NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRLnytt JUNI. GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge."

Transkript

1 EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt JUNI 3 14 MARS 2014 NRL blir Rørentreprenørene Norge GJENNOMTENKT VALG: Etter ett år i tenkeboksen, stemte NRLs medlemmer for å skifte navn til Rørentreprenørene Norge. Medlemmene har talt, og med et soleklart flertall under årets Generalforsamling, er det avgjort at vi går fremtiden i møte med nytt navn og ny profil. Tekst/foto: I anledning 100 årsjubileet i fjor stilte vi spørsmål ved dagens navn og profil: Hvem er vi i dag og hvem skal vi representere i fremtiden? Forslag om navnebytte fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforen ing - VVS til Rørentreprenørene Norge ble lagt frem på Generalforsam lingen 2013, men utsatt til 2014 for at forslaget skulle modnes blant medlemmene og gi grunnlag for et godt fundert vedtak på årets Generalforsamling. I den mellomliggende perioden har samtlige medlemmer fått tilbud om mer informasjon gjennom regionale avdelingsmøter. Reaksjonene har vært relativt positive til navneendringen men samtidig er det åpenbart at dagens navn og logo betyr mye for mange og er knyttet til en tradisjon og historie som bør ivaretas noe som selvsagt vil bli respektert. Et navn for bransjen For NRLs Styre har det vært et poeng at dagens navn i første rekke fungerer overfor bransjeinterne målgrupper. Ettersom NRLs budskap også i stadig større grad er rettet mot publikum, myndigheter, ungdom og øvrige interesser i byggenæringen, har man innsett behovet for et navn og en profil som treffer bredere og som synliggjør bransjens overordnede formål: Fremheve den positive, bærekraftige verdiskapingen Synliggjøre fagets samfunnsmessige betydning Kompetansen frem i lyset Navnet Rørentreprenørene Norge viser konkret til hva vi driver med og hvem vi representerer. Begrepet entreprenør henviser dessuten til fagets betydning og trekker frem rørleggeren som en viktig brikke i byggenæringen. Ventilasjon-, elektro- og maskinbransjen har brukt begrepet entreprenør om seg selv lenge. All fornuft tilsier at også rørsiden inkluderer dette i navnet sitt for i enda sterkere grad å fremstå som en kompetent bransje. Dessuten markerer Norge i navnet at vi er en landsdekkende organisasjon. Fortsetter arbeidet for medlemmene som før Organisasjonens oppgave vil fortsatt være å sikre gode rammebetingelser for rørbransjen, og synliggjøre de seriøse bedriftene overfor myndigheter, samarbeidspartnere og publikum. For å sikre at navnebyttet registreres både internt og eksternt vil navnebyttet kobles opp mot vanlig NRL-informasjon, fremfor å distribuere som rene «vi har fått nytt navn»-saker. Slik understreker vi også at organisasjonens innhold og prioriteringer er som før det er presentasjonen som er tilpasset dagens virkelighet. Offisiell dato for navneendringen blir 1. februar Da lanseres også våre nye nettsider, og nytt navn vil bli konsekvent benyttet fra denne dag. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 1

2 Godt besøkt Generalforsamling Med 126 foretak til stede, var NRLs Generalforsamling 2014 svært godt besøkt. På dagsorden var det, foruten de lovfestede sakene, kun én viktig sak som skulle behandles nemlig Styrets forslag om å endre NRLs navn til Rørentreprenørene Norge Tekst/foto: / NRLs medlemmer ble samlet på Park Inn Oslo Airport på Gardermoen, der fjorårets utsatte navneforslag skapte debatt i salen noe som jo er tegnet på et sunt organi sasjonsdemokrati. Etter skriftlig avstemming ble det vedtatt at NRL skifter navn til Rørentrepre nørene Norge med 172 stemmer mot 58 stemmer. Altså et kvalifisert flertall. Bransjeanalysen viser vei Ellers inneholdt Generalforsamlingen to interessante seminarer. Det første temaet var en orientering om det pågående arbeidet med NRLs bransjeanalyse ved Bjørn Gjerde fra MRB AS. Han redegjorde for de foreløpige konklu sjonene fra bransjeanalysen, og påpekte de utfordringer som bransjen står overfor i de kommende år. I tillegg kastet han lys på de organisasjonsmessige utford ringer som NRL må hensynta i sin fremtidige bemanning og sitt engasjement. Denne analysen vil munne ut i en vedtatt strategiplan som skal fattes på NRLs styremøte i september. NRLs nestformann Johan Longvanes oppfordret alle tilstedeværende til å komme med eventuelle innspill til NRLs Administrasjon på bakgrunn av det som ble presentert slik at Styret har et best mulig grunnlag å bygge på i sitt kommende strategivedtak. Sandnes oppdaterte om BNL Det andre seminaret var en orientering fra BNLs adm. direktør Jon Sandnes som holdt et spennende og engasjerende innlegg om de saker som BNL for tiden var opptatt av. Det er åpenbart at Byggenæringens Landsforening er i godt innspill med både Regjering og myndigheter, noe som er en viktig forutsetning for å bli hørt og tatt med på råd. Sandnes fikk også en varm applaus for vel utført jobb! 1 GODT OPPMØTE: NRL er fornøyd med at så mange medlemsbedrifter hadde mulighet til å delta på årets Generalforsamling. 2 STEMMESANKING: Avdelingsleder i Rogaland og medlem av valgkomiteen, Kjell Sivertsen i full gang med å samle inn stemmer til navnevalget. 3 ÅPNET: Styreformann Stein Ove Bjelland åpnet og ledet Generalforsamlingen VALGKOMITÉ: Avdelingsleder for Oslo og omegn, Anders Larmerud, avdelingsleder Rogaland Kjell Sivertsen og fagsjef i NRL, Oddgeir Tobiassen utgjorde valgkomitéen under navnevalget. 5 BRANSJEANALYSE: Bjørn Gjerde redegjør for NRLs bransjeanalyse BNL-OPPDATERING: Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, oppdaterte Generalforsamlingen på hva BNL er opptatt av for tiden. 2 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 3

3 Flotte opplæringsdager i Tromsø Et solfylt Tromsø huset Byggenæringens Landsforenings (BNL) tradisjonelle opp læringskonferanse i år. NRL gjennomførte også sitt bransjemøte her, hvor alle opplæringskontorene for rørleggerfaget var representert med nesten 30 deltakere. Flere viktige saker ble satt på agendaen her. Inviterer til OPPRØR på NRLs bransjemøte Tekst/foto: Søkningen til byggfag i Hordaland svikter dramatisk. Noe må gjøres, frontet Morten Husa, leder av Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Hordaland, under bransjemøtet. Alle byggfagene i Hordaland er samlet, og utarbeider nye rekrutteringsaktiviteter med hovedsatsing på relevant informasjon om hvert enkelt fag. Opplæringskontorene har tatt på seg jobben med å gjennomføre aktivitetene, og har invitert elever, foreldre, lærere, rådgivere og bransjeorganisasjoner til en felles rekrutteringssatsning. Omfattende rekrutteringsplan Husa er fast bestemt på å gjøre rørleggerfaget lettere tilgjengelig og enda mer attraktivt gjennom mer målrettet og interessant undervisning i skolen og i bedriftene. For å få til dette, vil han blant annet satse større på kompetanseheving blant faglærerne og standardiserte undervisningsmodeller. Han trakk også frem bedre verktøy, teoretisk og praktisk undervisning både på skolen og hos opplæringskontoret, gratis sertifiseringskurs, utdanningsmesser og moderne, profilerte klær til alle elever og lærlinger som rekrutteringstiltak. UTBYTTE: Jonny Bjørgum (ORiN), Ingebjørg Martinsen (NRLs administrasjon), Are Skaar Nielsen (NRLs administrasjon), Per Kristian Hansen (avdelingsleder for NRL-avdelingene Troms og Nordland) og Åge Bjørnbakken (opplæringsleder for NRL avdeling Hedmark og Oppland) fikk stort utbytte av BNL og NRLs opplæringskonferanser. 4 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 5

4 Inviterer til OPPRØR Opplæringskontoret i Hordaland skifter navn til OPPRØR Hordaland en relansering av en tidligere navneidé fra opplæringskontoret i Rogaland. Mortens forslag til forsamlingen var at alle opplæringskontorene bør adoptere ideen, et forslag NRL støtter. Vi ser viktigheten av en felles profilering av opplæringskontorene. Debatten som fulgte og som fortsatte utover kvelden, tyder på at de aller fleste tente på forslaget. Frøet er sådd. Nå er det opp til bransjen og de enkelte opplæringskontors styrer å arbeide videre med opprøret! Felles nettsted for rørfagets opplæringskontorer For å gi opplæringskontorene en felles arena for drøftning av OPPRØRprosjektet, la leder av rørfag ved Opplæringskontoret for bygghåndverksfag i Buskerud (OBU), Eli Heyerdahl Eide, frem forslag om et felles OPPRØRnettsted der opplæringskontorene kan drøfte ulike aktiviteter og ideer. Alle opplæringskontorene var til stede på bransjemøtet, og samtlige tok imot Elis forslag med åpne armer. Dette resulterte umiddelbart i at Eli opprettet en egen Facebook-side der alle kan samles med meninger og synspunkter. REKRUTTERER: En svært engasjert Morten Husa er klar for OPPRØR! INITIATIVTAKER: Eli Heyerdahl Eide med nyopprettet nettsted for opplæringskontorene. Fagskole KEM, nye planer OPPLYSTE OM FAGSKOLEN: Kjersti Grindal ga opplæringslederne en god innføring om fagskolen som nå er i støpeskjeen. BNLs seniorrådgiver for kompetanse, Kjersti Grindal, kunne fortelle at det i 2013 var rundt fagskolestudenter i bygg og anlegg. Grindal fastslo at bedriftene i løpet av fem år vil ha behov for 36 prosent flere personer med fagutdanning, 21 prosent fagskoleingeniører, 13 prosent med bachelorgrad og 10 prosent med mastergrad. Spesielt i byggebransjen er det et stort behov for ingeniører med praktisk bakgrunn. Fagskolen har i dag en uklar plass og for lav status i utdanningssystemet. Må få sterkere eierskap Finansieringsordningen er ustabil på grunn av fylkeskommunalt eierskap og at næringen har for svakt eierskap til utdanningen. Dessuten er det liten grunn til å skille mellom fagskole- og studiepoeng. Forskjellig eierskap og ulike vurderingsordninger gjør at en samordning av fagskole- og bachelorstudiet er vanskelig. Det bør åpnes for at høyskolestudiet gir full kredit for opparbeidet kompetanse i fagskolen. For stor plass til byggfag For KEMs vedkommende kunne Ole Larmerud fortelle om en ny læreplan som etter VVS-bransjens mening gir for stor plass til byggfagene på bekostning av KEM-fagene. Det er dessuten et betenkelig faktum at mange oppfatter KEM-utdanningen som en prosjektlederutdanning. Selv om læreplanene er like, varierer innhold og undervisningsmetoder fra skole til skole. NRL satser på fagskolene Det bør satses på en koordinering og bedre samkjøring gjennom hyppigere møter mellom faglærerne. NRL vil gjerne fortsette å være initiativtaker til koordineringsarbeidet. Ved de seks skolene med KEM-linjer utdannes det rundt 100 fagskoleingeniører hvert år. På de fleste steder er behovet større enn dekningen. Dette gjør at NRL vil bidra til en enda bredere satsing på fagskolene i fremtiden. Opplæringskontorenes fremtid og ny fagutdanning KUBEN hva er det? ORiN et opplæringskontor i toppsjiktet ALVOR: En noe alvorstynget kompetansedirektør, Jørgen Leegaard. Kompetansedirektør i BNL, Jørgen Leegaard, besøkte NRLs bransjesamling i Tromsø for å berolige forsamlingen, men også for å understreke alvoret for opplæringskontorenes fremtid. I dag er det er ingen offisielle forskrifter som hjemler etablering og drift av opplæringskontorer, hverken i Norge eller de andre nordiske landene. Selv om opplæringskontorene mangler rotfeste og drives på mange forskjellige måter, er det et klart behov for kontorenes eksistens. Leegaard roste kontor enes innsats, som motoren i de fleste bransjers opplærings- og rekrutteringstiltak. Han kunne berolige forsamlingen med at det ikke er noe som tyder på at opplæringskontorene skal bli borte eller overtas av andre. Imidlertid er Finansdepartementet interessert i kontorene på grunn av de store ressursene som brukes i form av lærlingtilskudd. Departementet vil vite hva opplæringskontorene bruker midlene til, og grunnen til at mange kontorer legger seg opp betydelig egenkapital. Et tema som bestandig engasjerer, er om opplæringskontorene skal drive med rekrutteringsvirksomhet. Jørgen mente at en slik virksomhet ikke er i tråd med opplæringsforskriften som sier at tilskuddet skal øremerkes opplæring for lærlingen. BNL og myndighetene er i gang med en rapport om opplæringskontorenes fremtidige virksomhet. Kuben er et navn som stadig går igjen i mediene når det dreier seg om fagutdanning. Ole Larmerud viste hva Kuben Yrkesarena er og hvilke muligheter som åpner seg for elever, lærlinger, fagskolestudenter og for voksne kursdeltakere. NRL sentralt har i det alt vesentlige befattet seg med Kuben kurs- og teknologisenter gjennom rådgiving, prosjektering og bygging av diverse undervisningsmoduler. NOVAP startet kurs i varmepumper og F-gass allerede ved årsskiftet, mens resten av senteret er under oppbygging og klar for kursing til høsten. En liten, men dyktig administrasjon og et fremtidsrettet styre, gjør Opp læringskontoret for Rørleggerfaget i Nord til en organisasjon bransjen virkelig kan være stolte av. Både under NRLs bransjemøte og helt på slutten av opplæringskonferansen presenterte Merete Larsen ORiNs rekrutteringstiltak. Budskap og fremføring vitner om at ORiN er et opplæringskontor som gjør jobben sin og som har en representativ og dyktig leder. Sånn skal det gjøres! MERETE en flott ambassadør for rørleggerfaget! 6 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 7

5 Rekrutteringsarbeid og filmer Dessverre ble det for liten tid til å vise de nyeste rekrutteringsfilmene som er laget i prosjektet Blirørlegger.no. Selskapet Adelia har produ sert en film om rørleggerfaget på rundt 30 minutter som skal vises i NRK i program serien om yrkesfag. To kortfilmer er dessuten laget som skal brukes på hjemmesiden Blirørlegger.no. Disse viser bilder fra service - og prosjektmarkedet. NRL har også laget en kort reklamefilm for rørleggerfaget som skal vises på alle landets kinoer. NRL har finansiert redigering av kortfilmene ned til en 15 sekunders kinoreklame som er lagt på voice-over og plakat. Dessuten er det laget en ny annonse som blant annet skal tas inn i kjedenes markedsføringsmateriell. På bransjemøtet kom det frem sterke signaler om at NRL må legge om sin rekrutteringsstrategi og engasjere ungdommen i langt høyere grad til utarbeidelse av rekrutteringspolitikk. NRL er for gammeldagse og nye krefter må slippet til i dette viktige arbeidet, var den gjengse oppfatningen i forsamlingen. De unge snakker et annet språk og oppfatter ikke alltid budskapet fra NRL. I rettferdighetens tegn må det likevel sies at noe riktig må være gjort ettersom rørleggerfaget er det eneste byggfaget som kan vise til en økning av antall inngåtte lærekontrakter og beståtte svenneprøver Men rekrutteringskampen hardner til så det er bare å finne frem nye og moderne metoder! BNLs opplæringskonferanse i lærlingens tegn 2 1 Lærlinger, rekruttering og utdanning var hovedtemaene, men også trafikk sikkerhet, Ungt Entreprenørskap og Tromsøs utvikling sto på dagsordenen. Det er på tide å ta frem de gode historiene om foretak som går nye veier, mente administrerende direktør Jon Sandnes når han innledet konferansen med over hundre deltakere. Må prioritere vår egen grunnmur I likhet med de andre foredragsholderne, fremhevet han lærlingens og opplær ingskontorets rolle i femtiden. For å få frem konkurransekraftig kvalitet og produktivitet er det ikke nok å satse på innleie av utenlandsk arbeidskraft. Selv om Norge, med sitt utstrakte byggeog anleggsaktivitet, trenger påfyll av utenlandske fagfolk, må vi sørge for å ha vår egen grunnmur i orden. Grunnmuren består av et rikt tilfang av nye, motiverte lærlinger og bruk av ny teknologi. 2 3 Vil heve etableringsterskelen Dessuten er det viktig at myndighetene følger opp, både når det gjelder lovverket, men også når det gjelder forutsetninger for å starte egen bedrift. Terskelen for etablering må heves, mente Sandnes, som også pekte på at de gode eksemplene måtte frem i lyset. 1 BRANSJENE: Alle bransjeorganisasjonene var representert under BNLs opplæringskonferanse. 2 REPRESENTANTER: Tøffe gutter i byggebransjen! 3 GODT HUMØR: Stemningen var på topp i godværet, hos trønderne og alle de andre Finansieringsordninger drøftes Opplæringskontorenes fremtidige rolle ble tatt opp av både Jørgen Leegaard og forsker ved NIFU, Håkon Høst. Kontorenes rolle er under lupen, men konklusjonen er at det er bruk for denne særnorske organisasjonen. Imidlertid er det ingenting som tyder på at lærlingtilskuddet skal bli høyere, og Leegaard ser det som positivt at andre finansieringsordninger, som fondsløsninger, nå debatteres. Rørleggerne utgjorde en fjerdedel av deltakerne på opplæringskonferansen. Samtlige rør-opplæringskontorer var til stede, noen med flere representanter. Dette viser at rørleggerfaget holder koken og deltar heftig i debatter, både i konferansesalen og i Rorbua der konferansen ble avsluttet i røffe omgivelser, tilpasset byggfolket! INSPIRATOR: En alltid like inspirerende og dyktig BNL-direktør. 8 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 9

6 Innstøping av sprinklerrør ny veiledningstekst skaper forvirring Populære kalkulasjonskurs NRL kan melde om fortsatt stor interesse for kurs i kalkulasjon og anbudsberegning. Representanter fra forsikringsselskap, entreprenører, byggeiere, arkitekt-, ingeniør- og installasjons organisasjoner utarbeider forslag til løsninger for fremføring av rør ledninger i bygg. Tekst/foto: I den forbindelse vurderte gruppen den nylig vedtatte endringen av veiledningen til TEK punkt b. Endringen fastslår at det nå er tillatt å støpe inn sprinklerrør: Rør i sprinkleranlegg kan støpes inn der dette er i samsvar med gjeldende norske standarder og produktdokumentasjon med monteringsanvisning. Etter gruppens mening er det ikke samsvar mellom endringen i veiledningen og forskriftsteksten som lyder slik: Det skal legges til rette for enkelt vedlikehold av vanninstallasjon. Vanninstallasjonen skal være lett utskiftbar. Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjon og bygningsdel. Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet. Veiledning til forskrift er ment å være en forklaring eller en på forhånd akseptert løsning for hvordan forskriften kan fortolkes. Den nye, tillagte setningen oppfyller ikke veiledningens hensikt. Snarere tvert imot. Her gjøres det unntak fra et hovedpoeng i forskriften som i sin tid (1997) ble innført for å sikre bygg mot vannskader. Dessuten er det dårlig samsvar mellom den nye veiledningsteksten og veiledningen til 15.5 (1): Vanninstallasjoner omfatter alle innvendige rørledninger for forbruksvann samt installasjoner og utstyr som er fast tilknyttet ledningsnettet og som inngår som en del av byggverkets drift, herunder utvendig tappested. Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner som er en forlengelse av de ordinære vanninstalla sjonene og utført med tilsvarende produkter som disse, omfattes av dette kapitlet i den grad det er relevant. Et boligsprinkleranlegg er altså en vann installasjon på lik linje med vannledninger for sanitæranlegg. For at rørleggerforetakene i fremtiden ikke skal bli belastet med høye kostnader for fremtidige garantier, ansvarstvister, erstatningskrav og regresser i forbindelse med innstøpte rør, foreslo gruppen at den nye veiledningsteksten trekkes tilbake. Den skaper kun forvirring i forhold til forskriftsteksten. I svaret fra DiBK går det frem at veilednings teksten foreløpig opprettholdes, men at arbeidsgruppen vil vurdere en ny tekst til høsten. Endring i folketrygd og ferieloven KURSDELTAKERE: Engasjerte kursdeltakere på kalkulasjonskurset i Sortland Tekst: 1. Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2014 Regjeringen og organisasjonene ble enige om å heve Folketrygdens grunnbeløp med 3,67 prosent eller fra kr til kr fra 1. mai Endringer i ferieloven per 1. juli 2014 Regjeringen har lagt frem forslag til nye regler i ferieloven. De nye reglene utvider arbeidstakers rett til å kreve ferie utsatt i forbindelse med sykdom i ferien. Dette gjøres ved at dagens krav om at arbeidstaker må ha vært syk i minst 6 virkedager i ferien fjernes. Dette betyr at arbeidstaker vil kunne kreve ferie utsatt selv om vedkommende bare har vært syk 1 dag. Det vil imidlertid fortsatt være et vilkår at arbeidstaker kan dokumentere sykdommen med legeerklæring. Det foreslås videre å oppheve dagens regler som gir anledning til å utbetale feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon. Også i slike situasjoner må feriedagene overføres til neste år og avvikles dette året i tillegg til den vanlige ferien. Endringsforslagene er en tilpasning til EUs arbeidstidsdirektiv. Forslaget er tilrådd av Stortingets arbeids- og sosialkomité i møte den 5. juni 2014 og skal fremlegges for Stortinget den Etter forslaget skal de nye reglene tre i kraft 1. juli 2014 og vil lyde: 7 nr. 3 andre ledd skal lyde: Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som nevnt i 9 nr. 1 og 2, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter nr. 1 andre ledd skal lyde: Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Tekst: I løpet av den første halvdelen av 2014 (januar mai) er det gjennomført kurs i Tromsø, Oslo og Sortland. Deltakerantallet på disse kursene har i snitt vært 15 personer, noe som er ideelt for disse kursene. Todagers kurset som NRL nå tilbyr består av én dag med kalkulasjonsteori og én dag med bruk av RS Kalk Cordel som kalkulasjonsverktøy. Administrasjonen gleder seg over god mottakelse av kurset, og oppfordrer medlemmer som ønsker kurs i kalkulasjon til å ta kontakt med avdelingen sin. Eventuelle bedriftsinterne kurs avtales direkte med NRL. Foreløpig er det ikke satt opp nye kurs for høsten 2014, men vi antar at interessen fra noen avdelinger også melder seg utover høsten. Dag 1 - Kalkulasjon, lønnssystemer, akkordtariff - Verktøy og hjelpemidler for kalkulasjon - Generelt om kalkulasjon rekkefølgen i kalkulasjonsarbeidet - Oppbygging av faktorer for arbeidslønn og materiell - Arbeidsoppgave for oppbygging av faktorer, kalkulasjon, tilbud - Gjennomgang av akkordtariffen (2013) generelle og spesielle forhold for arbeidslønn - Beregning av arbeidstid etter akkordtariff og timelønn - Beregning av enhetspriser som inne holder alle kostnader i følge NS Kalkulasjon av enhetspriser (tilbud manuelt) - Hvordan er RS Kalk Cordel tilpasset prinsippet i kalkulasjon? Dag 2 - Bruk av RS kalk Cordel i anbudskalkulasjon - Generelle betjeningsprinsipper og funksjoner i programmet - Gjennomgang av de ulike menyer, registre og funksjoner - Innlegging og definisjon av faste kostnader, sosiale utgifter, påslag og faktorer - Utarbeiding og kopiering av pakker - Kalkulasjon av mindre tilbud og prosjektanbud - Kopiering og gjenbruk av anbud - Import av priser til anbud fra grossister - Rapporter og utskrifter 10 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 I 11

7 Gikk av som FFV-styreleder TRER AV: Etter fem år som styreleder i Fagrådet for våtrom (FFV), takket Oddgeir Tobiassen for en fin og lærerik tid, og videre sendte fakkelen til Birger Olsen fra Bolig instituttet AS/Norges Takseringsforbund. Oddgeir Tobiassen (fagsjef i NRL) gikk av som styreleder i Fagrådet for våtrom (FFV) etter fem år i stillingen. Tobiassen har vært i FFVs styre i seks år - hvorav fem har vært som styreleder - og gikk ut av styret under fagrådets generalforsamling, som ble avholdt 22. mai 2014 på Helsfyr hotell i Oslo. Han var på valg og med bakgrunn i ønske om fornyelse i styret og prioritering av andre oppgaver i NRL, tok Tobiassen ikke gjenvalg for en ny periode. Vervet i FFV s styre er som representant for NRL/BNL og for utførende. Fagkonsulent Are S. Nielsen fra NRL ble enstemmig valgt inn som ny styrerepresentant for NRL/BNL. Takket for lærerike år I sin avskjedstale til generalforsamlingen takket han for seks lærerike år og for et godt og konstruktivt samarbeid både med styret og administrasjonen i FFV. I hans periode som styreleder har det skjedd mye i FFV og det har vært noen krevende utfordringer som har blitt løst og landet på en god måte etter Tobiassens mening. Til slutt i sin avskjedstale til Generalforsamlingen takket han sin arbeidsgiver NRL for mulighetene som gis for å kunne påta seg slike verv. Han uttrykte også stor tilfredshet med at kollega og fagkonsulent i NRL Are S. Nielsen ble valgt inn i det nye styret. Nytt styre i FFV Birger Olsen fra Boliginstituttet AS/ Norges Takseringsforbund ble innvalgt som ny styreleder. Dette er styrets øvrige sammensetning: - Olav Dagsleth fra MLF/BNL representerer utførende - Tore Carlsson fra Ardex AS/ Byggkeramikkforeningen - Kjell Bernt Kalland fra Armaturjonsson AS/VA og VVS-produsentene VVP - Grete Kjeldsen fra Norconsult AS Rådgivende Ingeniøres forening RIF - Are S. Nielsen NRL/BNL representerer utførende Situasjonsrapport utgis 5 ganger årlig av God sommer! istockphoto.com Fridtjof Nansens vei 19 Pb Majorstuen, 0305 Oslo Telefon E-post: Redaksjonen avsluttet 11. juni 2014 Trykk: Flisa Trykk AS Opplag: 800 Ved ettertrykk ønskes oppgivelse av kilde 12 I NRLnytt 3/14 I Per 11. juni 2014 Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS