NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge."

Transkript

1 EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt JUNI 3 14 MARS 2014 NRL blir Rørentreprenørene Norge GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge. Medlemmene har talt, og med et soleklart flertall under årets Generalforsamling, er det avgjort at vi går fremtiden i møte med nytt navn og ny profil. Tekst/foto: I anledning 100 årsjubileet i fjor stilte vi spørsmål ved dagens navn og profil: Hvem er vi i dag og hvem skal vi representere i fremtiden? Forslag om navnebytte fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforen ing - VVS til Rørentreprenørene Norge ble lagt frem på Generalforsam lingen 2013, men utsatt til 2014 for at forslaget skulle modnes blant medlemmene og gi grunnlag for et godt fundert vedtak på årets Generalforsamling. I den mellomliggende perioden har samtlige medlemmer fått tilbud om mer informasjon gjennom regionale avdelingsmøter. Reaksjonene har vært relativt positive til navneendringen men samtidig er det åpenbart at dagens navn og logo betyr mye for mange og er knyttet til en tradisjon og historie som bør ivaretas noe som selvsagt vil bli respektert. Et navn for bransjen For NRLs Styre har det vært et poeng at dagens navn i første rekke fungerer overfor bransjeinterne målgrupper. Ettersom NRLs budskap også i stadig større grad er rettet mot publikum, myndigheter, ungdom og øvrige interesser i byggenæringen, har man innsett behovet for et navn og en profil som treffer bredere og som synliggjør bransjens overordnede formål: Fremheve den positive, bærekraftige verdiskapingen Synliggjøre fagets samfunnsmessige betydning Kompetansen frem i lyset Navnet Rørentreprenørene Norge viser konkret til hva vi driver med og hvem vi representerer. Begrepet entreprenør henviser dessuten til fagets betydning og trekker frem rørleggeren som en viktig brikke i byggenæringen. Ventilasjon-, elektro- og maskinbransjen har brukt begrepet entreprenør om seg selv lenge. All fornuft tilsier at også rørsiden inkluderer dette i navnet sitt for i enda sterkere grad å fremstå som en kompetent bransje. Dessuten markerer Norge i navnet at vi er en landsdekkende organisasjon. Fortsetter arbeidet for medlemmene som før Organisasjonens oppgave vil fortsatt være å sikre gode rammebetingelser for rørbransjen, og synliggjøre de seriøse bedriftene overfor myndigheter, samarbeidspartnere og publikum. For å sikre at navnebyttet registreres både internt og eksternt vil navnebyttet kobles opp mot vanlig NRL-informasjon, fremfor å distribuere som rene «vi har fått nytt navn»-saker. Slik understreker vi også at organisasjonens innhold og prioriteringer er som før det er presentasjonen som er tilpasset dagens virkelighet. Offisiell dato for navneendringen blir 1. februar Da lanseres også våre nye nettsider, og nytt navn vil bli konsekvent benyttet fra denne dag. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 1

2 Godt besøkt Generalforsamling Med 126 foretak til stede, var NRLs Generalforsamling 2014 svært godt besøkt. På dagsorden var det, foruten de lovfestede sakene, kun én viktig sak som skulle behandles nemlig Styrets forslag om å endre NRLs navn til Rørentreprenørene Norge Tekst/foto: / NRLs medlemmer ble samlet på Park Inn Oslo Airport på Gardermoen, der fjorårets utsatte navneforslag skapte debatt i salen noe som jo er tegnet på et sunt organi sasjonsdemokrati. Etter skriftlig avstemming ble det vedtatt at NRL skifter navn til Rørentrepre nørene Norge med 172 stemmer mot 58 stemmer. Altså et kvalifisert flertall. Bransjeanalysen viser vei Ellers inneholdt Generalforsamlingen to interessante seminarer. Det første temaet var en orientering om det pågående arbeidet med NRLs bransjeanalyse ved Bjørn Gjerde fra MRB AS. Han redegjorde for de foreløpige konklu sjonene fra bransjeanalysen, og påpekte de utfordringer som bransjen står overfor i de kommende år. I tillegg kastet han lys på de organisasjonsmessige utford ringer som NRL må hensynta i sin fremtidige bemanning og sitt engasjement. Denne analysen vil munne ut i en vedtatt strategiplan som skal fattes på NRLs styremøte i september. NRLs nestformann Johan Longvanes oppfordret alle tilstedeværende til å komme med eventuelle innspill til NRLs Administrasjon på bakgrunn av det som ble presentert slik at Styret har et best mulig grunnlag å bygge på i sitt kommende strategivedtak. Sandnes oppdaterte om BNL Det andre seminaret var en orientering fra BNLs adm. direktør Jon Sandnes som holdt et spennende og engasjerende innlegg om de saker som BNL for tiden var opptatt av. Det er åpenbart at Byggenæringens Landsforening er i godt innspill med både Regjering og myndigheter, noe som er en viktig forutsetning for å bli hørt og tatt med på råd. Sandnes fikk også en varm applaus for vel utført jobb! 1 GODT OPPMØTE: NRL er fornøyd med at så mange medlemsbedrifter hadde mulighet til å delta på årets Generalforsamling. 2 STEMMESANKING: Avdelingsleder i Rogaland og medlem av valgkomiteen, Kjell Sivertsen i full gang med å samle inn stemmer til navnevalget. 3 ÅPNET: Styreformann Stein Ove Bjelland åpnet og ledet Generalforsamlingen VALGKOMITÉ: Avdelingsleder for Oslo og omegn, Anders Larmerud, avdelingsleder Rogaland Kjell Sivertsen og fagsjef i NRL, Oddgeir Tobiassen utgjorde valgkomitéen under navnevalget. 5 BRANSJEANALYSE: Bjørn Gjerde redegjør for NRLs bransjeanalyse BNL-OPPDATERING: Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, oppdaterte Generalforsamlingen på hva BNL er opptatt av for tiden. 2 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 3

3 Flotte opplæringsdager i Tromsø Et solfylt Tromsø huset Byggenæringens Landsforenings (BNL) tradisjonelle opp læringskonferanse i år. NRL gjennomførte også sitt bransjemøte her, hvor alle opplæringskontorene for rørleggerfaget var representert med nesten 30 deltakere. Flere viktige saker ble satt på agendaen her. Inviterer til OPPRØR på NRLs bransjemøte Tekst/foto: Søkningen til byggfag i Hordaland svikter dramatisk. Noe må gjøres, frontet Morten Husa, leder av Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Hordaland, under bransjemøtet. Alle byggfagene i Hordaland er samlet, og utarbeider nye rekrutteringsaktiviteter med hovedsatsing på relevant informasjon om hvert enkelt fag. Opplæringskontorene har tatt på seg jobben med å gjennomføre aktivitetene, og har invitert elever, foreldre, lærere, rådgivere og bransjeorganisasjoner til en felles rekrutteringssatsning. Omfattende rekrutteringsplan Husa er fast bestemt på å gjøre rørleggerfaget lettere tilgjengelig og enda mer attraktivt gjennom mer målrettet og interessant undervisning i skolen og i bedriftene. For å få til dette, vil han blant annet satse større på kompetanseheving blant faglærerne og standardiserte undervisningsmodeller. Han trakk også frem bedre verktøy, teoretisk og praktisk undervisning både på skolen og hos opplæringskontoret, gratis sertifiseringskurs, utdanningsmesser og moderne, profilerte klær til alle elever og lærlinger som rekrutteringstiltak. UTBYTTE: Jonny Bjørgum (ORiN), Ingebjørg Martinsen (NRLs administrasjon), Are Skaar Nielsen (NRLs administrasjon), Per Kristian Hansen (avdelingsleder for NRL-avdelingene Troms og Nordland) og Åge Bjørnbakken (opplæringsleder for NRL avdeling Hedmark og Oppland) fikk stort utbytte av BNL og NRLs opplæringskonferanser. 4 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 5

4 Inviterer til OPPRØR Opplæringskontoret i Hordaland skifter navn til OPPRØR Hordaland en relansering av en tidligere navneidé fra opplæringskontoret i Rogaland. Mortens forslag til forsamlingen var at alle opplæringskontorene bør adoptere ideen, et forslag NRL støtter. Vi ser viktigheten av en felles profilering av opplæringskontorene. Debatten som fulgte og som fortsatte utover kvelden, tyder på at de aller fleste tente på forslaget. Frøet er sådd. Nå er det opp til bransjen og de enkelte opplæringskontors styrer å arbeide videre med opprøret! Felles nettsted for rørfagets opplæringskontorer For å gi opplæringskontorene en felles arena for drøftning av OPPRØRprosjektet, la leder av rørfag ved Opplæringskontoret for bygghåndverksfag i Buskerud (OBU), Eli Heyerdahl Eide, frem forslag om et felles OPPRØRnettsted der opplæringskontorene kan drøfte ulike aktiviteter og ideer. Alle opplæringskontorene var til stede på bransjemøtet, og samtlige tok imot Elis forslag med åpne armer. Dette resulterte umiddelbart i at Eli opprettet en egen Facebook-side der alle kan samles med meninger og synspunkter. REKRUTTERER: En svært engasjert Morten Husa er klar for OPPRØR! INITIATIVTAKER: Eli Heyerdahl Eide med nyopprettet nettsted for opplæringskontorene. Fagskole KEM, nye planer OPPLYSTE OM FAGSKOLEN: Kjersti Grindal ga opplæringslederne en god innføring om fagskolen som nå er i støpeskjeen. BNLs seniorrådgiver for kompetanse, Kjersti Grindal, kunne fortelle at det i 2013 var rundt fagskolestudenter i bygg og anlegg. Grindal fastslo at bedriftene i løpet av fem år vil ha behov for 36 prosent flere personer med fagutdanning, 21 prosent fagskoleingeniører, 13 prosent med bachelorgrad og 10 prosent med mastergrad. Spesielt i byggebransjen er det et stort behov for ingeniører med praktisk bakgrunn. Fagskolen har i dag en uklar plass og for lav status i utdanningssystemet. Må få sterkere eierskap Finansieringsordningen er ustabil på grunn av fylkeskommunalt eierskap og at næringen har for svakt eierskap til utdanningen. Dessuten er det liten grunn til å skille mellom fagskole- og studiepoeng. Forskjellig eierskap og ulike vurderingsordninger gjør at en samordning av fagskole- og bachelorstudiet er vanskelig. Det bør åpnes for at høyskolestudiet gir full kredit for opparbeidet kompetanse i fagskolen. For stor plass til byggfag For KEMs vedkommende kunne Ole Larmerud fortelle om en ny læreplan som etter VVS-bransjens mening gir for stor plass til byggfagene på bekostning av KEM-fagene. Det er dessuten et betenkelig faktum at mange oppfatter KEM-utdanningen som en prosjektlederutdanning. Selv om læreplanene er like, varierer innhold og undervisningsmetoder fra skole til skole. NRL satser på fagskolene Det bør satses på en koordinering og bedre samkjøring gjennom hyppigere møter mellom faglærerne. NRL vil gjerne fortsette å være initiativtaker til koordineringsarbeidet. Ved de seks skolene med KEM-linjer utdannes det rundt 100 fagskoleingeniører hvert år. På de fleste steder er behovet større enn dekningen. Dette gjør at NRL vil bidra til en enda bredere satsing på fagskolene i fremtiden. Opplæringskontorenes fremtid og ny fagutdanning KUBEN hva er det? ORiN et opplæringskontor i toppsjiktet ALVOR: En noe alvorstynget kompetansedirektør, Jørgen Leegaard. Kompetansedirektør i BNL, Jørgen Leegaard, besøkte NRLs bransjesamling i Tromsø for å berolige forsamlingen, men også for å understreke alvoret for opplæringskontorenes fremtid. I dag er det er ingen offisielle forskrifter som hjemler etablering og drift av opplæringskontorer, hverken i Norge eller de andre nordiske landene. Selv om opplæringskontorene mangler rotfeste og drives på mange forskjellige måter, er det et klart behov for kontorenes eksistens. Leegaard roste kontor enes innsats, som motoren i de fleste bransjers opplærings- og rekrutteringstiltak. Han kunne berolige forsamlingen med at det ikke er noe som tyder på at opplæringskontorene skal bli borte eller overtas av andre. Imidlertid er Finansdepartementet interessert i kontorene på grunn av de store ressursene som brukes i form av lærlingtilskudd. Departementet vil vite hva opplæringskontorene bruker midlene til, og grunnen til at mange kontorer legger seg opp betydelig egenkapital. Et tema som bestandig engasjerer, er om opplæringskontorene skal drive med rekrutteringsvirksomhet. Jørgen mente at en slik virksomhet ikke er i tråd med opplæringsforskriften som sier at tilskuddet skal øremerkes opplæring for lærlingen. BNL og myndighetene er i gang med en rapport om opplæringskontorenes fremtidige virksomhet. Kuben er et navn som stadig går igjen i mediene når det dreier seg om fagutdanning. Ole Larmerud viste hva Kuben Yrkesarena er og hvilke muligheter som åpner seg for elever, lærlinger, fagskolestudenter og for voksne kursdeltakere. NRL sentralt har i det alt vesentlige befattet seg med Kuben kurs- og teknologisenter gjennom rådgiving, prosjektering og bygging av diverse undervisningsmoduler. NOVAP startet kurs i varmepumper og F-gass allerede ved årsskiftet, mens resten av senteret er under oppbygging og klar for kursing til høsten. En liten, men dyktig administrasjon og et fremtidsrettet styre, gjør Opp læringskontoret for Rørleggerfaget i Nord til en organisasjon bransjen virkelig kan være stolte av. Både under NRLs bransjemøte og helt på slutten av opplæringskonferansen presenterte Merete Larsen ORiNs rekrutteringstiltak. Budskap og fremføring vitner om at ORiN er et opplæringskontor som gjør jobben sin og som har en representativ og dyktig leder. Sånn skal det gjøres! MERETE en flott ambassadør for rørleggerfaget! 6 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 7

5 Rekrutteringsarbeid og filmer Dessverre ble det for liten tid til å vise de nyeste rekrutteringsfilmene som er laget i prosjektet Blirørlegger.no. Selskapet Adelia har produ sert en film om rørleggerfaget på rundt 30 minutter som skal vises i NRK i program serien om yrkesfag. To kortfilmer er dessuten laget som skal brukes på hjemmesiden Blirørlegger.no. Disse viser bilder fra service - og prosjektmarkedet. NRL har også laget en kort reklamefilm for rørleggerfaget som skal vises på alle landets kinoer. NRL har finansiert redigering av kortfilmene ned til en 15 sekunders kinoreklame som er lagt på voice-over og plakat. Dessuten er det laget en ny annonse som blant annet skal tas inn i kjedenes markedsføringsmateriell. På bransjemøtet kom det frem sterke signaler om at NRL må legge om sin rekrutteringsstrategi og engasjere ungdommen i langt høyere grad til utarbeidelse av rekrutteringspolitikk. NRL er for gammeldagse og nye krefter må slippet til i dette viktige arbeidet, var den gjengse oppfatningen i forsamlingen. De unge snakker et annet språk og oppfatter ikke alltid budskapet fra NRL. I rettferdighetens tegn må det likevel sies at noe riktig må være gjort ettersom rørleggerfaget er det eneste byggfaget som kan vise til en økning av antall inngåtte lærekontrakter og beståtte svenneprøver Men rekrutteringskampen hardner til så det er bare å finne frem nye og moderne metoder! BNLs opplæringskonferanse i lærlingens tegn 2 1 Lærlinger, rekruttering og utdanning var hovedtemaene, men også trafikk sikkerhet, Ungt Entreprenørskap og Tromsøs utvikling sto på dagsordenen. Det er på tide å ta frem de gode historiene om foretak som går nye veier, mente administrerende direktør Jon Sandnes når han innledet konferansen med over hundre deltakere. Må prioritere vår egen grunnmur I likhet med de andre foredragsholderne, fremhevet han lærlingens og opplær ingskontorets rolle i femtiden. For å få frem konkurransekraftig kvalitet og produktivitet er det ikke nok å satse på innleie av utenlandsk arbeidskraft. Selv om Norge, med sitt utstrakte byggeog anleggsaktivitet, trenger påfyll av utenlandske fagfolk, må vi sørge for å ha vår egen grunnmur i orden. Grunnmuren består av et rikt tilfang av nye, motiverte lærlinger og bruk av ny teknologi. 2 3 Vil heve etableringsterskelen Dessuten er det viktig at myndighetene følger opp, både når det gjelder lovverket, men også når det gjelder forutsetninger for å starte egen bedrift. Terskelen for etablering må heves, mente Sandnes, som også pekte på at de gode eksemplene måtte frem i lyset. 1 BRANSJENE: Alle bransjeorganisasjonene var representert under BNLs opplæringskonferanse. 2 REPRESENTANTER: Tøffe gutter i byggebransjen! 3 GODT HUMØR: Stemningen var på topp i godværet, hos trønderne og alle de andre Finansieringsordninger drøftes Opplæringskontorenes fremtidige rolle ble tatt opp av både Jørgen Leegaard og forsker ved NIFU, Håkon Høst. Kontorenes rolle er under lupen, men konklusjonen er at det er bruk for denne særnorske organisasjonen. Imidlertid er det ingenting som tyder på at lærlingtilskuddet skal bli høyere, og Leegaard ser det som positivt at andre finansieringsordninger, som fondsløsninger, nå debatteres. Rørleggerne utgjorde en fjerdedel av deltakerne på opplæringskonferansen. Samtlige rør-opplæringskontorer var til stede, noen med flere representanter. Dette viser at rørleggerfaget holder koken og deltar heftig i debatter, både i konferansesalen og i Rorbua der konferansen ble avsluttet i røffe omgivelser, tilpasset byggfolket! INSPIRATOR: En alltid like inspirerende og dyktig BNL-direktør. 8 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 9

6 Innstøping av sprinklerrør ny veiledningstekst skaper forvirring Populære kalkulasjonskurs NRL kan melde om fortsatt stor interesse for kurs i kalkulasjon og anbudsberegning. Representanter fra forsikringsselskap, entreprenører, byggeiere, arkitekt-, ingeniør- og installasjons organisasjoner utarbeider forslag til løsninger for fremføring av rør ledninger i bygg. Tekst/foto: I den forbindelse vurderte gruppen den nylig vedtatte endringen av veiledningen til TEK punkt b. Endringen fastslår at det nå er tillatt å støpe inn sprinklerrør: Rør i sprinkleranlegg kan støpes inn der dette er i samsvar med gjeldende norske standarder og produktdokumentasjon med monteringsanvisning. Etter gruppens mening er det ikke samsvar mellom endringen i veiledningen og forskriftsteksten som lyder slik: Det skal legges til rette for enkelt vedlikehold av vanninstallasjon. Vanninstallasjonen skal være lett utskiftbar. Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjon og bygningsdel. Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet. Veiledning til forskrift er ment å være en forklaring eller en på forhånd akseptert løsning for hvordan forskriften kan fortolkes. Den nye, tillagte setningen oppfyller ikke veiledningens hensikt. Snarere tvert imot. Her gjøres det unntak fra et hovedpoeng i forskriften som i sin tid (1997) ble innført for å sikre bygg mot vannskader. Dessuten er det dårlig samsvar mellom den nye veiledningsteksten og veiledningen til 15.5 (1): Vanninstallasjoner omfatter alle innvendige rørledninger for forbruksvann samt installasjoner og utstyr som er fast tilknyttet ledningsnettet og som inngår som en del av byggverkets drift, herunder utvendig tappested. Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner som er en forlengelse av de ordinære vanninstalla sjonene og utført med tilsvarende produkter som disse, omfattes av dette kapitlet i den grad det er relevant. Et boligsprinkleranlegg er altså en vann installasjon på lik linje med vannledninger for sanitæranlegg. For at rørleggerforetakene i fremtiden ikke skal bli belastet med høye kostnader for fremtidige garantier, ansvarstvister, erstatningskrav og regresser i forbindelse med innstøpte rør, foreslo gruppen at den nye veiledningsteksten trekkes tilbake. Den skaper kun forvirring i forhold til forskriftsteksten. I svaret fra DiBK går det frem at veilednings teksten foreløpig opprettholdes, men at arbeidsgruppen vil vurdere en ny tekst til høsten. Endring i folketrygd og ferieloven KURSDELTAKERE: Engasjerte kursdeltakere på kalkulasjonskurset i Sortland Tekst: 1. Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2014 Regjeringen og organisasjonene ble enige om å heve Folketrygdens grunnbeløp med 3,67 prosent eller fra kr til kr fra 1. mai Endringer i ferieloven per 1. juli 2014 Regjeringen har lagt frem forslag til nye regler i ferieloven. De nye reglene utvider arbeidstakers rett til å kreve ferie utsatt i forbindelse med sykdom i ferien. Dette gjøres ved at dagens krav om at arbeidstaker må ha vært syk i minst 6 virkedager i ferien fjernes. Dette betyr at arbeidstaker vil kunne kreve ferie utsatt selv om vedkommende bare har vært syk 1 dag. Det vil imidlertid fortsatt være et vilkår at arbeidstaker kan dokumentere sykdommen med legeerklæring. Det foreslås videre å oppheve dagens regler som gir anledning til å utbetale feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon. Også i slike situasjoner må feriedagene overføres til neste år og avvikles dette året i tillegg til den vanlige ferien. Endringsforslagene er en tilpasning til EUs arbeidstidsdirektiv. Forslaget er tilrådd av Stortingets arbeids- og sosialkomité i møte den 5. juni 2014 og skal fremlegges for Stortinget den Etter forslaget skal de nye reglene tre i kraft 1. juli 2014 og vil lyde: 7 nr. 3 andre ledd skal lyde: Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som nevnt i 9 nr. 1 og 2, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter nr. 1 andre ledd skal lyde: Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Tekst: I løpet av den første halvdelen av 2014 (januar mai) er det gjennomført kurs i Tromsø, Oslo og Sortland. Deltakerantallet på disse kursene har i snitt vært 15 personer, noe som er ideelt for disse kursene. Todagers kurset som NRL nå tilbyr består av én dag med kalkulasjonsteori og én dag med bruk av RS Kalk Cordel som kalkulasjonsverktøy. Administrasjonen gleder seg over god mottakelse av kurset, og oppfordrer medlemmer som ønsker kurs i kalkulasjon til å ta kontakt med avdelingen sin. Eventuelle bedriftsinterne kurs avtales direkte med NRL. Foreløpig er det ikke satt opp nye kurs for høsten 2014, men vi antar at interessen fra noen avdelinger også melder seg utover høsten. Dag 1 - Kalkulasjon, lønnssystemer, akkordtariff - Verktøy og hjelpemidler for kalkulasjon - Generelt om kalkulasjon rekkefølgen i kalkulasjonsarbeidet - Oppbygging av faktorer for arbeidslønn og materiell - Arbeidsoppgave for oppbygging av faktorer, kalkulasjon, tilbud - Gjennomgang av akkordtariffen (2013) generelle og spesielle forhold for arbeidslønn - Beregning av arbeidstid etter akkordtariff og timelønn - Beregning av enhetspriser som inne holder alle kostnader i følge NS Kalkulasjon av enhetspriser (tilbud manuelt) - Hvordan er RS Kalk Cordel tilpasset prinsippet i kalkulasjon? Dag 2 - Bruk av RS kalk Cordel i anbudskalkulasjon - Generelle betjeningsprinsipper og funksjoner i programmet - Gjennomgang av de ulike menyer, registre og funksjoner - Innlegging og definisjon av faste kostnader, sosiale utgifter, påslag og faktorer - Utarbeiding og kopiering av pakker - Kalkulasjon av mindre tilbud og prosjektanbud - Kopiering og gjenbruk av anbud - Import av priser til anbud fra grossister - Rapporter og utskrifter 10 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 11

7 Gikk av som FFV-styreleder TRER AV: Etter fem år som styreleder i Fagrådet for våtrom (FFV), takket Oddgeir Tobiassen for en fin og lærerik tid, og videre sendte fakkelen til Birger Olsen fra Bolig instituttet AS/Norges Takseringsforbund. Oddgeir Tobiassen (fagsjef i NRL) gikk av som styreleder i Fagrådet for våtrom (FFV) etter fem år i stillingen. Tobiassen har vært i FFVs styre i seks år - hvorav fem har vært som styreleder - og gikk ut av styret under fagrådets generalforsamling, som ble avholdt 22. mai 2014 på Helsfyr hotell i Oslo. Han var på valg og med bakgrunn i ønske om fornyelse i styret og prioritering av andre oppgaver i NRL, tok Tobiassen ikke gjenvalg for en ny periode. Vervet i FFV s styre er som representant for NRL/BNL og for utførende. Fagkonsulent Are S. Nielsen fra NRL ble enstemmig valgt inn som ny styrerepresentant for NRL/BNL. Takket for lærerike år I sin avskjedstale til generalforsamlingen takket han for seks lærerike år og for et godt og konstruktivt samarbeid både med styret og administrasjonen i FFV. I hans periode som styreleder har det skjedd mye i FFV og det har vært noen krevende utfordringer som har blitt løst og landet på en god måte etter Tobiassens mening. Til slutt i sin avskjedstale til Generalforsamlingen takket han sin arbeidsgiver NRL for mulighetene som gis for å kunne påta seg slike verv. Han uttrykte også stor tilfredshet med at kollega og fagkonsulent i NRL Are S. Nielsen ble valgt inn i det nye styret. Nytt styre i FFV Birger Olsen fra Boliginstituttet AS/ Norges Takseringsforbund ble innvalgt som ny styreleder. Dette er styrets øvrige sammensetning: - Olav Dagsleth fra MLF/BNL representerer utførende - Tore Carlsson fra Ardex AS/ Byggkeramikkforeningen - Kjell Bernt Kalland fra Armaturjonsson AS/VA og VVS-produsentene VVP - Grete Kjeldsen fra Norconsult AS Rådgivende Ingeniøres forening RIF - Are S. Nielsen NRL/BNL representerer utførende Situasjonsrapport utgis 5 ganger årlig av God sommer! istockphoto.com Fridtjof Nansens vei 19 Pb Majorstuen, 0305 Oslo Telefon E-post: Redaksjonen avsluttet 11. juni 2014 Trykk: Flisa Trykk AS Opplag: 800 Ved ettertrykk ønskes oppgivelse av kilde 12 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS

For bransjens beste 1

For bransjens beste 1 For bransjens beste 1 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Vårens tariffoppgjør i havn

Vårens tariffoppgjør i havn En situasjonsrapport fra Norske rørleggerbedrifters landsforening vvs NRLnytt april 2 4 Mars 204 Vårens tariffoppgjør i havn Forhandlingene rundt Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) er vel i havn riktignok

Detaljer

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31]

KUBEN YRKESARENA. Samarbeidsplattform. Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen. [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] KUBEN YRKESARENA Samarbeidsplattform Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) og referansegruppen [Prosjektleder Ingunn Marie Eide, 2013-10-31] 1 SAMARBEIDSPLATTFORM INKL STYRINGSSTRUKTUR OG MANDAT Visjon

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa :

Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Opplæringskontorenes rolle i fagopplæringa : Gunnar Visnes Norsk Teknologi Fagsjef kompetanse Faglig råd elektro, leder/nestleder 100826 - GVi 1 Norsk Teknologi HLF - Heisleverandørenes landsforening Integra

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

LÆRLING KONFERANSEN 2016. GARDERMOEN 24-25 Mai 2016 PARTNERSKAP SOM ÅPNER DØRER. Einar Øverås Daglig leder opplæringskontoret

LÆRLING KONFERANSEN 2016. GARDERMOEN 24-25 Mai 2016 PARTNERSKAP SOM ÅPNER DØRER. Einar Øverås Daglig leder opplæringskontoret GARDERMOEN 24-25 Mai 2016 LÆRLING KONFERANSEN 2016 PARTNERSKAP SOM ÅPNER DØRER Vibeke Hammer Madsen Administrerende direktør i Virke Einar Øverås Daglig leder opplæringskontoret for restaurant og matfag

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo

13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i. Schibsted ASA. i Apotekergaten 10, Oslo GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL 13. mai 2002 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA i Apotekergaten 10, Oslo På generalforsamlingen i Schibsted ASA møtte 23 representanter med

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og

27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og 1 27/8 Kuben i Oslo Kl 08:30-11:00 Korleis det vert jobba, tanken bak Kuben, dei ulike aktørane; Vidaregåande opplæring, Lærlingesenteret, Fagskulen og Kuben kurs og teknologisenter. Samarbeid med næringslivet

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

HVA ER. KKT? Foto: Arch Uno

HVA ER. KKT? Foto: Arch Uno HVA ER KKT? Foto: Arch Uno KUBEN YRKESARENA Høsten 2013 ble Kuben kurs- og teknologisenter (KKT) etablert på Økern i Oslo. KKT er en del av Kuben yrkesarena - en samlokalisering av Kuben videregående skole,

Detaljer

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor. Helga T Rabben ledet møtet og John Arne Andersen var møtereferent.

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor. Helga T Rabben ledet møtet og John Arne Andersen var møtereferent. Møtereferat Styremøte i FosFor Dato: 16. april 2010 Tidsrom: 09.30 10.30 Sted: Telefonmøte Deltakende: Helga T Rabben John Arne Andersen Åge Birger Hofseth Helga T Rabben ledet møtet og John Arne Andersen

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Litt om BYGGOPP og vår jobb

Litt om BYGGOPP og vår jobb Litt om BYGGOPP og vår jobb Opplæringskontoret for fag innen bygg og anlegg Over 60 medlemsbedrifter (styres av medlemsbedriftene) Ca. 150 lærlinger Oppfølging og kvalitetssikring av lærlingers opplæring

Detaljer

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Norsk Standard NS 8400 1. utgave september 2005 ICS 91.010.20 Språk: Norsk Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Procurement rules for building and civil engineering works by

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Tavleforum 11.sept.2012

Tavleforum 11.sept.2012 Velkommen til Program: Tavleforum 11.sept.2012 Clarion Hotel Bergen Airport, Bergen 09.30 Registrering med kaffe 10.00 Tavleforeningen informerer Litt om Tavleforeningen og pågående prosjekter? Hans-Petter

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Mulighetsrommet: Fortsatt høy aktivitet Lave renter Befolkningsvekst Eldrebølge Urbanisering og sentralisering Teknologisk utvikling Digitalisering

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring. BAE Nyttårsjazz 22.01.2015

Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring. BAE Nyttårsjazz 22.01.2015 Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring BAE Nyttårsjazz 22.01.2015 Tjeneste direktivet i 2009 åpner det norske arbeidsmarkedet mot EU Stortingets

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013. Prioriterte områder

HANDLINGSPLAN 2011-2013. Prioriterte områder Vedlegg 2 HANDLINGSPLAN -2013 Prioriterte områder 1. Markedsføring 2. Rekruttering, utdannelse og kompetanse 3. Medlemssituasjonen 4. Rammebetingelser 5. Miljø og energi 6. Samarbeid med andre organisasjoner

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Byggenæringens LandsforeninG 2012. på topp

Byggenæringens LandsforeninG 2012. på topp Byggenæringens LandseninG 2012 10 på topp Historisk år 2012 har vært et viktig år byggenæringen. Aktiviteten har vært høy og BNL opplever godt gjennomslag og ståelse fra myndighetene når det gjelder næringens

Detaljer

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 3/2012 Prosjektavtale 2012 Nordland Fylkeskommune Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Sammendrag... 1 Gjennomførte tiltak... 2 Tiltak 1 Forum for likestilling og

Detaljer

Tavleforum 1.Nov.2012. 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo

Tavleforum 1.Nov.2012. 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo Velkommen til Tavleforum 1.Nov.2012 1. november 2012, Scandic KNA, Oslo Styret i Norsk Eltavleforening 2011-2012 Styreleder: Hjalmar Roald, Hareid Elektriske Teknikk AS - Tavlefabrikant Styremedlem: Hans-Petter

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN

VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN VI SAMLER OG HEVER BRANSJEN MÅL- OG STRATEGI 2015-2018 3 Forord 4 Strategiprosessen 5 Misjon 6 Visjon 7 Strategien 8 Hovedmål for strategien 9 Næringspolitikk/myndighetskontakt 10 Fagutdanning/kompetansebygging

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR 1-2012 I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl 1400 1600 Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

SKOLE - /FAG-UTDANNING

SKOLE - /FAG-UTDANNING Bernt Madsen Kontaktlærer VG2 Klima, Energi og Miljøteknikk (KEM) Rørlegger Konsulent Våtrom (BVN, Forsikringsselskaper, Advokatfirmaer, Næringsliv/privat) Realkompetansekonsulent Formann i «Klagenemda

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i rørleggerfaget Innledning Faglig fordypning i rørleggerfaget skal bidra til at

Detaljer

Tavleforum 27.okt.2011

Tavleforum 27.okt.2011 Velkommen til Tavleforum 27.okt.2011 Holberg Terrasse Kurs og Konferansesenter, Oslo 10.00 Tavleforeningen informerer Hvem er Tavleforeningen? Prosjekter i Tavleforeningen Hjalmar Roald, Leder, Tavleforeningen

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag Elever ved Elvebakken videregående skole omdanner energi ved hjelp av en peltonturbin. Trenger flere med energi Når dagens elever i videregående skole

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig MØTEREFERAT Dato: Tid: 23-24. oktober Sted: Radisson Blu Møte nr: 2-2013 2013 Gardermoen Møtetype: Oldermannsmøte med utvalg Til stede: Walter Karppinen, Atle Skikstein, Lisbeth Schjelde, Kjell Heggernæs,

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

Statutter for Abakus Fond

Statutter for Abakus Fond Statutter for Abakus Fond Stiftet på Abakus sin ekstraordinære generalforsamling 11. mars 2013 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. mars 2015 1 Innhold 0 Definisjoner.................................

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Unge arbeidstakere. Et av Arbeidstilsynets 7 hovedsatsningsområder: Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere. Et av Arbeidstilsynets 7 hovedsatsningsområder: Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere Rettigheter og plikter for unge arbeidstakere + Informasjon om Arbeidstilsynets innsats v/jon Helge Vaeng Arbeidstilsynet Nord-Norge Arbeidstilsynet 27.10.2011 2 Et av Arbeidstilsynets 7 hovedsatsningsområder:

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer