E- kommunikasjon med pasientene; 2mebes2lling, resep8ornying, e- Brev og e- Konsultasjon. Ivar Halvorsen PMU 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E- kommunikasjon med pasientene; 2mebes2lling, resep8ornying, e- Brev og e- Konsultasjon. Ivar Halvorsen PMU 2014"

Transkript

1 E- kommunikasjon med pasientene; 2mebes2lling, resep8ornying, e- Brev og e- Konsultasjon Ivar Halvorsen PMU 2014

2

3 Høy 2lfredshet med fastlegen BortseI fra: Telefon2lgjengelighet Vente2d på 2me

4 Telefon'lgjengelighet hos fastlegen H Sandvik S Hunskår Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:182-5 Telefon2lgjengeligheten ved 100 2lfeldig utvalgte fastlegekontor 266 anrop per uke per personer på liste 66 % av disse ble besvart GjennomsniIlig vente2d på svar: 25 sekunder Samtale2d: 119 sekunder I løpet av et år besvarer fastlegekontorene 7,0 anrop per person på listen

5 Mål Holde antall telefoner lavt Men ta telefonen, så fort som mulig Legen gir kontroll2me Få telefoner om prøvesvar Bruk andre kanaler: internei, (SMS) Betalingsterminal - sparer 3,5 min pr betaling

6

7

8

9 Timebes2lling?

10 Konfidensialitet?

11 - men pasientene liker det

12 Forebygg feilbruk

13

14

15

16

17

18

19

20 Erfaringer Ting tar 2d informasjonsstrategi informasjonstrykk Feil og feilbruk: forebygg! gode ledetekster, evt brosjyre på venterommet nødvendig med rigorøse ru2ner? Belønning: effek2v drib for begge parter

21 Volum - tar 2d

22

23

24

25

26

27

28

29 E- konsultasjon Ivar Halvorsen Primærmedisinsk uke 2014

30

31 Hva er en e- konsultasjon? Kvinne f 68 vi skal 2l Tyrkia på ferie i sommer, og reiseselskapet anbefaler Vaksine - Hepa2I A+B + diberi/ s2vkrampe/kikhoste og Polio. Er det nødvendig?

32 e- kommunikasjon mellom lege og listeinnbygger kan deles i to: e- Brev Legens melding 2l pasienten, som oppfølging av en konsultasjon. Vil erstaie /supplere dagens telefon / brev e- Konsultasjon Pasienten tar selv ini2a2v, ved å sende et skriblig spørsmål, som får et skriblig svar. Begge deler journalføres automa2sk

33 Kvinne f 88 Acne Hei! Det var uten tvil rei avgjørelse å sluie med p- piller/diane, og å begynne med Tetralysal. Både hud og humør blir stadig bedre :) Jeg får vondt i magen (lubsmerter) av å ta Tetralysal både morgen og kveld, så de dagene jeg har planer tar jeg kun 1 stk om kvelden, så går det fint. Er deie ok? Bruker i 2llegg Epiduo annenhver dag. Neste uke reiser jeg 2l Spania. SKal jeg fortseie som vanlig med Tetralysal da, eller bør jeg ta en ukes pause mens jeg er i solen?

34 ? Kvinne f 61 Hadde akkurat et "anfall" som oppstår av og 2l og som jeg gjerne vil ha en vurdering av. Jeg får et ubehag som starter øverst i magen og utvikler seg 2l et sterkt ubehag med s2kkende smerte fra nederst i brystet og helt opp i kjeven. Smerten siier spesielt i brystet - mest på venstre side- og i kjeven - i jekslene. Jeg blir lii redd, og så forsvinner det like plutselig som det kom. Varte ca 5-10 min

35 AIester Kvinne f 61 Hei, Den 27. juli ble min sønn henvist 2l SUS med mistanke om blindtarmbetennelse av Catrine Aarrestad. Han ble operert samme kveld. DeIe medførte at jeg kansellerte en tjenestereise. Jeg trenger legeaiest/erklæring 2l reiseforsikringen. Kan jeg få deie av deg, eller må jeg ta kontakt med sykehuset? Svar, fra turnuslege: Hei! Ivar Halvorsen er på ferie. Jeg kan skrive legeerklæring ang kansellert tjenestereise for deg. Kan du sende datoer du ikke kunne reise, og navn på forsikringsselskap?

36 Samme pasient, noen måneder seinere: Hei, Jeg har vært hjemme fra jobb i dag pga sør hals og feber. Er ikke blii bedre, snarere værre. Kansellerer derfor tur 2l Østlandet (barnedåp) i morgen. Kan du skrive sykemelding 2l reiseforsikringen? S. og jeg skulle reist med SAS i morgen 2dlig 07,30. Svar: Hei xx AIester er juridiske sakkyndighetsdokumenter, med en del formkrav. Selv om det virker meningsløst så må du nok møte opp, helst i dag. Vår turnuslege har god 2d

37 Avgrensninger Alle typer spørsmål? Egenandel? Akseptabel sikkerhet? Respons2d? Kjent pasient?

38 Innføring av e- Konsultasjon kan : Gi pasienten anledning 2l utdypende spørsmål i et utredning- eller behandlingsforløp Gi legen en nødvendig 2lbakemelding om forløp, f eks effekt av gjennomført behandlingsendring Gi pasienten anledning 2l å avklare enkle problems2llinger, som erstatning for en konsultasjon Medføre fare om pasienten forventer hur2g aksjon på uoversiktlige problems2llinger Innby 2l for ufullstendig medisinsk håndtering; iverksepng av behandling på tynt faglig grunnlag, utseielse av utredning, misforståelser Medføre en betydelig/uhåndterlig økt arbeidsbelastning for noen leger, om ikke innføringen går langsomt og følges av redusert listelengde.

39 Nødvendige hensyn ved innføring av e- Konsultasjon Forsvarligheten må sikres Unngå at pasienter bruker e- konsultasjon når akui helsehjelp er nødvendig. Det er sannsynlig at pasienter vil ønsker seg svar, utredning eller behandling som ikke kan gis uten en nøyere vurdering. Innføringen av e- Konsultasjon vil derfor innebære en faglig u8ordring, som legene må ha 2d 2l å finne gode faglige løsninger for: Opplæring i fornubig og rik2g bruk av elektronisk kommunikasjon Valg og formidling av normal Respons2d - som kan eierleves i alle situasjoner/2der av året Nødvendig forhåndskjennskap 2l pasienten, og klare strategier for sikring mot uventede forløp

40 Protokoll av 27. juni 2012 Det nedse(es en arbeidsgruppe 0l å utrede ulike former for elektronisk pasientkontakt ( e- konsultasjon ). Arbeidsgruppen skal utrede virkningen av elektronisk pasientkontakt og innpassing av de(e i Normaltariffen. Det skal i denne sammenheng legges vekt på bl.a.: Volum og 0dsbruk Subs0tusjon i forhold 0l andre takster Kombinasjoner med øvrige takster Økonomiske konsekvenser Vilkår for bruk og regler for avgrensning Kontroll med takstbruk Personvern Arbeidsgruppen ledes av Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidsgruppen skal legge fram sin rapport innen

41 Avgrensinger som partene er enige om E- konsultasjon betyr i denne sammenhengen en tekstlig kommunikasjon mellom pasient og fastlege. (Ikke lyd, bilde, video. Ikke sann2d.) Kun fastleger skal kunne kreve taksten. Avtalespesialister inkluderes ev. senere. Det skal være frivillig for den enkelte fastlege om vedkommende skal 2lby slik tjeneste Takst skal bare kunne kreves ved allerede etablert sykdom/lidelse. Herunder følger at taksten bare skal kunne kreves for fastlegens listeinnbyggere. Kommunikasjon skal skje på høyt sikkerhetsnivå, d.v.s. sikkerhetsnivå 4, jf. norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosial- sektoren. Innholdet i kommunikasjonen skal være journalverdig, jf. journal- forskriben. E- konsultasjon skal håndteres i tråd med gjeldende egenandelspoli2kk, jf. kontorkonsultasjoner. Det må foreligge klare regler for hvor lang 2d som maksimum kan medgå mellom pasientens opprinnelige henvendelse og legens 2lbakemelding (slutørt e- konsultasjon).

42 Forholdet 2l Helsenorge.no skal være en felles inngangsport 2l offentlige helsetjenester på nei. Gjennomført forprosjekt for «Digital dialog i helsenorge.no pasient og fastlege». Foreløpig plan: løsning for e- konsultasjon kan piloteres på helsenorge.no først høsten Når drinsløsning på helsenorge.no er klar, vil staten kreve at det er et vilkår å bruke helsenorge.no som portal for å kunne kreve takst. Helse- og omsorgsdepartementet vil arbeide for at løsningen for e- konsultasjon som eier hvert blir rullet ut på helsenorge.no innehar elektroniske betalingsløsninger for egenandel.

43 Kapasitet - er ikke bøia full nok? Selv om e- konsultasjoner kan komme 2l erstatning for ordinære kontorkonsultasjoner, er det en rimelig antagelse at innføring av e- konsultasjon vil kunne øke bruken av legetjenester per capita. Danmark : økning av bruken av legetjenester (enkle pasientkontakter) per capita i størrelsesorden to pst. i en etablert dribsløsning Det potensielle volum e- konsultasjoner medfører behov for at partene i statsavtalene jevnlig vurderer deie volumet opp mot 2lgjengelige legeressurser i ordningen

44

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer