Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks2003 Vika, 0125 Oslo Begjæring inngitt av: Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. april 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet AKER'S HUS KAFÉDRIFT AS ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket AKER'S HUS KAFÉDRIFT AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 10. oktober 2007, med følgende næringskode / bransjeangivelse: " Drift av restauranter og kaféer" Begjæringen om opphevelse av registreringen (kravet om administrativ overprøving) av foretaksnavnet AKER'S HUS KAFÉDRIFT AS, org. nr , var begrunnet med at foretaksnavnet er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-3 og 2-6 nr. 4, fordi det er egnet til å forveksles med følgende tidligere registrerte og/eller anmeldte varemerker: det kombinerte merket "AKER" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12 og 37, herunder tjenesten "bygge-,

2 Annen avd. sak nr installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet innen skips- og offshoreindustrien" i kl. 37, det kombinerte merket "Kværner", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for hele vareklassene 1, 7 og 16 og hele tjenesteklassene 36, 37, 39, 40 og 42, ordmerket "Kvaerner", reg. nr ( ) registrert for hele vareklassene 1,7,16 og hele tjenesteklassene 36, 37, 39, 40 og 42, det kombinert merket NPC, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for tjenester i klasse 42: "ingeniørtjenester, planlegging og rådgivning vedr. bygging", rent figurmerke (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 6, 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39 og 42, herunder tjenesten transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser i kl. 39, det kombinerte merket "aker yards" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klasse 37, herunder tjenesten "byggevirksomhet, ordmerket "AKER YARDS", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klasse 37, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, ordmerket "AKER MARITIME", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte og tjenester i klassene 6, 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet" i kl. 37, rent figurmerke (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klassene 1, 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 36, 37, 39, 40 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, rent figurmerke (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 36, 37, 39, 40 og 42, herunder tjenesten servering av og forsyning med mat og drikke, midlertidig innlosjering i kl. 42,

3 Annen avd. sak nr ordmerket Kværner Engineering, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 6, 7, 11, 19, 37, 40 og 42, herunder varene apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål i kl. 11, ordmerket Aker Brattvaag Winch, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 37 og 42, herunder tjenesten installasjonsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjon og reparasjon av vinsjer i kl. 37, ordmerket "AKER KVÆRNER", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, ordmerket "AKER KVÆRNER GLOBAL EXECUTION EXCELLENCE", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, ordmerket "AKER KVÆRNER GXX", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, det kombinerte merket aker yards, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, ordmerket Aker Yards, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det kombinerte merke Aker Seafoods, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 29, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og

4 Annen avd. sak nr grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29, det kombinerte merket "Aker American Shipping", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12, 37, 39 og 42, herunder tjenesten transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser i kl. 39, ordmerket "AKER KVÆRNER JUST CARE", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, det kombinerte merket Aker Kværner Solutions, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 16, 35, 38 og 41, herunder varen trykksaker i kl. 16 og tjenesten reklamevirksomhet i kl. 35, det kombinerte merket Aker Floating Production, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 6, 12, 37, 39 og 42, herunder tjenesten innpakning og lagring av varer, organisering av reiser i kl. 39, det kombinerte merket "Aker Exploration", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, det kombinerte merket "Aker Drilling", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 6, 12, 37, 39 og 42, herunder tjenesten innpakning og lagring av varer, organisering av reiser i kl. 39, det kombinerte merket "Aker", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29,

5 Annen avd. sak nr ordmerket "Aker Innovation", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 36, herunder tjenesten investeringsvirksomhet, det kombinerte merket "AKER Oilfield Services", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 37, 40 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, ordmerket "Aker Carbon Clean", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 40 og 42, herunder varene belysningsstoffer, lys og veker for belysning i kl. 4, ordmerket Aker Capital, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 35 og 36, herunder tjenesten annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester i kl. 35, ordmerket Rig for oil, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene, 36, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det kombinerte merket Aker Krill Oil, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 5 og 29, herunder kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, ordmerket Aker, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer i klassene 1, 5 og 31, herunder varene jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt i kl. 31, det kombinerte merket West Fish, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 29, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29,

6 Annen avd. sak nr det kombinerte merket "C",(gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 40 og 42, herunder varene belysningsstoffer, lys og veker for lys, det kombinerte merket "Aker Material Handling A part of the Aker Group", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 20, 37 og 40, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, det kombinerte merket "Aker Bio Marine", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 29, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29, ordmerket "AKER - The Preferred Partner", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder varene "kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett" i kl. 29, ordmerket "AKER", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder varene "kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett" i kl. 29, ordmerket Aker Seafoods, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene, 29, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29, ordmerket Aker Solutions, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37,

7 Annen avd. sak nr det kombinerte merket Aker Oilfield Services, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 37, 40 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, ordmerket Seam Ops, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 37, 39, 41 og 42, herunder tjenesten frakt av utstyr og mannskap til arbeidsfelt/destinasjon i kl. 39, det kombinerte merket C Aker Cleancarbon, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 40 og 42, herunder tjenesten bearbeiding av materialer i kl. 40, det kombinerte merket Aker Philadelphia Shipyard, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det kombinerte merket Aker Solutions Part of Aker, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene, 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten bygge-virksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det kombinerte merket Aker Solutions, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, rent figurmerke (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene. 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjons-virksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det anmeldte ordmerket "AKER MATERIAL HANDLING", søknad nummer , søkt registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 20, 37 og 40, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet", samt

8 Annen avd. sak nr det anmeldte ordmerket "Akers Hus", søknad nummer , søkt registrert for nærmere angitte varer og/eller tjenester i klassene 35, 36 og 37, herunder tjenesten bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester i kl. 35 og utleievirksomhet og forretninger med fast eiendom i kl. 36. Avbildninger av de anførte registrerte kombinerte varemerker og rene figurmerker: Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( )

9 Annen avd. sak nr Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( )

10 Annen avd. sak nr Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( )

11 Annen avd. sak nr Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Endelig har Intellectual Property Holdings AS anført at AKER har gjennomført betydelige markedsføringsmessige investeringer de siste 10 årene, og at kjennetegnet AKER således nyter et utvidet vern i medhold av bestemmelsen i foretaksnavneloven 3-3 annet ledd, jf. varemerkelovens 6 annet ledd. *** Første avdeling uttalte følgende i innledningen av sin avgjørelse: "Innsigers påberopte varemerker som ikke inneholder tekstelementet AKER vil ikke bli vurdert i det følgende." *** Med hensyn til partenes anførsler under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. *** Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: 2-3: Innsigers fullmektig anfører at registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS strider mot foretaksnavneloven 2-3. Det følger imidlertid av foretaksnavneloven 3-6 at Patentstyret ikke har hjemmel til å vurdere anførsler om villedelse etter 2-3. Denne påstanden blir dermed ikke tatt opp til videre behandling.

12 Annen avd. sak nr Prioritet: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrerte varemerker inneholdende merkeelementet AKER, som har bedre prioritet enn motpartens foretaksnavneregistrering. Følgende av de påberopte registreringene og søknadene har dårligere prioritet enn registreringsinnehavers foretaksnavn, og vil derfor bli holdt utenfor vurderingen: Reg.nr , ordmerke Aker, reg.nr , kombinert merke Aker Oilfield Services, reg.nr , ordmerke Seam Ops, reg.nr , kombinert merke C Aker Cleancarbon, reg.nr , kombinert merke C, reg.nr , kombinert merke Aker Philadelphia Shipyard, reg.nr , ordmerke Aker Solutions, reg.nr , kombinert merke Aker Solutions part of Aker, reg.nr , kombinert merke AkerSolutions og reg.nr , rent figurmerke. Slik registreringsinnehavers fullmektig påpeker har også det påberopte søkte merket, nr , ordmerket AKERS HUS, dårligere prioritet enn foretaksnavnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS. Til orientering vil Patentstyret i tillegg opplyse om at denne søknaden ble henlagt 10. august 2008, på bakgrunn av at AKERS HUS oppfattes som en uvesentlig endring av fylkesnavnet AKERSHUS. Merket ble derfor ansett å mangle særpreg, og det foreligger et friholdelsesbehov overfor andre næringsdrivende til å kunne benytte seg av termen. 2-6 nr. 4: Hvorvidt kjennetegnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS er egnet til å forveksles med varemerkene inneholdende elementet AKER, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Når det gjelder kravet om særpreg har innsiger blant annet fått registrert ordmerke AKER i varemerkeregistrering nr I og med at dette merket har gått til registrering har Patentstyret allerede vurdert at AKER som sådan oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, i dette tilfellet for varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42. Etter foretaksnavneloven 3-3 anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis det foreligger bransjelikhet. Det er ikke omtvistet at registreringsinnehavers virksomhet gjelder drift av kaféer og restauranter. Det er videre klart at ingen av innsigers påberopte varemerkeregistreringer er registrert for slike tjenester i klasse 43, som omfatter restauranttjenester. Innsigers fullmektig har heller ikke påberopt seg, eller forsøkt å vise til, at det foreligger bransjelikhet på bakgrunn av at noen av de påberopte varemerkeregistreringene gjelder liknende varer eller tjenester som det registreringsinnehaveren befatter seg med. I brev av 1. oktober 2008 viser innsigers fullmektig til at innsiger ikke tidligere har hatt behov for å beskytte sine varemerker for den typen restaurant og kafé virksomhet som registreringsinnehaver utøver. Patentstyret legger derfor til grunn at det ikke foreligger registrerte varemerkerettigheter som omfatter denne typen tjenester, og at det dermed ikke foreligger bransjelikhet etter foretaksnavneloven 3-3 første ledd på bakgrunn av innsigers registrerte varemerker som sådan.

13 Annen avd. sak nr Konklusjon: Fordi det ikke anses å foreligge bransjelikhet i forhold til anførslene etter 2-6 nr. 4 jf. 3-3 første ledd, foreligger det ikke forvekselbarhet. 3-3 annet ledd: Innsigers fullmektig hevdet at AKER er et så velkjent merke at det foreligger utvidet vern etter foretaksnavneloven 3-3 annet ledd, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Det hevdes at dette vernet også må omfatter slik virksomhet som registreringsinnehaver utøver innen restaurant- og kafé drift. Ved søk på internett på kommer man til innsigers hjemmeside. Her fremgår det at AKER- konsernet i all hovedsak er et industrielt selskap som utøver sin virksomhet innen energi, olje og maritime næringer. Ved vurderingen av om et kjennetegn har krav på vern etter foretaksnavneloven 3-3 annet ledd må det aktuelle kjennetegnet være "velkjent" og ha "anseelse" her i riket. Kjennetegnene må videre ligne hverandre, herunder må bruken av foretaksnavnet skape en assosiasjon til det velkjente merket. Vernet anses til slutt krenket hvis bruk av foretaksnavnet som her prøves, medfører "urimelig utnyttelse eller forringelse" av dets anseelse. Problemstillingen blir derfor om AKER som sådan er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om AKER'S HUS KAFEDRIFT AS blir brukt som foretaksnavn for restaurant- og kafé drift. Som dokumentasjon for at AKER er velkjent og derfor har krav på utvidet vern, har innsigers fullmektig lagt ved kopi av et internett- søk i Aftenposten, hvor søkeordene AKERS HUS er benyttet. Kopien viser seks treff, hvor tre av treffene henviser til innsigers nye bygg på Fornebu som går under navnet AKER HUS. Det tidligste treffet er datert 17. oktober I tillegg vises det til at AKER varemerkene har vært gjenstand for omfattende markedsføring og mediedekning siden den første varemerkeregistreringen i 1982, uten at dette dokumenteres eller understøttes nærmere. Innsigers fullmektig henviser også til de mange varemerkene med merkeelementet AKER som innsiger har registrert. Når det gjelder henvisningen til de registrerte varemerkene er det klart at registreringer ikke kan bevise hva slags bruk merkene har vært gjenstand for eller hvordan merkene oppfattes av gjennomsnittsforbrukerne. Den innsendte dokumentasjonen er således meget mangelfull når det gjelder å vise hvor velkjent AKER er i Norge. På bakgrunn av allmenn viten betviler Patentstyret likevel ikke at AKER er et velkjent kjennetegn i Norge, for en stor aktør innen industriell virksomhet. Spørsmålet blir deretter om det skapes en assosiasjon mellom kjennetegnet AKER og AKER'S HUS KAFEDRIFT AS, jf foretaksnavneloven 3-3 annet ledd. AKER i seg selv er funnet registrerbart og er velkjent for visse varer og tjenester. Men AKER vil også bli oppfattet som en betegnelse på en geografisk angivelse som benyttes i en rekke ulike sammenhenger, også uavhengig av innsigers virksomhet. Ordet AKER i seg selv vekker dermed assosiasjoner også i andre retninger, enn kun til innsigers virksomhet. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren som møter foretaksnavnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS først og fremst vil assosiere navnet med fylket Akershus

14 Annen avd. sak nr eller med Akershus Festning, som for øvrig ligger vis a vis registreringsinnehavers forretningsadresse på Aker Brygge. Bakgrunnen til dette er at elementet AKER'S er satt sammen med elementet HUS. Det synes dermed nærliggende å anta at foretaksnavnet vil skape en assosiasjon til AKERSHUS snarere enn til AKER som sådan. At innsiger har et forretningsbygg på Fornebu som de kaller AKER HUS anses ikke relevant i denne sammenheng. I tillegg utøver registreringsinnehaver virksomhet innen restaurant- og kafé drift. Dette må sies å ligge langt utenfor innsigers kjerneområde som industribedrift. Denne forskjellen vil bidra til at det ikke vil være nærliggende for forbrukerne å sette de aktuelle kjennetegnene i forbindelse med hverandre. Patentstyret har derfor kommet til at det yngre kjennetegnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS ikke vil utløse assosiasjoner til det velkjente kjennetegnet AKER. Det vil dermed heller ikke foreligge en slik urimelig forringelse eller utnyttelse av AKER kjennetegnet, som foretaksnavneloven 3-3 annet ledd krever, og det foreligger ikke grunnlag for at AKER skal gis et utvidet vern som også gjelder restaurantdrift. Etter en helhetsvurdering har Patentstyret dermed kommet til at det ikke foreligger forvekselbarhet etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Vi har også kommet til at innsiger heller ikke har utvidet vern som omfatter den bransje som registreringsinnehaver utøver, jf 3-3 annet ledd. Registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS er dermed ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge. Klage fra Intellectual Property Holdings AS over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. april 2009 innkom den 3. juni Klagen er innkommet rettidig. Den 8. juni 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 3. april 2009 om at registreringen av foretaksnavnet AKER'S HUS KAFÉDRIFT AS kan opprettholdes. Deretter er saksdokumentene oversendt Patentstyrets Annen avdeling for behandling av klagen. Den 9. juni 2009 ble faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / bilag nr ) generert og sendt til Intellectual Property Holdings AS, med betalingsfrist 10. juli Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 25. juni 2009, innen fakturafristens utløp.

15 Annen avd. sak nr I klagen uttaler Intellectual Property Holdings AS følgende: KLAGE TIL ANNEN AVDELING Klagesak nr. KF AKER AKER'S HUS KAFEDRIFT AS Intellectual Property Holdings AS Det vises til avgjørelse fra Patentstyrets Første Avdeling datert Avgjørelsen påklages herved til Annen avdeling med hjemmel i foretaksnavnelovens 3-7. Vi noterer at behandlende medlem, i samsvar med prinsippet først i tid best i rett har sagt seg enig i og lagt til grunn at klager har best rett til AKER navnet. Det legges også til grunn at det registrerte foretak AKER S HUS KAFEDRIFT s virksomhet gjelder drift av kafeer og restauranter, og dessuten at ingen av klagers påberopte varemerkeregistreringer omfatter drift av kafeer og restauranter. 3-3 annet ledd I klagen til Patentstyrets Første Avdeling var det vedlagt kopier av en rekke av klagers AKER varemerker, merker som er registrert både før og etter dato da klagemotpartens foretak ble registrert i Brønnøysund. Det eldste AKER varemerket er registrert , jfr. Vedlegg 1. AKER er registrert som et ordmerke for en rekke varer og tjenester og det har derfor ikke vært nødvendig for klager å dokumentere noen innarbeidelse av merket. Behandlende medlem uttaler at man gjennom et søk på internett er kommet til at AKERkonsernet i all hovedsak er et industrielt selskap som utøver sin virksomhet innen energi, olje og maritime næringer. Det enkelte AKER selskap beskjeftiger seg innenfor forskjellige virksomhetsområder, slik det blant annet fremgår av navnet på de forskjellige ASA selskaper og Aser som er tilknyttet AKER gruppen. Følgende AKER selskaper er registrert som ASAer: AKER SOLUTIONS ASA, AKER SEAFOODS ASA, AKER DRILLING ASA, AKER FLOATING PRODUCTION ASA, AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA, AKER EXPLORATION ASA, AKER BIOMARINE ASA, AKER CLEAR CARBON ASA, jfr. Vedlegg 2. I tillegg er en rekke AS er tilknyttet AKER-gruppen. I den anledning vedlegges en oversikt over 34 aksjeselskap tilknyttet Aker Solutions som Vedlegg 3. Allerede i ble Aker Maritime Finance AS registrert., jfr. Vedlegg 4, mens Aker ASA ble registrert , jfr. Vedlegg 5.

16 Annen avd. sak nr Samtlige AKER ASA selskapsnavnene er også registrert som varemerker. I tillegg til spesielle produktnavn, jfr. vedlagte oversikt over varemerker tilhørende IPH, Vedlegg 6. Vi vil spesielt gjøre oppmerksom o på varemerket AKER STADION og AKER ACADEMY og AKER MATERIAL HANDLING og selskapet Aker Maritime Finance AS, som sier litt om mangfoldet i AKER virksomhetene. Med ønske om å samle virksomhetene under ett tak, ble det besluttet å la oppføre en egen AKER bygning på Fornebu. Det var ikke unaturlig å omtale eiendommen som AKER HUS. Dette ble også fanget opp av pressen herunder Aftenposten og Asker og Bærum Budstikke. Veksten hos klager skjedde imidlertid så hurtig at den nye oppførte bygningen kun rommet en del av virksomheten. Bygningen ble dessuten solgt med tilknyttet leiekontrakt og navne bruken ble derved noe redusert. I dag er det Aker Solutions ASA som holder til i Aker Hus, Fornebu, jfr. Vedlegg 7. Det er ikke urimelig at en arbeidsplass med flere hundre ansatte også har en form for kafedrift som et av flere service tilbud til de ansatte. Klager ser derfor et mulig behov for selv å kunne betegne et serveringssted i bygnignen for AKER HUS/AKER s HUS Kafedrift, ettersom AKER s er genitivformen av AKER og derfor henviser til nettopp AKER. Den aktivitet og vekst som har foregått i AKER selskapene, spesielt i de seneste 15 år har fått mer eller mindre daglig medieomtale, både i TV og i riksdekkende aviser, noe som slett ikke har gått upåaktet hen hos den norske befolkning. Vi vil derfor hevde at navnet AKER i dag vil forbindes med klager og ikke med det tidligere AKER herred. Pr. i dag er ikke AKER noen geografisk betegnelse. Et nyetablert foretak som i dag etablerer seg i Akershus, har selvsagt full rett til å opplyse om sin beliggenhet ved å inkludere Akershus i navnet, men det bestrides at det idligere herredsnavn AKER i dag kan benyttes som geografisk tilknytning Når AKER i dag benyttes i en ny foretaksregistrering, vil det hevdes at det er grunn til å tro at virksomheten har tilknytning til klager. Klager setter seg høye mål og tilsvarende høye krav til de virksomheter som bærer AKER navnet. Dette gjelder ikke minst krav til kvalitet. Det er derfor av stor betydning for klager at navnets anseelse ikke blir forringet. Når det gjelder vel etablerte virksomheter som har eksistert over tid, aksepterer klager selvsagt disse, så som AKER Sykehus og andre navn med opprinnelig geografisk tilknytning, men klager ønsker ikke at hvilken som helt nyetablert virksomhet skal kunne benytte AKER navnet i sitt foretaksnavn, dette vil kunne ha meget uheldige konsekvenser for klager. Navnerettighetene er opprinnelig en arv etter Aker Mekaniske Verksted som registrerte sitt figurmerke + ordet AKER allerede i 1982.

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen.

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot. At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02. Tingrettsdommer Terje Alfsen. OSLO TINGRETT I Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: At. 2004 den 13. juli 03-009203TVI-OTIR/02 Tingrettsdommer Terje Alfsen Domenenavn Google Inc. mot SMSFUN AS Advokat Knut Glad og advokatfullmektig

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 45 SAKER INNKOMMET I 2004 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Middelthuns gate 27, 0368 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks:

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig:

BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: BORGARTING LAGMANNSRETT gjør vitterlig: D O M av 28. april 2003 i ankesak nr 02-02410 A/02 Haralds Printershop AS Hewlett-Packard Company Ankende part: Prosessfullmektig: Haralds Printershop AS Daglig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 42. Saker innkommet i 2001 NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG

UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 42. Saker innkommet i 2001 NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 42 Saker innkommet i 2001 NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Middelthuns gate 27, 0368 Oslo Telefon 23 08 81 11

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner

Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Rettslige problemstillinger ved endring av foretaksnavn i aksjeselskap før konkurs mulige ulovlige eller illojale transaksjoner Kandidatnummer: 698 Leveringsfrist: 25.4.2013 kl. 12.00 Antall ord: 16358

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 51

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 51 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 51 SAKER INNKOMMET I 2010 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks: 23 08 80 01 Effektiv løsning

Detaljer