PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl « på Statsministerens kontor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl. 1100 «- 1140 på Statsministerens kontor."

Transkript

1 PROTOKOLL for Bløte i Regjeringens sikkerhetsutvalg tirsdag 2e mars 1965 kl « på Statsministerens kontor. Til stede: Statsminister Gerhardsen Utenriksminister Lange Statsrådene Lie, Gundersen, Harlem, Cappelen og Himle, Sekretær: ekspedisjonssjef Andreas Andersen, Statsministerens kontor» Dagsorden: lo Ordningen av sikkerhetstjenesten» Sikkerhetsinspektørens stilling. 2«Den pågående revurdering av arbeidet med sivil beredskapsplanlegging* Sak nr. lo Ordningen av sikkerhetstjenesten. Sikkerhetsinspektørens stillingo Statsministeren bad ekspedisjonssjef Andersen redegjøre for sakens bakgrunn» Ekspedisjonssjef Andersen redegjorde deretter for hvorledes saken hadde utviklet seg etter at oberstløytnant Evensen var blitt stillet til rådighet som sikkerhets-- inspektør fra 1, september 1962, Overvåkingssjefen hadde på et tidlig tidspunkt hevdet at det ville være hensiktsmessig å gå over til en ordning med en egen sikkerhetsinspektør for den sivile administrasjon» Han mente Overvåkingstjenesten kunne stille det nødvendige personell o Saken hadde vært drøftet i en rekke møter i Det inter-- departementale kontrollutvalg, som i april 1964 sendt^e Regjeringens sikkerhetsutvalg et notat«det fremgikk av dette at sjefen for FST/E (oberst Evang) og Forsvars--

2 STATSMINISTERENS KONTOR AKERSGT. 42, OSLO-DEP. TELEFON Sm, må/qma/m/å» loefllolic? Til iiøåiøia»»^ st eia.&i3.<rl^«ti8iii ^ai «1» e^ i»d iit mi.tmmlb& 2, lm!tår Wi'M^ j «røfi^r før «ottt*! av aili«yt# tx-mmp^rttlf isadm saker & m ^«tes bes o tmåi^ nmmt til --"'U-u^u,^^ Jts«l»#fefå /l^siém^ssa xc^-^éfeu^ Statsrå4 m a#ji?ié>#' ømløtmditm %t miti&t w» «ak.

3 Jk00n208 Å -6.APR.65 å/z EH/SEG 6/k-65 FORTROLIG N o t a t '^-^^^ til Sikkerhetsutvalgets fra samferdselsministeren medlemmer SPØRSMÅL OM ANLEGG AV FLYPLASS PÅ SVALBAHD 1) I Regjeringskonferanse den 6. august 1964 besluttet Regjeringen å nedsette et utvalg for å gi en samlet vurdering av transportbehovet mellom Svalbard og Norge og å komme med forslag om hvordan denne trafikk teknisk og økonomisk best kunne avvikles. I denne sammen-- heng skulle utvalget også vurdere spøx^smålet om bygging av flyplass på Svalbard. 2) Utvalget ble oppnevnt ved kgl ores, av 7. august 1964, og er kommet langt i arbeidet. 3) Den 3. mars I965 ble holdt et fellesmøte mellom den sentrale sjefsnemnd og koordineringsrådet, hvor det bl.a. ble gitt en militærpolitisk orientering av oberst Evang. Han kom i den forbindelse inn på Sovjets reaksjon på anlegg av Esro stasjon på Svalbard. På spørsmål om anlegg av flyplass ga oberst Evang bl.a. uttrykk for at man måtte regne med en kraftig reaksjon fra Sovjets side, og Forsvarsstaben advarte sterkt mot bygging av flyplass. 4) Det er mulig at utvalget i sine tilrådinger vil foreslå anlagt en sivil flyplass på Svalbard. Pressen er meget interessert i denne saken, og utvalgets formann har vært utsatt for sterk pågang i sakens anledning. Av hensyn til utvalgets videre arbeid vil det være ønskelig å få klarlagt om Regjeringens sikkerhetsutvalg fortsatt er av den oppfatning at flyplasspørsmålet på Svalbard kan behandles på fritt grunnlag eller om man bør gi utvalget nye Torutsetninger for så vidt angår dette spørsmål.

4 5. april I965, HEMMELIG ^/ statsråd Gudmund Harlem, Ekspl. nr, / av 10 Forsvarsdepartementet. Notat til Regjåringens sikkerhetsutvalg. Tyske transportfly til Norp;e. Fra Nordkommandoen er etter tysk initiativ foreslått at overføring av tyske transportfly til Sør-Norge blir forberedt som et beredskapstiltak* Det vil ha betydning for spredning av flyene og vil ha verdi for oss ved økning av vår flytransportkapasitet. Saken ble vedtatt holdt utenfor den større sak om tyske marinebaser som Sikkerhetsutvalget behandlet den 5. januar i år. Jeg vil tilrå at vi i prinsippet godtar en NATO-ordnlng for forberedelse av slik overføring under ^^Enkel beredskap gruppe^iilis hvilket innebærer at vi unngår enhver automatikk og slik at overføring kun finner sted hvis både tyske og norske myndigheter er enige i det. Videre at vi begrenser forberedelsene til en wing med 42 fly og at flyene skal stå under Nordkommandoen etter eventuell overføring hit.

5 / STATSMINISTERENS KONTOR AKERSGT. 42, OSLO-DEP. TELEFON: Jnr. 232/012.3/65/A Kommandørkaptein E, Holtung Forsvarsdepartementet «n./. Under henvisning til telefonsamtale i dag sendes vedlagt gjenpart av protokoll for møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg den 8. april d.å. Protokollen bes forelagt Forsvarsministeren til godkjenning og deretter retur hit. Forsvarsministeren vil motta sitt eksemplar når protokollen er godkjent av Statsministeren. Oslo, 21. april 1965 Andreas And^^en^'***^ HEMMELIG VEDLEGG

6 Jm% 21ZMT^/ AX /A CafpalCiis s*i»siw åejma*fic#iieaij-3'< blir ^*^ui-^«?ii,icir. jijik-aaiwi.aut*maf;'si#.i&d4eæi<if.^ ^Mftijjfiæials*

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK

Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK 1 Ikke dyrere, men mer demokratisk! Historien om: Aksjon mot tvangssammenslutning av kommuner - ATK Stein Østre har et sterkt engasjement for demokratiet og også for det lokale folkestyret. Dette kommer

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Årsmelding for 2014. Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding for 2014 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Til Stortinget I henhold til lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-,

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Den Sorte Dame fra Peshawar Av

Den Sorte Dame fra Peshawar Av Den Sorte Dame fra Peshawar Av Karl.L.Kleve I ly av mørket tar et sortmalt fly av fra en base og flyr nordover. Det stiger hurtig opp i 75 000 fot, en høyde ingen andre fly enn det selv har vært oppe i

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

FS ønsket at Etisk Råd skulle informeres om saken herunder FS behandling.

FS ønsket at Etisk Råd skulle informeres om saken herunder FS behandling. 33/11 ORIENTERINGSSAKER Presidenten: Redegjorde for at det har vært krevende for NIF å få tilbakelevert to av bronsemedaljene og at den siste først ble funnet og innlevert flere måneder etter fristen.

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november 2014 Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Innst. S. nr. 209. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. Dokument nr. 8:38 (2006-2007)

Innst. S. nr. 209. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. Dokument nr. 8:38 (2006-2007) Innst. S. nr. 209 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen Dokument nr. 8:38 (2006-2007) Innstilling fra utenrikskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer