Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks2003 Vika, 0125 Oslo Begjæring inngitt av: Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo Foretakets org. nr Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. april 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet AKER'S HUS KAFÉDRIFT AS ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket AKER'S HUS KAFÉDRIFT AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 10. oktober 2007, med følgende næringskode / bransjeangivelse: " Drift av restauranter og kaféer" Begjæringen om opphevelse av registreringen (kravet om administrativ overprøving) av foretaksnavnet AKER'S HUS KAFÉDRIFT AS, org. nr , var begrunnet med at foretaksnavnet er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-3 og 2-6 nr. 4, fordi det er egnet til å forveksles med følgende tidligere registrerte og/eller anmeldte varemerker: det kombinerte merket "AKER" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12 og 37, herunder tjenesten "bygge-,

2 Annen avd. sak nr installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet innen skips- og offshoreindustrien" i kl. 37, det kombinerte merket "Kværner", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for hele vareklassene 1, 7 og 16 og hele tjenesteklassene 36, 37, 39, 40 og 42, ordmerket "Kvaerner", reg. nr ( ) registrert for hele vareklassene 1,7,16 og hele tjenesteklassene 36, 37, 39, 40 og 42, det kombinert merket NPC, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for tjenester i klasse 42: "ingeniørtjenester, planlegging og rådgivning vedr. bygging", rent figurmerke (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 6, 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39 og 42, herunder tjenesten transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser i kl. 39, det kombinerte merket "aker yards" (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klasse 37, herunder tjenesten "byggevirksomhet, ordmerket "AKER YARDS", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klasse 37, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, ordmerket "AKER MARITIME", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte og tjenester i klassene 6, 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet" i kl. 37, rent figurmerke (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte tjenester i klassene 1, 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 36, 37, 39, 40 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, rent figurmerke (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 36, 37, 39, 40 og 42, herunder tjenesten servering av og forsyning med mat og drikke, midlertidig innlosjering i kl. 42,

3 Annen avd. sak nr ordmerket Kværner Engineering, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 6, 7, 11, 19, 37, 40 og 42, herunder varene apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål i kl. 11, ordmerket Aker Brattvaag Winch, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 37 og 42, herunder tjenesten installasjonsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjon og reparasjon av vinsjer i kl. 37, ordmerket "AKER KVÆRNER", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, ordmerket "AKER KVÆRNER GLOBAL EXECUTION EXCELLENCE", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, ordmerket "AKER KVÆRNER GXX", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, det kombinerte merket aker yards, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, ordmerket Aker Yards, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det kombinerte merke Aker Seafoods, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 29, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og

4 Annen avd. sak nr grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29, det kombinerte merket "Aker American Shipping", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12, 37, 39 og 42, herunder tjenesten transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser i kl. 39, ordmerket "AKER KVÆRNER JUST CARE", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, det kombinerte merket Aker Kværner Solutions, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 16, 35, 38 og 41, herunder varen trykksaker i kl. 16 og tjenesten reklamevirksomhet i kl. 35, det kombinerte merket Aker Floating Production, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 6, 12, 37, 39 og 42, herunder tjenesten innpakning og lagring av varer, organisering av reiser i kl. 39, det kombinerte merket "Aker Exploration", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 37 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, det kombinerte merket "Aker Drilling", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 6, 12, 37, 39 og 42, herunder tjenesten innpakning og lagring av varer, organisering av reiser i kl. 39, det kombinerte merket "Aker", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29,

5 Annen avd. sak nr ordmerket "Aker Innovation", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 36, herunder tjenesten investeringsvirksomhet, det kombinerte merket "AKER Oilfield Services", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 37, 40 og 42, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, ordmerket "Aker Carbon Clean", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 40 og 42, herunder varene belysningsstoffer, lys og veker for belysning i kl. 4, ordmerket Aker Capital, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 35 og 36, herunder tjenesten annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester i kl. 35, ordmerket Rig for oil, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene, 36, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det kombinerte merket Aker Krill Oil, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 5 og 29, herunder kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, ordmerket Aker, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer i klassene 1, 5 og 31, herunder varene jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt i kl. 31, det kombinerte merket West Fish, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 29, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29,

6 Annen avd. sak nr det kombinerte merket "C",(gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 40 og 42, herunder varene belysningsstoffer, lys og veker for lys, det kombinerte merket "Aker Material Handling A part of the Aker Group", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 20, 37 og 40, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet" i kl. 37, det kombinerte merket "Aker Bio Marine", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 29, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29, ordmerket "AKER - The Preferred Partner", (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder varene "kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett" i kl. 29, ordmerket "AKER", reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder varene "kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett" i kl. 29, ordmerket Aker Seafoods, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene, 29, 40 og 42, herunder varene kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett i kl. 29, ordmerket Aker Solutions, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37,

7 Annen avd. sak nr det kombinerte merket Aker Oilfield Services, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 37, 40 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, ordmerket Seam Ops, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 37, 39, 41 og 42, herunder tjenesten frakt av utstyr og mannskap til arbeidsfelt/destinasjon i kl. 39, det kombinerte merket C Aker Cleancarbon, reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 40 og 42, herunder tjenesten bearbeiding av materialer i kl. 40, det kombinerte merket Aker Philadelphia Shipyard, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det kombinerte merket Aker Solutions Part of Aker, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene, 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten bygge-virksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det kombinerte merket Aker Solutions, (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, rent figurmerke (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene. 7, 12, 37 og 42, herunder tjenesten byggevirksomhet, reparasjons-virksomhet, installasjonsvirksomhet i kl. 37, det anmeldte ordmerket "AKER MATERIAL HANDLING", søknad nummer , søkt registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 20, 37 og 40, herunder tjenesten "byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet", samt

8 Annen avd. sak nr det anmeldte ordmerket "Akers Hus", søknad nummer , søkt registrert for nærmere angitte varer og/eller tjenester i klassene 35, 36 og 37, herunder tjenesten bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester i kl. 35 og utleievirksomhet og forretninger med fast eiendom i kl. 36. Avbildninger av de anførte registrerte kombinerte varemerker og rene figurmerker: Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( )

9 Annen avd. sak nr Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( )

10 Annen avd. sak nr Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( )

11 Annen avd. sak nr Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Reg. nr ( ) Endelig har Intellectual Property Holdings AS anført at AKER har gjennomført betydelige markedsføringsmessige investeringer de siste 10 årene, og at kjennetegnet AKER således nyter et utvidet vern i medhold av bestemmelsen i foretaksnavneloven 3-3 annet ledd, jf. varemerkelovens 6 annet ledd. *** Første avdeling uttalte følgende i innledningen av sin avgjørelse: "Innsigers påberopte varemerker som ikke inneholder tekstelementet AKER vil ikke bli vurdert i det følgende." *** Med hensyn til partenes anførsler under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. *** Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: 2-3: Innsigers fullmektig anfører at registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS strider mot foretaksnavneloven 2-3. Det følger imidlertid av foretaksnavneloven 3-6 at Patentstyret ikke har hjemmel til å vurdere anførsler om villedelse etter 2-3. Denne påstanden blir dermed ikke tatt opp til videre behandling.

12 Annen avd. sak nr Prioritet: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrerte varemerker inneholdende merkeelementet AKER, som har bedre prioritet enn motpartens foretaksnavneregistrering. Følgende av de påberopte registreringene og søknadene har dårligere prioritet enn registreringsinnehavers foretaksnavn, og vil derfor bli holdt utenfor vurderingen: Reg.nr , ordmerke Aker, reg.nr , kombinert merke Aker Oilfield Services, reg.nr , ordmerke Seam Ops, reg.nr , kombinert merke C Aker Cleancarbon, reg.nr , kombinert merke C, reg.nr , kombinert merke Aker Philadelphia Shipyard, reg.nr , ordmerke Aker Solutions, reg.nr , kombinert merke Aker Solutions part of Aker, reg.nr , kombinert merke AkerSolutions og reg.nr , rent figurmerke. Slik registreringsinnehavers fullmektig påpeker har også det påberopte søkte merket, nr , ordmerket AKERS HUS, dårligere prioritet enn foretaksnavnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS. Til orientering vil Patentstyret i tillegg opplyse om at denne søknaden ble henlagt 10. august 2008, på bakgrunn av at AKERS HUS oppfattes som en uvesentlig endring av fylkesnavnet AKERSHUS. Merket ble derfor ansett å mangle særpreg, og det foreligger et friholdelsesbehov overfor andre næringsdrivende til å kunne benytte seg av termen. 2-6 nr. 4: Hvorvidt kjennetegnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS er egnet til å forveksles med varemerkene inneholdende elementet AKER, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Når det gjelder kravet om særpreg har innsiger blant annet fått registrert ordmerke AKER i varemerkeregistrering nr I og med at dette merket har gått til registrering har Patentstyret allerede vurdert at AKER som sådan oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, i dette tilfellet for varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42. Etter foretaksnavneloven 3-3 anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis det foreligger bransjelikhet. Det er ikke omtvistet at registreringsinnehavers virksomhet gjelder drift av kaféer og restauranter. Det er videre klart at ingen av innsigers påberopte varemerkeregistreringer er registrert for slike tjenester i klasse 43, som omfatter restauranttjenester. Innsigers fullmektig har heller ikke påberopt seg, eller forsøkt å vise til, at det foreligger bransjelikhet på bakgrunn av at noen av de påberopte varemerkeregistreringene gjelder liknende varer eller tjenester som det registreringsinnehaveren befatter seg med. I brev av 1. oktober 2008 viser innsigers fullmektig til at innsiger ikke tidligere har hatt behov for å beskytte sine varemerker for den typen restaurant og kafé virksomhet som registreringsinnehaver utøver. Patentstyret legger derfor til grunn at det ikke foreligger registrerte varemerkerettigheter som omfatter denne typen tjenester, og at det dermed ikke foreligger bransjelikhet etter foretaksnavneloven 3-3 første ledd på bakgrunn av innsigers registrerte varemerker som sådan.

13 Annen avd. sak nr Konklusjon: Fordi det ikke anses å foreligge bransjelikhet i forhold til anførslene etter 2-6 nr. 4 jf. 3-3 første ledd, foreligger det ikke forvekselbarhet. 3-3 annet ledd: Innsigers fullmektig hevdet at AKER er et så velkjent merke at det foreligger utvidet vern etter foretaksnavneloven 3-3 annet ledd, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Det hevdes at dette vernet også må omfatter slik virksomhet som registreringsinnehaver utøver innen restaurant- og kafé drift. Ved søk på internett på kommer man til innsigers hjemmeside. Her fremgår det at AKER- konsernet i all hovedsak er et industrielt selskap som utøver sin virksomhet innen energi, olje og maritime næringer. Ved vurderingen av om et kjennetegn har krav på vern etter foretaksnavneloven 3-3 annet ledd må det aktuelle kjennetegnet være "velkjent" og ha "anseelse" her i riket. Kjennetegnene må videre ligne hverandre, herunder må bruken av foretaksnavnet skape en assosiasjon til det velkjente merket. Vernet anses til slutt krenket hvis bruk av foretaksnavnet som her prøves, medfører "urimelig utnyttelse eller forringelse" av dets anseelse. Problemstillingen blir derfor om AKER som sådan er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om AKER'S HUS KAFEDRIFT AS blir brukt som foretaksnavn for restaurant- og kafé drift. Som dokumentasjon for at AKER er velkjent og derfor har krav på utvidet vern, har innsigers fullmektig lagt ved kopi av et internett- søk i Aftenposten, hvor søkeordene AKERS HUS er benyttet. Kopien viser seks treff, hvor tre av treffene henviser til innsigers nye bygg på Fornebu som går under navnet AKER HUS. Det tidligste treffet er datert 17. oktober I tillegg vises det til at AKER varemerkene har vært gjenstand for omfattende markedsføring og mediedekning siden den første varemerkeregistreringen i 1982, uten at dette dokumenteres eller understøttes nærmere. Innsigers fullmektig henviser også til de mange varemerkene med merkeelementet AKER som innsiger har registrert. Når det gjelder henvisningen til de registrerte varemerkene er det klart at registreringer ikke kan bevise hva slags bruk merkene har vært gjenstand for eller hvordan merkene oppfattes av gjennomsnittsforbrukerne. Den innsendte dokumentasjonen er således meget mangelfull når det gjelder å vise hvor velkjent AKER er i Norge. På bakgrunn av allmenn viten betviler Patentstyret likevel ikke at AKER er et velkjent kjennetegn i Norge, for en stor aktør innen industriell virksomhet. Spørsmålet blir deretter om det skapes en assosiasjon mellom kjennetegnet AKER og AKER'S HUS KAFEDRIFT AS, jf foretaksnavneloven 3-3 annet ledd. AKER i seg selv er funnet registrerbart og er velkjent for visse varer og tjenester. Men AKER vil også bli oppfattet som en betegnelse på en geografisk angivelse som benyttes i en rekke ulike sammenhenger, også uavhengig av innsigers virksomhet. Ordet AKER i seg selv vekker dermed assosiasjoner også i andre retninger, enn kun til innsigers virksomhet. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren som møter foretaksnavnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS først og fremst vil assosiere navnet med fylket Akershus

14 Annen avd. sak nr eller med Akershus Festning, som for øvrig ligger vis a vis registreringsinnehavers forretningsadresse på Aker Brygge. Bakgrunnen til dette er at elementet AKER'S er satt sammen med elementet HUS. Det synes dermed nærliggende å anta at foretaksnavnet vil skape en assosiasjon til AKERSHUS snarere enn til AKER som sådan. At innsiger har et forretningsbygg på Fornebu som de kaller AKER HUS anses ikke relevant i denne sammenheng. I tillegg utøver registreringsinnehaver virksomhet innen restaurant- og kafé drift. Dette må sies å ligge langt utenfor innsigers kjerneområde som industribedrift. Denne forskjellen vil bidra til at det ikke vil være nærliggende for forbrukerne å sette de aktuelle kjennetegnene i forbindelse med hverandre. Patentstyret har derfor kommet til at det yngre kjennetegnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS ikke vil utløse assosiasjoner til det velkjente kjennetegnet AKER. Det vil dermed heller ikke foreligge en slik urimelig forringelse eller utnyttelse av AKER kjennetegnet, som foretaksnavneloven 3-3 annet ledd krever, og det foreligger ikke grunnlag for at AKER skal gis et utvidet vern som også gjelder restaurantdrift. Etter en helhetsvurdering har Patentstyret dermed kommet til at det ikke foreligger forvekselbarhet etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Vi har også kommet til at innsiger heller ikke har utvidet vern som omfatter den bransje som registreringsinnehaver utøver, jf 3-3 annet ledd. Registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS er dermed ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge. Klage fra Intellectual Property Holdings AS over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 3. april 2009 innkom den 3. juni Klagen er innkommet rettidig. Den 8. juni 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 3. april 2009 om at registreringen av foretaksnavnet AKER'S HUS KAFÉDRIFT AS kan opprettholdes. Deretter er saksdokumentene oversendt Patentstyrets Annen avdeling for behandling av klagen. Den 9. juni 2009 ble faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / bilag nr ) generert og sendt til Intellectual Property Holdings AS, med betalingsfrist 10. juli Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 25. juni 2009, innen fakturafristens utløp.

15 Annen avd. sak nr I klagen uttaler Intellectual Property Holdings AS følgende: KLAGE TIL ANNEN AVDELING Klagesak nr. KF AKER AKER'S HUS KAFEDRIFT AS Intellectual Property Holdings AS Det vises til avgjørelse fra Patentstyrets Første Avdeling datert Avgjørelsen påklages herved til Annen avdeling med hjemmel i foretaksnavnelovens 3-7. Vi noterer at behandlende medlem, i samsvar med prinsippet først i tid best i rett har sagt seg enig i og lagt til grunn at klager har best rett til AKER navnet. Det legges også til grunn at det registrerte foretak AKER S HUS KAFEDRIFT s virksomhet gjelder drift av kafeer og restauranter, og dessuten at ingen av klagers påberopte varemerkeregistreringer omfatter drift av kafeer og restauranter. 3-3 annet ledd I klagen til Patentstyrets Første Avdeling var det vedlagt kopier av en rekke av klagers AKER varemerker, merker som er registrert både før og etter dato da klagemotpartens foretak ble registrert i Brønnøysund. Det eldste AKER varemerket er registrert , jfr. Vedlegg 1. AKER er registrert som et ordmerke for en rekke varer og tjenester og det har derfor ikke vært nødvendig for klager å dokumentere noen innarbeidelse av merket. Behandlende medlem uttaler at man gjennom et søk på internett er kommet til at AKERkonsernet i all hovedsak er et industrielt selskap som utøver sin virksomhet innen energi, olje og maritime næringer. Det enkelte AKER selskap beskjeftiger seg innenfor forskjellige virksomhetsområder, slik det blant annet fremgår av navnet på de forskjellige ASA selskaper og Aser som er tilknyttet AKER gruppen. Følgende AKER selskaper er registrert som ASAer: AKER SOLUTIONS ASA, AKER SEAFOODS ASA, AKER DRILLING ASA, AKER FLOATING PRODUCTION ASA, AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA, AKER EXPLORATION ASA, AKER BIOMARINE ASA, AKER CLEAR CARBON ASA, jfr. Vedlegg 2. I tillegg er en rekke AS er tilknyttet AKER-gruppen. I den anledning vedlegges en oversikt over 34 aksjeselskap tilknyttet Aker Solutions som Vedlegg 3. Allerede i ble Aker Maritime Finance AS registrert., jfr. Vedlegg 4, mens Aker ASA ble registrert , jfr. Vedlegg 5.

16 Annen avd. sak nr Samtlige AKER ASA selskapsnavnene er også registrert som varemerker. I tillegg til spesielle produktnavn, jfr. vedlagte oversikt over varemerker tilhørende IPH, Vedlegg 6. Vi vil spesielt gjøre oppmerksom o på varemerket AKER STADION og AKER ACADEMY og AKER MATERIAL HANDLING og selskapet Aker Maritime Finance AS, som sier litt om mangfoldet i AKER virksomhetene. Med ønske om å samle virksomhetene under ett tak, ble det besluttet å la oppføre en egen AKER bygning på Fornebu. Det var ikke unaturlig å omtale eiendommen som AKER HUS. Dette ble også fanget opp av pressen herunder Aftenposten og Asker og Bærum Budstikke. Veksten hos klager skjedde imidlertid så hurtig at den nye oppførte bygningen kun rommet en del av virksomheten. Bygningen ble dessuten solgt med tilknyttet leiekontrakt og navne bruken ble derved noe redusert. I dag er det Aker Solutions ASA som holder til i Aker Hus, Fornebu, jfr. Vedlegg 7. Det er ikke urimelig at en arbeidsplass med flere hundre ansatte også har en form for kafedrift som et av flere service tilbud til de ansatte. Klager ser derfor et mulig behov for selv å kunne betegne et serveringssted i bygnignen for AKER HUS/AKER s HUS Kafedrift, ettersom AKER s er genitivformen av AKER og derfor henviser til nettopp AKER. Den aktivitet og vekst som har foregått i AKER selskapene, spesielt i de seneste 15 år har fått mer eller mindre daglig medieomtale, både i TV og i riksdekkende aviser, noe som slett ikke har gått upåaktet hen hos den norske befolkning. Vi vil derfor hevde at navnet AKER i dag vil forbindes med klager og ikke med det tidligere AKER herred. Pr. i dag er ikke AKER noen geografisk betegnelse. Et nyetablert foretak som i dag etablerer seg i Akershus, har selvsagt full rett til å opplyse om sin beliggenhet ved å inkludere Akershus i navnet, men det bestrides at det idligere herredsnavn AKER i dag kan benyttes som geografisk tilknytning Når AKER i dag benyttes i en ny foretaksregistrering, vil det hevdes at det er grunn til å tro at virksomheten har tilknytning til klager. Klager setter seg høye mål og tilsvarende høye krav til de virksomheter som bærer AKER navnet. Dette gjelder ikke minst krav til kvalitet. Det er derfor av stor betydning for klager at navnets anseelse ikke blir forringet. Når det gjelder vel etablerte virksomheter som har eksistert over tid, aksepterer klager selvsagt disse, så som AKER Sykehus og andre navn med opprinnelig geografisk tilknytning, men klager ønsker ikke at hvilken som helt nyetablert virksomhet skal kunne benytte AKER navnet i sitt foretaksnavn, dette vil kunne ha meget uheldige konsekvenser for klager. Navnerettighetene er opprinnelig en arv etter Aker Mekaniske Verksted som registrerte sitt figurmerke + ordet AKER allerede i 1982.

17 Annen avd. sak nr Fra den tid har navnet AKER vært i kontinuerlig bruk som foretaksnavn og varemerke av klager og virksomhetsområdet er i kontinuerlig utvikling til også å omfatte stadig flere typer virksomheter. Det kan ikke være tvil om at AKER navnet gjennom årene er blitt meget godt kjent i Norge. På bakgrunn av det ovenfor anførte vil vi hevde at det er hjemmel for klager til å kreve utvidet varemerkerettslig vern for navnet AKER med hjemmel i varemerkelovens 6, 2. ledd. Vi vil hevde at det vil bety en urimelig utnyttelse og forringelse dersom det samme kjennetegn ble benyttet av en annen. Vi vil også hevde at den nye foretaksregistrering strider mot foretaksnavnelovens 3-3, 2. ledd, ettersom det vil bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av AKERs goodwill om foretaksnavnet ble benyttet av en annen virksomhet. Klagemotparten står fritt til å kalle sin virksomhet for Akershus Kafedrift uten at dette vil medføre noe inngrep i klagers varemerke- og foretaksnavnerettigheter. Vi fastholder at det registrerte foretaksnavn må kjennes ugyldig og slettes fra registeret fordi det er i strid med en annens registrerte rettigheter med henvisning til foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 og nr. 5. Vi håper at Patentstyrets Annen Avdeling kan si seg enig i dette. I sin imøtegåelse av 10. september 2009 uttaler Aker's Hus Kafédrift AS: "På vegne av AKER'S HUS KAFEDRIFT ( Innklagede ) har vi følgende kommentarer til klagen av 3. juni 2009: Beslutningen fra Patentstyrets første avdeling om at registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS ikke er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 er riktig. Innklagede kan ikke se at navnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS er i strid noen av Klagers eldre registrerte varemerker, foretaksnavn eller eventuelle innarbeidede kjennetegnsrettigheter. Vi viser også til den tidligere innlevert argumentasjon på vegne av Innklagede. Når det gjelder registrerte varemerker anført i klagen og inntatt i vedlegg 6, viser vi til at flere av de der opplistede varemerker er yngre enn det Innklagede foretaksnavn, og dermed ikke kan brukes som grunnlag for å angripe foretaksnavnet. Forøvrig medfører både de assosiasjoner Innklagedes navn gir, og avstanden i vare/tjenesteslag og virksomhetsområde, at forvekselbarhet ikke foreligger. Videre vil ikke AKER'S HUS KAFEDRIFT hverken assosieres med Klagers kjennetegn, eller utgjøre en urimelig utnyttelse eller forringelse av noen av Klagers kjennetegn.

18 Annen avd. sak nr Dersom navnet AKER'S HUS KAFEDRIFT vil vekke assosiasjoner i noen retninger hos omsetningskretsen, vil navnet enten oppfattes som AKERSHUS eller eventuelt som et ordspill på den geografiske betegnelse AKERSHUS. Innklagedes navn vil derfor hverken forveksles med eller assosieres med Klagers AKER kjennetegn. I denne sammenheng noterer også innklagede første avdelings opplysning om at Klagers søknad om registrering av varemerket AKERS HUS fra 2008 i klasse 35, 36 og 37 ble henlagt 10. august 2008 på bakgrunn av at AKERS HUS ble ansett som en uvesentlig endring av fylkesnavnet AKERSHUS. Innklagede registrerer også at Klager i mai 2008 søkte om varemerkeregistrering av ordmerket AKER HUS, i bl.a. klasse 43, og at denne søknaden senere ble trukket, jf. søknadsnr Som AKERSHUS har forøvrig har også elementet AKER en geografisk og historisk betydning som omsetningskretsen er kjent med, selv om omsetningskretsen ikke nødvendigvis er kjent med de historiske detaljer. Og selv om AKER ikke lenger alene er navn på et herred, er navnet i bruk som stedsangivelse i en rekke sammenhenger. AKER er etablert som et geografisk/historisk begrep i omsetningskretsens bevissthet, som bør friholdes. AKER inngår eksempelvis i bydelene Nordre Aker og Vestre Aker i Oslo, jf. også Akerselva og området Gamle Aker i Oslo. Av foretak registrert i Foretaksregisteret nevnes eksempelvis: AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER LÅS OG NØKKEL AS AKER SUSHI AS AKER HOBBY & GAVER AKER MUR OG TRE AS AKER RØRLEGGERBEDRIFT AS AKER UTLEIEMEGLING AS Og selvsagt finnes også en rekke foretak hvor AKERSHUS inngår. Innklagede bestrider at Klager har etablert noen enerett til betegnelsen AKER ved innarbeidelse, som gir grunnlag for å angripe navnet AKER'S HUS KAFEDRIFT. I tillegg til at merkene ikke forveksles eller vil assosieres med hverandre, tilsier også avstanden mellom de aktuelle varer og tjenester at Klagers rettigheter ikke er krenket. I den utstrekning AKER navnet er kjent og har en goodwill verdi, er dette knyttet opp mot industriell virksomhet, slik som skipsbygging og olje og gass relatert teknologi. Denne store avstanden mellom tjenestenes tilsier at Innklagedes navn AKER'S HUS KAFEDRIFT for kafedrift mv. ikke utgjør en urimelig utnyttelse eller forringelse av noen av Klagers kjennetegn. De assosiasjoner Innklagedes navn gir, samt at både AKERSHUS og AKER er elementer som bør friholdes, underbygger ytterligere at registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS ikke er i strid med foretaksnavneloven. Vi anmoder på denne bakgrunn om at Første avdelings avgjørelse stadfestes/at registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS anses for ikke å være i strid med foretaksnavneloven 2-6."

19 Annen avd. sak nr I tilsvar av 26. november 2009 uttaler Intellectual Property Holdings AS: "Vi viser til Patentstyrets brev datert vedlagt brev fra klagemotpart datert 20. september Vi noterer at klagemotparten bestrider at foretaksnavneregistreringen er i strid med noen av Klagers eldre registrerte rettigheter, til tross for at foretaksnavnet inneholder navnet AKER S som er genitivformen av AKER, et navn som Patentstyret anser for å være distinktivt og registrerbart. AKER ASA ble registrert Foretaket har røtter tilbake til Akers Mek.Verksted som ble grunnlagt allerede i Vedlegg 1. AKER ble tidlig tatt i bruk som et varemerke, for den virksomhet som da ble drevet, nemlig skipsverft og verksted. Den logo som AKER Mek. Verksted senere ble kjent under, ble første gang registrert i 1980 i kombinasjon med navnet AKER under Reg. nr Vedlegg 2. Siden den gang har klager registrert en rekke varemerker under AKER navnet, som det tidligere henvist til. Noen av merkene har bedre prioritet enn klagemotparten, mens andre har senere prioritet, ettersom registrering har funnet sted i pakt med etablering av nye virksomheter og virksomhetsområder. Det første rene AKER ordmerket ble registrert i 2005 under IR , og videreført til Norge Vedlegg 3. Dette var i god tid før klagemotparten registrerte sitt foretaksnavn. Også andre Reg. nr AKER ordmerket ble søkt registrert i mars 2007, men først registrert i Kopi vedlegges. Vedlegg 4. I pakt med klagers strategi om gradvis vekst ble varemerket AKER STADION registrert Søknad ble innlevert Dette merket omfatter forskjellige typer tjenester, herunder tjenester i klasse 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. Vedlegg 5. Dette skulle med all tydelighet bekrefte det som tidligere er anført om klagers planer og behov for at ikke AKER navnet beslaglegges av virksomheter som ikke har noen tilknytning til AKER og som vil være hindrende for klagers eget behov. AKER er det eneste distinktive element i klagemotpartens foretaksnavnregistrering. Vi har vanskelig for å si oss enig i at AKER S HUS KAFEDRIFT av omsetningskretsen vil bli oppfattet som AKERSHUS KAFEDRIFT. Dersom klagemotparten er av den oppfatning at det like gjerne kunne være det ene som det andre, foreslås at navnet endres til AKERSHUS KAFEDRIFT. Klager på sin side er i liten tvil om at det nåværende foretaksnavn, AKER S HUS KAFEDRIFT vil assosieres med AKER gruppen og virksomheter tilknyttet gruppen. Årsaken til at varemerkesøknadene for AKER HUS/AKERS HUS i sin tid ble trukket, var den daværende omregulering fra eiestatus til leiestatus, noe som er en helt annen forklaring enn at det ble ansett som en uvesentlig endring av fylkesnavnet AKERSHUS uten at vi

20 Annen avd. sak nr kan se at det påvirker klagers rettigheter til navnet AKER som et innarbeidet og velkjent kjennetegn for kommersiell virksomhet. Klager er verken ukjent med fylkeskommunen Akershus eller herredsnavnet AKER som i 1946 inngikk som en del av Oslo. Klager er heller ikke ukjent med gamle, etablerte virksomhetsnavn med AKER som en del av navnet. Klager har imidlertid gjennom de seneste år brukt varemerket AKER i en slik utstrekning og for en rekke forskjellige virksomheter at kravet i varemerkelovens 6,2 ledd om utvidet vern må anses å være oppfylt. Ikke bare er AKER brukt som et varemerke for klagers forskjellige virksomheter, AKER er også navnet på innehavers foretak. Det vises til varemerkelovens 6, 1. ledd. Foretaksnavnet AKER S HUS KAFEDRIFT representerer et åpenbart inngrep i klagers rettigheter og vil sannsynligvis skape forveksling i markedet. Med henvisning til det ovenfor anførte og tidligere argumentasjon fastholdes at AKER S HUS KAFEDRIFT er registrert i strid med foretaksnavnelovens 2-6 og vi håper at Annen Avdeling kan si seg enig i dette." I et siste innlegg av 6. januar 2010 uttaler Aker's Hus Kafédrift AS: "På vegne av AKER'S HUS KAFEDRIFT ( Innklagede ) har vi følgende kommentarer til klagers brev av 26. november 2009: Vi fastholder at beslutningen fra Patentstyrets første avdeling, og hvor man fant at registreringen av AKER'S HUS KAFEDRIFT AS ikke er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, er riktig. Vi viser til tidligere innlevert argumentasjon på vegne av Innklagede og fastholder at navnet AKER'S HUS KAFEDRIFT AS ikke er i strid noen av Klagers eldre registrerte varemerker, foretaksnavn eller eventuelle innarbeidede kjennetegnsrettigheter. Klager har vist til at IR AKER ble videreført i Norge og at det er i god tid før Innklagede fikk registrert sitt firmanavn AKER'S HUS KAFEDRIFT AS. Det bestrides ikke at denne registrering ble foretatt før Innklagede registrerte sitt firmanavn, imidlertid omfatter denne registrering helt andre tjenester, samt at det i tillegg foreligger både fonetiske, visuelle og assosiasjonsmessige forskjeller mellom navnene. En fare for forveksling vil vi hevde er ikke-eksisterende. Det samme gjelder i forhold til Klagers registrering nr AKER, hvor det heller ikke foreligger tjenesteoverlapping, i tillegg til den fonetiske, visuelle og assosiasjonsmessige forskjell som foreligger mellom navnene. Klager har videre vist til registrering av AKER STADION, registrert 17 februar 2009, altså lang tid etter Innklagedes firmaregistrering. Vi bestrider at denne registrering på noen måte skulle være hindrende for Innklagedes firmaregistrering, Innklagede har registrert sitt firmanavn før Klager og har en bedre prioritet.

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8105 Patentstyrets ref. nr. OP 2013/00047 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 035 Begjæringen gjelder: NITO Undervisning DA, Munkøyra 29, 3550 Gol Foretakets org.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo

PROTOKOLL. Begjæring inngitt av: Stiftelsen Kanvas, Oslo Foretakets org. nr. 971 272 643 Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7810 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 021 Begjæringen gjelder: Canvas AS, Haslum Foretakets org. nr. 991 058 915 Fullmektig: Hodneland & Co DA, Oslo Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7900 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 007 Begjæringen gjelder: Pecunia Transport Ltd., Askheim 1F, Postboks 119, 2022 Gjerdrum Foretakets org. nr. 987 297 441

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett

Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett Forholdet mellom varemerke og firma (foretaksnavn) etter norsk rett XXIX NIR-møtet 26 august 2008 Advokat Arne Ringnes www.thommessen.no Lovgivningen Foretaksnavneloven av 21. juni 1985 nr. 79 regulerer

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. "74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet"

PROTOKOLL. 74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7774 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 084 Begjæringen gjelder: Wow Boligstyling AS, Oslo Foretakets org. nr. 986 270 108 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7644 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/006 Arkivreferanse: 2006/00143 Begjæringen gjelder: Meiland Moments DA, Tromsø Foretakets org. nr. 989 324 616 Begjæring

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket er registrert under organisasjonsnummer 992 038 527, og med bransjeangivelsen / næringskoden: "56.102 Drift av gatekjøkken".

PROTOKOLL. Foretaket er registrert under organisasjonsnummer 992 038 527, og med bransjeangivelsen / næringskoden: 56.102 Drift av gatekjøkken. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8101 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 020 Begjæringen gjelder: Bugatti Drive Thru AS, Anders Estenstads veg 2, 7046 Trondheim Foretakets org. nr. 992 038 527

Detaljer

PROTOKOLL. "70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers."

PROTOKOLL. 70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7772 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006053 Begjæringen gjelder: Griff Eiendom AS, Oslo Foretakets org. nr. 987 047 232 Fullmektig: Kvale & Co Advokatfirma ANS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer