TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "136216 TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS"

Transkript

1 Kontaktperson for spørreskjemaet TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS Navn Telefon (Landkode + Nummer) E-Post TROND RUNE EGELI Generell Informasjon StartBANK id Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Stiftelsesdato Registreringsland Type virksomhet TVERLI AUT. SVEISESERVICE AS NORWAY Aksjeselskap - AS Tidligere navn Gate/Vei ANOLITVEIEN 6 Adresse 2 Postnummer / Poststed 1400 / SKI Postboks Postnummer / Poststed / Fylke Land Telefon (Landkode + Nummer) Faks (Landkode + Nummer) E-Post (Firma) Hjemmeside (URL) Daglig leder/adm. Dir. E-Post (Daglig leder) AKERSHUS NORWAY Trond Rune Egeli Generell kontaktperson for salg Telefon (Kontaktperson salg) E-Post (Kontaktperson salg) Informasjon om firmaets aksjeeiere Navn Navn Trond Rune Egeli n Egil Andersen Navn Navn Navn Tilleggskommentarer til Generell Informasjon Side 1 av 13

2 Tilleggskommentarer til Generell Informasjon Side 2 av 13

3 Finansiell og Kommersiell Informasjon Finansiell informasjon fra Brønnøysundregistrene (tall i NOK) lastet ned: År Årlig omsetning Resultat før skatt Sum eiendeler Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital Sum lønnskostnad Sum varekostnad Merknader Finansiell Informasjon 3 siste år År Valuta NOK NOK NOK Årlig omsetning Resultat før skatt Sum eiendeler Sum omløpsmidler Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital Sum lønnskostnad Sum varekostnad Tilleggskommentar er Antall Ansatte siste 3 år (inklusive inneværende år) År Antall egne ansatte målt i årsverk Antall fagarbeidere med fagbrev Antall funksjonærer Antall andre ansatte Side 3 av 13

4 , , Kapasitetsinformasjon Oppgi den totale kapasitet / kontraktssum din virksomhet vil kunne gi tilbud i. Opp til NOK 5 millioner Kommersielle Krav Har din virksomhet fulgt gjeldene nasjonalt regelverk m.h.t innrapportering til relevant myndighet av siste års årsberetning, årsregnskap og selvangivelse? Bekreft at din virksomhet ikke er involvert i gjeldsforhandlinger, eller på annen måte satt under administrasjon. Tilleggsopplysninger/kommentarer til kommersiell informasjon og finansielle tall. Side 4 av 13

5 Tilknyttet Selskap / Avdelingskontor / Norsk utenlandsk foretak (NUF) (0) Side 5 av 13

6 Skatte- og avgiftsforhold (SKAV) Bekreft at din virksomhet er villig til å fremvise oppdatert SKAV skjema ved første avklaringsmøte med et prosjektteam før eventuell kontraktsinngåelse. Er virksomheten ajour med innbetaling av merverdiavgift? Er din virksomhet ajour med innbetaling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift? Har din virksomhet oppdatert utskrift fra arbeidstakerregisteret? Ved bruk av utenlandske arbeidstakere bekreftes at disse er/vil bli registrert hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker på skjema RF1198. Er din virksomhet kjent med kravene til firmaregistrering hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker (RF1199) ved bruk av utenlandske oppdragstakere? For utenlandsk virksomhet uten aktivitet i Norge, bekreftes at virksomheten på forespørsel vil foreta de nødvendige formelle registreringer for etablering av virksomhet i Norge(Feks. Norsk utenlandsk foretak (NUF), norsk momsrepresentant osv). Ikke relevant Fullmakt Det arbeides for tiden sammen med Skattedirektoratet for å etablere et opplegg der StartBANK vil bli gitt tilgang til oppdatert skatte- og avgiftsinformasjon. Det bekreftes at eventuell oppdragsgiver gis fullmakt til å benytte denne oppdaterte skatte- og avgiftsinformasjonen når slik funksjonalitet er på plass i StartBANK. Tilleggsopplysninger/ kommentarer til skatte- og avgiftsforhold Forsikring Er din virksomhet utførende underentreprenør med arbeid i Norge? Har din virksomhet ansvarsforsikring på minimum 150G pr. skadetilfelle, som omfatter det arbeide som skal utføres og som oppfyller kravene i relevant standard? Oppgi øvre beløpsgrense per skadetilfelle som dekkes av ansvarsforsikring.(oppgi beløpsgrense i NOK) Har din virksomhet tingskadeforsikring (entreprenørforsikring) som minimum omfatter det arbeid som skal utføres, og som oppfyller kravene i relevant standard? Har din virksomhet yrkesskadeforsikring for alle ansatte i henhold til relevant nasjonal lovgivning? Tilleggsopplysninger / kommentarer Side 6 av 13

7 Side 7 av 13

8 Kvalitetssystem og Ansvarsrett Har din virksomhet sentral godkjenning for ansvarsrett for arbeid i Norge? Er din virksomhet godkjent opplæringsbedrift? Har din virksomhet ansatte med mesterbrev? Hvis ja oppgi fagområde for mesterbrevet Er din bedrift medlem av en bransjeorganisasjon? Hvis ja oppgi hvilke(n) organisasjon(er) Har din virksomhet etablert et kvalitetssikringssystem som dekker kravene i ISO-9000 serien? Hvis nei - Vennligst svar på spørsmålene under: Har din virksomhet rutiner for avviksbehandling ved administrasjon av byggeplass? Har din virksomhet rutiner for endringsbehandling ved administrasjon av byggeplass? Har din virksomhet rutiner for kontroll av egne arbeider? Hvis ja - Vennligst svar på spørsmålene under: Oppgi kvalitetssystemstandard Dersom kvalitetssystem er sertifisert oppgi sertifiseringsorgan Oppgi eventuelt andre kvalitets- eller produktstandarder Ønsker din virksomhet å gi mer utfyllende informasjon om eget kvalitetsarbeid? Hvis ja - Vennligst svar på spørsmålene under: Har din virksomhet rutiner for kontraktsgjennomgang med egne ansatte og underentrepenører? Har din virksomhet rutiner for systematisk planlegging og verktøy for dette? Har din virksomhet rutiner for utarbeidelse av kontrollplan for prosjektering og eller utførelse? Har din virksomhet rutiner for konstruksjonsgjennomgang (kun prosjekterende)? Har din virksomhet rutiner for tegningsbehandling ved administrasjon av byggeplass? Har din virksomhet rutiner for utarbeidelse av prosjekttilpassede prosedyrer/sjekklister for utførelse av egne arbeider? Har din virksomhet rutiner for søknad om ansvarsrett ved Byggesaksbehandling? Har din virksomhet rutiner for sluttkontroll ved Byggesaksbehandling? Har din virksomhet rutiner for utfylling av kontrollerklæring ved Byggesaksbehandling? Tilleggsopplysninger / kommentarer vedrørende virksomhetens kvalitetssystem Side 8 av 13

9 Helse, Arbeidsmiljø, Sikkerhet og Ytre Miljø Har din virksomhet etablert internkontrollsystem? Helse, Arbeidsmiljø og Sikkerhet Har din virksomhet rutiner som sikrer at alle verneombud gjennomfører lovpålagt opplæring? Har din virksomhet inngått skriftlig arbeidsavtale med alle ansatte? Bruker din virksomhet Idkort for egne ansatte på bygge- eller anleggsplass? Fører din virksomhet oversiktslister over ansatte som til enhver tid har rett til å oppholde seg på arbeidsplassen? Har din virksomhet som produsent/importør/omsetter HMS-datablad på relevante produkter i henhold til Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier? Har din virksomhet som fremstiller/pakker/bruker/oppbevarer av helsefarlige stoffer opprettet stoffkartotek for disse i henhold til Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter? Ikke relevant Ytre Miljø Har din virksomhet rutiner for avfallshåndtering som beskrevet i Forurensningsloven kap 5, samt Avfallsforskriftens kap. 1, 11 og 14? Har din bedrift rutiner for å håndtere forurensning og skade på ytre miljø slik som beskrevet i Forurensningsloven kap. 6? Har din virksomhet rutiner for å vurdere om et kjemisk produkt som brukes i din virksomhet er miljøfarlig og om dette kan byttes ut med et mindre miljøfarlig alternativ, slik som beskrevet i Produktkontrolloven 3a? Ønsker din virksomhet å gi mer utfyllende informasjon om internt arbeid vedrørende Ytre Miljø? Ikke relevant Ikke relevant Hvis ja - Vennligst svar på spørsmålene under: Har din virksomhet etablert et miljøstyringssystem som dekker kravene i ISO-14001? Er din virksomhet ISO sertifisert? Er din virksomhet EMAS registrert? Er din virksomhet Miljøfyrtårnbedrift? Tilleggsopplysninger/ kommentarer vedrørende helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og ytre miljø Side 9 av 13

10 Bekreftelse Det bekreftes at potensiell oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse av de systemer leverandøren tidligere har opplyst som tilgjengelige. Tilleggskommentarer Side 10 av 13

11 1.7.9 Sveisearbeider Produkt og Tjenester (2) Stål og matallarbeider, svart stål, rustfritt stål,syrefast stål, aluminium, TIG, MIG, Elektrodesveising, Stålmontasje Sveisearbeider Stål og matallarbeider, svart stål, rustfritt stål,syrefast stål, aluminium, TIG, MIG, Elektrodesveising, Stålmontasje. Side 11 av 13

12 Produkt og Tjeneste Detaljer Produktkode Sveisearbeider Valgte nøkkelord til produktet/tjenesten Beskrivelse av produktet/tjenesten Stål og matallarbeider, svart stål, rustfritt stål,syrefast stål, aluminium, TIG, MIG, Elektrodesveising, Stålmontasje. Varenavn Hjemmeside (URL) Geografisk område AKERSHUS, OSLO Kontaktperson (1) Navn på kontaktperson Telefon (Landkode + Nummer) Faks (Landkode + Nummer) E-Post Trond Rune Egeli Referanser (1) Firmaets navn Prosjektnavn Sted Start år Varighet i mnd Oppdragets art Angi omfanget av leveransen Kontaktperson AF byggfornyelse Pilestredet 35, Høyskolen Oslo Montering ac ca. 100 tonn bærestål, Opp til NOK 3 millioner Nils M Kleppe Telefon (Landkode + Nummer) Faks (Landkode + Nummer) E-Post Tilleggsopplysninger og kommentarer til produkt og tjenester Side 12 av 13

13 Produkt og Tjeneste Detaljer Produktkode Sveisearbeider Valgte nøkkelord til produktet/tjenesten Beskrivelse av produktet/tjenesten Stål og matallarbeider, svart stål, rustfritt stål,syrefast stål, aluminium, TIG, MIG, Elektrodesveising, Stålmontasje. Varenavn Hjemmeside (URL) Geografisk område AKERSHUS, OSLO Kontaktperson (1) Navn på kontaktperson Telefon (Landkode + Nummer) Faks (Landkode + Nummer) E-Post Trond Rune Egeli Referanser (1) Firmaets navn Prosjektnavn Sted Start år Varighet i mnd Oppdragets art Angi omfanget av leveransen Kontaktperson AF byggfornyelse Pilestredet 35, Høyskolen Oslo Montering ac ca. 100 tonn bærestål, Opp til NOK 3 millioner Nils M Kleppe Telefon (Landkode + Nummer) Faks (Landkode + Nummer) E-Post Tilleggsopplysninger og kommentarer til produkt og tjenester Side 13 av 13

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Side 1 av 7 ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Kjøperbedrift: Organisasjonsnummer: Kjøperbedriftens avtalenr.: Type avtale : 1. Individuell kjøperbedriftsavtale 2. konsernavtale (kryss av for valgt alternativ)

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK

Valg av seriøse leverandører. Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK Valg av seriøse leverandører Øystein Seljeflot, EBA Carsten Krøger, StartBANK Sjekklistens innhold Bedriftssjekk Avklaringsmøte Kontrakt Oppstartmøte Gjennomførings fase A1 Sjekk av UE -Offentlige register

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

JA, vi ønsker tilbud på kollektiv yrkesskadeforsikring

JA, vi ønsker tilbud på kollektiv yrkesskadeforsikring JA, vi ønsker tilbud på kollektiv yrkesskadeforsikring Fyll inn gjeldene produktnummer som du finner på vedlagte liste, antall ansatte og antall årsverk i tabellen nedenfor. Produktnr.: (eks. F2) Antall

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer