Den internasjonale morsmålsdagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den internasjonale morsmålsdagen 21.2.201"

Transkript

1 Den internasjonale morsmålsdagen Prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket høsten 2012 (forprosjektmidle3) 1

2 Introduksjon DEN INTERNASJONALE MORSMÅLSDAGEN 2014 Det flerspråklige bibliotek (DFB) mottok høsten 2012 forprosjektmidler for gjennomføring av en nasjonal feiring av den internasjonale morsmålsdagen 21 februar I samarbeid med Leser Søker Bok (LSB) og Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ønsket vi i fellesskap å sette fokus på morsmål og feire det språklige mangfoldet i Norge. Den internasjonale morsmålsdagen oppstod som en internasjonal anerkjennelse av Language Movement Day. Til minne om studentene i Dhaka som ble drept av politiet i 1952 da de hadde en fredelig demonstrasjon for retten og annerkjennelsen av sitt språk bengali som ett av de nasjonale språkene i Pakistan. Dagen har blitt feiret siden den ble anerkjent i Unesco i 1999, og i FN sin generalforsamling i forbindelse med internasjonalt språkår i Vår målsetning var at det skulle være markeringer på 100 steder i Norge. Vår primære målgruppe har vært barn og unge, og materiell og innhold som har blitt laget og kjøpt inn har vært hovedsaklig rettet mot disse. Organisering av prosjektet Styringsgruppen for prosjektet har bestått av Liv Gulbrandsen, Leser Søker bok, Målfrid Bleka, Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring, Siri Tidemann-Andersen, Det flerspråklige bibliotek og prosjektkoordinatorene Eva Rekve og Runar Skrøvset. Eva Rekve var ansatt i 20% stilling som prosjektkoordinator, mens Runar Skrøvset arbeidet med prosjektet på fulltid fra 1.oktober- 31. desember. Innhold 2

3 I forbindelse med morsmålsdagen ønsket vi å plukke ut noen universelle folkeeventyr som er oversatt til mange språk, og som har samme fortellergrep/strukturer. Bibliotekarer ved DFB gjorde omfattende research, og kom frem til 4 fortellinger som vi så var mulig å få kjøpt inn på flere språk: Panchatantra Æsops fabler Nasreddin Hodja Den stygge andungen I tillegg til disse fire fortellingene ønsket vi å tilby generelle pakker med tematikk kjærlighet og vennskap. Bøkene og pakkene ble bestilt inn på de språk det var mulig å få tak i titler. Lydbøker Det var svært ønskelig å få inn fortellingene i lydbokformat særlig med tanke på de som ennå ikke kan lese sitt eget morsmål. Det er dessverre en liten lydbokproduksjon utenfor nord-europa. DFB forsøkte å få rettigheter til å produsere "Panchatantra" på polsk, urdu, persisk, arabisk og russisk. Vi fikk rettigheter til å gjøre dette for den persiske og russiske utgaven fra forlagene, og gjennom et samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek som stilte studioer og produsent gratis til disposisjon ble det produsert to lydbøker i forbindelse med prosjektet: "Panchatantra" på russisk innlest av Gulnara Bakke og persisk innlest Amir Mirzai som ble leid inn fra Fortellerhuset. Lydbøkene ble sendt ut til alle deltakere som hadde persisk og russisk som et av språkene de ønsket seg. Veiledningshefte Det ble også produsert et introduksjonshefte av NAFO til hvorfor morsmål er viktig, og hvordan dette kan brukes i sammenheng med barnehager og småskoletrinnet (vedlegg 1) Da dette heftet er teoretisk basert og tilrettelagt for pedagoger og bibliotekarer ble det også laget en lettlest-variant (vedlegg 2)av dette heftet gjennom Leser Søker Bok. Materiell Prosjektet bestilte design av felles logo som kan brukes- også på tvers av landegrenser. (vedlegg 3) Logoen ble trykket opp på buttons i stor og liten variant, ballonger, plakater klistremerker. Vår målsetning var 100 bibliotek, og vi bestilte opp det vi trodde var rikelig til det antall. Da vi endte med 174 påmeldinger, ble det etterhvert tydelig at vi hadde for lite materiell, og dette ble etterbestilt. Fortellerturne NAFO 3

4 Språkposer DEN INTERNASJONALE MORSMÅLSDAGEN 2014 Det ble laget egne språkposer spesielt for barnehager basert på ordboken "Min tospråklige snakkende ordbok" som finnes i 11 ulike utgaver med norsk og ett annet språk. I tillegg til disse bøkene ble det også kjøpt inn en rekke konkretiseringsgjenstander og materiell til bruk for språkstimulering og egne samlingsstunder i barnehager. Totalt ble det laget 40 slike poser, og alle ble umiddelbart bestilt og sendt ut. Informasjon Dett var et samarbeidsprosjekt hvor alle partnerne hadde et sterkt ønske om å profilere selve dagen, og vi valgte derfor bort en sterk profilering av våre egne institusjoner utover logo på plakat. Vår hovedkanal for informasjon var gjennom nettsiden som ble opprettet, som er en svært enkel side i bloggformat. I tillegg ble det behørig spredd informasjon om prosjektet i våre nettverk gjennom epostlister, fagartikler, institusjonenes samlinger og alle andre fora hvor vi var representert høsten Høsten 2013 ble også det halvårlige fagmøtet viet til temaet morsmål og prosjektet «Morsmålsdagen 2014». Seminaret ble avholdt på Nasjonalbiblioteket og var en introduksjon til prosjektet og faglig forankring i hvorfor vi har gått sammen om å lage en nasjonal markering. Møtet hadde 62 deltakere fra hele landet. Se vedlegg for program Organisering og gjennomføring av prosjektet Samtlige institusjoner som meldte seg på morsmålsdagen mottok også en (eller flere) bokpakker fra Det flerspråklige bibliotek. Bredden i ønskene var stor, fra spesifikke ønsker om de konkrete titlene på gitt antall språk, til å bare ha praktbøker, ordbøker,filmer, eller en bestemt tittel. For at bøkene skulle kunne lånes ut var det også nødvendig for DFB å låne ut gjennom bibliotek, da vi ikke kan sende direkte til enkeltinstitusjoner både pga mottak /utlån gjennom biblioteksystem, og pga transport av bøkene. Dette var også en fin anledning for bibliotekene å få opprettet kontakter med institusjoner de ikke har hatt samarbeid med tidligere, og for å få styrket lokale profiler på arrangementene. Nå er det også slik at innhold og kvalitet på bøkene i de ulike språksamlingene, og det ble veldig synlig etterhvert som antall deltakere til morsmålsdagen ble så høyt. 4

5 Det ble lånt ut xxx antall bøker i forbindelse med denne dagen. På grunn av en svært stor pågang var det rett og slett tomt for barnelitteratur som vi kunne sende ut på flere av våre språk, bl. a somali, tigrinja og litauisk. Det har også kommet tilbakemeldinger på at noen av bøkene hadde dårlig kvalitet- særlig opp mot det vi ser for norske barnebøker. Dette er svært synd, da det er sårbare faktorer som gjør at barn leser. Feiring på Litteraturhuset 21 februar Vi bestemte tidlig at vi ønsket en felles feiring på vegne av alle tre institusjonene i forbindelse med dette prosjektet som en overbygging. Dagen ble gjennomført som en todelt dag, med forestilling av Veronica Salinas basert på hennes bok "Reisen". Deretter var fagseminaret med deltakerne Bente Ailin Svendsen, og Larry Lempert faglige innledere, panelsamtale med Inga Jusso, Yahya Hassan og Veronica Salinas, samt diktopplesning av Hassan og konsert med Skaidi. Fullstendig program vedlagt rapporten. Dagen hadde massiv oppslutning og pressedekning, og ansees av alle som svært vellykket. Fortellerturne NAFO NAFO fikk i 2013 tildelt midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som ble benyttet i et prosjekt kalt Flerspråklige fortellinger i barnehagen. Dette er et arbeid NAFO ser i sammenheng med prosjektet Morsmålsdagen I 2013 produsert NAFO i samarbeid med Fortellerhuset fire flerspråklige fortellinger på nettsiden Tema Morsmål. Alle fortellingene formidles tospråklig på fire ulike språk sammen med norsk, som lydfiler, animasjoner og digitale bildebøker. Slike fortellinger er meget godt egnet til å inkludere ulike morsmål i barnehagers arbeid. Alle barn kan høre på historiene sammen, fordi de formidles på norsk sammen med et annet morsmål, nemlig persisk, somali, tamil og urdu. I forbindelse med morsmålsdagen 2014 arrangerte vi 15 fortellerstunder på bibliotek i Oslo og Akershus, i tillegg til forestillinger i to barnehager. Barnehager og de minste barna fra skolene ble invitert. Fortellere fra Fortellerhuset og Veronica Salinas fortalte fortellingene som ligger på Tema Morsmål og andre tospråklige fortellinger. Mellom 40 og 200 barn deltok på hvert arrangement, dvs. ca barn til sammen. Tre av NAFOs fokusbarnehager har i tillegg fått fortellerkurs for å styrke barnehagens arbeid med flerspråklige fortellinger i sine barnehager. Deres erfaringer vil bli publisert på Tema Morsmål sine nettsider. 5

6 Samarbeid I utgangspunktet var dette et samarbeidsprosjekt mellom tre organisasjoner, hvor det kom til flere etterhvert. I forbindelse med seminaret i Oslo ble det etablert et samarbeid med Multiling, senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo som finansierte deltakelsen til Yahya Hassan, samt annonsering av arrangementet. Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek sitt bidrag med lybokproduksjon er også viktig å trekke frem som et flott samarbeid og viktig innhold som ville vært umulig å få uten deres positive respons på vår forespørsel. Men først- og fremst av alt har dette vært et unikt samarbeid mellom oss - og de 174 institusjonene som ønsket å markere dagen. Det er viktig å understreke det lokale engasjementet som har skapt svært viktige relasjoner mellom institusjoner over hele Norge, og på kryss og tvers av komme - og fylkesgrenser. Overføringsverdi/evaluering Når vi nå snakker om overføringsverdi er det med henblikk på videreføring, og også et samlet løft og fokus. Det er viktig å holde på dette engasjementet over tid- og vi har også gode forutsetninger gjennom daglig drift og DFB sine halvårlige nettverksmøter som har deltakere fra hele Norge. Det er imidlertid viktig å presisere at dette ikke kan gjennomføres i tilsvarende skala uten en øremerket bevilgning/støtte til et slikt prosjekt. Ingen av de deltakende organisasjonene har budsjettrammer til å bære dette alene. Det har blitt sendt ut et evalueringsskjema på nett, og p.t har 59 deltakere respondert på dette. Både disse tilbakemeldingene og presseoppslag viser at det har vært en svært god bredde i både institusjoner og aktiviteter over hele landet. Det er et gjennomgående inntrykk at det også har vært lokale samarbeid omkring dette prosjektet som har gitt en solid faglig og pedagogisk forankring der det har vært gjennomført markeringer. 6

7 Vedlegg til rapporten: Vedlegg 1 Pedagogisk veiledning (lettlest) Vedlegg 2 Pedagogisk veiledning Vedlegg 3 Prosjektbeskrivelse til prosjektet «Flerspråklige fortellinger i barnehagen» Vedlegg 4 Program for Morsmålsdagsfeiring på Litteraturhuset Vedlegg 5 Flyer for bildekonkurransen til «I speak football» Vedlegg 6 Evalueringsskjema til deltakere Vedlegg 7 Innkomne evalueringer Vedlegg 8 Program for nettverksmøte høsten

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse

SKUP 2008 16. Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008. Samfunn/helse SKUP 2008 16 Prosjekt: Suaads reise Medarbeider: Tormod Strand Publikasjon: NRK Aktivum Publisert: September 2008 Medium: Bok Tema: Samfunn/helse Metoderapport: Suaads reise Bok utgitt av NRK aktivum september

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag

Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag Tsunamien i et eksilperspektiv. Et sammendrag NKVTS - 2007 Tsunamien i et eksilperspektiv Et sammendrag Innledning Flodbølgekatastrofen som rammet Sørøst-Asia i desember 2004 tok livet av mer enn 250 000

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE

«En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE «En god forberedelse til å bli fosterforeldre» Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE KARI STEFANSEN & THOMAS HANSEN Rapport nr 3/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Gamle og nye diasporat

Gamle og nye diasporat Gamle og nye diasporat Den flerkulturelle immaterielle kulturen i Hedmark Tekst: Mustafa Pourbayat Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune Hva er grunnlaget for at Hedmark betraktes som et flerkulturelt

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer