Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy"

Transkript

1 Haugheim: «nett so i bydn" i landleg idyll! 18 leilegheiter Hauge Osterøy

2 Velkomen til Hauge på Osterøy! Presenterer 18 nye leilegheiter; funksjonelle, moderne, stilreine og tidsriktige. Praktiske og framtidsretta løysingar. Sentralt! Heis. Vassvarme i alle golv jordvarme. Overbygde inngangsparti og parkeringsareal. Opparbeidd grøntareal og tilkomstveg. Prisar frå kr ,- Her vert det godt å bu! Ta gjerne kontakt for meir informasjon eller be om eit uforpliktande møte: Osterøy Entreprenør AS ved Eileen Aasheim mobil eller Nils Skjerping mobil Tlf e-post:

3 Området er fint og solrikt, omkransa av flott og velstelt kulturlandskap. Idyllisk med ei svært sentral plassering. Rett i nærleiken har du Osterøy Næringspark med verksemder og ulike servicetilbod, det er ikkje langt til den nye barnehagen, barneskulen, Osterøytunet m.m. Eit unikt høve til å gå til barnehagen og skulen og direkte på jobb! Tenk å sleppe tining av ein frosen bil tidleg om morgonen og køkøyring til og frå barnehagar og arbeid Turveg «Perafjellet»

4 Prosjektet omfattar to bygg som rommar totalt 18 leilegheiter. Første byggetrinn har 8 leilegheiter i to etasjar. Byggetrinn 2 har 10 leilegheiter fordelt på 3 etasjar. I planlegginga av prosjektet er det lagt stor vekt på løysingar som legg til rette for eit enkelt liv, både innvendig og utvendig, uansett alder eller fysisk form. Målet er at alle skal trivast med å bu her. Alle leilegheitene har lik storleik, med totalt BRA omlag 75 m2, og vert i utgangspunktet levert nøkkelferdige. Men det er sjølvsagt muleg å sette sitt personlege preg på utforming innanfor kvar leilegheit. Både med tanke på overflater og inndeling. Dette vert ein einig om undervegs. For å auke tilgjengelegheita til alle leilegheitene vert det sett opp felles heis til 2. og 3. etasje, og overbygde svalgangar framfor inngangsdørene. Dette er gode tiltak både for dei som skal bu her, og for besøkjande. Samstundes skapar dette naturlege møtestadar. Det vert sett av ein overbygd parkeringsplass og ei utebod pr. leilegheit. Jordvarme skal nyttast som energikjelde for vassbåren varme i alle golv. Dett vil gje høg komfort i leilegheitene og er samstundes ei framtidsretta og berekraftig oppvarmingsmetode. Over 30 yrkesgrupper med fleire hundre svært varierte arbeidsplassar i gangavstand! Barnehagen Barnehagen Osterøytunet Del av Osterøy næringspark

5 Alle teikningar og bilete er meint som illustrasjonar som ikkje nødvendigvis samsvarar med endeleg levert produkt. Oversiktsbilete Hauge, utsikt mot Erstadfjellet

6 MED BIL: MED BUSS: Godt rutetilbod med avgangar til Lonevåg, og Bergen om Valestrand heile dagen, kvar halvtime morgon og ettermiddag. Også fleire ruter som går til Arna for korrespondanse med tog til Bergen. 15 minutt til Arna med mellom anna kjøpesenteret Øyrane Torg og Arna togstasjon tog til Bergen sentrum tar 8 minutt. 5 minutt til kommunesenteret Lonevåg eller til Valestrand. Frå Valestrand er det om lag 10 minutt ferje til fastlandet, med kort veg til Åsane, Bergen sentrum og Knarvik. I Lonevåg finn du kommunesenteret med mellom anna handlesenter, apotek, hotell, bank, lege- og tannlegesenter, skulesenter, idrettshall m.m. Oversiktsbilete Hauge, utsikt mot Osterøytunet Alle teikningar og bilete er meint som illustrasjonar som ikkje nødvendigvis samsvarar med endeleg levert produkt.

7 Det er fleire gode turvegar direkte utanfor døra. Både godt opparbeidde gangvegar terreng, stiar opp på ulike fjell og åsar, asfalterte gang- og sykkelvegar og mindre trafikkerte køyrevegar. 5 minutt i bil til flott lysløype på Rolland preparerte langrennsløyper om vinteren. Badeplass ved Borgovatnet og 10 minutt til den finaste badeplassen ved sjøen på Hjellvik Turveg Turveg Hauge Hauge Alle teikningar og bilete er meint som illustrasjonar som ikkje nødvendigvis samsvarar med endeleg levert produkt.

8 REGULERINGSPLAN Tomten er ferdig regulert, og reguleringsplanen til venstre viser tomteområdet. Prosjektet gjeld område B3 og B4, der byggetrinn 1 omfattar felt B3. Område B2 til høgre i biletet er ikkje utbygd, B1 nede til høgre er allereie utbygd med leilegheiter (den gamle fødestova). Som ein ser på reguleringsplanen er det sett av område for heishus mellom dei to bygningane, og for parkering i bakkant. Tilkomst til eigedomen ser ein søraust for tomten med ny avkøyring mot fylkesvegen teikna inn. Tiltakshavar for prosjektet er Osterøy Entreprenør AS som og er eigar av tomten. Bergan Bygg AS er engasjert som totalleverandør og skal stå for sjølve byggeprosessen inkludert oppfølging av kundar i byggefasa. Begge aktørar er velrenommerte firma på Osterøy så vel som på fastlandet.

9 Alle teikningar og bilete er meint som illustrasjonar som ikkje nødvendigvis samsvarar med endeleg levert produkt.

10 Illustrasjonane under viser areal og prinsipp for standard rominndeling i leilegheitene, med gang/entre, hovudsoverom, soverom/kontor, garderobe/bod, stove/kjøkken, bad og vaskerom. I tillegg kjem utebod på om lag 5,5 m 2 og terrasse/uteområde. Det er valfritt om ein vil ha bod inne som garderobe med direkte tilkomst frå hovudsoverom, eller med tilkomst frå gang/entre. Av andre valmogelegheiter kan nemnast alternativ om open løysing eller skiljevegg mellom bad og vaskerom. Illustrasjon Sjå «Romskjema» for alle detaljar kring standard leveranse med alternativ til løysingar. Med den planløysinga som er sett fram som standard leveranse oppfyller ein krava i Teknisk forskrift til universell utforming. Illustrasjon

11 PLANLØYSING

12 ROMSKJEMA Den skjematiske oppstillinga under skildrar standard leveranse og peiker på område der det er mogeleg å gjere endringar. Endring i pris som fylgje av avvik frå standard leveranse må avklarast i kvart einskild tilfelle. ROM Areal 1) Golv VEGGAR TAK INNREIING DIVERSE Entré/gang 9,8 m 2 Eikeparkett 14 mm Eik golvlist Andre golvtypar kan avtalast mot endring i pris. Vassbåren golvvarme Ferdigmalte veggplater type Huntonitt kostemalt, skygge, perle eller faspanel. Fargeval: kvit, cafelatte eller frost. Andre overflater kan avtalast mot endring i pris. Ferdigmalte takplater type Huntonitt 60X120cm plater. Farge: kvit antikk Hovuddør mot felles overbygd svalgang, Norsk Dør AS» type «William» med klart glas Det er mogeleg å dele gangen slik at ein får separat entre og gang. Fører til endring i pris. Soverom 1 12 m 2 Som entré/gang Som entré/gang Som entré/gang Opningsvindauge mot svalgang Alternativt direkte tilkomst frå dette soverommet til garderobe/innebod. Soverom 2/kontor 7,6 m 2 Som entré/gang Som entré/gang Som entré/gang Bad 5,3 m 2 Keramiske fliser, valfrie til innkjøpskostnad 200kr/ m 2 hjå Modena AS. Andre fliser kan avtalast mot endring i pris. Vassbåren golvvarme Keramiske fliser, valfrie til innkjøpskostnad 200kr/m 2 Andre fliser kan avtalast mot endring i pris. Som entré/gang Garderobeskap 100cm, kvit. Vegghengt toalett, dusjarmatur og vask med blandebatteri skal leverast av Mjelstad Stokke AS. Andre armatur enn standard leveranse kan avtalast mot endring i pris. Opningsvindauge mot svalgang Baderomsmøblar er ikkje inkludert i standard leveranse, her står ein fritt til å velje leverandør og type. Alle teikningar og bilete er meint som illustrasjonar som ikkje nødvendigvis samsvarar med endeleg levert produkt. 1: gjer merksam det kan verte mindre avvik frå prosjektert areal.

13 Vaskerom 4,0 m 2 Keramiske fliser, valfrie til innkjøpskostnad 200kr/ m 2 hjå Modena AS. Andre fliser kan avtalast mot endring i pris. Baderomspanel leverandør Fibo trespo. Farge: kvit, polargrå, sand eller titan. Andre overflater kan avtalast mot endring i pris. Som entré/gang 200 liters vv og blandebatteri skal leverast av Mjelstad Stokke AS. Opplegg for vaskemaskin Innreiing og vask/skyljekar er ikkje inkludert i standard leveranse, her står kvar einskild fritt til val av leverandør og type. Tilkomst frå bad. Vassbåren golvvarme Stove/kjøkken 29,9 m 2 Som entré/gang Som entré/gang Som entré/gang Kjøkken til ein verdi av kr ,- vert levert av Sigdal AS. Eks kvitevarer. Kvar einskild kan i samarbeid med kjøkkenleverandør gjere ynskjelege justeringar i standard levert kjøkken, mot eventuell endring i pris. Det er og arbeidd fram fastprisar på 2 alternative kjøkken innreiingar og for levering av kvitevarer. Ta kontakt med tiltakshavar for meir informasjon. Kjøkken vert levert ferdig for montering av kvitevarer Terrassedør og to opningsvindauger mot privat terrasse frå kjøkken. 2 vindauger frå stove, ikkje opningsvindauger. Leilegheitene med stove mot gavlveggar får i tillegg eit avlangt langsliggande vindauge oppe på stovevegg. Terrasse i 2. og 3. etasje 10,7 m 2 Impregnert tregolv Terrasserekkverk med liggande trespiler Spaltepanel Terrasse 1 etasje Vert levert med levegg mellom leilegheitene. Mot endring i pris kan det avtalast levering av til dømes terrassegolv, fliser, belegningsstein etc. Bod ute 5,5m 2 Uisolert bod 1: gjer merksam det kan verte mindre avvik frå prosjektert areal.

14 STORLEIK Bruksareal (BRA) pr. leilegheit: 74,8 m2 Primærrom (P-rom pr. leilegheit): 70,6 m2. Alle rom utanom bod/garderobe INNVENDIG Innvendige dører vert levert i kvit, glatt utføring. Listverk med synlege spikarhol. Vindauger vert levert med barnesikring der dette er krav. Alle leilegheitene vert tilkopla sentralstøvsugar. UTVENDIG Utvendig fasade vert levert med trepanel. Pulttak med pappdekke som skrår med terrenget. Rekkverk på svalganger og trapper vert levert i galvanisert stål. FELLESAREAL Fellesareala vert levert ferdig opparbeidd med tilsådd grasbakke, belegningsstein, asfalt. Inkludert støyvoll mot fylkesveg. HEIS Mellom byggetrinn 1 og 2 vert det sett opp heishus som sikrar trinnlaus tilkomst til alle leilegheiter. Her vert det og felles trapp. VARMEANLEGG Kvar leilegheit vert levert med infrastruktur for vassbåren varme i alle golv. Varmeenergien vert henta frå jordvarme framfor bygningane med fordeling via fellesanlegg utan individuelle målarar. Kostnadane ved oppvarminga vert lagt inn i felleskostnadar. VENTILERING Leilegheitene vert levert med varmegjenvinningsanlegg type Flexit K2. Dette anlegget er ein integrert del av kjøkkenventilator. INNGANGSPARTI Hovudinngang til alle leilegheitene på bakside av bygg. Alle inngangspartia får tak som går samanhengande til heishus, både frå bygg 1 og 2. I tillegg til trapp og heis i heishus, vert det trapper frå kvar av dei andre to gavlveggane på bygningane.

15 UTEBOD Utebod for oppbevaring av syklar, ski etc. vert plassert i samanheng med parkeringsplass. Dette er ei kald bode der ein kan oppbevare gjenstandar som tåler temperatursvingingar og fukt. PARKERING Ein oppstillingsplass pr. leilegheit. Vegg i bakkant og på kvar side, og med tak over. INTERNETT Opplegg for fiber/kabel er etablert. BYGNING/TEKNISK Alle leveransar er prosjektert og bygd etter TEK 10, Teknisk forskrift LEVERANDØRAVTALAR Under føl ei liste på verksemder med leveranseavtale med på dette prosjektet. Nokre av leverandørane er faste, og andre står kvar einskild fritt til å nytte. Dette går fram av romskjema over. Det kan nemnast at alle interessentar er velkomne til Sigdal for råd og rettleiing om kjøkkenløysingar. Gå elles til nettsidene for informasjon og inspirasjon! Fliser: Modena AS Røyrleggar: Mjelstad og Stokke AS Kjøkkeninnreiing/vaskeromsinnreiing: Sigdal AS Veggplater: Fibo trespo/huntonitt: Parkett: Listverk: Ventilasjon: Flexit AS Dører: Norsk Dør AS Vindauger/terrassedører:

16 Oversiktsbilete Hauge, utsikt mot Valestrand og Alle teikningar og bilete er meint som illustrasjonar som ikkje nødvendigvis samsvarar med endeleg levert produkt. Sørfjorden.

EINEBUSTAD I REKKE 3 SOVEROM. GODE SOLFORHOLD. STOR VERANDA MED PLASS TIL JACUZZI. HAGE OG VAKKER UTSIKT MOT HERØY. INT.KVITEVARER INKLUDERT.

EINEBUSTAD I REKKE 3 SOVEROM. GODE SOLFORHOLD. STOR VERANDA MED PLASS TIL JACUZZI. HAGE OG VAKKER UTSIKT MOT HERØY. INT.KVITEVARER INKLUDERT. Hofsetmarka II (Ulsteinvik) HUSTYPE B EINEBUSTAD I REKKE 3 SOVEROM. GODE SOLFORHOLD. STOR VERANDA MED PLASS TIL JACUZZI. HAGE OG VAKKER UTSIKT MOT HERØY. INT.KVITEVARER INKLUDERT. Høg kvalitet. Moderne

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

God stemning på ny hjemmebane

God stemning på ny hjemmebane Nytt byggetrinn: 36 selveierleiligheter God stemning på ny hjemmebane 1 Gamle Stadion. Din nye hjemmebane. Bo nytt, nært og godt side 4 5 Her har vi det fint! side 6 7 Kort vei til det du trenger side

Detaljer

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Nyestølen 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Smith Foto, Silvano Zeiter Bu sentralt i Myrkdalen Fjellandsby Nyestølen ligg sentralt i Myrkdalen Fjellandsby (tidlegare Voss Fjellandsby).

Detaljer

din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum

din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum din nye fjordleilighet ved Bergen sentrum Illustrasjon: nølys 52 bynære leiligheter i størrelse 48 til 130 kvadratmeter med nydelig utsikt over Puddefjorden og Damsgårdssundet 2 www.damsgårdbrygge.no Damsgård

Detaljer

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs FRÅ KU TIL SAU Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs 1 FRÅ KU TIL SAU Dei siste åra har vi sett at stadig fleire mjølkeprodusentar legg ned drifta, byggjer nytt

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner

HUSKATALOG. Det gode liv i generasjoner HUSKATALOG Det gode liv i generasjoner HUSDRØMMEN Det å utforme og bygge egen bolig er en spennende opplevelse. Mange viktige valg og vurderinger skal gjøres. Flere års planlegging ligger ofte til grunn

Detaljer

Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter. Nå kan du bo der andre drømmer om å ha hytte

Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter. Nå kan du bo der andre drømmer om å ha hytte Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter Nå kan du bo der andre drømmer om å ha hytte Østabøvågen på Talgje 6 nøkkelferdige leiligheter Ryfylkes egen paradisøy Talgje er den sørligste øya i Finnøy

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Rudshagen. Energieffektive eneboliger. på Mortensrud

Rudshagen. Energieffektive eneboliger. på Mortensrud Rudshagen Energieffektive eneboliger på Mortensrud 2 Rudshagen borettslag Mortensrud Godt nytt for energibevisste boligkjøpere. 17 energieffektive eneboliger på 116 m² BRA med carport og hage. Moderne

Detaljer

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig!

Bo på historisk grunn sentralt, men landlig! TRINN 2 VELTHAGAN LUND-VOLL Bo på historisk grunn sentralt, men landlig! REKKEHUS, 3- OG 4-ROMS LEILIGHETER LUND-VOLL Velthagan BLOCK WATNE «Høyt, fritt og romslig og bare to kilometer fra gågata!» Allerede

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

Stor, moderne enebolig med takterrasse Garasje. Hage. Barnevennlige område. Nær sentrum.

Stor, moderne enebolig med takterrasse Garasje. Hage. Barnevennlige område. Nær sentrum. TORVALD TUS VEG BRYNE Stor, moderne enebolig med takterrasse Garasje. Hage. Barnevennlige område. Nær sentrum. ENEBOLIG BRYNE Torvald Tus veg BLOCK WATNE Illustrasjon gårdsrom Illustrasjon fra kjøkken

Detaljer

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Handbok for pedagogisk bruk av læringsarena i internett Arvid Staupe, Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes, Geir Maribu og Knut Arne Strand 24.02.2011 Dokumentasjonen

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer