Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF"

Transkript

1 Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture

2 Innhold 1 SAMMENDRAG OPPDRAGET RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER OM OPPDRAGET INNLEDNING OG BAKGRUNN METODE FORBEHOLD RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER SENTRALE AKTØRER BLODBANKEN VED AHUS DET NORSKE KARTSELSKAP AS AHUS OG DNK AVTALER MELLOM AHUS OG DNK TJENESTER/PRODUKTER FRA DNK FAKTURAER OG KREDITNOTAER FRA DNK ATTESTASJON OG ANVISNING AV FAKTURAER FRA DNK KOMMUNIKASJON MELLOM AHUS OG DNK INTERN KOMMUNIKASJON I AHUS OM DNK RUTINER, INTERNKONTROLLER MV OPPRETTELSE AV LEVERANDØRER DUALKONTROLL VED GODKJENNING AV FAKTURAER CONTROLLERFUNKSJONEN VED AHUS REGNSKAPSAVDELINGEN VED AHUS INNKJØPSAVDELINGEN ANBEFALINGER OVERTREDELSE AV INTERNE REGLER VIDERE OPPFØLGING AV SAKEN OG DNK RUTINER OG INTERNKONTROLL ØVRIGE ANBEFALINGER PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 1

3 1 Sammendrag 1.1 Oppdraget Ahus har engasjert PricewaterhouseCoopers (PwC) til å bistå med en kartlegging av omstendighetene rundt transaksjoner mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og selskapet Det Norske Kartselskap AS (DNK). Denne rapporten oppsummerer resultatet av vårt arbeid. 1.2 Resultat av våre undersøkelser Blodbanken ved Ahus har i perioden fra 2009 til 2013 betalt DNK kr for ulike kartreferansetjenester til bruk på internett. Det foreligger ingen signerte avtaler mellom DNK og Ahus, men det ble i 2009 inngått muntlig avtale om levering av tjenester for et mindre beløp. Våre undersøkelser indikerer at Blodbanken har svart bekreftende på flere e-poster fra DNK som kan oppfattes som bestillinger og/eller aksept av avtaler mellom Ahus og DNK. Etter hva vi forstår har ingen avtaler mellom DNK og Ahus blitt arkivert i Ahus arkivsystem eller vært registrert i Ahus innkjøpssystem. I følge Ahus rutiner skal fakturaer som ikke er et resultat av bestillinger gjennom Ahus innkjøpssystem godkjennes og anvises av to ulike personer. Vi har gått gjennom 107 av de fakturaer som ligger til grunn for utbetalingene til DNK, hvor av det mangler dualkontroll på 89 fakturaer. Vår undersøkelse viser at Ahus elektroniske fakturahåndteringssystem/regnskapssystem muliggjør betaling av fakturaer uten at disse er godkjent og anvist av to ulike personer. PwC har ikke avdekket relasjoner mellom ansatte i Blodbanken og personer knyttet til DNK. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 2

4 2 Om oppdraget 2.1 Innledning og bakgrunn Medio mars 2013 mottok Ahus en henvendelse fra Aftenposten om innkjøp fra selskapet Det Norske Kartselskap AS (DNK). Ahus sine egne interne undersøkelser viste at DNK over en 4-års periode har fakturert Ahus for om lag 3,7 millioner kroner. For Ahus var det uklart hvilke tjenester/produkter som er levert av DNK og på hvilket grunnlag DNK har fakturert Ahus. På bakgrunn av dette ønsket Ahus bistand fra PwC til å kartlegge de faktiske omstendighetene rundt avtalen med DNK, herunder å gjennomgå faktureringsgrunnlaget samt den interne kontrollen og kommunikasjonen knyttet til avtalen. 2.2 Metode PwCs arbeid har i all hovedsak bestått av: Intervjuer/møter Gjennomgang av rutiner og prosedyrer Søk og gjennomgang av eventuelle avtaler og eventuell informasjon om anskaffelsen Innhenting, gjennomgang og analyse av regnskapsinformasjon Rapportering 2.3 Forbehold Vår rapport bygger på informasjon som har fremkommet i intervjuer med ansatte ved Ahus, samt dokumentasjon som Ahus har gjort tilgjengelig for oss. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av all informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. PwC har i anledning dette oppdraget ikke utført noen form for fullstendig revisjon eller kontrollhandlinger av Ahus sin virksomhet. Rapporten kan innehold materiale som er konfidensiell for Ahus og PwC. PwC har i denne anledning gjennomført en begrenset undersøkelse av utvalgte forhold. Ahus har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Ahus eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 3

5 Vår metodikk innebærer krav til kontradiksjon. Utarbeidede intervjureferat har blitt gjennomgått og godkjent av de intervjuede. PwC har anbefalt at de berørte parter får anledning til å lese gjennom rapportutkastet før endelig rapport ble ferdigstilt. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 4

6 3 Resultat av våre undersøkelser 3.1 Sentrale aktører Blodbanken ved Ahus Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling (Blodbanken) inngår i Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen er organisert i 3 seksjoner og en medisinskfaglig enhet. Det er ca. 80 ansatte i Blodbanken, og det utføres ca blodtappinger per år. Hovedvirksomheten for avdelingen er å sikre riktig blod til riktig pasient (tapping, undersøkelse og pasientbehandling). Samlet budsjett for avdelingen er ca. 70 MNOK, og samlede inntekter utgjør ca. 40 MNOK. Inntektene stammer hovedsakelig fra viderefakturering av blod internt i Ahus, samt salg av blod til andre sykehus gjennom avtaler med for eksempel Feiringklinikken, Blodbanken i Oslo etc Det Norske Kartselskap AS I følge selskapets internettsider leverer Det Norske Kartselskap AS (DNK) følgende tjenester: Kjøreruteplanlegger Tilgang til skråfoto hvor dette er tilgjengelig Trafikkmeldinger fra P4 Værtjeneste på beliggenhet Markering i alle tilgjengelige karttypene for området Markering av beliggenhet og postal informasjon Link til egne hjemmesider Autorisasjon til å bruke selskapets kartløsning på egne hjemmesider PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 5

7 Selskapets omsetning de siste årene er gjengitt og illustrert nedenfor. MNOK ,4 15,9 11,9 9,1 5, Det Norske Kartselskap AS ble stiftet 9. januar 2007, og har 16 ansatte. Selskapets aksjonærer er: Det norske bransjeregister AS (49 %) A touch of Norway AS (49 %) Stig Innli (2 %) Selskapets daglige ledelse og styre består av: Stig Innli (styrets leder) Lasse Krogh Lysø (daglig leder og styremedlem) Laila Esther Mjeldheim (styremedlem) Det norske bransjeregister AS er eid 100 % av Laila Esther Mjeldheim. Selskapet A touch of Norway er eid 100 % av Lene Margrethe Krogh Lysø som etter hva vi forstår er gift med daglig leder i DNK Lasse Krogh Lysø. Personene som er involvert i DNKs styre er også involvert flere andre selskaper. DNK har i den siste tiden vært omtalt i media ved flere anledninger i anledning at flere virksomheter har kjøpt tjenester fra DNK. En illustrasjon av ovennevnte informasjon, samt ytterligere relasjoner mellom relevante personer og selskaper er presentert nedenfor. Vi har ikke identifisert noen relasjoner mellom ansatte ved Blodbanken og personer bak Det Norske Kartselskap. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 6

8 3.2 Ahus og DNK Høsten 2009 fikk Blodbanken en telefon fra DNK ved Laila Mjeldheim, hvor hun hevdet at de hadde en avtale med Ahus og Blodbanken i Oslo for leveranse av interaktive kartløsninger. Det ble ikke på dette tidspunktet søkt verifisert om det var korrekt at DNK hadde en avtale med Ahus. Det ble imidlertid funnet at Blodbanken i Oslo lå inne på DNKs sider på internett. DNKs tjeneste ble vurdert å være et relevant servicetilbud for eksisterende og nye blodgivere. Behovet for lignende tjenester hadde tidligere vært tema i interne diskusjoner på Ahus. Det ble oppfattet dithen at prisen var for de interaktive kartreferansene var ca. NOK per «tappepunkt» per år. Tjenesten fra DNK ble forstått slik at man ved å klikke på et angitt tappepunkt på et kart automatisk fikk opp en veibeskrivelse til ønsket stedet. Denne veibeskrivelsen ga også informasjon om GPS koordinater. Blodbanken fikk oversendt kartlinker fra DNK som skulle legges inn på Ahus sine internettsider. Det var kartreferanser og GPS-koordinater til de 5 faste tappestedene, samt Blodbussens 9 stoppesteder som skulle registreres på Blodbanken sin web-side. Den relativt lave kostnaden for DNKs tjenester gjorde at det ikke ble foretatt ytterligere undersøkelser av leverandøren. Anskaffelsen ble vurdert å være under grensen for krav om anbud i henhold til gjeldende innkjøpsregelverk. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 7

9 3.2.1 Avtaler mellom Ahus og DNK Det ble ikke på noe tidspunkt signert en skriftlig avtale eller kontrakt mellom Ahus og DNK. Den initiale muntlige avtalen gjaldt interaktive kart- og GPS-referanser til Blodbankens fem faste tappesteder. PwC har fått opplyst at DNK på eget initiativ la til kartreferanser og GPS-koordinater til Blodbussens ni tappesteder uten at dette var avtalt på forhånd. Blodbanken mottok aldri noen form for avtalebekreftelse, ordrebekreftelse eller annet som dokumenterer forpliktelser knyttet til den muntlige avtalen. Av e-post som PwC har mottatt fremgår det at DNK mener de har oversendt en «avtale» i form av et vedlegg til en e-post eller direkte i e-posten. DNK anfører i e-post til Ahus at avtalen kunne bekreftes ved å svare «OK». Av mottatt e-postkorrespondanse fremgår det at det har blitt svart «OK» på flere slike e-poster fra DNK. Etter hva vi forstår har ingen opplysninger om den muntlige avtalen mellom DNK og Ahus blitt arkivert i Ahus arkivsystem eller vært registrert i Ahus innkjøpssystem. Vi har ikke foretatt noen fullstendig gjennomgang/revisjon og/eller noen juridiske vurderinger av innholdet i kommunikasjonen om de muntlige avtalene som ble inngått. De «avtalene» vi har mottatt og gjennomgått har i hovedsak hatt en varighet på 6 måneder. Den e-postkommunikasjon vi har fått tilgang til går tilbake til februar Vi har ikke foretatt noen undersøkelser med hensyn til å sikre at vi har mottatt et fullstendig materiale Tjenester/produkter fra DNK Det meste av fokuset på DNKs leveranse har vært på karttjenesten og kjøreruteplanleggeren. PwC har fått gjengitt at det var mye feil og uriktige angivelser knyttet til tjenestene, men at det bedret seg med tiden. Alt i alt oppfattet Blodbanken at DNK har levert den tjenesten som var avtalt, dog med noen mangler som ble rettet opp underveis Fakturaer og kreditnotaer fra DNK PwC har blitt fortalt at DNK kort tid etter den første samtalen om tjenesten begynte å sende fakturaer til Ahus. For Blodbanken fremstod det som uklart hva som konkret var levert, og prisingen for tjenesten var uoversiktlig. De anmodet derfor DNK om en oversiktlig avtale som sammenfattet alle tjenester med angitte priser, uten at de noensinne mottok dette. I perioden fra 2009 til 2013 ble det sendt totalt 202 fakturaer og 20 kreditnotaer til Ahus fra DNK. 162 av de mottatte fakturaer, summert til NOK , ble betalt. 51 fakturaer ble annullert/avvist, hvilket innebar at fakturaen ble slettet fra systemet uten at den ble betalt. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 8

10 Volum av fakturaer mv. fra DNK til Ahus er oppsummert nedenfor. År Antall Fakturert Kreditert Annullert Totalt fakturaer beløp beløp beløp betalt Totalt Attestasjon og anvisning av fakturaer fra DNK Vi har gjennomgått fakturaflyten 1 for 107 fakturaer. Blodbanken er adressert som mottaker av samtlige, og de er registrert mottatt ved regnskapsavdelingen. Etter mottak har fakturaene har blitt videresendt elektronisk til sirkulasjon internt i Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling og ved Divisjon for diagnostikk og teknologi. For 89 av de 107 gjennomgåtte fakturaene i fakturaflyten er det påvist manglende dualkontroll. Det er identifisert flere fakturaer hvor det i fakturaflyten er påført kommentarer om at man venter på kreditnota, men hvor fakturaene på tross av dette har blitt betalt Kommunikasjon mellom Ahus og DNK PwC har ikke kjennskap til at andre avdelinger enn Blodbanken har hatt direkte kommunikasjon med DNK om tjenestene de skulle levere. Regnskapsavdelingen har ved ett tilfelle bistått Blodbanken med utformingen av en klage til Kreditorforeningen Midt Norge etter et inkassovarsel fra DNK. Ved et tilfelle (november 2011) ble det sendt en e-post fra regnskapsavdelingen til DNK på e-postadressen der det ble anmodet om en kreditnota i forbindelse med et inkassovarsel. Det refereres i e-posten til at Ahus har sagt opp sin avtale med DNK. Juridisk enhet ved Ahus ble involvert i kommunikasjonen med DNK etter at Aftenposten rettet sin henvendelse om kjøp av tjenester fra dette selskapet Intern kommunikasjon i Ahus om DNK PwCs gjennomgang har i begrenset omfang kartlagt intern kommunikasjon i Ahus om DNK. I følge de intervjuede har DNK ikke vært tema i forbindelse med faste avdelingsmøter, divisjonsmøter eller i faste møter mellom regnskapsavdelingen og controllergruppen. Kostnadene ved kjøp av karttjenester ble omtalt i forbindelse med at besparelser var tema ved budsjettforberedelser for På den bakgrunn orienterte Blodbanken den 27. juli 2011 om at deres 1 Med fakturaflyt menes en oversikt over de enkelte hendelser knyttet til hver enkelt faktura PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 9

11 samarbeid med DNK ville bli avsluttet. PwC har mottatt en e-post fra 29. august 2011 med tilhørende vedlegg som beskriver en budsjettbesparelse på TNOK 400 ved å si opp avtalen med Det Norske Kartselskap. 3.3 Rutiner, internkontroller mv Opprettelse av leverandører I forbindelse med opprettelsen av leverandørreskontro skal det foretas en kontroll av organisasjonsnummer mot Brønnøysundregistrene 2. Vi har fått opplyst at det ikke gjøres noen kontroll utover dette. Det er etter hva vi forstår ikke et krav om at det foreligger en avtale eller lignende for å opprette en leverandør i regnskapssystemet Dualkontroll ved godkjenning av fakturaer Ahus bestemmelser 3 knyttet til godkjenning av fakturaer som ikke er bestilt via Ahus bestillingssystem er at «en faktura som er bestilt utenom bestillingssystemet må innom to personer før den er klar for betaling. Disse to personene er hhv Godkjenner og Anviser, disse må defineres på forhånd, se kapittel om fullmakter. Godkjenner sjekker at fakturaen har rett beløp og at det ser greit ut. Godkjenner sender faktura videre til anviser. Godkjenner må selv vite hvem som er rett anviser for sitt kostnadssted. Anviser bekrefter at fakturaen skal utbetales og belastes foretakets regnskap.» Av dokumentet «Fullmakter 2013» fremgår følgende beskrivelser av rollen som godkjenner og anviser: Å godkjenne vil si å gå god for at dokumentet som behandles, gjelder en utgift som foretaket faktisk skal dekke, og at fastsatte regler er fulgt. En godkjenner har fullmakt til å godkjenne riktigheten av timelister, annet lønnsgrunnlag eller en faktura, og bekrefte at varen/tjenesten er mottatt og i henhold til bestilling. Godkjenner skal også kontrollere eller påføre kontering. Godkjennere har ikke fullmakter til å belaste kostnadssteder, og omfattes ikke av fullmaktstabellen. Alle transaksjoner må anvises av den som har fullmakt til å belaste aktuelt kostnadssted. Å anvise vil si å godkjenne at en kostnad el.l. kan utbetales. Anviser utfører kontroll av at kostnaden er økonomisk forsvarlig, har dekning innenfor budsjett og er relevant for virksomheten. I tillegg skal det kontrolleres at fakturaen er korrekt kontert og godkjent. Ved elektroniske bestillinger vil tilhørende mottatte fakturaer gå direkte til utbetaling dersom det er samsvar mellom bestilt, mottatt og fakturert vare. Kontroll tilsvarende anvisning vil da 2 BD Registrere leverandører 3 Elektronisk fakturabehandling i Basware PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 10

12 ligge hos rekvirent. Selv om leder i hht. fullmaktsmatrisen har anvisningsmyndighet for egne anliggender, skal dette anvises av nivået over. Ahus benytter seg av fakturahåndteringssystemet Basware. Ved bestillinger som er bestilt utenom bestillingssystemet finnes det ingen automatiske kontroller som sikrer at Ahus bestemmelser om dualkontroll blir etterlevd. Dette innebærer at fakturaer kan bli utbetalt uten at fakturaen har vært godkjent av to ulike brukere i Basware. Ahus' fullmaktmatrise angir følgende: Nivå/ Benevnelse Kostnadssteder Beløpsgrense inkl mva Rapporterer til / Prosjekt 3 Avdelingssjefer Egne Divisjonsdirektør Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang / Begrensninger 49 Inngå Inngå kjøpsavtaler innen kjøp og Nivå 1 Innenfor kjøpsavtaler. leie av varer og tjenester i hht. budsjett gjeldende regelverk for off. anskaffelser (LOA/FOA). Laveste nivå Nivå 3 Avtaler skal utarbeides av innkjøps- og forsyningsavdelingen og signeres av relevant leder. Nærmere om ytterligere kontrollfunksjoner Av dokumentet «Fullmakter 2013», punkt 1.6 fremgår følgende: «For å sikre nødvendig kontroll av sykehusets kostnader, herunder alle typer lønnskostnader, kreves det at alle fakturaer anvises av bestillers/rekvirents overordnede. Unntak fra regelen gjelder fakturaer relatert til elektroniske bestillinger. For slike fakturaer kreves det p.t. ikke anvisning, da ordren er godkjent av overordnet i forbindelse bestilling eller muligheten til å foreta bestilling er begrenset til medisinske forbruksvarer i henhold til standardiserte varekataloger. Som kompenserende kontrolltiltak skal alle ledere med budsjettansvar månedlig gjennomgå en definert innkjøpsrapport for sin enhet.» Vi har ikke gjort undersøkelser for å kartlegge om definerte innkjøpsrapporter som omtalt ovenfor er vurdert som relevant for aktuelle problemstilling, herunder hvilken kommunikasjon om noen - som har funnet sted i anledning dette. Vi har ikke kartlagt Ahus eventuelle rutiner for oppfølging av punkt 1.6 som beskrevet over Controllerfunksjonen ved Ahus PwC har ikke gjennomført noen fullstendig kartlegging av controllerfunksjonens virkemåte ved Ahus. Basert på våre intervjuer er det vår oppfatning at rollen til controller i liten grad er formalisert eller detaljert beskrevet. Etter hva vi har fått opplyst benyttes det ikke stillingsinstrukser/beskrivelser for PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 11

13 controllerne og det foreligger ikke noen entydig beskrivelse av controllerfunksjonens oppgave eller mandat. Gjennom intervjuer fremkommer det at det er flere formaliserte møtepunkt mellom controller og den enkelte avdeling og divisjon. Det er også faste månedlige møter mellom regnskapsavdelingen og controlleravdelingen. Etter hva vi har fått opplyst utarbeides det ikke møtereferat, oppfølgingsplaner eller lignende fra disse møtene Regnskapsavdelingen ved Ahus Vi har ikke gjennomført noen fullstendig kartlegging av regnskapsavdelingen ved Ahus sin virkemåte, og har ikke mottatt noen beskrivelse av dens funksjon. Basert på gjennomførte intervjuer er det vår oppfatning at det ikke er lagt noen vesentlige kontrollfunksjoner til regnskapsavdelingen Innkjøpsavdelingen Vi har ikke gjennomført noen fullstendig kartlegging av innkjøpsavdelingen ved Ahus sin virkemåte. Ansvaret til innkjøpsavdelingen er i utgangspunktet å følge opp innkjøpene som er registrert i Oracle samt å etablere kontroller som sikrer at anskaffelsesordningen ikke omgås. PwC har fått opplyst at innkjøpsavdelingen er i prosess med å etablere samme rutine for kjøp av tjenester som for varer. Det vil medføre krav om at en avtale må foreligge for at en faktura skal godkjennes. 3.4 Anbefalinger Overtredelse av interne regler Vi anbefaler at Ahus foretar eller får utført en vurdering av om de forhold som er beskrevet i vår rapport er av en slik karakter at de bør foranledige en form for reaksjon Videre oppfølging av saken og DNK Vi anbefaler at Ahus fullstendig kartlegger alle avtaler og all kommunikasjon mellom Ahus og DNK. Dette bør gjøres ved å gjøre målrettede søk i tilgjengelig e-postkorrespondanse (for å sikre fullstendighet), samt ved å innhente informasjon og dokumentasjon fra DNK. Dernest anbefaler vi en avstemming mellom opprinnelig avtale og hva DNK de facto har fakturert, for så å vurdere om det skal iverksettes tiltak overfor DNK. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 12

14 3.4.3 Rutiner og internkontroll Våre anbefalinger med hensyn til rutiner og internkontroll er kort beskrevet nedenfor. Dualkontroll Vi anbefaler at Ahus snarlig innfører et system vedrørende kjøp av tjenester som sikrer at ikke samme person kan bestille, godkjenne og anvise en faktura. De samme rutinene, eller tilsvarende som praktiseres for varekjøp, bør innføres for alle tjenestekjøp. Annullering av fakturaer mv. I vår gjennomgang har vi dokumentert at det har vært hyppige annulleringer av fakturaer, stor frekvens av kreditnotaer og klager til inkassofirma. Vi anbefaler at Ahus etablerer klare retningslinjer på hvordan denne type situasjoner følges opp og rapporteres. Betaling av faktura i påvente av kreditnota Vi har avdekket at det i flere tilfeller har blitt betalt fakturaer der man venter på kreditnotaer. Vi anbefaler Ahus å etablere en rutine som hindrer dette. Opprettelse av leverandører Ved opprettelse av en leverandør vil vi anbefale at det stilles krav til at det foreligger en avtale med leverandør før dette kan gjøres. I tillegg til en sjekk om leverandøren er registrert i Brønnøysund anbefaler vi også at det ved enkelte former for anskaffelser foretas utvidede kontroller (bakgrunnssjekk) av aktuelle leverandører. En slik tilnærming bør være risikobasert. Bruk av stillingsinstrukser/stillingsbeskrivelser Gjennom våre intervjuer kommer det frem at det for flere stillingskategorier mangler stillingsbeskrivelser, og en tydeliggjøring av arbeidsområder. Vi anbefaler at Ahus etablerer tydelige stillingsbeskrivelser for viktige kontrollfunksjoner. Etterlevelse av rutiner og systemkontroller Vi mener det vil være hensiktsmessig å tydeliggjøre hvem som har ansvaret for kontroll av etterlevelse av etablerte rutiner, samt gjennomføring av systemkontroller. Dette bør nedfelles i stillingsbeskrivelser. I tillegg er det også viktig å få frem hvordan avvik skal rapporteres og følges opp. Stedfortredere De brudd på rutiner som er nevnt i denne rapporten har også skjedd når stedfortredere har vært involvert. Vår anbefaling er at Ahus er tydelige på ansvaret en stedfortreder har, samt at stedfortredere får tilstrekkelig opplæring for å utøve sine fullmakter. Formalisering av viktige møter Det har i vår gjennomgang vært vist til flere ulike møter som vi oppfatter som deler av Ahus internkontroll. Slik vi forstår det føres det ikke referat fra disse møtene og det etableres ingen formell oppfølgingsplan. Vi anbefaler at møter som gjennomføres som et ledd i Ahus internkontroll formaliseres med bruk agenda, referat og/eller en konkret oppfølgingsplan. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 13

15 3.4.4 Øvrige anbefalinger I tillegg til de anbefalinger beskrevet over har vi beskrevet noen ytterligere anbefalinger: Mislighetsrevisjon: Vi anbefaler Ahus å gjennomføre en mislighetsrevisjon for å avdekke eventuelle svakheter i internkontroll, herunder brudd på Ahus bestemmelser om dualkontroll og eventuelle indikasjoner på misligheter. Innkjøpsfunksjonen: Vi anbefaler Ahus å vurdere om det er behov for å gjennomføre en evaluering av Ahus innkjøpsfunksjon, særlig med hensyn til rutiner og kontroller, herunder overvåkende kontroller. Controllerfunksjonen: Vi anbefaler Ahus å tydeliggjøre controllerfunksjonens rolle og mandat. Videre anbefaler vi Ahus å vurdere behov for å evaluere controllerfunksjonen med hensyn til arbeidsmetodikk, formalisering av utført arbeid mv. PwCs rapport etter oppdrag fra Akershus universitetssykehus HF Side 14

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09.

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09. REVISJONER 2007-8 Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Innkjøp rapportert 2007 handlingsplan 2008 Dato: 16.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Aker År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 10/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013

www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013 www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Presentasjon av interimsrevisjon November 2013 Innhold Revisjonens forretnings- og kontrollorienterte angrepsvinkel Sammendrag revisors rapportering Foretaksstyring Forretningsprosesser,

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Bilagsflyt i Agresso

Bilagsflyt i Agresso To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER

UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER UNDERSØKELSER VED FUNN SOM GIR MISTANKE OM MISLIGHETER Heidi Fjermeros Nedre Romerike distriktsrevisjon og Pernille Stoerman-Næss Oslo Kommunerevisjon NRD Overfakturering og fiktive fakturaer Fiktive føringer

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015 Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

TRONDHEIM KOMMUNE. Lønnsrutiner ved Personaltjenesten TRONDHEIM KOMMUNE Lønnsrutiner ved Personaltjenesten Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av sentrale lønnsrutiner ved Personaltjenesten.

Detaljer

Internkontroll. Marianne Oddan Hanne Bakken Tangen

Internkontroll. Marianne Oddan Hanne Bakken Tangen Internkontroll Marianne Oddan Hanne Bakken Tangen Agenda Hva er internkontroll COSO-rammeverket Hvorfor er internkontroll viktig? Anbefalinger for god internkontroll Rutinebeskrivelse (eksempel) Rutinekartlegging

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF.

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF. Dokument ID: 64254 Versjon: 0 Status: Godkjent Retningslinje Retningslinje for virksomhet (oppgaver) med særskilt finansiering Dokumentansvarlig: Anne Karlsen OUS Nivå 1 / Økonomi Godkjent av: Morten Reymert

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst RHF 14.9.2006 Side 1 av 12 Rapport nr. 9-2006 Revisjonsperiode Juni august 2006 Virksomhet Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 8. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Styresekretær Vedlegg: 1. Liste med stiftelser tilknyttet helseforetaket 2. Retningslinjer vedrørende

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR FOSEN REGNSKAP Vår dato: Vår ref: 29.12.2015 IH Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Ingjerd Harøy, 72 51 95 00/68 Til kommunene v/økonomiansvarlig TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet 1 Fiskeri- og kystdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2006 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Fiskeri- og kystdepartementet består av ett programområde:

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS

SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Styret SAK US 68/10 ORGANISERING AV ANSKAFFELSESPROSESSENE VED UIS Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet(KD) ber om at styret blir forelagt en rapport fra et dialogmøte i 2010 (vedlagt). KD ber styret

Detaljer