P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO"

Transkript

1

2 Serviceinformasjon Oppgi alltid maskinmodell og serienummer når du tar kontakt med vår serviceavdeling. Dette vil bidra til at vi kan gi deg hurtig service og rask levering av reservedeler. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Side : 1

3 Viktig informasjon Denne protokollen må returneres tilbake til MVD Inan i signert utførelse innenfor 1 uke etter igangkjøring av maskinen. Dette dokumentet danner grunnlag for start av garantiperioden. Maskin type: HAP 30/160 Serienummer: Design basert på standarder: EN 12622:2001, CEI/IEC A1:1999 Kunde: Følgende kontroller må utføres av kunden eller kvalifisert serviceingeniør før igangkjøring av maskinen. 1. Installasjon og oppvatring 2. Kontroll og påfylling av olje 3. Elektrisk tilkobling, kontroll av elektrisk spenning og sikringer 4. Hydraulikk system 5. Test kjøring 6. Funksjonstest Undertegnde deklarerer at han/hun har mottatt bruksanvisning og CE-samsvarserklæring i lag med maskinen. Videre, han/hun skal sørge for personell som betjener maskinen skal ha gundig lest og forstått bruksanvisningen og spesielt være godt kjent med sikkerhetsinstruksjoner og faremomenter ved drift og betjening av maskinen. Merknad: Signatur: Dato: Kunde: Agent eller MVD Inan serviceingeniør Navn: Navn: Stilling: Side : 2

4 Innhold Serviceinformasjon... 1 Viktig informasjon Innledning Installasjon av maskin Løfting og transport av maskinen Fundamentflate Vatring av maskinen Påfylling av olje på maskinen Elektrisk tilkobling av maskinen Oppstart av maskinen Drift av maskinen Beskrivelse av maskinen Generell beskrivelse Tekniske data Viktig informasjon Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsutstyr på maskinen Bruksområde og ansvar Drift av maskinen Driftsmodus 1 - Justering Innstilling av verktøy Innstilling av vekslepunkt og øvre dødgangspunkt Justering av bakanslag Driftsmodus 2 - Normal drift Slå av maskinen Vedlikehold og service av maskinen Smøring Mekanisk vedlikehold Hydraulisk system vedlikehold Konstruksjonstegninger og reservedelslister Side : 3

5 1. Innledning Denne bruksanvisningen er laget for å gi støtte og korrekte instruksjoner for betjening, drift og service av maskinen ved igangkjøring, drift og vedlikehold av maskinen. Bruksanvisningen er delt i tre hoveddeler: Installasjon, Drift av maskinen og Vedlikehold av maskinen. Med mindre det er gitt skriftlig tillatelse fra produsent av maskinen, er en hver operasjon eller justering av maskinen som ikke er i samsvar med angivelser i bruksanvisningen å betrakte som kundens eget ansvar og risiko, samt at dette da gir maskin produsenten alle rettigheter til bortfall av garanti. Ved behov for teknisk informasjon, vennligst ta kontakt med vår serviceavdeling som gjerne bistår deg. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Side : 4

6 2. Installasjon av maskin 2.1 Løfting og transport av maskinen Maskinen som er lastet og sendt på en sikker og forsvarlig måte, må ved mottak hos kunde pakkes ut og kontrolleres med hensyn til eventuelle transportskader eller manglende deler. Stålvirer må benyttes for lossing av maskinen med løfting ved bruk av de angitte løftepunktene på begge søylene til maskinen (se figur 1 og figur 2). Det er kundens ansvar å utføre forsvarlig lossing av maskinen, samt transportere maskinen sikkert i henhold til gjeldende forskrifter til egnet monteringssted. Maskinen må deretter rengjøres slik at den rustbeskyttende belegget som er påført metalloverflatene ved bruk av egnet rengjøringsmiddel, kerosen eller petroliumsprodukt. Vi anbefaler at de blanke metalloverflatene deretter påføres et tynt lag med beskyttende olje. Se også bruksanvisningen sitt kapittel med hensyn til drift av maskinen. 2.2 Fundamentflate Maskinens fundamentflate må være en jevn og flat betongflate som innehar tilstrekkelig kapasitet. Kontroller at arbeidsområde rundt maskinen er tilstrekkelig i forhold til service og vedlikehold av maskinen, samt for transport av materiale til og fra maskinen. Det er også viktig at en kran er tilgjengelig ved maskinens arbeidsområde for håndtering av store materialer. Under bøyeoperasjoner, vil påvirket kraft bli absorbert av maskinkonstruksjonen, og derfor er det viktig at fundamentflaten har tilstrekkelig kapasitet for maskinens vekt, samt sterk nok til å holde maskinen festet når maskinen utfører prosessering av materiale. Se figur 3 og figur 4 for referanse. Oppmerksom: Maskinen skal festes til fundamentflaten ved hjelp av ankerbolter. Maskinen skal også elektrisk jordes i henhold til fagmessig utførelse. 2.3 Vatring av maskinen Ved montering av maskinen på fundamentflaten, må 20 mm tykke jernplater plasseres under hvert av hjørnene til maskinen, og maskinen må vatres i både tverrveis og lengdeveis retning. Tillat toleranse avvik er som følger: Tverrveis vatring: Omlag 0.1 mm/m (maskin dybde retning) Lendeveis vatring: Omlag 0.2 mm/m (maskin lengde retning) Justeringsbolter og muttere er plassert ved hvert maskinhjørne som vist i figur 1. Ankerbolter er ikke inkludert i maskin leveransen, men kan leveres som tilleggsutstyr på forespørsel. Side : 5

7 Side : 6

8 Side : 7

9 Side : 8

10 Side : 9

11 2.4 Påfylling av olje på maskinen Fyll på oljetanken på maskinen med korrekt olje slik at nivået er omlag 3-4 cm under toppen av tanken. maskinens ytelse og problemfri drift er svært avhengig av en problemfri drift av hydraulikk systemet på maskinen. Derfor er det svært viktig av både olje kvalitet og tilstand (renhet) er av beste klasse. Hydraulikk olje som benyttes på maskinen må oppfylle følgende minimumsspesifikasjoner: Viskositet ved 40 C : 46 cst Viskositetsindeks : Omlag 105 Eksempel : Shell tellus 46, BP Energol HLP 46, Esso Nuto H 46, Arol Oil 46, Mobil DTE Elektrisk tilkobling av maskinen Maskinen sin elektriske koblinger er klar til bruk. Det er bare nødvendig å koble til 3 fase elektrisk strømforsyning til hovestrømbryteren som er plassert i elektroskapet på maskinen. I tillegg må maskinen elektrisk jordes på korrekt måte. Elektrisk tilkobling av maskinen skal utføres av autorisert elektropersonell i henhold til gjeldende forskrifter. Strømforsyningskabelen skal inneha tilstrekkelig tverrsnitt i henhold til elektriske data oppgitt for maskinen, se maskin typeskilt. Strømforsyningskabelen skal være skjermet og gjennomføringen til elektroskapet skal utføres ved kabelgjennomføringen i skapet. Rotasjonsretningen til motoren er begrenset til en retning. Når elektrisk tilkobling av strømforsyning er utført for maskinen, samt sikkerhetsutstyr er korrekt montert, utføres kontroll av motorretning. Trykk kort på startbryter, og dersom motor ikke roterer korrekt, bytt om på to av fasene ved den elektriske strømforsyningen. Se også kapittel Oppstart av maskinen Slå på hovedstrømbryter for maskinen og trykk på start-bryter for maskinen. Indikasjonslys for strømforsyning ved maskinens elektroskap skal da lyse (dersom ikke, kontroller strømforsyning til maskinen) og motoren for det hydrauliske systemet skal rotere. Deretter må sikkerhet "reset" bryter ved fotpedalen trykkes. Dersom sikkerhetslyset ved denne bryteren ikke slukker, da tyder dette på at sikkerhetssystemet ved maskinen har detektert sikkerhetsproblemer ved maskinen. Maskinen vil da ikke fungere. Ved slike tilfeller, kontroller sikkerhetsbrytere ved de bevegelige sikkerhetsgitterene, kontroler at de er korrekt lukket. Trykk på nytt på sikkerhets "reset" bryteren og kontroller om lyset slukker. Dersom lyset fremdeles lyser, kan dette skyldes at ventilovervåking, lysgitter og tilhørende sikkerhetsutstyr ikke er i korrekt tilstand. Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse. Merk at rele for sikkerhetsovervåking av ventiler (angitt som A,B ved PLS-styringen) will være i av posisjon når sylindrene er ved øver dødgangsposisjon. Dersom ikke, betyr dette at det er problem med ventilen eller overvåkingssystemet og overbjelken kan da ikke kjøres. Side : 10

12 3. Drift av maskinen 3.1 Beskrivelse av maskinen Generell beskrivelse Bøying av materiale ved hjelp av overbjelke som kjører nedover. Kraftig og stabil maskinutførelse i sveiset konstruksjon av sidesøyler, maskinbort og hydraulikk tank. Tre operasjonstrinn bestående av kontrollert senking av overbjelken ved bruk av styreventiler og overvåking av hoved kontroll ventiler, langsom bøying av materialet etter vekslepunkt og hurtig retur av overbjelken etter at bøyetrykk grenseverdi er oppnådd. Presisjonsbøying ved bruk av stoppersystem implementert i sylindrene og momentaksel. Motorisert innstilling og digitalt display for justering av nedre dødgangsposisjon og bakanslag posisjonering. Brytere og kam-mekanisme for justering av vekslepunkt og topp dødgangsposisjon. Trykkbryter for begrensning av presskraft i henhold til bøyeverktøy kapasitet, samt at det ikke benyttes høyere presskraft en nødvendig. Kompakt hydraulisk systemblokk utstyrt med sikkerhetsventil for å sikre at ikke maksimal hydraulisk systemtrykk overstiges. Driftssystem basert på fri senking av overbjelke ved hjelp av ventiler, angsom bøying av materialet etter vekslepunkt og hurtig retur av overbjelken etter at bøyetrykk grenseverdi er oppnådd. Lysgitter og sikkerhetsdeksler for å redusere risiko for skade ved drift av maskinen til et minimum. Valgbryter ved maskinen som benyttes for valg av ulike drifts- og sikkerhetsmodus. Nødstopp-bryter, overbjelke opp-bryter og sikkerhetssystem reset-bryter. Side : 11

13 3.1.2 Tekniske data Side : 12

14 3.1.3 Viktig informasjon Hydraulikk pumpen må ikke kjøres uten at maskinen er korrekt påfylt hydraulikk olje. Kjøring av pumpen uten olje vil føre til skade på pumpen. Kontroller alltid oljenivå før oppstart av maskinen. Justering av hydrauliske ventiler skal bare utføres av autorisert servicepersonell fra maskinprodusent eller den lokale forhandler. Elektrisk og mekaniske koblinger skal utføres av autorisert personell. Kunden påtar seg alt ansvar ved utføring av koblinger utført av ikke autorisert personell. Arbeidsområde rundt maskinen skal inneha tilstrekkelig belysning i henhold til angitte arbeidsmiljøforskrifter. 3.2 Sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner Maskinen sin oppgitte kapasitet må ikke overskrides. Bare ett materialstykke skal bøyes om gangen i hver bøyeoperasjon. Bare autorisert personell som har gjennomgått nødvendig opplæring har tillatelse til å betjene maskinen. Før oppstart av maskinen, kontroller at arbeidsområde rundt maskinen er rent og ryddig slik at hindringer kan føre til fall eller lignende for personell som oppholder seg i maskin arbeidsområdet. Bruksanvisning for digital posisjonskontroller må være grundig lest og forstått av maskinoperatøren. Se egen bruksanvisning. Maskinoperatør skal kontrollere at ikke uvedkommende oppholder seg innenfor arbeidsområde til maskinen før oppstart av maskinen. Sikkerhet ved front av maskinen er kontrollert ved hjelp av lysgitter. Når tå håndsbetjeningen (dersom levert), eller fotpedalen initierer prosessering, vil hurtig senking av overbjelken utføres inntil vekslepunkt oppnås. Under denne tiden vil lysgitter opprettholde lik sikring for alt personell rundt maskinen. Når vekslepunkt for overbjelke oppnås, vil en ved trykk på fotpedal utføre langsom senking av overbjelke for prosessering av materialet. Ved langsom prosessering, virker ikke lysgitteret, og maskinoperatør er i denne perioden ansvarlig for all sikkerhet rundt maskinen. Innstillingsmodus er nyttig for ikke-automatisk retur av overbjelke i tilfelle fare for fallende arbeidsstykker etter prosessering. Se eget kapittel i denne bruksanvisningen. Maskinoperatør skal sørge for at ikke betjeningspanel eller fotpedal inkludert kabler utsettes for skade ved drift av maskinen. Maskinens elektroskap skal alltid være lukket når maskinen er i drift. Bare autorisert personell har tillatelse til å åpne elektroskapet. Det er strengt forbudt å utsette maskinen for åpen ild, sveising eller slipingsarbeid av materialstykker i nærheten av maskinen. Maskinoperatør skal alltid benytte nødvendig personlig verneutstyr (vernesko, egnet arbeidstøy, ikke smykker eller annet som kan bli dradd inn av maskinen når den er i drift, vernehansker) Dersom det skal utføres service eller vedlikeholdsarbeid på maskinen, skal alltid hovedstrømbryter posisjoneres i AV-posisjon og sikres ved hjelp av en hengelås slik at ikke uvedkommende kan foreta oppstart av maskinen. NØDSTOPP-brytere skal trykkes umiddelbart dersom det oppstår ett nødstilfelle. Nødstopp-brytere er plassert ved fotpedal og betjeningspanel på maskinen. Bruk bryter overbjelke "opp" for å løsne eventuelt dersom noen har kommet i klem mellom øver og nedre verktøy. Dersom noen har kommet i klem av bakanslaget, utfør manuell posisjonering for å løsne i slike situasjoner. Side : 13

15 3.2.2 Sikkerhetsutstyr på maskinen Betjeningspanel og elektroskap Elektroskapet inneholder hovedstrømbryter, fotpedal tilkoblingskontakt og strømforyningsinntak. Betjeningspanelet inneholder strømforsyningsindikatorlys, start-bryter, stopp-bryter, nødstopp-bryter, overbjelke "opp"-bryter, posisjonskontroller display og taster, valgbryter og nøkkelbryter for å stenge av betjeningsfunksjoner. Oppmerksom: Bruksanvisning for posisjonskontroller må være grundig lest og forstått av maskinoperatør før det utføres oppstart av maskinen Lysgitter Lysgitter er en AOPD (aktiv optisk-elektronisk sikkerhetsutstyr), som danner et optisk gitter i front av maskinverktøy området. Det er aktiv når den grønne lysdioden ved nedre del (sender enhet) lyser. Dersom det oppstår inntregning, altså at gitteret blir brutt, vil en rød lysdiode lyse. Dersom det oppstår inntregning ved mellom sender og mottaker når overbjelken kjører hurtig nedover, vil overbjelken umiddelbart bli stoppet av sikkerhetsmessige årsaker. Ved slike tilfeller vil det fremdeles være mulig å kjøre overbjelken nedover med langsom prosesseringshastighet ved hjelp av fotpedalen. Avstanden fra lysgitter til verktøysenteret blir kalkulert i henhold til standarder og stopptider ved maskinen. Det er strengt forbudt å endre avstanden til mindre en verdien som er angitt på sikkerhetsskiltet på maskinen. Dersom det oppstår feil eller mangler ved stoppfunksjonen eller lysgitter sikkerhetsutstyret, må P. Meidell AS kontaktes for assistanse. Oppmerksom: Posisjon 1 ved valgbryter sørger for langsom hastighet ved nedover kjøring av overbjelken. Sikkerhetssystemet med unntak av lysgitteret er fremdeles operativt. Ved denne driftsmodusen er hurtig senking av overbjelken ikke tillatt og maskinoperatør er ansvarlig for sikkerheten til personell som oppholder seg ved maskinen Sikkerhetsbrytere og deksler Sikkerhetsbrytere er montert ved sikkerhetsdeksler, og danner et forriglingssystem slik at en hindrer at personell får tilgang til fareområder ved maskinen når den er i drift. Dersom sikkerhetsdeksler åpnes når maskinen er i drift, vil bryteren bli aktivert og umiddelbart stoppe aktuelle maskinbevegelser. For utilsiktet lukking av bakdeksel, er det også montert en mekanisk låsemekanisme Tohåndsbetjening Maskinoperatør må trykke på to separate brytere ved bruk av begge hender samtidig (innenfor 0.5 sekund) for å initiere hurtig senking av overbjelken. Når veksleposisjon er oppnådd, kan maskinoperatør holde i materialet mens bøying utføres ved hjelp av fotpedal. Tohåndsbetjeningen blir overvåket av to separate styrerele, og disse gir ikke tilllatelse for oppstart med mindre de aktuelle brytere trykkes samtidig innenfor 0.5 sekund. Dersom en av disse slippes, vil maskinen stoppe. Det er viktig å merke seg at tohåndsbetjening ikke er påkrevd på maskiner som har lysgitter sikkerhetsutstyr. Fotpedal kan benyttes for initiering av både hurtig og langsom senking. Side : 14

16 Fotpedal Bøyeoperasjoner utføres ved at en betjener fotpedalen. Når overbjelken kommer ned til veksleposisjon, vil initiering ved bruk av fotpedal starte langsom prosesseringshastighet og dermed bøying av materialstykket. Fotpedalen har tre posisjoner: Posisjon 1 er fri posisjon, posisjon 2 er aktivisering av langsom bøyehastighet, og posisjon 3 blir oppnådd ved at en presser fotpedalen litt mer nedover og vil da føre til at overbjelke bevegelsen stopper opp. Dersom en har presset fotpedal i 3. posisjon, må fotpedalen tilbake til posisjon 1 igjen for at en skal kunne forsette videre kjøring av overbjelken Sylinder slaglengde justeringsfunksjon Sylinder slaglengde justeringsfunksjon blir utført ved hjelp av en motorisert mekanisme som justerer posisjonen til stopperen for hver enkelt sylinder. Ved hjelp av en enkoder og digitalt display, kan operatøren posisjonere denne med en nøyaktighet på ±0.05 mm. Sylinder slaglengde justering utføres for å justere nedre dødgangspunkt for overbjelken i henhold til ønsket bøyevinkel. Det vil også hindre at oververktøyet utsetter underverktøyet med for høy presskraft, som igjen da kan føre til bruddskader på bøyeverktøyet Trykkbryter og sikkerhetsventiler Trykkbryter benyttes for å begrense det maksimale hydrauliske trykket for en definert bøyeoperasjon. Dette trykket må stilles inn av maskinoperatøren. Når maskinen oppnår det innstilte trykket, vil overbjelken automatisk returnere tilbake til øvre dødgangsposisjon. Denne justeringen sørger for enklere prosessering, samtidig som en sørger for verktøy sikkerhet. I tillegg er det hydrauliske systemet også utstyrt med flere sikkerhetsventiler som begrenser det maksimale driftstrykket ved forskjellige linjer ved det hydrauliske systemet. Dette sørger for sikkerhet ved maskinen NØDSTOPP-bryter Dersom det oppstår et nødstilfelle, skal NØDSTOPP-bryter trykkes umiddelbart. Dette vil sørge for øyeblikkelig sette maskinen i stillstands. For å nullstille NØDSTOPP-bryteren, må en rotere overdel av den soppformede bryteren slik at den spretter opp igjen. Trykk deretter start-bryteren for å starte maskinen igjen. Strømforsyningsindikatorlys og reset indikatorlys vil da lyse Reset-bryter Denne bryteren benyttes for å slå av reset indikatorlyset. Reset bryteren sørger for at en utfører nødvendig kontroll av sikkerhetssystemet på maskinen. Dersom det oppdages noe form for unormaliteter eller feil med sikkerhetssystemet, vil systemet forrigle driftssystemet slik at maskinen ikke kan settes i drift før sikkerhetssystemet er i orden. Utfør utbedring og trykk reset-bryter en gang til for å utføre nye sikkerhetskontroll. Merknad, feilen kan skyldes lysgitter, sikkerhetsbrytere eller hydraulikk ventilovervåking Overbjelke opp-bryter Denne bryteren benyttes for å kjøre overbjelken oppover når en ønsker å returnere til øvre dødgangspunkt før overbjelken har kommet ned til nedre dødgangspunkt. Den kan også benyttes for å slippe fri eventuelle uønskede gjenstander som har kommet i klem. Overbjelken kjøres oppover så lenge en holder bryteren trykket eller en kommer opp til øver dødgangspunkt. Side : 15

17 3.2.3 Bruksområde og ansvar MVD Inan HAP hydrauliske kantpresser er konstruert og produsert for bøying av platematerialer. Før oppstart og drift av maskinen skal bruksanvisningen for maskinen, CNC-styringen og bakanslag styringen være grundig lest og forstått. MVD Inan Makina Sanayi har ikke ansvar for eventuelle skader eller konsekvenser som oppstår på grunn av feil eller ukorrekt bruk av maskinen. Side : 16

18 3.3 Drift av maskinen Slå på hovedstrømbryter for maskinen, og trykk deretter start-bryteren. Indikasjonslys for strømforsyning til maskinen ved elektroskapet skal da lyse (dersom ikke, kontroller strømforsyningen) og motoren skal rotere. Trykk deretter reset-bryter for sikkerhetssystemet og press deretter fotpedalen. Dersom reset-bryter lyset ikke slukker, betyr dette at det er registrert et problem med sikkerhetssystemet, og maskinen vil da ikke kunne settes i drift før dette er utbedret. Kontroller da alle sikkerhetsbrytere ved maskindeksler, og trykk reset-bryter en gang til. dersom det fremdeles er problem, kontroller andre sikkerhetsrelaterte komponenter som ventilovervåking, kontakter og rele eller ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse. Merk at rele for ventilovervåking (betegnelse A, B i PLS) vil være i av posisjon ved øvre dødgangspunkt for overbjelken. Dersom ikke, er det et problem med ventilen eller overvåkingssystemet og da er det ikke mulig å kjøre overbjelken Driftsmodus 1 - Justering Posisjoner valgbryter ved betjeningspanel i posisjon 1, som generelt benyttes for justerings- og innstillingsoperasjoner før en begynner med serie operasjoner. I denne driftsmodusen fungerer bare fotpedalen (eller to håndsbetjeningen) i lag med langsom senke hastighet ved overbjelken. Hurtig senking og automatisk retur av overbjelken kan ikke utføres i denne driftsmodusen. Så lenge en holder fotpedalen presset, vil overbjelken kjøre nedover med langsom hastighet, den vil stoppe dersom en slipper fotpedalen. Når overbjelken kommer ned til nedre dødgangspunkt, vil den bli stoppet av stopperene som er montert på sylindrene. For å kjøre overbjelken oppover igjen, må en trykke overbjelke opp-bryteren. Overbjelken vil da kjøres oppover så lenge en holder bryteren trykket. Merknad: Denne driftsmodusen må benyttes for å justere nedre dødgangsposisjon (for bøyevinkel). Nedre dødgangsposisjon justeres ved bruk av den digitale posisjonskontrolleren ved betjeningspanelet. Maskinoperatøren må sørge for å kjøre overbjelken helt tilbake til øvre dødgangsposisjon ved hjelp av betjeningspanelet. Oppmerksom: Driftsmodus 1 benyttes for justerings- og innstillingsoperasjoner før en starter utførelse av serie produksjon. Lysgitteret er ikke aktivt i denne driftsmodusen, og derfor er det svært viktig at maskinoperatør kontrollerer at ikke uvedkommende oppholder seg ved maskinen. Maskinoperatør har alt ansvar for sikkerhet ved maskinen Innstilling av verktøy Over- og underverktøyet må rengjøres for rustbeskyttende middel, og deretter smøres med maskinolje ved mottak av maskinen. Rengjør maskinboret grundig før verktøyet plasseres på bordet. Dyneverktøyet veier mer enn 25 kg, og må løftes ved hjelp av løftestropp plassert på midten av maskinen og deretter manuelt støttet. Plasser deretter dyneverktøyet på maskinbordet. Dersom dyneverktøyet er oppdelt eller veier under 25 kg, kan det manuelt plasseres på maskinbordet. Ved montering av oververktøyet, må en utføre justering av nedre dødgangspunkt ved hjelp av driftsmodus 1. Avstanden mellom underverktøyet og oververktøyet (V-form) skal være 3-5 mm. Det er strengt forbudt å plassere hender mellom underverktøy og oververktøy. Dersom oververktøyet løftes på plass ved hjelp av løfteutstyr, tilsvarende som ved underverktøyet, må det presses på plass i innfestingskanalen i overbjelken og låses fast, se figur 5. På grunn av sikkerhetskanten til oververktøyet, vil det ikke falle ned så lenge det er plassert i innfestingskanelen og festeboltene ikke løsnes mer enn nødvendig. Når halvparten av hele lengden er plassert i kanalen, kan en løsne løftebeltet og deretter skyve oververktøyet inn i innfestingskanalen. Side : 17

19 Side : 18

20 Oververktøyet spennes fast ved hjelp av strammebolter. Men kontroller oververktøyet er plassert helt opp i innfestingskanelen, og bruk en tykk trehendel for å presse verktøyet opp i innfestingskanalen. For justering av oververktøy i forhold til underverktøyet, benyttes festebrakettene på frontsiden og baksiden (se figur 6). Til dette, ved driftsmodus 1, senkes overbjelken. I tillegg til visuell inspeksjon, benyttes måleblad for å kontrollere av avstanden mellom oververktøy og underverktøy på begge sider. Når underverktøyet festes fast med bolter og festebraketter ved frontsiden og baksiden må de være ferdig justert. Ellers vil det kunne føre til at underverktøyet ikke er helt sentrert, og dette vil føre til skade på verktøy Innstilling av vekslepunkt og øvre dødgangspunkt Øvre dødgangspunkt er posisjonen hvor sylinder posisjoneringen starter og stopper. Vekslepunkt er posisjonen hvor maskinen veksler fra hurtig til langsom prosesseringshastighet, altså posisjonen hvor selve bøyeoperasjonen starter. Begge disse posisjonene justeres ved hjelp av kam og bryter mekanismer i nærheten av høyre sleideføring av overbjelken. Kam posisjonene er justerbare på en styreaksel. Se figur 7 hvor bryter 1 og kam 1 er for vekslepunkt og bryter 2 og kam 2 er for øvre dødgangspunkt. Oppmerksom: Utfør alltid justering av vekslepunkt og nedre dødgangspunkt ved bytte av bøyeverktøy. Nedre dødgangspunkt skal alltid justeres før vekslepunkt justeres. Dersom vekslepunkt justeres til lavere enn nedre dødgangspunkt, vil hurtig senking av overbjelken bli stoppet av stoppere istedenfor hydrauliske ventiler. En slik hurtig senking av overbjelke ned mot stopper kan føre til skade på stopperen Justering av bakanslag For å justere bredden til materialet som skal bøyes, må en justere bakanslaget til ønsket posisjon ved hjelp av posisjonskontrolleren eller ved hjelp av manuell posisjonering. X-akse posisjonen som vises på displayet korresponderer med distansen mellom bakanslag fingrene og senteret til V-kanalen til verktøyet som er i bruk. Y- akse er høyden i forhold til nedre dødgangspunkt. Bakanslag fingrene har justeringsfunksjonalitet og er likt justert før levering av maskinen. De kan også forflyttes lengdeveis, og justeres og festes fra baksiden av maskinen. Oppmerksom: Det er strengt forbudt å utføre justering av bakanslag fingre ved å strekke seg i mellom verktøyet fra frontsiden av maskinen. Ved justering av bakanslag fingre, skal sikkerhetsdeksel på baksiden av maskinen åpnes slik at bakanslaget ikke kan kjøres og videre er det bare tillatt å kjøre overbjelke med langsom hastighet. Ved dette sikkerhetsdekslet er det også implementert en mekanisk enhet som hindrer at dekslet kan lukkes ved et uhell når det er åpen. Side : 19

21 Side : 20

22 Oppmerksom: Når forriglings sikkerhetsdeksler er åpnet, må en resette sikkerhetssystemet for å kunne sette maskinen i drift igjen. Det er maskinoperatøren sitt ansvar å kontrollerer at ikke uvedkommende oppholder seg ved maskinen, samt lukke sikkerhetsdeksler Driftsmodus 2 - Normal drift Når overbjelken er ved øvre dødgangspunkt, må begge betjeningsbrytere (eller fotpedal) trykkes, og deretter vil overbjelken bli kjørt nedover med hurtig hastighet ned til vekslepunktet. Ved vekslepunktet, trykkes fotpedalen inntil en oppnår nedre dødgangspunkt (hvor bøyeoperasjonen er ferdig utført). Presskraften vil øke opptil innstillt presskraft, og deretter vil overbjelken returnere tilbake til øvre dødgangspunkt. Bøyesyklusen er dermed ferdig. Dersom det er fare forbundet med fall av materiale når det utføres automatisk retur av overbjelken, se kapittel vedrørende ikke automatisk retur. Oppmerksom: Advarselskilt i front av maskinen er montert for at personell skal bli advart i forhold til farer som kan oppstå ved drift av maskinen. Maskinoperatør skal alltid være på vakt i forhold til eventuelle farer ved maskinen Slå av maskinen Trykk stopp-bryter, slå av nøkkelbryter og fjern nøkkelen fra maskinen. Slå hovedstrømbryter i 0 posisjon, og lås den med en hengelås slik at ikke uvedkommende kan foreta oppstart av maskinen. Side : 21

23 4. Vedlikehold og service av maskinen Vedlikehold og service av maskinen skal bare utføres av personell som innehar nødvendig opplæring og autorisasjoner eller av serviceingenør fra P. Meidell AS eller MVD Inan. Maskinen er konstruert for sikker utførelse av vedlikehold og smøring. Oppmerksom: Hovedstrømbryter skal være slått AV og sikret med hengelås når det utføres vedlikehold eller reparasjonsarbeid på maskinen. 4.1 Smøring Bakanslag sleideføringer og ledeskruer må rengjøres og smøres med olje hver dag. Rullelagre må tilføres smørefett en gang i uken (se figur 8). Sleideføringer ved overbjelken må påføres smørefett daglig. Momentaksel system må påføres smørefett hverdag med hensyn til roterende maskindeler. (se figur 9). Dersom maskinen er i kontinuerlig drift eller svært krevende drift anbefaler vi at smøring utføres oftere enn en gang om dagen. 4.2 Mekanisk vedlikehold Hver uke, skal det kontrolleres stramming av stagkoblingene til overbjlken og sylindrene, samt tilstanden til skivefjærene (se figur 9). Stagene er festet til sylindrene ved hjelp av motstående muttere på endetoppen. Ved bunnen er to muttere motstående festet mot hverandre. Initial festingen sørger for at sylinder bunnene berører overbjlke overflaten og dersom det er mellomrom mellom de to, er dette en indikator på problem med stagene eller skivefjærene. I tillegg, skal alle bolter og muttere på maskinen kontrolleres regelmessig hver 15. dag, samt dersom det oppstår noe form for unormal drift ved maskinen. Sleideføringer ved overbjleken og bakanslag må kontrolleres for dødgang hver 3. måned og bolter og muttere må justeres for å fjerne dødgang. 4.3 Hydraulisk system vedlikehold Etter 2000 driftstimer eller 1 år, avhengig av hva som er først, skal hydraulikk oljen byttes. Tapp av hydraulikkoljen fra bunnen av tanken. Vi anbefaler at det benyttes en fleksibel slange for tilkobling til avtappingspunktet for oppsamling av den brukte hydraulikk oljen. For påfylling, åpne påfyllingspluggen på toppen av tanken, kontroller at filter elementet er korrekt plassert slik at ikke urenheter kommer inn i systemet. Fyll på hydraulikk olje, bruk bare angitt godkjent hydraulikk olje typer. Under påfylling, bruk en stige eller en plattform når du fyller på olje. Oppmerksom: Bruk alltid nødvendig personlig verneutstyr ved bytte av hydraulikk olje. Side : 22

24 Side : 23

25 Side : 24

26 I tillegg til bytte av hydraulikk olje, skal filter i hydraulikk systemet byttes årlig. Andre hydraulikk komponeneter kan bestilles som reservedeler. Se reservedelstegninger. Side : 25

27 5. Konstruksjonstegninger og reservedelslister Side : 26

28 Side : 27

29 Side : 28

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3

Platevalse MRB 1205. Samsvarserklæring... 3 Innhold Samsvarserklæring... 3 Innledning... 4 1. Om maskinen... 5 1.1 Tekniske data... 5 1.2 Standard og tilleggsutstyr... 6 1.2.1 Standardutstyr... 6 1.2.2 Tilleggsutstyr... 6 2. Sikkerhet... 7 2.1 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8

Innhold. 2. Garanti...7. 3. Montering av maskinen...8 3.1 Plassering og montering av maskinen... 8 3.2 Elektrisk tilkobling... 8 Innhold 1. Sikkerhet...3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 1.1.1 Sikkerhetsinstruksjoner før oppstart av maskinen...3 1.1.2 Sikkerhetsinstruksjoner ved drift av maskinen...4 1.1.3 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...4

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

PROFILVALSE APK Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser...4

PROFILVALSE APK Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser...4 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...3 1. Garanti betingelser...4 2. Tekniske data...5 2.1 Standard utstyr... 5 2.2 Spesial utstyr... 6 2.3 Maskin dimensjoner... 6 3. Viktige sikkerhets

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

PLATEVALSE AH. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning...5

PLATEVALSE AH. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garanti betingelser Innledning...5 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...3 1. Garanti betingelser...4 2. Innledning...5 3. Maskin beskrivelse...6 3.1 Maskin dimensjoner... 6 3.2 Tekniske data... 7 4. Standard utstyr og

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

PLATEVALSE AHS. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garantibetingelser Innledning... 5

PLATEVALSE AHS. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration) Garantibetingelser Innledning... 5 Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)... 3 1. Garantibetingelser... 4 2. Innledning... 5 3. Maskin beskrivelse... 6 3.1 Maskinbilde... 6 3.2 Tekniske data... 7 4. Sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Innhold STYRING CFP - 120

Innhold STYRING CFP - 120 Innhold 1. Styring... 3 1.1 Bruksanvisning versjon...3 1.2 Beskrivelse av symbol benyttet i bruksanvisningen...3 1.3 Innledning...3 1.4 Beskrivelse av tekniske egenskaper...4 2. Betjening av maskin...

Detaljer

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...

UNIVERSALSAKS HYDRACROP. 0. Innledning... 2. 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper... 3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk... 4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa, ESTONIA www.sami.ee 2 Innhold Snøskuffe... 3 1. Innledning... 3 2. Tiltenkt bruk og arbeidsprinsipp... 3 3. Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17

SIRKELSAG MED GJÆRING PERTICI UNIVER 40 MM / MP/ AP / AI. 1. Innledning... 3. 7. Maskinstøy... 17 Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelle instruksjoner... 3 3. Beskrivelse og bruksområde for maskinen... 4 3.1 Beskrivelse av maskinen... 4 3.2 Tekniske data... 5 3.3 Bruksområde... 7 3.4 Standardutstyr...

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive

BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > Øvre opphengsaksel. Medløperskive BULLETIN nr. SHB-0810-3 BRUKSANVISNING OG SIKKERHETSINSTRUKS FOR KITO SHORT HEADROOM TYPE < MANUELL KJETTINGTALJE > 1. DELENAVN Denne bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksen beskriver spesielle tiltak

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400

AUTOMATISK BOR OG SAGLINJE MODELL IM T400 1. Innledning 1.1 Om bruksanvisningen Denne bruksanvisningen omfatter informasjon om maskinens egenskaper, ytelser, forskrifter og veiledninger vedrørende transport og installasjon, veiledning i bruk og

Detaljer

Hiab XS 022 Serien 2,2 2,6 tm

Hiab XS 022 Serien 2,2 2,6 tm Hiab XS 022 Serien 2,2 2,6 tm Produktbrosjyre Enkelhet og ytelse Hiab XS 022 gjør arbeidet enklere Hiab XS 022 er en liten, kompakt og fleksibel kran som passer til en rekke bruksområder. Den monteres

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2

UNIVERSALSAKS MICROCROP / MINICROP / MULTICROP / BENDICROP. 0. Innledning... 2 Innhold 0. Innledning... 2 1. Beskrivelse av maskinen... 3 1.1 Generelle egenskaper...3 1.2 Beskrivelse av begrep og uttrykk...4 2. Transport og montering av maskinen... 5 2.1 Maskinkrav vedrørende montering...5

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer