Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglige innspill til behandling av hurtigbåt"

Transkript

1 Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd at strekningen Trondheim Brekstad har vært nedprioritert i forbindelse med nytt hurtigbåtanbud fra 2014 og altså i utfordringsdokumentet til transportplanen ved ikke å sette målsetninger for dette pendlertilbudet. Dette dokumentet er laget med utgangspunkt i dette og for å gi innspill til det videre faglige arbeidet med Transportplan Sør Trøndelag Historisk utvikling Rammene for dagens hurtigbåttilbud ble lagt i De viktigste endringene da var: Endring av Sularuten til redusert sommerrutetilbud (Hadde cirka 1175 driftstimer i 2005 i følge rapporten "Kystekspressen fra 2008") Øyrekken fikk forsterket lokalt båttilbud Omvendt pendlerbåten ble opprettet (Cirka 1000 turer/år) Tilskuddet til Kystekspressen ble opprettholdt på samme nivå som tidligere ved å redusere Sularuten og opprette omvendt pendlerbåt. Tilskuddet var 15,7 millioner totalt fra Møre og Romsdal og Sør Trøndelag. Billettinntektene var i overkant av 42 millioner. I tillegg skulle rederiet få kompensert 80% av økt drivstoffkostnader. I 2008 utgjorde dette nærmere 5 mill kroner/år. I tillegg gikk Ørland kommune sammen med STFK og andre kommuner inn i et spleiselag på 2 mill kroner/året for at omvendt pendlerbåt skulle være dagens Trondheimsfjord i stedet for foreslått båt med kapasitet på under 100 passasjerer. Et forslag om forlengelse av morgen/kveldsavgangen til Fillan ble ikke gjennomført fordi det ble for dyrt (3,4 mill/år) Etter dette har STFK sine kostnader til hurtigbåt blitt endret blant annet ved: Ekstra kost på 1,5 mill kroner fra 2009 på grunn av manglende utbygging av gasskraftverk m.m. på Tjeldbergodden (MRF Økonomiplan med budsjett for 2013) kroner økt kostnad på grunn av flere avganger til Rissa (FU 112/2010) kroner i reduksjon på grunn av redusert fart. (MRF Økonomiplan med budsjett for 2013) Økte drivstoffpriser Sularuta hadde passasjerer årlig i 2005, hvorav var mellom Trondheim og Brekstad. I 2008 så en at nedleggelsen av dubleringen i 16:30 avgangen på fredag fra Trondheim medførte spesielt stor ulempe for passasjerer til Brekstad fordi disse ble holdt igjen. I saksutredningen for "Ruteendring fra 1. mai 2008 for Kystekspressen / Øyrekken" står det "Avgangen 1630 er følgelig blitt prioritert for reisende forbi Brekstad. For å få til dette må båtmannskapet foreta en sortering av passasjerene som får bli med 1630 avgangen. Reisende til Brekstad som møter opp på terminalen må finne seg i å måtte vente." Det ble derfor vurdert om det var behov for økt kapasitet. 2 år senere hadde denne kunnskapen gått i glemmeboken da RTP Hurtigbåt foreslo å redusere kapasiteten på gjennomgående båt til under 200. En overså helt at en allerede i dag er det en rekke tiltak for å unngå at passasjerer til Brekstad skal benytte denne avgangen. Blant tiltakene er ingen rabatt verken

2 for familier eller hotell. I tillegg er det så fullt og så mye bråk på denne avgangen at pendlere i størst mulig grad unngår å reise på fredager og om de gjør det, benytter de 14:45 avgangen. Avtalen for beskriver krav om rutefart på 35 knop for Kystekspressen, den farten som var benyttet fra I Mai 2007 ble farten på morgenavgangen fra Brekstad redusert og reisetiden økte med 5 minutt. Allerede i 2008 var det forslag om økt reisetid ytterligere. NRK skrev om saken : "Lederen for komité for Samferdsel, Areal og Miljø i Sør Trøndelag fylkeskommune, Ola Huke, har ikke fått saken på bordet ennå. Men han har en betenkning på stående fot: Farten mellom Brekstad og Trondheim bør ikke senkes. Der er det mange pendlere, sier Huke". Det ble ikke godkjent å redusere farten i 2008, men saken skulle utredes videre. I 2009 ble farten redusert på Kystekspressen og reisetiden gikk igjen opp med 5 minutt mellom Trondheim og Brekstad. Saken ble behandlet i saken "Justering av ruteopplegg for Kystekspressen fra 1.mai 2009 basert på redusert rutefart". Begrunnelsen var at det skulle medføre mindre utslipp av CO2, NOx, partikkelstoff og svovel, bedre regularitet (færre forsinkinger i forhold til rutetabellen), samt reduserte drivstoffkostnader. Det står videre at i gjeldende avtale skulle Kystekspressen holde 35 knop, mens i nytt forslag skulle den holde 32 knop. Fartsreduksjonen skulle spare liter drivstoff, ned fra 5,8 millioner liter som lå til grunn for gjeldende avtale. Ved inngåelse av kontrakten skulle fylkeskommune spare kroner, i dag sparer de kroner/år. I nytt ruteforslag for 2014 er 16:30 avgangen fra Trondheim den eneste delstrekningen som har økt reisetid i forhold til før Også omvendt pendlerrute med avgang fra Brekstad klokka 08:00 har fått økt reisetid med 5 minutt etter vedtaket i Rapporten fra Partsrederiet Kystekspressen ANS "ERFARINGER ETTER PERIODEN 1. MAI MAI 2010 Etter regulering av hastighet" ble presentert for fylkesutvalget i Fartsreduksjonen medførte en besparelse på liter/år, ned fra 5,58 mill liter/året før. Dette er under 1% reduksjon i drivstofforbruk. I evalueringen ble det fremhevet at dette medførte "solid fremgang for punktligheten. Det viser videre at båtene holder ruten, selv ved dårlig vær, mye folk og bagasje, ekstra kjøring grunnet arbeider i leia, alternative ruter med mer". Med punktlighet menes at båten er mindre enn 10 min forsinket i forhold til oppsatt rute. Vår erfaring var at slike forsinkelser oppstår når Agdenes (som ikke klarer 35 knop) ble brukt i ruta og når Jarlene benyttet alternativ rute innaskjærs ved Kristiansund på grunn av dårlig vær. Vi har de siste årene sett hvor viktig fartsreduksjonen har vært ved forsinkelse når Kystekspressen går innaskjærs ved Kristiansund og en kan ta inn denne forsinkelsen på veg mot Brekstad. Unntaket er når Agdenes benyttes, da denne altså ikke har denne ekstra fartsressursen. En ser dette også i sak 9/2013 i fylkesutvalget der det kun er Agdenes som ikke opprettholder punktlighet ved dårlig vær (her er punktlighet definert som mer enn 40 minutt forsinkelse). Redusert punktlighet skyldes ikke at Jarlene ikke klarer å holde 35 knop i Trondheimsfjorden. I forbindelse med ruteendring i 2009 fremhevet Ørland at de ikke ønsket økt reisetid på strekningen Brekstad Trondheim. Likevel oppsummerer fylkesmannen "Høringsuttalelsene viser at de fleste kommuner bifaller en endring av rutehastigheten for Kystekspressen." I nytt anbudsopplegg har en ikke vurdert å skille på hvor kortere reisetid er viktigst og hvor en kan redusere fart for å ha reserve for å "spare" motorene og kunne ta inn forsinkelse på grunn av alternativ rutevalg ved Kristiansund på grunn av dårlig vær.

3 I tillegg til at en i perioden har hatt en økt reisetid 8 16% har også prisen for periodekort på hurtigbåten økt med 25%. Tilsvarende periodekort for buss er redusert med 10 50%. I saksutredningen for FT166/2011 var det forslag om ikke å sette krav til reservebåt: "Ved bortfall av avganger ilegges operatør bøter". Dette er en klar forverring av tilbudet, spesielt for pendlere da det skaper en usikkerhet hver eneste dag om de kommer seg til jobb, eller enda viktigere: om de kommer seg hjem. Etter flere møter med AtB ble vi i november 2011 forelagt et forslag om å flytte 14:45 avgangen fra Trondheim til 13:30. Dette ville vært en betydelig forverring av tilbudet da 14:45 avgangen er eneste mulighet for pendlere å være hjemme til normal tid (16:00). Vi hadde så et møte sammen ordførere og AtB i desember Etter dette har vi ikke fått være med i diskusjonen med AtB om rutetabeller. Fylkestinget behandlet overordnet kravspesifikasjon for hurtigbåt i desember Vedtak om hurtigbåtanbud i FT 166/2011 er senere tatt bort og direkte omskrevet. Blant annet står det i vedtaket: "I forbindelse med utvikling av Ørland Hovedflystasjon må det legges til rette for et større bo og arbeidsmarked rundt Ørland/Bjugn. Det må derfor utvikles et konkurransedyktig pendlertilbud med hyppigere frekvens og kortere reisetid til og fra Trondheim. I tillegg skal det sees på muligheten for bedre tilrettelegging slik at Hitra/Frøya kan benytte ruteflytilbudet på Ørlandet, og dermed også styrke passasjergrunnlaget for flyruten." I forbindelse med sak FT88/2012 har en både utelatt det faktiske vedtaket og en har gjort viktige endring til fordel for Hitra og redusert forbedring til Brekstad. I forslag til "Strategiplan med budsjett 2013" står det: "Fylkestinget har i sak 166/2011 tatt til orientering overordnet kravspesifikasjon for hurtigbåt. I FU sak 104/2012 vedtok fylkesutvalget den kravspesifikasjon som skal ligge til grunn for hurtigbåtdriften i kommende kontraktsperioder." Videre står det "I løpet av sommeren 2012 har fylkeskommunen i gjennom sitt selskap AtB iverksatt utlysing av anbudene. De viktigste endringer i forhold til dagens tjenesteomfang er følgende; Styrket tilbud Trondheim Brekstad, dette i form av krav om redusert rutetid og opparbeidelse av økt kapasitet. I forbindelse med dette er det stilt krav til at båtene på denne strekningen skal være utstyrt med baugtillegg. Utvidelse av hurtigbåtrute til også å innbefatte Fillan på morgen/kveld Vi mener økt kapasitet og økt frekvens ikke er det samme og tilbudet til Brekstad derfor ikke blir styrket med denne beskrivelsen. Kapasitet på båtene må tilpasses behovet. Økt kapasitet betyr kun at dagens kvalitet på tilbudet opprettholdes og ikke forbedres slik som forutsatt. I FU sak 104/2012 ble det fremlagt et forslag om at evalueringskriteriene vektes med 40 % på kvalitet, 40 % på pris og 20 % Miljø. Styret i AtB stilte spørsmålet "Bør pris vektes høyere for å signalisere at det er viktig å holde kostnadene nede?" Resultat ble at evalueringskriteriene i anbud var 25 % på kvalitet, 50 % på pris og 25 % Miljø. Vi mener de økte miljøkrav og priskrav, mens kvalitetskrav ble redusert, blant annet medførte at det har blitt vanskelig å sette krav til sittekomfort (tyngre stoler med sovestilling) og støy/vibrasjoner (vekt på båtene). Det har også medført usikkerhet rundt hvilke båter som er tilbudt i overgangsperioden og løsninger for reservebåt.

4 I FU sak 104/2012 ble det vedtatt at "Krav til fartøyenes hastighet i Trondheimsfjorden legges på 50 min for pendlertilbud Brekstad Trondheim". I første forslag til ruteopplegg i anbudsdokumenter ble dette tolket til at redusert reisetid bare gjaldt omvendt pendlerrute. Kystekspressens rute beholdt den nedsatte reisetidene fra Dette ble senere endret til at alle båtene skulle kunne bruke 50 minutt på direkteavganger. I anbudsperioden ble ruteforslagene endret en rekke ganger Dette medførte reduksjon i tilbudet til Brekstad i løpet av anbudsperioden (økt reisetid for 16:30 avgangen fra Trondheim, fjerning av 18:45 fredagsavgangen fra Trondheim på vinteren, samt generelt redusert krav til reisetid for kystekspressen til 52 minutt Trondheim Brekstad ved 75% kapasitet) Nye krav til miljø har medført at dagens båter som går i Kystekspressens rute må byttes. Dagens båter oppfyller alle krav til nye ruter, unntatt miljøkrav. Dette inkluderer fartskrav satt i forbindelse med Trondheim Brekstad. Faglige innspill til del 2: Kriterier for prioritering Temaene Fremkommelighet, sikkerhet og tilgjengelighet er omtalt i "Mål og utfordringer til hurtigbåt på strekningen Trondheim Brekstad". Temaene regionens behov for transport og fremmer regional utvikling er dekket i "Overordnede mål og utfordringer til transport, langpendling og distriktsutvikling". Under vil vi diskutere de andre temaene som vi bli behandlet Transportplan Sør Trøndelag Del 2: Kriterier for prioritering. Nytte/Kost Erfaringsmessig er det en utfordring å få gode nytte /kostnadsvurderinger for hurtigbåt. Blant annet indikasjon om hvordan forskjellige strekninger bidrar med inntekter som er gjort i RTP hurtigbåt mener vi er meget tvilsomme. Utgangspunktet ser ut til å være at en ønsker å dokumentere at gjennomgående båter er mest lønnsomme i forhold til pendlerruter. Flere forutsetninger er feil da en blant annet forutsetter at distansen Trondheim Brekstad kun belastes for reisende på denne delstrekningen og ikke reisende mellom Trondheim Kristiansund/Hitra. Vi erfarer derimot at det gjennomgående tilbudet i praksis setter begrensinger på tilbudet Trondheim Brekstad for rushperioder og at passasjerer til/fra Brekstad er de siste som får gå om bord på gjennomgående ruter. En kan derfor argumentere for at reisende Trondheim Brekstad kun belastes ruter som ikke er gjennomgående og står derfor for kun 22% av distanseandelen og ikke 44%. I tillegg blir de fleste egne ruter Trondheim Brekstad gjennomført med mindre båter enn gjennomgående ruter. Kun å sammenligne distanse er derfor også feil. Antall reisende har stor betydning for billettinntekter. Vi har lenge etterspurt nye trafikktall. Basert på at en på strekningen Trondheim Brekstad i dag har i underkant av 3600 avganger i året og en trafikk i 2008 på gir dette et gjennomsnitt på rundt 38 passasjerer per avgang. Vi opplever svært sjelden at det er under 40 passasjerer til/fra Brekstad, men som oftest mellom 50 og 90, av og til opp mot 140.

5 Kystekspressen dekker inn en høy grad av kostnadene med billettinntekter. Billettinntekter er i dag sannsynligvis over 45 mill kroner/år. Fylkeskommunenes (Mør og Romsdal og Sør Trøndelag) totale utgifter er i følge FT166/11 i 2011 på 28 millioner. Fylkene bidrar altså med under 40 % av utgiftene. Uten kostnadsøkninger på grunn av drivstoffkompensasjon og ingen utbygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden ville bidraget fra fylkene vært cirka 30%. Dette inkluderte drift av terminalen i Trondheim. I tillegg er tilskuddene til infrastruktur for hurtigbåt minimal sammenlignet med veg og jernbane. Kostnadene for å drive hurtigbåten er derfor ikke stor sammenlignet med annen kollektivtransport. Basert på diverse kilder har vi forsøkt å beregne kostnadene for diverse endringer som er foreslått fra Blant kildene er opsjon om utvidet rute til Fillan for Kystekspressen i perioden på 3,4 mill kr/år (Fra "Oppfølging av Fylkestingssak 30/2006 vedr. Evaluering av Kystekspressen og tilbud til Kystekspressen ANS om prolongasjon av gjeldende 6 årsavtale.") Vi har også brukt enkelte grunnlagsdata fra "Spørsmål vedr. båtanbud" i forbindelse med sak 104/12 i fylkesutvalget: Økt rutefart medfører 8,7 mill i ekstra kost for driftstimer og at driftskostnadene på Kystekspressen ligger på ca , kroner/time mens pendlerbåten har driftskostnader på ca , kroner/time midt på dagen (ikke utvidet åpningstid). Kostander ved prioriteringer som er gjort I henhold til beregninger: Økt fart til Brekstad, alle avganger: (cirka 5000 timer/år) +3,7 mill kr/år Økt fart til Brekstad, kun i rush (cirka 2000 timer/år) + 1,5 mill kr/år Økt fart resten av strekningene (Brekstad Kristiansund): 5 mill kr/år Økt frekvens til Brekstad hverdager (1000 timer/år liten båt): 5 mill kr/år Økt frekvens til Brekstad i rush (0 nye avganger): 0 Økt frekvens til Brekstad lørdag: (300 timer/år stor båt): 2,2 mill kr/år Økt frekvens til Hitra: (økt åpningstid + bruk av stor båt): 6 mill kr/år Økte miljøkrav: Nytt båtmateriell > Innvestering: mill (60 mill/kystekspress + 30 mill/pendlerbåt) Krav om 35 knops fart: Kystekspressen 0 + Trondheimsfjord 5 mill kroner? (Kystekspressen fyller alle krav med unntak av miljøkrav i dag) Totalt er økte kostnader på nesten 22 mill/år. Den direkte nytten for pendlere til og fra Ørland kan tilskrives under 2 mill kroner/år for en redusert reisetid i forhold til i dag. (Forutsatt at en øker drivstofforbruket så mye som teoretisk forutsatt og ikke baserer seg på praktiske erfaringene fra da en økt reisetiden tilsvarende i 2009). Økt fleksibilitet ved 1 2 relevante avganger/dag kan kostnadsberegnes til 2 mill kroner/år. Pendlere får dermed en nytte på bakgrunn av utgiftsøkningene i underkant 4 mill kroner av utgiftsøkningen/år. Over 80% av utgiftsøkningene må tilskrives andre trafikantgrupper og forhold enn forbedret tilbud til pendlerne. Vi har her gjort noen forutsetninger som kommer negativt ut for Brekstad Trondheim, blant annet er effekten med økt hastighet med bruk av liten båt mindre enn effekten ved bruk av stor båt. Brekstad trafikkeres i større grad av liten båt. Investeringskostnadene oppstår fordi Kystekspressen i dag ikke oppfyller miljøkravene. Dersom dagens Trondheimsfjordbåter benyttes må disse oppgraderes med ny motor for å oppnå

6 rutehastigheten. Dette kan eventuelt tilskrives reisetidskravet til pendlere. Av en investeringskostnad på mill kroner kan altså 3 4% tilskrives pendlernes behov for reisetid på 50 minutt. Det er nærliggende å anta at morgenavgangene til Fillan vil ha et begrenset kundegrunnlag. Utgangspunktet for denne styrkingen var muligheten for å ta fly mellom Ørland og Oslo. TØI notatet "Flyrutetilbudet ved Ørland lufthavn" fra 2013 angir at potensialet for bruk av flyruta fra Ørland til Oslo er 800 turer/år fra Hitra og Frøya. Med 1000 ekstra tuter/år med hurtigbåt til Fillan gir dette et passasjergrunnlag på under 1 per tur. Generelt er få passasjerer og behov for en ekstra båt kostnadsdrivende. Trondheim Brekstad har det klart høyeste passasjergrunnlaget og mulighet for større passasjergrunnlag. I foreslått ruteopplegg fra 2014 ligger båten i opptil 1 time i rushtrafikk i Trondheim på grunn av tilpasninger i ruteopplegg for reisende til Hitra eller Kristiansund. Båtmaterialet en har i dag, utnyttes ikke i perioder en har størst behov for frekvensøkning. Det blir hevdet i "spørsmål vedr. båtanbud" i forbindelse med sak 104/12 i fylkesutvalget at en ikke kan øke kapasitet i rushperioder med økning av frekvens med eksisterende antall båter. Vi mener dette er feil. I dag ligger kystekspressen 25 minutter til kai i Trondheim midt på dagen. I fremtidig ruteopplegg ligger kystekspressen 55 minutt om morgenen og 75 minutt om ettermiddagen til kai i Trondheim. Det er en selvfølgelighet at en kan utnytte kapasiteten i dagens antall båter langt bedre enn dette. Det ser nå ut til at kostnadene for bauganløp kan bli opp mot 8 millioner kroner per kai i Ørland, Hysnes og Lensvik og være en viktig grunn til kostnadssprekk i Trondheim. Forlenget reisetid på grunn av et anløp er i forslag til nytt ruteopplegg fra 2014 satt til 5 10 minutt for anløp Hysnes og minutt for Lensvik. Dette er til dels lenger enn i dag. Denne kostnaden gir altså ingen nytt slik det ser ut i dag. Vi mener Kystekspressen kan benyttes mer i rushperioder selv med 3 gjennomgående turer som i dag. Om en reduserer fra tre til to gjennomgående avganger ville en samtidig kunne flytte gjennomgående ruter til etter rushperioden om morgenen (avgang klokka 09:00 fra Trondheim) og før eller etter rushperioden om ettermiddagen (for eksempel avgang klokka 17:00 fra Trondheim). I "spørsmål vedr. båtanbud" i forbindelse med sak 104/12 i fylkesutvalget oppgis det at for kystekspressen: "Samtidig vil det være lite økonomisk å benytte disse båtene mellom Trondheim og Brekstad da kapasiteten ikke vil stå i sammenheng med behovet samt at driftskostnadene er veldig store på disse fartøyene." Dette vurderes altså ikke på grunn av at det er uhensiktsmessig å benytte så store båter til Brekstad i rush. Derimot har en altså ingen begrensinger ved å bruke disse til Hitra om morgen og kveld og til lørdagstrafikk. Vi mener dette er en meget uheldig bruk av argumenter og kostnadsvurderinger igjen favoriserer andre brukergrupper enn pendlerne. Miljøvennlig Når en vurderer effekten av lokale utslipp må en ta hensyn til hvor disse utslippene skjer. For hurtigbåt skjer dette over vann og har meget liten innvirkning sammenlignet med lokale utslipp rundt bebyggelsen i Trondheim. I den norske verdsettingsstudien fra TØI i 2010 er det beskrevet redusert PM(10) og NOx. Vi har brukt dette for å vise forskjell i enkelte effekter på bakgrunn av hvor lokale utslipp foregår. Vi har videre tatt utgangspunkt i målstruktur for miljø i gjeldende NTP Klima og Co2 behandles for seg selv.

7 For faktorer innen miljø har vi tatt utgangpunkt i gjeldene NTP. Målstruktur NTP Reduseree NOX utslippene i sektoren. Kostnadene ved NOx er i verdsettingsstudienn 4 ganger høyere i by enn i andre områder. Dette kan tolkes som at utslippp fra buss og biler i Trondheim har 4 ganger større ulempe/kostnad enn NOx utslipp fra hurtigbåt over vann. Dette må en ta hensyn til når en sammenligner utslipp fra buss, bil og hurtigbåt. Bidra til å oppfylle nasjonale måll for lokal luftforurensing og støy. For PM(10) er det en høy pris i storbyene, som reduseress når bystørrelsen går ned mot innbyggere. Under innbyggere er det ikke satt noen verdi på utslippene. u En kan derforr hevde at reduksjon av PM(10) utslipp fra hurtigbåt har tilnærmet ingen verdi fordi utslippene skjer over vann og ikke i nærheten av bebyggelse. Når det gjelder støy har hurtigbåt tilnærmet ingen betydning for samfunnet medd unntak for passasjerene på hurtigbåten. Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner. Forsterking av hurtigbåttilbudet medfører ingen negativ effekt her i motsetning m til bygging, drift og vedlikehold av veg og jernbane. Begrensee inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og o dyrket jord. Forsterking av hurtigbåttilbudet medfører ingen negativ effekt her i motsetning m til bygging, drift og vedlikehold av veg og jernbane. Unngå utslipp av olje eller andre miljøfarlige kjemikalier som følge avv uønskede hendelser til sjøs. s Dette skjer gjennom å unngå uhell og ulykker. Det er ingen fare for beviste utslipp slik som en kan risikere for frakttransport langs kysten.

8 Klima I "Utredningsfasen Nasjonal Transportplan Regional utvikling" står det " Bruk av hurtigbåt medfører likevel ikke nødvendigvis mer forurensing enn f.eks. bruk av privatbil fordi transportdistansen ved bruk av hurtigbåt er til dels betydelig kortere enn det alternativ transportdistansen vil være ved bruk av bil. " Hurtigbåt kan ha 4 6 ganger så høyt utslipp som bilbruk slik det for eksempel gjelder for Trondheim Hitra og Trondheim Kristiansund, men det gjelder ikke Trondheim Brekstad. Forholdet mellom reisetid og strekning for hurtigbåt/bil er klart mest positivt for Trondheim Brekstad. Forholdet er her 0,5 mens den for Trondheim Hitra er 0,9 og Trondheim Kristiansund er 1,0. I tillegg til redusert reisetid/strekning må en ta hensyn til passasjerbelegg. Trondheim Brekstad har mer enn dobbelt så høyt passasjerbelegg enn normalt. Strekningen Trondheim Brekstad har altså svært små klimautfordringer på grunn av reduksjon av reisestrekning og høyt passasjerbelegg. Den resterende strekningen trafikkert med Kystekspressen har derimot store klimautfordringer sett i forhold til bilbruk. I tillegg til de direkte utslippene, vil en i forbindelse med transport ha utslipp til bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Hurtigbåt kommer her svært gunstig ut, mens både veg og jernbane har til dels store utslipp knyttet til dette. For buss og bil vil en også ha påvirkning av øvrig trafikk/biler i byer. Satsing på busser medførte blant annet reduksjon i kapasitet for personbiler. Køer oppstår på grunn av for mange busser og biler og utslippene på grunn av køer er stor i byer. Vi ser at temaet klimautslipp har blitt knyttet opp mot Trondheim Brekstad, blant annet som argument for ikke å sette opp farten. Blant annet i FT166/2011: "Brekstad med en overfartstid på minutt. En slik fartsøkning og økning i rutefrekvens vil gi økte utslipp av Co2 og høyst sannsynlig medføre større tilskuddsbehov enn i dag selv med ny teknologi innen båtdriften." Vi erfarer at problemer med klima ikke vurderes ved styrking av andre samband. Økt fart og økt brukt av stor båt gjennomføres her uten diskusjon. Blant annet vil ny avgang til/fra Hitra om kveld/morgen være en meget stor klimautfordring med stor fart, stor båt og meget få passasjerer. I tillegg er denne avgangen meget kostbar og medfører ulemper for de som pendler fra Ørland. Konklusjon Vi forventer at strekningen Trondheim Brekstad blir prioritert fremover og ikke nedprioritert og problematisert slik som vi mener den er i dag. Med vennlig hilsen Rolf Siverstvik Leder Trondheimsfjord pendlerforening Thomas Engen Sekretær Trondheimsfjord pendlerforening

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111

Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Presentasjon for Trondheimsregionen 21.10.20111 Kollektivtrafikken til Fosen v/harald Hegle fylkesdirektør Ferjesambandet Flakk -Rørvik Problemer med avvikling første 5 mnd. i år pga forsinket ferdigstillelse

Detaljer

Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim - Brekstad

Kapasitetsutfordringer for hurtigbåttilbudet Trondheim - Brekstad Arkivsak-dok. 201514751-1 Saksbehandler Lars Fabricius Saksgang Møtedato Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-25.11.2015 2019 Fylkestinget 2015-2019 16.12.2015 Kapasitetsutfordringer

Detaljer

Høringsuttalelse fra Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com

Høringsuttalelse fra Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com Høringsuttalelse fra Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com Sak 77/2011 Regional Transportplan for Midt Norge innspill til Nasjonal Transportplan, herunder føringer for framtidig hurtigbåtrutekonsept

Detaljer

7100 Rissa 21.1.2013

7100 Rissa 21.1.2013 Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com styret@tfpendler.com Rissa kommune Rådhusveien 13 7100 Rissa 21.1.2013 Høringsuttalelse til "HØRING NY HURTIGBÅTKAI I HASSELVIKA" På bakgrunn av "HØRING

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: N /1379

Ørland kommune Arkiv: N /1379 Ørland kommune Arkiv: N33-2015/1379 Dato: 24.08.2015 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Ferjeanbudet på Flakk Rørvik og Brekstad Valset fra 2019

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling:

Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Saksprotokoll i Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune - 14.01.2013 Behandling: Therese Eidsaune; H fremmet følgende forslag til høringsuttalelse Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-2023: 1. Ved

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand

Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal - Kristiansand Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3342-1 Saksbehandler Leiv Egil Thorsen Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 13.06.2017 Fylkestinget 20.06.2017 Forslag til styrket busstilbud på strekningen Arendal

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling og innføring av lavog nullutslippsteknologi i fergesektoren

Søknad om støtte til utvikling og innføring av lavog nullutslippsteknologi i fergesektoren Søknad om støtte til utvikling og innføring av lavog nullutslippsteknologi i fergesektoren Trøndelag fylkeskommune ønsker på vegne av Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune å søke om 1.000.000

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borklinten, Rådhuset Dato: Tid: 15:00-18:00

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borklinten, Rådhuset Dato: Tid: 15:00-18:00 Møteprotokoll Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borklinten, Rådhuset Dato: 14.01.2013 Tid: 15:00-18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Oddvar Haagensen

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Laumann Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 08/671

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Laumann Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 08/671 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Laumann Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 08/671 RUTEENDRINGER FOR Å RETTE OPP ULEMPER FORÅRSAKET AV RUTEOM- LEGGING FRA SKOLESTART HØSTEN -08 OG RUTEFØRING I FREMTIDIGE ANBUDSRUTER.

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ)

Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Sats på buss! 5.9 2011 Gunnar Rutle, Rødt Ålesund Et forslag til bedring av busstilbudet i Ålesund (og to rimeligere alternativ) Vi legger her fram vårt forslag til utbygging av busstilbudet. I tillegg

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

- Informasjon fra AtB v/harald Storrønning

- Informasjon fra AtB v/harald Storrønning Formannskapet Ørland kommune 1 3. 01. 1 6 - Informasjon fra AtB v/harald Storrønning Hurtigbåt Kapasiteten r800, Trondheim - Brekstad. Ferge Brekstad Valset, status 2015 og prognose 2016 m/tiltak K apasitet

Detaljer

Mulige løsninger for Ruters båttilbud

Mulige løsninger for Ruters båttilbud Mulige løsninger for Ruters båttilbud Dialogkonferanse om båtsamband på fornybar energi 12. november 2015 Anita Eide, prosjektleder strategi, Ruter As Oversikt over presentasjonen Presentasjonen består

Detaljer

Høringsinnspill UTFORDRINGER Kategori: KOLLEKTIV. Sortering: Objekt, spesifikasjon Side 1 av 16

Høringsinnspill UTFORDRINGER Kategori: KOLLEKTIV. Sortering: Objekt, spesifikasjon Side 1 av 16 Høringsinnspill UTFORDRINGER Kategori: KOLLEKTIV. Sortering: Objekt, spesifikasjon Side 1 av 16 KA Kollektiv * Samordning * Miljøpakke Trondheim. En del av midlene i pakken må nyttes i nabokommunene for

Detaljer

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr Nr Dato Spm Svar 1 19.05.2015 Med referanse til Del 3 krav til fartøy punkt 1.5 Miljø. Vi vil gjøre oppdragsgiver oppmerksom på at det per dags dato ikke finnes fremdrifts motorer eller systemer for rensing

Detaljer

Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken.

Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken. Innledning Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klima er hovedårsaken. Bygge- og anleggsbransjen er en viktig bidragsyter for reduksjon av klimagassutslipp og miljøpåvirkning Miljøvisjonen Transportetatenes

Detaljer

Konkurranseutsetting av hurtigbåtruta Trondheim - Kristiansund

Konkurranseutsetting av hurtigbåtruta Trondheim - Kristiansund saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10524/2012 Benedicte Bjerkvik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.03.2012 Konkurranseutsetting av hurtigbåtruta Trondheim - Kristiansund

Detaljer

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2.

Statens vegvesen. I henhold til planprogrammet skal to hovedprinsipper for E18 utredes: 1. Utvidelse av dagens E18 2. Statens vegvesen Faktaark Telefon: 24 05 82 99 Mobil: 95 14 71 31 Vår dato: 16.02.11 Vår referanse: Benedicte Petersen Silingsrapport for E18 korridoren i Bærum Den 16. februar overleverer Statens vegvesen

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

Høringsuttalelse til "KOMMUNEPLAN 2013 / 2026 FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI ØRLAND KOMMUNE"

Høringsuttalelse til KOMMUNEPLAN 2013 / 2026 FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI ØRLAND KOMMUNE Trondheimsfjord pendlerforening www.tfpendler.com styret@tfpendler.com Ørland kommune Postboks 401 7129 Brekstad 13.9.2013 Høringsuttalelse til "KOMMUNEPLAN 2013 / 2026 FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG PLANSTRATEGI

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR MIDT-NORGE HURTIGBÅT

REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR MIDT-NORGE HURTIGBÅT Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 2011-04-17 REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR MIDT-NORGE HURTIGBÅT Kystekspressen og Trondheim Vanvikan, hverdager

Detaljer

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge Sammendrag: Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge TØI rapport 1331/2014 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2014 63 sider Siden 1996 har

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-08 - 30 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset INNLEDNING Rissa Kommune ønsker å endre anløpsstedet for hurtigbåten i Hasselvika/Hysneset slik at overføring

Detaljer

Presentasjon 28.04. 2011

Presentasjon 28.04. 2011 Regional transportplan RTP for Midt-Norge Presentasjon 28.04. 2011 Kort om arbeidet med RTP Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Organisasjon Tilstede Forfall Forsvarsbygg Forsvaret, Ørland kampflybase Ørland commune AtB

Organisasjon Tilstede Forfall Forsvarsbygg Forsvaret, Ørland kampflybase Ørland commune AtB Møtetittel: Kapasitetsutfordringer i sambandene Trondheim-Brekstad (hurtigbåt) og Brekstad-Valset (ferge) i 2017 Møtedato: 20.02.2017 kl 08:45-10:00 Referent: Knut Espen Øyan Neste møte: Sted:, Kongens

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best?

Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? Drivstoffavgifter, bompenger eller kollektivtransport: Hva virker best? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Anne Madslien, TØI Hva kan oppnås med økonomiske virkemidler? Har beregnet

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

PRINT PRIoritering av NæringsTransport i by

PRINT PRIoritering av NæringsTransport i by PRINT PRIoritering av NæringsTransport i by Børge Bang SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Teknologi og samfunn 1 Utsnitt fra Dagbladets nettutgave 25/4 2005 Teknologi og samfunn 3 PRINT Partnere

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss

Dialogkonferanse Skyss Dialogkonferanse Skyss Grete Fuglem Tennås, adm. direktør 19.11.2014 FosenNamsos Sjø AS 1 Hovedutfordring Skyss definerer som hovedutfordring at erfaringssamtaler viser at oppdragsgivere har opplevd en

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim Kollektivtransportens potensial i byområdene Bård Norheim Kort om presentasjonen 1) Strategier for å møte befolkningsutviklingen 2) Strategier for økt kollektivtransport 3) Behov for målrettet arealplanlegging

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret i Alta støtter

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog

Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog Nyttekostnadsanalyse av høyhastighetstog Presentasjon på Samferdselsdepartementets seminar om høyhastighetstog 27. november, 2008 Karin Ibenholt Agenda Nyttekostnadsanalyser i Norge og Tyskland Våre beregninger

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: Tid: 09:00-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: Tid: 09:00-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Komite for plan, drift og miljø - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 16.01.2013 Tid: 09:00-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Henrik

Detaljer

AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS. Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand,

AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS. Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand, AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand, 8.3.2017 Visjon Visjonen er formulert slik: «Det skal være enkelt og attraktivt å reise

Detaljer

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober "Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen"

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen KS konferansen 2014 Bodø, 22.oktober 2014 "Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen" Lysark 2 Nye kostnadsnøkler for fylkeskommunen I kommuneproposisjonen og

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 12/793

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 12/793 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 12/793 REVISJON AV HURTIGBÅTRUTER Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap slutter seg til det framlagte ruteforslaget.

Detaljer

Lavere fartsgrenser eller bedre veier?

Lavere fartsgrenser eller bedre veier? Lavere fartsgrenser eller bedre veier? sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Christian Steinsland, TØI Persontransportmodellene Modellsystem som forvaltes av NTP-etatene Nasjonal modell

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet

Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Høringskonferanse for regionråd Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet August og september 2017 Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem Visjonen som grunnlag for forslaget

Detaljer

Rapport. Fastlandsforbindelse Garten Storfosna (Ørland kommune) samt. Fergeforbindelse Leksa Værnes (Agdenes Kommune) Dypfest Tarva (Bjugn kommune)

Rapport. Fastlandsforbindelse Garten Storfosna (Ørland kommune) samt. Fergeforbindelse Leksa Værnes (Agdenes Kommune) Dypfest Tarva (Bjugn kommune) Rapport Fastlandsforbindelse Garten Storfosna (Ørland kommune) samt Fergeforbindelse Leksa Værnes (Agdenes Kommune) og Dypfest Tarva (Bjugn kommune) Rapport 13.01.2013 Bjørnar Grøntvedt 1 Innledning: Med

Detaljer

Dialogkonferanse Hordaland

Dialogkonferanse Hordaland Dialogkonferanse Hordaland 11. desember 2015 Grete Fuglem Tennås 18.12.2015 1 Del 1 Om konkurransegjennomføringen, kontraktslengder, rutepakkeinndeling, miljøkrav Kostnadsestimat utarbeide tilbud i denne

Detaljer

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Frokostseminar 16.juni 2015 Mari Fossheim Betanzo og Bård Norheim Innhold 1. Kort om prosjektet og bakgrunn 2. Del 1: Miljøgevinster

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Deres ref. Vår ref. Dato 26377/2015/P52/8SBA 04.09.2015 Høring - Mandat for ferjeanbud 2019 Kommunestyret vedtok

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel. Bård Norheim

Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel. Bård Norheim Samfunnsøkonomiske analyser for kollektiv- gang- og sykkel Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kilde :Østmoe m fl 1984 Trafikantenes nytte av et bedre tilbud Dimensjoneringskostnadene

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune GODKJENNING AV ANLEGGSPLAN - ØRLAND HOVEDLYSTASJON

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune GODKJENNING AV ANLEGGSPLAN - ØRLAND HOVEDLYSTASJON Arkiv: L12-2013/164 Dato: 09.03.2016 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune GODKJENNING AV ANLEGGSPLAN - ØRLAND HOVEDLYSTASJON Rådmannens innstilling

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett

Sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett Fra: solfrid.lund@bjugn.kommune.no Sendt: 6. juli 2015 13:57 Emne: Sammenslåing av Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett Det vises til skriv av 05.06.15 ref. 15/4064. Bjugn kommunestyre gjorde følgende

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens

Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens transportutfordringer Alberte Ruud, Urbanet Analyse Fagseminar 25. mai 2011, NHO Transport Bakgrunn og tema for prosjektet

Detaljer

Ferjekonferansen Synspunkter på ferjefrekvens og ferjestørrelser. Leif Øverland, adm.dir. Fjord1

Ferjekonferansen Synspunkter på ferjefrekvens og ferjestørrelser. Leif Øverland, adm.dir. Fjord1 Ferjekonferansen 2012 Synspunkter på ferjefrekvens og ferjestørrelser Leif Øverland, adm.dir. Fjord1 Bakgrunn Rammene og kravene er der hvordan legger vi til rette? TILGJENGELIGHET ENKELHET VALGFRIHET

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE MØTE TRONDHEIMSREGIONEN 4.MARS 2011 ERIK SPILSBERG MANDAT Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre

Detaljer

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum Kollektivtilbudet i Modum - Møte med Ungdomsrådet i Modum - 27.09.2017 Kort historikk Buskerud Kollektivtrafikk kom i drift fra 1. juli 2010 Eid av Buskerud fylkeskommune og 19 kommuner Tok i bruk merkenavnet

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Ferjeanbud Hordaland. Dialogkonferanse, 7. november 2014

Ferjeanbud Hordaland. Dialogkonferanse, 7. november 2014 Ferjeanbud Hordaland Dialogkonferanse, 7. november 2014 Del 1 ferjemateriell og miljø 2 Spørsmål 1: God kvalitet og trygge ferjer til forsvarlig kostnad A) Funksjonelle krav vs. spesifikke minimumskrav

Detaljer

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg

Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Metrobusstrasé - Haakon VII s gate Trasévalg Saken handler om: Trase over Lade gjennom Haakon VII s gate er vedtatt i rutestrukturprosjektet, behandlet i bystyret og fylkestinget april 2016. Saken ønsker

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA Mulige løsninger for vegtilknytning til Årøya Bru Den mest aktuelle forbindelsen vil være en fritt frambygg bru mellom Lille Årøya og fastlandet, veg

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 09

Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål 64: (Spørsmål stilt 06.12.10) Dagens operatør har timebank. Hvem er ansvarlig for verdien på det som er innestående på timebanken på overdragelsestidspunktet? Ordningen

Detaljer

Dialogkonferanse ferjeanbud 2018 Skyss Bergen 11.12.2015 Ivan Fossan/Lars-Erik Larsen Boreal Transport Norge AS

Dialogkonferanse ferjeanbud 2018 Skyss Bergen 11.12.2015 Ivan Fossan/Lars-Erik Larsen Boreal Transport Norge AS Dialogkonferanse ferjeanbud 2018 Skyss Bergen 11.12.2015 /Lars-Erik Larsen Boreal Transport Norge AS Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Tromsø Alta Finnsnes Harstad Narvik Sortland Leknes

Detaljer

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem

Tanker om et miljøoptimalt transportsystem Tanker om et miljøoptimalt transportsystem v/vegdirektør Terje Moe Gustavsen Transport, miljø og forskning 2. April 2008 NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Standard og

Detaljer

SALTEN.

SALTEN. BÅTPAKKE SALTEN II SALTEN Presentasjon Nordland Fylkeskommune Bodø, den 21. januar 2010 Bakgrunn for Båtpakke Salten II Målet med prosjektet var å utarbeide en utredning som har konkrete forslag til sjøverts

Detaljer