingslærer, forfatter, maler, dekoratør, fotograf, webdesigne, reklame, arkitekt og interiørdesigner 34 51

35 Modul 8 - motivasjon Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Sosiale interesser Liker - å gi uttrykk for og lytte til følelser - å ha mye å gjøre med mennesker - å engasjere seg for grupper som trenger hjelp - å undervise, gi råd, hjelp eller annen måte stå til tjeneste for mennesker - å jobbe med personlig vekst og utvikling Yrker Eksempel på yrker er sosionom, rådgiver, ergoterapeut, sykepleier, barnevern, barnehage og skole. Systematiske interesser Liker - arbeidsoppgaver som følger oppsatte prosedyrer og rutiner - orden og kontroll - å ha faste regler å holde seg til - å arbeide med fakta, tall og data Yrker Eksempel på yrker er regnskapsfører, sekretær, saksbehandler og jobbe med arkivering, registrering og lønn. Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 50 Foretaksomme interesser Liker - å starte egen bedrift - påta seg lederoppgaver og ta beslutninger - bruke sin veltalenhet for å påvirke andre - å ta risiko for profitt, disse menneskene foretrekker handling - samarbeide med andre om sine planer - å arbeide med aktiviteter som har å gjøre med oppstart og gjennomføring av prosjekter Yrker Eksempel på yrker er selger, bedriftseier, ledelse, grûnder, politiker og arbeide i frivillige organisasjoner. 35