Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til KLART JEG KAN programmet"

Transkript

1 Innsyn gir utsyn

2 Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn, slik at du blir bedre kjent med ulike yrker og utdanning som kreves for å nå ditt drømmeyrke. På den måten vil du få økt utsyn for å se dine muligheter og finne din retning. Denne brukerhåndboken følger deg gjennom programmets tolv moduler. Om du deltar i en prosess bestående av gruppe - og/eller individuell veiledning, vil temaområdene i håndboken være like relevante. Klart jeg kan - programmet bygger på kjernefilosofien i boken Mentale løft - løsningsfokusert tenkning og kommunikasjon. Karriereveiledning står sentralt i denne brukerhåndboken. Du får en ressursavklaring og du får mulighet til å ankre dine ressurser. Du får kunnskap om dine muligheter for å styrke dine evner til utsyn. Kompetanse i læringsstrategier vil sette deg i stand til å sette mål og planlegge hvordan du skal nå dine mål. På denne måten er drømmeyrket innen rekkevidde. Du får følge på veien av noen seigmenn. De er også ute på en reise, disse seigmennene - hvem er de og hvor skal de, når og sammen med hvem kan de nå sine mål? Lykke til på din reise! 2

3 Oversikt over kurset Gjennomgang av de 12 modulene 1 Bli kjent 2 Ressurser 3 Roller og identitet 4 Tankens kraft 5 Selvtillit og selvfølelse 6 Yrke og utdanning 7 Valg og endring 8 Motivasjon 9 Nettverk 10 Mål og CV 11 Søknad og presentasjon 12 Oppsummering og våpenskjold 3

4 Modul 1 - bli kjent Øvelse 6. Hvilken samling var den viktigste for deg? 7. Hva var det aller viktigste du lærte på kurset? Bli kjent øvelser. Deltakere og veileder blir kjent med hverandre. Snakker sammen intervjuer hverandre Oppgaven presenteres av veileder. Hvem ønsker jeg å være? Dere får utdelt bildekort for å presentere dere og snakke om dere selv. Identifisere mulighetene disse kan skisseres på et ark. Hva konkret kan mulighetene dine inneholde? Hva er det gode liv for deg? Lag gjerne en skisse som du presenterer. Hvordan kan KLART JEG KAN kurset bidra til at du får realisert mulighetene din? Hvordan kan du bidra til at KLART JEG KAN kurset blir utbytterikt for deg og gruppen? 8. Hva er annerledes nå i din tenkemåte og i forhold til dine enn før kurset? 9. Hva blir det viktigste for deg å ta tak i etter kurset? 10. Hva slags oppfølging ønsker du deg etter kurset? 11. Annet: 4 81

5 Modul 12 - oppsummering og vapenskjold Si din mening EVALUERING KLART JEG PROGRAMMET På en skala fra 0 til 10 der 0 er veldig dårlig og 10 er veldig bra. Hvordan vurderer du følgende spørsmål : 1. Utbytte og læring på dette kurset: Mulighet for å komme i aktive tiltak: Utbytte og læring av de individuelle veiledningssamtalene: Stemning, trygghet og miljø i gruppen: Holistisk tenking Analytisk tenking KLART JEG KAN-kurset handler om å identifisere nå-situasjon og finne ut hvor mulighetene dine fører deg! Hva er læring? Hvordan tenker du når du lærer? Øvelse Du får ulike utsagn du skal ta stilling til. Ut fra dine svar skal vi sammen diskutere hvilke sanser du lettest tar i bruk når du får oppgaver hvor du skal lære og utvikle deg. 5. Vurdering av kurslederne:

6 Modul 1 - bli kjent Du skal utforme en kontrakt. - Hvilke forventninger har du til kurset? - Hvilke forventninger har du til deg selv? - Hvilke forventninger har du til de andre kursdeltakerne? Hvis du bestemmer deg for å delta på KLART JEG KAN kurset, så undertegner du en kontrakt. Ved å skrive under denne kontrakten forplikter du deg til å komme presis til kursstart og delta aktivt på samlingene. Hvis noen slutter på kurset vil også kontrakten bli tatt frem igjen og er utgangspunkt for veiledning. Kontrakten tas frem igjen på siste samling og du evaluerer om dine forventninger er oppfylt. Kontrakten blir delt ut på eget ark og oppbevares i konvolutt til siste kursdag KONTRAKT - KLART JEG KAN Jeg har satt meg inn i kursets innhold. Jeg forventer dette av kurset: Jeg forplikter meg til å bidra aktivt i opplegget. Jeg forplikter meg til å møte opp til avtalt tid. Jeg ønsker å delta på kurset. Navn Underskrift veien videre 6 79

7 oppsummering og vapenskjold Modul 12

8 Modul 2 - ressurser FORVENTNING MITT VÅPENSKJOLD Hvilke forventninger har du i forhold til å bli bedre kjent med deg selv og dine ressurser? TEMA Intensjonen med denne modulen er å starte prosessen med å avklare ressurser. Avklaring av dine egne ressurser står sentralt i alle de tolv modulene. For å vite hva du vil, hvor du vil og hvordan du vil komme deg dit, er det avgjørende å ha oversikt over egne ressurser. I Klart jeg kan - programmet vil du starte utviklingsprosessen med å få et innsyn som vil gi deg utsyn. Det innebærer å vite mest mulig om deg selv for å ta de grep som er riktig for deg i videre yrkeskarriere. Å ha innsyn i hvem du er og hvilke ressurser du allerede har, vil hjelpe deg å styrke den spesifikke selvtilliten din og dermed øke motivasjonen din til å komme dit du ønsker. Desto bedre oversikt over egne ressurser, desto klarere vil du kjenne dine talenter og forutsetninger. 8 77

9 Modul 12 - oppsummering og vapenskjold Ta frem kontrakten med underskrift fra samling 1. - Se på forventningene - Individuell evaluering - Grupperefleksjon Hvem er du i dag? Tenk deg at denne seigmannen er deg. Skriv ned det du tenker om deg og dine ressurser akkurat nå. Ressurser har vi delt opp i tre hovedretninger: POSITIVE ERFARINGER Hvilke positive erfaringer har du med deg i bagasjen? Hva er den aller viktigste positive erfaringer du har gjort deg? Hva er du mest fornøyd med av det du har erfart så langt i livet? KUNNSKAP Hvilke kunnskaper vil du løfte fram hos deg selv? Hva er du mest glad over at du har lært deg? Hvis du skal velge en kunnskap som har vært viktig for deg; hva velger du da? PERSONLIGE EGENSKAPER Hvilken av egenskapene dine liker du best? Hvilken av egenskapene dine hører du oftest andre trekke fram? Hvis du skal velge en egenskap som har vært viktig for deg; hva velger du da? 76 9

10 Modul 2 - ressurser Flere bevisstgjørende spørsmål : 1. Hva er dine sterke sider? 2. Hva er din aller sterkeste side? 3. Hva er du mest stolt av ved deg selv? 4. Hva liker du best ved deg selv? 5. Hvis du skal peke på en ting du ofte lykkes med; Hva velger du da? 10 75

11 Modul 11 - soknad og presentasjon Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Øvelse I Tenk på ett dyr du har lyst til å være: - Hvilke egenskaper har dette dyret? - Hvilke av disse egenskapene har du? - Når bruker du disse egenskapene? Øvelse II Øvelse III Kast en terning med tall fra 1 til 6, der 1 er svak og 6 er sterk. Det tallet du fikk; hvilke av dine egenskaper vil du plassere der? Hva skal til for at du kan plassere akkurat denne egenskapen på tallet over (har du fått terningkast 6, tenk deg at du kommer på syv neste gang)? Se for deg at du utvikler denne egenskapen i løpet av en måned; Hvordan vil du merke at du styrker denne egenskapen? Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: Gå tilbake til seigmannen, som du tenker er deg selv og som du beskrev ressursene til i starten av dagen: - Hvilke egenskaper, kunnskaper og positive erfaringer har seigmannen nå? - Hva er aller best med å kjenne på, tenke på og se at du og seigmannen får mer ressurser jo mer du jobber med deg selv? Lukk øynene og se deg selv i en situasjon der du bruker ressursene dine. Kjenn etter hva som er aller best ved å være deg i denne situasjonen

12 Modul 2 - ressurser Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: Noen spørsmål du kan øve deg på før intervjuet - Hva er dine sterke sider? - Hvilke adjektiver vil du benytte for å beskrive deg selv? - Fortell om en gang du lykkes? - Hva gjør deg glad og hva gjør deg sint? - Hvordan vil en venn beskrive deg? - Hva er dine svake sider? - Hvorfor skal firmaet ansette akkurat deg? - Hvor ser du deg selv om fem år? Kommunikasjon - Stemmebruk - Snakk klart og tydelig - Kroppsspråk kroppsholdning, rett i ryggen, hold armer og ben i ro, ha blikkontakt og smil Hva ser arbeidsgiver etter? - Motivasjon - Entusiasme og engasjement - Samarbeidsevne - Kommunikasjonsevner - Holdninger - Resultater Øvelse I Observasjonsoppgaver der du ser deg selv i et speil. Øvelse II Trening på intervju. En er arbeidsgiver, en er arbeidssøker og to er observatører

13 Modul 11 - soknad og presentasjon Gratulerer, du har blitt innkalt til jobbintervju! Intervju er i bunn og grunn en eksamen der pensum er deg selv. Som ved en hver eksamen er det viktig å forberede seg grundig. Intervjuet har tre faser. Fase 1 - Forberedelsesfasen Fase 3 Etterarbeid Skriv ned hva du mener gikk bra. Prøv å huske hvilke svar du var mest fornøyd med og merk deg hvilke spørsmål du ble mest overrasket over. Det er viktig at du skaffer deg informasjon om bedriften. Forbereder deg på å presentere hvordan du og din kompetanse passer til denne jobben. Forberede deg på å presentere dine personlige egenskaper. Planlegg hva du ønsker å ha på deg. Fase 2 Under intervjuet - Møt presis - Å gi et godt førsteinntrykk er viktig - Snakk klart og tydelig - Forsøk å ha et positivt kroppsspråk - Still gjerne spørsmål 72 13

14 Modul 3 - roller og identitet FORVENTNING Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med deg selv, din identitet og de roller du er i? TEMA Intensjonen med denne samlingen er å bli bevisst på ulike roller du er i, og hva disse rollene gjør med deg. Hvilke roller velger du og hvilke roller blir du tildelt? Vår identitet og hvilke roller vi har, har stor betydning for den vi er og den vi kan bli. Identiteten eller personlighetsrekkene våre handler om den vi er. Det er fundamentet eller grunnmuren i personligheten vår. Rollene vi er i varierer derimot: Elev, sønn, søster, vennm kollega, medspiller

15 Modul 11 - soknad og presentasjon Øvelse I Hvor kan du finne jobbannonser? Les jobbannonsen meget nøye. Hva er det arbeidsgiver ønsker? Hva står mellom linjene? Hva står det ikke i søknaden? Skriv en personlig søknad til jobben. Søknaden bør inneholde: - Hvorfor søker du jobben? - Hva er det som gjør at de skal velge akkurat deg? - Se etter sammenhenger mellom dine interesser og ferdigheter det som arbeidsgiver ønsker seg. Søknaden bør ikke være mer enn en side. Hans Hansen Adresseveien postnummer Jobb Jobbveien postnummer SØKNAD PÅ STILLING Henviser til annonse... Min bakgrunn og erfaring... Min personlighet... Interesse for jobben... Med vennlig hilsen Hans Hansen Hans Hansen De ulike seigmannene trives godt med sin identitet og med seg selv. Finn din identitet. Skriv ned hva du trives med og i hvilke roller du trives spesielt godt i. - Hva føler du? - Hva tenker du? - Hva merker du det på at det er godt å være deg? - Hvilke grep vil du ta for å gjøre mer av det som oppleves som godt for deg? 70 15

16 Modul 3 - roller og identitet 1. I hvilken situasjoner synes du at du fremstår på ditt aller beste? 2. Hva liker du aller best ved deg selv i akkurat disse situasjonene? 3. Hvilke valg tar du for at hele deg, den du ønsker å være kommer godt fram? 5. Hvem er du sammen med når du har denne gode følelsen? 6. Hva er det som gjør at du trives så godt i akkurat disse situasjonene? 7. I hvilke andre situasjoner får du samme følelsen? Begrepstrening Hva betyr disse ordene for deg? Samarbeid Team Arbeidstaker Tradisjoner Karriere Kultur Pause Rettigheter Faglig utvikling Plikter Reisevei HMS Kvalifisert 4. Hva føler du det på at du er i en rolle du er trygg på og trives i? 8. Føler du at du noen ganger blir tildelt en rolle som passer deg dårlig? Profesjon Rutiner Arbeidsmiljø Lønn 9. Hvis ja, hva er det i denne rollen du ikke liker? 10. Hvilke valg kan du ta for å komme ut av denne rollen? Rapportering Lojalitet Fleksitid Ansvar Arbeid Kollegaer 16 Arbeidstid Personlig utvikling 69

17 jon 11 tas ul g presen d o o M ad n k - so Vi har en tendens til å handle, tenke og føle på bestemte måter i gitte situasjoner. Dette kalles personlighetstrekk og disse trekkene er byggesteinen i vår personlighet. Disse fem trekkene er: Øvelse I Utadvendthet Behov for oppmerksomhet og samvær med andre. Sammen skal vi finne kjennetegn på de fem ulike personlige egenskapene. FORVENTNINGER Hvilke forventninger har du i forhold til å søke jobb? Hvordan ønsker du å presentere deg overfor en arbeidsgiver? Når du vet kjennetegnene på de fem personlighetstrekkene, kan du reflekter over hvor du kjenner deg hjemme. TEMA Åpenhet Behov for variasjon i opplevelser. Intensjonen med denne samlingen er å bevisstgjøre deg på hvordan du bør presentere deg på et intervju. Det er viktig å gi et godt førsteinntrykk og vise hvem du er og hva du står for. I presentasjonen benytter du din ressurs-cv. Omgjengelighet Behov for nærhet og samvær med andre mennesker. Øvelse II Planmessighet Behov for kontroll og orden og struktur. Tau-øvelse Kommer du til intervju er mer enn halve jobben gjort, men tenk på holdning, kroppsspråk, stemmebruk, blikkontakt og håndtrykk. Refleksjon over egen rolle: Hvilken rolle tok du? Reaksjon på hendelser Behov for følelsemessige tilpasninger og hvordan du reagerer i ulike situasjoner

18 Modul 3 - roller og identitet Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 18 67

19 Modul 10 - Mal og CV Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 66 19

20 Modul 4 - tankens kraft FORVENTNING Hvilke forventninger har du i forhold til å bli bedre kjent med deg selv og hvordan følelsene og tankene dine påvirker deg? TEMA Intensjonen med denne samlingen er å bli bevisst på hvordan tankene og følelsene dine påvirker dine valg og omvendt. Vi snakker om en indre og en ytre samtale. Alle har en indre samtale gående med seg selv du også. Det er ulike stemmer du hører fra som den kritiske, undrende, e, konstruktive og positive. Når vi snakker om den ytre samtalen, så tenker vi på samtalen vi har med andre mennesker. I praksis er det ofte en vekselvirkning mellom den indre og den ytre samtalen. De påvirker hverandre gjensidig. Det er viktig at du lytter til deg selv og at du er undrende og kritisk til det du tenker. Hva vi tenker og føler påvirker den vi blir og det vi gjør. Intensjonen med modulen er å sortere tanker og følelser, bli bevisst på hva som er godt for deg og dermed ta kontroll over følelsene og tankene dine. 10. For å nå målene mine vil jeg igangsette følgende tiltak 11. For å nå målene mine trenger jeg hjelp av 12. Det aller viktigste jeg selv vil gjøre er 13. Det jeg vil starte med i morgen for å nærme meg målet mitt er En ny seigmann Du har flere ganger i Klart jeg kan-programmet brukt seigmenn for å beskrive hvem du er, hva du føler og tenker. Her har du en ny seigmann Hvem er du nå etter Klart jeg kan-kurset? Beskriv deg selv og det du liker aller best med deg selv og gjør gjerne seigmannen større! 20 65

21 Modul 10 - Mal og CV RESSURS-CV 1. Min aller beste egenskap er 5. Jeg har best selvtillit når jeg holder på med 1. I hvilke situasjoner gleder du deg over det du får til? 7. Hvilke ord og uttrykk vil du bytte til? 6. Motstand og motgang overvinner jeg best når 2. Hva er mest artig med tanken på de situasjonene du lykkes i? 8. Hva hindrer deg i å høre mer fra de stemmene du liker? 2. Størst kunnskap har jeg på 3. Min mest positive erfaring har jeg fra 7. Ovenfor andre viser jeg mine beste sider når 3. Hva blir du aller mest fornøyd med? 4. Hvilke ord og uttrykk preger den indre samtalen din når du er fornøyd med deg selv? 9. Hvordan kan du velge å ha en mer positiv og konstruktiv samtale med deg selv? 10. Hvor ofte gir du deg selv en oppmuntring når du får til ting? 8. Jeg har spesielt god motivasjon når 5. Hvilke ord og uttrykk hører du aller mest når du er glad og tilfreds? 11. Hva gjør du når du oppmuntrer deg selv? 4. Jeg har god selvfølelse når Mine mål på kort og noe lenger sikt er 6. Hvilke ord og uttrykk kunne du hatt lyst til å høre sjeldnere eller ikke i det hele tatt? 21

22 Modul 4 - tankens kraft Øvelse I Øvelse II 9. Hvis du var garantert å lykkes med å nå målet; hva er det aller første du vil gjøre? 10. Hvem trenger du hjelp av for å nå målet ditt? En fornøyd seigmann Rundt denne seigmannen kan du skrive ned det du tenker, føler og det du gjør når du har det bra. Ufullstendige setninger fyll ut utfra hva du tenker og føler : 1. Hvis jeg skulle tenke på noe som gir meg energi, så måtte det være 1. Hva er det aller viktigste for deg med det målet/de målene du har? 11. Se for deg at du når målet ditt: Beskriv hva du føler, hvordan du snakker, hvordan du går, står og er. Hva blir annerledes med deg og for deg? 2. Hva er det som gjør dette til et mål for deg? 12. Tenk deg alle ressursene dine; hva er det du bruke enda mer av for å nå målet ditt? 2. Det som også gir meg energi er når jeg 3. På en skala fra 10 (veldig viktig) til 0 (uviktig); hvor viktig er dette målet for deg? 4. Hva bør du velge å gjøre mer av for å nå målet ditt? 13. Tenk deg en person som betyr veldig mye for deg skulle gi deg et råd til hva du burde gjøre for å nå målet ditt; hvilket råd tror du vedkommende hadde gitt deg? 3. Jeg får også energi når jeg 5. Hva bør du prioritere bort for å nå målet ditt? 14. Tenk deg at du har en god venn som er i samme situasjon du er nå. Hvilket råd ville du gi for at vedkommende skulle nå målet sitt? 4. Hvis jeg skulle tenke på noe som tapper meg for energi, så måtte det være 6. Hva har du kontroll over selv for å nå målet? 7. Hva bør du gjøre annerledes for å nå målet ditt? 15. På en skala fra 10 (veldig bestemt) til 0 (ubestemt); hvor bestemt er du å at du ønsker å nå målet ditt? Hva er det første du vil merke det på at du er i ferd med å nærme deg målet ditt? 63

23 Modul 10 - Mal og CV Mange forhold er viktige i selve prosessen med å definere ulike mål : - Mål bør beskrive nærvær av noe, ikke fravær Øvelse III Øvelse IV - Mål bør oppleves som viktig. De bør bety noe helt spesielt for dem som skal arbeide med dem - Mål kan defineres som et realistisk ønske. Med realisme menes her at målene kan nåes ved egen innsats. Det vil si at du ikke trenger å være avhengig av mange andre personer, eller utenforliggende forhold du har liten påvirkning over. - Mål bør oppleves med frihet og glede Mål får ikke styrekraft før de er følelsesmessig, bevisst og ubevisst akseptert Et godt spørsmål for å definere forskjellen på før og nå, er hva som er annerledes når målet er nådd? Liste over positive erfaringer - Hva opplevde jeg? - Hva var positivt? - Hvilken kompetanse har jeg brukt her? - Hvilke personlige egenskaper har jeg vist? En tankereise i ord og bilder. Mental guiding - Målene skal på den annen side ikke alltid være så snusfornuftige og korrekte. Tvil på tilvante tanker, mønstre, følelser og holdninger. Det er innimellom viktig og riktig å tenke spenstige tanker. På sikt vil dette føre til at du bryter barrierer Mål bør være noe å strekke seg etter. Sikter du mot himmelen får du i hvert fall ikke skitt på hendene! Mål bør være forpliktende. - Mål bør være betydningsfulle og attraktive

24 Modul 4 - tankens kraft Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Mal for CV 1. Personlige opplysninger 2. Kompetanse 3. Utdanning 4. Erfaring 5. Interesser og hobby Oppgave Lag din egen CV. Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 24 61

25 10 ul V d o C M og - Mal FORVENTNING RJJ RJ O Q R M V N H H 5 Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med deg selv og hvilken vei du vil ta framover. Hva er dine ønsker og hva er dine konkrete mål? TEMA Intensjonen med denne samlingen er å bli tydelig på hva du vil, hvor mye du vil det, når du vil gjøre ting og sammen med hvem du vil gå veien. Det handler om å reflektere rundt hva du drømmer om (visjon) og få en retning på ønskene dine. Intensjonen med samlingen blir å finne svar på viktig spørsmål som: Når du løfter blikket, ser fremover og på noe attraktivt hvilket bilde ser du? Når du ser for deg et målbilde som er viktig for deg - hvilken av dine ressurser blir viktigst for å nå målet? Mål defineres her som et realistisk ønske. En ressurs-cv handler om den du er og det du har lyst til å gjøre i livet ditt

26 Modul 5 - selvtillit og selvfolelse FORVENTNING Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med deg selv og din egen selvfølelse? Når opplever du den situasjonsbestemte og spesifikke selvtilliten? TEMA Intensjonen med denne samlingen er at du blir bevisst på din egen selvrespekt. Selvrespekt handler mye om trygghet, og det å være trygghetsforankret i seg selv. Du lærer forskjellen på selvtillit og selvfølelse. Og du blir kjent med situasjoner når du opplever å ha god selvtillit. Selvtillit handler ofte om det du gjør og om det du er god til og flink til. Det handler om de situasjonene hvor du opplever mestring. Selvtillit er at du tror på dine evner til å prestere ting. Selvtilliten er situasjons- og tidsbetinget. Selvfølelse handler om den du er. Det handler om selvrespekt og det å anerkjenne seg selv. Balansert og god selvfølelse har du når du føler deg god nok som den du er

27 Modul 9 - nettverk Evaluering av dagen Selvtillit Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: Å være Verdifull Anerkjennelse Ta alvorlig Sett Indre autoritet Å kunne Riktig/Feil Godkjennelse Ris/ros Karakter Avhenger av omgivelsene 58 27

28 Modul 5 - selvtillit og selvfolelse Hva tenker du på når du hører ordet selvfølelse? 1. Hvordan vurderer du din egen selvfølelse (respekt for deg selv og den du er) på en skala fra 10 til 0 der 10 er meget sterk og 0 er meget svak? 2. Hva tenker du på når du hører ordet selvtillit? 3. Når opplever du å ha god selvtillit? 4. Hva føler du når du har god selvtillit? 5. Hva er aller best ved å føle akkurat at det? 6. Når opplevde du sist å ha god selvtillit? 7. Hva var aller best ved å få den opplevelsen? 8. Hvem er du sammen med når du har god selvtillit? 9. I hvilke situasjoner opplever du mestring? 10. På hvilke områder føler du deg trygg? 11. Hva er det aller beste ved å få positive bekreftelser fra andre mennesker? 12. Hva er aller beste med at du anerkjenner deg selv for den du er og det du står for? Øvelse l Vurder deg selv og din væremåte i en gruppe. Ranger setningene under på en skala fra 1-6, der 1 er veldig svak og 6 er veldig god. Sett det tallet du mener passer bak setningen. 1. evne til å lytte 2. evne til å påvirke andre 3. evne til å bygge videre på andres ideer 4. evne til å ha tillit til andres evner til å bidra med gode ideer 5. evne til å la meg påvirke av andre 6. evne til å lede gruppen 7. evne til å søke personlig kontakt med 8. evne til å ta imot bemerkninger om min oppførsel i gruppen 9. evne til å være oppmerksom på andres følelser 10. evne til å takle konflikter og motsetninger i gruppen evne til å takle reaksjoner på meninger som motsier mine 57

29 Modul 9 - nettverk Øvelse I Øvelse II Hva tenker du om svarene du fikk på spørsmålene på forrige side? Var det noe som overrasket deg, gledet deg og/eller ga deg ny innsikt i hvem du er i forhold til andre? På neste side skal du gjøre en vurdering av deg selv i en gruppe, et lag eller team. Du velger selv hva slags gruppe du vil vurdere deg i forhold til (jobb, skole, kurs, fotballaget eller annen gruppe på fritiden etc.). Du kan kopiere øvelsen og vurdere deg selv i forhold til en hvilken som helst setting du synes er interessant. Når du har gjort øvelsen kan du reflektere over følgende : - Hva er det som gjør at du skårer så høyt på utvalgte områder? Gi konkrete eksempler. - Hva sier det om deg og dine egenskaper at du vurderer at du har disse kvalitetene? - I hvilke situasjoner og på hvilke områder får du anerkjennelse fra andre du er sammen med i ei (eller flere) grupper? En seigmann med selvtillit Skriv ned rundt denne seigmannen det du tenker og føler når du har god selvtillit og føler deg trygg Lukk øynene og se deg stå og gå med med sterk selvfølelse. Beskriv det du ser, og hva du kjenner Seks stoler: Vurdering av selvfølelse og selvtillit 56 29

30 Modul 5 - selvtillit og selvfolelse Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Velg ut hvilke områder du vil prioritere i forhold til å styrke deg selv i relasjon med andre. 1. Hva vil være viktig for deg å utvikle? 2. Hva vil bli gevinsten for deg? 3. Hvor viktig vil det være? 4. Hvordan kan du gå fram for å få til en utvikling? Velg ut de områdene du er fornøyd med. 1. Hvilke egenskaper bruker du? Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: 2. Hva sier det om deg at du lykkes godt i disse situasjonene? 3. Hva er gevinsten for deg ved å lykkes godt i disse situasjonene? 4. Hvor viktig vil det være å fortsatt lykkes godt? Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 5. Hvordan kan du sørge for fortsatt god utvikling? 30 55

31 Modul 9 - nettverk 1. Hva er det som gjør at akkurat denne personen eller disse personene står deg nær? 6. Hva tror du at du betyr for denne personen eller disse personene? 2. Hvem er det som tilhører ditt profesjonelle nettverk? 7. Hvordan merker du at du er viktig for denne personen eller disse personene? 3. Hvilke kvalitet ved denne personen eller disse personene liker du aller best? 8. Hvordan vil du beskrive den gode følelsen det er å ha denne personen eller disse personene i nettverket ditt? 4. Hva er det som gjør det så godt å være sammen med akkurat denne personen eller disse personene? 9. Hvem blir aller viktigst for deg i nettverket i tiden fremover? 5. I hvilke situasjoner er denne personen eller disse personene spesielt viktig for deg? 54 31

32 6 nning ul a Modke og utd - yr Bruk figuren og tegn inn de som står deg nærmest i ditt private nettverket, dvs de som står deg nærmest og betyr mest for deg i din familie og blant dine venner FORVENTNING Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med dine interesser? TEMA Hollands kategorier og kjennetegn på yrker John Holland har systematisert ulike yrker inn i 6 interessekategorier. Hver av de 6 kategoriene representerer kjennetegn på yrker. De 6 kategoriene kjennetegnes ved: Den praktiske kjennetegnes ved praktisk arbeid ute og inne, liker å bruke verktøy og å jobbe med hendene. Den teoretiske kjennetegnes ved forskning, undersøkelser, utredning, analytisk og intellektuelt arbeid. Den kunstneriske kjennetegnes ved kreativitet, uavhengighet og originalitet. Den sosiale kjennetegnes ved å jobbe med mennesker, samarbeid, med andre eller støtte og hjelpe dem. Den foretaksomme kjennetegnes ved nytenking, entreprenørskap, ledelse, initiativ og utvikling. Den systematiske kjennetegnes ved nøyaktighet, orden, rutinearbeid og å være detaljorientert

33 Modul 9 - nettverk FORVENTNING Praktisk Teoretisk Hvilke forventninger har du i forhold til å bli mer kjent med deg selv i forhold til menneskene rundt deg. Hvem tilhører ditt private og profesjonelle nettverk? TEMA Intensjonen med denne samlingen er først og fremst å kartlegge de gode kreftene i nettverket ditt. Vi snakker om to nettverk - det private nettverket - det profesjonelle nettverket (fagmiljøet du har kontakt med). Vis meg vennene dine, og jeg skal fortelle deg hvem du er, sier et ordtak. En klisje kanskje, men det ER viktig å avklare hvem som støtter, oppmuntrer, hjelper og utfordrer deg. Hvem er det som vil deg vel? Systematisk Kunstnerisk Foretaksom Sosial 52 33

34 Modul 6 - yrke og utdanning Interesser og yrker Teoretiske interesser Liker - å lese og jobbe med teori, undersøke og utrede - å arbeide med forskning og vitenskap - å løse abstrakte oppgaver, analysere og systematisere - å søke etter fakta og har sans for presisjon, hevder seg ved språklig dyktighet Praktiske interesser Liker - arbeidsoppgaver som omfatter praktiske saker, bruke kroppen, være fysisk aktiv - å arbeide med planter, dyr, og stelle med materielle ting - bruke redskap, verktøy og maskiner - liker å arbeide utendørs - ha herredømme over fysiske krefter - ha faste regler å holde seg til Yrker Eksempel på yrker er mekaniker, kokk, ingeniør, transport, rørlegger eller forsvaret. Yrker Eksempel på yrker er psykolog, farmasøyt, lærer, forsker, dataprogrammerer, bank, forsikring, rettsvesen og lege. Kunstneriske interesser Liker - arbeidsoppgaver som omhandler den kunstneriske siden av ting, for eksempel form, design og mønstre - selvutfoldelse og eksperimentere - foretrekker yrker der arbeidet kan gjøres uten å følge et klart regelverk - å utvikle fantasien og å være oppfinnsom Yrker Eksempel på yrker er musiker, formingslærer, forfatter, maler, dekoratør, fotograf, webdesigne, reklame, arkitekt og interiørdesigner 34 51

35 Modul 8 - motivasjon Evaluering av dagen Dette har vært det aller viktigste på dagens samling: Ressursbanken Dette har jeg lært om meg selv og om mine ressurser i dag: Sosiale interesser Liker - å gi uttrykk for og lytte til følelser - å ha mye å gjøre med mennesker - å engasjere seg for grupper som trenger hjelp - å undervise, gi råd, hjelp eller annen måte stå til tjeneste for mennesker - å jobbe med personlig vekst og utvikling Yrker Eksempel på yrker er sosionom, rådgiver, ergoterapeut, sykepleier, barnevern, barnehage og skole. Systematiske interesser Liker - arbeidsoppgaver som følger oppsatte prosedyrer og rutiner - orden og kontroll - å ha faste regler å holde seg til - å arbeide med fakta, tall og data Yrker Eksempel på yrker er regnskapsfører, sekretær, saksbehandler og jobbe med arkivering, registrering og lønn. Dette vil jeg putte inn i ressursbanken fra dagens samling: Refleksjonsoppgave Dette vil jeg jobbe med til neste samling: 50 Foretaksomme interesser Liker - å starte egen bedrift - påta seg lederoppgaver og ta beslutninger - bruke sin veltalenhet for å påvirke andre - å ta risiko for profitt, disse menneskene foretrekker handling - samarbeide med andre om sine planer - å arbeide med aktiviteter som har å gjøre med oppstart og gjennomføring av prosjekter Yrker Eksempel på yrker er selger, bedriftseier, ledelse, grûnder, politiker og arbeide i frivillige organisasjoner. 35

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Interesseutforsking.

Interesseutforsking. Karrierevalg? Self: Hvem er jeg? Hva kan jeg få til? Hva er mine mål? mestringstro. Selvdefinisjonen avgjør fremtidig utvikling - konkurranse mellom alternative selv Karriereveiledningsverktøy: NAV-interessetest,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Karriereveiledning av innvandrere et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører

Karriereveiledning av innvandrere et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører Karriereveiledning av innvandrere et samarbeidsprosjekt mellom tre aktører Bakgrunn og forankring Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet - Handlingsplan 2013-2016 «Vi trenger innvandrernes kompetanse»

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011

BIBSYS Brukermøte 2011 Bli motivert slik takler du omstilling og endring! - et motivasjons- og inspirasjons- foredrag ved Trond E. Haukedal BIBSYS Brukermøte 2011 Trondheim den 23 mars 2011 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål.

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål. Veileder for Medarbeidsamtaler. Forberedelse: Hva gjør vi? Både medarbeider og leder må inn i Dossier å oppdatere seg på forrige medarbeidersamtale og utviklingsplanen. Sørg for at Dossier er oppdatert.

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

Forandring det er fali de

Forandring det er fali de Forandring det er fali de Når forandringens vinder suser gjennom landskapet, går noen i hi, mens andre går ut for å bygge seg vindmøller. Veiledning å bygge vindmøller - handler om å bli sett, anerkjent

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Informasjonsark - Intervjuer

Informasjonsark - Intervjuer Informasjonsark - Intervjuer Innledning Et jobbintervju starter ofte med at arbeidsgiver forteller litt om bedriften, avdelingen og den aktuelle jobben. Lytt nøye og ta gjerne notater som du kan bruke

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Kompetanse for Karriereveiledning Dag 2

Kompetanse for Karriereveiledning Dag 2 Kompetanse for Karriereveiledning Dag 2 Erik Hagaseth Haug Erik.haug@hil.no Twitter: @karrierevalg Hovedområder dag 2 Erfaringsdeling etter mellomarbeidet Kunnskap om veier videre og hvordan veilede fram

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune Positivt arbeidsmiljø felles ansvar - - en motivasjons- og inspirasjons- seminar ved Trond Edvard Haukedal Hordaland Fylkeskommune Arbeidsmiljødagen 2012 Bergen den 3 mai 2012 Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Din unike personlighet

Din unike personlighet Niels Juel. Juni 00 Din unike personlighet Niels Juel,. juni 00 Venstre graf, Bevisst stil, er din profesjonelle stil, preget av arbeids situasjonen. Det er trolig slik kollegaene dine kjenner deg i hverdagen.

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

Gjennomføring av frisklivssamtalen

Gjennomføring av frisklivssamtalen Gjennomføring av frisklivssamtalen Veileder ved Frisklivssentralen har ansvar for å ta opp adferd som berører deltakers helse. Samtidig kan det oppleves som utfordrende å snakke om endring av helseadferd.

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

SØKNADSSKJEMA NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo

SØKNADSSKJEMA NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo SØKNADSSKJEMA SENDES TIL: NyPuls v/lene Notland Harnes Nordlandsgata 11 0483 Oslo Personlig data og informasjon FORNAVN ETTERNAVN FØDSELSDATO ADRESSE POSTNR POSTSTED TELEFON/MOBIL EPOST YRKE Viktig informasjon

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon

Ledelseskurs Del 2. Modul B- Kommunikasjon Ledelseskurs Del 2 Modul B- Kommunikasjon Modul B - kommunikasjon Hva er kommunikasjon Intern og ekstern kommunikasjon Kommunikasjonskultur Kultur/ukultur Coaching som verktøy Hva er coaching? Metodikk

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ØVELSE Formål: Bli kjent

ØVELSE Formål: Bli kjent IT BRANSJEN Gjennomføring ØVELSE Formål: Bli kjent 1. På egenhånd: Hva er du mest opptatt av? Reflekter litt på egenhånd. Bruk tusjer, penner og/eller fargeblyanter og bruk maks 5 minutter til å tegne

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid

Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Organisasjonsutvikling som kulturarbeid Fagutvikling kan være innføring av nye tiltak eller evaluering og justeringer av etablerte tiltak. Fagutvikling kan også være innføring av nye metoder eller det

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Til lærer: I dette dokumentet har vi samlet et utvalg øvelser som kan brukes i forbindelse med sammensetning av elever i grupper/ungdomsbedrifter.

Detaljer

Hvem er vi og hva kan vi tilby

Hvem er vi og hva kan vi tilby Hvem er vi og hva kan vi tilby Vil du være med å bestemme din egen hverdag Du kan enkelt lære å kvitte deg med indre og ytre stress. Dette vil gi deg tilgang til hele ditt potensial, slik at du blir bevisst

Detaljer

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen

Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Sterk sammen - unik alene.! - et motivasjons- og inspirasjons-foredrag ved Trond E.Haukedal Norges Svømmeforbund Trener-/lederkonferansen Bergen 12 september 2010 Tlf: 95809544 Mail: trond.haukedal@goforit.no

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. Selvinnsikt, samhandling og mestringsmiljø. Tidspunkt vår 2013: Rosfjord strandhotell, 17. -19. april 2013.

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt. Selvinnsikt, samhandling og mestringsmiljø. Tidspunkt vår 2013: Rosfjord strandhotell, 17. -19. april 2013. Aktive ledere Aktive ledere er ledere som både tenker og snakker om ledelse, og deretter også gjør det! En aktiv leder skaper visjoner, motivasjon og handling - for seg selv og sine omgivelser. Aktive

Detaljer

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291

Arbeidet har en start, men ikke en slutt. IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Arbeidet har en start, men ikke en slutt IA-ledelse samling i Vefsen kommune Kari Anne Hoff, KS-K Mobil + 47 995 80 291 Program for denne dagen 0830 Åpning forventninger til dagen 0840 IA-ledelse, innledning

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNEHAGE Legges ved henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste ( PPT). Ved henvisning skal det være opprettet stafettlogg. Barnets navn: Fødselsdato: Morsmål: Barnehage: Nb!

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

FORORD. Karin Hagetrø

FORORD. Karin Hagetrø 2006/2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan for barnehageåret 2006/2007. Nærmere spesifisering

Detaljer

Vår visjon. Ole Vig videregående skole

Vår visjon. Ole Vig videregående skole Vår visjon Ole Vig videregående skole Vår visjon - Skape og dele, gløde og leve Vår visjon bygger på verdiene: Fellesskap - Nærhet ansatte og elever og likeverd - Tilpasset opplæring - Tverrfaglighet -

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål

Se mulighetene! Forankring i kunnskapsløftet. Norsk. Kompetansemål Forankring i kunnskapsløftet Norsk Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom det 13-årige løpet er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre

Detaljer

Studentevaluering av undervisning

Studentevaluering av undervisning Studentevaluering av undervisning En håndbok til bruk for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Utvalg for utdanningskvalitet Norges musikkhøgskole 2004 Generelt om studentevaluering av undervisning

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet.

For å få en realistisk arbeidsprosess kan programfaglærer delta på jobbintervjuet. Du er ansatt! (Jobben er din!) Antatt tidsbruk: 6 skoletimer Oppgaver tilpasset: norsk VG1-2, tverrfaglig samarbeid mellom programfag (samarbeid med engelsklærer er også mulig.) Dette undervisningsopplegget

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Karriereveiledning som prosess

Karriereveiledning som prosess Karriereveiledning som prosess Karrierebegrepet Karriereveiledning i skolen Ulike elevtyper Hva er karriereveiledning Karrierebegrepet. Prosess. Noe som foregår over tid. Smalt og bredt perspektiv. Bredt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

PSYKOLOGISKE KONTRAKTER I TEAM: HVORDAN FORSTÅ RELASJONER OG SAMARBEID I TEAM? Therese E. Sverdrup Post doc Institutt for Strategi og ledelse

PSYKOLOGISKE KONTRAKTER I TEAM: HVORDAN FORSTÅ RELASJONER OG SAMARBEID I TEAM? Therese E. Sverdrup Post doc Institutt for Strategi og ledelse PSYKOLOGISKE KONTRAKTER I TEAM: HVORDAN FORSTÅ RELASJONER OG SAMARBEID I TEAM? Therese E. Sverdrup Post doc Institutt for Strategi og ledelse HVA ER TEAM? En gruppe av personer som er avhengige av hverandre

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

«Motivasjon, mestring og muligheiter»

«Motivasjon, mestring og muligheiter» «Motivasjon, mestring og muligheiter» Korleis kan vi saman og kvar for oss auke lærelysta og heve kompetansen hjå våre elevar? Program 23.11.12 09.00 Åpning og velkommen v/ Svein Heggheim Status på NyGIV

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Den voksnes betydning for barns selvfølelse og selvbilde

Den voksnes betydning for barns selvfølelse og selvbilde Den voksnes betydning for barns selvfølelse og selvbilde Studentoppgave 1. klasse, deltid Innledning Jeg vil i denne oppgaven skrive om barns selvfølelse og selvbilde, og hvordan den voksnes rolle i det

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer